I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat"

Átírás

1 IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK Értékcsökkenési leírási módszerek I. Gyakorló feladat Egy ügyvitelszervezéssel foglalkozó társaság számítógépet vásárolt adóköteles tevékenység végzéséhez. A beruházás során felmerülő tételek az alábbiak: - A konfiguráció külföldi partner által számlázott listaára DEV (160 Ft/DEV) amelyből 20% engedményt kapott. - Külföldi szállítási költség és biztosítási díj DEV, (160 Ft/DEV). - Belföldi szállítási költség Ft + ÁFA. - Vámként Ft-ot, vámkezelési díjként Ft-ot, statisztikai illetékként Ftot állapítottak meg a VPOP. - A géppark folyamatos karbantartására egy szolgáltató céggel évi Ft + ÁFA összegű szerződést kötöttek. - A konfigurációt Ft további ráfordítással helyezték üzembe... év január 2-án. - A beszerzés kapcsán felmerült előzetesen felszámított ÁFA összege a fenti összegeken kívül Ft. A számítógép tervezett hasznos élettartama 4 év. (Maradványértékkel csak a módszerből adódóan a d) esetben tervez a vállalat). 1. Határozza meg a számítógép bruttó értékét! 2. Mutassa be a számítógép értékcsökkenésének és nettó értékének alakulását az alábbi esetekben: a) Lineáris leírási alkalmazása esetén. b) Degresszív leírási módszerrel (bruttó érték után számítva) csökkenő kulcsok alapján. (szorzószámok a kulcsok korrigálására: 1,6; 1,2; 0,8 és 0,4). c) Teljesítmény arányos leírást feltételezve (tervezett összes teljesítmény üóra, évenkénti megoszlása: üóra, üóra, üóra, üóra). d) Degresszív leírást alkalmazva, nettó érték után számítva, állandó leírási kulccsal 60%. (Maradványérték:.) e) Kombinált leírás alkalmazása esetén. (1-2. évben degresszív leírás nettó érték után állandó kulcsokkal (60%), 3-4. évben lineáris leírást alkalmazva bruttó érték után számítva). II. gyakorló feladat Egy vállalkozás tárgyi eszközeiről illetve immateriális javairól a következő adatokat ismerjük: Megnevezés Bruttó érték Amortizációs norma Leírás módja (eft) Ingatlanok % lin. Termelő gépek, berendezések Σ gó: (1.200 gó/év) telj.ar. Term.résztv.járművek ,5% lin. Egyéb gépek, ber % lin. Egyéb járművek Ft/km (24ekm/év) telj.ar. Vagyoni értékű jogok % lin. Szellemi termékek % lin. Számítsa ki és kontírozza az I. negyedévi értékcsökkenési leírások összegét! (A maradványértékek elhanyagolhatóak). 1

2 III. Gyakorló feladat Hófehérke egy szép napon úgy dönt, hogy elege van a törpékből és otthagyja őket, ezért a törpök úgy határoznak, hogy január 1-jén alapítanak egy vállalatot. Mivel Hófehérkét pótolni kell, ezért még aznap vesznek egy multifunkciós robotot eft-ért, amely várhatóan a tervezett időtartam után azaz 5 év múlva eft-ot fog érni. Értékcsökkenésének megállapításakor az évek száma összege módszert követik. Tudor, hogy fejlessze elméleti és gyakorlati tudását szeptember 1-jén vásárol egy számítógépet, amelynek jelenlegi értéke 4.337,5 eft. Az értékcsökkenést 300 eft maradványérték mellett lineáris módszerrel 8 évre tervezik. Az aktuális dátum május 1., Az értékcsökkenés elszámolása a vállalkozásnál havonta történik. Határozza meg (és írja a kipontozott helyre): 1. Mennyi a robot bekerülési értéke?. 2. Mennyi a robot nettó értéke?. 3. Mennyi a robot 1 havi értékcsökkenési leírása ebben az évben?. 4. Mennyi a számítógép bruttó értéke?. 5. Mennyi a számítógép tárgyévben eddig elszámolt értékcsökkenése?. 6. Mennyi lenne a számítógép bruttó értéke, ha az értékcsökkenését teljesítményarányos módszer segítségével számolnánk el, ahol a tervezett teljesítmény üzemóra, amelyből eddig üzemórát teljesített? IV. Gyakorló feladat Egy vállalkozás tárgyi eszközeinek állományáról az alábbi információk állnak rendelkezésre: Megnevezés Bruttó értéke (eft) Amortizációs norma Épületek bruttó értéke lineáris 2% Termelő gépek, ber. felsz. bruttó lineáris 30% értéke Egyéb gépek ber.felsz. bruttó értéke lineáris 14,5 % Egyéb járművek bruttó értéke telj.ar. 50Ft/km (15 e km/n.év) Számolja ki az I. negyedévi értékcsökkenési leírás összegeit és kontírozza azokat! 2

3 IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK Eszközállományt növelő, csökkentő gazdasági események V. Gyakorló feladat Kontírozza valamennyi lehetséges gazdasági eseményt az alábbi eszközállományt növelőcsökkentő műveletek kapcsán! A felmerült költségeket csak az 5. számlaosztályban könyvelje! Az ÁFÁ-t minden esetben egységesen 25%-os mértékkel, a feltüntetett értékeken felül számolja! 1. Vásárolunk 5 db tehergépkocsit darabonként eft + ÁFA számlázott értéken, adóköteles tevékenység végzéséhez. 2. Számolja ki egy selejtezés előtt álló gép értékcsökkenését és kontírozza a szükséges gazdasági eseményeket az alábbi információk ismeretében: Bruttó érték eft Tervezett hasznos élettartam 8 év Tervezett maradványérték 640 eft Amortizációs norma (lineáris)... % A kiselejtezés a tervezett hasznos élettartam végén következett be. A hulladékként hasznosítható alkatrészek értéke 450 eft. 3. Számítsa ki a kiselejtezés előtt álló gép eddig elszámolt értékcsökkenési leírását és kontírozza a selejtezés eseményeit! Az értékcsökkenést a ténylegesen üzemben töltött idő után számolja! Amortizációs norma (lineáris) 14,5% Bruttó érték eft Beszerzés időpontja év július 1. Kiselejtezés időpontja év szeptember Vállalkozásunk import gépi beruházást valósít meg adómentes tevékenység végzéséhez, mely érdekében elkülönítünk eft saját pénzeszközt. A további ráfordítások finanszírozásához bankunk hosszú lejáratú hitelkeretet biztosít a szükséges mértékben. A felmerült ráfordítások: Külföldi szállító számlája: eft Vámköltség eft Külföldi szállítási költség eft Belföldi szállítási költség 400 eft A pénzügyi rendezés és az aktiválás tárgy év október 1-jén megtörtént. A hitel első törlesztő részlete 600 eft rendezésre került. Az értékcsökkenés vonatkozásában teljesítményarányos leírást választott a vállalkozás. A gép tervezett teljesítménye üó, tárgy évi tényleges teljesítménye 200 üó. 3

4 5. Értékesítünk egy gépet, melynek: Bruttó értéke Eladásig elszámolt ért.csökk. Eladási ár ÁFA nélkül Leszerelési költség (saját tevékenységben) eft eft eft 10 eft 6. Egy vállalkozás saját vállalkozásban előállít egy célgépet adóköteles tevékenység végzéséhez. Az előállítás során az alábbi ráfordítások merültek fel: Közvetlen anyagköltség Közvetlen bérköltség + TB járulék 160 eft 28 eft Az elkészült célgépet előállítási önköltségen aktiváltuk. 7. Egy vállalkozó oktatási épületet épít saját kivitelezésben, adómentes tevékenység végzésé-hez. A kivitelezés költségei a következők: Anyagköltség Bérköltség + TB jár eft eft Az épület elkészült és azt önköltségen aktiválták. 8. Egy vállalkozás vegyes forrásból import gépi beruházást valósít meg adóköteles tevékenység végzésére. A finanszírozás forrásai (az igénybevétel sorrendjében): - Elkülönítésre kerülő saját forrás eft. - Hosszú lejáratú kölcsön eft. - Hosszú lejáratú hitelkeret: eft. A gépbeszerzés számlázott értéke eft. A beszerelés saját vállalkozásban történt, 200 eft értékben. A beruházás során felmerül vámköltség 300 eft. A pénzügyi rendezés és aktiválás megtörtént. 9. Térítés nélkül átveszünk 300 eft bruttó értékű tárgyi eszközt adóköteles tevékenység végzéséhez, amelynek eddig elszámolt értékcsökkenése 200 eft. Az átvétel kapcsán felmerült alapozási költség Ft, melyet idegen kivitelező végzett. Saját beszerelési költség 40 eft. (a nettó érték a piaci értéknek megfelelő) 10. Leltározás során többletgépet találtunk. Bruttó érték 300 eft. Leírási kulcs 12%. A géppel még 3 évig lehet dolgozni. Üzembehelyezéskor alapozási költség 46 eft, melyet saját magunk végzünk. Maradványértékkel nem számolt a vállalkozás. 11. Vállalkozásunk adóköteles tevékenység végzéséhez termelőgépsort vásárol. Belföldi szállító számlája eft+áfa. A beruházáshoz rendelkezésre áll eft saját forrás. A hiányzó forrásrész rövidlejáratú hitelkeretből kerül finanszírozásra. Az aktiválás megtörtént. I. negyedévi hiteltörlesztés összege 300 eft. 4

5 12. A vállalkozásunk üzemépületet építtet adóköteles tevékenység végzéséhez. A beruházásra szánt és elkülönített saját pénzeszköz eft. A kivitelezés során felmerült ráfordítások: - Az építőipari vállalat végszámlája ÁFA nélkül eft - Saját kivitelezésben végzett munkák értéke eft. - Az üzembehelyezésig felmerült, bankszámlánkról leemelt kamat összege 500 eft. A beruházásra kapott hosszú lejáratú bankkölcsön összege: eft. A hiányzó forrásrészt ha szükséges hosszú lejáratú hitel felvételével rendezzük. A beruházás befejeződött, üzembe helyezés megtörtént. A tartozásokat kiegyenlítették és átutalták a kölcsön első törlesztő részletét 800 eft-os összegét. 13. Térítés nélkül átadunk egy mikrobuszt egy bölcsödének. Bruttó értéke eft. Az elszámolt értékcsökkenés eft. (+ ÁFA 25%.) A jármű nettó értéke piaci értékként elfogadható. 14. A forgóeszközeink közül tárgyi eszközökké sorolnak át egy új berendezést. Nyilvántartási ár 65 eft. 15. Belépünk egy társ Kft-be. A bevitt üzlethelyiség bruttó értéke eft, eddig elszámolt értékcsökkenése eft. A vagyontárgy társasági szerződés szerinti nyilvántartási értéke eft. A felmerült ÁFÁ-t a partner felénk megtéríti. 16. Két gépet káresemény ért: (mindkét gép megsemmisült) - Az egyik gép bruttó értéke 240 eft, a káreseményig elszámolt értékcsökkenés 220 eft. Hulladék megtérülés 3 eft. A másik gép bruttó értéke eft, leírási kulcs 10%. 3 évig és 6 hónapig használtuk. Hulladék megtérülés nincs. A felelősségre vont dolgozókat kártérítésre köteleztük, összege 150 eft. 17. Vállalkozásunkba belép egy partner kft. egy tehergépkocsival, melynek bruttó értéke eft, nettó értéke eft. A gépkocsi társasági szerződés szerinti értéke eft. Az ÁFÁ-t a partner felé megtérítjük. 18. Egyik tárgyi eszközként nyilvántartott felszerelési tárgyunkat forgóeszközzé minősítjük. Bruttó értéke 60 eft, az eddig elszámolt értékcsökkenése 38 eft. 5

6 VÁSÁROLT KÉSZLETEK Anyagok I. Gyakorló feladat Egy adóköteles termelő tevékenységet végző vállalkozás vásárolt anyagkészletével kapcsolatban az alábbi információk állnak rendelkezésre: 0. Nyitó anyag készlet beszerzési áron Ft (10 kg x 956 Ft/kg). 1. Beérkezett anyagkészlet számlázott értéke Ft + 25% ÁFA (125 kg x 960 Ft/kg). 2. A fuvarozó vállalat számlája (a szállítási költségről Ft + 25 % ÁFA). 3. A beérkezett anyagkészletből 35 kg-ot minőségi kifogás miatt visszaküldésre került a szállítónak (a szállítási költség arányos része megállapodás szerint nem terhelendő vissza). 4. A vissza nem küldött anyagra 2,5% engedményt kértünk, melyet a szállító elfogadott. A helyesbítő számlát megkaptuk. 5. Anyagfelhasználás tárgyhavi mennyisége 80 kg. 6. Káresemény következtében megsemmisült 11 kg anyag. A biztosító térítése Ft, mely befolyt bankszámlánkra. 7. Leltározás adatai: leltár szerinti anyagkészlet: 8 kg könyv (analitika) szerinti anyagkészlet: 9 kg 1. Kontírozza az anyagkészlet mozgásokat idősorosan! A könyvelést az alábbi változatok szerint végezze: a) évközi mennyiségi és értéki nyilvántartást vezet a vállalkozás - értéknyilvántartás beszerzési áron, átlagáras megoldással - értéknyilvántartás elszámoló áron (elsz. ár Ft/kg) b) évközi mennyiségi és értéknyilvántartást nem vezet a vállalkozás (a beszerzett anyag azonnal költségként kerül elszámolásra csak az 5-ös számlaosztályban 2. Határozza meg az anyagkészlet időszak végi mérlegértékét! 6

7 VÁSÁROLT KÉSZLETEK Anyagok II. Gyakorló feladat Egy vállalkozás vásárolt anyagkészletéről az alábbi információk és adatok állnak rendelkezésre a tárgy időszakban: Az alapanyag készletbeszerzése kizárólag adómentes tevékenység érdekében történik belföldről, a nyilvántartás módja tényleges beszerzési ár. Az egyéb anyagok beszerzése adóköteles tevékenység érdekében történik importból, a nyilvántartás módja tényleges beszerzési ár, de a fuvart (mint kiemelt mellékköltséget) külön számlán vezetve. Megnevezés Alapanyag (Ft) Egyéb anyag (Ft) Nyitó adatok - készletszámla KFSZR számla Tárgyidőszaki beszerzés adatai: - számla szerinti ár vámköltség belföldi fuvarköltség Tárgy időszaki készletcsökkenés adatai: - anyagfelhasználás Az ÁFA a számlázott értékeken kívül 25%-os mértékkel számolandó! A költségeket csak az 5-ös számlaosztályban vezeti a vállalkozás. 1. Kontírozza idősorosan valamennyi lehetséges gazdasági eseményt! (Az anyagok főkönyvi számláit is vezesse!) 2. Határozza meg az anyagfelhasználás tárgy időszaki tényleges beszerzési áron számított értékét! 7

8 VÁSÁROLT KÉSZLETEK Anyagok III. Gyakorló feladat Egy termelő vállalkozás kiemelt készlet számláinak nyitó adatai január 1-jén a következők: (az anyagok főkönyvi nyilvántartásának módját a nyitó értékek mutatják) Adatok Ft-ban: 211. Alapanyag Segédanyag Alapanyag árkülönbözete T Segédanyag árkülönbözete T Alapanyag KFSZR Az anyagkészlettel kapcsolatos tárgy időszaki gazdasági események az alábbiak: 1. Az anyagbeszerzés tárgyidőszak végi feladása Ft-ban: (A beszerzés adóköteles termelő tevékenység érdekében történik) Megnevezés Elszámoló áron Számlázott áron Alapanyag ÁFA Segédanyag ÁFA Alapanyag KFSZR ÁFA 2. Az anyagkönyvelés feladása a tárgy időszaki a felhasználásokról (elszámoló áron) /Ft-ban/: Megnevezés Alapanyag Segédanyag Összesen 71. Alkatrészgyárt I. Késztermékgy II. Késztermékgy Szolgáltatás "A" üzem "B" üzem TMK Vállalati ált. ktg Összesen A költségek elszámolását elsődlegesen az 5-ös, másodlagosan a 6-os 7-es számlaosztályban végzi a vállalkozás. 3. Feleslegessé vált anyagkészlet tárgy időszaki értékesítése (Ft-ban): Megnevezés Elszámoló áron Számlázott áron Alapanyag ÁFA Segédanyag ÁFA Összesen ÁFA Kontírozza az anyagokkal kapcsolatos valamennyi lehetséges gazdasági eseményt! (A kiemelt készleteket főkönyvi számlán is vezesse!) 8

9 VÁSÁROLT KÉSZLETEK Anyagok IV. Gyakorló feladat Egy adóköteles termelő tevékenységet végző vállalkozás anyagkészlet számláinak nyitó adatai az alábbiak: (A számlák az anyagok főkönyvi nyilvántartásának módját is mutatják) Alapanyag Ft 221. Segédanyag Ft Alapanyag árkülönbözete K Ft Segédanyag árkülönbözetet K Ft Alapanyag KFSZR Ft Segédanyag KFSZR Ft Tárgy időszaki gazdasági események: 1. Beérkezett anyagok elszámolóáras értéke az analitikus anyagkönyvelés feladása alapján: Alapanyag (Import beszerzés) Ft Segédanyag (Belföldi beszerzés) Ft 2. Az anyagok ellenőrzött számláinak értéke a folyószámla feladása szerint: Alapanyag Segédanyag Ft Ft 3. Beszerzéssel kapcsolatos további tételek: Alapanyagok vámköltsége Alapanyagok szállítási és rakodási költsége (belföldi) Segédanyagok szállítási és rakodási költsége (Az ÁFA a számlázott értékeken felül 25%-os mértékkel számolandó!) Ft Ft Ft 4. Az anyagkönyvelés feladása alapján a havi anyagkivitelezés (felhasználás) értéke elszámoló áron: Alapanyag (közvetlen) Ft Segédanyag (közvetett) Ft a) Kontírozza a tárgyidőszaki gazdasági műveleteket idősorosan (A készletek nyilvántartását főkönyvi számlán is vezesse)! b) Határározza meg az anyagkészlet időszak végi záró értékét tényleges beszerzési áron! 9

10 VÁSÁROLT KÉSZLETEK Anyagok V. Gyakorló feladat Egy vállalkozás anyagkészletének elszámolásához a következő adatok és információk állnak rendelkezésre: - Az alapanyagok nyilvántartása a KFSZR-t is magába foglaló elszámoló áron; - A segédanyagok nyilvántartása (a KFSZR-t külön számlán vezetve) és elszámoló áron történik. (Az ÁFA a számlázott összegeken kívül 25%-os mértékkel számolandó!) 211. Alapanyag (Ft) 221. Segédanyag (Ft) Nyitó adatok - készletszámla árkülönbözet számla K K KFSZR számla Tárgyidőszaki import beszerzés adatai: - elszámoló ár számla szerinti ár vámköltség belföldi fuvarköltség Tárgy időszaki készletcsökkenések adatai: - anyagfelhasználás (elsz. áron) káresemény (elsz. áron) apportként átadott anyag (elsz.áron) társasági szerz. szerinti apportérték (Az apportként átadott anyag ÁFÁ-ját a partner vállalkozás átengedi). 1. Kontírozza a fenti gazdasági eseményeket (a szükséges főkönyvi számlákat is vezesse!) 2. Rendezze az eseményekkel kapcsolatban keletkezett ÁFÁ-t a költségvetés felé! 3. Határozza meg a záró anyagkészlet tényleges beszerzési áron vett értéket az időszak végén! alapanyagok... segédanyagok... 10

11 VÁSÁROLT KÉSZLETEK Áru - Göngyöleg VI. Gyakorló feladat Egy nem kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságnál bekövetkezett néhány gazdasági eseményről a következőket ismerjük: 1. A társaság saját termelésű készleteivel együtt árut értékesít. Az értékesített áru beszerzési ára Ft, az eladási ár Ft + 25% ÁFA. 2. A társaság a késztermékeinek szállításához szükséges göngyölegeket kereskedelmi forgalomban vásárolta. A vásárolt göngyölegek beszerzési ára Ft + 25% ÁFA A göngyölegek betéti díjas ára Ft. 3. A vállalkozás saját termelésű készleteivel együtt kiszállított a vevőnek betéti díjas áron Ft értékű göngyöleget. 4. A vevő átutalta a göngyöleg ellenértékét. 5. Az időszakban vásárolt alkatrészek értéke Ft + 25% ÁFA. Az alkatrészekkel együtt beérkezett idegen göngyölegek számlázott értéke Ft + 25% ÁFA. 6. A társaság átutalta a szállítóval szembeni kötelezettségét. 7. Az idegen göngyölegekből megsérült Ft értékű, amelyet kiselejteztek. Az idegen göngyölegeket visszaküldték a szállítónak. Könyvelje a gazdasági eseményeket! 11

12 ÉRTÉKPAPÍROK I. Gyakorló feladat Egy részvénytársaság tárgyidőszaki értékpapír-forgalmáról az alábbi kiemelt információkkal rendelkezik: Értékpapír-számlák nyitó egyenlege a tárgyév január 1-én: 171. Részesedés "Pumpa" Rt-ben eft 373. Saját részvények eft 372. Eladásra vásárolt FOTEX-részvények eft A főkönyvi számlákon a tárgyévben az alábbi változások következtek be: a) A meglévő FOTEX-részvényekből a tárgyév során értékesítettek db, egyenként 100 Ft névértékű részvényt, nyilvántartás szerinti árfolyam 200%, eladási árfolyam 240%, az eladott részvények ellenértéke a tárgyévben befolyt. b) A saját részvények fele a tárgyév során bevonásra került (a január 1-én meglévő saját részvényeket 150%-os vételi árfolyamon vásárolta vissza az rt.), a bevont részvények névértéke eft. c) Az rt. a tárgyévben részt vett egy Kft. alapításában, a megszerzett üzletrész névértéke eft, az Rt. apportként bevitt eft névértékű saját részvényt, amelynek társasági szerződés szerinti értéke eft, az alapításkor átutalt eft pénzbeli betét összeget, a fennmaradó pénzbeli betét pénzügyi rendezése csak a tárgyévet követő évben történik meg, a befektetést az rt. tartósnak minősítette. d) Az Rt. újabb db FOTEX-részvényt vásárolt a tárgyévben forgatási céllal, 230%-os vételi árfolyamértéken, a pénzügyi rendezés a tárgyévben megtörtént. e) Az év elején meglévő FOTEX-részvényekből a tárgyév során ismét értékesítettek db részvényt, eladási árfolyam 235%, az eladott részvények ellenértékéből a tárgyévben befolyt eft. f) A visszavásárolt saját részvényekből a tárgyév során értékesítésre került eft névértékű részvény, eladási árfolyamértéke 120%. Kiegészítő adatok: 1.) A "Pumpa" Rt. megalakulásától kezdve veszteségesen gazdálkodik, a tárgyévi mérlegkészítéskor a saját tőke/jegyzett tőke aránya 84% volt. Az Rt. birtokában lévő részvények névértéke eft. 2.) A FOTEX Rt. közgyűlése által jóváhagyott osztalékfizetés a tárgyévre 8%. Az információ a mérlegkészítés napjáig ismertté vált. 3.) A FOTEX részvények tárgyév december 31-én ismert tőzsdei árfolyamértéke 230%. 1.) Könyvelje le a részvénytársaság értékpapír-forgalmával kapcsolatos összes tárgyévi gazdasági eseményt. 2.) Könyvelje le a mérlegkészítéskor elszámolandó tételeket. 3.) Határozza meg a fenti adatok alapján az egyes értékpapír számlák mérlegben szereplő összegét. 12

13 ÉRTÉKPAPÍROK II. Gyakorló feladat Egy gazdasági társaság értékpapírforgalmáról tárgyév január 1-én a következő adatok állnak rendelkezésre: 374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( A típusú kötvények) - mennyiség 40 db - nyilvántartási ár 80 eft/db - névérték 100 eft/db 373. Saját részvények, saját üzletrészek - mennyiség 50 db - beszerzési ár 70 eft/db - névérték 100 eft/db 372. Egyéb részesedés ("A") - mennyiség 35 db - beszerzési ár 40 eft/db - névérték 35 eft/db Jegyzett tőke eft Gazdasági események: 1. Elszámolási betétszámlára befolyt az A típusú kötvények után járó kamat. A kamatláb 12 %. Kamatfizetés szeptember Az A típusú kötvények egy része értékesítésre került. Eladási ár 60 eft/db, mennyiség 10 db. Az értékesítés ellenértéke az elszámolási betétszámlára beérkezett. Értékesítés dátuma október 31. Könyvelje a december 31-i tételt is! 3. A vállalkozás "B" típusú kötvényt vásárolt, az ellenérték kiegyenlítése megtörtént. - mennyiség 25 db - beszerzés időpontja december 1. - beszerzési ár 220 eft/db - névérték 200 eft/db - kamatfizetés minden év február 1. - kamatláb 12 % 4. A társaság visszavásárolt 40 db saját részvényt és kötelezettségét az elszámolási betétszámláról kiegyenlítette. - beszerzési ár 200 eft/db - névérték 250 eft/db 5. A korábban elhatározott alaptőke csökkentést a cégbíróság bejegyezte. (75 db saját részvény) FIFO módszert alkalmazzon. 6. Az egyéb részesedések közül értékesítettek 10 db "A" részvényt, amelynek ellenértéke az elszámolási betétszámlára megérkezett. Eladás ár 25 eft/db. 7. Egyéb részesedés megszerzése érdekében 5 db "A" egyéb részvényt apportként átadtak egy Kft-nek. A társasági szerződés szerinti érték 130 eft. ("C" részvény). 8. További 5 db "A" egyéb részvényt térítés nélkül átadtak egy üzleti partnernek. 9. Az "A" részvények árfolyama hullámzott, december 31-én tőzsdei jegyzés szerint 95%-on áll. 10. Meglévő "A" részvényekre jóváhagyott osztalék mértéke 10%. Kontírozza a tárgyévi gazdasági eseményeket! 13

14 ÉRTÉKPAPÍROK III. Gyakorló feladat Kontírozza az alábbi gazdasági eseményeket: 1. Egy gazdasági társaság a dolgozói részére eft lakásépítési kölcsönt folyósított. A kölcsön lejárati ideje 10 év. Törlesztés évente egyenlő részletekben történik. A fizetendő kamat évi 20 %. A folyósítás az OTP-n keresztül bonyolódik. A vállalkozás dolgozói az első évben törlesztik az esedékes részletet és fizetik a kamatot is. 2. A gazdasági társaság leányvállalatának két éves lejáratra kölcsönt folyósított, amelynek összege 800 eft. A kamat évi 18%. A leányvállalat az első évben átutalta az esedékes törlesztő részletet és kamatot. A második évben a leányvállalat felszámolás alá került. A társaság a még fennálló kölcsönt hitelezési veszteségként számolta el. IV. Gyakorló feladat Befektetési céllal vásárolt kötvény adatai: - Névérték: 100 eft - Vásárlás időpontja: tárgyév szeptember 1. - Vételárban lévő kamat: 4 eft - Kamatfizetés napja: május 1. - Hátralévő futamidő: 20 hónap - Kamatláb: 12 % - Vételár: a., 101 eft b., 110 eft Könyvelje el az értékpapír beszerzését és az év végén járó kamatot! 14

15 IDŐBELI ELHATÁROLÁS I. Gyakorló feladat 1. Vállalkozásunk által december hónapban készpénzben kifizetett, következő évet terhelő szakfolyóiratok előfizetési díja 120 eft + ÁFA. 2. Három éves időtartamra bérbe vett cégünk egy tárgyi eszközt. A szerződés szerinti futamidő: tárgyév július 01-el kezdődik. Bérleti díj a teljes futamidőre: eft + ÁFA. Tárgyév július hónapban megérkezett az első számla - a szerződés szerint -, összege: eft + ÁFA. 3. A tárgyév során tartósan lekötött bankbetéteink után járó kamat jóváírásáról a pénzintézet értesítése a fordulónapot követően, a mérlegkészítés ideje alatt megérkezett. A befolyt összege 200 eft. 4. Cégünk tárgyév október 1-én féléves lejáratra kölcsönt ad egy társ-vállalkozásnak. A bankszámláról átutalt összeg eft, a kamat mértéke évi 32%. 5. Vállalkozásunk eft vevőkövetelés kiegyenlítésére váltót fogad el. A váltó névértéke: eft, kamat évi 32 %. Kiállításának kelte: Tárgyév november 1. Esedékessége: Következő év január Vállalkozásunk szállítói tartozását 180 napos lejáratú váltóval egyenlítette ki tárgyév december 1- én. Kiváltott tartozás összege: eft. A váltó (36 % évi kamattal számított) névértéke: eft. 7. Cégünk által bérbe vett irodahelyiség tárgyévet követően - a mérlegkészítés ideje alatt - utólag számlázott bérleti díja 800 eft + ÁFA, mely a fordulónappal lezárt évet terheli. 8. Cégünk - 2 éves időtartamra - bérbe ad egy célgépet. A bérleti időtartam tárgyév szeptember 01-vel kezdődik. A bérleti díj a teljes futamidőre eft + ÁFA, a tárgyévre kiszámlázott díj eft + ÁFA. 9. A fordulónap után, a mérlegkészítés ideje alatt a vállalkozásunkra terhelt bankszámlánkról leemelt - késedelmi kamat összege 85 eft. A tétel teljes egészében a fordulónappal lezárt évet terheli. 10. Vállalkozásunk az egyik szállítójával szemben fennálló eft összegű - kötelezettsége fejében váltót állított ki a tárgyév szeptember 1-én, a következő év június 30-i lejárattal. A váltó névértéke eft. 11. Vállalkozásunk egy másik szállítójával szemben fennálló eft összegű kötelezettsége fejében váltót állított ki a tárgyévben, amelyet még a tárgyévben a váltó esedékességekor kiegyenlített. A váltó névértéke eft. 12. Vállalkozásunk egyik vevője a késztermék vásárlásból származó kötelezettségét váltóval egyenlítette ki. A vevővel szembeni követelés összege eft, a váltókiállítás napja tárgyév november 1., a váltó esedékessége a kiállítás napjától számított 200 nap, a váltó névértéke eft. Könyvelje le az összes tárgyévi - valamint a mérlegkészítés ideje alatt ismertté vált - előző évet érintő gazdasági eseményeket! 15

16 KÖVETELÉSEK I. Gyakorló feladat 1. példa Mutassa ki az árueladásból származó követelésünket, ha a számlázott érték Ft + ÁFA - 5% kiszámlázáskor érvényesített engedmény. A minőségi átvétel után a vevő csak Ft jogos követelést ismer el, mely összeget jóváhagytunk és utólag helyesbítő számlát állítottunk ki. 2. példa Határozza meg a mérlegben való szerepeltetés helyét és értékét az alábbi (EU-n kívüli) exportnak. A külföldi vevő felé számlázott összeg DEV Partnernek fizetett deviza-fuvar összege 100 DEV A társaság a devizás ügyletek értékelésére az MNB hivatalos árfolyamát használja. A teljesítéskori MNB árfolyam 250.-Ft/DEV. Lehetőségek: 1) A pénzügyi rendezésre XII. 15-én került sor, ekkor érvényes MNB árfolyam 270 Ft/DEV. 2) A pénzügyi rendezésre XII. 15-én került sor, az ekkor érvényes MNB árfolyam 240 Ft/DEV. 3) A pénzügyi rendezésre tárgyidőszakban nem került sor. XII. 31-én az MNB árfolyam 260 Ft/DEV. 4) A pénzügyi rendezésre tárgyidőszakban nem került sor. XII. 31-én az MNB árfolyam 210 Ft/DEV. 3. példa Import-export tevékenység keretében: o Anyagot vásárolunk külföldi szállítónktól DEV1 értékben (teljesítéskori deviza árfolyam 210 Ft/DEV1). A fuvarozást belföldi cég végezte 60 eft+áfa számlázott értékben. Vámköltség 40 eft, Az anyagot tényleges bekerülési értéken tartjuk nyilván. o 200 eft önköltségi értékű készterméket értékesítünk külföldi vevő felé. A kiszámlázás DEV2 értékben megtörtént. (teljesítéskori devizaárfolyam 250 Ft/DEV2) Értékelje a fenti ügyletekből adódó devizás tételeket év végén, ha a pénzügyi teljesítés tárgyévben nem történt meg és a vállalat számviteli politikája alapján minden árfolyameltérést jelentősnek minősít. Fordulónapi deviza-árfolyamok: 205 Ft/DEV1 240 Ft/DEV2 16

17 KÖVETELÉSEK II. Gyakorló feladat Vállalkozásunk tárgyidőszaki gazdasági eseményei a következők: 1) Szolgáltatás belföldi értékesítése történik a "Tuti" Kft-nek. A szolgáltatás ÁFA nélküli összege Ft. A fizetés módja átutalás. A vevő az esedékességi határidőre nem tudta a számla ellenértékét pénzügyileg rendezni. A felek közös megállapodása szerint a követeléssel kapcsolatban váltó került kiállításra, a tárgyév november 1-én. A váltó névértéke Ft, esedékessége a kiállítás napját követő 150 nap (5 hónap). 2) Késztermék belföldi értékesítése történik "Bamba" Rt-nek. Az értékesített késztermék mennyisége db. Eladási ára 800 Ft/db+25% ÁFA. A vevő minőségi kifogások miatt nem vett át 80 db terméket és azt visszaküldte. Cégünk a vevő minőségi kifogásait elismerte és helyesbítő számlát állított ki. A számlakiegyenlítés esedékességének időpontja tárgy év november 18. A vevő tárgyév november 24-én átutalt Ft-ot. Az év végi számlaegyeztetés során kiderült, hogy a vevő Ft-tal többet utalt át, amelyet a felek közösen előlegként tekintenek. 3) Késztermék export értékesítése történik külföldi partner felé. Az értékesített mennyiség db, eladási ára 10 DEV/db. Az értékesítés teljesítésének napján érvényes MNB árfolyam 100 Ft/DEV. A vevő utólag árengedményt kért, amelynek mértéke 1 DEV/db. A Kft-nk ebből elfogadott 0,6 DEV/db engedményt, amelyről helyesbítő számlát állított ki. A vevő a tárgyév során kiegyenlített tartozásából DEV összeget, a pénzügyi rendezés napján érvényes MNB árfolyam 105 Ft/DEV volt. A tárgyév december 31-én érvényes MNB árfolyam 90 Ft/DEV. 4) Szolgáltatás belföldi értékesítése történt készpénzfizetés ellenében. A készpénzfizetési számla végösszege Ft. A feltüntetett ÁFA 20%. Kontírozza az értékesítésekkel kapcsolatos összes gazdasági eseményt! 17

18 KÖTELEZETTSÉGEK I. Gyakorló feladat Egy vállalkozás tárgyidőszaki hitel- és kölcsönműveleteiről az alábbi adatok ismertek: a) A vállalkozás ingatlan beruházása finanszírozásához beruházási hitelt vett fel az egyik hitelintézettől. A beruházási szállítók számláinak kiegyenlítésére ténylegesen folyósított hitel összege eft. A hitellel kapcsolatos egyéb adatok: - a hitelfolyósítás időpontja tárgyév május 1. - a hitel éves kamata 30% - a hitel lejárata 5 év - a kamatfizetés időpontjai október 31. és április törlesztés minden év április 30-án, a törlesztő részlet eft - felszámított rendelkezésre tartási jutalék 200 eft. b) A vállalkozás egyéves lejáratú devizakölcsönt vett fel egy hitelintézettől a tárgyév március 1-én. A kölcsön folyósított (bankszámlákra átutalt) összege 100 edev. A kölcsön két egyenlő részletben törlesztendő, a tárgyév augusztus 31-én és a tárgyévet követő év február 28-án. A tárgyév augusztus 31-én fizetendő kamat összege 10 edev, a kölcsön visszafizetésekor esedékes kamat összege 12 edev. A vállalkozás esedékes fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett. A társaság a devizás tételek év végi értékelésénél minden árfolyam-eltérést jelentős mértékűnek ítél és az MNB hivatalos árfolyamát használja. Ezek alakulása: - tárgyév március ,00 Ft/DEV - tárgyév augusztus ,00 Ft/DEV - tárgyév december ,00 Ft/DEV c) A vállalkozás a tárgyév szeptember 1-én három éves lejáratú kölcsönt nyújtott egy másik vállalkozásnak. A folyósított kölcsön összege eft, éves kamata 36%. A kölcsönszerződés szerint a kölcsönt évente egyenlő részletekben, minden év szeptember 1- én kell törleszteni, s az esedékes kamatot is ekkor kell megfizetni. 1.) Könyvelje el a hitellel és kölcsönökkel kapcsolatos összes tárgyévi gazdasági eseményt! 2.) Könyvelje el a mérlegkészítéskor ismertté vált, a tárgyévre elszámolandó tételeket! 3.) Határozza meg, hogy mely mérlegsorban, milyen összeg szerepeltetendő! 18

19 KÖTELEZETTSÉGEK II. Gyakorló feladat Egy vállalkozás az alábbi kötelezettségeit tartja nyilván főkönyvi számláin január 1-én: 449. Alapítókkal szembeni kötelezettségek (pótbefizetés) eft 454. Belföldi szállítók eft 457. Váltótartozások eft 451. Rövid lejáratú kölcsönök eft 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (osztaléktartozás) 200 eft A kötelezettségekkel kapcsolatban a tárgyévben az alábbi változások következtek be: - a pótbefizetés összege maradéktalanul visszafizetésre került - partnereinkkel szemben áruvásárlás kapcsán keletkezett tárgyévi kötelezettségünk összege eft, tárgyév során ezek pénzügyi rendezésére történt átutalások összege eft - a váltótartozás kiegyenlítésre került, azonban az egyik partnerrel szemben újabb váltót bocsátott ki a vállalkozás eft névértékben, a leírt szállítói kötelezettség összege eft, a tárgyévre időarányosan eső váltókamat 150 eft - a rövid lejáratú kölcsön teljes összegében visszafizetésre került, a kifizetett kölcsönkamat 400 eft - az előző évi osztaléktartozás kiegyenlítésre került - tulajdonosokat megillető tárgyévi osztalék összege eft, amely összeg 50%-át a tulajdonosok egy éven túl a vállalkozásnál kívánják hagyni. 1.) Könyvelje el az összes tárgyévi gazdasági eseményt! 2.) Könyvelje el a mérlegkészítéskor ismertté vált, tárgyévre elszámolandó tételeket! 3.) Határozza meg a felsorolt adatok alapján a kötelezettségek mérlegsorok tartalmát! 19

20 KÖTELEZETTSÉGEK JÖVEDELEMELSZÁMOLÁS I. Gyakorló feladat Egy gazdasági társaság jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó tárgyhó végi adatai: - Bruttó bérköltség (a hó végi bérfeladás alapján) eft - SZJA-köteles TB ellátás (bruttó tp SZJA 400) 800 eft - SZJA-mentes TB ellátás (családi pótlék) eft - Bruttó bért terhelő levonások: - nyugdíj és egészség bizt. járulék 12,5 % - munkavállalói járulék 1 % - SZJA előleg eft - fizetési előlegre 30 eft - bírósági hat. alapján letiltásra 20 eft - Gazdálkodót terhelő kötelezettségek: - TB-járulék 29 % - munkaadói járulék 3 % - szakképzési hozzájárulás 1,5 % Kontírozza jövedelemelszámolással és a bérfizetéssel (tárgyhót követő hó 5-én) kapcsolatos valamennyi lehetséges gazdasági eseményt, ha az adott vállalkozás TB kifizetőhely. A járandóságok kifizetését pénztáron keresztül bonyolítja a vállalkozás, a munkavállalók levonásából magánnyugdíjpénztár felé nem kerül átutalásra összeg. (A költségeket csak az 5. számlaosztályban könyvelje!) II. Gyakorló feladat Egy vállalkozás hóvégi jövedelemelszámolásához az alábbi hiányos adatokat ismerjük: Bruttó bér ktsg eft TB-t terhelő (15 napon túli) nettó táppénz 60 eft Vállalkozást terhelő (15 napon belüli betegszabadság) 200 eft SZJA előleg összege 692 eft (melyből a táppénzhez kapcsolódó összeg 30 eft) Egészítse ki a hiányos információkat és kontírozza valamennyi lehetséges gazdasági eseményt! (A költségeket csak az 5. számlaosztályban könyvelje!) A vállalkozás TB kifizetőhely és a bérfizetést átutalással bonyolítja. A társaság minden dolgozója magánnyugdíj-pénztártag. 20

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Számvitel Tanszék 1/A. Gyakorló feladat

MISKOLCI EGYETEM. Számvitel Tanszék 1/A. Gyakorló feladat 1/A. Gyakorló feladat Réges régen a középkori Európában élt egy földesúr egy magas dombra épített kastélyban. Felelős volt mindazon jobbágyok jólétéért, akik az földjein éltek. Egyik tavasszal az eljövendő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy profitban pozitív évet zártunk! Ez az eredmény annál is inkább figyelemreméltó, hogy egy olyan gazdasági környezetben sikerült elérnünk, ahol a

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Munkafüzet. a kettős könyvvitel tanulásához

Munkafüzet. a kettős könyvvitel tanulásához Rezsabek Angéla Munkafüzet a kettős könyvvitel tanulásához 1. rész megoldása Budapest, 2005. 1 Írta: Rezsabek Angéla Lektorálta: dr. Sztanó Imre ISBN 963 86511 5 6 A kiadvány szerzői jogi védelem alatt

Részletesebben