Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 04-én megtartott nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 04-én megtartott nyílt ülésének"

Átírás

1 Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 04-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 87/2013. (IX. 4.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:./2013./ÖNKOR. Határozatok: - 87/2013. (IX. 4.) számú határozat: Hosszú távú közfoglalkoztatáshoz alszámla nyitása Rendeletek: - NAPIRENDI PONTOK: 1. Csuka Tamás képviselő eskütétele (szóbeli előterjesztés) 2. A hosszú távú közfoglalkoztatáshoz alszámla nyitása (szóbeli előterjesztés) 3. A Képviselő - Testület működésével kapcsolatos feladatok áttekintése (szóbeli előterjesztés) 4. Különfélék Monostorpályi, szeptember 4. SZABÓ JÓZSEF Polgármester JUHÁSZ PÉTER Jegyző 190

2 Jegyzőkönyv Készült: szeptember 04-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének rendes nyílt üléséről. Jele vannak: - - Basa Attila alpolgármester - Csuka Tamás képviselő - Berényi Attiláné képviselő - Molnár Edit képviselő - Dr. Varga Zoltán képviselő Távolmaradását bejelentette: - Nyilas József képviselő Tanácskozási joggal megjelent: - Juhász Péter jegyző - Hosszú László pályázati koordinátor - Kondor Ernő pályázati koordinátor - Berzi Sándor HVB elnöke Lakosok száma: 5 fő. Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel van jelen, így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes. 1 fő, Nyilas József képviselő jelezte a távollétét. Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület: NAPIRENDI PONTOK: 1. Csuka Tamás képviselő eskütétele (szóbeli előterjesztés) 2. A hosszú távú közfoglalkoztatáshoz alszámla nyitása (szóbeli előterjesztés) 3. A Képviselő - Testület működésével kapcsolatos feladatok áttekintése (szóbeli előterjesztés) 4. Különfélék Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg. Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot. Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. Szavazás. 191

3 Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét. Csuka Tamás képviselő még nem szavazott. 1.napirendi pont: Csuka Tamás képviselő eskütétele (szóbeli előterjesztés) Gyügyei Ernő képviselő mandátumáról való lemondást követően a Helyi Választási Bizottság elvégezte a munkáját, megállapította, hogy a soron következő képviselő Csuka Tamás. Csuka Tamás vállalta a képviselői feladatok végzését, ez azonban csak az eskütétellel válik hivatalossá, valamint vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének is eleget kell tenni. Megkérem Csuka Tamást valamint a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. Csuka Tamás szíveskedjen az eskü szövegét utánam mondani. Én, Csuka Tamás becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Csuka Tamás képviselő letette az esküt. Berzi Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta Csuka Tamás képviselő részére a megbízó levelet, gratulált, a képviselői munkához erőt, egészséget kívánt. és a jelenlévők gratuláltak Csuka Tamás képviselőnek mandátumához. 2.napirendi pont: A hosszú távú közfoglalkoztatáshoz alszámla nyitása (szóbeli előterjesztés) Lehetőség nyílt ujabb Start munka keretében 2 fő foglalkoztatására szeptember 16-tól december 31-ig. Az elszámoláshoz itt is alszámla szükséges, ezért kérem a képviselőtestületet, hogy fogadja el az alszámla nyitását. Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Kéri, hogy aki az ismertetett határozattervezet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Szavazás. A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 192

4 Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete 87/2013. (IX. 04.) számú Határozata A Képviselő-Testület 1. Monostorpályi Község Önkormányzata alszámlát kíván nyitni Hosszútávú közfoglalkoztatás megnevezéssel. Monostorpályi Község Önkormányzata adószáma: Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az önkormányzat pénzügyi ellenjegyzőjét (Morák Gézánét) és felhatalmazza őket a bankszámlaszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés lefolytatására, valamint a szerződések aláírására. 3. Bankszámlák (1. pontbeli) feletti rendelkezési jog illeti meg: a) t, b) Juhász Péter jegyzőt, c) Morák Gézáné köztisztviselőt (pénzügyi ellenjegyző). 4. A bankszámlák feletti rendelkezési jog a 3. pontban foglalt bármely két fő aláírásával és az önkormányzat bélyegzőlenyomatával érvényes. 5. Az önkormányzat az 1. pontban megjelölt számla vonatkozásában havi számlaürítést nem kér. 3.napirendi pont: A Képviselő - Testület működésével kapcsolatos feladatok áttekintése (szóbeli előterjesztés) Jegyző úr napi rendszerességgel küldi a képviselőknek, intézménvezetőknek az elvégzett feladatokról, eseményekről a tájékoztatást, és így is rendszeresen támadások érnek bennünket. Megkérem Juhász Péter jegyzőt hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. Juhász Péter jegyző Tájékoztatásomat a működés hatékonysága végett küldöm meg minden képviselő, intézményvezető részére már szinte naponta a munkavégzést követően. Minden olyan dologról, amiről az intézményvezetőktől kapott dolgokat is érinti. Mindig olyan vádak érnek bennünket főleg a képviselők részéről, hogy nincsenek eléggé tájékoztatva arról, hogy milyen munkák folynak a hivatalban. Most ott tartunk, hogy nem tudom hogy mi az amit ezen kívül pluszban elvárnak. Amit hallunk, pletyka szinten jönnek visszajelzések, hogy nincsenek megfelelően tájékoztatva. Kérdésem lenne hogy mi az amit nem tudunk átadni? Mi az amire konkrétan kíváncsiak. Problémaként merül fel részünkről az, hogy nem kapunk kérdéseket a lakossági problémákról, így intézkedni sem tudunk. 193

5 Kérem, hogy most mindannyian itt vagyunk és vitassuk meg, mi az igény, mondják el a véleményeket. Ilyen volt legutóbb a közfoglalkoztatásban dolgozókkal kapcsolatos munkaszervezetre, visszajön, hogy nem jól végzik a munkát. Konkrét dolgot nem jelölnek meg, akkor ki hibázik, a dolgozó, a vezető, esetleg az önkormányzat? Úgy érezzük, hogy valami nincs rendben, pedig minden nap t küldünk, ezekre visszajelzés azonban nincs, csak továbbra is a negatív pletyka. Ezek a napi heti riportok eléggé részletesek, nem gond, ha szükség van rá, küldjük tovább, csak tényleg kérjük a visszajelzést. Ennek oda-vissza kellene működni. Nem tud, vagy nem akar visszajelezni. Vagy esetleg nem érkezet meg, vagy legyen esetleg bővebb, vagy nem szükséges ennyi? Dr. Varga Zoltán képviselő Szerinte le lehet szűkíteni 1-2 hetesre a tájékoztatást, és a megvitatás lenne fontos. Soron kívül elegendő lenne esetleg egy nagyobb horderejű dolog esetén. Az sem biztos, hogymindenki napi rendszerességgel tudja figyelni. Abban az esetben, amikor állásfoglalásra van szükség, ugyis rendkívűli ülés van összehíva. A tájékoztatás pedig össze lehetne hetente egy alkalomra gyűjteni a hasznos és legértékesebb dolgokat. Juhász Péter jegyző Igen le tudom szűkíteni, maradjunk a heti péntekben. A tájékoztatást pedig azért küldöm, hogy első kézből láthassák a képviselők az elvégzett feladatokat, valamint a híreket. Ezen kívűl természetesen továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot a hírdetőkön kívűl intézményekné, boltoknál. Amennyiben több hozzászólás nincs lezártnak tekintem ezt a napirendet. 4.napirendi pont: Különfélék A Gondozási Központ mögötti terület megvásárlása megtörtént Kovács Lajos és feleségével megkötöttük a szerződést. Ahhoz, hogy összefonjuk a területet a Gondozási Központtal, külön döntés szükséges. A három helyrajzi számból egy helyrajzi szám lesz, mely a Gondozási Központ helyrajzi számán szerepel majd. Az egyebekben még az alábbiakról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. - A Napelemparknál szépen haladnak a munkálatok. Az utolsó utalás 37 mft ma kerül utalásra. A héten befejezik a munkálatokat. Szeptember 23-ra vállalták az E-On-nál a lekapcsolást, hogy rá lehessen csatlakozni. Szerződéskötés után a termelés is megkezdődhet. - Megtörtént a könyvtár átalakítása, így megfelel a pályázatban megfogalmazott feltételeknek. Eszközvásárlással bővült, a lakosság részére is hozzáférhető szolgáltatásként színes másolás, nyomtatás, laminálás lehetséges a könyvtárban kifüggesztett árakon. - Az ivóvíz minőség javító program elszámolásának a végén tartunk, a kivitelezés második üteménél. Az interneten is elterjedt a hir, hogy több Hajdu-Bihar megyei községben arzénos a víz. Ez valóban igaz azokra a településekre, ahol nem végezték el az arzénmentesítést. Ez nálunk nem áll fenn, mivel karácsony előtt megtörtént az arzén mentesítés, jóval alatta van a 10 mg/l szintnek, kb. 4,4 mg/literenként. 194

6 Megnyugtatásként kérem hogy ezt a lakosság körében is közöljék, nálunk minden rendben van az ivóvízzel, iható vízzel rendelkezik községünk. - Nyelvtanfolyamokra van lehetőség ingyenesen részorultak részére településünkön, ennek szervezése folyamatban van. - Elmult héten zajlott le 388 db tyúk eladása önkormányzaton keresztül a lakosság körében, ahol az önkormányzat segítői voltunk a lebonyolításban. Ennek köszönhetően darabonként 80 Ft összeg illeti meg az önkormányzatot, melyből utcabutorokat lehet vásárolni. Jelenlegi vásárlásból Ft-ot kap az önkormányzat, melyet össze lehet gyüjteni az elkövetkezendő vásárlások esetén befolyt összeggel és padokat, stb. vásárolhatunk. A lehetőóségekről a hirdetőkön, valamint az interneten is tájékoztatjuk a lakosokat. - Kilépett önkormányzatunk a Létavértesi Tüzoltó Egyesületből. Jelenleg az egyesületnél dolgozók vizsgálatot kértek a vezető felé, mivel már 3 hónapja nem kaptak fizetést. Részünkről nincs tennivaló a továbbiakban. - Szeptember 16-tól december 31-ig közfoglalkoztatás keretében 100 % illetve 90 %-os támogatottsággal foglalkoztatási lehetőség lesz, melyre már benyujtottuk a kérelmet. A személyeket illetően még nem nyilatkoztunk, várjuk a javaslatot. - Önkormányzatunknak a szemétszállításra szeptember 30-ig van szolgáltatási szerződése. Az AKSD-nek megvan az utódja. Hajdúbagos kezdeményezett egyeztetést közös cég megalakítására, hogy közösen hozzunk létre hulladékszállításra egy céget. A települések részéről a megbeszélésen vegyes volt a fogadtatás,mert az önkormányzat készfizető kezessége nem volt sikeres, igy senki sem csatlakozott. Önkormányzatunk közbeszerzést fog kiírni, amit rövidesen megjelentetünk. Szeretnénk önállóan, mérhetővé tenni. Október végéig megoldott, utána a katasztrófavédelem is kijelölhet szállítót. Ilyen esetben az önkormányzatnak is hozzá kell járulni. Reméljük a közbeszerzés jól fog alakulni. - Alföld Víz Rt. A Hajdú Víz Rt-nél 10 db részvény vásárlás volt és jelenleg alaptőke emelés lesz a közelgő közgyűlésen. Monostorpályi rendelkezik részvénnyel, igy nálunk biztosítva van a vízszolgáltatás. - A cégalapítással kapcsolatos tájékoztatás mindenki megkapta az előterjesztésben. Javaslom, hogy mivel egy hónap mulva lesz erről döntés, gondoja át mindenki, és várjuk a javaslatokat a cég nevére, vezetőjére, vagy egyáltalán arra, hogy legyen-e vagy sem. Ennél több szempontot is figyelembe kell venni. Bármilyen pályázati lehetőség van, azt az önkormányzat is elkészíthetne ha lenne egy önkormányzati cég. Ahhoz hogy az eddigi pályázatokban sikeresen részt tudtunk venni, ahhoz kellett Hosszu László munkája,mert össze kellett fogni az egészet, be kellett szerezni a szükséges dokumentumokat, stb. Mert hiába megyünk rendezni Budapestre, azt nem támogatják ha nincs jól elszámolva. Saját céggel nem kell pályáztatni, közbeszereztetni. Ha az önkormányzat csinálja az elszámolást, azt levonják, és beszámítják az önerőbe. EU-s pályázatoknál ezek a pénzek megvannak. Jelenleg az ivóvíz minőség javító programnál is meg tudnánk saját magunk oldani, nem kell pályáztatni és a pénz itt maradna a falunak, abból amit a külső cégnek kifizetünk. Akár ötletszerűen is várjuk ezzel kapcsolatban a javaslatot. - Az EGTC-n keresztül a focipálya szomszédságában lévő kuttal kapcsolatos lehetőségekre keresünk terveket. Megkeresésünkre válaszoltak. Szeretnénk egy egészségügyi központot létrehozni. Vizsgálatot kell készíteni hogy milyen állapotban van a kut, megfelelő a víz minősége, mennyisége stb. - A Debreceni utca elején Huszi Lajosék előtt a járdára lett szsint emelve, mivel a kövesut szint magasabb volt, a járda szintet is megemelték. A járdán lefolyt víz igy bemegy a szomszédos telkekre. Kértük a műszaki ellenőrtől, jöjjön ki. Szerinte az út átvágására lesz szükség csak igy lehet megoldani. Ha ez lesz kérünk majd ajánlatot, 195

7 mert meg kell oldani a bejárást is a házakhoz. A telekszintek lentebb vannak. Tehát a szakértő véleményére várunk. - Hasonló a gond a Vasvári P. utcán is. 5-6 mft-os ajánlatot kaptunk, a rejtett árok kialakítását javasolták megoldásként. Ezt mélyen kellene kialakítani és van olyan hely ahol 4-5 méter mélységben lenne lehetséges. A szennyvíz miat most nem lenne érdemes belefognunk. A kerteken keresztül lenne a legegyszerűbb, de a lakosok nem járultak hozzá, így az ucai megoldást kell választani. Berényi Attiláné képviselő A lakosság részéről több jelzés érkezett főleg a Bethlen utcáról, hogy feszültség ingadozások voltak észlelhetők. Az E-On részéről volt ezzel kapcsolatos bejelentés az önkormányzat felé? Pár alkalommal az orvosi rendelőben is tapasztaltuk nap közben egy-két alkalommal. Basa Attila alpolgármester Mivel bennünket is érint a Bethlen utcán a dolog, annyit tudok erről mondani, hogy villámcsapás miatt volt 2-3 napon keresztül gond, és az érintetteknél biztosítékot cseréltek, nálunk is azóta nincs semmi gond. Berzi Sándor HVB elnöke - Vizes időjárásban a 40-es években volt a legtöbb gond a Vasvári P. utcán, akkor megoldották azokat aproblémákat, amit most hallok. Az a terület rész volt a falu virágoskertje utána. Az ott lakó idős embereket jó lenne megkérdezni, hogy milyen megoldással tudták megszüntetni a problémát, és ha az akkor bevált, akkor azt a módszert kellene most is alkalmazni. Ugy tudom, hogy levezették a földeken, most is akár kisajáttással is ezt kellene tenni. Rossz nézni azt a területet, és az lehetetlen hogy 1-2 ember miatt a többi lakos szenvedjen. Az utca elég keskeny ahhoz hogy ott árok megoldással lehessen levezeti a csapadék vizet. - Egyébként a Liliomban is hasonló a baj, nagy esőzéskor ott is a kertekben áll meg a víz. Azokat is meg lehetne menteni, nyáron szárazság idején árkokat kellene kialakítani. - A szemétszállításhoz is szeretnék pár szót szólni. Igazságtalan dolognak tartom azt, hogy két idős személynél mint nálunk is szinte azt lehet mondani hogy nincs is szemét amit kiraknánk, mégis fizetünk érte. Ezen változtatni kellene, például az öregeknél, egyedül élőknél ne kelljen ugyan azt a tarifát fizetni mint családoknál. Változások vannak 1-1 negyedévnél is észre lehet venni, hogy egyre többet kell fizetni. Próbáltunk már a Vasvári Pál utcán számtalanszor megoldást keresni, pl. a kerteken levezethető művelhető árok kialakitássla, de nem minden lakos járul hozzá, főleg a fólia tulajdonosok, az önkormányzat pedig magán területre nem mehet. A szemét szállítással kapcsolatosan ahogy elmondtam az előzőekben változás lesz. Megpróbálunk olyan szolgáltatóval szerződést kötni, hogy mérhetővé tegyük a szemét mennyiségét, de akkor is lesz bizonyos alapdíj, ami független a kuka nagyságától, ugyanis az üzemanyagot, a dolgozókat ott is fizetni kell, plusz a szállítási költséget. A negyedéves eltérések az ürítések száma miatt van, egy-egy negyedévben nem egyforma az üritések száma. Van-e az egyebekben kérdés, hozzászólás? Hosszú László köztisztviselő, közbiztonsági referens Az utóbbi időben egyre több támadás ér bennünket Kondor Ernővel együtt, hogy miért letünk felvéve, kettőnk fizetése, stb. 196

8 Itt a képviselő-testület előtt ugy érzem most jött el az a pillanat, hogy elmondjam mit is végeztünk eddig és mit is végzünk. Elsősorban közbiztonsági referens és pályázati koordinátori feladatokat végzünk. Hogy mit is takar ez, sok mindenki előtt nem ismert. Azok a cégek, akik az önkormányzatnek megírják a pályázatokat, és azokat a feladatokat amit nem tudnak elvégezni, a benyujtandó iratokat folyamatosan elrontják, hiánypótlások beszerzése stb. helyi ismeret hiánya miatt, ezt mind mi végezzük. Készítettünk egy kimutatást, hogy mióta az önkormányzatnál dolgozunk, mennyi pályázatot koordináltunk. Ezeket megkapták a képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, és a lakosság körében is kitettük a hirdetőkre. Ezekkel a fejlesztésekkel január 1. óta a község közel 209 millió forint értékkel gyarapodott, melyből 62 millió forintra tehető az eszközökben, felújításokban lévő fejlesztések. Ezek mellett a Polgárőrségnek 1,9 millió forint, a sportegyesületnek 1,35 millió forint támogatás sikerült nyernünk. Ezen felül egy db 500 eft értékű fűnyíró traktort, a hozzó kapcsolódó heti üzemanyag mennyiséget, az embereket illetve a sportpálya térítés mentes használatát biztosítja az önkormányzat. Folyamatban van egy 6,5 millió forint TAO-s pénz folyósításához kapcsolódó vállalkozás felkutatása is. Akinek van ismerőse, szivesen vesszük. A táblázatban szereplő pályázatok magukért beszélnek, és a kritikák folyamatosan jönnek, pedig feketén-fehéren kitünik, hogy a 2 fő bérénél jóval többet termelünk. Jelen pillanatban azért jöttem el a képvisleő-testületi ülésre, hogy elmondjam ezekkel a kritikákkal nem biztos, hogy tovább szeretném folytatni ezt a munkát október 1-től. Azok a nemtelen támadások amit kapunk, ezek a dolgozókat bántják, és semmit sem hoztak a falunak. Azokat bántják, akik dolgoznak és nem is akár hogyan. Addig mít letesznek valamit addig ne bántsanak meg embereket. Mi sem mocskolunk és feketítünk senkit. Ebben kérem a testületet is, hogy álljanak ki mellettük, akár ki ellen jön a támadás. Azt is el kell mondani, hogy azt a feladatot és munkát amit végeznek 8-16 óráig nem lehet megcsinálni. Ha bárki jelentkezne erre a munkára, két hónapot szívesen alkalmazom aki ezt jobban és olcsóbban meg tudja csinálni, jöjjön. Ilyen emberekre is szüksége van az önkormányzatnál, benne vannak a riportokban. Sok pályázat író cég nem ismeri a helyi sajátosságokat. Bármilyen kérdés van, amivel támogatják a települést, és ezt a tudást másfél évig tanulták meg, az új embereknek is ugyan ennyi időre lenne szükség betanulni. Nem véletlen szeretnénk az önkormányzati céget is megalapítani, hogy minél többet megtakarítanánk az önkormányzatnak, ez által a falunak. Basa Attilia alpolgármester Sajnálom, hogy a kollegák támadásoknak lettek kitéve. Ennyi pályázat a faluban ne m került még beadásra és ennyi összeget soha sem nyertünk még. A minden lehetőséget kihasználva 47 pályázat került beadásra és nem volt hiánypótlás. Sajnálatos, hogy az embereket nem nézik semmibe. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy Balatonszárszón a kihelyezett kormányűlésen Monostorpályit emelték ki a közfoglalkoztatás terén, azon belül is a betonelem gyártást illetően, hogy az egyszerű emberek meg tudják csinálni. A jövő hétre az orvosi rendelővel kapcsolatban vagyunk berendelve ahova 50 millió forintos pályázatot nyujtottunk be. Köszönet ezért Hosszu Lászlónak és Kondor Ernőnek. Van amikor este szólnak, hogy reggelre meg kell lenni egyes dolgoknak, és megteszik. És jön a támadás, hogy a két ember bére épp jó lenne az óvodának. Az az elkeserítő, hogy épp képviselőtől jön. 197

9 Dr. Varga Zoltán képviselő Sajnos támadások mindig voltak, és lesznek is. A baj, hogy mindig a hozzá nem értő emberek teszik ezeket, melyeket tűrni kell. Berényi Attiláné képviselő Mi képviselők egy hajóban evezünk, ezt kell tudatosítani mindannyiunkba, hogy akkor egyfelé kell evezni. Ezek a támadások hozzánk nem jutottak el, nem is hallottunk róla ez idáig. Basa Attila alpolgármester Ha nincs meg a kapcsolat, hiába teszünk bármit, nem lesz semmi. Hol volt itt ennyi pályázat és befolyt összeg mint most? ettől a két embertől akár mit kérünk, precíz munkát végeznek, bármit benyujtunk azt elfogadják és mindenben az elsők vagyunk, pályázatban, elszámolásokban. Az elismerés sokat ér! Nem a fellegekben járunk, az embereken segítünk, és van értelme. A magam részéről továbbra is kérem a kollegákat, hogy tovább csináljuk tovább a feladatokat, mert szükség van rájuk. Ezelőtt miért nem pályázott Monostorpályi? Nem volt rá pénz és nem volt rá ember. Most van aki megcsinálja mégis támadás éri őket. Mindenhol a lakosoknak csináljuk a fejlesztést. Következő nagy feladatként az orvosi rendelő rendbe tételét célozzuk meg. Ez is a lakosság érdekében lesz. Ahogy elhangzott, sok mindent el kell tűrni. A képviselőknek kell megvédeni azokat akik dolgoznak a község érdekében. Ők nem képviselők, de a képviselőktől a lakosok is talán jobban elfogadják. Berényi Attiláné képviselő Legutóbb a víz minőségével kapcsolatos hírek zavarták meg az embereket, amiről lehetett hallani. Javaslom a honlapra tegyék ki hogy nálunk minden rendben. Hosszúpályiból indult a dolog ami megzavarhatta a lakosságunkat is. A cikk amely keringett az interneten Monostorpályit meg sem emlitette, mégis támadást kaptunk azért is. Sajnos nem tehetünk róla ha valaki rosszul értelmezi azt amit olvas és tévesen adja tovább. Juhász Péter jegyző Nagyon sok mindent felteszünk a honlapra és kiteszünk a 10 hirdető táblára is. Ennek ellenére is megnyilvánulnak rossz indulatú galád módon a kollega ellen a támadások, a feleségét, családját érintően is. Tudjuk hogy ki és kik azok akik terjesztik. Elhangzanak olyan dolgok is, hogy az önkormányzati vezetők lopnak, csalnak hazudnak. Ezeket az alaptalan rágalmakat azonban nem lehet tovább lenyelni. Itt a hatalomra törés a cél valakik részéről, a jelenlegi vezetők, képviselő-testület lejáratása. A szennyvíz ügyben is hangoztatják, hogy ne fizessenek. Ezek az emberek nem a faluért tesznek, hanem a falu ellen, és akik ezeket teszik, hiresztelik, nem jószándékú emberek. Szeretnénk ennek véget vetni, mert bármit teszünk semmi sem jó. 198

10 Bízunk abban, hogy azok az emberek akik eddig az önkormányzat ellen tettek jobb belátással bírnak és felhagynak eddigi tevékenységükkel, mert látják, hogy mi akik dolgozunk, azért tesszük, hogy a falunak jobb legyen. A következő képviselő-testületi ülést három hét mulva tervezzük, melyre a meghívót és előterjesztést mindenki részére eljuttatjuk. Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás. Kérdés, észrevétel, hozzászólás híján bezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a munkáját és a részvételt. K.m.f. SZABÓ JÓZSEF Polgármester JUHÁSZ PÉTER Jegyző 199

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV ... HATÁROZATOK MUTATÓJA. 135/2014.(X.20.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

17. sz. JEGYZŐKÖNYV ... HATÁROZATOK MUTATÓJA. 135/2014.(X.20.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 135/2014.(X.20.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 2003. május 12-én megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 16/2013. (XII. 02.) 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 1/3/16/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 8-án 16.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. (A képviselő-testület teljes

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.június 02. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben