E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/894-5/2013. TÁRGY: A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.- VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 9 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: REFERATÚRA ELŐADÓ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2013. (06.19.) VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG /2013. (06.18.) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 12. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! A Tettye Forrásház Zrt. működésével kapcsolatosan az alábbi döntések meghozatala vált szükségessé: I. Részvények átruházása Bogád, Romonya, Nagykozár községek részére. II. Nyilatkozat zálogszerződés fenntartásáról. III. A számlázási anomáliákat vizsgáló ideiglenes bizottság kérésére történő utólagos beszámolás. IV. Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közfeladat átadásával és Pécs M. J. Város Önkormányzata víziközmű vagyonának vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntés meghozatala. I. Részvények átruházása Bogád, Romonya, Nagykozár községek részére A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenlegi alaptőkéje ,-Ft, amely darab ,-Ft névértékű A sorozatú törzsrészvényből, 19 darab ,-Ft névértékű B sorozatú törzsrészvényből és db 1,- Ft névértékű C sorozatú törzsrészvényből áll. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi részvényekkel rendelkezik a 116 millió Ft jegyzett tőkén belül: Alaptőke rész: ,-Ft Vagyoni 99,78788% hányad: Részvények: 1157 db ,-Ft névértékű A sorozatszámú részvény 5 db ,-Ft névértékű B sorozatszámú részvény 3936 db 1,-Ft névértékű C sorozatszámú részvény A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben Pécs Város Önkormányzata mellett a vonzáskörzetéhez tartozó települések Bakonya Község Önkormányzata, Bicsérd Község Önkormányzata, Boda Község Önkormányzata, Cserkút Község Önkormányzata, Kővágószőlős Község Önkormányzata, Kővágótöttös Község Önkormányzata, Pellérd Község Önkormányzata, Túrony Község Önkormányzata, Zók Község Önkormányzata, Aranyosgadány Község Önkormányzata, Kökény Község Önkormányzata, Keszü Község Önkormányzata, Gyód Község Önkormányzata és Kozármisleny Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 551/2010. (12.16.) sz. határozatával ,-Ft névértékű, B sorozatú részvény erejéig tulajdonosi részesedést szereztek. TERJEDELEM: 12. OLDAL

3 2 Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny települések a KEOP-1.2.0/B/ jelű pályázaton EU-KA finanszírozással támogatást nyertek a szennyvízkezelésük fejlesztésére. A projekt keretén belül Bogád, Romonya és Nagykozár településeken szennyvízcsatorna hálózat épül ki, Kozármisleny város a szennyvizeit egy újabb, második nyomóvezetéken juttatja el a pécsi szennyvíztelepre. Bogád és Romonya szennyvízhálózata az ISPA/KA projekt keretében megvalósult bogádi szennyvízátemelőre, Nagykozár szennyvízhálózata a Pécs-Újhegy, Mókus utcai szennyvízátemelőre csatlakoznak a vízjogi létesítési engedélyes tervek szerint. Ezt követően mindhárom település szennyvize Pécs város csatornahálózatán keresztül jut el a Pécs, Állomás utcai szennyvíztisztító telepre. Kozármisleny város második nyomóvezetéke Nagyárpád városrésznél csatlakozik majd pécsi csatornahálózatra. Kozármisleny Város Önkormányzata már tulajdonrésszel rendelkezik a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben, azonban Bogád, Romonya és Nagykozár települések nem, ezért a községek Polgármesterei azzal a kéréssel fordultak a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-hez, hogy a társaságban részesedést kívánnak szerezni. A projekt megvalósulását követően az érintett települések szennyvízközmű hálózata egy víziközmű rendszert alkot majd a jelenlegi szennyvíz rendszerrel. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben megfogalmazott regionalitás elve előnyben részesíti víziközmű létrehozása vagy fejlesztése esetében műszaki és gazdaságossági szempontból az egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítását az elkülönült víziközműrendszerekre alapozott változattal szemben, ezért az üzembiztonság és a fogyasztói érdekek előtérbe helyezése érdekében célszerű, hogy a jövőben az érintett településeken is a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. végezze a szennyvízszolgáltatást. A részvényvásárlás, vagyis a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben, mint víziközműszolgáltatóban történő tulajdonszerzés a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 16. (6) bekezdés szerint a víziközmű-szolgáltatóval kötendő vagyonkezelési szerződés szükséges előfeltétele. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Alapszabálya szerint a részvények átruházásához vagy megterheléséhez a Társaság beleegyezése szükséges. A részvények átruházására vonatkozó beleegyezést a Társaság nevében az Igazgatóság adja meg. A fentiek megvalósítása érdekében javaslom, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Alapítója és minősített többségi befolyással rendelkező tulajdonosa adásvételi szerződés keretében névértéken értékesítsen egy-egy darab, azaz mindösszesen három darab, ,-Ft névértékű, B sorozatú részvényt Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata és Nagykozár Község Önkormányzata számára, és az ezzel kapcsolatos szándékot, annak engedélyezése céljából a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Igazgatósága felé jelentse be. A részvény átruházást követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezető szerepe, minősített többségi befolyása megmarad. Vagyoni hányada 0,02587%-kal csökken, vagyis a jelenlegi 99,78788%-ról 99,76201%-ra változik.

4 3 A végleges részvény-átruházási szerződés megkötése előtt a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t hitelező CIB Bank írásbeli hozzájárulását be kell szerezni, melyet a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. már kezdeményezett a CIB Bankkal történt előzetes egyeztetések alapján. A részvény-átruházási szerződések tervezetét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. II. Nyilatkozat zálogszerződés fenntartásáról A Tettye Forrásház Zrt. és a CIB Bank Zrt június 3-án G1A szám alatt Folyószámla és Beruházási Hitelszerződést (a továbbiakban: Hitelszerződés) kötött, amelyet a felek szándéka szerint szeptember 3. napjáig meghosszabbítanak. A Hitelszerződés biztosítékaként június 3-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. ZK szám alatt ingatlan keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötött. A szerződés hosszabbítás feltétele, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon a keretbiztosítéki jelzálogszerződésből eredő kötelezettségeinek fenntartásáról a Hitelszerződés lejáratáig. Az erre vonatkozó nyilatkozat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hatalmazza fel a polgármestert a nyilatkozat aláírására. III. A számlázási anomáliákat vizsgáló ideiglenes bizottság kérésére történő utólagos beszámolás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 24/2013. (02.07.) számú határozatában szereplő, a Tettye Forrásház Zrt. részére meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint számolt be: Előzmény: november 15-én a Közgyűlés [363/2012.(11.15.) sz. határozatával ] 3 tagból álló ideiglenes munkabizottságot hozott létre a Tettye Forrásház Zrt. számlázási gyakorlatának kivizsgálására. Bizottsági ülések: december december január 10. A bizottság a vizsgálat során az alábbi témakörökre fókuszált: Mellékvízmérők órák és főmérő órák, valamint azok eltéréseiből fakadó leolvasási és számlázási problémák; A Tettye Forrásház Zrt. telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatos problémák; Települési folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos visszamenőleges számlázások; Társasházak számlázási problémái; Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos számlázási problémák;

5 4 Egyedi kirívó esetek tisztázása; Számlázási és adat-nyilvántartási kérdések; Az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság a Tettye Forrásház Zrt. tevékenységét érintően az alábbi javaslatokat terjesztette elő a Közgyűlés felé: 1. Korrigálja az új számlázási program működésével kapcsolatosan felmerülő problémákat legkésőbb március 31-ig. 2. Oldja meg az adatbázis teljeskörűségének mielőbbi felépítését és a rendszer többi szolgáltatóval történő együttműködési képességének kifejlesztését május 31-ig. 3. Az adattárolás költségeit minimalizálja. 4. Szüntesse meg a rendelettől eltérő utólagos, huzamosabb időre szóló számlakibocsátásokat. A javaslatokat a Közgyűlés 24/2013. (02.07.) számú határozatával a 4. pont módosításával elfogadta. A módosított szövegrész A Közgyűlés utasítja a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a 38/1996.(VI.29.) önkormányzati rendeletben szabályozott számlázási rend alkalmazásáról és folyamatos betartásáról. A megfogalmazott feladatok teljesítése 1./ A Tettye Forrásház Zrt. gondoskodjon az új számlázási program működésével kapcsolatosan felmerülő problémák korrigálásáról. A Tettye Forrásház Zrt.-nél a tulajdonosi és ügyféli igényeknek megfelelően januártól bevezetésre került a LIBRA6i integrált ügyviteli rendszer, mely középés nagyvállalatok operatív és adminisztratív tevékenységeinek komplex lefedésére készült. A LIBRA6i rendszer biztosítja, hogy a felhasználó valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert használjon, és egyúttal az egész vállalatra kiterjedő integrációt valósítson meg. A szoftverben nincs szükség többszörös adatbevitelre, mert az egyes funkciók egymásra épülnek, az adatok egy egységes vállalati adatbázisba kerülnek. Az új rendszer bevezetésének előkészítése és rendszerbe állítása nagyon rövid idő, 4 hónap leforgása alatt történt meg. Egy ilyen, a vállalat egészét átfogó integrált informatikai rendszer bevezetése ideális esetben több év előkészítést igényel, erre esetünkben nem volt lehetőség, mert az addig használt rendszer a felmerülő újabb feladatok kezelésére alkalmatlan volt. (Tájékoztató adat: A PÉTÁV Kft. esetében ugyanennek a rendszer bevezetésének előkészületi munkái és a feltételek megteremtése több mint egy éve tart.) A korábban használt ügyviteli rendszerből az adatbázis migrációja (átvezetése) jelentette a legkomolyabb feladatot, mivel az adatbázis szerkezete, tartalma eltérő a két rendszerben. A LIBRA6i rendszer lehetőséget biztosított a korábbi időszakra visszamenőleg fennálló számlázási hiányok pótlására, az eltérések javítására. Itt kell említeni a főmérő mellékmérő kapcsolatok meglétét, illetve a főmérő mellékmérő különbözetek számlázását. A rendszer képes pl. a bekötési vízmérő és a mellékmérők között keletkezett különbözet, a társasházi közösségek által kért módjának megfelelő számla kiállítására. Alkalmas arra, hogy egy felhasználási hely esetében kettő vagy több vízmérő meglétekor is egy számlán kezelje a fogyasztást. Ily módon a fogyasztó egy számlán követheti az összes mérőállásának alakulását. Alkalmazásával biztosított, hogy egyetlen fogyasztási hely esetében sem fordulhat elő számla kimaradás.

6 év elején ezért a kibocsátott számlák az új rendszer adatbázisának hiányosságai miatt több esetben kifogásolhatóak voltak, de a fogyasztók felé folyamatos volt a kommunikációnk az adategyeztetésre illetve adatpontosításra. Az együttműködő fogyasztók esetében a korrekciókat elvégezték, a reklamációk esetében az adategyeztetéseket és javításokat megtették. A társasházi közös képviselőkkel napjainkra korrekt munkakapcsolatot teremtettek, mely nagyban segíti a közös munkát közepétől számlázásra kerültek visszamenőleg a főmérő mellékmérő különbözetek melyek feldolgozására a korábbi ügyviteli rendszer nem volt alkalmas. A nagyszámú fogyasztó kapott évi fogyasztást érintő számlát, aminek következtében jelentősen megnövekedett a megkeresések, panaszok száma. A fogyasztásra vonatkozóan a visszamenőleges számlázások mostanra lezárultak. A fogyasztási helyeken a mérőórák leolvasása jelenleg évi kettő alkalommal történik januártól a leolvasások alkalmával a mérőóra állások rögzítése elektronikusan valósul meg, az ehhez használatos eszközzel (okostelefon) az adatok továbbítása elektronikusan (nincs kézi adatbevitel), ettől gyorsabb, megbízhatóbb. Számlakimaradás nem fordulhat elő, amennyiben nem valósul meg a mérő leolvasása, abban az esetben becsült számla készül a fogyasztási hely átlagfogyasztásának megfelelően, a korábbi adatok figyelembe vételével. Az új rendszerben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázását szétválasztották az ivóvíz szolgáltatás számlától, így a fogyasztók külön számlában fizetheti meg a két szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat. A csatornarákötéssel nem rendelkező, a Pécs Holding Zrt. kezelésében vagy tulajdonában levő ingatlanok esetében megkezdődött a közös munka Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Pécs Holding Zrt. munkatársaival. A számlázási rendszerben az érintett felhasználók a beruházás átadásáig nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj fizetésére kötelezettek. A csatornarendszerre való rákötés után már az alacsonyabb összegű szennyvízelvezetésért kell fizetniük februártól bevezették az egy tizedes jegyig történő mérőleolvasást, melyet a számlázás során is érvényesítenek. Összegezve Az új integrált ügyviteli rendszer bevezetését követő egy évben (2012) tapasztalt anomáliák nagy részben annak voltak köszönhetők, hogy a bevezetést megelőzően nem volt elegendő idő a megfelelő adatbázis kialakítására, a zökkenőmentes átállás biztosítására. Természetes volt ennek megfelelően a fogyasztói megkeresések számának emelkedése, mely a személyes, telefonos és levél útján történő megkeresésekre egyaránt igaz. Napjainkra a LIBRA6i rendszer korrekt működése érdekében az adatbázis tisztítás megtörtént, a fő és mellékmérők szükséges összekapcsolását a rendszerben elvégezték. A számlázási rendszerben az ivóvíz és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázását szétválasztották. A mérőleolvasást tizedes pontosságig végezik. A fenti intézkedéseken túl a folyamatainkban a vezetői ellenőrzések fokozásával igyekeznek az emberi kéz okozta hibákat kellő időben kiszűrni.

7 6 2./ Oldja meg az adatbázis teljeskörűségének mielőbbi felépítését és a rendszer többi szolgáltatóval történő együttműködési képességének kifejlesztését május 31-ig. A Tettye Forrásház Zrt., a PÉTÁV Kft., valamint a Pécs Holding Zrt. közös adatbázisa a közös követeléskezelés érdekében létrejövő Egyesülés keretében kerülhet kialakításra. Az Egyesülés keretében lesz ugyanis lehetőség adatvédelmileg is elfogadható módon közösen kezelni a fogyasztói adatokat. A közös adatbázis kialakítása érdekében a közös munka már megkezdődött, mely a felhasználási helyek egyeztetését, összehangolását jelenti. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy gyakran eltérően kerülnek felvezetésre az utca nevek, illetve a házszám, emelet ajtó megjelölések. Fontos kiemelni, hogy itt csak a felhasználási helyeket egyeztettük, a fogyasztói adatok a szigorú adatvédelmi szabályok miatt nem kerültek egyeztetésre. A felhasználási helyek jövőbeni összehangolásának köszönhetően az Egyesülés megalakulását követően könnyebbé válik majd az eltérő fogyasztói adatok egyeztetése. 3./ Az adattárolás költségeit minimalizálja. Ügyviteli rendszer elérése: A Tettye Forrásház megalakulásakor az átállás időszakában a lehető legbiztonságosabb megoldást választották az alkalmazásaink, adatbázisaink üzemeltetéséhez. Ez azt jelentette, hogy az ügyviteli szoftverünket szolgáltatás formájában használták, mely keretén belül a szolgáltató biztosította a teljes szerverparkot, és az ahhoz történő távoli hozzáférést. A rendszert lecserélve saját üzemeltetésbe helyezte a szervereket, mely jóval költséghatékonyabb lett, mint a korábbi megoldás. Ezen intézkedések második szakasza, hogy az előző rendszer archív változatát is saját üzemeltetésbe vette át, mellyel tovább csökkentek az ügyviteli adatbázissal kapcsolatos kiadások. Ügyviteli rendszer cseréje: A rendszer cseréjével, egy sokkal magasabb színvonalú, nagyobb stabilitású rendszert vezettek be, mellyel lehetővé vált az adatok pontosítása, a hibás számlázások folyamatos csökkentése. A reklamációk (javító számlázások) csökkenése szintén a költségeinket csökkentették. IV. Ivóvíz és csatornaszolgáltatás közfeladat átadásával és Pécs M. J. Város Önkormányzata víziközmű vagyonának vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntés meghozatala Az előterjesztésnek ezen része a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában kötelező önkormányzati feladatként szabályozott ivóvíz- és csatornaszolgáltatásnak a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. részére történő átadásáról és ezen feladat ellátásához szükséges vagyontárgyak vagyonkezelésbe adásáról szól. Az érvényben lévő szabályok szerint az ügyben a Közgyűlésnek kétféle döntést kell hoznia.

8 7 Mint az ellátásért felelősnek határoznia kell egyszer az említett közfeladat átadásáról, továbbá az önkormányzati vizíközmű vagyonra vonatkozóan a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítése keretében az üzemeltetéshez szükséges vagyon vagyonkezelésbe adásáról. A vagyonkezelésbe adás érvényességéhez annak néhány tény datát rögzíteni szükséges Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. mellékletében, amely ennek a rendeletnek a módosításával (kiegészítésével) jár. A) A december 13-i Közgyűlésen bemutatásra kerültek a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) alapján választható víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok. Az abban megfogalmazott előnyök és az állami vízszolgáltatóknál tapasztaltak az állami tulajdonú víziközművek működtetése immár 15 éve vagyonkezelési formában történik alapján a 424/2012 (12.13.) sz. határozatával döntött a Tisztelt Közgyűlés úgy, hogy a Referatúra Főosztály készítse elő az Önkormányzat és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés megkötését a Vksztv. végrehajtási rendeleteinek megjelenését követően. A végrehajtásra az alábbi ütemterv került meghatározásra: Feladat Határidő Felelős 1. Vagyonértékelő pályáztatása I. negyedév vége Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2. Vagyonkezelési szerződés I. negyedév Pécs Megyei Jogú Város előkészítése vége Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ 3. Közreműködő szervezet I. negyedév jóváhagyásának beszerzése vége az ISPA/KA beruházásban megvalósult víziközművek vagyonkezelésére 4. Vagyonértékelés lefolytatása II. negyedév vége 5. Vagyonkezelési szerződés megkötése 6. Vagyonkezelési szerződés jóváhagyatása Magyar Energia Hivatallal II. negyedév vége II. negyedév vége Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. A víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerződés tartalmi elemeit is meghatározó 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, végrehajtási utasítás (továbbiakban: Vhr.) kihirdetésre került és március 1-jén lépett hatályba.

9 8 A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól szóló 24/2013 (V.29.) NFM rendelet május 30-án lépett hatályba. I. A VÍZIKÖZMŰ-ÜZEMELTETÉSI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGKÖTÉSE A Vksztv. IV. fejezete tárgyalja a víziközmű-üzemeltetési jogviszony általános szabályait, amely szerint az üzemeltetés az ellátásért felelős (állam vagy települési önkormányzat) és a víziközmű-szolgáltató között létrejött és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által jóváhagyott vagyonkezelési szerződésen alapulhat. A vagyonkezelési szerződés legkorábban a Hivatal jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napján léphet hatályba. A Vhr. 1. sz. melléklete határozza meg a vagyonkezelési szerződés tartalmi elemeit és felépítési struktúráját. A Magyar Víziközmű Szövetség Jogi Bizottsága a Tagszervezetek számára kidolgozta a Vhr. 1. sz. mellékletének a víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerződés tartalmi elemeire vonatkozó egyes pontjainak panelszövegeit annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatók a Hivatalhoz a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, de egységes szerkezetű és tartalmú szerződéseket nyújtsanak be. A Vksztv. 82. (1) bekezdése alapján a víziközmű szolgáltatóknak május 31-ig működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ennek a kötelezettségnek a jogszabályi határidőre eleget tett. A Pécs és további 14 település (Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Túrony, Zók, Aranyosgadány, Kökény, Keszü, Gyód és Kozármisleny) közigazgatási területén üzemelő közművek átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt és kapcsolódó szolgáltatást (ivóvíz átadás és átvétel) is nyújtó, egy víziközmű-rendszert alkotnak. A működési engedély is egy víziközmű-rendszerre került megkérésre és ennek megfelelően a vagyonkezelési szerződést is víziközmű-rendszer Ellátásért felelősei együttesen, egy szerződésben kötik meg. Az Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Fentiek alapján a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elkészítette a vagyonkezelési szerződés tervezetét (3. melléklet). A szerződés mellékletét képezik a vagyonkezelendő víziközművek vagyonleltárai (1-15. sz. melléklet). Pécs esetében az 1.b. melléklet az ISPA/KA projektben megvalósult közműveket tartalmazza, az 1.a. mellékletbe a további önkormányzati és a korábban Pécs Holding Zrt.-nél nyilvántartott vagyonelemek kerültek. A vagyonértékelés alapján a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű, valamint nem víziközmű vagyon összértéke Ft. A vagyonkezelési szerződés 23 fejezetből áll az alábbiak szerint: - I. fejezet a preambulumot tartalmazza - II. fejezet a szerződés célját ismerteti - III. fejezet a szerződés tárgyát, valamint Önkormányzatunkra vonatkozó külön rendelkezéseket taglalja - IV. fejezet a vagyonkezeléshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket részletezi

10 9 - V. fejezet a szerződés időbeli hatálya - VI. fejezet a szerződés módosítása - VII. fejezet az egészséget nem veszélyeztető, valamint a biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza - VIII. fejezet a víziközmű üzemeltetés személyi feltételeit részletezi - IX. fejezet a víziközmű-üzemeltetés tárgyi feltételei - X. fejezet az eszközök számviteli nyilvántartását taglalja - XI. fejezet a kiszervezés - XII. fejezet a víziközmű-üzemeltetés pénzügyi feltételei - XIII. fejezet a szerződés megszűnése esetén a víziközmű vagyonnal történő elszámolás - XIV. fejezet a szerződésszegés jogkövetkezményei - XV. fejezet a szerződés megszűnése, megszüntetése - XVI. fejezet a közérdekű üzemeltető kijelölése - XVII. fejezet a víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettségek és ellenőrzési jogosultságok - XVIII. fejezet a szavatossági jogok és kötelességek - XIX. fejezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények - XX. fejezet a vagyonvédelmi előírások - XXI. fejezet a kártérítési felelősség - XXII. fejezet a vagyon- és felelősségbiztosítás - XXIII. fejezet a vegyes rendelkezéseket tartalmazza. Az ütemtervnek megfelelően a vagyonértékelő cég pályázat útján kiválasztásra került és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatos együttműködésével készült el a vagyonleltár (4. számú melléklet) és ez az új, pontosított leltár alapján került meghatározásra a víziközmű-vagyonérték (5. számú melléklet). A szerződés tervezet az ISPA/KA beruházásban megvalósult víziközművek elkülönült kezelését tartalmazza. A szerződés tervezetet a Városfejlesztési és Kommunális Referatúra a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) részére előzetes jóváhagyásra megküldte és az észrevételei a szerződés tervezetbe beépültek. A szerződés megkötése alapját képező közgyűlési határozatot és a jóváhagyott vagyonkezelési szerződés a KSZ részére megküldésre kerül. A jelenleg érvényben lévő Üzemeltetési szerződés taglalja a pótlási, felújítási, korszerűsítési, műszaki fejlesztési, hibajavítási valamint a karbantartási munkák fogalmi meghatározásait. A Vhr. által meghatározott struktúra ezt nem teszi lehetővé, ezért ezek külön Szabályzatba (6. számú melléklet) kerülnek át. Az ISPA/KA projekt keretében megvalósult, de a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) értelmében víziközműnek nem minősülő házi szennyvízátemelők, házi nyomáscsökkentők és csatlakozó hálózat üzemeltetésére Önkormányzatunk én külön üzemeltetési szerződést kötött a Tettye Forrásház Zrt-vel. Azzal, hogy Önkormányzatunk vagyonkezelésbe adja víziközmű vagyonát célszerű, hogy ezen vagyonelemek is átkerüljenek a Tettye Forrásház Zrt. vagyonkezelésébe.

11 10 Erre lehetőséget biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény ában, a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 19. b) pontjában, továbbá a 11. -ában, valamint Vagyonrendelet ában foglaltak. A fentiek alapján az ISPA/KA projektben létesült nem vízikömű vagyon elemekre is elkészült egy külön vagyonkezelési szerződés (7. számú melléklet). A szerződés négy fejezetből, valamint 3 db mellékletből áll, mely a vagyonelemeket (8. számú melléklet) tartalmazza: - I. fejezet az előzményeket, - II. fejezet a részletes szerződési feltételeket, - III. fejezet az együttműködés, viták rendezése, - IV. fejezet az egyéb általános és záró rendelkezéseket tartalmazza. A vagyonkezelői jogot Önkormányzatunk mindenfajta ellenérték megfizetése nélkül, kijelöléssel adja át a Tettye Forrásház Zrt-nek. B) Ugyanebben az előterjesztésben célszerű dönteni a Vagyonrendelet 4. mellékletének módosításáról is úgy, hogy a városi viziközmű vagyon, valamint a vizíközműnek nem minősülő az ISPA KA keretében létesült csatlakozó hálózatok, továbbá házi szennyvíz átemelők és a házi nyomáscsökkentők vagyonkezelőjének TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t kell megnevezni, mindkét esetben a vagyonkezelői jog megszerzése ingyenes, a víziközmű vagyon esetén a szerződés határozatlan idejű, míg a másik esetben, tekintettel arra, hogy a beruházás befejezésétől számított kötelező fenntartási időszak 5 év, a szerződéses időtartam határozott: szeptember 24-ig tart. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről - az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom. 1.) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem határozhatók meg. b) A módosítás környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg. c) A módosítás adminisztratív terheket csökkentő hatása: A rendelet módosítás általános előnye, hogy a vagyonkezelő a számviteli törvény alapján a vagyonkezelésbe átvett vagyont saját könyveiben eszközként mutathatja ki a kötelezettségekkel szemben, így garantált az eszköz és forrás oldal azonossága, az Önkormányzati vagyon értékmegőrzésének hosszú távú biztosítása.

12 11 2./ A rendelet megalkotása szükséges, tekintettel arra, hogy e nélkül az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közszolgáltatásra vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben megfogalmazott célok nem teljesíthetőek, továbbá ezzel biztosítható az ivóvíz és csatorna szolgáltatás folyamatossága és a jelenlegi színvonalának a fenntartása. 3./ A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek mindkét félnél rendelkezésre állnak, a hatályba lépése többletterhet nem jelent. Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ivóvíz és csatorna szolgáltatás közszolgáltatás ellátását és az ehhez szükséges vagyontárgyakra vonatkozó vagyonkezelői jogokat tartalmazó rendelet módosítást alkossa meg, továbbá a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön ugyanezen közfeladat ellátására és az ezekhez szükséges vagyontárgyak vagyonkezelői jogának megalapítására irányuló szerződés TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel történő megkötéséről. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság június 18-i ülésén, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 19-i ülésén tárgyalja, ezek eredményéről az elnökök szóban tájékoztatják a Közgyűlést. Pécs, június 10. Csizi Péter alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/25/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 25-25/61-71/2016. TÁRGY: PÉCS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 46/2009. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSREN- DEZÉSI

Részletesebben

képezik a 2. pontban meghatározott követelések. I./ Komfort levél a Pécsi Vízmű Zrt. részéről Az Aquainvest Kft. által kiállított saját váltó

képezik a 2. pontban meghatározott követelések. I./ Komfort levél a Pécsi Vízmű Zrt. részéről Az Aquainvest Kft. által kiállított saját váltó APPORTLISTA és KÖZÖS TAGI NYILATKOZAT Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; képviseli: dr. Páva Zsolt Polgármester), mint a Pécsi Eszközkezelő Kft. (székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására.

Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010 JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Önkormányzatának november/december.-i. Közgyűlésére/Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Önkormányzatának november/december.-i. Közgyűlésére/Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzatának 2011. november/december.-i Közgyűlésére/Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési Szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/856/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

szabálytalan csapadékvíz elvezetés, számlázással kapcsolatos

szabálytalan csapadékvíz elvezetés, számlázással kapcsolatos 1 2016.11.22 Dátum Ellenőrző hatóság Eljárás célja Érintett terület Észrevétel Állapot 2013. Gazdasági Versenyhivatal szakszerűségi vizsgálat szolgáltatás díja szakszerűségi vizsgálat szolgáltatás díja

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet) E L Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Szám: 1-56/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség 26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK február 27-I ÜLÉSÉRE CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK február 27-I ÜLÉSÉRE CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/312-3/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSO- LATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB.. E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. február 27-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/375-3/2012. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/657-82/2014. TÁRGY: PÉCS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 46/2009. (XII. 21.) ÖNKORMÁNY- ZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: CD LEMEZEN. E L Ő T E

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére Előterjesztés Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére 7. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014.

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Hegyesd község

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére Napirend: 1. Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. július 12.-bi nyilvános ülésére Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/305-5/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása 1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési víziközmű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM:055/412/2014. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍ TÁSA MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 22/2017. Tárgy: Döntés a Remeteszőlős külterület 08 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett árok megnevezésű ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról és a Remeteszőlős

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE. Dr. Molnár Kata jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE. Dr. Molnár Kata jegyző AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 334. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. (..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat

Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó Városi Önkormányzat forum@paszto.hu Szám: 1-138/2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 41/2016. (IV.28.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a háztartási szennyvíz elszállítására

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE december 10.-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. MAROSI BERNADETT JOGÁSZ

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE december 10.-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. MAROSI BERNADETT JOGÁSZ IKTATÓSZÁM: 10-10/3393-1/2015. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDO- NÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLE- TÉRŐL, ELIDEGENÍTÉSÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 44/2012. (IX.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDE- LET MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET:

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üi.: 22-154/2014. Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása Mell.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó 6.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-33//2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 77/2014.(IV.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. április 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a csatorna érdekeltségi hozzájárulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére 1 Szám:1/401-2/2016 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

szabálytalan csapadékvíz elvezetés, számlázással kapcsolatos

szabálytalan csapadékvíz elvezetés, számlázással kapcsolatos 1 2016.11.02 Dátum Ellenőrző hatóság Eljárás célja Érintett terület Észrevétel Állapot 2013. Gazdasági Versenyhivatal szakszerűségi vizsgálat szolgáltatás díja szakszerűségi vizsgálat szolgáltatás díja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 5-EI

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 5-EI ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 5-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 549-7/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 8 DB VI.NAPIREND Tárgy: Pályázat

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26627/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tisztelt Közgyűlés! Javaslat az Ipari Park víziközműveinek átvételére, a Vízmű Kft. vízmérői térítésmentes átadásának tudomásulvételére A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a nem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JANUÁR 19-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JANUÁR 19-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/12-2/2012. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSAIRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMO- GATÁSAIRÓL SZÓLÓ 11/2007. (IV.15) ÖNKORMÁNYZATI REN- DELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. 330 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 8. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben