E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/894-5/2013. TÁRGY: A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.- VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 9 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: REFERATÚRA ELŐADÓ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2013. (06.19.) VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG /2013. (06.18.) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 12. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! A Tettye Forrásház Zrt. működésével kapcsolatosan az alábbi döntések meghozatala vált szükségessé: I. Részvények átruházása Bogád, Romonya, Nagykozár községek részére. II. Nyilatkozat zálogszerződés fenntartásáról. III. A számlázási anomáliákat vizsgáló ideiglenes bizottság kérésére történő utólagos beszámolás. IV. Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közfeladat átadásával és Pécs M. J. Város Önkormányzata víziközmű vagyonának vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntés meghozatala. I. Részvények átruházása Bogád, Romonya, Nagykozár községek részére A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenlegi alaptőkéje ,-Ft, amely darab ,-Ft névértékű A sorozatú törzsrészvényből, 19 darab ,-Ft névértékű B sorozatú törzsrészvényből és db 1,- Ft névértékű C sorozatú törzsrészvényből áll. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi részvényekkel rendelkezik a 116 millió Ft jegyzett tőkén belül: Alaptőke rész: ,-Ft Vagyoni 99,78788% hányad: Részvények: 1157 db ,-Ft névértékű A sorozatszámú részvény 5 db ,-Ft névértékű B sorozatszámú részvény 3936 db 1,-Ft névértékű C sorozatszámú részvény A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben Pécs Város Önkormányzata mellett a vonzáskörzetéhez tartozó települések Bakonya Község Önkormányzata, Bicsérd Község Önkormányzata, Boda Község Önkormányzata, Cserkút Község Önkormányzata, Kővágószőlős Község Önkormányzata, Kővágótöttös Község Önkormányzata, Pellérd Község Önkormányzata, Túrony Község Önkormányzata, Zók Község Önkormányzata, Aranyosgadány Község Önkormányzata, Kökény Község Önkormányzata, Keszü Község Önkormányzata, Gyód Község Önkormányzata és Kozármisleny Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 551/2010. (12.16.) sz. határozatával ,-Ft névértékű, B sorozatú részvény erejéig tulajdonosi részesedést szereztek. TERJEDELEM: 12. OLDAL

3 2 Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny települések a KEOP-1.2.0/B/ jelű pályázaton EU-KA finanszírozással támogatást nyertek a szennyvízkezelésük fejlesztésére. A projekt keretén belül Bogád, Romonya és Nagykozár településeken szennyvízcsatorna hálózat épül ki, Kozármisleny város a szennyvizeit egy újabb, második nyomóvezetéken juttatja el a pécsi szennyvíztelepre. Bogád és Romonya szennyvízhálózata az ISPA/KA projekt keretében megvalósult bogádi szennyvízátemelőre, Nagykozár szennyvízhálózata a Pécs-Újhegy, Mókus utcai szennyvízátemelőre csatlakoznak a vízjogi létesítési engedélyes tervek szerint. Ezt követően mindhárom település szennyvize Pécs város csatornahálózatán keresztül jut el a Pécs, Állomás utcai szennyvíztisztító telepre. Kozármisleny város második nyomóvezetéke Nagyárpád városrésznél csatlakozik majd pécsi csatornahálózatra. Kozármisleny Város Önkormányzata már tulajdonrésszel rendelkezik a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben, azonban Bogád, Romonya és Nagykozár települések nem, ezért a községek Polgármesterei azzal a kéréssel fordultak a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-hez, hogy a társaságban részesedést kívánnak szerezni. A projekt megvalósulását követően az érintett települések szennyvízközmű hálózata egy víziközmű rendszert alkot majd a jelenlegi szennyvíz rendszerrel. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben megfogalmazott regionalitás elve előnyben részesíti víziközmű létrehozása vagy fejlesztése esetében műszaki és gazdaságossági szempontból az egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítását az elkülönült víziközműrendszerekre alapozott változattal szemben, ezért az üzembiztonság és a fogyasztói érdekek előtérbe helyezése érdekében célszerű, hogy a jövőben az érintett településeken is a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. végezze a szennyvízszolgáltatást. A részvényvásárlás, vagyis a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben, mint víziközműszolgáltatóban történő tulajdonszerzés a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 16. (6) bekezdés szerint a víziközmű-szolgáltatóval kötendő vagyonkezelési szerződés szükséges előfeltétele. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Alapszabálya szerint a részvények átruházásához vagy megterheléséhez a Társaság beleegyezése szükséges. A részvények átruházására vonatkozó beleegyezést a Társaság nevében az Igazgatóság adja meg. A fentiek megvalósítása érdekében javaslom, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Alapítója és minősített többségi befolyással rendelkező tulajdonosa adásvételi szerződés keretében névértéken értékesítsen egy-egy darab, azaz mindösszesen három darab, ,-Ft névértékű, B sorozatú részvényt Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata és Nagykozár Község Önkormányzata számára, és az ezzel kapcsolatos szándékot, annak engedélyezése céljából a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Igazgatósága felé jelentse be. A részvény átruházást követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezető szerepe, minősített többségi befolyása megmarad. Vagyoni hányada 0,02587%-kal csökken, vagyis a jelenlegi 99,78788%-ról 99,76201%-ra változik.

4 3 A végleges részvény-átruházási szerződés megkötése előtt a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t hitelező CIB Bank írásbeli hozzájárulását be kell szerezni, melyet a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. már kezdeményezett a CIB Bankkal történt előzetes egyeztetések alapján. A részvény-átruházási szerződések tervezetét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. II. Nyilatkozat zálogszerződés fenntartásáról A Tettye Forrásház Zrt. és a CIB Bank Zrt június 3-án G1A szám alatt Folyószámla és Beruházási Hitelszerződést (a továbbiakban: Hitelszerződés) kötött, amelyet a felek szándéka szerint szeptember 3. napjáig meghosszabbítanak. A Hitelszerződés biztosítékaként június 3-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. ZK szám alatt ingatlan keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötött. A szerződés hosszabbítás feltétele, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon a keretbiztosítéki jelzálogszerződésből eredő kötelezettségeinek fenntartásáról a Hitelszerződés lejáratáig. Az erre vonatkozó nyilatkozat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hatalmazza fel a polgármestert a nyilatkozat aláírására. III. A számlázási anomáliákat vizsgáló ideiglenes bizottság kérésére történő utólagos beszámolás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 24/2013. (02.07.) számú határozatában szereplő, a Tettye Forrásház Zrt. részére meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint számolt be: Előzmény: november 15-én a Közgyűlés [363/2012.(11.15.) sz. határozatával ] 3 tagból álló ideiglenes munkabizottságot hozott létre a Tettye Forrásház Zrt. számlázási gyakorlatának kivizsgálására. Bizottsági ülések: december december január 10. A bizottság a vizsgálat során az alábbi témakörökre fókuszált: Mellékvízmérők órák és főmérő órák, valamint azok eltéréseiből fakadó leolvasási és számlázási problémák; A Tettye Forrásház Zrt. telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatos problémák; Települési folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos visszamenőleges számlázások; Társasházak számlázási problémái; Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos számlázási problémák;

5 4 Egyedi kirívó esetek tisztázása; Számlázási és adat-nyilvántartási kérdések; Az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság a Tettye Forrásház Zrt. tevékenységét érintően az alábbi javaslatokat terjesztette elő a Közgyűlés felé: 1. Korrigálja az új számlázási program működésével kapcsolatosan felmerülő problémákat legkésőbb március 31-ig. 2. Oldja meg az adatbázis teljeskörűségének mielőbbi felépítését és a rendszer többi szolgáltatóval történő együttműködési képességének kifejlesztését május 31-ig. 3. Az adattárolás költségeit minimalizálja. 4. Szüntesse meg a rendelettől eltérő utólagos, huzamosabb időre szóló számlakibocsátásokat. A javaslatokat a Közgyűlés 24/2013. (02.07.) számú határozatával a 4. pont módosításával elfogadta. A módosított szövegrész A Közgyűlés utasítja a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a 38/1996.(VI.29.) önkormányzati rendeletben szabályozott számlázási rend alkalmazásáról és folyamatos betartásáról. A megfogalmazott feladatok teljesítése 1./ A Tettye Forrásház Zrt. gondoskodjon az új számlázási program működésével kapcsolatosan felmerülő problémák korrigálásáról. A Tettye Forrásház Zrt.-nél a tulajdonosi és ügyféli igényeknek megfelelően januártól bevezetésre került a LIBRA6i integrált ügyviteli rendszer, mely középés nagyvállalatok operatív és adminisztratív tevékenységeinek komplex lefedésére készült. A LIBRA6i rendszer biztosítja, hogy a felhasználó valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert használjon, és egyúttal az egész vállalatra kiterjedő integrációt valósítson meg. A szoftverben nincs szükség többszörös adatbevitelre, mert az egyes funkciók egymásra épülnek, az adatok egy egységes vállalati adatbázisba kerülnek. Az új rendszer bevezetésének előkészítése és rendszerbe állítása nagyon rövid idő, 4 hónap leforgása alatt történt meg. Egy ilyen, a vállalat egészét átfogó integrált informatikai rendszer bevezetése ideális esetben több év előkészítést igényel, erre esetünkben nem volt lehetőség, mert az addig használt rendszer a felmerülő újabb feladatok kezelésére alkalmatlan volt. (Tájékoztató adat: A PÉTÁV Kft. esetében ugyanennek a rendszer bevezetésének előkészületi munkái és a feltételek megteremtése több mint egy éve tart.) A korábban használt ügyviteli rendszerből az adatbázis migrációja (átvezetése) jelentette a legkomolyabb feladatot, mivel az adatbázis szerkezete, tartalma eltérő a két rendszerben. A LIBRA6i rendszer lehetőséget biztosított a korábbi időszakra visszamenőleg fennálló számlázási hiányok pótlására, az eltérések javítására. Itt kell említeni a főmérő mellékmérő kapcsolatok meglétét, illetve a főmérő mellékmérő különbözetek számlázását. A rendszer képes pl. a bekötési vízmérő és a mellékmérők között keletkezett különbözet, a társasházi közösségek által kért módjának megfelelő számla kiállítására. Alkalmas arra, hogy egy felhasználási hely esetében kettő vagy több vízmérő meglétekor is egy számlán kezelje a fogyasztást. Ily módon a fogyasztó egy számlán követheti az összes mérőállásának alakulását. Alkalmazásával biztosított, hogy egyetlen fogyasztási hely esetében sem fordulhat elő számla kimaradás.

6 év elején ezért a kibocsátott számlák az új rendszer adatbázisának hiányosságai miatt több esetben kifogásolhatóak voltak, de a fogyasztók felé folyamatos volt a kommunikációnk az adategyeztetésre illetve adatpontosításra. Az együttműködő fogyasztók esetében a korrekciókat elvégezték, a reklamációk esetében az adategyeztetéseket és javításokat megtették. A társasházi közös képviselőkkel napjainkra korrekt munkakapcsolatot teremtettek, mely nagyban segíti a közös munkát közepétől számlázásra kerültek visszamenőleg a főmérő mellékmérő különbözetek melyek feldolgozására a korábbi ügyviteli rendszer nem volt alkalmas. A nagyszámú fogyasztó kapott évi fogyasztást érintő számlát, aminek következtében jelentősen megnövekedett a megkeresések, panaszok száma. A fogyasztásra vonatkozóan a visszamenőleges számlázások mostanra lezárultak. A fogyasztási helyeken a mérőórák leolvasása jelenleg évi kettő alkalommal történik januártól a leolvasások alkalmával a mérőóra állások rögzítése elektronikusan valósul meg, az ehhez használatos eszközzel (okostelefon) az adatok továbbítása elektronikusan (nincs kézi adatbevitel), ettől gyorsabb, megbízhatóbb. Számlakimaradás nem fordulhat elő, amennyiben nem valósul meg a mérő leolvasása, abban az esetben becsült számla készül a fogyasztási hely átlagfogyasztásának megfelelően, a korábbi adatok figyelembe vételével. Az új rendszerben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázását szétválasztották az ivóvíz szolgáltatás számlától, így a fogyasztók külön számlában fizetheti meg a két szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat. A csatornarákötéssel nem rendelkező, a Pécs Holding Zrt. kezelésében vagy tulajdonában levő ingatlanok esetében megkezdődött a közös munka Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Pécs Holding Zrt. munkatársaival. A számlázási rendszerben az érintett felhasználók a beruházás átadásáig nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj fizetésére kötelezettek. A csatornarendszerre való rákötés után már az alacsonyabb összegű szennyvízelvezetésért kell fizetniük februártól bevezették az egy tizedes jegyig történő mérőleolvasást, melyet a számlázás során is érvényesítenek. Összegezve Az új integrált ügyviteli rendszer bevezetését követő egy évben (2012) tapasztalt anomáliák nagy részben annak voltak köszönhetők, hogy a bevezetést megelőzően nem volt elegendő idő a megfelelő adatbázis kialakítására, a zökkenőmentes átállás biztosítására. Természetes volt ennek megfelelően a fogyasztói megkeresések számának emelkedése, mely a személyes, telefonos és levél útján történő megkeresésekre egyaránt igaz. Napjainkra a LIBRA6i rendszer korrekt működése érdekében az adatbázis tisztítás megtörtént, a fő és mellékmérők szükséges összekapcsolását a rendszerben elvégezték. A számlázási rendszerben az ivóvíz és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázását szétválasztották. A mérőleolvasást tizedes pontosságig végezik. A fenti intézkedéseken túl a folyamatainkban a vezetői ellenőrzések fokozásával igyekeznek az emberi kéz okozta hibákat kellő időben kiszűrni.

7 6 2./ Oldja meg az adatbázis teljeskörűségének mielőbbi felépítését és a rendszer többi szolgáltatóval történő együttműködési képességének kifejlesztését május 31-ig. A Tettye Forrásház Zrt., a PÉTÁV Kft., valamint a Pécs Holding Zrt. közös adatbázisa a közös követeléskezelés érdekében létrejövő Egyesülés keretében kerülhet kialakításra. Az Egyesülés keretében lesz ugyanis lehetőség adatvédelmileg is elfogadható módon közösen kezelni a fogyasztói adatokat. A közös adatbázis kialakítása érdekében a közös munka már megkezdődött, mely a felhasználási helyek egyeztetését, összehangolását jelenti. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy gyakran eltérően kerülnek felvezetésre az utca nevek, illetve a házszám, emelet ajtó megjelölések. Fontos kiemelni, hogy itt csak a felhasználási helyeket egyeztettük, a fogyasztói adatok a szigorú adatvédelmi szabályok miatt nem kerültek egyeztetésre. A felhasználási helyek jövőbeni összehangolásának köszönhetően az Egyesülés megalakulását követően könnyebbé válik majd az eltérő fogyasztói adatok egyeztetése. 3./ Az adattárolás költségeit minimalizálja. Ügyviteli rendszer elérése: A Tettye Forrásház megalakulásakor az átállás időszakában a lehető legbiztonságosabb megoldást választották az alkalmazásaink, adatbázisaink üzemeltetéséhez. Ez azt jelentette, hogy az ügyviteli szoftverünket szolgáltatás formájában használták, mely keretén belül a szolgáltató biztosította a teljes szerverparkot, és az ahhoz történő távoli hozzáférést. A rendszert lecserélve saját üzemeltetésbe helyezte a szervereket, mely jóval költséghatékonyabb lett, mint a korábbi megoldás. Ezen intézkedések második szakasza, hogy az előző rendszer archív változatát is saját üzemeltetésbe vette át, mellyel tovább csökkentek az ügyviteli adatbázissal kapcsolatos kiadások. Ügyviteli rendszer cseréje: A rendszer cseréjével, egy sokkal magasabb színvonalú, nagyobb stabilitású rendszert vezettek be, mellyel lehetővé vált az adatok pontosítása, a hibás számlázások folyamatos csökkentése. A reklamációk (javító számlázások) csökkenése szintén a költségeinket csökkentették. IV. Ivóvíz és csatornaszolgáltatás közfeladat átadásával és Pécs M. J. Város Önkormányzata víziközmű vagyonának vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntés meghozatala Az előterjesztésnek ezen része a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában kötelező önkormányzati feladatként szabályozott ivóvíz- és csatornaszolgáltatásnak a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. részére történő átadásáról és ezen feladat ellátásához szükséges vagyontárgyak vagyonkezelésbe adásáról szól. Az érvényben lévő szabályok szerint az ügyben a Közgyűlésnek kétféle döntést kell hoznia.

8 7 Mint az ellátásért felelősnek határoznia kell egyszer az említett közfeladat átadásáról, továbbá az önkormányzati vizíközmű vagyonra vonatkozóan a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítése keretében az üzemeltetéshez szükséges vagyon vagyonkezelésbe adásáról. A vagyonkezelésbe adás érvényességéhez annak néhány tény datát rögzíteni szükséges Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. mellékletében, amely ennek a rendeletnek a módosításával (kiegészítésével) jár. A) A december 13-i Közgyűlésen bemutatásra kerültek a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) alapján választható víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok. Az abban megfogalmazott előnyök és az állami vízszolgáltatóknál tapasztaltak az állami tulajdonú víziközművek működtetése immár 15 éve vagyonkezelési formában történik alapján a 424/2012 (12.13.) sz. határozatával döntött a Tisztelt Közgyűlés úgy, hogy a Referatúra Főosztály készítse elő az Önkormányzat és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés megkötését a Vksztv. végrehajtási rendeleteinek megjelenését követően. A végrehajtásra az alábbi ütemterv került meghatározásra: Feladat Határidő Felelős 1. Vagyonértékelő pályáztatása I. negyedév vége Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2. Vagyonkezelési szerződés I. negyedév Pécs Megyei Jogú Város előkészítése vége Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ 3. Közreműködő szervezet I. negyedév jóváhagyásának beszerzése vége az ISPA/KA beruházásban megvalósult víziközművek vagyonkezelésére 4. Vagyonértékelés lefolytatása II. negyedév vége 5. Vagyonkezelési szerződés megkötése 6. Vagyonkezelési szerződés jóváhagyatása Magyar Energia Hivatallal II. negyedév vége II. negyedév vége Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. A víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerződés tartalmi elemeit is meghatározó 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, végrehajtási utasítás (továbbiakban: Vhr.) kihirdetésre került és március 1-jén lépett hatályba.

9 8 A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól szóló 24/2013 (V.29.) NFM rendelet május 30-án lépett hatályba. I. A VÍZIKÖZMŰ-ÜZEMELTETÉSI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGKÖTÉSE A Vksztv. IV. fejezete tárgyalja a víziközmű-üzemeltetési jogviszony általános szabályait, amely szerint az üzemeltetés az ellátásért felelős (állam vagy települési önkormányzat) és a víziközmű-szolgáltató között létrejött és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által jóváhagyott vagyonkezelési szerződésen alapulhat. A vagyonkezelési szerződés legkorábban a Hivatal jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napján léphet hatályba. A Vhr. 1. sz. melléklete határozza meg a vagyonkezelési szerződés tartalmi elemeit és felépítési struktúráját. A Magyar Víziközmű Szövetség Jogi Bizottsága a Tagszervezetek számára kidolgozta a Vhr. 1. sz. mellékletének a víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerződés tartalmi elemeire vonatkozó egyes pontjainak panelszövegeit annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatók a Hivatalhoz a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, de egységes szerkezetű és tartalmú szerződéseket nyújtsanak be. A Vksztv. 82. (1) bekezdése alapján a víziközmű szolgáltatóknak május 31-ig működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ennek a kötelezettségnek a jogszabályi határidőre eleget tett. A Pécs és további 14 település (Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Túrony, Zók, Aranyosgadány, Kökény, Keszü, Gyód és Kozármisleny) közigazgatási területén üzemelő közművek átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt és kapcsolódó szolgáltatást (ivóvíz átadás és átvétel) is nyújtó, egy víziközmű-rendszert alkotnak. A működési engedély is egy víziközmű-rendszerre került megkérésre és ennek megfelelően a vagyonkezelési szerződést is víziközmű-rendszer Ellátásért felelősei együttesen, egy szerződésben kötik meg. Az Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Fentiek alapján a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elkészítette a vagyonkezelési szerződés tervezetét (3. melléklet). A szerződés mellékletét képezik a vagyonkezelendő víziközművek vagyonleltárai (1-15. sz. melléklet). Pécs esetében az 1.b. melléklet az ISPA/KA projektben megvalósult közműveket tartalmazza, az 1.a. mellékletbe a további önkormányzati és a korábban Pécs Holding Zrt.-nél nyilvántartott vagyonelemek kerültek. A vagyonértékelés alapján a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű, valamint nem víziközmű vagyon összértéke Ft. A vagyonkezelési szerződés 23 fejezetből áll az alábbiak szerint: - I. fejezet a preambulumot tartalmazza - II. fejezet a szerződés célját ismerteti - III. fejezet a szerződés tárgyát, valamint Önkormányzatunkra vonatkozó külön rendelkezéseket taglalja - IV. fejezet a vagyonkezeléshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket részletezi

10 9 - V. fejezet a szerződés időbeli hatálya - VI. fejezet a szerződés módosítása - VII. fejezet az egészséget nem veszélyeztető, valamint a biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza - VIII. fejezet a víziközmű üzemeltetés személyi feltételeit részletezi - IX. fejezet a víziközmű-üzemeltetés tárgyi feltételei - X. fejezet az eszközök számviteli nyilvántartását taglalja - XI. fejezet a kiszervezés - XII. fejezet a víziközmű-üzemeltetés pénzügyi feltételei - XIII. fejezet a szerződés megszűnése esetén a víziközmű vagyonnal történő elszámolás - XIV. fejezet a szerződésszegés jogkövetkezményei - XV. fejezet a szerződés megszűnése, megszüntetése - XVI. fejezet a közérdekű üzemeltető kijelölése - XVII. fejezet a víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettségek és ellenőrzési jogosultságok - XVIII. fejezet a szavatossági jogok és kötelességek - XIX. fejezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények - XX. fejezet a vagyonvédelmi előírások - XXI. fejezet a kártérítési felelősség - XXII. fejezet a vagyon- és felelősségbiztosítás - XXIII. fejezet a vegyes rendelkezéseket tartalmazza. Az ütemtervnek megfelelően a vagyonértékelő cég pályázat útján kiválasztásra került és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatos együttműködésével készült el a vagyonleltár (4. számú melléklet) és ez az új, pontosított leltár alapján került meghatározásra a víziközmű-vagyonérték (5. számú melléklet). A szerződés tervezet az ISPA/KA beruházásban megvalósult víziközművek elkülönült kezelését tartalmazza. A szerződés tervezetet a Városfejlesztési és Kommunális Referatúra a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) részére előzetes jóváhagyásra megküldte és az észrevételei a szerződés tervezetbe beépültek. A szerződés megkötése alapját képező közgyűlési határozatot és a jóváhagyott vagyonkezelési szerződés a KSZ részére megküldésre kerül. A jelenleg érvényben lévő Üzemeltetési szerződés taglalja a pótlási, felújítási, korszerűsítési, műszaki fejlesztési, hibajavítási valamint a karbantartási munkák fogalmi meghatározásait. A Vhr. által meghatározott struktúra ezt nem teszi lehetővé, ezért ezek külön Szabályzatba (6. számú melléklet) kerülnek át. Az ISPA/KA projekt keretében megvalósult, de a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) értelmében víziközműnek nem minősülő házi szennyvízátemelők, házi nyomáscsökkentők és csatlakozó hálózat üzemeltetésére Önkormányzatunk én külön üzemeltetési szerződést kötött a Tettye Forrásház Zrt-vel. Azzal, hogy Önkormányzatunk vagyonkezelésbe adja víziközmű vagyonát célszerű, hogy ezen vagyonelemek is átkerüljenek a Tettye Forrásház Zrt. vagyonkezelésébe.

11 10 Erre lehetőséget biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény ában, a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 19. b) pontjában, továbbá a 11. -ában, valamint Vagyonrendelet ában foglaltak. A fentiek alapján az ISPA/KA projektben létesült nem vízikömű vagyon elemekre is elkészült egy külön vagyonkezelési szerződés (7. számú melléklet). A szerződés négy fejezetből, valamint 3 db mellékletből áll, mely a vagyonelemeket (8. számú melléklet) tartalmazza: - I. fejezet az előzményeket, - II. fejezet a részletes szerződési feltételeket, - III. fejezet az együttműködés, viták rendezése, - IV. fejezet az egyéb általános és záró rendelkezéseket tartalmazza. A vagyonkezelői jogot Önkormányzatunk mindenfajta ellenérték megfizetése nélkül, kijelöléssel adja át a Tettye Forrásház Zrt-nek. B) Ugyanebben az előterjesztésben célszerű dönteni a Vagyonrendelet 4. mellékletének módosításáról is úgy, hogy a városi viziközmű vagyon, valamint a vizíközműnek nem minősülő az ISPA KA keretében létesült csatlakozó hálózatok, továbbá házi szennyvíz átemelők és a házi nyomáscsökkentők vagyonkezelőjének TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t kell megnevezni, mindkét esetben a vagyonkezelői jog megszerzése ingyenes, a víziközmű vagyon esetén a szerződés határozatlan idejű, míg a másik esetben, tekintettel arra, hogy a beruházás befejezésétől számított kötelező fenntartási időszak 5 év, a szerződéses időtartam határozott: szeptember 24-ig tart. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről - az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom. 1.) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem határozhatók meg. b) A módosítás környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg. c) A módosítás adminisztratív terheket csökkentő hatása: A rendelet módosítás általános előnye, hogy a vagyonkezelő a számviteli törvény alapján a vagyonkezelésbe átvett vagyont saját könyveiben eszközként mutathatja ki a kötelezettségekkel szemben, így garantált az eszköz és forrás oldal azonossága, az Önkormányzati vagyon értékmegőrzésének hosszú távú biztosítása.

12 11 2./ A rendelet megalkotása szükséges, tekintettel arra, hogy e nélkül az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közszolgáltatásra vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben megfogalmazott célok nem teljesíthetőek, továbbá ezzel biztosítható az ivóvíz és csatorna szolgáltatás folyamatossága és a jelenlegi színvonalának a fenntartása. 3./ A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek mindkét félnél rendelkezésre állnak, a hatályba lépése többletterhet nem jelent. Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ivóvíz és csatorna szolgáltatás közszolgáltatás ellátását és az ehhez szükséges vagyontárgyakra vonatkozó vagyonkezelői jogokat tartalmazó rendelet módosítást alkossa meg, továbbá a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön ugyanezen közfeladat ellátására és az ezekhez szükséges vagyontárgyak vagyonkezelői jogának megalapítására irányuló szerződés TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel történő megkötéséről. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság június 18-i ülésén, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 19-i ülésén tárgyalja, ezek eredményéről az elnökök szóban tájékoztatják a Közgyűlést. Pécs, június 10. Csizi Péter alpolgármester

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás KIMARADT NAPIRENDEK: 1. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletalkotás a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról (1.old) 5. Napirendi pont: A víziközmű létesítményekre

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan 1. Preambulum...5 1.1. Jelen szerződés célja...5 1.2. A víziközmű-üzemeltetés jogcíme...5 2.

Részletesebben

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 6/2014.(IV.24.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április hó 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről,

Részletesebben

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 2011. évi CCIX. törvény 1 Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Melléklet: Bérleti-Üzemeltetési Szerződés

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Melléklet: Bérleti-Üzemeltetési Szerződés Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Témafelelős: Kocsis László Tárgy: Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti Üzemeltetési Szerződés Melléklet: Bérleti-Üzemeltetési Szerződés

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Bérleti Üzemeltetési Szerződés 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.1. Jelen szerződés célja ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével Magyar Energetikai

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben