E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/894-5/2013. TÁRGY: A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.- VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 9 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: REFERATÚRA ELŐADÓ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2013. (06.19.) VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG /2013. (06.18.) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 12. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! A Tettye Forrásház Zrt. működésével kapcsolatosan az alábbi döntések meghozatala vált szükségessé: I. Részvények átruházása Bogád, Romonya, Nagykozár községek részére. II. Nyilatkozat zálogszerződés fenntartásáról. III. A számlázási anomáliákat vizsgáló ideiglenes bizottság kérésére történő utólagos beszámolás. IV. Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közfeladat átadásával és Pécs M. J. Város Önkormányzata víziközmű vagyonának vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntés meghozatala. I. Részvények átruházása Bogád, Romonya, Nagykozár községek részére A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenlegi alaptőkéje ,-Ft, amely darab ,-Ft névértékű A sorozatú törzsrészvényből, 19 darab ,-Ft névértékű B sorozatú törzsrészvényből és db 1,- Ft névértékű C sorozatú törzsrészvényből áll. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi részvényekkel rendelkezik a 116 millió Ft jegyzett tőkén belül: Alaptőke rész: ,-Ft Vagyoni 99,78788% hányad: Részvények: 1157 db ,-Ft névértékű A sorozatszámú részvény 5 db ,-Ft névértékű B sorozatszámú részvény 3936 db 1,-Ft névértékű C sorozatszámú részvény A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben Pécs Város Önkormányzata mellett a vonzáskörzetéhez tartozó települések Bakonya Község Önkormányzata, Bicsérd Község Önkormányzata, Boda Község Önkormányzata, Cserkút Község Önkormányzata, Kővágószőlős Község Önkormányzata, Kővágótöttös Község Önkormányzata, Pellérd Község Önkormányzata, Túrony Község Önkormányzata, Zók Község Önkormányzata, Aranyosgadány Község Önkormányzata, Kökény Község Önkormányzata, Keszü Község Önkormányzata, Gyód Község Önkormányzata és Kozármisleny Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 551/2010. (12.16.) sz. határozatával ,-Ft névértékű, B sorozatú részvény erejéig tulajdonosi részesedést szereztek. TERJEDELEM: 12. OLDAL

3 2 Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny települések a KEOP-1.2.0/B/ jelű pályázaton EU-KA finanszírozással támogatást nyertek a szennyvízkezelésük fejlesztésére. A projekt keretén belül Bogád, Romonya és Nagykozár településeken szennyvízcsatorna hálózat épül ki, Kozármisleny város a szennyvizeit egy újabb, második nyomóvezetéken juttatja el a pécsi szennyvíztelepre. Bogád és Romonya szennyvízhálózata az ISPA/KA projekt keretében megvalósult bogádi szennyvízátemelőre, Nagykozár szennyvízhálózata a Pécs-Újhegy, Mókus utcai szennyvízátemelőre csatlakoznak a vízjogi létesítési engedélyes tervek szerint. Ezt követően mindhárom település szennyvize Pécs város csatornahálózatán keresztül jut el a Pécs, Állomás utcai szennyvíztisztító telepre. Kozármisleny város második nyomóvezetéke Nagyárpád városrésznél csatlakozik majd pécsi csatornahálózatra. Kozármisleny Város Önkormányzata már tulajdonrésszel rendelkezik a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben, azonban Bogád, Romonya és Nagykozár települések nem, ezért a községek Polgármesterei azzal a kéréssel fordultak a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-hez, hogy a társaságban részesedést kívánnak szerezni. A projekt megvalósulását követően az érintett települések szennyvízközmű hálózata egy víziközmű rendszert alkot majd a jelenlegi szennyvíz rendszerrel. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben megfogalmazott regionalitás elve előnyben részesíti víziközmű létrehozása vagy fejlesztése esetében műszaki és gazdaságossági szempontból az egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítását az elkülönült víziközműrendszerekre alapozott változattal szemben, ezért az üzembiztonság és a fogyasztói érdekek előtérbe helyezése érdekében célszerű, hogy a jövőben az érintett településeken is a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. végezze a szennyvízszolgáltatást. A részvényvásárlás, vagyis a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-ben, mint víziközműszolgáltatóban történő tulajdonszerzés a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 16. (6) bekezdés szerint a víziközmű-szolgáltatóval kötendő vagyonkezelési szerződés szükséges előfeltétele. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Alapszabálya szerint a részvények átruházásához vagy megterheléséhez a Társaság beleegyezése szükséges. A részvények átruházására vonatkozó beleegyezést a Társaság nevében az Igazgatóság adja meg. A fentiek megvalósítása érdekében javaslom, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Alapítója és minősített többségi befolyással rendelkező tulajdonosa adásvételi szerződés keretében névértéken értékesítsen egy-egy darab, azaz mindösszesen három darab, ,-Ft névértékű, B sorozatú részvényt Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata és Nagykozár Község Önkormányzata számára, és az ezzel kapcsolatos szándékot, annak engedélyezése céljából a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Igazgatósága felé jelentse be. A részvény átruházást követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezető szerepe, minősített többségi befolyása megmarad. Vagyoni hányada 0,02587%-kal csökken, vagyis a jelenlegi 99,78788%-ról 99,76201%-ra változik.

4 3 A végleges részvény-átruházási szerződés megkötése előtt a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t hitelező CIB Bank írásbeli hozzájárulását be kell szerezni, melyet a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. már kezdeményezett a CIB Bankkal történt előzetes egyeztetések alapján. A részvény-átruházási szerződések tervezetét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. II. Nyilatkozat zálogszerződés fenntartásáról A Tettye Forrásház Zrt. és a CIB Bank Zrt június 3-án G1A szám alatt Folyószámla és Beruházási Hitelszerződést (a továbbiakban: Hitelszerződés) kötött, amelyet a felek szándéka szerint szeptember 3. napjáig meghosszabbítanak. A Hitelszerződés biztosítékaként június 3-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. ZK szám alatt ingatlan keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötött. A szerződés hosszabbítás feltétele, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon a keretbiztosítéki jelzálogszerződésből eredő kötelezettségeinek fenntartásáról a Hitelszerződés lejáratáig. Az erre vonatkozó nyilatkozat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hatalmazza fel a polgármestert a nyilatkozat aláírására. III. A számlázási anomáliákat vizsgáló ideiglenes bizottság kérésére történő utólagos beszámolás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 24/2013. (02.07.) számú határozatában szereplő, a Tettye Forrásház Zrt. részére meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint számolt be: Előzmény: november 15-én a Közgyűlés [363/2012.(11.15.) sz. határozatával ] 3 tagból álló ideiglenes munkabizottságot hozott létre a Tettye Forrásház Zrt. számlázási gyakorlatának kivizsgálására. Bizottsági ülések: december december január 10. A bizottság a vizsgálat során az alábbi témakörökre fókuszált: Mellékvízmérők órák és főmérő órák, valamint azok eltéréseiből fakadó leolvasási és számlázási problémák; A Tettye Forrásház Zrt. telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatos problémák; Települési folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos visszamenőleges számlázások; Társasházak számlázási problémái; Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos számlázási problémák;

5 4 Egyedi kirívó esetek tisztázása; Számlázási és adat-nyilvántartási kérdések; Az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság a Tettye Forrásház Zrt. tevékenységét érintően az alábbi javaslatokat terjesztette elő a Közgyűlés felé: 1. Korrigálja az új számlázási program működésével kapcsolatosan felmerülő problémákat legkésőbb március 31-ig. 2. Oldja meg az adatbázis teljeskörűségének mielőbbi felépítését és a rendszer többi szolgáltatóval történő együttműködési képességének kifejlesztését május 31-ig. 3. Az adattárolás költségeit minimalizálja. 4. Szüntesse meg a rendelettől eltérő utólagos, huzamosabb időre szóló számlakibocsátásokat. A javaslatokat a Közgyűlés 24/2013. (02.07.) számú határozatával a 4. pont módosításával elfogadta. A módosított szövegrész A Közgyűlés utasítja a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a 38/1996.(VI.29.) önkormányzati rendeletben szabályozott számlázási rend alkalmazásáról és folyamatos betartásáról. A megfogalmazott feladatok teljesítése 1./ A Tettye Forrásház Zrt. gondoskodjon az új számlázási program működésével kapcsolatosan felmerülő problémák korrigálásáról. A Tettye Forrásház Zrt.-nél a tulajdonosi és ügyféli igényeknek megfelelően januártól bevezetésre került a LIBRA6i integrált ügyviteli rendszer, mely középés nagyvállalatok operatív és adminisztratív tevékenységeinek komplex lefedésére készült. A LIBRA6i rendszer biztosítja, hogy a felhasználó valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert használjon, és egyúttal az egész vállalatra kiterjedő integrációt valósítson meg. A szoftverben nincs szükség többszörös adatbevitelre, mert az egyes funkciók egymásra épülnek, az adatok egy egységes vállalati adatbázisba kerülnek. Az új rendszer bevezetésének előkészítése és rendszerbe állítása nagyon rövid idő, 4 hónap leforgása alatt történt meg. Egy ilyen, a vállalat egészét átfogó integrált informatikai rendszer bevezetése ideális esetben több év előkészítést igényel, erre esetünkben nem volt lehetőség, mert az addig használt rendszer a felmerülő újabb feladatok kezelésére alkalmatlan volt. (Tájékoztató adat: A PÉTÁV Kft. esetében ugyanennek a rendszer bevezetésének előkészületi munkái és a feltételek megteremtése több mint egy éve tart.) A korábban használt ügyviteli rendszerből az adatbázis migrációja (átvezetése) jelentette a legkomolyabb feladatot, mivel az adatbázis szerkezete, tartalma eltérő a két rendszerben. A LIBRA6i rendszer lehetőséget biztosított a korábbi időszakra visszamenőleg fennálló számlázási hiányok pótlására, az eltérések javítására. Itt kell említeni a főmérő mellékmérő kapcsolatok meglétét, illetve a főmérő mellékmérő különbözetek számlázását. A rendszer képes pl. a bekötési vízmérő és a mellékmérők között keletkezett különbözet, a társasházi közösségek által kért módjának megfelelő számla kiállítására. Alkalmas arra, hogy egy felhasználási hely esetében kettő vagy több vízmérő meglétekor is egy számlán kezelje a fogyasztást. Ily módon a fogyasztó egy számlán követheti az összes mérőállásának alakulását. Alkalmazásával biztosított, hogy egyetlen fogyasztási hely esetében sem fordulhat elő számla kimaradás.

6 év elején ezért a kibocsátott számlák az új rendszer adatbázisának hiányosságai miatt több esetben kifogásolhatóak voltak, de a fogyasztók felé folyamatos volt a kommunikációnk az adategyeztetésre illetve adatpontosításra. Az együttműködő fogyasztók esetében a korrekciókat elvégezték, a reklamációk esetében az adategyeztetéseket és javításokat megtették. A társasházi közös képviselőkkel napjainkra korrekt munkakapcsolatot teremtettek, mely nagyban segíti a közös munkát közepétől számlázásra kerültek visszamenőleg a főmérő mellékmérő különbözetek melyek feldolgozására a korábbi ügyviteli rendszer nem volt alkalmas. A nagyszámú fogyasztó kapott évi fogyasztást érintő számlát, aminek következtében jelentősen megnövekedett a megkeresések, panaszok száma. A fogyasztásra vonatkozóan a visszamenőleges számlázások mostanra lezárultak. A fogyasztási helyeken a mérőórák leolvasása jelenleg évi kettő alkalommal történik januártól a leolvasások alkalmával a mérőóra állások rögzítése elektronikusan valósul meg, az ehhez használatos eszközzel (okostelefon) az adatok továbbítása elektronikusan (nincs kézi adatbevitel), ettől gyorsabb, megbízhatóbb. Számlakimaradás nem fordulhat elő, amennyiben nem valósul meg a mérő leolvasása, abban az esetben becsült számla készül a fogyasztási hely átlagfogyasztásának megfelelően, a korábbi adatok figyelembe vételével. Az új rendszerben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázását szétválasztották az ivóvíz szolgáltatás számlától, így a fogyasztók külön számlában fizetheti meg a két szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat. A csatornarákötéssel nem rendelkező, a Pécs Holding Zrt. kezelésében vagy tulajdonában levő ingatlanok esetében megkezdődött a közös munka Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Pécs Holding Zrt. munkatársaival. A számlázási rendszerben az érintett felhasználók a beruházás átadásáig nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj fizetésére kötelezettek. A csatornarendszerre való rákötés után már az alacsonyabb összegű szennyvízelvezetésért kell fizetniük februártól bevezették az egy tizedes jegyig történő mérőleolvasást, melyet a számlázás során is érvényesítenek. Összegezve Az új integrált ügyviteli rendszer bevezetését követő egy évben (2012) tapasztalt anomáliák nagy részben annak voltak köszönhetők, hogy a bevezetést megelőzően nem volt elegendő idő a megfelelő adatbázis kialakítására, a zökkenőmentes átállás biztosítására. Természetes volt ennek megfelelően a fogyasztói megkeresések számának emelkedése, mely a személyes, telefonos és levél útján történő megkeresésekre egyaránt igaz. Napjainkra a LIBRA6i rendszer korrekt működése érdekében az adatbázis tisztítás megtörtént, a fő és mellékmérők szükséges összekapcsolását a rendszerben elvégezték. A számlázási rendszerben az ivóvíz és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázását szétválasztották. A mérőleolvasást tizedes pontosságig végezik. A fenti intézkedéseken túl a folyamatainkban a vezetői ellenőrzések fokozásával igyekeznek az emberi kéz okozta hibákat kellő időben kiszűrni.

7 6 2./ Oldja meg az adatbázis teljeskörűségének mielőbbi felépítését és a rendszer többi szolgáltatóval történő együttműködési képességének kifejlesztését május 31-ig. A Tettye Forrásház Zrt., a PÉTÁV Kft., valamint a Pécs Holding Zrt. közös adatbázisa a közös követeléskezelés érdekében létrejövő Egyesülés keretében kerülhet kialakításra. Az Egyesülés keretében lesz ugyanis lehetőség adatvédelmileg is elfogadható módon közösen kezelni a fogyasztói adatokat. A közös adatbázis kialakítása érdekében a közös munka már megkezdődött, mely a felhasználási helyek egyeztetését, összehangolását jelenti. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy gyakran eltérően kerülnek felvezetésre az utca nevek, illetve a házszám, emelet ajtó megjelölések. Fontos kiemelni, hogy itt csak a felhasználási helyeket egyeztettük, a fogyasztói adatok a szigorú adatvédelmi szabályok miatt nem kerültek egyeztetésre. A felhasználási helyek jövőbeni összehangolásának köszönhetően az Egyesülés megalakulását követően könnyebbé válik majd az eltérő fogyasztói adatok egyeztetése. 3./ Az adattárolás költségeit minimalizálja. Ügyviteli rendszer elérése: A Tettye Forrásház megalakulásakor az átállás időszakában a lehető legbiztonságosabb megoldást választották az alkalmazásaink, adatbázisaink üzemeltetéséhez. Ez azt jelentette, hogy az ügyviteli szoftverünket szolgáltatás formájában használták, mely keretén belül a szolgáltató biztosította a teljes szerverparkot, és az ahhoz történő távoli hozzáférést. A rendszert lecserélve saját üzemeltetésbe helyezte a szervereket, mely jóval költséghatékonyabb lett, mint a korábbi megoldás. Ezen intézkedések második szakasza, hogy az előző rendszer archív változatát is saját üzemeltetésbe vette át, mellyel tovább csökkentek az ügyviteli adatbázissal kapcsolatos kiadások. Ügyviteli rendszer cseréje: A rendszer cseréjével, egy sokkal magasabb színvonalú, nagyobb stabilitású rendszert vezettek be, mellyel lehetővé vált az adatok pontosítása, a hibás számlázások folyamatos csökkentése. A reklamációk (javító számlázások) csökkenése szintén a költségeinket csökkentették. IV. Ivóvíz és csatornaszolgáltatás közfeladat átadásával és Pécs M. J. Város Önkormányzata víziközmű vagyonának vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntés meghozatala Az előterjesztésnek ezen része a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában kötelező önkormányzati feladatként szabályozott ivóvíz- és csatornaszolgáltatásnak a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. részére történő átadásáról és ezen feladat ellátásához szükséges vagyontárgyak vagyonkezelésbe adásáról szól. Az érvényben lévő szabályok szerint az ügyben a Közgyűlésnek kétféle döntést kell hoznia.

8 7 Mint az ellátásért felelősnek határoznia kell egyszer az említett közfeladat átadásáról, továbbá az önkormányzati vizíközmű vagyonra vonatkozóan a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítése keretében az üzemeltetéshez szükséges vagyon vagyonkezelésbe adásáról. A vagyonkezelésbe adás érvényességéhez annak néhány tény datát rögzíteni szükséges Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. mellékletében, amely ennek a rendeletnek a módosításával (kiegészítésével) jár. A) A december 13-i Közgyűlésen bemutatásra kerültek a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) alapján választható víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok. Az abban megfogalmazott előnyök és az állami vízszolgáltatóknál tapasztaltak az állami tulajdonú víziközművek működtetése immár 15 éve vagyonkezelési formában történik alapján a 424/2012 (12.13.) sz. határozatával döntött a Tisztelt Közgyűlés úgy, hogy a Referatúra Főosztály készítse elő az Önkormányzat és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés megkötését a Vksztv. végrehajtási rendeleteinek megjelenését követően. A végrehajtásra az alábbi ütemterv került meghatározásra: Feladat Határidő Felelős 1. Vagyonértékelő pályáztatása I. negyedév vége Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2. Vagyonkezelési szerződés I. negyedév Pécs Megyei Jogú Város előkészítése vége Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ 3. Közreműködő szervezet I. negyedév jóváhagyásának beszerzése vége az ISPA/KA beruházásban megvalósult víziközművek vagyonkezelésére 4. Vagyonértékelés lefolytatása II. negyedév vége 5. Vagyonkezelési szerződés megkötése 6. Vagyonkezelési szerződés jóváhagyatása Magyar Energia Hivatallal II. negyedév vége II. negyedév vége Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. A víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerződés tartalmi elemeit is meghatározó 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, végrehajtási utasítás (továbbiakban: Vhr.) kihirdetésre került és március 1-jén lépett hatályba.

9 8 A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól szóló 24/2013 (V.29.) NFM rendelet május 30-án lépett hatályba. I. A VÍZIKÖZMŰ-ÜZEMELTETÉSI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGKÖTÉSE A Vksztv. IV. fejezete tárgyalja a víziközmű-üzemeltetési jogviszony általános szabályait, amely szerint az üzemeltetés az ellátásért felelős (állam vagy települési önkormányzat) és a víziközmű-szolgáltató között létrejött és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által jóváhagyott vagyonkezelési szerződésen alapulhat. A vagyonkezelési szerződés legkorábban a Hivatal jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napján léphet hatályba. A Vhr. 1. sz. melléklete határozza meg a vagyonkezelési szerződés tartalmi elemeit és felépítési struktúráját. A Magyar Víziközmű Szövetség Jogi Bizottsága a Tagszervezetek számára kidolgozta a Vhr. 1. sz. mellékletének a víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerződés tartalmi elemeire vonatkozó egyes pontjainak panelszövegeit annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatók a Hivatalhoz a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, de egységes szerkezetű és tartalmú szerződéseket nyújtsanak be. A Vksztv. 82. (1) bekezdése alapján a víziközmű szolgáltatóknak május 31-ig működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ennek a kötelezettségnek a jogszabályi határidőre eleget tett. A Pécs és további 14 település (Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Túrony, Zók, Aranyosgadány, Kökény, Keszü, Gyód és Kozármisleny) közigazgatási területén üzemelő közművek átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt és kapcsolódó szolgáltatást (ivóvíz átadás és átvétel) is nyújtó, egy víziközmű-rendszert alkotnak. A működési engedély is egy víziközmű-rendszerre került megkérésre és ennek megfelelően a vagyonkezelési szerződést is víziközmű-rendszer Ellátásért felelősei együttesen, egy szerződésben kötik meg. Az Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Fentiek alapján a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elkészítette a vagyonkezelési szerződés tervezetét (3. melléklet). A szerződés mellékletét képezik a vagyonkezelendő víziközművek vagyonleltárai (1-15. sz. melléklet). Pécs esetében az 1.b. melléklet az ISPA/KA projektben megvalósult közműveket tartalmazza, az 1.a. mellékletbe a további önkormányzati és a korábban Pécs Holding Zrt.-nél nyilvántartott vagyonelemek kerültek. A vagyonértékelés alapján a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű, valamint nem víziközmű vagyon összértéke Ft. A vagyonkezelési szerződés 23 fejezetből áll az alábbiak szerint: - I. fejezet a preambulumot tartalmazza - II. fejezet a szerződés célját ismerteti - III. fejezet a szerződés tárgyát, valamint Önkormányzatunkra vonatkozó külön rendelkezéseket taglalja - IV. fejezet a vagyonkezeléshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket részletezi

10 9 - V. fejezet a szerződés időbeli hatálya - VI. fejezet a szerződés módosítása - VII. fejezet az egészséget nem veszélyeztető, valamint a biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza - VIII. fejezet a víziközmű üzemeltetés személyi feltételeit részletezi - IX. fejezet a víziközmű-üzemeltetés tárgyi feltételei - X. fejezet az eszközök számviteli nyilvántartását taglalja - XI. fejezet a kiszervezés - XII. fejezet a víziközmű-üzemeltetés pénzügyi feltételei - XIII. fejezet a szerződés megszűnése esetén a víziközmű vagyonnal történő elszámolás - XIV. fejezet a szerződésszegés jogkövetkezményei - XV. fejezet a szerződés megszűnése, megszüntetése - XVI. fejezet a közérdekű üzemeltető kijelölése - XVII. fejezet a víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettségek és ellenőrzési jogosultságok - XVIII. fejezet a szavatossági jogok és kötelességek - XIX. fejezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények - XX. fejezet a vagyonvédelmi előírások - XXI. fejezet a kártérítési felelősség - XXII. fejezet a vagyon- és felelősségbiztosítás - XXIII. fejezet a vegyes rendelkezéseket tartalmazza. Az ütemtervnek megfelelően a vagyonértékelő cég pályázat útján kiválasztásra került és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatos együttműködésével készült el a vagyonleltár (4. számú melléklet) és ez az új, pontosított leltár alapján került meghatározásra a víziközmű-vagyonérték (5. számú melléklet). A szerződés tervezet az ISPA/KA beruházásban megvalósult víziközművek elkülönült kezelését tartalmazza. A szerződés tervezetet a Városfejlesztési és Kommunális Referatúra a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) részére előzetes jóváhagyásra megküldte és az észrevételei a szerződés tervezetbe beépültek. A szerződés megkötése alapját képező közgyűlési határozatot és a jóváhagyott vagyonkezelési szerződés a KSZ részére megküldésre kerül. A jelenleg érvényben lévő Üzemeltetési szerződés taglalja a pótlási, felújítási, korszerűsítési, műszaki fejlesztési, hibajavítási valamint a karbantartási munkák fogalmi meghatározásait. A Vhr. által meghatározott struktúra ezt nem teszi lehetővé, ezért ezek külön Szabályzatba (6. számú melléklet) kerülnek át. Az ISPA/KA projekt keretében megvalósult, de a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) értelmében víziközműnek nem minősülő házi szennyvízátemelők, házi nyomáscsökkentők és csatlakozó hálózat üzemeltetésére Önkormányzatunk én külön üzemeltetési szerződést kötött a Tettye Forrásház Zrt-vel. Azzal, hogy Önkormányzatunk vagyonkezelésbe adja víziközmű vagyonát célszerű, hogy ezen vagyonelemek is átkerüljenek a Tettye Forrásház Zrt. vagyonkezelésébe.

11 10 Erre lehetőséget biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény ában, a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 19. b) pontjában, továbbá a 11. -ában, valamint Vagyonrendelet ában foglaltak. A fentiek alapján az ISPA/KA projektben létesült nem vízikömű vagyon elemekre is elkészült egy külön vagyonkezelési szerződés (7. számú melléklet). A szerződés négy fejezetből, valamint 3 db mellékletből áll, mely a vagyonelemeket (8. számú melléklet) tartalmazza: - I. fejezet az előzményeket, - II. fejezet a részletes szerződési feltételeket, - III. fejezet az együttműködés, viták rendezése, - IV. fejezet az egyéb általános és záró rendelkezéseket tartalmazza. A vagyonkezelői jogot Önkormányzatunk mindenfajta ellenérték megfizetése nélkül, kijelöléssel adja át a Tettye Forrásház Zrt-nek. B) Ugyanebben az előterjesztésben célszerű dönteni a Vagyonrendelet 4. mellékletének módosításáról is úgy, hogy a városi viziközmű vagyon, valamint a vizíközműnek nem minősülő az ISPA KA keretében létesült csatlakozó hálózatok, továbbá házi szennyvíz átemelők és a házi nyomáscsökkentők vagyonkezelőjének TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t kell megnevezni, mindkét esetben a vagyonkezelői jog megszerzése ingyenes, a víziközmű vagyon esetén a szerződés határozatlan idejű, míg a másik esetben, tekintettel arra, hogy a beruházás befejezésétől számított kötelező fenntartási időszak 5 év, a szerződéses időtartam határozott: szeptember 24-ig tart. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről - az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom. 1.) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem határozhatók meg. b) A módosítás környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg. c) A módosítás adminisztratív terheket csökkentő hatása: A rendelet módosítás általános előnye, hogy a vagyonkezelő a számviteli törvény alapján a vagyonkezelésbe átvett vagyont saját könyveiben eszközként mutathatja ki a kötelezettségekkel szemben, így garantált az eszköz és forrás oldal azonossága, az Önkormányzati vagyon értékmegőrzésének hosszú távú biztosítása.

12 11 2./ A rendelet megalkotása szükséges, tekintettel arra, hogy e nélkül az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közszolgáltatásra vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben megfogalmazott célok nem teljesíthetőek, továbbá ezzel biztosítható az ivóvíz és csatorna szolgáltatás folyamatossága és a jelenlegi színvonalának a fenntartása. 3./ A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek mindkét félnél rendelkezésre állnak, a hatályba lépése többletterhet nem jelent. Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ivóvíz és csatorna szolgáltatás közszolgáltatás ellátását és az ehhez szükséges vagyontárgyakra vonatkozó vagyonkezelői jogokat tartalmazó rendelet módosítást alkossa meg, továbbá a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön ugyanezen közfeladat ellátására és az ezekhez szükséges vagyontárgyak vagyonkezelői jogának megalapítására irányuló szerződés TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel történő megkötéséről. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság június 18-i ülésén, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 19-i ülésén tárgyalja, ezek eredményéről az elnökök szóban tájékoztatják a Közgyűlést. Pécs, június 10. Csizi Péter alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

képezik a 2. pontban meghatározott követelések. I./ Komfort levél a Pécsi Vízmű Zrt. részéről Az Aquainvest Kft. által kiállított saját váltó

képezik a 2. pontban meghatározott követelések. I./ Komfort levél a Pécsi Vízmű Zrt. részéről Az Aquainvest Kft. által kiállított saját váltó APPORTLISTA és KÖZÖS TAGI NYILATKOZAT Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; képviseli: dr. Páva Zsolt Polgármester), mint a Pécsi Eszközkezelő Kft. (székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Szám: 1-56/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat

Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó Városi Önkormányzat forum@paszto.hu Szám: 1-138/2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása 1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési víziközmű

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó 6.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-33//2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üi.: 22-154/2014. Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a nem

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26627/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tisztelt Közgyűlés! Javaslat az Ipari Park víziközműveinek átvételére, a Vízmű Kft. vízmérői térítésmentes átadásának tudomásulvételére A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Főkefe Nonprofit Kft. munkahely-teremtés támogatási ügye

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JANUÁR 19-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JANUÁR 19-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/12-2/2012. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSAIRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMO- GATÁSAIRÓL SZÓLÓ 11/2007. (IV.15) ÖNKORMÁNYZATI REN- DELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

2015. szeptember 24-i ülésére

2015. szeptember 24-i ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének emeléséről Tisztelt Képviselő-testület! A helyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 055127/2015. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁ SA, VALAMINT AZ UTAZÁSI FEL TÉTELEK IDŐSZAKOS MEGVÁL TOZTATÁSA MELLÉKLET: 6 DB E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a víziközmű szolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti 1. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014. ( / ) önkormányzati rendelete Magasabb szintű jogszabályok változása, valamint a gyorsabb és hatékonyabb önkormányzati működés

Részletesebben

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Előzmények Természetes monopólium! Víziközmű szolgáltatás Magyarországon a rendszerváltás előtt és után Tulajdonviszonyok Üzemeltető szervezetek Szabályozás és

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása Iktatószám:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről A rendelet célja 1. A lakossági igények gyorsabb kielégítésének

Részletesebben