Vállalati Pénzügyi döntések Összefoglalás és próba ZH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati Pénzügyi döntések Összefoglalás és próba ZH"

Átírás

1 Vállalati Pénzügyi döntések Összefoglalás és próba ZH Hoffmann Tamás, Márton Albert december 16.

2 Vizsgával kapcsolatos tudnivalók Vizsgaidőpontok: , csütörtök, 16:00-18: , csütörtök, 16:00-18: , csütörtök, 16:00-18: , csütörtök, 16:00-18:00 Helyszínek: I, II, IV ea., C nagyea., 236, 238, 330, 332, S1, S2, S3 A zárthelyi struktúrája (összesen 65 pontot lehet szerezni): 10 igaz-hamis kérdés (10 pont) 2-3 kifejtős elméleti kérdés (kb. 15 pont) 2 nagy számpélda (kb. 30 pont) 2-3 kis számpélda (kb. 10 pont) Egyéb: Az előadások is a számonkérés részét képezik! A tesztkérdéseknél rossz válasznál 1 pont levonás jár! Annuitástáblázatot kaptok, ha szükség van rá 2

3 Főbb témakörök (hozzájuk kapcsolódó feladatok) Fúziók felvásárlás, fúziók haszna, költsége (SPM 12.14; SPM 12.15; F F6B1; F F6.B2; F F6.3) Cash-flow fogalma, pénzügyi beszámolók, cash-flow előrejelzés, NPV alapú projectértékelés (Bámészbumli; Vaskarika; SPM 7.27) Pénzügyi elemzés, különböző mutatószámok, készpénz-konverziós szakasz (Gáz, F F2.B1; F F2.2; SPM 11.29; BM 31.2; SPM 11.25) Tőkeköltség, WACC, CAPM, APT (SPM 9.30, Egis, APT) Modellezés, reálopciók, döntési fák (Rugalmas Kft., Gyógyszergyár, SPM 7.47, SPM 8.23, Veszteség-elhatároló, Bontás) Lízing fogalma, pénzügyi lízing, operatív lízing, bérlet (F F1.B1, F F1.B2, F F1.B3, F F1.4, F F1.5, F F1.6, F F1.7, F F1.8) 3

4 Fúziók Okai: Ésszerű o o o o o o o méretgazdaságosság; vertikális integráció; adózás; kiegészítő erőforrások; fölös pénzeszközök; hatékonyság növelése; menedzseri motívumok Fajtái: Mergers / Egyesülések o Beolvadás A + B A o Összeolvadás A + B C Acquisitions / Felvásárlások o Részvényvásárlás o Eszközvásárlás Vitatható o diverzifikáció; o EPS növelése; o alacsonyabb finanszírozási költségek Divestitures / Szétválások o Különválás A B + C o Kiválás A A + C Fúziók pénzügyei: fúziók haszna: PV(AB) [PV(A) + PV(B)] fúziók költsége: kifizetés PV(B) fúziók NPV-je: fúziók haszna fúziók költsége 4

5 Fúziók - tesztkérdés Tökéletes piacon melyik tartozik a vállalatfelvásárlások vitatható indokai közé? a) potenciális adómegtakarítás b) komplementer erőforrások kiaknázása c) méretgazdaságosság d) EPS növelése 5

6 Bevezetés, pénzügyi beszámolók, stratégia Kettős könyvvitellel foglalkozó cégek alapvetően részvénytársaságok voltak e félévben a vizsgálódásaink középpontjában. Pénzügyi beszámolók A mérleg, az eredmény-kimutatás és a cash-flow kimutatás rendeltetését, felépítését, tartalmát, típusait, összefüggéseit, korlátait. Stratégia Bár előadáson is téma, de beszélhetünk még a belső és a külső növekedési forrásokról, valamint ezek kapcsolatáról a cash-flow-val, a tőkeáttétellel, az osztalékkal, a saját és az idegen tőkével. Megemlíthetjük meg a fenntartható növekedési rátát, valamint a finanszírozás és a vállalati életciklus kapcsolatát. Értékvezérlők Kritikus jellemzők, melyek versenyelőnyt adhatnak az adott iparág vállalkozásának. 6

7 Cash flow CF 3 fő része Működési Beruházási Finanszírozási Vállalatok értékelésénél FCFF: Free Cash Flow to Financiers FCFE: Free Cash Flow to Equity = FCFF hitelezők CFja (törlesztés, kamat, kamat miatti adómegtakarítás) Diszkontláb A kockázatnak megfelelő Idegen tőkénél ha piaci alapon vettük fel, akkor a kamatláb FCFF-nél WACC FCFE-nél re (becsülhető pl. a CAPM-mel) A gyakorlatban a CF-tervezésnél létezik egy egy explicit középtávú belátható hosszúságú (4-10 éves) minden egyes évre egyedileg becsüljük a CF-t és egy implicit hosszú távú végtelenig tartó az utolsó egyedileg becsült CF-ból növekvő örökjáradékként szakasz. Röviden foglaljuk össze a direkt és az indirekt módszerek közötti különbséget. Létezik nominál és reál CF 7

8 Cash flow - feladat 1. Melyek a fő különbségek és hasonlóságok a direkt és az indirekt CF között? Megoldás: Mindkettő a vállalat készpénzállományának megváltozását mutatja, mindkettő lehet reál és nominál. A direkt CF a pénzáramlásokat sorolja fel, pénzügyi szemléletű, alapvető kérdése, hogy miért ennyivel változott a készpénzállomány? Az indirekt CF az eredményből vezeti le a pénzeszközök megváltozását, számviteli szemléletű, alapvető kérdése, hogy miért tér el az eredmény és a CF? Direkt CF séma: Indirekt CF séma: 1 Árbevétel 1 Árbevétel 2 Folyó költségek (-) 2 Folyó költségek (-) 3 Értékcsökkenési leírás (-) 3 Értékcsökkenési leírás (-) 4 Pénzügyi tevékenység eredménye 4 Pénzügyi tevékenység eredménye 5 Egyéb tevékenység bevétele 5 Egyéb tevékenység bevétele 6 Egyéb tevékenység ráfordítása (-) 6 Egyéb tevékenység ráfordítása 7 Adózás előtti eredmény ( ) 7 Adózás előtti eredmény ( ) 8 Fizetendő adó 8 Fizetendő adó (-) Adózás utáni eredmény (7+8) 9 Adózás utáni eredmény (7+8) 1 Árbevétel 9 Adózás utáni eredmény 2 Folyó költségek (-) 3 Értékcsökkenési leírás 4 Pénzügyi tevékenység eredménye 10 Forgóeszközök állományváltozása, KSzÉ-n (-) 8 Fizetendő adó (-) 11 Működési cashflow (9+3+10) 9 Befektetett tárgyi eszközök vétele (-) 12 Befektetett tárgyi eszközök vétele (-) 10 Befektetett tárgyi eszközök értékesítése 13 Befektetett tárgyi eszközök értékesítése KSzÉ-n 11 Forgóeszközök állományváltozása (-) 14 Saját tőke egyéb változása 12 Saját tőke egyéb változása 15 Idegen tőke változása 13 Idegen tőke változása 16 Cashflow ( ) 14 Cashflow ( ) Megjegyzés Direkt CF számba veszi a pénzállomány t érintő összes tételt! Indirekt CF közvetett módon eredményből vezeti le a pénzállomány változást számba véve az összes eredményre ható de pénzáramlással nem járó tételt ezekkel korrigál! Eredménykimutatás összeállítása az adófizetés miatt szükséges Direkt CF-nél csak az az árbevétel ami ténylegesen be is folyt EK-ban szereplő árbevétel és Direkt CF árbevétele nem feltétlen ugyanaz (ha vevőállomány változott különbözni fognak) Nettó forgótőke: vevőállomány növekedése nem érinti a direkt cash flowt!!! 8

9 Cash flow - feladat 2. A Bank Rt. létesítéséhez 2000M Ft beruházás szükséges. A tárgyi eszközök évi 10%-os értékcsökkenési kulccsal írhatóak le. A vállalat tervezett árbevétele az első évben 400M Ft, folyó ráfordítása pedig 200M Ft, de várhatóan mind az árbevétel, mind a folyó ráfordítások évi 10%-kal emelkedni fognak. A biztonságos működéshez már az induláskor 50M Ft értékű forgóeszközre szükség lesz, a szükséges állomány évi 20%-kal fog emelkedni. A társaságot a 3. év végén értékesítik: a forgóeszközöket könyv szerinti értéken, a befektetett tárgyi eszközöket 2000M Ft-ért. A társasági nyereségadó kulcsa 16%. a) Írja fel a vállalat várható pénzáramlását! Éljen szokásos feltételezésünkkel: a pénzáramlásokat az egyes évek végéhez rendelje! Megoldás Év Árbevétel Költség (200.0) (220.0) (242.0) ÉCS (200.0) (200.0) (200.0) Egyéb eredmény Adó előtti eredmény Adó - (3.2) (102.7) Adózott eredmény ÉCS dnft (50.0) (10.0) (12.0) 72.0 dte (2,000.0) 1,400.0 CF (2,050.0) ,211.3 NFT TE 2, , , , %-os növekedés 10%-os növekedés 10%-os lineáris écs kulcs * 2000M Bef. Eszk. Értékesítés eredménye : = 600 Forgóeszköz értékesítés eredménye : 72 72= 0 Tárgyi eszk. állomány-változás KSZÉ -n 20%-os növekedés, 3. év végén értékesít Nettó KSZÉ - 10%-os leírással 9

10 Cash flow - feladat b) Tételezzük fel, a vállalatot nem a fent megadott értéken adja el. A számítások szerint a vállalati cash flow a 2. évtől kezdve évi 15%-kal emelkedik a végtelenig, miközben az elvárt hozam évi 20%. Mekkora a reális maradványérték (eladási ár) a 3. év végére árazva? Mondjon véleményt a megadott és a most kiszámított ár eltéréséről! Megoldás: A CF a 3. évben: 204,8 * 1,15 = 235,52M forint, a negyedik évben pedig 235,52 * 1,15 = 270,85M forint. A vállalat értéke ekkor a 3. év végén (az adott évi CF realizálása után) 270,85 / (20% 15%) = 5471M forint. A megadott érték 2000M forint tárgyi eszköz + 86M forint forgóeszköz = 2.086M forint. Az eltérés oka a pozitív PVGO, azaz a növekedés. 10

11 Tőkeköltség A tőkeköltségre szükség van például a kockázatos pénzáramlások árazásánál, az EVA meghatározásánál, a pénzügyi teljesítmény értékelésénél. Amit már tanultunk: Nagyobb kockázat - nagyobb hozam CAPM ra = D/V * rd + E/V * re, illetve WACC = D/V * rd * (1 TC) + E/V * re Minden CF-t a neki megfelelő elvárt hozammal kell diszkontálni WACC = D/V * rd * (1 TC) + E/V * re Modellek 1. CAPM CAPM gyakorlati alkalmazásának problémái CAPM feltételezései (intézményi, befektetőre vonatkozó feltételezések)!!! ELŐADÁS v FAZAKAS könyv Tökéletes verseny, egy befektető sem tud hatni az árakra Nincsenek adók és tranzakciós költségek az értékpapír adás-vételhez Nyilvánosan kereskedett, tökéletesen osztható eszközök Rövidre eladás Korlátlan kockázat-mentes hitel Rövid táv, azonos tartási periódus Normális hozam-eloszlások, vagy a befektetőket csak az első két momentum érdekli Homogén befektetői várakozások Kockázatkerülő, hasznosság-maximalizáló befektetők : 11

12 Tőkeköltség r(e) = r(f) + Beta(E) * [r(m) r(f)] Kockázatmentes hozam Nemfizetés és újrabefektetés kockázatától mentes Lejárata illeszkedjen a CF átlagidejéhez Béta Többletszórás a piachoz képest Becslés historikus adatokbol (cov/var) milyen indexszel szemben? Milyen periodicitás és milyen időtáv? Iparági béta felhasználása Piaci prémium Átlagos kockázati prémium Becslési időszak? Kockázatmentes és piaci eszköz? Mértani vagy számtani átlag? Vagy csak használjuk Ibbotson vagy Damodaran által közölt adatokat 2. Alternatív módszerek a tőkeköltség meghatározására Implikált hozam Piaci konszenzus Felépítéses módszer Faktormodellek APT Arbitrage Pricing Theory = Arbitrált árfolyamok elmélete. Lényegében egy faktormodell, a befektetések hozamát több faktor határozza meg szemben a CAPM-mel, ahol csak a piaci kockázati díj van hatással a hozamokra. Ilyen faktorok lehetnek: infláció, rövid lejáratú reálkamat, GDP-változás, stb.. Minden befektetésnek minden faktorra van egy érzékenysége, melyet összhangban a CAPM-mel β-val jelölünk (természetesen mivel minden befektetésnek több bétája is van, minden faktorhoz 1-1). Az APT elmélet sokkal kevesebb feltétellel dolgozik, mint a CAPM, fő alapvetése, hogy a piacon nincsen lehetőség arbitrázsra. 12

13 Tőkeköltség WACC = D/V * rd * (1 TC) + E/V * re Tőkeszerkezet Ha elérhető piaci súlyok (hitelek általában KSZÉ-n (csak finanszírozási célú, forgótőke elemei nem!) Menedzsment által megcélzott Iparági Saját ( néha tranzakcióban vevőé ) Könyv szerinti csak ha semmi más nincs Idegen tőke elvárt hozama Kockázatmentes hozam + Hitelprémium Zéró hitelbéta általában kockázatos cégek nagy hitelprémium esetén nem reális feltételezés Adókulcs Effektív adókulcs Szabályozói Elmúlt évek átlaga Hasonló cégek effektív adókulcsa CF-el egyeztetni kell: Időtáv Deviza Nominál vagy reál 13

14 Üzleti szemléletű CF és vállalatértékelés Indirekt CF séma: EBIT - Kamatfizetés és adózás előtti eredmény (-) EBIT-re jutó adó (Effektív adókulcs alapján) NFT FT FT (=) NOPLAT (+) Értékcsökkenés (-) Nettó forgótőke változása (=) Működési CF V D A Bef eszk D (-) Befektetett eszköz vásárlás FCFF - Szabad CF E E (+) Hitelállomány változása (-) Kamatfizetés (+) Adopajzs FCFD - Finanszírozási CF FCFE - Tulajdonosi CF FCFF alapú: V = FCFF(1) / (1+WACC) ^1+ FCFF(2) / (1+WACC) ^2 + + FCFF(n) / (1+WACC) ^n + FCFF(n)*(1+g)/(WACC-g)/(1+WACC)^n FCFE alapú: E = FCFE(1) / (1+rE) ^1+ FCFE(2) / (1+rE) ^2 + + FCFE(n) / (1+rE) ^n + FCFE(n)*(1+g)/(rE-g)/(1+rE)^n Explicit periódus Maradványidőszak 14

15 Pénzügyi elemzés Mutatók Tőkeáttételi a források összetétele Likviditási a vállalat fizetőképességét vizsgálja Hatékonysági a vállalat operatív pénzügyi hatékonysága Jövedelmezőségi befektetői szemlélet, az eszközök értékteremtő felhasználását vizsgálja Piaci piacon lévő cégekkel összehasonlítási alapot képező mutatók 15

16 Pénzügyi elemzés - Tőkeáttétel Mutató Kiszámításának módja Megjegyzés Saját tőke arány Saját tőke / Összes forrás Összes forrásból mekkora a saját tőke Idegen tőke / Saját tőke arány Hosszú lejáratú kötelezettségek / Saját tőke Saját és idegen tőke aránya Kamat fedezet EBIT + Amortizáció / Kamatok A vállalat bevételei hányszor fedezik a kamatkiadásokat 16

17 Pénzügyi elemzés - Likviditás Mutató Kiszámításának módja Megjegyzés Likvid eszközök hányada Nettó forgótőke / Összes eszköz Mekkora azon eszközhányad, ami likviddé tehető Likviditási ráta Forgóeszközök / Folyó források A likvid eszközökből mennyire finanszírozhatóak a folyó források Likviditási gyorsráta (Pénz + Likvid értékpapírok + Vevők) / Folyó kötelezettségek A készlet nélküli likvid eszközökből mennyire finanszírozhatók a folyó kötelezettségek Pénz hányad (Pénz + Likvid értékpapírok) / Folyó kötelezettségek A rendelkezésre álló pénz mennyiben finanszírozza a folyó kötelezettségeket Időtartam mutató (Pénz + Likvid értékpapírok + Vevők) / Napi átlagos kiadások A likvid eszközök elegendőek-e a rendszeres kiadások finanszírozására 17

18 Pénzügyi elemzés - Hatékonyság Mutató Kiszámításának módja Megjegyzés Készletek forgási sebessége Értékesített termékek költsége / Átlagos készletállomány A magas érték lehet a hatékonyság jele, ugyanakkor utalhat a készletezettség alacsony szintjére is! Átlagos beszedési idő Átlagos vevőállomány / Átlagos napi árbevétel Megmutatja, hogy a vevők milyen gyorsan egyenlítik ki számláikat Szállítók forgási sebessége Átlagos szállítóállomány / Átlagos napi beszerzés Megmutatja, hogy a vállalkozás milyen gyorsan egyenlíti ki a számláit 18

19 Pénzügyi elemzés - Jövedelmezőségi Mutató Kiszámításának módja Megjegyzés Nettó haszonkulcs (EBIT Adófizetés) / Árbevétel Megmutatja, hogy az árbevétel mekkora része válik nyereséggé Eszközarányos nyereség (ROA) EBIT Adófizetés / Átlagos eszközállomány Az eredmény összes eszközhöz viszonyított aránya Sajáttőke-arányos nyereség (ROE) Mérleg szerinti eredmény / Átlagos saját tőke Az eredmény saját tőkéhez viszonyított aránya Eszközarányos árbevétel Árbevétel / Átlagos eszközállomány Milyen mértékben használja ki a vállalakozás az eszközeit. A mutató magas értéke mutatja, hogy közel teljes kapacitással dolgozik a cég. 19

20 Pénzügyi elemzés - Piaci Mutató Kiszámításának módja Megjegyzés Árfolyam/ nyerség ráta (P/E) Részvény árfolyam / Egy részvényre jutó nyereség A mutató magas értéke jelezheti, hogy a befektetők nagy növekedési értéket látnak a vállalat előtt Osztalék hozam Egy részvényre jutó osztalék / Részvényárfolyam Várható osztalék a részvény árfolyamára vetítve Piaci érték/ Könyv szerinti érték Részvény árfolyam / Egy részvény könyv szerinti értéke A részvény piaci árfolyamát a nettó eszközértékre vetíti. 20

21 Pénzügyi elemzés készpénz konverziós szakasz Készpénz konverziós szakasz Átlagos szállító kifizetés = Átlag szállítók/elábé*365 Készletforgási idő = Átlag készletállomány/elábé*365 Átlag vevőbehajtás= Átlag vevőállomány/elábé*365 Készpénz konverziós szakasz: + Készletforgási idő + Átlagos vevőbehajtási idő Átlagos szállító kifizetési idő Ha nincs ELÁBÉ, akkor árbevétellel számolhatunk helyette. 21

22 Pénzügyi elemzés készpénz konverziós szakasz 5. Egy cégről a következő információkat tudja: árbevétel 100M Ft, ELÁBÉ 75M Ft, nyereség 5M Ft, mérlegfőösszeg 200M Ft, hitelállomány 50M Ft, szállítóállomány 20M Ft, tárgyi eszközök 100M Ft, vevőállomány 25M Ft, készletek 15M Ft, készpénzállomány 10M Ft. Mekkora a cég készpénz-konverziós szakaszának hossza? Megoldás Készletforgási idő = Készletek/ELÁBÉ*365 = 15/75*365 = 73 nap Átlagos vevőbehajtási idő = Vevőállomány/ELÁBÉ*365 = 25/75/365 = 121,7 nap Átlagos szállító kifizetési idő = Szállítóállomány/ELÁBÉ*365 = 20/75*365 = 97,3 nap Készpénz konverziós szakasz hossza = Készletforgási idő + Átlagos vevőbehajtási idő Átlagos szállító kifizetési idő Számokban: ,7-97,3 97,4 nap 22

23 Lízing Szerződő felek Pénzügyi lízing ~ Eszközvásárlás hitelből Lízingbe vevő Lízingbe adó Szállító Operatív lízing ~ Bérlet Lízingbe vevő Lízingbe adó Szállító (sokszor ugyanaz, mint a lízingbe adó) A lízingtárgy tulajdonjoga Lízingbe adó Lízingbe adó Tulajdonjog átadása Automatikus Nincs A lízingtárgy nyilvántartása Lízingbe vevő könyveiben Lízingbe adó könyveiben Lízingdíjak költségelszámolása Csak a kamatrész számolható el A teljes lízingdíj elszámolható Értékcsökkenés elszámolása Lízingbe vevő Lízingbe adó Amortizációs kulcsok Szokásos mértékű Gyorsított Futamidő - Közép vagy hosszú táv Rövid vagy középtávú finanszírozási idő Teljes amortizáció Részamortizáció A szerződés felmondása Nem mondható fel Felmondható Lízingbe adó szolgáltatása Csak finanszírozás Finanszírozás + kiegészítő szolgáltatás A lízingbe (bérbe) adó kockázatai Szokásos hitelkockázatok Lízingbe vevő nemfizetése Szállítói kockázatok Üzemeltetési kockázatok Visszavett lízingtárgy értékesítési kockázata Visszavett lízingtárgy újrahasznosítási kockázata A lízingbe vevő kockázatai Üzemeltetési kockázatok Üzemeltetési kockázatok Szokásos hitelfelvételi kockázatok Lízingtárgy visszavételének kockázata Lízingtárgy visszavételének kockázata Díjfizetés kockázata Pénzügyi lízing (IFRS szerint) ha a 4 feltételből legalább 1 teljesül: tulajdonjog lejárat előtt a lízingbe vevőre száll(hat) Maradványértéken (alkalmi áron) megvásárolhatja az eszközt a lízingbevevő Lízing futamideje megfelelően hosszú az eszköz hasznos élettartamához viszonyítva (75%) Lízing díjak jelenértéke az eszköz értékének jelentős részét teszik ki (90%) Különleges lízingfajták: Visszlízing: a lízingbe vevő a szállító: eladja a lízingtárgyat a lízingbe adónak, s azonnal lízingbe is veszi; cél: a vevő likviditási problémájának kiküszöbölése; illetve akkor is jó lehet, ha a lízingbe adó magasabb adóelőnyt tud elérni Allízing: a lízingbe vevő a lízingtárgyat továbbadja lízingbe; célja: refinanszírozás vagy kockázat-megosztás Alvisszlízing: a terméket visszlízingelik egy lízingtársaságtól, majd operatív allízingbe adják az ügyfeleknek Szolgáltatási lízing: a lízingbe adó a lízingszerződésben a lízingtárgy használatával kapcsolatos számos szolgáltatást is magára vállal Lízigtárgy szerinti csoportosítás: autólízing, géplízing, ingatlanlízing, import/exportlízing 23

24 Lízing feladat 1. Vállalata egy gépkocsit lízingel 10M Ft értékben 5 évre havi 2%-os kamat és Ft teljes lízingdíj mellett. A gépkocsi leírási ideje 5 év lineáris értékcsökkenést alkalmazva. Mekkora összeggel csökken az adóalapja az első hónapban pénzügyi, és mennyivel operatív lízingkonstrukció esetén? Megoldás Pénzügyi lízing: a havi ÉCS-vel + a lízingdíj kamatrészével, azaz = forinttal, Operatív lízing: a lízingdíjjal, azaz forinttal 24

25 Köszönjük az egész félévi kitartó munkátokat! És várunk mindenkit ma este 8-tól a KisErkelben!

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Pénzáramlás előrejelzése

Pénzáramlás előrejelzése Pénzáramlás előrejelzése egyfajta esszenciája annak, hogy miért tanultunk eddig azt,amit... Pénzügyi kimutatások váll. pü. kimutatások: -,mérleg, eredménykimutatás, CF kimutatás a múltat rögzítik, de ugyanígy

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing Pénzügyi Szótár: Sheet Metál Technológia Kft. (Röv. cégnév: Smtech Kft.) www.smtech.hu office@smtech.hu 30/325-3428 Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás Pénzügyi lízing Definíció

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva.

Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. LÍZING SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSAI A lízing szó eredete A lízing szó az angol lease szóból származik, jelentése bérlet volt, ez azonban már nem

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

- Az alábbi blokkdiagramon látható információkat jelenítse meg hibafa segítségével!

- Az alábbi blokkdiagramon látható információkat jelenítse meg hibafa segítségével! KOCKÁZATKEZELÉS ÉS BIZTOSÍTÁS mintafeladat (20 pontot érő rész, ennek megfelelően 2-3 kérdés is várható) Feladat: - Ismertesse a Simons-féle kockázat-kalkulátor működési elvét, részletezze gyakorlati alkalmazhatóságát

Részletesebben

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása Kis- és középvállalkozások finanszírozása Fazekas Tamás 1. és 2. szeminárium 2012/13. tavaszi félév Fontosabb tudnivalók! E-mail: fazekast@szolf.hu! Van honlap: www.szolfkgt.uw.hu! Van tematika (érdemes

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat Pénzügyi számítások Csorba László 5. Előadás A pénzügyi és egyéb kockázatok; mérésük, kezelésük Kockázattípusok Pénzügyi kockázatok: meghatározott folyamatok nem teljes mértékben való előzetes kiszámíthatóságának

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügyi alapismeretek tárgyból SZIE GTK BSc III. évf. Gazdasági és vidékfejlesztési valamint Informatikus

Részletesebben

Pénzügyi elemzés (1) módszerek és mutatók (2) ami nem olvasható ki a beszámolóból

Pénzügyi elemzés (1) módszerek és mutatók (2) ami nem olvasható ki a beszámolóból Pénzügyi elemzés (1) módszerek és mutatók (2) ami nem olvasható ki a beszámolóból Pénzügyi Alapozó Kurzus (PAK) 2010. Pénzügyi alapozó kurzus A Béres bemutatása Az iparág és a vállalat A beszámoló első

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00 Cégértékelés RVA - Cégértékelő Szakértői Rendszer v1.2.0 Törzsadatok: Vállakozás: Megye: Ágazat: Minta Kft. Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál Bázis év: Tárgy év: 2006 2007 1. Összesítő értékelés, csoport

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan tárgyból Közgazdász-gazdálkodási kiegészítő képzés számára A Tanszékre történő beérkezés

Részletesebben

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV 7. Fejezet A TŐKE KÖLTSÉGE 7.1.2 Saját tőke költsége D =hitel tőkeköltsége. i =névleges kamatláb, kötvény esetén n. P n =a kötvény névétéke. =a kötvény áfolyama. P 0 Hitel típusú foások tőkeköltsége, (T

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok, mutatók. Pénzügyi helyzet vizsgálata. IV fokozatú likviditási mérleg

Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok, mutatók. Pénzügyi helyzet vizsgálata. IV fokozatú likviditási mérleg MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Pénzügyi helyzet vizsgálata Musinszki Zoltán Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MINTA FELADATSOR. Megoldás: mivel a négy év múlva esedékes összegre vagyunk kíváncsiak, ezért a feladat a bankszámla jövıértékének meghatározása, t

MINTA FELADATSOR. Megoldás: mivel a négy év múlva esedékes összegre vagyunk kíváncsiak, ezért a feladat a bankszámla jövıértékének meghatározása, t MINTA FELADATSOR 1. Hány forintunk lenne a bankszámlán 4 év múlva, ha ma 200 ezer forintot helyeznénk el évi 8%-os kamatra, és a bank a kamatokat negyedévenként tıkésíti? mivel a négy év múlva esedékes

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29.

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Gépjárműpark üzemeltetés Tippek és tanácsok Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Tartalom 1 2 3 4 Finanszírozási formák Összehasonlítás Kinek, melyiket?

Részletesebben

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 5. hét 2010.10.05. 1 Faktorálás (1) XIX. sz. vége USA (textil és ruházati ipar) ekkor a faktor szó még ügynököt, bizományost jelentett.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügy tárgyból Pénzügy MSc. képzés I. évfolyam levelező tagozat számára A Pénzügyi és Számviteli

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Mérnökgazdasági számítások Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Tartalom Beruházási döntések Pénzfolyamok meghatározása Tõke alternatíva költsége Mérnökgazdasági számítások Pénzügyi mutatók Finanszírozási

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben