Mohás Lívia A TÚLÉLŐ. Első megközelítésben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mohás Lívia A TÚLÉLŐ. Első megközelítésben"

Átírás

1 A kitűnő író és pszichiáter, dr. Mohás Lívia, Kádárral foglalkozó dráma-kísérletem ihletésére nagyszerű pszichológiai elemzését adja a valóságban elhangzott Kádár-monológnak. Mohás Lívia A TÚLÉLŐ Csak egy hullám Belső fejlődésünk leírható a függőségtől-az-autonómiáig vonalon, életünk az újszülött teljes kiszolgáltatottságával kezdődik, és azok a felnőttek, akik valóban beérnek, már alig függenek valamitől. Szabadok, azt mondjuk rájuk: bölcsek. Szabadok, de nem a kollektív tudattalan ősképeinek hatalmától. Az ősképek, az archetípusok döntő erők lehetnek, előidézik a valós eseményeket, és nem mindíg szállhat szembe velük eredményesen személyes elhatározásunk, akaratunk és intelligenciánk. Az első világháború után minden értelmes ember azt mondta,nem lesz többé háború, gazdasági ügyeink összefonódtak, így hát a háború tökéletesen értelmetlen. Mégis jött a második világháború, azóta is tartanak hol itt, hol ott a harcok, karöltve a szakadatlan béketárgyalásokkal.ki gondolta volna 1900-ban hogy harminc évvel később esetleg olyan dolgok történhetnek meg Németországban, mint amilyenek ma történnek? - irta C.G.Jung - és folytatja: Hitték volna, hogy egy egész nemzetnyi, magasan művelt és intelligens embert igy hatalmába kerithet egy őskép igézete?...ez a hatalom belül nyűgözi le az embereket, ez az aktivált kollektív tudattalan /1/. Mintha Wotan kelt volna életre akkor, a harmincas, negyvenes évek német történelmében. Átcsapott a németek fölött a Wotan hullám. Ahogyan átcsapott fölöttünk ez is, és később, a tizenhetes orosz forradalommal induló történelem, Wotan neve ez utóbbi esetben: Tedore. A Tedore nevet az ősi grúz mitológiából vettem, ő volt a grűzok földistene, barna arcú -nak nevezték, az általa mozgatott hullám vitte pár évtizedig Sztálint, a grúzt. Csizmájával, bajszával emlékeztet egy földművelőre. Kádár nála kisebb fodor a Tedore hullámverésben. Ebből a távlatból érdemes nézni őt és utolsó felszólalását. Ezt az embert belülről nyűgözte le nála nagyobb erő. Első megközelítésben Kádár utolsó felszólalása homályos utalások és töredezett emlékszigetek sora, amely 313 amnéziás, kapkodó, inkoherens mondatból áll. Világosan észlelhető belőle, hogy Kádárban a ráció és a logika helyett itt az emócionális áradás dominált. Ez maga alá gyűrte a kognitív struktúra és a verbális készlet megfelelő használatát.a szöveg teste hármas tagoltságú - akár három különös, csikorgó zenei tétel. Az első tételben, az expozicióban hangsúlyos a testi, lelki nyavalyák emlegetése,a 1

2 burkolt vagy a nyilt mentegetőzés és a nem ér a nevem háritó gesztusai. A második tételben,vagyis a középső szakaszban elsősorban politikai tartalmu mondatokat görget, főképp 56-hoz kapcsolódik. A fináléban ujból a testi és a memória panaszokat említi, ahogyan a zenedarabok szokták felidézni röviden az egyszer már szerepeltetett motívumokat. Azzal erősíti itt a hárító védekezését, hogy minduntalan az orvosára hivatkozik. Kettős fedezék ez, egyik a testi bajoké, másik az orvosi tekintélyé. A túlélő teljes feltárulkozása elmarad. Mindhárom tétel rétegeiben más motivumok is vannak, indázva összekapcsolódnak, keverednek. Ilyen az alluziók sora, mikor Kádár a szavak szintjén ugyan a betegségeiről beszél, de mintha voltaképp a rendszer betegségeire célozna, mintha rejtetten - önamaga elől is eltakarva a bajt -a kádári rezsim idegbénulását taglalná és arra utalna. Vagy ilyen téma az,amikor nem a testi, szellemi nyavalyák fedezékébe bújik, hanem egyre bocsánatot kér, udvariaskodik. Legsúlyosabb a felelősség témája, amely már az első részben felbukkan, méginkább a középső részben, itt jelenik meg az Obrazcov motívum és a Hegedűs motívum. A felszólalás mintha egyfajta bűntudat előli szökési-és háritási kisérlet lenne, amely Kádárban már előzetesen is és a felszólalás idején is működhetett. Hárítása talán kevésbé vonatkozik a külső világra, valószínűleg nem annyira a KB tagok, a hallgatóság vagy az ország népe elől akar elszökni, illetve előlük eltakarni valamit. Sokkal inkább önmaga előli háritás feltételezhető itt és menekülés az elkövetett dolgok mélyebb tudomásulvétel elől. Bűn és bűntudat a keresztény kultúrában a morál kategóriájába tartozik, míg az ennél ősibb /az indiai, a kínai stb./ kultúrákban az értelem homályának tartják. Igy is, úgy is kötelező a jóvátétel - ha van a bűnről tudatunk.de amíg a bűnt el tudjuk takarni magunk elől, addig jóvátétel sincs, feloldozás sincs. Kádár noha küzdelmesen akar szembesülni a felelősségtudatával, a vállalásaival, a kötelezettségeivel, ennek számos jele megtalálható ebben a felszólalásában is, de megmarad ezen a szinten, mélyebbre nem száll, a bűn homálya nincs megvilágitva. Egybeesik ezzel a szomatikus jelzés: értelmének homálya. Stratégiája a menekülésben betegségeinek és memóriája romlásának a fölöttébb hangsúlyos emlegetése. Az érés dandárján Kádár utolsó felszólalását aligha értjük, ha nem számolunk életkorával. Életünk első felét valamennyien éljük, a második felében pedig megpróbáljuk értelmezni azt, amit megéltünk. Olyan ez, akár valami enyhe kényszer, mely a múltunk megvilágítására vonatkozik és mellé törvényszerűen csatlakozik egy másik belső sürgetés: a személyiség kiegyenlítődésre vágyik. Valamiféle egységesülésre,és ettől bizonyos értelemben új emberré válhat. Az a belső törekvése hogy ami megvan, azt egészítsük ki az ellenkezőjével. 2

3 A macsók megszelídülnek, a lágy nők keményebb attitűdöt tapasztalnak magukban. A férfi felfedezi gyengédségét, a nő pedig az eszét. Ezek persze csupán leegyszerűsitett példák. A változások ezerfélék és különböző mélységűek lehetnek, ám többségükben tudattalanul zajlanak. Kádár felszólalásában is tetten érhető, hogy az eddigi magatartásának ellenkezőjét produkálja. Köztudott volt szemérmessége, elzár- kózása attól, ami személyes, ha őt mutatták a filmvásznon, akkor elhagyta a vetítőt, megtagadta, hogy a TV portréfilmet készitsen róla, hárította az ünneplést, nem szeretett önmagával foglalkozni, még kevésbé önmaga belső ügyeiről, érzelmeiről beszélni. Az utolsó felszólalásban azonban ezt teszi, emlegeti felesége gyomorműtétét, bőbeszédűen sorolja saját testi panaszait, betegségeit, némely ponton még az is felbukkan, ami régi magatartásában elképzelhetetlen volt: a nárcisztikussága. Ebben a késői életkorban, amiben Kádár a felszólalás idején volt, az ember - ki-ki képességei arányában - kezdi észrevenni, hogy amit eddig lenézett, elvetett, ostobának tartott, azokat érdemes megvizsgálni: hátha van azokban jó is. És forditva: sok idős ember olykor felfedezi, hogy ami eddig szilárd meggyőződése volt, hitek, szerelmek, barátságok... talán megértek arra, hogy eltávolodjon tőlük, vagy arra, hogy olyannak fogadja el azokat, amilyenek, megbékélve rossz oldalukkal. Ennek a belső felülvizsgálásnak lehetnek megrázó következményei, krízisek, pályamódosítások, házasságtörések, házasság felbontások, kilépés a pártból, az egyházból, nagy megtérések, új intuíciók, összeroppanások, elborulások, belemenekülés a szklerózisba és az amnéziába. Kádár esetében, úgy látni, az amnézia a tudattalan stratégia egyik eszköze. Ezzel együtt a felszólalás zavarossága részben lehet az idős korral járó intellektuális hanyatlás, az öreg psziché működészavara is, amit alaposan felgyorsított a súlyos szituációs ártalom: az akkori politikai helyzet, nevezetesen a kádár-rezsim bukása. Életének értelmezési szakaszát ez kegyetlenül megnehezíthette. A rendszer, amit magáénak érzett, aminek játéktere, érzelmi-és élményvilága a saját személyes játékterével, érzelmi-és élményvilágával immár elválaszthatatlanul összeszövődött, éppen lehanyatlott. Az egzisztenciális esendőséget, a védettség elvesztését nem csak személyes élettörténetében élte meg, hanem valami olyan kezdett omladozni körülötte, ami számára az Egészet jelenthette. Mintha a szenvedélyes jezsuita (ÖREGKORÁBAN, MIND SÚLYOSABBAN BETEGESKEDVÉN) a középkor EGYIK egyik hajnalán arra ébredne, hogy szétporladt hőn szeretett Egyháza. A másik nehezítő tényező lehetett számára, múló élete értelmezésekor, egy sajátos belső jellegzetessége: a transzcendencia hiánya. Miközben /bármely/ idős személyiség értelmezni szeretné élete lefutott részét és ami van, azt az ellenkezőjével kiegészíteni, ebben a folyamatban észleli önmagán az egység sokszor kínzó hiányát. A végső összegzésben roppant nagy segítség, ha ilyenkorra sikerül az egyénnek azt a funciót igénybe vennie, amit C.G.Jung transzcendens fukciónak mond. Nevezetesen a tudatos és a tudattalan küzdelméről és együttműködéséről van itt szó /a vallás nyelvén ilyenkor az értelem és a kegyelem küzdelméről és együttműködéséről beszélünk/. Ennek a funkciónak a segítségével kevésbé kínzó az egység hiánya, kevésbé kétségbeejtő az egzisztenciális összeomlás. Ez esetben ugyanis a tudattalan, ez az egyáltalán nem veszélytelen tárház...megadja mindazt az ösztönzést és 3

4 segítséget, amit csak a jótékony természet túláradó bőségében közvetíthet az embernek. Olyan lehetőségei vannak, amelyek a tudatnak nem állnak rendelkezésére soha, hiszen övé az egész küszöb alatti /szubliminális/ pszichikai tartalom, minden, amit elfelejtettünk, és amin átsiklottunk /2/. Amit Kádár elfelejtett vagy elfelejtett, szubliminálisan észlelt, vagy elfojtott, amit tudott, de szőnyeg alá söpört, mindezeket az egység vágyával, kényszeres kívánságával szeretné kimondani, erre tesz kisérletet az utolsó felszólalásában. De úgy tűnik, nem kapta meg a tudattalan jótékony segitségét, a transzcendens funkció, amely elvileg minden emberben potenciálisan megvan - nála fejletlen. A tudattalan más-más mértékben áll rendelkezésünkre, jótékony, hasznos üzeneteit az egység helyreállitásához azok könnyebben észlelik, akiben megvan a hajlam a finomabb, a lelki strukturák differenciálásra. A Tedore mitológia gyanakodott mindenre, aminek a transzcendenciához köze lehet, vallásoktól az analitikus pszichológiáig, és gyanakodott a fínomabb strukturáknak még az elemzési módszereire is. A vulgár materializmus nemcsak fékezte, hanem egyenesen irtani próbálta az emberekben a transzcendens igényt, úgy is, mint funkciót. Kádár személyes pszichikumában - utolsó felszólalását elemezve - ennek a segitő erőnek hiánya észlelhető. Valószinűleg ezért nem bir mélyebbre szállni és - bár a saját felelősségét kinlódva vizsgálja - a bűn és bűntudat megéléséig nem jut el. Idős mesterek irják a legkomlexebb lélekzetelállitóan szép vallásos zeneműveket, bizonyára szakmai tudásuk ekkorra tetőzik. Ám lehet ennek más oka is. Az a magassági pólus, amely ellenpólusa az ösztöninek és biológiainak, ugyancsak tetőzik bennük,és már túlmutat az ego határain, az egyéni érdekeltségeken,a divatokon,a stílusokon, a siker orientáltságokon, mindenen, elsősorban a természet fölöttibe és a tudat fölöttibe irányul, függetlenül attól, hogy vallásosak-e vagy sem. A transzcendens funkció hatása olykor a következményekből észlelhető az öreg embereknél is. Szélsőségesen rossz esetben múltbeli sorsuk átvizsgálása és értelmezése összeroppanthatja őket, ellenkező esetben: a békés teljesség élményét hozza. Ez a vizsgálódás némely ponton hasonlit ahhoz, amit a kutatók a megtérés folyamataként irnak le /3/. Amikor az öreg embernél az összeroppanás a végeredmény, felfogható ez ugy, hogy a megtérésnek csak az első, a krizis szakasza játszódott le,és nem futotta ki magát a lendület, a krizisből nem jött létre az értékek kiegyenlitődése, a személyiség integráltsága,az önértékelések emelkedettebb szintje. Miféle külső dolgok hozhatják a megtérést megelőző kriziseket? Fontos személyek elvesztése, egzisztenciális megroppanás,élethelyzeti csőd, karrier vesztések,miközben az ego átérzi, hogy már elfogyott az ereje,nincs mód a problémák kezeléséhez. Kialakul az egzisztenciális szorongás, ami kinzó vákuum helyzetbe különösen azokat hozza, akik csakis a tudatos énükkel azonositják magukat. Az ego burok megreped, beáramolhat más is, mint amit a nárcisztikus ego eddig hitt magáról vagy arról a világról, amit magá- énak vallott. A zavaros felszólalást megelőző időben feltételezhetjük a lelki krízist, amely megrekedt félúton, a személyiséget nem integrálta, hanem szétdúlta. /Az alábbi elemzésben az idézőjeles mondatok azok, melyek valóban elhangzottak Kádár szájából.a zárójeles szám azt jelzi, hogy az idézett mondat hányadik a felszólalásban. A vastag betűs mondatok az én amplifikációim,azt tartalmazzák, amit a szöveg mögül hallok, ezzel néhol 4

5 kiegészítem Kádár mondandóit, ahogyan a régész próbálja a kövület darabkákat kipótolni, hogy elképzelhető legyen, mi akart lenni ez a kőfaragvány. A kibővítésekben szerepel az, amit Kádár mondhatott volna,amit gondolhatott félig-meddig tudatosan vagy tudattalanul. Hol így, hol úgy, küszködve a régi és újabb elfojtásokkal, a kimondás vágyával,a nevetségessé válás félelmével,a pszichikus működés zavaraival és intellektuális hanyatlásával. Olyan töredezetten szól, akár a megrepedezett hanglemez, ami néhol összefüggő, máshol csak recseg. Természetesem az amplifikációim és a felszólaláshoz fűzött megjegyzéseim szubjektivek, ellenőrzésükre nincsen mód./ A felelősség és a vállalás Határozottan észlelhető, hogy a felelősség súlya nyomja,de arra nem utal a szöveg, hogy komoly lelkiismeretfurdalása lenne. Még kevésbé arra, hogy mély bűntudat kínozná a forradalom utáni megtorlások, kivégzések miatt. Sajnos az emberi fajban az ölés tilalma korántsem akkora tabu, mint szeretnénk, és a nagy eszmék, a szent vagy a szent meggyőződések ügyéért elkövetett emberölések esetében a történelem során elég könnyen adtak felmentést önmaguknak és egymásnak egyének és közösségek. Ami kínozhatja, ahogyan már említettem, a múlt megértésének kényszere és egy furcsaság: Kádár nárcisztikussága. Ez az ember puritán, de öntetszelgő is. A hatalom emberei rendszerint hiú lények, és ekkoriban már Kádár nárcizmusa erősen megsérült. Leesett a trónról, kitúrták az ország első emberének hatalmi és dinamizáló szerepéből, már senki sem kíváncsi arra a kacsintós, szemcsippentős, sármőr-férfi magatartására, ami rajongókat hozott a parlamenti fogadásoktól Párizsig. Mint minden politikusban szükségképp van itt valamennyi exhibíció, a kívülállók szemével is nézi magát és helyzetét,..nem tudom, hogy maguk engem püffedt embernek vagy pocakosnak ismertek-e /13/...nem tudok, nem birom ki, hogy passziv vagyok, és nem tudok válaszolni dolgokra. Nem birom ki na! És ennek a betege vagyok. / / Hiszen az a politikusi tempó, hogy amikor lehet, élen vagyunk, dinamizálunk, megmutatjuk az utat, a helyes irányt, mutatjuk magunkat. Érzékelhető a kijelentéseiből: nagyon fontos neki,hogy ő szabadon tud - tudott - nyilatkozni bármely sajtónak, hogy a május 1-i megemlékezésen részt vesz, hogy a tanácsát kikérjék stb., talán annak is betege, hogy mindezekre már nem kérik, nem hivják igazán. Lássuk közelebbről a felelősség szólamot és annak változatait. Ez az első tételben már jelentkezik:...nekem olyasmit is kell mondanom, amiért felelek/7/ Mi az én felelősségem? /9/...én nem csak a magam nevében beszélek, engem kötelez egy rend és egy fegyelem /34/ Ez az én felelősségem /39/...én most már ennek a felelősségnek a tudatában voltam, hogy én megnevezni senkit sem fogok /40/...én örökké az én felelősségemre gondolok /45/ 5

6 ... azon forgatom éjjel- nappal a fejemet, hogy olyan választ adjak, ami félreérthetetlenül.. /50/ igazol a régi és az uj kommunisták előtt és magam előtt is, a nép előtt is, hogy én jó király voltam, jó apa voltam, vigyáztam a számra, hogy élhessék világukat az emberek, ha panel vacak házakban is, az is jobb, mint a nyomortanya, meg legyen nekik sör, krumplileves és pörkölt és éljék világukat. Nem tudok bizonyos embert, akinek én felelős vagyok, meg kell mondani /51/ nem tartozom felelősséggel nektek itt a teremben, nem vagytok ti harcedzett bolsevisták, mit tudtok ti arról, amit én tudok. Akik engem felelősségre vonhatnának, azok a régi nagyok de főleg a SZU-ban, ők már holtak. Van itt egy ritka zavaros mondata,talán azért ennyire töredezett, mert itt kezd felgyüremkedni az 56-os poitikai élménysor, a felelősség súlya, az oroszoknak tett igérete, és ettől a feszültsége fokozódott:...én azt gondoltam, hogy én olyan felelősen nyilatkozom, hogy annak is eleget tudjak tenni, hogy nem Magyarország iránt és a Magyarország szövetségi elkötelezettsége iránt nem érdekeltek olyan nagyon magas rangú emberek /58/ eleget akartam tenni 56 ban és utána az oroszok követeléseinek is meg azoknak is, akiket nem érdekelt Magyarország szövetségi elkötelezettsége, sőt. Szituációs hasonlóság van itt abban, hogy egyszerre több irányba kellene Kádárnak megfelelnie, most az utolsó felszólaláskor a reformkommunisták és a régi kommunisták szempontjainak, akkor, 56-ban az oroszoknak is meg az oroszok kivonulását sürgető forradalmároknak is. A jelen hasonló szituáció megpiszkálja a régi élményt,a régi emóciókat, főképp a szorongásokat, hiszen nem lehet többfelé megfelelni egyszerre, az egyénnek ilyenkor nő a feszültsége,lázasan igyekszik rendezni kapcsolatát a múlttal, a jelennel, a környezettel és a realitással. Kádárnál is fellép a nagyobb feszültség, elakad, elnézést kér, előveszi a jegyzetét, majd gyorsan ismét a betegségéről beszél. Hárítja erőteljesen a múlt kudarcos emlékeit, szorongásait. Itt menekül bele abba az alluzió sorba, amit később leírok, ahol kezének idegbénulásáról beszél, de úgy, mintha ezzel a rezsimre célozna. A kötelezettség, annak vállalása és a felelősség szavak gyakran szerepelnek az alig összefüggő mondatsorokban:...pörög az agyam, hogy milyen felelősségem van /110/...én nem akartam felelőtlenül nyilatkozni /111/ Most akkor mondják meg, hogy én mit csináljak? Mikor nekem legeslegfontosabb célom az volt akkor, hogy biztonságban eljussak Szolnokra.Bármilyen úton-módon. Akárkik vesznek körül, eljussak 6

7 és még más kötelezettségem is volt.én kötelezettséget vállaltam azok biztonságáért, akik - tényleg kötelezettséget vállaltam én.. /120,-124/...ha én irásban kötelezettséget vállalok /127/. Ezek közé be-beékelődnek a párt és a kormány legalitására vonatkozó mondatok, mintha elvtársaitól a kimondott szó, a vállalások betartását várná:..a kormány legalitása fontos /132/... Önök erre szavaztak még titkosan, hogy a párt legalitása a fontos, mert hogyha nem ellenforradalom, hát akkor nem tudom, hogy erre ki hivatkozhat /133/ Önnök arra szavaztak, hogy a párt törvényszerűen, jogosan járt el és ez a párt leglitása szempontjából nagyon fontos. Akkoriban ezzel hitelesitették a párt döntéseit, azokat is, amiket 56 után hoztunk! Hitelesítették, hogy ami okóber 23-án megindult az ellenforradalom volt. Most meg azt mondják egyesek, hogy nem ellenforradalom. Dehát ez botrány, mert ezzel azt is kimondják, hogy a párt nem járt el törvényszerűen,..nem csak a felelősségem, az életem is attól függött, és sok ember élete, hogy ezt elmondhassam /150/ a szolnoki lapban arról, hogy itt rend lesz....talán ezt mindenki tudja, hogy mit jelent ez a felelősség. Órákat, perceket, nem az én sorsomról van csak szó, hanem az atyaisten tudja, hogy hány embernek a sorsáról / / Minden embernek megvan a saját élettörvénye, és úgy válhat személyiséggé, ha önmaga sorsát éli, a saját törvényeit teljesiti be. Van C.G. Jungnak egy összetett, számomra nehezen érthető passzusa, amit ha megpróbálok Kádárra, felelősségtudatára, vállalására alkalmazni és igy gondolkozni felőle, eléggé megrendit. Igy szól a passzus: Csak az lesz személyiség, aki tudatosan igent tud mondani arra a rendeltetésre, mely bensejéből mintegy elébe lép, aki viszont ebben kudarcot vall, azt magával rántja az események vak sodra, és megsemmisül. Minden igazi személyiségnek ez a nagy és megváltó tartalma: önkéntes döntéssel hozza magát áldozatul rendelteté- sének, s ennek tudatában alkalmazza ezt saját egyéni valóságára, ami csak rom- lást okozna akkor, ha a csoport élné meg tudattalanul /4/. No már most, nézhetem Kádárt úgy, mint aki önkéntes döntéssel hozta magát áldozatul rendeltetésének, és amit megélt - az 56 eseményeinek megtorlása során - a saját egyéni valóságában, az csak romlást okozott volna, ha nekünk, a csoportnak kellett volna megélnünk tudattalanul. E látószög szerint: minket, a csoportot, az ország népét megkímélte attól, hogy bűntudattal dagonyázzunk a gulyásszocializmusban. Mert emlékezzünk csak: korántsem gyászfátyolosan és nem gyászruhában szórakoztunk a táncdalfesztiválokon. 7

8 Hallottunk ugyan suttogni arról, hogy a Corvin közben és egyebütt harcoló kamaszok a börtönben várják nagykorúságukat és Kádárék majd akkor irtják ki őket. De nem vonultunk az útcákra, sem a Parlament elé, nem vontunk emberkordont a börtönök köré, nem akartunk meghalni. Ő, Tedora kis hullámlovasa Csermanek-Kádár irta alá a halálos itéleteket, hogy rend legyen. Ő sem akart meghalni. Vigyázott a bőrére, mint mi valamennyien, utált volna Vorkután élni, jobban szerette Dobogókőt, ahogyan mi is. Nem akarta, hogy Rákosi visszaztérjen, ahogyan mi sem. Nem volt Nagy Cserkész, mint a tisztességes Teleki Pál, aki válságos óráján öngyilkos lett, nem fordult szembe a diktatúrával, mint Nagy Imre, akit ezért kivégeztek. Kádár más volt, saját sorsát beteljesítette, ő a sorscsinálta túlélő. Megélte a maga személyes valóságában az 56-os forradalmárok kivégeztetését, és nekünk a csoportnak nem kellett megélnünk,tudattalanul sem, hogy ez megtörténhe- tett. Kádár a belső hangtól bizonyára félt. Ami a bennsőnkből szól, az egy teljesebb életre int, az a tágasabb tudat hangja. Az ijedtség sok embert elfog és ez egyáltalán nem gyermeteg dolog, mert Luciferi hang ez, de fényhozó értelemben, keveredik benne a megveszekedett és az igaz, az érthető és a felkavaró,..azt akarja a tudtunkra adni, amitől szenved az Egész, vagyis a nép, amelyhez tartozunk, vagy az emberiség, amelynek része vagyunk /5/. Kádár,ha figyelt a belső hangra, számára a mitől szenved a nép? -re adható fényhozó válasz csupán csak a matériához kötődhetett: fridzsider, telek, rántott hús, sör. Ilyesmire kódolhatta át a belső hangot,ezeket tudta meghallani, mint az ország népé- nek szükségleteit. Ismét belebotlottunk itt a transzcendens funkció hiányosságába. Egész életpályája és ez a töredezett utolsó felszólalása azt sugallja, hogy tudatosan mondott igent arra a rendeltetésre, amit saját belső meggyőződése igy tárt eléje. A saját értékrendje szerint személyiség. Néhány mondata, mondattöredéke utal rendeltetéstudatára,...mégiscsak a pártot, a rendszer védem /92/, nincs kétségem affelől, hogy ez őszinte állitása, a kommuniz- mushoz hű embernek tartotta magát, a rezsim összeroppanása ezen nem változtatott. 8

9 Lehetséges, hogy amnéziás gondolkodását az is súlyosbitotta, hogy nem birt saját pártjáról és rendszeréről vaskosan negativ dolgokat kijelenteni, talál istenigazában végiggondolni sem. Nehézkesen, zavarosan jut el a felszólalásában oda, hogy rejtetten bár, de az Obrazcov motivumban igenis vállalja: mikor mi volt. Az Obrazcov motivum Ez előtt arról beszél, hogy vegyék tudomásul, ő visszaemlékezést fog csinálni, és mindenben az igazat fogja mondani. Mintha fenyegetné a hűtleneket. Közvetlenül ez után váratlanul Obrazcovot említi, a hires szovjet bábjátékost, annak valamilyen előszavát. Én ezt teljes mértékben felelősen vállalom, hogy mikor mi volt /239/ Vajon arról van itt szó, hogy Obrazcov előszavát vállalja? Vagy azt, hogy az ilyen komolytalan emberek, mint a bábjátékosok, a gyerekek és az udvari bohócok megmondhatják az igazat és már ő is, mint öreg, beteg ember ezt megteheti? Vagy az analógiás gondolkodásának az a kiágazása jelenik itt meg, hogy ahogyan Obrazcov, a bábjátékos rángatja, mozgatja a figurákat, ugy rángatta, mozgatta a SZU politikusgárdája őt, Kádárt és a magyar politikusokat? Mindegyik változattal kiegészülhet Kádár töredezett gondattöredéke. A bábfigurák és a politika analógiája ott lehetett a tudat peremén, mert innen kezdve sodródik elő a memóriából a XX. a XXII. pártkongresszus, Hruscsov, Berija, Rákosi, Rajk neve, a bábok és a madzaghúzogatók. Több, mit ötven mondattal később, a felszólalás végefelé újból felbukkan Obrazcov, ismét azzal indul, hogy Kádár a visszaemlékezéseinek megírására készül...a visszaemlékezésemben ahhoz tartom magamat, amit az a nem komoly ember, mondjuk az a bábszinházas mondott, hogy a fiataloknak szánja, hogy ő vállalja a multat /293/ Ahogyan én is vállalom. A mikor mi volt vállalásának további jele ez a kijelentése:...ez a Rajk ügy. Ami kiderült, hogy ez egy koncepciós per. Itt ugy hivják. És akkor most megkérdezem Önöket, jó, én hülye vagyok, én azt is vállalnám / / Nincs itt szó kinzó bűntudatról, amiért belügyminisztersége alatt végezték ki Rajkot. Itt vállalás van, a párt elfogadása,annak minden tettével, bűnével, koncepciós perével együtt. Majd e mondatok után azonnal ismét gyorsan eltereli saját és mások figyelmét erről a kínos témáról és az orvosa tekintélyének fedezékébe húzódik: De akkor -- mert azt mondta az orvos, hogy jó volna, ha maga megtagadná, hogy igy beszél /254/ A Hegedűs motívum 9

10 Kádár azt mondja, hogy takarékoskodásból nem akarja felkérni lakására az ebédet Pedig mindenki felajánlotta, orvos, mindenki, hogy amire szüksége van, készek a lakáson felkeresni, és én elutasitottam / / Nem akarom felkérni, ahogy az oroszokat sem akartam felkérni október 27-én arra, hogy segitsenek, pedig ők készek voltak felkeresni az országot. Én nem, hanem Hegedűs András, aki 23-án még miniszerelnök volt, ő aláirta a kérelmet, majd a SzU követségének repülőgépével Moszvába menekült. Négy mondattal később valóban említi Hegedűst: Én ismerem a Hegedűs elvtárs nézeteit is, ismerem. Aki ugye történelmileg nézve önkritikát gyakorolt / /és nagy szakállt növesztett, mint a nyugati egyetem tudósai vagy mint a bűnbánó remeték és a pópák, hát meg kell mondani, a pártot megtagadta, de mint balos ember Nyugaton ünnepelteti magát..ő aláirta akkor azt a levelet,amit két napig, ha jól emlékszem, az azóta elhúnyt ember megtagadott.most akkor mondják meg, hogy én mit csináljak? / /Mit tudtam csinálni? Amikor valójában nem is én hivtam be a szovjeteket, hanem a Hegedűs. Aztán nekem is valahol alá kellett irnom. Az azóta elhúnyt Nagy Imre a segitségkérés aláirását megtagadta, viszont az ő felelőssége alatt meg 56,. október 28-tól pogrom alapján ölték itt a kommunista pártmunkásokat, meg akire csak úgy rámutattak az útcán. Az azóta elhúnyt ember, Nagy, közülünk való volt, a mi kutyánk kölyke, szovjet állampogár is volt sokáig és a KGB ismerőse, ő sepertette le 52-ben, mint begyűjtésügyi miniszter a parasztok padlását, olyan se volt még, hogy szalonna helyett uborkán tengődik a paraszt ember aratáskor, ő is tudta, mi a kommunizmus. De ezt a szovjet segitségül hivást nem és nem irta alá, hanem a Hegedűs igen. Hegedűs Andráshoz még kétszer visszatér. Valószínűleg erősen foglalkoztatta Hegedűs magatartása, aki ugyancsak a legsötétebb időkben volt a kommunista rendszer prominens kádere, sikeresen kiugrott, és nem mindenki előtt lett erkölcsi halott,...én nem akarom a Hegedűs elvtárs formuláját elfogadni, mert ő önkritikát gyakorolt mostanában /167/ én nem akarok önkritikát gyakorolni, én hű vagyok ahhoz párt- hoz, amelyikbe beléptem valaha és hű a munkásosztályhoz. Mégis elvtársnak ne- vezem Hegedűst, mert a szovjetekhez fűződő szövetségi poiltikát a nehéz helyzet ben betartotta, már azzal, hogy behivta a szovjet elvtársakat. Ezzel tette lehetővé, hogy itt szocializmus épüljön az én vezetésemmel. De ha ő azt mondja, a Hegedűs, aki jelentkezett nálam, és megmondta, hogy tudományos munkával akar foglalkozni, ez nekem szent ember, akármit ir. Mert azt is tudta, hogy a szovjet kormány, akár szovjet földön van, akárhol, ragaszkodik a minisz- terelnök aláirásához, hogy beavatkozzon / / Volt esze, nem olyan naiv, mint én, tudta, hogy az oroszok akkor jönnek be, amikor akarnak, de Hegedűsnek, mint miniszterelnöknek az aláirása kellett nekik, már csak Nyugat kommunistái miatt is. Aztán meg úgyis kiszednék belőle azt az aláirását, ha nem szépen, csúnyán. Nem akart a párt kinyúvasztott halottja lenni, aláirta. 10

11 Hegedűst szent embernek nevezi, de nem tudom, hogy mit jelent Kádár személyes szótárában a szent, a szent ember és szívében mi e kifejezések érzelmi holdudvara. Talán tényleg tisztelte, mert Hegedűs a szovjet szövetségi politika játékszabályait betartotta azzal, hogy behivta az orosz csapatokat? Vagy gúnyból mondja szentnek Hegedűst, aki Kádár szemében mégiscsak az, ami az elszánt jezsuita szemében az aposztata pap, hitehagyó senki, aki ráadásul ünnepelteti magát egy másik vallás /a kapitalisták/ egyetemén...? Úgy tűnik, Nagy Imréék megölésével kapcsolatban így ad magának felmentést: 56.október...28-tól kezdődött az, amikor ruhára, bőrszínre, nem tudom mire rámutatva fegyvertelen embereket pogrom alapján megöltek. És azokat előbb ölték meg, mint a Nagy Imrééket. / 306, 307./ Menekülés betegségek és udvariaskodás mögé Nekem van betegségem, nagyon hasonlit ahhoz, ami a feleségemé, fogy. Ő is, én is. Az orvosi vélemény a következő: az én feleségem öt éve jár bottal, neki azért kell bottal járnia, és azért fogy, mert radikális gyomorműtéten ment keresztül, miközben én börtönben voltam.. És felszólitották, hogy tagadjon meg engem, és nem tagadott meg, erre megtiltották a férje nevének használatát. Pincehelyiségben, egy mackótömő vacak helyiségben volt /5-9./ Betegségem említem, így akarom elterelni a figyelmet magamról, mint politikusról. Felmentést várok magamtól és némi kiméletet attól a közösségtől, amelyiknek vezetője voltam, mondhatni apja. És a feleségem említem, mindjárt a felszólalásom elején. Idővel mi kiegyenlítődtünk, én asszonyosabb lettem, itt is a betegségeimről beszélek, ahogy a nők az SZTK várószobában, az ő kezében meg már öt éve ott a bot, amit kiadtam a kezemből. Amivel kormányoztam, irányítottam. Hasonlitunk. Fogyunk, életünk, erőnk, hatalmunk, befolyásunk. Ahogyan a Párt kommunista jellege is fogy. A feleségem már akkor nem tudta megemészteni ezt a fogyást, amikor engem börtönbe zártak, neki onnan datálódik a mostani fogyása is. Én még évekig, évtizedekig megemésztettem mindent, sokszor nehezen, de feldolgoztam. Engem a feleségem, a másik felem, soha meg nem tagad, akkor se, 56-ban. A Parlamentben előttem kóstolta az ételt, egyszer mérgezett volt, majdnem meghalt, most se tagad meg, igy bot és hatalom nélkül sem. A pincehelyiséget, ahol dolgozott, azért emlegetem, hogy lássák és lássam én is, mi is szenvedtünk eleget, az ország népe közül vagyok, épp olyanok vagyunk, mint ők, mivelünk is megtörtént, ami sok mással, a börtön. Miközben a családnak meg kellett tagadni a másikat, a börtönlakót. Velünk is igy volt. Láttam egy régi pillanatfelvételt a Kádár házaspárról, fák alatt, talán vadászaton készülhetett, a férj arckifejezése és a feleség magatartása ritka bensőségességet árul el kettőjük kapcsolatáról. Nem véletlen, hogy ebben az utolsó felszólalásban is feleségét emlegeti, ami teljességgel szokatlan a kommunista politikusok esetében. További rejtett mentegetőzések, testi és szellemi panaszokra utalások :..sokszor nem tudom, hogy mit akarok, én is fogyok /12/..az a bajom, hogy az agyam örökké forog, és az is energiát kiván /15/ Én nem a pocakomból fogytam /16/..abban a helyzetnem vagyok, hogy nem tudok beszélni /17/...hogyha én egészséges leszek és nem beteg /22/...megbénult a kezem 11

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A teljes Kádár beszéd*

A teljes Kádár beszéd* 1 A teljes Kádár beszéd* A felvétel az 1989 április 12.-ei MSZMP KB zárt ülésén készített, titkosított hangfelvétel dekódolt és legépelt változata. *(a kurzív kiegészítéseket, amelyek a szöveg folyamatos

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Popper Péter: 1 % 2008-02-06 23:43:10

Popper Péter: 1 % 2008-02-06 23:43:10 Popper Péter: 1 % 2008-02-06 23:43:10 1 % Ennyi zsidó él Magyarországon. A kb. 10. 000. 000-ból (tízmillióból) kb. 100. 000 (százezer.) Ettől az 1 %-tól rettegne 99 %? Ki ez a százezer zseniálisnak kikiáltott

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1

KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1 Kornis Mihály: A Kádár beszéd Az MSZMP KB tanácskozóterme, 1989 április 12.-én. Balra hozzászólói pulpitus fából, rajta mikrofon, szegélyén muskátli. Kádár János az első sorban ül, a nézök közt. LEVEZETŐ

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Balogh Rodrigó valóságszínháza Nem vagyok tuti csávó Dráma: "Ennyi Duna-érett prímáslelencet egy rakáson..."

Balogh Rodrigó valóságszínháza Nem vagyok tuti csávó Dráma: Ennyi Duna-érett prímáslelencet egy rakáson... Hétfő, 2010. június 7. 10:15 Krug Emília írása Balogh Rodrigó valóságszínháza Nem vagyok tuti csávó Dráma: "Ennyi Duna-érett prímáslelencet egy rakáson..." Tizenhárom éves korára elvesztette a szüleit,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte.

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte. Vörös István Himnusz a németekhez Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit az egészségükért folytatnak. Egésznek kell lenni mindenestől! Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit a betegségükért folytatnak.

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.)

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Margaréta fogpanaszaira sejtemlékezet tisztító energiákat kértem. (A jobb felső 7-es gyökeréből sugárzik a fájdalom a fülébe,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával 2010. 06. 10. csütörtök Az élet megoldja magát Interjú Spilák Klárával "Ha nem jártam volna be ezt az utat, abba belehaltam volna, de megismertem, tudom milyen, és nem kérem" - mondja a színészetről Spilák

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Tóth Gábor Ákos. Nézz szembe a koroddal!

Tóth Gábor Ákos. Nézz szembe a koroddal! Tóth Gábor Ákos Nézz szembe a koroddal! Tóth Gábor Ákos, 2011 Borítóterv: Czeizel Balázs ISBN 978-615-5008-87-0 KÖNYVKIADÁS Megjelent a Sanoma Media Budapest Zrt. gondozásában 1037 Budapest, Montevideo

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Én ezt nem így látom. Minden választás szól valamiről. Mindegyiknek saját tétje van.

Én ezt nem így látom. Minden választás szól valamiről. Mindegyiknek saját tétje van. KELEMEN HUNOR: Az erős közösség hangja! Kampányindító beszéd Hölgyeim és uraim, tisztelt kollegák, kedves barátaim! Három év alatt immár ötödször járulnak az urnákhoz Románia választói. Négy választás

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl 128 KOVÁCS M. MÁRIA A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl Írásom címében a numerus clausus és a zsidótörvények voltaképpen egy állítás fogalmazódik meg. Éspedig az, hogy az 1920-ban bevezetett

Részletesebben