ERKÖLCSI NEVELÉS FIATALOKNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERKÖLCSI NEVELÉS FIATALOKNAK"

Átírás

1 1 ERKÖLCSI NEVELÉS FIATALOKNAK ÍRTA: BENEDEK TIBOR Gyakorlati tanácsok Példabeszédek könyvéből 1. Tizenévesek és az erkölcs Az ember élete nyolc szakaszra osztható, ezek közül az ötödik a serdülőkor a hatodik pedig a fiatal felnőttkor 1. Jellemzője ezeknek az időszakoknak az önazonosság keresése, a társadalmi értékek megismerése és nem egyszer felül bírálata. Majd a későbbiek folyamán jellemzővé válik a társkeresés, a párválasztás, illetve valamilyen világnézet melletti elköteleződés. Mivel ebben a korban alakulnak ki azok a nézetek, amelyek javarészt az egész ember személyiségét és világképét meghatározzák, ezért ezek az évek döntő jelentőséggel bírnak a fiatalok életében. Mi is az az erkölcs? E kérdés pontos megválaszolásához egy tizenéves első útja valószínűleg a számítógéphez, majd az internethez vezetne, ahol e kérdést beírva a keresőbe, többek között a következő válasszal találkozna: Az erkölcs vagy morál fogalma alatt mai köznyelvi szóhasználatunkban a magatartásunkat befolyásoló, általunk (vagy a társadalom által) helyesnek tartott, olyan szabályok összességét értjük, amelyek túlmutatnak a jog és az egyéb írott szabályok keretein. Az erkölcs szabályai a társadalmi normák egyik típusát jelentik. Más megfogalmazás szerint az erkölcs azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén. 2 E meghatározás alapján az erkölcs egyrészt az elvek szintjén mutatja be a jó és a rossz közötti különbséget, majd a cselekvés szintjén, a gyakorlatban is megkülönbözteti azokat. A fenti meghatározás ugyan napjainkban keletkezett, de egy i.e. X. században keletkezett bibliai könyv, Példabeszédek könyve is hasonlóan kezdődik. Bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére,

2 okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére Péld 1, Hogyan tovább? A fiatalok alapvető kérdései Ki ne találkozott volna olyan serdülővel, aki nem talál semmi hajtóerőt, célt az életében? Azt szoktuk rájuk mondani: érdektelenek, alulmotiváltak. Évről évre nő az alulmotivált tanulók száma. A mi véleményünk szerint az iskola képtelen pótolni a családot. A legnagyobb gondot még az új módszerek alkalmazása esetében is az jelenti, hogy azért nehéz motiválni a tanulókat, mert a többség minden, az iskolában megszerezhető ismeretet feleslegesnek talál. 3 mondják a pedagógusok. Hogyan válhat majd a társadalom értékes tagjává az a fiatal, akinek nincs életcélja, motivációja? Vagy talán már meg is szokta a tétlenséget és a henyélést? Vajon nem teljesednek-e be rajta az alábbi igeversek: Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek; Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú! Péld 6,10-11 A tétlenséghez és céltalansághoz előbb-utóbb társulhat az önpusztító szórakozás is, az alkohol pusztítja az agysejteket, a dohányzás impotenciát és rákot okozhat, a kemény drogok pedig, rendszerint tönkreteszik a szervezetet, ráadásul illegálisak, használatukért sokszor hosszú börtönbüntetés jár. Ha ezek a szerek ilyen rettenetesek, miért élünk velük? A választ a szexualitásban találjuk. 4 olvashatjuk egy weboldalon. Évtizedek óta jár együtt ez a négy tényező: alkoholfogyasztás - dohányzás - drogfüggőség - szabad szexualitás. Bár Példabeszédek könyvében nem olvasunk dohányzásról és drogfüggőségről, azonban az alkoholról és a szabad szexualitásról igen! Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik; végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot. Péld 23, Több helyen is találkozunk az alkohol tartalmú italok fogyasztásának tiltásától, valamint a szabad szexualitástól való óvástól. Azonkívül, hogy ezek a szerek és ez a fajta életmód rombolja az emberi kapcsolatokat, ugyanakkor az egyént is tönkreteszi így a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg Péld 5,22 az ember.

3 Egész életünkben környezetünk befolyásának vagyunk kitéve, különösen igaz ebben az életkorban. Ha valakit olyan közösség vesz körül, amely alulmotivált és az élet célját csupán a szórakozásban találja, akkor az ilyen ember bizony könnyen válik a közösség áldozatává. Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. Péld 13,20 Korunk aktualitása, hogy közösség szó alatt nemcsak a kézzelfogható közösséget, hanem a digitális, virtuális közösséget is értenünk kell, hiszen majdnem minden fiatal tartozik valamilyen internetes közösséghez. Ezeknek a közösségeknek is meg vannak a pozitív illetve negatív hatásai. Az a fiatal, aki nem rendelkezik internet-kapcsolattal, számítógéppel, és nem tudja követni a közösségformáló tartalmakat, annak nincs esélye részt venni egy digitális közösség épülésében, formálásban, és esélytelen számára a véleménynyilvánítás interaktív formája. 5 olvashatjuk egy tanári blogban. Ebben az esetben megjelenhet az elszigetelődés a hasonló korú fiataloktól, ami a későbbiek során személyi torzuláshoz, sérüléshez vezethet. Hogyan tovább? tettük fel a kérdést. Hogyan tovább, amikor érdektelenség van, amikor nincs pozitív értékrend, amikor a régi, személyes kapcsolatokon álló közösségi élet is megrendülő félben van? 3 3. Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását Péld 4,1a Az első jó tanács Példabeszédek könyvéből: Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet! Péld 4,5 - olvashatjuk ezt a felszólítást, majd egy másik igevers is ide kívánkozik: drága kincse az embernek az ő szorgalma Péld 12,26. A Biblia első helyre nem az anyagi javak megszerzését teszi, hanem a bölcsesség és az értelem fejlesztését, s kézzelfogható kincs helyett az emberi igyekezetet, szorgalmat állítja előtérbe. Ugyanakkor ezek a sorok a mindennapi élet dolgainak becsületes, értelmes elvégzésére is bátorítanak, hiszen bölcsességet, eszességet nemcsak az iskolapadban, hanem hétköznapi feladataink szorgalmas elvégzése közben is szerezhetünk. Csak kevesen ismerik fel, hogy milyen hatással vannak az élet kicsiny dolgai a jellem fejlődésére. Semmi sem jelentéktelen, amivel foglalkozunk. A változó körülmények, amelyekkel napról napra találkozunk, próbára teszik a becsületességünket, és alkalmassá tesznek bennünket nagyobb megbízatások elvégzésére. 6

4 Ugyanakkor Példabeszédek könyve tanácsot ad a tiszta (modern kifejezéssel élve: mentálisan egészséges) életre vonatkozóan is. Elsőnek is józan életre szólít fel bennünket, s több igeversben is kiemelten hangsúlyozza a borivás testet-lelket károsító hatását: A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs! Péld 20,1 Különösen fontos az alábbi tanács megszívlelése: Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hogy mikor iszik, el ne feledkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. Péld 31,4-5 Természetesen ez a törvényszerűség mondható el minden egyéb kémiai tudatmódosító szerről is. Egyre inkább divatba jönnek az úgynevezett dizájner drogok, melyek stimulálják a fáradtságérzetet, fokozzák a szervezet teljesítőképességét, ugyanakkor függőséghez, több esetben pedig halálesethez vezethetnek. 7 A józan életvitelhez nemcsak a különféle drogoktól való tartózkodás tartozik hozzá, hanem a szexualitás területén is megmutatkozó fegyelem. A Biblia ugyanis nem tiltja a szexualitást, hanem megteremti hozzá a megfelelő kereteket, ez pedig a házasság intézménye. Nagyon szép tanácsot olvasunk erre vonatkozóan Példabeszédek könyvében: Igyál vizet a te kutadból, és a te forrásod közepéből folyóvizet. ( ) Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének. ( ) Az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. Péld 5,15-19 Ahogyan természetes az, hogy mindenki a saját kútjából iszik, ugyanúgy természetes, hogy mindenki a saját házastársában találja meg a boldogságát. Ez a boldogság pedig az évek előre haladtával egyre inkább kiteljesedhet, feltéve, ha mindkét fél a szeretet törvénye szerint él. Végzetül pedig a közösségre, a baráti kapcsolatokra vonatkozó jó tanácsok: Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Péld 17,17 Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Péld 18,24 Ezek a tanácsok magukért beszélnek, s arra ösztönöznek bennünket, hogy a sok-sok felszínes kapcsolat helyett inkább alakítsunk ki kevesebb emberrel kapcsolatot, de azok legyenek mélyek, és egyre inkább kiteljesedők. 4. Az tiszta erkölcs két alapja E tanulmány végén pedig két fontos tanácsot szeretnék megemlíteni, melyek minden fiatal életét erkölcsileg jó irányba vezethetik: Minden féltett dolognál 4

5 jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Péld 4,23 A Bibliában a szív átvitt értelmű jelentéssel bír, az ember egész lényét közelebbről a gondolkodását jelenti. Vagyis minden féltett dolognál jobban óvjuk, őrizzük gondolatvilágunkat, mert amit oda be engedünk az formál bennünket, alakítva személyiségünket. Éppen ezért fontos, hogy meggondolás őrködjön felettünk és értelem őrizzen bennünket (Péld 2,11). Példabeszédek könyvének nagy részét Salamon király írta, valamint ő gyűjtötte össze ezeket a mondásokat. Másik könyvében, Prédikátor könyvében, leírja, hogy életének derekán hogyan veszítette el helyes erkölcsi ítélőképességét s tért erkölcstelen útra. Salamon későbbi írásai tanúsítják, hogy amint egyre jobban ráébredt élete gonoszságára, különös gonddal intette az ifjúságot, hogy ne essen azokba a hibákba, amelyek következtében ő eltékozolta a menny legnagyszerűbb ajándékait. ( ) Az ilyen példákból meg kell tanulnunk, hogy csak az éberség és ima jelent védelmet ifjúnak és idősnek egyaránt. 8 Ennek értelmében láthatjuk, hogy Példabeszédek könyvének tanácsai nemcsak elméleti tanácsok, nem is valamilyen üres filozófiai fejtegetés részei, hanem a mindennapokban megvalósítandó gyakorlati gondolatok s és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Péld 18,21b 5 1 Erik Erikson Ellen Gould White: Pátriárkák és próféták, 179.old. Advent Kiadó, Budapest, A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervezet (INCB) éves jelentésében közzétett írás szerint a dizájner drogok olyan vegyületek, amelyeket a kábítószerlistán szereplő tiltott anyagok apró változtatásaival állítanak elő, kijátszva ezzel a törvényt. Az ENSZ bécsi székhelyű szakosított szervezete felhívja a figyelmet arra, hogy a világhálón terjednek azok az útmutatók, amelyek az újfajta pszichoaktív szerek készítési módját részletezik. 8 Ellen Gold White: Próféták és királyok, 80.old. Advent Kiadó, Budapest, 1995.

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1.

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. A bölcsesség igéi példabeszédek könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2015/1. A bölcsesség igéi PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Bálint

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása

A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet NYOMTATÁS- ELŐTTI KIADÁS KIDOLGOZÁS ALATT 6.3.1.PP VÁLTOZAT 2009. április 29. Ruhi Intézet Copyright 2006 by the Ruhi Foundation, Colombia

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

Szerelmi történetek. 12. tanulmány. március 17 23.

Szerelmi történetek. 12. tanulmány. március 17 23. 12. tanulmány Szerelmi történetek március 17 23. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:21-25; 2Mózes 20:5; Ézsaiás 43:4; 62:5; Énekek éneke; János 2:1-11 Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert

Részletesebben

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali Tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali Tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali Tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány SIKER és KARRIER- ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS Készítette: Rácz Roxána Budapest,

Részletesebben

/ utatásunk célja a fogyatékossággal ~ó gyc:rmekek és. családj~ éle~es~yei ~ek, társadalmi helyzetüknek a meg1smerese volt. Mindezek vtzsgálatara a

/ utatásunk célja a fogyatékossággal ~ó gyc:rmekek és. családj~ éle~es~yei ~ek, társadalmi helyzetüknek a meg1smerese volt. Mindezek vtzsgálatara a HARNÓCZI EDINA-MAKAI.ALExANDRA- SIMON G ABRlEILA V ÁGNER NIKOLETI Fogyatékos életesélyek- életútinterjúk tükrében Bevezető / utatásunk célja a fogyatékossággal ~ó gyc:rmekek és. családj~ éle~es~yei ~ek,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Erkölcstan helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Erkölcstan helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Erkölcstan helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma Erkölcstan 5. évfolyam

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Erkölcstan KÉPZÉSI

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Értékrend megerősítése

Értékrend megerősítése Értékrend megerősítése Az innováció jellemzői: - Önismeret, pályatanácsadás, FÉK program integrálása ifjúságvédelem területén Az innováció tömör tartalmi leírása: - önismeret fejlesztésén keresztül, általános

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái Utolsó frissítés: Tue, 07 Aug 2007 16:19:38 GMT Előző oldal Nyomtatás A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái (Magyar Pedagógia, 2004/4. szám, 409-429. o.) 2004 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin

Részletesebben

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai Polacsek Lajos A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP 5.6.1.C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra:

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

A fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés Gyulai Iván A fenntartható fejlődés Oktatási kézikönyv tanároknak 2 Tartalom Mit jelent a fenntartható fejlődés fogalma? 3 Út a fenntartható fejlődéshez 6 1. Szemléleti megújulás 6 2. Erkölcsi megújulás,

Részletesebben