NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM"

Átírás

1 Európai Bizottság Egészségügy és Fogyasztók Főigazgatósága Közegészségügy és Kockázatértékelés C Igazgatóság A 2001/37/EK DOHÁNYTERMÉKRENDELET LEHETSÉGES FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM DG SANCO 2010

2 I. BEVEZETÉS A jelenlegi dohánytermékekről szóló irányelv 1 célja a dohánytermékek ágazat belső piacának működésének elősegítése, mindeközben pedig a közegészségügy számára magas szintű védelem biztosítása. Elsősorban a következőket foglalja magában: a cigarettában szálanként található maximális határértéket kátrány (10 mg), nikotin (1 mg) és szén-monoxid (10 mg) esetében 2 egészségügyi figyelmeztetéseket és egyéb jelölésre vonatkozó követelményeket az iparág által a dohánytermékek összetevőinek jelentését a hatóságoknak a dohánytermékek csomagolásán feltüntetett félrevezető megfogalmazások, elnevezések és jelzések használatának tilalmát a szájon át fogyasztható dohányra vonatkozó tilalmat. A cigaretta szálankénti kátrány-, nikotin- és szénmonoxid-tartalmát kötelezően fel kell tüntetni a cigarettadoboz egyik oldalán azon tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, ahol a termék forgalomba hozatalra kerül, úgy, hogy az a felület legalább 10%-át borítsa. 3 Minden dohánytermék csomagolásán kötelezően fel kell tüntetni a dohánytermékek fogyasztásának káros hatásaira figyelmeztető szöveget. 4 Lehetőség van a szöveges figyelmeztetéseket képekkel összekapcsolni. A tagállamok az illusztrációk formájában feltüntetett figyelmeztetés alkalmazását kötelezővé tehetik. 5 Jelenleg négy tagállam (Belgium, Románia, az Egyesült Királyság és Lettország) tette a képi figyelmeztetést kötelezővé. Két tagállam tervezi, hogy 2011-ben kötelezővé teszi a képi figyelmeztetést (Spanyolország és Franciaország). A gyártók kötelesek évente a tagállamok számára elérhetővé tenni a dohánytermékek összes összetevőiről, valamint a rendelkezésre álló toxikológiai adatokról készített listát. Az irányelv nem írja elő a gyártók által rendelkezésre bocsátott információk semmilyen konkrét értékelését. A cél annak biztosítása, hogy a fogyasztók hozzáférhessenek az összetevőkről rendelkezésre álló adatokhoz. 6 A tagállamok megtilthatják olyan összetevők felhasználását, amelyek fokozzák a dohánytermékek függőséget kialakító tulajdonságait. 7 A szájon át fogyasztott dohány (snus) tilos az Európai Unióban, kivéve Svédországot, mely csatlakozási okmánya erre vonatkozó mentességet tartalmaz. 8 A mentesség megadásának az volt a 1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről (HL L 194., , o.) 2 3. cikk 3 4. cikk 4 5. cikk 5 5. cikk (3) A Bizottság 2003/641/EK határozata 6 6. cikk cikk (3) 8 Ausztria, Finnország, és Svédország csatlakozási okmányának XV. Melléklete

3 feltétele, hogy Svédország minden szükséges intézkedést köteles megtenni annak biztosítására, hogy a szájon át fogyasztható dohány ne kerüljön forgalomba a dohánytermékekről szóló irányelv hatálya alá tartozó tagállamokban. Az irányelv tartalmaz egy úgynevezett szabad mozgásra vonatkozó záradékot is. A tagállamok nem tilthatják meg, illetve nem korlátozhatják piacukra az olyan dohánytermékek importját, melyek megfelelnek az irányelv előírásainak. 9 A tagállamok azonban alkalmazhatnak szigorúbb szabályokat is a közegészség védelme érdekében, amennyiben az ilyen szabályok nem sértik az Irányelv előírásait. 10 A dohánytermékekre vonatkozó irányelv 2001-es keltezésű. Az új nemzetközi, tudományos és piaci fejlemények szükségessé teszik annak felmérését, hogy az irányelv továbbra is teljes mértékben garantálja-e a belső piac megfelelő működését, miközben a közegészség magas szintű védelmét is biztosítja. E konzultáció alapja a meglévő tudás és célja, hogy az összes érdekelt fél számára időben lehetőséget biztosítson az irányelv felülvizsgálatának szükségessége, valamint az irányelv azon különböző változatai tekintetében, mely az ilyen felülvizsgálat eredményeként születhet. Ebben a szakaszban még nem vizsgálták meg teljesen, hogy a Közösség hatáskörébe tartozik e a különböző opciók elfogadása, hogy azok milyen következményekkel járnak a belső piac működésére, valamint azok arányosságát sem vizsgálták. Ezeknek a kérdéseknek elemzésére egy későbbi szakaszban kerül sor, akkor amikor a problémák és az irányelv opciói már fejlettebb szakaszban vannak cikk (1) cikk (2)

4 II A LEHETSÉGES VÁLTOZÁSOKKAL ÉRINTETT TERÜLETEK 1. AZ IRÁNYELV HATÁLYA 1.1. A probléma megfogalmazása Az Irányelv 2001-es elfogadása óta a dohány termékek piaca sokféleképpen megváltozott. Az Irányelv nem foglalkozik az olyan elektronikus nikotinbeviteli rendszerekkel (electronic nicotine delivery systems (ENDS), mint az elektronikus cigaretta. Ezeket azonban általában a dohányzás alternatívájaként reklámozzák. Egyes tagállamok a nikotint tartalmazó elektromos cigarettát gyógyszeripari terméknek minősítették. Ez azt jelenti, hogy forgalomba hozatala csak hatékonysága, biztonsága és minősége igazolását követően lehetséges. Ugyanakkor számos tagállamban (a nikotint tartalmazó vagy nem tartalmazó) elektromos cigarettát előzetes engedély vagy biztonsági ellenőrzés nélkül, fogyasztói termékként forgalmazzák. Ez a helyzet jogbizonytalanságot okoz. Ezen kívül egyes tagállamokban nikotintartalmú italok is forgalomban vannak, melyek más tagállamok piacára is bekerülhetnek. Világszerte növekszik a nikotintartalmú cukorkák piaca is. 11 A definíció szerint azonban ezek a termékek az élelmiszer-szabályozás hatálya alá tartoznak. Továbbá, az Irányelv nem terjed ki a dohányt nem tartalmazó, cigarettához hasonló termékekre, mint például a gyógynövény cigarettára, melynek a hagyományos cigarettához hasonló káros hatásai vannak. Ezen termékek besorolására, valamint szabályzására vonatkozó jogszabályok tagállamonként eltérőek. Az ENDS és gyógynövény cigaretta tekintetében nincs érvényben egységes szabályozás. Ez mind a belső piac torzulását, mind pedig a közegészség magas szintű védelmének hiányosságait jelzi az Európai Unióban Lehetséges opciók A dohánytermékekről szóló irányelv, vagy más EU-jogszabályok (élelmiszer, gyógyszer) hatálya alá nem tartozó dohány- és nikotin-termékeket továbbra is az egyes tagállamok különböző rendeletei szabályoznák. Ugyanez lenne igaz azokra a dohányzással fogyasztott termékekre (például a gyógynövény cigarettára), amelyekre a fenti jogszabályok nem vonatkoznak. 2. opció Az Irányelv hatálynak kiterjesztése Elképzelhető az Irányelv hatálynak kiterjesztése az új típusú szájon át fogyasztott dohányfajták, a gyógynövény cigaretta és az elektronikus nikotinbeviteli rendszerek felvételével, amennyiben azokat más EU-jogszabály (élelmiszer, gyógyszer) nem szabályozza. Az elektronikus nikotinbeviteli rendszereke esetében speciális biztonsági és minőségi követelményeket kellene kidolgozni /2002/EK rendelet és Az új élelmiszerekről szóló 258/97 rendelet

5 A cigaretta-jellegű termékek (gyógynövény cigaretta) esetében az összetevők megfelelő feltüntetése és egészségügyi figyelmeztetések elhelyezésére lenne szükség. Az új dohányterméken összehangolt információként kellene megjelennie a termékben található káros anyagokra vonatkozó információnak és az egészségügyi figyelmeztetéseknek. A tagállamok előírnák, hogy a gyártóknak és importőröknek tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat a termék előállítása során felhasznált összes összetevőről. A szájon át fogyasztható dohány új formái, a snus-hoz hasonlóan, tiltottak lennének. 1.3 Kérdések 1) Egyetért a probléma megfogalmazásával? Ha nem, kérjük, adjon magyarázatot. 2. FÜSTMENTES DOHÁNYTERMÉKEK 2.1. A probléma megfogalmazása A jelenlegi szabályozási keret tiltja egyes füstmentes dohánytermékeket ( snus ), míg mások (pl. a bagó) számos tagállamban szabadon hozzáférhető. Az összes füstmentes dohánytermék függőséget okoz és rákot okozhat. Ezek a termékek is növelik a szívinfarktus utáni elhalálozás kockázatát és mint azt Az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (SCENIHR) februári állásfoglalása is megállapítja, további kardiovaszkuláris hatásai is lehetnek. 12 Az egyének esetében a dohányzás füstmentes dohánytermékekkel történő helyettesítése valószínűleg csökkentené a dohányzás okozta betegségek előfordulását. Az is felvetésre került, hogy ezen termékek használata a dohányzásról való leszokás egyik módja lehet, de még nem áll elegendő tudományos bizonyíték rendelkezésre a snus, mint a dohányzásról való leszokás segédeszközének hatékonyságára vonatkozóan. Éppen ellenkezőleg, a többi dohánytermékhez hasonlóan a snus is függőséget okoz, és egyes országokból származó bizonyítékok szerint a füstmentes dohánytermékek használata később dohányzáshoz vezethet Lehetséges opciók A szájon át fogyasztható dohány ( snus ) forgalmazására vonatkozó tiltás változatlanul érvényben marad. Egyéb, marginális terméknek tekintett füstmentes dohánytermékek továbbra is forgalomba 12 A SCENIHR állásfoglalása az alábbi címen található:

6 hozhatók valamennyi tagállamban. 2. opció A snus tilalmának eltörlése Minden típusú füstmentes dohánytermék szabadon forgalmazható lenne az EU-ban, esetlegesen bizonyos megfelelő fogyasztói tájékoztatási követelmények, például egészségügyi figyelmeztetések, teljesítése mellett. 3. opció Tilalom a füstmentes dohánytermékek összes típusára A snus -ra vonatkozó tilalom a füstmentes dohánytermékek összes típusára kiterjedne. 2.3 Kérdések 1) Helyes a probléma meghatározása? Ha nem, kérjük, írja le észrevételeit és az azokat alátámasztó bizonyítékokat. 3. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS 3.1 A probléma megfogalmazása Jelenleg a tagállamok által használt képi figyelmeztetések korlátozottak. A képi figyelmeztetések használata nem terjed ki az összes dohánytermékre és láthatóságuk is korlátozott. A jelenlegi szabályozás szerint a kombinált figyelmeztetés a csomagolás hátoldalának legalább 40%-át kell takarnia. 13 A bizonyítékok azt mutatják, hogy a megfelelő méretű és jól elhelyezett képi figyelmeztetések hatékonyak a polgárok dohányzás veszélyeiről történő tájékoztatására, és különösen hatékonynak bizonyulnak a veszélyeztetett csoportok tájékoztatása körében. Minél nagyobb a képi figyelmeztetés mérete, annál hatékonyabb. A jelenlegi helyzet, azaz, hogy egyes tagállamok az ilyen figyelmeztetéseket kötelezővé tették, mások viszont nem, az Unió területén belül a címkézés egyenlőtlenségéhez vezetett, és hatással van a belső piac működésére, valamint a fogyasztók tudatosságára és ebből következően a fogyasztók dohányzási magatartására. A csomagolást, mint hirdetési eszközt a jelenleg hatályos irányelv nem szabályozza. A dohánytermékek csomagolását és a termék jellemzőit mindinkább a fogyasztók figyelmének felkeltésére, a termékek és a márkaarculat népszerűsítése használják fel. Az egyik legújabb, 2010 májusában közzétett, Eurobarométer felmérés szerint, a világos csomagolásról a fogyasztók alacsonyabb kátránytartalomra, finomabb ízre, és egyes esetekben 13 A Bizottság határozata (2003. szeptember 5.) a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán egészségügyi figyelmeztetésként történő használatáról 3D0641&model=guichett

7 kisebb egészségügyi kockázatra asszociálnak. 14 A csomagolásokon jelenleg használt egyéb képek, például a luxust, szabadságot és csillogást felidéző képi ábrázolások, gyakran elvonják a fogyasztók figyelmét az egészségügyi figyelmeztetésekről. Az a jelenlegi előírás, hogy kötelező a cigaretta csomagolásán feltüntetni a mért kátrány-, nikotinés szénmonoxid-szinteket a fogyasztók számára megtévesztőnek bizonyult, mivel a fogyasztó azt feltételezheti, hogy az alacsonyabb szint azt jelenti, hogy a termék az egészségre kevésbé kockázatos. Egyes fogyasztók esetleg úgy is dönthetnek, hogy a leszokás helyett inkább az alacsonyabb kátrány-, nikotin- és szénmonoxid-tartalmú cigarettát fogják fogyasztani, vagy ennek a cigarettának fogyasztását növelik. Az Irányelv nem kifejezetten szabályozza a vízipipákra vonatkozó címkézési szabályokat. A fogyasztók körében széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy a vízipipa használata viszonylag biztonságos, de a legfrissebb tanulmányok azt mutatták, hogy a vízipipázás valójában nem egy biztonságos dohányzási alternatíva Lehetséges opciók A képi figyelmeztetések továbbra sem lesznek kötelezőek a tagállamokban. A tagállamokban továbbra is többféle címkézési módozat lesz érvényben. A vízipipák egészségügyi figyelmeztetés nélkül maradnak. 2. opció A fogyasztói tájékoztatás javítása 2a. opció A képi figyelmeztetés valamennyi tagállamban kötelezővé válna. Méretük növekedne; a csomagolás mindkét oldalán, a csomag teteje felé kellene elhelyezni. 2b. opció A géppel mért kátrány-, nikotin-és szén-monoxid (TNCO) szintre vonatkozó információ helyett a csomagoláson a dohánytermékekben és különösen azok égetett formáiban található általános információ szerepelne. Emellett a csomagoláson elhelyezésre kerülne a dohányzásról valós leszokásban segítő telefonos szolgáltatásra vonatkozó információ. 2c. opció A dohánytermékekben található káros anyagokra vonatkozó azon információk, melyeket nem lehet a csomagoláson feltüntetni, a csomagoláson belül kerülne. Ez az inzert ezen kívül a dohányfogyasztás egészségre gyakorolt hatásairól is részletes információkat tartalmazna, valamint tájékoztatást nyújtana arról is, hogyan lehet a dohányzásról leszokni. 2d. opció A vízipipákra egészségügyi figyelmeztetés kerülne. 3. opció Generikus vagy egyszerű csomagolás bevezetése A dohánytermékek csomagolásának megjelenését az egyszerű vagy generikus csomagolás 14 A felmérés eredményei alábbi címen találhatóak:

8 egységesítené. A gyártók csak a márka- és terméknevet, a termék mennyiségét, az egészségügyi figyelmeztetéseket és az egyéb kötelező adatokat, például biztonsági jelzéseket nyomtathatnák a csomagolásra. Magának a csomagolásnak a színe egyszerű lenne (mint például fehér, szürke vagy sima karton). A csomagolás méretét és alakját is szabályozni lehetne. 3.3 Kérdések 1) Egyetért a probléma megfogalmazásával? Ha nem, kérjük, adjon magyarázatot. 4. AZ ÖSSZETEVŐK JELENTÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA 4.1. A probléma megfogalmazása A dohánytermék-összetevők jelentésének formátuma és mechanizmusa tagállamonként, sőt a tagállamokon belül, is eltérő. Ezért a hatóságok nehezen tudják összehasonlítani és elemezni az adatokat. Mindemellett a gyártók és az importőrök számára szintén nehézségbe ütközhet a kért információkat a különböző nyomtatványok használatával jelenteni, mely még nagyobb terhet róhat a kisebb gyártókra. A gyártóknak aggályai vannak üzleti titkaikkal kapcsolatosan. Az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szintje az iparágon belül igen eltérő. Az illetékes nemzeti hatóságoktól jelentős forrásokat igényel a dohánytermék-összetevőkről szóló jelentett adatok gyűjtése és elemzése. Bizonyítottan nehéz finanszírozást szerezni a megfelelő toxikológiai és függőségi vizsgálatok kifejlesztésére, érvényesítésére és végrehajtására Lehetséges opciók Az összetevőkre vonatkozó információkat továbbra is a dohányipar fogja nyújtani, az egyes tagállamokban használt különböző formátumokat használva. 2. opció Egy egységes kötelező jelentési formátum bevezetése A dohányipar köteles lenne egy bizonyos harmonizált jelentéstételi formátumot használni, ideális esetben elektronikus adatszolgáltatással kombinálva. Ennek alapja a Bizottság által 2007 májusában kidolgozott, az iparág tagállamoknak történő önkéntes jelentési formátuma lehetne opció Illetékek és büntetések bevezetése Kötelező lenne a nemzeti illetékes hatóságoknak egy bizonyos éves regisztrációs díjat megfizetni a 15 Gyakorlati útmutató az alábbi címen található:

9 dohánytermék-összetevőkről szóló jelentésekben foglalt adatok összegyűjtése és azok elemzési munkálatainak finanszírozása céljára. Csak a regisztrált termékeket lehetne forgalmazni. A dohánytermék-összetevőkre vonatkozó adatszolgáltatási szabályok megszegésének esetére hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kellene alkalmazni. 4.3 Kérdések 1) Egyetért a probléma megfogalmazásával? Ha nem, kérjük, adjon magyarázatot. 5. AZ ÖSSZETEVŐK SZABÁLYOZÁSA 5.1. A probléma megfogalmazása A dohánytermékekhez vonzó anyagokat adnak például édesgyökeret a füst simaságának növelése, illetve mentolt a füst mélyebbre történő belégzésének elősegítése érdekében. Az égési folyamat során az adalékanyagok többsége karcinogén, mutagén és / vagy a reprodukciós folyamatokra mérgező anyagokat hoz létre. Nem léteznek olyan egységes feltételek a belső piacon, melyek biztosítanák az egységesen magas szintű egészségvédelmet. Egyes tagállamok engedélyezik számos besorolt összetevő (úgynevezett pozitív lista) használatát, míg mások már betiltottak bizonyos összetevőket (úgynevezett negatív lista). Néhány tagállamban mind a negatív, mind a pozitív lista érvényben van. Az egyes tagállamokban érvényben lévő különböző pozitív és negatív listák a dohánytermékek gyártásában felhasznált más és más összetevők engedélyezéséhez vezet. Ennek eredményeként az egyik tagállamban szabadon felhasználható anyagokat más tagállamban nem lehet alkalmazni Lehetséges opciók A tagállamok továbbra is szabadon rendelkezhetnek a dohánytermék-összetevők szabályozásáról. 16 Az iparágnak a dohánytermékek gyártása során az összetevők vonatkozásában különböző nemzeti szabályozások pozitív és / vagy negatív listáit kell szem előtt tartaniuk. 2. opció Uniós szintű alapkövetelmények bevezetése, egységes lista nélkül Az Irányelv meghatározná a tagállamok által, a dohánytermékek gyártása során használt egyes összetevők korlátozásával vagy tiltásával kapcsolatosan alkalmazandó alapvető kritériumokat. A kritériumok a termék fogyasztása (szájon át fogyasztható dohány) illetve szívása (égés/belélegzés) során az arra jellemző toxicitásra, vonzerőre és függőséget okozó tulajdonságra vonatkoznának. A tagállamok fenntartanák maguknak a jogot az ország körülményeitől függő nemzeti tilalom /37/EK dohánytermék-rendelet 13. cikk (3)

10 alkalmazására, amennyiben és olyan arányban, ahogyan ez a közegészségügy védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges. 3. opció Egy egységes, a dohányösszetevőkről szóló lista bevezetése A lista alapja a terméknek a fogyasztása (szájon át fogyasztható dohány) illetve szívása (égés/belélegzés) során jellemző toxicitás, vonzerő és függőséget okozó hatása lenne. 3a. opció Egy egységes, a dohányösszetevőkről szóló pozitív lista bevezetése Csak a listán szereplő összetevőket lehet a dohánytermékek gyártása során felhasználni. 3b. opció Egy egységes, a dohányösszetevőkről szóló negatív lista bevezetése A felsorolt összetevőket tilos a dohánytermékek gyártása során felhasználni (kivételt képeznek a meghatározott korlátozások és feltételek). 5.3 Kérdések 1) Egyetért a probléma megfogalmazásával? Ha nem, kérjük, adjon magyarázatot. 6. A DOHÁNYTERMÉKEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 6.1. A probléma megfogalmazása A dohánytermékek határokon átnyúló (az Interneten keresztüli) árusítása potenciálisan aláássa a nemzeti szintű dohányzás elleni küzdelmet, különösen a minimális vásárlási kor alkalmazását és az adóbevételek beszedését. Az Interneten keresztül értékesített termékek nem mindig tartalmaznak egészségügyi figyelmeztetést vagy a rajtuk található szöveges figyelmeztetések nem az Interneten keresztül rendelő polgár tagállamának hivatalos nyelvén vagy nyelvein szerepelnek. A jogi feltételekkel rendelkező szabályok betartásának érdekében (például vásárlási kor, címkézés, adóbeszedés) néhány tagállam vagy tiltja vagy korlátozza a dohánytermékek táv-eladását. Számos tagállamban tilalom van érvényben a dohánytermék-értékesítő automatákra vonatkozólag. Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy 2011 októberétől megtiltja a dohánytermékek nagyobb üzletekben, valamint 2013 októberétől az összes többi helyen való elhelyezését Angliában, Walesben és Észak-Írországban. Finnországban 2012 elejétől tilos lesz a dohánytermékek értékesítési pontokon történő megjelenítése. Hasonló tilalmat jelentett be Írország is Lehetséges változások A tagállamok továbbra is saját hatáskörükben döntenek a dohánytermékekhez való hozzáférést korlátozó nemzeti intézkedések kérdésében.

11 2. opció Szabályozott kínálat és hozzáférés 2a. opció A vevők életkor-ellenőrzése és más jogi feltételek (regisztráció, engedélyezés, stb.) kerülne bevezetésre a dohánytermékek határokon átnyúló kiskereskedelmi értékesítése vonatkozásában. 2b. opció A dohánytermék-értékesítő automatákhoz csak felnőttek férhetnének hozzá. 2c. opció A dohánytermékek értékesítési pontokon történő megjelenítésére és reklámozására korlátozást vezetnének be (pl. egy márka esetében csak egy csomag látszódhatna). 3. opció Tilalom 3a. opció Tilos lenne a dohánytermékek határokon átnyúló kiskereskedelmi értékesítése az Interneten keresztül. Ez esetleg a dohány fogyasztók számára történő postai kézbesítésének tilalmát is tartalmazná. tagállamban. 3b. opció A dohánytermék-értékesítő automaták tilalom alá esnének valamennyi 3c. opció A dohánytermékek kiskereskedelmi egységekben történő reklámozása és megjelenítése valamennyi tagállamban tilos lenne. 6.3 Kérdések 1) Egyetért a probléma megfogalmazásával? Ha nem, kérjük, adjon magyarázatot.

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.4.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/40/EU IRÁNYELVE (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2006/XI/03 B(2006) 5160 végleges NEM NYILVÁNOS A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 2006/XI/03 a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 28.5.2013 2012/0366(COD) MÓDOSÍTÁS: 21-280 Véleménytervezet Robert Goebbels (PE508.180v01-00) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Várható változások a csávázás szabályozásában

Várható változások a csávázás szabályozásában Várható változások a csávázás szabályozásában 2014.05.22. VSZT/SGS ESTA fórum Ruthner Szabolcs Előadás tartalma: ESTA minősítések helyzete: Miért alkalmazzuk az ESTA-t? Európai helyzetkép (résztvevő országok,

Részletesebben

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14.

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14. Legfontosabb változások a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Dr. Móréné Horkay Edit. KOZMOS 2013. november 6.

Dr. Móréné Horkay Edit. KOZMOS 2013. november 6. Dr. Móréné Horkay Edit KOZMOS 2013. november 6. CPNP Kozmetikai termék bejelentési portál 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (EKR) végrehajtására létrehozott online rendszer. F O N T O

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.7.21. HU L 193/115 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1190 RENDELETE (2015. július 20.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.3.2013 2012/0366(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Új korlátozások a szívritmusra gyakorolt hatások kockázatainak minimalizálására vonatkozóan hidroxizin tartalmú gyógyszerekkel

Új korlátozások a szívritmusra gyakorolt hatások kockázatainak minimalizálására vonatkozóan hidroxizin tartalmú gyógyszerekkel 2015. március 27. Új korlátozások a szívritmusra gyakorolt hatások kockázatainak minimalizálására vonatkozóan hidroxizin tartalmú gyógyszerekkel Használatuk kerülendő a legnagyobb kockázatnak kitett betegeknél,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.4.2013 2012/0366(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására,

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat az 1999. évi XLII. törvényt, valamint

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2011. ősz Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC Aktualitások a körkörös gazdasági programban Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC European Recycling Industries Confederation (EuRIC) 18 ORSZÁG az EuRIC által képviselt országos szervezetek (Magyarországon:

Részletesebben

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2013. november 5. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes 1 9. cikk A kötelező adatok felsorolása 1169/2011/EU Rendelet (1) A 10

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról Sajtóközlemény Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érhető el. ECHA/PR/11/04 Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/13 A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2014. február 18. Tejtermékek

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A Bizottság és a tagállamok lépéseket sürgetnek a mobilalkalmazásokkal kapcsolatos fogyasztói aggályok kezelésére

A Bizottság és a tagállamok lépéseket sürgetnek a mobilalkalmazásokkal kapcsolatos fogyasztói aggályok kezelésére 2014/02/27 A Bizottság és a tagállamok lépéseket sürgetnek a mobilalkalmazásokkal kapcsolatos fogyasztói aggályok kezelésére A mobilalkalmazások ágazata virágkorát éli Európában. Több mint 1 millió embernek

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2014.4.10. HU L 107/5 A BIZOTTSÁG 358/2014/EU RENDELETE (2014. április 9.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2015. február 25. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. számú melléklet Általános tudnivalók Az Adatlap különleges táplálkozási célú

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

A gyermekek legmagasabb szintű védelméért. Európai Bizottság Vállalkozás és Ipar

A gyermekek legmagasabb szintű védelméért. Európai Bizottság Vállalkozás és Ipar JÁTÉKBIZTONSÁG A gyermekek legmagasabb szintű védelméért Európai Bizottság Vállalkozás és Ipar Fotolia Orange Tuesday Az EU-ban körülbelül 80 millió 14 éven aluli gyermek él, és mintegy 2000 vállalat több

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. ősz dr. Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

31. (1) Az Nvt. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

31. (1) Az Nvt. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása [Elektromos cigarettát érintő tételek - KIVONAT] p) elektronikus

Részletesebben

Dohánytermékek egyencsomagolása a védjegy kiüresítése

Dohánytermékek egyencsomagolása a védjegy kiüresítése Dohánytermékek egyencsomagolása g a védjegy kiüresítése MIE A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 11 "Értékek és kérdések a szellemi tulajdon világából" Székesfehérvár, 2011. november 25. Dr. Bacher

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

Szabályozás és kockázatértékelés Magyarországon. dr. Csákó Ibolya 2011. 02. 22.

Szabályozás és kockázatértékelés Magyarországon. dr. Csákó Ibolya 2011. 02. 22. Szabályozás és kockázatértékelés Magyarországon dr. Csákó Ibolya 2011. 02. 22. Magyar helyzet - Kezdetek A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.)

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom:

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom: BME MBA Termékspecifikus tilalmak és -korlátok általános tilalom: Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális

Részletesebben

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE 813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke Előadó: Versits Tamás MGVE BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

FIC Szabályozás - Mit jelent ez Önnek. 2014. november

FIC Szabályozás - Mit jelent ez Önnek. 2014. november FIC Szabályozás - Mit jelent ez Önnek 2014. november FIC szabályozás összefoglaló Mi az. a FIC szabályozás? A FIC a Élelmiszer Információ a Fogyasztóknak rövidítése (Food Information for Consumers). A

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2013. október 15. Tej

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban Ragasztók új veszélyességi osztályozása A CLP bevezetése az EU-ban Az EU CLP rendelete a vegyi termékek osztályozásáról (Classification), címkézéséről (Labeling) és csomagolásáról (Packaging) Összhangba

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 20.6.2013 2012/0366(COD) VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság újabb szezonális vizsgálatáról, amelynek

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2012 BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.

Részletesebben

A GVH fúziós eljárásrendjének fejlesztése. dr. Tóth András tanszékvezető egyetemi docens, KRE-ÁJK GVH elnökhelyettes Versenytanács elnök

A GVH fúziós eljárásrendjének fejlesztése. dr. Tóth András tanszékvezető egyetemi docens, KRE-ÁJK GVH elnökhelyettes Versenytanács elnök A GVH fúziós eljárásrendjének fejlesztése dr. Tóth András tanszékvezető egyetemi docens, KRE-ÁJK GVH elnökhelyettes Versenytanács elnök Statisztika Ké re lme k s záma az e lmúlt 5 é vbe n, s umma: 194

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben