Egészséghét, témahét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséghét, témahét"

Átírás

1 Egészséghét, témahét Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítette: Kovács Lászlóné

2 . Bevezetés november 9-től 13-ig került megrendezésre iskolánkban az Az egészség a legnagyobb kincs nevet viselő, egészségvédelmi programsorozat. Számunkra is nagyon fontos az egészséges táplálkozás, a mozgás, az egészséges életmód, ezért a sokszínű programoknak nagyon örültünk és a gyakorlatban tapasztaltaknak hasznát is tudtuk venni. Az egészséges életmód napjaink felgyorsult világában egyre inkább égető kérdéssé vált. A helytelen táplálkozás és mozgásszegény életmód a médiában is számtalanszor hangoztatott probléma, amivel kell, hogy foglalkozzunk, nem hunyhatunk szemet fölötte. Ez a gyerekekre jelent egyre nagyobb veszélyt, hisz az ilyen életvitel később nagyon sok egészségügyi gondokhoz, társadalmi illetve szociális problémákhoz, vagy legrosszabb esetben is tragédiához vezethetnek. Általános tapasztalat, hogy gyakorlatilag a gyorséttermeken, a különféle chipseken, kólán stb. nőnek fel a számítógép vagy televízió előtt ülve, és a sportra vagy egyéb mozgásra legfeljebb a "kéne" állapotig jutnak el. Mindezen fentebb említett okok miatt fontos célkitűzésünknek tartjuk, hogy példaértékű utat mutassunk a jövő nemzedékének a helyes és egészséges életvitelhez. Ezt a célt szolgálja témahetünk az Egészséghét. Feltett szándékunk, hogy a gyerekek megismerjék és felismerjék mind elméletben, mind pedig gyakorlatban ennek a fontosságát, és tegyenek is azért, hogy egészségesek és energikusak legyenek. Tartalmas programokkal tettük emlékezetessé az őszhöz szorosan kapcsolódó terményáldást és az, azt körülölelő egészséghetet. Igyekeztünk még színesebbé tenni, még inkább gazdagítani megszokott programjainkat, az egészséges életmódra nevelést megcélozva. A jó időben bízva a hét minden napjára a szabad levegőre terveztük a különféle tevékenységeket. Munkaközösségünk, és a szülők aktív részvételével sikerült is megvalósítani a tervezett eseményeket. Dohányzás elleni foglalkozás, aerobik, futás, séta, ügyességi játékok, népi tánc, vitamin torna követték a foglalkozásokat. 2

3 I. Egészséghét témahét célja, várható eredményei 0. A témahét célja Az egészség a legdrágább kincsünk szoktuk mondani, s ez valójában így is van. Ezért fontos az egészségnevelés, egészségfejlesztés. Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb célja az életmód megváltoztatása. Korunk betegségeinek rizikó tényezői nagyrészt az életmóddal állnak összefüggésben, amely így messzemenőkig kihat a születéskor várható élettartamra is. Az életmód komplex módon befolyásolja egészségi állapotunkat. Az egészségfejlesztés az iskolában is fontos feladat. A gyerekek felfogóképessége nemcsak életkoruk szerint változik, hanem aszerint is, hogy milyen befolyások érik éppen. Egészségnevelésre minden gyereknek szüksége van, hiszen e tevékenység szerves része az életre való felkészítésüknek, mert magában foglalja a következőket: segít megismerni a szervezetünk működését pozitív személyi és szociális kapcsolat kiépítését figyelmeztet bizonyos magatartásformák veszélyeire igyekszik az egészségtelen szokásokat és azok következményeit bemutatni helyes viselkedésre, és fegyelemre szoktat készségeket alakít ki, melyekkel képessé válnak a tanulók tudatos döntés meghozatalára megtanít a jó közérzet magatartására, megtanul nemet mondani bebizonyítja, milyen csodálatos az emberi szervezet, amit nem szabad veszélyeztetni felvilágosítást ad a helyi szolgáltatásokról és az igénybevétel módjáról felkészít a szülői feladatokra A szaporodó testtartási és mozgásszervi problémák, valamint az elhízás elsősorban az általános életmódváltozás eredménye: gyermekeink kevesebbet mozognak, sokkal többet ülnek a televízió, a videó és a számítógép előtt. Táplálkozási szokásaikra jellemző, hogy emelkedik a nassolók (édesség, üdítőitalok fogyasztása) és gyorséttermi ételeket fogyasztók aránya. Az egészségnevelés célja a gyermek és ifjúsági korosztályoknál egy hangsúlyozottan megelőző jellegű, folyamatosan végzett egészségfejlesztés. 3

4 Egészséghetünk célja, hogy a gyerekek tudják, hogy az egészséges táplálkozásban milyen ritmus, ételfajták és alapanyagok élveznek preferenciát, és szeretnénk, hogy étrendjük meg is egyezzen ezzel. Célunk, hogy tisztában legyenek a mozgás élettani hatásaival, és szabadidős programjaik többségében is ezek a tevékenységek domináljanak. Az egészség valamennyi testi, lelki, szociális dimenziójával kapcsolatos ismeretek megtanítása mellett elengedhetetlen azoknak a tevékenységfajtáknak, interperszonális kapcsolatoknak, konfliktuskezelésnek, problémamegoldási és önnevelési stratégiáknak a fejlesztése is, amelyeken keresztül az iskola a tanulók értékrendszerét és ennek következtében életmódját is hatékonyabban befolyásolhatja. A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. Egészséges életmódra nevelés, a megfelelő egészséges környezetkultúra, tisztaság fejlesztése az iskolában és otthon A tanulóinknak bemutatjuk az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat Anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata A megfelelő, egészséges táplálkozás kialakítása Megfelelő öltözködés, viselkedési kultúra, kommunikáció fejlesztése A fog- és testápolás, személyes higiéné fejlesztése Önálló anyaggyűjtés, tájékozódás, rendszerezés A HH, HHH tanulók bevonása a közös tevékenységekbe. Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra figyelés érésének erősödése A tanulók életkoruknak megfelelő szinten- tanórai és tanórán kívül foglalkoznak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb ismeretekkel: táplálkozás alkohol és kábítószer fogyasztás, dohányzás a környezet védelme aktív életmód, a sport a személyes higiénia 4

5 1. Az egészséghét várható eredményei Támogató környezet kialakítása, mely fokozatosan engedi a gyerekeket autonómmá válni azzal, hogy erősíti önértékelésüket és egészséges életmódjukat támogatja; Pozitív interakciók kortársaik, referens személyek vonatkozásában; A gyerekek nemcsak elviekben ismerik az egészséges életmód alapjait, de gyakorolják is azt; Csoporttapasztalatok szerzése, melyekkel a gyerekek kölcsönösen megtapasztalják az egymás magatartásában lévő különbözőségeket; Együttműködés az iskola - iskolaorvos, iskola iskolavédőnő, iskola helyi sportszervezetek között, amelybe a fiatalokat is bevonják Belső igény kialakítása, hogy a gyerekek önmaguk is tervezzék programjaikat, tudatosan alakítsák ki életstratégiájukat. A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalata alapján járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok bekapcsolódhatnak a célorientált mozzanatokba, és személyiségfejlődésük adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük függvényében találják meg és végzik a projektfeladatokat. Minden tanuló az egész részeként cselekedve, csoportjának hasznos tagjává válik, és saját képességeinek kibontakoztatásával a társadalom keretein belül zajló életére is felkészülhet. A társadalom és az egyén nem különválasztott, a társadalom az egyének organikus egysége, ha tehát a tanulók osztoznak a közösségi és társadalmi tudatosság formálásában egy adott tanulási folyamat megvalósításakor, az életre való felkészülésük is hatékonyabban valósulhat meg. Közvetlen hasznosulás A diákok a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen képességeket fejlesztenek ki, úgymint a szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, önértékelés, az idegen nyelvi kommunikáció és az informatikai készségek, amelyek mind hozzájárulnak a munkaerőpiacon sikerességükhöz és érvényesülésükhöz. 5

6 Egészséghét Témahét megvalósítása, egészséges életmódra nevelés Megvalósításának ideje: november Helyszín: Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény Sárhida Résztvevők: Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket bevonjuk a projekt sikere érdekében. A megvalósítás színterei tanítási órákon Rajzórán- a plakátfestés az egészséges életmóddal kapcsolatosan, meghívók, oklevelek tervezése. A rajz már alsó tagozaton fontos része a környezeti nevelésnek és az egészséges életmód hirdetésének, hiszen tematikus munkák készítésével bármely téma feldolgozható. A tárgy pozitív hatása a környezeti nevelés szempontjából kétszeres, hiszen az elkészített munkákból kiállítást szervezünk. Technikaórán oklevelek tervezése, adatgyűjtés a témakörről. Természetismeret órák: A természettudományos tárgyak legfőbb hivatása a természet megismerése, a jelenségek közötti ok-okozati összefüggések érzékeltetése, az ismeretek rendszerezése. E tantárgycsoport kiemelten kezeli a környezeti nevelést, igen jelentős mértékben hozzájárul az érzelmi alapkő letételéhez, a természet megszerettetéséhez. Természetismeret, környezetismeret (alsó tagozat) az emberi test részeinek, működésének elemi ismerete az egészséges életmód alapvető szabályai a legközelebbi környezet és hazánk élővilágának ismertetésekor a természet megismerésének, megszerettetésének elengedhetetlen megalapozása az élettelen környezet, a tárgyi környezet védelme, a felelősség érzésének kialakítása. Matematika: Elvben bármely művelet vagy összefüggés gyakoroltatható olyan szöveges feladattal, amelyből a gyerekek kapcsolt információhoz jutnak a környezet egészségét és saját testüket illetően melyek például: 6

7 statisztikai adatok értelmezése, a hulladékok térfogata, a táplálék %-os összetétele. Könyvtárismeret, informatika: A XXI. században e tudományok nélkül egyetlen pedagógiai terület sem működik, hiszen az információ áramlásában mind a könyvtárhasználati lehetőség, mind a számítástechnika elengedhetetlenül fontos. Testnevelés órák: Az egészséges test fejlesztésének fő bázisa, hiszen jellemzője a mozgás, rendszeres testmozgás nélkül pedig a helyes életvitel elképzelhetetlen. Mindemellett a csapatjátékok során a gyerekek személyiségének leplezetlen változatát figyelhetjük meg, s alakíthatjuk. A sok gyakorlat, az óraszervezés (öltözködés, tornasor, mosakodás stb.) rendre, fegyelemre nevel, így testnevelőink jelentősen hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához, a személyi- és mentálhigiéné fejlődéséhez. Emellett évente kétszer a tanulók fizikai állóképességét mérik fel a kollégák, nyomon követik ezzel a testi jellemzők alakulását. Osztályfőnöki órák témája az egészséges életmód. Humán órák: Az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozása. Az önismeret, a saját világunkban való eligazodás pedig alapeleme mind a környezeti nevelésnek, mind az egészséges életmódnak. A humán tárgyak jelentősen hozzájárulnak a kommunikációs készség fejlődéséhez, formálják mind a szóbeli, mind az írásbeli megnyilvánulásokat. Kommunikáció nélkül pedig nincs problémamegoldás, így környezeti nevelés sem. A tanulók az egyes tanítási órákon évfolyamonként egészségügyi ismeretterjesztő előadásokon vesznek részt. Tanítási órán kívül olyan alternatív szabadidős tevékenységet kínálunk, amely érdeklődésüknek megfelel. Egészségügyi vetélkedőkön, ügyességi versenyeken, kreatív foglalkozásokon vehetnek részt. 7

8 A megvalósítás lépései 1. Előkészítés Tájékozódás a szakirodalomban az iskolai és a községi könyvtárban. Tájékozódás az interneten az egészséges életmód témakörében. Szórólapok, prospektusok összegyűjtése. Iskolavezetés, szülők, diákok, tanárok tájékoztatása az Egészséghétről - támogatásuk elnyerése. Külső előadók, szakemberek /gyógytornász, védőnő,/ felkérése. Helyi koncepció kidolgozása, megvalósítása kollégák, szülők segítségével. Tapasztalatok ismertetése a tantestülettel, javaslat a ped. program módosítására. A tervezés feltételei: Akkor eredményes, ha abban az iskola minden tanulója és tanára részt vesz. Mindig egyetlen központi téma legyen. A diákok kedvük szerint választhatnak a felkínált foglalkozások között. A témahéten a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen. A színtér ne csak az iskola legyen. 8

9 12. A témavezető tanár feladatai osztályfőnök projektterv elkészítése csoportalakítása osztályon belül, témák iránti érdeklődés szerint. /A feldolgozandó terület ötletroham segítségével történik./ célmeghatározás a téma felosztása egyes lépések rögzítése időrendi tervezés a munkamódszer meghatározása a szükséges eszközök biztosítása ellenőrzés kapcsolattartás /szülőkkel, tanárokkal, diákokkal, külső előadókkal/ A csoportok prezentációinak értékelése a nevelőtestület és a diákönkormányzat előtt. A gyűjtött anyagból rendezett kiállítás megnyitása. A tanulói tapasztalatok összegyűjtése Köszönőlevelek küldése a támogatóknak A tapasztalatok közzététele a helyi sajtóban Két hét után a kiállítás lebontása 9

10 Témahét- Egészséges életmód november Feladatok Idő Résztvevők, munkaformák Testnevelés óra a baki iskola diákjaival, Mézes délután szintén velük Védőnő előadása a tisztálkodásról, a helyes kézmosásról Hétfő Összes csoport, Pedagógusok Elvárt eredmény Az érdeklődés felkeltése Értékelés Csoportok önértékelése Mozogjunk minden nap! Iskolakör futása Plakátkészítés Kiállítás megszervezése Gyümölcsbüfé behozott gyümölcsökből Kedd Minden tanuló, Pedagógusok Az egészséges életmód fontossága gyerekkorban Önálló véleménynyilvánítás Csoportok értékelése Vetélkedő- Az egészség a legnagyobb kincs... címmel Tisztasági őrjárat megszervezése az iskola környékén Szerda Minden tanuló, Pedagógusok Környezettudatos viselkedés Csoportok értékelése (önmagukat és egymást) Torna gyerekeknek, szüleiknek és az érdeklődőknek gyógytornász segítségével Egészséges ételek kóstolása Csütörtök Gyerekek, pedagógusok, érdeklődők, Egészséges Életért Egyesület Tagjai Testmozgás fontossága Résztvevők értékelése Zöldséggyümölcsszobrászat Péntek Pedagógusok, gyerekek Fantázia, kreativitás fejlesztése Csoportok önértékelése, illetve egyéni értékelés 10

11 2009. november 9. hétfő Közös testnevelés óra a baki iskola diákjaival Mézes délután, szintén velük Védőnő előadása a helyes tisztálkodásról 11

12 Mézes délután A rendezvény célja: - A méz, mint természetes táplálék népszerűsítése - A méhekről tanult ismeretek bővítése - A méhész foglalkozás megismerése I. Méhészeti előadás, tesztkitöltés I. Mézeskalács, mézes sütemények készítése I. Gyertyák, figurák készítése méhviaszból, műlépből I. A tesztek, rajzok értékelése, kóstolás Előzetes feladatok: - kapcsolat felvétele a méhészekkel - a sütéshez anyagok vásárlása, a tészta meggyúrása előző nap - a tesztek sokszorosítása - terem berendezése a forgószínpadszerű csoportmunkához - eszközök, anyagok előkészítése: gyúrótábla, sodrófa, rezsó, fazék, ollók, fonal, tepsik, szaggatók, díszítő anyagok, műlép. Méhészeti előadás, tesztkitöltés A Mézlovagrend tagjai lovagrendi öltözetben mesélnek a tanulóknak a méhekről, a méhészek munkájáról, a méz szerepéről az egészséges táplálkozásban. Az előadás végén a gyerekek a korosztályuknak megfelelően rajzos, illetve tesztkitöltéses feladatot kapnak.. Mézeskalács, mézes sütemények készítése Az előző nap meggyúrt tészta receptje Hozzávalók: 2 kg liszt, fél kg porcukor,. 4 tojás, 2 kávéskanál őrölt szegfűszeg, 2 kávéskanál őrölt fahéj, fél kg langyos méz, 4 dkg szalakáli, 2 dkg szódabikarbóna, 2 evőkanál zsír, fél liter forralt tej, 12 evőkanál baracklekvár. A tetejére tojásfehérje. Díszítőanyagok / tortadara, szezámmag / A megsült díszítetlen sütik tetejére 2 tojásfehérjéből 40 dkg porcukorból hab készítése.. Gyertya készítése méhviaszból, műlépből - méhviasz figurák készítése olvasztott viaszból öntőformák segítségével - gyertyakészítés műlépből. A tesztek, rajzok értékelése, kóstolás A programban résztvevő tanulók a délután zárásaként mézes mackó formákba töltött mézet kapnak jutalmul, amit a helyi méhészek ajánlottak fel. 12

13 Méhészeti vetélkedő Karikázzátok be a helyes válaszokat! Van olyan kérdés, amelynek több jó megoldása is van. 1. Milyen egyedei vannak a méhcsaládnak? a. anya b. dolgozó c. here 0. Hány fő részből áll a méh teste? a. kettő b. három c. négy 3.Melyik testrészen találhatók a lábak és a szárnyak? a. fejen b. toron c. potrohon 4. Mit gyűjtenek a méhek? a. virágport b. nektárt c.propoliszt 5. Miből készítik a mézet? a. nektárból b. virágporból c. édesharmatból 2. Miben szállítják a méhek a nektárt? a. pohárban b. mézhólyagban c. torban 2.Hol található a méhek szaglószerve? a. fülükben b. csápokban c. potrohban 2.Miben szállítják a méhek a virágport? a. szájukban b. torban c. lábukon 2.Miért egészséges a méz? a. könnyen emészthető b. édes c. sok ásványi anyagtól 2.Mit csinálnak a méhek, ha túl sokan vannak a családban? a. szorosabbra húzódnak b. kirajzanak c. kiűzik az időseket 2.Miben raktározzák a méhek a mézet? a. lépekben b. üvegekben c. szabadon a kaptárban 2.Melyik méhek maradnak meg télen is? a. anya b. dolgozó c. here 2.Miért táncol a méh a kaptárban? a. információt közöl b. jókedve van c. fázik Mivel táplálkozik a méh? a. nektárral b. virágporral c. mézzel Feladat az első osztályosoknak: Készítsenek rajzot a méhekkel, az előadással kapcsolatban! 13

14 2009. november 10. kedd Mozogjunk mindennap! Iskolakör futása a gyerekekkel Gyümölcsbüfé behozott gyümölcsökből 14

15 2009. november 11. szerda Egészségnevelési vetélkedő Előkészület: a négy osztályból vegyes, 5 fős, csapatok alakítása. Szükséges eszközök előkészítése: lapok, ceruzák, számítógép Bevezető feladat: Minden csapat válasszon egy csapatnevet, és készítsen hozzá kitűzőt, amelyet a tagok viselni fognak. Vetélkedő feladatai: 1. csoport Egészség abc /totó / 1. Mikor kell fogat mosni? b. hetente egyszer c. reggel és este d. minden étkezés után 2. Mitől erősödik a rágóizmod? b. ha sokat rágok c. ha megkímélem d. ha puhára főzött ételeket eszem 3. Hogyan kell megőrizni edzettségedet? b. sok pihenéssel c. sportolással d. tévénézéssel 4. Melyik étel egészséges? b. főzelék c. sütemény d. zsíroskenyér 5. Mi a mentők telefonszáma? b. 105 c. 107 d Hogyan kell reggelizni? b. nyugodtan ülve c. öltözködés közben d. állva 7. Mikor fürödjünk? b. naponta c. minden másnap d. hetente 8. Melyik állítás igaz? b. Nem kell mindig kezet mosni. c. Csak WC használat után kell megmosni a kezedet. d. Naponta többször mossunk kezet. 15

16 2. csoport - Zöldségek, gyümölcsök neve bújt meg a szavakban. Keressétek meg őket és írjátok le! Mala nanáb asárpaérg irapkap akubro Nyaburog idocsrapam kacabr nyereszecs sereg Megoldás: alma, banán, sárgarépa, paprika, uborka, burgonya, paradicsom, barack, cseresznye, egres 3. csoport Számítógépes feladat Mit jelentenek az alábbi szavak? Keressétek meg az Internet keresőprogramok segítségével és röviden fogalmazzátok meg a jelentését! Keressetek még az egészséggel kapcsolatos honlapokat! Szelektív hulladékgyűjtés biokertészet egészség Parlagfű vitaminok Egészség honlapok: pl.: 4. csoport Összetett szavak gyűjtése Gyűjtsetek olyan összetett szavakat, amelyekben az előtag, illetve az utótag állat vagy növény neve legyen! Pl. macska-szem.. 16

17 5. csoport - Találjatok ki olyan tornagyakorlatokat, amelyekkel a végtagokat mozgatjátok meg! A csoport mutassa be, a többiek pedig tornázzanak velük! 6. csoport- Írjatok négysoros versikét az egészségről! 17

18 2009. november 12. csütörtök Esti torna a gyerekeknek, szüleiknek és az érdeklődőknek gyógytornász segítségével Egészséges ételek kóstolása 18

19 2009. november 13. péntek Zöldség-és gyümölcsszobrászat 19

20 Értékelés A sárhidai Némethy Miklós Általános Iskolában november témahetet- EGÉSZSÉGHETET szerveztünk. Célunk és feladatunk volt az egészséges életmódra nevelés, az egészséges környezetkultúra fejlesztése. Tanulóinknak bemutattunk olyan egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, amelyek egészségük megőrzését, védelmét szolgálják. Diákjaink öt tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken rugalmas időkeretek között változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozták fel az egészséges életmód témakörét. Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket bevontunk a projekt sikere érdekében. Ezen a héten az egészséges életmód témaköreit beépítettük a tanórák tananyagaiba. A projekt megvalósításának színterei alsó tagozaton, tanítási órákon: Testnevelés órán a mozgáskultúra fejlesztése. Rajzórán figyelemfelkeltő plakátokat festettek az egészség megőrzése érdekében. Magyarórákon egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozására került sor. Matematikaórákon kalóriaszámítást végeztek, egészségügyi statisztikai adatokat dolgoztak fel. Biológia és egészségtan órákon az egészség volt a központi téma. Táplálkozás, káros szenvedélyek, személyi higiéné. Informatikán adatot gyűjtöttek a tárgykörről. Természetismeret, fizika, technika, kémia órák központi kérdése a környezetvédelem volt. A 3-4. osztály tanulói 2 csoportban kooperatív projektmódszerrel dolgozta fel az egészséges életmód témaköreit. / Tanulóink egyes tanítási órákon évfolyamonként szervezve egészségügyi fórumokon, ismeretterjesztő előadásokon vettek részt. Előadást hallhattak a helyes táplálkozásról, a tisztálkodásról. Az egészséges testmozgást és annak fontosságát hirdettük minden reggel tízperces fittness tornával és egy munkahelyi tornával. Tanárok és diákok, valamint a szülők is örömmel kapcsolódtak be. Népszerű volt a diákok körében a szünetekben megrendezett gyümölcsvásár, sütőtökteakóstolás. Lelkesen látogatták az iskolai könyvtárat, ahol erre a hétre külön könyvkiállítást rendeztünk az egészség témaköréből, filmet vetítettünk az egészséges táplálkozásról, 20

21 fogápolásról... Így a gyerekek szabadidejükben /szünetekben, tanítási órák után/ játszva, kötöttségek nélkül sajátíthattak el új ismereteket, gazdagíthatták tudásukat. A tanítási órán kívül érdeklődésüknek megfelelő alternatív szabadidő programokat kínáltunk. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szerveztünk egészségügyi szellemi vetélkedőket, részt vehettek ügyességi versenyeken, gerinctornán, osztályszintű focibajnokságokon, kooperatív játékokon. Az étkezési- terítési illemszabályok gyakoroltatása, valamint az esztétikai érzék fejlesztése érdekében karácsonyi asztalterítés versenyt hirdettünk osztályonként. Az ebédlő melletti kistermet átalakítottuk erre a célra. Ez a terem egész héten, mint kiállítás, látogatható volt. Kreatív foglalkoztatások kínálatában sem volt hiány. A tanulók választhattak egészségügyi plakátfestés, salátakészítés, zöldségszobrok készítése, természetes anyagok felhasználásával fenyőfadíszek készítése között. Ezek a foglalkozások nem csak a kézügyességüket, hanem fantáziájukat, alkotókedvüket, kitartásukat is fejlesztette. A témahét utolsó napján /pénteken/ került sor az Egészséghét ünnepélyes zárására az egész iskola előtt, amelyre meghívtuk a külső előadókat, szülőket. Itt értékeltük az Egészséghetet, hirdettük a versenyeredményeket, okleveleket adtunk át a témahét aktív résztvevőinek. A tanulók munkáiból rajzokból, szobrokból kiállítást rendeztünk, amit a záróünnepségen megnyitottunk. A többhetes megfeszített munka meghozta gyümölcsét. Az egészséges életmód projektünk megvalósításában az iskola minden diákja, tanára és szülők részt vettek. A gazdag, színes programokból a gyerekek nagy örömmel, lelkesedéssel, aktívan kivették részüket. Bizton mondhatjuk, hogy egy hétre iskolánk az EGÉSZSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA volt. Ha ezt a bástyát a gyerekek továbbra is meg tudják őrizni, a védelmi technikákat továbbadni, továbbfejleszteni- akkor elmondhatjuk, hogy megérte. 21

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Jósika Miklós Általános Iskola Napkor 2010. március 16-18. Felelős:Kovácsné Bárány Marianne Milotainé

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány 2009. december 14-18. Felelős: Bagoly Béláné

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ócsa, 2013. március 20. Tartalomjegyzék I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 II. ISKOLÁNKRÓL... 6 III. NEVELÉSI PROGRAM... 7 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI 1. EGÉSZSÉGNEVELÉS 2. KÁROS SZENVEDÉLYEK PREVENCIÓ 3. ŐSZKÖSZÖNTŐ 4. A FÖLD NAPJA 5. ÉLET AZ ÓKORBAN - INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉS MEGVALÓSULÁS FELELŐS

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2.

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 2013 Pedagógiai program Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 1 Tartalom Bevezetés... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Sass Andrásné igazgató Petőháza, 2004. 06. 10. Véleményezte: Iskolaszék Elfogadta: Nevelőtestület Jóváhagyta: Petőháza Község Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai programja

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai programja Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja Mindig vannak új hegyek, amit meg kell mászni, de az értékek változatlanok maradnak. 2013. Tartalomjegyzék 1 Bevezető...

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIGETCSÉP 2013 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Nivegy-völgyi Német Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és Balatoncsicsó PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelés, oktatás alapelvei, céljai, feladatai, eszközei

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.) 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Pedagógiai program. Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173.

Pedagógiai program. Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173. 2013 Pedagógiai program Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173. 1 Tartalom 1 Helyzetelemzés... 4 1.1 Küldetésnyilatkozatunk... 4 2 1. Az iskola nevelési programja... 5 2.1

Részletesebben