TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben)"

Átírás

1 TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (ábécérendben)

2 ALAPVETŐ ETIKA ETAE/E Esti, I. félév, előadás, 1, illetve 2 kredit Dr. Papp Miklós Az erkölcsi alapfogalmak, a tudományos metódus és szisztémák történelmi és mai hermeneutikus értelmezése. Az alapokra épülnek a továi témák, amelyek célja az erkölcsös életvezetés és a tanácsadás megtanulása a filozófiai, a teológiai és a humántudományok fényében. Ismeri az etikai alapfogalmakat és szisztémákat, a teológiai és humántudományok eredményeit. Képes tisztán gondolkodni az erkölcsi alapértékekről az erkölcsi felszínességben és zűrzavarban, s ezen az úton továfejlődni a töi tantárgy által. A plurális társadalomban erkölcsileg képzett személyiségként képes éretten gondolkodni és dönteni mindennapi és határszituációkban is az értékeknek elkötelezetten. Az etika tudományos fogalmai, metodikája, felosztása után az etika interdiszciplináris jellegét tárgyaljuk. Az Ószövetség és az Újszövetség éthoszát összevetjük a természetes erkölcsi törvény teóriájával. Megvizsgáljuk a transzcendentális és a kategoriális szabadságot mint az erkölcs lehetőségi feltételét, majd az alapdöntés/egyes döntés stratégiai meghozatalát és az aan való kitartás gyakorlati lépéseit. A lelkiismeret méltóságának, nevelésének és a döntést segítő erkölcsi szisztémáknak a megismerése nélkülözhetetlen a döntésekhez. Végül a bűn lejtőjét, osztályozását, és az erkölcsi feltámadást tárgyaljuk. A félév végén szóbeli vizsga. Kötelező irodalom Papp Miklós: Teológiai etika alapvetés, jegyzet, (Tételsor a tartalomjegyzék.) Nyíri Tamás: Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest, 2003; Hársing László: Bevezetés az etikába, Bíbor, Miskolc, 1999; A Katolikus Egyház katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest, 2002, ; Helmut Weber: Általános erkölcsteológia. Hívás és válasz, Szent István Társulat, Budapest, 2001; Tarjányi Zoltán: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai, Szent István Társulat, Budapest, 2005; Klaus Demmer: Fundamentale Theologie des Ethischen, Herder, Freiburg i. Br., 1999; Franz Böckle: A morálteológia alapfogalmai. A keresztény lelkiismeret és nevelése, Jel, Budapest, 2004; II. János Pál: 84

3 Veritatis splendor enciklika, az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről (1993), in: Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai, II. kötet, Szent István Társulat, Budapest, 2005, 7 86; Karl-Heinz Peschke: Christliche Ethik. Grundlegungen der Moraltheologie, Paulinus, Trier, ANGOL NYELV B1 SZINT BAAN1B1N I. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné Előfeltétel Legalá 2 szemeszter anyagának ismerete. Az önálló nyelvhasználat kezdetét jelentő küszöbszint elérése. Rendelkezik az önálló kommunikációhoz szükséges legfontosa nyelvi ismeretekkel (lexika, nyelvtan, nyelvi funkciók, szövegértés és -alkotás stb.). Képes gyakran előforduló helyzetekben (szóban és írásban) információt cserélni, gondolatokat, érzéseket, véleményt megérteni és kifejezni. Tanulási módszerei lehetővé teszik az önálló ismeretszerzést. Tanegységleírások 1. Review; NCE Elementary Module 11 15: Consolidation and test; Talk about summer readings; 2. Module 1: Leisure & lifestyle; Question forms, Present Simple (revision); Leisure activities; 3. Module 2: Important firsts; Past Simple, time phrases; Telling a story; 4. Module 3: At rest, at work; should / shouldn t; Daily routines, jobs; 5. Module 4: Special occasions; Present Continuous & Pres. Simple Future arrangements; Dates and special occasions; 6. Module 5: Appearances; Comparative and superlative adjectives; Physical appearance; 7. Consolidation 1 5; Test One; 8. Module 6: Time off; Intentions and wishes, Prediction; Free time activities, holidays; 9. Module 7: Ambitions and dreams; Present Perfect & Past Simple, with for and other time words; Famous people dreams, ambitions, achievements; 10. Module 8: Countries and cultures; Articles quantifiers (U and C nouns); Geographical features, asking for and giving directions; 11. Module 9: Old and new; Probability (may, might, etc.) Present Tense after if, when; Modern and traditional; 12. Module 10: Take care!; Used to; Past Continuous, time words in narratives; Health and accidents; 13. Consolidation 6 10; Test Two; 14. Interviews. 85

4 Rendszeres felkészülés és részvétel az órákon. A félév során házi feladatok, röpdolgozatok, témazáró dolgozatok. Kötelező irodalom New Cutting Edge (NCE) Pre-Intermediate Student s és Workbook with Key. english; Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar (közép) szótár. ANGOL NYELV B1 SZINT BAAN2B1N II. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné Előfeltétel Legalá 3 szemeszter anyagának ismerete. A középhaladó szint eléréséhez szükséges nyelvi ismeretek és készségek megszerzése és megszilárdítása. A rendelkezésre álló nyelvi eszközök segítségével képes ismerős helyzetekben (szóban és írásban) információt cserélni, gondolatokat, érzéseket, véleményeket megosztani. Tanulási módszerei lehetővé teszik az önálló ismeretszerzést. 1. Revision; Talking about the holiday. X-mas; 2. Module 11: The best thing in life; Gerunds after verbs of liking & disliking; Hoies and interests; 3. Module 12: Go to have it; Present Simple Passive, Past Simple Passive; Everyday objects, Suggestion; 4. Module 13: Choosing the right person; Present Past Simple & Continuous; Personal characteristic; 5. Module 14: Money, money, money; Past Perfect, Large numbers; Money; 6. Module 15: Imagine; Conditional sentences, Will, would; The story of a song; 7. Consolidation; Test One; 8. Review of Modules 1 3; 9. Review of Modules 4 6; 10. Review of Modules 7 10; 11. Review of Modules 11 13; 12. Review of Modules 14 15; 13. Consolidation; Test Two; 14. Interviews. 86

5 Rendszeres (szóbeli és írásbeli) felkészülés az órákra. A határidős feladatok pontos teljesítése. Az írásbeli feladatok (Workbook) rendszeres önálló feldolgozása és ellenőrzése. Az eredményes közös tanulást segítő részvétel az órákon. Félévközi ellenőrzés: szóbeli beszámolók, röpdolgozatok (a Student s és a Workbook anyagából), házi és témazáró zárthelyi dolgozatok. Kötelező irodalom New Cutting Edge Pre-Intermediate Student s és Workbook with Key. Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar szótár. ANGOL NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ BAAN1NYVN I. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné Előfeltétel Legalá 4 szemeszter anyagának ismerete. Tanegységleírások A középhaladó nyelvtudás második (állami nyelvvizsga) szintjének eléréséhez szükséges nyelvi ismeretek és készségek megszerzése és megszilárdítása. Ismerkedés tipikus vizsgafeladatokkal az egyéni felkészülés segítése érdekében. Ismerkedés szakmai (egyházi) nyelvhasználattal. Az önálló nyelvhasználatot lehetővé tevő nyelvi eszközök (lexika, nyelvtan, nyelvi funkciók, szövegalkotás stb.) birtokában képes összetett, konkrét és elvont témájú szövegek önálló feldolgozására. Folyamatos interakciót tud fenntartani anyanyelvi szintű beszélgetőpartnerrel. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témakörökben. Megszerzett nyelvtudását tanulmányaiban, valamint általános művelődése és tájékozódása érdekében hasznosítja. 87

6 1. Assessment of grammar & language skills Checking summer tasks; Talking about the Summer; írás: Informal letter; 2. Revision of tenses ACTIVE VOICE; Families; írás: Multiple choice test; 3. Revision of tenses PASSIVE VOICE; Jobs and occupation; írás: A curriculum vitae; 4. Causative; School, education; írás: and old friend; 5. Reported speech Statements and orders; Housing; írás: Make up an advertisement about your flat; 6. Reported speech Questions; Housework and mending; írás: Job specification for housewives or househusbands; 7. Consolidation; Test One; 8. Relative Clauses; Radio and TV; írás: Complete the summary of -an article; 9. Conditional (zero & first); Meals; írás: fordítás magyarról angolra; 10. Conditional (Second and third); Weekend and daily routines; írás: fordítás magyarról angolra; 11. Expressing wishes & regrets; Accommodation and holidays; írás: Multiple choice test; 12. Adjectives & adverbs; The world live in; írás: fordítás angolról magyarra; 13. Consolidation; Test Two; 14. Interviews. Rendszeres (szóbeli és írásbeli) felkészülés az órákra. A határidős feladatok pontos teljesítése. Az esetleges hiányzásokból adódó elmaradások önálló pótlása. Aktív részvétel az órákon. Félévközi ellenőrzés: szóbeli beszámolók, röpdolgozatok, házi és témazáró zárthelyi dolgozatok. Kötelező irodalom Raymond Murphy: English Grammar in Use for intermediate students, Cambridge UP; Joágy Ilona Katona Luca Kevin Shopland: General Communication Skills and Exercises, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Authentic texts (reading and listening) from English language media and the internet, e.g.: learningenglish; Sample exami nation papers (e.g. Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar szótár. ANGOL NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ BAAN2NYVN II. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné 88

7 Előfeltétel Legalá 5 szemeszter anyagának ismerete. A középhaladó nyelvtudás második (állami nyelvvizsga) szintjének eléréséhez szükséges nyelvi ismeretek és készségek megszerzése és megszilárdítása. Ismerkedés tipikus vizsgafeladatokkal az egyéni felkészülés segítése érdekében. Ismerkedés szakmai (egyházi) nyelvhasználattal. Az önálló nyelvhasználatot lehetővé tevő nyelvi eszközök (lexika, nyelvtan, nyelvi funkciók, szövegalkotás stb.) birtokában képes összetett, konkrét és elvont témájú szövegek önálló feldolgozására. Folyamatos interakciót tud fenntartani anyanyelvi szintű beszélgetőpartnerrel. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témakörökben. Megszerzett nyelvtudását tanulmányaiban, valamint általános művelődése és tájékozódása érdekében hasznosítja. 1. Modal verbs: obligation, necessity; Shopping; írás: fordítás magyarról angolra; 2. Modal verbs: Ability; Health; írás: levélírás; 3. Modal verbs: Certainly, speculation; Traffic in towns; írás: fordítás angolról magyarra; 4. Countable & Uncountable nouns; Travelling; írás: Szövegértés; 5. Articles; Holidays and celebrations; írás: levélírás; 6. Quantifiers; Theatre, cinema, music; írás: fordítás magyarról angolra; 7. Consolidation; Test One; 8. Verbs followed by the Infinitive or Gerund; Hungary; írás: fordítás angolról magyarra; 9. Present and Past Participle; Great Britain; írás: szövegértés; 10. Clauses of purpose; The United States of America; írás: levélírás; 11. Clauses of concession; Information Technologies; írás: fordítás magyarról angolra; 12. Conjunctions; Sports; írás: fordítás angolról magyarra; 13. Consolidation; Test Two; 14. Interviews. Tanegységleírások Rendszeres (szóbeli és írásbeli) felkészülés az órákra. A határidős feladatok pontos teljesítése. Az esetleges hiányzásokból adódó elmaradások önálló pótlása. Aktív részvétel az órákon. Félévközi ellenőrzés: szóbeli beszámolók, röpdolgozatok, házi és témazáró zárthelyi dolgozatok. Authentic texts (reading and listening) from English language media and the internet, e.g.: learningenglish; Sample examination papers (e.g. Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar szótár. 89

8 AQUINÓI SZENT TAMÁS ERÉNYTANA KGATE Levelező (KETEG), I. félév, előadás, 5 kredit Dr. Szabó Bertalan OP Megismertetni az erények helyét és szerepét Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiájában. Ismeri Aquinói Szent Tamás erénytanát mint erkölcsteológiájának legjelentőse részét. Képes meghatározni a különféle erényeket, és azokat szerves összefüggésükben szemlélni. Elkötelezett aan, hogy a keresztény értékrendet vállalja és másokkal megismertesse. Szent Tamás erényetikájának forrásai. A boldogság és az erény. Az isteni erények: hit, remény, szeretet. A sarkalatos erények és jelentőségük. Az okosság mint az erkölcsi élet vezető erénye. Az igazságosság különféle területei és alkalmazása. A vallásosság. Az igazságosság és a szeretet kapcsolata. A bátorság és annak kapcsolt erényei: nagylelkűség, bizalom, türelem, állhatatosság. Az önmérséklet és annak kapcsolt erényei: becsületesség, tisztaság, alázatosság. Szent Tamás erénytana a jelenlegi erényetikák fényében. A félév végén szóbeli vizsga. Kötelező irodalom Bolberitz Pál Gál Ferenc: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája, Ecclesia, Budapest, 1987; Szabó Bertalan: Az okosság Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiájában, Tanítvány 12 (2007/1) 43 50; Uő: Az igazságosság Aquinói Szent Tamás szerint, Tanítvány 12 (2007/2) 34 45; Uő: A bátorság Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiájában, Tanítvány 13 (2008/1) 12 21; Uő: Az önmérséklet erénye Aquinói Szent Tamás tanításában, Tanítvány 13 (2008/2) 3 12; Király Ernő: A keresztény élethivatás. A keresztény élet az erkölcsteológia fényében, Szent István Társulat, Budapest, Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, IIa IIae; Servais Pinckaers: A keresztény erkölcsteológia forrásai. Módszere, tartalma, története, Paulus Hungarus Kairosz, Budapest Szentendre, 2001; Josef Pieper: A négy sarkalatos erény. Okosság, igazságosság, bátorság, tartás és mérték, Vigilia, Budapest,

9 BETEGEK ÉS SZENVEDŐK PASZTORÁCIÓJA: SZENTSÉGEK ÉS JELENLÉT PTBP/E Esti, I. félév, gyakorlat, 4 kredit Gyakorlatvezető Prof. Arnaldo Pangrazzi MI A gyakorlat tartalmát, követelményeit, az esetleges kötelező és ajánlott irodalmat a gyakorlatvezető a félév elején ismerteti. A BETEGSÉGEK LÉLEKTANA PTBL/E Esti, II. félév, előadás, 4 kredit Dr. Horváth-Szabó Katalin A hallgatók megismertetése a testi betegségeket kísérő sajátos pszichés folyamatokkal, kóros reakciókkal, a beteg-lét megélésének következményeivel, spirituális és pszichés szükségleteivel. Tanegységleírások A megszerzett szakmai ismereteket a gyakorlati felkészítés segítségével képes a gyakorlatban alkalmazni, rendelkezik azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek által elemezni tudja hivatása művelésének gyakorlati területeit. Képes integráltan értelmezni a hivatásához szükséges teológiai és pszichológiai ismereteket, szakmai identitása a pasztorálpszichológia interdiszciplináris tudományterületéhez kötődik. A pasztorális beszélgetéseket segítő kapcsolati beszélgetéseknek tekinti, a pszichés terheltségeknek képes felismerni azokat a szintjeit, amelyek kezelése meghaladja segítői kompetenciáját. A kurzus első része a beteg-lét általános következményeivel foglalkozik. 1. Betegségegészség, betegséghez való viszonyulás; 2. Fájdalom, szenvedés, korlátozottság megélése; 3. Megküzdés a betegséggel; 4. Társas, érzelmi és spirituális szükségletek; 5. A szeretet mint egészségügyi tényező: társtámogatás; A kurzus második része a pasztorális tanácsadás szempontjából kiemelt jelentőségű betegségcsoportok speciális aggodalmait, hatásait, szükségleteit, következményeit és személyiségspecifikus kísérőjelenségeit 91

10 elemzi. 6. Szív- és koszorúér-betegségek; 7. Daganatos betegségek; 8. Sebészeti műtéteket megelőző állapotok; Stroke, illetve súlyos korlátozottsággal járó krónikus állapotok; 11. Vetélés, meddőség; 12. Krónikus élethossziglan tartó betegségek; Korlátozott életlehetőségekkel járó súlyos balesetek következtében kialakuló állapotok. A félév végén kollokvium. Irodalom Michael Klessman (szerk.): A klinikai lelkigondozás kézikönyve, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2002, ; Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia, ELTE Eötvös, Budapest, 1998, ; Hárdi István: Pszichológia a betegágynál, Medicina, Budapest, 1998, ; Ulrich Eibach: Egészség és betegség. Antropológiai, teológiai és etikai aspektusok, in: Michael Klessman (szerk.): i. m., ; Horti József Riskó Ágnes (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest, 2007; Kállai János Varga József Oláh Attila (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest, 2007 (kijelölt fejezetek: VIII., X., XIV., XV., XVIII.). BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA BABHGYN, MTBHGYNN Nappali, II. félév, gyakorlat, 2 kredit Gyakorlatvezető Svajcsikné Pál Bernadette A kateketika alapfogalmainak és a katekéta feladatainak megismerése, amely segítheti a hallgató pályaválasztásának tudatosa megalapozását. Ismeri a katekézis fő feladatait, annak helyszíneit, szintjeit és az egyház katekétával kapcsolatos elvárásait. Képes a katekézis szintjeinek megkülönböztetésére, lehetőségeinek felmérésére. Elkötelezett aan, hogy elképzeléseit az egyház tanításával összhangba hozza. 1. A katekézis; 2. A katekézis megnyilvánulási formái; 3. A katekézis helyszínei: a plébánia; 4. Az önkormányzati iskola; 5. A katolikus iskola; 6. Mit érdemes megfigyelni az óralátogatásokon?; 7. A katekézis szintjei; 8. A katekézis fő feladatai; 9. A hittanóra felépítése; 10. Alkalmazott módszerek; 11. A katekézis eszközei; 12. Motiválás és fegyelmezés; 13. Eredményesség; 14. Konzultációs lehetőség(ek). 92

11 A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, Szent István Társulat, Budapest, (KÁD); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, (MKD); A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest, (Komp.); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága: A magyar katolikus hitoktatás tantervei, Vác, (Kerettanterv) BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA I. BABHGY1/E Esti, I. félév, gyakorlat, 0 kredit Gyakorlatvezető Svajcsikné Pál Bernadette A katekézis szervezett formáinak és a katekéta feladatainak megismerése, amely segítheti a hallgató pályaválasztásának tudatosa megalapozását. Ismeri a szervezett formában történő katekézis helyszíneit és az egyház katekétával kapcsolatos elvárásait. Képes a szervezett katekézis különböző formáinak megkülönböztetésére, lehetőségeinek felmérésére, azok összehasonlítására. Elkötelezett aan, hogy elképzeléseit az egyház tanításával összhangba hozza. Tanegységleírások A katekézis; A katekézis megnyilvánulási formái; A katekézis helyszínei: a plébánia, az önkormányzati iskola, a katolikus iskola; Mit érdemes megfigyelni az óralátogatásokon? A félév során zárthelyi dolgozat. Irodalom A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, Szent István Társulat, Budapest, (KÁD); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, (MKD); A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest, (Komp.); A 93

12 Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága: A magyar katolikus hitoktatás tantervei, Vác, (Kerettanterv) BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA II. BABHGY2/E Esti, II. félév, előadás, 0 kredit Svajcsikné Pál Bernadette Tanegységi előfeltétel Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. A kateketika alapfogalmainak és a katekéta feladatainak megismerése, ami segítheti a hallgató pályaválasztásának tudatosa megalapozását. Ismeri a katekézis fő feladatait, szintjeit, módszereit, eszközeit és az egyház katekétával kapcsolatos elvárásait. Képes a katekézis szintjeinek megkülönböztetésére, lehetőségeinek felmérésére, a megfelelő módszerek és eszközök meghatározására. Elkötelezett aan, hogy elképzeléseit az egyház tanításával összhangba hozza. A katekézis szintjei; A katekézis fő feladatai; A hittanóra felépítése; Alkalmazott módszerek; A katekézis eszközei; Motiválás és fegyelmezés; Eredményesség; Konzultációs lehetőség(ek). A félév során zárthelyi dolgozat. Irodalom A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, Szent István Társulat, Budapest, (KÁD); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, (MKD); A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest, (Komp.); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága: A magyar katolikus hitoktatás tantervei, Vác, (Kerettanterv) 94

13 BEVEZETÉS A KERESZTÉNYSÉGBE GYBK Levelező (GYIT), II. félév, gyakorlat, 2 kredit Gyakorlatvezető Dr. Nemeshegyi Péter SJ A kereszténység Jézus Krisztus személyéhez kötődik. Ezért az evangéliumok és egyéb korabeli írások alapján azt igyekezünk bemutatni, hogy Jézus mit akart, mit tett, mit tanított, és hogy ezek alapján milyen kép alakul ki Istenről, az emberről és a világról. Jézus hatástörténete mind a mai napig folytatódik az egész világon. Sokan vannak világszerte, akik ma is hisznek Istenben és Jézusban, igyekeznek Istennel együtt szeretni, és reménykednek a szeretet végső győzelmében. A félév végén gyakorlati jegy. Nemeshegyi Péter: Mi a kereszténység? Prugg Verlag, Eisenstadt, 1990 (Agapé, Szeged, é. n.; BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA BABKPGYN Nappali, II. félév, előadás, 2 kredit Tanegységleírások Nobilis Márió A követelményeket a szaktanár az első órán ismerteti. A nyáron elvégzendő gyakorlat követelményeit a gyakorlati munkafüzet tartalmazza. 95

14 BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA BABKPGY/E Esti, II. félév, előadás, 1 kredit Dr. Pákozdi István Az ifjúság lelkipásztori szolgálatának kialakítása, bevezetés a közösségek kialakításához, a táborszervezéshez és a lelkigyakorlatok, ifjúsági rendezvények szervezéséhez. Ismeri az egyház ifjúságpasztorációs stratégiáját. Képes tábor, lelkigyakorlat, rendezvények stb. szervezésére. Elkötelezettséget vállal egy konkrét program megvalósításában és az ifjúság lelkipásztori szolgálatában. 1. Az ifjúságpasztoráció az egyházi dokumentumok tükrében; 2. Közösségszervezés, közösségtípusok, minták; 3. Táborszervezés, lelkigyakorlat-vezetés; 4. Az ifjúsági világtalálkozók; 5. Egyéni lelkivezetés, tanácsadás, kapcsolattartás, imakönyvek, irodalom. Egy nyári táborban való részvételt követően elkészített írásban (beadandó) ismertetés. Irodalom Szentmártoni Mihály: A fiatalok világa, Róma 1985; Táborszervezés és táborvezetés. Jegyzet az Országos Katolikus Ifjúsági Vezetőképző hallgatói számára, Budapest, 2000; Horánszky Anna (szerk.). Tájoló. Ifjúságpasztorációs kézikönyv, KIM, Budapest, 2004; Luc Aerens: 100 eljárásmód a keresztény csoportmunkához, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1989; Hervay F. Levente: Cserkészek Táborozási Könyve, Márton Áron Kiadó, Budapest, BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: APOSTOLI LEVELEK BAUB2N, MTUB2N Nappali, II. félév, előadás, 3 kredit Dr. Szatmári Györgyi 96

15 Hogy az Újszövetség korának történelmi, kulturális és vallási viszonyait, az újszövetségi kánon kialakulását bemutassa, valamint az apostoli levelek és a Jelenések könyve forrásait, műfajait és a könyvek létrejöttének körülményeit megismertesse. Ismeri az egyes könyvek történelmi hátterét, forrásait, a szerzőre, a címzettekre és a könyvek kialakulására vonatkozó, ma uralkodó véleményeket. Képes a történelmi háttérre, zsidó hagyományra vonatkozó ismeretei alapján a keresztény hit egyes újszövetségi könyvekhez kötődő tartalmának világos kifejtésére. Elkötelezetten törekszik az apostoli levelek üzenetének mélye megértésére, és az apostoli buzdítást követő, a Jelenések könyve által megjelenített reményt tanúsító életre. 1. Az apostoli levél műfaji jellemzői; 2. Pál apostol személye és működése; 3. Pál és a tesszalonikai egyház; 4. Pál és a galaták; 5 6. Pál és a korintusi egyház; 7. Pál és a filippi egyház; 8. Levél Filemonnak; 8 9. Pál neve alatt megjelent levelek; 10. Pasztorális levelek; 11. Katolikus levelek; 12. A Zsidókhoz írt levél; 13. Az apokaliptika jellemzői; 14. Jelenések könyve. A félév végén kollokvium. Irodalom Az órákon kiadott jegyzet. Yohanan Aharoni Michael Avi-Yonah (szerk.): Bibliai Atlasz, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1999; Bibliai atlasz: kortörténeti bevezetéssel, Református Sajtóosztály, Budapest, [é. n.]; Xavier Léon-Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára, Új Ember, Budapest, 2008; Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin, Budapest, Tanegységleírások BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: EVANGÉLIUMOK BAUB1N, MTUB1N Nappali, I. félév, előadás, 3 kredit Dr. Szatmári Györgyi Hogy az Újszövetség korának történelmi, kulturális és vallási viszonyait, az újszövetségi kánon kialakulását bemutassa, valamint az evangéliumok és az Apostolok cselekedetei forrásait, műfajait és a könyvek létrejöttének körülményeit megismertesse. 97

16 Ismeri az egyes könyvek történelmi hátterét, forrásait, a szerzőre, a címzettekre és a könyvek kialakulására vonatkozó, ma uralkodó véleményeket. Képes a történelmi háttérre, zsidó hagyományra vonatkozó ismeretei alapján a keresztény hit egyes újszövetségi könyvekhez kötődő tartalmának világos kifejtésére. Elkötelezetten törekszik az evangéliumok üzenetének egyre mélye megismerésére és megértésére. 1. Az újszövetségi kánon. Az Újszövetség nyelve és műfajai; 2. A Római Birodalom a Kr. u. 1. században; 3. Az Újszövetség irodalmi környezete; 4. Messiási várakozások; 5. Az evangéliumok keletkezése, a szinoptikus kérdés; 6 7. Evangélium Márk szerint; 8 9. Máté evangéliuma; Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedetei; Evangélium János szerint. A félév végén kollokvium. Irodalom Az órák során kiadott jegyzet. Yohanan Aharoni Michael Avi-Yonah (szerk.): Bibliai Atlasz, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1999; Bibliai atlasz: kortörténeti bevezetéssel, Református Sajtóosztály, Budapest, [é. n.]; Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról, Szent István Társulat, Budapest, 1980; Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, Szent István Társulat, Budapest, 2010; Xavier Léon-Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára, Új Ember, Budapest, 2008; Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin, Budapest, BIBLIAI ÉS SZISZTEMATIKUS TEOLÓGIAI ANTROPOLÓGIA I II. PTTA1/E, PTTA2/E Esti, I II. félév, előadás, 2-2 kredit Dr. Sulyok Elemér OSB A hallgatók a képzés kezdetén kapjanak áttekinthető, holisztikus képet az emberről, test-lelki mivoltáról, teremtett, bűnös és megváltott állapotában, hiszen a pasztorális tanácsadó tevékenysége alapvetően az emberre irányul. 98

17 Betekintéssel rendelkezik az emberrel foglalkozó tudományokról, ismeri a keresztény emberképet, az ember eszkatologikus hivatását, földi sorsának alakulását a bűn és kegyelem feszültségében. Képes az emberről szerzett teológiai ismereteit helyesen alkalmazni a konkrét személyekkel való találkozásban, pasztorális tevékenységét össze tudja hangolni a pszichológia terápiás tevékenységével. Elkötelezetten törekszik a reá bízottak test-lelki egészségének segítségére, e világi boldogulásuk és túlvilági üdvösségük szolgálatára. I. Az ember teremtése. Az ember Isten képe és hasonlatossága. Az ember királyi méltósága. A kert művelése : munka és kultúra. A bűnös ember. Szenvedés, betegség (a rossz problémája). Az ember ószövetségi és újszövetségi képe (test és lélek, kötöttség és szabadság, zárt és nyitott lény, rejtőző és kinyilatkoztató lény); II. Félelem és szorongás, erőszak (átok és áldás), néhány szó az átokzsoltárokról, agresszivitás, háború és béke, ember és Isten kapcsolata, imádság, dicséret, áldás, várakozás, ígéret (beteljesedés), az ünnep: a megszentelés és a pihenés napja. Az ember Isten rendelte célja: az üdvösség. Feltámadás az Ó- és Újszövetségben. A félév végén szóbeli vizsga (a jegyzet alapján). Néhány szócikk a Biblikus Teológiai Szótárból; Hans Walter Wolf: Az Ószövetség antropológiája, Harmat, Budapest, Tanegységleírások BIBLIAISMERET SZIGORLAT BABSZIG/E, RIBSZIG/E Esti, szigorlat, 4 kredit I. Ószövetségi bevezetés 1. Az Ószövetség szövege, kánonja, fordításai (Rózsa H. 1.: 1 4. ) 2. A Pentateuchus keletkezésére vonatkozó elméletek (Rózsa H. 1.: 5 6. ) 3. A Pentateuchus forrásai (Rózsa H. 1.: ) 4. A Deuteronomisztikus történeti mű és a Krónikás történeti mű (Rózsa H. 1.: és 2.: ) 5. Nagypróféták (Rózsa H. 2.: 20, 26, ) 6. Az Ószövetség bölcsességi irodalma (Rózsa H. 2.: ) 7. Dániel könyve és az apokaliptika (Rózsa H. 2.: 45. ) 99

18 8. Az Ószövetség deuterokanonikus könyvei (Xeravits G.: A deuterokanonikus könyvek, ) II. Ószövetségi exegézis 60 tetszőlegesen választott vers exegézise III. Újszövetségi bevezetés 1. Az evangéliumok előtti szájhagyomány (Tarjányi B. 2.: 14 26, ) 2. A szinoptikus kérdés és a szinoptikus evangéliumok (Tarjányi B. 2.: ) 3. A jánosi iratok (Tarjányi B. 2.: , ) 4. Páli levelek 1. (Tarjányi B. 1.: ) 5. Páli levelek 2. (Tarjányi B. 1.: ) 6. A katolikus levelek és a Zsidókhoz írt levél (Tarjányi B. 2.: , ) IV. Újszövetségi exegézis 60 tetszőlegesen választott vers exegézise (Az exegézisre választott verseket a szigorlat időpontja előtt 1 hónappal, írásban kell bejelenteni a tanszéken vagy a Tanulmányi Osztályon.) BIBLIKUM RÉSZISMERETIS SZEMINÁRIUM: IZRAEL KORAI TÖRTÉNETE RIBSZ/E Esti, II. félév, gyakorlat, 1 kredit Gyakorlatvezető Balogh Katalin Megismerkedés az ókori Izraelnek mint az ószövetségi Szentírás történeti, földrajzi és kulturális hátterének történetével. Fontos, hogy az órán nem csupán az ország politikaés eseménytörténetével foglalkozunk, hanem nagyo hangsúlyt kap az életmódtörténet, illetve a tudomány- és kutatástörténet problémáinak tárgyalása és közös vizsgálata. Biztos történettudományi ismeretekkel rendelkezik. Képes az ószövetségi szövegek önálló feldolgozására és értelmezésére. Elkötelezett aan, hogy pontos ószövetségi szövegismeret és a szövegek hátterének alapos és kritikus tanulmányozása alapján oktassa hallgatóságát. 100

19 1. Félévi tudnivalók ismertetése; Témamegbeszélés; Bevezetés I.: Az ókori Izrael geopolitikai helyzete (irodalom: J. M. Miller J. H. Hayes: 27 54); Bevezetés II.: A színhely, Az ókori Izrael mindennapjai; Tudománytörténeti alapkérdések (forrás: Biblia: Gen 12 36; irodalom: I. Finkelstein N. A. Silberman: 13 39; J. M. Miller J. H. Hayes: 54 78); 2. A származás problematikája; A pátriárka történetek és a kivonulás, az egyiptomi fogság és háttere (forrás: Biblia: Gen 12 36; Gen 37 50; Ex 1 18; irodalom: Merneptah Izrael-stélé -je, ÓKTCh 50; irodalom: A. Kuhrt, I. köt., ; I. Finkelstein N. A. Silberman: 39 60, 60 83, ; M. Magnusson: 61 [2. bekezdés] 72 [1. bekezdés]). A félév végi jegy feltétele: az utolsó órára írásban beadandó oldalas szemináriumi dolgozat elkészítése előre megbeszélt vizsgálati szempontok alapján, szabadon választott ókori izraeli történeti témából. Források Biblia: Ószövetség (bármely modern magyar fordítás); Harmatta János (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomathia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1965 és úja kiadások (röv. ÓKTCh); James B. Pritchard (ed.): Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton UP, New Yersey, 1969 (röv. ANET); James B. Pritchard (ed.): Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament, Princeton UP, New Yersey, 1969 (röv. ANEP); Donald. J. Wiseman: Chronicles of Chaldean Kings ( B.C.) in the British Museum [British Museum, London, 1961], in: J. Maxwell Miller John H. Hayes: A History of Ancient Israel and Judah, Westminster Press, Philadelphia, 1986 (röv. CCK). Kötelező irodalom Israel Finkelstein Neil Asher Silberman: Biblia és régészet, Az ókori Izrael történelmének két arca, Gold Book, Budapest, 2003; J. Maxwell Miller John H. Hayes: Az ókori Izrael és Júda története, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2003; Yohanan Aharoni Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz, Szent Pál Akadémia, Budapest, Tanegységleírások Rainer Albertz: A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, John Knox, Louisville 1994; John Baines Jaromír Málek: Az ókori Egyiptom atlasza, Helikon, Budapest, 2000; John Bright: Izrael története, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1977 (és úja kiadások); C. W. Ceram: A hettiták regénye, Gondolat, Budapest, 1964; Herbert Haag: Bibliai lexikon, Szent István Társulat, Budapest, 1989; J. Maxwell Miller John H. Hayes: Israelite and Judaean History, Trinity, Philadelphia, 1977; Henk Jagersma: Izráel története az ószövetségi korban, I II. kötet, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1991; Karasszon István: Izrael története, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1994; Kákosy László: Ré fiai, Gondolat, Budapest, 1979; Amelie Kuhrt: Az ókori Közel-Kelet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2005; The Lion Bibliai Enciklopédia, Magyar Könyvklub, Budapest, 101

20 2000; Magnus Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában, Gondolat, Budapest, 1985; Michael Roaf: A mezopotámiai világ atlasza, Gondolat, Budapest, 1998; John Rogerson: A Bibliai világ atlasza, Gondolat, Budapest, 1994; Eliezer D. Oren: The Sea Peoples and Their World: A Reassessment, The University Museum, Philadelphia, 2000; Roland de Vaux: Les institutions de l Ancien Testament I II, Cerf, Paris, 1958 = Das Alte Testament und seine Lebensordnungen I II., Herder, Freiburg i. Br., 1960 = Ancient Israel Its Life and Institutions, Darton, Longman & Todd, London 1961); Vojtech Zamarovsky: Egy eltűnt birodalom titkai nyomában, Madách, Bratislava, 1972; Kézikönyv a Bibliához, Lilliput Könyvkiadó, Budapest, BIBLIKUM SZEMINÁRIUM: MI A CSODA? BABSZ/E Esti II. félév, gyakorlat, 3 kredit Gyakorlatvezető Dr. Szatmári Györgyi Betekintést nyújtani a témával kapcsolatos szakirodalomba. A csoda fogalmának különböző értelmezéseit figyelembe véve feltárni a csoda bibliai fogalmát, megvizsgálni a csodaelbeszélések sajátosságait és részletesen elemezni János evangéliumának néhány csodaelbeszélését. Ismeri a témához kapcsolódó szakirodalmat és a csoda fogalmának tö értelmezését. Képes egy evangéliumi csodaelbeszélés elemző, forrásokra támaszkodó bemutatására. Elkötelezett hitében és nyitott a csodákra, vagyis keresi a hétköznapok történéseiben Isten szeretetének és gondoskodásának jeleit. A csoda fogalmának történeti alakulása. A csoda bibliai fogalma. A csodaelbeszélések általános jellemzői. A bibliai csodaelbeszélések típusai. A jánosi csodaelbeszélések elemzése: Kána és Betánia: két, csak János evangéliumában szereplő csodaelbeszélés (Jn 2 és Jn 11). Az Élet Ura (Jn 4,43 54). Egész-ség (Jn 5,1 18). Önátadás és rátalálás (Jn 6). Megnyílt szemek (Jn 9). 102

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Tantárgy neve Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB 1002 Szána Zsuzsanna

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai:

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Erkölcsteológia I.: A keresztény erkölcs alapkérdései HET 171,A A félév a keresztény erkölcs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Irodalom és színház A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben