TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben)"

Átírás

1 TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (ábécérendben)

2 ALAPVETŐ ETIKA ETAE/E Esti, I. félév, előadás, 1, illetve 2 kredit Dr. Papp Miklós Az erkölcsi alapfogalmak, a tudományos metódus és szisztémák történelmi és mai hermeneutikus értelmezése. Az alapokra épülnek a továi témák, amelyek célja az erkölcsös életvezetés és a tanácsadás megtanulása a filozófiai, a teológiai és a humántudományok fényében. Ismeri az etikai alapfogalmakat és szisztémákat, a teológiai és humántudományok eredményeit. Képes tisztán gondolkodni az erkölcsi alapértékekről az erkölcsi felszínességben és zűrzavarban, s ezen az úton továfejlődni a töi tantárgy által. A plurális társadalomban erkölcsileg képzett személyiségként képes éretten gondolkodni és dönteni mindennapi és határszituációkban is az értékeknek elkötelezetten. Az etika tudományos fogalmai, metodikája, felosztása után az etika interdiszciplináris jellegét tárgyaljuk. Az Ószövetség és az Újszövetség éthoszát összevetjük a természetes erkölcsi törvény teóriájával. Megvizsgáljuk a transzcendentális és a kategoriális szabadságot mint az erkölcs lehetőségi feltételét, majd az alapdöntés/egyes döntés stratégiai meghozatalát és az aan való kitartás gyakorlati lépéseit. A lelkiismeret méltóságának, nevelésének és a döntést segítő erkölcsi szisztémáknak a megismerése nélkülözhetetlen a döntésekhez. Végül a bűn lejtőjét, osztályozását, és az erkölcsi feltámadást tárgyaljuk. A félév végén szóbeli vizsga. Kötelező irodalom Papp Miklós: Teológiai etika alapvetés, jegyzet, (Tételsor a tartalomjegyzék.) Nyíri Tamás: Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest, 2003; Hársing László: Bevezetés az etikába, Bíbor, Miskolc, 1999; A Katolikus Egyház katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest, 2002, ; Helmut Weber: Általános erkölcsteológia. Hívás és válasz, Szent István Társulat, Budapest, 2001; Tarjányi Zoltán: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai, Szent István Társulat, Budapest, 2005; Klaus Demmer: Fundamentale Theologie des Ethischen, Herder, Freiburg i. Br., 1999; Franz Böckle: A morálteológia alapfogalmai. A keresztény lelkiismeret és nevelése, Jel, Budapest, 2004; II. János Pál: 84

3 Veritatis splendor enciklika, az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről (1993), in: Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai, II. kötet, Szent István Társulat, Budapest, 2005, 7 86; Karl-Heinz Peschke: Christliche Ethik. Grundlegungen der Moraltheologie, Paulinus, Trier, ANGOL NYELV B1 SZINT BAAN1B1N I. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné Előfeltétel Legalá 2 szemeszter anyagának ismerete. Az önálló nyelvhasználat kezdetét jelentő küszöbszint elérése. Rendelkezik az önálló kommunikációhoz szükséges legfontosa nyelvi ismeretekkel (lexika, nyelvtan, nyelvi funkciók, szövegértés és -alkotás stb.). Képes gyakran előforduló helyzetekben (szóban és írásban) információt cserélni, gondolatokat, érzéseket, véleményt megérteni és kifejezni. Tanulási módszerei lehetővé teszik az önálló ismeretszerzést. Tanegységleírások 1. Review; NCE Elementary Module 11 15: Consolidation and test; Talk about summer readings; 2. Module 1: Leisure & lifestyle; Question forms, Present Simple (revision); Leisure activities; 3. Module 2: Important firsts; Past Simple, time phrases; Telling a story; 4. Module 3: At rest, at work; should / shouldn t; Daily routines, jobs; 5. Module 4: Special occasions; Present Continuous & Pres. Simple Future arrangements; Dates and special occasions; 6. Module 5: Appearances; Comparative and superlative adjectives; Physical appearance; 7. Consolidation 1 5; Test One; 8. Module 6: Time off; Intentions and wishes, Prediction; Free time activities, holidays; 9. Module 7: Ambitions and dreams; Present Perfect & Past Simple, with for and other time words; Famous people dreams, ambitions, achievements; 10. Module 8: Countries and cultures; Articles quantifiers (U and C nouns); Geographical features, asking for and giving directions; 11. Module 9: Old and new; Probability (may, might, etc.) Present Tense after if, when; Modern and traditional; 12. Module 10: Take care!; Used to; Past Continuous, time words in narratives; Health and accidents; 13. Consolidation 6 10; Test Two; 14. Interviews. 85

4 Rendszeres felkészülés és részvétel az órákon. A félév során házi feladatok, röpdolgozatok, témazáró dolgozatok. Kötelező irodalom New Cutting Edge (NCE) Pre-Intermediate Student s és Workbook with Key. english; Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar (közép) szótár. ANGOL NYELV B1 SZINT BAAN2B1N II. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné Előfeltétel Legalá 3 szemeszter anyagának ismerete. A középhaladó szint eléréséhez szükséges nyelvi ismeretek és készségek megszerzése és megszilárdítása. A rendelkezésre álló nyelvi eszközök segítségével képes ismerős helyzetekben (szóban és írásban) információt cserélni, gondolatokat, érzéseket, véleményeket megosztani. Tanulási módszerei lehetővé teszik az önálló ismeretszerzést. 1. Revision; Talking about the holiday. X-mas; 2. Module 11: The best thing in life; Gerunds after verbs of liking & disliking; Hoies and interests; 3. Module 12: Go to have it; Present Simple Passive, Past Simple Passive; Everyday objects, Suggestion; 4. Module 13: Choosing the right person; Present Past Simple & Continuous; Personal characteristic; 5. Module 14: Money, money, money; Past Perfect, Large numbers; Money; 6. Module 15: Imagine; Conditional sentences, Will, would; The story of a song; 7. Consolidation; Test One; 8. Review of Modules 1 3; 9. Review of Modules 4 6; 10. Review of Modules 7 10; 11. Review of Modules 11 13; 12. Review of Modules 14 15; 13. Consolidation; Test Two; 14. Interviews. 86

5 Rendszeres (szóbeli és írásbeli) felkészülés az órákra. A határidős feladatok pontos teljesítése. Az írásbeli feladatok (Workbook) rendszeres önálló feldolgozása és ellenőrzése. Az eredményes közös tanulást segítő részvétel az órákon. Félévközi ellenőrzés: szóbeli beszámolók, röpdolgozatok (a Student s és a Workbook anyagából), házi és témazáró zárthelyi dolgozatok. Kötelező irodalom New Cutting Edge Pre-Intermediate Student s és Workbook with Key. Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar szótár. ANGOL NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ BAAN1NYVN I. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné Előfeltétel Legalá 4 szemeszter anyagának ismerete. Tanegységleírások A középhaladó nyelvtudás második (állami nyelvvizsga) szintjének eléréséhez szükséges nyelvi ismeretek és készségek megszerzése és megszilárdítása. Ismerkedés tipikus vizsgafeladatokkal az egyéni felkészülés segítése érdekében. Ismerkedés szakmai (egyházi) nyelvhasználattal. Az önálló nyelvhasználatot lehetővé tevő nyelvi eszközök (lexika, nyelvtan, nyelvi funkciók, szövegalkotás stb.) birtokában képes összetett, konkrét és elvont témájú szövegek önálló feldolgozására. Folyamatos interakciót tud fenntartani anyanyelvi szintű beszélgetőpartnerrel. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témakörökben. Megszerzett nyelvtudását tanulmányaiban, valamint általános művelődése és tájékozódása érdekében hasznosítja. 87

6 1. Assessment of grammar & language skills Checking summer tasks; Talking about the Summer; írás: Informal letter; 2. Revision of tenses ACTIVE VOICE; Families; írás: Multiple choice test; 3. Revision of tenses PASSIVE VOICE; Jobs and occupation; írás: A curriculum vitae; 4. Causative; School, education; írás: and old friend; 5. Reported speech Statements and orders; Housing; írás: Make up an advertisement about your flat; 6. Reported speech Questions; Housework and mending; írás: Job specification for housewives or househusbands; 7. Consolidation; Test One; 8. Relative Clauses; Radio and TV; írás: Complete the summary of -an article; 9. Conditional (zero & first); Meals; írás: fordítás magyarról angolra; 10. Conditional (Second and third); Weekend and daily routines; írás: fordítás magyarról angolra; 11. Expressing wishes & regrets; Accommodation and holidays; írás: Multiple choice test; 12. Adjectives & adverbs; The world live in; írás: fordítás angolról magyarra; 13. Consolidation; Test Two; 14. Interviews. Rendszeres (szóbeli és írásbeli) felkészülés az órákra. A határidős feladatok pontos teljesítése. Az esetleges hiányzásokból adódó elmaradások önálló pótlása. Aktív részvétel az órákon. Félévközi ellenőrzés: szóbeli beszámolók, röpdolgozatok, házi és témazáró zárthelyi dolgozatok. Kötelező irodalom Raymond Murphy: English Grammar in Use for intermediate students, Cambridge UP; Joágy Ilona Katona Luca Kevin Shopland: General Communication Skills and Exercises, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Authentic texts (reading and listening) from English language media and the internet, e.g.: learningenglish; Sample exami nation papers (e.g. Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar szótár. ANGOL NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ BAAN2NYVN II. félév, gyakorlat, 3 kredit Nyelvtanár Tobisch Ferencné 88

7 Előfeltétel Legalá 5 szemeszter anyagának ismerete. A középhaladó nyelvtudás második (állami nyelvvizsga) szintjének eléréséhez szükséges nyelvi ismeretek és készségek megszerzése és megszilárdítása. Ismerkedés tipikus vizsgafeladatokkal az egyéni felkészülés segítése érdekében. Ismerkedés szakmai (egyházi) nyelvhasználattal. Az önálló nyelvhasználatot lehetővé tevő nyelvi eszközök (lexika, nyelvtan, nyelvi funkciók, szövegalkotás stb.) birtokában képes összetett, konkrét és elvont témájú szövegek önálló feldolgozására. Folyamatos interakciót tud fenntartani anyanyelvi szintű beszélgetőpartnerrel. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témakörökben. Megszerzett nyelvtudását tanulmányaiban, valamint általános művelődése és tájékozódása érdekében hasznosítja. 1. Modal verbs: obligation, necessity; Shopping; írás: fordítás magyarról angolra; 2. Modal verbs: Ability; Health; írás: levélírás; 3. Modal verbs: Certainly, speculation; Traffic in towns; írás: fordítás angolról magyarra; 4. Countable & Uncountable nouns; Travelling; írás: Szövegértés; 5. Articles; Holidays and celebrations; írás: levélírás; 6. Quantifiers; Theatre, cinema, music; írás: fordítás magyarról angolra; 7. Consolidation; Test One; 8. Verbs followed by the Infinitive or Gerund; Hungary; írás: fordítás angolról magyarra; 9. Present and Past Participle; Great Britain; írás: szövegértés; 10. Clauses of purpose; The United States of America; írás: levélírás; 11. Clauses of concession; Information Technologies; írás: fordítás magyarról angolra; 12. Conjunctions; Sports; írás: fordítás angolról magyarra; 13. Consolidation; Test Two; 14. Interviews. Tanegységleírások Rendszeres (szóbeli és írásbeli) felkészülés az órákra. A határidős feladatok pontos teljesítése. Az esetleges hiányzásokból adódó elmaradások önálló pótlása. Aktív részvétel az órákon. Félévközi ellenőrzés: szóbeli beszámolók, röpdolgozatok, házi és témazáró zárthelyi dolgozatok. Authentic texts (reading and listening) from English language media and the internet, e.g.: learningenglish; Sample examination papers (e.g. Oxford / MacMillan / Longman Advanced level monolingual dictionary; Országh László vagy Lázár A. Péter Varga György: Magyar angol szótár és Angol magyar szótár. 89

8 AQUINÓI SZENT TAMÁS ERÉNYTANA KGATE Levelező (KETEG), I. félév, előadás, 5 kredit Dr. Szabó Bertalan OP Megismertetni az erények helyét és szerepét Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiájában. Ismeri Aquinói Szent Tamás erénytanát mint erkölcsteológiájának legjelentőse részét. Képes meghatározni a különféle erényeket, és azokat szerves összefüggésükben szemlélni. Elkötelezett aan, hogy a keresztény értékrendet vállalja és másokkal megismertesse. Szent Tamás erényetikájának forrásai. A boldogság és az erény. Az isteni erények: hit, remény, szeretet. A sarkalatos erények és jelentőségük. Az okosság mint az erkölcsi élet vezető erénye. Az igazságosság különféle területei és alkalmazása. A vallásosság. Az igazságosság és a szeretet kapcsolata. A bátorság és annak kapcsolt erényei: nagylelkűség, bizalom, türelem, állhatatosság. Az önmérséklet és annak kapcsolt erényei: becsületesség, tisztaság, alázatosság. Szent Tamás erénytana a jelenlegi erényetikák fényében. A félév végén szóbeli vizsga. Kötelező irodalom Bolberitz Pál Gál Ferenc: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája, Ecclesia, Budapest, 1987; Szabó Bertalan: Az okosság Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiájában, Tanítvány 12 (2007/1) 43 50; Uő: Az igazságosság Aquinói Szent Tamás szerint, Tanítvány 12 (2007/2) 34 45; Uő: A bátorság Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiájában, Tanítvány 13 (2008/1) 12 21; Uő: Az önmérséklet erénye Aquinói Szent Tamás tanításában, Tanítvány 13 (2008/2) 3 12; Király Ernő: A keresztény élethivatás. A keresztény élet az erkölcsteológia fényében, Szent István Társulat, Budapest, Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, IIa IIae; Servais Pinckaers: A keresztény erkölcsteológia forrásai. Módszere, tartalma, története, Paulus Hungarus Kairosz, Budapest Szentendre, 2001; Josef Pieper: A négy sarkalatos erény. Okosság, igazságosság, bátorság, tartás és mérték, Vigilia, Budapest,

9 BETEGEK ÉS SZENVEDŐK PASZTORÁCIÓJA: SZENTSÉGEK ÉS JELENLÉT PTBP/E Esti, I. félév, gyakorlat, 4 kredit Gyakorlatvezető Prof. Arnaldo Pangrazzi MI A gyakorlat tartalmát, követelményeit, az esetleges kötelező és ajánlott irodalmat a gyakorlatvezető a félév elején ismerteti. A BETEGSÉGEK LÉLEKTANA PTBL/E Esti, II. félév, előadás, 4 kredit Dr. Horváth-Szabó Katalin A hallgatók megismertetése a testi betegségeket kísérő sajátos pszichés folyamatokkal, kóros reakciókkal, a beteg-lét megélésének következményeivel, spirituális és pszichés szükségleteivel. Tanegységleírások A megszerzett szakmai ismereteket a gyakorlati felkészítés segítségével képes a gyakorlatban alkalmazni, rendelkezik azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek által elemezni tudja hivatása művelésének gyakorlati területeit. Képes integráltan értelmezni a hivatásához szükséges teológiai és pszichológiai ismereteket, szakmai identitása a pasztorálpszichológia interdiszciplináris tudományterületéhez kötődik. A pasztorális beszélgetéseket segítő kapcsolati beszélgetéseknek tekinti, a pszichés terheltségeknek képes felismerni azokat a szintjeit, amelyek kezelése meghaladja segítői kompetenciáját. A kurzus első része a beteg-lét általános következményeivel foglalkozik. 1. Betegségegészség, betegséghez való viszonyulás; 2. Fájdalom, szenvedés, korlátozottság megélése; 3. Megküzdés a betegséggel; 4. Társas, érzelmi és spirituális szükségletek; 5. A szeretet mint egészségügyi tényező: társtámogatás; A kurzus második része a pasztorális tanácsadás szempontjából kiemelt jelentőségű betegségcsoportok speciális aggodalmait, hatásait, szükségleteit, következményeit és személyiségspecifikus kísérőjelenségeit 91

10 elemzi. 6. Szív- és koszorúér-betegségek; 7. Daganatos betegségek; 8. Sebészeti műtéteket megelőző állapotok; Stroke, illetve súlyos korlátozottsággal járó krónikus állapotok; 11. Vetélés, meddőség; 12. Krónikus élethossziglan tartó betegségek; Korlátozott életlehetőségekkel járó súlyos balesetek következtében kialakuló állapotok. A félév végén kollokvium. Irodalom Michael Klessman (szerk.): A klinikai lelkigondozás kézikönyve, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2002, ; Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia, ELTE Eötvös, Budapest, 1998, ; Hárdi István: Pszichológia a betegágynál, Medicina, Budapest, 1998, ; Ulrich Eibach: Egészség és betegség. Antropológiai, teológiai és etikai aspektusok, in: Michael Klessman (szerk.): i. m., ; Horti József Riskó Ágnes (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest, 2007; Kállai János Varga József Oláh Attila (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest, 2007 (kijelölt fejezetek: VIII., X., XIV., XV., XVIII.). BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA BABHGYN, MTBHGYNN Nappali, II. félév, gyakorlat, 2 kredit Gyakorlatvezető Svajcsikné Pál Bernadette A kateketika alapfogalmainak és a katekéta feladatainak megismerése, amely segítheti a hallgató pályaválasztásának tudatosa megalapozását. Ismeri a katekézis fő feladatait, annak helyszíneit, szintjeit és az egyház katekétával kapcsolatos elvárásait. Képes a katekézis szintjeinek megkülönböztetésére, lehetőségeinek felmérésére. Elkötelezett aan, hogy elképzeléseit az egyház tanításával összhangba hozza. 1. A katekézis; 2. A katekézis megnyilvánulási formái; 3. A katekézis helyszínei: a plébánia; 4. Az önkormányzati iskola; 5. A katolikus iskola; 6. Mit érdemes megfigyelni az óralátogatásokon?; 7. A katekézis szintjei; 8. A katekézis fő feladatai; 9. A hittanóra felépítése; 10. Alkalmazott módszerek; 11. A katekézis eszközei; 12. Motiválás és fegyelmezés; 13. Eredményesség; 14. Konzultációs lehetőség(ek). 92

11 A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, Szent István Társulat, Budapest, (KÁD); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, (MKD); A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest, (Komp.); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága: A magyar katolikus hitoktatás tantervei, Vác, (Kerettanterv) BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA I. BABHGY1/E Esti, I. félév, gyakorlat, 0 kredit Gyakorlatvezető Svajcsikné Pál Bernadette A katekézis szervezett formáinak és a katekéta feladatainak megismerése, amely segítheti a hallgató pályaválasztásának tudatosa megalapozását. Ismeri a szervezett formában történő katekézis helyszíneit és az egyház katekétával kapcsolatos elvárásait. Képes a szervezett katekézis különböző formáinak megkülönböztetésére, lehetőségeinek felmérésére, azok összehasonlítására. Elkötelezett aan, hogy elképzeléseit az egyház tanításával összhangba hozza. Tanegységleírások A katekézis; A katekézis megnyilvánulási formái; A katekézis helyszínei: a plébánia, az önkormányzati iskola, a katolikus iskola; Mit érdemes megfigyelni az óralátogatásokon? A félév során zárthelyi dolgozat. Irodalom A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, Szent István Társulat, Budapest, (KÁD); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, (MKD); A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest, (Komp.); A 93

12 Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága: A magyar katolikus hitoktatás tantervei, Vác, (Kerettanterv) BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA II. BABHGY2/E Esti, II. félév, előadás, 0 kredit Svajcsikné Pál Bernadette Tanegységi előfeltétel Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. A kateketika alapfogalmainak és a katekéta feladatainak megismerése, ami segítheti a hallgató pályaválasztásának tudatosa megalapozását. Ismeri a katekézis fő feladatait, szintjeit, módszereit, eszközeit és az egyház katekétával kapcsolatos elvárásait. Képes a katekézis szintjeinek megkülönböztetésére, lehetőségeinek felmérésére, a megfelelő módszerek és eszközök meghatározására. Elkötelezett aan, hogy elképzeléseit az egyház tanításával összhangba hozza. A katekézis szintjei; A katekézis fő feladatai; A hittanóra felépítése; Alkalmazott módszerek; A katekézis eszközei; Motiválás és fegyelmezés; Eredményesség; Konzultációs lehetőség(ek). A félév során zárthelyi dolgozat. Irodalom A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, Szent István Társulat, Budapest, (KÁD); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, (MKD); A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest, (Komp.); A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága: A magyar katolikus hitoktatás tantervei, Vác, (Kerettanterv) 94

13 BEVEZETÉS A KERESZTÉNYSÉGBE GYBK Levelező (GYIT), II. félév, gyakorlat, 2 kredit Gyakorlatvezető Dr. Nemeshegyi Péter SJ A kereszténység Jézus Krisztus személyéhez kötődik. Ezért az evangéliumok és egyéb korabeli írások alapján azt igyekezünk bemutatni, hogy Jézus mit akart, mit tett, mit tanított, és hogy ezek alapján milyen kép alakul ki Istenről, az emberről és a világról. Jézus hatástörténete mind a mai napig folytatódik az egész világon. Sokan vannak világszerte, akik ma is hisznek Istenben és Jézusban, igyekeznek Istennel együtt szeretni, és reménykednek a szeretet végső győzelmében. A félév végén gyakorlati jegy. Nemeshegyi Péter: Mi a kereszténység? Prugg Verlag, Eisenstadt, 1990 (Agapé, Szeged, é. n.; BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA BABKPGYN Nappali, II. félév, előadás, 2 kredit Tanegységleírások Nobilis Márió A követelményeket a szaktanár az első órán ismerteti. A nyáron elvégzendő gyakorlat követelményeit a gyakorlati munkafüzet tartalmazza. 95

14 BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA BABKPGY/E Esti, II. félév, előadás, 1 kredit Dr. Pákozdi István Az ifjúság lelkipásztori szolgálatának kialakítása, bevezetés a közösségek kialakításához, a táborszervezéshez és a lelkigyakorlatok, ifjúsági rendezvények szervezéséhez. Ismeri az egyház ifjúságpasztorációs stratégiáját. Képes tábor, lelkigyakorlat, rendezvények stb. szervezésére. Elkötelezettséget vállal egy konkrét program megvalósításában és az ifjúság lelkipásztori szolgálatában. 1. Az ifjúságpasztoráció az egyházi dokumentumok tükrében; 2. Közösségszervezés, közösségtípusok, minták; 3. Táborszervezés, lelkigyakorlat-vezetés; 4. Az ifjúsági világtalálkozók; 5. Egyéni lelkivezetés, tanácsadás, kapcsolattartás, imakönyvek, irodalom. Egy nyári táborban való részvételt követően elkészített írásban (beadandó) ismertetés. Irodalom Szentmártoni Mihály: A fiatalok világa, Róma 1985; Táborszervezés és táborvezetés. Jegyzet az Országos Katolikus Ifjúsági Vezetőképző hallgatói számára, Budapest, 2000; Horánszky Anna (szerk.). Tájoló. Ifjúságpasztorációs kézikönyv, KIM, Budapest, 2004; Luc Aerens: 100 eljárásmód a keresztény csoportmunkához, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1989; Hervay F. Levente: Cserkészek Táborozási Könyve, Márton Áron Kiadó, Budapest, BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: APOSTOLI LEVELEK BAUB2N, MTUB2N Nappali, II. félév, előadás, 3 kredit Dr. Szatmári Györgyi 96

15 Hogy az Újszövetség korának történelmi, kulturális és vallási viszonyait, az újszövetségi kánon kialakulását bemutassa, valamint az apostoli levelek és a Jelenések könyve forrásait, műfajait és a könyvek létrejöttének körülményeit megismertesse. Ismeri az egyes könyvek történelmi hátterét, forrásait, a szerzőre, a címzettekre és a könyvek kialakulására vonatkozó, ma uralkodó véleményeket. Képes a történelmi háttérre, zsidó hagyományra vonatkozó ismeretei alapján a keresztény hit egyes újszövetségi könyvekhez kötődő tartalmának világos kifejtésére. Elkötelezetten törekszik az apostoli levelek üzenetének mélye megértésére, és az apostoli buzdítást követő, a Jelenések könyve által megjelenített reményt tanúsító életre. 1. Az apostoli levél műfaji jellemzői; 2. Pál apostol személye és működése; 3. Pál és a tesszalonikai egyház; 4. Pál és a galaták; 5 6. Pál és a korintusi egyház; 7. Pál és a filippi egyház; 8. Levél Filemonnak; 8 9. Pál neve alatt megjelent levelek; 10. Pasztorális levelek; 11. Katolikus levelek; 12. A Zsidókhoz írt levél; 13. Az apokaliptika jellemzői; 14. Jelenések könyve. A félév végén kollokvium. Irodalom Az órákon kiadott jegyzet. Yohanan Aharoni Michael Avi-Yonah (szerk.): Bibliai Atlasz, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1999; Bibliai atlasz: kortörténeti bevezetéssel, Református Sajtóosztály, Budapest, [é. n.]; Xavier Léon-Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára, Új Ember, Budapest, 2008; Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin, Budapest, Tanegységleírások BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: EVANGÉLIUMOK BAUB1N, MTUB1N Nappali, I. félév, előadás, 3 kredit Dr. Szatmári Györgyi Hogy az Újszövetség korának történelmi, kulturális és vallási viszonyait, az újszövetségi kánon kialakulását bemutassa, valamint az evangéliumok és az Apostolok cselekedetei forrásait, műfajait és a könyvek létrejöttének körülményeit megismertesse. 97

16 Ismeri az egyes könyvek történelmi hátterét, forrásait, a szerzőre, a címzettekre és a könyvek kialakulására vonatkozó, ma uralkodó véleményeket. Képes a történelmi háttérre, zsidó hagyományra vonatkozó ismeretei alapján a keresztény hit egyes újszövetségi könyvekhez kötődő tartalmának világos kifejtésére. Elkötelezetten törekszik az evangéliumok üzenetének egyre mélye megismerésére és megértésére. 1. Az újszövetségi kánon. Az Újszövetség nyelve és műfajai; 2. A Római Birodalom a Kr. u. 1. században; 3. Az Újszövetség irodalmi környezete; 4. Messiási várakozások; 5. Az evangéliumok keletkezése, a szinoptikus kérdés; 6 7. Evangélium Márk szerint; 8 9. Máté evangéliuma; Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedetei; Evangélium János szerint. A félév végén kollokvium. Irodalom Az órák során kiadott jegyzet. Yohanan Aharoni Michael Avi-Yonah (szerk.): Bibliai Atlasz, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1999; Bibliai atlasz: kortörténeti bevezetéssel, Református Sajtóosztály, Budapest, [é. n.]; Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról, Szent István Társulat, Budapest, 1980; Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, Szent István Társulat, Budapest, 2010; Xavier Léon-Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára, Új Ember, Budapest, 2008; Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin, Budapest, BIBLIAI ÉS SZISZTEMATIKUS TEOLÓGIAI ANTROPOLÓGIA I II. PTTA1/E, PTTA2/E Esti, I II. félév, előadás, 2-2 kredit Dr. Sulyok Elemér OSB A hallgatók a képzés kezdetén kapjanak áttekinthető, holisztikus képet az emberről, test-lelki mivoltáról, teremtett, bűnös és megváltott állapotában, hiszen a pasztorális tanácsadó tevékenysége alapvetően az emberre irányul. 98

17 Betekintéssel rendelkezik az emberrel foglalkozó tudományokról, ismeri a keresztény emberképet, az ember eszkatologikus hivatását, földi sorsának alakulását a bűn és kegyelem feszültségében. Képes az emberről szerzett teológiai ismereteit helyesen alkalmazni a konkrét személyekkel való találkozásban, pasztorális tevékenységét össze tudja hangolni a pszichológia terápiás tevékenységével. Elkötelezetten törekszik a reá bízottak test-lelki egészségének segítségére, e világi boldogulásuk és túlvilági üdvösségük szolgálatára. I. Az ember teremtése. Az ember Isten képe és hasonlatossága. Az ember királyi méltósága. A kert művelése : munka és kultúra. A bűnös ember. Szenvedés, betegség (a rossz problémája). Az ember ószövetségi és újszövetségi képe (test és lélek, kötöttség és szabadság, zárt és nyitott lény, rejtőző és kinyilatkoztató lény); II. Félelem és szorongás, erőszak (átok és áldás), néhány szó az átokzsoltárokról, agresszivitás, háború és béke, ember és Isten kapcsolata, imádság, dicséret, áldás, várakozás, ígéret (beteljesedés), az ünnep: a megszentelés és a pihenés napja. Az ember Isten rendelte célja: az üdvösség. Feltámadás az Ó- és Újszövetségben. A félév végén szóbeli vizsga (a jegyzet alapján). Néhány szócikk a Biblikus Teológiai Szótárból; Hans Walter Wolf: Az Ószövetség antropológiája, Harmat, Budapest, Tanegységleírások BIBLIAISMERET SZIGORLAT BABSZIG/E, RIBSZIG/E Esti, szigorlat, 4 kredit I. Ószövetségi bevezetés 1. Az Ószövetség szövege, kánonja, fordításai (Rózsa H. 1.: 1 4. ) 2. A Pentateuchus keletkezésére vonatkozó elméletek (Rózsa H. 1.: 5 6. ) 3. A Pentateuchus forrásai (Rózsa H. 1.: ) 4. A Deuteronomisztikus történeti mű és a Krónikás történeti mű (Rózsa H. 1.: és 2.: ) 5. Nagypróféták (Rózsa H. 2.: 20, 26, ) 6. Az Ószövetség bölcsességi irodalma (Rózsa H. 2.: ) 7. Dániel könyve és az apokaliptika (Rózsa H. 2.: 45. ) 99

18 8. Az Ószövetség deuterokanonikus könyvei (Xeravits G.: A deuterokanonikus könyvek, ) II. Ószövetségi exegézis 60 tetszőlegesen választott vers exegézise III. Újszövetségi bevezetés 1. Az evangéliumok előtti szájhagyomány (Tarjányi B. 2.: 14 26, ) 2. A szinoptikus kérdés és a szinoptikus evangéliumok (Tarjányi B. 2.: ) 3. A jánosi iratok (Tarjányi B. 2.: , ) 4. Páli levelek 1. (Tarjányi B. 1.: ) 5. Páli levelek 2. (Tarjányi B. 1.: ) 6. A katolikus levelek és a Zsidókhoz írt levél (Tarjányi B. 2.: , ) IV. Újszövetségi exegézis 60 tetszőlegesen választott vers exegézise (Az exegézisre választott verseket a szigorlat időpontja előtt 1 hónappal, írásban kell bejelenteni a tanszéken vagy a Tanulmányi Osztályon.) BIBLIKUM RÉSZISMERETIS SZEMINÁRIUM: IZRAEL KORAI TÖRTÉNETE RIBSZ/E Esti, II. félév, gyakorlat, 1 kredit Gyakorlatvezető Balogh Katalin Megismerkedés az ókori Izraelnek mint az ószövetségi Szentírás történeti, földrajzi és kulturális hátterének történetével. Fontos, hogy az órán nem csupán az ország politikaés eseménytörténetével foglalkozunk, hanem nagyo hangsúlyt kap az életmódtörténet, illetve a tudomány- és kutatástörténet problémáinak tárgyalása és közös vizsgálata. Biztos történettudományi ismeretekkel rendelkezik. Képes az ószövetségi szövegek önálló feldolgozására és értelmezésére. Elkötelezett aan, hogy pontos ószövetségi szövegismeret és a szövegek hátterének alapos és kritikus tanulmányozása alapján oktassa hallgatóságát. 100

19 1. Félévi tudnivalók ismertetése; Témamegbeszélés; Bevezetés I.: Az ókori Izrael geopolitikai helyzete (irodalom: J. M. Miller J. H. Hayes: 27 54); Bevezetés II.: A színhely, Az ókori Izrael mindennapjai; Tudománytörténeti alapkérdések (forrás: Biblia: Gen 12 36; irodalom: I. Finkelstein N. A. Silberman: 13 39; J. M. Miller J. H. Hayes: 54 78); 2. A származás problematikája; A pátriárka történetek és a kivonulás, az egyiptomi fogság és háttere (forrás: Biblia: Gen 12 36; Gen 37 50; Ex 1 18; irodalom: Merneptah Izrael-stélé -je, ÓKTCh 50; irodalom: A. Kuhrt, I. köt., ; I. Finkelstein N. A. Silberman: 39 60, 60 83, ; M. Magnusson: 61 [2. bekezdés] 72 [1. bekezdés]). A félév végi jegy feltétele: az utolsó órára írásban beadandó oldalas szemináriumi dolgozat elkészítése előre megbeszélt vizsgálati szempontok alapján, szabadon választott ókori izraeli történeti témából. Források Biblia: Ószövetség (bármely modern magyar fordítás); Harmatta János (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomathia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1965 és úja kiadások (röv. ÓKTCh); James B. Pritchard (ed.): Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton UP, New Yersey, 1969 (röv. ANET); James B. Pritchard (ed.): Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament, Princeton UP, New Yersey, 1969 (röv. ANEP); Donald. J. Wiseman: Chronicles of Chaldean Kings ( B.C.) in the British Museum [British Museum, London, 1961], in: J. Maxwell Miller John H. Hayes: A History of Ancient Israel and Judah, Westminster Press, Philadelphia, 1986 (röv. CCK). Kötelező irodalom Israel Finkelstein Neil Asher Silberman: Biblia és régészet, Az ókori Izrael történelmének két arca, Gold Book, Budapest, 2003; J. Maxwell Miller John H. Hayes: Az ókori Izrael és Júda története, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2003; Yohanan Aharoni Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz, Szent Pál Akadémia, Budapest, Tanegységleírások Rainer Albertz: A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, John Knox, Louisville 1994; John Baines Jaromír Málek: Az ókori Egyiptom atlasza, Helikon, Budapest, 2000; John Bright: Izrael története, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1977 (és úja kiadások); C. W. Ceram: A hettiták regénye, Gondolat, Budapest, 1964; Herbert Haag: Bibliai lexikon, Szent István Társulat, Budapest, 1989; J. Maxwell Miller John H. Hayes: Israelite and Judaean History, Trinity, Philadelphia, 1977; Henk Jagersma: Izráel története az ószövetségi korban, I II. kötet, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1991; Karasszon István: Izrael története, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1994; Kákosy László: Ré fiai, Gondolat, Budapest, 1979; Amelie Kuhrt: Az ókori Közel-Kelet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2005; The Lion Bibliai Enciklopédia, Magyar Könyvklub, Budapest, 101

20 2000; Magnus Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában, Gondolat, Budapest, 1985; Michael Roaf: A mezopotámiai világ atlasza, Gondolat, Budapest, 1998; John Rogerson: A Bibliai világ atlasza, Gondolat, Budapest, 1994; Eliezer D. Oren: The Sea Peoples and Their World: A Reassessment, The University Museum, Philadelphia, 2000; Roland de Vaux: Les institutions de l Ancien Testament I II, Cerf, Paris, 1958 = Das Alte Testament und seine Lebensordnungen I II., Herder, Freiburg i. Br., 1960 = Ancient Israel Its Life and Institutions, Darton, Longman & Todd, London 1961); Vojtech Zamarovsky: Egy eltűnt birodalom titkai nyomában, Madách, Bratislava, 1972; Kézikönyv a Bibliához, Lilliput Könyvkiadó, Budapest, BIBLIKUM SZEMINÁRIUM: MI A CSODA? BABSZ/E Esti II. félév, gyakorlat, 3 kredit Gyakorlatvezető Dr. Szatmári Györgyi Betekintést nyújtani a témával kapcsolatos szakirodalomba. A csoda fogalmának különböző értelmezéseit figyelembe véve feltárni a csoda bibliai fogalmát, megvizsgálni a csodaelbeszélések sajátosságait és részletesen elemezni János evangéliumának néhány csodaelbeszélését. Ismeri a témához kapcsolódó szakirodalmat és a csoda fogalmának tö értelmezését. Képes egy evangéliumi csodaelbeszélés elemző, forrásokra támaszkodó bemutatására. Elkötelezett hitében és nyitott a csodákra, vagyis keresi a hétköznapok történéseiben Isten szeretetének és gondoskodásának jeleit. A csoda fogalmának történeti alakulása. A csoda bibliai fogalma. A csodaelbeszélések általános jellemzői. A bibliai csodaelbeszélések típusai. A jánosi csodaelbeszélések elemzése: Kána és Betánia: két, csak János evangéliumában szereplő csodaelbeszélés (Jn 2 és Jn 11). Az Élet Ura (Jn 4,43 54). Egész-ség (Jn 5,1 18). Önátadás és rátalálás (Jn 6). Megnyílt szemek (Jn 9). 102

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti betűrendben) 2014 2015 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend Tanegységleírások 71 Tanegységleírások A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 73 A

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szakfelelős: Dr. Pap Ferenc intézetvezető, habilitált egyetemi docens NAGYKŐRÖS

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK

KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK Szekszárd-Pécs, 2007 I. SZAKALAPÍTÁSI KÉRELEM OKTATÁSI HIVATAL FRKP-6030 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa:

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa: TK905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Tantárgy felelőse Tárgyfelvételi előfeltétel - Vizsgajelentkezési előfeltétel 1 előadás vizsga A pszichológia oktatása segítse elő a pedagógiai tevékenységhez szükséges

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben