KIVÁLÁSI SZERZŐDÉS. I. A szétválás gazdasági indokai: Jelen szerződésben a részvényesek rögzítik a szétválás módját és joghatásait.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVÁLÁSI SZERZŐDÉS. I. A szétválás gazdasági indokai: Jelen szerződésben a részvényesek rögzítik a szétválás módját és joghatásait."

Átírás

1 KIVÁLÁSI SZERZŐDÉS amelyet kötöttek egyrészről az Oroszlány Város Önkormányzata (székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi út 78, adószám: , képv: Lazók Zoltán polgármester) és a Vértesi Erőmű Zrt (székhely: 2840 Oroszlány, Külterület 0718/5 hrsz, adószám: , cégjegyzékszám: , képv: dr. Magyari József elnök-vezérigazgató), mint az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosai, az alábbiak szerint: I. A szétválás gazdasági indokai: Oroszlány Város Önkormányzata %-ban, a Vértesi Erőmű Zrt %-ban tulajdonosa az Oroszlányi Szolgáltató részvénytársaságnak. Az OSZ Zrt 1168 db, egyenként 1 millió forint névértékű részvényéből Oroszlány Város Önkormányzatét 1041 db, a Vértesi Erőmű Zrt-t 127 db részvény illeti meg. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt tevékenységi körei közé tartozik a távhő vagyon működtetésén keresztül Oroszlány város és Bokod község számára távhőszolgáltatás nyújtása, amelyet a saját tulajdonában lévő közművagyonnal lát el. Kiegészítő tevékenységként sportlétesítmények és egyéb ingatlanok üzemeltetését és kezelését végzi. A Kormány az 1484/2014 (VIII.27) Korm. határozatában arról döntött, hogy egy holding alapú közszolgáltatási rendszert kíván létrehozni, amelyben a villamos energiát, a földgázt és a távhőszolgáltatást egy társaságcsoportba szervezi. Tekintettel arra, hogy az OSZ Zrt egyéb tevékenységeket is ellát, célszerűnek látszik a távhőszolgáltatásnak egy önálló szervezetbe való szervezése, az egyéb tevékenységek leválasztása útján. A szervezeti átalakítást felek oly módon hajtják végre, hogy a két társaságban összesen az eredeti részvényeiknek megfelelő darabszámú és értékű részvényt szereznek. Jelen szerződésben a részvényesek rögzítik a szétválás módját és joghatásait. II. A kiválás részletes szabályai Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt közgyűlése 12/ számú határozatában az OSZ Zrt szervezeti átalakítását határozta el, amelynek végrehajtásaként az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságból kiválik az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A kiválás: kedvezményezett átalakulás.

2 A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek fordulónapja: december 31. A közgyűlés döntése alapján a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére a G undg Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Kecskéd, Majki út 5. képviseletében Murcsikné Hartmann Gizella okleveles könyvvizsgáló jogosult. III. Az érintett társaságok főbb adatai: A Szétváló Társaság főbb adatai: Név: Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2 Cégjegyzékszám: Alaptőke: Ft Ebből pénzbeli hozzájárulás Ft nem pénzbeli hozzájárulás Ft Alaptőkén felüli vagyon: Ft Főtevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás A Kiváló Társaság főbb adatai: Név: Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2, Alaptőke Ft Ebből pénzbeli hozzájárulás: 0 Ft nem pénzbeli hozzájárulás: Ft Alaptőkén felüli vagyon: Ft Főtevékenység: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A Fennmaradó Társaság főbb adatai: Név: Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2, Cégjegyzékszám: Alaptőke: Ft Ebből pénzbeli hozzájárulás Ft nem pénzbeli hozzájárulás Ft Alaptőkén felüli vagyon: Ft Főtevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás A szétválás módja: Kiválás A részvényesek nyilatkozatai: IV. A szétválás módja: Oroszlány Város Önkormányzata, illetőleg a Vértesi Erőmű Zrt külön nyilatkozatban kijelentette, hogy mind az Oroszlányi Szolgáltató Zrt, mind a kiválással létrejövő Oroszlányi

3 Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt tulajdonosa kíván lenni. Tulajdoni arányuk mindkét társaságban azonos az OSZ Zrt-ben jelenleg meglévő tulajdoni hányadukkal. Az alapító okiratokra vonatkozó rendelkezések: Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt, mint Fennmaradó Társaság Alapszabályának IV. fejezetében átvezetik az alaptőkének millió forintról 697 millió forintra való csökkenését. Az OSZ Zrt 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 2, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca Oroszlány, Fő tér Városi Uszoda, 2840 Oroszlány, Fő tér 2. Sportcsarnok, 2840 Oroszlány, Táncsics utca 66. Sporttelep telephelyeit törlik, azok az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt telekhelyeiként kerülnek feltüntetésre. Az OSZ Zrt tevékenységei közül a Lakó- és nem lakóépület építése, Egyéb szálláshely szolgáltatás, Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, ingatlanügynöki tevékenység, Ingatlankezelés, Sportlétesítmény működtetése, Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, Egyéb bentlakásos ellátás tevékenységeket törlik, azokat az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt veszi fel tevékenységei közé. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt-nél igazgatóság és felügyelő bizottság működik, tagjaik a megbízásukat május 31. napjáig kapják. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el. Az igazgatóság tagjai: Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató Szedlák János Molnárné dr. Bosnyákovits Laura A felügyelő bizottság tagjai: Koroknyainé Nagy Csilla Sulyok Tiborné Przygoczki Ferenc A Fennmaradó Társaság alapszabályának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezetét jelen szerződés 1.és 1/a számú melléklete tartalmazza. A Kiváló Társaság alapszabály-tervezetét jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A Fennmaradó Társaság alapító okiratának módosítására illetőleg a Kiváló Társaság alapszabályának elfogadására jelen kiválási szerződés elfogadásával egyidejűleg kerül sor. V. Vagyonmegosztási javaslat A mérleg fordulónapja: december 31. napja. A jelen szerződés 3 a-b). számú mellékletét képezi a Szétváló Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott átalakulási vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete.

4 A Fennmaradó Társaság és a Kiváló Társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetében átértékelésre nem került sor. A kiválás során, a távhőszolgáltatáson kívüli valamennyi tevékenység teljes egészében a Kiváló Társasághoz, mint jogutódhoz kerül át. Jogutódi jellegéből következően az OSZ Zrt-nek az ingatlanokkal kapcsolatos jogosultságai, így a tulajdonjog, bérbeadói jog, jogutódlás címén átszáll a kiválással létrejött társaságra. A kiválás után a Kiváló Társaság végzi az ingatlankezelési és hasznosítási feladatokat, a sportingatlanok kezelését, az OSZ Zrt kizárólag távhőszolgáltatást és azzal összefüggő kiegészítő tevékenységeket végzi. A cél elérése érdekében a Szétváló Társaság vagyonelemei úgy kerülnek megosztásra, hogy az ingatlankezeléshez, sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések, jogok, kötelezettségek, engedélyek a Kiváló Társasághoz kerülnek, minden egyéb vagyonelem a Fennmaradó Társaság vagyonába marad. A vagyonelemek szétosztását részletesen a jelen szerződés 4/a-b. és 5/a-b. mellékletét képező, a Fennmaradó és a Kiváló Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetei tartalmazzák. A saját tőke rendezése az alábbiak szerint történik: A Szétváló Társaság saját tőkéje: Ft. (ebből jegyzett tőke: Ft, tőketartalék: , eredménytartalék: ) A Fennmaradó Társaság saját tőkéje: Ft (ebből jegyzett tőke: Ft, tőketartalék: , eredménytartalék: ,) A Kiváló Társaság saját tőkéje: Ft, (ebből jegyzett tőke: Ft, eredménytartalék: ) A részvények cserearánya: Oroszlány Város Önkormányzata és a Vértesi Erőmű Zrt tagja marad az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek, mint Fennmaradó Társaságnak, valamint az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt-nek, mint Kiváló Társaságnak. A Szétváló Társaság alaptőkéjét 1168 db, egyenként 1 millió forint névértékű részvény alkotja. A részvények megoszlása az alábbi: Tulajdonos részvények db száma részarány Oroszlány Város Önkormányzata Vértesi Erőmű Zrt Összesen

5 A Fennmaradó Társaság alaptőkéjét 697 db, egyenként 1 millió forint névértékű részvény alkotja. A részvények megosztása az alábbi: Tulajdonos részvények db száma részarány Oroszlány Város Önkormányzata Vértesi Erőmű Zrt Összesen A Kiváló Társaság alaptőkéjét 471 db, egyenként 1 millió forint névértékű részvény alkotja. A részvények megoszlása az alábbi: Tulajdonos részvények db száma részarány Oroszlány Város Önkormányzata Vértesi Erőmű Zrt Összesen A Fennmaradó és a Kiváló Társaság esetében is a részvények cserearánya: 1:1. Az ingatlanok megosztása VI. Jogok és kötelezettségek megoszlása A kiválással a Kiváló Társaság tulajdonába kerülnek a jelen Kiválási Szerződés 6. számú mellékletében felsorolt ingatlanok, az ott jelölt értéken. A tulajdonjog átruházásáról a Kiváló Társaság cégbírósági bejegyzését követően a Fennmaradó Társaság és a Kiváló Társaság ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot ír alá. Minden egyéb, a 6. számú mellékletben nem szereplő ingatlan tulajdonosa az OSZ Zrt marad. Felek megállapodnak abban, hogy az 507/2 hrsz-ú, volt NOG épület a Kiváló Társaság tulajdonába megy át, azonban annak egyes helyiségeit az OSZ Zrt használja, ellenérték nélkül, a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy az 507/1 hrsz-ú, az OSZ Zrt tulajdonában maradó ingatlanon lévő, 331 m2 nagyságú, ú.n. hidegraktár, mint önálló felépítmény tulajdonjogát a Kiváló társaság szerzi meg. A hidegraktár önálló ingatlanként való ingatlan-nyilvántartási feltüntetését a Kiváló társaság cégbejegyzését követően az OSZ Zrt kezdeményezi, annak költségeit a kiválás költségei között számolják el. Ingóságok megosztása A kiválással a Kiváló Társaság cégbírósági bejegyzését követően a Kiváló Társaság tulajdonába kerülnek a jelen Kiválási Szerződés 7. számú mellékletében felsorolt gépkocsik, az ott jelölt értéken.

6 Az érintett személygépkocsik tulajdonjogának átruházásáról a Kiváló Társaság cégbírósági bejegyzését követően a Fennmaradó Társaság és a Kiváló Társaság tulajdonjog átruházásra alkalmas okiratot ír alá. A Kiváló Társaság tulajdonába kerülnek a Kiváló Társaság vagyonleltárában felsorolt ingóságok. Minden egyéb ingóság tulajdonosa az OSZ Zrt marad. A szerződések megosztása A kiválást követően a Fennmaradó Társaságot jogosítja, illetve kötelezi a Szétváló Társaság valamennyi szerződéséből eredő joga és kötelezettsége, kivéve a 8. számú mellékletben felsorolt jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Kiváló Társaságot illetik és terhelik. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy azokat a szerződéseket, amelyekben akár a munkavállalói létszám, akár az elhelyezést illetően mindkét társaság érintett lesz, január 1-jétől kezdődően az aktuális létszámra vagy irodaszámra vonatkozóan újrakötik. Hatósági engedélyek, tanúsítványok A Kiválási Szerződés megkötésének a napján, illetőleg ezt követően a kiválás bejegyzésének a napjáig terjedő időben megszerzett összes engedély és tanúsítvány tekintetében a jogutód a Fennmaradó Társaság, kivéve a 9. számú mellékletben felsorolt engedélyeket, amelyek a Kiváló Társaságot illetik. Peres, nem peres és hatósági eljárások A Kiválási Szerződés megkötésének a napján folyamatban lévő, illetőleg ezt követően a kiválás bejegyzésének a napjáig induló peres, nem peres és hatósági eljárásokban a jogutód a Fennmaradó Társaság. Az előző pontban foglaltaktól eltérően Novák Gábor Oroszlány, Tópart utca 7. V/2 szám alatti lakos 4.P /2015 számú peréhez kapcsolódóan a Planbau Mérnöki Iroda Kft (Tatabánya, Réti utca 172) ellen indítandó kártérítési per jogutódja a Kiváló Társaság. Társasági részesedés A Szétváló Társaság tulajdonában nincs társasági részesedés. Az Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány alapítói jogait az Oroszlányi Szolgáltató Zrt gyakorolja. Egyéb vagyonelemek Minden olyan vagyonelem, amely a Kiváló Társaság átalakulási nyitó vagyonmérlegében illetőleg vagyonleltárában vagy jelen Kiválási Szerződésben nincs felsorolva, a Fennmaradó Társaság vagyonába tartozik.

7 VII. Munkajogi jogutódlás A Szétváló Társaság összes munkavállalója az alább felsorolt kivétellel a Fennmaradó Társaság munkavállalója marad, munkaszerződésüket jogfolytonosnak, változatlan feltételekkel fennállónak kell tekinteni. A Kiváló Társaság munkajogi állományába kerülnek át, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt cégbejegyzésének a napjától a Kiváló Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatokat ellátó munkavállalók. Szétváló Társaság a kiválással kapcsolatos cégbírósági bejegyzési kérelem megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az érintett munkavállalókat: - az átszállás tervezett időpontjáról - az átszállás okáról - a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről - a munkavállalót érintő tervezett intézkedésekről. Felek megállapodnak abban, hogy a felsorolt munkavállalók esetében a Kiváló Társaságnál és a Szétváló Társaságnál munkaviszonyban töltött időket, különösen a felmondási idő és a végkielégítés szempontjából, együttesen kell számításba venni. A Kiváló Társaság, mint munkáltatói jogutód, az átszállást követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalókat a Mt (1) bekezdésében meghatározottakról, így a (1) bekezdésében meghatározott munkafeltételek változásáról. Felek megállapodnak abban, hogy a Kiváló Társaság a Mt ában foglaltaknak megfelelően az átvétel időpontjától számított egy évig biztosítja az átvett munkavállalók számára az alábbi juttatásokat: - A munkáltató anyagi helyzetétől függően egészségbiztosítási pénztári befizetést, amelynek összegét évente a vezérigazgató állapítja meg, A befizetés összege személyenként, évente nem haladhatja meg az adott év első napján érvényes minimálbérnek a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott százalékát. - étkezési hozzájárulást, amelynek összegét évente a vezérigazgató állapítja meg, a kifizetése havonta történik. - Az önkéntes nyugdíjpénztári tag munkavállalója tagdíját, havi személyi alapbére 5 %- ának erejéig átvállalja. - Széchenyi Pihenő Kártya, amelynek konkrét összegét évente a vezérigazgató állapítja meg. A juttatás mértéke - teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén - személyenként, évente nem haladhatja meg az adótörvényekben megállapított, kedvezményes adózás mellett juttatható mértéket. VIII. Az adózással kapcsolatos nyilatkozatok Szerződő felek kijelentik, hogy a Tao törvénynek megfelelő kedvezményezett átalakulás történt. - a jogelőd és a jogutódok is társaságok, - az átalakulás során a jogelőd társaság tagjai kizárólag a jogutód társaság által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt szereznek,

8 - a jogelőd társaság részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutód gazdasági társaságokban. A Kiváló Társaság nyilatkozata a TAO és az Áfa tv. vonatkozásában. Hivatkozással az évi LXXXI tv. (TAO) 16.. (9)-(10) bekezdésében foglaltakra, a Kiváló Társaság úgy nyilatkozik, hogy az átalakulás során nem történt a könyv szerinti értéket módosító tényező. A Kiváló Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a jogelőd társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket figyelembe véve, a társaság adóalapját úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. Ennek megfelelően csak annyi adóalapot csökkentő tételt érvényesít, amennyi a jogelőd társaságnál kimutatott adótörvény szerinti nyilvántartási érték volt. Nyilatkozik, hogy a évi CXXVII tv (Áfa) 18.. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tud tenni. Kiváló Társaságként belföldön bejegyzett adóalany, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez, illetőleg a szerzett vagyonhoz fűződő, az e tv-ben szabályozott jogok és kötelezettségek a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik. Nyilatkozik, hogy sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, az Áfa tv-ben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a vállalt kötelezettségek teljesítésével. Mint vagyont szerzőt, a Fennmaradó Társasággal együtt egyetemleges felelősség terheli azon, e törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek a kiváláskor szerzett vagyonhoz fűződően a szerzésig keletkeztek. A Fennmaradó Társaság nyilatkozata a TAO és az Áfa tv. vonatkozásában. Hivatkozással az évi LXXXI tv (TAO) 16. -ában foglaltakra, a Fennmaradó Társaság úgy nyilatkozik, hogy nem történt a könyv szerinti értéktől eltérő korrekció, ezért nem alkalmazza a kedvezményezett átalakulás társasági adóalapot módosító törvényi mentességet. Nyilatkozik, hogy a évi CXXVII tv (Áfa) 18.. (2) bekezdésben foglalt esetben a Kiváló Társasággal együtt egyetemleges felelősséget vállal azon, e törvényben szabályozott kötelezettség teljesítéséért, amelyek a Kiváló Társaságnak átadott vagyonhoz fűződően az átadásig keletkeztek. IX. Egyéb rendelkezések Elszámolás a Fennmaradó Társaságban részt venni nem kívánó részvényessel.

9 Felek kijelentik, hogy a Fennmaradó Társaságban részt venni nem kívánó részvényes nincs, így nincs szükség arra, hogy a társasági vagyon kiadásáról elszámoljanak. A Részvényesek nyilatkozatai Felek kijelentik, hogy a Szétváló Társaság Alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljesítették, a Szétváló Társaság nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt. Felek tudomásul veszik és vállalják, amennyiben a Szétváló Társaság valamely kötelezettségéről jelen Kiválási Szerződésben nem rendelkeztek, vagy az csak a szerződés megkötését követően válik ismertté, az ilyen kötelezettségért fennálló felelősség a Fennmaradó Társaságot terheli, hacsak a felek másként nem állapodnak meg. A Fennmaradó Társaság változatlan formában működik tovább. A Kiváló Társaság tevékenységét december 1. napján kezdi meg. Ha a megjelölt időpont az átalakulás cégbírósági bejegyzését megelőzné, úgy a Kiváló Társaság működését a bejegyzés napjával kezdi meg. Az átalakulás költségei a Szétváló Társaságot terhelik. Felek kijelentik, hogy a részvényesek számára az alaptőkén felüli vagyon terhére nem történt kifizetés. Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjaként december 1. napját jelölik meg, Szerződő felek meghatalmazzák Kis Ferencné dr. ügyvédet, hogy az Inytv. alapján a Tatabányai Körzeti Földhivatalnál az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a végleges vagyonleltárban helyrajzi szám szerint felsorolt ingatlanok tulajdonjogának a bejegyzése ügyében teljes jogkörrel eljárjon. Jelen szerződést felek egyben átalakulási tervnek is tekintik, amelynek érvényességéhez és hatályosságához az Oroszlányi Szolgáltató Zrt Közgyűlésének, mint a Szétváló Társaság legfőbb szervének az elfogadása szükséges. Felek tudomásul veszik, hogy a cégbírósági bejegyzést követő 90 napon belül mind a Szétváló Társaságnak, mind a Kiváló Társaságnak végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt kell készíteni. A kiválás érvényességéhez kérelmezni kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyét. Amennyiben a Cégbíróság az átalakulás bejegyzését megtagadja, vagy a kiválást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem engedélyezi, a Szétváló Társaság változatlan formában működik tovább. A részvényesek a Kiválási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

10 Oroszlány, június Lazók Zoltán polgármester Oroszlány Város Önkormányzata.. Dr. Magyari József vezérigazgató Vértesi Erőmű Zrt Mellékletek: 1. A Fennmaradó Társaság módosított Alapszabály tervezete 2. A Kiváló Társaság Alapszabály tervezete 3/a-b) A Szétváló Társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 4/a-b) A Fennmaradó Társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 5/a-b) A Kiváló Társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 6. A Kiváló Társaság tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke 7. A Kiváló Társaság tulajdonába kerülő gépkocsik jegyzéke 8/a A Kiváló Társaságot illető ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések 8/b A Kiváló Társaságot illető sport és egyéb létesítményekhez kapcsolódó szerződések 8/c A Kiváló Társaságot illető munkavállalókkal kapcsolatos szerződések 8/d Mindkét társaságot érintő szerződések jegyzéke 9. A Kiváló Társaságot illető hatósági engedélyek jegyzéke A Kiválási Szerződést Oroszlányon napján ellenjegyzem! Jelen Kiválási Szerződést az Oroszlányi Szolgáltató Zrt közgyűlése../2016. () számú határozatával elfogadta. A szervezeti átalakulást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal../2016. számú határozatával engedélyezte.

11

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM Magyarország Kormánya az 1061/2016. (II.25.) határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységessége érdekében szükséges

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

Hirdetmény. szétválását

Hirdetmény. szétválását Hirdetmény Mohács Város Önkormányzata - mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt (székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., cégjegyzékszáma: 02-09-061712, képviseli: Hűber Ádám

Részletesebben

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel - 214.5.12. Kiválási Hirdetmény 2. közzététel A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás

Részletesebben

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaságból (rövidített cégnév: Hidrofilt Kft. székhely:

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S

E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a CIG Pannónia Első Magyar Általános (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; formája: zártkörűen működő részvénytársaság; nyilvántartó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U. 220. MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRAT. (a továbbiakban: Részvényes) kötött az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

SZÉTVÁLÁSI OKIRAT. (a továbbiakban: Részvényes) kötött az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: SZÉTVÁLÁSI OKIRAT (a továbbiakban: Szétválási Okirat) amelyet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Zárás: 2010. október 31. Frissítés: 2010. december 23.

Zárás: 2010. október 31. Frissítés: 2010. december 23. CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157) adatai.

A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157) adatai. Page 1 of 10 CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat A adatai. FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérlegadatok A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. június 09. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

1. Eladó kijelenti, hogy 1/1 részbeni kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan:

1. Eladó kijelenti, hogy 1/1 részbeni kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan: Ikt.sz.: PVV Zrt. ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS B-10-00-01 VERZIÓ: 3.0 mely létrejött egyrészről a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Pécs, Búza tér 8/b. szám,

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: 06-14-000019,

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A Fővárosi Törvényszéken 01-02-0001454 számon nyilvántartott Magyar Haltermelők és Halászati Vízterülethasznosítók Szövetség (1115 Budapest, Ballagi Mór utca 8. fsz./2.) mint összeolvadó egyesület I. valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához KIEGÉSZÍTÉS a 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához 1 Tisztelt Közgyűlés! A 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése után beérkező

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről.

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. ELŐTERJESZTÉS a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2015. május 18-án tartandó Küldöttgyűlésének 11. napirendi pontjához Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Távhő Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület május 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület május 26-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gödöllői Grassalkovich kastély körül elhelyezkedő önkonnányzati ingatlanok apportálására.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak:

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak: A Díjbeszedő Nyomda Zrt. (a továbbiakban: DBNY) és az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (a továbbiakban: EPDB) 2015. október 16. napján elhatározott beolvadással történő átalakulási közleménye 2015. október

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.08-10-001788cégjegyzékszámú GORDIUS-EXTENS

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére Tárgy: Új Ferencváros Kártya Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁTALAKULÁSI TERV Békéscsaba, 2014. június 23. Fekete Antal s.k. vezérigazgató DAKK ZRT. BÁCS VOLÁN ZRT. KÖRÖS VOLÁN ZRT. KUNSÁG VOLÁN

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/32-28/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztés EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztő: Dr Sárközi György vezérigazgató Nagyné dr Bárdos Veronika, Takácsné Ambrus Marianna TARTALOMJEGYJÉK I. Előzmények... 3 1. A 2014. május 6-i és

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 732/4/2016. 5. számú előterjesztés Ügyintéző: dr. Trombitásné dr. Domján

Részletesebben

í é í ú á ö ú ö á ó á á á í á ő é é é á á í á í Á é é ő ü é ö é é é é é é é é í ő ő é ö é éé ü é é áá ő é ű í é é é ü é á á ő á ő ö é ö ő é ő ü é Ó í

í é í ú á ö ú ö á ó á á á í á ő é é é á á í á í Á é é ő ü é ö é é é é é é é é í ő ő é ö é éé ü é é áá ő é ű í é é é ü é á á ő á ő ö é ö ő é ő ü é Ó í Ó á Ö á á é ő ü é ő é ó ü á ü é é ő ö é ő Ó á Ö á é ő ü é á Ó í é ű ó á ö é ő ü é é ő Ó á Ö á á é ő ü ő é á é Ó í é ű í ó ö é á á á é ő ü á ő á é ő ő é é ü ő á é é á á ő ö á é ő Ó í é ű é Ó ú é é á ó á

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben