Bevezetés a hálózati információ szolgáltató rendszer tervezésébe és használatába

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a hálózati információ szolgáltató rendszer tervezésébe és használatába"

Átírás

1 dr. Nyári Tibor iif.u-szeged.hu szeged.hu World Wide Web Bevezetés a hálózati információ szolgáltató rendszer tervezésébe és használatába

2 World Wide Web GRAFIKUS INTERNET SZOLGÁLTAT LTATÁS, amely szavakat, kifejezéseket, dokumentumokat, képeket, animációt, hangot kapcsol össze. A Web a világ egy meghatározott pontján lévő számítógépen tárolt objektum, mely összekapcsolható a világ más pontján lévő másik hasonló objektummal (GLOBÁLIS) LIS); - a kapcsolat lehetővé teszi a másik objektum befolyásolását, kezelését (INTERAKTÍV) V); - az összekapcsolt objektumok nemcsak szövegek, hanem képek is lehetnek (GRAFIKUS); - a kapcsolat maga folyamatosan változtatható (DINAMIKUS); - az objektumok különböző elemei között kölcsönös asszociációk hozhatók létre (HYPER TEXT).

3 A Web három h alapeleme: 1., Egyetemes nómenklatn menklatúra, amellyel a különbk nböző forrásokra lehet hivatkozni: Minden információs egység (kép, animáció, szöveg, stb,) forrásként jelenik meg a hálózaton. Ezekre a forrásokra olyan módon lehet hivatkozni a kapcsolatok felépítése során, hogy meg kell adni a a forrás helyét, és annak módját, ahogy a használt program meg tudja jeleníteni ezt a forrást. Az alkalmazott megjelenítési módot az URL - Uniform Resource Locator - egységes forrásazonosító adja meg. 2., A forrás s megjelenítése a nevének nek használat latával: A Web megjelenítési eljárása a HTTP - Hyper Text Transfer Protocol, amely egy szabványos internet protokoll. Szabálygyűjtemény a hálózathoz kapcsolódó programokhoz. Szabályozza, hogy a programok hogyan kommunikáljanak egymással, illetve a kapott adatok mit jelentenek. A Web-programok képesek kommunikálni más rendszerekkel is, vagyis más internet protokollt is használhatnak: FTP, GOPHER, WAIS, NNTP, stb.

4 3., A szöveg logikai struktúráját t leíró rendszer: A dokumentumok logikai struktúráját a HTML - Hyper Text Markup Language, jelölései segítségével lehet szabályozni. A HTML definiálja a szöveg logikai komponenseit. Arra készült, hogy segítségével logikusan szervezett és felépített dokumentumokat lehessen készíteni. A nyelv alkalmas logikai kapcsolatok létrehozására a dokumentumon belül és a dokumentumok között, ezzel együtt képes kezelni a dokumentum és a felhasználó közötti interakciókat. (pl. on-line help)

5 Ügyfél-kiszolgáló hálózati koncepció Az információ szolgáltató gépeken egy Web-kiszolg kiszolgáló program fut, amely a megjelenítők által küldött kérésnek megfelelően elküldi a kért információt az adott gépre, amely ebben az esetben az ügyfél. Minden információkérés és az arra adott válasz diszkrét t tranzakció, tehát a kapcsolat csak az átvitel idejére jön j n létrel tre. A dokumentum olvasása során a felhasználó a szövegbe beépített bármelyik kapcsolattal folytathatja az információkérést, ekkor a böngésző program egy másik géptől kérhet információt a megadott logikai kapcsolódásnak megfelelően. A kiszolgáló nem figyeli külön k n az egymás s után n beérkez rkező igényeket nyeket, mindent új j kéréskk sként kezel még akkor is, ha ez ugyanarról a helyről vagy ugyanabból a programból érkezik.

6 URL-specifik specifikációk A következk vetkező informáci ciókat tartalmazzák: a protokollt, amelyet az adott forrás eléréséhez használunk, (pl.: http, ftp, gopher, stb.,) annak a kiszolgálónak az Internet nevét, amelyen az adott forrás található, (nem anonim kapcsolat esetén login name és password) a kiszolgáló port-jának számát, (ha nincs megadva, akkor az alapértelmezett port érvényes) a forrás s helyét a kiszolgáló hierarchikus állományrendszerében. (könyvtárnév)

7 Például: protokoll: a dokumentum/, és s a helye a kiszolgálón name:password :8000/html/munkaim.htmmunkaim.htm ha kell, akkor felhasználói i név: n és s biztonsági okokból nem ajánlott //a kiszolgáló neve: és s a port/ helyette IP-cím is használható // :8000/

8 Speciális karakterek az URL-ben / : az állománystruktúra ra szintjeit jelzi, # : az URL-nek és az URL-en belüli címkének az elválasztására szolgál, (http://www.tiszanet.hu/index.html#sport) % : a kódok bevezető karaktere, (ez?is ez%3fis)? : paraméterek tereket adhatunk át a kiszolgálón lévő programnak, (http://www.tiszanet.hu/telefonkonyv?szeged+power) + : a paraméterek elválaszt lasztására szolgál, (par1+par2+ +parn) : azt jelzi a kiszolgálónak, hogy ez nem egy szokványos könyvtár, hanem az adott felhasználó alkönyvt nyvtárában kell keresni az állományokat. (http://www.tiszanet.hu/ power/) általános szabály: egyébként kódolni kell!

9 URL-ek ek: http: segítségével kiszolgálók, állományok, dokumentumok és azok részei is elérhetők nyari/

10 URL-ek ek: https: segítségével kiszolgálók, állományok, dokumentumok és azok részei is elérhetők biztonságos módonm Ha egy biztonsági rést kihasználó támadás biztonságos HTTP (HTTPS) protokoll alapú adatokat fog el, a HTTPS formátumú adatokat nem lehet olvasni egyszerű szöveges formátumban, mert a HTTPS protokoll Secure Sockets Layer (SSL) technológiával titkosítja az adatokat. Ennek következtében a HTTPS protokollal küldött felhasználónevek és jelszavak sokkal kevésbé veszélyeztetettebbek, mint a HTTP protokoll használatával elküldött, egyszerű szöveges formátumú adatok.

11 URL-ek ek: gopher: gopher kiszolgálók elérési lehetősége A Gopher forrásokat több forrásazonosító segítségével lehet használni: pl. szövegállomány(0), könyvtár(1), indexelt keresés(7), stb. gopher://kiszolgáló.hu/0hivatkozás gopher://kiszolgáló.hu/1alkönyvtár_1/alkönyvtár_2 gopher://kiszolgáló.hu/7tanulo/keres?remek+elek gopher://kiszolgáló.hu:7000/ port default=70

12 URL-ek ek: ftp: az FTP kiszolgálókon a felhasználók számára hozzáférhetővé tett állományok és könyvtárak elérése és letöltése a saját gépre. ftp://ftp.korosy.sulinet.hu/ ftp://ftp.korosy.sulinet.hu/alkönyvtár_1/cgi.zip

13 URL-ek ek: mailto: segítségével üzenet küldhető a hálózaton szabadon választott vagy előre meghatározott címre Formátuma különbk nbözik az eddigiektől!!! mailto: Nem minden megjelenítő program ismeri!!!

14 URL-ek ek: news: segítségével USENET-csoportokra vagy egyes USENET-cikkekre lehet hivatkozni. Formátuma szintén n különbk nbözik az eddigiektől!!! news:usenet_csoport_név news:usenet_cikk_azonosító A beküldött összes cikk olvasható a kiválasztás után Egy meghatározott cikket hoz a képernyőre Nem minden megjelenítő program ismeri!!!

15 URL-ek ek: telnet: segítségével egy másik (távoli) gépre lehet bejelentkezni telnet://sol.cc.u-szeged.hu Nem lehet a bejelentkezéshez szüks kséges felhasználói i nevet és s jelszót t beépíteni a telnet URL-be!!! Csak UNIX gépek között: rlogin A jelszóra szükség esetén rákérdez!

16 URL-ek ek: wais: segítségével keresni lehet a WAIS kiszolgálókon wais://wais.kiszolgáló_név/adatfile?keresési_paraméterek Annak a gépnek a neve, ahol keresni akarunk Annak a WAIS adatbázisnak a neve, amely a keresett adatokat tartalmazza wais://wais.kiszolgáló_név/adatfile Önmagában kereshető adatbázisra utal

17 URL-ek ek: file: olyan dokumentumra utal, amely a lokális rendszeren található, ugyanazon a gépen, amelyen a megjelenítő program is fut file://www.korosy.sulinet.hu/html/munkaim.htm file://www-root/html/munkaim.htm file://localhost/html/munkaim.htm Teljes elérési útvonallal!

18 A HTTP protokoll: Olyan ügyfél-kiszolgáló protokoll, amelyet hypertext dokumentumok gyors és hatékony megjelenítésére terveztek. Állapotmentes protokoll, amely azt jelenti, hogy az ügyfélprogram több kérést is küldhet a kiszolgálónak, amely ezeket a kéréseket egymást stól l teljesen függetlenf ggetlenül kezeli, és minden dokumentum elküldése után lezárja a kapcsolatot. A kiszolgáló mindenki számára egyformán n elérhet rhető és s gyors. Minden HTTP-kommunikáció 8 bites alapon zajlik, amely biztosítja az adatok biztonságos átvitelét és a különböző szabványos karakterkészletek használat latának lehetőségét.

19 A HTTP protokoll: A HTTP-kapcsolat lépései: l 1., A kapcsolat megnyitása. 2., A kérés elküldése. A ügyfélprogram üzenetet küld a kiszolgálónak, amelyben 3., A válasz. A kiszolgáló a választ visszak valamilyen szolgáltatást kér. A kérés a HTTP-fejl fejlécből és a kiszolgálónak küldött adatokból áll. A fejléc információkat tartalmaz a kiszolgáló számára arról, hogy hogy milyen típusú a kérésk és megadja, hogy az ügyfélprogramnak milyen lehetőségei vannak. laszt visszaküldi az ügyfélprogramnak. Ennek része a fejléc, amely leírja a válasz állapotát (sikeres, sikertelen, a küldött adatok típusa), majd az adatok. 4., A kapcsolat lezárása. Az erőforr források újra felszabadulnak a következő kéréshez.

20 A HTTP protokoll: Miért jobb a HTML/1.1-es verzió a HTML/1.0-nál? 1 HTTP/1.0 Objektumonként újra meg újra felépülő kapcsolat böngésző web-server HTTP/1.1 Csak egyszer építjük fel a kapcsolatot és az objektumok letöltődnek böngésző web-server Sokkal hatékonyabb kommunikáci ció! A HTTP/1.0 protokollnál addig nem lehet következő HTTP kérést küldeni, amíg a válasz meg nem érkezett. Míg a HTTP/1.1-ben a válaszok sorrendje kötött.

21 A HTTP protokoll: Helyettesítő (PROXY) kiszolgáló: Olyan lokális hálózatokon használják, amelyeken védeni akarják a rendszert az illetéktelen külsk lső hozzáféréstől. Ez a védelem azokon a gépeken, amelyeken keresztül a helyi kiszolgáló kapcsolódik a külvilághoz, egy megfelelő program (firewall) használatával érhető el. Ez a program fogadja a TCP/IP adatcsomagokat, kapcsolatokat és ezzel meggátolja a közvetlen k hozzáférést a helyi hálózathoz. Így azonban a belső felhasználók sem érik el közvetlenül a külső webszolgáltatásokat. A html-dokumentumok eléréséhez a megjelenítő programot a proxy-kiszolg kiszolgálóra kell beáll llítani a tényleges külső elérés helyett. Ez a program hozzáfér r mind a külsk lső,, mind a belső forrásokhoz sokhoz, és biztonságos gosan közvetíti az adatokat a kettő között.

22 HTML elemek (tag( tag-ek): A HTML-ben írt dokumentum csak ASCII-karakterekből áll, és két dolgot tartalmaz: a dokumentum szöveg vegét, és HTML-elemek elemeket. <elemnév> szöveg, amelyre vonatkozik </elemnév> <elem nyitó rész> </elem záró rész> A nyitó elem bekapcsolja, a záró elem kikapcsolja az adott funkciót. Nem minden elemnek van nyitó és s záróz része. Néhány csak egyoldalas, míg mások csak hordozzák, magukba foglalják a további informáci ciókat.

23 HTML elemek (tag( tag-ek): A HTML-dokumentum alapja: <HTML> <HEAD> <TITLE>Ez a dokumentum címe </TITLE> </HEAD> <BODY BACKGROUND= /KEPEK/hatter.gif BGPROPERTIES= fixed LEFTMARGIN= 50 TOPMARGIN= 40 > A dokumentum törzse </BODY> </HTML>

24 HTML elemek (tag( tag-ek): HTML-elemek egymásba ágyazásának szabálya: Az elemek mindig egymásba ágyazva fordulnak elő a szövegben, és ez az egymásba ágyazás adja meg a dokumentum struktúráját. Az elemek soha nem szerepelhetnek átfedésben! <A HREF= ><B>Széllel szemben</b></a> nem ajánlatos! SZABÁLYOS!!! <A HREF= ><B>Széllel szemben</a></b> nem ajánlatos! HIBÁS!!!

25 Néhány érdekes HTML elem: <!-- --> Megjegyzés leírást, további magyarázatot adnak a dokumentumhoz, nem jelennek meg a képernyőn. <!--# --> SSI-specifik specifikáció Pl.: SSI-kiszolgáló oldali kiegészítő szolgáltatások, olyan parancsok, amelyek a kiszolgáló oldalán képesek utasítások végrehajtására. A kiszolgálónkat <!--#echo var= HTTP_USER_AGENT --> böngészővel látogatta meg. <!--#include virtual= /titkos/beszurni_akart_file.html --> <!--# tohost= message= Itt járt valaki korosy.sulinet.hu subject= Újabb látogató a serveren --> <!DOCTYPE...> Dokumentum típust a HTML dokumentum leírását, a használt nyelvi elemek körére utaló információ. A dokumentum legelső sora!!!

26 Néhány érdekes HTML elem: <ADDRESS> </ADDRESS> Címzés a szövegben aláíráshoz hasonló információkat adhatunk meg. (ki, mikor, milyen céllal készítette a dokumentumot, copyright) <APPLET> </APPLET> JAVA applet beépítése HTML 4.0-ban helyette az <OBJECT> elem használata javasolt. <APPLET codebase= /APPLIC/JAVA/ code= scroll.class width= 400 height= 40 align= right <param name= text value= Ezek futó szavak... ><param name= fontsize value= 28 ><param name= fontstyle value= 1 ><param name= font value= 0 > <param name= velocity value= 2 ><param name= forecolour value= ><param name= backcolour value= ></APPLET> <BASE> Eredeti hely Eredeti hely ha a dokumentumot elmozgatjuk a könyvtárstruktúrán belül, akkor a dokumentum eredeti helyét jelzi, így a rá való hivatkozás érvényes marad. <BASE HREF= >

27 Néhány érdekes HTML elem: <AREA > Terület A képek adott területekre történő felosztásához, a kijelölt terület alakjának és koordinátáinak megadására szolgál. Nem szükséges a kiszolgáló oldalán programokat futtatni vagy CGI-programokat fejleszteni, a teljes kiértékelés és a kapcsolatok definiálása magá- ban a HTML dokumentumban történik. <MAP NAME= nyomogomb > <AREA SHAPE= RECT COORDS= 10,10,49,49 HREF= tanárok.html > <AREA SHAPE= CIRCLE COORDS= 90,65,13 HREF= diákok.html > <AREA SHAPE= POLYGON COORDS= 10,52,10,79,77,66,52,79 HREF= iskola.html > <AREA SHAPE= DEFAULT COORDS= 0,0,,179,79 NOHREF></MAP> <IMG SCR= /KEPEK/menu.gif USEMAP= #nyomogomb > <BDO> </BDO> A szövegmegjelen vegmegjelenítés s iránya <BDO LANG= IW DIR= RTL >Ide héber nyelvű szöveg lesz jobbról balra kiírva.</bdo>

28 Néhány érdekes HTML elem: <TABLE> </TABLE> Táblázat Sok paraméter, lehetőség szerint ne manuálisan készüljön. Külön minta alapján. <FORM> </FORM> Űrlap forma Sok paraméter, lehetőség szerint ne manuálisan készüljön. Külön minta alapján. <FRAME> </FRAME> Keret Sok paraméter, lehetőség szerint ne manuálisan készüljön. Külön minta alapján. <BGSOUND...> Háttérhang <BGSOUND SCR= /ZENE/udvozlet.wav LOOP= 2 > <BGSOUND SCR= /ZENE/cigany.mid LOOP= INFINITE > A kész hangállományok csak *.wav, *.au, *.mid, *.cd formátumúak lehetnek.

29 Néhány érdekes HTML elem: <DIR> </DIR> Könyvtár r tartalomjegyzéke olyan rövid sorokból álló listát jelent, amelynek elemei 20 karakternél rövidebb sorokat oszlopba rendezve tartalmaznak. (a DIR csak LI-lista elemet tartalmazhat) <DIV> </DIV> Részlet a HTML-dokumentum egy logikai egységét jelöli. Akkor érdemes alkalmazni, amikor ugyanazon dokumentumban eltérő stílusjegyeket akarunk használni. <INS> </INS> Beszúrás a HTML dokumentumba beszúrandó szövegrészt jelzi. <INS DATETIME= TO14:25:00-07:00 >Beszúrás</INS>

30 Néhány érdekes HTML elem: <LAYER> </LAYER> Réteg segítségével az ablakban az elemek rétegbe rendezhetőek. <LAYER SRC= hatterkep.gif HEIGHT= 90 WIDHT= 90 NAME= felso Z-INDEX= 5 VISIBILITY= SHOW ></LAYER> <LAYER SRC= magyarazat.html ABOVE= felso NAME= magyaraz ></LAYER> <META > Kiegész szítő informáci ció a HTML-dokumentumok fejlécében használható azzal a céllal, hogy a benne lévő információkat a kiszolgálók kiértékelhetik és felhasználhatják. Indexek, katalógusok készítése. <META NAME= distribution VALUE= global > <META NAME= resource-type VALUE= document > <NOBR> </NOBR> Sortörés s tiltása Az elem nyitó és záró része közötti szövegrészt egy sorba rendezi, és nem engedélyez sortörést.

31 Néhány érdekes HTML elem: <NOFRAMES> </NOFRAMES> Kereteket nem ismerő böngészők Ez az elem jelzi a dokumentum megjelenítendő tartalmát azoknak a böngésző programoknak, amelyek nem ismerik a kereteket. Amelyek ismerik, azok a nyitó és záró elem közötti részt figyelmen kívül hagyják. <NOSCRIPT> </NOSCRIPT> Srcipteket nem ismerő böngészők A JavaScript, ill. VBScript programokat értelmezni tudó böngésző programok számára kínál választási lehetőségeket. Ide lehet elhelyezni az információkat a programokat értelmezni nem tudó böngészők számára. <HTML><HEAD><TITLE>Java példa </TITLE><SCRIPT LANGUAGE= JavaScript > <!-- / JavaScript helye... / --> </SCRIPT></HEAD><BODY><NOSCRIPT> Nem JavaScript </NOSCRIPT> </BODY></HTML>

32 Néhány érdekes HTML elem: <OBJECT> </OBJECT> Objektum a HTML-től eltérő formátumú elemeknek a dokumentumokba beépítését teszi lehetővé. Az elem nyitó és záró része közé írt szöveg az objektumot megjeleníteni nem tudó böngésző programok felhasználói számára is olvasható. <STYLE> </STYLE> Stíluslap használata lehetőséget biztosít arra, hogy a dokumentumok tartalmát el lehessen különíteni a megjelenést szabályozó elemektől. Az egyes HTML-elemekhez sílusjegyek rendelhetők a dokumentum fejlécében, és használat során ezek a jellemzők egységesen érvényesülnek.

33 HTML-elemf elemfüggetlen eseménykezel nykezelők: k: onload= onupload= onclick= ondblclick= onmousedown= onmouseup= onmouseover= onmousemove= onmouseout= onkeypress= onkeydown= onkeyup= onsubmit= onreset= onselect=

34 Gateway-programok programok: A Web megjelenítő programok képesek közvetlenül l elérni informáci ciókat az Internet-en, de nem korlátlanul tlanul, és nem minden típust pusú informáci ciófor- rást. A lekérdezések nyomán nem minden esetben elegendő, hogy létrehozzunk egy statikus állományt, és azt elhelyezzük az egyik alkönyvtárba. Szükség lehet egy dinamikusan generált forrásra sra, amely pl. egy adatbázis zisból származhat. A külső programok elérését biztosító ún. GATEWAY programok segítségével megoldhatóak ezek a problémák, és így a Web-en további információforrások válnak elérhet rhetővé. Ezeknek a programoknak az a szerepük, hogy elérik a Web számára elérhetetlen állományokat, és átalakítják őket olyan formára, amelyet a megjelenítő program már r fogadni képesk pes. A programokat a Web-kiszolg kiszolgáló indítja el, képesek adatokat fogadni a kiszolgálótól, és az általuk szolgáltatott eredményeket pedig HTML-for formátumban küldik vissza a kiszolgálón keresztül a felhasználónak nak.

35 CGI: A CGI-Common Gateway Interface olyan kommunikációs forma, amely leírja az adatforgalom módját a kiszolgáló és a GATEWAY-program között. Működése: Amikor kérés érkezik a felhasználótól, a kiszolgáló elindít egy programot, amelyeknek átadja a HTML-elemekből (ISINDEX, FORM, stb.) érkező adatokat. Amikor a gateway-program befejezte ezeknek a feldolgozását, akkor visszaküldi az eredményeket a kiszolgálónak, és innen kerül vissza a felhasználóhoz. Tehát a CGI specifikációja arra vonatkozik, hogy ezek az adatok hogyan kerüljenek a kiszolgálóról a gateway-programhoz és onnan vissza.

36 CGI: A Gateway-programokat a következő nyelveken szokták írni: - C, C++, Pascal környezetben írt és lefordított programok; - Perl, tcl, vagy más interpreteres nyelven, (pl. C-shell, Bourne-shell shell) - a legtöbb program az utóbbi formában használatos, mivel így könnyű őket karbantartani, módosítani, és ebben a formában egyszerűen vihetők át gépek között. - futásuk lassúbb, de nem a programok végrehajtási sebessége a küszöb, hanem a kapcsolat felépítése a gépek között.

37 CGI: 1., Adatküld ldés s az ügyféltől l a kiszolgálónak: A tényleges kereséshez felhasználói adatokat kell továbbítani a kiszolgálón lévő programhoz. Módszerek (METHOD): GET - általában egy egyszerű CGI-programnak egy paraméter átadása feldolgozásra, lekérdezésre. Az átadott értékek a QUERY_STRING változóba kerülnek, ezt kell feldolgozni. QUERY_STRING=par1 par2 POST - ha sok adatot kell feldolgozni, akkor az URL-hez történő hozzáfűzés kényelmetlen, például elektronikus űrlapok (FORM) használata, feldolgozása. A kiszolgálón lévő program először szét kell választania a paramétereket: NEV Nyari Tibor A & karakter a két paramétert, az = a változó nevét és értékét választja el egymástól. A + aszóközt helyettesíti az átadott karakteres értékben.

38 CGI: 2., Adatküld ldés s a kiszolgálóról l a gateway-programnak programnak: A CGI specifikációk megadják, hogy mit kell elküldeni a CGI programnak. Három eset lehetséges: Parancssorban megadott paraméterek: - csak akkor lehet parancssorban paramétert átadni, ha az adott paraméterek nem tartalmaznak = -et. A kiszolgáló a + -kel elválasztott karaktersorokat szétválasztja, lefordítja a kódokkal átadott információt, és elhelyezi őket sorban, egymás után a CGI program változóiban (változótömbben). Adatbevitel: - adatbevitel esetén a HTTP POST módszerével továbbított adatok kerülnek a kiszolgálóról a CGI programhoz. Jelenleg ez az egyetlen módszer adatbeviteli információk továbbítására. Az adatok a CONTENT_TYPE, a hosszuk a CONTENT_LENGHT környezeti változókban vannak. Környezeti változv ltozók: - a CGI programoknak a kiszolgáló a paramétereket általában környezeti változók segítségével adja át. Ezeket a változókat a CGI programban használt nyelvtől függően lehet elérni, feldolgozni. A kiszolgáló 19 környezeti változót állít be. A leggyakrabban használt változók: HTTP_ACCEPT - elfogadható dokumentum típusok HTTP_USER_AGENT - a web ügyfélprogram azonosítója

39 CGI: 3., Adatküld ldés s a gateway-programb programból a kiszolgálóra : A CGI programok elvégzik a kijelölt keresést a hálózaton, illetve a kiszolgálógépen. Az információt ezután vissza kell juttatni a kiszolgáló programnak, mely ezt közvetíti a felhasználónak. Az ügyfélprogramhoz való eljuttatáshoz a gateway-program egy HTML-formátumú dokumentumot állít elő, amely tartalmazza azokat az információkat (szöveg és változók értékeinek formájában), amelyek a kérésre adott választ jelentik. Ezután a kiszolgáló továbbítja a dokumentumot a kérést küldő ügyfélprogramnak, és az megjelenik a felhasználó képernyőjén. Az Internet-en elérhető sok, különböző nyelven készült CGI program, körültekintéssel, kis változtatásokkal könnyen beépíthetőek saját kiszolgálónk programjai közé.

40 CGI: Néhány olyan program, amely segíthet saját t CGI fejlesztésében: cgiparse: - nehéz hozzájutni; CERN kiszolgálókon; GET és POST method; Bourne-shell. uncgi: - könnyebb hozzájutni; jobb a POST method paraméterkezelése; automatikus GET és POST kezelés; C nyelven. cgi-lib.pl lib.pl: - Perl nyelven, a bevitt adatok kezelésének megkönnyítésére; Perl-listát vagy változótömböt hoz létre; GET és POST method; egyszerű, könnyen kezelhető.

41 Példa CGI Perl-ben ben: <HTML> <HEAD> <TITLE>Jelentkezési lap </TITLE> </HEAD> <BODY> <H3>Kérlek töltsd ki a mezőket!...</h3> <FORM METHOD=POST ACTION= /cgi-bin/ urlap.cgi > <P>Neved:<INPUT TYPE=TEXT NAME= nev > <P>Tudsz úszni? <INPUT TYPE=RADIO NAME= uszas VALUE = igen CHECKED>Igen <INPUT TYPE=RADIO NAME= uszas VALUE = nem >Nem <P> <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE= Elküld > </FORM> </BODY> </HTML> #!/user/local/bin/perl require cgi-lib.pl ; meghívja a programot &ReadParse(*bevitel); beolvasás a bevitel tömbbe print Content-type: text/html\n\n ; print <HTML><HEAD> ; print <TITLE>Jelentkezési lap</title> ; print </HEAD><BODY> ; print <H3>Kiértékelés:</H3> ; if ($bevitel{ nev }) { print <P>$bevitel{ nev } ; kiírja a } else { nev változó értékét print <P>Ezek szerint nincs neve ; } if ($bevitel{ uszas } eq igen ) { print tud úszni ; } else { print elsűllyed ; } print </BODY></HTML> ;

42 JAVA: A JAVA programozási nyelv a Sun Microsystems terméke. Teljes programozási nyelv, amely operációsrendszer- és platformfüggetlen. Erősen támogatja a grafikai alkalmazásokat, a futtatási környezet dinamikusan változhat. Képes programrészek párhuzamos működtetésére is. Az egyes alkalmazói részek az Internet bármely pontján lehetnek. A fejlesztés során a forráskódból először egy bytecode formátumú közbenső program készül, amit azután a böngészők interpreteres formában ételmeznek. A teljes hardware és software függetlenséget a virtual machine koncepció bevezetése jelenti. Ez egy olyan absztrakt számítógép specifikáció, amely számára a Java-interpreter képes végrehajtható kódot generálni. A különböző gépek és operációs rendszerek számára a konkrét megoldás mindig eltérő, de a végeredmény ugyanaz: egy standard virtual machine. Ez most már mindentől függetlenül képes a Java programok értelmezésére és végrehajtására.

43 JavaScript: A JavaScript viszonylag egyszerű, interpreteres nyelv, a Netscape (nem a Sun vagy a JavaSoft) terméke. Eredeti neve: LiveScript, ezt marketing célokkal változtatták meg. A nyelv alapvető elemei beépültek a legtöbb böngésző programba, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó oldalán fussanak a programok. A kódot a fejlesztők építik a HTML dokumentumokba. Ez a végrehajtható tartalom azt jelenti, hogy az oldalak többé nem statikusak, hanem a programok beszélgetnek a felhasználóval, vezérlik a böngészőket, dinamikusan alakítják a megjelenítendő tartalmat. Nem kell fordítani, és még a Java-ra jellemző bytecode-os fordítást sem kell elvégezni. A technológia viszonylag új, állandóan fejlődik. Gyakran összefüggésbe hozzák a Javaval, bár néhány apró hasonlóságtól (néhány szintaktika, dinamikus oldalak) eltekintve a két rendszer teljesen különbözik. Nem igazi programozási nyelv, nem használható környezettől függetlenül. Biztonsági okokból nem tudja a felhasználó oldalán a file-okat írni és olvasni (hála Istennek!). Nem támogatja a hálózat kezelését, és nem képes egymással párhuzamosan futó műveletekre. Létezik kiszolgáló oldali változata is - LiveWire.

44 VBScript: A VBScript - Visual Basic Scripting Edition -a Microsoft által kifejlesztett Web-programozási nyelv. A Visual Basic programozási nyelv szerkezetében leegyszerűsített, a Web felhasználására alkalmassá tett változata. Ebben a rendszerben fejlesztett kód csak az Internet Explorer-ben működik. A Netscape nem támogatja és valószínűsíthető, hogy soha nem is fogja támogatni. A VBScript programok a JavaScript-hez hasonlóan a felhasználó oldalán futnak, és a HTML-dokumentumokba ágyazva érik el a böngésző programot. A <SCRIPT> elem jelzi a böngészőnek, hogy a következő kódot programként kell értelmeznie, és nem közvetlenül a képernyőre vinni. A JavaScript-hez hasonló szolgáltatásokkal rendelkezik, sőt annál fejlettebb is. Ugyanazokat az objektumokat használják, azonban a szintaktikájuk és a támogatott funkciók köre eltér egymástól.

45 ActiveX: Az ActiveX programok, illetve a COM - Component Object Model - technológia segítségével Web-en keresztül sok más olyan dokumentum és információ elérhető, amelyek eredetileg nem HTML nyelven készültek. Így egy rendszerbe integrálhatók a HTML-dokumentumok, a JavaScript és VBScript alkalmazások, valamint a nem HTML dokumentumok (PDF, különböző video formátumok, animációk, stb.). Az ActiveX nyílt szabványnak készült, amit állandóan fejlesztenek. Nyelvés platform független megoldásokat kínálnak segítségével. A komponensekben lévő objektumok más programok és script-ek segítségével vezérelhetők, programozhatók. Az egyes vezérlőknek egyedi azonosítójuk van. Az ActiveX tehát nem programozási nyelv, nem platform, nem operációs rendszer, hanem egy integrációs technológiai megoldás.

46 ActiveX: ActiveX vezérl rlő - kis kódméret, főleg a Web-oldalakról töltődnek le, az IE 4.0-ban is van néhány ActiveX konténer ner - software-komponens, amely az ActiveX vezérlőket kezeli (pl.active Desktop) Igen Az ActiveX kontroll már telepítve van? Nem Tartalmaz a kód egy érvényes URL-t? Igen ActiveX letöltése a cache-be Telepíthető és biztonságosan futtatható az ActiveX kontroll? Igen ActiveX kontroll telepítése gépre Nem Nem Hibaüzenet a képernyőn Internet Component Download Service ActiveX kód letöltése: amikor a böngésző program egy html-oldal felrajzolása közben egy ActiveX vezérlővel találkozik, mindig ezt a szervizet hívja. Kész

47 Védelmi rendszer a destruktív ActiveX vezérlők ellen ActiveX: A digitális aláírás megvizsgálása, a szerző megállapítása és az aláírás érvényességének ellenőrzése Nyilvánvaló kódmanipuláció kiszűrése Windows Trust Verification Service Érvényes a szerző aláírása és nem sérült a kód valamilyen hamisítási kísérlet miatt? Nem Igen Igen A kód készítő beletartozik azok csoportjába, akikbe a felhasználó megbízik? Nem Igen Jelezte a felhasználó, hogy ettől a szerzőtől minden kódot elfogad? Nem Elfogadás Nem Elfogadja a felhasználó az ActiveX kontrollt? Párbeszédablak megjelenítése Nem Megbízott a felhasználó minden olyan fejlesztőben, akinek az adott hitelesítő szervezet biztosította a kódot? A kódban használt digitális aláírás hitelességét garantáló szervezet azonosítása Visszautasítás Igen Igen

48 Vége

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezető foglalkozás...3 2. Alapismeretek...4 2.1. Alapfogalmak...4 2.2. Weboldalak megjelenítési folyamata...5 2.3. Ellenőrző kérdések...6 3. HTML fájlok és készítésük...6 3.1. A HTML

Részletesebben

Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok

Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok Microsoft Windows Server 2003 és 2008 hálózatok kezelése Készítette: Csatlós István 2011-ben 1 Fő tartalomjegyzék OS alapismeretek: Hálózati alapok: TCP/IP &

Részletesebben

1. Kommunikáció és a Web szerverek. 2. A HTML szerkesztés alapjai. 3. A lap környezete

1. Kommunikáció és a Web szerverek. 2. A HTML szerkesztés alapjai. 3. A lap környezete 1. Kommunikáció és a Web szerverek A WWW kommunikációját a HTTP (HyperText Transfer ProtocolI) kommunikációs protokoll valósítja meg. A kliens-szerver rendszerek esetében a felhasználói igényeket a kliens

Részletesebben

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. : Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Lektor : Cseri, Tamás Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Első lépések weboldalak programozásához

Első lépések weboldalak programozásához Király Roland Első lépések weboldalak programozásához Jegyzet Tartalomjegyzék Első lépések weboldalak programozásához...1 Tartalomjegyzék...2 Előszó...2 Tartalomkezelő rendszerek...3 Webprogramok...4 Változók...9

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript).

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐSIKOLAI KAR SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANSZÉK WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). Konzulens Dr. Iszáj Ferenc főiskolai tanár Készítette

Részletesebben

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez 2007. október 3. BME, CrySys Adatbiztonság Laboratórium 1 Tartalomjegyzék 1. Elméleti összefoglaló 3 1.1. Protokollok..........................................

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

< WebKészítés 2.5 /> Az ingyenes weblapszerkesztői oktatás

< WebKészítés 2.5 /> Az ingyenes weblapszerkesztői oktatás < WebKészítés 2.5 /> Az ingyenes weblapszerkesztői oktatás Tartalomjegyzék Üdvözlet, olvasó! 03 Internetes ismeretterjesztő 04 Nettöri röviden 05 Szerveroldali programok 06 Kliensoldali programok 07 Tartalmi

Részletesebben

WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL

WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL Témavezet : Pánovics János Egyetemi tanársegéd Készítette: Kósa Anita Programtervez matematikus DEBRECEN

Részletesebben

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata című méréshez Tartalom 1. Elméleti összefoglaló... 3 Protokollok... 3 IP protokoll... 3 ARP... 4 ICMP... 5 UDP...

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május 2. oldal Web programozás (0.5. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek 2012 A műnek erre a változatára a Nevezd meg! Így add tovább! 3.0 licenc feltételei1 érvényesek. A következőket teheted a művel:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila SZAKDOLGOZAT Mező Attila Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes alkalmazásfejlesztés: Report Request Form Témavezető: Kuki Attila Egyetemi adjunktus Készítette: Mező Attila Programozó matematikus

Részletesebben

WEB TECHNOLÓGIÁK 2.ELŐADÁS

WEB TECHNOLÓGIÁK 2.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB TECHNOLÓGIÁK 2.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz A HTML nyelv alapjai Mi a HTML? A HTML (angolul: HyperText Markup Language=hiperszöveges jelölőnyelv) Leíró nyelv,

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás 0.6. verzió 2008. január

Nagy Gusztáv Web programozás 0.6. verzió 2008. január Nagy Gusztáv Web programozás 0.6. verzió 2008. január 2. oldal Web programozás (0.6. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék Tartalomjegyzék HTML alapok... 3 HTML űrlapok... 9 JavaScript alapok... 12 Apache PHP - MySQL... 16 PHP alapok... 21 Űrlapok feldolgozása PHP-vel... 26 Adatbázis

Részletesebben

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK Cél, hogy a hallgató ízelítőt kapjon a weblapok kialakulásáról, a weboldalak letöltődésének menetéről, átlássa a weblapfejlesztéshez szükséges

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat. PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül

Tudományos Diákköri Dolgozat. PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék Tudományos Diákköri Dolgozat PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül Készítette:

Részletesebben

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. =>

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. => [#] * 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T * eltérő kábelezési módok Ethernet hálózatokban; az egyes típusok az átviteli sebességben, a hálózati topológiában és a kábel maximális hosszában különböznek

Részletesebben

Szakdolgozat. Török Attila

Szakdolgozat. Török Attila Szakdolgozat Török Attila 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szerencsejáték portál és rulett szimulátor megvalósítása Témavezetı: Dr. Nyakóné Dr. Juhász Katalin Szakdolgozat készítıje: Török Attila Debrecen

Részletesebben

DIPLOMATERV. Hálózati információs rendszer oktatáshoz. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

DIPLOMATERV. Hálózati információs rendszer oktatáshoz. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem DIPLOMATERV Hálózati információs rendszer oktatáshoz Készítette: Pecsenyánszky István BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak 2001. május

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

Webszerkesztés Dreamweaver használatával

Webszerkesztés Dreamweaver használatával Dreamweaver történelem Webszerkesztés Dreamweaver használatával 1996-ban mutatta be először a Macromedia szoftverház az első WYSIWYG ( What You See Is What You Get = Amit látsz, azt kapod) webszerkesztő

Részletesebben

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája Bevezető útmutató A szerzői jogok védelme Ez a kézikönyv a Paul Smith Computer Services tulajdonát képezi, bárminemű másolása, terjesztése, felhasználása kizárólag

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. Auto-szűrő fejlesztése OLAP jelentések utólagos, offline tovább-feldolgozására Konzulens: Dr.

Részletesebben

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 2 #2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM M SZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR, MAROSVÁSÁRHELY

Részletesebben