JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület január 9-én megtartott közmeghallgatásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 9-én megtartott közmeghallgatásról"

Átírás

1 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület január 9-én megtartott közmeghallgatásról Határozat száma: 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 1/2013.(I.9.) ÖH. Önkormányzatnál létszámbıvítés végrehajtása 11. oldal 2

3 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület január 9-én 17 órakor megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Varga Ferencné alpolgármester Besesek Béla alpolgármester Mucsi László Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselık Vincze Jánosné jegyzı Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı kb. 90 fı községi állampolgár Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 5 fı jelen van, Csertı István és Nyerges Zoltán képviselık jelezték távolmaradásukat az ülésrıl. Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László és Varga Ferencné képviselıket javasolta. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendek megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról Elıadó: 2. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének tervezésérıl Elıadó: 3. Tájékoztató a járási hivatalok feladatellátásáról Elıadó: 4. Tájékoztató az ebtartás szabályairól Elıadó: 5. Egyéb kérdések 3

4 NAPIREND 1. Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról Elıadó: Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évben stabil és fenntartható volt. Az önkormányzat feladatait teljes körően ellátta. Az elmúlt évben történt események kapcsán számolt be a múlt évi gazdálkodásról januárjában az olajbányászat 75. évfordulóját ünnepeltük a mővelıdési házban. Falk Miklós szervezésével jelentıs esemény valósult meg településünkön. Az év folyamán megújultak az intézmények, közterületek, utak, járdák. Megkezdıdött a START munkaprogram, amely egy picit más volt, mint az elmúlt években. Projektfinanszírozás volt, célokat kellett megjelölni, értékteremtı közmunka valósult meg. Áprilisban a Búzavirág Néptánccsoport 35 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepség egyben vıfélytalálkozó is volt, ezzel régi hagyomány újult meg. Május 1-jétıl két körzeti megbízottunk van, 2 rendır látja el településünkön a feladatokat: Turán György és Kovács László. A közbiztonságot szolgálja 16 új kamera elhelyezése. A bőnözés visszaszorítása érdekében év elején pályázatot adtunk be, amelyet év végéig nem bíráltak el, végül saját erıbıl valósult meg. Az elmúlt év novemberében döntött a képviselı-testület, hogy évente egy millió forinttal támogatja az önkormányzat a rendırséget. Ezért minden éjjel túlmunkában biztosított lesz a rendıri jelenlét a polgárırökkel, településırökkel közösen. A rendırséggel jó az együttmőködés. Májusban hagyományosan megrendezésre került a Kihívás napja, amelyen településünk kategóriájában országosan 2. helyezést ért el. Ez nagyon fontos közösségépítı gondolat volt, ugyanúgy, mint a Méz- és Meggyfesztivál vagy a Falunap megvalósítása. Fontos, hogy minimális önkormányzati támogatással kikapcsolódást, élményt tudjunk biztosítani az itt élıknek. A Méz- és Meggyfesztiválon Bácsfeketehegy településsel együttmőködési megállapodást írtunk alá. Móricgát, Bácsfeketehegy és Szank települések közös pályázatot (IPA) nyújtottak be a határon átnyúló együttmőködésre. A pályázaton 95 % támogatást nyertünk, 5 % önrésszel ebben az évben megvalósulnak az elképzelések. Szeptember 1-jétıl a református egyház tartja fenn a szanki általános iskolát és óvodát. Önkormányzatunk a közoktatási feladatok ellátására a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel feladat-ellátási szerzıdést kötött. Az egyház önkormányzati feladatot vállalt magára, kihasználva azt a lehetıséget, hogy többletnormatívákhoz tud jutni. A takarítást, karbantartást továbbra is biztosítjuk. Hosszú idın keresztül próbálkoztunk, de a katolikus egyházi fenntartás ellehetetlenült. Az állami fenntartás pedig bizonytalannak látszott. A református egyház segítségünkre volt, így a képviselı-testület teljes egyetértésben, a településért érzett felelıssége tudatában hozta meg a döntést a közoktatási intézmény átadásáról május 29-én. Ezután az önkormányzat vállalta a KEOP pályázat megvalósítását és több mint 74 millió forint támogatással, 29 millió forint önrésszel felújításra került az iskola és a tornacsarnok. A vallási tolerancia mőködik. Kósa István lelkész és Feri Romulusz Gyula plébános az együttmőködés tekintetében példát tudnak mutatni. Megköszönte a református egyház hozzáállását, jó szándékát. Szeptemberben volt a Szanki Református Egyházközség megalakulásának 150. évfordulója és Kósa István lelkész beiktatása is. 4

5 Október 1-jén távozott településünkrıl Salánki Ferenc plébános, az érsek úr Feri Romulusz Gyula plébánost nevezte ki Szankra. Ezúton is sok sikert kívánunk munkájához. Október 23-án a felújított könyvtár átadására került sor. Megújult, szépült a könyvtári közösségi tér. Októberben értesültünk arról is, hogy sikeres volt az IPA pályázatunk. December 10-én döntött a Pénzügyi Bizottság a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázatokról és minden pályázót támogattak havi 3 ezer forint ösztöndíjjal. December 28-án az állam 1653 önkormányzat adósságállományát átvállalta. Nagyon sok önkormányzat került adósságcsapdába. Azon feladatok támogatása, amelyeket az állam az önkormányzatokkal kíván megvalósíttatni, évrıl évre csökkenı tendenciát mutat. Az oktatás normatív finanszírozása egyre csökkent óta folyamatosan gondolkodott az önkormányzat, hogy a szociális és az oktatási feladatok kapcsán hogyan maradhat meg a feladatellátás. A évek közötti európai uniós támogatásokat, ha nem használtuk volna ki, erre már nem lesz lehetıség a jövıben. Megújultak az utak, járdák, közterek, játszótér, horgásztó, óvoda, iskola, bentlakásos otthon, idısek klubja, mővelıdési ház. A település jövıje érdekében fontos döntések születtek. A pályázatok utófinanszírozottak, ezért a finanszírozásban nagy szerepe volt a FÓKUSZ Takarékszövetkezetnek. Köszönetet mondott a vezetıknek és a helyi fiók vezetıjének. Az állam átvállalta az adósságállományunkat, összesen 203 millió forintot. Ez azonban nem ingyen pénz. Nem szociális juttatás ban a források millió forintos csökkenésével kell számolnunk. Jelentıs mértékő bevétel kiesésünk lesz. A jövıben az iparőzési adó ¼-e az államé lesz. Az adósságállományunkból rövid és hosszútávú hitelbıl állta. Legnagyobb részt a hitelpénzt a fejlesztések önerejére fordítottuk (a konyha, bentlakásos otthon, jászszentlászlói út, az óvoda, a mővelıdési ház, az iskola felújítására). Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 2. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének tervezésérıl Elıadó: Az önkormányzat a évi költségvetésének tervezésekor kb millió forintos költségvetési fıösszeggel számolhat. Ez nagyon jelentıs csökkenés a korábbi évek milliós költségvetéséhez képest. A 120 millió forintos iparőzési adó bevételbıl 30 milliót (25 %-ot) be kell fizetnünk az államnak, a gépjármőadó 60 %-át szintén. Az egyházi fenntartású oktatási intézményekben legalább augusztusig vállaltuk a takarítást, karbantartást, ez továbbra is a mi költségvetésünket terheli. Ez a kölcsönös segítségnyújtás szükséges. A mőködtetés mellett fejlesztéseket is szeretnénk megvalósítani. IPA pályázatból a volt gyógyszertár épületének felújítása valósul meg. Ott olyan helyet szeretnénk kialakítani, ahol feléleszthetık a hagyományok, helyi ízek bemutathatók, kóstolhatók lesznek. KEOP pályázattal megvalósulhat az intézményekben az elektromos áramellátás napelemmel történı biztosítása. A megtérülésekbıl tudjuk majd finanszírozni az önrészt. Pályázati támogatással két napelemes kiserımő megvalósítását tervezzük. A megújuló energia felhasználása egyre nagyobb jelentıséggel bír, az ország teljes energiafelhasználásának 13 %- át el kell érnie. Az áramszolgáltatónak kötelezı lesz a zöld energiát átvenni. Támogatjuk a rászorulókat. Pályázat keretében 2013-ban 3 alkalommal tartós élelmiszereket biztosítunk. Az elsı alkalom január végén lesz, 6 tonna élelmiszert fogunk ingyen kiosztani a 62. életévüket betöltött kisnyugdíjasoknak, a szociális ellátásokban részesülıknek. 5

6 Az önkormányzati feladatellátás megváltozik. Az önkormányzatnak intézménye nincs. A többi önkormányzatnak is meg kell válnia intézményeitıl, ahol eddig még nem tették meg. Az általános iskolai oktatás kötelezıen állami feladat lett január 1-jétıl. A szociális ellátás is átalakult. Az önkormányzatoknak nem feladata a bentlakásos otthon fenntartása. Nálunk ez nem probléma, mert a református egyház tartja fent. A járási hivatalok január 1-jétıl felálltak. A hozzánk legközelebb lévı járási hivatal Kiskunmajsán van a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a régi iskola épületében. A járási hivatalban Szankról négy kolléga kapott állást. A járási hivatal vezetıje Kiss Melinda Jászszentlászló polgármestere, aki megvált funkciójától. A hivatal állományában 27 fı van. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fennhatósága alatt mőködnek a kormányhivatalok, amelyek irányítják a járási hivatalokat. A polgármesteri hivatal létszáma csökkent a csökkenı feladatellátás miatt. Ezért felelıs döntés volt a járási hivatalba a dolgozók átadása. Azt szeretnénk, hogy az önkormányzatnak ne legyen mőködési hiánya, de a bevételt növelı pályázatokat meg kell ragadni, mert az itt élıknek lehetıség, az ide jövıknek vonzó lehet. Költségtakarékos, de a fejlesztésekre eltökélt önkormányzat vagyunk. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 3. Tájékoztató a járási hivatalok feladatellátásáról Elıadó: Átadta a szót jegyzı asszonynak, hogy nyújtson bıvebb tájékoztatást a járási hivatalokról. Vincze Jánosné jegyzı Tisztelettel köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent lakosokat január 1-jével létrejöttek a járási hivatalok. Szank a Kiskunmajsai Járási Hivatalhoz tartozik. Vezetıje: Kiss Melinda. A járási hivatal többek között olyan feladatokat lát el, amelyek eddig itt helyben intézhetık voltak: normatív közgyógyellátás, ápolási díj, idıs korúak járadéka, gyámügyi feladatok (védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése). A járási hivatalhoz tartozik az okmányiroda is, de nem költözött el, ugyanott van, ahol eddig, valamint a munkaügyi központ is, szintén a régi helyén várja az ügyfeleket. A járási hivataltól kaptunk egy ügysegédet, aki szanki, Bozóné Szopota Anna, minden hétfın reggel 8 órától 12 óráig és délután 12,30 órától 17 óráig felveszi a kérelmeket a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában. Az ügyfélfogadási idıket (járási hivatal, gyámhivatal, okmányiroda) a hirdetıtáblára kifüggesztettük, megjelenik a Kisbíróban és a honlapon is. A változásokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 4. Tájékoztató az ebtartás szabályairól Elıadó: Felkérte jegyzı asszonyt, hogy tájékoztassa a lakosságot az ebtartás szabályairól. 6

7 Vincze Jánosné jegyzı A sajtóban lehetett már arról hallani, hogy kötelezı az ebnyilvántartás, az ebeket háromévente össze kell írni január 1-je után minden 4 hónaposnál idısebb ebet kötelezı mikrochippel ellátni. A chipet az állatorvosok ültetik be, amelyért legfeljebb 3500,-Ft kérhetı. A kutyatartás szabályait jogszabály tartalmazza. Meghatározza például, hogy a kennelnek mekkorának kell lennie, hány méteres kifutót kell biztosítani stb. Ha valaki a rendeletet nem tartja be, akkor a jegyzı állategészségügyi bírságot szabhat ki. Megszaporodtak községünkben a kóbor ebek, más településrıl is hoztak ide kutyát, lehet, hogy a chippelési kötelezettség az oka. Az ilyen magatartás miatt nem baj, hogy kötelezı a kutyákat megjelölni. Mindenkitıl azt kéri, hogy végeztesse el a chippelést mielıbb. Jegyzı asszonytól azt kéri, hogy április 1-jétıl ellenırizze, hogy megtörtént-e. Vincze Jánosné jegyzı Az elszaporodott kóbor ebek miatt nagyon sok bejelentés érkezik a polgármesteri hivatalba. A kóbor ebek befogása és elszállítása nagyon sokba kerül. Árajánlatot kértünk a kiskunfélegyházi gyepmesteri teleptıl, környékünkön ezt az egyet találtuk, ahová vidékrıl is befogadják a kutyákat. Az önkormányzatnak évente 150 e Ft-tal kell hozzájárulnia a gyepmesteri telep fenntartási költségeihez, ezen túl a kiszállás, befogás, beszállítás, oltás stb. költségek miatt 1 db kutya elszállíttatása ,-Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak nagyon sokba kerül, hogy megoldja a kóbor kutyák problémáját. Ezért kéri, hogy aki még nem tette meg, chippeltesse be a kutyáját, mert április 1-jétıl ellenırizni fogjuk. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 5. Egyéb kérdések Elıadó: A Tiszta Víz Ivóvízminıség-javító program kapcsán elmondta, hogy 2013-ban Szankon is elkezdıdik az ivóvíz közmő felújítása. A szanki víz nem rossz. Azokon a településeken, ahol a 10 mikrogramm/liter mennyiséget meghaladta az arzéntartalom, zacskós vizet osztanak, így látják el ideiglenesen a lakosságot egészséges ivóvíz, amíg az arzénmentesítés megoldott nem lesz. Szankon az arzénnel nincsen probléma, náluk az ammónium és a vastartalom határérték feletti, ezért ilyen tisztítómő kerül kialakításra, majd 1000 méter hosszan az azbeszt vezetékek cseréjére is sor kerül. Azokon a településeken valósul meg elıször az ivóvízminıség javítás, ahol magas az arzéntartalom. Nem hirtelen lett rosszabb az ivóvíz a településeken, hanem az történt, hogy az európai jogharmonizáció leszorította a határértékeket. Szank-Csólyospálos- Balástya egy projektcsoportként fog a közbeszerzésen indulni. Ez a beruházás nem az önkormányzat költsége, 100 %-os támogatást nyertünk. Fenntartási kötelezettség viszont lesz, a vízdíj emelkedni fog. Átalakul a vízdíj, hulladékdíj, hatósági árszabályozás lesz. Átadta a szót alpolgármester asszonynak. Varga Ferencné alpolgármester A kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulatban 2011 óta képviseli az önkormányzatot, Müller József a földtulajdonosokat, Kovács Zsuzsanna pedig a vállalkozókat. A Vízgazdálkodási Társulat egy külön befizetési kötelezettséget szavazott meg, amelyet Szank-Jászszentlászló- Csólyospálos települések nem szavaztak meg. Kiskunhalas és Kiskunmajsa akkora földterületet képviselnek a társulatban, hogy a kistelepüléseknek esélyük sem volt leszavazni. 7

8 A többségi döntés mindenkire kötelezı, azokra is, akik nem szavazták meg. Júliusban Lezsák Sándor országgyőlési képviselı úrnak levelet küldött és kérte a segítségét. Szankon aszály volt, belvízvédelemre nem volt szükség, költség nem merült fel, nem indokolt a földtulajdonosoktól hozzájárulást kérni. Kérésünkkel Lezsák Sándor a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fordult és azt a választ kaptuk, hogy a törvény ennek a hozzájárulásnak a beszedését lehetıvé teszi. Ezért aláírásgyőjtést kezdeményezünk, kérjük a törvénymódosítást. Kérte, hogy aki egyetért, írja alá az aláírást győjtı ívet. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy január végén agrárfórum lesz Szankon, ahol a támogatásokról is szó lesz. Pontos idejérıl értesítést fogunk küldeni. Besesek Béla alpolgármester Tájékoztatásul elmondta, hogy a Szank története könyv a befejezéséhez közeledik. Nagyon színvonalas, átfogó, érdekes könyv készül. Késik a megjelenés, ezért elnézést kérünk mindazoktól, akik már elıfizettek a könyvre. Türelmet kérünk, szeretnénk, ha minél jobb lenne, ez a késés oka. Terveink szerint január végén nyomdába kerülhet és reményeink szerint február végén meg fog jelenni és nem fog csalódást okozni. Tabajdi Gábor Szép u. 23. A Vízgazdálkodási Társulat ügyében nem látja értelmét az aláírásgyőjtésnek. Kormányzati döntéssel lehet a problémát megoldani azzal, hogy pénzt rendelnek a feladathoz, a kiskaput bezárják. Az országgyőlési képviselıknek kellene intézkedni, nagyobb rálátásuk is van az ügyre. Varga Ferencné alpolgármester Lezsák Sándor országgyőlési képviselı személyesen járt el az ügyben. Az egyéb hozzájárulást a kistelepülések nem szavazták meg, de Kiskunhalas és Kiskunmajsa igen, mi nem tehettünk ellene semmit. Az aláírásgyőjtés célja, hogy nyomást gyakoroljunk, hogy ne lehessen kivetni egyéb hozzájárulást. Müller József Béke u. 93. A földhivatal nem kerülhet ide át Kiskunmajsára a járási hivatalba, Kiskunhalasra kell továbbra is menni? Jó lenne, ha Majsán is lehetne ilyen ügyet intézni. A járási hivatalokon belül a kormányablakok kialakítása az okmányirodák bázisán valósul majd meg. Ez lehetıvé teszi, hogy a kormányhivatal alá tartozó szakigazgatási szervek is elérhetıek legyenek a kormányablakokon keresztül. A kormányzat tervei szerint 300 kormányablak lesz majd országos szinten. Ezért is nem kívánnak több földhivatalt létrehozni. Rávai Dezsı Petıfi S. u. 70. Karácsony másnapján egy harci kutya a kerítést kibontotta, bement az udvarába, kutyáját megölte. Nem tudott hová fordulni, hívta a településırt, rendırséget, végül elvitték a kutyát és megoldódott az ügy. Valamit tenni kell a kóbor kutyák ellen. Harci kutyát nem szabad legálisan tartani. Ezt a helyzetet kezelni kell. Ha drágán is, megpróbáljuk szerzıdés útján a kiskunfélegyházi gyepmesteri teleppel megoldani ezt a problémát. Rávai Dezsı Petıfi S. u. 70. Két körzeti megbízottunk van. Mi szükség van arra, hogy vidékrıl jöjjön ide rendır, azért, hogy megbüntessen bennünket, akik traktorral a földekre megyünk? Régen is két rendır volt, elég volt, hogy rendet tartson Szankon. Kiskunmajsa rendıri állománya az elmúlt két évben 18-ról 30 fıre emelkedett. Amikor nem volt ennyi rendır, hiányoltuk, hogy miért nincs. A rendırség a közrend, közbiztonság fenntartása miatt a jogtisztelı állampolgárokért van. Nem csak a mezıgazdasági géppel közlekedıt büntetik meg, hanem a rendszám, engedély, fék nélküli, balesetveszélyes mőszaki 8

9 állapotban lévı gépjármővek tulajdonosait is. Ha mi közlekedünk ilyen jármővel, azt bocsánatos bőnnek tartjuk, ha más, akkor az pedig az életünket veszélyezteti? A felelısségteljes magatartás mindenkire kötelezı, a közrendhez, közbiztonsághoz ez is hozzátartozik. A szabályok betartását magunkra nézve is fontosnak kell tartanunk. A rendırség finanszírozása állami szinten is kiemelt. Örül annak, hogy új autókat kapott a rendırség. Jó az együttmőködés, amikor odafigyelését kértük annak érdekében is, hogy ne tegyék tönkre a túlsúlyos gépjármővek a felújított jászszentlászlói utunkat, az ellenırzés nem maradt el. Bazsa Mihály Irinyi J. u. 17. Örüljünk annak, ami létesült 2012-ben. Sok esemény történt. Köszönetet mondott polgármester úrnak és a képviselı-testületnek, az egészségügyi dolgozóknak, tanároknak. Nagy történelmi esemény volt, hogy a református egyház átvette az iskolát és az óvodát. Ez nem azt jelenti, hogy most már reformátusnak kell lenni. Viszont meg kell tanulni köszönni, meg kell tanulni a tíz parancsolatot, a gyerekek a templomhoz méltóan tudnak viselkedni, ez eddig nem így volt. A ravatalozó nagyon rossz állapotban van, annak érdekében, hogy a hozzátartozóink megfelelı helyrıl távozhassanak fel kell újítani. Errıl egyeztetett a katolikus és a református egyház. Névre szóló adományokat fognak győjteni a felújításra, amelyrıl bevételi nyugtát adnak. Ehhez kéri mindenkinek a segítségét, hiszen mindenkit onnan búcsúztatnak, vallási hovatartozástól függetlenül. Elmondta azt is, hogy a temetıben a sírhelyek megváltásának ára megemelkedett. Szankon szépen rendben van minden. Végtelen nagy probléma a kerékpárút. Javasolta, hogy forduljon meg a KRESZ, minden utca végén a kerékpárosnak kelljen megállni, addig még baleset nem történik. A ravatalozó felújításának ügye régóta húzódó probléma. A temetı és a ravatalozó is egyházi tulajdonban van, nem az önkormányzaté. Az önkormányzat a felújításhoz segítségét ajánlotta már korábban is. Ha van eltökéltség a fejlesztésre, az élı munka, az összefogás is segítség lehet. Akinek pénze nincs, munkával is segíthet. Az önkormányzat is segítni fog. Fontos, hogy közösen újítsák fel a szankiak a ravatalozót. A kerékpárúttal kapcsolatban a Magyar Közútnál a Forgalomtechnikai Osztály vezetıjét megkérdezte, hogyan lehetne biztonságosabbá tenni. A forgalmi rend megváltoztatása szerinte sokkal rosszabb lenne. Szóba került az is, hogy a Petıfi utcán közlekedıknek elsıbbséget kell adniuk a Rákóczi, Táncsics és Csatorna utcáknál. Ha ezt megváltoztatnák, megfordítanánk az eddig berögzıdött szabályokat, azzal balesetveszélyesebb helyzetet teremtenénk. A szakember azt javasolta, hogy minden maradjon a megszokott rendben. A kerékpárútnál veszélyt jelzı, figyelemfelkeltı jeleket festünk fel. Célunk a kerékpárút szélének kibetonozása, a tarackosodás megszüntetése. A belátást korlátozó bokrokat, fákat lenyessük. Figyelmesen kell közlekedni mindkét részrıl. Mucsi László képviselı Évek óta oktatják osztályfınöki és technika órán a közlekedés szabályait. Felhívják a figyelmet az utcasarkokra. Javasolta minden sarokra a Lassíts, kerékpáros! figyelmeztetı tábla kihelyezését. A hétfı reggelente a templomból kivonulva a gyerekek a kerékpárral versenyeztek, hogy ki ér elıbb az iskolába. Ezt megszüntették, csoportosan vonulnak, a kerékpárt tolni kell. Müller József Béke u. 93. Elmondta, hogy alpolgármester asszony víztársulattal kapcsolatos levelezése és aláírásgyőjtése a saját kezdeményezése, vele errıl nem beszélt, nem egyeztetett. A csekkeket nem kell befizetni, nem adó. Decemberben volt egy interpelláció errıl a parlamentben, ott is ez hangzott el. 9

10 A képviselı nem önmagát, hanem a választók közösségét kell, hogy képviselje. Nem javasolja, hogy a többség által megszavazott díjat ne fizessék be. Nem tudja, hogy be lehet-e adók módjára hajtani. Szerinte jogszabály kötelez mindenkit, hogy a társulat által megszabott díjat kötelezı befizetni. A cél az, hogy a jövıben ilyet ne lehessen beszedni, amikor nincs ténylegesen elvégzett munka. Javasolja az egységes fellépést. Támogatja alpogármester asszony kezdeményezését. Dabis Istvánné Arany János u. 14. A Halas TV-ben is azt mondták, hogy ne fizessék be a kiküldött csekket. Máshol is elindították az aláírásgyőjtést. A kamerákat ki figyeli? Irodájában van a rögzítı. A helyi körzeti megbízottak, településır megnézi a felvételt probléma esetén. Kérte, ha bármilyen problémát észlelnek, azt mielıbb, néhány órán belül jelezzék, hogy el tudják kezdeni az intézkedést. Rávai Dezsı Petıfi S. u. 70. A szemétszállítási díj nem igazságos, mert ha egy személy egy hónapban egyszer teszi ki a kukáját, akkor is ugyanannyit kell fizetnie, mint egy családnak, ahol minden héten kiteszik szeptemberében elindult a kommunális hulladékgyőjtés Szankon. Itt nem volt elıtte ennek gyakorlata. A Hulladékgazdálkodási Kft. a lakossággal egyedi szerzıdéseket kötött. Máshol nem így volt és el tudták azt érni, hogy elıírták az önkormányzatoknak, korlátozzák a kismérető kukák használatát. Szankon is már csak 110 literes kukára lehet szerzıdést kötni, de kezdetben még lehetett 80 literesre is. Azt szerették volna, hogyha helyi rendeletben szabályozzuk, hogy mindenki 110 literért fizessen, akkor is, ha kisebb a kukája. Ezt mi nem tettük meg, nem köthetjük ki, mert a cég egyedi szerzıdést kötött a lakosokkal. A díj tekintetében itt is az a helyzet, mint a vízgazdálkodási társulatoknál, a többség döntése a kisebb településekre is kötelezı. Arról szólnak a hírek, hogy a kormány a rezsicsökkentés kapcsán ezen változtatni fog. Azt nem lehet megtenni, hogy valaki nem fizet szemétszállítási díjat, mert különben az állami adóhatóság fogja behajtani. Ez kötelezı közszolgáltatás. Mihalik Ferenc Arany J. u. 54. A csatorna partján 6-7 méter széles utat alakítottak ki, amely nem térképes út. Elhordtak 30 cm földet. A tél beállta elıtt minden esztendıben - ha az önkormányzatnak van anyagi lehetısége - elvégezteti a külterületi utak javítását. A Dong-éri csatorna partján hivatalos, térképes út nincs. Eddig a földtulajdonosok jóindulata engedte, hogy ott eljárjanak. Ezt a helyzetet az önkormányzatnak rendbe kell tenni, rendbe kellett volna már tennie elıdeinknek is. Amennyiben ott járnak az emberek, akkor ott utat kell létesíteni. Halasi Ferenc Vörösmarty u. 31. İ végezte a munkát. Szerinte az út jó helyen van. Olyat nem lehet csinálni, hogy az út összeszőkül, majd kiszélesedik, mindenütt egyformára alakították. A mezsgyéje még a mostani út szélétıl is beljebb van. A probléma megoldása az lesz, ha az önkormányzat az utat kiméreti és az út területét megvásárolja a régészeti feltárástól területétıl a horgásztóig. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a figyelmet és lezárta a napirendet. A lakosság távozott az ülésterembıl. A képviselı-testület ezután rendkívüli ülésen folytatta munkáját. 10

11 A képviselı-testület december 27-én megtartott ülésén döntött arról, hogy a szennyvízcsatorna-hálózatot január 1-jétıl Szank Községi Polgármesteri Hivatal üzemelteti. A Közmő Kft-nél foglalkoztatott egy fı szanki alkalmazottnak a munkaviszonya a kft-nél megszőnik, a munkájára továbbra is szükség van, javasolta január 15-tıl az önkormányzatnál történı foglalkoztatását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 1/2013.(I.9.) ÖH. Önkormányzatnál létszámbıvítés végrehajtása HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatnál 1 fı létszámbıvítésérıl dönt január 15. napjától 1 fı munkavállalót heti 40 órában, változatlan bérrel és készenléti díjjal átveszi a Közmő Kft-tıl a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatainak ellátására. Határidı: azonnal Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 20 óra 45 perckor bezárta az ülést. K. m. f. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyzı Mucsi László jkv. hitelesítı Varga Ferencné jkv. hitelesítı 11

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-35. TARTALOMJEGYZÉK 31/2012.(V.30.) PBH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 84-85. Rendelet száma: 10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület június 11-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület június 11-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. június 11-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 89-96. TARTALOMJEGYZÉK OK: 89/2013.(VI.11.) ÖH. Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület november 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület november 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 19/1/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. november 28-án megtartott ülésérıl Határozat száma: 126-132. TARTALOMJEGYZÉK OK: 126/2012.(XI.28.) ÖH. Szank

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 27-28. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 27/2009.(III.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/1/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 85-89. 1 TARTALOMJEGYZÉK OK: 85/2016.(IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. február 19-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 10-14. TARTALOMJEGYZÉK 10/2014.(II.19.) ÖH. Szank

Részletesebben

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2009. február 09-én megtartott közmeghallgatásáról

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2009. február 09-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2009. február 09-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE J E G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 4/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 24. 1 TARTALOMJEGYZÉK 24/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület április 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület április 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. április 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 28-29. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 28/2010.(IV.22.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 23/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról Határozatok száma: -. SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 8/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 39-46. TARTALOMJEGYZÉK 39/2015.(VI.17.) PBH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2013. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-6. TARTALOMJEGYZÉK 1/2013.(I.28.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 17-én megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 17-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 17-én megtartott közmeghallgatásáról Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 27-32. 1 TARTALOMJEGYZÉK 27/2016.(V.26.) PBH.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület február 15-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület február 15-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 15-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 8-9. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 8/2010.(II.15.) ÖH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 47. 1 TARTALOMJEGYZÉK 47/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3-11. TARTALOMJEGYZÉK 3/2008.(I.28.) PBH.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. szeptember 2-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben