Csaba királyfi visszatérése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csaba királyfi visszatérése"

Átírás

1 Csaba királyfi visszatérése - Üstökösként borítjuk be az égboltot, messziről hirdeti majd, itt vagyunk! Nem feledtük őket, az ígértek szerint megsegítjük őket! zengett a magas, délceg Csaba hangja, s a nálánál rangban kevesebbek mind a háttérben bólogattak. Egyedül csak Nátor szemlélte némi zavarral az Arany Griff képernyőjén szétterülő H-szektort, s annak ékkövét, a rájuk váró Hunniát. Még mindig alig hitte el, a Táltosok pántjával homlokán elhagyhatta őrhelyét s utazott. A nap úgy indult, semmivel sem utalt arra, miképpen végződik. Minden egy ingerült hívással kezdődött - Itt a Tetejetlen Fa, vétel! Ismétlem, itt a Tetejetlen Fa! Fúrócsillag jelentkezz! A hang még párszor elismételte, de akinek hallania kellett volna, füle botját se mozdította. A Fúrócsillag nevezetű kutató-megfigyelő bázis nem felelt. Hogy is tehette volna, amikor kezelője Nátor maga - kezeit feje alá téve kényelmesen heverészett és képzeletben nagyon messze járt? Teste mozdulatlanul feküdt, de szelleme sámánéhoz hasonlóan irdatlan távolságokban, ismeretlen világokban szállt. A hívó megunta a hiábavaló üzengetést, sávot váltott. - Nátor, az anyád kutya Öregistenit! reccsent rá a hívottra, amikor rajtakapta a kezelőt a lazaságon. A nevezett összerándult, viharsebesen vetette ki magából a teremtett szimuláció ölmeleg világa. Nagyot szívott fogain, koponyájában csak úgy zuhogott a szemrehányás: - Ügyeletben szórakozol? Elment a józan eszed, nem ezért fizetnek! Kapd össze magad, ne tépjem hiába a számat! Ha a Csaba meghallja, mivel múlatod az időd, mehetsz hajtóműről salakot vakarni! - Jól van, nem kell ennyire felfortyanni! Káprázat volt, de nem ostobaság. Készülök a pilótavizsgámra. - Azt elhiszem, de akkor mért a Szépasszony 2 -t futtatod a Szépmező Szárnya okítás helyett?! Nátor hümmögött, nem volt ezen mit szépíteni, lebukott. Jó tudni, odafenn micsoda gépeik vannak, már ezt is képesek lenyomozni. Rántott egyet a vállán, elfoglalta előírás szerinti őrhelyét: - El tudtál érni, amúgy sem jártam mélyen, vész esetén kéznél vagyok simított végig a vastag, szőnyegszerű őrhelyen. A különféle székeket, üléseket csak a jóval modernebb Tetejetlen Fán használták, a Fúrócsillag még régi konstrukció volt, bevált szerkezetekkel. A különleges szőnyeg anyagába szőtt szimbólumok felfénylettek, jelezve: üzemkész. - Ne csak vész esetén legyen így! Tedd le az üleped, és vesd tekinteted a H-szektorra! Nátor szemöldöke gyanakodva a magasba ugrott: - Hunniára? Azt meg már minek? - Ha a mellékötött üzenetet is kibogoznád, amit az imént küldtem át, nem kérdeznél ilyesmit feddte a sértett hívó. Nátor próbált rájönni, kinek a hangját hallja, de mostanában annyian váltották egymást a Tetejetlen Fában, hogy nem bírta követni. Helyette ujjával egy szőnyegébe szőtt állatmintára ütött. Az állat átbucskázott a fején, ezzel egy időben az üzenet térbeli, holografikus ábrája sejlett fel Nátor előtt. - Ha van írás, te minek kellesz, hm? Csipogj más fülébe, amit kellett, elvégezted! és egy ujjcsettintéssel bontotta a vonalat. Összeráncolt homlokkal futotta át a jelentést, miszerint töredezett, zajjal teli jelet fogtak a H-szektorból és további kivizsgálást szorgalmaztak. Vérszegény jelecske volt, Nátor nem csodálkozott azon, a Fúrócsillag rá se hederített. Nyögve tápászkodott fel. Ahhoz, hogy lenézzen, mi hír Hunniában a H-szektor ezt a helyet takarta -, nem volt elég a szőnyegen terpeszkednie. Dereka nagyot roppant, arca kisimult. Ez kellett, ezért volt oly kényelmetlen az ülés. Többet kéne mozognia, de ezt már a

2 húga, Tanara is mondta. Alig várta, letegye a pilótavizsgát, akkor aztán hátat fordíthasson Fúrócsillagnak és a tétlenségnek Pneumatikus nesz jelezte, valaki érkezik a gépház felől. Kisvártatva Kalamona dugta ki a fejét, s Nátorra villantotta sűrűn álló, hegyes fogsorát. - Nocsak, vége a mókának? nevetgélt gúnyosan. - Te meg mit keresel itt? Nem lent lenne a helyed? mérte végig a nála két fejjel alacsonyabb teremtményt. Emberszerű volt, hiszen rendelkezett két kézzel, két lábbal, de a fizimiskája igen csúfra sikeredett. Sötétbarna bőr feszült arányos, kis testén; boglyas fekete haja szétmeredt a fején; kárörvendő, vörös szemeivel Nátort méregette és kajánul megnyalta vastag, húsos ajkait. A manóképű szerzet nőnek született és örökösen Nátorra fente a fogát. Fajtájának sajátossága volt, hogy sosem aludt és Nátor attól tartott, egyszer úgy ébred, hogy Kalamona mellette fekszik, meztelenül. Rémálmaiban se jöjjön ez elő! Kalamona összekulcsolta kezeit a háta mögött, a mozdulattól megcsendültek csuklóira húzott ezüst karperecei. A gépészek koromfekete kaftánjában szépen körbejárta Nátor irányító szőnyegét. - Ósdi darab, kérelmezhetnél egy újabbat odafentről. Ha nem csak álmodni akarsz arról, sámánivadékból szárnyaló pilótává leszel, mindenképpen cseréld le. Nátor elkomorodott, fejét kissé előre döntötte, hajfonatai arcába hullottak: - Muszáj mindig előhozakodnod ezzel? Kalamona ártatlanul rebegtette meg szempilláit. - Valami rosszat mondtam? Hiszen csak támogatlak abbéli elhatározásodban, rázd le válladról őseid igáját! Ugyan, enyhülj meg és fogadd meg tanácsom: kérj egy ülést. Hiszen olyanban ülnek a mai pilóták! Nátor komoran fonta karba kezeit. Voltak napok, amikor mélységesen unta a szolgálatot a Fúrócsillagon. Azt is csak azért varrták a nyakába Kalamonával és négy másik elvont táltossal egyetemben, mert felmenői között révedezők voltak és azok köztudomásúlag fogékonyabbnak bizonyultak a távolbalátó eszközök használatában. Mondhatni előre kikövezték Nátor számára, mivé kell válnia, függetlenül egyéni vágyaitól. Míg négy másik társa mély elégedettségben teljesítette feladatát és büszkén viselték homlokukon a Táltosok fejpántját, ő messzire vágyott. S nem csak lélekben, de testben is. Többre becsülte a valós száguldást a két legújabb típuson, a Széptüzek Lángján vagy a Jószelek Fúvásán, mint hogy művi transzban, Dobot használva röppenjen. Abroncsként szorította fejét rangjának jelvénye, örömest hajította volna messzire a pilóták Turuljáért cserébe. Kalamona hamar rájött, mi után sóvárog és hogy közelébe kerüljön, bíztatta. Most is, mire Nátor kikeveredett gondolatainak erdejéből, maga mellett találta a kis nőt, aki elragadtatással simogatta a magas férfi karját. Nátor elhúzta kezét és szótlanul az ügyeleti helyiség falába épített Dobhoz lépett. Vajmi köze volt már annak az ősök bőrhártyával bevont dobkeretéhez, s a hártyára pingált univerzumhoz, ütni sem kellett a szellemek hívásához. Az ovális keretben ezüstös, vízszerű anyag hullámzott, lágyan, szüntelenül. Előtte egy kis fém tálka várta, Nátor belehullajtsa egy csepp vérét. Az automata csak így adta ki a révüléshez szükséges gombapirulát. Kedvetlenül belebámult a tenyerébe, övén penge után matatott. Kalamona segítőkészen nyújtotta át a magáét. - Hát ez meg minek neked? vette át a kést tőle. - Önvédelemre. - Rajtad kívül senki se megy le a gépházba, ki ellen véded magad? - Mert azt hiszed, az csak úgy van! A mieink ott is libbennek, ahol a tieitek nem. Szél vagyunk mi, Nátor, mit nekünk a ti világotok zárt tere! Sose lehet tudni, mikor kell valakit a jó modorra emlékeztetnem vigyorodott el gonoszul.

3 Többre Nátor nem volt kíváncsi, így hát megvágta az ujját, belecsöppentette vérét a tálkába. Áldozata azonnal felszívódott és a tál alján egy zöld tabletta jelent meg. Rutinosan dobta a szájába, közben visszaadta a kést Kalamonának. A kis nő élvezettel nyalta le a férfi vérét a kés pengéjéről. A kábítószer szétomlott a szájában és hamar ütött. Nátor megszédült, kezeivel a Dob két oldalára támaszkodott. Pislogott párat, de így se űzte el a világra hulló szivárványt. Ideje volt fejét a Dobba meríteni. Fémdarabok, roncsok száguldottak a H-szektor golyóbisa körül űrszemét, műholdak -, közben a férfi fülében folyamatosan ciripelt egy tücsök. Lassacskán rájött, nem tücsök az, hanem az a rengeteg rádióadás, ami valósággal körbeszövi a bolygót. Ha eléggé odafigyelt, hallani vélte, mely nép mit halandzsázik. Ezekre kevés figyelmet fordított. Kikereste a tűt a szénakazalból, azaz azt a halovány jelecskét, ami miatt a Tetejetlen Fa ugrasztotta. Pislantott egyet: a hívás úgy remegett előtte, akár egy festett csík. Pislantott kettőt: már a felhők túloldalán járt, alant hegyek karéja, zöld végek simultak, városok barna rozsdafoltjával. Pislantott harmadjára: akkor már azt is látta, kitől ered a hívás. Gúnyája idegen, szava szintén. Végigmérte, de sehogy se értette. - Ez, bármerről nézem, nem székely. Kihúzta fejét a Dobból, kábulata véget is ért, haja és képe száraz maradt, hiszen a Dob nem igazi vizet dédelgetett keretében. - Mit dünnyögsz? nyújtogatta nyakát a csöpp Kalamona. - Azt, hogy a hívás helyszínén nem láttam székelyeket. - Talán már akkora a bajuk, hogy nyakukon az ellenség. - Eh, más világ van már odalent, de akkor sem tetszik - legyintett Nátor, de csak nem hagyta nyugodni a nő kijelentése. Hiszen hogy feltúrták még a földet ott, s idegen ajkú népek utasítgatták ott a helyieket! Azok a grimaszok is! Parancsra mozdultak, nem örömükben! - Itt baj lesz! - Hívni csak akkor szoktak. - Igaz, de talán túl későn ejtették szerét! Visszasietett szőnyegére, elsőbbségi vonalat kért a Tetejetlen Fához, kikerülve a szövevényes gépies hangú, lélektelen bürokráciát. Még Kalamonáról is elfeledkezett, aki néma árnyként guggolt le, hadd halljon mindent első kézből. Szőnyegén cifra agancsú szarvas bucskázott nagyot és a férfival átellenben egy csinos lány öltött testet, hosszú hajfonatának végén előírásszerű, csodaszarvasos hajkoronggal. - Tessék, itt a Csaba segítője, Gimely beszél, miben segíthetek? - Mondjuk abban, kerítse elém személyesen a Csabát morogta. Esze ágában sem volt egy helyes senki rangúval fecsegni. - Jelen pillanatban ez nem lehetséges, haditanácson vesz részt villantotta fel hivatalos és kissé gunyoros mosolyát az asszisztens. Nátor szorosan összezárta a száját, nehogy elkáromkodja magát. Egészen kiment a fejéből, mostanában a Sárkányokkal rúgták össze a port, arról beszélt mindenki. Nem szó szerinti sárkányokról volt itt szó, hiszen az nem jelentett többet egy rangnál, ahogy a Csabát is akként használták. A legutóbbi Csabát éppenséggel Veleknek hívták. - Akkor hívjon valaki olyat, akinek jelentést tehetek a székely hívásról. Gimely csinosan összefűzte ujjait maga előtt, szemeit Nátorra függesztette: - Épp olyan személlyel beszél. Habár segítőként dolgozom a Csaba mellett, egyúttal a Székely Ügyek Műveleti Tanácsának vezetője vagyok. - Nőként? horkant fel illetlenül Nátor. Kalamona fülig érő vigyorral nézte, mikor üti meg a guta.

4 - Természetesen. Remélem tisztában van vele, véget értek a nőrablós korszakok, amikor a leányokat tárgyként adták-vették, nevünk már nem hallgass a férfiak gyűlésein és hajuknál fogva sem húznak már be bennünket hétvégi jurtába, hogy jó erős fiakkal tegyék tele méhünket. Kalamona felnyerített, Nátor rávetette villámló tekintetét, erre sietve tapasztotta tenyerét szájára. - Nos, miután helyre tettük ezt az apróságot, várom a jelentését! Nátor elmorzsolt egy bocsánatkérés félét. Kurtán, csak a lényegre szorítkozva előadta a látottakat. Ebbe még az is belefért, röviden idézze a székelyekkel kötött, hajdani megsegítési szerződés ide vonatkozó passzusát. Kínosan érintette elszólása, szabadult volna Gimelytől. Ekkora blamázst! Ha híre megy, fuccs a dicső Turulnak! A nő gondolataiba merült, majd váratlanul Nátorra pillantott. - Rendben, jó és minden egyéb magyarázat nélkül vége szakadt az adásnak. Kalamona és Nátor összenézett. - Ez meg mi volt? A következő órácskában Nátor visszahajtotta Kalamonát a gépházba, s hogy vélt meg valós lelki sebeit nyalogassa, belemerült a pilótaokítás szépségeibe. Úgy vette, megtette, ami munkaköri leírásában szerepelt, innentől a dolog önállóéletre kelt. Keveset tévedett: élt az bizony, egyenesen száguldott, épp a Fúrócsillag felé. Nátor homloka verejtékezett, olyannyira belefeledkezett az oktatóprogramba. Már írta volna ki a játék, hány szikrát ért el és az elég-e a vizsga letételéhez, amikor a Fúrócsillag eltörölte az egész káprázatot. Nátor felült, nagy levegőt vett, de szitkai sosem láttak napvilágot. A képernyő közepén figyelmeztetés vöröslött rovásírással. A radar szerint kisebb flotta lépett be őrhelyének körzetébe és perceken belül megérkeznek. Nátor szája kiszáradt a Csodaszarvas emblémák láttán: maga a Csaba és elit egysége, a Fehér Lovak közeledtek. Gépeik szinte beleolvadtak az űr bársonyos drapériájába. Mire észbe kapott, átbucskázott a parancs narancsszín madara: szálljon át, ő is megy velük. Ő volt az a Táltos, aki szemeit Hunniára vetette, tőle szeretnék hallani, mit tapasztalt, mi vészre készüljenek. Nátor megtett mindent, amire kérték, csak ne izzadt volna annyira a haja alatt. Fonatai végét babrálta türelmetlenül, átragadt rá is a fedélzeten uralkodó feszültség. De régen vonultak hadba a székelyekért! Vajon most mi fogadja őket? Hány embert kell elveszejteniük azért, újra szent legyen a béke? Velek Csaba is kezét kézifegyverén pihentette, amiről a régi székelyek azt tartották, villámot húz le az égből. Egyszerű ésszel valóban ennek tűnhetett. A vezér arca merev volt, akár ha márványból metszették volna, neki sem volt ínyére, újra használnia kell gyilkos eszközét. Gyomrát a Sárkányok ügye jobban megfeküdte, de nem állhatott el hűtlenségből a régi egyezménytől. Azt tervezte, nagy robajjal zúdulnak le a felhők közül, meglepetésbe dermesztve az ellent. Búgjon csak a menny, vigye messzire, megérkeztek, vége a rabigának! Így is lett. A földet ásó szolgák kezéből kihullt az ásó, orcájukat az ég felé fordították szent és rémült iszonyattal. Többen elájultak, mások futásnak eredtek: spricceltek szerteszét fejetlen horda módjára. - Azt hozzátok elém, ő lesz a vezérük. Nem lesz nehéz dolgotok, még csak fegyvert se látok nála parancsolta a Csaba a fehér Lovaknak, és szemeit le se vette arról az okulárés, őszes hajú férfiról, ki egy nagy sátor előtt állott döbbenettől sújtva. Nem telt bele egy fertályóra, a Csaba lába Hunniát taposta, fényes, gazdag kaftánjának szélét, számtalan fonatát vidám, langyos szél csapkodta, előtte pedig ott térdelt a világot vaddisznóként feltúró idegen ajkú vezér. Kérdőre vonta, kiféle, miféle és mért hajtja szolgaságba az itt lakókat. A válasz sem maradt el:

5 - Kérem szépen feltárást folytatunk a Régészet Tanszék jóvoltából és annak alkalmazásában. Ők nem szolgák csak határozott időre felfogadott segédmunkások: árokásók, kubikosok, amott meg ők intett egy csoport rémült fiatalra önkéntes hallgatók az egyetemről. Némelyik ugyan székely, de saját elhatározásából segíti munkánkat. - Hát a hívás? Vagy azt is tagadja? hajolt közelebb a Csaba, ujjai vádlón mutattak az odébb, asztalon heverő, a jeladásra használt, igen régi, rovásokkal bőven ellátott kőtömbre. Az idős professzor meglepetten mustrálta a követ, fejét csóválta. - Egyik doktoranduszom foglalkozott vele, meg sem fordult a fejünkben, több lehet puszta kőtömbnél Régészek feltárás Puszta kőtömb! Nátor szíve kihagyott egy ütemet: ez aztán a galiba!

Az elveszett lélek. Készülődés

Az elveszett lélek. Készülődés Az elveszett lélek Készülődés Minden a tizenötödik születésnapomon kezdődött. Édesapám egy csodálatos ünnepséget szervezett a számomra, mert nálunk ilyen korban lesznek a lányokból nők. Az egész világ

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Joe Abercrombie. Az Első Törvény: Harmadik könyv. A királyok végső érve

Joe Abercrombie. Az Első Törvény: Harmadik könyv. A királyok végső érve Joe Abercrombie Az Első Törvény: Harmadik könyv A királyok végső érve A négy olvasónak, Tudjátok, kik vagytok Első rész Mivel az élet az, ami, ez ember bosszúról álmodik. Paul Gauguin Piszkos munka Glokta

Részletesebben

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Juhász Marina, 2011 http://angelimarina.blogspot.com

Juhász Marina, 2011 http://angelimarina.blogspot.com Aposztróf Juhász Marina, 2011 http://angelimarina.blogspot.com Borítógrafika: Pollmann Sára Zsófia, 2011 ISBN 978-615-5056-13-0 Kiadja: Aposztróf Kiadó, 2011 Felelős kiadó: Nagy Milada, Hetyei László 1161

Részletesebben

Gebriel Booth. A profi. Le professionnel

Gebriel Booth. A profi. Le professionnel Gebriel Booth A profi Le professionnel A tárgyalóterem emeleti karzatán gyerekek ültek csendben, és tátott szájal, de unatkozva figyelték a lent folyó történéseket. Semmit sem értettek belőlük, de nekik

Részletesebben

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók Nalini Singh Angyali vadász 2. kötet angyalcsók Az első kiadás a Berkley Press gondozásában jelent meg 2010-ben. Copyright 2010 by Nalini Singh All rights reserved. Tilos a művet vagy bármely részletét

Részletesebben

Készítő: Könyvrajongók

Készítő: Könyvrajongók Készítő: Könyvrajongók A www.romantikusregenyek.hu ajánlata: SHERRILYN KENYON Ördögi tánc Fordította Lévai Márta SHERRILYN KENYON Sötét vágyak vadásza sorozat 4. Ördögi tánc Ulpiusház Könyvkiadó Budapest,

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Füst Antal PÉCSKŐ A RABLÓLOVAGOK FÉSZKE

Füst Antal PÉCSKŐ A RABLÓLOVAGOK FÉSZKE Füst Antal PÉCSKŐ A RABLÓLOVAGOK FÉSZKE 1 2 Ajánlom ezt a könyvet szülővárosom, Salgótarján polgárainak, kiknek fontos a múlt ismerete, és akik küldetésüknek érzik, megőrizni mindannak emlékét, amit elődeik

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

ISAAC ASIMOV Az Alapítvány előtt

ISAAC ASIMOV Az Alapítvány előtt MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Isaac Asimov: Prelude to Foundation FORDÍTOTTA BARANYI GYULA A FEDÉL JANTNER JÁNOS MUNKÁJA (c) Baranyi Gyula, 1991 Tartalom: ISAAC ASIMOV

Részletesebben

A KARD HÁBORÚJA 1. AZ ÜZENET

A KARD HÁBORÚJA 1. AZ ÜZENET A KARD HÁBORÚJA 1. AZ ÜZENET A nyárközépi égbolt csillagai úgy sziporkáztak, mintha elfeledték volna valódi beosztásukat a végtelenség seregében, s szándékuk támadt volna arra, hogy helyet cseréljenek

Részletesebben

Lilian Darcy A hótündér

Lilian Darcy A hótündér Lilian Darcy A hótündér Eredeti cím: Making Babies 1997 Kölcsönös tapasztalatszerzés céljából az ausztráliai Nicole és az amerikai Barbara lakást és állást cserél egy időre. Nicole a jóképű Gilbert doktor

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

1. fejezet. Találkozások

1. fejezet. Találkozások II. könyv 1. fejezet Találkozások Frodó arra ébredt, hogy ágyban fekszik. Először úgy vélte, elaludt, mert hosszú, lidércnyomásos álma volt, mely még mindig ott kísértett az emlékezete peremén. Vagy beteg

Részletesebben

Nyolcadik fejezet. Nexus Room, Kaas City, Dromund Kaas, Esstran szektor

Nyolcadik fejezet. Nexus Room, Kaas City, Dromund Kaas, Esstran szektor Nyolcadik fejezet Nexus Room, Kaas City, Dromund Kaas, Esstran szektor Bhor még sohasem járt ilyenfajta helyen. A Nexus Room, ahogy ezt a helyet hívták, tökéletes találkozó hely volt, ahol több Sith Nagyúr

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Írta: Helena Silence. Szerkesztette: Moskát ANITA. A borítót tervezte: Halmai Kitti

Írta: Helena Silence. Szerkesztette: Moskát ANITA. A borítót tervezte: Halmai Kitti 1 Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2014 2 Írta: Helena Silence Szerkesztette: Moskát ANITA A borítót tervezte: Halmai Kitti Copyright Balatoni Ilona, 2014 Elizabeth Barrett Browning versét Babits

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

NNCL1686-59Fv1.0. Darren Shan A SÖTÉTSÉG VADÁSZAI. Darren Shan regényes története HETEDIK KÖNYV

NNCL1686-59Fv1.0. Darren Shan A SÖTÉTSÉG VADÁSZAI. Darren Shan regényes története HETEDIK KÖNYV NNCL1686-59Fv1.0 Darren Shan A SÖTÉTSÉG VADÁSZAI Darren Shan regényes története HETEDIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Hunters of the Dusk HarperCollinsPublishers

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

A kutyafáját! kiáltott fel az egyik verbeeg, mit sem törődve haldokló társával. Egy marha nagy macska! És fekete, mint az üst alja! Menjünk utána!

A kutyafáját! kiáltott fel az egyik verbeeg, mit sem törődve haldokló társával. Egy marha nagy macska! És fekete, mint az üst alja! Menjünk utána! A kutyafáját! kiáltott fel az egyik verbeeg, mit sem törődve haldokló társával. Egy marha nagy macska! És fekete, mint az üst alja! Menjünk utána! rikoltotta egy másik. Szép új kabát lesz belőle annak,

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS

Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS 1 Eredeti cím: Born in Death Copyright 2006 by Nóra Roberts All rights reserved Fordította: Kiss Tamás A borítókép Szendrei Tibor munkája Tördelés, tipográfia:

Részletesebben

Bíborláng. Kiss Viktória Publio Kiadó 2014 Minden jog fenntartva!

Bíborláng. Kiss Viktória Publio Kiadó 2014 Minden jog fenntartva! Bíborláng Kiss Viktória Publio Kiadó 2014 Minden jog fenntartva! 1. fejezet A hajnali nap sugarai lassan bekúsztak a félig lecsúszott redőny lécei alatt, és megvilágították a levegőben szálló porszemcséket.

Részletesebben

Figyelmeztetés! Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkön - örökké állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.

Figyelmeztetés! Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkön - örökké állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. ა Anna Scythe ა Figyelmeztetés! Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkön - örökké állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Dante Alighieri: Isteni színjáték; a Pokol kapujának vésete

Részletesebben

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben