Napirenden Somorja energetikai koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirenden Somorja energetikai koncepciója"

Átírás

1 XVII. évfolyam 5. szám május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes április 19-én tartotta ülését a somorjai városi képviselő-testület Napirenden Somorja energetikai koncepciója Az önkormányzat közgyűlésén Domsitz Károly polgármester és Bárdos Gábor alpolgármester beszámolt a legutóbbi közgyűléstől eltelt időszakban kifejtett tevékenységéről. A képviselők ezután meghallgatták Urban František, a Szlovák Műszaki Egyetem gépészeti fakultása docensének előadását a város 2010-ig szóló energetikai tervéről. Az egyetem szakemberei által kidolgozott koncepciót tudomásul vették. A város évi költségvetése első negyedévi teljesítésének kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a bevételi rész teljesítése 25 százalékos, míg a kiadási részé nem éri el a 20 százalékot. A képviselők néhány kiegészítéssel jóváhagyták a város legfontosabb törvényét, az újonnan kidolgozott Statútumot. Jóváhagyásra került a 2007/1-es számú, a reklámtáblák elhelyezéséről szóló általánosan kötelező érvényű városi rendelet, valamint a 2007/2-es számú, a város tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára használt helyiségek eladásáról szóló városi rendelet is. 2007/3 szám alatt a város vagyonával való gazdálkodást taglaló rendelet jóváhagyásához adták beleegyezésüket a képviselők. Néhány telek eladására és bérbeadására tett javaslat jóváhagyását követően a képviselők jóváhagyták a sport- és ifjúsági bizottság, a kulturális és egyházi bizottság, valamint az oktatásügyi bizottság által előterjesztett pénzösszegek elosztásának javaslatát. A bizottságok a sportklubok között 1 millió koronát, az ifjúsági szervezetek között 100 ezer koronát, a kulturális szervezetek között 550 ezer, a történelmi egyházak között pedig 120 ezer koronát osztott szét. Az iskolák között 852 ezer korona került szétosztásra. Az ülésen Végh László személyében megválasztották a kulturális és egyházi bizottság elnökét, Fónod Szilárd személyében pedig az építészeti bizottság további tagját. A képviselők interpellációi Bittera István a legutóbbi közgyűlésen elhangzott, a Duna utcai parkolóhelyekkel összefüggő lakossági észrevétel kapcsán megkérdezte, történt-e előrelépés az ügyben. Kérdésére a polgármester válaszolt. Igen, történt előrelépés, az Area Kft. elvégzi az utak rákötését, és hozzáférhetővé teszi a parkolóhelyeket. Március utolsó és április első napjaiban több mint 10 napot töltött városunkban a baráti Leiderdorpból érkezett Carola Visser, a helybeli városháza kommunikációs osztályának dolgozója. A tanulmányút utolsó napján találkozott Somorja és Nagyszarva polgármesterével, Domsitz Károlylyal és Horváth Jenővel. Áttekintették a Visser asszony itt-tartózkodása során szerzett tapasztalatokat, és megbeszélték a további együttműködés lehetőségeit Kovács László, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke ismerteti a város évi költségvetésének első negyedévi teljesítését Almássy Péter a mozi előtti gyalogátjáró veszélyességére hívta fel a figyelmet. A polgármester így válaszolt: Mivel a városon keresztülvezető 63-as számú út első osztályú nemzetközi útnak számít, a problémával az illetékes vállalat bevonásával tudunk csak foglalkozni. Kiss Csaba a Carlo Centrum előtti parkoló veszélyességére hívta fel a figyelmet. Kérte a katonai blokk előtt elhelyezkedő sövény viszszavágását, valamint azt is, hogy a testületi ülésekről készüljön felvétel, és kerüljön fel a város weboldalára. Felvetéseire írásban kap választ. Lakossági észrevételek Bačikovská Helena a Pozsonyi úti lakók nevében elmondta, nem értenek egyet azzal a szerződéssel, amelyet a város az ott épülő 4 garázs alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatban küldött számukra. A garázsépítők ezért kérik a szerződésben foglaltak újratárgyalását. A kérdést az illetékes szakbizottság tárgyalja majd. (on)

2 2 ÁPRILISBAN TÖRTÉNT MÁJUS Az At Home Gallery mellett működő zsinagógában április 12-én megnyílt Monique Besten kiállítása, melynek megnyitóján jelen volt Claude-Andre Barbey svájci konzul (jobbra) és Domsitz Károly, városunk polgármestere is (balra). A tárlat május 13-ig tekinthető meg Április 26-ra virradó éjjel ismét eltűnt a somorjai temetőből a Szent Flórián-szobor. Hogy kinek van rá szüksége? Vagy netán gyűjteményt készít valaki az ilyen és hasonló bronzszobrokból? Tavaly szeptember óta ugyanis már ez a második eset, hogy eltulajdonították Szent Flórián szobrát, hiszen tűzoltóink november 1-jén állítottak újat a szeptemberben ellopott helyére A tavalyi év kimagasló eredményeiért elismerésben részesített sportolók. Írásunk a 11. oldalon A márciusban 70., 75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket betöltő polgártársainknak születésnapjuk alkalmából március 30-án a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok klubjában az önkormányzat nevében Bárdos Gábor, városunk alpolgármestere fejezte ki jókívánságait Az áprilisban ünneplőket 18-án Domsitz Károly polgármester köszöntötte (lenti felvétel) Április 14-én megnyitották a csölösztői Kormorán szálló parkját. A szalagot ünnepélyes keretek között Domsitz Károly, Somorja város polgármestere és Peter Seidner, a Kormorán szálló menedzsere (középen) vágta át Ján Stoličnýnak, a Vízgazdálkodási Vállalat bősi részlege igazgatójának (balra) és Nagy István szállodaigazgatónak (jobbra) a közreműködésével

3 2007. MÁJUS KÖZÉLET Amit a kutyatartóknak tudniuk kell A kutyatartás egyre népszerűbb városunkban is. Nem szokásból vagy divathóbortból tartunk kutyát, hanem a jelenlegi rohanó, stresszes életmód kiegyensúlyozása végett, barátságból. Tudományosan bizonyított tény, hogy a kutya mind fizikailag, mind lelkileg jó hatással van az emberekre. A kutyatartás azonban számos problémát von maga után. Mindig akad olyan felelőtlen kutyatulajdonos, aki nem tartja be az állattartás szabályait, s ezáltal megszegi az érvényben levő jogi normákat. Somorja város területén a kutyatartás feltételeit a 2003/5 számú általánosan kötelező érvényű rendelet taglalja. Ez a rendelet tartalmazza a kutyatartók kötelességeit. Ilyen a kutya nyilvántartása, közterületen való tartózkodásának felügyelete stb. A kutyatartó kötelessége például a kutyaürülék eltávolítása a közterületről. A rendelet szabályozza a kutyatartó kötelességeit is kutyaharapás esetén. A rendelet alapján minden kutyatartó köteles nyilvántartásba vetetni kutyáját a kutyatartás 90 napja utáni 30 napon belül. A nyilvántartásba vétel, amely a városi hivatalban történik, tartalmazza a nyilvántartáshoz szükséges adatokat. Ugyanekkor fel kell mutatni a hivatalban az eb oltási igazolványát. Új kutya nyilvántartásba vételekor a tulajdonos nyilvántartási kártyát kap. Ennek elvesztését, eltulajdonítását vagy megrongálását a tulajdonos 14 napon belül köteles jelenteni a városi rendőrségen. A kutya a lakhelyén kívül csak olyan személy jelenlétében tartózkodhat, aki fizikailag és szellemileg képes az eb felügyeletére. A kutyára felügyelő személy köteles megakadályozni azt, hogy a kutya bárkit megtámadjon vagy más módon veszélyeztesse az emberek vagy állatok épségét. A kutyáért mindig az a személy felel, aki felügyeli az ebet. Nyilvános helyen csak olyan kutya tartózkodhat, amelyen nyakörv, póráz és szájkosár van. Felszólításra a kutyatulajdonos vagy a kutyára felügyelő személy köteles felmutatni a nyilvántartási kártyát. Tilos a kutyát közterületen kikötni és szájkosár nélkül magára hagyni. Az emberre nézve veszélyes kutyát tilos szabadon engedni. Gyermekjátszótérre, homokozóba, iskola, óvoda területére, fürdőhelyre, temetőbe tilos kutyát vinni, valamint azon helyekre is, ahol ez láthatóan ki van jelölve. A lakóhelyek környékén a legnagyobb problémát a kutyaürülék okozza. Ezért kérünk minden kutyatulajdonost, ha kedvenc négylábúja közterületen piszkít, akkor az ürüléket a megfelelő segédeszközökkel távolítsa el. A közterület kutyaürülékkel való szennyezése 5000 koronáig terjedően büntethető. Bodó József, a Somorjai Városi Rendőrség parancsnoka Kutyatartók figyelmébe! A Somorjai Városi Rendőrség felhívja a kutyatartók figyelmét, hogy 2007 májusától szigorúbban ellenőrzi a kutyatartás feltételeit taglaló városi rendelet betartását. Szigorúan megbünteti azokat, akik nem tartják be a 2003/5 számú általánosan kötelező érvényű rendeletben lefektetett szabályokat. Erre azért kerül sor, mert a város polgáraitól egyre több panasz érkezik a kutyatartókra. A városi rendőrség ezúton is kéri a kutyatulajdonosokat, ügyeljenek a rendelet betartására, mert céljuk nem a büntetés kiszabása, hanem a rend és a köztisztaság megőrzése városunkban. Elismerés a pedagógusoknak Mit kell tudnunk a lakások átépítéséről? Az építkezésekre, lakásátalakításokra (átépítésekre) csak építési engedély birtokában vagy az építkezési hivatalban történt bejelentést követően kerülhet sor. Sokan nincsenek tudatában, mekkora veszélyt rejt magában a lakótömbben történő lakásátépítés. Egy nagyobb beavatkozás nemcsak az adott lakás statikáját, hanem az egész lakótömb statikáját megbonthatja. Városunkban gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a lakók a veszélyt csak akkor tudatosítják, amikor már probléma van. A Tt. 1976/50 számú törvénye pontosan meghatározza, mely átalakításokat kell bejelenteni az építési hivatalban, s melyekre szükséges építési engedély. Az építési hivatalnak elég bejelenteni, ha: a/ egyszerű átépítésre, hozzáépítésre vagy ráépítésre kerül sor, b/ kisebb méretű építkezésre, a főépülethez csatolt kiegészítő épület felépítésére kerül sor, c/ olyan átalakításra kerül sor, amelynek során lényegesen nem változik az épület jellege, nem érinti az épület fő szerkezeti egységét, és nem változik meg az épület használata, d/ állagjavító munkálatokra kerül sor, amelyek befolyással lehetnek az épület stabilitására. Körültekintően kell eljárni a lakások átépítése esetében, 3 Március 28-án városunk oktatási intézményeinek pedagógusaival telt meg a művelődési központ színházterme. Somorja városa és önkormányzata a pedagógusnap alkalmából az oktatási intézmények alkalmazottai munkájának elismeréséül immár harmadik alkalommal rendezett nagyszabású ünnepséget. Az egybegyűlteket ez alkalomból Bárdos Gábor alpolgármester köszöntötte, aki Vajas Istvánnal, a tanügyi hivatal vezetőjével egyetemben néhány pedagógus odaadó munkáját elismerésben részesítette. Az elismerésekre a javaslatot az oktatási intézmények igazgatói tették. Elismerésben részesült: a Kolostor utcai alapiskolából Gottgeislová Soňa és Kováč František, a Corvin Mátyás Alapiskolából Mezei Elza, a tejfalusi kisiskolából Kovács Zsuzsanna, a Németh-Šamorínsky Művészeti Alapiskolából Mráziková Anna, a Duna utcai óvodából Horváth Erika és Gežo Éva, az Iskola utcai óvodából Bôžiková Marta, az Iskola utcai magyar tanítási nyelvű óvodából Honti Katalin, a Szél utcai óvodából pedig Kósa Erzsébet. Gratulálunk! főleg olyankor, amikor az építési munkák a tartófalakat is érintik. Ilyen esetben ki kell kérni a statikus véleményét, mivel a tartófalakba történő beavatkozások hatással lehetnek az egész ház statikájára. Az utóbbi időben egyre több kérvényben kérik az erkélyek beépítését. Mivel az ilyen munkák nemcsak az épület statikájára hatnak ki, hanem megváltoztatják az építkezés arculatát is, elvégzésükhöz építési engedély szükséges. A lakás felújításához és az erkély beépítéséhez egyaránt szükséges az üzemeltető (a lakásszövetkezet vagy a lakásgazdálkodási vállalat) beleegyezése. Ezért szükséges, hogy a lakások tulajdonosai az építészeti hivatalban történt bejelentés nélkül ne fogjanak hozzá az átépítési munkákhoz. A munkálatok megkezdése előtt kérjék ki szakember véleményét! Szelle Lajos, a városi hivatal építészeti osztályvezetője

4 4 Jeles évfordulót ünnepelt a Duna utcai óvoda Óvodánk, a Duna utcai óvoda március 20-tól ünnepelte megnyításának 20. évfordulóját. Próbáltunk olyan programokat szervezni, amelyeken az óvodásaink és szüleik közösen vehetnek részt, közösen játszhatnak, ünnepelhetik óvodánk születésnapját. Az ünnepségsorozat az óvodások és az óvónők munkáiból készült kiállítás megnyitásával kezdődött. Ezen a napon délután a szülőkkel közösen a művészeti alapiskolába látogattunk, melynek tanulói oktatónevelő koncertet adtak elő. Március 21-én a komáromi Jókai Színház színészei verseszenés összeállítással kedveskedtek óvodánk magyar csoportosainak. Két szlovák nyelvű csoportunknál egy régi ismerősünk, Hoffmannová nagyszerű bábjátéka fergeteges hangulatot varázsolt az óvoda falai közé. Ezen a napon óvodánkat nemcsak nagyszerű hangulat, hanem ínycsiklandozóan finom illat is átjárta, gulyás rotyogott a tűzhelyen. A gulyáspartit a hagyományos kézműves-foglalkozás előzte meg, amelyen húsvéti díszeket, síkbábokat készítettünk. A legszebb pillanat akkor jött el, amikor az óvónénik megajándékozták az óvodásokat. Volt nagy öröm, óvodásaink az óvoda emléklogójával ellátott pólót, Valacsay Franciska és tanítványai emlékplaketett és emléklapot kaptak. A hangulat igazi ünnepi, de egyben családi, vidám volt, és bizony a finom, ízletes gulyásból nem maradt semmi. Csütörtökön szlovák óvodásainknál volt bulizós a hangulat. Az óvónénik érdekes, izgalmas kézműves-tevékenységekkel készültek az ovisok szórakoztatására, majd megajándékozták őket. Másnap reggel óvodásaink büszkén jöttek az ajándékfelsőben. A hét zárónapján ovisaink elbábozták, eltáncolták-énekelték-ritmizálták egymásnak a kiállítás megnyitójára meghívott vendégeknek előadott műsorukat. Vastapssal jutalmazták egymást a gyerekek, és, hogy még színesebb legyen egész heti programunk, péntek délután bűvész járt óvodánkban. Csodálatos mesebeli világot varázsolt a megszokott termekbe. Március 27-én a dunaszerdahelyi járás óvónői részére Vankó Terézia nyugdíjas óvónő módszertani előadást tartott az óvodapedagógusok feladatairól, az intézmény funkciójáról, a nevelőmunka tervezéséről és a projekt módszer használatáról. Az érdeklődés nagy volt, és nagyon sok elismerő szót, dicséretet kaptunk. Megpróbáltuk, és úgy érzem, sikerült is méltón megünnepelni óvodánk fennállásának 20. évforulóját. Mindez nem sikerült volna külső segítség nélkül. Ezúton szeretnénk köszönetet OKTATÁS mondani mindazoknak, akik anyagi és erkölcsi támogatást nyújtottak. Köszönet jár a WANTED DESIGN stúdiónak emlékkönyvünk kiadása, szerkesztése támogatásáért, a pólók kivitelezéséért, a VIMI Hentesüzletnek, a Czucz Pékségnek, az Operatíva MÁJUS Valacsay Franciska igazgatónőnek a jeles évforduló alkalmából gratulált Hecht Anna, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke is nagyraktárnak, a Somorjai Városi Hivatalnak és persze nem utolsósorban a szülőknek, akik támogatták, hogy méltón ünnepelhessük meg ezt a nem mindennapi 20. évfordulót. Horváth Erika és Csiba Veronika, Duna utcai óvoda Szitás Zoltán - FOTOS felvételei Részletek Valacsay Franciska igazgatónő március 20-án mondott ünnepi beszédéből Óvodánkat mint közös óvodai és bölcsődei létesítményt március 2-án adták át. Két magyar, egy szlovák és két bölcsődei osztályt nyitottunk. A két bölcsődei osztály 1991 augusztusában megszűnt, helyébe a nagy érdeklődésre való tekintettel egy újabb szlovák osztályt nyitottunk. Jelenleg két szlovák és két magyar nyelvű osztályt működtetünk 92 gyermekkel. Nevelőmunkánkban a humánus nevelés elveit és az alternatív módszereket érvényesítjük. A gyerekek családias légkörű óvodában nevelkednek: elsősorban játszanak, s a játékon keresztül jutnak el az őket körülvevő világ megismeréséhez. Közben énekelnek, verset mondanak, mesét hallgatnak, számolnak, tornásznak, rajzolnak, festenek, barkácsolnak, kirándulnak, sütnek-főznek, tehát indirekt módon tanulnak. Óvodánk gyermek- és tevékenységközpontú, sokoldalú képességfejlesztő tevékenységeket végzünk. Óvodánk erőssége a kötetlenség, a rugalmasan változó tevékenységrendszer, a gyermeki szabadság, a nyitottság az új lehetőségek iránt, a természetközeliség, a hagyományok, néphagyományok ápolása és a szülőkkel való kapcsolattartás sokféle formája. Intézményünkben szakkörök, szabadidős programok működnek: bábozás, ének-zene-tánc, képzőművészeti, logopédiai kör, origami, az angol nyelvvel és a számítógéppel való játékos ismerkedés. Gyermekeink hetente egyszer úszótamfolyamon vesznek részt a pozsonyi Slovnaft uszodájában. Az eltelt 20 év alatt óvodánk tantestületének és alkalmazottainak összetétele cserélődött. Volt, aki nyugdíjba ment, például Domsitz Piroska és Horváth Éva óvónők, volt, aki egyéb okok miatt befejezte pedagógiai pályafutását, például Varga Rozália. Van olyan óvónőnk is, aki az intézmény megnyitásától, tehát 20 éve dolgozik az óvodában. Ilyen Gežo Éva és Kovács Erzsébet, mindketten óvónők, valamint Cséfalvay Edit szakácsnő és Fucsek Mária gondnok- takarítónő, és jómagam mint igazgatónő.

5 2007. MÁJUS BARÁTI KAPCSOLAT A somorjaiak két alkalommal jártak Hainburgban Újabb együttműködési lehetőség Márciusban és áprilisban is egy-egy autóbusznyi ember, köztük diákok, vállalkozók, alkalmazottak, szervezetek tagjai, látogatott Hainburgba Somorjáról. Hogyan jöttek létre ezek az utak, mi volt a látogatások célja? kérdeztük Tuba Lajos projektmenedzsertől: Somorja városa a Helyi Fejlesztési Központ javaslatára benyújtott egy pályázatot az osztrák szlovák határ menti együttműködési programba, az Interregbe. E pályázat célja az, hogy tanulmányozzuk a gazdag történelmű Hainburg kisvárosnak az idegenforgalom terén szerzett tapasztalatait. Egyrészt azt, hogy a hainburgiak hogyan tudják eladni azt, amijük van. Történelmi értékeiket mi, somorjaiak is látjuk, amikor átutazunk e kisvároson. Másrészt e programhoz társítottuk a hulladékkezelést is, mondván, hogy a turista is rosszul érzi magát egy szeméttel teli városban. E téren bizony van mit tanulnunk az osztrákoktól. A program részét képezi az is, hogy Somorján most készítjük az idegenforgalmi tájékoztató rendszert, amit annak idején, Somorja város stratégiai tervének kidolgozásakor, szükségesnek tartottunk s bele is dolgoztunk ebbe a tervbe, mert az idegenforgalmi szolgáltatókkal folytatott beszélgetések Raimund Holcik, a Bruck an der Leitha járás hulladékfeldolgozó társulásának vezetője bemutatta a hulladékgyűjtő központot során felmerült ennek szükségessége. A program része az is, hogy a somorjaiak ellátogatnak Hainburgba. Első látogatásunk alkalmával, március 23-án a szelektív hulladékgyűjtést tanulmányoztuk, a második látogatásunkkor, április 20- án pedig az idegenforgalom tanulmányozása volt napirenden. A program keretében egy kerékpáros kirándulást is tervezünk: végigmegyünk a dunai bicikliúton Hainburgig és viszsza ez egy 50 kilométeres táv azzal a céllal, hogy megnézzük a Hainburg melletti Dunai Nemzeti Parkot. Júniusban két alkalommal a hainburgiak látogatnak majd el Somorjára mi is megmutatjuk nekik a városunkat. A programon kívül kapcsolatok kiépítését tervezzük somorjai és hainburgi szervezetek között. Ez irányú felhívásunkat közzétettük a Somorja és Vidékében is, de sajnos, senki nem jelentkezett, úgyhogy végül is kapcsolatokra azon szervezetek között fog sor kerülni, amelyeket személyesen meg tudtunk szólítani. A lehetőség adott volt mindenki számára, de nem éltek vele. A Hainburg és Somorja közti kapcsolat a két város, a két fél fogadókészségétől függ. Eddig nagyon jó tapasztalataink vannak a hainburgiakkal, az ő látogatásuk után fog eldőlni, hogyan tovább. Addig is folyamatosan közvetítjük a hainburgi városházának, hogy Somorján kinél találtunk együttműködési készséget. Az már biztos, hogy a somorjai kajak-kenu klub szervezni fog egy hainburgi vízitúrát, s úgy látszik, a két város művészeti alapiskolája között is kialakul az együttműködés. Sorolhatnék még számos somorjai aktivitást, amely kötődik a programhoz. Megszerveztünk például három hulladékgyűjtő brigádot, s kampányt indítottunk a szelektív hulladékgyűjtés támogatására. Az idegenforgalmi tájékoztató rendszer keretében az öszszes műemlékhez ötnyelvű színes táblát helyezünk ki, kikerül a városba az új város- 5 Karl Kindl, Hainburg polgármestere köszöntötte a március 23-án Somorjáról érkező csoport tagjait. Bemutatta a közel 6 ezer lakosú kisvárost, szólt műemlékeiről, múltjáról, jelenéről térkép, tanösvényt létesítünk a Pomléban, kijelöljük a dunai kerékpárutat a keszölcési komptól Csölösztőig, hogy az ott megforduló turistákat bevezesse a városba, lehetővé tegye számukra a helybeli lehetőségek kihasználását. A hainburgiak látogatását követően felvetjük azt is, mi minden szerepelhetne egy újabb közös nagy Interregben. Azon leszünk, hogy a két város közti kapcsolat egyre virágzóbb legyen, hiszen az ilyen jellegű együttműködést az Európai Unió is nagymértékben támogatja. Tóth Ilona (A szerző felvételei) Carola Visser városunkban tartózkodása alatt, március 31-én és április 1-jén a Helyi Fejlesztési Központ hétvégi diákakciót szervezett, melynek során a résztvevők meghallgattak egy előadást a szelektív hulladékgyűjtésről, kitisztították a Pomlé városi parkot. Látogatást tettek továbbá a szemétgyűjtő udvarban, és az iskolák számára posztert készítettek a szelektív hulladékgyyűjtésről. Carola Visser számára a kerékpárt 12 napra Košťál Igor, a somorjai UNISPORT kerékpárszaküzlet tulajdonosa biztosította.

6 6 Egyre növekvő éves forgalom A Jednota Coop Fogyasztási Szövetkezet somorjai helyi felügyelőbizottságának évzáró taggyűlésén Méry Lajos elnök beszámolt a 2006-os év munkájáról. Ahogy azt megtudtuk, a szövetkezet korszerű pénztárgépekkel szerelte fel a somorjai üzleteket, a szupermarket 40 darab új bevásárlókocsit is kapott. Az Aranyszarvas épületét a szövetkezet eladta az új tulajdonos üzemeltetni kívánja az élelmiszerüzletet és a hentesárurészleget is. A Jednotaüzletekben rendszeressé váltak a kedvezményes áruvásárlást kínáló akciók. A 3 x Naša značka nevű országos akció keretében Somorjáról Turinec József nyert egy 3-napos hétvégi üdülést, az Obchod na zjedenie nevű akcióban pedig Czingel Gabriella egy Sony márkájú digitális fényképezőgép boldog tulajdonosa lett. A somorjai Jednota-üzletek évi összforgalma csaknem 170 millió korona volt, közel 17 millióval több, mint az előző évben. (ti) Méry Lajos, a Jednota Fogyasztási Szövetkezet somorjai felügyelőbizottságának elnöke beszámol a tavalyi eredményekről. A felvételen tőle jobbra Kulcsár Lajos járási elnök A Jednota Coop Fogyasztási Szövetkezet somorjai felügyelőbizottsága felhívja a Jednota-bevásárlókártyák tulajdonosainak figyelmét, hogy a év bevásárlásai utáni 1,5 százalékos járulékot legkésőbb május 31- ig váltsák ki a kártya felmutatásával az adott Jednota-üzletben. A városi nyugdíjasklub életéből Március 28-án a klub megtartotta a év első negyedévének kerek születés- és névnapi ünnepségét. Ez alkalomból az ünnepelteket a jókívánságok mellett virágokkal is köszöntötték. A nap finom vacsorával és zenével, vidám szórakozással zárult. Április 22-én a Sup-sup kisvendéglőbe kaptunk meghívást vidám nótaestre. A klubtagok lelkes tapssal jutalmazták a szereplőket, akik mindent megtettek a jó hangulat megteremtéséért. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki ifj. Rigó Sándornak és az énekeseknek: Kosári Juditnak, Dóka Zsuzsának, Rigó Mónikának és Bősi Szabó Lászlónak, akik szép zenével, dalaikkal kápráztattak el bennünket. Botló Ilona, a városi nyugdíjasklub elnöke SZERVEZETEK ÉLETÉBŐL A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete városi szervezetének évzáró taggyűlésén Kopál Irén elnök számolt be a tavalyi év tevékenységéről. Tőle jobbra Somogyi Bálint, a szervezet járási elnöke látható Időskorban is aktívan Megtartotta évzáró taggyűlését a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének somorjai városi szervezete. A tavalyi év tevékenységéről szóló beszámolót Kopál Irén elnök ismertette. Megtudtuk, hogy a 110 tagot számláló szervezet jó munkát végzett, hiszen mindamellett, hogy a tagok a hétfői napokon rendszeresen találkoztak a klubban, ahol több rendezvényen vettek részt, kirándultak is, jártak a Magas-Tátrában és 1-napos kirándulásokon vettek részt bel- és külföldön egyaránt. Somogyi Bálint, a szervezet járási elnöke tájékoztatott arról, hogy az egyesületnek országosan csaknem 70 ezer tagja van, a járásban pedig 3650 tagot tartanak nyilván. Beszámolt az idei év lehetőségeiről. Megtudtuk, hogy a tagok kirándulásokon vehetnek részt kedvezményes áron, s több kulturális rendezvényen való részvételre van lehetőségük. Ilyen az énekkarok járási fesztiválja, ahová jelentkezőket is várnak. A tavalyi évben a járási bizottság irodát nyithatott Dunaszerdahelyen, mely csütörtökönként 9.00 órától óráig tart nyitva. (ti) A szerző felvétele Deresen is derűsen A Dunaszerdahelyi járás több nyugdíjasklubjának tagjai már évek óta rendszeresen találkoznak a Deresen derűsen mozgalom keretében. A találkozót minden hónapban más klub szervezi. Somorján a mozgalom szervezője második éve a rokkantnyugdíjasok klubja. Városunkban a szervezés feladata áprilisra esett, így a művelődési ház nagytermében április MÁJUS 20-án szép számban összejöttek a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok Egyházgelléből, Csallóköznádasdról, Nyékvárkonyról, Lúcsról, Nagyszarváról, Tárnokról és Mosonmagyaróvárról, hogy együtt szórakozzanak a somorjaiakkal. A felhőtlen szórakozás és mulatozás a hajnali órákig tartott. (ti) A szerző felvétele Marcinkó Lajosné Maja, a mosonmagyaróvári Margaréta nyugdíjasklub elnöke megköszöni a meghívást

7 OKTATÁS MÁJUS 7 Egy újabb kezdeményezés: a SOLIDARIS támogatási program Iskoláinkba és óvodáinkba sok olyan gyerek jár, akik családjuk anyagi helyzete, illetve gyakran a szülők kényelme vagy nemtörődömsége miatt nem tízóraiznak és ebédelnek az iskola étkezdéjében, holott a nap nagy részét az iskolában töltik. A SOLIDARIS program, amelynek alapelveit a TÁMASZALAP alapelveihez hasonlóan Kecskeméthy Győző dolgozta ki, ezeknek a családoknak, mindenekelőtt azonban a gyerekeknek kíván támogatást nyújtani. Az alapelveket április 3-án megtárgyalta a városi önkormányzat oktatásügyi szakbizottsága, és javasolja annak bevezetését városunk óvodáiban és iskoláiban. Mi is valójában a SOLIDARIS program? kérdeztük Kecskeméthy Győzőt, a program megalkotóját. Sokan tudják, sokan azonban még nem, hogy a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal a törvény szerint köteles hozzájárulni a szűkös anyagi helyzetben levő családok gyermekeinek étkeztetéséhez. Ez a hivatal a tanszerekre is támogatást nyújt, esetleg tanulmányi ösztöndíjat folyósít, ha a tanuló jó tanulmányi eredményeket ér el. Ezt a támogatást azonban csak azok a családok kapják meg, amelyeknek bevétele nem magasabb a létminimumnál, és akik ezt a megfelelő igazolások csatolásával kérvényezik. A SOLIDARIS program nem állami pénzekből azokat a családokat szeretné segíteni, amelyeknek bevétele kisebb mértékben meghaladja a létminimumot. Mennyi lehet a család bevétele, hogy a gyermek részesülhessen a program támogatásában? A törvény előírja, mennyi a létminimum a család egy-egy tagja számára. Ha ezt az összeget a család egy felnőtt tagja legfeljebb 1500 koronával, a 15 évnél fiatalabb családtag legfeljebb 750 koronával lépi túl, részesülhet a támogatásban. Kik fogják az ezzel kapcsolatos teendőket intézni? Az óvodákban és az iskolákban működő szülői tanácsok, úgy vélem, felkarolhatnák ezt az ügyet. Minden iskolának és óvodának be kell kapcsolódnia ebbe a programba? Természetesen ezt nem lehet kötelezővé tenni. Amelyik szülői tanács vállalja az ezzel járó feladatokat, a saját feltételeinek megfelelően módosítva alkalmazhatja a SOLIDARIS programot. Tudjuk tehát, hogy az iskola szülői tanácsa és az óvodák vagy iskolák igazgatói adhatnak kellő felvilágosítást az érdeklődőknek. Mikortól vezetnék be a tanulók ilyenfajta támogatását? Mivel az előkészítés és a beindítás sok-sok szervezéssel jár, úgy vélem, legkorábban az új iskolaév kezdetétől, szeptember elejétől kaphatnának támogatást azok a gyerekek, akiknek családja a meghatározott feltételeket teljesíti. Ez azonban azt is jelenti, hogy a szülőknek már a jelenlegi iskolaév vége felé, tehát júniusban ki kell kérniük a szülői tanácstól vagy az intézmény igazgatójától a formanyomtatványt, hogy azt ki tudják tölteni, valamint hogy a nyár folyamán be tudják szerezni a családtagok bevételét bizonyító igazolásokat, s azokat a hiánytalanul kitöltött formanyomtatvánnyal együtt a meghatározott határidőig leadják. Hozzáteszem: a család bevételébe minden jövedelem beleszámít, tehát a családtagok keresete, a családi pótlék, a nyugdíjak, a tartásdíj, a mellékkeresetek stb. is. Mivel egy tanuló étkeztetési költségei egy évre koronát tesznek ki, jelentős összegről van szó. Miből tervezik a bevételeket? Ha az adott óvoda vagy iskola szülői tanácsa felvállalja ezt a programot, elkerülhetetlen, hogy saját bevételeiből, mindenekelőtt az adók 2%-ából befolyt összegből bizonyos részt, mondjuk, ennek a pénznek a felét a SOLIDARIS program megvalósítására fordítsa. Ezenkívül számítunk az egyének és a vállalkozók adományaira, a pályázatokból befolyó pénzekre, különféle rendezvények bevételére, kisebb mértékben a támogatott gyerekek anyagi hozzájárulására, és kilátás van arra, hogy a városi önkormányzat a kosztoltatott gyerekek létszámától függően anyagilag is tudja majd segíteni elképzeléseinket. Milyen követelményeket támasztanának a pályázó gyermekekkel szemben? A család bevételén kívül csak a legalapvetőbb iskolai kötelességek teljesítését kívánjuk meg: a gyerek rendszeresen járjon iskolába, magaviselete legyen nagyon jó (magaviseletből csakis 1-es osztályzata lehet), és tanuljon úgy, hogy ne kelljen osztályt ismételnie. A SOLIDARIS program csak étkeztetéssel kívánja segíteni a kis keresetű családok gyermekeit? Nem. Arra is gondoltunk, hogy az óvodákban vagy az iskolákban rendszeresen meg lehetne szervezni a használt ruhák börzéjét is. Tapasztalatból tudom, hogy ilyenkor nagyon sok teljesen új vagy csak 1-2-szer viselt ruha is koronáért kerül eladásra. Sokan viszont örülnének, hogy az otthon ide-oda rakosgatott, még nagyon jó állapotban levő ruháktól megszabadulhatnának, mert a gyerekek azokat már kinőtték. Az ilyen börzék megszervezése az adott intézményen múlik. Van-e még valami, amire különösen fel szeretné hívni a figyelmet? Van Mi még talán nem fogadtuk el és nem szoktunk hozzá, hogy az emberek egy része több pénzzel rendelkezik, mint amennyi szükségleteinek a kielégítéséhez kell. Mások viszont sehogy sem tudják előteremteni az élethez szükséges anyagiakat. Nyugaton vagy a miénknél fejlettebb társadalmakban természetes, hogy ha valakinek van egy fölösleges ötvenese, azt eljuttatja olyan valakinek, akin ezzel segíteni tud. Az pedig tegye félre a büszkeségét, és ne szégyellje, hogy mások segítségére szorul. Előfordulhat, hogy egy idő után a szerepek felcserélődnek, és az adományozóból lesz a támogatott. Tehát ha szükségünk van ilyesfajta segítségre, és ha azt valaki felkínálja, ne legyünk szemérmesek, és fogadjuk el. Köszönöm a beszélgetést. Tóth Ilona Április 2-án, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napján a tejfalusi óvodások meglátogatták a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárat. Mivel óvodáinkban, ahogy azt Mezzei Erzsébet igazgatónőtől megtudtuk, egyre nagyobb súlyt fektetnek a könyvekkel való bánásmódra, s az intézmény a közeljövőben író-olvasó találkozót tervez Csicsay Alajossal, úgy gondolták, látogatást tesznek a könyvtárban. Az ovisok körében nagy volt az öröm, hiszen mindamellett, hogy mesét hallgattak s könyveket nézegettek, a könyvtár igazgatónőjétől, húsvét előtti időszakról lévén szó, még nyuszicsoki formájában ajándékot is kaptak (ti)

8 8 ÉLETMÓD MÁJUS Tavaszi fáradtság Mindenki ismeri a tavaszi fáradtság fogalmát. A tél végeztével, a tavasz beköszöntével fizikai és lelki kimerültség lesz úrrá rajtunk. A tavaszi fáradtságot sok tényező előidézheti: a téli hideg napokon, amikor a legtöbb időnket a fűtött, meleg helyiségekben töltjük, kevesebb időt és energiát fordítunk az aktív kikapcsolódásra a friss levegőn. Kevesebb napsugár ér bennünket, aminek egyenes következménye, hogy csökken testünk vitaminszintje, főleg az antioxidánsoké. Ebben az időszakban jobban oda kell figyelnünk a testünkre. Ajánlott a fokozott vitaminpótlás főleg gyümölcsökből és zöldségekből nyerhetjük a legtöbb vitamínt (A-, C-, B- komplex, nyomelemek: szelén, cink, lecitin, koenzim Q10...). Az Echinacea kivonata elősegíti az idegrendszer felfrissítését. Mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy elegendő időt fordítsunk pihenésre, aktív kikapcsolódásra. A szervezetnek időnként szüksége van a megtisztulásra, ezért időről időre tartsunk tisztítókúrákat van belőlük elég, a számunkra legmegfelelőbbet, legszimpatikusabbat válasszuk ki. A legelterjedtebb tisztítókúra a gyümölcs- vagy a zöldségböjt. Lényege, hogy étrendünk az egész nap folyamán csak gyümölcsből vagy zöldségből áll, természetes formában, elegendő folyadékkal. Így emésztőrendszerünk megpihen, a mérgező anyagok pedig eltávoznak a szervezetünkből. Erre a tisztítókúrára mindig szánjunk egy teljes napot, legmegfelelőbb a hétvége, amikor nem vagyunk munkában. Így jobban oda tudunk figyelni a táplálkozásunkra, jobban át tudjuk vészelni az ingerültséget, melyet az éhezés, az alacsony táplálékfelvétel okozhat. A tavaszi fáradtság leküzdésében fontos szerepet játszik a mozgás. Serkenti a véráramlást az erekben, így elősegíti a méregtelenítést, de stresszoldó és a rossz közérzetet elűző hatása is van. Nem szabad megfeledkeznünk az elegendő folyadék felvételéről sem (2-3 liter naponta). Legjobb az ásványvíz, a gyógyteák, a gyümölcslé vagy a tiszta víz. Ahhoz, hogy a testünk egészséges legyen, ép, egészséges lelkivilágra is szükségünk van. Elegendő időt kell fordítanunk relaxálásra, pihenésre. Találkozzunk az ismerősökkel, mindennapjainkat aranyozzuk be apró ajándékokkal. Gondoljunk a szép, kellemes dolgokra, sétáljunk sokat azoknak az embereknek a társaságában, akik számunkra a legfontosabbak. A hosszabb ideje (hetek, hónapok) óta tartó tavaszi fáradtságot nem szabad lebecsülni. A fáradtság súlyosabb betegség jele is lehet (depresszió, vérszegénység), amikor az öngyógyítás nem segít, ezért ilyenkor már forduljunk orvoshoz. Červenka Andrea Köszönet az adományokért április 13. Látszatra olyan nap, mint az év többi napja. Mégis más. Nem azért, mert péntekre esett tizenharmadika. Inkább azért, mert ezen a napon mindenki bekapcsolódhatott a rák elleni harcba. A Szlovák Rákellenes Liga ugyanis e napra hirdette meg a Nárciszok Napját. A Jednota Coop Fogyasztási Szövetkezet somorjai szakközépiskolája évek óta bekapcsolódik a gyűjtési akcióba. Így volt ez idén is. Azonkívül, hogy az iskolában folyt a gyűjtés, az önkéntesek kimentek a városba is, hogy feszólítsák az embereket, kapcsolódjanak be az alattomos betegség elleni harcba. Sokan, meglepően sokan adakoztak. Az összegzéskor 2954 koronával több mutatkozott, mint tavaly. Az idén összegyűjtött s a Rákellenes Liga számlájára átutalt összeg korona volt. Ezúton mondunk köszönetet minden segítőkész embernek s a Tatra Bank helyi fiókjának, amelynek alkalmazottai kezelési költség nélkül átutalták a pénzt a Rákellenes Liga számlájára. Még egyszer hálásan köszönjük. Fabanová Alica és Klas Lukáš Felvételünk a Milan Rastislav Štefánik Gimnázium diákjait örökítette meg adománygyűjtés közben Spagettis omlett Hozzávalók: 1 csomag spagetti, 200 g puha szalámi, 1 kis konzerv sampinyongomba, adagonként 2 tojás, 1-2 hagyma, 150 g kemény sajt, ételízesítő, oregano, olaj, ketchup A spagettit az utasítás szerint kifőzzük, leszűrjük, leöblítjük hideg vízzel. Tálba tesszük, megolajozzuk és jól elkeverjük. Az olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát, hozzáadjuk a hosszúkásra vágott szalámit, a sampinyont, s így együtt rövid ideig pároljuk. A sajtot lereszeljük. Egy részét serpenyőbe tesszük, hozzáadjuk a spagettit, leöntjük a habosra kevert tojással, megsózzuk, megszórjuk az apróra reszelt sajttal, a Vegetával és oreganóval, s kis lángon pirulni hagyjuk. A kész omlettet lecsöpögtethetjük ketchuppal. Jó étvágyat kíván a somorjai Vasi Terézia, akitől a receptet kaptuk. Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk kedvenc receptjeiket. Kérjük, küldjék el őket az alábbi címre: Somorja és Vidéke Šamorín a okolie, Fő utca 37. Hlavná 37, Somorja Šamorín vagy az alábbi címre: A recepteket beküldő olvasóink között ajándékot sorsolunk ki. Ezúttal a szerencse a somorjai Sármány Tímeának kedvezett. A somorjai Panta Rhei könyvesüzlet 300,- koronás vásárlási utalványát postán küldjük el. Gratulálunk! Könyvesboltunk szeretettel várja kedves vásárlóit! Kínálatunk: világirodalom, szépirodalom, útikönyvek, ajándéktárgyak, naptárak, ajándékutalványok, CD / DVD Somorja, Gazda sor 1998., az ESOLINE épülete

9 2007. MÁJUS MÚLTIDÉZŐ RÉGI IGAZ TÖRTÉNETEK RÉGI IGAZ TÖRTÉNETEK RÉGI IGAZ TÖRTÉNETEK Unokáinak leírta Czafik Rozália doborgazi nagymama Kedves Olvasó! Amit én leírok, ne várják, hogy egy író, művész írása legyen. Én egyszerű falusi nagymama, dédmama vagyok. Elmúltam 75 éves, de szeretném az utókornak ezeket a feledésbe menő régi igaz és mesedolgokat átadni. Nehéz volt, mikor kezdtünk, hogy férjhez mentem. Mi úgy terveztük, gazdálkodni fogunk. Jött a szövetkezetesítés, mindent elvettek, földet, állatokat. Úgy éreztük magunkat, mintha kiraboltak volna. Nagyon nehéz volt. A semmiből kezdtük, dolgoztunk nagyon sokat, kevés pénzért. De megvolt a megértés, a szeretet, és lassan gyarapodtunk. Mondhatjuk, mi rosszkor születtünk. Ki tudja, az utókorra mi vár? Mégis úgy gondolunk vissza az ifjúságunkra, hogy szép volt. Ezért amit leírtam, úgy jelöltem igaz vagy mese volt. Most, ha az ifjúságnak, gyerekeknek beszélek, megkérdem tőlük, ti mit fogtok mesélni, ha annyi idősek lesztek, mint én. Volt, aki azt mondta, hogy azt, amit a számítógépen lát. Hát, édes fiam, amivel te foglalkozol, az öt év múlva már el is lesz felejtve. Tudom, ha én elmegyek, ezek mind feledésbe mennek. Nem tudjuk, a jövő milyen lesz, de a múltat sem feledjük. Kezdem ott, hogy V. 2-án születtem. Akkor már volt egy 1½ éves nővérem. Azt mondta Anyukám, hogy Édesapám sírt, mert a másik is kislány. Nagyon fiút várt. Másfél évre rá megszületett az öcsém. Nagy volt az öröm! De féléves koráig éjjel-nappal sírt. Olyan rossz gyerek volt. Az orvosok azt mondták, egészséges, csak sírós. Akkor már azt mondta Apukám, inkább ikerlányok lettek volna! Még született egy Öcsém és egy Húgom is. Öten voltunk testvérek, de ez abban az időben nem volt sok gyerek. Apukámék 9-en, Anyukámék 11-en voltak testvérek. Édesapám azt szokta mondani, hogy mi nagy családból származunk. Amit kétféleképpen is lehetett érteni. Amikor Anyukám velem gyermekágyat feküdt, a faluból elküldtek egy ötéves kisfiút hozzánk egy kiskutyával, hogy vegye meg a kutyát Apukám. Bejött, azt mondta, hoztam kutyát, adjanak koronát. A korona akkor nagy pénz volt, de Apukának igen tetszett a vásár, a bátor gyerek megkapta a koronát. Megmutatták neki a kisbabát, biztos megtetszett neki, mert húsz év múltán feleségül vette. Ez a ti Nagyapátok. Szokta mondani neki Apukám, te már akkor kinézted a lányomat magadnak. Nagyon szép gyermekkorunk volt. Akkor még nem volt rádió, televízió, még villany sem. Visszaemlékszem, hogy a szomszéd bácsik téli estéken átjöttek beszélgetni. Mi, gyerekek tátott szájjal hallgattuk, főleg az első világháborús emlékeket. Édesapám is megjárta az olasz frontot, szerzett is trópusi maláriát, amely elkísérte végig az életét. Ha elkapta, akkor nagy hidegrázással és magas lázzal, sok izzadással egy hétig az ágyat nyomta. Igen legyengült ilyenkor, alig tudott járni! Ez többször is volt neki évente. HUNCUTSÁGOK Az öregek mesélték, hogy ifjú korukban hogyan szórakoztak. Akkor is csinált az ifjúság olyat, amit nem lett volna szabad. Megtették, hogy a lovas kocsit, szekeret szétszedték, és a ház tetején rakták össze valakinél. Persze sosem tudódott ki, hogy ki volt a tettes. Most leírok ilyen huncutságokat. A DOBORGAZI BAKTER Régen voltak éjjeliőrök a faluban. Volt egy bakter, az volt a főnök. Minden éjjel két háztól kellett adni egy őrt. A bakter mindig bejelentette, hogy ki a soros. Ha úgy volt, hogy nem volt férfinép a háznál, hát az özvegyasszonynak is kellett járni, szolgálni. Valamikor még a bakter kiabált, de az én gyermekkoromban már csak hallgattuk, mit meséltek. Még emlékszem, hogy beszélték: Éjfélt ütött már az óra, menjetek már nyugovóra, tűzre, vízre vigyázzatok, hogy károkat ne valljatok. Volt még több is, mert minden órára volt vers, de én már elfelejtettem őket. Egyszer télen nagy volt a hó, hideg volt. Az alvégen lakott a bakter. Sétált az őrökkel a faluban. Azt mondja a bakter a másik kettőnek: Ti menjetek a felvégre, én meg az alvéget járom. A két őr megleste, hogy a bakter hazament lefeküdni. Vártak egypár órát. Utána bezörögtek az ablakán, hangjukat elváltoztatták. Jóember, segítsen rajtunk, elakadtunk a nagy hóban, a dunai malomhoz megyünk. 9 A bakter felkeltette két legény fiát, kimentek, mentek Vajka felé, sehol senki, akkor gondolták, hátha Keszölcés felől vannak, elmentek arra is... Aztán rájöttek a turpisságra, hazamentek, nem szóltak senkinek semmit. Nyáron, mikor a gabonabehordás volt, odaüzent a gazdának, hogy jönnek a vonattal a nagyságos urak, menjenek ki a pakai állomásra a vonathoz. A gazda szokott fuvarozni nekik, ami biztos pénz volt. Munka ide, kévehordás oda, neki kellett menni Nagypakára. Mikor nem jöttek a reggeli vonattal, gondolta, nem érdemes hazamenni, inkább megvárja a délit. Azzal sem jöttek az urak. Akkor már tudta a gazda, most kapta vissza a téli tréfát. Azt mondták, megvárta, hogy beesteledjék, akkor jött viszsza. Kitudódott a turpisság, de nem mert haragudni. (Folytatás a következő számban) A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből GAULAND ÁGNES: FÁBRY CENZÚRA NÉLKÜL A szerző 2003-tól szeptember 6- ig volt a Fábry-show szerkesztője. Távozásakor elhatározta, hogy könyvet ír erről az időszakról. Állítása szerint nem állt szándékában egyetlen kellemetlen percet sem szerezni a könyvben olvasható történetek szereplőinek. Egyszerűen csak szeretett volna reális képet festeni a média világának ama rejtett területéről, amelyet a nézők sohasem láthatnak. A könyv a show igaz története mellett 20 sztárinterjút is tartalmaz, megszólalnak: Csonka András, Baló Júlia, Gregor József, Csukás István, Pogány Judit, Faludy György és mások. ORHAN PAMUK: AZ ÚJ ÉLET Az elképesztő fordulatokban gazdag, nyugat-európai hagyományokra épülő, finom humorú misztikus regény eleven és valósághű képet fest a Keletről, a mai Törökország életéről, belső viszonyairól. A mágikus realizmus kiemelkedő keleti képviselőjeként ismert Orhan Pamuk művei közül ez a második, amely megjelenik magyarul. Orhan Pamuk Törökország legnevesebb szerzője. A mindössze 54 éves író könyveit eddig negyven nyelvre fordították le, számos rangos irodalmi díjjal tüntették ki, 2006-ban pedig a legrangosabb irodalmi elismerést, a Nobel-díjat is ő kapta.

10 10 KÖZÉLET Ünnepváró délelőtt A somorjai Iskola utcai óvodában már az ünnepet megelőző hetekben készültünk a húsvétra. Az osztálytermeket, ablakokat tavaszi, illetve húsvéti képekkel, koszorúkkal díszítettük. Idén néhány szülőt is meghívtunk óvodánkba egy ünnepváró délelőttre, amikor a gyermekek és anyukák együtt festették színesre a kifújt tojásokat, melyekből színes papír segítségével kiscsibéket varázsoltak ügyes kézzel. Nyuszikat festettünk, színes tojásokkal ragasztottuk tele a tálat, papírdarabkákkal töltöttük ki a kirajzolt tojásformát. A többféle lehetőség és a különböző technikák váltogatása nagyon érdekes volt mind a gyerekek, mind a szülők részére. Közben elismételtük a locsolóversikét, a szép képekből kiállítást rendeztünk, majd közösen játszottunk, énekeltünk. Ezúton is köszönjük az anyukák közreműködését! Bankó Gabriella Somorja városa 4. alkalommal rendezett sportgálát Kiértékelték a tavalyi év legjobb sportolóit Március 29-én a Városi Művelődési Központ nagytermében már negyedik alkalommal gyűltek össze a városban tevékenykedő sportklubok sportolói, edzői, a szülők és a sportbarátok az idei Sportgálán. A már hagyományosnak mondható esemény fő célja, hogy kiértékelje az előző évben kimagasló eredményt elérő ifjú sportolókat, aktívan tevékenykedő edzőket, klubelnököket. Szeiler Zoltánnak, a Gladiátor birkózóklub elnökének (balra) és Nagy Józsefnek, a vívóklub edzőjének (jobbra) Bárdos Gábor alpolgármester és Tóth Imre, az önkormányzat sport- és ifjúsági bizottságának elnöke gratulál Az ünnepi gála programja délután négy órakor kezdődött. A műsor legelején a Németh- Šamorínsky István Művészeti Alapiskola tánc tagozatának diákjai léptek színpadra két tánc erejéig. Az egybegyűlteket Bárdos Gábor, Somorja város alpolgármestere köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, mennyire büszke a város vezetése és az egész város azokra a sportolókra, akik eredményeikkel öregbítik városunk hírnevét. Az alpolgármester köszöntése után a Corvin Mátyás Alapiskola tánc tagozata vette birtokba a színpadot. Műsorukat követően elkezdődött a várva-várt kiértékelés. Az edzők közül Nagy József, a somorjai vívóklub edzője, valamint Szeiler Zoltán, a Gladiátor birkózóklub elnöke és edzője kapott elismerést. A tavalyi évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó kitüntetett sportolók: FC STK 1914 Somorja futballklub: Koszna Marek, Valo Lukáš, Antalics Gábor, Csejtey Zoltán. FC GOLD BALL Samaria: Nagy József, Sípos József, Kálmán István. Kajak-Canoe Klub Somorja: Jakubik Gábor, Tóth Zoltán, Tóth Kristóf, Csenkey Ádám, Farkas Vince, Tóth Annamária, Honti Jenő. Somorjai vívóklub: Hanzel Gyöngyi, Domsitz Tibor, Michal Horváth, Katarína Pokorná, Bokor Krisztina, Szikela Nikolasz. Tenisz klub STK Somorja: Nagy Olivér, Hluch Dávid, Klempa Zalán. Gladiátor birkózóklub: Forgó Erik, Szeiler Zoltán, Soós Tamás, Molnár Péter, Soós Tamara. ŠBK kosárlabdaklub: Krajcsovics Orsolya, Feketeová Nikoleta, Csóka Kinga, Slama Angelika. Horváth Péter, a 11 Sportpub és a Formula helyi képviselője az FC Gold Ball, a Kajak-Canoe Klub és az STK 1914 futballklubnak pénzbeli ajándékot nyújtott át sportszerek vásárlására. Az ünnepélyes átadást a Corvin Mátyás Alapiskola és a Németh- Šamorínsky István Művészeti Alapiskola tánc tagozatainak műsora zárta. Tóth Imre, az önkormányzat sport- és ifjúsági bizottságának elnöke az ünnepi sportgálát befejezően a részt vevő edzőket és klubelnököket szakmai értekezletre és baráti társalgásra invitálta. A baráti eszmecsere során felvetődött a városi sportcsarnok hiánya. ( kk) BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK MÁJUS Április 10-én, kedden a délutáni órákban közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat Sárosfáról. Egy motorkerékpár vezetője az enyhe kanyarban feltehetően elvesztette uralmát a jármű felett, lehajtott az úttestről, és egy telefonoszlopnak ütközött. A motorkerékpár vezetője és utasa a helyszínen életét vesztette. Április 7-én, szombaton a délutáni órákban lángra kapott a szemétlerakat Gútoron. A tűzoltóknak a tüzet egy C vízsugárral sikerült megfékezniük. Április 7-én a délutáni órákban Úszor községben égett a szemét az út mentén. A tűzet egy C vízsugárral oltották el. Április 5-én este hat óra után két családi ház közé épített melléképület gyulladt ki Nagymagyar községben. Tűzoltóink megérkezéséig a ház tulajdonosa próbálta megfékezni a lángokat, ennek köszönhetően a lángok nem terjedtek át a szomszédos két házra. A tüzet egységünknek sikerült eloltania. Az oltási munkákban részt vettek Nagymagyar önkéntes tűzoltói is. Április 2-án röviddel 11 óra előtt közlekedési baleset történt a 63-as főúton, a Királyfia Tejfalu kereszteződésben. A letérni szándékozó Škoda Fabia gépjárműbe hátulról belehajtott egy Škoda Favorit. Az ütközés következtében a Fabia átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött egy éppen odaérkező Volvo gépjárművel, a Volvo pedig nekiütközött az út szélén veszteglő Škodának. Március 30-án de. 11 óra előtt közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A Lég felől érkező Škoda Octavia vezetője nem adott elsőbbséget a főúton haladó kamionnak. Az ütközést követően az Octavia nekicsapódott a mögötte haladó kisteherautónak is. A helyszínre érkező tűzoltóknak és mentőknek a Škoda Octavia vezetőjét kellett elsősegélyben részesíteniük, majd kórházba szállítaniuk. A kisteherautó vezetőjének s a kamionsofőröknek nem esett bajuk.

11 SPORT MÁJUS 11 A somorjai kosaras lányok, a Samaria Wings klub tagjai március 31-én a híres Harlem Globetrotters kosarasaival találkoztak, sőt alkalmuk nyílt arra is, hogy a pozsonyi Pasienkyn 2000 néző jelenlétében álljanak pályára Élmények a sportgáláról Tóth Annamária, Kajak-Canoe Klub: Már harmadik éve folyamatosan részt veszek a Somorja legjobb sportolója nevű kiértékelésen. Eddig minden évben kitüntetéssel zártam a sportszezont legsikeresebb kajakos társaimmal együtt, többek között a példaképemmel, Jakubik Gáborral és Tóth Zoltánnal, akik sajnos, az idei sportgálán nem tudtak részt venni, mert Horvátországban edzőtáboroztak. A kiértékelés napját mindig örömmel várom. A kiértékelésen legjobban a sportklubok bemutatása tetszik, a kivetítés. Mivel az idén a műsor korábban kezdődött, úgy gondolom, hogy a vendégek közül kevesebben jöttek el megnézni bennünket. Nagyon meglepett viszont a Hollandiából érkezett Carola Visser jelenléte. Örülök, hogy Európa másik végéről, Somorja partnervárosából, Leiderdorpból is érdeklődnek felőlünk. Ami elszomorított, az az volt, hogy az edzőm, Székely Pista bácsi az idén nem kapott kitüntetést, annak ellenére, hogy nélküle ezek a sikeres eredmények csak álmok maradtak volna. Most azonban szeretném kihasználni az alkalmat, és ezúton a kajakosok nevében megköszönni Pista bácsi türelmét, kitartását és magas szintű professzionális munkáját, amely bennünket a dobogóra hajt. Feketeová Nikoleta, Samaria Wings kosarasklub: Március 27-én a somorjai sportolók a kultúrházban jöttek öszsze. Ilyen kultúrműsorral egybekötött ünnepségre már negyedik alkalommal került sor. Most a 2006-os év legjobb sportolóit értékelték ki. A város vezetősége minden sportolónak elismerését fejezte ki, hiszen mindannyian Somorja hírnevét öregbítik. És elkezdődött a legjobb futballisták, birkózók stb. kitüntetése. Én kosarazom a Samaria Wings színeiben. Mi, kosarasok utolsónak léptünk a színre. Meghallottam a nevemet. Ez volt aztán a meglepetés. Első pillanatban megremegett a térdem, alig tudtam kimenni a pódiumra. Csak később, amikor már a mieink között álltam, tudatosítottam, hogy miért is vagyok itt. Az érem, A 2006-os év legjobb sportolója feliratú póló és sapka, valamint az elismerő oklevél még sokáig emlékeztetni fog erre a napra. Az elismerésnek megörültem, annak ellenére is, hogy nem érzem, hogy többet tettem volna a többi klubtársamnál. Továbbra is törekszem majd arra, hogy jó eredményt érjek el, ami nem lesz nehéz, mert a sportot nagyon kedvelem. Olaszországi versennyel kezdtek a kajakosok A somorjai kajak-kenusok számára április elején megkezdődött a versenyszezon. Tíz versenyzővel részt vettünk az olaszországi Bosaróban megrendezésre kerülő nemzetközi verseny XVIII. évfolyamán. Idén már másodszor utaztunk ebbe a szimpatikus kisvárosba, amely a Pó folyó egyik mellékágának partján fekszik. Kis csapatunk a 39 részt vevő egyesület sorában a 8. helyen végzett. Kenusaink közül Tóth Kristóf és Farkas Vince az 1. helyen Az álló sor (balról): Tóth Gabriella, Farkas Vince, Honti Richárd, Honti Jenő, guggolnak (balról): Tóth Annamária, Varga Viktor, Tóth Kristóf, Horváth Patrik, Csenkey Ádám végzett. A kajakosoknál Honti Jenő a 2. lett, Tóth Annamária pedig a 3., de a többiek is előkelő helyeken végeztek, s ez versenyzőink jó felkészültségét mutatja. A leggyengébb eredményt e sorok írója, Tóth Imre érte el, aki a veteránok között az utolsó előtti helyen végzett. Hát igen, kemény edzések nélkül nincs eredmény. Ennek ellenére nagyon elégedettek vagyunk az utunkkal, amelybe visszafelé még egy velencei városnézés is belefért. Tóth Imre, a Kajak-Canoe Klub elnöke FC STK 1914 SOMORJA A 2006/2007-es idény tavaszi fordulójának mérkőzéseit az FC STK 1914 csapatai március 17-én kezdték, s a III. ligában az alábbi eredményeket érték el: Felnőttcsapat Március 17.: STK Dubnica B 0:0, március 25.: Veľké Ludince STK 0:3, április 1.: STK Jaslovské Bohunice 1:0, április 8.: Galanta STK 2:0, április 15.: STK Domaníža 1:0, április 21.: Moravany n/v STK 2:0 Helyezés: 10. hely :29 29 pont Ificsapatok Március 17.: Dunajská Streda STK 4:0 (idősebb), 8:1 (ifjabb), március 25.: STK Vráble 1:1 (idősebb), 2:1 (ifjabb), április 1.: Chrenová STK 3:0 (idősebb), 3:0 (ifjabb), április 8.: STK Galanta 1:3 (idősebb), 1:4 (ifjabb), április 14.: Lednické Rovné STK. (idősebb), 12:0 (ifjabb), április 22.: STK Trnava B 2:2 (idősebb), 0:5 (ifjabb). Helyezés: idősebb 14. hely, 16 pont, ifjabb: 16. hely, 7 pont Tanulóifjúság Március 18.: STK ČFK Nitra 1:3 (idősebb), 0:1 (ifjabb), március 25.: Chrenová STK 3:2 (idősebb), 1:3 (ifjabb), március 31.: STK Komárno 4:0 (idősebb), 7:1 (ifjabb), április 8.: Šaľa B STK 1:0 (idősebb), 0:8 (ifjabb), április 14.: STK Sereď 1:1 (idősebb), 2:3 (ifjabb), április 21.: Hurbanovo STK 5:0 (idősebb), 1:4 (ifjabb) Helyezés: idősebb: 11. hely, 24 pont, ifjabb: 3. hely, 52 pont Az STK B Tejfalu csapatai Felnőttek STK B Ňárad 0:4, Bodíky STK B 4:2, STK B Horný Bar 1:1, Lúč na Ostrove STK B 4:0, STK B Jahodná 1:4, Michal na Ostrove -- STK 1:0 Helyezés: 14. hely, 21 pont Ificsapat STK B Veľké Blahovo 5:1, Topoľníky STK B 2:2, Povoda STK B 1:0, Blatná na Ostrove STK B 1:1, STK B Jahodná 3:2, Štvrtok na Ostrove STK B 4:1 Helyezés: 9. hely, 34 pont Farkas Sándor

12 12 SZÜLETETT március 15-én Seregi Marian, Hritz Dávid és Mészáros Simon, március 20-án Szelle Zoltán, március 23-án Mester Katarína és Vargová Nicol, március 30-án Fenes Boglárka, április 1-jén Tkáč Alexander, április 2-án Borbély Lea és Hegyi Diana, április 4-én Mocsáriová Ema látta meg a napvilágot. Sok sikert, újszülöttek! ELHUNYT március 14-én Kovács Katalin 50 éves korában, március 19-én Kovács Tibor 44 éves korában, március 21-én Fejes Rudolf 58 éves korában, március 30-án Pajli Matild 82 éves korában és Bíró Zsuzsanna 63 éves korában, április 2-án Kaluz Gyula 63 éves korában, április 4-én Kocsis Margit 76 éves korában, április 10-én Sípos Veronika 91 éves korában, április 11-én Czinkos István 77 éves korában, április 12-én Pokstaller Gábor 44 éves korában, április 15-én Bartal Ferdinánd 77 éves korában és Takács Terézia 70 éves korában távozott az élők sorából. Béke poraikra! KÖSZÖNTŐ A májusában 70., 75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket betöltő polgártársainknak nagyon jó egészséget, sok-sok erőt, örömöt és boldogságot kívánunk: Csiba János, Gaál Sándor, Horváth Zsófia, Kővári Etel, Krajcsovics Rudolf, László Mária, Masárová Milada, Merva Ilona, Pálinkás Mária, Szamos László, Andrási Tibor, Baráth Éva, Bokor Ilona, Burger Pál, Árva István, Benyák Ilona, Burger Márta, Čapkovičová Anna, Golisová Judita, Kovács Dezső, Mészáros Matild, Palicz Irén, Pörge Rozália, Stifter Emília, Veselko Dušan, Filipčík Jozef, Almássy Mária, Kozsich Erzsébet, Miklós Irma, Végh Izabella. VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Május 11. A REPUBLIC együttes koncertje a Pomlé városi parkban Jegyek elővételben a kultúrház jegypénztárában kaphatók munkanapokon órától óráig Május 13. Anyák Napja a Kolostor utcai alapiskola tanulóinak műsora Május 22. W. S. Maugham Imádok férjhez menni zenés vígjáték a Kassai Thália Színhaz előadásában Május 23. Lúdas Matyi a budapesti Utca Színház előadása az iskolák részére (1 4. évfolyam) 9.00 Május 23. Mátyás juhásza a budapesti Utca Színház előadása az iskolák részére (5 8. évfolyam) HÁZASSÁGOT KÖTÖTT április 14-én Bíró József és Hegyi Andrea, Brezovský Marek és Paulovičová Jana, Boráros Ferenc és Somogyi Ilona, április 21-én Pénzes Miklós és Madarász Éva esküdött örök hűséget egymásnak. Gratulálunk! ESEMÉNYNAPTÁR At Home Gallery Zsinagóga Május 25-én nyílik Kicsiny Balázs budapesti képzőművész Domesztikációs kísérlet című kiállítása. A tárlat június 24-ig tekinthető meg. A REMÉNY szerkesztősége június 2-án, szombaton Nádszegen Magyar Katolikus Napot rendez. A rendezvény fővédnöke Orosch János címzetes püspök, főtámogatója Bugár Béla parlamenti képviselő. Az egész napos rendezvény célja, hogy teret és lehetőséget adjon a szlovákiai magyar lelkiségi mozgalmak, az egyházi ének- és zenekarok, az egyházi oktatási intézmények, a keresztény szellemiségű társulások, szervezetek, a keresztény kiadványokat, könyveket megjelentető kiadók, illetve keresztény művészek bemutatkozásának. A Magyar Katolikus Napra a következő villámpostacímen várjuk a jelentkezést: A Nádszegen megrendezésre kerülő Magyar Katolikus Nap ünnepi szentmiséjének főcelebránsa Erdő Péter bíboros, érsek, prímás lesz. Bővebb információ a Remény hetilap telefonszámán: 02/ Csörgő Zsuzsa, a Dunaszerdahelyen élő festőművész tárlatát nyitotta meg április 20-án a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárban Öllös László. A Föld Napja alkalmából rendezett, eladással egybekötött tárlat három hétig naponta megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében, azaz hétfőn és pénteken és óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 9.00 órától óráig, szombaton pedig 8.00 órától óráig MÁJUS A somorjai római katolikus egyház hívei köszönetet mondanak mindazoknak, akik kivették részüket a templom belső terének felújításából, a karbantartási munkák elvégzéséből. Külön köszönik a PECOS Kft.-nek Nagy Istvánnak, Ferenczi Bélának, Bugár Miklósnak, Sánka Lászlónak és Mészáros Józsefnek (Bozsónak) a segítséget. A hívek nevében: Boros János és Méry Lajos APRÓHIRDETÉS Vennék 4-5 szobás házat Somorján. Tel.: óra után. ANYAKÖZPONT - BABA KLUB Május 7. Kozmetikai tanácsadás Május 9. Hogyan védekezzünk a napsugárzás ellen előadás Május 14. és 16. A Kék Gomb Hete nyilvános gyűjtés az ugandai gyermekek részére Május 21. Virágok készítése krep-papírból Vašák Katalin vezetésével Május 23. Dalocskák a legkisebbeknek tánc és ének Ivánkával Május 25. A gyerekbörze befejezése Minden csütörtökön torna a Szél utcai T 18-as tornateremben Lelkes Júlia vezetésével H i b a i g a z í t á s Kedves olvasóink és az érintettek szíves elnézését kérjük azért, hogy legutóbbi számunkban tévesen Botló Viktória képe helyett Jávorka Emma felvétele került a 6. oldalon megjelent cikkünkhöz. A szerkesztőség LAPUNK OLVASHATÓ a honlapon. Somorja és Vidéke Somorja város önkormányzatának havilapja. Kiadja a város önkormányzata. A kiadásért felel: Domsitz Károly polgármester (tel.: ). Szerkesztő: Tóth Ilona. Lapmenedzser és tördelőszerkesztő: Kovács Koppány. Nyelvi szerkesztő: K. Cséfalvay Eszter. A szerkesztőség címe: Városi Hivatal, Somorja, Fő utca 37. Telefon: Fax: Nyomdai előkészítés: Wanted Design, Somorja. Terjeszti: D. A. CZVEDLER Kft., Somorja. Beszerezhető az üzletekben, kávézókban, éttermekben, benzinkutaknál és más forgalmas helyeken. Nyilvántartási szám: 1/1991, az SZK Kulturális Minisztériuma, Pozsony.

13 Výhradné sprostredkovanie 21 bytov Orechová Potôò RODI N NÉ D O M Y / Realitná a právna kancelária, s.r.o. Stavebné pozemky Cena: 1.499,-Sk/m2 0905/ Dåžka pozemku 41 m Info: 0905/666653, 0905/444454, 0907/ Hviezdoslavov PRE PRVÝCH 5 KUPUJÚCICH Z¼AVA 5% Z CENY POZEMKU! BYTY 0905/ H¼ADÁME PRE KONKRÉTNYCH KLIENTOV Byty, rodinné domy a pozemky POZEMKY 0905/ SAMARIA CENTRUM, BRATISLAVSKÁ 100/C V ŠAMORÍNE VAŠA SPOKOJNOS JE NAŠIM ZÁKLADOM Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. Kancelária: 0903/ / NO VO STA VBY A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

14 Br at isl av sk á G az d or ov s u. ký ce sta ra d n Se ká ec ce a st n av Hl á. ul á Hrnčiars ka ul. ce sta rad sk Br at isl av sk á y sk ol ín or nt Ci Šk ul. ná ter Ve ul Ko. Ve t er vá čs ná ka ul. ul.. Cenník poskytovaných služieb atrí toumyváreň p Naša ručná au amoríne. medzi prvé v Š r a vyčistíme rié Umyjeme exte ta na počkanie, i na u a o šh á tačné interiér V používame ro e N. u k áv n d je b o vou e vysokotlako ručne, m va ý m U. fy ke u nom a špongio vodou, šampó arosériu teplým k konzervujeme. Následne sa m tekutým vosko do sucha ručne a vytrie karoséri. jelenicou čkovou Čistíme znao ou autok zmetik Zvýhodnené termíny pre zmluvných odberateľov. Pre zmluvných zákazníkov zľavy až 10%. Kapacita až 3 súčasne umývané a čistené vozidlá. Otváracia doba: po. - pia.: sobota: nedeľa: BB PARK spol. s.r.o., Mliečno 641, Šamorín Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. y Objednávk na tel.: A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

15 Sezónny výpredaj na kožené bundy - szezonális kiárusítás bőrkabátokra % Kožené bundy - bőrkabátok Darčekové predmety - ajándéktárgyak Tričká - trikók Bižutéria - bizsu kabelky, tašky - retikülök, táskák na 1. poschodí - az 1. emeleten Šamorín, Hlavná 66/A - Somorja, Fő u. 66/A Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

16 VYKONÁVAME VÝCVIK NA SKUPINY A, B, B+E Pre čerstvých maturantov výrazné zľavy! ZAVOLAJTE!!! Srdečne Vás pozývame do novootvorenej predajne Vína Šambaza v Šamoríne na Hlavnej ulici č. 1. OTVÁRACIA DOBA Po.-Pia.: 8,30-18,00 So.: 8,30-13,00 Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XX. évfolyam 5. szám 2010. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Megújul a szabadtéri színpad A Hainburg Somorja 2012, a turizmus fejlesztését támogató, Európai Unió által dotált program keretében

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XVIII. évfolyam 1. szám 2008. január Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Boldog új esztendőt, Somorja, boldog új esztendőt, Somorjaiak! Mire e sorok megjelennek, már visszazökkenünk az új év mindennapjaiba,

Részletesebben

Mégis megépül az élményfürdő? Az önkormányzati ülés napirendi pontjainak jóváhagyását

Mégis megépül az élményfürdő? Az önkormányzati ülés napirendi pontjainak jóváhagyását XIX. évfolyam 5. szám 2009. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2009. április 16-án ülésezett a városi képviselő-testület Mégis megépül az élményfürdő? Az önkormányzati ülés napirendi pontjainak

Részletesebben

2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT

2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT XXII. évfolyam 2. szám 2012. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT Az önkormányzati

Részletesebben

Az energiatakarékosság útján

Az energiatakarékosság útján XXIV. évfolyam 5. szám 2014. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Az energiatakarékosság útján A legutóbbi önkormányzati ülésen a képviselők jóváhagyták a város közvilágításának korszerűsítéséről

Részletesebben

A LONDONI OLIMPIA STAFÉTÁJA SOMORJÁN

A LONDONI OLIMPIA STAFÉTÁJA SOMORJÁN XXII. évfolyam 5. szám 2012. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Skóciából Új-Zélandra gyalogosan NEMES CÉLT SZOLGÁLVA Mindenre akad ember. Hihetetlen, de James Thomas fényképész, újságíró-tudósító

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes. 2008. október 23-án tartotta ülését a városi képviselő-testület. Név: Cím:

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes. 2008. október 23-án tartotta ülését a városi képviselő-testület. Név: Cím: XVIII. évfolyam 11. szám 2008. november Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2008. október 23-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Új utcák Somorján, készülő utcanevek Tejfalun Újabb három

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Beruházások az adott lehetőségekhez mérten Az önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselők megvitatták és elfogadták a város

Részletesebben

Dupla aranysávos minősítés a Csalinak

Dupla aranysávos minősítés a Csalinak XXIII. évfolyam 11. szám 2013. november Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Dupla aranysávos minősítés a Csalinak 2013. október 4 6-a között hagyományosan Füleken zajlott a VII. Eszterlánc Gyermek

Részletesebben

tavaszi vásár a fő téren május 16 18. részletes program a plakátokon és a www.samorin.sk honlapon

tavaszi vásár a fő téren május 16 18. részletes program a plakátokon és a www.samorin.sk honlapon XXIII. évfolyam 5. szám 2013. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Akinek nem csak a káplánjai köszönhetnek sokat Február elején a Mária Rádió egyik vasárnap esti műsorában beszélgetés hangzott

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XVII. évfolyam 12. szám 2007. december Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Egyre inkább fennáll annak a veszélye, hogy népünk számára a karácsony nem más, mint egy újra és újra lejátszódó betlehemes

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

0,50 15. októbra 2012. október 15.

0,50 15. októbra 2012. október 15. 0,50 15. októbra 2012. október 15. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 42 Megtalálták a 16 éves lányt Komárom Molnár Bianka, egy héttel ezelőtt hétfőn reggel ment el otthonról az ekecsi speciális

Részletesebben

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ!

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ! AJÁNLÓ TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XIII. évfolyam 1. szám 2010 április Ára: 0,50 Paál Zsolt Csendes tavasz, esti pára... Alvó őzek halk szemérme... Megremeg egy virág szára harmat hangú halk zenére. Égbe

Részletesebben

Évzáró jelentés a konszolidálódott egység 2010-es évi gazdálkodásáról

Évzáró jelentés a konszolidálódott egység 2010-es évi gazdálkodásáról S O M O R J A V Á R O S Évzáró jelentés a konszolidálódott egység 2010-es évi gazdálkodásáról Kidolgozta: Németh Ilona mérnök, Somorjai Városi Hivatala pénzügyi szakosztályának vezetője Hivatalos képviselő:

Részletesebben

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK tájékoztató lap DIÓSZEGI ÉLET kiadja Diószeg városa XVIII. évfolyam 3. szám 2010. június A hulladékgyűjtő udvar bővítése és a szelektív Meghívó hulladékgyűjtés támogatása Diószegen A mai kor társadalmának

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Békés, meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Békés, meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! XXIV. évfolyam 12. szám 2014. december Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Békés, meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Olvasónak üdvözlet az Úrban! Veszem a

Részletesebben

TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA

TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA ISSN 1339-2530 TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XVI. évfolyam 2. szám 2013 augusztus Ára: 1,20 A TARTALOMBÓL: XV. SZENT ISTVÁN NAPOK PROGRAMJA POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ SUMMER PARTY A FÜRDŐBEN SIMONYI LAJOSRA

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Anyakönyvi hírek... 2 Emlékezés a 48-as forradalom hőseire... 3 A Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének beszámolója... 3 Folytatódik a Közösségi Közlekedés

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december AZ ÜNNEP JEGYÉBEN DECEMBER 13. PÉNTEK 17.00 Zenei pályán továbbtanult növendékeink hangversenye

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben