Bevezetés s az onkológi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés s az onkológi"

Átírás

1 Bevezetés s az onkológi giába Vajdovich PéterP Szuent István n Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógy gyászati Tanszék és s Klinika Budapest, 1078, István n u. 2. T: Fax: aotk.szie.hu

2 WHO becslése 1997-ben Kb. 50 M haláleset a világon Fertızı 1. Fertızı betegségek (33%) Daganatos Egyéb 2. Szív és keringési betegség (29%) 3. Daganatos betegség (12%) A) fejlıdı országokban az emberek 68%-a élt ( ), 6%-ról 9%-ra nıtt a rákhalálozás B) fejlett országokban 21% (változatlan!) Szív Magyarországon 1. Szív és érrendszeri betegség 2. Daganatos betegség 1948-ban 11,4% ben 24,3% ( 394/ , 277,1/ ) 50 ország közül az élen Mo.!

3 Kortól l függetlenf ggetlenül l a kisállatok 23%-a, a 10 éven felüliek liek közül k 45% múlt m ki daganatos betegség g miatt (2000 kórbonctani k vizsgálat alapján). A tulajdonosok megkérdez rdezése alapján n (2000 tul.) a kutyák 47%-a, a macskák k 32%-a a múlt m ki e betegségcsoport gcsoport miatt.

4

5 Age-specific (for all breeds) and breed- and age-specific incidence rates (per 10,000 dog-years at risk) of mammary tumors for female dogs of four breeds insured for veterinary care and with life insurance at Agria (a) The incidences are developed using Cox regression.

6 Age-specific mortality rate (per 10,000 dog-years at risk) with respect to the diagnosis mammary tumor (MT) for females dog insured at Agria (a) for veterinary care and with life insurance

7 Új j szemlélet let szüks kséges a nincs mit tenni fogalmazás és s a diagnosztizálni, majd elaltatni módszer helyett. Nem korszerő,, túl t l egyszerő,, nem orvosi attitőd és s felesleges félelmeket kelt, hisz a tulajdonosokban a szemlélet let mintaként szolgálhat lhat a humán n vonatkozásokra is.

8 A daganatos betegségek gek nem az ismeretlen és s megoldhatatlan problémák tárháza - sok részletet r ismerünk nk, nem egy a betegségek gek közül k többféle formájú, nem a legkölts ltségesebb gyógy gyítási lehetıségő kórképek egyike többféle költsk ltségvonzatú megoldás s létezikl tezik, nem a halál l egyik megjelenési formája egyesek (egyre több) t véglegesen v gyógy gyíthatók.

9 Daganatos betegségr grıl l beszélünk nk, amikor egyes sejtekben olyan genetikai változv ltozások következnek k be, ami által a szaporodást st (proliferációt) és s a fejlıdést (differenciációt) szabályoz lyozó mechanizmusok hatásait saitól l a sejtek megszöknek, így kontroll nélkn lküli li szaporodóképess pességet és örökifj kifjú létet nyernek,, ezáltal daganatot (tumort), vagy nagytömegben transzformált sejtalakok megjelenését t (pl. leukémi miát) okoznak. Tumorgenezis Tumor növekedn vekedés

10 A daganatos sejtek száma az y tengely a 10 hatványait jelöli li Az érzékelhetıség g határa Id A daganat növekedn vekedés s 0,5-1 1 ı cm átmérıig v. 1 g-ig g (10 8 sejt -röntgenen láthatl tható sejt - tapintható) exponenciális, utána lassabb (plateau( plateau).

11 Tumor növekedés

12 A sejtcsoportok élete Keletkezés Proliferáci ció Növekedés s leáll llás Differenciálódás Sejthalál l (apoptosis( apoptosis)

13 A metasztázisok zisok kialakulása Szelektív, nem random folyamat, amelynek célja c a daganat túlélésének biztosítása. sa. Amint a tumor 2 mm ámérıt elért vascularisatio (angiogenezis) indul meg a környezı szövetekbıl.

14 Jóindulatú daganatok Szaporodik (növekszik), de nem invazív,, nem képez k áttétettet Rosszindulatú daganatok Szaporodik, invazív (vagy destruktív), áttétet tet képezk Vérsejtek daganata: leukémia = leukocytosis

15 Mastocytoma

16 Mastocytoma

17 Transmissible venereal tumor

18 Melanoma

19 A daganatos beteg vizsgálat latának és kezelésének szempontjai

20 A daganatos betegek kezelésének elsıdleges szempontja a jó általános állapot minél l hosszabb ideig tartó megtartása, és nem az élettartam puszta növeln velése.!

21 Nem mindig lehet cél c l a teljes gyógyul gyulás, de fontos a tünett net-(panasz-)mentes tovább bbélés s biztosítása. sa. Életminıség! Prognosztikus paraméterek: WHO Stage, substage: : daganatos folyamat elırehalad rehaladása

22 Szövettani vizsgálatok: Grade: : szövettani malignitási fok Immunfenotípus pus, Proliferáci ciós markerek (Ki67, AgNOR) Terápia rezisztencia markerek (ABC transzporterek), Tumor szuppr. feh.. mutáci ció (p53), Ösztr., progeszt, növek. fakt., Genetikai vizsgálatok latok: RAS mutáci ció kromoszómális változások stb.

23 A daganatos betegségek gek esetében kiemelten fontos a pontos diagnózis a megfelelı terápi piás s megoldás kiválaszt lasztása sa érdekében. A pontos diagnózis elsısorban sorban szövettani vizsgálattal lehetséges. follicularis center cell lymphoma

24 Érdemes a lehetı legradikálisabb lisabb terápi piás megoldást használni. A daganatos betegek kezelése alapvetıen en nem esélytelenebb és drágább, mint más m s krónikus és s nem daganatos betegségek geké (pl. dilatáci ciós cardiomyopathia,, krónikus veseelégtelens gtelenség, g, immunhaemolyticus anaemia,, krónikus aktív v hepatitis, bırbetegségelgel stb.).

25 Feladatok a mindennapi munkában A betegség g megállap llapítása után n else lsıdleges feladat magának a kórkk rkép fennáll llásának és s stádium diumának (elırehaladotts rehaladottsági mértm rtékének) megállap llapítása. Rutin klinikai vizsgála lat A kondíci ció,, klinikai alapért rtékek, fı-, f és mellékt ktünetek megállap llapítása is lényeges. l A fájdalomf jdalomérzet gyakran nem kifejezett (30%-ban súlyos fájdalom f a diagnóziskor) ziskor),, csak ha súlyos s nyomást gyakorol a daganat a szövetekre, és s ha másodlagos gyulladás s is kialakul, illetve idegrendszeri daganatok esetén n (PNST, CNS).

26 Vérvizsgálat Egyes kórkk rképek, pl. a leukémi miák vérvizsgálattal deríthet thetık k ki. ALL AML Gyakori, hogy csak elırehaladott stádiumban lévıl daganatos folyamat okoz elváltoz ltozást, illetve a másodlagos szervfunkció zavarok detektálhat lhatók. Ne hagyatkozzunk önállóan a vérvizsgv rvizsgálati leletre, általában nem kórjelzk rjelzı!

27 Vizeletvizsgálat lat Egyes kórkk rképek korai diagnózisa (pl. hólyagcarcinoma,, TCC) lehetséges az üledék citológiai vizsgálat latával. A másodlagos m elváltoz ltozások (cystitis( cystitis, urolythiasis, haematuria) ) deríthet thetık k ki.

28 Röntgenvizsgálat Alapvetı fontosságú lehet, de számos esetben téves informáci cióhoz (pl. mellőri folyamatok) vezethet a vizsgálat értékében való feltétlen tlen bizalom. (interst. bronch., oed., eo.. s. bronch., pneum., mycosis stb.) A legtöbb daganat a végén v n a tüdıben (májban) képez áttétettet

29 Ultrahangos vizsgálat Alapvetı kiegész szítı vizsgáló módszer, számos elváltoz ltozás s (pl. szív kontraktilitás,, szívb vbázis tumor, gócok a szervekben), szinte csak ultrahangos vizsgálattal állapítható meg.

30

31 A finomabb elváltoz ltozások vizsgálat latához tapasztalt szakember, és s korszerő készülék k szüks kséges. Feltétlen tlen elınye, hogy citológiai, biopsziás minták vételét t célzottan c tudjuk végrehajtani. v Elektrokardiográfi fiás s (EKG) vizsgálat Elsısorban sorban a másodlagos m elváltoz ltozások vizsgálat latára alkalmas (de szívizom daganatban, szívb vbázis daganatban mutat elváltoz ltozást).

32 Computer tomographiás (CT) vizsgálat Diagnosztikai értéke elsısorban sorban a mellőri, és s a központi idegrendszeri,, ill. az UH által nem jól j vizsgálhat lható hasőri gócos daganatok vizsgálat latában van.

33 kezelés s elıtt kezelés s után trachea szív

34 kezelés s elıtt kezelés s után colon transversum urine bladder

35 Másodlagos feladat a kórkk rkép p lehetı legpontosabb diagnosztikai lépéseinek l elvégz gzése. a, Citológiai vizsgálat Törekedni kell a terápia megválaszt lasztásánál l a pontosabb kórjelzk rjelzésre. A mőtéti m ti eljárások elıtt fontos tájékozt kozódni, hogy milyen daganattípusr pusról van szó. Laphámrák Mirigyhám adenoma

36 Sok daganat (pl. szarkoma, mastocytoma, melanoma stb.) csak nagyon széles kimetszéssel ssel tüntethett ntethetık k el nyomtalanul. A citológiai vizsgálat lehetıséget nyújt a gyors tájékozt kozódásra. szarkoma

37 mastocytoma melanoma

38 Majdnem minden daganatos szövetb vetbıl l biztonságosan végezhetı eljárás. A szóródás s mértm rtéke minimális. Gyorsan informatív v lelethez juthatunk. Retropharingealis nyirokcsomóban áttétet képezı nyelvbıl kiinduló laphám carcinoma

39 Elsıdlegesen választandv lasztandó diagnosztikai eljárás s a testőri folyadékgy kgyülemekkel járó, és s a központi k idegrendszeri (liquor( vizsgálat) kórkk rképek esetében. Gyakori a nem reprezentatív v minta. Megfelelıen en képzett k szakember képes k jól j l elbírálni lni a leletet.

40 b, Szövettani vizsgálat Minden daganatos, vagy daganatra gyanús szövet kimetszését t követk vetıen en küldk ldeni kell mintát szövettani vizsgálatra. Belsı szervekbıl biopsziás minta is készk szíthetı, de a beavatkozás s elıtt a vérzv rzékenység ellenırz rzése alapvetıen en fontos.

41 Daganatdiagnosztika elvileg csak szövettani vizsgálattal lehetséges. Az immunhisztokémiai miai vizsgálatok alkalmazása ma már m r alapvetıen en fontos. (pl. nyirokcsomó esetén) T-sejt marker: CD3 kimutatása B-sejt marker: CD 79a kimutatása Centroblastos centrocytás follicularis diffúz lymphoma

42 A terápia alkalmazása és s eredményess nyességének nek nyomon követk vetése. A A terápia leggyakrabban mőtéti, m ti, azonban hagyatkozzunk az elvégzett vizsgálatok eredményeire és s a daganattípusoknak megfelelı megoldást alkalmazzuk (emlıtumortok).

43 Elızetes mellkasi m röntgenvizsgr ntgenvizsgálat elvégz gzése nélkül l csak kis bırdaganatokat b érdemes mőteni. m Basal sejtes carcinoma Adenocarcinoma áttét

44 Nagyobb teriméjő daganat esetén n elızıleg leg radioterápi piát és/vagy kemoterápi piát érdemes végezni. Chondrosarcoma Egyes daganatokat (fıként a szarkomákat) kat) csak széles alapon lehet kimetszeni Fibrosarcoma Fibrosarcoma

45 Nagy teriméjő mastoytomát nem érdemes mőteni,, hanem radioter erápát kell alkalmazni. A mőtétet m tet követk vetıen en egyes kórkk rképek kezelésénél l (szarkomák, k, az áttétet tet képzett carcinomák, rupturált daga- natok,, pl. haemangiosarcoma), szinte kötelezı az adjuváns kemoterápia. Rupturált lépdaganat, haemangiosarcoma

46 Osteosarcoma Amputáci ció és s kemoterápia, esetleg adjuváns radioterápia alkalmazható. Végtagmegırzı lehetıségek! -?

47 Emlıtumorok kemoterápi piára. esetén n is felmerül az adjuváns Nem m lehetetlen a belsı szervi tumorok mőtéti m ti kezelése (májdaganatok, tüdıcarcinoma, léptumorok,, pajzsmirigy carcinoma,, periféri riás Cushing-kór,, szívb vbázis daganat stb.), ezeket pl. pericardiectomiával (szívb vbázis daganat), vagy más m esetben lobectomiával (máj, tüdı), t vagy a szervek teljes eltávol volításával val (lép) lehet elérni ni.

48 Tüdıcarcinoma Pajzsmirigy adenocarcinoma Cushing-kór

49 Generalizált lt kórkk rképek esetén n mőtéti m ti beavatkozásra lehetıleg leg ne vállakozzunk (etikai kérdés).

50 Érdemes alkalmazni kemoterápi piás s kezeléseket a szakellátás s alkalmával javasolt módon. m A kontrollvizsgálatok latok szüks kségesek. Ilyenkor rutin klinikai, vér v és s vizeletvizsgálatokat latokat végezzv gezzünk. Ezek célja c a terápia eredményess nyességének nek és mellékhat khatásainak nyomon követk vetése. Anaemia hypochromasia Leukemoid reakció Degeneratív balratolódás

51 Lymphomás kutya és terápia után

52 Figyelembe kell venni a másodlagosan m kialakuló kórképeket, és s alkalmazzunk megfelelı kiegész szítı kezelést. Corneahomály Corneaperforatio Tonsilla hypertophia

53 A kezelések során n jelentkezı lázas állapottal, esetleg anélk lkül l járój fertızéses megbetegedéseket antibiotikumokkal kell kezelni. Ha mőtéti m ti beavatkozásra van szüks kség g egy daganatellenes kezelésben részesr szesülı beteg esetében, akkor vegyük k figyelembe, hogy a sebek gyógyul gyulási esélyei rosszak, a felülfert lfertızésé,, pedig nagyobb.

54

55