Javaslat. az Autonóm Kistérség koncepció megvalósítását segítő. projektekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat. az Autonóm Kistérség koncepció megvalósítását segítő. projektekre"

Átírás

1 Javaslat az Autonóm Kistérség koncepció megvalósítását segítő projektekre Készült az Autonóm kistérség rendezvénysorozat előkészületei során májusa és szeptembere között. Összeállították: Ertsey Attila Szelíd Technológia Alapítvány Fodor Ágnes VÁTI Kht Dr. Izsák Éva - MTA Regionális Tudományos Bizottság Medgyasszay Péter Független Ökológiai Központ Somfai Ágnes VÁTI Kht Szántó Katalin - Független Ökológiai Központ Dr. Vásárhelyi Judit Független Ökológiai Központ Vass Zoltán - Energia Klub Zentai Kinga Független Ökológiai Központ Szakértőként közreműködtek: Dormai Gábor, Dr. Herédy Sándor, Dr. Kontra Jenő, Dr. Marosvölgyi Béla, Sudár Enikő, Dr. Székács Gábor, Dr. Zöld András 1

2 BEVEZETÉS... 4 ÁLTALÁNOSAN SZÜKSÉGES ELVÉGZENDŐ FELADATOK ) Kistérségi koncepció készítése ) Intézményi háttér fejlesztése ) Jogi, szabályozási környezet fejlesztése... 7 ENERGETIKAI PROJEKTJAVASLATOK ) Falazat utólagos hőszigetelése ) Nyílászárók cseréje, felújítása, utólagos hőszigetelése ) Új épületek fosszilis energiahordozó igényének csökkentésének ösztönzése standard-okkal és kal ) Energetikai célú mezőgazdasági termelés támogatása ) Mezőgazdasági és lakossági szerves hulladékot hasznosító fűtőanyag előállítás támogatása ) Egyéni léptékű, lakossági biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Közösségi léptékű, lakossági biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Kistérségi léptékű, lakossági biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Gazdasági szervezetek szilárd biomassza hasznosításának fejlesztése, hőtermelés céljából ) Egyéni léptékű, lakossági napenergia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Közösségi léptékű, lakossági napenergia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Kistérségi léptékű, lakossági napenergia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Gazdasági szervezetek napenergia hasznosításának fejlesztése, hőtermelés, szárítás céljából ) Kistérségi léptékű, lakossági geotermikus energia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Kistérségi léptékű, a hulladékgazdálkodási programba integrált hulladékégetők fejlesztése, hőtermelés céljából ) Kistérségi léptékű, depóniagáz hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából ) Kistérségi léptékű, lakossági kogenerációs szilárd biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés és elektromos áram termelés céljából ) Gazdasági szervezetek kogenerációs szilárd biomassza hasznosításának fejlesztése, hőtermelés és elektromos áram termelés céljából ) Egyéni léptékű, napenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából ) Közösségi léptékű, napenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából ) Gazdasági szervezetek napenergia hasznosításának fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából ) Egyéni léptékű, szélenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából ) Közösségi léptékű, szélenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából ) Kistérségi léptékű, szélenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából ) Egyéni léptékű, kogenerációs földgáz hasznosítás fejlesztése, hőtermelés és elektromos áramfejlesztés céljából ) Közösségi léptékű, kogenerációs földgáz hasznosítás fejlesztése, hőtermelés és elektromos áramfejlesztés céljából ) Kistérségi léptékű, kogenerációs földgáz hasznosítás fejlesztése, hőtermelés és elektromos áramfejlesztés céljából ) Egyéni léptékű, vízenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramfejlesztés céljából

3 32) Közösségi léptékű, vízenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramfejlesztés céljából ) Kistérségi léptékű, a hulladékgazdálkodási programba integrált hulladékégetők fejlesztése, hőtermelés és elektromos áramfejlesztés céljából ) Kistérségi léptékű, depóniagáz hasznosítás fejlesztése, hőtermelés és elektromos áramfejlesztés céljából 22 35) Kistérségi léptékű, lakossági használat céljára, biogáz hasznosításának fejlesztése, hőtermelés és elektromos áramfejlesztés céljából ) Gazdasági szervezetek számára biogáz hasznosításának fejlesztése, hőtermelés és elektromos áramfejlesztés céljából ) Közösségi léptékű, folyékony biomassza hasznosítás fejlesztése, üzemanyag előállítás céljából ) Kistérségi léptékű, folyékony biomassza hasznosítás fejlesztése, üzemanyag előállítás céljából ) Gazdasági szervezetek folyékony biomassza hasznosításának fejlesztése, üzemanyag előállítás céljából 25 40) Egyéni léptékű folyékony biomassza hasznosítás fejlesztése, üzemanyag hasznosítás céljából VÍZGAZDÁLKODÁSI PROJEKTJAVASLATOK ) Vízvisszatartás egyéni léptékben ) Vízvisszatartás kistérségi léptékben - komplex tározók ) Komplex vízvisszatartás és tájhasználat kistérségi léptékben ) Víz újrahasznosítás egyéni léptékben ) Természetközeli szennyvíztisztítás támogatása ) Egyéni léptékű szennyvíztisztítatás támogatása ) Vizek önszabályozó képességének fokozása, helyreállítása

4 BEVEZETÉS Az összefoglaló célja, hogy egy fenntarthatóbb Magyarország elérését szolgáló gondolkodás és támogatandó projektrendszer kidolgozásával javaslatokat adjon a Nemzeti Fejlesztési Terv készítőinek és az egyeztetés résztvevőinek, továbbá ösztönözze a hazai támogatási rendszer átalakulását, új elemekkel való bővülését. Az autonómia sokrétű társadalmi, gazdasági aspektusai közül a javaslatcsomag a környezeti elemekre legnagyobb hatással bíró energetikai és vízrendezési feladatokra, projektekre fókuszál, kiemelten figyelve azok mezőgazdasági és humán erőforrást érintő aspektusaira. A javasolt projektek kiválasztásának szempont és értékrendszere Mezőgazdaság - tájazonos területhasználat, - környezetkímélő gazdálkodás, - leghatékonyabb tájhasználat (gazdasági értelemben), - leghatékonyabb humán erőforrás használat. Energiagazdálkodás - külső erőforrásoktól való függőség csökkentése, - fosszilis energia kiváltása, - ország gazdasági stabilitásának növelése. Vízgazdálkodás - ivóvíz bázisok minőségi és mennyiségi védelme, - vízháztartásban a környezeti egyensúly helyreállítása és megtartása, - integrált gazdálkodás a III. rendű vízgyűjtők szintjén, horizontális együttműködést feltételezve, -vízháztartás, tájhasználat összhangjának megteremtése. Humán erőforrás - települések önigazgatásának erősítése, - helyi magán és közösségi formák preferálása, illetve mindenképpen legyen helyi tulajdon a beruházásban, - helyben maradó döntési jog, - vidéki népesség megtartó képesség. Az "autonóm kistérség" fogalom egy jellemzően táji, ökológiai alapon szerveződő egység, mely egyenrangú partneri viszonyra törekszik szűkebb és tágabb környezetével. A javasolt projektek nagysága az egyéni léptékű lehetőségektől a közösségi léptékeken át (társasház, lakópark, lakótömb) a kistérségi léptékig (falvak, település szövetségek, kisvárosok) terjednek, mivel ezen beruházások átláthatók, nagyságrendjük miatt a helyi tulajdon részvétele feltételezhető. A javasolt at magánszemélyek, közhasznú társaságok, önkormányzatok, intézmények és gazdasági szervezetek is igénybe vehetnék. 4

5 A projektek támogatási formái a következők: I) Kombinált támogatás: Az EU valamely várható támogatási formája (50%) mellé hazai állami (25%), valamint banki hitellehetőségek (12,5%) és pályázó önrésze (12,5%). Mely EU szempont szerint mely várható EU forrás támogatná a projektet. - előcsatlakozási alapok: Phare, ISPA, Sapard - közösségi programok: LIFE, ALTENER - közösségi kezdeményezések: Leader, URBAN, Interreg - Struktruális Alapok: ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), EMOGA (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, Orientációs szekció), ESZA (Európai Szociális Alap) - Európai Mezőgazdasági és Orientációs Alap, Garancia szekció - Kohéziós Alap Mely ágazati szempont szerint mely államigazgatási forrás támogatná a projektet. Milyen egyéb források képzelhetők el. Szükséges önerő mértéke. II) Tisztán állami : az Európai Unió várható támogatásaiból nem támogatható projektek, melyekre a hazai támogatási rendszer fenntartása, kiépítése az EU csatlakozás előtt javasolt. A támogatás formája vissza nem térítendő, visszatérítendő támogatás illetve kamattámogatás lehet a szükséges önrészek későbbiekben történő kimunkálásával. III) Garantált átvételi árak: A megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházásokkal termelt hő és elektromos energia garantált, az átlagosnál magasabb átvételi ára (mely az internalizált költségeket tekintve indokolt), mely lehetővé teszi banki hitellehetőségek felvételét. IV) Banki hitellehetőségek: A hitellel olyan energiahatékonyságot növelõ beruházások finanszírozhatók, amelyeknél a megtérülés az energiahordozó / energiaköltség megtakarításból biztosított. A javaslatcsomag sorra veszi az ajánlott projekteket, bemutatva azok elvét, realitásuk indokoltágát, valamint a beruházás nagyságrendjét, volumenét, a lehetséges támogatási forrásokat. A javasolt támogatási arányoknál a tisztán hazai forrásból finanszírozandó projekteknél javasolt támogatási arány: lakosság és non-profit szervezetek esetén 50% vissza nem térítendő támogatás (VNT), 30% VT és 20% önerő, profit orientált szervezetek esetében 30% VNT, 40% VT és 30% önerő. Az EU által a Regionális Operatív Program által társfinanszírozott projektek esetében 90%-os támogatás javasolt, amelyből 50%-ot az EU és 40%-ot hazai állami társfinanszírozás egészítene ki. A javaslatok összeállítási metodikája 1. Javaslat megnevezése. (a) Javaslat leírása, rövid indoklása. (b) Egy beruházás hozzávetőleges fajlagos összköltségei. (c) Javasolt támogatási formák. 5

6 ÁLTALÁNOSAN SZÜKSÉGES ELVÉGZENDŐ FELADATOK 1) Kistérségi koncepció készítése (a) Az autonóm kistérség koncepció kidolgozása jellemzően önálló ökológiai egységekből definiálható kistérségek kijelölésével kezdődik, melyek intézményesülésére az Önkormányzati Törvény lehetőséget biztosít. Egyes kistérségek lakossági és közületi fogyasztási szokásainak, a pontos igények felmérése mellett el kell készíteni a terület energiapotenciálját, fel kell mérni vízügyi adottságait. Az igények és a természeti adottságok összevetése után kell helyi stratégiát kidolgozni a szükséges technikai lehetőségek alkalmazásáról figyelembe véve a terület környezeti (természeti, épített környezet, és mezőgazdaság) valamint emberi erőforrás fejlesztési potenciáljait. (b) A koncepció készítés becsült fajlagos költségei: A felmérések összegei cca Ft/fő, cca. 500 Ft/ha. Szakértői jövőkép cca Ft/ha. Közösségi jövőkép készítése: cca Ft/ha. Környezetvédelmi, energetikai, vidékfejlesztési és területfejlesztési A hazai támogatási rendszerben javasolt a tevékenység támogatásának fenntartása. ERFA Tanulmányok elkészítésének támogatása várható a Regionális Operatív Programból EMOGA Tanulmányok elkészítésének támogatása javasolt az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programból Altener közösségi program Interreg A Évenkénti pályázati kiírás keretében. A határmenti programok részeként javasolt támogatásuk. 2) Intézményi háttér fejlesztése (a) A javasolt beruházások sok esetben újdonságnak hatnak a települési, megyei és regionális államigazgatási szakemberek részére. Ezen szakemberek képzésének minden formája támogatandó és szükséges, hogy partnerek tudjanak lenni a beruházások előkészítésében, magvalósításában és üzemeltetésében. (b) Egy cca. 20 fős, 14 órás önkormányzati képzés teljes költsége cca eft. : Környezetvédelmi, energetikai és A tevékenység támogatása javasolt. területfejlesztési és vidékfejlesztési : ESZA Komplex képzés részeként javasolt támogatási a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból Beruházás jellegű projekt részeként, kiegészítésként javasolt támogatásuk. Altener Mintaértékű projektként támogatása várható. Interreg Komplex projekt részeként javasolt. 6

7 3) Jogi, szabályozási környezet fejlesztése (a) A jelenlegi jogi környezet sok esetben gátolja, sok esetben nem támogatja a javasolt beruházások megvalósítását. A következőkben a teljesség igénye nélkül említünk meg olyan szabályozási, jogi kérdéseket, melyek rendezése nagymértékben elősegítené a fenntarthatóbb Magyarország elérését szolgáló javasolt beruházások jövőbeni megvalósulását: - A 2000 fő alatti települések szennyvíztisztítóinak tényleges támogatása. - A szennyvíztisztítás után megkövetelt kibocsátási határértékek diverzifikálása a térség lakósűrűsége szerint. - Kistérségre, településre és lakótömbre vonatkoztatott energetikai koncepció készítésének kötelezővé tétele. - Ipari, kereskedelmi beruházásokra energetikai koncepció, fenntarthatósági vizsgálat. - Vízitársulások autonómiájának, illetékességének kiterjesztése. - Regionális vízügyi hatóságok közötti térfelosztás vízgyűjtő rendszerek alapján. - A villamos energia törvény módosítása, garantált átvételi árakkal. - A villamos energia törvény módosítása a decentralizáltan termelt elektromos áram kötelező átvételi mennyiségének csökkentésével. - Hőtechnikai követelmények szigorítása. - Épületek tájolásánál az aktív napenergia használat kötelező figyelembe vétele. (Mintaként említhetjük Ausztriát, ahol nem engedélyeznek olyan szabadon tájolható családi házat, melynek tetőfelülete nem teszi lehetővé napkollektorok telepítését.) (b) A javasolt intézkedések sokrétűsége miatt a megvalósítás teljes össze nagyságrendileg változó. : Környezetvédelmi, energetikai, Alapvetően minisztériumi feladat, a területfejlesztési és vidékfejlesztési szakmapolitikai programok és jogszabály tervezetek, módosítások támogatása javasolt. : ESZA Altener Interreg 7

8 ENERGETIKAI PROJEKTJAVASLATOK 4) Falazat utólagos hőszigetelése (a) (b) (c) Az alternatív energiatermelési lehetőségek megteremtése előtt elsődleges a versenyképesség javítása, a jelenlegi pazarló energiafogyasztási szokások megváltoztatása. Az utólagos falszigetelés összköltségei a műszaki adottságok függvényében cca. 3-8 eft/m 2 költséggel vehetők számításba. Az energiahatékonysági beruházások vissza nem térítendõ kal való ösztönzése javasolt. : Környezetvédelmi és energetikai A tevékenység tisztán hazai forrásból történő támogatása javasolt 5) Nyílászárók cseréje, felújítása, utólagos hőszigetelése (a) (b) (c) Az alternatív energiatermelési lehetőségek megteremtése előtt elsődleges a versenyképesség javítása, a jelenlegi pazarló energiafogyasztási szokások megváltoztatása. A falazatok hőszigetelése után mindenképpen szükséges nyílászáró korszerűsítés költségei a műszaki adottságok függvényében cca eft/m 2 költséggel vehetők számításba. Az energiahatékonysági beruházások vissza nem térítendõ kal való ösztönzése javasolt. : Környezetvédelmi és energetikai A tevékenység tisztán hazai forrásból történő támogatása javasolt, 6) Új épületek fosszilis energiahordozó igényének csökkentésének ösztönzése standardokkal és kal (a) A hőtechnikai szabvány kötelezővé tesz bizonyos épületre vonatkoztatott hőtechnikai követelményeket, azonban ezen követelményekkel épülő teljes magyarországi épületállomány csak fosszilis energiafelhasználással üzemeltethető. Műszakilag meghatározhatók olyan standard-ek, melyek betartása esetén az épület a magyarországi megújuló potenciált tekintve fenntarthatóan működik. Javasolt az ilyen műszaki standard-et teljesíteni képes épületek automatikus támogatása. 8

9 (b) (c) A fenntartható ház építési költségei 30-60%-kal magasabbak, mint egy általános ház beépítési költségei. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi és energetikai A tevékenység tisztán hazai forrásból történő támogatása javasolt, egyéni lakóházak támogatása is javasolt. 7) Energetikai célú mezőgazdasági termelés támogatása (a) (b) (c) Az EU csatlakozás során várhatóan több mezőgazdasági területen nem folytatható tovább a megszokott élelmiszertermelő gazdálkodás. E-zen területeken a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programmal összhangban lehetőség van energetikai szilárd és folyékony biomassza termelésre (energia erdő, repce ültetvény). Energia ültetvények telepítési költségei 450 eft-ra tehetők hektáronként. A 20 év alatt várható hozam 2-2,5 mft-ra tehető. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Mezőgazdasági A tevékenység támogatása javasolt. EMOGA Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programból, illetve a garancia alapból várható támogatásuk. 8) Mezőgazdasági és lakossági szerves hulladékot hasznosító fűtőanyag előállítás támogatása (a) (b) (c) Az MTA adatai szerint Magyarországon évente 54 millió tonna energetikai célra hasznosítható biomassza keletkezik. A termelődő kis energiasűrűségű energiahordozó a termelődés helyén nem hasznosítható, eredeti formájában viszont nem szállítható gazdaságosan a potenciális felhasználás helyszínére. Biobrikett, fapellet, faapríték előállító üzemek támogatása javasolt. A kg/h hatékonyságú berendezések eft körül kaphatók a hazai piacon. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Mezőgazdasági és energetikai A tevékenység támogatása javasolt. 9

10 : EMOGA, ERFA A tevékenység támogatása javasolt az Agrárés Vidékfejlesztési és/vagy a Regionális Operatív Programból 9) Egyéni léptékű, lakossági biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) Az ország jelentős biomassza potenciállal rendelkezik, mely fenntartható fogyasztás mellett megújuló energiaforrásnak számít. E potenciál kihasználására kis léptékű kazánok, átmeneti tárolók beruházási feltételeinek javítása ajánlott azok környezeti és fűtéstechnikai hatékonyságai miatt. (b) Egy családi ház fűtését és melegvíz termelését ellátó biomassza kazán és tároló rendszer (8-20kW teljesítménnyel) 600 eft-től kiépíthető. (c) Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Energetikai, környezetvédelmi és mezőgazdasági A tevékenység tisztán hazai forrásból történő támogatása javasolt. 10) Közösségi léptékű, lakossági biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) Az ország jelentős biomassza potenciállal rendelkezik, mely fenntartható fogyasztás mellett megújuló energiaforrásnak számít. E potenciál kihasználására közepes léptékű kazánok, átmeneti tárolók beruházási feltételeinek javítása ajánlott lakóközösségek, lakótelepek, lakóparkok részére azok környezeti és fűtéstechnikai hatékonyságai miatt. (b) Több lakásos lakóközösség fűtését biztosító rendszer (150kW teljesítménnyel) eft-tól kiépíthető. (c) Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi, energetikai, területfejlesztési és vidékfejlesztési A tevékenység támogatása javasolt. Operatív Programban és/vagy az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programban Interreg A javasolt A határmenti programok keretében, 10

11 11) Kistérségi léptékű, lakossági biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) (b) (c) Az ország jelentős biomassza potenciállal rendelkezik, mely fenntartható fogyasztás mellett megújuló energiaforrásnak számít. E potenciál kihasználására nagy léptékű kazánok, átmeneti tárolók beruházási feltételeinek javítása ajánlott nagyobb lakóközösségek, kisebb települések részére azok környezeti és fűtéstechnikai hatékonyságai miatt. Kisebb falvak, városrészek léptékében kw teljesítményű hőközpontok építése szükséges. 870 kw teljesítményű kazán a hozzá tartozó faapríték tárolóval cca mft-ből, a szükséges távhő vezeték mft költségből valósítható meg. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi, energetikai és A tevékenység támogatása javasolt. területfejlesztési ERFA Programban javasolt 12) Gazdasági szervezetek szilárd biomassza hasznosításának fejlesztése, hőtermelés céljából (a) Az ország jelentős biomassza potenciállal rendelkezik, mely fenntartható fogyasztás mellett megújuló energiaforrásnak számít. E potenciál kihasználására közepes léptékű kazánok, átmeneti tárolók beruházási feltételeinek javítása ajánlott gazdasági szervezetek részére azok környezeti és fűtéstechnikai hatékonyságai miatt. A gazdasági szervezetek körének definiálása a későbbiekben pontosítandó. (b) 10-75kW-os teljesítményű kazán a szükséges tárolóval 800 eft-tól kiépíthető. Környezetvédelmi, energetikai és A tevékenység támogatása javasolt. vidékfejlesztési Programban javasolt 11

12 13) Egyéni léptékű, lakossági napenergia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható napsugárzás érkezik, mely felhasználása a berendezések előállítási környezetterhelését leszámítva semmilyen környezetkárosítást nem okoz. Az ország területének produktivitását, gazdaságának versenyképességét minden környezeti kompromisszum nélkül növelik a lakott területekre telepített napkollektoros rendszerek. Egyéni léptékben minden déli tetőfelülettel rendelkező családi házra használati melegvíz termelő rendszer építése javasolható. Fűtésrásegítésre csak nagyon jól hőszigetelt, alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek esetén javasolt az alkalmazás. (b) Egy család 2-2,5kW teljesítményű melegvíz termelésre alkalmas rendszerének teljes beruházási költsége 500 eft, míg a fűtésrásegítésre használható kw teljesítményű napkollektoros rendszer teljes beruházási költsége 2,5 mft-ra tehető. Energetikai és környezetvédelmi A tevékenység tisztán hazai forrásból való támogatása javasolt. 14) Közösségi léptékű, lakossági napenergia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható napsugárzás érkezik, mely felhasználása a berendezések előállítási környezetterhelését leszámítva semmilyen környezetkárosítást nem okoz. Az ország területének produktivitását, gazdaságának versenyképességét minden környezeti kompromisszum nélkül növelik a lakott területekre telepített napkollektoros rendszerek. A közösségi léptékű beruházások társasházak, tömbházak esetén javasolt. Itt az egységre jutó beruházási igény alacsonyabb, mint családi házak esetén. (b) Egy 20 lakásos társasház használati melegvíz termelésére rásegítő rendszere (40-50kW teljesítményre) cca. 11 mft-ból valósítható meg. (c) Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi, területfejlesztési, A tevékenység támogatása javasolt. vidékfejlesztési és energetikai Operatív Programban és/vagy az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programban javasolt 12

13 15) Kistérségi léptékű, lakossági napenergia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható napsugárzás érkezik, mely felhasználása a berendezések előállítási környezetterhelését leszámítva semmilyen környezetkárosítást nem okoz. Az ország területének produktivitását, gazdaságának versenyképességét minden környezeti kompromisszum nélkül növelik a lakott területekre telepített napkollektoros rendszerek. A közösségi léptékű napenergia hasznosítás falvak, kistelepülések, városrészek esetén javasolt, amikor távhő rendszerben a nyári hőigény közel 100%-ban kielégíthető napkollektorokból, téli időszakban pedig rásegít a hagyományos vagy biomassza távhő ellátásra. (b) Egy 300 fős település használati melegvíz termelésére kialakított napkollektoros rendszer (meglévő hőközpont és távhő vezeték megléte esetén) 45 mft-ból (c) megvalósítható. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi, területfejlesztési, A tevékenység támogatása javasolt. vidékfejlesztési és energetikai Operatív Programban és/vagy az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programban javasolt 16) Gazdasági szervezetek napenergia hasznosításának fejlesztése, hőtermelés, szárítás céljából (a) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható napsugárzás érkezik, mely felhasználása a berendezések előállítási környezetterhelését leszámítva semmilyen környezetkárosítást nem okoz. Az ország területének produktivitását, gazdaságának versenyképességét minden környezeti kompromisszum nélkül növelik a lakott területekre telepített napkollektoros rendszerek. Nagyobb üzemek zuhanyzóinak melegvíz igénye praktikusan előállítható az üzem tetejére telepített napkollektoros rendszerekkel. Egyes mezőgazdasági termékek feldolgozásához szükséges szárítás kis és közepes léptékben is megoldható napenergia hasznosításával. (b) Üzemi igényeket kielégíteni képes használati melegvizet termelő rendszer megvalósításának fajlagos költsége eft/fő-re tehető. 13

14 Környezetvédelmi, energetikai és A tevékenység támogatása javasolt. vidékfejlesztési Operatív Programban és/vagy az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programban javasolt 17) Kistérségi léptékű, lakossági geotermikus energia hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) (b) (c) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható geotermikus energia potenciállal rendelkezik. A felhasználást jelentősen megkönnyíti, hogy a használaton kívüli olajtani feltáró és kutatófúrások nagy százalékában extra beruházás nélkül geotermikus kutakként működtethetők. Környezetvédelmi szempontból gondot jelenthet, hogy a karsztos-karbonátos területeken gazdaságosan megoldható a kinyert hévíz hasznosítása, azonban a homok-homokkő anyagú területeken a visszasajtolás nem lehetséges, ami környezeti ártalmakkal és fenntarthatatlan erőforrás használattal jár. Szentesen 1300 lakás hő- és melegvíz igényének kiváltása mintegy GJ/év léptékben a meglévő geotermikus kutak felhasználásával, a meglévő távhőközpont kiváltása révén megközelítőleg 150 mft beruházást igényelt. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi, területfejlesztési, A tevékenység támogatása javasolt. energetikai és vidékfejlesztési Operatív Programban és/vagy az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programban javasolt 18) Kistérségi léptékű, a hulladékgazdálkodási programba integrált hulladékégetők fejlesztése, hőtermelés céljából (a) A hulladékok éghető frakcióinak égetése a hőtermelés mellett csökkenti a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét. A berendezések kapacitása a 100 kw-tól a MWig terjed. A tisztán hőtermelésre céljára történő hasznosítás helyett célszerű gázosítással, vagy gőz ciklusú hőtermelő berendezéssel kombinálva elektromos áram előállítása. 14

15 (b) (c) Hulladékégetők támogatása előtt, a hulladékgazdálkodási terv szerint, a hulladékok mennyiségének csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtést kiemelt prioritással kell kezelni. Kis kapacitású hulladékégetők mft-ból megvalósíthatók. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi és energetikai A tevékenység támogatása javasolt. ERFA A tevékenység támogatása a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Kohéziós Alap Elképzelhető a tevékenység megvalósítása egy komplex projekt részeként. 19) Kistérségi léptékű, depóniagáz hasznosítás fejlesztése, hőtermelés céljából (a) Az EU által már az előcsatlakozási keretek felhasználása során is támogatott regionális hulladéklerakók építése során a keletkezett depóniagáz a hulladéklerakó közelében létesítendő fűközpontban kazánban elégethető és a keletkezet hőmennyiség távhő vezetékeken a fogyasztók felé eljuttatható. A egyszerű hőtermelés helyett célszerű a keletkezett depóniagázt kapcsolt hőtermeléssel elektromos áramtermelésre és hőtermelésre hasznosítani. (b) 10 millió m 3 térfogatú hulladéklerakóra vonatkoztatva MWh/év hőteljesítményt előállítani képes rendszer mft-ból valósítható meg. Környezetvédelmi, területfejlesztési és A tevékenység támogatása javasolt. energetikai ERFA A tevékenység támogatása a Környezetvédelem és Infrastruktúra és/vagy a Regionális Operatív Kohéziós Alap Elképzelhető a tevékenység megvalósítása egy komplex projekt részeként. 20) Kistérségi léptékű, lakossági kogenerációs szilárd biomassza hasznosítás fejlesztése, hőtermelés és elektromos áram termelés céljából (a) (b) (c) A mezőgazdasági melléktermékként keletkező szilárd biomassza rohasztás fagáz vagy gőztermelés után kapcsolt rendszerű gázmotorokban elektromos áramtermelésre és hő-termelésre hasznosítható, mely a hálózaton, illetve távvezetéken juttatható el a fogyasztókhoz. A beruházás 5-25 MW teljesítményű létesítménynagyság esetén a távhő rendszer kiépítésével együtt cca. 200 eft/kw áron számítható. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: 15

16 Környezetvédelmi, területfejlesztési, A tevékenység támogatása javasolt. energetikai és vidékfejlesztési 21) Gazdasági szervezetek kogenerációs szilárd biomassza hasznosításának fejlesztése, hőtermelés és elektromos áram termelés céljából (a) Mezőgazdasági telepeken, állandó hőigény esetén a környékben keletkező szilárd biomassza rohasztás, fagáz vagy gőztermelés után a telep hőellátására és hálózatba köthető elektromos áramtermelésre hasznosítható. (b) A kw-os létesítmények bekerülési költsége 200 eft/kw áron számítható. Környezetvédelmi, területfejlesztési és A tevékenység támogatása javasolt. vidékfejlesztési, valamint energetikai 22) Egyéni léptékű, napenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából (a) (b) (c) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható napsugárzás érkezik, mely felhasználása a berendezések előállítási környezetterhelését leszámítva semmilyen környezetkárosítást nem okoz. Az ország területének produktivitását, gazdaságának versenyképességét növelik a lakott területekre telepített napelemes rendszerek, melyek hálózatba kötve decentralizált áramtermelésre hasznosíthatók. A jellemzően W-os rendszerek fajlagos bekerülési költsége Ft/W. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Energetikai és környezetvédelmi A tevékenység tisztán hazai forrásból való támogatása javasolt. 16

17 23) Közösségi léptékű, napenergia hasznosítás fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából (a) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható napsugárzás érkezik, mely felhasználása a berendezések előállítási környezetterhelését leszámítva semmilyen környezetkárosítást nem okoz. Az ország területének produktivitását, gazdaságának versenyképességét növelik a lakott területekre telepített napelemes rendszerek, melyek hálózatba kötve decentralizált áramtermelésre hasznosíthatók. A közösség által jól látható helyekre telepített berendezéseknek jelentős környezeti nevelési hatásuk is van. (b) A W-ig is terjedő rendszerek fajlagos bekerülési költsége Ft/W. (c) Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi, területfejlesztési, A tevékenység támogatása javasolt. vidékfejlesztési és energetikai (c) 24) Gazdasági szervezetek napenergia hasznosításának fejlesztése, elektromos áramtermelés céljából (a) Az ország területére jelentős energetikailag hasznosítható napsugárzás érkezik, mely felhasználása a berendezések előállítási környezetterhelését leszámítva semmilyen környezetkárosítást nem okoz. Az ország területének produktivitását, gazdaságának versenyképességét növelik a lakott területekre telepített napelemes rendszerek, melyek hálózatba kötve decentralizált áramtermelésre hasznosíthatók. A közösség által jól látható helyekre telepített berendezéseknek jelentős környezeti nevelési hatásuk is van. (b) Mint a közösségi léptékű napenergia hasznosításnál, azaz a W-ig is terjedő rendszerek fajlagos bekerülési költsége Ft/W. Az EU csatlakozást követően várható és javasolt támogatási formák: Környezetvédelmi, vidékfejlesztési és energetikai A tevékenység támogatása javasolt. 17

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

Fenntarthatóság az építészetben

Fenntarthatóság az építészetben Fenntarthatóság az építészetben Medgyasszay Péter ügyvezetõ igazgató Független Ökológiai Központ Környezeti problémák, emberi tevékenységek léptéke és az ökológiai lábnyom fogalma Ha nyitott szemmel járunk

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

2014. október Fenntartható települési energiastratégiától a cselekvési tervig - Útmutató önkormányzatok részére készítette: Csanaky Lilla, Irmalós Zsuzsanna 1 Impresszum Szerző: Csanaky Lilla (Energiaklub)

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

AUTONÓM KISRÉGIÓ ORSZÁGOS AJÁNLÁS 1999

AUTONÓM KISRÉGIÓ ORSZÁGOS AJÁNLÁS 1999 AUTONÓM KISRÉGIÓ ORSZÁGOS AJÁNLÁS 1999 A kötet létrehozói ezúton fejezik ki köszönetüket Láng István akadémikusnak a program támogatásáért, Kerekes Sándor tanszékvezetonek, a Tisztább Termelés Magyarországi

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Bohoczky Ferenc 5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Budapest 2005. január E lõszó Ez a kiadvány a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-ellátás jövõjének kérdéseit

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

ORSZÁGJELENTÉS. a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről. (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról)

ORSZÁGJELENTÉS. a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről. (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról) MAGYAR KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGJELENTÉS a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról) Budapest, 2006.

Részletesebben

Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006.

Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006. Autonóm kisrégió az Európai Unióban Esettanulmány az Alpokalja kistérség vizsgálatával Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006. A kötet megvalósulását támogatta az Európai Unió, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

ORSZÁGOS KONFERENCIA

ORSZÁGOS KONFERENCIA AUTONÓM KISTÉRSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIA 2003. JANUÁR 15. SZERDA 9.30-16.00 BUDAPEST, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, II. EMELETI NAGYTEREM VÉDNÖKÖK DR. ENYEDI GYÖRGY, AKADÉMIKUS DR. KÓRÓDI MÁRIA, VÍZÜGYI ÉS

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

A biogázok elterjedése előtt álló akadályok és korlátok Magyarországon 2011-ben. Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

A biogázok elterjedése előtt álló akadályok és korlátok Magyarországon 2011-ben. Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet A biogázok elterjedése előtt álló akadályok és korlátok Magyarországon 2011-ben Dr. Csete Jenő ny. egyetemi docens Dr. Szunyog István egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Előzmények

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben