Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület október EGYESÜLETÜNK HÍREI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. október EGYESÜLETÜNK HÍREI"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület október EGYESÜLETÜNK HÍREI 1./ NEMRÉGIBEN MEGVALÓSULT, ILLETVE ÁTADOTT TÁMOGATOTT PÁLYÁZATI PROJEKTEK 1.1. A CSALÁDSEGÍTİ KÖZPONT FELÚJÍTÁSA SZEPTEMBER 26. (A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGİRZÉSE PÁLYÁZAT NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA) Átadták a felújított Területi Szociális Gondozási Központot Nagyigmándon. A helyi védettség alatt álló épület már a 19. században is a település fontos helyszíne volt és 1929 között itt mőködött a Magyar Királyi Járásbíróság, aminek emlékét a homlokzaton elhelyezett emléktábla is ırzi. A késıbbiekben családoknak adott otthont, majd ezen falak között rendelt a község háziorvosa. Az 1970-es évektıl itt mőködött az idısek klubja, 1988 óta pedig gondozási központként funkcionál az épület. Napjainkban Nagyigmánd, Bana, Csém, Szákszend és Kisigmánd településekre kiterjedıen látja el a gondozási feladatokat. A jelenlegi teljes körő felújítás melybe beletartozik az épület belsı átalakítása, bútorozása, a homlokzat, udvar, kerítés, zöldterület kialakítása és a garázsok felújítása összesen több, mint 81 millió forintból valósult meg. Ebbıl mintegy 21 millió forint a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettıl elnyert EMVA pályázati forrásból származik, a fennmaradó több, mint 60 millió forintot saját költségvetésbıl biztosította a helyi önkormányzat. Hajduné Farkas Erika polgármester és Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyőlési képviselıjének köszöntıjét és az ünnepélyes szalagátvágást követıen Szabó Ferencné, az intézmény vezetıje, valamint Bedecs János és Lukács Jácint falugondnokok átvették a gondozási központ, illetve a falugondnokság helyiségének kulcsait. Simonics Péter római katolikus plébános és Sugár Tamás református lelkész megszentelte, megáldotta az épületet. A központ átadása alkalmából a polgármester asszony emléktárgyakat adományozott a tervezésben, kivitelezésben, a beruházás lebonyolításában támogatást nyújtóknak és a képviselı testület tagjainak. Ezután minden jelenlévı megtekinthette az igényes, a modern kor követelményeinek megfelelıen átalakított épületet. Legnagyobb örömmel talán mégis az idısek és az ott dolgozók járták körbe nappali elfoglaltságaik megújult helyszínét. 1

2 1.2. A VÉRTESKETHELYI R.K. TEMPLOM KÜLSİ FELÚJÍTÁSA, RESTAURÁLÁSA OKTÓBER 11. (A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGİRZÉSE PÁLYÁZAT RÓMAI KATOLIKUS LELKÉSZSÉG VÉRTESKETHELY) Vérteskethely község mőemlék temploma a XVIII. századi újjáéledés idején épült. Bár biztos forrás, dokumentum ezt nem említi, de bizonyossággal állítható, hogy az épület építése a kor építészetének kiemelkedı lépviselıje, a morvaországi származású, Magyarországon tevékenykedı Fellner Jakab nevéhez köthetı, aki 1746-tól Tatán, gróf Esterházy József országbíró birtokán dolgozott pallérként, majd a tatai uradalom építésze lett. Képesítés nélküli építész volt, aki a helyi építımesteri gyakorlatból kinıve vált sikeresen elismert, keresett szakemberré. A környék számos templomának (Császár, Nagyigmánd, Ászár) megépítése főzıdik a nevéhez dokumentáltan, és minden bizonnyal az idıben legelsı Vérteskethely temploma is között. Vérteskethely a gróf Esterházy József által 1724-ben alapított Császári plébániához tartozott. A templom torony nélkül épült barokk stílusban, felszentelésekor Mária Magdolna kegyeibe ajánlották. Tornyát késıbb Bezerédy Márton császári plébános építtette 1825-ben ben Ásztl Lajos plébános festeti ki a szentélyt, és oltárképet szerez, 1857-ben pedig orgonát csináltat. Utódja Kertész József 1883-ban a falakat és a tetıszerkezetet javíttatja ben gróf Esterházy Miklós Mór két új harangot adományoz a templomnak, ill ben a mai új fıoltár építéséhez is jelentıs összeggel járul hozzá. A római katolikus plébániatemplomon a jelenlegi két lépcsıben zajló fejlesztést megelızıen ben történt jelentısen felújítás, belsı felújítási munkákat végeztek. Az oltárt nemrégiben újították fel. Állapota még elfogadatónak volt mondható, azonban rohamosan romlott, közvetlen környezete elhanyagolt volt. A templomot két, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület által támogatott, a Vidéki örökség megırzését célzó pályázati projekt keretében újították meg szinte teljes körően: 1./ Mőemléktemplom felújítása ( ,- Ft támogatás) a jogcím évi elsı meghirdetési körében, ekkor Külsı és belsı felújítást végeztek: a tetıszerkezet teljes és a homlokzat részleges felújítása, új cserépfedés, a vizesedések kezelése, a falazat külsı és belsı javítása, -festése, az épület szerkezeti megerısítése, ereszek-csatornák cseréje, új villámvédelem. A templom környezetének rendezték: fás-zöld terület rendezett kialakítása 700 négyzetméteren, teljes akadálymentesítés, pihenıhelyek létesítése. Napelemes információs/tájékoztató tábla készítettek és helyeztek el az épület bejárata elıtt. 2

3 2./ A vérteskethelyi Római Katolikus templom külsı felújítása, restaurálása ( ,- Ft támogatás) a jogcím évi harmadik meghirdetési körében, aminek keretében A mostani felújítás fıbb munkálatai: vakolási munkák, a fıhomlokzati fıkapu vörös mészkıjének kıpótlása, a külsı csapadékvíz-elvezetés kiépítése, az ablakszerkezetek javítása, horganyzott acél ablakpárkányok készítése, a mőemlék oltárkép restaurálása. KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ELİADÁSSOROZAT ETÉN A Nemzeti Mővelıdési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája az etei IKSzT-vel együttmőködve Közösségi gazdálkodás címmel elıadássorozatot és mőhelybeszélgetéseket szervez. A következı elıadás október 28-án 9.00 órakor lesz az ıstermelıi adózással és a kistermelıi élelmiszer elıállítással kapcsolatban. 3

4 4

5 EMVA-VAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK szeptember 16. napján hatályba lépett az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet (a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet). Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet az alábbi rendeletekkel meghirdetett beruházási jogcímek tekintetében módosította a mővelet megvalósítására és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidıket: - 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése jogcím) alapján a január 1. napján vagy azt követıen jogerıre emelkedett támogatási döntések esetében; - 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet (kertészet korszerősítése jogcím) alapján a2012. január közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén; - 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet (mezıgazdasági utak fejlesztése jogcím) alapján a január közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím) szerint a június közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén; - 49/2012. (V.22.) VM rendelet (mezıgazdasági termékek értéknövelése jogcím) alapján a június 22.-július 23. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén; - 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a július közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet (állattartó telepek korszerősítése - ÁTK IV. jogcím) alapján a augusztus közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttmőködés végrehajtása jogcím) alapján a október november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakokban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 102/2012. (X. 1.) VM rendelet (falumegújítás és -fejlesztés jogcím) alapján a október 15.- november 30. és június 10.-július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 103/2012. (X. 1.) VM rendelet (vidéki örökség megırzése jogcím) alapján a2012. október 15.- november 30. és június 10.-július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet (nem mezıgazdasági tevékenységgé történı diverzifikálás jogcím) alapján a február 15.-július 2. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti együttmőködés végrehajtása jogcím) alapján a április 2.-november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása jogcím) alapján a június 17.-szeptember 30. közötti támogatási kérelem 5

6 benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet (kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím) alapján a augusztus 15.-október 18. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím) alapján a november 25.-december 13. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a november január 15. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 116/2013. (XII.12.) VM rendelet (technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzése jogcím) alapján a december január 31. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet (gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerősítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások) alapján a évi Egységes Kérelem keretében lehet benyújtani az utolsó kifizetési kérelmet. Figyelem! Tekintettel arra, hogy a módosítások nem minden jogcímet és nem minden támogatási kérelem benyújtási idıszakot érintenek, valamint a szabályozás az egyes jogcímek esetében egymástól eltérı lehet és a megvalósítási határidın túl egyéb rendelkezést is érinthetnek, továbbá a jogszabályban foglalt határidık jogvesztıek, mindig alaposan tanulmányozzák át a vonatkozó rendeletek hatályos szövegét, és a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszakra vonatkozó MVH közleményeket. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a támogatott beruházás megvalósítása a megadott határidıig nem lehetséges, úgy az ügyfél teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatának benyújtásával a támogatásról lemondhat. Megkezdett és az elıírt mértéket el nem érı, részben elszámolt beruházás esetén a már folyósított összeget a mezıgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény 57. (6) bekezdése alapján a 69. (5) bekezdése szerint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelı kamattal növelten vissza kell fizetni. Felhívják a figyelmet továbbá a következıkre: Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította az alábbi rendeleteknek a köztes kifizetési kérelem benyújtási határidıre vonatkozó rendelkezéseit is: - 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította továbbá az alábbi rendeleteket: - 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl 6

7 - 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett ıshonos és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történı megırzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erıforrások megırzése intézkedés keretében a növényi genetikai erıforrások és mikroorganizmusok ex situ megırzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl - 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erıforrások megırzése intézkedés keretében a védett ıshonos és veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták megırzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl - 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirıl - 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól - 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 116/2013. (XII.12.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdıterületeket érintı tőzkárok megelızéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat mőködtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeirıl További tájékoztatás az címen kérhetı. Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MEGJELENTEK A AS FEJLESZTÉSI IDİSZAK ELSİ FELHÍVÁSAI szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következı 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, as fejlesztési idıszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel. A kormány foglalkoztatási célkitőzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését segítı pályázatának célja az atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a munka és a magánélet összehangolása, valamint a kisgyermeket nevelı nık foglalkoztatásának növelése. A felhívás 4 milliárd forint forráskerettel jelent meg. Szintén e célkitőzést szem elıtt tartva jelent meg a GINOP ifjúsági Garanciaprogram 36 milliárd 7

8 forintos keretösszeggel, amelynek lényege, hogy képzési lehetıséget biztosítson, vagy a munkaerıpiaci beilleszkedéséhez segítséget nyújtson azon év közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak, illetve nem dolgoznak. A program célja, hogy speciális, személyre szóló segítséget kaphassanak a rászoruló fiatalok. A kormány kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági szerepének erısítésére, ennek érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd forinttal támogatja, a kis- és középvállalkozások technológiai korszerősítésére és eszközbeszerzésére 8,5 milliárd forintot nyitott meg, a kereskedelem fejlesztésére és a piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll rendelkezésre. A GINOP fiatalok vállalkozóvá válását segítı pályázata maximum 100 százalékos támogatási intenzitással a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervezı, vállalkozói szemlélettel rendelkezı, év közötti (felsıfokú végzettségő pályakezdık esetén éves) fiatalok felkészítését támogatja saját vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk induló költségeihez nyújtott pénzügyi támogatással. A GINOP kis- és középvállalkozások ipari kapacitásbıvítését támogató pályázata vissza nem térítendı támogatást nyújt a fejleszteni kívánó feldolgozóiparban tevékenykedı hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások számára. A beruházás keretében lehetıség nyílik eszköz-és géppark fejlesztésre, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. A GINOP-ban a piacnyitás támogatására megjelenı kiírás elsısorban azon mikro-, kis- és középvállalkozások külföldi piacokra való kijutását segíti, amelyek magas feldolgozottságú, végfogyasztásra szánt termékeket állítanak elı. A kormány derogációs kötelezettségeinek eleget téve ivóvízminıség-javítását célzó, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztításhoz kapcsolódó támogatási konstrukciókat hirdettünk meg mintegy 58,7 milliárd forint keretösszegben. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Szennyvíz elvezetés éstisztítás szennyvízkezelés megvalósítására irányuló felhívása keretében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közmőves szennyvízelvezetése, a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítása, illetıleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezése kerül támogatásra. A KEHOP Ivóvízminıség-javító projektek megvalósítására irányuló kiemelt felhívásának célja a lakosság számára a 98/83/EK irányelvben elıírt minıségő egészséges ivóvíz biztosítása. A kormány az egészségügyi ágazat tekintetében célul tőzte ki az egészségügyi humán erıforrás hiányának enyhítését és motivációjának fokozását. Az Emberi Erıforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2,5 milliárd forint keretösszegő kiemelt felhívásának alapvetı célja, hogy lehetıséget adjon az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó ápoló és asszisztens szakképesítéső, de további szakképesítéssel nem rendelkezı egészségügyi szakdolgozók képzettségének fejlesztésére, OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából. A szintén EFOP keretében meghirdetett 1,3 milliárd forint vissza nem térítendı támogatást nyújtó kiemelt felhívás a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtı szerepének javítása érdekében képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal járul hozzá az óvoda és családi napközi esélyteremtı szerepének és hátránykompenzációs képességének erısítéséhez, kiemelt figyelemmel a hátránycsökkentı szerep eredményes megvalósítására. A felhívásokkal kapcsolatos további információkról a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat elérhetıségein érdeklıdhet (http://palyazat.gov.hu/telefonos_ugyfelszolgalat). Forrás: palyazat.gov.hu 8

9 MAGYAR CÉG LETT EURÓPA LEGJOBBJA A Gazdagmami Kft. nyerte a zsőri fıdíját a Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért nemzetközi döntıjében. A Nápolyban megrendezett eredményhirdetésen a magyar cég pályázata átütı sikert aratott, amellyel kiérdemelte a zsőri fıdíját, egyben a Vállalkozói kedv ösztönzése kategóriában is gyıztes lett. A Díj nyolcéves történetében elıször fordult elı, hogy magyar céget választottak a legjobbnak. Az Európai Bizottság szervezésében a Díj 2006 óta jutalmazza a kimagasló teljesítményt nyújtó vállalkozásokat, egyben népszerősíti a vállalkozói tevékenységet, bemutatja a legjobb gyakorlatokat. Az idei évben 31 ország 58 pályázója közül 22 jelölt jutott a nemzetközi döntıbe, ahol a Gazdagmami Kft. mellett a Design Terminal NKK is hazánkat képviselhette. A díjátadóra az Európai Unió KKV követeinek találkozója keretében került sor, így a magyar KKV követ, Dr. Lenner Áron Márk belgazdaságért felelıs helyettes államtitkár is a helyszínen üdvözölhette a hazai sikert. A Gazdagmami Kft óta segíti a kisgyermekes anyukákat a vállalkozói ismeretek elsajátításában és a vállalkozásindításban. Ingyenes elıadásokkal, kapcsolatépítı estekkel, információs anyagokkal és az évente kiírt Év Anyavállalata díjjal segít a kisgyermekes édesanyáknak bemutatni a vállalkozásaikat, példaképeket állítani és más édesanyákat inspirálni a vállalkozásindításra. Mindemellett otthonról, kisgyermek mellıl követhetı online tanfolyamokat szerveznek, ahol az anyukák megtalálhatják a megfelelı vállalkozási ötletet és üzleti modellt, valamint elsajátíthatják a piackutatási, online marketing ismereteket. Tavaly az Üzletanyu Születik címő országos turnéjukon 64 vidéki és határon túli településen több mint 5000 résztvevı számára tartottak elıadásokat, míg tréningjeiken, konferenciáikon évente átlagosan 2000 anyát képeznek. A Kormány számára kiemelten fontos, hogy a nık foglalkoztathatósága a gyermeknevelés mellett is fenntartható legyen, ezért továbbra is cél a 2012-ben megkezdett, a nık munkaerı-piaci helyzetét javító intézkedések továbbfejlesztése, az önfoglalkoztatási képesség és hajlandóság támogatása. Ehhez kapcsolódóan elsıdleges célkitőzés a megfelelı infrastrukturális háttér megteremtése, a vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése, a gyakorlati tapasztalatszerzés és -csere lehetıségének biztosítása, valamint a nıi vállalkozók forrás- és piacszerzési tevékenységnek támogatása. Ezt segítik a között hazánk rendelkezésére álló európai uniós források, valamint azok a szervezetek, amelyek eddig is aktív tevékenységet folytattak a nık vállalkozói tevékenységének támogatásában. Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium 9

10 TATABÁNYÁN NYITOTT IRODÁT A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezetı igazgatója és Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke látta el kézjegyével pénteken azt a dokumentumot, melynek értelmében október 13- tól Tatabányán, a Megyeházán irodát nyit a regionális fejlesztési ügynökség, így a vállalkozók helyben intézhetik a pályázatokkal kapcsolatos ügyeket információkat, nem kell Székesfehérvárra utazniuk. Az ünnepélyes aláíráson a résztvevıket köszöntötte Oláh Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. Molnár Tamás elmondta, megyei önkormányzattal kialakult tulajdonosi kapcsolat és szoros együttmőködés nyomán a megyei közgyőlés elnöke kezdeményezte, hogy teremtsék meg a KDRFÜ közvetlen elérhetıségét a megyeszékhelyen. A közös elképzeléseket a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága támogatta, így kerülhetett most sor az iroda megnyitására, mely a Megyeháza elsı emeletén, a 151. számú szobában várja a jelenlegi kedvezményezetteket és az uniós pályázatok iránt érdeklıdıket, hétfıtıl szerdáig 9-14 óráig, pénteken pedig 9-13 óráig. Az ügyvezetı igazgató kifejtette, a fejlesztési ügynökség a Közép-Dunántúli Operatív Program kapcsán 227 Komárom-Esztergom Megyei projektet kezel, mintegy 40 milliárd forint összegben. Popovics György, a közgyőlés elnöke elmondta, a megyei önkormányzat fı feladata a területfejlesztés, a vidékfejlesztés és a területrendezés. A megye a fejlesztési ügynökséggel együttmőködve 2013 nyarától megkezdte a támogatásra érdemes elképzelések összegyőjtését, ennek eredményeképpen 1200 projektet kezelnek, melyek fejlesztési költségigénye meghaladja a 94 milliárd forintot. Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere a megyei közgyőlés elnökével egyetértésben kifejezte reményét, hogy az iroda gyorsítani fogja a jelenlegi kedvezményezettek és a KDRFÜ közötti információáramlást, valamint információkkal segíti a leendı pályázókat. Szólt arról is, hogy a társaság tevékenysége kiterjed a teljes Közép-dunántúli Régió területére, de eddig ügyfélszolgálati irodával csak a cég székhelyén, Székesfehérváron rendelkeztek. Forrás: kemoh.hu 10

11 NAK ORSZÁGOS ROADSHOW TATÁN A 2011-ben hatályba lépett 1169/2011 EU-rendeletben rögzített általános élelmiszerjelölési elemek december 13-tól lesznek kötelezıek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Igazgatósága Az új élelmiszer jelölési rendelet (1169/2011/EU) gyakorlati alkalmazása címmel országjáró elıadássorozatot indít szeptember 17-tıl. A megyei rendezvény október 29-én lesz a tatai edzıtáborban. Az elıadások nem száraz paragrafusismertetésrıl szólnak, hanem inkább a szabályozás gyakorlati alkalmazására fókuszálnak. A résztvevık a Földmővelésügyi Minisztériumból és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól felkért szakértıktıl választ kapnak arra, hogy az eddigiekhez képest miben tér el a szabályozás, melyek a kötelezı és önkéntesen használható elemek, illetve hogy mit ellenıriz a hatóság. Az elıadások témái: a) Az új élelmiszerjelölési rendelet bemutatása. A rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai különös tekintettel az alábbi témákra: Alkalmazási idıpontok, régi csomagolóanyagok felhasználásának határideje, Származás/eredet szabályok, Olvashatóság, Allergének a csomagolt és nem csomagolt élelmiszereken, Egyéb újdonságok, Tápértékjelölés új szabályai. b) Tájékoztatás az elkövetkezı idıszakban tervezett élelmiszeripari támogatásokról c) Kamarai tájékoztató: az élelmiszeripar képviselete a NAK-ban Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara TÁMOGATÁSOK MÉHÉSZEKNEK A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében megjelentek a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök (kiseszközök, nagyeszközök), a méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök, a varroa atka elleni alternatív védekezés (higiénikus aljdeszka), valamint a keretek megjelölésére alkalmas chipek támogatásához kapcsolódó pályázati felhívásokhoz kapcsolódó formanyomtatványok. A támogatásról, a formanyomtatványokról az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján olvashatnak bıvebben. Forrás: omme.hu 11

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hírlevél 2014. október

Hírlevél 2014. október Hírlevél 2014. október Fontos határidök kifizetési kérelmek benyújtásához 2.o Utolsó kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 3.o Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési idöszak elsö felhívásai

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

T O L N A I C I V I L

T O L N A I C I V I L ÚJ PÁLYÁZATI PROGRAM AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSÁRA A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G YA R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. november

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. november Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. december OLVASÓNKNAK BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. december OLVASÓNKNAK BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-2/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. július

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. július Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint

BESZÁMOLÓ. a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint BESZÁMOLÓ a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint Az akciócsoportról általánosan: A Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Kirendeltségeink elérhetısége:

Tisztelt Olvasó! Kirendeltségeink elérhetısége: K I. évfolyam 5.szám Tisztelt Olvasó! Tartalom Pályázati felhívások Nagyvállalatok részére Szövetkezz 2009 Változások a szakképzési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatban nem gyakorlati képzést szervezı

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. október 25-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátása Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület MEZİKOVÁCSHÁZI KISTÉRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI HÍRLEVELE 2009 JANUÁR A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, a Mezıkovácsházi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a Magyar Agrárkamara Mezıkovácsházi

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Vanessia Magyarország Kft. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G, II. lh. 4. em. E-mail: vanessia@vanessia.hu Tel.: (+36 1) 319 2707 Fax: (+36 1) 319 2702 1

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben