Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület október EGYESÜLETÜNK HÍREI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. október EGYESÜLETÜNK HÍREI"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület október EGYESÜLETÜNK HÍREI 1./ NEMRÉGIBEN MEGVALÓSULT, ILLETVE ÁTADOTT TÁMOGATOTT PÁLYÁZATI PROJEKTEK 1.1. A CSALÁDSEGÍTİ KÖZPONT FELÚJÍTÁSA SZEPTEMBER 26. (A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGİRZÉSE PÁLYÁZAT NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA) Átadták a felújított Területi Szociális Gondozási Központot Nagyigmándon. A helyi védettség alatt álló épület már a 19. században is a település fontos helyszíne volt és 1929 között itt mőködött a Magyar Királyi Járásbíróság, aminek emlékét a homlokzaton elhelyezett emléktábla is ırzi. A késıbbiekben családoknak adott otthont, majd ezen falak között rendelt a község háziorvosa. Az 1970-es évektıl itt mőködött az idısek klubja, 1988 óta pedig gondozási központként funkcionál az épület. Napjainkban Nagyigmánd, Bana, Csém, Szákszend és Kisigmánd településekre kiterjedıen látja el a gondozási feladatokat. A jelenlegi teljes körő felújítás melybe beletartozik az épület belsı átalakítása, bútorozása, a homlokzat, udvar, kerítés, zöldterület kialakítása és a garázsok felújítása összesen több, mint 81 millió forintból valósult meg. Ebbıl mintegy 21 millió forint a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettıl elnyert EMVA pályázati forrásból származik, a fennmaradó több, mint 60 millió forintot saját költségvetésbıl biztosította a helyi önkormányzat. Hajduné Farkas Erika polgármester és Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyőlési képviselıjének köszöntıjét és az ünnepélyes szalagátvágást követıen Szabó Ferencné, az intézmény vezetıje, valamint Bedecs János és Lukács Jácint falugondnokok átvették a gondozási központ, illetve a falugondnokság helyiségének kulcsait. Simonics Péter római katolikus plébános és Sugár Tamás református lelkész megszentelte, megáldotta az épületet. A központ átadása alkalmából a polgármester asszony emléktárgyakat adományozott a tervezésben, kivitelezésben, a beruházás lebonyolításában támogatást nyújtóknak és a képviselı testület tagjainak. Ezután minden jelenlévı megtekinthette az igényes, a modern kor követelményeinek megfelelıen átalakított épületet. Legnagyobb örömmel talán mégis az idısek és az ott dolgozók járták körbe nappali elfoglaltságaik megújult helyszínét. 1

2 1.2. A VÉRTESKETHELYI R.K. TEMPLOM KÜLSİ FELÚJÍTÁSA, RESTAURÁLÁSA OKTÓBER 11. (A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGİRZÉSE PÁLYÁZAT RÓMAI KATOLIKUS LELKÉSZSÉG VÉRTESKETHELY) Vérteskethely község mőemlék temploma a XVIII. századi újjáéledés idején épült. Bár biztos forrás, dokumentum ezt nem említi, de bizonyossággal állítható, hogy az épület építése a kor építészetének kiemelkedı lépviselıje, a morvaországi származású, Magyarországon tevékenykedı Fellner Jakab nevéhez köthetı, aki 1746-tól Tatán, gróf Esterházy József országbíró birtokán dolgozott pallérként, majd a tatai uradalom építésze lett. Képesítés nélküli építész volt, aki a helyi építımesteri gyakorlatból kinıve vált sikeresen elismert, keresett szakemberré. A környék számos templomának (Császár, Nagyigmánd, Ászár) megépítése főzıdik a nevéhez dokumentáltan, és minden bizonnyal az idıben legelsı Vérteskethely temploma is között. Vérteskethely a gróf Esterházy József által 1724-ben alapított Császári plébániához tartozott. A templom torony nélkül épült barokk stílusban, felszentelésekor Mária Magdolna kegyeibe ajánlották. Tornyát késıbb Bezerédy Márton császári plébános építtette 1825-ben ben Ásztl Lajos plébános festeti ki a szentélyt, és oltárképet szerez, 1857-ben pedig orgonát csináltat. Utódja Kertész József 1883-ban a falakat és a tetıszerkezetet javíttatja ben gróf Esterházy Miklós Mór két új harangot adományoz a templomnak, ill ben a mai új fıoltár építéséhez is jelentıs összeggel járul hozzá. A római katolikus plébániatemplomon a jelenlegi két lépcsıben zajló fejlesztést megelızıen ben történt jelentısen felújítás, belsı felújítási munkákat végeztek. Az oltárt nemrégiben újították fel. Állapota még elfogadatónak volt mondható, azonban rohamosan romlott, közvetlen környezete elhanyagolt volt. A templomot két, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület által támogatott, a Vidéki örökség megırzését célzó pályázati projekt keretében újították meg szinte teljes körően: 1./ Mőemléktemplom felújítása ( ,- Ft támogatás) a jogcím évi elsı meghirdetési körében, ekkor Külsı és belsı felújítást végeztek: a tetıszerkezet teljes és a homlokzat részleges felújítása, új cserépfedés, a vizesedések kezelése, a falazat külsı és belsı javítása, -festése, az épület szerkezeti megerısítése, ereszek-csatornák cseréje, új villámvédelem. A templom környezetének rendezték: fás-zöld terület rendezett kialakítása 700 négyzetméteren, teljes akadálymentesítés, pihenıhelyek létesítése. Napelemes információs/tájékoztató tábla készítettek és helyeztek el az épület bejárata elıtt. 2

3 2./ A vérteskethelyi Római Katolikus templom külsı felújítása, restaurálása ( ,- Ft támogatás) a jogcím évi harmadik meghirdetési körében, aminek keretében A mostani felújítás fıbb munkálatai: vakolási munkák, a fıhomlokzati fıkapu vörös mészkıjének kıpótlása, a külsı csapadékvíz-elvezetés kiépítése, az ablakszerkezetek javítása, horganyzott acél ablakpárkányok készítése, a mőemlék oltárkép restaurálása. KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ELİADÁSSOROZAT ETÉN A Nemzeti Mővelıdési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája az etei IKSzT-vel együttmőködve Közösségi gazdálkodás címmel elıadássorozatot és mőhelybeszélgetéseket szervez. A következı elıadás október 28-án 9.00 órakor lesz az ıstermelıi adózással és a kistermelıi élelmiszer elıállítással kapcsolatban. 3

4 4

5 EMVA-VAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK szeptember 16. napján hatályba lépett az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet (a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet). Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet az alábbi rendeletekkel meghirdetett beruházási jogcímek tekintetében módosította a mővelet megvalósítására és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidıket: - 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése jogcím) alapján a január 1. napján vagy azt követıen jogerıre emelkedett támogatási döntések esetében; - 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet (kertészet korszerősítése jogcím) alapján a2012. január közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén; - 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet (mezıgazdasági utak fejlesztése jogcím) alapján a január közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím) szerint a június közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén; - 49/2012. (V.22.) VM rendelet (mezıgazdasági termékek értéknövelése jogcím) alapján a június 22.-július 23. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén; - 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a július közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet (állattartó telepek korszerősítése - ÁTK IV. jogcím) alapján a augusztus közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttmőködés végrehajtása jogcím) alapján a október november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakokban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 102/2012. (X. 1.) VM rendelet (falumegújítás és -fejlesztés jogcím) alapján a október 15.- november 30. és június 10.-július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 103/2012. (X. 1.) VM rendelet (vidéki örökség megırzése jogcím) alapján a2012. október 15.- november 30. és június 10.-július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet (nem mezıgazdasági tevékenységgé történı diverzifikálás jogcím) alapján a február 15.-július 2. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti együttmőködés végrehajtása jogcím) alapján a április 2.-november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása jogcím) alapján a június 17.-szeptember 30. közötti támogatási kérelem 5

6 benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet (kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím) alapján a augusztus 15.-október 18. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím) alapján a november 25.-december 13. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a november január 15. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében; - 116/2013. (XII.12.) VM rendelet (technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzése jogcím) alapján a december január 31. közötti támogatási kérelem benyújtási idıszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában; - 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet (gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerősítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások) alapján a évi Egységes Kérelem keretében lehet benyújtani az utolsó kifizetési kérelmet. Figyelem! Tekintettel arra, hogy a módosítások nem minden jogcímet és nem minden támogatási kérelem benyújtási idıszakot érintenek, valamint a szabályozás az egyes jogcímek esetében egymástól eltérı lehet és a megvalósítási határidın túl egyéb rendelkezést is érinthetnek, továbbá a jogszabályban foglalt határidık jogvesztıek, mindig alaposan tanulmányozzák át a vonatkozó rendeletek hatályos szövegét, és a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszakra vonatkozó MVH közleményeket. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a támogatott beruházás megvalósítása a megadott határidıig nem lehetséges, úgy az ügyfél teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatának benyújtásával a támogatásról lemondhat. Megkezdett és az elıírt mértéket el nem érı, részben elszámolt beruházás esetén a már folyósított összeget a mezıgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény 57. (6) bekezdése alapján a 69. (5) bekezdése szerint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelı kamattal növelten vissza kell fizetni. Felhívják a figyelmet továbbá a következıkre: Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította az alábbi rendeleteknek a köztes kifizetési kérelem benyújtási határidıre vonatkozó rendelkezéseit is: - 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította továbbá az alábbi rendeleteket: - 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl 6

7 - 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett ıshonos és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történı megırzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erıforrások megırzése intézkedés keretében a növényi genetikai erıforrások és mikroorganizmusok ex situ megırzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl - 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erıforrások megırzése intézkedés keretében a védett ıshonos és veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták megırzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl - 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirıl - 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól - 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 116/2013. (XII.12.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdıterületeket érintı tőzkárok megelızéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl - 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat mőködtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeirıl További tájékoztatás az címen kérhetı. Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MEGJELENTEK A AS FEJLESZTÉSI IDİSZAK ELSİ FELHÍVÁSAI szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következı 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, as fejlesztési idıszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel. A kormány foglalkoztatási célkitőzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését segítı pályázatának célja az atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a munka és a magánélet összehangolása, valamint a kisgyermeket nevelı nık foglalkoztatásának növelése. A felhívás 4 milliárd forint forráskerettel jelent meg. Szintén e célkitőzést szem elıtt tartva jelent meg a GINOP ifjúsági Garanciaprogram 36 milliárd 7

8 forintos keretösszeggel, amelynek lényege, hogy képzési lehetıséget biztosítson, vagy a munkaerıpiaci beilleszkedéséhez segítséget nyújtson azon év közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak, illetve nem dolgoznak. A program célja, hogy speciális, személyre szóló segítséget kaphassanak a rászoruló fiatalok. A kormány kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági szerepének erısítésére, ennek érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd forinttal támogatja, a kis- és középvállalkozások technológiai korszerősítésére és eszközbeszerzésére 8,5 milliárd forintot nyitott meg, a kereskedelem fejlesztésére és a piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll rendelkezésre. A GINOP fiatalok vállalkozóvá válását segítı pályázata maximum 100 százalékos támogatási intenzitással a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervezı, vállalkozói szemlélettel rendelkezı, év közötti (felsıfokú végzettségő pályakezdık esetén éves) fiatalok felkészítését támogatja saját vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk induló költségeihez nyújtott pénzügyi támogatással. A GINOP kis- és középvállalkozások ipari kapacitásbıvítését támogató pályázata vissza nem térítendı támogatást nyújt a fejleszteni kívánó feldolgozóiparban tevékenykedı hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások számára. A beruházás keretében lehetıség nyílik eszköz-és géppark fejlesztésre, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. A GINOP-ban a piacnyitás támogatására megjelenı kiírás elsısorban azon mikro-, kis- és középvállalkozások külföldi piacokra való kijutását segíti, amelyek magas feldolgozottságú, végfogyasztásra szánt termékeket állítanak elı. A kormány derogációs kötelezettségeinek eleget téve ivóvízminıség-javítását célzó, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztításhoz kapcsolódó támogatási konstrukciókat hirdettünk meg mintegy 58,7 milliárd forint keretösszegben. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Szennyvíz elvezetés éstisztítás szennyvízkezelés megvalósítására irányuló felhívása keretében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közmőves szennyvízelvezetése, a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítása, illetıleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezése kerül támogatásra. A KEHOP Ivóvízminıség-javító projektek megvalósítására irányuló kiemelt felhívásának célja a lakosság számára a 98/83/EK irányelvben elıírt minıségő egészséges ivóvíz biztosítása. A kormány az egészségügyi ágazat tekintetében célul tőzte ki az egészségügyi humán erıforrás hiányának enyhítését és motivációjának fokozását. Az Emberi Erıforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2,5 milliárd forint keretösszegő kiemelt felhívásának alapvetı célja, hogy lehetıséget adjon az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó ápoló és asszisztens szakképesítéső, de további szakképesítéssel nem rendelkezı egészségügyi szakdolgozók képzettségének fejlesztésére, OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából. A szintén EFOP keretében meghirdetett 1,3 milliárd forint vissza nem térítendı támogatást nyújtó kiemelt felhívás a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtı szerepének javítása érdekében képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal járul hozzá az óvoda és családi napközi esélyteremtı szerepének és hátránykompenzációs képességének erısítéséhez, kiemelt figyelemmel a hátránycsökkentı szerep eredményes megvalósítására. A felhívásokkal kapcsolatos további információkról a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat elérhetıségein érdeklıdhet (http://palyazat.gov.hu/telefonos_ugyfelszolgalat). Forrás: palyazat.gov.hu 8

9 MAGYAR CÉG LETT EURÓPA LEGJOBBJA A Gazdagmami Kft. nyerte a zsőri fıdíját a Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért nemzetközi döntıjében. A Nápolyban megrendezett eredményhirdetésen a magyar cég pályázata átütı sikert aratott, amellyel kiérdemelte a zsőri fıdíját, egyben a Vállalkozói kedv ösztönzése kategóriában is gyıztes lett. A Díj nyolcéves történetében elıször fordult elı, hogy magyar céget választottak a legjobbnak. Az Európai Bizottság szervezésében a Díj 2006 óta jutalmazza a kimagasló teljesítményt nyújtó vállalkozásokat, egyben népszerősíti a vállalkozói tevékenységet, bemutatja a legjobb gyakorlatokat. Az idei évben 31 ország 58 pályázója közül 22 jelölt jutott a nemzetközi döntıbe, ahol a Gazdagmami Kft. mellett a Design Terminal NKK is hazánkat képviselhette. A díjátadóra az Európai Unió KKV követeinek találkozója keretében került sor, így a magyar KKV követ, Dr. Lenner Áron Márk belgazdaságért felelıs helyettes államtitkár is a helyszínen üdvözölhette a hazai sikert. A Gazdagmami Kft óta segíti a kisgyermekes anyukákat a vállalkozói ismeretek elsajátításában és a vállalkozásindításban. Ingyenes elıadásokkal, kapcsolatépítı estekkel, információs anyagokkal és az évente kiírt Év Anyavállalata díjjal segít a kisgyermekes édesanyáknak bemutatni a vállalkozásaikat, példaképeket állítani és más édesanyákat inspirálni a vállalkozásindításra. Mindemellett otthonról, kisgyermek mellıl követhetı online tanfolyamokat szerveznek, ahol az anyukák megtalálhatják a megfelelı vállalkozási ötletet és üzleti modellt, valamint elsajátíthatják a piackutatási, online marketing ismereteket. Tavaly az Üzletanyu Születik címő országos turnéjukon 64 vidéki és határon túli településen több mint 5000 résztvevı számára tartottak elıadásokat, míg tréningjeiken, konferenciáikon évente átlagosan 2000 anyát képeznek. A Kormány számára kiemelten fontos, hogy a nık foglalkoztathatósága a gyermeknevelés mellett is fenntartható legyen, ezért továbbra is cél a 2012-ben megkezdett, a nık munkaerı-piaci helyzetét javító intézkedések továbbfejlesztése, az önfoglalkoztatási képesség és hajlandóság támogatása. Ehhez kapcsolódóan elsıdleges célkitőzés a megfelelı infrastrukturális háttér megteremtése, a vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése, a gyakorlati tapasztalatszerzés és -csere lehetıségének biztosítása, valamint a nıi vállalkozók forrás- és piacszerzési tevékenységnek támogatása. Ezt segítik a között hazánk rendelkezésére álló európai uniós források, valamint azok a szervezetek, amelyek eddig is aktív tevékenységet folytattak a nık vállalkozói tevékenységének támogatásában. Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium 9

10 TATABÁNYÁN NYITOTT IRODÁT A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezetı igazgatója és Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke látta el kézjegyével pénteken azt a dokumentumot, melynek értelmében október 13- tól Tatabányán, a Megyeházán irodát nyit a regionális fejlesztési ügynökség, így a vállalkozók helyben intézhetik a pályázatokkal kapcsolatos ügyeket információkat, nem kell Székesfehérvárra utazniuk. Az ünnepélyes aláíráson a résztvevıket köszöntötte Oláh Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. Molnár Tamás elmondta, megyei önkormányzattal kialakult tulajdonosi kapcsolat és szoros együttmőködés nyomán a megyei közgyőlés elnöke kezdeményezte, hogy teremtsék meg a KDRFÜ közvetlen elérhetıségét a megyeszékhelyen. A közös elképzeléseket a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága támogatta, így kerülhetett most sor az iroda megnyitására, mely a Megyeháza elsı emeletén, a 151. számú szobában várja a jelenlegi kedvezményezetteket és az uniós pályázatok iránt érdeklıdıket, hétfıtıl szerdáig 9-14 óráig, pénteken pedig 9-13 óráig. Az ügyvezetı igazgató kifejtette, a fejlesztési ügynökség a Közép-Dunántúli Operatív Program kapcsán 227 Komárom-Esztergom Megyei projektet kezel, mintegy 40 milliárd forint összegben. Popovics György, a közgyőlés elnöke elmondta, a megyei önkormányzat fı feladata a területfejlesztés, a vidékfejlesztés és a területrendezés. A megye a fejlesztési ügynökséggel együttmőködve 2013 nyarától megkezdte a támogatásra érdemes elképzelések összegyőjtését, ennek eredményeképpen 1200 projektet kezelnek, melyek fejlesztési költségigénye meghaladja a 94 milliárd forintot. Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere a megyei közgyőlés elnökével egyetértésben kifejezte reményét, hogy az iroda gyorsítani fogja a jelenlegi kedvezményezettek és a KDRFÜ közötti információáramlást, valamint információkkal segíti a leendı pályázókat. Szólt arról is, hogy a társaság tevékenysége kiterjed a teljes Közép-dunántúli Régió területére, de eddig ügyfélszolgálati irodával csak a cég székhelyén, Székesfehérváron rendelkeztek. Forrás: kemoh.hu 10

11 NAK ORSZÁGOS ROADSHOW TATÁN A 2011-ben hatályba lépett 1169/2011 EU-rendeletben rögzített általános élelmiszerjelölési elemek december 13-tól lesznek kötelezıek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Igazgatósága Az új élelmiszer jelölési rendelet (1169/2011/EU) gyakorlati alkalmazása címmel országjáró elıadássorozatot indít szeptember 17-tıl. A megyei rendezvény október 29-én lesz a tatai edzıtáborban. Az elıadások nem száraz paragrafusismertetésrıl szólnak, hanem inkább a szabályozás gyakorlati alkalmazására fókuszálnak. A résztvevık a Földmővelésügyi Minisztériumból és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól felkért szakértıktıl választ kapnak arra, hogy az eddigiekhez képest miben tér el a szabályozás, melyek a kötelezı és önkéntesen használható elemek, illetve hogy mit ellenıriz a hatóság. Az elıadások témái: a) Az új élelmiszerjelölési rendelet bemutatása. A rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai különös tekintettel az alábbi témákra: Alkalmazási idıpontok, régi csomagolóanyagok felhasználásának határideje, Származás/eredet szabályok, Olvashatóság, Allergének a csomagolt és nem csomagolt élelmiszereken, Egyéb újdonságok, Tápértékjelölés új szabályai. b) Tájékoztatás az elkövetkezı idıszakban tervezett élelmiszeripari támogatásokról c) Kamarai tájékoztató: az élelmiszeripar képviselete a NAK-ban Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara TÁMOGATÁSOK MÉHÉSZEKNEK A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében megjelentek a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök (kiseszközök, nagyeszközök), a méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök, a varroa atka elleni alternatív védekezés (higiénikus aljdeszka), valamint a keretek megjelölésére alkalmas chipek támogatásához kapcsolódó pályázati felhívásokhoz kapcsolódó formanyomtatványok. A támogatásról, a formanyomtatványokról az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján olvashatnak bıvebben. Forrás: omme.hu 11

Hírlevél 2014. október

Hírlevél 2014. október Hírlevél 2014. október Fontos határidök kifizetési kérelmek benyújtásához 2.o Utolsó kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 3.o Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési idöszak elsö felhívásai

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. július

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. július Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. augusztus

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. augusztus Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. szeptember. Munkaszervezetünk hírei

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. szeptember. Munkaszervezetünk hírei Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

2012. Február. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszakok. Keresd a helyit!

2012. Február. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszakok. Keresd a helyit! Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben