Minden jog fenntartva.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden jog fenntartva."

Átírás

1

2 Szerkesztette: Karvázy Eszter Kiadványszerkesztő: Liptay Orsolya Nyomdai kivitelezés: D-Plusz Kft. Kiadja a Tempus Közalapítvány, 2014 Felelős kiadó: Tordai Péter, igazgató A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban foglaltak nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság álláspontját. Minden jog fenntartva. Tempus Közalapítvány 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacím: 1438 Budapest 70., Pf Infó: (06 1) telefon: (06 1) fax: (06 1) Web: Nemzeti Referencia Központ Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Telefon: Web:

3 AZ EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐK felhasználói kézikönyve 1

4 TARTALOM Bevezető 5 Az Europass dokumentum rendszer 5 Az Europass Bizonyítvány-kiegészítő 7 A Nemzeti Referencia Központ és az Europass Bizonyítvány-kiegészítő 8 Az Europass Bizonyítvány-kiegészítő on-line kitöltő rendszer működése 9 1. Bevezető, technikai követelmények Hibaelhárítás Regisztráció Intézmény regisztrációja Intézmény meghatalmazott személyének regisztrációja A felhasználó adatainak megadása Bejelentkezés Bizonyítvány-kiegészítők kiállítása Europass Bizonyítvány-kiegészítők kiállítása Felmérés Kitöltés Alapadatok Osztályzatok Kötelező tantárgyak Aláírás, dátum Előzetes megtekintés Kiadás A moduláris típusú Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállítása Felmérés Alapadatok Osztályzatok 29 2

5 4.2.4 Aláírás, dátum Előzetes megtekintés Kiadás A komplex típusú Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállítása Felmérés Alapadatok Osztályzatok Aláírás, dátum Előzetes megtekintés Kiadás Fordítás kérése Fordítható dokumentumok listája, keresés Fordítás kérése Korábban kiadott bizonyítvány-kiegészítők nyilvántartása A nyilvántartás lista elemeinek leírása Intézményi adatmódosítás Felhasználói adatmódosítás Intézményi regisztráció visszavonása Mapparendelés Különengedély kérés Kijelentkezés 45 Gyakran ismételt kérdések 46 Elérhetőség 49 3

6 4

7 BEVEZETŐ Az Európai Tanács 1992-es határozata (93/C49/01) kimondja, hogy a szakképesítések átláthatóságával kapcsolatos munkában új irányvonalakra, új eszközökre van szükség. A szakképesítések átláthatóvá tételével foglalkozó Európai Fórum (European Forum) az Európai Bizottság és a CEDEFOP közös kezdeményezése alapján jött létre 1998-ban. A Fórum munkájában a tagállamok önkéntes alapon vettek részt. A Fórum fő célja egy olyan rendszer létrehozása volt, amelyben az egyes országok, a hivatalosan elismert bizonyítványokkal együtt, kiállítanak egy olyan mellékletet, amely egy másik Európai Uniós nyelven is részletes adatokat tartalmaz a képesítés minden jellemzőjéről, kitérve a tanulás időtartamára, a képesítéssel betölthető egyéb munkakörökre, a megszerzés módjára, az esetlegesen megszerezhető kreditpontokra. A Fórum másik javaslata egy olyan internet alapú nemzeti tájékoztatási központ (National Reference Point) létrehozása volt, amely friss információkat, adatokat közvetít az Európai Uniós tagországok szakképzési rendszeréről, fejlesztéseiről. A két direktíva alapján 2003-ban, Magyarországon a Nemzeti Szakképzési Intézet (2007. január 1. óta Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, december 1-től Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság) gondozásában létrejött a Nemzeti Referencia Központ (NRK), amely felvállalta a magyar bizonyítvány-kiegészítők kidolgozását, és idegen nyelven elérhetővé tételét. Az Europass dokumentum rendszer A tudás és készségek átláthatóvá, átjárhatóvá tételére törekvés életre hívott több európai szintű kezdeményezést is. A Tanács és az Európai Parlament annak érdekében, hogy elősegítse a képesítési rendszerek, bizonyítványok, szaktudások és kom- 5

8 petenciák átláthatóságát, és a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, az erre irányuló fejlesztéseket egy egységes rendszer alá hozta, és január 1-től bevezette az Europass keretrendszert, melynek jogi alapját az december 15-i 2241/2004/EK határozat teremtette meg. Az Europass tehát egy személyre szabható dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, oktatásban és képzésben szerzett szaktudásuk, készségeik bemutatására, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. Tájékoztat, információt ad a hazai képzésekről, a képzést és kompetenciákat érintő változásokról, valamint a külföldön megszerzett képesítésekről. A rendszer hét dokumentumból áll, melyből hármat, az Europass önéletrajzot (Europass CV), a Nyelvi útlevelet (Europass Language Passport) és a Motivációs levelet (Cover Letter) egyénileg lehet 27 Európai Uniós nyelven kitölteni egy központi internetes portálon keresztül (http://europass.cedefop.europa.eu/hu/home). A három másik dokumentumot, az Europass bizonyítvány-kiegészítőt (Europass Certificate Supplement), az Europass oklevélmellékletet (Europass Diploma Supplement) és az Europass mobilitási igazolványt (Europass Mobility) a felelős szervezetek állítják ki a kérelmező részére. Az Europass önéletrajz egységes formátumot kínál az egyének számára, hogy az alapvető adatokon túl kompetenciáinak szélesebb körét mutathassa be, így akár az informális, non-formális tanulási formát is dokumentálhatóvá teszi. Az Europass mobilitási igazolvány a külföldi gyakorlat vagy tanulmányok során szerzett készségek és tudás igazolására szolgál. A bizonyítvány-kiegészítő a szakképesítések részletes leírását tartalmazza idegen nyelven, míg a diploma melléklet, a felsőoktatásban megszerzett tudást írja le. A nyelvtudást igazoló bizonyítványokon túlmutató nyelvi útlevélben kulturális tapasztalatok is szerepeltethetők. Mindezek, kiegészítve más szükséges dokumentumokkal, egy elektronikus mappába, az Európai készségútlevélbe (European Skills Passport) rendezhetők, összesíthetők, így hozva létre egy portfóliót az egyén végzettségeiről és készségeiről ben a Motivációs levél megjelenésével tovább bővült a portfólió. Az új Europass dokumentum révén az álláskeresők a levél felépítéséhez, és kitöltéséhez kapnak támogatást. 6

9 Az Europass koordinálását és promócióját a Nemzeti Europass Központok hálózata segíti, magyarországi tagja a Tempus Közalapítvány keretein belül működik. Az Europass Bizonyítvány-kiegészítő Az Europass Bizonyítvány-kiegészítő első változata egy Leonardo da Vinci projekt keretében, EuroCert néven került kifejlesztésre. Az EuroCert célja egy olyan innovatív megoldás keresése volt, amely elősegíti a mobilitást, illetve lehetővé teszi, hogy a szakképzett emberek munkát vagy oktatási/képző intézményeket találjanak egy másik tagállamban. Az EuroCert dokumentum egy melléklet a bizonyítványhoz, amelyet a szakképesítésért felelős intézmény ad ki. Az EuroCert dokumentum alapján az Európai Fórum kidolgozta a bizonyítvány-kiegészítőt (Certificate Supplement), amely tartalmazta a szakképesítésre vonatkozó azon adatokat, amelyek megkönnyítik az átláthatóságot, és ezzel együtt segítik a mobilitást ben a dokumentumban érdemi változás nem történt, de a neve Europass bizonyítvány-kiegészítőre változott (Europass Certificate Supplement). Az Europass bizonyítvány-kiegészítő az eredeti végzettséget igazoló dokumentumot kiegészítve írja le a képesítéssel rendelkező szakmai kompetenciáit, tanulmányainak pontos tartalmát, jellegét, szintjét, a képesítéssel betölthető foglalkozások körét. További információkkal szolgál a bizonyítvány tartalmán túl, ezzel segítve a kibocsátó országon kívüli munkáltatókat vagy intézményeket a megértésben és az elfogadásban. Az Europass bizonyítvány-kiegészítőről információ a Nemzeti Europass Központokban, a Nemzeti Referencia Központokban és a vizsgáztató intézménynél kapható. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt, és megszerzése nem jelenti a végzettség automatikus elismerését. Magyarországon az Europass bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgaszervező intézmények bocsátják ki. 7

10 A Nemzeti Referencia Központ és az Europass Bizonyítvány-kiegészítő A Nemzeti Referencia Központ (NRK) 2003-ban jött létre az akkori Nemzeti Szakképzési Intézetben. Fő feladata a magyar szakképzés átláthatóvá tétele, a bizonyítvány-kiegészítők kidolgozása és elérhetővé tétele volt. A Nemzeti Referencia Központ működtetésére létrejött egy tárcaközi bizottság, amelyben minden szakképesítésért felelős minisztérium képviseltette magát. A felkért szakértők a bizonyítvány-kiegészítőket, a hatályos szakmai és vizsgakövetelmények alapján dolgozták ki. A kész bizonyítvány-kiegészítők adatbázisba kerültek, kitöltésükhöz és kiadásukhoz egy on-line rendszer készült, amin keresztül a vizsgaszervezők saját maguk tölthetik ki és adhatják ki a dokumentumokat. Az internetes rendszeren keresztül lehetőség van a vizsgaszervező adatainak nyilvántartására és változtatására, a letöltött és lefordított bizonyítvány-kiegészítők nyilvántartására, és a már kiadott bizonyítványkiegészítők újrakiadására. A Nemzeti Referencia Központ az Europass bizonyítvány-kiegészítőket térítésmentesen biztosítja a vizsgaszervezők számára. A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a bizonyítvány-kiegészítő kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervezőnek. A térítés összege a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-én érvényes minimálbér havi összegének öt százaléka idegen nyelvenként. Az Európai Bizottság egy speciális mappát biztosít az Europass dokumentumok öszszegyűjtésére. Az Europass mappák térítésmentesen igényelhetők a Nemzeti Referencia Központ weblapján keresztül. 8

11 9

12 10

13 1. Bevezető, technikai követelmények A dokumentum célja, hogy ismertesse a Nemzeti Referencia Központ Europass bizonyítvány-kiegészítőkkel kapcsolatos interneten elérhető szolgáltatásait. A szolgáltatásokat bármilyen nyomtatóval, internet kapcsolattal és böngészőprogrammal rendelkező személyi számítógépről igénybe lehet venni. A rendszer támogatja a legtöbb használatban lévő böngésző programot (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, stb.), hogy az internet kapcsolattal ellátott számítógépekről használható legyen. A kitöltő program várhatóan bármilyen modern, akár a közeljövőben megjelenő böngészőprogrammal is használható lesz. A bizonyítvány-kiegészítők PDF dokumentum formátumban érhetők el, ezek megtekintéséhez, nyomtatásához az Adobe Acrobat Reader nevű szoftvert ajánljuk. A szoftver ingyenes, magyar nyelvű verziója letölthető a reader címről. Természetesen más, PDF formátum olvasására és nyomtatására alkalmas szoftver is használható erre a célra. 1.1 Hibaelhárítás A rendszert úgy alkottuk meg, hogy a legtöbb böngészőn alapbeállítások mellett működőképes legyen. A rendszer működéséhez JavaScript támogatás szükséges, amelyet az Internet Explorer használata esetén az internet beállításoknál, egyéb böngészők esetén pedig a böngésző beállításainál tud bekapcsolni. A modern böngészőknél a JavaScript támogatás alapértelmezésként be van kapcsolva, így ez a probléma csak akkor léphet fel, ha ön vagy rendszergazdája módosította ezeket a beállításokat. A rendszer automatikusan felkínálja letöltésre a létrehozott PDF dokumentumokat. Az Internet Explorer 7-es verziója alapértelmezésként csak egy sárga figyelmeztető csíkot jelenít meg az oldal tetején a letöltéskor. A figyelmeztető csíkra klikkelve tudja letölteni a kérdéses file-t, illetve ugyanitt tudja engedélyezni a figyelmeztetés nélküli letöltéseket. 11

14 2. Regisztráció A regisztrációs felületen a vizsgaszervezésre jogosult intézmények és az általuk meghatalmazott ügyintéző személyek adatait lehet felvinni a rendszerbe. A regisztrációs felületet a főmenü Intézményi regisztráció menüpontjára klikkelve lehet elérni. Az említett menüpont kiválasztása és a vizsgaszervezésre jogosult intézmény kezdőbetűjének kiválasztása után megjelenik a rendszerbe már regisztrált intézmények listája ábécé sorrendben a lap tetején, amelyek neve a kiválasztott betűvel kezdődik. Amennyiben a keresett intézmény szerepel a listán, a nevére klikkelve tudunk ügyintéző személyt regisztrálni az adott intézményhez, ennek menetét a 2.2-es fejezetben tárgyaljuk. Ellenkező esetben a lista tetején található útmutató szerint eljárva kattintsunk a regisztrálja magát linkre, amelyen keresztül elérhetjük az intézmény regisztrációját biztosító felületet. Az intézményi regisztrációt a 2.1-es fejezetben tárgyaljuk. Intézmény regisztrációja előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy a regisztrálni 12

15 kívánt intézmény valóban nem szerepel a listában, ehhez segítséget nyújt a böngésző programban található beépített kereső funkció, amelyet általában a Ctrl+F betűkombinációval tudunk elérni. 2.1 Intézmény regisztrációja Ebben a fejezetben az intézmények regisztrációját mutatjuk be. Ezt a folyamatot csakis akkor indítsuk el, ha megbizonyosodtunk arról, hogy az intézményünk nem szerepel a rendszerben regisztrált intézmények között. A regisztrációs űrlapon minden mező kitöltése kötelező. Az intézményi regisztrációs űrlap elemei: Intézmény neve: Az intézmény teljes nevét kell beírni. Irányítószám: A rendszer irányítószámnak kizárólag 4 számjegyet fogad el. A rendszer nem ellenőrzi az irányítószámok valódiságát. Város: A település, amelyben a regisztrálni kívánt intézmény található. Bár a mezőbe egyszerűen beírhatjuk a település nevét, a rendszer nem ellenőrzi 13

16 a megadott adat helyességét (tehát hogy valóban létezik-e a megadott nevű település Magyarországon). Az előforduló hibák elkerülése miatt javasoljuk a település lista használatát, amelyet a város mező mellett található ikonra kattintva érhetünk el. A település listában a magyarországi települések neve található. A listában a település nevére klikkelés esetén a név bekerül a regisztrációs űrlap Város mezőjébe. A város mező tetszőlegesen szerkeszthető, a rendszer nem ellenőrzi le tartalmának helyességét (tehát hogy valóban létezik-e Magyarországon a megadott település). Utca: Szöveges mező, tetszőleges tartalmat felvihetünk. A rendszer nem ellenőrzi az adatok helyességét. Megye: Szöveges mező, kitöltésénél használjuk a megye lista funkciót, amit hasonlóan kell használni, mint a város mezőnél. A megye listát a mező mellett található ikonra klikkelve tudjuk elérni. Intézmény OM azonosítója: Iskolarendszerben működő intézmény egyedi, azonosítója. Rendelet: OM azonosító hiányában ebből a legördülő listából válasszuk ki a megfelelő elemet. Amennyiben nem szerepel megfelelő rendelet szám a rendszerben, jelezze es vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon. Kontakt: A vizsgaszervezésre jogosult intézmény kapcsolattartó személyének a neve. A vizsgaszervezésre jogosult intézmény kapcsolattartó személyének az címe, vagy bármilyen cím, amelyen keresztül a Nemzeti Referencia Központ munkatársai kapcsolatba tudnak lépni önnel. Lényeges, hogy valós címet adjunk meg. A rendszer az címeket csak formailag ellenőrzi. Telefon, Fax: Kérjük, a telefon- illetve faxszámokat a mező alatt található minták szerinti formában adja meg. A regisztrációt a Regisztrál gomb megnyomásával tudja elküldeni. Amennyiben a rendszer valamely adatot hibásnak találja, jelzi önnek. A hibák közül a rendszer mindig csak az első javítandó hibát jelzi. A regisztrációs adatok elküldése után azokat az NRK munkatársai ellenőrzik, ennek eredményéről a regisztrációs űrlapon megadott címre küldenek értesítőt. 14

17 2.2 Intézmény meghatalmazott személyének regisztrációja Ebben a fejezetben a regisztrált intézmények meghatalmazott személyeinek a regisztrációját mutatjuk be. Meghatalmazott személyt csak a rendszerben található, NRK munkatársai által jóváhagyott intézményhez lehet regisztrálni. Meghatalmazott személy regisztrációjához kattintsunk az intézmények listájában (lásd. 2. fejezet) a vizsgaszervezésre jogosult intézmény nevére A felhasználó adatainak megadása A regisztrációs űrlap összes mezőjét kötelező kitölteni. A regisztrációs űrlap elemei: A felhasználó teljes neve: A regisztrált meghatalmazott személy nevét kell beírni. Felhasználói név a belépéshez: A rendszerbe történő belépés felhasználónév/jelszó párossal történik. A felhasználónév egyedi kell hogy legyen a rendszerben, amennyiben ez nem teljesül, a rendszer figyelmeztet minket az űrlap 15

18 elküldése előtt. Ebben az esetben válasszunk másik felhasználónevet. Jelszó, jelszó újra: Jelszavunkat kétszer kell megadnunk. Ha a megadott két jelszó nem egyezik, a rendszer a regisztráció elküldése előtt figyelmeztet erre, ezzel biztosítva, hogy a véletlen gépelési hibák ne okozzanak problémát. Telefon, Fax: Kérjük az oldalon látható példák szerinti formátumban adja meg a telefonszámokat. Az intézményi meghatalmazott saját címe. A rendszer erre a címre küldi az üzeneteket, ezért fontos, hogy valódi címet adjunk meg. A rendszer az űrlap ellenőrzésekor az címet formailag ellenőrzi. Regisztráció csak az NRK munkatársának az ellenőrzése és jóváhagyása után lesz aktiválva, erről értesítést küldünk ben a regisztrációnál megadott címre. 16

19 3. Bejelentkezés A rendszerbe való belépésre, az NRK által ellenőrzött és jóváhagyott vizsgaszervezésre jogosult intézmény meghatalmazott személyei jogosultak. Belépni a Regisztrált intézményeknek nyújtott szolgáltatások menüpont Bejelentkezés almenüpontján keresztül lehet. Bejelentkezésnél, a regisztrációnál megadott felhasználónevünket és jelszavunkat kell megadnunk. Amennyiben elfelejtettük felhasználónevünket vagy jelszavunkat, az Elfelejtett jelszó funkcióval tudunk segítséget kérni. Új jelszó igényléséhez a regisztráció során megadott címünket kell megadni, erre a címre a rendszer elküldi a bejelentkezéshez szükséges adatainkat. 17

20 4. Bizonyítvány-kiegészítők kiállítása Ebben a fejezetben a hagyományos típusú, 2006 óta érvényben lévő moduláris és a komplex típusú Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállítását mutatjuk be. A három különböző féle bizonyítvány-kiegészítő kiadásának lépései több esetben megegyeznek, ezt külön jelezzük a leírás során. 4.1 Europass Bizonyítvány-kiegészítők kiállítása A régi típusú bizonyítvány-kiegészítők kiállításához válasszuk ki a Regisztrált intézményeknek nyújtott szolgáltatások menüpont Europass Bizonyítvány-kiegészítők kiállítása almenüpontját. A bizonyítvány-kiegészítő kiállítása több lépcsős folyamat, amelyet egy varázsló típusú eszközzel tudunk kivitelezni. A kiállításnak 4 fő lépése van, ezeket láthatjuk a bizonyítvány kiállító eszköz felső részében. Az aktuálisan látható lépés grafikusan ki van emelve. A kitöltés folyamatában bármikor visszaléphetünk egy korábbi lépésre, amennyiben módosítani szeretnénk a korábban megadott adatokat. Lehetőségünk 18

21 van a teljes folyamat újrakezdésére, ehhez kattintsunk a varázsló alján található Újrakezdés gombra. A fenti képen látható a bizonyítvány kitöltő varázsló fejléce, ahol a második fő lépés aktív, ezen belül pedig a 2.2-es, Osztályzatok nevű lépés látható a képernyőn. A lépések nevére klikkelve bármikor visszajuthatunk azokra, amennyiben módosítani szeretnénk valamely felvitt adatot. 19

22 4.1.1 Felmérés A hagyományos típusú bizonyítvány-kiegészítők kiállításának első lépésében a bizonyítványra vonatkozó alapadatokat kell kitölteni. Minden mezőt kötelező kitölteni, ezt a * karakter is jelzi. A mezők jelentése egyértelmű. A Vizsga helye illetve a Képzés helye mezőknél a gombra kattintva érjük el a település választó segédalkalmazást. A város nevére klikkelve az bekerül a kitöltendő mezőbe, hasonlóan a 2. fejezetben ismertetett város- és megyeválasztó ablakokhoz. A segédalkalmazásban lehetőségünk van a város nevének kezdőbetűje szerint szűrni, a találatokat ábécé sorrendbe rendezhetjük a városok illetve a városok megyéinek neve szerint. Lehetőségünk van meghatározni a listában egyszerre látható elemek számát is amennyiben ennél több elem van a listában, az oldal alján található lapozóval böngészhetjük a települések listáját. A betűrendes szűrésnél a * szimbólumra klikkelve kapcsolhatjuk ki a városok kezdőbetűjére vonatkozó szűrést, más szóval így láthatjuk az összes települést, nevük kezdőbetűjétől függetlenül. 20

23 A példa képen a K betűvel kezdődő nevű településeket láthatjuk, megyéjük neve szerinti rendezéssel. Az oldalon az összes találatból csak 15-öt látunk a többi találatot az oldal alján látható lapozóval érhetjük el. Egyes böngészőkön a lapozó csak az oldal lefele görgetése után látható. Az adatok kitöltése után a Tovább gombra klikkelve jutunk el a bizonyítvány kiállító folyamat második lapjára Kitöltés Alapadatok Ezen a lapon a bizonyítványhoz tartozó alap adatokat lehet felvinni. A kötelezően kitöltendő adatok * karakterrel vannak megjelölve. A következő adatokat vihetjük fel: Kiállító intézmény neve: Ez a mező automatikusan ki van töltve az intézmény adatai alapján, amely nevében eljárunk. Kiállító intézmény státusza: Szöveges mező, itt az iskolarendszerben működő jogosult intézmények OM azonosítója szerepel. OKJ -s Szakképesítés: Automatikusan kitöltött mező. A ikonra klikkelve 21

24 megjelenő szakképesítés választó alkalmazásból kiválasztott elem neve jelenik meg itt. A szakképesítés választó alkalmazás működése megegyezik a 4.1-es fejezetben bemutatott település-választó alkalmazáséval. A település választótól eltérően itt lehetőségünk van a lista évszám szerinti szűrésére, a Keres gomb megnyomásával. Ha szeretnénk kikapcsolni az évszám szerinti szűrést, a Keres gomb ismételt megnyomása után válasszuk a Töröl opciót. Az alkalmazásban lehetőségünk van kikapcsolni a listán alkalmazott összes szűrést, tehát az évszám és a kezdőbetű szerintit is, ehhez a Szűrés feloldása gombra kell klikkelni. A szakképesítés választó alkalmazás többi eleme megegyezik a település választó alkalmazással. Bizonyítvány sorozatjele: Szöveges mező, pl. PT J (az első két betű után szóköz ), vagy CXB B (az első három betű után szóköz). A rendszer ellenőrzi ennek formai helyességét. Bizonyítvány sorszáma: 5-7 jegyű szám, a rendszer ellenőrzi ennek formai helyességét. Bizonyítvány kiállításának dátuma: A mező mellett található ikonra klikkelve választhatjuk ki a dátumot egy egyszerű naptáralkalmazás segítségével. 22

25 Nemzetközi megállapodások: Szöveges mező, nem kötelező kitölteni. Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ: Szöveges mező, nem kötelező kitölteni. Képzési idő: Szöveges mező. A rendszer a szakképesítés kiválasztása után, automatikusan kitölti a kiválasztott képzésnek megfelelően. Egyes szakképesítések esetén előfordulhat, hogy a képzés óraszáma nem definiált, így a rendszer nem tölti ki automatikusan ezt a mezőt. A mező kitöltése kötelező. A Tovább gomb megnyomásával tudunk tovább lépni a következő űrlapra Osztályzatok Ezen a lapon a szakképzés vizsgatárgyain, illetve a szakmai gyakorlaton szerzett osztályzatokat lehet felvinni a rendszerbe. A lapon az Alapadatok oldalon megadott szakképesítés (lásd fejezet) alapján meghatározott vizsga- és szakmai gyakorlati tárgyak találhatók meg. Az osztályzatokat értelemszerűen a tantárgy mellett szereplő legördülő listából kell kiválasztani. A következő oldalra a Tovább gombra klikkeléssel jutunk. 23

26 4.1.4 Kötelező tantárgyak Ezen a lapon a szakképzés során oktatott tantárgyakat, illetve azok oktatásának óraszámát kell megadni. Az Alapadatok oldalon megadott szakképesítés alapján több típusú adattal találkozhatunk. Egyes szakmáknál a tantárgyak sorrendje előre meghatározott, ebben az esetben mindössze az egyes tantárgyakhoz tartozó órák számát kell beírni. Az egyes tantárgyak óraszámához kizárólag számokat írhatunk, ellenkező esetben nem tudunk tovább lépni a következő oldalra, emellett a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Az alábbi képen látható egy olyan szakképesítés, amelynél az itt ismertetett eset áll fenn. A továbblépéshez az összes listában található tantárgyhoz meg kell adnunk az óraszámot. 24

27 A második típusú szakképesítésbe olyan tantárgyak tartoznak, amelyeknél az elméleti vagy a gyakorlati képzésnél a tantárgyak listája nem definiált. Ezekben az esetekben nekünk kell felvinni a vizsgázó által felvett összes tantárgyat, illetve azok óraszámát. Az alábbi képen erre az esetre látunk példát az elméleti tantárgyak listája alapállapotban üres lista, amelyet nekünk kell szerkeszteni, a gyakorlati tantárgyak listája viszont előre definiált, ahova csak az óraszámokat kell beírni. Új tantárgyat az Elméleti tantárgy hozzáadása gombbal tudunk hozzáadni a listához ilyenkor a tantárgy nevét és óraszámát is meg kell adnunk. A tévesen felvitt tantárgyakat a tantárgy mellett található X ikonnal tudjuk törölni. A véletlen törlés műveletek elkerülése végett a rendszer rákérdez a törlés műveletre, amelyet meg kell erősítenünk. 25

28 Az alábbi ábrán láthatunk egy kitöltött tantárgy-listát, amelynél bármely elemet törölhetjük az itt ismertetett módon, illetve új tantárgyat is hozzáadhatunk. A továbblépéshez az összes felvitt, illetve alapértelmezett tantárgy nevét és óraszámát meg kell adnunk. Az óraszám értelemszerűen kizárólag szám lehet, ellenkező esetben a rendszer, figyelmeztetés mellett nem enged tovább lépni. A harmadik típusú szakképesítések esetén sem az elméleti, sem a gyakorlati tantárgyak egyaránt nem definiáltak. Ebben az esetben mind az elméleti, mind a gyakorlati tantárgyakat és azok óraszámát a fent ismertetett módon kell felvinni. Értelemszerűen, ennél az esetnél sem fogadja el a rendszer a hiányosan kitöltött listát, az összes felvitt tantárgy neve és óraszáma egyaránt ki kell legyen töltve, az óraszám pedig az eddigi típusú tantárgylistákhoz hasonlóan, kizárólag számjegyet tartalmazhat. Bármilyen hiányosság esetén, a rendszer figyelmeztetés mellett, nem enged továbblépni a következő oldalra. 26

29 4.1.5 Aláírás, dátum Ezen az oldalon a vizsgaszervező vezetőjének a nevét, és az Europass bizonyítványkiegészítő kiállítási dátumát kell megadni. Mindkét adat kötelező, a dátumot a naptáralkalmazással válasszuk ki, amelyet a dátum mező mellett található ikonra klikkelve érhetünk el. A Tovább gombra klikkelve jutunk el a következő oldalra Előzetes megtekintés Ezen az oldalon megtekinthetjük az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiadásához felvitt adatok összegzését. Amennyiben valamilyen adatot hibásan adtunk meg, vagy bármilyen hiányosságot észlelünk, lehetőségünk van visszamenni a kérdéses oldalra és javítani a hibát. A bizonyítvány-kiegészítőbe azok az adatok fognak bekerülni, amelyeket megadtunk és ezen az oldalon megtekinthetünk. A Tovább gombbal tudunk átlépni a következő, vagy az utolsó lapra Kiadás Ezen az oldalon letölthetjük a korábbi oldalakon megadott adatok alapján elkészült bizonyítvány-kiegészítőt PDF formátumban ehhez kattintsunk a Bizonyítványkiegészítő letöltése gombra. A böngészőprogramunk ekkor felajánlja letöltésre 27

30 a kérdéses fájlt, amelyet a PDF olvasó szoftverrel megnyitva tudunk kinyomtatni. A Következő felvitele gomb segítségével tudunk új bizonyítvány-kiegészítőt felvinni a rendszerbe. A rendszer használatát elősegítendő, ilyenkor a dokumentumhoz tartozó mezők többségét (pl. vizsgaszervezésre jogosult intézmény neve) nem kell újra kitölteni, mert azokat megjegyzi a rendszer. Természetesen ez csak egyes mezőkre igaz, minden, vizsgázó személyekhez köthető adatot elfelejt a rendszer. 4.2 A moduláris típusú Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállítása A moduláris típusú Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállításának folyamata nagyban hasonlít a régi típusú bizonyítvány-kiegészítőkhöz. Ebben a fejezetben csak a folyamatok közötti különbséget tárgyaljuk Felmérés Ez az oldal teljes mértékben megegyezik a hagyományos típusú bizonyítvány-kiegészítők kiadásának megfelelő oldalával, amelyet a fejezetben mutattunk be részletesen. 28

31 4.2.2 Alapadatok Ez az oldal működés szempontjából teljes mértékben megegyezik a fejezetben tárgyalt oldallal. Természetesen a szakképesítés mezőhöz tartozó szakképesítés választó alkalmazásban csak a moduláris típusú bizonyítvány-kiegészítőknél választható szakképesítések szerepelnek, ugyanakkor ezt leszámítva, a modul működése teljesen megegyezik az ott ismertetettel Osztályzatok A moduláris Europass bizonyítvány-kiegészítők esetében a szakképesítéshez tartozó vizsgákon elért teljesítményt kell kitölteni. A vizsgák listáját a rendszer automatikusan állítja össze. A vizsgák eredményét százalékosan kell megadni, tehát a mezőkbe egy közötti egész számot lehet beírni ellenkező esetben a rendszer hibajelzés mellett nem enged továbblépni a következő lapra. A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye osztályzattal kifejezve az utolsó kitöltendő sor, amelybe 2-5 közötti számot enged felvinni a rendszer. 29

32 4.2.4 Aláírás, dátum Ez a lap funkcionálisan és tartalmilag is megegyezik a fejezetben ismertetett hasonló nevű oldallal Előzetes megtekintés Ez a lap funkcionálisan megegyezik a fejezetben ismertetett hasonló nevű oldallal. Hasonlóan az előbb említett oldalhoz, itt is biztosított a lehetőség az adatok módosítására, amennyiben bármilyen hibát vagy hiányosságot vélünk felfedezni Kiadás Ez a lap funkcionálisan és tartalmilag is megegyezik a fejezetben ismertetett hasonló nevű oldallal. 4.3 A komplex típusú Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállítása A komplex típusú Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállításának folyamata nagyban hasonlít a másik két bizonyítvány-kiegészítő típushoz. Ebben a fejezetben csak a folyamatok közötti különbséget tárgyaljuk. 30

33 4.3.1 Felmérés Ez az oldal teljes mértékben megegyezik a hagyományos típusú bizonyítvány-kiegészítők kiadásának megfelelő oldalával, amelyet a fejezetben mutattunk be részletesen Alapadatok Ez az oldal működés szempontjából teljes mértékben megegyezik a fejezetben tárgyalt oldallal. Természetesen a szakképesítés mezőhöz tartozó szakképesítés választó alkalmazásban csak a komplex típusú bizonyítvány-kiegészítőknél választható szakképesítések szerepelnek, ugyanakkor ezt leszámítva, a folyamat működése teljesen megegyezik az ott ismertetettel Osztályzatok A komplex Europass bizonyítvány-kiegészítők esetében a szakképesítéshez tartozó vizsgatevékenységeken elért teljesítményt kell kitölteni. A vizsgák listáját a rendszer automatikusan állítja össze. A vizsgák eredményét érdemjegyben kell megadni, tehát a mezőkbe egy 2-5 közötti egész számot lehet beírni ellenkező esetben a rendszer hibajelzés mellett nem enged továbblépni a következő lapra. 31

34 4.3.4 Aláírás, dátum Ez a lap funkcionálisan és tartalmilag is megegyezik a fejezetben ismertetett hasonló nevű oldallal Előzetes megtekintés Ez a lap funkcionálisan megegyezik a fejezetben ismertetett hasonló nevű oldallal. Hasonlóan az előbb említett oldalhoz, itt is biztosított a lehetőség az adatok módosítására, amennyiben bármilyen hibát vagy hiányosságot vélünk felfedezni Kiadás Ez a lap funkcionálisan és tartalmilag is megegyezik a fejezetben ismertetett hasonló nevű oldallal. 32

35 5. Fordítás kérése Amennyiben szüksége van a már korábban kiadott bizonyítvány-kiegészítők idegen nyelvű változatára, ezeket a dokumentumokat a Regisztrált intézményeknek nyújtott szolgáltatásaink menüpont Fordítás kérése, Fordítás kérése (moduláris) és Fordítás kérése (komplex) almenüpontjai alatt tudja igényelni. Előfordulhat, hogy egyes dokumentumokhoz bizonyos nyelvekre még nem érhető el fordítás. 5.1 Fordítható dokumentumok listája, keresés A Fordítás kérése menüpontok bármelyikére klikkelve látható lesz az adott kategóriába tartozó összes, lefordítható, vagy már lefordított bizonyítvány-kiegészítő, amelyet eddig felvitt a rendszerbe. A rendezés opcióval a lista elemei tudja különböző szempontok szerint sorba rendezni, mellette meg tudja határozni, hogy oldalanként hány elemet tartalmazzon a lista. Amennyiben a lista több oldalas, az oldal alján található lapozóval tud navigálni az oldalak között. 33

36 A PDF letöltése gomb segítségével a rendszerbe már felvitt bizonyítvány-kiegészítőket tudja újra letölteni a számítógépére PDF formátumban a letöltött dokumentum megegyezik az adatok felvitelekor letöltésre felajánlott dokumentummal. A Fordítás kérése gombbal lehet eljutni a fordítást igénylő oldalra. A fordítás menetéről az 5.2 fejezetben olvashat részletes leírást. A listában lévő elemeket a keres gombbal elérhető keresővel tudja bizonyos szempontok szerint szűrni. A Kiállítás időpontja szűrőt, a szűrő mellett található gombbal tudja elérni, a naptár alkalmazással tudja kitölteni, és a szűrő értékét pedig a X gombbal tudja törölni. Amennyiben valamely szűrési mező tartalma üres, az azt jelenti, hogy a rendszer az adott mezőhöz tartozó szűrési feltételt figyelmen kívül hagyja. A Keres gombbal tudja aktiválni a szűrőfeltételeket, a Töröl gomb alapállapotba hozza a szűrőfeltételeket, míg a Mégse gombbal visszatér az előző oldalra a szűrési feltételek mentése nélkül. Régi típusú, 2006 előtt szerzett bizonyítvány-kiegészítők fordítási kérelmeinél a Fordítás kérése menüpontot, moduláris bizonyítvány-kiegészítők fordítási kérelmeinél 34

37 a Fordítás kérése (moduláris) menüpontot, a komplex bizonyítvány-kiegészítők fordítási kérelmeinél a Fordítás kérése (komplex) menüpontot kell választani. 5.2 Fordítás kérése A fordítható dokumentumok listájáról a Fordítás kérése gombbal lehet eljutni erre az oldalra. A nyelv kiválasztása után a Fordítás elkészítése gombra kattintva kérheti a bizonyítvány-kiegészítő lefordítását. A,,fordítás elkészítése gomb megnyomása után két eset lehetséges: Elképzelhető, hogy a bizonyítvány-kiegészítő fordítása még nem készült el az adott nyelvre, ilyenkor sajnos nem töltheti le az idegen nyelvű dokumentumot a fordítás elkészültéig. Erről a következő tájékoztató ablak jelenik meg: 35

38 Amennyiben a fordítás sikeresen megtörtént, a bizonyítvány-kiegészítő idegen nyelvű változatát azonnal letöltheti, a Bizonyítvány-kiegészítő letöltése gombjára kattintva. 36

39 6. Korábban kiadott bizonyítvány-kiegészítők nyilvántartása A korábban kiadott bizonyítvány-kiegészítők listáját a Regisztrált intézményeknek nyújtott szolgáltatásaink menüpont a Korábban kiadott bizonyítvány-kiegészítők nyilvántartása, a Korábban kiadott moduláris bizonyítvány-kiegészítők nyilvántartása, és a Korábban kiadott komplex bizonyítvány-kiegészítők nyilvántartása almenüpontok alatt érheti el. Ezen menüpontok alatt a korábban kiadott bizonyítvány-kiegészítők listája található. A listát az 5.1 fejezetben bemutatotthoz hasonló eszközökkel tudja sorba rendezni különféle szempontok alapján. Itt megváltoztathatja az egyszerre megjelenített elemek számát, illetve különféle feltételek szerint tud szűrni az elemek között. A lista szűrési feltételei egyértelműek. A dátum mezőket az 5.1 fejezetben leírtak szerint tudja használni, az OKJ mezőt pedig a szakképesítések listáját tartalmazó alkalmazás segítségével tudja kitölteni. A szakképesítések listázójának funkcióit a fejezetben tárgyaltuk. 37

40 6.1 A nyilvántartás lista elemeinek leírása A korábban kiadott bizonyítvány-kiegészítők listájában minden elemnek megtekintheti a fontosabb tulajdonságait. Alapértelmezett nézetben a következő szemléltető ábrához hasonlóan jelennek meg az elemek. A szürke alapon fehér csíkokban található szövegre klikkelve további adatok jelennek meg a bizonyítvány-kiegészítővel kapcsolatban, ezeket a szürke csíkokban található szövegre való ismételt klikkeléssel tudja eltűntetni. (Természetesen, az eltűntetés csak a képernyőn való megjelenítésre vonatkozik, semmilyen adatmódosítást nem von maga után). 38

41 Az alábbi képen látjuk, hogy egy bizonyítvány-kiegészítő Europass nyelvi változatok mezőjére klikkelve a rendszer megjeleníti az adott dokumentum elérhető verzióit minden nyelven, amelyre a dokumentum fordítását igényelte. A PDF letöltése gombra klikkelve ismét letöltheti a korábban létrehozott dokumentumot, a Törlési kérelem gombbal pedig kérvényezheti az adott dokumentum törlését. A dokumentum törlése az NRK munkatársainak jóváhagyása után lép életbe. A törlési kérelemmel ellátott, de még jóvá nem hagyott dokumentumok Törlési kérelem státuszúak, a törölt dokumentumok pedig Törölt státuszúak. A törlési kérelem kezdeményezése után a dokumentumot nem tudja többet letölteni. A dokumentumok alatt található szürke csík hasonlóan működik, mint a bizonyítvány-kiegészítőknél található ennek segítségével a Tantárgyak szövegre klikkelve megtekintheti az adott bizonyítvány-kiegészítőhöz tartozó tantárgyakat, ismételt klikkel pedig eltűntetheti azokat. 39

Felhasználói kézikönyv. Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015.

Felhasználói kézikönyv. Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015. Felhasználói kézikönyv Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához 2015. augusztus Tartalom 1 BEVEZETŐ... 3 1. A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: 2013. április 25. Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul...

Részletesebben

Hallgatói Felhasználói Segédlet

Hallgatói Felhasználói Segédlet Egységes Tanulmányi Rendszer Hallgatói Felhasználói Segédlet Felhasználói dokumentáció verzió 2.7. Budapest, 2010. Készítette: Változáskövetés Verzió Dátum Változás Pont Cím Az üzenet nyomtatásánál több

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 K&H vállalkozói e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H vállalkozói e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére 13.111 verzió 2013 május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 KÖZBESZERZÉS MODUL... 6 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 2.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.2 TECHNIKAI FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 4.1 A RENDSZER ELÉRÉSE... 6 4.2 REGISZTRÁCIÓ...

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Az EUROPASS bevezetése, alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai

Az EUROPASS bevezetése, alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai dr. Kun Emese, dr. Kerék Viktória, Papp Péter Az EUROPASS bevezetése, alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9 Felhasználói dokumentáció verzió 2.9. Budapest, 2011. Oldalszám: 1 / 89 Változáskezelés Verzió 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 Dátum Pont 2010.11.24.. 2.4.1 2010.11.24.. 2.4.4 2010.11.24..

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

Hallgatói Web. Funkcionális leírás

Hallgatói Web. Funkcionális leírás Hallgatói Web Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Saját adatok... 5 1.1. Törzsadatok...5 1.2. Címek... 5 1.3. Telefonszámok... 6 1.4. E-mail címek... 6 1.5. Bankszámlaszámok... 6 1.6.

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2.0

Felhasználói kézikönyv 2.0 Intrastat e-star elektronikus adatgyűjtő alkalmazás Felhasználói kézikönyv 2.0 Módosítva: 2015. január TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 INDULÓ KÉPERNYŐ... 3 BEJELENTKEZŐ KÉPERNYŐ... 4 KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához 2014. 01. 27. 1/60 Tartalomjegyzék I. Általános információk... 3 II. Szervezet adatok kezelése... 9 1.

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Felhasználói leírás A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 2.0 Készült: 2010.március 25. 1/63.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 2. Főképernyő... 6 3. Adatbekérés... 10 4. Díjtájékoztatás...

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. K&H e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

Felhaszna lo i ke ziko nyv

Felhaszna lo i ke ziko nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna lo i ke ziko nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói és támogatottjai részére Verziószám: v2.1

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170)

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV OTH EKOP-1.A.2 PROJEKT Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör Felhasználói kézikönyv FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat Díjfizetői szerepkör 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 REGISZTRÁCIÓ... 4 3 BEJELENTKEZÉS, ELFELEJTETT JELSZÓ, JELSZÓ MÓDOSÍTÁS, REGISZTRÁCIÓHOZ TARTOZÓ

Részletesebben

NetOffice. felhasználói kézikönyv

NetOffice. felhasználói kézikönyv NetOffice felhasználói kézikönyv 2 Üdvözöljük Általános tudnivalók Az alábbiakban a NetOffice 4.4 kézikönyvét olvashatja. Mivel a rendszer fejlesztése folyamatosan zajlik, elképzelhetô, hogy egyes funkciók

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2014. március Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben