Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A megvalósítás technológiai lehetőségei 4 4 Frekvenciaosztó áramkörök felépítése 5 Állandó osztásarányú frekvenciaosztók 5 Két érték között változatható osztásarányú frekvenciaosztók 6 Állítható osztásarányú frekvenciaosztók 6 Számlálóból felépülő frekvenciaosztó 7 Léptető regiszterből felépülő frekvenciaosztó 7 DMP-ből felépülő frekvenciaosztó 8 5 A megvalósított ECL frekvenciaosztó áramkör 9 6 Az új architekturális megfontolás, a megvalósított SCL frekvenciaosztó áramkör 10 7 agyfrekvenciás digitális logikákban alkalmazott kapcsolások 13 ECL áramkörök 14 SCL áramkörök 15 8 Layout tervek 18 ECL frekvenciaosztó layout terve 19 SCL frekvenciaosztó layout terve 22 9 Összefoglalás Irodalomjegyzék oldal

2 V. A frekvencia-szintézer áramkörök hőmérsékletének csökkentési lehetőségei, különös tekintettel az Ambient Intelligence alkalmazásokra 1 Bevezetés Disszertációm záró fejezetében a nagyfrekvenciás integrált áramkörökben alkalmazott PLL áramkörök fogyasztásának csökkentési lehetőségeivel szeretnék foglalkozni, különös tekintettel a visszacsatoló hurokban található frekvenciaosztó áramkör architekturális és áramköri szintű megvalósításának lehetőségeivel. Ezen áramkör fogyasztásának csökkentése, a hosszabb akkumulátor élettartam illetve a disszipáció, így az integrált áramkör hőmérsékletének csökkentése miatt is fontos. Az áramkör hőmérsékletének nagyon fontos, a tervezés során figyelembe veendő szempontja is van: az egyes blokkok fokozott disszipációja miatt megnövekedett hőmérséklet ugyanis megváltoztathatja a közeli analóg áramkörök tranzisztorainak munkapontjait, így akár meghiúsíthatja az egyes analóg blokkok működését, sőt akár az egész áramkör hibás működéséhez vezethet. Az áramkörök hőmérsékletének csökkentése külön fontossággal bír esetleges emberi test felszínére, illetve az emberi testbe ültetethető szenzorok esetén. Ezen érzékelők a mért adatokat (vérnyomás, pulzus szám, vér oxigén tartalma, szívritmus, EKG jelek, páratartalom, stb.) leggyakrabban valamilyen szabványos, vezeték nélküli kommunikációval (BlueTooth, ZigBee, WLAN) juttatják el a mérési eredményeket a jelfeldolgozó, központi egységhez. A testbe ültetett szenzoroknál a biokompatibilitás nagyon fontos szempont, nem csak a tok anyagának a megválasztása szempontjából, hanem a megengedhető maximális hőmérséklet szempontjából is. Nem utolsó szempont a testbe ültetett szenzor áramkörök tápellátásának a kérdése sem. Meddig működjön egy elemről, mennyiszer kelljen, illetve lehessen cserélni? Kutatómunkám célja egy a frekvencia-szintézer áramkörökben széleskörűen alkalmazott nagyfrekvenciás programozható frekvenciaosztó áramkör megtervezése, megvalósítása volt két különböző integrált áramköri technológián. Külön figyelmet fordítottam a rendelkezésre álló technológia adta lehetőségeket mérlegelve a fogyasztás csökkentésének architekturális és áramköri kapcsolási szintű csökkentésének lehetőségeire. Ebben a fejezetben szeretném bemutatni a frekvenciaosztó áramkörök tervezésénél figyelembeveendő szempontokat, illetve külön ismertetem egy újszerű, fázis-váltós architektúrán alapuló frekvenciaosztó áramkör tervezésének lépéseit, melynek alkalmazásával jelentősen sikerült lecsökkenteni az áramkör fogyasztását, így a frekvencia-szintézer áramkör saját-disszipációból eredő hőmérsékletét is. 2 A megvalósítandó áramkör Rádiófrekvenciás adó és vevő áramkörök legnagyobb fogyasztású részei a legmagasabb frekvencián működő részegységek, mint például a frekvencia-szintézer áramkörök, az adó fokozat teljesítmény erősítője (PA Power Amplifier) és a vevőrész alacsony zajú erősítője (LNA Low Noise Amplifier). A frekvencia-szintézer áramkörök szinte minden esetben fáziszárt hurkos (PLL Phase Locked Loop) felépítésűek. A frekvencia szintézerek feladata a bejövő jelnek és a beállított osztásaránynak megfelelően egy pontos, stabil, nagyfrekvenciás jel előállítása. Ezt a kimenő jelet rádiófrekvenciás átvitel esetén vivőfrekvenciának használják fel. A frekvenciaosztók fő feladata a fáziszárt-hurkos (Phase-Locked Loops) frekvencia szintézerek (V.1. ábra) kimenő frekvenciájának pontos beállítása, behangolása. 2. oldal

3 V.1. ábra Fáziszárt hurkos frekvencia-szintézer áramkör Az európai mobil hírközlő rendszerek felépítése a frekvencia újrafelhasználásának érdekében a cellás elvet követi. A lefedni kívánt területet fürtökre (cluster), a fürtöket hatszögletű cellákra tagolják. Minden cella közepén egy bázisállomás található. A cella lényegében a bázisállomás által lefedett területet jelképezi. A GSM 900 rendszer esetén egy fürtöt 7 cella alkot (V.2. ábra). A rendelkezésre álló frekvenciasávot az egyes fürtökön belül a cellák között szétosztják, így egy fürtön belül, az egyes cellák más-más frekvenciasávot használnak. Így elérhető, hogy az azonos frekvenciasávot használó cellák kellő távolságba kerüljenek, hogy egymás működését ne zavarják. V.2. ábra Egy fürt felépítése (GSM 900/1800 rendszer) Az egyes cellákban lévő bázisállomás és a mozgó illetve hordozható állomás mobiltelefon, 3G kommunikációs eszköz között jön létre rádiófrekvenciás összeköttetés. A földi mobil hírközlő rendszerek 450MHz, 900MHz, 1800MHz illetve az újabb szabványok szerint, főleg szélessávú adatátviteli céllal 2400MHz körüli sávban üzemelnek. A mobilkészülék és a bázisállomás (uplink), illetve a bázisállomás és a mobilkészülék (downlink) közötti kommunikáció két külön frekvencián, egy időben történik, azaz az összeköttetés kétfrekvenciás duplex üzemmódú. E duplex távolság a GSM 900 rendszer esetén f D =45 MHz. A rendelkezésre álló üzemi frekvenciasáv MHz (uplink) és MHz (downlink). A szomszédos csatornák vivőinek a távolsága 200 khz. Így a rendelkezésre álló csatornaszám (125) egy fürtön belül 125. A földi mobil hálózatok időosztásos többszörös hozzáférésű (TDMA) rendszerek. Egy vivő frekvencián megvalósított kommunikációt 8 időrésre (burst) osztják fel. Így egy vivőfrekvencián akár 8 darab folyamatos kommunikáció is folyhat. 3. oldal

4 Egy mobil kommunikációt megvalósító frekvencia szintézernek pontosnak, gyors átállásúnak kell lennie, hiszen összeköttetés közben az állandó kapcsolathoz folyamatosan váltani kell az uplink és a downlink vivőfrekvenciája között. A GSM 900 szabványban 270 frekvenciaugrást (frequency hopping), a Bluetooth átvitelnél akár 1600 frekvenciaugrást is végre kell hajtani másodpercként. A vivőfrekvencia ezen gyors és pontos átállításáért a frekvenciaosztó áramkörök a felelősek. 3 A megvalósítás technológiai lehetőségei Az áramkör tervezésének elkezdése előtt a gyártási technológia kiválasztására van szükség. Ehhez természetesen hozzátartozik a gyártóval történő előzetes kapcsolatfelvétel, melynek során tisztázódik a rendelkezésre álló tervezőrendszerhez illeszthető technológiai csomag (Design-kit vagy Hit-kit) kérdése. Mindenek előtt azonban a megvalósításhoz szükséges minimális csíkszélességű technológiát kell kiválasztani. Mivel nagyfrekvenciás alkalmazásról van szó (1GHz feletti tartomány) így mindenképp törekedni kell a minél kisebb csíkszélességű technológiára. Azonban a legyártott, tokozott és letesztelt integrált áramkör végső árát nagyban befolyásolja az eladni kívánt darabszám és maga a technológiai folyamat költsége. Minél kisebb csíkszélességű technológiát választunk, annál drágább lesz az áramkör legyártatása is. Tipikusan a mobil kommunikáció piaca nagy darabszámban gyártott, de a lehető legolcsóbb eszközöket kívánja. Ezért is a tervezők törekednek ügyes technológia választással, esetleg új architekturális illetve kapcsolástechnikai módszerekkel a megvalósításnak még éppen megfelelő, de kellőképpen olcsó gyártási technológiát kiválasztani és azon megvalósítani a kívánt áramkört. Jellemző, hogy a nagy processzorgyártó cégek mindig a létező legkisebb csíkszélességen (jelenleg 65 45nm CMOS technológia) valósítják meg bonyolult digitális áramköreiket, ami érthető is, hiszen egyre inkább próbálják emelni a működési frekvenciát (bár ez a trend egyre inkább lassul az utóbbi években), egyre több elemet integrálnak egységnyi felületre, párhuzamosítanak, stb. A rendkívül nagy keresletnek és a jó kihozatali aránynak (50 60%) köszönhetően azonban ezen integrált áramkörök ára mégis elérhető magasságban maradnak. Ha jól belegondolunk, egy mai mobiltelefon ára körülbelül megfelel egy ilyen előbb említett processzor árának. Ezért is érthető, hogy egy a vezeték nélküli kommunikációt lehetővé tevő integrált áramköri adó illetve vevő áramkör (transciever áramkör) ára csak a töredéke lehet egy teljes mobil telefon árának. Az ezredfordulón elérhető legkisebb csíkszélességű technológián (180 illetve 130nm) egyszerű CMOS áramköri kapcsolással megvalósíthatóvá váltak volna különböző RF áramkörök, azonban a gyártatás költsége akkoriban elképzelhetetlenül nagy lett volna. Ezért is a tervezők törekedtek régebbi, nagyobb csíkszélességű technológiát választani. Leginkább a 0.6µm BiCMOS (kombinált bipoláris és CMOS) és a 0.35µm CMOS technológiát preferálták. Mindkét technológia választása esetén a legnagyobb frekvencián működő blokkok (PLL hurok egyes részei, az adófokozat kimenetén található teljesítményerősítő és antennaillesztő áramkörök, stb.) közül a nagyfrekvenciás digitális áramköri részleteket normál CMOS logikával nem lehet megvalósítani. A BiCMOS technológia esetén az áramkörök gyors működését, a nagyobb csíkszélességű technológia ellenére a (MOS-FET tranzisztorokhoz képest) nagyáramú bipoláris tranzisztorok alkalmazása teszi lehetővé. A nagyobb áramokkal az ugyanakkora parazita kapacitásokat sokkal gyorsabban lehet kisütni illetve feltölteni. Értelemszerűen kisebb csíkszélességű technológia alkalmazásával magukat a parazita kapacitásokat csökkentjük, melyek ugyanolyan gyors feltöltéséhez vagy kisütéséhez kisebb áram is elegendő. Ezért válik lehetővé kisebb csíkszélességű technológián csak MOS-FET tranzisztorok alkalmazása. 4. oldal

5 Nagyfrekvenciás logikák megvalósítására BiCMOS esetben az ún. Emitter Csatolt Logikát (Emitter Coupled Logic), CMOS esetén pedig a TSPC (True Single Phase Clocking) technikát és a Source Csatolt Logikát (Source Coupled Logic) alkalmazzák. A tanszéki kutatómunkám során mind az ECL, mind a SCL áramköri megvalósítással egyaránt volt lehetőségem foglalkozni. Munkámban nagy segítségemre volt az Integration Hungary Kft. is, nem csak a szakmai tanácsadás szintjén, hanem biztosították mindkét áramkör gyártatásának feltételeit és az első BiCMOS áramkör (ECL alapú) megtervezéséhez szükséges XFAB µm BiCMOS technológiát is a rendelkezésünkre bocsátották. Szerencsére az Elektronikus Eszközök Tanszékének, így az itt tanuló, kutató hallgatóknak is a(z) Europractice Multi-Project Wafer szolgáltatón keresztül lehetősége van hozzáférni és akár prototípus áramköröket gyártatni az Austria Microsystems (AMS) különböző európai egyetemek és kutatóhelyek számára rendelkezésre álló technológiáin. Ezért esett a választás a második (SCL alapú) frekvenciaosztó áramkör elkészítésekor a már kisebb csíkszélességű AMS µm CMOS technológiára. 4 Frekvenciaosztó áramkörök felépítése A frekvenciaosztó áramköröknek többféle csoportosítása létezik. A frekvenciaosztók a működésük során beállítható osztásarányok száma szerint [V.1] az alábbiak lehetnek 1. Állandó osztásarányú frekvenciaosztók Prescaler 2. Két érték között állítható osztásarányú frekvenciaosztók Dual-modulus Prescaler DMP 3. Állítható osztásarányú frekvenciaosztók Presettable Divider, programmable Divider, Divide-by-N circuits a. Számlálóból felépülő frekvenciaosztók b. Léptető regiszterből felépülő frekvenciaosztók c. DMP-ből felépülő frekvenciaosztók Variable Modulus Prescaler, Multi-Modulus Prescaler Pulzus Elnyelő áramkörök Pulse Swallower Circuits Egy másik csoportosítás szerint megkülönböztetünk szinkron és aszinkron frekvenciaosztót. Szinkron frekvenciaosztó esetében az egymásután kötött blokkokat (tipikusan flip-flop egységek) egy közös órajel vezérli, ezért a szinkron frekvenciaosztók ugyan gyorsabb működésre képesek, mint az aszinkron osztók, azonban minden flip-flop a bejövő, maximális órajel frekvenciával működik, ami az áramfelvétel jelentős megnövekedéséért lehet felelős. Aszinkron frekvenciaosztó esetén az n. fokozat kimenete szolgáltatja a következő (n+1). fokozat(ok) leosztott órajelét, így az eredeti órajelhez képest a következő fokozatok órajele pontosan n számú fokozat késleltetését szenvedi el, ami megnöveli az áramkör fázistolását. Mivel a osztót felépítő blokkok nem a maximális frekvenciával működnek, ezért a fogyasztás alacsonyabb, mint szinkron esetben. Állandó osztásarányú frekvenciaosztók A legegyszerűbb frekvenciaosztók egy előre beállított állandó számmal osztanak. Ezt az osztásarányt megváltoztatni sem működés megkezdése előtt, sem működés közben nem lehet. Ezeket az osztókat állandó osztásarányú frekvenciaosztónak nevezzük. V.3. ábra D tárolóval megvalósított frekvenciaosztó 5. oldal

6 A legegyszerűbb frekvenciaosztó (V.3. ábra) egy olyan master-slave D tároló, amelynek a negált kimenete vissza van csatolva a bemenetére, így a kimeneten megjelenő érték órajel periódusonként invertálódik, azaz a bejövő jel frekvenciáját a master-slave D tároló kettővel osztja le. Ezzel a kapcsolási módszerrel végeredményben egy T flip-flopot kapunk. Így n darab T flip-flop összekötésével 1:2 n osztásarány valósítható meg. Két érték között változatható osztásarányú frekvenciaosztók Más frekvenciaosztók esetén a frekvencia osztásának aránya akár működés közben is két előre meghatározott, fix érték között változtatható. Ezeket a frekvenciaosztókat Dual- Modulus Prescaler-nek (DMP) hívjuk. A két érték között változtatható osztásarányú frekvenciaosztó használata esetén az osztásarány két előre megtervezett, rögzített érték lehet. Így a bemeneti jel az osztásarányt kiválasztó jelnek megfelelően lesz leosztva. Ez az osztásarány akár menetközben is változtatható. V.4. ábra DMP blokksémája A bejövő frekvencia kettővel illetve hárommal való leosztása az FF1 és a FF2 jelű D flipflop feladata (V.4 ábra). A V vezérlőjel értéke határozza meg az aktuális osztásarányt. Ha ez az érték 0, akkor kettővel, ha 1, akkor hárommal oszt a frekvenciaosztó áramkör. V.5. ábra DMP állapotgráfja n+ 1 n n+ 1 n n Az V.4. ábrán látható blokkséma alapján felírhatóak a Q1 = Q2 V és a Q2 = Q1 Q2 n összefüggések, amelyekben az egyes tárolók aktuális belső állapotát Q, a következő n+1 állapotát Q jelöli. Az összefüggések alapján felrajzolható az áramkör működését szemléltető állapotgráf (V.5. ábra). Az állapotgráfról leolvasható, hogy ha a DMP működése közben az V jel 1 -re változik, akkor az áramkör még kettes osztásarányban működik egészen addig, amíg a belső állapota el nem éri a 01-t. Ezen állapot elérésekor tér át a DMP hármas osztásarányra, és hárommal osztóként működik addig, míg a V jel aktív 1 szinten marad. Állítható osztásarányú frekvenciaosztók Ha a működés ideje alatt az osztás értéke szabadon változtatható (2-nél több osztásarány), akkor állítható osztásarányú frekvenciaosztókról beszélünk (Presettable Divider). Az ilyen 6. oldal

7 típusú frekvenciaosztóknak több architektúrájukban különböző megvalósítási lehetősége van. Gyakorlati alkalmazások során, ha a frekvenciaosztó áramkörbe bejövő frekvencia túl magas ahhoz, hogy a változtatható osztásarányú frekvenciaosztó fokozat megfelelően működjön, akkor állandó osztásarányú frekvenciaosztót alkalmazunk. Ezáltal a bejövő frekvenciát egy ilyen, magas frekvencián működni képes egyszerű áramkörrel oly mértékben csökkentettük le, hogy az állítható osztásarányú frekvenciaosztó már fogadni tudja ezt a frekvenciájában lecsökkentett jelet úgy, hogy működésében ne essen hiba. A Prescaler áramkörök nemcsak azért tudnak magas frekvencián működni, mert egyszerűbb az áramköri felépítésük, hanem azért is, mert az osztásarány állandó, tehát az átállítás késleltetési ideje nulla. Számlálóból felépülő frekvenciaosztó f be clk clr Számláló Q a Q b Q c Q d A 0 A 1 A 2 A 3 Komparátor B 0 B 1 B 2 B 3 N osztásarány f ki V.6. ábra Számlálóból felépülő frekvenciaosztó Az állítható osztásarányú frekvenciaosztók legegyszerűebb esete az, mikor a frekvenciaosztó áramkör lényegében egy parallel load vagy reset bemenettel rendelkező számlálóból épül fel (V.6. ábra). A számláló a beérkező jel ütemére elkezd felfelé számolni, egészen addig, amíg el nem ér egy előre beállított értéket (N). Ha ezt az előre beállított értéket eléri, akkor a számláló lenullázódik és újraindul (Reset). Így a bejövő jel minden N-edik ütemére jelenik meg egy impulzus a kimeneten, tehát az áramkör N értékkel osztja a bejövő frekvenciát. Másik esetben az áramkör egy beállított N értéktől lefelé számol, és mikor eléri a 0-t, akkor a számlálóba parallel újra betöltődik ez az N érték. Léptető regiszterből felépülő frekvenciaosztó D Q D-FF D Q D-FF D Q D-FF D Q D-FF D Q D-FF D Q D-FF D Q D-FF D Q D-FF f ki f be Párhuzamos betöltés V.7. ábra Párhuzamos betöltésű, visszacsatolt léptető regiszteres frekvenciaosztó A léptető regiszteres (shift register) megoldás esetén egy bemenetére visszacsatolt léptető regiszterbe (V.7. ábra) betöltött bináris értéket (ez határozza meg az osztásarányt) az órajel 7. oldal

8 ütemére (bejövő frekvencia) léptetjük, így a léptető regiszter kimenetén megjelenő jel már a leosztott frekvenciájú jelet szolgáltatja. Például, ha egy 8 elemű lépető regiszterbe értéket töltünk, akkor a bejövő jel frekvenciáját 2-vel fogja leosztani az áramkör. Ez a betöltött érték szabadon változtatható a működés során. DMP-ből felépülő frekvenciaosztó Az olyan állítható osztásarányú frekvenciaosztókat, amelyek csak két érték között változtatható frekvenciaosztókból épülnek fel, Variable Modulus vagy Multimodulus Prescaler-nek nevezzük. DMP-ből felépülő frekvenciaosztó áramköröket két üzemmódban lehet használni. Számláló típusú üzemmód esetén az egymás után kötött DMP fokozatok osztásarányainak a szorzata adja a teljes frekvenciaosztó áramkör osztásarányát (V.8. ábra). Ha a bemenő jel frekvenciája f be akkor a kimenő jel frekvenciája f be ki =, N M X f Y ha N az éppen X értékkel osztó, M az éppen Y értékkel osztó DMP fokozatok száma. A V.8 ábrán látható kapcsolás esetén az osztásarány 16, 24, 36, 54 és 81 lehet. Például, ha a 2/3 DMP közül 3 db hárommal való osztásra, 1 pedig kettővel való osztásra van beállítva, akkor a kimeneti frekvencia értéke f f be = ki = f be 54 Látható, hogy a bemeneti jel az osztásarányt kiválasztó jelnek megfelelően lesz leosztva. Ez az osztásarány akár menetközben is változtatható a lehetséges fix értékek között. osztásarány 2/3 2/3 2/3 DMP 2/3 DMP 2/3 2/3 2/3 DMP 2/3 DMP f be IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT f ki V.8. ábra DMP-ből felépülő frekvenciaosztó A Variable Modulus frekvenciaosztó áramkörök egyik vállfaja a pulzus elnyelő (pulse swallower) típusú frekvenciaosztók. Ezen frekvenciaosztók működése során egy előre meghatározott számú ütem elérésekor (N) jelenik meg az áramkör kimenetén egy impulzus. Ha működése során ezen ütemek közül B darabot elnyelünk, akkor az áramkör kimenetén megjelenő jel pontosan F ütemmel késleltetve jelenik meg, tehát az osztásarány N+B-re fog változni. Ez az B érték menetközben változtatható, így nagyon rugalmas, gyorsan állítható frekvenciaosztókat lehet megvalósítani. Az ilyen típusú frekvenciaosztókban található DMP blokkok azonban periódusonként csak egy impulzust nyelhetnek el. Ezért biztosítani kell, hogy az osztásarány választó bemenetükön olyan impulzus jelenjen meg, hogy 1 legyen, mikor a DMP már 01 állapotba kerül, és 0 legyen, mire az áramkör újra eléri működése során ezt a 01 állapotot (lásd. V.5. ábra) 8. oldal

9 5 A megvalósított ECL frekvenciaosztó áramkör A V.9. ábrán látható a BiCMOS technológián tervezett teljes ECL frekvenciaosztó blokkdiagramja, mely a bejövő jelet 64 és 71 között változtatható értékben tudja leosztani. Az áramkör három jól elkülöníthető részből épül fel: vezérlő logika, három D tárolóból álló állandó osztásarányú fokozat és három DMP egységből felépülő változtatható osztásarányú fokozat. V.9. ábra A frekvenciaosztó felépítése Az egyes DMP fokozatok pulzus elnyelő tulajdonsággal rendelkeznek megfelelő vezérlés esetén. Az áramkör 64-gyel oszt, ha a DMP fokozatok osztásaránya kettő. Ha az első DMP osztását egy ütem idejére átállítjuk háromra, és utána visszaállítjuk kettes osztásra, akkor az áramkör 65-tel osztja le a bejövő jelet, egy ütemet elnyel. Ha csak a második DMP fokozat osztásarányát állítjuk át háromra, akkor két ütem lesz elnyelve, hiszen a kettővel leosztott bemenőjelből nyel el egy pulzust. A harmadik DMP fokozat pedig négy ütemet nyel el. Így a vezérlések különböző kombinációjában a három darab DMP 0-7 ütemet nyelhet el, azaz az osztásarány 64 és 71 között szabadon állítható. A pulzus(ok) elnyelésének nem kell feltétlenül pontosan a teljes periódus elején vagy végén megvalósulnia. Egy perióduson belül bármely pulzus elnyelésével a kívánt osztásarány elérhető. Az osztásarány időben történő megváltoztatásáért az áramkör vezérlő egysége felel. Ez a vezérlő logika érzékeli a periódus végét, és különböző vezérlő jeleket küld az állítható osztásarányú fokozatoknak. E jelek hatására a fokozatok a kívánt osztásaránynak megfelelően elnyelnek, illetve nem nyelnek el egy-egy ütemet. A DMP fokozatok osztásarányt kiválasztó bemenetére (2/3) érkező jelnek olyan szélesnek kell lennie csak annyi ideig kell átállítani a fokozatot kettőről hármas osztásarányra, hogy az áramkör csak egy impulzust nyeljen el. Ez a kívánt szélesség azonban az egyes fokozatoknál különböző a frekvencia függvényében, és még függ a fokozat aktuális állapotától is, hiszen a DMP fokozat csak a 01 állapotából tér át egy olyan állapotba, amikor a pulzus elnyelés megtörténik. Az egyes DMP fokozatok EN bemenetére az egyes fokozatok periódusidejének ( T = 1/ f, f az egység működési frekvenciája) figyelembevételével, olyan széles impulzus érkezik, hogy a 2/3 DMP egységnek legyen ideje áttérni hármas osztásarányra, elnyelni pontosan egy impulzust és visszatérni kettes osztásarányra. A DMP fokozatok illetve az állandó osztásarányú fokozatban lévő D tárolók számának változtatásával az áramkör osztásarány tartománya szabadon változtatható. Ha az állandó osztásarányú fokozatok száma M, a DMP fokozatok száma N, B pedig az elnyelt pulzusok száma (0 2 N -1 közötti érték), akkor a kimeneti frekvencia az alábbiak szerint alakul: 9. oldal

10 f ki = f be f be f be f be = = + + ; N M N M N+ M N+ M N 2 2 B 2 B Így a minimális osztásarány 2 N+M, ami jelen esetben 64, míg a maximális osztásarány 2 N+M + B, jelen esetben 71 lehet. Megfigyelhető, hogy a DMP fokozatok számával a B értéktartományát tudjuk változtatni. A DMP és az állandó osztásarányú fokozatok együttes száma pedig meghatározza az alap osztásarányt. A fogyasztás csökkentése érdekében azonban törekedni kell a DMP fokozatok minél kisebb számára, mivel egy DMP áramkör több tárolót és logikai kaput is tartalmaz, így fogyasztása jóval nagyobb, mint egy egyszerű D vagy T flip-flopnak. Természetesen hasonló pulzuselnyelő áramkörökben nem csak 2/3 DMP fokozatokat lehet alkalmazni. Irodalomkutatásaim során azonban pulzus elnyelő frekvenciaosztó áramkörökben csak 2/3 DMP alkalmazásával találkoztam és csak elvétve láttam 4/5 DMP blokkokból felépülő frekvenciaosztót. A 4/5 DMP fokozatok alkalmazása esetén a kimeneti frekvencia az alábbiak szerint módosul: f = be be be ki ; N M N M N M N 1 4 f 2 f = + B f + 4 Látható, hogy az áramkör funkcionálisan megegyező cellákból épül fel, amelyek különböző frekvencián működnek. Az alacsonyabb frekvencián működő celláknak a megfelelő működéshez kevesebb áram is elegendő. A minimális fogyasztás elérése érdekében az egyes cellák áramait külön-külön kell meghatározni úgy, hogy a vizsgált fokozat megfelelő jelszint-regenerálási tulajdonsággal rendelkezzen. 6 Az új architekturális megfontolás, a megvalósított SCL frekvenciaosztó áramkör Pulzus elnyelő frekvenciaosztó áramkörök általában DMP blokkokból épültek fel, melyek megfelelő vezérlésével különböző osztásarányt lehetett elérni. A [V.7][V.8] publikált elgondolás alapján, azonban a DMP egységekből felépülő pulzus elnyelő frekvenciaosztó áramköröket leváltotta egy új architektúrán alapuló ún. fázisváltós technikát alkalmazó kapcsolás. Ebben a publikációban a módszer alapjait mutatják be, egy egyszerű 15/16 illetve 31/32 között változtatható osztásarányú osztó áramkörön. Ezekből a publikációból merített alapötletből kiindulva egy új architektúrán alapuló frekvenciaosztó kapcsolást dolgoztam ki. Az osztásarány menet közbeni megváltoztatása továbbra is a pulzus elnyelés jelenségén alapul, akárcsak a két érték között állítható osztásarányú blokkokból felépülő frekvenciaosztók esetén. A különbség csupán abban rejlik, hogy egyszerre több darab, fázisban eltolt, azonos periódusidejű jelet állítunk elő, és megfelelő vezéréléssel ezek között kapcsolgatva érjük el egy adott pulzus elnyelését. A bejövő nagyfrekvenciás jel először egy statikusan kettővel osztó master-slave T flip-flop áramkörbe kerül (V.10. ábra). Látható, hogy szemben DMP fokozatokat alkalmazó megvalósítással itt a bejövő, legmagasabb frekvencián csak egyetlen flip-flop áramkör működik. A bejövő jel 3GHz frekvenciájú, a kettővel osztás után a T flip-flop kimenetén 1.5GHz frekvenciájú jel jelenik meg. Ezt a kettővel osztott jelet egy újabb T flip-flopba vezetjük, azonban a második flip-flop master és slave kimenetét külön-külön is kivezetem. Mindkét kivezetésre egy-egy újabb T flip-flopot kapcsolunk. A harmadik fokozat két T flip-flopja a 0.75GHz bemenő frekvenciát még kettővel leosztja, így a kimenő jelek frekvenciája az eredeti bemeneti frekvenciának a nyolcada. 10. oldal

11 V.10. ábra A nyolc fázisjelet előállító( ), nyolccal osztó áramkör blokkdiagramja A második master-slave T flip-flop kivezetett master és slave kimenete közül mindkettőn az eredeti bemenő órajel frekvenciájának fele jelenik meg, de mivel az egyik fokozat a felfutó órajel élére vált, míg a másik a lefutóra, a két jel között pontosan 90 fázistolás lép fel. Ez azt jelenti, hogy a második kettővel osztó áramkör master és slave kimenetére kapcsolt T flip-flopok időben elcsúszva dolgoznak. Az utolsó fokozatok ezt a két bemenő jelet osztják tovább kettővel. A kettővel osztás miatt a két utolsó fokozat megegyező jelalakú kimenő jelei egymáshoz képest 45 fázistolást mutatnak. A flip-flopokból mind a master, mind a slave ponált és negált jelét is kivezetjük. A végeredmény: nyolc darab jel, melyek frekvenciája a bemeneti jel frekvenciájának pontosan a nyolcada (375MHz), azonban fázisban egymáshoz képest egy nyolcad periódussal eltolva. A nyolc fázisjelet egy multiplexerbe vezetjük. Ez a multiplexer a nyolc jelből mindig csak egy meghatározott jelet enged tovább a kimenetére. Ha a címző biteket működés közben nem változtatjuk meg, akkor a multiplexer folyamatosan ugyanazt a jelet engedi tovább. Így gyakorlatilag a bemeneten lévő osztók és a multiplexer áramkör egy statikus nyolccal osztó kapcsolást eredményez. Ha azonban működés közben a címző biteket úgy változtatjuk meg, hogy a kiválasztott jel lefutó élének hatására egy periódus alatt a multiplexer a szomszédos, időben késleltetett fázisjelre ugorjon át működés közben, akkor a kimeneten megjelenő periódusidő megnyúlik. Mivel az időeltolás a két fázisjel között éppen egy bemeneti órajel ciklus idejével egyezik meg, nyolc helyett pontosan kilenc órajel hosszúságú periódusidőt kapunk a multiplexer kimenetén. Minden periódusban egyet léptetve az osztót folyamatosan kilenccel osztó üzemmódban működik (V.11 ábra). Ezzel tehát egy 8/9 között változtatható osztásarányú frekvenciaosztót kaptunk. V.11 ábra: fázisváltás: osztás kilenccel A multiplexer címző vezetékeit egy nyolcbites shift regiszter kimenetével vezéreljük. A visszacsatolt shift regiszter tartalmát induláskor úgy töltjük fel, hogy az első cellában egyes, a többiben pedig nulla logikai érték legyen. Ezt az egyes értéket, mint egy token 11. oldal

12 jelet a működés során folyamatosan körbeléptetjük. Ez a token jel határozza meg, hogy a nyolc fázisjel közül melyik legyen éppen kiválasztva, melyik jelenjen meg a multiplexer kimenetén. A shift regiszter élvezérelt működésű, a multiplexer kimenetéről érkező lefutó órajel hatására léptetjük a tartalmát, ha fázisjelet kell váltani. Azonban nem minden esetben kell váltani az egyik fázisjelről a másikra, csak akkor, ha azt szeretnénk, hogy 9-el osszon az áramkör. Amikor nyolccal osztóként működtetjük, az éppen kiválasztott fázisjelet kell a kimenetre engedni. A bemeneten található 8/9 osztót megfelelő vezérléssel ellátva egy 64/71-es osztót tudunk megvalósítani. A V.1. Táblázat szerint, ha a vezérelhető osztót folyamatosan nyolccal osztóként használjuk nyolc perióduson keresztül, akkor lényegében egy 64-el osztó áramkört kapunk. Ha a nyolc periódusból egynél kilenccel osztóként, a maradék hét esetén újra nyolccal osztóként viselkedik az áramkör, akkor tulajdonképpen egy órajelperiódussal megnyúlik a nyolc teljes periódushoz tartozó idő, és 64 helyett 65 órajel időt tudtunk vele megszámolni. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden hatvannegyedik órajel után egy pulzust elnyeltünk a bemenetről. Ugyanígy, ha hét perióduson át kilenccel osztóként, egy periódus erejéig pedig nyolccal osztóként üzemeltetjük az osztót, a nyolc periódushoz 71 órajelre van szüksége. Itt is igaz az, hogy a pulzus elnyelésének pontos időpontja egy perióduson belül teljesen mindegy az áramkör működése szempontjából. Osztásarány Vezérlőjelek A2,A1,A0 A shift regiszter logikai tartalma Kimeneti frekvencia MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz V.1. Táblázat Az osztásarányok vezérlőjelei és a kimeneti frekvencia értékei. Hogy az áramkört mikor kell nyolccal osztóként működtetni, és mikor kilenccel osztóként, azt a vezérlőáramkör fogja meghatározni. Az áramkör három bites bemenetén tudjuk meghatározni a kívánt osztásarányt. A 8/9 osztó vezérlőjelét egy nyolc bites shift regiszter bemenetére kötjük. A shift regiszter kimenetét visszacsatoljuk az első cella soros bemenetére, így a beírt bitek körbe forognak léptetéskor. Ha a regiszter kimenetén egyes van, akkor a következő periódusban a 8/9 osztó kilenccel oszt, míg nulla esetén 8-al. Ha a shift regiszterben az összes cella értéke nulla, akkor a 8/9 osztó nyolc perióduson keresztül 8-al oszt, vagyis a regiszter egy teljes körbefordulása 64 bemenő órajel ciklus alatt történik meg. Ha a regiszterben egy egyes van, a 8/9 osztó egyszer 9-el, hétszer pedig 8-al oszt, =65, tehát egy teljes körbeforduláshoz 65 órajelciklusra van szükség, és így tovább. A teljes osztó három vezérlőbitje ennek a nyolcbites shift regiszternek a celláit tölti fel induláskor nullákkal és egyesekkel. A nyolc cella közül pontosan annyiban találunk 12. oldal

13 egyeseket, ahány periódus alatt kilenccel osztóként kell működtetni a multiplexeres osztót. Ha a shift regiszter tartalmát az osztó kimenetének felfutó élére léptetjük, a shift regiszteren kicsorduló bitek éppen a multiplexeres osztó következő periódusának működését írják elő: ha egyes bit kerül a shift regiszter kimenetére, akkor a 8/9 osztónak a következő periódusban (lefutó élre) egyet lépnie kell, míg ha nulla érkezik, rajta marad a korábban kiválasztott fázisjelen, és nem lép tovább. Minden léptetés egy pulzus elnyelését jelenti. A 8/9 osztó kimenetét még nyolccal kell osztani statikusan, hogy a végső 64 és 71 közötti számmal osztott frekvencia előálljon. Ezt a nyolccal osztást egy három bites aszinkron számláló végzi. Az aszinkron számláló legfelső bitje (egy meghajtó inverterláncon felerősítve) szolgáltatja az osztó kimeneti jelét, melyet mérési célokból ki is vezettem a chipből. Azonban ennek a számlálónak más szerepe is van. Hogy a chip a 64-től 71-ig terjedő skálán éppen melyik üzemmódban dolgozzon, azt a három vezérlő bemeneten (A2,A1,A0) adott bináris kombinációval határozhatjuk meg. Ez a kombináció az osztásarányért felelős shift regiszterbe induláskor betöltésre kerül. Ezt a shift regisztert visszacsatolva használjuk, az induláskor beírt adat az áramkör működése során a léptetőregiszterben folyamatosan körbeforog. Azonban különböző szabványos nagyfrekvenciás kommunikáció esetén, szükséges, hogy a frekvencia szintézer gyorsan és gördülékenyen át tudjon váltani egyik vivőfrekvecniáról a másikra, azaz meg kell valósítani a frekvencia ugratást, másodpercenként akár több ezerszer is. Ez a váltás a frekvenciaosztó osztásarányának átállításával valósulhat meg, amit itt a shift regiszter tartalmának átírása jelent. Az adatot újratölteni a shift regiszterben csak akkor lehet, ha egy teljes körbefordulást követően a bitsor éppen visszaért a kezdeti pozíciójába, tehát minden periódus végén. A shift regiszter üzemmódjai között (betöltés, vagy léptetés) egy vezérlő bemenet segítségével tudunk váltani. Erre a vezérlőbemenetre a számláló kimenetét rákötve gyakorlatilag minden bejövő órajel periódusonként lehetségessé válik az osztásarány megváltoztatása. V.12. ábra: teljes architektúra 7 agyfrekvenciás digitális logikákban alkalmazott kapcsolások A gigahertzes frekvenciatartományban működő digitális integrált áramkörökben a jelek már közel sem hasonlítanak az alacsony frekvenciákon megszokott négyszögjelekhez. Ez abból adódik, hogy az áramkörök már nem tudják követni a jelek gyors változásait. A működés határához közeledve a jelek egyre inkább hasonlítanak a több szinuszos komponenst tartalmazó jelekhez, úgymond lekerekednek. Ez a jelenség annak tudható be, hogy a konstans feszültségű szakaszok (0 és 1 szintek) egyre rövidebbek lesznek, és végül 13. oldal

14 a tranziens fel és lefutások összefolynak. A jeleket ugyan továbbra is digitális szemszögből értelmezzük nullának vagy egynek, de az ilyen nagyfrekvenciás áramkörök működését már csak analóg módszerekkel, áramköri szimulációval tudjuk megfelelően vizsgálni. Nagyon jó összehasonlítást jelent, ha átgondoljuk, hogy míg 100 MHz-en üzemelő digitális áramkörök esetén ha például a fel- és a lefutási idő 0.5ns, akkor a fél periódus ideje alatt 4.5ns-ig a jel szintje konstans. Magasabb frekvenciákon pl. 1 GHz esetén 0.5ns tranziens éppen a teljes periódusidő felét jelenti! Nagyfrekvenciás digitális áramkörökben a jeleket az egyes fokozatok, áramköri egységek között szinte kivétel nélkül differenciális formában vezetik. Ennek számos előnye van, többek között ezzel sikerül növelni a közös módusú jelelnyomás okozta zajérzéketlenséget. Ugyanakkor, jelváltáskor ugyanaz a keresztirányú áram folyik tovább, csak átterelve a másik ágba, tehát nem jelennek meg az áramkör áramfelvételében éles áramcsúcsok, és ezzel a zajt is sikerül csökkenteni. ECL áramkörök Az 1 2GHz frekvencián működő áramkörök megvalósítására Si hordozón BiCMOS technológia esetén az ECL (Emitter Coupled Logic) technika kínál a fogyasztás szempontjából elfogadható lehetőséget. Az ECL áramkörök a nagy sebességet két eszközzel érik el. V.13. ábra ECL alapkapcsolás Az egyik elv az, hogy a bipoláris tranzisztorok működésük során nem mennek telítésbe, azaz végig aktív tartományban maradnak, ezáltal gyors átkapcsolásra képesek (köszönhetően annak, hogy a kollektor-bázis dióda végig zárva marad, így nem kell számolni a diffúziós kapacitással). A másik sebességfokozó gondolat a logikai szintek közötti különbség jelentős csökkentése. Így a viszonylag nagy árammal működő eszközök a terhelő és egyéb parazita kapacitásokat gyorsan tölthetik illetve kisüthetik logikai szint váltásakor. A jelek kis szintkülönbsége ugyan növeli a zajérzékenységet, viszont fontos előnye, hogy az egyébként is meglévő kapacitásokat ugyanakkora árammal rövidebb idő alatt lehet áttölteni, így tehát rövidül a tranziens. Az ECL áramkörökben a jelterjedés differenciális formában történik. A két ellentétes fázisú jel miatt az áramkör sokkal zavarvédettebb. A V.13. ábrán látható kapcsolásban a két bipoláris tranzisztor ellenütemben működik. Amikor a T 1 tranzisztor kinyit (U be1 >U be2 ), akkor a közös áramgenerátor áramának jelentős része ezen a tranzisztoron keresztül folyik. Ez az áram az R C kollektor ellenálláson feszültséget ejt. Emiatt a kimeneteken az U 1 = V I R, U 2 = V feszültségek KI CC E C KI CC 14. oldal

15 adódnak, tehát a kapcsolás egy invertert valósít meg. V.14. ábra ECL D tároló A V.14. ábrán egy ECL D tároló kapcsolási rajza látható. A közös áramgenerátor árama az órajeltől függően vagy T 5 vagy a T 6 tranzisztoron folyik át. Ha a T 5 tranzisztor vezet (U C1 >U C2, azaz az órajel logikai 1), akkor az U D1 és U D2 bemeneti feszültségektől függően vagy a T 1 vagy a T 4 tranzisztoron folyik az áram, így a kimenet felveszi a bemenet értékét. Ellenben ha a T6 tranzisztor nyit ki (U C1 <U C2, azaz az órajel logikai 0), akkor a tároló az előző kimenet értékét tárolja, mivel a T 2 és a T 3 tranzisztort az ellentétes kimenet vezérli (keresztbecsatolás). SCL áramkörök Az SCL áramkörök esetén is differenciális formában történik a jelterjedés. Hasonlóan az ECL logikákhoz, itt is kis jelszinteket alkalmazunk, aminek következtében ugyan nő a zajérzékenység, de az egyes logikai szintek között áttöltési idő jelentősen lecsökken. Akárcsak ECL logikák esetén az SCL logikák esetén is gyakorlatilag a logikai funkciók megvalósítását az áram folyásirányának a lehetséges áramutak között történő megválasztásával, átkapcsolásával lehet elérni. Így a kapcsolási tranziensekből eredő kis zaj és azzal tisztább spektrum érhető el, ami a különböző rádiófrekvenciás alkalmazásoknál nagyon fontos. Általában az érzékeny analóg részeket a tervezés során próbáljuk egymástól a lehetőségek szerint távolra helyezni, illetve elszigetelni a zajforrásként tekinthető digitális áramkörtől. Az SCL család áramkörei ebből a szempontból is előnyösek. 15. oldal

16 V.15. SCL inverter kapcsolás A V.15. ábrán látható egy SCL alapinverter kapcsolás. A T5 tranzisztor az áramgenerátor szerepét tölti be a kapcsolásban. Ennek a tranzisztornak a működés során végig a nagy kimenő ellenállású, elzáródásos tartományban kell működnie. Az áramgenerátor kimeneti ellenállásának a növelése érdekében javított áramtükör kapcsolást lehetne alkalmazni, viszont az alacsony tápfeszültség (1.8V) miatt erre nem nyílik lehetőség. A T3 és T4 tranzisztorok Gate elektródájára érkező jelnek megfelelően az áram vagy az egyik ágban (R 1 -n keresztül), vagy a másik ágban (R 2 -n keresztül) fog folyni. Ennek megfelelően az egyik kimenet V DD tápfeszültségen, a másik kimenet pedig V DD -I BIAS R feszültség értéken lesz. Látható, hogy a differenciális kimenet két aszimmetrikus jele közötti feszültségkülönbség a terhelő ellenállás értékétől és az átfolyó áramtól függ. Fontos megjegyezni, hogy a két terhelő ellenállás értékének meg kell egyezni! A terhelő ellenállásokat gyakran poliszilíciumból szokták megvalósítani. Ennek nagy előnye, hogy a hőmérsékletváltozásra történő értékváltozása nagyon jól leírható és szimulálható, valamint integrált áramkör felületén egyforma értékű ellenállás csíkok nagyon jól és pontosan megvalósíthatók. Hátránya azonban, hogy nagy a területfoglalása és körülbelül ±20% mértékű szórást szenvednek el a gyártástechnológiai szórások miatt. Nagyfrekvenciás működés esetén az R 1 és R 2 ellenállásnak a megbízható működés érdekében nagyon pontosnak kell lennie. Ez indokolja R 1 és R 2 helyett trióda tartományban működő pmos tranzisztorok(at) szoktunk alkalmazását terhelő ellenállásként [V.7]. A T3 és T4 tranzisztorok Gate elektródájára mindig valamilyen tápfeszültség közeli jel érkezik. Emiatt ezek a tranzisztorok szinte mindig elzáródásos tartományban vannak. Ebben az esetben az átfolyó áram kvázi maximális (ami jó esetben az áramgenerátor áramával egyezik meg). Azaz a V DS V GS -V THn feltételnek teljesülnie kell. Legrosszabb esetben V DS a legkisebb értékét veszi fel, a V GS pedig a legnagyobb értékét [V.10], azaz: V V V 2 SWki DS = VD - VS = VDD - R IBIAS= VCMki - Vs és V 2 SWbe GS = VG - VS = VDD - R IBIAS= VCMbe+ Vs, ahol V CMki a kimenet, a V CMbe a bemenet közösmódusú feszültsége. Ebből kifejezhető az alábbi összefüggés, ha a V CMbe =V CMki, és A az áramkör feszültségerősítése, akkor 16. oldal

17 V 2 1+ A SWbe V THn. Ha a ki és bemeneti differenciális jelkülönbség egyforma, akkor A =1. Így egy felső becslést adhatunk a differenciális jelkülönbségre, azaz a technológiától és a hőmérséklettől függő nmos tranzisztor küszöbfeszültségénél kisebb, a zajoknál nagyobb jelszint szükséges. Nyílván minél kisebb a feszültségváltozás, annál gyorsabb az áramkör A kapu késleltetésének becsléséhez [V.10] induljunk ki a kimenet (Y kimenet V ki feszültsége) időtartománybeli lefutásának egyenletéből. Ez az egyenlet azt a pillanatot írja le, amikor hirtelen a T4 tranzisztor kinyit és az áram elkezd folyni a terhelő ellenálláson keresztül (ami most épp egy pmos tranzisztor) azaz -t R L V = C ki ki VDD - VSWki 1- e, ahol R ki a kimeneti ellenállás, C L pedig a kimenetet terhelő kapacitások összessége (Source Gate, Drain Source átlapolódás, diódák kapacitásai, szubsztrát kapacitás, kimeneti vezeték kapacitása, következő fokozat bemeneti kapacitásainak az összege). A késleltetés (kapcsolás pillanatától amíg V ki =V DD -0.5 V SWki ) felírható a következő összefüggéssel: t D = Rki CL ln 2 A kimeneti ellenállás értéke meghatározható a feszültségváltozás és az áramváltozás hányadosával, azaz V I SWki R ki =. BIAS A T4 tranzisztoron átfolyó áram megegyezik a T5 áramgenerátor áramával, azaz K W 2 I BIAS = (U GS - VTHn ). 2 L A g m meredekség kifejezhető a g m di = du D GS = W K L összefüggéssel és 1 R I = BIAS g m, ki VSWki ( U - V ) GS THn minthogy U GS -V THn = V SWki, így t D 2 = K L W C V L SWki ln2 I BIAS U - V GS THn Mindebből következik, hogy a késleltetés csak a L, µ, C ox értékeitől függ. Hogy a késleltetés minél kisebb legyen, V SWki értékének a lehető legnagyobbnak kell lennie (felülről korlátozza (a) V THn ). Mivel az áramkör késleltetése nem függ az áramtól, így az áram értékének megválasztása a 17. oldal

18 fogyasztástól és a terhelő ellenállások helyfoglalásától függ (mekkora pmos tranzisztorokat helyezzünk el). Lehetőség szerint a terhelést megvalósító pmos és az nmos tranzisztorok csatornahosszúságát a technológiai minimumon valósítsuk meg, mert így csökkenthető a parazita kapacitás értéke, viszont így növekszik a technológiai szórásra való érzékenység. SCL áramkörökben a fogyasztás csökkentése érdekében mindig alacsony tápfeszültséget (1,8V) alkalmazunk. Ezért is van az, hogy nem alkalmazunk javított vagy kaszkód áramtükör kapcsolásokat, mert ebben az esetben az áramgenerátor U gen feszültsége túl magas lenne, és a felette lévő tranzisztorok működését (differenciál pár, ellenállást megvalósító tranzisztorok) erősen zavarná. Amint látható, az SCL áramkörök működése az analóg működéssel van közvetlen kapcsolatban. Ennek megfelelően a méretezés analóg módon történik, munkaponti számításokkal és tranziens szimulációkkal. Komoly gondot kell fordítani a hőmérséklet hatásainak és a technológia szórásának a figyelembevételére is. Az alapok tisztázása után az ECL áramkörökhöz hasonlóan felépíthetünk bonyolultabb logikai funkciót megvalósító áramköröket. Frekvenciaosztó megvalósításához, mindenképp szükségünk lesz D tárolókra, melyekből felépíthető egy T master-slave flipflop (V.16. ábra) V.16. ábra SCL T master-slave flip-flop 8 Layout tervek A layout megtervezése során az integrált áramkör gyártásához szükséges maszkok rajzai állnak elő. Lényegében ekkor történik meg az integrált áramkör végső fizikai terveinek az elkészítése. Nagyfrekvenciás integrált áramkörök tervezésénél számos egyéb tervezési szempontot kell figyelembe venni. Nagyon fontos ügyelni arra, hogy azon vezetékeket, amelyeken nagyfrekvenciás jelek terjednek, a lehető legmesszebb vezessük a szubsztráttól, ezzel is csökkentve a parazita kapacitások értékét, ezzel is csökkentve a jelterjedési időt. Fontos, hogy ezen vezetékeket ne vezessük át más tranzisztorok Gate elektródája felett, mert a 18. oldal

19 kapacitív csatolás következtében azok hibás működéséhez vezethet (eltolódhat a munkapont, kinyithat a tranzisztor). Differenciális formában terjedő jeleket szimmetrikusan, ugyanazon a jelúton, ugyanazokon a rétegeken, ugyanannyi átmenettel (kontaktusok, viak) vezessük egymás mellett, hogy rájuk a különböző környezeti hatások, esetleg más tranzisztorok kapcsolásából eleredő zavarok egyformán hassanak. Ezen zavarok szerencsére a közös módusú jelelnyomás miatt nagy részben kiszűrődnek az ECL illetve SCL kapuk bemenetein. A két (szomszédos) fémréteg közötti parazita kapacitás értéke kétszer nagyobb, mint a felső fémréteg és a szubsztrát között lévő parazita kapacitás értéke, ezért el kell kerülni, hogy a felső fémrétegen haladó vezetékek együtt fussanak. Érdemes legalább egy csíkszélességnyi távolságot hagyni a két fémrétegen haladó vezeték között, hogy még az oldalfalak közötti szórt kapacitás értéket is csökkentsük. Ez különösen fontos BiCMOS technológia alkalmazása esetén, amikor a bipoláris tranzisztorok bázis és kollektor kivezetéseinél, ha a két vezeték egymás felett halad, nagyon nagy lesz a Miller-kapacitás, ami jelentősen lassíthatja a bipoláris tranzisztorok, így az egész áramkör működését. Fontos, hogy minden tranzisztort egyforma irányítottsággal helyezzük el, mivel a különböző kristálytani irányokban más és más a töltéshordozók mozgékonysága. A technológiai szórások nemkívánatos hatásainak elkerülése végett szerencsés, ha a különböző elemeket (tranzisztorok, ellenállások) hasonló tájolással helyezzük el. Ha két egyforma elemet nem egyforma irányítottsággal helyezünk el, akkor a technológiai szórások (maszk illesztés hibája, alámaródás, stb.) miatt például az egyik áramköri elem szélessége (W), míg a másiknak a hossza (L) változik. Layout tervezés során a bottom-up tervezési metodikát alkalmazzuk, azaz először az egyes cellák layout rajzát tervezzük meg, majd ezeket felhasználva, egymás mellé rakva és összehuzalozva elkészül a teljes áramkör layout rajza. ECL frekvenciaosztó layout terve Az egyes cellák magassága (132 µm), tápsínek elhelyezése, vastagsága, a cellákat felépítő alkatrészek elhelyezése azonos. A földsín és a tápsín vízszintesen húzódik végig a cellán, és minden cellánál az azonos szélességű vezeték azonos magasságban halad. Így ha a cellákat egymás mellé helyezzük, akkor a cellák tápellátása automatikusan megoldott. A cellán belül legfelül vannak az ellenállások, alattuk a bipoláris tranzisztorok és ezek alatt az áramgenerátorokat megvalósító MOS tranzisztorok (V.17. ábra). A földsín és a MOS áramtükrök tranzisztorait vezérlő jelsín (referencia feszültség) közé minden cellánál legalulra még egy kapacitás került, aminek a szerepe az, hogy a vezérlő jelre kerülő esetleges nagyfrekvenciás változásokat szűrje. Értéke 1-2 pf nagyságrendű. 19. oldal

20 Ellenállások Bipoláris tranzisztorok Áramgenerátorok Kondenzátorok V.17. ábra A cella felépítése A zajok elleni további védelem a cellát körülvevő keretdiffúzió. Ez egy erősen adalékolt p- típusú diffúzió. Ez a diffúziós csík körbeveszi a cellát, és a legnegatívabb feszültségű pontra, azaz a földre van kötve. Szerepe az, hogy a szubsztrát felé injektált áramokat összegyűjtse, és a földbe vezesse elkerülve ezzel, hogy egy adott cella a szomszédos cella működését megzavarja. Ez főleg az analóg és digitális, azaz a vegyesjelű-áramköröknél (Mixed-Signal) nagyon fontos, mert a gyors digitális áramkörök sűrű jelváltásai megzavarhatják az analóg áramkörök működését. A cellán belüli összeköttetéseket a nagy működési sebesség miatt lehetőség szerint fémrétegen valósítottam meg. A fémcsík késleltetése a kis négyzetes ellenállás és a szubsztrát felé fellépő kis parazita kapacitás miatt elhanyagolható, míg egy diffúziós vagy poliszilícium vezeték a fémhez képest jelentős késleltetéssel rendelkezik, ezért nem használható nagysebességű jel vezetésére, vagy egy jel távolra való elvezetésére. Távoli összeköttetésekhez lehetőség szerint a felső fémréteget kell használni. A fémvezetékek terhelhetősége a vezeték szélességétől függ: körülbelül 1mA áramterhelésenként 1 µm szélességet kell tervezni. A legtöbb vezetéken azonban nem folyik nagy áram, ezért az adott technológia által előírt minimális szélességűek (0.9 µm) lehetnek. Az áramköri szimulációk azt mutatták, hogy a teljes áramkör maximális áramfelvétele 3mA (nominális technológiai szóráson), így a tápvezetékek csíkszélességét 5µm-re választottam. Az azonos típusú cellák (D tároló, NAND kapuk, inverterek, stb.) csak a MOS tranzisztorok számában és az ellenállások méretében különböznek. A bipoláris tranzisztorok és ezek összeköttetései minden cellában ugyanazok. 20. oldal

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Laptop: a fekete doboz

Laptop: a fekete doboz Laptop: a fekete doboz Dankházi Zoltán ELTE Anyagfizikai Tanszék Lássuk a fekete doboz -t NÉZZÜK MEG! És hány GB-os??? SZEDJÜK SZÉT!!!.2.2. AtomCsill 2 ... hát akkor... SZEDJÜK SZÉT!!!.2.2. AtomCsill 3

Részletesebben

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés 1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2. Digitálistechnikai alapfogalmak II. Ahhoz, hogy valamilyen szinten követni tudjuk a CAN hálózatban létrejövő információ-átviteli

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése NAGY GERGELY Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszék gregn@freemail.hu Kulcsszavak: integrált hômérséklet-érzékelôk, kisfogyasztású áramkörök, áramreferencia-áramkör

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök Az elektronikus kommunikáció gyors fejlődése, és minden területen történő megjelenése, szükségessé teszi, hogy az oktatás is lépést tartson ezzel a fejlődéssel.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak?

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak? Mi az UPS? SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK UPS Az UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM OR SUPPLY) (megszakítás nélküli áramellátó rendszer vagy tápegység, más kifejezéssel szünetmentes tápegység)

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása

MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása NEMES MIHÁLY (BME HEI) Bevezetés Az alábbiakban egy leírási módot ismertetünk, amellyel MOS LSI áramkörök elemei jellemezhetők dinamikus szempontból.

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Teljesítményelektronika szabályozása Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Szakirodalom 1. Ferenczi Ödön, Teljesítményszabályozó áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 2. Ipsits Imre,

Részletesebben

Mé diakommunika cio MintaZh 2011

Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mekkorára kell választani R és B értékét, ha G=0,2 és azt akarjuk, hogy a szín telítettségtv=50% és színezettv=45 fok legyen! (gammával ne számoljon) 1. Mi a különbség

Részletesebben

Led - mátrix vezérlés

Led - mátrix vezérlés Led - mátrix vezérlés Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. Led mátrix vezérlő felépítése: Mátrix kijelzőpanel Mikrovezérlő panel Működési elv: 1) Vezérlőpanel A vezérlőpanelen található a MEGA8

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés SA03 HEAD vezérlőegység oldal: 1 összes: 5 SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca SA03 típusú vezérlőegységet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK 1. DAC egységek A D/A átalakító egységekben elvileg elkülöníthető egy D/A dekódoló rész és egy tartó rész: A D/A dekódoló diszkrét időpontokban a digitális értékéknek megfelelő amplitúdók

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TERVEZÉS A GYAKORLATBAN Szomolányi Tiborné 2009 november Fejlesztés tervezés folyamata 1 Felmérési terv 3 2 Szabványok, gyártók adatai Becslések, Evolúció folyamata referenciák Üzleti terv Fejlesztéstervezés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny SCHWARTZ 2012 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2012. november 10. Befejezetlen kísérlet egy fecskendővel és egy CNC hőmérővel A kísérleti berendezés. Egy

Részletesebben

Önálló laboratórium beszámoló

Önálló laboratórium beszámoló Önálló laboratórium beszámoló Dolgozat címe: Beltéri helymeghatározás ultrahang segítségével...... Konzulens(ek) neve: Tihanyi Attila... (Külső cég neve:... címe:... A Hallgató a kitűzött feladatot megfelelő

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

Alternatív kapcsolás. Feladat

Alternatív kapcsolás. Feladat Alternatív kapcsolás Az épületvilágítási áramkörök közül igen elterjedt az a megoldás, amikor egy világító készüléket két különböző helyről lehet működésbe hozni, illetve kikapcsolni. Ha a világítás működik,

Részletesebben

A 4 FEJES EMOTION RF4

A 4 FEJES EMOTION RF4 EURÓPÁBAN ELSÔKÉNT MAGYARORSZÁGON A RÁDIÓFREKVENCIÁS CSÚCSKÉSZÜLÉK A 4 FEJES TÖBB PÓLUS, KOMBINÁLT ERÔTÉR, FOKOZOTT HATÉKONYSÁG 1 Innováció A multipoláris rádiófrekvenciás technológia a legújabb tudományos

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

Digitális elektronika gyakorlat

Digitális elektronika gyakorlat FELADATOK 1. Felhasználva az XSA 50 FPGA lapon található 100MHz-es programozható oszcillátort, tervezzetek egy olyan VHDL modult, amely 1 Hz-es órajelet állít elő. A feladat megoldható az FPGA lap órajelének

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic. Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.hu Felharmonikus fogalma Felharmonikus áramok keletkezése Felharmonikus

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C.

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C. 6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK Számítógépekben, műszerekben, vezérlő automatákban alapvető szerep jut az olyan áramköröknek, melyek valamilyen logikai összefüggést fejeznek ki. Ezeknek a logikai áramköröknek az

Részletesebben

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Bevezető Bool algebra Egy állítás vagy IGAZ vagy HAMIS Egy esemény bekövetkezik vagy nem Logikai változóként kezelhetjük, amely

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Mobil Informatika TDM keretek eszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Dr. Kutor László http://nik.uni-obuda.hu/mobil MoI 3/32/1 MoI 3/32/2 beszédátvitel folyamata beszédátvitel fázisai

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Magyar Oldal AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 -as sorozat 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 10-12 AirSense

Részletesebben

IDAXA PiroSTOP Tűzjelző központ Rendszerleírás

IDAXA PiroSTOP Tűzjelző központ Rendszerleírás 2004/0177/051 IDAXA PiroSTOP Tűzjelző központ Rendszerleírás HEXIUM Műszaki Fejlesztő Kft. 1134 Budapest, Váci út 51/b Tel.: (+36 1) 320-8338 Fax.: (+36 1) 340-8072 www.hexium.hu E-mail: mail@hexium.hu

Részletesebben

Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata

Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio alapítvány számára Szántó Péter, 2013. Bevezetés Az FPGA-ban megvalósítandó jelfeldolgozási feladatok közül a legfontosabb

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Általános útmutató FIGYELMEZTETŐ VIGYÁZAT

Általános útmutató FIGYELMEZTETŐ VIGYÁZAT Általános útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használná a készüléket. Ez az útmutató információkat ad arról, hogyan kell üzembe helyezni és használni a készüléket. A használati

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata

Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Aktív szűrő fizikai modell vizsgálata Löcher János 2001. szeptember 12. 1. Bevezető Nemlineáris

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop)

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop) Számítógép Számítógépnek nevezzük azt a műszakilag megalkotott rendszert, amely adatok bevitelére, azok tárolására, feldolgozására, a gépen tárolt programok működtetésére alkalmas emberi beavatkozás nélkül.

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

Mikrohullámú sütő időzítő relé

Mikrohullámú sütő időzítő relé Hát hogy is keződött? Mikrohullámú sütő időzítő relé Közel 20 év után és pár ezer kapcsolás után igy néztek ki az időzítő belső kapcsoló kontaktjai. Teljesen szétégve és teljesen elfogyva a kontaktok.

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni.

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni. Működés A lézerteljesítmény vezérlése a Z tengely pozíciója alapján történik. A tengely koordinátát a CNC marógépeken szokásos, negatív irányban növekvően értelmezzük. A kimeneten megjelenő PWM jel kitöltési

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Channel Expander 1.xx Használati útmutató

Channel Expander 1.xx Használati útmutató Channel Expander 1.xx 1. oldal 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 Áttekintés...4 A készülék rögzitése...5 Tápfeszültség csatlakoztatása...8 Öntözés vezérlő csatlakoztatása...8 Szelep kimenetek

Részletesebben

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek Dr. Maros Dóra Cellák A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Többszörös hozzáférési technikák FDMA(Frequency Division Multiple

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mádai László. Logikai alapáramkörök. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Mádai László. Logikai alapáramkörök. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Mádai László Logikai alapáramkörök A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50

Részletesebben

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer DMS 70 Beltéri hangosítások Konferenciák Szemináriumok, Iskolai alkalmazások Élőzenei / Klub hangosítások AES 128 bites titkosítás Dinamikus frekvencia-választás Szabadalmaztatott D5 akusztika Stúdióminőség

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Basic RK 100 Árszorzós Mérleg ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ... 3 TÁRÁZÁS... 3 TÁRA RÖGZÍTÉSE.... 3 KÉZI TÁRÁZÁS... 3 KÉZI NULLAFOGÁS.... 3 EGYSZERŰ ÁRSZORZÁS... 3 EGYSÉGÁR RÖGZÍTÉSE... 3

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880

Részletesebben

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN. ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak

Részletesebben

CS Lilin PIH-800II. Kezelő

CS Lilin PIH-800II. Kezelő CS Lilin PIH-800II Kezelő Telepítési útmutató A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva,

Részletesebben

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök Az analóg bementi perifériák az egyenfeszültségű vagy egyenáramú analóg bemeneti jelek fogadására és digitalizálására szolgálnak. A periféria részei (4-2. ábra): a jelformáló áramkörök, a méréspontváltó

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben