Megközelítések, elméletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megközelítések, elméletek"

Átírás

1 1 Megközelítések, elméletek legközkeletőbb félelmek a megbízhatóság kérdése (nem tudhatod, ki van a másik oldalon, kivel kommunikálsz), a hitelesség (lehet-e hinni a világhálóról szerzett információknak), a valóságérzék elvesztése (akik túl sok idıt töltenek a hálózaton, elvesztik a valósággal való kapcsolatukat), az elidegenedés (a számítógép rabjai a valós kapcsolataikat fokozatosan leépítik), az identitás elvesztése (az interneten bárki vagy bármi lehetsz, csak egy idı után azt nem tudod, ki is vagy valójában), az agresszió (a számítógépes játékok életidegenek és erıszakossá tesznek), a pornográfia és pedofília, a szélsıségek megjelenése (az internet a ferde hajlamú és a szélsıséges nézeteket valló emberek kedvelt találkahelye), a kommunikáció elszürkülése (az új eszközök miatt elvész a személyes kommunikáció sokszínősége, a nyelvünk elsatnyul), data-szmog (belefulladunk az információs óceánba, nem tudunk eligazodni az interneten fellelhetı sok-sok információ között).

2 2 A technika mindent megold, megjavít, rendbetesz Lelkes futurológusok Technofilok Apostolok A pozitív futurológiai állásponttal az a legnagyobb probléma, hogy kritikátlan és nem kellı mértékben ember-központú. Az IKT egyes csoportokat erısít, másokat gyengít Athén: Kiszélesedı szólásszabadság Demokrácia intenzitása nı Nemi, a lakóhelytıl függı, és egyéb egyenlıtlenségek csökkennek Civil kontroll a hatalom felett Orwell A technológia a hatalom eszköze Megvigyelés minden színtéren Manipuláció Dezinformáció

3 3 A technológia nem semleges. Társadalmi, politikai és gazdasági jelentéseket hordoz. Akinek kalapács van a kezében, mindenben szöget lát. Az internet forradalmi, de nem utópikus. Többnyire teljesen hétköznapi tartalommal van tele. A kormányzatnak fontos szerepe van. Új szabályok. Az információ nem tudás és nem bölcsesség. Az információt meg kell védeni. Meg kell adni a lehetıséget, hogy mindenki szabadon rendelkezhessen a saját szellemi tulajdonával. A közösségnek kell profitálnia a változásokból. A technológia megértése a globális polgárrá válás záloga. még több technológia nem egyenlı még jobb, vagy minıségileg más társadalommal. A társadalmak történeti szakaszolása a hetvenes, nyolcvanas évekre új irányt vett. 71 poszt indusztriális társadalom 74 információs forradalom 76 ipari-technológiai társadalom 81 információs társadalom 83 számítógép állam Információs társadalom A XX. és XXI. évszázad társadalmának jelzıje, amely az információ áramlásának, az információ birtoklásának fontosságát, társadalmi szempontból is kiemeli.

4 4 1. Az információs társadalom a kapitalizmus sikeres ezredfordulós alkalmazkodási alakváltozata 2. Az információs társadalom a kapitalizmust felváltó minıség elıszobája 3. Az információs társadalom a hierarchizált társadalmak tagadásának kezdete 4. Az információs társadalom a poszt humán világállapot elıfutára A társadalmi átalakulást hullámokban értelmezi. Az elsı: agrártársadalom A második: ipari társadalom A harmadik: információs társadalom Az egyes hullámok dominanciát, de nem kizárólagos létformát jelentenek

5 5 Energiaforrás: ember(fizikai) vs gép vs technológia+ember (szellemi) Temelés: univerzálisan, kis tételben vs specializáltan, nagytételben vs specializáltan egyedi termékek kis tételben Munkahely: faluközösség vs város vs otthon vagy bárhol Család: falusi nagycsalád vs szocialista kiscsalád (Mézgáék ) vs szinglik, vegyes családok Oktatás: privilégizált köröknek vs tömegesen vs egyéni utakon, speciális ismeretek Nem formális tanulás, gyerekmunka újraértelmezése, formalizált tudásszintek eltőnnek: érettségi, diploma Termelési keret: céhes ipar vs (halhatatlan) óriásvállalatok vs kkv szint, (szóródó bevételekkel), outsourcing, networking Mővészetek: udvari muzsikusok vs centralizált szinfonikusok vs szubkultúrák Információkezelés: szóban, gesztosokkal vs dokumetáltan nagy volumenben vs elektronikusan kevésbé rendszerezve inkább rákeresve

6 6 Beszéd Írásbeliség Informatizált kommunikáció A fenti információ kezelési módok egymáshoz képest fejlıdési lépcsıt jelentenek, kiegészítve, nem felváltva az elızıt. Nem csak adatközlés! Közlı információ - kommunikációs csatorna befogadó információ értelmezése Értelmezés : in-formáció Áru szerep értéke van Nem áru szerep ha átadom nekem is megmarad

7 7 Munkaerı szerkezet változása Információs energia Információs közmő Emberi élettevékenység változásai

8 8 A termékek elıállításához az alapanyagon a technológián, a munkaerın kívül más is kell: információ A tudás mint hozzáadott érték Mit, hol, kinek, hogyan gyártsanak 90-es évek, USA: termék: 1 rész elıállítás, logisztika + 7 rész info tevékenység Vállalati és társadalmi igény Postai szolgáltatások telefon mobiltelefon Internet elérés megjelenés az interneten A társadalom értékítélete: mennyit hajlandó áldozni rá Kritikus Tömeg (penetráció)

9 9 Tevékenységek Munkatevékenység Szabadidıs tevékenység Alvás/pihenés Egyéb A várható életkor növekedésével nemcsak az arányok változnak, hanem a nominálértékek is nınek

10 10 A tárolási technika fejlıdése 1bit 1bit 10~100 bit több millió bit Másfél- két évente 2x sebesség 2x kapacitás Fele méret Termékek: Processzorok, memóriák, távközlési és integrált alkatrészek.

11 11 Jellemzık Integrált tranzisztorok száma Szervezés (bitek száma) Sebesség (MIPS, MHz) Feldolgozás Specialitások

12 12 A processzorok és a memóriákhoz hasonló fejlıdési ütem Tárolás: mágneses, optikai, magneto-optikai, elektronikai elven Jellemzık: kapacitás, adatátviteli sebesség, adatelérési sebesség Mi lehet ez?

13 13 Párhuzamosan folyó fejlesztések Massachusetts Institute of Technology (MIT) ( ), Rand Corporation védelmi célú kutatásain ( ) brit National Physical Laboratory számítógép-hálózati projekt ( ) 1967 októberében találkoztak egy, a Tennessee állambeli Gatlinburgban tartott szimpóziumon, ahol Larry Roberts az ARPANET elsı tervét nyilvánosságra hozta.

14 14 háborús körülmények közötti biztonságos, csomagkapcsolásos alapú hadszíntéri beszédkommunikációról folytattak Albert Wohlstetter rámutatott, hogy a szovjet rövid hatótávolságú rakéták percek alatt megsemmisíthetik a légi bázisokat és a Nyugat védtelen marad. Baran a MIT-s McCullough nyomán adaptív, redundanciával rendelkezı parallel processzálási rendszert képzelt el, ami képes önmagát rekonfigurálni és mőködıképességét megırizni még akkor is, ha egyes részei megsemmisültek. A koncepcióban nem nehéz felismerni a csomagkapcsolás és az internet ismertetı jegyeit. Mőve Az elosztott Kommunikációs Hálózatokról" 1964-ben jelent meg. Az ARPANET-hez vezetı számítógép hálózati kutatási programot a MIT kutatási erıforrásaira támaszkodva októberében indították. Az ARPA-t akkoriban DARPA néven jegyeztek, mivel neve elé sokatmondóan odakerült a Defence" (Védelmi) szó. A program elsı vezetıje az MIT-s J. C. R. Licklider 1962 és 1973 között a csomagkapcsolt hálózat fejlesztése DARPA program 1973-ban csomagkapcsolt hálózatok összekapcsolási technikáinak és technológiáinak a kutatását. A projektet akkor Internetting"-nek nevezték

15 15 Személyi számítógépek tömeges terjedése ( 80) A helyi hálózatokon nem kell változtatni -> a felhasználói hurok szinte ingyen van Dinamikusan fokozódó, üzletileg is versenyképes kommunikációs formák Megjelenı tartalmak ( www 90)

16 16 1. Minden hálózat önálló, nem kell módosítani az internethez való csatlakoztatáshoz. 2. A kommunikáció legjobb igyekezet" (best effort) típusú, azaz maga a hálózat nem törıdik vele, hogy a csomag célba ér-e vagy nem, hiszen szükség esetén a forrás úgyis újra elküldi. 3. A hálózatok fekete dobozokon" (gateway, majd router) keresztül csatlakoznak egymáshoz. A gateway egyszerő, nem jegyez fel semmit a rajta áthaladt csomagokról, nem valósít meg bonyolult folyamatokat. 4. A hálózatban nincs globális szintő ellenırzés 1962 és 1973 között a csomagkapcsolt hálózat fejlesztése Nincs meghatározott útvonal = nincs menedzselés A hálózat csomópontjain áthaladva a csomagok további adatokkal egészülnek ki vagy ezen adatok levágásra kerülnek. A címet és az útvonalat a csomag tartalmazza

17 17 Csomag: adott mennyiségő információ (pl. egy részlete) plusz azonosító (minimum: honnan-hová). Mint egy postai csomag: van tartalma és be van csomagolva, rajta kívül a teljes címzés; ha egy gazdátlan csomagra bárhol rátalálunk, a rajta levı cím alapján kézbesíthetjük! Az IP ú.n. datagram típusú protokoll (datagram = összeköttetésmentes kommunikácó): szemben pl. a telefonnal, nem jön létre összeköttetés a küldı és a címzett között a csomag csomópontról-csomópontra vándorol, store-andforward elven ( tárolj és továbbíts ) ha megsérül, elveszik, az IP nem ad semmilyen visszajelzést (ezért felette kell egy további protokoll, ha fontos, hogy minden adatcsomag célba érjen) Postai analógia: írok egy ajánlott levelet a címzettnek vagy felhívom, hogy csomagot küldtem, kérem, jelezzen vissza, ha megkapta, vagy egy hét múlva, ha addig nem akkor küldöm újra Címe a host -oknak van (gép, szerver, munkaállomás) Struktúra: a hálózat címe + host címe Mőszakiaknak: 32 bites cím, speciális decimális ábrázolás. Elég sok címet ki lehet osztani, de lassan kifutunk belıle. (Pl az én gépem) Az IP-protokoll új változata, az IPv6 gyakorlatilag kimeríthetetlen címtartományú Ritkán kell ismerni, a gépünk értelmezi ill. használja Helyette felhasználói szinten: domain-típusú címzés Általában: <szerver neve> <szervezet> <szervezet típusa> Pl. vagy ittk.bme.hu Az ittk nevő szerver a mőegyetemen (BME), amely Magyarországon van bejegyezve (hu) Amerikában : szervezet típusa alapján 3-betős kód, pl..com.org.edu.net.gov Név IP-cím fordítás (oda-vissza): domain name server-ek (DNS)

18 18 FTP: File Transfer Protocol Telnet SMTP: Simple Mail Transfer Protocol HTTP: Hypertext Transfer Protocol SNMP: Simple Network Management Protocol DNS: Domain Name System RTP: Real Time Protocol Cél: file (adatállomány) letöltése távoli számítógéprıl, feltöltése távoli gépre FTP file transfer protocol ezen alapszik a file transzfer FTP alkalmazás: ennek használatával tudjuk a file transzfert lebonyolítani, eftépézni, sok ilyen software van, többnyire ingyenesek Interaktív, parancsok segítségével folyó kommunikáció, pl. Open, get, bye File formátumok: text (ASCII) Bináris (pl. program, audió, video, Word doc) Jogosultság: <login id>, <password> Anonim file szerver: <anonymous>, <guest>

19 19 Szükséges komponensek: Mailbox (tárhely a gépen) Mailbox address ( software) Levélformátum: fejléc + törzs Fej: To: (címzett), több is lehet Cc: (másolat), több is lehet cc: carbon copy Subject: (tárgy) Nem látható mezık (pl. a küldı címe) cím: Használat Kliens program segítségével (pl outlook express, Pmail, Eudora) Több szolgáltatás Tárolja a gépen a leveleimet (nem a szerveren) Helyhez (géphez) kötött Webfelületen Speciális szolgáltatók (Pl. fre , hotmail, drótposta, stb.) Bárhol, ahol van böngészı tudom használni. Kevesebb szolgáltatás (írás, olvasás, törlés, csatolás, stb.) Csak azok a leveleim vannak meg, amelyek a szerveren vannak (korlátozott tárterület : Kvóta) Az újabb fejlesztésekben (gmail) a kvóta már kevésbé jelent akadályt

20 20 Spiced Pork And Ham = Löncshús, avagy Monty Python Flying Circus jelenete kéretlen levél, a szerelmes ek közé furakvó nyálkás féreg, a direktmarketing penésze a mézecskalács-szíveken SPAM = Kéretlen Valaki rengeteg azonos tartalmú -t küld ki (általában nem a saját gépérıl/címérıl) Sokszor erotikus tartalmú hirdetések, és/vagy el akarnak adni nekünk valamit Az címre vigyázni kell, mert ha felkerül egy ilyen listára akkor nincs megállás A SPAM-re ne válaszoljunk (ha megtesszük a címünket garantáltan mőködı -ként fogják tovább árulni) Az internetes kommunikációk során nem tudunk a hangulatunkra utaló jelzéseket adni. Ezért jöttek létre a smiley-k ;-) ;-( 8-) Most normál hangerıvel, MOST PEDIG KIABÁLVA KOMMUNIKÁLOK

21 21 Internetes fájlszerver és a saját géünk közti adatcserére Authorizáció szükséges: belépési név, jelszó Régebben utasításokkal, parancssorokkal, jelenleg fájlkezelıkbe építetten. Klasszikus használata visszaszorul, felváltják a webes megoldások Instant messaging=azonnali üzenetküldı szolgáltatás MSN messenger, goggle talk, skype, stb. A partnerek kölcsönös igazolás után: Láthatják egymás online állapotát Kommunikálhatnak Írásban Szóban Videókonferenciával Adatokat küldhetnek és fogadhatnak Alkamazásokat közösen használhatnak (pl. játékok) Napjainkban intenzíven terjed Fejlıdési irányai: kapcsolt szolgáltatások (pl.: voic ), mobil eszközökre készült klónok

22 Hagyományos szöveg: olvasás szekvenciálisan, a szerzı által meghatározott sorrendben. Ettıl eltérı keresés: csak elıre-hátra módon Hipertext (hypertext): Elsıdleges szöveg (primary text) Horgonyszöveg (anchor text), linkek További szövegek A hipertext alapú dokumentumok elhelyezkedése: a számítógépünk tárolójában, CD-n, az Interneten, az intranetünkön, Multimédia: audio-vizuális tartalom integrált formában, számítógép-vezérelt kezeléssel és bemutatással 1968, D. Engelbart: egér (mouse) Hipertext > hipermédia: szöveges információ -> multimédia Pl.: Salzburg honlapja: alapszöveg, multimédia linkekkel: Web-kamerás élıkép a közeli hegytetırıl, milyen az idıjárás További linkek túralehetıségekrıl Kép Mozart szülıházáról Link az életrajzi szövegre Linkek zenei bejátszásról pl. a Kis éji zene 22

23 23 Koncepció: CERN WWW: a Web-server koncepciójának kiterjesztése a világhálóra Böngészık (browser-ek) Browser vs FTP Megmutatja a tartalmat Elrejti a kommunikációt a felhasználó elıl Hipertext, hipermédia URL unifrom resource locator Pl.: A World Wide Web az emberiség történetében az elsı olyan média, amely lehetıvé teszi saját gondolataink átadását minimális költségekkel elvileg több millió ember számára. Ez a lehetıség rengeteg ember érdeklıdését keltette fel, ami az Internet és ezen belül a World Wide Web példátlan növekedését eredményezte. A WWW elterjedésével az Internet is alapvetıen átalakult, elnyerte mai arculatát. Akadémiai-kutatói hálózatból jórészt üzleti és hobbi hálózattá vált, egyben jelentıs szerephez jutott a szórakoztató és tájékoztató médiák körében. Nagyok a várakozások és a lehetıségek. Minden bizonnyal a Web lesz a közeljövı információs országútja, integrálva az Internet többi szolgáltatását. Web alapú rendszerek, Webes felületen megvalósított chat, fájlok letöltése weboldalakról, stb.

24 24 Szöveg (álló) kép Hang Mozgókép Egyéb fájlok Mőködtetı rendszer (szoftver)

25 25 Általános formátuma a HTML Hyper Text Markup Language Leíró nyelv: Olyan mint egy programkód, amely folyamatosan megadja mit és hogyan kell megjeleníteni. A formátum és a szöveg egyetlen fájlban van; keverten. Egyéb formátumok: PDF, DOC, RTF

26 26 Compuserve GIF Veszteségmentesen tömörített kép (Huffmann) 256 fajta szín lehet egy képen Alkalmazása: vonalas, kontúros, kevés színt felhasználó ábrák megjelenítésére óta használják JPEG vagy JPG Katonai fejlesztésnek indult Elnevezés: Joint Pictures Expert Group A látás fiziológiájának vizsgálata alapján készítettek képtömörítı algoritmust Megállapításaik: Az emberi szem színfelbontása kb. egyötöde a fényerı felbontásának A látott kép nem érzékel éles kontrasztokat, csak átmeneteket Egy egy képrészleten korlátozott az elıforduló színek száma A tömörítés jellemzıi Veszteségesen tömörített kép Kb 16 millió szín lehet egy képen ( 2 32 darab) Változtatható tömörítési/minıségi arány Alkalmazása: fotorealisztikus képek megjelenítésére

27 27 Eleinte Midi szabványú háttérzene (Wav) MP3 Az MPEG videóformátum hangtömörítésébıl fejlıdött ki Újabb lépcsı a személyes hangrögzítés történetében Fonográf magnetofon MP3 Jellemzıi Veszteségesen tömörített hanganyag Változtatható tömörítési/minıségi arány Közel cd minıség esetén 1:10 tömörítés Real audio RA Élı, vagy on-line hangközvetítésekre. Adaptivitás a sávszélességhez Elsı igazi streaming média

28 28 AVI: Audio Video Interlaced Több tömörítési eljárás és szabvány (Codec-ek) MPEG, MPG : Motion Pictures Expert Group JPEG alapok mellett a további megfigyelések A mozgókép elemi képei között kicsi a különbség Elég csak ezt a különbséget kódolni A köztes képeket ki lehet számolni Veszteséges, minıség/tömörítési arány szerint skálázható eljárás MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4->adaptív a képtartalomhoz. DVD, DIVX, XVID Tömörítési eljárások MNP 5 -> folyamatos, pl. az analóg modemek használják Zip (arj): Veszteségmentes, kis mértékben skálázható eljárás (Huffmann kódolás alapjain) Rar : progresszív tömörítési eljárás (több fájl alapján optimálisabb kód) Egyéni tömörítések (típus specifikus) Meglévı erıforrások: nagy tárkapacitás, nagy számítási sebesség Hiányzó erıforrások: nagy sávszélesség Igények : egyre több releváns adat gyors átvitele Megoldás: a RELEVÁNS adatokat az átvitel során tömöríteni kell.

29 29 Új igény > új formátum az interneten Probléma: A régebbi böngészı nem ismeri Megoldás: Plug-in kiegészítések Ha beválik az új formátum akkor a böngészı következı verziójában már szerepel.

30 30 Megjelent az igény az interaktivitásra és az automatizálásra Szükségessé vált a böngészı és a szerver közötti adatcsere kiegészítése programmodulokkal CGI: szerveroldali script (cookie, vendégkönyv közvetlenül a weblapról) Java és Java Script: szerver ill. kliensoldali script (weboldal átirányítás, dinamikus menük) Flash: vektorgrafikis animáció a www igényeire szabva (Multimédiás weboldalak, stb.) Személyes, on-line kapcsolat Sok felhasználó között Irc Chat Fórumok Korlátozot számú felhasználó között Videokonferencia IP telefon Instant messaging azonnali üzenezküldı szolgáltatások: MSN, Skype, Gtalk stb. Erıforrás-, adatmegosztás, adatcsere szolgáltatások

31 31

32 32 Divatnév, divathullám Azok az alkalmazások Web2 jellegőek amiknek információs értékét nem az üzemeltetıje teremti meg, hanem a szolgáltatást használó közösség Nem Web2 pl.: google.com avf.hu origo.hu, fre .hu Web2 pl.: blog.hu iwiw.hu youtube.com társkeresık

Párhuzamosan folyó fejlesztések

Párhuzamosan folyó fejlesztések 1 Párhuzamosan folyó fejlesztések Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1961-67), Rand Corporation védelmi célú kutatásain (1962-65) brit National Physical Laboratory számítógép-hálózati projekt

Részletesebben

Kódoló. Csatorna: jel, zaj

Kódoló. Csatorna: jel, zaj 1. A kommunikáció információelméleti modellje és az információmennyiség. Adó Kódoló Dekódoló Vevı Csatorna: jel, zaj A kommunikáció során a forrás (adó) az, aki az információ közlés kiindulópontja. A kommunikálás

Részletesebben

A webprogramozás alapjai

A webprogramozás alapjai A webprogramozás alapjai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes azonos címő fıiskolai jegyzetének felhasználásával és kiegészítésével készítette Dr. Kopácsi Sándor 1 Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 3 1.1 A tantárgy

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció - 1 - Információ és kommunikáció Összeállítás Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ECDL Multimédiás oktatórendszere tananyagából - 2 - Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szerverek, munkaállomások...

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET. Tartalomjegyzék. Internet 330

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET. Tartalomjegyzék. Internet 330 : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET Tartalomjegyzék Internet 330 Egy kis történet 330 Az Internet 330 Legelterjedtebb Internetes szolgáltatások 332 World-Wide Web (WWW) 332

Részletesebben

Internetes Kommunikáció

Internetes Kommunikáció Internetes Kommunikáció Fráter Éva Gabriella Informatikus könyvtáros 2. évf. A telefon, a rádió, a televízió, az internet és a mobiltelefon mára már természetes, minden nap használatos eszközökké váltak.

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

A számítógépek között kommunikáció formái

A számítógépek között kommunikáció formái A számítógépes kommunikáció A számítógépes technológia különösen az utóbbi években rohamosan fejlődött, és az univerzális rendeltetésű számítógép az emberek közötti kommunikáció hatékony eszközévé vált.

Részletesebben

Az internet kialakulása

Az internet kialakulása Az internet kialakulása Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elõdjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és a fejlesztõ intézmény

Részletesebben

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. : Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Lektor : Cseri, Tamás Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. =>

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. => [#] * 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T * eltérő kábelezési módok Ethernet hálózatokban; az egyes típusok az átviteli sebességben, a hálózati topológiában és a kábel maximális hosszában különböznek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márk Csaba Endre. Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Márk Csaba Endre. Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban. A követelménymodul megnevezése: Márk Csaba Endre Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet, mint az információs társadalom alapvető infrastruktúrája, az elkövetkező években még meghatározóbb szerepet játszik: a beszéd, a

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 1 2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 A könyv kiadását

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány AZ INTERNET JELENTŐSÉGE, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KERESKEDELEMBEN Készítette:

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

MUNKAANYAG. Virág Miklós. Hálózat- és Internetkezelés. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás

MUNKAANYAG. Virág Miklós. Hálózat- és Internetkezelés. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás Virág Miklós Hálózat- és Internetkezelés A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás A követelménymodul száma: 0971-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 HÁLÓZAT ÉS INTERNETKEZELÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor SZAKDOLGOZAT Udvari Tibor Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatika Kar Dinamikus webfejlesztés lehetıségei Témavezetı: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Udvari Tibor Programtervezı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Készítette: Adamkó Péter András. Konzulensek: Szigeti Szabolcs - BME Informatika Központ. Major Csaba BalaBit IT Security Kft.

Készítette: Adamkó Péter András. Konzulensek: Szigeti Szabolcs - BME Informatika Központ. Major Csaba BalaBit IT Security Kft. Tartalomszőrı tőzfalak teljesítményvizsgálata Készítette: Adamkó Péter András Konzulensek: Szigeti Szabolcs - BME Informatika Központ Major Csaba BalaBit IT Security Kft. 2 Alulírott Adamkó Péter András,

Részletesebben

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására Készítette: Takács Zoltán Budapest

Részletesebben

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Internet (Internetworking System) Számítógépes hálózatok világhálózata, amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat. PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül

Tudományos Diákköri Dolgozat. PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék Tudományos Diákköri Dolgozat PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül Készítette:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar AZ E-MAIL MARKETING

Debreceni Egyetem Informatika Kar AZ E-MAIL MARKETING Debreceni Egyetem Informatika Kar AZ E-MAIL MARKETING Témavezető: Dr. Erdey László Egyetemi docens Készítette: Bauch Réka Gazdaságinformatika Debrecen 2009 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés...4

Részletesebben