Megközelítések, elméletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megközelítések, elméletek"

Átírás

1 1 Megközelítések, elméletek legközkeletőbb félelmek a megbízhatóság kérdése (nem tudhatod, ki van a másik oldalon, kivel kommunikálsz), a hitelesség (lehet-e hinni a világhálóról szerzett információknak), a valóságérzék elvesztése (akik túl sok idıt töltenek a hálózaton, elvesztik a valósággal való kapcsolatukat), az elidegenedés (a számítógép rabjai a valós kapcsolataikat fokozatosan leépítik), az identitás elvesztése (az interneten bárki vagy bármi lehetsz, csak egy idı után azt nem tudod, ki is vagy valójában), az agresszió (a számítógépes játékok életidegenek és erıszakossá tesznek), a pornográfia és pedofília, a szélsıségek megjelenése (az internet a ferde hajlamú és a szélsıséges nézeteket valló emberek kedvelt találkahelye), a kommunikáció elszürkülése (az új eszközök miatt elvész a személyes kommunikáció sokszínősége, a nyelvünk elsatnyul), data-szmog (belefulladunk az információs óceánba, nem tudunk eligazodni az interneten fellelhetı sok-sok információ között).

2 2 A technika mindent megold, megjavít, rendbetesz Lelkes futurológusok Technofilok Apostolok A pozitív futurológiai állásponttal az a legnagyobb probléma, hogy kritikátlan és nem kellı mértékben ember-központú. Az IKT egyes csoportokat erısít, másokat gyengít Athén: Kiszélesedı szólásszabadság Demokrácia intenzitása nı Nemi, a lakóhelytıl függı, és egyéb egyenlıtlenségek csökkennek Civil kontroll a hatalom felett Orwell A technológia a hatalom eszköze Megvigyelés minden színtéren Manipuláció Dezinformáció

3 3 A technológia nem semleges. Társadalmi, politikai és gazdasági jelentéseket hordoz. Akinek kalapács van a kezében, mindenben szöget lát. Az internet forradalmi, de nem utópikus. Többnyire teljesen hétköznapi tartalommal van tele. A kormányzatnak fontos szerepe van. Új szabályok. Az információ nem tudás és nem bölcsesség. Az információt meg kell védeni. Meg kell adni a lehetıséget, hogy mindenki szabadon rendelkezhessen a saját szellemi tulajdonával. A közösségnek kell profitálnia a változásokból. A technológia megértése a globális polgárrá válás záloga. még több technológia nem egyenlı még jobb, vagy minıségileg más társadalommal. A társadalmak történeti szakaszolása a hetvenes, nyolcvanas évekre új irányt vett. 71 poszt indusztriális társadalom 74 információs forradalom 76 ipari-technológiai társadalom 81 információs társadalom 83 számítógép állam Információs társadalom A XX. és XXI. évszázad társadalmának jelzıje, amely az információ áramlásának, az információ birtoklásának fontosságát, társadalmi szempontból is kiemeli.

4 4 1. Az információs társadalom a kapitalizmus sikeres ezredfordulós alkalmazkodási alakváltozata 2. Az információs társadalom a kapitalizmust felváltó minıség elıszobája 3. Az információs társadalom a hierarchizált társadalmak tagadásának kezdete 4. Az információs társadalom a poszt humán világállapot elıfutára A társadalmi átalakulást hullámokban értelmezi. Az elsı: agrártársadalom A második: ipari társadalom A harmadik: információs társadalom Az egyes hullámok dominanciát, de nem kizárólagos létformát jelentenek

5 5 Energiaforrás: ember(fizikai) vs gép vs technológia+ember (szellemi) Temelés: univerzálisan, kis tételben vs specializáltan, nagytételben vs specializáltan egyedi termékek kis tételben Munkahely: faluközösség vs város vs otthon vagy bárhol Család: falusi nagycsalád vs szocialista kiscsalád (Mézgáék ) vs szinglik, vegyes családok Oktatás: privilégizált köröknek vs tömegesen vs egyéni utakon, speciális ismeretek Nem formális tanulás, gyerekmunka újraértelmezése, formalizált tudásszintek eltőnnek: érettségi, diploma Termelési keret: céhes ipar vs (halhatatlan) óriásvállalatok vs kkv szint, (szóródó bevételekkel), outsourcing, networking Mővészetek: udvari muzsikusok vs centralizált szinfonikusok vs szubkultúrák Információkezelés: szóban, gesztosokkal vs dokumetáltan nagy volumenben vs elektronikusan kevésbé rendszerezve inkább rákeresve

6 6 Beszéd Írásbeliség Informatizált kommunikáció A fenti információ kezelési módok egymáshoz képest fejlıdési lépcsıt jelentenek, kiegészítve, nem felváltva az elızıt. Nem csak adatközlés! Közlı információ - kommunikációs csatorna befogadó információ értelmezése Értelmezés : in-formáció Áru szerep értéke van Nem áru szerep ha átadom nekem is megmarad

7 7 Munkaerı szerkezet változása Információs energia Információs közmő Emberi élettevékenység változásai

8 8 A termékek elıállításához az alapanyagon a technológián, a munkaerın kívül más is kell: információ A tudás mint hozzáadott érték Mit, hol, kinek, hogyan gyártsanak 90-es évek, USA: termék: 1 rész elıállítás, logisztika + 7 rész info tevékenység Vállalati és társadalmi igény Postai szolgáltatások telefon mobiltelefon Internet elérés megjelenés az interneten A társadalom értékítélete: mennyit hajlandó áldozni rá Kritikus Tömeg (penetráció)

9 9 Tevékenységek Munkatevékenység Szabadidıs tevékenység Alvás/pihenés Egyéb A várható életkor növekedésével nemcsak az arányok változnak, hanem a nominálértékek is nınek

10 10 A tárolási technika fejlıdése 1bit 1bit 10~100 bit több millió bit Másfél- két évente 2x sebesség 2x kapacitás Fele méret Termékek: Processzorok, memóriák, távközlési és integrált alkatrészek.

11 11 Jellemzık Integrált tranzisztorok száma Szervezés (bitek száma) Sebesség (MIPS, MHz) Feldolgozás Specialitások

12 12 A processzorok és a memóriákhoz hasonló fejlıdési ütem Tárolás: mágneses, optikai, magneto-optikai, elektronikai elven Jellemzık: kapacitás, adatátviteli sebesség, adatelérési sebesség Mi lehet ez?

13 13 Párhuzamosan folyó fejlesztések Massachusetts Institute of Technology (MIT) ( ), Rand Corporation védelmi célú kutatásain ( ) brit National Physical Laboratory számítógép-hálózati projekt ( ) 1967 októberében találkoztak egy, a Tennessee állambeli Gatlinburgban tartott szimpóziumon, ahol Larry Roberts az ARPANET elsı tervét nyilvánosságra hozta.

14 14 háborús körülmények közötti biztonságos, csomagkapcsolásos alapú hadszíntéri beszédkommunikációról folytattak Albert Wohlstetter rámutatott, hogy a szovjet rövid hatótávolságú rakéták percek alatt megsemmisíthetik a légi bázisokat és a Nyugat védtelen marad. Baran a MIT-s McCullough nyomán adaptív, redundanciával rendelkezı parallel processzálási rendszert képzelt el, ami képes önmagát rekonfigurálni és mőködıképességét megırizni még akkor is, ha egyes részei megsemmisültek. A koncepcióban nem nehéz felismerni a csomagkapcsolás és az internet ismertetı jegyeit. Mőve Az elosztott Kommunikációs Hálózatokról" 1964-ben jelent meg. Az ARPANET-hez vezetı számítógép hálózati kutatási programot a MIT kutatási erıforrásaira támaszkodva októberében indították. Az ARPA-t akkoriban DARPA néven jegyeztek, mivel neve elé sokatmondóan odakerült a Defence" (Védelmi) szó. A program elsı vezetıje az MIT-s J. C. R. Licklider 1962 és 1973 között a csomagkapcsolt hálózat fejlesztése DARPA program 1973-ban csomagkapcsolt hálózatok összekapcsolási technikáinak és technológiáinak a kutatását. A projektet akkor Internetting"-nek nevezték

15 15 Személyi számítógépek tömeges terjedése ( 80) A helyi hálózatokon nem kell változtatni -> a felhasználói hurok szinte ingyen van Dinamikusan fokozódó, üzletileg is versenyképes kommunikációs formák Megjelenı tartalmak ( www 90)

16 16 1. Minden hálózat önálló, nem kell módosítani az internethez való csatlakoztatáshoz. 2. A kommunikáció legjobb igyekezet" (best effort) típusú, azaz maga a hálózat nem törıdik vele, hogy a csomag célba ér-e vagy nem, hiszen szükség esetén a forrás úgyis újra elküldi. 3. A hálózatok fekete dobozokon" (gateway, majd router) keresztül csatlakoznak egymáshoz. A gateway egyszerő, nem jegyez fel semmit a rajta áthaladt csomagokról, nem valósít meg bonyolult folyamatokat. 4. A hálózatban nincs globális szintő ellenırzés 1962 és 1973 között a csomagkapcsolt hálózat fejlesztése Nincs meghatározott útvonal = nincs menedzselés A hálózat csomópontjain áthaladva a csomagok további adatokkal egészülnek ki vagy ezen adatok levágásra kerülnek. A címet és az útvonalat a csomag tartalmazza

17 17 Csomag: adott mennyiségő információ (pl. egy részlete) plusz azonosító (minimum: honnan-hová). Mint egy postai csomag: van tartalma és be van csomagolva, rajta kívül a teljes címzés; ha egy gazdátlan csomagra bárhol rátalálunk, a rajta levı cím alapján kézbesíthetjük! Az IP ú.n. datagram típusú protokoll (datagram = összeköttetésmentes kommunikácó): szemben pl. a telefonnal, nem jön létre összeköttetés a küldı és a címzett között a csomag csomópontról-csomópontra vándorol, store-andforward elven ( tárolj és továbbíts ) ha megsérül, elveszik, az IP nem ad semmilyen visszajelzést (ezért felette kell egy további protokoll, ha fontos, hogy minden adatcsomag célba érjen) Postai analógia: írok egy ajánlott levelet a címzettnek vagy felhívom, hogy csomagot küldtem, kérem, jelezzen vissza, ha megkapta, vagy egy hét múlva, ha addig nem akkor küldöm újra Címe a host -oknak van (gép, szerver, munkaállomás) Struktúra: a hálózat címe + host címe Mőszakiaknak: 32 bites cím, speciális decimális ábrázolás. Elég sok címet ki lehet osztani, de lassan kifutunk belıle. (Pl az én gépem) Az IP-protokoll új változata, az IPv6 gyakorlatilag kimeríthetetlen címtartományú Ritkán kell ismerni, a gépünk értelmezi ill. használja Helyette felhasználói szinten: domain-típusú címzés Általában: <szerver neve> <szervezet> <szervezet típusa> Pl. vagy ittk.bme.hu Az ittk nevő szerver a mőegyetemen (BME), amely Magyarországon van bejegyezve (hu) Amerikában : szervezet típusa alapján 3-betős kód, pl..com.org.edu.net.gov Név IP-cím fordítás (oda-vissza): domain name server-ek (DNS)

18 18 FTP: File Transfer Protocol Telnet SMTP: Simple Mail Transfer Protocol HTTP: Hypertext Transfer Protocol SNMP: Simple Network Management Protocol DNS: Domain Name System RTP: Real Time Protocol Cél: file (adatállomány) letöltése távoli számítógéprıl, feltöltése távoli gépre FTP file transfer protocol ezen alapszik a file transzfer FTP alkalmazás: ennek használatával tudjuk a file transzfert lebonyolítani, eftépézni, sok ilyen software van, többnyire ingyenesek Interaktív, parancsok segítségével folyó kommunikáció, pl. Open, get, bye File formátumok: text (ASCII) Bináris (pl. program, audió, video, Word doc) Jogosultság: <login id>, <password> Anonim file szerver: <anonymous>, <guest>

19 19 Szükséges komponensek: Mailbox (tárhely a gépen) Mailbox address ( software) Levélformátum: fejléc + törzs Fej: To: (címzett), több is lehet Cc: (másolat), több is lehet cc: carbon copy Subject: (tárgy) Nem látható mezık (pl. a küldı címe) cím: Használat Kliens program segítségével (pl outlook express, Pmail, Eudora) Több szolgáltatás Tárolja a gépen a leveleimet (nem a szerveren) Helyhez (géphez) kötött Webfelületen Speciális szolgáltatók (Pl. fre , hotmail, drótposta, stb.) Bárhol, ahol van böngészı tudom használni. Kevesebb szolgáltatás (írás, olvasás, törlés, csatolás, stb.) Csak azok a leveleim vannak meg, amelyek a szerveren vannak (korlátozott tárterület : Kvóta) Az újabb fejlesztésekben (gmail) a kvóta már kevésbé jelent akadályt

20 20 Spiced Pork And Ham = Löncshús, avagy Monty Python Flying Circus jelenete kéretlen levél, a szerelmes ek közé furakvó nyálkás féreg, a direktmarketing penésze a mézecskalács-szíveken SPAM = Kéretlen Valaki rengeteg azonos tartalmú -t küld ki (általában nem a saját gépérıl/címérıl) Sokszor erotikus tartalmú hirdetések, és/vagy el akarnak adni nekünk valamit Az címre vigyázni kell, mert ha felkerül egy ilyen listára akkor nincs megállás A SPAM-re ne válaszoljunk (ha megtesszük a címünket garantáltan mőködı -ként fogják tovább árulni) Az internetes kommunikációk során nem tudunk a hangulatunkra utaló jelzéseket adni. Ezért jöttek létre a smiley-k ;-) ;-( 8-) Most normál hangerıvel, MOST PEDIG KIABÁLVA KOMMUNIKÁLOK

21 21 Internetes fájlszerver és a saját géünk közti adatcserére Authorizáció szükséges: belépési név, jelszó Régebben utasításokkal, parancssorokkal, jelenleg fájlkezelıkbe építetten. Klasszikus használata visszaszorul, felváltják a webes megoldások Instant messaging=azonnali üzenetküldı szolgáltatás MSN messenger, goggle talk, skype, stb. A partnerek kölcsönös igazolás után: Láthatják egymás online állapotát Kommunikálhatnak Írásban Szóban Videókonferenciával Adatokat küldhetnek és fogadhatnak Alkamazásokat közösen használhatnak (pl. játékok) Napjainkban intenzíven terjed Fejlıdési irányai: kapcsolt szolgáltatások (pl.: voic ), mobil eszközökre készült klónok

22 Hagyományos szöveg: olvasás szekvenciálisan, a szerzı által meghatározott sorrendben. Ettıl eltérı keresés: csak elıre-hátra módon Hipertext (hypertext): Elsıdleges szöveg (primary text) Horgonyszöveg (anchor text), linkek További szövegek A hipertext alapú dokumentumok elhelyezkedése: a számítógépünk tárolójában, CD-n, az Interneten, az intranetünkön, Multimédia: audio-vizuális tartalom integrált formában, számítógép-vezérelt kezeléssel és bemutatással 1968, D. Engelbart: egér (mouse) Hipertext > hipermédia: szöveges információ -> multimédia Pl.: Salzburg honlapja: alapszöveg, multimédia linkekkel: Web-kamerás élıkép a közeli hegytetırıl, milyen az idıjárás További linkek túralehetıségekrıl Kép Mozart szülıházáról Link az életrajzi szövegre Linkek zenei bejátszásról pl. a Kis éji zene 22

23 23 Koncepció: CERN WWW: a Web-server koncepciójának kiterjesztése a világhálóra Böngészık (browser-ek) Browser vs FTP Megmutatja a tartalmat Elrejti a kommunikációt a felhasználó elıl Hipertext, hipermédia URL unifrom resource locator Pl.: A World Wide Web az emberiség történetében az elsı olyan média, amely lehetıvé teszi saját gondolataink átadását minimális költségekkel elvileg több millió ember számára. Ez a lehetıség rengeteg ember érdeklıdését keltette fel, ami az Internet és ezen belül a World Wide Web példátlan növekedését eredményezte. A WWW elterjedésével az Internet is alapvetıen átalakult, elnyerte mai arculatát. Akadémiai-kutatói hálózatból jórészt üzleti és hobbi hálózattá vált, egyben jelentıs szerephez jutott a szórakoztató és tájékoztató médiák körében. Nagyok a várakozások és a lehetıségek. Minden bizonnyal a Web lesz a közeljövı információs országútja, integrálva az Internet többi szolgáltatását. Web alapú rendszerek, Webes felületen megvalósított chat, fájlok letöltése weboldalakról, stb.

24 24 Szöveg (álló) kép Hang Mozgókép Egyéb fájlok Mőködtetı rendszer (szoftver)

25 25 Általános formátuma a HTML Hyper Text Markup Language Leíró nyelv: Olyan mint egy programkód, amely folyamatosan megadja mit és hogyan kell megjeleníteni. A formátum és a szöveg egyetlen fájlban van; keverten. Egyéb formátumok: PDF, DOC, RTF

26 26 Compuserve GIF Veszteségmentesen tömörített kép (Huffmann) 256 fajta szín lehet egy képen Alkalmazása: vonalas, kontúros, kevés színt felhasználó ábrák megjelenítésére óta használják JPEG vagy JPG Katonai fejlesztésnek indult Elnevezés: Joint Pictures Expert Group A látás fiziológiájának vizsgálata alapján készítettek képtömörítı algoritmust Megállapításaik: Az emberi szem színfelbontása kb. egyötöde a fényerı felbontásának A látott kép nem érzékel éles kontrasztokat, csak átmeneteket Egy egy képrészleten korlátozott az elıforduló színek száma A tömörítés jellemzıi Veszteségesen tömörített kép Kb 16 millió szín lehet egy képen ( 2 32 darab) Változtatható tömörítési/minıségi arány Alkalmazása: fotorealisztikus képek megjelenítésére

27 27 Eleinte Midi szabványú háttérzene (Wav) MP3 Az MPEG videóformátum hangtömörítésébıl fejlıdött ki Újabb lépcsı a személyes hangrögzítés történetében Fonográf magnetofon MP3 Jellemzıi Veszteségesen tömörített hanganyag Változtatható tömörítési/minıségi arány Közel cd minıség esetén 1:10 tömörítés Real audio RA Élı, vagy on-line hangközvetítésekre. Adaptivitás a sávszélességhez Elsı igazi streaming média

28 28 AVI: Audio Video Interlaced Több tömörítési eljárás és szabvány (Codec-ek) MPEG, MPG : Motion Pictures Expert Group JPEG alapok mellett a további megfigyelések A mozgókép elemi képei között kicsi a különbség Elég csak ezt a különbséget kódolni A köztes képeket ki lehet számolni Veszteséges, minıség/tömörítési arány szerint skálázható eljárás MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4->adaptív a képtartalomhoz. DVD, DIVX, XVID Tömörítési eljárások MNP 5 -> folyamatos, pl. az analóg modemek használják Zip (arj): Veszteségmentes, kis mértékben skálázható eljárás (Huffmann kódolás alapjain) Rar : progresszív tömörítési eljárás (több fájl alapján optimálisabb kód) Egyéni tömörítések (típus specifikus) Meglévı erıforrások: nagy tárkapacitás, nagy számítási sebesség Hiányzó erıforrások: nagy sávszélesség Igények : egyre több releváns adat gyors átvitele Megoldás: a RELEVÁNS adatokat az átvitel során tömöríteni kell.

29 29 Új igény > új formátum az interneten Probléma: A régebbi böngészı nem ismeri Megoldás: Plug-in kiegészítések Ha beválik az új formátum akkor a böngészı következı verziójában már szerepel.

30 30 Megjelent az igény az interaktivitásra és az automatizálásra Szükségessé vált a böngészı és a szerver közötti adatcsere kiegészítése programmodulokkal CGI: szerveroldali script (cookie, vendégkönyv közvetlenül a weblapról) Java és Java Script: szerver ill. kliensoldali script (weboldal átirányítás, dinamikus menük) Flash: vektorgrafikis animáció a www igényeire szabva (Multimédiás weboldalak, stb.) Személyes, on-line kapcsolat Sok felhasználó között Irc Chat Fórumok Korlátozot számú felhasználó között Videokonferencia IP telefon Instant messaging azonnali üzenezküldı szolgáltatások: MSN, Skype, Gtalk stb. Erıforrás-, adatmegosztás, adatcsere szolgáltatások

31 31

32 32 Divatnév, divathullám Azok az alkalmazások Web2 jellegőek amiknek információs értékét nem az üzemeltetıje teremti meg, hanem a szolgáltatást használó közösség Nem Web2 pl.: google.com avf.hu origo.hu, fre .hu Web2 pl.: blog.hu iwiw.hu youtube.com társkeresık

Megközelítések, elméletek

Megközelítések, elméletek 1 Megközelítések, elméletek legközkeletőbb félelmek a megbízhatóság kérdése (nem tudhatod, ki van a másik oldalon, kivel kommunikálsz), a hitelesség (lehet-e hinni a világhálóról szerzett információknak),

Részletesebben

Párhuzamosan folyó fejlesztések

Párhuzamosan folyó fejlesztések 1 Párhuzamosan folyó fejlesztések Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1961-67), Rand Corporation védelmi célú kutatásain (1962-65) brit National Physical Laboratory számítógép-hálózati projekt

Részletesebben

I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását

I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását 1 I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását A Biblia egyes nehezebben érthetı helyeihez főzött magyarázatok a szkholia-k. 360 körül Szt. Athanasziosz

Részletesebben

Szolgáltatások, protokollok

Szolgáltatások, protokollok Szolgáltatások, protokollok Második elõadás Az Internet világa FTP: File Transfer Protocol Telnet SMTP: Simple Mail Transfer Protocol HTTP: Hypertext Transfer Protocol SNMP: Simple Network Management Protocol

Részletesebben

Információs energia. Információs közmő. Munkaerı szerkezet változása. Információs Társadalom 2006.10.21. Emberi élettevékenység változásai

Információs energia. Információs közmő. Munkaerı szerkezet változása. Információs Társadalom 2006.10.21. Emberi élettevékenység változásai Honnan a gondolat? Új társadalom küszöbén állunk?! Bevezetés az Információs Társadalomba 1. Információs iparágak fellendülése Szerkezetük megváltozása, összeolvadások jelei (telematika) Szolgáltatások

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

{simplecaddy code=1005}

{simplecaddy code=1005} {simplecaddy code=1005} Könyvünk célja, hogy az Internetről és annak használatáról olyan általános ismeretanyagot adjon, melynek segítségével bárki tudja majd használni a hálózatot és szolgáltatásait.

Részletesebben

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják. I n t e r n e t k i f e j e z é s e k adat (data) Valamilyen különleges célból, gyakran speciális alakban elıkészített információ. Számítógépen tárolható és feldolgozható számok és betők. adatbázis (database)

Részletesebben

Ne lépjen ide be senki, aki nem ismeri a geometriát (Platón, 427-347 i.e.)

Ne lépjen ide be senki, aki nem ismeri a geometriát (Platón, 427-347 i.e.) Ne lépjen ide be senki, aki nem ismeri a geometriát (Platón, 427-347 i.e.) RAFFAELLO: Athéni iskola, Platón és Arisztotelész 1 Neumann János (1903 1957) Neumann elvek: -teljesen elektronikus számítógép

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31 Web programozás 2011 2012 1 / 31 Áttekintés Mi a web? / A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Miről lesz szó... (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

Hálózat. Az egymással kapcsolatban lévő számítógépek rendszerét hálózatnak nevezzük.

Hálózat. Az egymással kapcsolatban lévő számítógépek rendszerét hálózatnak nevezzük. Hálózat Az egymással kapcsolatban lévő számítógépek rendszerét hálózatnak nevezzük. Az hálózatok kiterjedés szerinti csoportosításánál az Internetet a Globális hálózatok közé soroltuk. Az Internet története

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok ősz 2006

Számítógépes Hálózatok ősz 2006 Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek 1 Organizáció Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem

Részletesebben

Organizáció. Számítógépes Hálózatok ősz 2006. Tartalom. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/

Organizáció. Számítógépes Hálózatok ősz 2006. Tartalom. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Organizáció Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Organizáció. Számítógépes Hálózatok 2008. Gyakorlati jegy. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/08nwi/

Organizáció. Számítógépes Hálózatok 2008. Gyakorlati jegy. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/08nwi/ Organizáció Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/08nwi/ Számítógépes Hálózatok 2008 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek Előadás Hétfő, 14:00-16:00 óra, hely: Szabó József terem

Részletesebben

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei Tartalom Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése Bevezetés: az OSI és a Általános tájékoztató parancs: 7. réteg: DNS, telnet 4. réteg: TCP, UDP 3. réteg: IP, ICMP, ping, tracert 2. réteg: ARP Rétegek

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Az internet kialakulása

Az internet kialakulása Az internet kialakulása Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elõdjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és a fejlesztõ intézmény

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

URL-LEL ADOTT OBJEKTUM LETÖLTÉSE (1) URL-LEL ADOTT OBJEKTUM LETÖLTÉSE

URL-LEL ADOTT OBJEKTUM LETÖLTÉSE (1) URL-LEL ADOTT OBJEKTUM LETÖLTÉSE Programozás III HÁLÓZATKEZELÉS A hálózatkezeléshez használatos java csomag: java. net Hol találkoztunk már vele? Pl.: URL cim = this.getclass().getresource("/zene/valami_zene.wav"); De pl. adott URL-ről

Részletesebben

applikációs protokollok

applikációs protokollok Applikációs protokollok Hálózati szolgáltatások 2. applikációs protokollok: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, POP3, IMAP, SMTP Informatikus (rendszerinformatikus) Az OSI modell viszony-, megjelenítési és alkalmazási

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ azaz, hogyan használjuk fel az internet lehetőségeit cégünk sikerei érdekében. MarkCon előadó: Vendler Balázs, ügyvezető TARTALOM (1) Az internetről általában (2) Webes megjelenések

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra

Részletesebben

Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ISMERETEK... 1 LEVELEZÉS... 15

Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ISMERETEK... 1 LEVELEZÉS... 15 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ISMERETEK....... 1 I. Számítógépes hálózatok............ 1 A hálózat fogalma.................. 1 A hálózat alkalmazásának céljai...... 1 II. Az Internet.......................

Részletesebben

Web programoz as 2009 2010

Web programoz as 2009 2010 Web programozás 2009 2010 Áttekintés A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Áttekintés: miről lesz szó (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

INFORMATIKA E42-101 I. előadás Facskó Ferenc egyetemi adjunktus Adat Információ Adat: a világ állapotát leíró jel Információ: adat értelmezési környezetben (dimenzió, viszonyítás) Tudás: felhalmozott,

Részletesebben

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style O365 AZURE WEBTÁRHELY IP HANG BÉRTELEFONKÖZPONT A Printer-fair Kft. FELHŐ szolgáltatásai Trengerné Dudics Valéria Partner találkozó 2016 A Printer-fair Kft. Által kínált szolgáltatások O365 Azure Webtárhely

Részletesebben

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket?

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? Egy email szövegében elhelyezet információ annyira biztonságos, mintha ugyanazt az információt

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

UNIX / Linux rendszeradminisztráció III. előadás

UNIX / Linux rendszeradminisztráció III. előadás UNIX / Linux rendszeradminisztráció III. előadás Elektronikus levelezés Alapfogalmak Levelezés hagyományosan: levél írás, fejléc(?), boríték, címzés, feladás, továbbítás, kézbesítés Levelezés elektronikusan:

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

Informatika 10. évf.

Informatika 10. évf. Informatika 10. évf. Internet és kommunikáció I. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Internet Az Internet egymással összeköttetésben álló, sokszor nem kompatibilis hálózatok összessége. 2 1 WWW World

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

TESZTKÉRDÉSEK. 2013 ECDL Online alapismeretek Szilágyi Róbert S.

TESZTKÉRDÉSEK. 2013 ECDL Online alapismeretek Szilágyi Róbert S. TESZTKÉRDÉSEK Mi az Internet? a) Az internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. b) Egy olyan számítógépes hálózat, ami csak Magyarországon érhető el. c) Egy adott cég belső számítógépes hálózata.

Részletesebben

Alkalmazott Informatikai Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA dr.dudás László 28./0. Hálózatok 2

Alkalmazott Informatikai Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA dr.dudás László 28./0. Hálózatok 2 Alkalmazott Informatikai Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA dr.dudás László 28./0. Hálózatok 2 Az Internet-elérés megosztása A Telnet, SSH Az FTP (File Transfer Program, Protocol) A World Wide Web (WWW) Az Internet

Részletesebben

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők Web alapok Az Internet, számítógépes hálózatok világhálózata, amely behálózza az egész földet. Az internet főbb szolgáltatásai: web (www, alapja a kliens/szerver modell) elektronikus levelezés (e-mail)

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok 28.Tétel Az Internet Felépítése: Megjegyzés [M1]: Ábra Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Gyakran Feltett Kérdések. a CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatásáról

Gyakran Feltett Kérdések. a CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatásáról Gyakran Feltett Kérdések a CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatásáról TARTALOM 1. ÜZLETI KÉRDÉSEK... 3 2. ÜZEMELTETİ FELADATAI... 5 3. TECHNIKAI KÉRDÉSEK... 6 3.1. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK...

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

à ltalã nos elmã leti fogalmak Category Ebben a szekciã³ban az online marketinghez à s az internethez kapcsolã³dã³ Ã ltalã nos fogalmakat mutatjuk be.

à ltalã nos elmã leti fogalmak Category Ebben a szekciã³ban az online marketinghez à s az internethez kapcsolã³dã³ Ã ltalã nos fogalmakat mutatjuk be. à ltalã nos elmã leti fogalmak Category Ebben a szekciã³ban az online marketinghez à s az internethez kapcsolã³dã³ Ã ltalã nos fogalmakat mutatjuk be. Contents à ltalã nos elmã leti fogalmak 1 Blocked

Részletesebben

Informatikai alapismeretek (Információ-Technológia)

Informatikai alapismeretek (Információ-Technológia) 1 Informatikai alapismeretek (Információ-Technológia) 17. rész TÖMÖRÍTÉS, BIZTONSÁG és NETIKETT Készítette: Komárominé Kék Erika 2 Tömörítés Fogalma: Okai: adatvesztés nélküli méretkicsinyítés -ritkán

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

SACColni pedig kell Szolgáltatás tudatos kontroll és számlázás Service Aware Control and Charging

SACColni pedig kell Szolgáltatás tudatos kontroll és számlázás Service Aware Control and Charging SACColni pedig kell Szolgáltatás tudatos kontroll és számlázás Service Aware Control and Charging Elıadók: Basa István Tas - osztályvezetı Kovács Gyula- - vezetı szakértı Miért van szükség szolgáltatás

Részletesebben

Generated by KnowledgeBuilder - http://www.activecampaign.com/kb. All Articles in All Categories

Generated by KnowledgeBuilder - http://www.activecampaign.com/kb. All Articles in All Categories All Articles in All Categories Contents Ticketing rendszer 1 Ã ltalã nos elmã leti fogalmak 1 Blocked E-mail (megállított E-mail üzenet) 1 edm 1 FREQUENCY (kiküldési gyakoriság) 1 HIT (Találat) 1 Kemény

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internetes böngésző fejlesztése a mobil OO világban

Internetes böngésző fejlesztése a mobil OO világban Internetes böngésző fejlesztése a mobil OO világban Novák György és Pári Csaba Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet Kitűzött cél A PC-s világban megszokotthoz

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

Felhasználói réteg. Számítógépes Hálózatok 2012. Domain Name System (DNS) Email (RFC 821/822) Domain Name System

Felhasználói réteg. Számítógépes Hálózatok 2012. Domain Name System (DNS) Email (RFC 821/822) Domain Name System Felhasználói réteg Domain Name System Számítógépes Hálózatok 2012 12. Felhasználói réteg email, http, P2P Példák a felhasználói rétegre: E-Mail WWW Content Delivery Networks Peer-to-Peer-Networks A forgalom

Részletesebben

Tűzfal megoldások. ComNETWORX nap, 2001. I. 30. ComNETWORX Rt.

Tűzfal megoldások. ComNETWORX nap, 2001. I. 30. ComNETWORX Rt. Tűzfal megoldások ComNETORX nap, 2001. I. 30. ComNETORX Rt. N Magamról Hochenburger Róbert MCNI / MCNE MCNI = Master CNI MCNE = Master CNE CNI = Certified Novell Instructor CNE = Certified Novell Engineer

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps).

átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps). Adatátviteli sebesség: Digitális hálózatokat az átviteli sebességükkel az idıegység alatt átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps). Sávszélesség:

Részletesebben

15. Tétel. Extran et olyan biztonsá gos, privát, intranet hálózat amely internet protokol lok segítség ével teszi lehetővé a

15. Tétel. Extran et olyan biztonsá gos, privát, intranet hálózat amely internet protokol lok segítség ével teszi lehetővé a 15. Tétel Cégénél belső intranet kiépítését tervezik. Feladata, hogy ismertesse a döntéshozók számára a különböző megvalósítható szolgáltatásokat, azok előnyeit és hátrányait elemezve. Térjen ki a http,

Részletesebben

DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés. Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A

DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés. Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A Bevezetés Az interneten levő hálózati eszközök, számítógépek mindegyikének egyedi azonosítója,

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs elibrary ALMS az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Miért van szüks kség elearningre Élethosszig tartó tanulás A dolgozó ember

Részletesebben

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 2 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 3 4 VEVŐ (FELHASZNÁLÓ) KÍNÁLAT,

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

1. Mi az internet? Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 2. Az alábbiak közül melyik tartománynév (domain)? -.sk szervezeti típusú:.org 3.

1. Mi az internet? Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 2. Az alábbiak közül melyik tartománynév (domain)? -.sk szervezeti típusú:.org 3. 1. Mi az internet? Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 2. Az alábbiak közül melyik tartománynév (domain)? -.sk szervezeti típusú:.org 3. Mely tényezők határozzák meg egy weboldal hitelességét?

Részletesebben

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft Flash és PHP kommunikáció Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft A lehetőségek FlashVars External Interface Loadvars XML SOAP Socket AMF AMFphp PHPObject Flash Vars Flash verziótól függetlenül

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 5. Kommunikációs és integrációs technológiák 1 Rendszerek közötti kapcsolatok SAP és nem-sap rendszerek Vállalaton

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Rétegezett architektúra HTTP. A hálózatfejlesztés motorját a hálózati alkalmazások képezik. TCP/IP protokoll készlet

Rétegezett architektúra HTTP. A hálózatfejlesztés motorját a hálózati alkalmazások képezik. TCP/IP protokoll készlet HTTP Hálózat Rétegezett architektúra felhasználók Alkalmazási Web, e-mail, file transfer,... Szállítási Internet Hálózat-elérési Végponttól végpontig terjedő átvitel, Megbízható átvitel, sorrendbe állítás,

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé. Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs

Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé. Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs elibrary ALMS Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Mire jó az mlearning Tanulás bárhol, bármikor A dolgozó ember már nehezen tud időt

Részletesebben

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat 2 Tartalomjegyzék 1. Fogalma 2. Rövid történeti áttekintés 3. Hálózatok csoportosítása(i) I. Területi kiterjedés alapján II. Topológia (elemek fizikai elhelyezkedése)

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette:

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette: Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok Készítette: Némedi János Kovács

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Forgalmi grafikák és statisztika MRTG-vel

Forgalmi grafikák és statisztika MRTG-vel Forgalmi grafikák és statisztika MRTG-vel Az internetes sávszélesség terheltségét ábrázoló grafikonok és statisztikák egy routerben általában opciós lehetőségek vagy még opcióként sem elérhetőek. Mégis

Részletesebben

http://csanad.web.elte.hu/phys/kfinfo

http://csanad.web.elte.hu/phys/kfinfo http://csanad.web.elte.hu/phys/kfinfo Memória RAM: véletlen hozzáféréső memória (mint a könyv) - dinamikus pár másodpercig - statikus kikapcsolásig soros memória: (mint a kazetta) Neumann-féle elv: adat

Részletesebben

Az email 40 éves története. Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner

Az email 40 éves története. Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner Az email 40 éves története Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner Történelmi előzmény 1957. október 4. A Szovjetunió fellövi az első Szputynik-ot,

Részletesebben

Informatikai füzetek

Informatikai füzetek Tartalomjegyzék Bevezetés................ xiii I. ALAPISMERETEK........... 1 Információ, adat, jel............. 1 Információ..................... 1 Adat......................... 1 Jel...........................

Részletesebben

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége 3. előadás A TCP/IP modell. Az ISO/OSI és a TCP/IP modell összevetése. Alapvető fogalmak A TCP/IP modell jelentősége Habár az OSI modell általánosan elfogadottá vált, az Internet nyílt szabványa történeti

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

Az információs társadalom kialakulása...

Az információs társadalom kialakulása... OKTATÁSINFORMATIKA A szakdolgozatom témájáról azt hiszem már az első szemeszter befejezése előtt döntöttem. Mindenképpen a tanfolyam előadásainak anyagát felhasználva, egy bemutató előadást szerettem volna

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Mértékegységek a számítástechnikában

Mértékegységek a számítástechnikában Mértékegységek a számítástechnikában BIT legkisebb adattárolási egység Értékei lehetnek: 0,1. Bájt= 8 BIT a számítógép számára egységesen kezelhető legkisebb egység. (Bit,) Bájt, KiloBájt, MegaBájt, GigaBájt,

Részletesebben

21. tétel IP címzés, DOMAIN/URL szerkezete

21. tétel IP címzés, DOMAIN/URL szerkezete 21. tétel 1 / 6 AZ INTERNET FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE A világháló szerver-kliens architektúra szerint működik. A kliens egy olyan számítógép, amely hozzáfér egy (távoli) szolgáltatáshoz, amelyet egy számítógép-hálózathoz

Részletesebben