Állampapírpiac december. havi tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állampapírpiac december. havi tájékoztató"

Átírás

1 Állampapírpiac 22. december havi tájékoztató a z állampapírhozamok decemberben is csökkentek, amit továbbra is a külföldi befektetôk kedvezô várakozásai és a jegybanki kamatcsökkentés magyaráz, azaz a megelôzô hónap tendenciái érvényesültek, csak kisebb intenzitással. A rövid hozamok hónap eleji emelkedésére a piaci várakozások ellenére nem csökkentett jegybanki kamat miatt került sor, ami elsôsorban a makrogazdasági adatok (külsô és belsô egyenleg) alakulásának volt köszönhetô. A hónap második hetében már erôteljes csökkenés következett be, aminek a december 11-én a várakozásnak megfelelô novemberi inflációs adat publikálása újabb lendületet adott. A hosszú hozamok egyértelmûen mérséklôdtek a hónap elsô felében. Az ECB kamatcsökkentése a magyar állampapírok felárának emelkedésére vezetett, ami az erôsödô forinttal együtt még vonzóbbá tette azokat a befektetôk szemében. A jegybank december 1-án 5 bázisponttal mérsékelte irányadó kamatait, ez azonban nem vezetett érdemi hozamcsökkenésre, hiszen a piac a hozamokba ennél jelentôsebb csökkentést árazott be. 1-én a pénzügyminiszter és a jegybank elnöke közös sajtótájékoztatón az árfolyamsáv és a kamatszint fenntartása mellett foglaltak állást. A nyilatkozat hatására a hozamok stabilizálódtak a hónap végéig. A másodpiaci hozamok decemberben a hároméves futamidôig bezárólag 21 4 bázisponttal, míg az ennél hosszabb referencia futamidôkön bázisponttal csökkentek, ami novemberhez képest a másodpiaci hozamgörbe szintjének csökkenéséhez vezetett. A külföldi befektetôk állampapír-kereslete december folyamán is a forint felértékelôdését és ezáltal az elérhetô hozamok növekedését eredményezte. Ennek a folyamatnak köszönhetôen a forint árfolyama az intervenciós sáv széléig erôsödött. A jegybank elnökének december 1-i nyilatkozata verbális intervencióként fejtette ki hatását, melynek következtében,5 százalékpontot gyengült a forint a hónap végéig. Az elsôdleges piacon a megelôzô hónaphoz képest alacsonyabb hozam mellett keltek el az állampapírok. Míg a diszkont kincstárjegyek aukcióin a kereslet közel harmadával emelkedett novemberhez képest, addig a kötvények esetén a beadott ajánlatok alig haladták meg az értékesítésre meghirdetett mennyiséget. A külföldiek visszafogott érdeklôdését elsôsorban az év végi hozamesésre adandó jegybanki intézkedések kivárása magyarázta. A legmagasabb keresletet a tizenkét hónapos diszkont kincstárjegy aukciója vonzotta, a beadott 112 milliárd forintos ajánlat háromszoros túlkeresletet jelentett köszönhetôen a külföldi befektetôk érdeklôdésének. A másodpiacon a KELER OTC államkötvény kereskedése az elôzô havi kiugróan magas forgalom felére csökkent, míg a diszkont kincstárjegyeknél stabilizálódott az elôzô havi rekord forgalom. A tôzsdei állampapír-szekció forgalma stagnálást mutatott. Az állampapírpiac döntô részét lefedô, valamennyi piaci értékesítésû fix államkötvény és diszkont kincstárjegy árfolyam-alakulását tükrözô MAX Composite indexszel elérhetô éves hozam,3% volt december végén. Az egy évnél hosszabb hátralévô futamidejû állampapírokra vonatkozó MAX index éves hozama,12%, míg az egy évnél rövidebb futamidejû állampapírok RMAX indexének éves hozama,5% volt a hónap végén. Az állampapírhozamok csökkenésének köszönhetôen mind a MAX, mind az RMAX index növekedése enyhén meghaladta a kamatfelhalmozódás mértékét. Ezzel összhangban az egy évnél hosszabb (MAX) és az éven belüli (RMAX) állampapír-befektetések éves hozama a megelôzô hónap szintjén maradt. 22 decemberében a költségvetés privatizációs bevételek nélküli havi hiánya 3,4 milliárd forintot tett ki, ami a társadalombiztosítási, valamint az elkülönített alapok jelentôs többletével együtt 4, milliárd forintos hiányt eredményezett. A nettó állampapír-piaci kibocsátás 54, milliárd forint volt, vagyis a hónapot 5 milliárd forint alulfinanszírozás jellemezte. 23. január 2-ával az Aegon Magyarország Értékpapír Rt. kilépésével 12-re csökkent az elsôdleges forgalmazói rendszer tagjainak a száma. Magyarország hitelminôsítése 22 decemberében a következôképpen alakult: a Standard and Poor s értékelô ügynökség megítélése szerint A-, a Fitch Ratings szerint A-, míg a Moody s Investor Service minôsítése alapján A1 volt. Magyarország forint kibocsátású adósságát a Moody s Investor Service A1, a londoni székhelyû Fitch Ratings A szintre értékeli, a Standard and Poor s értékelô ügynökség A szintre sorolja be. A külföldi tulajdonban lévô forintban kibocsátott állampapírok összege a KELER Rt. 22. december 31-ére vonatkozó jelentése alapján 14, md forint (, md EUR) volt, ami december folyamán 3,5 md forintos (43 millió eurós) állományemelkedést jelentett. A külföldi részesedés a forgalomban levô piaci értékesítésû állampapírok állományának 3,%-a volt december végén a novemberi 3%-kal szemben. A hónap folyamán az államkötvények piaca több mint harmadával csökkent, ami tükrözi a külföldiek elsôdleges forgalmazókkal bonyolított államkötvény-forgalmának közel felére zsugorodását. A diszkont kincstárjegyek tekintetében ellentétes tendencia érvényesült, hiszen a jelentôsnek mondható aukciós vásárlásaik mellett közel %-kal növelték másodpiaci forgalmukat és ezzel piaci részesedésüket (12%) is. ÁLLAMi garanciával

2 A központi költségvetés privatizációs bevétel nélküli havi egyenlegének alakulása és fôbb összetevôi A bruttó finanszírozási igény alakulása és fôbb összetevôi december 22. január Február Március Április Május Június Július Augusztus 21. december 22. január Február Március Április Május Június Július Augusztus Kamatkiadás nélküli egyenleg Kamatkiadás Egyenleg Törlesztések Az alapok finanszírozási szükséglete Az MNB kiegyenlítési tartalékfeltöltési igénye Teljes finanszírozási igény A központi költségvetés havi hiánya (+)/ többlete (-) a központi költségvetés bruttó tartoz ása Adósság okt. 22.nov. 22.dec. 1. Forint 244, 34, 43,4 43,4 3151, 333,2 435,1 41,4 53,4 41, 52,35 5, Hitel 11,2 211,5 2,55 213,32 52, 434, 3,21 33,4 22,2 1,15 1, 353, Piacról felvett,4 2,4 1,,1, 1, 14,34,3,,51 2, MNB-vel szembeni 11,2 213,4 23, 214,32 52,4 434, 32,43 2,5 21,3 12,3 12,3 144, Kamatozó,2 33,4 14, 11,1 52,4 434, 32,43 2,5 21,3 12,3 12,3 144, Nulla kamatú 112, 144, 223,3 153, Állampapír 2,5 131,14 1,5 243, 24, 32, 3, 4413,1 51,11 31,2 42,4 3, Piaci értékesítésû 55,4 3,5 3,5 132, 1,5 2432,2 311,3 352,3 43,4 553,1 531, 525, Kötvény 24,4 424,1 54,1,4,3 13,4 1,4 2221,22 22,1 33,4 344,13 32, Kincstárjegy 1,12 23,2 33,4 5, 1,2, 2,4 3, 33,3 13, 142,53 143, Lakossági állampapír 41,,11,24 123,5 24, 35,4 4,25 523,25 544,3 54,2 5,12 5, Nem piaci értékesítésû 4,4 5,3 4,2 44,1 4,1,15 53,1 31,25,,,,43 2. Deviza 22, 252,52 35, 31, 221,5 2431, 253,21 25,5 2322, 215,4 2114,3 22, Hitel 22, 23,5 345,4 25,35 211,31 23,3 12,55 12,5 14,4 125, 1235,4 134, Közvetlen külföldi 22, 23,5 31, 25,4 24, 24,5 31,1 3, 31,1 3, 3,21 544, Betétként elhelyezett 141, 1,3 152,3,4 2,11 5,4 5,4 5,11 1,4 4,4 4,31 43, Bôs Nagymaros,1 5,4 54,21 3, 23,,,,, Egyéb,,2 1,5 3,35 143, 144,5 25,4 2,2 25, 33,55 333, 51, Belföldi 25,5 1,4 1,1 211,1 15,3 143,5 2,5,1 55,2 4, ben keletkezett 1,1 211,1 15,3 143,5 2,5,1 55,2 4, Egyéb 25,5 1, Állampapír 1,2,5 43,3 5,4 4,4, 35, 11, 3,3, 3, Külföldi 32, 4, 44,44 5,11 15, 11, 3,3, 3, Devizakötvények 32, 4, 43,1 5, 15,3 11,45 3,54, 2, Angol és amerikai kötvények,4,33,3,25,1,1, Belföldi 1,2,5,5 1,4 1, 1,55 2,32 Összesen 314,45 351, 433,5 432,3 53,2 15,,4 22,2 1,5 22,1,1 223,4 Tájékoztató adat: piacképes forintadósság ( ) 41,35 123,3 1533,1 2313,33 24,15 242,4 34,3 3,3 424,3 551, 542,3 43,23 A Pénzügyminisztérium Számviteli Fôosztályának állásfoglalása alapján a devizában fennálló adósság a hónap utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 5 A központi költségvetés piaci forinttartozásának összetevôi A központi költségvetés bruttó tartozásának összetétele okt. 22. nov. 22. dec okt. 22. nov. 22. dec. Piacról felvett forinthitel Kincstárjegy Nem piaci forinttartozás ( ) Devizatartozás Kötvény Lakossági állampapír Piaci forinttartozás ( ) 2

3 diszkont k incstárjegy-aukciók er edményei 3 hónapos dkj. hónapos dkj. 12 hónapos dkj. N4 N4 N5 N51 D D K K Sorozat kódjele D335 D3312 D331 D332 D3514 D3 D3112 D3112 Lejárat (napokban) Az aukció idôpontja Pénzügyi teljesítés idôpontja Lejárat idôpontja Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%),1,52,2,,4,,5,52 Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%),,4,21,,44,,5,34 Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%),,5,,5,,,5,43 Átlagos eladási ár (%),25,22,42,,515,3 2,1 3,33 Aukciós értékesítésre meghird. menny. (M Ft) 25, 25, 25, 25, 3, 3, 3, 3, A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 5 2,2 5 3, 122,4 4 12, ,11 45, , 45 5,5 Az elfogadott ajánlatok összege 25, 25, 24, 3, 3, 3, 4, 2, Benyújtott ajánlatok (Ft)/elfogadott ajánlatok (Ft) (cover) 2,4 2,3 2,2 2, 1, 2,1 2, 1,53 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) A piaci értékesítés összesen* (M Ft) 25, 25, 24, 3, 3, 3, 4, 2, ÁKK ép. számlára (M Ft) 25, 25,,1 3, 3, 12,2 4, 3,3 Kibocsátott összes mennyiség (M Ft) 2 5, 2 5, 25, 33, 33, 52, 44, 33, * Az ÁKK vásárlása nélkül 3 hónap hátralévô futamidejû dkj. aukciók hozam- és mennyiségi adatai 12 hónap hátralévô futamidejû dkj. aukciók hozam- és mennyiségi adatai hónap hátralévô futamidejû dkj. aukciók hozam- és mennyiségi adatai Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 3

4 áll a mköt vény-aukciók er edményei Államkötvény neve 25/I 2/D 25/I 213/D Államkötvény ISIN kódja HU42 HU4252 HU42 HU4245 Lejárat években Névleges kamat (%),5,25,5,5 Értékesítés módja. aukció 12. aukció. aukció. aukció Aukció idôpontja 2. nov nov dec dec. 12. Pénzügyi teljesítés idôpontja 2. dec dec dec dec. 1. Lejárat idôpontja 5. okt jún okt feb. 12. Minimális éves hozam (%)**,25,,33,4 Maximális éves hozam (%)**,44,1,4,4 Átlagos éves hozam (%)**,4,12,4,45 Maximális eladási ár (%) 3,43,15 2, 2,523 Minimális eladási ár (%) 2,55,425 2,445 1,54 Átlagos eladási ár (%) 2,5,5 2,12 2,155 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (M Ft) 35, 3, 3, 2, A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 3 4,13 3, 25 3,33 3 5, Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft) 31, 25, 23 4, 25, Benyújtott ajánlatok (Ft)/elfogadott ajánlatok (Ft) (cover) 1,25 1,24 1, 1,52 Benyújtott ajánlatok (db) 5 Elfogadott ajánlatok (db) Átlagos eladási ár minimális eladási ár (tail,%),,2,1,3 Piaci értékesítés* 31, 25, 23 4, 25, ÁKK számlára 32,3 25, 23,1 25, Kibocsátás összege 35 2, 2 5, 25, 2 5, * Az ÁKK vásárlása nélkül ** Az ISMA ajánlásai alapján 12 2 éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 4

5 Diszkont kincstárjegyek másodpiaci forgalma (BÉT és KELER OTC*) 45 Államkötvények másodpiaci forgalma (BÉT és KELER OTC*) augusztus 22. január Február Március Április Május Június Július Augusztus 21. augusztus 22. január Február Március Április Május Június Július Augusztus Tôzsde OTC* (kétszeresen számított adat) Nettó kibocsátás Az elsôdleges forgalmazók másodpiaci forgalmának befektetôi szektoronkénti megoszlása 22 decemberében (DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK) Kormányzat 3,1% Külföld 11,% Háztartások 2,% Hitelintézetek 2,% Befektetési vállalkozások,% Külföld 23,3% Az elsôdleges forgalmazók másodpiaci forgalmának befektetôi szektoronkénti megoszlása 22 decemberében (ÁLLAMKÖTVÉNYEK) Háztartások 1,5% Hitelintézetek 1,5% Befektetési vállalkozások,3% Elsôdleges forgalmazók 1,% Vállalkozások 14,1% Intézményi befektetôk 1,% Elsôdleges forgalmazók 1,5% Kormányzat,% Vállalkozások,% Intézményi befektetôk 25,1% m agyar államkötvény indexcsalád MAX index RMAX index MAX composite Értéke 22. dec. 31-én 243,1 22,2 23,5435 Változása 22. nov. végétôl 2,433 1,52 2,512 Éves hozama 21. dec.-tôl,12%,5%,3% elsôdleges forgalm a zók Intézményi forgalmazói kör: CIB Bank Rt. CITIBANK Rt. CAIB Értékpapír Rt. Deutsche Bank Rt. ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt. ING Bank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Postabank és Takarékpénztár Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. A lakossági állampapírok értékesítésére szerzôdött elsôdleges forgalmazók: CIB Bank Rt., Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata 5

6 ,5,5 Referencia hozamgörbe 22. november december Referenciahozamok alakulása 3 hónap 2 év év 1 év hónap 3 év 15 év 5 év,5, Lejárat (év) Az egyes befektetôi szektorok forgalmai az elsôdleges forgalmazókkal és a velük bonyolított tranzakciók átlagos nagyságai (december) 1 A külföldiek által birtokolt forint állampapír-állomány Forgalom Átlagos ügyletnagyság Millió forint Külföldi tulajdonban MAX Composite Index Pont Intézményi befektetôk Elsôdleges forgalmazók Külföld Hitelintézetek Vállalkozások Befektetési vállalkozások Kormányzat Háztartások Reuters-oldalak (kódok) A bejelentkezô oldal: HUTREASURY Aukciós eredmények az aukciót követôen 12.-tôl elérhetôk HUISSUE a soron következô kibocsátások, visszavásárlások közzététele HUAUCTION1 HUAUCTION2 Másodpiaci adatok HUBONDFIX HUBONDINDEX HUBONDINDEX2.HUMAXBOND Egyéb HUFLOATER HUBEST 4,5, HUINDEXED HUBONDINFO diszkont kincstárjegyek (aukció) államkötvények (aukció) a referenciahozamok és meghatározásuk (14.3-tól frissítve) Magyar Államkötvény Index (MAX) (naponta 1.-tól frissítve) Referencia Államkötvény Indexek BMX2Y Y (naponta 1.-tól frissítve) Magyar Államkötvény Index (MAX) idôsoros adatai a változó kamatozású államkötvények aktuális kamatai az egyes állampapírok piacvezetôinek a felsorolása a tôkeindexált államkötvény inflációs tôkenövekménye és felhalmozott kamata naponta (max. 2 hónapra elôre) a felhatalmazott üzletkötôk aktuális jegyzéke A legnagyobb forgalmú állampapírok a másodpiacon (december) A papír kódja A lejárat idôpontja Forgalom (milliárd Ft) 2/D ,13 25/I , D , 213/D , 213/C ,3 25/H ,54 213/A ,5 211/A ,42 2/E ,41 D ,3 A hónap folyamán értékesítés alatt álló államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévô állománya Államkötvény Md Ft megnevezése 22. november december /I 22,34 22, 2/D 34,41 35,4 213/D 25, 23,1 21/A 2,11 2,14 Bloomberg-oldalak (kód): GDMA Telerate-oldalak (kódok): Honlap:

7 Február Diszkont Kj. aukció hirdetmény Diszkont Kj. aukció Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés Diszkont Kj. lejár állampapírpiac Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. D3514 3, és 12 hónapos dkj.-k D35/D3/D4121 D325 Kamatozó Kincstárjegy hirdetmény 24/4. Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 24/3. Államkötvény aukció Diszkont Kj. aukció hirdetmény 3 éves kötvény Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. 3 hónapos dkj.-k Diszkont Kj. aukció D3521 D33 D4121 Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés Diszkont Kj. lejár D3514 D3212 Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 24/4. Kamatozó Kincstárjegy lejárat 23/3. Államkötvény nyilvános ajánlattétel Államkötvény kamatfizetés Államkötvény kamatfizetés Diszkont Kj. aukció hirdetmény Diszkont Kj. aukció Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés Diszkont Kj. lejár 2/D, 2/C, 2/B és 2/A féléves 2/B, 2/A, 211/A féléves és 213/D éves 5 és éves kötvény Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. D352 3, és 12 hónapos dkj.-k D3521/D33/D4121 D321 Kamatozó Kincstárjegy hirdetmény 24/5. Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 24/4. Államkötvény aukció Államkötvény kamatfizetés Diszkont Kj. aukció hirdetmény 24/A éves és 24/D féléves 5 és éves kötvény Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek 3 hónapos dkj.-k Diszkont Kj. aukció D34 D33 D4121 Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés Diszkont Kj. lejár D352 D322 Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 24/5. Kamatozó Kincstárjegy lejárat 23/4. Államkötvény nyilvános ajánlattétel 3 és 15 éves kötvény Államkötvény kamatfizetés 25/F féléves 2/A éves Diszkont Kincstárjegy D + a lejárat évének utolsó két számjegye, valamint a lejárat hónapja, napja Kamatozó Kincstárjegy KK + a sorozatmegjelölés a lejárat évét jelöli. Magyar Államkötvény Az évszám a lejárat évét jelöli. változó k am atozású kötvények legutolsó k am atmegállapításai Kód kamatmegállapítás kamatidôszak / megállapított kifizetett/ napja kamatfizetés éves kamat (%) kifizetendô kamat (%) 2/B , ,31 213/C , ,5 214/B , ,5 23/D , , 21/B , ,35 21/A , ,5 23/E ,

8 áll a mpapír-vissz avásár l ások er edménye Az állampapír neve 23/J 23/L 23/J 23/L Az állampapír ISIN kódja HU-414 HU-411 HU-414 HU-411 Névleges kamat (%),,5,,5 A visszavásárlás idôpontja A lejárat idôpontja Fizetési határidô Elfogadott minimális hozam (%),,5 ---,14 Átlagos hozam (%) ÁKK-ISMA,, ---,1 Benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 23 54, ,1 4,3 2 42,44 Elfogadott ajánlatok összege (M Ft) 12 45, 41,54, 51,4 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) 4 m ak roga zdasági mutatók okt. 22. nov. 22. dec. GDP növekedés (az elôzô év = %)**** 4, 4, 4,2 5,2* 3, Ipari termelés növekedése (az elôzô év = %)** 11,1, 12, 14, 1, 1,, Munkanélküliségi ráta (%)#,,,,4 5, 5, 5, Fogyasztói árindex (elôzô év azonos idôszaka = %)** 1,4,3 11,2,1,2 4, 4, 4, Fogyasztói árindex (elôzô hónap = %),,,1 Termelôi árindex (elôzô év azonos idôszaka = %)** 1,5,1,2 11, 5,2-1,5-1, Termelôi árindex (elôzô hónap = %) -,1-1,3 A háztartások nettó finanszírozási képessége (Md Ft) 5, 4,2 3,, 21,4 4, 5,2 2, Folyó fizetési mérleg egyenlege (M EUR) -4, -22, -15, -1434, -124, -231, -4, Közvetlen tôkebefektetések egyenlege (M EUR)### 1533, 13, 112, 11, 234, -4, Központi költségvetés havi egyenlege (Md Ft)*** -342,1-333, -33,2-3,3-413,2-24, -54, -3,4***** A központi költségvetés bruttó adóssága (Md Ft) 53,2 15,,4 22,2 1,5 22,1,1 223,4 A központi költségvetés bruttó adóssága (GDP %-ban) 2,% 1,13% * 5,%* 55,2%* 51,%* A központi költségvetés bruttó devizaadóssága (Md Ft) 221,5 2431, 253,21 25,5 2322, 215,4 2114,3 22,2 A központi költségvetés bruttó forintadóssága (Md Ft) 3151, 333,2 435,1 41,4 53,4 41, 52,35 5,45 Az ország nettó külföldi adóssága (M EUR)## 154,, 5,2 2,1 5, Az ország nettó külföldi adóssága (GDP %-ban) 22,% 22,14% * 1,1%* 1,5%* 11,53%* MNB hivatalos devizaárfolyam USD/HUF (a tárgyidôszak utolsó napján) #### 23,5 21,3 252,52 24,3 2,3 244, 23,1 225,1 MNB hivatalos devizaárfolyam ECU/HUF (a tárgyidôszak utolsó napján) #### 224,54 255, 254,2 24,4 24,33 241,4 23,4 235, Forrás: KSH, MNB, PM * Elôzetes hivatalos adat ** Éves adatok esetén dec./elôzô év dec., negyedéves adatok esetén márc./elôzô év márc., jún./elôzô év jún. stb. a számítás módja *** A privatizációs bevételek nélkül. **** 22 harmadik negyedévére az elôzetes GDP növekedési ütem 3,5%, második negyedévére 3,1% volt. ***** A decemberi hiány a hitelátvállalásokkal és részesedésvásárlásokkal együtt,3 milliárd forint. # KSH ## Tulajdonosi hitelek nélkül ### Tulajdonosi hitelekkel #### 1-tôl a ECU árfolyamát a az EURO árfolyam jegyzése váltja fel. ÁLLamAdósság kezelô központ 2 Budapest, Csalogány utca Budapest, Pf. 24 Telefon: (-1) 4-3 Fax: (-1)

állampapírpiac a központi költségvetés bruttó tartozása

állampapírpiac a központi költségvetés bruttó tartozása a z állampapírhozamok áprilisban egy rövid periódust leszámítva csökkenô tendenciát mutattak. A hozamszint enyhe emelkedése a fogyasztói árindex közzététele és az április 23-i diszkont kincstárjegy aukció

Részletesebben

Adósság 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003. márc. 2003. ápr. 2003. máj.

Adósság 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003. márc. 2003. ápr. 2003. máj. M ájusban az állampapírpiacon a megelôzô hónapokat is jellemzô hozammérséklôdési tendencia érvényesült, ebben változás csak a hónap utolsó hetében következett be. Az éven belüli hozamok szintje teljes

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC OKTÓBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC OKTÓBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC HAVI TÁJÉKOZTATÓ 2003. OKTÓBER ÁLLAMi garanciával O któberben az év vége felé jellemzô csökkenéssel szemben jelentôs hozamemelkedés valósult meg. A hónap elsô felében fokozatosan araszoltak

Részletesebben

Állampapírpiac. Havi tájékoztató. 2001. október

Állampapírpiac. Havi tájékoztató. 2001. október 21. október Havi tájékoztató A hónap folyamán az állampapírok hozamai enyhén mérséklôdtek, amit elôsegített a szeptember -i terrortámadás következményeinek csillapodása, a nemzetközi tôkepiacokon a nyugalom

Részletesebben

Állampapírpiac. Havi tájékoztató június

Állampapírpiac. Havi tájékoztató június 22. június Havi tájékoztató A z állampapírhozamok júniusban a kezdeti mérséklôdést követôen ismét erôteljesen emelkedtek. A hónap elejei csökkenés a májusi monetáris szigorítás okozta hozammozgások áthúzódó

Részletesebben

Állampapírpiac. 2003. február. havi tájékoztató

Állampapírpiac. 2003. február. havi tájékoztató Állampapírpiac 23. február havi tájékoztató a z állampapírhozamok februárban jelentôsen mérséklôdtek a rövid oldalon a pénzpiaci folyamatok hatására, a hozamgörbe másik végén nem történt jelentôs elmozdulás.

Részletesebben

Állampapírpiac. Havi tájékoztató 2002. ÁPRILIS

Állampapírpiac. Havi tájékoztató 2002. ÁPRILIS 22. ÁPRILIS Havi tájékoztató A z állampapírhozamok alakulását áprilisban leginkább az országgyûlési választásokkal kapcsolatos várakozások befolyásolták. Az április folyamán nyilvánosságra hozott makrogazdasági

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC Havi Tájékoztató 2004. Október ÁLLAMi garanciával 2 004 elsô tíz hónapja során a kincstári kör hiánya hitelátvállalással együtt 1328,6 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

Részletesebben

állampapírpiac a központi költségvetés bruttó tartozása

állampapírpiac a központi költségvetés bruttó tartozása J úliusban az állampapírpiacon a forint intervenciós sávjának eltolása és a jegybank 300 bp-os kamatemelése okozta bizonytalanság eloszlani látszik, melynek egyértelmû jele a kereslet és a forgalom élénkülése.

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC Július. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Július. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC Havi Tájékoztató 24. Július ÁLLAMi garanciával 2 4 elsô hét hónapja során a kincstári kör hiánya hitelátvállalással együtt 2,2 milliárd forintot ért el. E nettó finanszírozási igénnyel szemben

Részletesebben

Állampapírpiac. Havi tájékoztató. 2002. január

Állampapírpiac. Havi tájékoztató. 2002. január 22. január Havi tájékoztató A z állampapír-hozamok decemberben kezdôdött csökkenése 22 januárjában hozamesésbe fordult át, azaz az optimista piaci hangulat átgyûrûzött az újévre is. Ezt a trendet a hónap

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC 2003. SZEPTEMBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC 2003. SZEPTEMBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC HAVI TÁJÉKOZTATÓ 2003. SZEPTEMBER ÁLLAMi garanciával S zeptemberben az állampapírpiacon a hozamok május óta uralkodó emelkedô trendje megfordulni látszik. Ennek legfôbb motorja az a külföldi

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC negyedéves TÁJÉKOZTATÓ 2005. második negyedév ÁLLAMi garanciával A 2005. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 988,2 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató elsô negyedév

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató elsô negyedév ÁLLAMPAPírpiac negyedéves tájékoztató 2008. elsô negyedév A 2008. év elsô negyedéve során a kincstári kör hiánya 508,1 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC. 2004. NEGYEDIK negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC. 2004. NEGYEDIK negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC negyedéves TÁJÉKOZTATÓ 2004. NEGYEDIK negyedév ÁLLAMi garanciával A 2004. év során a kincstári kör hiánya hitelátvállalással együtt 1284 milliárd forintot, hitelvállalás nélkül 1252 milliárd

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ november

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ november HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. 216. végéig 848,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 2213,2 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 1364,7 milliárd forintot

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ augusztus

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ augusztus HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. 216. végéig 381,9 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 1589,9 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 128,1 milliárd forintot

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n ÁLLAMPAPírpiac negyedéves tájékoztató n 21. elsô negyedév n A 21. I. negyedéve során a kincstári kör hiánya, milliárd forintot ért el. Csökkentette ugyanakkor a finanszírozási igényt az EU transzferek

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC Második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC negyedéves TÁJÉKOZTATÓ 2. Második negyedév ÁLLAMi garanciával 2 elsô félévének végéig a kincstári kör hiánya 1,2 milliárd forintot ért el, amely az egész évre tervezett hiány -a. Júniusban

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ NEGYEDIK NEGYEDÉV

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ NEGYEDIK NEGYEDÉV ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 215. NEGYEDIK NEGYEDÉV 215 negyedik negyedévében a kincstári kör hiánya 1218,6 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege,

Részletesebben

2011-ben a kincstári kör hiánya 1734,4 milliárd forintot ért el, melyből 246,0 milliárd forint a hitelátvállalás. Csökkentette a

2011-ben a kincstári kör hiánya 1734,4 milliárd forintot ért el, melyből 246,0 milliárd forint a hitelátvállalás. Csökkentette a 211-ben a kincstári kör hiánya 134,4 milliárd forintot ért el, melyből 24, milliárd forint a hitelátvállalás. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 4, és a privatizációs bevételek

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005.

ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005. ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005. FŐ TÉMAKÖRÖK: Fővédnök: dr. Katona Tamás közigazgatási államtitkár Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Rt. vezérigazgatója Állampapírpiac

Részletesebben

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek Fő témakörök Fővédnök: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Rt. vezérigazgatója Az

Részletesebben

A költségvetés finanszírozása 2005-ben: tények és tervek

A költségvetés finanszírozása 2005-ben: tények és tervek A költségvetés finanszírozása 2005-ben: tények és tervek FŐ TÉMAKÖRÖK: 1. Finanszírozási helyzet 2005. első félévében - tények előadó: dr. Réz András főosztályvezető 2. A forgalmazói rendszer teljesítménye

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2007. december

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2012-ben. 2. A 2013. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2014. december

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2012-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2012-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2012-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2011-ben. 2. A 2012. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben Fő kérdések: 1. A központi költségvetés finanszírozása és az állampapírpiac helyzete 2010-ben. 2. A 2011. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További információk 7. Kibocsátási naptár 1. Nettó finanszírozási igény

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN 2016. december 28. FŐ TÉMÁK: 1. A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA 2016-BAN 2. 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV JELLEMZŐI A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2009-BEN

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2009-BEN A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2009-BEN 1 Fő témakörök 1. A központi költségvetés várható finanszírozása és az állampapírpiac helyzete 2008-ban. 2. A 2009. évi finanszírozási

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait és bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK Az

Részletesebben

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban Fő kérdések: Adósságkezelés a hitelpiaci válság időszakában Dr. Borbély László András általános vezérigazgató-helyettes 1. Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 28- ban, 2. A forint államkötvény-piac

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK

Részletesebben

ZMAX Index 2004. február 04.

ZMAX Index 2004. február 04. 2004. február 04. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. június 11. Vezetői összefoglaló Alacsony kereskedési hajlandóság mellett pozitív tartományban zárt a vezető nemzetközi tőzsdék többsége. A kedvező nemzetközi piaci hangulat nem ragadt át

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2007-B

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2007-B A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 27-B -BEN 1 Fő témakörök 1. A központi költségvetés 26. évi várható finanszírozása. 2. A 27. évi finanszírozási terv főbb jellemzői. előadó: dr.

Részletesebben

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2011. december

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2011. december ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY 2012 BUDAPEST, 2011. december Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További

Részletesebben

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. január

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. január ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY 2014 BUDAPEST, 2014. január Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató negyedik negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató negyedik negyedév n ÁLLAMPAPírpiac egyedéves tájékoztató 2007. egyedik egyedév A 2007-be a kicstári kör hiáya hitelátvállalás élkül 1233,2 milliárd foritot ért el. További fiaszírozási igéyt jeletett az MNB kiegyelítési tartalékáak

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló Fontosabb makroadatok hiányában az enyhülni látszó geopolitikai hírek határozták meg a nemzetközi tőzsdei kereskedést, így komoly emelkedést könyveltek el

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról

Részletesebben

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. december

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. december ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY 2015 BUDAPEST, 2014. december Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank IX. Soproni Pénzügyi Napok 2015. október 1. Az előadás felépítése 1. Az adósságkezelés szerepe, jelentősége

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló Jelentős esés következett be a vezető tengerentúli részvényindexekben, Nyugat- Európában kisebb volt a csökkenés. Tartani tudta a forint az euróval szembeni

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY

MÓDOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY MÓDOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY 2014 BUDAPEST, 2014. május Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

szerda, augusztus 14. Vezetői összefoglaló

szerda, augusztus 14. Vezetői összefoglaló szerda, 2013. augusztus 14. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zárt az összes vezető tengerentúli és európai részvényindex a keddi kereskedési napon a kedvező makrogazdasági adatok hatására. Kedden

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

A lakossági állampapír befektetések

A lakossági állampapír befektetések A lakossági állampapír befektetések Mi az állampapír? Az állampapír az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon.

Részletesebben

A központi költségvetés finanszírozása

A központi költségvetés finanszírozása A központi költségvetés finanszírozása 2004 ÁLLAMi garanciával tartalomjegyzék Bevezetô 4 I. Az adósságkezelés intézményrendszere és feladatai 5 Adósságkezelési feladatok 5 II. a finanszírozási szükséglet

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 24.

Vezetői összefoglaló február 24. 2017. február 24. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 20,2 milliárd forintos, jóval az átlag feletti

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 1 Budapest, 2007. augusztus 21. Jelen sajtóközlemény megjelenésétől kezdődően az MNB közzéteszi a jelzáloglevelek és egyéb kötvények piaci értékes állományainak

Részletesebben

Raiffeisen Kötvény Alap. Féléves jelentés 2008.

Raiffeisen Kötvény Alap. Féléves jelentés 2008. Raiffeisen Kötvény Alap Féléves jelentés 2008. I. A Raiffeisen Kötvény Alap (RAKA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Kötvény Alap Lajstrom száma: 1111-46 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

péntek, október 3. Vezetői összefoglaló

péntek, október 3. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. október 3. Vezetői összefoglaló Az európai részvényindexek jelentős veszteséggel zártak. Csütörtökön a forint nem mutatott jelentős elmozdulást a főbb devizákkal szemben. A BUX 8,7 milliárd

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap Éves jelentés 2007.

Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap Éves jelentés 2007. Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN GARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap (RAGA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

RMAX Index 1999. július 8.

RMAX Index 1999. július 8. 1999. július 8. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3 1.5

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben