Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AK01980 Maros u Címzett: dr. Nagy András 1122 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: tantermi_ikt_eszkozok További információ a következő címen szerezhető be: TriCSÓK Zrt. Teréz krt. 19. III. em. 32. Címzett: dr. Csók István 1067 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: TriCSÓK Zrt. Teréz krt. 19. III. em. 32. Címzett: dr. Csók István 1067 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: /14

2 2/14 I.2) I.3) I.4) Internetcím: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: TriCSÓK Zrt. Teréz krt. 19. III. em. 32. Címzett: dr. Csók István 1067 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Oktatás Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Tantermi IKT eszközök. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Magyarország konvergencia régióiban (nem közép-magyarországi régió) található feladatellátási helyek. NUTS-kód HU2,HU3 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk Keretmegállapodás több ajánlattevővel maximum : 3 A keretmegállapodás időtartama Az időtartam hónapban: 18 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke Becsült érték áfa nélkül: és között HUF A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: Ajánlatkérő igényének kielégítésére egyedi szerződések megkötésével a keretmegállapodás hatálya alatt folyamatosan kerül sor. Az első egyedi szerződéstervezett értéke: nettó HUF, melynél magasabb összegű szerződés megkötésére nem kerül sor a keretmegállapodás időtartama alatt. A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Keretmegállapodás keretén belül egyedi szállítási szerződések alapján Tantermi IKT eszközök, szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése. 2/14

3 3/14 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: kiegészítő SNI eszközök (vezeték nélküli fülhallgató, diktafon, dokumentum kamera, képernyő nagyító szoftver, vezeték nélküli Braille-kijelző, fejhallgató, vezeték nélküli mikrofon, lapolvasó készülék, optikai karakterfelismerő szoftver, képernyő felolvasó szoftver, speciális billentyűzet, fejegér szett, szemegér szett, speciális ültető szék, szavazó szett); szoftvercsomagok (digitális oktatási tartalom (a keretmegállapodás során minimum nettó HUF értékben kerül megrendelésre), nyelvi labor rendszer (a keretmegállapodás során minimum nettó HUF értékben kerül megrendelésre), interaktív megjelenítő felület szoftver); interaktív megjelenítő felületek (a keretmegállapodás során minimum nettó HUF értékben kerül megrendelésre); integrátor hubok; direkt tanulói válaszadó rendszerek; indirekt tanulói válaszadó rendszerek; és a fenti termékekhez kapcsolódó üzembe helyezési és telepítési szolgáltatások. A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) legalacsonyabb értékének és az attól való eltérés százalékos mértékének meghatározásával közli az alábbiak szerint: nettó HUF + 30% Becsült érték áfa nélkül: és között HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 18 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a keretmegállapodás tervezete tartalmazza. Teljesítési biztosíték: Az egyedi szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre teljesítési biztosíték mértéke az egyedi szerződés nettó értékének 3%-a a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 126. (6) bekezdés a) pont szerint. Abban az esetben, a biztosíték hatályossága a teljesítés időtartama 3/14

4 4/14 alatt lejárna, Ajánlattevő köteles azt a lejáratot megelőző 15 nappal kicserélni. Amennyiben a biztosíték a lejáratot megelőző 15 nappal nem kerül megújításra a biztosíték összegét Ajánlatkérő teljes összegében lehívja, s az óvadékként Ajánlatkérő kezelésébe kerül. Felek megállapodnak abban, hogy a biztosíték mértékének megfelelő pénzösszegen a Ptk. 5:95. (1) bekezdésének a) pontja alapján kézizálogként Ajánlatkérő javára óvadékot alapítanak. Ennek megfelelően Ajánlatkérő a biztosítékként nyújtott garanciát, vagy banki kézfizető kezességet, továbbá biztosítási kötelezvényt jogosult érvényesíteni és pénzre váltani annak lejáratát megelőző 15 naptól. Ajánlatkérő a szerződés szerint kézizálogba adott óvadék jogszerű birtokosa mindaddig, ameddig a biztosítéknak fenn kellene állnia vagy garancia illetve kezességvállalási kötelezvény formájában történő megújítása meg nem történik. Felek az óvadékként kezelt pénzösszeg után való kamatfizetést a Ajánlatkérő jogszerű birtoklásának időtartamára kizárják. Ajánlatkérő az óvadék terhére jogosult érvényesíteni Ajánlattevővel szemben jelen szerződés alapján fennálló, biztosíték terhére elszámolható összes követeléseit. Előleg visszafizetési biztosíték: Nyertes ajánlattevőt előleg igénylése esetén az előlegre vonatkozóan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtási kötelezettség terheli. Ajánlattevőnek a biztosíték határidőre történő nyújtásáról a Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkoznia kell. A biztosíték nyújtható: az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel,a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességgel, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezességgel. A nyertes ajánlattevő a szállítandó termékekre a teljesítés napjától a dokumentáció szerint jótállást vállal. Amennyiben valamely termék/annak alkatrésze kicserélésre/kijavításra kerül, úgy az adott termék/alkatrész tekintetében a jótállás időtartama újrakezdődik. A jótállás minimális időtartama konkrét termékenként került meghatározásra. kiegészítő SNI eszközök (vezeték nélküli fülhallgató 1 év, diktafon 1 év, dokumentum kamera 2 év, vezeték nélküli Braille-kijelző 2 év, fejhallgató 1 év, vezeték nélküli mikrofon 1 év, lapolvasó készülék 2 év, speciális billentyűzet 1 év, fejegér szett 1 év, szemegér szett 1 év, speciális ültető szék 1 év, szavazó szett 3 év); interaktív megjelenítő felületek 5 év; integrátor hubok 3 év; direkt tanulói válaszadó rendszerek 3 év; indirekt tanulói válaszadó rendszerek 3 év. Kötbér: Az egyedi szerződés nyertes ajánlattevőnek hibás teljesítés esetén Ajánlatkérő dönthet akként, hogy a kellékszavatossági igénye helyett ide értve azt is ha a kijavítás/kicserélésre nem került sor, úgy nyertes 4/14

5 5/14 III.1.2) III.1.3) III.1.4) ajánlattevőtől hibás teljesítési kötbért követel. Nyertes ajánlattevő által fizetendő kötbér mértéke 5% alkalmanként, melynek alapja a megkötött szállítási szerződés hibás teljesítésének nettó ellenértéke. Az egyedi szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható meghiúsulás esetén Ajánlatkérő által fizetendő kötbér mértéke 10%, melynek alapja a keretmegállapodás alapján megkötött szállítási szerződés alapján a meghiúsulással érintett szolgáltatások nettó ellenértéke. Az egyedi szerződés késedelmes teljesítése esetén nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles. Késedelmi kötbér mértéke: a nyertes Ajánlattevő által megajánlott mérték (% / naptári nap). A késedelmi kötbér alapja: az adott, késedelemmel érintett teljesítési helyszínre eső szállítás teljes nettó ellenértéke. A nyertes Ajánlattevő keretmegállapodás hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő hibájából bekövetkező keretmegállapodás meghiúsulása esetén nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért fizetni. A keretmegállapodás meghiúsulása esetére vonatkozó meghiúsulási kötbér mértéke: HUF. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számla ellenértékét ajánlatkérő a Kbt (1), (4) (6), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. -a szerint és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a szerint átutalással egyenlíti ki. A részszámlázás lehetőségét valamint az esetlegesen igénybe vett előleg elszámolásának részletes feltételeit ajánlatkérő az eljárás második része (verseny újranyitás) során fogja meghatározni. A számla fizetési határideje 30 nap. Az ellenszolgáltatás részben európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra (TIOP / ), a támogatásból származó összeg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint közvetlen szállítói finanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100%. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme a HUF. Szállítói finanszírozás esetén az alábbi szabályok irányadók: ajánlatkérő biztosítja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdése szerinti szállító előleg igénylésének lehetőségét. Amennyiben nyertes Ajánlattevő élni kíván a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdése szerinti előleg (továbbiakban: előleg vagy szállítói előleg) kifizetésének lehetőségével, úgy a Közreműködő Szervezet részére az Ajánlatkérő egyidejű tájékoztatása mellett előlegbekérő dokumentumot köteles küldeni. Az előleg mértéke nem haladhatja meg az egyedi szerződés elszámolható összegének 30%- át. ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos, indokolással alátámasztott fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ajánlatkérő köteles nyertes Ajánlattevő által megküldött, előzőekben rögzítettek szerinti előlegre vonatkozó számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni. A szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait a központi koordinációs szerv határozza meg. Az előleg összege a számlából kerül levonásra. A kifizetés során irányadóak az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai. A Kbt (4) bekezdése értelmében a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezete tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem 5/14

6 6/14 III.2) III.2.1) III.2.2) Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bek. a) k) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. (1) bek. a) f) pontokban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 75. (1) bek. b) pont.) A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r rendelkezései szerint kell igazolni. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt ában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. rendelkezései szerint kell eljárnia. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó a napján kelt A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám). A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó még a Közbeszerzési Hatóság napján kelt útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám). Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi pénzforgalmi szolgáltatójától származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján / számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e. b) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bek. a) pontja alapján pénzforgalmi szolgáltatójától származó igazolást arról, hogy az általa vezetett számlán az ajánlattevő rendelkezik legalább HUF értékű lekötetlen saját forrással és/vagy a pénzforgalmi szolgáltatójától származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az ajánlattevő részére, nyertessége esetén a keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges befektetéshez kapcsolódva a szükséges 6/14

7 7/14 mértékben feltétel nélkül (ajánlattevő nyertességén túl további feltételt pl. hitelbírálathoz kötöttséget nem támasztva) hitelt nyújt. Az igazolás kombinált módon is történhet, tehát, amennyiben a szükséges forrás csak részben áll rendelkezésre lekötetlen saját forrás formájában, a hiányzó rész pénzforgalmi szolgáltatótól származó szándéknyilatkozattal is igazolható. c) A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. -ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlatba csatolni kell ajánlattevő saját vagy jogelődje a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét képező eredménykimutatást. Amennyiben Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő képviselője által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év mérleg szerinti eredményéről. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tantermi IKT eszközök szállítása és üzembe helyezése) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. d) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három üzleti év átlagolt közbeszerzés tárgya szerinti (tantermi IKT eszközök szállítása és üzembe helyezése) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. e) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bek. d) pontja alapján, az ajánlattételi határidő lejártakor is érvényes felelősségbiztosítási kötvényt. Csatolni kell továbbá a biztosítási díj utolsó részletének befizetését igazoló bizonylatot, vagy a biztosító által kiállított igazolást, melyben szerepelnie kell, hogy a biztosítás meddig érvényes. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. (4) (6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi szolgáltatójától származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt. Sorba állítás alatt a évi LXXXV. törvény pontja szerinti fogalom értendő. b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: összesen legalább 500 millió HUF szabad forrással (lekötetlen saját forrással és / vagy feltétel nélküli hitelt biztosító banki szándéknyilatkozattal igazolható módon). c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív volt. d) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év átlagában a közbeszerzés tárgya szerinti (tantermi IKT eszközök szállítása és üzembe helyezése) nettó árbevétele nem éri el az HUF-ot; e) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább HUF / kár és legalább HUF / év mértékű, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, vállalkozói tevékenységre kiterjedő felelősségbiztosítással. A fenti a c) és e) pontokban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel. 7/14

8 8/14 III.2.3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: Tantermi IKT eszközök szállítása és üzembe helyezése tárgyú árbevétel az utolsó három lezárt üzleti év átlagában (vagy a működési ideje alatti egy éves átlagban): HUF; Tantermi IKT eszközök alatt ajánlatkérő az alábbi eszközöket érti: PC, monitor, notebook, tablet, projektor, interaktív megjelenítő felület. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) bek. a) pontja alapján és 16. (1) (2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36. (a) I) és IV) pontok) illetve 72. (a) II III) pontok) hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (befejezési határidő legalább év és hónap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Az ismertetésnek tartalmaznia kell továbbá az a) III) pont esetében azt is, hogy a referenciát hány darab tanteremben és hány fő felhasználónak teljesítették. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. A Kbt (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek a részvétel mértékéig, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) bek. e) pontja alapján az informatikai eszközök értékesítésére és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó, ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. (2) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása). c) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) bek. c) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat c) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot és szakmai önéletrajzot, amelyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés, csatolni kell továbbá a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. (4) (6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be: I) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább nettó HUF értékű a közbeszerzés tárgya szerinti (tantermi IKT eszközök szállítása és üzembe helyezése) (átadás-átvétellel lezárt) referenciát; Tantermi IKT eszközök alatt ajánlatkérő az alábbi eszközöket érti: PC, monitor, notebook, tablet, projektor, interaktív megjelenítő felület. 8/14

9 9/14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) II) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban összesen legalább nettó HUF értékű interaktív megjelenítő felület, vagy HUF értékű tantermi csomag (interaktív megjelenítő felület és ehhez kapcsolódó eszközök PC, notebook, projektor) szállítása és üzembe helyezése tárgyú (átadás-átvétellel lezárt) referenciát amelyek közül legalább egy referencia értéke legalább nettó forint értékű; III) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban összesen legalább HUF értékű nyelvi labor liszensz szállítása és üzembe helyezése tárgyú (átadás átvétellel lezárt) referenciát, amelyet összesen legalább 70 tanteremben és összesen legalább 1200 felhasználót kiszolgáló környezetben teljesítettek (nyelvi labor liszensz alatt olyan hálózatos környezetre épülő, multimédiás oktatásra alkalmas keretrendszer értendő, amely video- és hangátvitellel idegen nyelv oktatáshoz, kompetencia alapú felmérésekhez, differenciált oktatáshoz nyújt támogatást); IV) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább nettó HUF értékű digitális tananyag szállítása tárgyú (átadás átvétellel lezárt) referenciát, amelyből legalább 1 db legalább nettó HUF értékű (digitális tananyag alatt olyan informatikai eszközön használható digitális formában elérhető (online vagy offline) tananyag értendő amely tartalmaz szöveget, képet, hangot, videót és / vagy animációt). b) Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik informatikai eszközök értékesítésére és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. (2) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása). c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: I) legalább 10 fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező szakembert, akik egyenként rendelkeznek a megajánlott interaktív megjelenítő felület telepítésére, üzembe helyezésére és betanítására jogosító, a megjelenítő felület gyártója vagy forgalmazója által igazolt vizsgával (több gyártó termékének megajánlása esetén, a vizsga meglétét valamennyi gyártmányra kiterjedően kell igazolni; egy szakember több vizsgával is rendelkezhet); II) legalább 2 fő, legalább középfokú végzettségű szakembert, akik részt vettek már logisztikai munkatársként legalább 1 db legalább nettó HUF összértékű olyan projekt teljesítésében, amelynek keretében min. 500 db közbeszerzés tárgya szerinti informatikai klienseszköz azonos szoftverkörnyezetben történő tömeges kiszállításának és üzembe helyezésének szervezésére került sor minimum 20 helyszínre legfeljebb 6 hónap alatt. (Ajánlatkérő logisztikai munkatárs alatt érti: azt a szakembert, aki a megrendelések és kiszállítások folyamatát irányítja, menedzseli); III) legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettségű, mérnök vagy informatikus képzettségű szakembert, akik mindegyike legalább 3 éves informatikai projektmenedzseri gyakorlattal rendelkezik és projektmenedzserként részt vettek már legalább 1 db, legalább nettó HUF összértékű olyan projekt teljesítésében, amelynek keretében min. 500 db közbeszerzés tárgya szerinti informatikai klienseszköz azonos szoftverkörnyezetben történő tömeges telepítésének folyamattervezése és -szervezése, valamint operatív lebonyolításának irányítására került sor minimum 20 helyszínre legfeljebb 6 hónap alatt. A szakemberek között átfedés lehetséges, tehát egy szakember több alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 9/14

10 10/14 IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Összesített nettó ajánlati ár az alap árlistára [HUF]. Súlyszám Teljesítési határidő [Naptári nap]. Súlyszám Késedelmi kötbér [%]. Súlyszám 10 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre Előzetes tájékoztató A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: TriCSÓK Zrt Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. szerint. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban, TIOP / /14

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint

Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39501-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986 Ajánlati/részvételi felhívás 2004/18/EK irányelv Szolgáltatásmegrendelés I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120305-2013:text:hu:html HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305

Részletesebben

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A TISZA VOLÁN Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme tárgyú Második rész XII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben