ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA DECEMBER.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA 2010. DECEMBER. http://nemzetifront.ning.com"

Átírás

1 ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA DECEMBER 1

2 Antikrisztus A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon elképesztô érdeklôdés kísért egy vékonyka, mindössze 154 oldalas könyvet. Az interjúkötetet az ötvennégy éve Amerikában élô irodalmár, Marianna D. Birnbaum készítette, a címe: Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben. A könyvben az elsô interjú avval a kérdéssel kezdôdik, hogy magyar vagy zsidó írónak tartja magát Spiró György. A beszélgetésre a könyvfesztivál Osztovits termében került sor, ahová kétszer annyian akartak bejutni, ahány szék volt. Az érdeklôdôk, még az öregek is guggoltak, álltak, földre, lépcsôre vagy ablakpárkányra kuporodtak. A beszélgetésre eljött a szerzô, és a három interjúalanyból kettô: Spiró György és Esterházy Péter. A kérdezô a könyvet megjelentetô Magvetô fôszerkesztôje, Sárközy Bence volt. Az interjúkötet apropójaként az szolgált, hogy a tavalyi jeruzsálemi könyvfesztiválra, díszvendégként meghívták Esterházy Pétert, Konrád Györgyöt és Spiró Györgyöt. A három író, akik Marianna D. Birnbaumot jól ismerik, régóta tisztelik, Jeruzsálembôl egy anzikszot, egy képeslapot küldtek: Drága Daisy, véletlenül itt vagyunk... Az irodalmár akkor határozta el, hogy mindhármukkal interjút készít. Azt akarta ugyanis megtudni, hogy a három magyar író talált-e hasonlóságot az izraeli és a magyarországi élet között; mi a véleményük a nemzeti és vallási kisebbségek helyzetérôl Magyarországon és Izraelben. S mivel már az interjú kezdetekor tisztázni akarta a helyzetet, Spiró Györgytôl, akit elôször 1968-ban Jerzy Robert Nowak, a lengyel kommunista párt tagja zsidózott le antiszemita írását a magyar kommunista párt utasítására a magyar Élet és Irodalom is közölte, azt kérdezte: magyar vagy zsidó írónak tartja magát? Már csak azért is, mert a jobboldali sajtóban a legjobb esetben is, vagyis amikor éppen nem szidalmazzák, zsidó írónak nevezik. A könyvbeli interjúban a rövid válasz, amit ötvenkét oldalas kifejtés követ, az, hogy: Magyar író vagyok, mit tegyünk. És Spiró a szégyenteljes nürnbergi és magyar zsidótörvényeket említve, kimondja, igen fajilag ô százszázalékosan zsidó. Magyarországon a százszázalékosan magyar kifejezést és meghatározást ma szélsôjobboldali internetes portálok használják, a többi között olyanok, amelyek könyveket vagy ruhákat is kínálnak eladásra. 2

3 Birnbaum arra emlékezteti Spirót, vagy inkább az olvasót, hogy Radnóti Miklós is magyar költônek tartotta magát, s amikor a numerus clausus idején Komlós Aladár megkérte, írjon a zsidó költôk antológiájába, akkor nagyon udvariasan visszautasította, mert ô magyar író. Spiró az interjúban hosszan beszél az ôsökrôl, arról, hogy bár volt köztük csodarabbi meg katolikus szent is, neki ehhez semmi köze. Az apja meggyôzôdéses kommunista volt Brünnben végzett mérnökként, mert a numerus clausus miatt Pesten nem járhatott egyetemre, s hogy amikor eljött az általános iskola ideje, az évnyitó elôtt az anyja azt mondta neki: Édes fiam, tudd meg, hogy mi zsidók vagyunk; ez azt jelenti, hogy pont olyanok vagyunk, mint a többi magyar, de ha lezsidóznak, üssél. Scipiades Erzsébet / Népszava Antikrisztus Csaknem egy évvel ôrizetbe vétele elôtt tudta Hunvald György, a maffiabûntettekkel vádolt volt VII. kerületi MSZP-s polgármester, hogy lehallgatják közölte a birtokába került nyomozati anyagokra hivatkozva a hétfôi Magyar Nemzet. Két évvel ezelôtti titkos adatszerzés során keletkezett, mára nyílttá tett telefonbeszélgetései szó szerinti leiratai szerint a Gyurcsány-korszakban is nagypolitikai ambíciókat, de legalább fôpolgármesteri terveket dédelgetô Hunvald utalt az akkor már érlelôdô BKV-s botrányra írta a lap. Feltételezte, hogy a szocialista párton belülrôl eredhet a lehallgatása: május 7-én jogi tanácsadójával egyebek mellett azt közölte: van egy információm, hogy ez a rohadék Hagyó, ez most nagyon nekem akar jönni, mert ônála borul össze minden a fôvárosban, és nem akarja, hogy legyen bárki, aki erôsebb PR-ban, vagy bármi nála. SZDSZ-es társa, Gál György, akivel gyakran beszélt, az egyik alkalommal, júniusban konkrétan figyelmeztette: Lövési van, de nagyon! Kéne beszélgetned a nagy, a nagyfônökkel, ilyen négyszemköztin. Amikor Hunvald visszakérdezett, hogy a legnagyobbal, akkor azt Gál megerôsítette - írta a lap. 3

4 A Magyar Nemzet egy Zoltai Gusztávval folytatott beszélgetés leiratát is közli, amely szerint Hunvald a Mazsihisz-vezetôtôl kér segítséget, hogy az nézzen utána, miért szállt rá a Központi Nyomozó Fôügyészség, s közli, el kéne sikálni a dolgot. Magyar Nemzet Antikrisztus Hunvald György (hívó): Van néhány nagyon érdekes dolog egyébként. Zoltai Gusztáv (hívott): Igen? Hunvald: Én nem tudom, az ügyészségen vannak nagyon rám szállva. Zoltai G.: Terád? Hunvald: Igen, igen Zoltai G.: De nem a, nem a Tordai-ügy miatt? Hunvald: Nem a Tordai-ügy miatt! Nekem mondták, hogy politikai, de nem értem, hogy mitôl politikai! Mert nem csinálok Zoltai G.: Utánanézzünk? Hunvald: Nézzetek már utána, hogy mi a (van?)! De ez a Központi Nyomozó Fôügyészség! Zoltai G.: Jó! Hunvald: Ott el kéne sikálni, mert egyszerûen nem lehet normálisan hogyhívjákolni. Zoltai G.: Jó! Odafigyelek! Megnézetem! Jó? Hunvald: Jó! Oké! 4

5 Antikrisztus Antiszemita botrány elôzte meg a nemzetközi holokauszt-emléknapot. Tadeusz Pieronek, a lengyel püspöki konferencia volt elnöke egy nyilatkozatában azt állította, hogy a zsidók propagandafegyverként használják a holokausztot, hogy így szerezzenek támogatókat Izraelnek. Visszavonta azonban azt a kijelentését, hogy a holokauszt zsidó találmány lett volna, mondván, nyilatkozatát manipulálták, ô nem járult hozzá annak közléséhez. E mondat azonban még hétfôn is fenn volt egy olasz weboldalon. A pontifex.roma katolikus portálnak adott interjúban a püspök arról beszélt, hogy nem helyes ezt a tragédiát propagandacélokra kihasználni. Emléknapokat szerinte inkább a kommunizmus áldozataiért, a katolikusokért, az üldözött keresztényekért lenne érdemes tartani. Pieronek szerint Izrael kizsákmányolja ezt a tragédiát, hogy úgy bánhasson a palesztinokkal, mint az állatokkal. A zsidóknak azonban szerinte azért olyan jó a sajtójuk, mert hatalmas pénzek és erôs lobbicsoportok állnak mögöttük, és egy jelentôs katonai hatalom, az Egyesült Államok feltétlen védelme. Ez táplál egy bizonyos arroganciát, amit én elviselhetetlennek tartok - jelentette ki. hirszerzo.hu Antikrisztus vannak olyan zsidók, akik nem mindig, minden körülmények között hazudnak... Karsai László zsidó történész (kuruc.info) 5

6 Antikrisztus Nem állítjuk, hogy minden zsidó tisztességtelen, de ha ebbôl indulunk ki, nagy meglepetés nem érhet minket. Antikrisztus A zsidó zsidó módon emancipálta magát, nemcsak azáltal, hogy elsajátította a pénzhatalmat, hanem azáltal, hogy a pénz, az ô révén, és ônélküle is világhatalommá, a gyakorlati zsidó szellem pedig a keresztény népek gyakorlati szellemévé vált. A zsidók annyiban emancipálták magukat, mennyiben a keresztények zsidók lettek. Karl Marx Az emancipáció (egyenjogúsítás) a római jogból származik, s eredetileg a felnôtté vált gyermek feletti apai hatalom megszûnését, azaz az egyén saját jogúvá (sui juris) válását jelentette. A fogalom az újkorban különbözô; Angliában például a katolikusok, majd a zsidók, a nôk, késôbb a munkások egyenjogúságát jelölte. A zsidóságra vonatkoztatva csak a 19. század harmincas-negyvenes éveiben terjedt el. Wikipedia Antikrisztus Az ünnep megtartásának önmaguk számára adott magyarázatai, és a karácsonyi viselkedés során tapasztalható sajátosságok arra engednek következtetni, hogy a zsidók a karácsony történelmi, vallási és jelentés- tartalmát, tehát a többség által elfogadott "lényegét" nem vették át. A zsidók minden többség felôl érkezô erôszak nélkül elsajátították és inkorporálták azokat az alapvetô ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy részt vegyenek a többség által ünnepelt karácsonyban. Az átvételi folyamatban azonban a többségi tudáskészletnek csak a számukra hasznosítható, és beépíthetô elemeit veszik át, és pszichológiailag nem azonosulnak az ünnep ideológiai lényegével, hanem profán módon élik meg azt. Molnár Eszter: Zsidó karácsony avagy zsidó családok karácsonyi szokásainak és identitásának vizsgálata 6

7 Antikrisztus DÁNIÁBAN KORLÁTOZNI AKARJÁK A KÖRÜLMETÉLÉST 15 ÉVTÔL Európai rabbik szerint az EU-ban felmerült javaslat a marhavágás egységesítésére a tagállamokban veszélyeztetheti a kóser vágást és értelemszerûen a vallásos zsidók kóser hús ellátását. Már ma is vannak országok, amelyekben tilos a kóser vágás (mint például Svájc) és így az ottani zsidók kénytelenek Franciaországból importálni hússzükségletüket. Ezzel egyidejûleg a különbözô állatvédô egyesületek is a kóser vágás ellen törnek lándzsát, mivel az nem kábítja el a levágandó állatot és ezért szerintük nem eléggé humánus. Néhol ez a rég megdöntött érv antiszemita indokolással párosul. Ezzel egyidejûleg Dániában olyan törvényjavaslatot nyújtottak be a parlamentben, amely törvényesen korlátozná a körülmetélést, vagyis azt csak 15 éves kortól engedné meg. A dán fôrabbi erre nagyon élesen reagált, mondván, hogy ebben az esetben a zsidók elhagyják az országot és kivándorolnak. Bár a javaslatok humanitáris, illetve állatbarát címkék alatt jelennek meg, illetve a circumcisió esetében, a csecsemô jogait védik a zsidók joggal érzik ki mögülük a bujkáló, enyhe, de jelenlevô, antiszemita kihívást. A rabbik riadót fújnak és az EU brüsszeli központja mellett müködô RCE rabbitanács, illetve Board of Schita, tanácskozásra ült össze, hogy megtárgyalja a veszély elhárításának módozatait. Zsidó világhiradó: Antikrisztus december 13. Huszonegy éves korában felakasztják Irma Gresét, az auschwitzi koncentrációs tábor volt ôrét, akit a H.P.M. Berney-Ficklin vezérôrnagy által elnökölt brit Katonai Törvényszék - fôleg magyarországi zsidó nôk vádaskodása alapján halálra ítélt. Az általuk Szépséges Szörnyeteg becenévvel illetett lányt a leváltozatosabb bûnökkel többek 7

8 között szadista veréssel, korbácsolással, kutyák rabokra való uszításával, szexuális visszaéléssel, gyilkossággal és három rab megnyúzásával vádolták. A brit hasereg hóhéra, Ronald Cook az ítélet végrehajtása helyett inkább önmagával végzett, így a piszkos munka egy Samuel Lutzheim nevû helyi zsidóra hárult. Kivégzésekor Irma Grese nem volt hajlandó felvenni a csuklyát, és páratlan bátorságról téve tanúbizonyságot serényebb munkavégzésre ösztökélte hóhérát. Késôbb a vád korona tanúja, Sarah Langbein beismerte, hogy hazudott és visszavonta állításait, ahogyan rajta kívül Rachel Gold, Lei Fleim és Lena Kapinski is (nyolcan viszont továbbra is fenntartották eredeti vallomásukat). Sohasem volt szándékomban bármilyen módon magasztalni magamat, de nem lesz meg nekik az a diadalittas örömük, hogy akárcsak egy picit is megalázkodni lássanak. És bármit is gondoljanak ôk valamennyien, ha bárki kérdezi, mondd meg nekik, drága Apám: igen, Irma mindig a lányom volt, és mindig a lányom marad! Nem kell szégyenkezned miattam, mert én a kötelességemet teljesítem, hûen a Hazámhoz! Éppen úgy, ahogyan én és mások a kötelességünket teljesítettük, úgy fogunk meghalni! Én nem számítok, mert túlságosan kicsi voltam, de azok, akik számítanak, tovább fognak élni és remélhetôleg a hasonlót hasonlóval fogják viszonozni! Még ha várni is kell erre egy ideig, eljön majd az idô, amely eltörli az igazságtalanságot. (...) Életem a bírák kezében van, a becsületem azonban nem!, írta búcsúlevelében Irma Grese. Antikrisztus Feladta magát a New York-i nyugdíjbotrány magyar származású kulcsfigurája 01:10:05 október 8, 2010 Hírportál Bûnösnek vallotta magát New York állam korrupcióval vádolt egykori számvevôje, a magyar származású Alan G. Hevesi, aki csütörtökön feladta magát és a manhattani legfelsôbb bíróság elôtt beismerte, hogy kampányának támogatásáért, utazásokért és egyéb juttatásokért cserébe a felügyelete alatt álló állami nyugdíjalapból több száz millió dolláros befektetést hagyott jóvá egy magánbefektetô cég javára. 8

9 Mélységesen sajnálom, amit tettem, ôszintén bocsánatot kérek New York állam lakóitól, a bíróságtól és a családomtól idézte a 70 éves Alan G. Hevesi tárgyalóteremben elhangzott szavait a New York Times, amelynek online kiadása vezetô hírben foglalkozott az üggyel. Hevesi, aki a jelentôs pozíciónak számító számvevôi poszton 2003 és 2006 között New York állam 125 milliárd dolláros nyugdíjalapjának kezelését is felügyelte, elismerte, hogy 250 millió dollárnyi befektetést hagyott jóvá a Markstone Capital Partners javára, amelynek egyik vezetôje, Elliott Broidy hozzávetôleg egymillió dollárral hálálta meg a döntést. A fôügyészség közleménye szerint Broidy többek között 75 ezer dollárt költött izraeli, olaszországi és kaliforniai utazásokra, amelyeken Hevesi, felnôtt korú gyermekei és hivatalának további munkatársai is részt vettek. Az utazások alatt elsô osztályon repültek, luxushotelekben szálltak meg, helikopteres kiránduláson vettek részt és még a biztonsági szolgálatot is Broidy cége fizette. A Markstone Capital ennél sokkal többet, 500 ezer dollárt költött Hevesi kampányának támogatására, illetve 380 ezer dollárért hamis szakértôi szerzôdést kötött az egyik Hevesihez közel álló személlyel. Elliott Broidy tavaly decemberben tett beismerô vallomást az ügyben. Hevesinek arról is tudomása volt, hogy egyik politikai tanácsadója, Hank Morris fizetett közvetítôként mûködött hivatala és a nyugdíjalap befektetéseire vadászó magánbefektetô cégek és alapok között, amivel a New York Times szerint több millió dollárt keresett és Hevesi támogatói számára különféle szívességeket tudott kijárni. A Bloomberg szerint Morris, aki ártatlannak vallotta magát, jelenleg perének kezdetére vár. A demokrata Alan G. Hevesi, aki több mint 30 éves politikai pályafutást tudhat a háta mögött, magyar zsidó családból származik, édesapja, Eugene Hevesi az amerikai zsidó közösség egyik vezetôje, nagyapja pedig a Wikipedia szerint Budapest fôrabbija volt a második világháború elôtt. A magyar származású politikus 2006-ban mondott le számvevôi posztjáról, miután kiderült, a hivatal egyik munkatársát felesége sofôrjeként dolgoztatta. A nyugdíjalap befektetéseivel kapcsolatos vizsgálatok évek óta tartanak, és már az amerikai tôkepiaci felügyelet is vizsgálatot indított az egyre dagadó 9

10 botránnyal kapcsolatban. Hevesi, akinek a Bloomberg szerint két fia, Daniel és Andrew is érintett lehet az ügyben, csütörtökön adta fel magát és a hírek szerint akár négy év börtönbüntetést is kaphat. Az ítéletet várhatóan december 16-án hirdetik ki. Antikrisztus Zsidó családnevek A zsidó családi nevek általában arra utalnak, hogy viselôjük zsidó vagy zsidó keverék. Ilyen neveket a zsidók által megszállt nép is adhat zsidóknak, hogy a zsidók ezáltal felismerhetôek legyenek. Sok zsidó megváltoztatja nevét és vagy névváltoztatás vagy házasság útján új nevet vesz fel, mellyel felismerhetôsége lényegesen nehezebb lesz. Eredeti zsidó nevek Sok zsidó név származik az Ótestamentumból, pl. Ábrahám, Salamon, Jakab, Izsák, Simon, héber szavakból: Kohn, Chaim, Jehudi, stb..., zsidó csoportok neveibôl: Askenázi, Szefárd, Kazár,... Ezeket néha németesített vagy magyarosított alakban használják, pl. Chaim helyett Heim, Heimer, Xheimer, ahol X tetszôleges német településnév, vagy Kohn helyett Kun, stb... Apa nevének átvétele Héberül Izsák fia Ábrahám Ábrahám ben Izsák volt. Ilyenfajta nevekbôl ered pl. Mendelsohn, Jacobsohn, Simonsohn (Simson), Seligsohn, Izsákfi, Ábrahámfi, stb... Helységnevek Sokszor használják zsidók névként városok és országok nevét, pl. Magyar, Német, Olasz, Deutsch, Soproni, Debreceni, Lipcsei, Breslauer, Krakauer, Hamburger, Erdélyi, Rátonyi, Ruttkai, Egri, Karinthy, Kállai, stb... 10

11 Területek vagy nemzetségek nevei Elsas (Elzász), Holländer, Littauer (Litvánia), Pollack vagy Lengyel (Lengyelország), Schlesinger, Kun, Székely, Magyar, Ungár, Deutsch, Hazai,... Ház-névtáblák Régen elôírás volt, hogy a zsidó városrészben a házakat táblákkal kellett jelezni. Ezekrôl is sok zsidó nevezte el magát, pl: Rebstock, Schiff, Nußbaum, Gans, Falk, Apfelbaum, Schwarzschild, Rothschild. Nemesfémek vagy drágakövek neve Diamant, Edelstein, Goldbaum, Karfunkel, Rubiner, Saphir, Silbermann, Perl(e), Bernstein. Foglalkozások Cassirer, Wechselmann oder Wechsler, Vámos, stb... Pénzzel kapcsolatos nevek Pénzes, Gazdag, Reich, Reichmuth, stb... Illatnevek Némely zsidó illatok nevérôl nevezte el magát: Blumenfeld, Liliental, Rosenzweig, Tulpental, Veilchenduft,... Állatnevek Katz, Löwe, Hirsch, Löwenthal, Wolf, Wolffsohn, Walfisch, Farkas,... Sok kohanita II. József rendeletének végrehajtásakor a Katz (macska) nevet választotta, de ez valójában a kohen cedek, vagyis az igazságos pap héber kifejezés rövidítéseként is szolgált. 11

12 Konvertáltak nevei Sok a kereszténységhez konvertált zsidó vallásos nevet vett föl, pl. Fromm, Frommherz, stb... Francia nevek Némelyik zsidó francia nevet vett föl, pl. Aaron-ból L'Arronge-t vagy Sallinger-bôl Salingrè-t. További nevek A Hammer 604-es kiadása augusztus 15-én összeszedte a Marienbadban kúrázók neveit, melyek közül nagyon soknak zsidó hangzása van: Grünspan, Liebes, Gottdiener, Ochsenhorn, Hutschnecker, Verständig, Lustgarten, Cadaver, Löwenhaar, Frohnknecht, Trompetenschleim, Italiener, Schuldenfrei, Käßlecker, Marmorstein, Westreich, Lieblich, Halbrohr, Nasloch, Süßer, Süßapfel, Einzig, Mitesser, Herschtritt, Borgenicht, Kanarienvogel, Scharlachfieber, Hauptvogel, Weingeruch, Pflaumensaft, Hirschbrunst, Lichtschein és más neveket. Színek Barna, Piros, Zöld, Fekete, Fehér, Grün, stb... Héber szavakkal egybevágó nevek Chaim-mal Heim Heimer, Guggenheim, Bettelheim, Kohn-nal Kun, Khun, Koch, Kohl,... Keresztnevek mint vezetéknév, gyakran három név Tamás Gáspár Miklós, Gábor Miklós, Péter Gábor, Gerô Ernô, Boldizsár Iván,... Virágok, égitestek, tájrészletek Róna, Csillag, Sugár, Rosenthal, Rózsavölgyi,... 12

13 Állatnevek Wolf, Wolfssohn, Hirsch, Hahn, Farkas,... Magyar nemesi családok neveit utánzó nevek Szécsényi, Rakócza, Rákóczi, Bornemisza,... Két szótagú nevek Ezek a nevek jellemzôen két olyan szótagból állnak, amelyeknek különkülön van csak értelmük, de egyben nincs, tehát lefordítva a név jelentésének sincs értelme. Rocken - bauer, lásd: szikla - paraszt (vagy: építô) Bauer - hammer, lásd: paraszt - kalapács Spitz - müller, lásd: hegyes - molnár... Sík - hegyi, külön-külön értelmesek együtt nem. Rózsa-hegyi. Forrás: Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage, (A zsidókérdés kézikönyve) Lipcse 1933, oldal. Antikrisztus Izraeli rabbi Mordechai Nagari: Ne adj el tulajdont nem zsidóknak! Mordechai Nagari aláírt egy vallási tilalmat,mely zsidóknak megtiltja az otthon eladását vagy bérletét nem zsidóknak. Izrael legfelsôbb három tucat rabbija támogatja a tilalmat. Top Israel rabbis: Don't sell property to non-jews December 7, :14pm Israeli Rabbi Mordechai Nagari who recently signed a religious ruling barring Jews from selling or renting homes to non-jews, reads from a 13

14 religious text in his office as he poses for a photo, in the Jewish West Bank settlement of Maaleh Adumim near Jerusalem, Tuesday, Dec. 7, Three dozen of Israel's top rabbis have thrown their support behind a religious ruling barring Jews from selling or renting homes to non-jews - testifying to a growing radicalism within the rabbinical community at a time when frictions between Israeli Arabs and Jews are mounting. By Amy Teibel (AP Photo/Tara Todras-Whitehill) Associated Press Antikrisztus A politikai antiszemitizmus talán leginkább közkeletû kliséjét, mely szerint a zsidók túlságosan nagy hatalommal rendelkeznek az üzleti világban az ADL által vizsgált hét uniós ország közül Magyarországon fogadják el legtöbben. Míg az Egyesült Királyságban a lakosság 15, Németországban 21, Franciaországban 33, addig Magyarországon a felnôtt lakosság 67 százaléka ért egyet a zsidók üzleti életben észlelhetô túlhatalmára vonatkozó állítással. A helyzet látványos rosszabbodását jelzi e vélekedés elterjedtségének dinamikus növekedése is és 2009 között éppen Magyarországon 14

15 emelkedett a legnagyobb arányban - 12 százalékkal - azok aránya, akik a zsidók üzleti életben betöltött túlságosan nagy szerepét kifogásolják. A vizsgált európai országok közül Spanyolország után nálunk fogadják el a legtöbben - a megkérdezettek 59 százaléka - azt az állítást is, mely szerint a zsidóknak az üzleti világ mellett a pénzvilágra is túlságosan nagy a befolyásuk. Vásárhelyi Mária: Kertész Imre szavai a valóság mérlegén (Élet és irodalom LIV. évfolyam 7. szám, február 19.) Antikrisztus A Nature brit tudományos magazin június 10-i számában megjelent tanulmány egy nagyszabású vizsgálat része, amely a génállományban lévô apró különbségek alapján tárja fel a népek vándorlásának útvonalát. Mint Doron Behar, a nyolc ország szakértôinek részvételével zajló kutatás vezetôje, a haifai Rambam egészségügyi központ munkatársa hangsúlyozta, bizonyítékot találtak arra, hogy a zsidó közösségek a Közel-Keletrôl származnak. Genetikai megállapításaink összhangban vannak a történelmi feljegyzésekkel - tette hozzá Behar. A kutatás során DNS-mintákat gyûjtöttek 121 embertôl, akik 14 különbözô zsidó közösségben éltek Izraeltôl Észak-Afrikáig, Európától Közép- Ázsiáig és Indiáig. A mintákat összehasonlították 69 nem-zsidó közösséghez tartozó 1166 egyén - köztük befogadó országokban és területeken élôk - mintáival. A kutatók a genetikai adatbázisba tették még 16 ezer Y-kromoszóma és mitokondriális DNS elemzésének eredményét is. Elôbbi apai ágon, utóbbi anyagi ágon lép tovább a nemzedékekben. Az adatbázisban a kutatók az úgynevezett egypontos mutációk (nukleotid polimorfizmusok, SNP-k) kombinációit keresték. Ezek a DNS-lánc egyetlen bázismolekuláját érintô változások jellemzô mintázatot mutatnak a több ezer éven keresztül együtt élô embercsoportokon belül. A tanulmány - ahogy várható volt - igazolta a zsidók közel-keleti, levantei eredetét, amint azt az ôsi héber írások dokumentálják. Ez a leszármazási vonal tisztán látható a mai közösségekben, sok-sok generációval azután, 15

16 hogy a zsidókat kiûzték Izraelbôl. Váratlanabb volt azonban a felfedezés, hogy a zsidó SNP-mintázatok közelebb állnak a ciprusiak és a drúzok mintázatához, mint a Közel-Keleten élô más népességekéhez. A publikáció szerint a diaszpórában élô zsidóknál, akiket szorosan összekötnek a közösségi, kulturális és vallási hagyományok, erôteljesen fennmaradt a genetikai folytonosság, noha a befogadó népesség DNS-ének nyomai is fellelhetôk kisebb-nagyobb mértékben. A nem-zsidó népesség körében az SNP-k mintázata szoros kapcsolatot igazolt a beduinok, jordániaiak, palesztinok és szaúd-arábiai emberek között. Az egyiptomiak, marokkóiak, berberek és jemeniek genetikai mintázata azonban jobban hasonlított a Szahara déli részén élô népek mintázatához. A korábbi, hasonló SNP-elemzések kutatási eredményeit az úgynevezett HapMap Projektben tették közzé. A rasszok téves felfogásáról szóló vitákat megelôzendô a tudósok hangsúlyozzák, hogy az SNP-mintázatok nem jelzôi az emberi intelligenciában, képességekben vagy egészségben lévô különbségeknek. Mint Behar kiemelte, ezek a mintázatok nem befolyásolják a géneket, az örökítôállomány azon részeit, amelyek a testet felépítô és mûködtetô fehérjéket kódolják. Hozzátette, hogy kétségbeesne, ha kutatásait rossz célokra, genetikai profilírozásra, például a ki számít zsidónak kérdés eldöntésére használnák. A genetikának semmi köze a zsidó identitás meghatározásához - hangsúlyozta az izraeli tudós a zsidó vallás plurális jellegére utalva. Forrás: MTI 16

17 Antikrisztus Banki feketelista / Forrás: Banki Károsultak Információs Irodája A Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája összeállítása szerint közreadjuk azoknak a bankoknak a listáját, amelyek a pénzügyi válság alatt sem változtattak hitelezési, ill. válságkezelési magatartásukon, nem felelnek meg a Banki Etikai Kódex követelményeinek, attól jelentôsen eltérnek. A mérést az alább szempontok alapján végeztük el: kb. 800 ügyfél panaszainak feldolgozása külsôs munkatársak észrevételei A Banki és Végrehajtási Károsultak Központi Irodájának véleményezése A vizsgálat a január 1-tôl június 30-ig terjedô idôszakot öleli fel. A megállapításokat szubjektív véleményekre alapozzuk, 27 bank és pénzügyi vállalkozás értékelése után. Az elsô öt helyezettet nevezzük meg név szerint, a többivel kapcsolatban általános értékelést adunk, ill. a meglevô problémákra kívánjuk felhívni a figyelmet. 1. Raiffeisen Bank a Butár Kft.-vel 2. Aegon Bank 3. AXA Bank 4. Cetelem 5. Provident Zrt. 6. Athlon Zrt. 7. Ká-Pé Hitel Zrt. Részletes értékelés Raiffeisen Bank a Butár Kft.-vel A Raiffeisen Bank több irányban is problémás. Nem csak a saját tevékenysége alapján kapta meg ezt a helyezést, hanem partnerei tevékenysége is hozzájárult ehhez, amelyet nem kontrollált, és ezért erkölcsi felelôsség is terheli. A Raiffeisen Bank néhány más bankkal együtt refinanszírozta azo- 17

18 kat a pénzügyi vállalkozásokat, amelyek ugyan törvényesen mûködtek, de hitelezési gyakorlatuk megkérdôjelezhetô, és sok esetben azzal a hátsó szándékkal mûködtek, hogy jó és értékes ingatlanokat szerezzenek meg maguknak. Ezekhez az ügyletekhez jó részben a Raiffeisen Bank adta a pénzt. Természetesen megfelelô törvényes szabályozás alapján, de nem vizsgálta kellô szigorúsággal a hitelezési gyakorlatukat. A Raiffeisen Bank saját tevékenységében jelentôsen túlfinanszírozta az ingatlanokat. Túlságosan könnyen adta hiteleit, ill. ezeket még meg is toldotta és összekötötte áruvásárlási lehetôségekkel is. A saját maga által felállított szabályokat sem tartja be. Az ügyfelek panaszaira vagy nem reagál, vagy azt csak jelentôs késéssel teszi meg, vagy csak külsô /PSZÁF/ nyomásra cselekszik. A behajtó cégével a Butár Kft.-vel közösen fellelhetô az a tendencia, hogy befolyásolják a szerzôdéseket. Hasonlóan, mint az általuk refinanszírozott pénzügyi vállalkozások, a Raiffeisen Bank is alkalmazza azt a taktikát, hogy az értékesebb ingatlanoknál megvárja, hogy a kamatok és a késedelmi kamatok feléljék az ingatlan értékét, amelyet aztán az opciós vételi jogukkal érvényesítenek. Van olyan ügyfél, akinek még 16 hónap nem fizetés után sem mondták fel szerzôdését, közben a 20 millió Ft-os tartozás 30 millió Ft-ra növekedett, másik esetben viszont 2-3 hónap nemfizetés után felmondja a hiteleket. A Bank semmibe veszi az ügyfél pénzügyi önrendelkezési jogát, a beérkezett befizetéseket a saját elhatározása szerint írja jóvá, még akkor is, ha az ügyfél másképpen rendelkezik. Válságkezelési gyakorlata: a Butár Kft.-vel együtt nagyon erôs pszichikai nyomás alá helyezi az ügyfeleket. Folyamatos zaklatásnak vannak kitéve, a szerzôdés módosítási lehetôségeket zömében az ügyfél számára teljesíthetetlen feltételekhez kötik. A Bank belsô kommunikációja rossz, nincs együttmûködés a végrehajtási osztály és a hitelezési osztály között, amely a megállapodásokat jelentôsen hátráltatja. A pénzintézet tevékenysége megérne egy hivatalos átvilágítást és revíziót. A Bank jelképe a dupla lófejes embléma, amely tôlünk nyugatabbra a biztonságot jelentô menedéket jelenti, sajnos megtévesztô. 18

19 Rengeteg rejtett csapdával tûzdelt szerzôdést íratnak alá az ügyfelekkel, amelyekre nem kellô mértékben hívják fel az ügyfelek figyelmét. Sajnos eddig még senki nem lépett fel hatékonyan a Bankkal szemben - sem a Bankfelügyelet, sem az érdekvédôk. Amíg a Bank nem változtat magatartásán, a Bankot semmilyen tranzakcióra nem ajánljuk. Aegon Bank és AXA Bank Mindkettônél ugyanazokat a problémákat látjuk. Ezen belül az Aegon azért került a második helyre, mert még az érdekvédôkkel kapcsolatos egyeztetések elôl is elzárkózik és kompromisszumkészsége rendkívül alacsony. Mindkét bank a versenytársakkal szembeni konkurencia, harc jegyében rendkívül könnyen adta hiteleit. Amilyen könnyen adták a hiteleket, annál szigorúbb a behajtási rendszerük, ill. rendkívül csekély mértékben hajlandóak az ügyfelek problémáját tudomásul venni. Mivel elég sok vegyes típusú szerzôdést kötöttek /lakáskassza, biztosítás/ ezek részleteire nem hívták fel kellô mélységig az ügyfelek figyelmét. Nem csak náluk, hanem majdnem minden banknál problémát jelent a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása. Cetelem Bank Elsôsorban ügyfélszerzési gyakorlata aggályos. Szívesen értesítik az ügyfeleket kéretlenül is, hogy jelentôs összegû hitelkereteket biztosítanak részükre, amelyre aztán sokan elcsábulnak. Érdemi és hatékony hitelbírálat nélkül komoly összegeket bocsájtanak az ügyfelek rendelkezésére. A behajtási gyakorlatuk viszont csak ritka estben kompromisszumkész. Gyorsan felmondják a szerzôdéseket. Nem javasoljuk ennél a banknál semmilyen konstrukció igénybe vételét. 19

20 Athlon Zrt., Provident Zrt., Ká-Pé Hitel Zrt. és egyéb pénzügyi szolgáltatók Tipikusan a szegénysorban és a nyomor-szinten élô emberek csábulnak el ezekre a rendkívül rossz hitelekre, vagy ami még jellemzô, hogy azért vesznek fel hiteleket, hogy hitel elmaradásukat ebbôl finanszírozzák ami által még súlyosabb helyzetbe kerülnek. A Pénzügyi Felügyeletnek vagy a törvényi szabályozásnak mindenképpen lépnie kellene a törvényesnek látszó, de mégis a jó erkölcsbe ütközô, az ügyfél helyzetét kihasználó szerzôdések felülvizsgálatára. Behajtási gyakorlatuk szigorú, kompromisszumra képtelen. Nem csak az az uzsorás, aki zsebbôl ad pénzt, elfogadhatatlan feltételekkel, hanem az is, aki a hivatalosság mögé bújik. Nem javasoljuk bármilyen tranzakció elindítását ezeknél a cégeknél. Futottak még kategória Lízingcégek: /CIB Lízing/ kompromisszum-készsége rendkívül alacsony, de ez csaknem minden gépjármû finanszírozással is foglalkozó bankra érvényes. Az OTP aránylag gyorsan átadja a Faktoringnak a problémás ügyeket, semmilyen kaput nem hagy nyitva a visszatérésre, még akkor sem, ha az ügyfél helyzete megváltozik, és már tudná fizetni a törlesztôrészleteit. A CIB Bank jelentôsen túlfinanszírozta az ügyleteket. Szép nyomtatványokat állított ki a banki segítségnyújtási lehetôségekrôl, ezek viszont nincsenek összhangban a gyakorlattal. Teljesíthetetlen feltételekhez kötik ezeket a lehetôségeket. Az egyéb pénzügyi szolgáltatókkal azért nem foglalkozunk, mert refinanszírozás hiányában új hiteleket már nem helyeznek ki. Jelen pillanatban az adósságok behajtásával vannak elfoglalva, kissé meglepett a PSZÁF állásfoglalása, mely szerint ezek vizsgálatakor nem talált kirívó rendellenességet. Ez természetesen attól függ, hogy mit vizsgálunk. Jellemzô az ingatlanok feltûnô érték-aránytalansággal történô eladása, általában saját érdekeltségû, de bújtatott cégek javára, ill. szándékos idôhúzás, amely arra játszik, hogy a drasztikus kamatok és költségek feléljék az ingatlan értékét. Sajnos sok 20

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

Lapszemle. 2012. 5. hét. A feliratok olykor csak az ügyes marketing részei Kevés vásárlói panasz érkezett

Lapszemle. 2012. 5. hét. A feliratok olykor csak az ügyes marketing részei Kevés vásárlói panasz érkezett Lapszemle 2012. 5. hét Csábító leárazások A feliratok olykor csak az ügyes marketing részei Kevés vásárlói panasz érkezett A január sokak számára a vásárlás időszaka. A legtöbb üzlet ilyenkorra időzíti

Részletesebben

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek!

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek! 9. Totális kudarc az elszámoltatás hiánya Négy év, három elszámoltatási biztos, a felelősségre vont nagy halak száma: nulla. Ez a Fidesz elszámoltatási mérlege. Sőt, mára odáig jutottunk, hogy az el nem

Részletesebben

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Havi összefoglaló 2015. január BRÜSSZEL INTÉZET Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Vezetői összefoglaló 5 A Tett és Védelem Alapítvány 6 Brüsszel Intézet

Részletesebben

Heti Lapszemle 2012. 26. hét

Heti Lapszemle 2012. 26. hét Heti Lapszemle 2012. 26. hét Egy hét alatt széteső babakocsi a Brendonból A széteső tricikli után most egy széteső babakocsiról kaptunk hírt a Brendonból. Az egy hétig kitartott járműről a bolt vizsgálata

Részletesebben

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL A TARTALOMBÓL: 13 + 1 vagyonos tipp................ 2 Az aljasság Csimborasszója............ 3 A logika csõdje..................... 4 A MAZSIHISZ rejtélye.............. 5 A pénzügyi válság megértése..........

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. április 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. április 24., csütörtök. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. április 24., csütörtök Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 3 A Képzett társítások - AEGON-estek sorozatában... 3 II. Hazai pénzügyi hírek... 3 Biztosítói

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 11. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 11. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 11. hét Tovább javulhat a fogyasztók hazai védelme BG A kormány újraszabályozta a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részleteit, a cél, hogy

Részletesebben

Merénylet Ózdon. Az anyaföld nem eladó! A JOBBIK a legaktívabb ellenzéki párt! Bajnaiék az Avason követeltek. még több jogot a cigányságnak

Merénylet Ózdon. Az anyaföld nem eladó! A JOBBIK a legaktívabb ellenzéki párt! Bajnaiék az Avason követeltek. még több jogot a cigányságnak Bajnaiék az Avason követeltek még több jogot a cigányságnak Merénylet Ózdon 2013. augusztus - szeptember Az anyaföld nem eladó! A JOBBIK a legaktívabb ellenzéki párt! 2 Bors vezér Népe TORMAY CÉCILE Elgondolkodtató

Részletesebben

Lapszemle 2012. 24. hét

Lapszemle 2012. 24. hét Lapszemle 2012. 24. hét Bepanaszolt szégyenfalak A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság törvénymódosítást kezdeményezhet az önkormányzati adóslisták miatt Az adózási, a foglalkoztatási vagy

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét UTOLSÓ VÁSÁRNAP Egy hét múlva lép életbe az üzletek vasárnapi nyitva, illetve zárva tartásáról szóló törvény. Vámos György, az Országos Kereskedelmi

Részletesebben

SZÍVÁS AZ ORSZÁGNAK. Mogács Dániel Színművészet és stand-up humor. Célkeresztben a Kárpátia Z. KÁRPÁT DÁNIEL

SZÍVÁS AZ ORSZÁGNAK. Mogács Dániel Színművészet és stand-up humor. Célkeresztben a Kárpátia Z. KÁRPÁT DÁNIEL I. évfolyam Ingyenes 2. szám 2011. nyelvvizsgát! november-december 14. Magyarország legdinamikusabban fejlődő ifjúsági szervezete, a Jobbik Ifjúsági Tagozat azt kezdeményezi, hogy az állam vállalja át

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét Faragnak a közös költségből Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Januártól tovább csökkenhet a társasházak közös költsége.

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

Tényleg 6 millióan haltak meg?

Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Végre a valóság... 5 A magyar kiadás előszava... 6 Bevezető... 7 A hazaszeretettől való elriasztás... 8 2. Német

Részletesebben

Sajtószemle 2012. 27. hét

Sajtószemle 2012. 27. hét Sajtószemle 2012. 27. hét A MÁV-é lehetnek a Resti üzletei Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal, hogy a MÁV Zrt. irányítást szerezzen a Resti Kereskedelmi Zrt. felett. A cég 1993 végén jött létre a

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa szerint alternatív bankrendszer

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. június 10., kedd. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. június 10., kedd. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. június 10., kedd Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 2 II. Hazai pénzügyi hírek... 2 Biztosítói hírek... 2 Céltudatos térségi Axa-stratégia... 2 Nálunk

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Sajtószemle 2013. 6. hét. Tízéves csapatmunkával új bankpolitikai szakkönyv született

Fogyasztóvédő Alapítvány Sajtószemle 2013. 6. hét. Tízéves csapatmunkával új bankpolitikai szakkönyv született Fogyasztóvédő Alapítvány Sajtószemle 2013. 6. hét Tízéves csapatmunkával új bankpolitikai szakkönyv született Bankmenedzsment - Bankszabályozás - Pénzügyi fogyasztóvédelem címmel, közgazdászoknak és jogászoknak

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2010. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2010 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/index.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI MEGADEFICIT A VÁLASZTÁSOK UTÁN MINDENKÉPPEN MEGSZORÍTÁSOK LESZNEK

KÖLTSÉGVETÉSI MEGADEFICIT A VÁLASZTÁSOK UTÁN MINDENKÉPPEN MEGSZORÍTÁSOK LESZNEK זייל FÜGGETLEN HETILAP - ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ: DR. MARTON ERNŐ 24 oldal 12.00 sekel, Éjláton 10,50 sekel 20486. szám 2013. január 17. csütörtök 5773. svát 6. Alig több, mint egy héttel a Kneszet-választások

Részletesebben

Több levegõt a belvárosnak

Több levegõt a belvárosnak CIV. évfolyam, 15. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Összeomló betegellátás? Várhatóan több ezer praxisban szûnhet meg a betegellátás, ha nem születik megfelelõ

Részletesebben

Rasszizmus a magyar romák ellen?

Rasszizmus a magyar romák ellen? www.kékújság.com 2012. október 6. A nyugati világ legnagyobb magyar hetilapja / The largest Hungarian weekly in the Western World Vol. 63. No. 41 Price $ 2.00 A bankok és a nagy cégek is viselik a terheket

Részletesebben

Zöldudvar a Magdolna negyedben

Zöldudvar a Magdolna negyedben jozef_10.qxd 5/18/2007 2:23 PM Page 1 Megjelenik kéthetente 24 színes oldalon XV. évfolyam 10. szám 2007. május 21. Pünkösd több szemszögbõl Józsefvárosi kitüntetett Kossuth-díjas cigányprímás A keresztény

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

Profit - A gyenge forint várhatóan jót tesz a gyógyszercégek eredményének

Profit - A gyenge forint várhatóan jót tesz a gyógyszercégek eredményének Lapszemle 2011. 45 hét Csalók keresik fel a Főgáz ügyfeleit Ismeretlen személyek földgázszolgáltató- váltásra vonatkozó meghatalmazást íratnak alá a Főgáz Zrt. nevében - közölte pénteken a társaság. A

Részletesebben

Káprázatos magyar diadalok!

Káprázatos magyar diadalok! www.kékújság.com 2012. augusztus 18. A nyugati világ legnagyobb magyar hetilapja / The largest Hungarian weekly in the Western World Vol. 63. No. 34 Price $ 2.00 Orbán: a külhoniak levélben szavazzanak

Részletesebben

Kérdőjeles a bank tisztessége. Marx, Bokányi és a szentek. Újabb véres uzsorásügy. 2012. április 4. XXVI. évfolyam 14.

Kérdőjeles a bank tisztessége. Marx, Bokányi és a szentek. Újabb véres uzsorásügy. 2012. április 4. XXVI. évfolyam 14. Marx, Bokányi és a szentek A munkacsoport javasolt, a lakosság vitázik az utcanév-változásokon. Mi van a háttérben? Kérdőjeles a bank tisztessége Szerződésével Strasbourgba készül a devizaadós asszony

Részletesebben

EREC A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA. 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR

EREC A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA. 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR erec1:layout 1 2009.04.29. 21:11 Page 1 EREC 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA A tartalomból A város, amely sosem alszik Izrael

Részletesebben