ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA DECEMBER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA 2010. DECEMBER. http://nemzetifront.ning.com"

Átírás

1 ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA DECEMBER 1

2 Antikrisztus A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon elképesztô érdeklôdés kísért egy vékonyka, mindössze 154 oldalas könyvet. Az interjúkötetet az ötvennégy éve Amerikában élô irodalmár, Marianna D. Birnbaum készítette, a címe: Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben. A könyvben az elsô interjú avval a kérdéssel kezdôdik, hogy magyar vagy zsidó írónak tartja magát Spiró György. A beszélgetésre a könyvfesztivál Osztovits termében került sor, ahová kétszer annyian akartak bejutni, ahány szék volt. Az érdeklôdôk, még az öregek is guggoltak, álltak, földre, lépcsôre vagy ablakpárkányra kuporodtak. A beszélgetésre eljött a szerzô, és a három interjúalanyból kettô: Spiró György és Esterházy Péter. A kérdezô a könyvet megjelentetô Magvetô fôszerkesztôje, Sárközy Bence volt. Az interjúkötet apropójaként az szolgált, hogy a tavalyi jeruzsálemi könyvfesztiválra, díszvendégként meghívták Esterházy Pétert, Konrád Györgyöt és Spiró Györgyöt. A három író, akik Marianna D. Birnbaumot jól ismerik, régóta tisztelik, Jeruzsálembôl egy anzikszot, egy képeslapot küldtek: Drága Daisy, véletlenül itt vagyunk... Az irodalmár akkor határozta el, hogy mindhármukkal interjút készít. Azt akarta ugyanis megtudni, hogy a három magyar író talált-e hasonlóságot az izraeli és a magyarországi élet között; mi a véleményük a nemzeti és vallási kisebbségek helyzetérôl Magyarországon és Izraelben. S mivel már az interjú kezdetekor tisztázni akarta a helyzetet, Spiró Györgytôl, akit elôször 1968-ban Jerzy Robert Nowak, a lengyel kommunista párt tagja zsidózott le antiszemita írását a magyar kommunista párt utasítására a magyar Élet és Irodalom is közölte, azt kérdezte: magyar vagy zsidó írónak tartja magát? Már csak azért is, mert a jobboldali sajtóban a legjobb esetben is, vagyis amikor éppen nem szidalmazzák, zsidó írónak nevezik. A könyvbeli interjúban a rövid válasz, amit ötvenkét oldalas kifejtés követ, az, hogy: Magyar író vagyok, mit tegyünk. És Spiró a szégyenteljes nürnbergi és magyar zsidótörvényeket említve, kimondja, igen fajilag ô százszázalékosan zsidó. Magyarországon a százszázalékosan magyar kifejezést és meghatározást ma szélsôjobboldali internetes portálok használják, a többi között olyanok, amelyek könyveket vagy ruhákat is kínálnak eladásra. 2

3 Birnbaum arra emlékezteti Spirót, vagy inkább az olvasót, hogy Radnóti Miklós is magyar költônek tartotta magát, s amikor a numerus clausus idején Komlós Aladár megkérte, írjon a zsidó költôk antológiájába, akkor nagyon udvariasan visszautasította, mert ô magyar író. Spiró az interjúban hosszan beszél az ôsökrôl, arról, hogy bár volt köztük csodarabbi meg katolikus szent is, neki ehhez semmi köze. Az apja meggyôzôdéses kommunista volt Brünnben végzett mérnökként, mert a numerus clausus miatt Pesten nem járhatott egyetemre, s hogy amikor eljött az általános iskola ideje, az évnyitó elôtt az anyja azt mondta neki: Édes fiam, tudd meg, hogy mi zsidók vagyunk; ez azt jelenti, hogy pont olyanok vagyunk, mint a többi magyar, de ha lezsidóznak, üssél. Scipiades Erzsébet / Népszava Antikrisztus Csaknem egy évvel ôrizetbe vétele elôtt tudta Hunvald György, a maffiabûntettekkel vádolt volt VII. kerületi MSZP-s polgármester, hogy lehallgatják közölte a birtokába került nyomozati anyagokra hivatkozva a hétfôi Magyar Nemzet. Két évvel ezelôtti titkos adatszerzés során keletkezett, mára nyílttá tett telefonbeszélgetései szó szerinti leiratai szerint a Gyurcsány-korszakban is nagypolitikai ambíciókat, de legalább fôpolgármesteri terveket dédelgetô Hunvald utalt az akkor már érlelôdô BKV-s botrányra írta a lap. Feltételezte, hogy a szocialista párton belülrôl eredhet a lehallgatása: május 7-én jogi tanácsadójával egyebek mellett azt közölte: van egy információm, hogy ez a rohadék Hagyó, ez most nagyon nekem akar jönni, mert ônála borul össze minden a fôvárosban, és nem akarja, hogy legyen bárki, aki erôsebb PR-ban, vagy bármi nála. SZDSZ-es társa, Gál György, akivel gyakran beszélt, az egyik alkalommal, júniusban konkrétan figyelmeztette: Lövési van, de nagyon! Kéne beszélgetned a nagy, a nagyfônökkel, ilyen négyszemköztin. Amikor Hunvald visszakérdezett, hogy a legnagyobbal, akkor azt Gál megerôsítette - írta a lap. 3

4 A Magyar Nemzet egy Zoltai Gusztávval folytatott beszélgetés leiratát is közli, amely szerint Hunvald a Mazsihisz-vezetôtôl kér segítséget, hogy az nézzen utána, miért szállt rá a Központi Nyomozó Fôügyészség, s közli, el kéne sikálni a dolgot. Magyar Nemzet Antikrisztus Hunvald György (hívó): Van néhány nagyon érdekes dolog egyébként. Zoltai Gusztáv (hívott): Igen? Hunvald: Én nem tudom, az ügyészségen vannak nagyon rám szállva. Zoltai G.: Terád? Hunvald: Igen, igen Zoltai G.: De nem a, nem a Tordai-ügy miatt? Hunvald: Nem a Tordai-ügy miatt! Nekem mondták, hogy politikai, de nem értem, hogy mitôl politikai! Mert nem csinálok Zoltai G.: Utánanézzünk? Hunvald: Nézzetek már utána, hogy mi a (van?)! De ez a Központi Nyomozó Fôügyészség! Zoltai G.: Jó! Hunvald: Ott el kéne sikálni, mert egyszerûen nem lehet normálisan hogyhívjákolni. Zoltai G.: Jó! Odafigyelek! Megnézetem! Jó? Hunvald: Jó! Oké! 4

5 Antikrisztus Antiszemita botrány elôzte meg a nemzetközi holokauszt-emléknapot. Tadeusz Pieronek, a lengyel püspöki konferencia volt elnöke egy nyilatkozatában azt állította, hogy a zsidók propagandafegyverként használják a holokausztot, hogy így szerezzenek támogatókat Izraelnek. Visszavonta azonban azt a kijelentését, hogy a holokauszt zsidó találmány lett volna, mondván, nyilatkozatát manipulálták, ô nem járult hozzá annak közléséhez. E mondat azonban még hétfôn is fenn volt egy olasz weboldalon. A pontifex.roma katolikus portálnak adott interjúban a püspök arról beszélt, hogy nem helyes ezt a tragédiát propagandacélokra kihasználni. Emléknapokat szerinte inkább a kommunizmus áldozataiért, a katolikusokért, az üldözött keresztényekért lenne érdemes tartani. Pieronek szerint Izrael kizsákmányolja ezt a tragédiát, hogy úgy bánhasson a palesztinokkal, mint az állatokkal. A zsidóknak azonban szerinte azért olyan jó a sajtójuk, mert hatalmas pénzek és erôs lobbicsoportok állnak mögöttük, és egy jelentôs katonai hatalom, az Egyesült Államok feltétlen védelme. Ez táplál egy bizonyos arroganciát, amit én elviselhetetlennek tartok - jelentette ki. hirszerzo.hu Antikrisztus vannak olyan zsidók, akik nem mindig, minden körülmények között hazudnak... Karsai László zsidó történész (kuruc.info) 5

6 Antikrisztus Nem állítjuk, hogy minden zsidó tisztességtelen, de ha ebbôl indulunk ki, nagy meglepetés nem érhet minket. Antikrisztus A zsidó zsidó módon emancipálta magát, nemcsak azáltal, hogy elsajátította a pénzhatalmat, hanem azáltal, hogy a pénz, az ô révén, és ônélküle is világhatalommá, a gyakorlati zsidó szellem pedig a keresztény népek gyakorlati szellemévé vált. A zsidók annyiban emancipálták magukat, mennyiben a keresztények zsidók lettek. Karl Marx Az emancipáció (egyenjogúsítás) a római jogból származik, s eredetileg a felnôtté vált gyermek feletti apai hatalom megszûnését, azaz az egyén saját jogúvá (sui juris) válását jelentette. A fogalom az újkorban különbözô; Angliában például a katolikusok, majd a zsidók, a nôk, késôbb a munkások egyenjogúságát jelölte. A zsidóságra vonatkoztatva csak a 19. század harmincas-negyvenes éveiben terjedt el. Wikipedia Antikrisztus Az ünnep megtartásának önmaguk számára adott magyarázatai, és a karácsonyi viselkedés során tapasztalható sajátosságok arra engednek következtetni, hogy a zsidók a karácsony történelmi, vallási és jelentés- tartalmát, tehát a többség által elfogadott "lényegét" nem vették át. A zsidók minden többség felôl érkezô erôszak nélkül elsajátították és inkorporálták azokat az alapvetô ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy részt vegyenek a többség által ünnepelt karácsonyban. Az átvételi folyamatban azonban a többségi tudáskészletnek csak a számukra hasznosítható, és beépíthetô elemeit veszik át, és pszichológiailag nem azonosulnak az ünnep ideológiai lényegével, hanem profán módon élik meg azt. Molnár Eszter: Zsidó karácsony avagy zsidó családok karácsonyi szokásainak és identitásának vizsgálata 6

7 Antikrisztus DÁNIÁBAN KORLÁTOZNI AKARJÁK A KÖRÜLMETÉLÉST 15 ÉVTÔL Európai rabbik szerint az EU-ban felmerült javaslat a marhavágás egységesítésére a tagállamokban veszélyeztetheti a kóser vágást és értelemszerûen a vallásos zsidók kóser hús ellátását. Már ma is vannak országok, amelyekben tilos a kóser vágás (mint például Svájc) és így az ottani zsidók kénytelenek Franciaországból importálni hússzükségletüket. Ezzel egyidejûleg a különbözô állatvédô egyesületek is a kóser vágás ellen törnek lándzsát, mivel az nem kábítja el a levágandó állatot és ezért szerintük nem eléggé humánus. Néhol ez a rég megdöntött érv antiszemita indokolással párosul. Ezzel egyidejûleg Dániában olyan törvényjavaslatot nyújtottak be a parlamentben, amely törvényesen korlátozná a körülmetélést, vagyis azt csak 15 éves kortól engedné meg. A dán fôrabbi erre nagyon élesen reagált, mondván, hogy ebben az esetben a zsidók elhagyják az országot és kivándorolnak. Bár a javaslatok humanitáris, illetve állatbarát címkék alatt jelennek meg, illetve a circumcisió esetében, a csecsemô jogait védik a zsidók joggal érzik ki mögülük a bujkáló, enyhe, de jelenlevô, antiszemita kihívást. A rabbik riadót fújnak és az EU brüsszeli központja mellett müködô RCE rabbitanács, illetve Board of Schita, tanácskozásra ült össze, hogy megtárgyalja a veszély elhárításának módozatait. Zsidó világhiradó: Antikrisztus december 13. Huszonegy éves korában felakasztják Irma Gresét, az auschwitzi koncentrációs tábor volt ôrét, akit a H.P.M. Berney-Ficklin vezérôrnagy által elnökölt brit Katonai Törvényszék - fôleg magyarországi zsidó nôk vádaskodása alapján halálra ítélt. Az általuk Szépséges Szörnyeteg becenévvel illetett lányt a leváltozatosabb bûnökkel többek 7

8 között szadista veréssel, korbácsolással, kutyák rabokra való uszításával, szexuális visszaéléssel, gyilkossággal és három rab megnyúzásával vádolták. A brit hasereg hóhéra, Ronald Cook az ítélet végrehajtása helyett inkább önmagával végzett, így a piszkos munka egy Samuel Lutzheim nevû helyi zsidóra hárult. Kivégzésekor Irma Grese nem volt hajlandó felvenni a csuklyát, és páratlan bátorságról téve tanúbizonyságot serényebb munkavégzésre ösztökélte hóhérát. Késôbb a vád korona tanúja, Sarah Langbein beismerte, hogy hazudott és visszavonta állításait, ahogyan rajta kívül Rachel Gold, Lei Fleim és Lena Kapinski is (nyolcan viszont továbbra is fenntartották eredeti vallomásukat). Sohasem volt szándékomban bármilyen módon magasztalni magamat, de nem lesz meg nekik az a diadalittas örömük, hogy akárcsak egy picit is megalázkodni lássanak. És bármit is gondoljanak ôk valamennyien, ha bárki kérdezi, mondd meg nekik, drága Apám: igen, Irma mindig a lányom volt, és mindig a lányom marad! Nem kell szégyenkezned miattam, mert én a kötelességemet teljesítem, hûen a Hazámhoz! Éppen úgy, ahogyan én és mások a kötelességünket teljesítettük, úgy fogunk meghalni! Én nem számítok, mert túlságosan kicsi voltam, de azok, akik számítanak, tovább fognak élni és remélhetôleg a hasonlót hasonlóval fogják viszonozni! Még ha várni is kell erre egy ideig, eljön majd az idô, amely eltörli az igazságtalanságot. (...) Életem a bírák kezében van, a becsületem azonban nem!, írta búcsúlevelében Irma Grese. Antikrisztus Feladta magát a New York-i nyugdíjbotrány magyar származású kulcsfigurája 01:10:05 október 8, 2010 Hírportál Bûnösnek vallotta magát New York állam korrupcióval vádolt egykori számvevôje, a magyar származású Alan G. Hevesi, aki csütörtökön feladta magát és a manhattani legfelsôbb bíróság elôtt beismerte, hogy kampányának támogatásáért, utazásokért és egyéb juttatásokért cserébe a felügyelete alatt álló állami nyugdíjalapból több száz millió dolláros befektetést hagyott jóvá egy magánbefektetô cég javára. 8

9 Mélységesen sajnálom, amit tettem, ôszintén bocsánatot kérek New York állam lakóitól, a bíróságtól és a családomtól idézte a 70 éves Alan G. Hevesi tárgyalóteremben elhangzott szavait a New York Times, amelynek online kiadása vezetô hírben foglalkozott az üggyel. Hevesi, aki a jelentôs pozíciónak számító számvevôi poszton 2003 és 2006 között New York állam 125 milliárd dolláros nyugdíjalapjának kezelését is felügyelte, elismerte, hogy 250 millió dollárnyi befektetést hagyott jóvá a Markstone Capital Partners javára, amelynek egyik vezetôje, Elliott Broidy hozzávetôleg egymillió dollárral hálálta meg a döntést. A fôügyészség közleménye szerint Broidy többek között 75 ezer dollárt költött izraeli, olaszországi és kaliforniai utazásokra, amelyeken Hevesi, felnôtt korú gyermekei és hivatalának további munkatársai is részt vettek. Az utazások alatt elsô osztályon repültek, luxushotelekben szálltak meg, helikopteres kiránduláson vettek részt és még a biztonsági szolgálatot is Broidy cége fizette. A Markstone Capital ennél sokkal többet, 500 ezer dollárt költött Hevesi kampányának támogatására, illetve 380 ezer dollárért hamis szakértôi szerzôdést kötött az egyik Hevesihez közel álló személlyel. Elliott Broidy tavaly decemberben tett beismerô vallomást az ügyben. Hevesinek arról is tudomása volt, hogy egyik politikai tanácsadója, Hank Morris fizetett közvetítôként mûködött hivatala és a nyugdíjalap befektetéseire vadászó magánbefektetô cégek és alapok között, amivel a New York Times szerint több millió dollárt keresett és Hevesi támogatói számára különféle szívességeket tudott kijárni. A Bloomberg szerint Morris, aki ártatlannak vallotta magát, jelenleg perének kezdetére vár. A demokrata Alan G. Hevesi, aki több mint 30 éves politikai pályafutást tudhat a háta mögött, magyar zsidó családból származik, édesapja, Eugene Hevesi az amerikai zsidó közösség egyik vezetôje, nagyapja pedig a Wikipedia szerint Budapest fôrabbija volt a második világháború elôtt. A magyar származású politikus 2006-ban mondott le számvevôi posztjáról, miután kiderült, a hivatal egyik munkatársát felesége sofôrjeként dolgoztatta. A nyugdíjalap befektetéseivel kapcsolatos vizsgálatok évek óta tartanak, és már az amerikai tôkepiaci felügyelet is vizsgálatot indított az egyre dagadó 9

10 botránnyal kapcsolatban. Hevesi, akinek a Bloomberg szerint két fia, Daniel és Andrew is érintett lehet az ügyben, csütörtökön adta fel magát és a hírek szerint akár négy év börtönbüntetést is kaphat. Az ítéletet várhatóan december 16-án hirdetik ki. Antikrisztus Zsidó családnevek A zsidó családi nevek általában arra utalnak, hogy viselôjük zsidó vagy zsidó keverék. Ilyen neveket a zsidók által megszállt nép is adhat zsidóknak, hogy a zsidók ezáltal felismerhetôek legyenek. Sok zsidó megváltoztatja nevét és vagy névváltoztatás vagy házasság útján új nevet vesz fel, mellyel felismerhetôsége lényegesen nehezebb lesz. Eredeti zsidó nevek Sok zsidó név származik az Ótestamentumból, pl. Ábrahám, Salamon, Jakab, Izsák, Simon, héber szavakból: Kohn, Chaim, Jehudi, stb..., zsidó csoportok neveibôl: Askenázi, Szefárd, Kazár,... Ezeket néha németesített vagy magyarosított alakban használják, pl. Chaim helyett Heim, Heimer, Xheimer, ahol X tetszôleges német településnév, vagy Kohn helyett Kun, stb... Apa nevének átvétele Héberül Izsák fia Ábrahám Ábrahám ben Izsák volt. Ilyenfajta nevekbôl ered pl. Mendelsohn, Jacobsohn, Simonsohn (Simson), Seligsohn, Izsákfi, Ábrahámfi, stb... Helységnevek Sokszor használják zsidók névként városok és országok nevét, pl. Magyar, Német, Olasz, Deutsch, Soproni, Debreceni, Lipcsei, Breslauer, Krakauer, Hamburger, Erdélyi, Rátonyi, Ruttkai, Egri, Karinthy, Kállai, stb... 10

11 Területek vagy nemzetségek nevei Elsas (Elzász), Holländer, Littauer (Litvánia), Pollack vagy Lengyel (Lengyelország), Schlesinger, Kun, Székely, Magyar, Ungár, Deutsch, Hazai,... Ház-névtáblák Régen elôírás volt, hogy a zsidó városrészben a házakat táblákkal kellett jelezni. Ezekrôl is sok zsidó nevezte el magát, pl: Rebstock, Schiff, Nußbaum, Gans, Falk, Apfelbaum, Schwarzschild, Rothschild. Nemesfémek vagy drágakövek neve Diamant, Edelstein, Goldbaum, Karfunkel, Rubiner, Saphir, Silbermann, Perl(e), Bernstein. Foglalkozások Cassirer, Wechselmann oder Wechsler, Vámos, stb... Pénzzel kapcsolatos nevek Pénzes, Gazdag, Reich, Reichmuth, stb... Illatnevek Némely zsidó illatok nevérôl nevezte el magát: Blumenfeld, Liliental, Rosenzweig, Tulpental, Veilchenduft,... Állatnevek Katz, Löwe, Hirsch, Löwenthal, Wolf, Wolffsohn, Walfisch, Farkas,... Sok kohanita II. József rendeletének végrehajtásakor a Katz (macska) nevet választotta, de ez valójában a kohen cedek, vagyis az igazságos pap héber kifejezés rövidítéseként is szolgált. 11

12 Konvertáltak nevei Sok a kereszténységhez konvertált zsidó vallásos nevet vett föl, pl. Fromm, Frommherz, stb... Francia nevek Némelyik zsidó francia nevet vett föl, pl. Aaron-ból L'Arronge-t vagy Sallinger-bôl Salingrè-t. További nevek A Hammer 604-es kiadása augusztus 15-én összeszedte a Marienbadban kúrázók neveit, melyek közül nagyon soknak zsidó hangzása van: Grünspan, Liebes, Gottdiener, Ochsenhorn, Hutschnecker, Verständig, Lustgarten, Cadaver, Löwenhaar, Frohnknecht, Trompetenschleim, Italiener, Schuldenfrei, Käßlecker, Marmorstein, Westreich, Lieblich, Halbrohr, Nasloch, Süßer, Süßapfel, Einzig, Mitesser, Herschtritt, Borgenicht, Kanarienvogel, Scharlachfieber, Hauptvogel, Weingeruch, Pflaumensaft, Hirschbrunst, Lichtschein és más neveket. Színek Barna, Piros, Zöld, Fekete, Fehér, Grün, stb... Héber szavakkal egybevágó nevek Chaim-mal Heim Heimer, Guggenheim, Bettelheim, Kohn-nal Kun, Khun, Koch, Kohl,... Keresztnevek mint vezetéknév, gyakran három név Tamás Gáspár Miklós, Gábor Miklós, Péter Gábor, Gerô Ernô, Boldizsár Iván,... Virágok, égitestek, tájrészletek Róna, Csillag, Sugár, Rosenthal, Rózsavölgyi,... 12

13 Állatnevek Wolf, Wolfssohn, Hirsch, Hahn, Farkas,... Magyar nemesi családok neveit utánzó nevek Szécsényi, Rakócza, Rákóczi, Bornemisza,... Két szótagú nevek Ezek a nevek jellemzôen két olyan szótagból állnak, amelyeknek különkülön van csak értelmük, de egyben nincs, tehát lefordítva a név jelentésének sincs értelme. Rocken - bauer, lásd: szikla - paraszt (vagy: építô) Bauer - hammer, lásd: paraszt - kalapács Spitz - müller, lásd: hegyes - molnár... Sík - hegyi, külön-külön értelmesek együtt nem. Rózsa-hegyi. Forrás: Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage, (A zsidókérdés kézikönyve) Lipcse 1933, oldal. Antikrisztus Izraeli rabbi Mordechai Nagari: Ne adj el tulajdont nem zsidóknak! Mordechai Nagari aláírt egy vallási tilalmat,mely zsidóknak megtiltja az otthon eladását vagy bérletét nem zsidóknak. Izrael legfelsôbb három tucat rabbija támogatja a tilalmat. Top Israel rabbis: Don't sell property to non-jews December 7, :14pm Israeli Rabbi Mordechai Nagari who recently signed a religious ruling barring Jews from selling or renting homes to non-jews, reads from a 13

14 religious text in his office as he poses for a photo, in the Jewish West Bank settlement of Maaleh Adumim near Jerusalem, Tuesday, Dec. 7, Three dozen of Israel's top rabbis have thrown their support behind a religious ruling barring Jews from selling or renting homes to non-jews - testifying to a growing radicalism within the rabbinical community at a time when frictions between Israeli Arabs and Jews are mounting. By Amy Teibel (AP Photo/Tara Todras-Whitehill) Associated Press Antikrisztus A politikai antiszemitizmus talán leginkább közkeletû kliséjét, mely szerint a zsidók túlságosan nagy hatalommal rendelkeznek az üzleti világban az ADL által vizsgált hét uniós ország közül Magyarországon fogadják el legtöbben. Míg az Egyesült Királyságban a lakosság 15, Németországban 21, Franciaországban 33, addig Magyarországon a felnôtt lakosság 67 százaléka ért egyet a zsidók üzleti életben észlelhetô túlhatalmára vonatkozó állítással. A helyzet látványos rosszabbodását jelzi e vélekedés elterjedtségének dinamikus növekedése is és 2009 között éppen Magyarországon 14

15 emelkedett a legnagyobb arányban - 12 százalékkal - azok aránya, akik a zsidók üzleti életben betöltött túlságosan nagy szerepét kifogásolják. A vizsgált európai országok közül Spanyolország után nálunk fogadják el a legtöbben - a megkérdezettek 59 százaléka - azt az állítást is, mely szerint a zsidóknak az üzleti világ mellett a pénzvilágra is túlságosan nagy a befolyásuk. Vásárhelyi Mária: Kertész Imre szavai a valóság mérlegén (Élet és irodalom LIV. évfolyam 7. szám, február 19.) Antikrisztus A Nature brit tudományos magazin június 10-i számában megjelent tanulmány egy nagyszabású vizsgálat része, amely a génállományban lévô apró különbségek alapján tárja fel a népek vándorlásának útvonalát. Mint Doron Behar, a nyolc ország szakértôinek részvételével zajló kutatás vezetôje, a haifai Rambam egészségügyi központ munkatársa hangsúlyozta, bizonyítékot találtak arra, hogy a zsidó közösségek a Közel-Keletrôl származnak. Genetikai megállapításaink összhangban vannak a történelmi feljegyzésekkel - tette hozzá Behar. A kutatás során DNS-mintákat gyûjtöttek 121 embertôl, akik 14 különbözô zsidó közösségben éltek Izraeltôl Észak-Afrikáig, Európától Közép- Ázsiáig és Indiáig. A mintákat összehasonlították 69 nem-zsidó közösséghez tartozó 1166 egyén - köztük befogadó országokban és területeken élôk - mintáival. A kutatók a genetikai adatbázisba tették még 16 ezer Y-kromoszóma és mitokondriális DNS elemzésének eredményét is. Elôbbi apai ágon, utóbbi anyagi ágon lép tovább a nemzedékekben. Az adatbázisban a kutatók az úgynevezett egypontos mutációk (nukleotid polimorfizmusok, SNP-k) kombinációit keresték. Ezek a DNS-lánc egyetlen bázismolekuláját érintô változások jellemzô mintázatot mutatnak a több ezer éven keresztül együtt élô embercsoportokon belül. A tanulmány - ahogy várható volt - igazolta a zsidók közel-keleti, levantei eredetét, amint azt az ôsi héber írások dokumentálják. Ez a leszármazási vonal tisztán látható a mai közösségekben, sok-sok generációval azután, 15

16 hogy a zsidókat kiûzték Izraelbôl. Váratlanabb volt azonban a felfedezés, hogy a zsidó SNP-mintázatok közelebb állnak a ciprusiak és a drúzok mintázatához, mint a Közel-Keleten élô más népességekéhez. A publikáció szerint a diaszpórában élô zsidóknál, akiket szorosan összekötnek a közösségi, kulturális és vallási hagyományok, erôteljesen fennmaradt a genetikai folytonosság, noha a befogadó népesség DNS-ének nyomai is fellelhetôk kisebb-nagyobb mértékben. A nem-zsidó népesség körében az SNP-k mintázata szoros kapcsolatot igazolt a beduinok, jordániaiak, palesztinok és szaúd-arábiai emberek között. Az egyiptomiak, marokkóiak, berberek és jemeniek genetikai mintázata azonban jobban hasonlított a Szahara déli részén élô népek mintázatához. A korábbi, hasonló SNP-elemzések kutatási eredményeit az úgynevezett HapMap Projektben tették közzé. A rasszok téves felfogásáról szóló vitákat megelôzendô a tudósok hangsúlyozzák, hogy az SNP-mintázatok nem jelzôi az emberi intelligenciában, képességekben vagy egészségben lévô különbségeknek. Mint Behar kiemelte, ezek a mintázatok nem befolyásolják a géneket, az örökítôállomány azon részeit, amelyek a testet felépítô és mûködtetô fehérjéket kódolják. Hozzátette, hogy kétségbeesne, ha kutatásait rossz célokra, genetikai profilírozásra, például a ki számít zsidónak kérdés eldöntésére használnák. A genetikának semmi köze a zsidó identitás meghatározásához - hangsúlyozta az izraeli tudós a zsidó vallás plurális jellegére utalva. Forrás: MTI 16

17 Antikrisztus Banki feketelista / Forrás: Banki Károsultak Információs Irodája A Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája összeállítása szerint közreadjuk azoknak a bankoknak a listáját, amelyek a pénzügyi válság alatt sem változtattak hitelezési, ill. válságkezelési magatartásukon, nem felelnek meg a Banki Etikai Kódex követelményeinek, attól jelentôsen eltérnek. A mérést az alább szempontok alapján végeztük el: kb. 800 ügyfél panaszainak feldolgozása külsôs munkatársak észrevételei A Banki és Végrehajtási Károsultak Központi Irodájának véleményezése A vizsgálat a január 1-tôl június 30-ig terjedô idôszakot öleli fel. A megállapításokat szubjektív véleményekre alapozzuk, 27 bank és pénzügyi vállalkozás értékelése után. Az elsô öt helyezettet nevezzük meg név szerint, a többivel kapcsolatban általános értékelést adunk, ill. a meglevô problémákra kívánjuk felhívni a figyelmet. 1. Raiffeisen Bank a Butár Kft.-vel 2. Aegon Bank 3. AXA Bank 4. Cetelem 5. Provident Zrt. 6. Athlon Zrt. 7. Ká-Pé Hitel Zrt. Részletes értékelés Raiffeisen Bank a Butár Kft.-vel A Raiffeisen Bank több irányban is problémás. Nem csak a saját tevékenysége alapján kapta meg ezt a helyezést, hanem partnerei tevékenysége is hozzájárult ehhez, amelyet nem kontrollált, és ezért erkölcsi felelôsség is terheli. A Raiffeisen Bank néhány más bankkal együtt refinanszírozta azo- 17

18 kat a pénzügyi vállalkozásokat, amelyek ugyan törvényesen mûködtek, de hitelezési gyakorlatuk megkérdôjelezhetô, és sok esetben azzal a hátsó szándékkal mûködtek, hogy jó és értékes ingatlanokat szerezzenek meg maguknak. Ezekhez az ügyletekhez jó részben a Raiffeisen Bank adta a pénzt. Természetesen megfelelô törvényes szabályozás alapján, de nem vizsgálta kellô szigorúsággal a hitelezési gyakorlatukat. A Raiffeisen Bank saját tevékenységében jelentôsen túlfinanszírozta az ingatlanokat. Túlságosan könnyen adta hiteleit, ill. ezeket még meg is toldotta és összekötötte áruvásárlási lehetôségekkel is. A saját maga által felállított szabályokat sem tartja be. Az ügyfelek panaszaira vagy nem reagál, vagy azt csak jelentôs késéssel teszi meg, vagy csak külsô /PSZÁF/ nyomásra cselekszik. A behajtó cégével a Butár Kft.-vel közösen fellelhetô az a tendencia, hogy befolyásolják a szerzôdéseket. Hasonlóan, mint az általuk refinanszírozott pénzügyi vállalkozások, a Raiffeisen Bank is alkalmazza azt a taktikát, hogy az értékesebb ingatlanoknál megvárja, hogy a kamatok és a késedelmi kamatok feléljék az ingatlan értékét, amelyet aztán az opciós vételi jogukkal érvényesítenek. Van olyan ügyfél, akinek még 16 hónap nem fizetés után sem mondták fel szerzôdését, közben a 20 millió Ft-os tartozás 30 millió Ft-ra növekedett, másik esetben viszont 2-3 hónap nemfizetés után felmondja a hiteleket. A Bank semmibe veszi az ügyfél pénzügyi önrendelkezési jogát, a beérkezett befizetéseket a saját elhatározása szerint írja jóvá, még akkor is, ha az ügyfél másképpen rendelkezik. Válságkezelési gyakorlata: a Butár Kft.-vel együtt nagyon erôs pszichikai nyomás alá helyezi az ügyfeleket. Folyamatos zaklatásnak vannak kitéve, a szerzôdés módosítási lehetôségeket zömében az ügyfél számára teljesíthetetlen feltételekhez kötik. A Bank belsô kommunikációja rossz, nincs együttmûködés a végrehajtási osztály és a hitelezési osztály között, amely a megállapodásokat jelentôsen hátráltatja. A pénzintézet tevékenysége megérne egy hivatalos átvilágítást és revíziót. A Bank jelképe a dupla lófejes embléma, amely tôlünk nyugatabbra a biztonságot jelentô menedéket jelenti, sajnos megtévesztô. 18

19 Rengeteg rejtett csapdával tûzdelt szerzôdést íratnak alá az ügyfelekkel, amelyekre nem kellô mértékben hívják fel az ügyfelek figyelmét. Sajnos eddig még senki nem lépett fel hatékonyan a Bankkal szemben - sem a Bankfelügyelet, sem az érdekvédôk. Amíg a Bank nem változtat magatartásán, a Bankot semmilyen tranzakcióra nem ajánljuk. Aegon Bank és AXA Bank Mindkettônél ugyanazokat a problémákat látjuk. Ezen belül az Aegon azért került a második helyre, mert még az érdekvédôkkel kapcsolatos egyeztetések elôl is elzárkózik és kompromisszumkészsége rendkívül alacsony. Mindkét bank a versenytársakkal szembeni konkurencia, harc jegyében rendkívül könnyen adta hiteleit. Amilyen könnyen adták a hiteleket, annál szigorúbb a behajtási rendszerük, ill. rendkívül csekély mértékben hajlandóak az ügyfelek problémáját tudomásul venni. Mivel elég sok vegyes típusú szerzôdést kötöttek /lakáskassza, biztosítás/ ezek részleteire nem hívták fel kellô mélységig az ügyfelek figyelmét. Nem csak náluk, hanem majdnem minden banknál problémát jelent a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása. Cetelem Bank Elsôsorban ügyfélszerzési gyakorlata aggályos. Szívesen értesítik az ügyfeleket kéretlenül is, hogy jelentôs összegû hitelkereteket biztosítanak részükre, amelyre aztán sokan elcsábulnak. Érdemi és hatékony hitelbírálat nélkül komoly összegeket bocsájtanak az ügyfelek rendelkezésére. A behajtási gyakorlatuk viszont csak ritka estben kompromisszumkész. Gyorsan felmondják a szerzôdéseket. Nem javasoljuk ennél a banknál semmilyen konstrukció igénybe vételét. 19

20 Athlon Zrt., Provident Zrt., Ká-Pé Hitel Zrt. és egyéb pénzügyi szolgáltatók Tipikusan a szegénysorban és a nyomor-szinten élô emberek csábulnak el ezekre a rendkívül rossz hitelekre, vagy ami még jellemzô, hogy azért vesznek fel hiteleket, hogy hitel elmaradásukat ebbôl finanszírozzák ami által még súlyosabb helyzetbe kerülnek. A Pénzügyi Felügyeletnek vagy a törvényi szabályozásnak mindenképpen lépnie kellene a törvényesnek látszó, de mégis a jó erkölcsbe ütközô, az ügyfél helyzetét kihasználó szerzôdések felülvizsgálatára. Behajtási gyakorlatuk szigorú, kompromisszumra képtelen. Nem csak az az uzsorás, aki zsebbôl ad pénzt, elfogadhatatlan feltételekkel, hanem az is, aki a hivatalosság mögé bújik. Nem javasoljuk bármilyen tranzakció elindítását ezeknél a cégeknél. Futottak még kategória Lízingcégek: /CIB Lízing/ kompromisszum-készsége rendkívül alacsony, de ez csaknem minden gépjármû finanszírozással is foglalkozó bankra érvényes. Az OTP aránylag gyorsan átadja a Faktoringnak a problémás ügyeket, semmilyen kaput nem hagy nyitva a visszatérésre, még akkor sem, ha az ügyfél helyzete megváltozik, és már tudná fizetni a törlesztôrészleteit. A CIB Bank jelentôsen túlfinanszírozta az ügyleteket. Szép nyomtatványokat állított ki a banki segítségnyújtási lehetôségekrôl, ezek viszont nincsenek összhangban a gyakorlattal. Teljesíthetetlen feltételekhez kötik ezeket a lehetôségeket. Az egyéb pénzügyi szolgáltatókkal azért nem foglalkozunk, mert refinanszírozás hiányában új hiteleket már nem helyeznek ki. Jelen pillanatban az adósságok behajtásával vannak elfoglalva, kissé meglepett a PSZÁF állásfoglalása, mely szerint ezek vizsgálatakor nem talált kirívó rendellenességet. Ez természetesen attól függ, hogy mit vizsgálunk. Jellemzô az ingatlanok feltûnô érték-aránytalansággal történô eladása, általában saját érdekeltségû, de bújtatott cégek javára, ill. szándékos idôhúzás, amely arra játszik, hogy a drasztikus kamatok és költségek feléljék az ingatlan értékét. Sajnos sok 20

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)??

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)?? Családfa Apai nagyapa Bauer Sámuel?? Apai nagyanya Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) 1857 1920 Anyai nagyapa Kellermann??? Anyai nagyanya Kellermann?-né (szül.?)?? Apa Bauer Izidor 1879 1944 Anya Bauer

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz??? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek 1944 Apa Anya Müller Volf 1880-as évek 1944 Müller Volfné (szül.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa.

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Wagner Adolf? 1915/16 Anyai nagyanya Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül Apa S. (Sprerlinger) Jenő 1890 1941 Anya S. Jenőné

Részletesebben

V. C. Szlovákia elleni ügye1

V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának legutóbbi döntéseibôl Az Egyezmény 3. cikke. A kínzás tilalma V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az ügy körülményei. A kérelmező szlovákiai roma. 2000. augusztus 23-án egy

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz!

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz! DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) irata ========================================================================= F E L H Í V Á S minden hazáját szerető

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23 Kérdések és Válaszok A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán 2013. szeptember 23 Mi a különbség az ingatlan- és az értékpapír-befektetések között? Az ingatlanalapok egyik

Részletesebben

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök 1 I. Bevezetés A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban.

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. Gerő Márton Messing Vera Ságvári Bence (MTA TK SZI) Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei Globális migrációs

Részletesebben

Vám- és Pénzügyőrség Sajtótájékoztató - Háttéranyag

Vám- és Pénzügyőrség Sajtótájékoztató - Háttéranyag 17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók Vám- és Pénzügyőrség Sajtótájékoztató - Háttéranyag 2007. 06-40-FINANC november http://vam.gov.hu 26. 17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók 17 milliárdot

Részletesebben

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek Családfa Apai nagyapa? Friedman 1845 1887 Apai nagyanya? Friedman (szül.?) 1852 1925 Anyai nagyapa Bernard Rosenzweig 1855 1938 Anyai nagyanya Katarine Rosenzweig (szül. Katarine Ertler) 1858 1940 Apa

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2014 Kiadta az Egyesült Államok Külügyminisztériuma (U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor) 2014. október 14. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014#wrapper

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

Családfa. Walter Nahmanné (szül. Szegál Hene Rajze) 1860-as évek Málek Jánkelné szül. Szegál Eszter? Walter Nahman?? Málek Jánkel?

Családfa. Walter Nahmanné (szül. Szegál Hene Rajze) 1860-as évek Málek Jánkelné szül. Szegál Eszter? Walter Nahman?? Málek Jánkel? Családfa Apai nagyapa Málek Jánkel? 1944 Apai nagyanya Málek Jánkelné szül. Szegál Eszter? 1944 Anyai nagyapa Walter Nahman?? Anyai nagyanya Walter Nahmanné (szül. Szegál Hene Rajze) 1860-as évek 1943

Részletesebben

Gazdag István Rendszerválság: közeledik az igazság órája?

Gazdag István Rendszerválság: közeledik az igazság órája? Gazdag István Rendszerválság: közeledik az igazság órája? antidogma.hu 2010.12.21. 2010. november 8-án egy rendkívüli fontosságú gazdasági esemény történt, amelyre azonban alig vesztegetett szót a nemzetközi

Részletesebben

ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT BANKRABLÁS

ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT BANKRABLÁS ADÓSKONSZOLIDÁCIÓNAK HAZUDOTT ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT BANKRABLÁS Adóhivatal által felcsalt értékkel igazolt ingatlanok segítségével sikkaszthattak el 63-ból 58 milliárd forint állami hitelt BŰNÜGYI DOKUMENTUM

Részletesebben

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásakor? Otthona elvesztéséhez is vezethet, ha a pénzügyi szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ha azonban tájékozódik és együttműködik, azzal sokat tehet a probléma

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

A politikus, aki agyonnyomta az írót

A politikus, aki agyonnyomta az írót A politikus, aki agyonnyomta az írót [origo] 2012. 02. 04. Van, aki nem szeretné, ha egy lapon szerepelne a neve az övével, más viszont kitűnő drámaírónak, megosztó személyiségnek és az írói tevékenységét

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Lapszemle. 2010. 37. hét

Lapszemle. 2010. 37. hét Lapszemle 2010. 37. hét Hatvanmilliós Vodafone-bírság A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. az Internet Basic mobilinternet-csomagról adott tájékoztatásaival tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

A mellékelt véleményben részletesen kifejtjük álláspontunkat, és a jó nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatokat teszünk a megoldásra.

A mellékelt véleményben részletesen kifejtjük álláspontunkat, és a jó nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatokat teszünk a megoldásra. Budapest, 2011. január 10. Tarlós István főpolgármester Fővárosi Önkormányzat Budapest Tárgy: költségvetési koncepció Tisztelt Főpolgármester Úr! Áttanulmányozva a Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Sternberger Ignác?? Apai nagyanya Sternberger Ignácné (szül. Weisz Mária) 1855 1933 Anyai nagyapa Krausz Ábrahám?? Anyai nagyanya Krausz Ábrahámné (szül. Brandl Teréz)?? Apa Sternberger

Részletesebben

nappal min: 5 C max: 8 C

nappal min: 5 C max: 8 C nappal min: 5 C max: 8 C éjszaka min: -3 C max: 1 C Belépés Regisztráció Előfizetés Keresés 2016.01.13. Veronika, Csongor, Yvett Belépés Regisztráció Előfizetés Rovatok Főoldal Belföld Külföld Gazdaság

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban

Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban Dr. Bajusz Dániel Főosztályvezető Dr. Végvári Tamás Főosztályvezető-helyettes NAV /Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság/ Hatósági Főosztály 2013. november 13. I.

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA

HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉK Előszó 13 Bibliográfiai rövidítések 18 Szószedet 23 ALAPVETŐ FORRÁSMUNKÁK Útmutatók 27 Altalános müvek 1-3 27 Holokauszt 4-11 27 Bibliográfiák

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Családfa. Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Grósz??? Apa. Anya

Családfa. Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Grósz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grósz??? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? 1956 Apa Gáti (Grósz) Dániel 1906 1967 Anya Gáti

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt.

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Az évezred pénze Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Arany Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, a történelem kezdetei óta ismert,

Részletesebben

Családfa. Buchhalter Lipótné (szül. Schiller Berta) Braun Ignácné (szül. Kestenbaum?)?? Buchhalter Lipót 1850-es évek 1908

Családfa. Buchhalter Lipótné (szül. Schiller Berta) Braun Ignácné (szül. Kestenbaum?)?? Buchhalter Lipót 1850-es évek 1908 Családfa Apai nagyapa Braun Ignác 1848 1929 Apai nagyanya Braun Ignácné (szül. Kestenbaum?)?? Anyai nagyapa Buchhalter Lipót 1850-es évek 1908 Anyai nagyanya Buchhalter Lipótné (szül. Schiller Berta) 1860

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Családfa. Dormán Sámuelné (szül. Weisz Sáli) Nincs adat. Klein Károlyné (szül. Sáfrány Sára) Nincs adat. Dormán Sámuel? 1901

Családfa. Dormán Sámuelné (szül. Weisz Sáli) Nincs adat. Klein Károlyné (szül. Sáfrány Sára) Nincs adat. Dormán Sámuel? 1901 Családfa Apai nagyapa Klein Károly kb. 1827 1923 Apai nagyanya Klein Károlyné (szül. Sáfrány Sára) Anyai nagyapa Dormán Sámuel? 1901 Anyai nagyanya Dormán Sámuelné (szül. Weisz Sáli) Apa Klein Lipót 1866

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

PoloniaPress hírcsokor

PoloniaPress hírcsokor PoloniaPress hírcsokor 2014. június Lengyelország és az EU Komorowski a D-Day emlékünnepségén 2014. június 6. Bronisław Komorowski köztársasági elnök részt vett a normandiai partraszállás 70. évfordulójának

Részletesebben