GYARAPODÁSI JEGYZÉK JANUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. JANUÁR"

Átírás

1 GYARAPODÁSI JEGYZÉK JANUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 0 Általános művek 058 T 93 Tudományos évkönyv [Budapesti Gazdasági Főiskola] : merre tovább? : gazdaság és társadalom, realitás és esély / [fel. szerk. Majoros Pál] ; [előszó Sándorné Kriszt Éva] ; [szerzők Bíróné Udvari Katalin et al.] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, p. ; 24 cm + CD-ROM Válogatott konferencia-előadások. A DVD-ROM mellékleten az összes előadás PDF-ben. ISSN Az évkönyv a BGF-en 2010-ben, immár tizedik alkalommal megrendezett, a Magyar Tudomány Napja tiszteletére "Merre tovább? Gazdaság és társadalom, realitás és esély" címmel szervezett konferencia válogatott előadásainak írott változatát adja közre tíz témakörben. A konferencián összesen 162 szerzőtől 1146 előadás hangzott el a következő szekciók keretében: Idegen nyelv és kommunikáció; Kereskedelem és marketing; Kommunikáció és média; Közgazdaság és módszertan; Menedzsment és emberi erőforrások; Nemzetközi gazdálkodás; Nemzetközi tanulmányok; Pénzügy és számvitel; Turizmus-vendéglátás; Üzleti szakoktató és pedagógia. A kötetben terjedelmi okokból csak 35 előadás tanulmányváltozata kapott helyet, viszont a DVD-ROM mellékleten a konferencia gazdag fotóanyaga mellett az összes előadás is megtalálható PDF formátumban. Szekciók, szerzők és tanulmánycímek a kötetben: 1. Idegen nyelv és kommunikáció szekció BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: Autentikus szakszövegek a szaknyelvi órán -egy online-felmérés tapasztalatai; KISS KATALIN: Morfológiai akcióminőség - létező fogalom-e az angolban?; VÁLÓCZI MARIANNA: A tolmácsoláshoz szükséges képességek és a tolmács-személyiség alakulása napjainkban. Képességfejlesztés a Tolmácsolás-gyakorlat órán. 2. Kereskedelem és marketing szekció BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

2 KIRÁLY ÉVA: Nagyméretű kiskereskedelmi üzletláncok és beszállítóik közötti együttműködési területek, valamint vállalati információs rendszereik partnerkapcsolati jellemzői; TOTTH GEDEON, FODOR MÓNIKA, HLÉDIK ERIKA: A fogyasztói magatartás empirikus vizsgálata a pálinkafogyasztók körében; VERES ZOLTÁN, NÁDOR ÉVA: Projektaktorok kockázatészlelése és kockázatkezelése. 3. Kommunikáció és média szekció BIRÓ A. ZOLTÁN: Kulturális értékek és regionális fejlesztéspolitika; SZABÓ DÁNIEL: A kommunikátor felelősségének mérési lehetőségei. 4. Közgazdaság és módszertan szekció HORVÁTH JENŐNÉ: Hallgatói preferenciák vizsgálata a felsőoktatásban; RADVÁNYI TAMÁS: Egy laikus a matematikatanítás módszeréről; ÉVA SÁNDOR-KRISZT: Hungarian higher education and the Bologna process; ZSUPANEKNÉ PALÁNYI ILDIKÓ: A magas növekedést elérő vállalkozások jellemzői Zala megye feldolgozóiparában. 5. Menedzsment és emberi erőforrások szekció GUBÁN MIKLÓS, GUBÁN ÁKOS: Egy multinacionális vállalat centrumkeresési problémájának elemzése és előkészítése egy genetikus algoritmussal történő megvalósításhoz; BALÁZS HEIDRICH: The Role of Paternalistic Leadership in Changing Organizational Cultures: a Hungarian-Romanian Comparison; JARJABKA ÁKOS: Hasonlóságok és különbségek a közép- és kelet-európai országok nemzeti, szervezeti kultúrájában; MAROSÁN GYÖRGY: Mi az ember? - egy evolúciós szintézis körvonalai; ROÓZ JÓZSEF: Miért nincs Magyarországon HR mesterképzés? 6. Nemzetközi gazdálkodás szekció ENDRE DOMONKOS: The evaluation of the Spanish EU-Presidency; HRABOVSZKI ÁGNES ZSUZSA: Ki eteti a cápákat? Az IT ipar és a szürke piac; MAJOROS PÁL: Szomszédságpolitika és külgazdasági stratégia; PÓLYI CSABA: Brazília geopolitikai felértékelődése a Lula-kormányzat alatt; SZÉL KATALIN: Külforgalmi struktúraváltozás a válság éveiben Magyarországon. 7. Nemzetközi tanulmányok szekció HIDASI JUDIT: Társadalom és kommunikáció Japánban; NYUSZTAY LÁSZLÓ: Az olaszországi bevándorlás néhány kérdése az új évezred elején; SZEKERES DIÁNA: A jogi segítségnyújtás nemzetközi kötelezettségeink rendszerében, a magyarországi jogi segítségnyújtás rendszerének kialakítása, a jövő a társadalmi és politikai változások tükrében. 8. Pénzügy és számvitel szekció KARDOS BARBARA: Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése; KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA: A továbblépés egy lehetséges útja a KKV-k kockázati tőkefinanszírozási helyzetének javításában; SISA KRISZTINA: A Balanced Scorecard alkalmazásában rejlő lehetőségek az önkormányzati szektorban. 9. Turizmus-vendéglátás szekció HAPP ÉVA: Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán; RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA: Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken- egy kérdőíves felmérés eredményei; SIPOS ERIKA: "Olvasható városok", avagy a kognitív térképek módszerének használata egy konkrét városkutatási munka példáján; TÓTH ZOLTÁN: Adalékok az európai fő fogadó országok turizmusának elemzéséhez (Tanulmány az európai turizmus fenntartható fejlődéséről). 10. Üzleti szakoktató és pedagógia szekció GOMBÁS JUDIT: A gazdasági válság pszichológiai vonatkozásai; H. FARKAS JULIANNA: Kortárs segítők a mindennapokban; Z. PAPP ZSUZSANNA: Csalás a felsőoktatásban. 082 E 96 Európai kultúra, narratívák, diskurzusok : a Budapest Fórum tanulmánykötete / [szerk. Glavanovics Andrea, Szele Bálint] ; [a tanulmányok szerzői A. Gergely András et al.]. - Székesfehérvár : Alba Polisz Tudományos Park Egyesület : Budapest Fórum Egyesület, p. ; 24 cm ISBN fűzött Konferencia előadások írásos változatai. 2

3 A kötetben megjelenő tanulmányok a Régiók Európája: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai (Budapest, október 20.), Kodolányi János Főiskola valamint a Globális, regionális és helyi kultúra az Európai Unióban (Székesfehérvár, november 29.), Kodolányi János Főiskola című konferencián elhangzott előadások írásos változatai. (Id. a kötetből.) Szerzők és tanulmánycímek témakörönként: EURÓPA OKTATÁSI HÁLÓZATAI (A. Gergely András: Az etnoregionális tér a mediterrán zenei hullámokban; Benedek Mónika: Megegyezések és különbségek a klasszikus jazz-zene harmóniajelölésében Beszámoló a XVIII. Nemzetközi Kodály Szimpóziumon tartott előadásról; Petőné Csuka Ildikó: A minőség kérdése a felsőoktatásban; Mócz Dóra: A tudásbeszámítás lehetősége azé letehosszig tartó tanulásban az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint a nemzetközi jó gyakorlatok ; Mátóné Szabó Csilla: Változó pedagógusszrepek axxi: században; Torgyik Judit: Multikulturális nevelés itthon és külföldön; Dancsó Tünde: Az informatikai műveltségkép kialakításának lehetőségei Európában; L. Rédei Márta: Erasmus oktatói mobilitás); NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, HELYI NARRATÍVÁK (Szép Zoltán: Az idegenforgalom, turizmus és a határforgalmi [idegenforgalmi] adatok gyűjtésének egyes időszaki tapasztalatai és további lehetőségei; Lőrinczé Bencze Edit: Horvátország az európai integráció és a csatlakozás felé vezető úton; Sándor Illés: International retriement movements in Hungary; Balázs Kotosz: Multicultural Narratives int he Ile-de-France Region [France]; Andrea Székely: Multicultural Narratives int he Cross-Border Twin City of Komárom/Komárno; Igor Yegorov: Ukrainian EU-oriented policy : Internal and external problems ont he way of integration); TÁRSADALMI NARRATÍVÁK A NEMZETKÖZI EURÓPÁBAN (Bordás Sándor: Szocializációs folyamatok, nyelvi kódok és nemzeti gondolkodás; Kiss Endre: Európai perspektívák vagy Európa perspektívái?; Lévai Imre: Európai Unió: a modern világ komplex alrendszere; Gergó Zsuzsanna: Mozaikok a szociális gazdaság fogalom- és fejlődéstörténetéből top down és bottom up ; Páble Adrienn: A civil szervezetek szerepe a várostérségek versenyképességében; Mile Csilla: Innováció a gazdaságpolitikában Magyarország helye az Európai versenytérben); A KULTÚRA ÉS OKTATÁS GLOBÁLIS HELYI SZEREPEI (Beszteri Béla: Regionális kultúra az EU-ban és Magyarországon; Szele Bálint: Shakespeare-tragédiák a sajtó tükrében Székesfehérvárott; Hegyi-Halmos Nóra: Felnőttképzési intézmények szervezetfejlesztési tapasztalatai Magyarországon; Sorosy Dóra: A drámajáték alkalmazása a nyelvoktatásban; Vidó Judit: A globalizáció és a fogyasztói társadalom hatása a modern táncra); KÖLCSÖNHATÁSOK A REGIONÁLIS KULTÚRÁBAN (Glavanovics Andrea: A brit-magyar kapcsolatok kialakulása és történeti változásai; Irimiás Anna: A filmek szerepe Olaszország kulturális turizmusában; Lőrinczén Bencze Edit: Az európai civilizációk találkozási pontja: a Nyugat-Balkán; Kotosz Balázs: Globális utazások helyi döntései a regionális lehetőségek tükrében; Székely Andrea: A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió regionális szerepe). 082 M 14 Magyar Tudomány Ünnepe 2005 / [szerzők Barta Györgyi et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet]. - Győr : Universitas-Győr, p. ; 21 cm. (Tudományos Füzetek, ISSN ; 10.) Konferenciakiadvány tanulmányokkal. A Széchenyi István Egyetem 2005-ben rendezett Magyar Tudomány Ünnepe konferenciáján elhangzott előadások nyomtatott változatai. Tanulmányok szerzői és címei: Bodács Emil: Az 1920-as évek átmeneti korszakának esélyei és alternatívái a Szovjetunióban; Sey István: Adalékok az I. Páneurópai konferencia finanszírozási gondjainak kérdéséhez (1936. szeptember Bécs); Honvári János: A Szovjetunió és a kelet-európai szocialista országok gazdasági együttműködésének kérdése; Győri Szabó Róbert: A sajtószabadság eszméjéről Tocqueville nyomán; Lukács Eszter: A győri telephelyű transznacionális vállalatok munkaerő-piaci kapcsolatai; ifj. Honvári János: Menni vagy nem menni? Felsőoktatási tanulók vándorlási szándékai a migrációs prognózisok és elméletek tükrében; Barta Györgyi Kukely György: A külföldi működő tőke szerepe a területfejlesztésben Magyarországon; Losoncz Miklós: Be lehet-e lépni reformok nélkül a Gazdasági és Monetáris Unióba?; Ferenczy Zoltán: A statisztikaoktatás új kihívásai az információs 3

4 társadalomban; Dusek Tamás: Területi statisztika az oktatásban; Kupcsik józsef: Demográfiai és gazdasági folyamatok új kihívásai; Szalka Éva: A biometria jelentősége az oktatásban; Tátrainé Körmendy E. Katalin: E-learning statisztika az oktatásban; Vavró István: Társadalmi ellentmondások a kriminálstatisztika tükrében. 3 Társadalomtudomány 300 E 98 Évkönyv 2005 [Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve] / [szerk.biz. Bakonyi István, Rechnitzer János, Solt Katalin] ; [szerk. Rechnitzer János ; a tanulmányok szerzői Árendás Csaba et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem. Jog- és Gazdaságtudományi Kar]. - Győr : Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm. - (Évkönyv, ISSN ) Doktori iskola évkönyve ötven tanulmánnyal. A 2004-ben alapított doktori iskola évkönyve. A doktori iskola a közép-európai térség gazdasági, társadalmi, regionális és intézményi folyamatainak sokoldalú feltárására törekszik. A kötet a doktori iskola Átalakulási folyamatok Közép-Európában címmel között rendezett konferenciáján elhangzott 87 előadásból 50 előadás írott változatát tartalmazza 5-10 oldal terjedelemben. A kötet végén a doktori iskola tevékenységének bemutatása olvasható. Tanulmányok szerzői és címei: ÁRENDÁS CSABA - DUDÁS TAMÁS - ILLÉS GÁBOR - SZlNEK KÉNES Y MARIANNA: A szlovákiai adóreform 2004-ben - A 19% egy éve; BORBÉLY KATALIN: Truth and Competition (The Features of the Accounting Information in Some Transition Economies); LENTNER CSABA: A magyar egyetemi tudásközpontok versenyképessége az európai gazdasági és felsőoktatási térben; LENTNER CSABA - TÓTH GERGELY - POLYÁK IMRE: Bankfúziók hatásai Magyarország gazdasági felzárkózására; LOSONCZ MIKLÓS: A magyar versenyképesség forrásai nemzetközi összehasonlításban; GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA: Tax Systems and Competitiveness in Central Europe; KATONA FERENC: A marketing-controlling lehetőségei a kis- és középvállalatok versenyképességének növelésében; KOLTAI ZOLTÁN: A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése; KOVÁCS BALÁZS: Regionális partnerség. Út az innovatív helyi társadalom felé; KOVÁCS GÁBOR: Financing Locallnvestments by Issuing Municipal Bonds; LÖRINCZNÉ BENCZE EDIT: A horvát gazdaság a 90-es évektől napjainkig; MOLNÁR CSILLA MÁRTA: A versenyképesség kérdése az Európai Unió szociál- és foglalkoztatáspolitikai rendszerében - Fókuszban a nyugdíjrendszerek; PONÁCZ GYÖRGY MÁRK: Tudáshálózatok elmélete és gyakorlata; VESELOVSKÁ STANISLAVA: Development of Slovak Economy in Macro Economical Figures; CZEGLÉDI CSILLA: The Role of Cultures Differencies by Women in Economy According to the International Statistics; HOFER MÁRIA: A hazai biofogyasztás EU-közelítési esélyei ; LENTNER CSABA - HAJDU EMESE - KOVÁCS TAMÁS: Regionális garanciaszövetkezetek hatása a régiók fejlődésére, különös tekintettel a Nyugat-Dunántúli Garanciaszövetkezet tapasztalataira; ERDÖS FERENC: A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése integrált vállalatirányítási rendszerek által; BÖSZE VIKTÓRIA:Felsőoktatási expanzió: tények és interpretációk; JÁMBORNÉ ANTAL ERIKA: Vezető testületek régi új szerepben; CSORDÁS IZABELLA: Tények és lehetőségek a felsőoktatásban; KOVÁCS NORBERT: Biztosításverseny Magyarországon?; PINTÉR EDIT: A régiók megjelenése a nemzetközi kapcsolatokban - avagy az állam és régió kapcsolatának új dimenziói; KURUCZ ADRIENN: The Financial Difficulties of the Property Management, what to do When the Tenant Fails to Pay; RAPP ZOLTÁN: How Culture is Financed in Hungary? LIMPÓK VALÉRIA: Versenyképesség javítás adóreformmal Ausztriában; SZTRILICH ANDRÁS - BALÁZS PÉTER: Az egészségügyi igazgatás és köz szolgáltatás múltbeli kapcsolata, valamint lehetséges fejlődési irányai hazánkban; NAGY ADRIENN: A közszektor adatvagyonának másodlagos hasznosítása - kérdések és lehetőségek; KIRÁLY ZSOLT - KÜRTY PÉTER - SIDÓ PÉTER - SZÁRAZ KRISZTINA: A szociális ellátó rendszer reformja Szlovákiában; PILLER ZSUZSA: Néhány gondolat a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról; NÉMETH GÁBOR: Hogyan tovább távhőszolgáltató vállalatok? CA vagy költségszámítási és árképzési dilemmák a távhőszolgáltató szektorban); STION ZSUZSA: A pénzügyi instrumentumok és 4

5 a számviteli beszámoló kapcsolata; SÜLE EDIT: A CEP szolgáltatások szerepe és jelentősége; TASI PÉTER: Public Private Partnership - Alkalmazási lehetőségek, tapasztalatok, avagy: Csodaszer vagy divatos kényszer?; VÁPÁR JÓZSEF: A külföldi működőtőke-beáramlás, a befektetés-ösztönzés eszközrendszere ill. a visegrádi országok versenyképességének összehasonlítása; TAKÁCS DÁVID: Truth & Happiness Some Thoughts About the Economics of Happiness; WEINER CSABA: Az orosz közvetlen beruházási tőke közép- és kelet-európai expanziója. Irányok és arányok; CSERMÁK KÁROLY: Lakáspolitikai "etűdök" Magyarországon; DUSEK TAMÁS: A kistérségek jövedelmi helyzetének alakulása 1988 és 2003 között: a változás típusai; SÁRKÁNY PÉTER: Változó értékrend és legalizáció; FREIBERG BJÖRN: Europa quo vadis 2005?; FILEP BÁLINT: Wettbewerbsfahigkeit von Regionen und Euroregionen; CSIZMADIA SZILÁRD - HEGYI BARBARA: Társadalmi és városfejlődési trendek a közép-kelet-európai országokban a globális folyamatok tükrében; KISS GABRIELLA: NIMBY vagy BANANA? Egy hulladékgazdálkodási beruházás társadalmi megítélése; REISINGER ADRIENN: SZJA felajánlás a visegrádi országokban; HORVÁTH BÉLA: Kapu vagy gát a főváros nyugati irányú terjeszkedése?; PÁTHY ÁDÁM: Potenciális válságtényezők előrejelzésének lehetőségei kistérségi szinten; TÁRKÁNYI ESZTER: The Nature of Shopping Motivations; SMAHÓ MELINDA: Humán fejlettség regionális dimenziói; TÓTH PÉTER: Kistérségi folyamatok lenyomata a médiában. 300 E 98 Évkönyv 2006 [Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve] / [szerk.biz. Bakonyi István et al.] ; [szerk. Reisinger Adrienn ; a szerkesztésben részt vettek Tolnayné Dobó Eszter, Kovács Norbert ; a tanulmányok szerzői Bárány Ildikó et al.] [közread. a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar] Győr : Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm. (Évkönyv, ISSN ) Doktori iskola évkönyve huszonhat tanulmánnyal. A 2004-ben indult doktori iskola évkönyve. A doktori iskola a közép-európai térség gazdasági, társadalmi, regionális és intézményi folyamatainak sokoldalú feltárására törekszik. A kötet a doktori iskola Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása címmel között rendezett konferenciáján elhangzott 58 előadásból 26 előadás írott változatát tartalmazza 8-15 oldal terjedelemben. A kötet végén a doktori iskola tevékenységének bemutatása olvasható. Tanulmányok szerzői és címei: BÁRÁNY ILDIKÓ: Hátrányos helyzetű női csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; BENCSIK ANDREA - PERJÉS ZOLTÁN: Tudásmenedzsment a virtuális szervezetekben; CSIZMADIA ZOLTÁN: Innovációs együttműködések a Nyugat-dunántúli régióban; DABASI HALÁSZ ZSUZSANNA - SIMON ANITA: Fizikai szegénység és szellemi gazdagság - a tanulói teljesítmények és az életkörülmények összefüggései az Észak-magyarországi régióban; DENCSŐ BLANKA - PÁTHY ÁDÁM: Az informális piacok területi sajátosságai; DOBÓ ESZTER: A kulturális fesztiválok szerepe a térségi folyamatokban - avagy a kultúra globális kihívásainak lokális válaszai; FILEP BÁLINT: A győri Széchenyi István Egyetem mint a területi versenyképesség egy meghatározó szereplője; FREIBERG, BJÖRN: Kihívások a vállalati tudásmenedzsmentben; HEGYI BARBARA: A "városkép" meghatározás mint verseny tényező szerep a KKE régióban; HEGYI FATIME BARBARA: Az önkormányzati marketing szerepe a regionális fejlődésben; JÁMBORNÉ ANTAL ERIKA: A vállalatvezetés feladata a tudás megőrzésében szervezeti változások idején; KOTÁLIK GÁBOR: Az elektronikus hírközlési szektor átalakulásának egyes társadalmi kérdései; KOVÁCS GÁBOR: Financing local governments in Hungary by issuing municipal bonds: experiences and future prospects; KOVÁCS ZSOLT: A Karrier Irodák szerepe és együttműködése a Nyugat-dunántúli régióban - a regionális fejlődés új tényezői; LIMPÓK VALÉRIA: Az adóztatás és a politikai marketing; LŐRINCZNÉ BENCZE EDIT: Hálózatok a civil társadalomban - a horvát eset; ÓVÁRI NÓRA: Magyar kis-, közép- és nagyvállalatok tudásmenedzsment gyakorlata egy empirikus kutatás tükrében; PEISSER-PULI EDIT: Európai szakmaközi együttműködés az oktatási hálózat, az egészségügy és a szociális ellátás területén - Interprofesszionalitás, amivel már rég számolnunk kellett volna, de még mindig félünk tőle; PILLER ZSUZSA: Csődeljárás: esély a túlélésre?; PINTÉR EDIT: Jogegyesítő folyamatok a határon átnyúl ó együttműködés jogi szabályozásában; REISINGER ADRIENN: Civil szervezetek szerepe a területi folyamatokban; 5

6 SÜLE EDIT: Hálózati kapcsolatok lehetősége az expressz logisztikában; TÁRKÁNYI ESZTER: Termékek és márkák megítélésének kérdései regionális dimenzióban; TELBISZ ERZSÉBET: Az egyetemi felsőoktatás térszerkezetének modellezése; TÜKÖR NÓRA: A külföldi tőkebefektetések és a munkaerő migráció kapcsolata Montenegróban; VARGÁNÉ BOSNYÁK ILDIKÓ: Az új regionális politika mint versenyképességi tényező a piacgazdaságokban. 316 Szociológia 316 H 54 The change of organizational culture in the transition period in Hungary / Balázs Heidrich. - Miskolc : University of Miskolc, X, 167, [25] p. ; 21 cm Doktori értekezés. Készült a "Business Enterprise: Theory and Practice" doktori program keretében. Doktori értekezés. Tartalomjegyzék: Introduction; The concept of corporate culture; Cross-cultural management; The organizational aspects of cultural change; The role of leadership int he change process; Hungarian organizations in transition; The findings and conclusions of the empirical research based on a questionnaire; Summary; Acknowledgements; References. 316 K 77 Konfliktuskezelés / Kovács Géza ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Kar, p. ; 24 cm. (Humán szervező [munkaügyi] menedzser sorozat, ISSN ) A kötet a konfliktuskezelés módszertanát mutatja be, az alternatív vitarendezés magyarországi jogi hátterével együtt (választott bíróság, döntőbíráskodás, közvetítés, békéltetés, valamint helyreállító vitarendező eljárások), emberi erőforrás menedzsment szakos hallgatók számára. Ez a könyv elsősorban az emberi erőforrás menedzsment rejtelmeiben elmélyülni kívánó hallgatók felkészülését szolgálja, az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak Konfliktuskezelés módszerei című kurzusának tankönyve. Célja az emberi konfliktusok természetének bemutatása, a konfliktuskezelés szemléleti és gyakorlati ismereteinek ismertetése. A könyv kiemelten foglalkozik a Magyarországon viszonylag újszerűnek számító alternatív vitarendezés elméletével, alkalmazási területeivel és technikáival; hozzá kíván járulni a mediáció intézményének és kultúrájának hazai elterjedéséhez. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet fejezetei: 1. A konfliktus és jellemzői; 2. A konfliktuskezelés módjai és eszközei; 3. Konfliktusok a szervezetekben; 4. Az alternatív vitarendező eljárások; 5. Az alternatív vitarendezés jogi szabályozása és intézményei Magyarországon. 33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány 333 A 26 Agrárátalakulás, környezti változások és regionális fejlődés / szerkesztette Mezei Cecília, Bakucz Márta ; köszöntő Rappai Gábor. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm ISBN kötött 6

7 Tanulmánykötet Buday-Sántha Attila professzor 70. születésnapja alkalmából. Tartalom szerzőkkel és címekkel: Rappai Gábor: Köszöntő; Horváth Gyula: Buday-Sántha Attila professzor, a tudós iskolaépítő; Szirmai Viktória: Beszélgetés Buday-Sántha Attila professzorral a 70. születésnapja alkalmából; I. TELEPÜLÉS- ÉS TÉRSÉGFEJLŐDÉS (Enyedi György: Falvak és városok; Faragó László: Falvaink sorsa komplementer nézőpontból; Benedek József: Regionális központok a romániai városhálózatban; Orosdy Béla: Városmarketing és pécsi turizmus; Bakucz Márta: Fenntartható kulturális turizmus avagy elégedett helyi lakosság? A Pécs 2010 Európai Kulturális Főváros projekt; Koczinszky György: Adalékok az Észak-magyarországi régió felzárkózási kísérletsorozatának krónikájához; Horváth Gyula: A keletnémet regionális fejlődés természetrajzának alapvonásai; Sarudi Csaba: A GDP területi különbségei Európában); II. VIDÉKPOLITIKA ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (Varga Gyula: Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió; Rechnitzer János: Területi politika és vidékpolitika; Nagy Frigyes: A földbirtok-politika szerepe Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésében; Szűcs István Balyi Zsolt: A birtokpolitika és a földpiac összefüggései; Szörényiné Kukorelli Irén: Nyertes térségek titkai, avagy a rurális tér sikertényezői; Finta István: A közösségi programok lehatárolásának problémái Magyarországon; Romány Pál: Erdei Ferenc a miniszter; Glatz Ferenc: A vidékpolitika és a vidékfejlesztés fogalmáról és új intézményeiről); III. AGRÁRGAZDASÁGI FOLYAMATOK (Villányi László: Magyar agrárkereskedelmi technikák az elmúlt tíz évben; Sipos Béla: Hosszú ciklusok kimutatása a búza- és az árpatermelés-mennyiségi idősorokban Magyarországon; Széles Gyula: Állattenyésztésünk feszültségpontjai gazdasági megközelítésben; Horn Péter: A fenntartható állatitermék-előállítás néhány kérdése különös tekintettel a vízhasznosításra; Somogyi Sándor: Az élelmezési logisztika, az integráció és a kooperáció néhány elvi kérdése; Vincze Mária: A romániai magyar mezőgazdaság regionális kérdései; Hajdú Zoltán: A szovjet szűzföldprogram [ ]: természetátalakítás a poszt-sztálini időszakban); IV. FENNTARTHATÓSÁG (Lengyel Imre: Fenntarthatóság és alulról szerveződő fejlesztési stratégiák; Németh Tamás: Mi lesz veled, termőföld?; Kerekes Sándor: Környezetünk ötven éve; Fodor István: A környezetvédelem és konfliktusai a területi politikában; Erdősi Ferenc: Fenntarthatóság és klímaváltozás; Ligetvári Ferenc: Az éghajlatváltozás okozta terhek és csökkenésük; Németh Csaba: Az éghajlatváltozás kezelése: gondolatok a környezetpolitika sikereiről, tévedéseiről és kudarcairól; Papp József: Növekvő feszültség az élelmezés-, energia- és környezetbiztonság között; Nagy Imre: Urbanizált és védett területek környezeti konfliktusai a Vajdaságban); V. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK (Nováky Erzsébet: Hová-merre tart Magyarország? Erdős Katalin Varga Attila: Egyetemi vállalkozók a magyarországi biotechnológiai szektrorban: egy kutatás eredményei; Lehoczky Judit: A pénzügyi válság és az önkormányzatok; Nemes Nagy József: A területi igazgatás átalakításáról regionalista szemmel; Pálné Kovács Ilona: A területi decentralizáció dilemmái; Baranyi Béla Nagy János: A debreceni agrár- és gazdasági felsőoktatás regionális szerepkörben; Novotny Gábor: Makroregionális stratégiák több mint a területi kohézió gyakorlati modelljei?; Hanyecz Lajos: Új költségvetési modellek.) 336 Pénzügy 336 TANSEGÉDLET! G 17 Praktikus bankszakmai ismeretek - példatár és feladatgyűjtemény / Balázsné Lendvai Marietta, Gál Erzsébet ; [szerk. Gál Erzsébet]. - Budapest : Saldo, p. ; 24 cm Üzleti szakügyintéző képzés baki elágazásának tankönyve, ajánlott BA szintű gyakorlati képzéshez is. Kézirat lezárva: ISBN fűzött Banki szakügyintéző képzés tankönyvéhez készült példatár és feladatgyűjtemény. A példatárban összegyűjtött feladatok terjedelmét tekintve három félév anyagát ölelik fel. A feladatok az Üzleti Szakügyintéző képzés Banki szakügyintéző elágazásában foglalt követelményekre épülnek, különösen a Banktan1, a 7

8 Banktan2 és a Hitelbírálat tárgyak kapcsán. Ugyanakkor a gyakorlat orientált BA képzések Bankügyletekkel, Banktannal foglalkozó tantárgyai számára is hasznos és praktikus ismereteket, feladatokat jelenthetnek. Ezek a képzések egy félév alatt rendszerező jelleggel tekintik át a banküzem komplex működését. A példatár anyagát tekintve alkalmas arra úgy a felsőfokú szakképzésben, mint az alapképzésben, hogy a hallgató önálló munkáját és a számonkérést elősegítse. [Id. az útmutatóból.] Fejezetek: Útmutató a példatár használatához; I. Feladatok a prudenciális bankműködés témaköréhez; II. Feladatok a passzív bankügyletek témaköréhez; III. Feladatok az aktív bankügyletek témaköréhez; IV. Feladatok a hitelbírálat témaköréhez; V. Feladatok a bankszolgáltatások és a fizetési forgalom témakörhöz; VI. Feladatok a vagyonkezelési szolgáltatások témaköréből; VII. Feladatok a valutával, devizával kapcsolatos témakörökhöz; VIII. Igaz-Hamis teszt feladatok; IX. Feleletválasztós teszt feladatok; Mellékletek (1. A hitelintézeti mérleg előírt tagolása; 2. A hitelintézeti eredménykimutatás előírt tagolása; 3. Cash-flow kimutatás előírt tagolása A változat, B változat, C változat, D változat). 37 Nevelés. Oktatás 371 D 91 The student skills guide / Sue Drew and Rosie Bingham ; Learning and Teaching Institute Sheffield Hallam University. - 2nd ed. - Burlington : Gower Publishing Company, [2001]. - VI, 439 p. ; 24 cm ISBN fűzött A könyv a tanulmányi tevékenységek, készségek fejlesztését támogatja alap- és fejlesztő (haladó) szinten. Segít azonosítani az erősségeket és a javítandó készségeket, támogatja a szervezést és az időgazdálkodást, a feljegyzések, jegyzetek készítését, esszéírást, jelentés és beszámoló írását, a szóbeli bemutatást, előadást, valamint a vizuális kommunikációt. Tárgyalja a problémamegoldást, csoportmunkát, szemináriumok és tanácskozások tevékenységeit. Segít megbirkózni a tanulóra nehezedő nyomással, támogatja a magabiztosságot, bemutatja a vizsgatechnikákat, a tanulás módszereit, a tanuló visszajelzéseit a tanár számára, valamint a tanulmányok (pl. kurzustevékenységek és vizsgák) tervezését. A kötet fő részei és fejezeteik: 1. How to Use this Book; I. Starter Level Skills (2. Identifying Strengths and Improving Skills; 3. Organising Yourself and Your Time; 4. Note Taking; 5. Gathering and Using Information; 6. Essay writing; 7. Report writing; 8. Oral presentation; 9. Visual communication; 10. Solving problems; 11. Group work; 12. Seminars, Group Tutorials and Meetings; 13. Negotiating and Assertiveness; 14. Coping with Pressure; 15. Revising and Examination Techniques; 16. Improving Your Learning; 17. Reflecting on Your Experience; 18. Action Planning); II. Development Level Skills 19. Identifying Strengths and Improving Skills; 20. Organising Yourself and Your Time; 21. Gathering and Using Information; 22. Critical Analysis; 23. Essay writing; 24. Report writing; 25. Oral presentation; 26. Solving problems; 27. Group work; 28. Negotiating and Assertiveness; 29. Coping with Pressure; 30. Revising and Examination Techniques; 31. Reflecting on Your Experience; 32. Action Planning). 378 F 44 Felsőoktatási felvételi tájékoztató : szeptemberben induló képzések érettségizetteknek : alapképzések : egységes, osztatlan képzések : felsőfokú szakképzések / [szerkesztőbizottság Bereczky Áron, Stéger Csilla] ; [gondozta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Oktatási Hivatal 8

9 és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. (Felvételi feltételek, ISSN ) Lezárva: Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. Érettségizetteknek meghirdetett, 2012 őszén induló felsőoktatási képzések tájékoztatója. A kiadvány az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzéseket, egységes, osztatlan képzéseket és felsőfokú szakképzéseket tartalmazza. A mesterképzések információi külön kötetben jelentek meg (Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója)! "A Tájékoztató nem jogforrás: az Alaptörvényben, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben - elsősorban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben -, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a jelentkezés során kiválasztott képzésekre történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló alapképzési szakokat (A), egységes, osztatlan képzéseket (O) és felsőfokú szakképzéseket (F) tartalmazza!" [Id. a dokumentum oldalairól.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felvételi eljárásról; A felsőoktatásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei alapképzési szakokra (A), egységes, osztatlan (O) képzésekre, valamint felsőfokú szakképzésre (F) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Függelék. 378 F 44 Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója : szeptemberben induló képzések diplomásoknak : jogszabályi előírások : jelentkezési feltételek / [szerkesztőbizottság Bereczky Áron, Stéger Csilla] ; [közread. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ; Oktatási Hivatal ; Educatio Társadalmi Szolgáltató]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. (Felvételi feltételek, ISSN ) Lezárva: Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. A kiadvány felsőoktatási előképzettséggel rendelkezőknek meghirdetett mesterképzéseket tartalmazza. Az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések információi külön kötetben jelentek meg (Felsőoktatási felvételi tájékoztató)! Mesterképzésre csak főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, illetve az új képzési szerkezet (ún. bolognai rendszer) szerinti alapfokozattal vagy mesterfokozattal lehet jelentkezni. "A Tájékoztató nem jogforrás; az Alaptörvényben, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben elsősorban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben -, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a jelentkezés során kiválasztott képzésekre történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló mesterképzéseket (M) tartalmazza!" [Id. a dokumentum oldalairól.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felsőoktatási felvételi eljárásról; a felsőoktatásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei mesterképzési szakokra (M) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási 9

10 intézmények által hirdetett képzések; Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Függelék Természetvédelem. Környezettudomány. Ökológia 502 L 91 Települési megújuló energia modellek / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. ; 24 cm ISBN kötött Az Észak-magyarországi régió települési főleg biomassza, zöldenergia alapú - megújuló energia termelésének és hasznosításának lehetőségeit vizsgáló, valamint megvalósítási javaslatokat megfogalmazó szakkönyv. A szerző a rurális energiatermelés- és hasznosítás tapasztalataira építve egy korszerűbb, zöldenergiára (faapríték, szalma, fapellet, fabrikett stb.) épülő helyi energiagazdálkodás lehetőségét tárja fel. A települési megújuló energia rendszer létrehozása és fejlesztése akkor szolgálhatja leghatékonyabban és tartós ideig a település lakosainak, önkormányzatainak, vállalkozásainak érdekeit, ha szerves fejlődés eredményeként keletkezik. Az a lecke, hogy hogyan állhatnak át a lakosok, az önkormányzati közintézmények és a vállalkozások a fűtési-hűtési energia helyi megújuló energiaforrásokból történő hatékony előállítására és használatára. Az a feladat, hogy egy teljesen új útra lépjenek a helyi szereplők azáltal, hogy nem családi házanként, nem lakásonként, nem önkormányzati közintézményenként és nem vállalkozási épületenként külön-külön térnek át a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiák használatára, hanem összefogva, erőiket egyesítve megújuló energiákat hasznosító közösségi fűtőműveket és/vagy vegyes hasznú kiserőműveket hoznak létre. [ ] Ez a könyv a Baross Gábor program keretében a Napház Középület Programban végzett kutatásaim egyik eredményeként született meg. A Napház Középület Program átfogó célja az Észak-magyarországi régió gazdasági versenyképességének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció kiemelt kezelésével. Cél a régió felzárkóztatásának elősegítése, a régióban tevékenykedő kis- és középvállalkozások versenyképességének előmozdítása, a régió lakossága életszínvonalának és életminőségének növelése. [Id. a bevezetésből.] Fejezetek: 1. A települési energiaellátás rendszerei; 2. Magyarország energia termelése és felhasználása; 3. Megújuló energia helyi termelése és helyi hasznosítása a XX. század közepéig Magyarországon; 4. Baross Gábor Program, Napház középület Program; 5. Az Észak-magyarországi régió jellemzői; 6. Az Észak-magyarországi régió energia termelése és felhasználása; 7. Heves megye intézményi energetikai klasztere; 8. Nógrád megye intézményi energetikai klasztere; 9. Megújuló energia potenciál az Észak-magyarországi régióban; 10. Közösségi fűtőműre alapozott települési megújuló energia rendszer; 11. Települési megújuló energia rendszer szerves fejlődése; 12. Települési megújuló energia rendszer ökonómiai jellemzői; 10. Összefoglalás; 11. Summary. 613 Általános és személyi higiéné 613 M 93 Munka és egészség : tanulmányok a foglalkoztatás és az egészségügy határterületeiről egy határ-menti régióban / [szerk.] Nemeskéri Zsolt. - Budapest : Edge 2000, p. ; 23 cm ISBN fűzött Magyarország és Horvátország határos megyéiben folytatott foglalkozás-egészségügyi kutatás tanulmánykötete. A kötet a Pécsi Tudományegyetem és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közös kutatási projektjének eredményeit foglalja össze. 10

11 Fejezetek: 1. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Magyarországon; 2. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Horvátországban; 3. Foglalkozások egészségi tényezői; 4. Lakossági és munkáltatói vélemények a foglalkozásegészségügyi helyzetről a magyar-horvát határ két oldalán horvát helyzetkép; 5. Lakossági és munkáltatói vélemények a foglalkozás-egészségügyi helyzetről a magyar-horvát határ két oldalán magyar helyzetkép; 6. Ergonómiai ismeretek szerepe a foglalkoztatási rehabilitációban; 7. Munkanélküliek foglalkozás-egészségügyi vizsgálata; Melléklet. 657 Számvitel. Könyvvitel 657 Sz 94 Pénzügyi számvitel példatár [GKZ jegyzetként!] : mérlegtételek / Csomós Tamás [et al.] ; Kurcsinka Tamásné (szerk.). - Budapest : Saldo, p. ; 29 cm. (Bolognakönyvsorozat [BA], ) ISBN fűzött Számviteli felsőfokú alapképzéshez, a Pénzügyi számvitel (mérlegtételek) c. tankönyv (Saldo, 2008.) tartalmára építve. "A számvitel legfőbb célja, hogy egységes elvek szerint kialakított információs rendszerként minden érintett számára megfelelően alkalmazható, döntésmegalapozó, biztonságos információkat szolgáltasson. [ ] Példatárunk a következő könyv szerkezetére, illetőleg tatalmára építve segíti a tananyag elsajátítását gyakorlati feladatokkal: Helgertné Dr. Szabó Ilona - Kurcsinka Tamásné: Pénzügyi számvitel (mérlegtételek) SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest, A Pénzügyi számvitel könyv a mérlegtételek tartalmát, értékelését, nyilvántartását követi nyomon, valamint ismerteti az egyes mérlegtételekkel kapcsolatosan előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását. E könyvre épülő példatárunkban arra törekedtünk, hogy a gyakorlatban előforduló gazdasági eseményeket bemutassuk egyrészt megoldott példákon keresztül, másrészt megoldás nélküli, szemináriumi órákon való gyakorlásra is lehetőséget nyújtó feladatokkal. A megoldásokban a példatár végén található számlatükör számláit alkalmaztuk, de csak a számlaszámot jelöltük." [Id. az előszóból.] Fejezetek (nem folyamatos számozás, az elméleti részt tárgyaló kötethez igazodóan): 1. Immateriális javak; 2. Tárgyi eszközök; 3. A befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok; 4. Készletek; 5. Követelések; 7. Időbeli elhatárolások; 9. Céltartalékok; 10. Kötelezettségek; Javasolt számlatükör. 681 Finommechanika* [A könyvtár gyarapításában az adatfeldolgozás területéről a számítógépek használata, hálózatai és rendszerei, számítógépes alkalmazások ismeretkör től a Számítógép-tudomány. Számítástechnika ismeretterület hivatalosan a 004 jelzet alá került (UDC Publ. No. P057)!] 681 K 44 Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe : módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez / Ketskeméty lászló, Izsó Lajos, Könyves Tóth Előd jav., átdolg. kiad. - Budapest : Artéria Stúdió, p. ; 30 cm Bibliogr.: p. ISBN fűzött A könyv az IBM SPSS Statistics 19 statisztikai elemző programrendszer használatát ismerteti. Ebben a könyvben a hagyományos és modern statisztikai módszerek elméletének ismertetése mellett az olvasó megtanulhatja az SPSS for Windows programrendszer kezelését is. A programrendszer felépítésének leírása mellett az 11

12 olvasó valóságos esettanulmányokon és életszerű mintapéldák megoldásán keresztül tekintheti át az SPSS működését. [ ] A könyv első részében az SPSS for Windows programrendszer leírását adjuk meg. Röviden ismertetjük az egyes menüpontok funkcióit, ami alapján az olvasó átfogó képet kaphat a programrendszer szerkezetéről, alkalmazhatóságáról. Külön fejezetet szenteltünk az eredményeket megjelenítő ablak (Viewer) ismertetésének. A második rész tartalmazza a statisztikai módszerek elméleti hátterének megadását. Ez a rész a leíró statisztikák és grafikonok definícióit megadó fejezettel kezdődik, majd a próbákon, szórásanalízisen, regressziós elemzéseken keresztül az idősorok Box-Jenkins-féle elemzéséig eljutva valamennyi fontos módszer leírása szerepel egy-egy fejezetben. A második rész két utolsó ilyen fejezete a szabályozó diagramokkal (Control Chart) és a neurális hálókkal (Neural Connection) foglalkozik. [ ] A könyv harmadik része egyrészt a szerzők közel két évtizedes tapasztalatain alapuló módszertani tanácsait és az irodalomból összegyűjtött útmutatásokat adja közre. Az adatok statisztikai feldolgozása során levonható következtetések ugyanis csak akkor lesznek helyesek, mások számára publikálva meggyőzőek, ha az alkalmazott statisztikai módszerek esetében a matematikai feltételekkel körülírható körülmények legalábbis megközelítőleg fennálltak. Az említett körülmények vonatkozhatnak a mintavételezés módjára, a minta elemszám nagyságára, a minta szerkezetére, eloszlására, érvényességére, megbízhatóságára stb. A közreadott módszertani tanácsok és útmutatások ebben a vonatkozásban adnak segítséget. [Id. a második kiadás előszavából.] A könyv a szerzők korábbi publikációihoz képest radikálisan megújult és kibővült. Többek között olyan vadonatúj fejezetek, kiegészítések kerültek a szövegbe, mint a táblázatkezelés, a szintaxis üzemmód leírása, a direkt marketing módszerek, az általánosított lineáris modellek, a legközelebbi társ módszer, a Q-módszertan és mások. A mesterséges neurális hálózatok témaköre, miután beépült a programrendszerbe, alaposan kibővült, gazdagodott. A számítógépes gyakorlatokat egyrészt "átkottáztuk" a legújabb SPSS Statistics verzióhoz, másrészt az új témakörökhöz sok vadonatúj gyakorlatot és feladatot is megszerkesztettünk. A számítógépes gyakorlatokat a szorgalmas Olvasó önállóan elvégezve olyan trükkök birtokába juthat, amelyek segíthetik őt majd a későbbi munkáinál. [Id. a hátsó borítóról.] Fő részek és fejezeteik: 1. Az SPSS alapjai (1.1. A programrendszer elemei; 1.2. Az adat-editor menüsor parancsainak rövid leírása; 1.3. Az output-szerkesztő [Viewer]; 1.4. A Szintax ablak kezelése); 2. Matematikai statisztikai alapok (2.1. Példák statisztikai problémákra; 2.2. Leíró statisztikák, grafikonok, táblázatok; 2.3. Hipotéziselmélet; 2.4. Szórásanalízis; 2.5. Regresszió-analízis; 2.6. Az általános és az általánosított lineáris modell; 2.7. A faktoranalízis és a főkomponens-analízis; 2.8. Osztályozási módszerek; 2.9. Skálázás; Idősorok elemzése; Szabályozó grafikonok; Mesterséges neurális hálózatok [ANN]); 3. Gyakorlati útmutató és feladatok (3.1. Gyakorlati útmutatók a statisztikai elemzésekkel kapcsolatban; 3.2. Gyakorló feladatok). 9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem 911 B 92 Budapest ; Magyarország / [készítette... Ács Ferenc et al.] [közrem. PANNONCRAFT Kft., KÁRPÁTIA Kft.] kiad. [Budapest városatlasz], 12/d. kiad. [Magyarország autóatlasz]. - Budapest : Szarvas András Térképészeti Ügynökség : DIMAP Bt., [275 p.] ; 24 cm Budapest atlasz méretarány: 1: Magyarország autóatlasz méretarány 1: ISBN spirálfűzött Két részből álló - Budapest és Magyarország - atlasz. A Budapestet ábrázoló városatlasz 16. kiadása 1:20000 (1 cm = 200 m) méretarányú, 72 szelvénnyel, valamint a szelvények területi bontását bemutató ábrával. A B1-B6 belvárosi szelvények méretaránya 1:15000 (1 cm = 150 m). A térkép feltünteti az új BKV hálózatot, továbbá az M6 és M0 új szakaszait, valamint az M31 főútvonalat. A tájékozódást 12

13 négynyelvű (magyar, német, angol és francia) jelmagyarázat segíti. Külön térkép mutatja be a főváros metró- és HÉVhálózatát. A budapesti rész végén utcanévjegyzék található a megfelelő térképoldalra mutató hivatkozással. A Magyarországot ábrázoló autóatlasz 12/d. kiadása 1: (1 cm = 2500 m) méretarányú. Jelmagyarázata többnyelvű (magyar, angol, német, francia, szlovák, ukrán, szlovén, horvát, szerb és román), a szelvények területi bontását bemutató ábrával és 81 térképszelvénnyel. Külön ábra mutatja be a főváros és a megyeszékhelyek közötti távolságot, valamint a köztük javasolt útvonalat. Az autóatlasz végén település-, résztelepülés-névmutató található a megfelelő térképoldalra mutató hivatkozással és postai irányítószámokkal. A kötet végén 23 magyar település 1:16000 (1 cm = 160 m) méretarányú térképe is megtalálható, a település központi részének ábrázolásával. Résztérképen ábrázolt települések: Békéscsaba, Dunaújváros, Debrecen, Eger, Érd, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg. 13

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Átalakulási folyamatok Közép-Európában konferencia. Részletes program

Átalakulási folyamatok Közép-Európában konferencia. Részletes program Részletes program 2005. december 2-3. (péntek, szombat) Győr Pontos helyszín: Győr, Egyetem tér 1. Postalabor (Postaépület 1. szintjén) Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2005. december 2. péntek 09:00-10:00

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

Tartalomjegyzék Lektori előszó Köszönetnyilvánítás Útmutató a példatár használatához I. Feladatok a prudenciális bankműködés témaköréhez

Tartalomjegyzék Lektori előszó Köszönetnyilvánítás Útmutató a példatár használatához I. Feladatok a prudenciális bankműködés témaköréhez Tartalomjegyzék Lektori előszó...5 Köszönetnyilvánítás...7 Útmutató a példatár használatához...9 I. Feladatok a prudenciális bankműködés témaköréhez...11. A fejezet célja...11. Felhasznált irodalom és

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel

A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel Kosztyán Zsolt Tibor 1, Katona Attila Imre 1, Neumanné Virág Ildikó 2, Telcs András 1 1,2 Pannon Egyetem, 1 Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék,

Részletesebben

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága Szakdolgozatok 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága 2. 198? Sipos István 1 pl. Az intenzív mezőgazdasági fejlődés, valamint egyéb tényezők hatásának vizsgálata Szolnok megye hasznos

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Szerkesztette: Karlovitz János Tibor International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelbírálat Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki szakügyintéző hallgatók számára 2011/2012. II. félév Tantárgyi

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Szolgáltatások világa

Szolgáltatások világa Szolgáltatások világa SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2009 Szolgáltatások világa Szerkesztette Hetesi Erzsébet Majó Zoltán Lukovics Miklós JATEPress Szeged, 2009 SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

2011. június HÍREK RÓLUNK ÍRTÁK SZEMÉLYI HÍREK NAGYVILÁGBÓL KÖZÉRDEKŰ

2011. június HÍREK RÓLUNK ÍRTÁK SZEMÉLYI HÍREK NAGYVILÁGBÓL KÖZÉRDEKŰ Az egyenjogúságért küzdenek az európai tudós nők Sztereotípiák, rejtett üzenetek, a nemek eltérő igényei iránti érzéketlenség vagy akár nyílt diszkrimináció uralkodik a társadalmi élet számos területén,

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02 2414-06/2 A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel történő elemzése 2013. május 15. 8.00-9.30 óra (írásbeli) Felügyelő tanár: Javító tanár: Csendesné Dr. Cseri Kinga

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága Szakdolgozatok 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága 2. 198? Sipos István 1 pl. Az intenzív mezőgazdasági fejlődés, valamint egyéb tényezők hatásának vizsgálata Szolnok megye hasznos

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS Cikk-lapozó 2016. április Cikk-lapozó 2016. április havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2016. április A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás Eredeti tárgy Módosított tárgy Eredeti tárgy Módosított

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Fszerkeszt: Takácsné György Katalin Felels szerkeszt: Csernák József Szerkesztbizottság: Bandlerova, Anna

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben