GYARAPODÁSI JEGYZÉK JANUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. JANUÁR"

Átírás

1 GYARAPODÁSI JEGYZÉK JANUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 0 Általános művek 058 T 93 Tudományos évkönyv [Budapesti Gazdasági Főiskola] : merre tovább? : gazdaság és társadalom, realitás és esély / [fel. szerk. Majoros Pál] ; [előszó Sándorné Kriszt Éva] ; [szerzők Bíróné Udvari Katalin et al.] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, p. ; 24 cm + CD-ROM Válogatott konferencia-előadások. A DVD-ROM mellékleten az összes előadás PDF-ben. ISSN Az évkönyv a BGF-en 2010-ben, immár tizedik alkalommal megrendezett, a Magyar Tudomány Napja tiszteletére "Merre tovább? Gazdaság és társadalom, realitás és esély" címmel szervezett konferencia válogatott előadásainak írott változatát adja közre tíz témakörben. A konferencián összesen 162 szerzőtől 1146 előadás hangzott el a következő szekciók keretében: Idegen nyelv és kommunikáció; Kereskedelem és marketing; Kommunikáció és média; Közgazdaság és módszertan; Menedzsment és emberi erőforrások; Nemzetközi gazdálkodás; Nemzetközi tanulmányok; Pénzügy és számvitel; Turizmus-vendéglátás; Üzleti szakoktató és pedagógia. A kötetben terjedelmi okokból csak 35 előadás tanulmányváltozata kapott helyet, viszont a DVD-ROM mellékleten a konferencia gazdag fotóanyaga mellett az összes előadás is megtalálható PDF formátumban. Szekciók, szerzők és tanulmánycímek a kötetben: 1. Idegen nyelv és kommunikáció szekció BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: Autentikus szakszövegek a szaknyelvi órán -egy online-felmérés tapasztalatai; KISS KATALIN: Morfológiai akcióminőség - létező fogalom-e az angolban?; VÁLÓCZI MARIANNA: A tolmácsoláshoz szükséges képességek és a tolmács-személyiség alakulása napjainkban. Képességfejlesztés a Tolmácsolás-gyakorlat órán. 2. Kereskedelem és marketing szekció BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

2 KIRÁLY ÉVA: Nagyméretű kiskereskedelmi üzletláncok és beszállítóik közötti együttműködési területek, valamint vállalati információs rendszereik partnerkapcsolati jellemzői; TOTTH GEDEON, FODOR MÓNIKA, HLÉDIK ERIKA: A fogyasztói magatartás empirikus vizsgálata a pálinkafogyasztók körében; VERES ZOLTÁN, NÁDOR ÉVA: Projektaktorok kockázatészlelése és kockázatkezelése. 3. Kommunikáció és média szekció BIRÓ A. ZOLTÁN: Kulturális értékek és regionális fejlesztéspolitika; SZABÓ DÁNIEL: A kommunikátor felelősségének mérési lehetőségei. 4. Közgazdaság és módszertan szekció HORVÁTH JENŐNÉ: Hallgatói preferenciák vizsgálata a felsőoktatásban; RADVÁNYI TAMÁS: Egy laikus a matematikatanítás módszeréről; ÉVA SÁNDOR-KRISZT: Hungarian higher education and the Bologna process; ZSUPANEKNÉ PALÁNYI ILDIKÓ: A magas növekedést elérő vállalkozások jellemzői Zala megye feldolgozóiparában. 5. Menedzsment és emberi erőforrások szekció GUBÁN MIKLÓS, GUBÁN ÁKOS: Egy multinacionális vállalat centrumkeresési problémájának elemzése és előkészítése egy genetikus algoritmussal történő megvalósításhoz; BALÁZS HEIDRICH: The Role of Paternalistic Leadership in Changing Organizational Cultures: a Hungarian-Romanian Comparison; JARJABKA ÁKOS: Hasonlóságok és különbségek a közép- és kelet-európai országok nemzeti, szervezeti kultúrájában; MAROSÁN GYÖRGY: Mi az ember? - egy evolúciós szintézis körvonalai; ROÓZ JÓZSEF: Miért nincs Magyarországon HR mesterképzés? 6. Nemzetközi gazdálkodás szekció ENDRE DOMONKOS: The evaluation of the Spanish EU-Presidency; HRABOVSZKI ÁGNES ZSUZSA: Ki eteti a cápákat? Az IT ipar és a szürke piac; MAJOROS PÁL: Szomszédságpolitika és külgazdasági stratégia; PÓLYI CSABA: Brazília geopolitikai felértékelődése a Lula-kormányzat alatt; SZÉL KATALIN: Külforgalmi struktúraváltozás a válság éveiben Magyarországon. 7. Nemzetközi tanulmányok szekció HIDASI JUDIT: Társadalom és kommunikáció Japánban; NYUSZTAY LÁSZLÓ: Az olaszországi bevándorlás néhány kérdése az új évezred elején; SZEKERES DIÁNA: A jogi segítségnyújtás nemzetközi kötelezettségeink rendszerében, a magyarországi jogi segítségnyújtás rendszerének kialakítása, a jövő a társadalmi és politikai változások tükrében. 8. Pénzügy és számvitel szekció KARDOS BARBARA: Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése; KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA: A továbblépés egy lehetséges útja a KKV-k kockázati tőkefinanszírozási helyzetének javításában; SISA KRISZTINA: A Balanced Scorecard alkalmazásában rejlő lehetőségek az önkormányzati szektorban. 9. Turizmus-vendéglátás szekció HAPP ÉVA: Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán; RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA: Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken- egy kérdőíves felmérés eredményei; SIPOS ERIKA: "Olvasható városok", avagy a kognitív térképek módszerének használata egy konkrét városkutatási munka példáján; TÓTH ZOLTÁN: Adalékok az európai fő fogadó országok turizmusának elemzéséhez (Tanulmány az európai turizmus fenntartható fejlődéséről). 10. Üzleti szakoktató és pedagógia szekció GOMBÁS JUDIT: A gazdasági válság pszichológiai vonatkozásai; H. FARKAS JULIANNA: Kortárs segítők a mindennapokban; Z. PAPP ZSUZSANNA: Csalás a felsőoktatásban. 082 E 96 Európai kultúra, narratívák, diskurzusok : a Budapest Fórum tanulmánykötete / [szerk. Glavanovics Andrea, Szele Bálint] ; [a tanulmányok szerzői A. Gergely András et al.]. - Székesfehérvár : Alba Polisz Tudományos Park Egyesület : Budapest Fórum Egyesület, p. ; 24 cm ISBN fűzött Konferencia előadások írásos változatai. 2

3 A kötetben megjelenő tanulmányok a Régiók Európája: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai (Budapest, október 20.), Kodolányi János Főiskola valamint a Globális, regionális és helyi kultúra az Európai Unióban (Székesfehérvár, november 29.), Kodolányi János Főiskola című konferencián elhangzott előadások írásos változatai. (Id. a kötetből.) Szerzők és tanulmánycímek témakörönként: EURÓPA OKTATÁSI HÁLÓZATAI (A. Gergely András: Az etnoregionális tér a mediterrán zenei hullámokban; Benedek Mónika: Megegyezések és különbségek a klasszikus jazz-zene harmóniajelölésében Beszámoló a XVIII. Nemzetközi Kodály Szimpóziumon tartott előadásról; Petőné Csuka Ildikó: A minőség kérdése a felsőoktatásban; Mócz Dóra: A tudásbeszámítás lehetősége azé letehosszig tartó tanulásban az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint a nemzetközi jó gyakorlatok ; Mátóné Szabó Csilla: Változó pedagógusszrepek axxi: században; Torgyik Judit: Multikulturális nevelés itthon és külföldön; Dancsó Tünde: Az informatikai műveltségkép kialakításának lehetőségei Európában; L. Rédei Márta: Erasmus oktatói mobilitás); NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, HELYI NARRATÍVÁK (Szép Zoltán: Az idegenforgalom, turizmus és a határforgalmi [idegenforgalmi] adatok gyűjtésének egyes időszaki tapasztalatai és további lehetőségei; Lőrinczé Bencze Edit: Horvátország az európai integráció és a csatlakozás felé vezető úton; Sándor Illés: International retriement movements in Hungary; Balázs Kotosz: Multicultural Narratives int he Ile-de-France Region [France]; Andrea Székely: Multicultural Narratives int he Cross-Border Twin City of Komárom/Komárno; Igor Yegorov: Ukrainian EU-oriented policy : Internal and external problems ont he way of integration); TÁRSADALMI NARRATÍVÁK A NEMZETKÖZI EURÓPÁBAN (Bordás Sándor: Szocializációs folyamatok, nyelvi kódok és nemzeti gondolkodás; Kiss Endre: Európai perspektívák vagy Európa perspektívái?; Lévai Imre: Európai Unió: a modern világ komplex alrendszere; Gergó Zsuzsanna: Mozaikok a szociális gazdaság fogalom- és fejlődéstörténetéből top down és bottom up ; Páble Adrienn: A civil szervezetek szerepe a várostérségek versenyképességében; Mile Csilla: Innováció a gazdaságpolitikában Magyarország helye az Európai versenytérben); A KULTÚRA ÉS OKTATÁS GLOBÁLIS HELYI SZEREPEI (Beszteri Béla: Regionális kultúra az EU-ban és Magyarországon; Szele Bálint: Shakespeare-tragédiák a sajtó tükrében Székesfehérvárott; Hegyi-Halmos Nóra: Felnőttképzési intézmények szervezetfejlesztési tapasztalatai Magyarországon; Sorosy Dóra: A drámajáték alkalmazása a nyelvoktatásban; Vidó Judit: A globalizáció és a fogyasztói társadalom hatása a modern táncra); KÖLCSÖNHATÁSOK A REGIONÁLIS KULTÚRÁBAN (Glavanovics Andrea: A brit-magyar kapcsolatok kialakulása és történeti változásai; Irimiás Anna: A filmek szerepe Olaszország kulturális turizmusában; Lőrinczén Bencze Edit: Az európai civilizációk találkozási pontja: a Nyugat-Balkán; Kotosz Balázs: Globális utazások helyi döntései a regionális lehetőségek tükrében; Székely Andrea: A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió regionális szerepe). 082 M 14 Magyar Tudomány Ünnepe 2005 / [szerzők Barta Györgyi et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet]. - Győr : Universitas-Győr, p. ; 21 cm. (Tudományos Füzetek, ISSN ; 10.) Konferenciakiadvány tanulmányokkal. A Széchenyi István Egyetem 2005-ben rendezett Magyar Tudomány Ünnepe konferenciáján elhangzott előadások nyomtatott változatai. Tanulmányok szerzői és címei: Bodács Emil: Az 1920-as évek átmeneti korszakának esélyei és alternatívái a Szovjetunióban; Sey István: Adalékok az I. Páneurópai konferencia finanszírozási gondjainak kérdéséhez (1936. szeptember Bécs); Honvári János: A Szovjetunió és a kelet-európai szocialista országok gazdasági együttműködésének kérdése; Győri Szabó Róbert: A sajtószabadság eszméjéről Tocqueville nyomán; Lukács Eszter: A győri telephelyű transznacionális vállalatok munkaerő-piaci kapcsolatai; ifj. Honvári János: Menni vagy nem menni? Felsőoktatási tanulók vándorlási szándékai a migrációs prognózisok és elméletek tükrében; Barta Györgyi Kukely György: A külföldi működő tőke szerepe a területfejlesztésben Magyarországon; Losoncz Miklós: Be lehet-e lépni reformok nélkül a Gazdasági és Monetáris Unióba?; Ferenczy Zoltán: A statisztikaoktatás új kihívásai az információs 3

4 társadalomban; Dusek Tamás: Területi statisztika az oktatásban; Kupcsik józsef: Demográfiai és gazdasági folyamatok új kihívásai; Szalka Éva: A biometria jelentősége az oktatásban; Tátrainé Körmendy E. Katalin: E-learning statisztika az oktatásban; Vavró István: Társadalmi ellentmondások a kriminálstatisztika tükrében. 3 Társadalomtudomány 300 E 98 Évkönyv 2005 [Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve] / [szerk.biz. Bakonyi István, Rechnitzer János, Solt Katalin] ; [szerk. Rechnitzer János ; a tanulmányok szerzői Árendás Csaba et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem. Jog- és Gazdaságtudományi Kar]. - Győr : Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm. - (Évkönyv, ISSN ) Doktori iskola évkönyve ötven tanulmánnyal. A 2004-ben alapított doktori iskola évkönyve. A doktori iskola a közép-európai térség gazdasági, társadalmi, regionális és intézményi folyamatainak sokoldalú feltárására törekszik. A kötet a doktori iskola Átalakulási folyamatok Közép-Európában címmel között rendezett konferenciáján elhangzott 87 előadásból 50 előadás írott változatát tartalmazza 5-10 oldal terjedelemben. A kötet végén a doktori iskola tevékenységének bemutatása olvasható. Tanulmányok szerzői és címei: ÁRENDÁS CSABA - DUDÁS TAMÁS - ILLÉS GÁBOR - SZlNEK KÉNES Y MARIANNA: A szlovákiai adóreform 2004-ben - A 19% egy éve; BORBÉLY KATALIN: Truth and Competition (The Features of the Accounting Information in Some Transition Economies); LENTNER CSABA: A magyar egyetemi tudásközpontok versenyképessége az európai gazdasági és felsőoktatási térben; LENTNER CSABA - TÓTH GERGELY - POLYÁK IMRE: Bankfúziók hatásai Magyarország gazdasági felzárkózására; LOSONCZ MIKLÓS: A magyar versenyképesség forrásai nemzetközi összehasonlításban; GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA: Tax Systems and Competitiveness in Central Europe; KATONA FERENC: A marketing-controlling lehetőségei a kis- és középvállalatok versenyképességének növelésében; KOLTAI ZOLTÁN: A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése; KOVÁCS BALÁZS: Regionális partnerség. Út az innovatív helyi társadalom felé; KOVÁCS GÁBOR: Financing Locallnvestments by Issuing Municipal Bonds; LÖRINCZNÉ BENCZE EDIT: A horvát gazdaság a 90-es évektől napjainkig; MOLNÁR CSILLA MÁRTA: A versenyképesség kérdése az Európai Unió szociál- és foglalkoztatáspolitikai rendszerében - Fókuszban a nyugdíjrendszerek; PONÁCZ GYÖRGY MÁRK: Tudáshálózatok elmélete és gyakorlata; VESELOVSKÁ STANISLAVA: Development of Slovak Economy in Macro Economical Figures; CZEGLÉDI CSILLA: The Role of Cultures Differencies by Women in Economy According to the International Statistics; HOFER MÁRIA: A hazai biofogyasztás EU-közelítési esélyei ; LENTNER CSABA - HAJDU EMESE - KOVÁCS TAMÁS: Regionális garanciaszövetkezetek hatása a régiók fejlődésére, különös tekintettel a Nyugat-Dunántúli Garanciaszövetkezet tapasztalataira; ERDÖS FERENC: A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése integrált vállalatirányítási rendszerek által; BÖSZE VIKTÓRIA:Felsőoktatási expanzió: tények és interpretációk; JÁMBORNÉ ANTAL ERIKA: Vezető testületek régi új szerepben; CSORDÁS IZABELLA: Tények és lehetőségek a felsőoktatásban; KOVÁCS NORBERT: Biztosításverseny Magyarországon?; PINTÉR EDIT: A régiók megjelenése a nemzetközi kapcsolatokban - avagy az állam és régió kapcsolatának új dimenziói; KURUCZ ADRIENN: The Financial Difficulties of the Property Management, what to do When the Tenant Fails to Pay; RAPP ZOLTÁN: How Culture is Financed in Hungary? LIMPÓK VALÉRIA: Versenyképesség javítás adóreformmal Ausztriában; SZTRILICH ANDRÁS - BALÁZS PÉTER: Az egészségügyi igazgatás és köz szolgáltatás múltbeli kapcsolata, valamint lehetséges fejlődési irányai hazánkban; NAGY ADRIENN: A közszektor adatvagyonának másodlagos hasznosítása - kérdések és lehetőségek; KIRÁLY ZSOLT - KÜRTY PÉTER - SIDÓ PÉTER - SZÁRAZ KRISZTINA: A szociális ellátó rendszer reformja Szlovákiában; PILLER ZSUZSA: Néhány gondolat a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról; NÉMETH GÁBOR: Hogyan tovább távhőszolgáltató vállalatok? CA vagy költségszámítási és árképzési dilemmák a távhőszolgáltató szektorban); STION ZSUZSA: A pénzügyi instrumentumok és 4

5 a számviteli beszámoló kapcsolata; SÜLE EDIT: A CEP szolgáltatások szerepe és jelentősége; TASI PÉTER: Public Private Partnership - Alkalmazási lehetőségek, tapasztalatok, avagy: Csodaszer vagy divatos kényszer?; VÁPÁR JÓZSEF: A külföldi működőtőke-beáramlás, a befektetés-ösztönzés eszközrendszere ill. a visegrádi országok versenyképességének összehasonlítása; TAKÁCS DÁVID: Truth & Happiness Some Thoughts About the Economics of Happiness; WEINER CSABA: Az orosz közvetlen beruházási tőke közép- és kelet-európai expanziója. Irányok és arányok; CSERMÁK KÁROLY: Lakáspolitikai "etűdök" Magyarországon; DUSEK TAMÁS: A kistérségek jövedelmi helyzetének alakulása 1988 és 2003 között: a változás típusai; SÁRKÁNY PÉTER: Változó értékrend és legalizáció; FREIBERG BJÖRN: Europa quo vadis 2005?; FILEP BÁLINT: Wettbewerbsfahigkeit von Regionen und Euroregionen; CSIZMADIA SZILÁRD - HEGYI BARBARA: Társadalmi és városfejlődési trendek a közép-kelet-európai országokban a globális folyamatok tükrében; KISS GABRIELLA: NIMBY vagy BANANA? Egy hulladékgazdálkodási beruházás társadalmi megítélése; REISINGER ADRIENN: SZJA felajánlás a visegrádi országokban; HORVÁTH BÉLA: Kapu vagy gát a főváros nyugati irányú terjeszkedése?; PÁTHY ÁDÁM: Potenciális válságtényezők előrejelzésének lehetőségei kistérségi szinten; TÁRKÁNYI ESZTER: The Nature of Shopping Motivations; SMAHÓ MELINDA: Humán fejlettség regionális dimenziói; TÓTH PÉTER: Kistérségi folyamatok lenyomata a médiában. 300 E 98 Évkönyv 2006 [Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve] / [szerk.biz. Bakonyi István et al.] ; [szerk. Reisinger Adrienn ; a szerkesztésben részt vettek Tolnayné Dobó Eszter, Kovács Norbert ; a tanulmányok szerzői Bárány Ildikó et al.] [közread. a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar] Győr : Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm. (Évkönyv, ISSN ) Doktori iskola évkönyve huszonhat tanulmánnyal. A 2004-ben indult doktori iskola évkönyve. A doktori iskola a közép-európai térség gazdasági, társadalmi, regionális és intézményi folyamatainak sokoldalú feltárására törekszik. A kötet a doktori iskola Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása címmel között rendezett konferenciáján elhangzott 58 előadásból 26 előadás írott változatát tartalmazza 8-15 oldal terjedelemben. A kötet végén a doktori iskola tevékenységének bemutatása olvasható. Tanulmányok szerzői és címei: BÁRÁNY ILDIKÓ: Hátrányos helyzetű női csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; BENCSIK ANDREA - PERJÉS ZOLTÁN: Tudásmenedzsment a virtuális szervezetekben; CSIZMADIA ZOLTÁN: Innovációs együttműködések a Nyugat-dunántúli régióban; DABASI HALÁSZ ZSUZSANNA - SIMON ANITA: Fizikai szegénység és szellemi gazdagság - a tanulói teljesítmények és az életkörülmények összefüggései az Észak-magyarországi régióban; DENCSŐ BLANKA - PÁTHY ÁDÁM: Az informális piacok területi sajátosságai; DOBÓ ESZTER: A kulturális fesztiválok szerepe a térségi folyamatokban - avagy a kultúra globális kihívásainak lokális válaszai; FILEP BÁLINT: A győri Széchenyi István Egyetem mint a területi versenyképesség egy meghatározó szereplője; FREIBERG, BJÖRN: Kihívások a vállalati tudásmenedzsmentben; HEGYI BARBARA: A "városkép" meghatározás mint verseny tényező szerep a KKE régióban; HEGYI FATIME BARBARA: Az önkormányzati marketing szerepe a regionális fejlődésben; JÁMBORNÉ ANTAL ERIKA: A vállalatvezetés feladata a tudás megőrzésében szervezeti változások idején; KOTÁLIK GÁBOR: Az elektronikus hírközlési szektor átalakulásának egyes társadalmi kérdései; KOVÁCS GÁBOR: Financing local governments in Hungary by issuing municipal bonds: experiences and future prospects; KOVÁCS ZSOLT: A Karrier Irodák szerepe és együttműködése a Nyugat-dunántúli régióban - a regionális fejlődés új tényezői; LIMPÓK VALÉRIA: Az adóztatás és a politikai marketing; LŐRINCZNÉ BENCZE EDIT: Hálózatok a civil társadalomban - a horvát eset; ÓVÁRI NÓRA: Magyar kis-, közép- és nagyvállalatok tudásmenedzsment gyakorlata egy empirikus kutatás tükrében; PEISSER-PULI EDIT: Európai szakmaközi együttműködés az oktatási hálózat, az egészségügy és a szociális ellátás területén - Interprofesszionalitás, amivel már rég számolnunk kellett volna, de még mindig félünk tőle; PILLER ZSUZSA: Csődeljárás: esély a túlélésre?; PINTÉR EDIT: Jogegyesítő folyamatok a határon átnyúl ó együttműködés jogi szabályozásában; REISINGER ADRIENN: Civil szervezetek szerepe a területi folyamatokban; 5

6 SÜLE EDIT: Hálózati kapcsolatok lehetősége az expressz logisztikában; TÁRKÁNYI ESZTER: Termékek és márkák megítélésének kérdései regionális dimenzióban; TELBISZ ERZSÉBET: Az egyetemi felsőoktatás térszerkezetének modellezése; TÜKÖR NÓRA: A külföldi tőkebefektetések és a munkaerő migráció kapcsolata Montenegróban; VARGÁNÉ BOSNYÁK ILDIKÓ: Az új regionális politika mint versenyképességi tényező a piacgazdaságokban. 316 Szociológia 316 H 54 The change of organizational culture in the transition period in Hungary / Balázs Heidrich. - Miskolc : University of Miskolc, X, 167, [25] p. ; 21 cm Doktori értekezés. Készült a "Business Enterprise: Theory and Practice" doktori program keretében. Doktori értekezés. Tartalomjegyzék: Introduction; The concept of corporate culture; Cross-cultural management; The organizational aspects of cultural change; The role of leadership int he change process; Hungarian organizations in transition; The findings and conclusions of the empirical research based on a questionnaire; Summary; Acknowledgements; References. 316 K 77 Konfliktuskezelés / Kovács Géza ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Kar, p. ; 24 cm. (Humán szervező [munkaügyi] menedzser sorozat, ISSN ) A kötet a konfliktuskezelés módszertanát mutatja be, az alternatív vitarendezés magyarországi jogi hátterével együtt (választott bíróság, döntőbíráskodás, közvetítés, békéltetés, valamint helyreállító vitarendező eljárások), emberi erőforrás menedzsment szakos hallgatók számára. Ez a könyv elsősorban az emberi erőforrás menedzsment rejtelmeiben elmélyülni kívánó hallgatók felkészülését szolgálja, az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak Konfliktuskezelés módszerei című kurzusának tankönyve. Célja az emberi konfliktusok természetének bemutatása, a konfliktuskezelés szemléleti és gyakorlati ismereteinek ismertetése. A könyv kiemelten foglalkozik a Magyarországon viszonylag újszerűnek számító alternatív vitarendezés elméletével, alkalmazási területeivel és technikáival; hozzá kíván járulni a mediáció intézményének és kultúrájának hazai elterjedéséhez. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet fejezetei: 1. A konfliktus és jellemzői; 2. A konfliktuskezelés módjai és eszközei; 3. Konfliktusok a szervezetekben; 4. Az alternatív vitarendező eljárások; 5. Az alternatív vitarendezés jogi szabályozása és intézményei Magyarországon. 33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány 333 A 26 Agrárátalakulás, környezti változások és regionális fejlődés / szerkesztette Mezei Cecília, Bakucz Márta ; köszöntő Rappai Gábor. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm ISBN kötött 6

7 Tanulmánykötet Buday-Sántha Attila professzor 70. születésnapja alkalmából. Tartalom szerzőkkel és címekkel: Rappai Gábor: Köszöntő; Horváth Gyula: Buday-Sántha Attila professzor, a tudós iskolaépítő; Szirmai Viktória: Beszélgetés Buday-Sántha Attila professzorral a 70. születésnapja alkalmából; I. TELEPÜLÉS- ÉS TÉRSÉGFEJLŐDÉS (Enyedi György: Falvak és városok; Faragó László: Falvaink sorsa komplementer nézőpontból; Benedek József: Regionális központok a romániai városhálózatban; Orosdy Béla: Városmarketing és pécsi turizmus; Bakucz Márta: Fenntartható kulturális turizmus avagy elégedett helyi lakosság? A Pécs 2010 Európai Kulturális Főváros projekt; Koczinszky György: Adalékok az Észak-magyarországi régió felzárkózási kísérletsorozatának krónikájához; Horváth Gyula: A keletnémet regionális fejlődés természetrajzának alapvonásai; Sarudi Csaba: A GDP területi különbségei Európában); II. VIDÉKPOLITIKA ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (Varga Gyula: Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió; Rechnitzer János: Területi politika és vidékpolitika; Nagy Frigyes: A földbirtok-politika szerepe Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésében; Szűcs István Balyi Zsolt: A birtokpolitika és a földpiac összefüggései; Szörényiné Kukorelli Irén: Nyertes térségek titkai, avagy a rurális tér sikertényezői; Finta István: A közösségi programok lehatárolásának problémái Magyarországon; Romány Pál: Erdei Ferenc a miniszter; Glatz Ferenc: A vidékpolitika és a vidékfejlesztés fogalmáról és új intézményeiről); III. AGRÁRGAZDASÁGI FOLYAMATOK (Villányi László: Magyar agrárkereskedelmi technikák az elmúlt tíz évben; Sipos Béla: Hosszú ciklusok kimutatása a búza- és az árpatermelés-mennyiségi idősorokban Magyarországon; Széles Gyula: Állattenyésztésünk feszültségpontjai gazdasági megközelítésben; Horn Péter: A fenntartható állatitermék-előállítás néhány kérdése különös tekintettel a vízhasznosításra; Somogyi Sándor: Az élelmezési logisztika, az integráció és a kooperáció néhány elvi kérdése; Vincze Mária: A romániai magyar mezőgazdaság regionális kérdései; Hajdú Zoltán: A szovjet szűzföldprogram [ ]: természetátalakítás a poszt-sztálini időszakban); IV. FENNTARTHATÓSÁG (Lengyel Imre: Fenntarthatóság és alulról szerveződő fejlesztési stratégiák; Németh Tamás: Mi lesz veled, termőföld?; Kerekes Sándor: Környezetünk ötven éve; Fodor István: A környezetvédelem és konfliktusai a területi politikában; Erdősi Ferenc: Fenntarthatóság és klímaváltozás; Ligetvári Ferenc: Az éghajlatváltozás okozta terhek és csökkenésük; Németh Csaba: Az éghajlatváltozás kezelése: gondolatok a környezetpolitika sikereiről, tévedéseiről és kudarcairól; Papp József: Növekvő feszültség az élelmezés-, energia- és környezetbiztonság között; Nagy Imre: Urbanizált és védett területek környezeti konfliktusai a Vajdaságban); V. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK (Nováky Erzsébet: Hová-merre tart Magyarország? Erdős Katalin Varga Attila: Egyetemi vállalkozók a magyarországi biotechnológiai szektrorban: egy kutatás eredményei; Lehoczky Judit: A pénzügyi válság és az önkormányzatok; Nemes Nagy József: A területi igazgatás átalakításáról regionalista szemmel; Pálné Kovács Ilona: A területi decentralizáció dilemmái; Baranyi Béla Nagy János: A debreceni agrár- és gazdasági felsőoktatás regionális szerepkörben; Novotny Gábor: Makroregionális stratégiák több mint a területi kohézió gyakorlati modelljei?; Hanyecz Lajos: Új költségvetési modellek.) 336 Pénzügy 336 TANSEGÉDLET! G 17 Praktikus bankszakmai ismeretek - példatár és feladatgyűjtemény / Balázsné Lendvai Marietta, Gál Erzsébet ; [szerk. Gál Erzsébet]. - Budapest : Saldo, p. ; 24 cm Üzleti szakügyintéző képzés baki elágazásának tankönyve, ajánlott BA szintű gyakorlati képzéshez is. Kézirat lezárva: ISBN fűzött Banki szakügyintéző képzés tankönyvéhez készült példatár és feladatgyűjtemény. A példatárban összegyűjtött feladatok terjedelmét tekintve három félév anyagát ölelik fel. A feladatok az Üzleti Szakügyintéző képzés Banki szakügyintéző elágazásában foglalt követelményekre épülnek, különösen a Banktan1, a 7

8 Banktan2 és a Hitelbírálat tárgyak kapcsán. Ugyanakkor a gyakorlat orientált BA képzések Bankügyletekkel, Banktannal foglalkozó tantárgyai számára is hasznos és praktikus ismereteket, feladatokat jelenthetnek. Ezek a képzések egy félév alatt rendszerező jelleggel tekintik át a banküzem komplex működését. A példatár anyagát tekintve alkalmas arra úgy a felsőfokú szakképzésben, mint az alapképzésben, hogy a hallgató önálló munkáját és a számonkérést elősegítse. [Id. az útmutatóból.] Fejezetek: Útmutató a példatár használatához; I. Feladatok a prudenciális bankműködés témaköréhez; II. Feladatok a passzív bankügyletek témaköréhez; III. Feladatok az aktív bankügyletek témaköréhez; IV. Feladatok a hitelbírálat témaköréhez; V. Feladatok a bankszolgáltatások és a fizetési forgalom témakörhöz; VI. Feladatok a vagyonkezelési szolgáltatások témaköréből; VII. Feladatok a valutával, devizával kapcsolatos témakörökhöz; VIII. Igaz-Hamis teszt feladatok; IX. Feleletválasztós teszt feladatok; Mellékletek (1. A hitelintézeti mérleg előírt tagolása; 2. A hitelintézeti eredménykimutatás előírt tagolása; 3. Cash-flow kimutatás előírt tagolása A változat, B változat, C változat, D változat). 37 Nevelés. Oktatás 371 D 91 The student skills guide / Sue Drew and Rosie Bingham ; Learning and Teaching Institute Sheffield Hallam University. - 2nd ed. - Burlington : Gower Publishing Company, [2001]. - VI, 439 p. ; 24 cm ISBN fűzött A könyv a tanulmányi tevékenységek, készségek fejlesztését támogatja alap- és fejlesztő (haladó) szinten. Segít azonosítani az erősségeket és a javítandó készségeket, támogatja a szervezést és az időgazdálkodást, a feljegyzések, jegyzetek készítését, esszéírást, jelentés és beszámoló írását, a szóbeli bemutatást, előadást, valamint a vizuális kommunikációt. Tárgyalja a problémamegoldást, csoportmunkát, szemináriumok és tanácskozások tevékenységeit. Segít megbirkózni a tanulóra nehezedő nyomással, támogatja a magabiztosságot, bemutatja a vizsgatechnikákat, a tanulás módszereit, a tanuló visszajelzéseit a tanár számára, valamint a tanulmányok (pl. kurzustevékenységek és vizsgák) tervezését. A kötet fő részei és fejezeteik: 1. How to Use this Book; I. Starter Level Skills (2. Identifying Strengths and Improving Skills; 3. Organising Yourself and Your Time; 4. Note Taking; 5. Gathering and Using Information; 6. Essay writing; 7. Report writing; 8. Oral presentation; 9. Visual communication; 10. Solving problems; 11. Group work; 12. Seminars, Group Tutorials and Meetings; 13. Negotiating and Assertiveness; 14. Coping with Pressure; 15. Revising and Examination Techniques; 16. Improving Your Learning; 17. Reflecting on Your Experience; 18. Action Planning); II. Development Level Skills 19. Identifying Strengths and Improving Skills; 20. Organising Yourself and Your Time; 21. Gathering and Using Information; 22. Critical Analysis; 23. Essay writing; 24. Report writing; 25. Oral presentation; 26. Solving problems; 27. Group work; 28. Negotiating and Assertiveness; 29. Coping with Pressure; 30. Revising and Examination Techniques; 31. Reflecting on Your Experience; 32. Action Planning). 378 F 44 Felsőoktatási felvételi tájékoztató : szeptemberben induló képzések érettségizetteknek : alapképzések : egységes, osztatlan képzések : felsőfokú szakképzések / [szerkesztőbizottság Bereczky Áron, Stéger Csilla] ; [gondozta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Oktatási Hivatal 8

9 és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. (Felvételi feltételek, ISSN ) Lezárva: Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. Érettségizetteknek meghirdetett, 2012 őszén induló felsőoktatási képzések tájékoztatója. A kiadvány az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzéseket, egységes, osztatlan képzéseket és felsőfokú szakképzéseket tartalmazza. A mesterképzések információi külön kötetben jelentek meg (Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója)! "A Tájékoztató nem jogforrás: az Alaptörvényben, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben - elsősorban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben -, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a jelentkezés során kiválasztott képzésekre történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló alapképzési szakokat (A), egységes, osztatlan képzéseket (O) és felsőfokú szakképzéseket (F) tartalmazza!" [Id. a dokumentum oldalairól.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felvételi eljárásról; A felsőoktatásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei alapképzési szakokra (A), egységes, osztatlan (O) képzésekre, valamint felsőfokú szakképzésre (F) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Függelék. 378 F 44 Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója : szeptemberben induló képzések diplomásoknak : jogszabályi előírások : jelentkezési feltételek / [szerkesztőbizottság Bereczky Áron, Stéger Csilla] ; [közread. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ; Oktatási Hivatal ; Educatio Társadalmi Szolgáltató]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. (Felvételi feltételek, ISSN ) Lezárva: Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. A kiadvány felsőoktatási előképzettséggel rendelkezőknek meghirdetett mesterképzéseket tartalmazza. Az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések információi külön kötetben jelentek meg (Felsőoktatási felvételi tájékoztató)! Mesterképzésre csak főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, illetve az új képzési szerkezet (ún. bolognai rendszer) szerinti alapfokozattal vagy mesterfokozattal lehet jelentkezni. "A Tájékoztató nem jogforrás; az Alaptörvényben, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben elsősorban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben -, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a jelentkezés során kiválasztott képzésekre történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló mesterképzéseket (M) tartalmazza!" [Id. a dokumentum oldalairól.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felsőoktatási felvételi eljárásról; a felsőoktatásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei mesterképzési szakokra (M) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási 9

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2010. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2010. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010. év Lezárva: 2011.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET (A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai) Készítette: Konczosné

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS A kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

I. KHEOPS Tudományos Konferencia

I. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet I. KHEOPS Tudományos Konferencia KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK A GAZDASÁGBAN ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN NAPJAINKBAN - PhD-hallgatók tudományos fóruma - TANULMÁNYKÖTET Mór, 2006. május 31.

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete Könyvtár http://www.pszfs.hu GYARAPODÁSI

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010 AKADÉMIAI KIADÓ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények Innovációs rendszerek Szereplők, kapcsolatok és intézmények SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2013 A kötet hátteréül a 2012 novemberében, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az MTA

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben