DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA. Hivatalos külföldi utazások szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA. Hivatalos külföldi utazások szabályzata"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Hivatalos külföldi utazások szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa /2010. ( ) sz. határozatával án elfogadta, hatályos napjától Dunaújváros

2 1. kiadás 0. módosítás 2 (16). oldal Tartalomjegyzék PREAMBULUM...3 I. Általános rendelkezések A szabályzat hatálya...3 II. Fogalmak és értelmező rendelkezések Egyes fogalmak jelentése...3 III. A Külföldi utazásokkal kapcsolatos ügyintézés rendje A kiküldetés előkészítése, engedélyezésének feltételei A kiküldetés engedélyezése A kiküldetés során elszámolható költségek Az utazás lebonyolítása, a költségek elszámolása A kiküldetés meghiúsulása A kiküldetés adózása, járulékfizetés...8 IV. Záró rendelkezések Hatályba léptető és vegyes rendelkezések sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet...13

3 1. kiadás 0. módosítás 3 (16). oldal PREAMBULUM A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a Dunaújvárosi Főiskolán (a továbbiakban: főiskola) megvalósuló, a főiskola oktatási, tudományos tevékenységéhez, a szakmai konferenciákhoz, a kiállításokhoz, a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítéséhez, a pályázatok, projektekhez, vagy ösztöndíjak kapcsán elnyert, a hallgatói tanulmányi, tudományos, sport-és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó főiskolai hivatalos célú külföldi kiküldetések rendjét - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény, valamint a külföldi kiküldetésekhez (külszolgálat) kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII.27.) Korm. rendelet figyelembe vételével - az alábbiakban szabályozza: I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) a főiskola közalkalmazottaira, b) a főiskolával munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, c) a hallgatókra, d) a főiskolával jogviszonyban nem álló személyeknek a főiskola és partnere által elnyert, a főiskola által kezelt pályázati, vagy más szerződéses kapcsolatból eredő forrásból finanszírozott útjára. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a kiküldtetés, vagy külszolgálat keretében teljesített alábbi utazásokra: a) intézményközi együttműködési szerződésen alapuló oktatási és/vagy tudományos cserekapcsolat, b) külföldi konferencián, rendezvényen, szakmai jellegű kiállításon való részvétel, c) egyéni tanulmányút, d) pályázat útján elnyert ösztöndíj, szakmai továbbképzés, e) kapcsolatok kialakítását, bővítését, fejlesztését célzó út, f) hallgatói jogviszonyban álló személyek tanulmányi, továbbképzési, tudományos, valamint a főiskola képviseletében tett sport- vagy kulturális célú utazása. II. Fogalmak és értelmező rendelkezések 2. Egyes fogalmak jelentése (1) Külföldi kiküldetés: a belföldi illetékességű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar Köztársaság területén kívüli (a továbbiakban: Külföld) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. (2) Külszolgálat: a munkáltató által elrendelt külföldön történő munkavégzés. (3) A külföldi kiküldetés (külszolgálat) tényleges időtartama: a) Az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával

4 1. kiadás 0. módosítás 4 (16). oldal kiszámított napokat, úgy hogy a fennmaradó tört rész amennyiben az legalább 8 óra egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít, kivéve, ha a 2. (3) bekezdése b) rendelkezése szerinti választható számítási módszer alkalmazási feltételei fennállnak. b) Az a) bekezdésének alkalmazása szempontjából, az ugyanazon a napon kezdődő, ismétlődő, 24 óránál rövidebb, egymást követő kiküldetések (külszolgálatok) esetén a tényleges időtartam meghatározására választható az a) pont szerinti időtartamok egybeszámítása azzal, hogy ba) légi és vízi út esetén az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb indulás előtti egy-egy óra csak akkor vehető figyelembe, ha az érkezés szerinti időpont és az újabb indulás szerinti időpont között legalább két óra eltelik, bb) ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idő nem több, mint kér óra, akkor ez az időtartam is kiküldetésnek (külszolgálatnak) minősül. III. A Külföldi utazásokkal kapcsolatos ügyintézés rendje 3. A kiküldetés előkészítése, engedélyezésének feltételei (1) A kiküldetést kezdeményezheti a kiküldetésben érdekelt munkavállaló (hallgató) a főiskola érintett intézete igazgatóján, vagy szervezeti egysége vezetőjén keresztül, illetve a főiskola bármely intézete, vagy szervezeti egysége vezetője. Külföldi utazás csak abban az esetben kezdeményezhető, ha az utazás a főiskola érdekében áll és indokolt. Az utazás indokoltságát igazolni kell (pl.: nyertes pályázat, konferencia program, meghívólevél, stb.), melyek másolatát a 2. számú melléklethez Adatlap külföldi kiküldetéshez csatolni kell. (2) Minden külföldi utazás (kivéve a magáncélú) bejelentése kötelező attól függetlenül, hogy a kiküldött részesül-e támogatásban a főiskola részéről, vagy sem. (3) A külföldi kiutazás akkor engedélyezhető, ha az utazás költségeinek fedezete már rendelkezésre áll. (4) A külföldi utazáshoz költségtervet kell készíteni, és fedezetvizsgálatot kell elvégezni. A költségterv elkészítése a szabályzat 1. és 2. számú mellékleteinek kitöltésével valósul meg. (5) Saját gépjárművel történő kiutazás esetén a 3. számú melléklet kitöltése is szükséges. A saját gépjármű használatát csak a rektor engedélyezheti. A gépkocsi tulajdonosa a kiutazó, vagy a házastársa lehet. A gépjármű tulajdonosának rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással, CASCO-val és, ha szükséges un. Zöldkártyával. (6) A főiskola a saját gépjárművel teljesített kiküldetés esetén a gépjárműben bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal. Ha a kiutazó a szükséges gépjármű-biztosítással nem rendelkezik, nyilatkoznia kell arról, hogy káresemény esetén a főiskola felé kárigényt nem támaszt. (7) A saját gépjárművel történő kiküldetés költségelszámolása a kiutazók, a gépjárművet igénybe vevők számától függetlenül csak a gépjármű tulajdonosa részére lehetséges. (8) A kiutazó(k) az utazást úgy köteles(ek) megtervezni és megszervezni, hogy az a lehető legésszerűbb legyen, kötelesek a költség-hatékony megoldásokat keresni és alkalmazni.

5 1. kiadás 0. módosítás 5 (16). oldal 4. A kiküldetés engedélyezése (1) A rektor kiküldetésének engedélyezése a főiskola gazdasági tanácsa kijelölt tagjának a hatásköre. (2) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján magasabb vezető állásúak kivéve a rektor esetében a kiküldetés engedélyezése a rektor hatásköre. (3) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján magasabb vezető állásúnak nem minősülő alkalmazottak esetében az illetékes intézet, vagy szervezeti egység vezető javaslata alapján az általános és tudományos rektor-helyettes jogosult a kiküldetést engedélyezni. 5. A kiküldetés során elszámolható költségek (1) A kiutazó részére a külföldi tartózkodás időtartamára költségtérítés adható, mely lehet: a) utazási költség, b) szállásköltség, c) napidíj, d) regisztrálási díj, e) biztosítási díj (személyi, poggyász, betegség- és baleset) f) egyéb dologi költségek. (2) Utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, hajójegy) csak eredeti számla, vagy az árat tartalmazó jegy ellenében számolható el. (3) Utazási költség a telephely és a célállomás (cél országban szálláshely, vagy a rendezvény helyszíne) közötti út megtételére számolható el. (4) A fentiek értelmében elszámolhatóak a célállomásra és onnan haza történő utazás költségei beleértve a repülőtér/vasútállomás és a szálloda közötti távolság tömegközlekedési eszközzel, vagy taxival történő megtételének számlával, vagy árat tartalmazó jeggyel igazolt költségei is. Az autópályadíj, parkolási díj. (5) Ha a kiutazás saját gépjárművel történik, az üzemanyagköltség és az üzemeltetési költségtérítés kiszámításánál a saját gépjármű hivatali célú használatára vonatkozó szabályok érvényesek. (6) Szállás költség csak a főiskola nevére kiállított eredeti számla ellenében számolható el. (7) Vízum költséget minden esetben számlával kell igazolni. Ha a számlát kiállító hatóság a kiutazó nevére tölti ki a számlát, akkor a vízum érvényességéből egyértelműen ki kell hogy derüljön, hogy az legalább a kiutazás időtartamára érvényes. (8) A személyi biztosítási díj (BBP) csak az esetben számolható el költségként, ha az kifejezetten csak a hivatalos célú külföldi kiküldetés időtartamára szól. (9) A részvételi díj tartalmazhatja: a) az utazás, b) a szállás, c) a szálláshoz nyújtott étkezés, d) a konferencián, kiállításon, vagy bármely más a főiskola érdekét képező rendezvényen való részvétel, e) a személyi biztosítás költségét. A részvételi díj részeleminek vizsgálata alapján számolhatóak el további igazolható költségek, illetve a napidíj kiszámítása.

6 1. kiadás 0. módosítás 6 (16). oldal (10) A napidíj összege: Földrész/ország megnevezése Európa: - EU tagállamok - nem EU tagállamok - előzőeket kivéve: Nagy-Britannia Ftv. Szerinti magasabb vezetőállásúak részére összeg/nap/pénznem* 80 EUR 80 EUR 55 GBP Ftv. Szerint magasabb vezető állásúnak nem minősülő alkalmazottak részére összeg/nap/pénznem* 60 EUR 60 EUR 40 GBP Észak- és Dél Amerika: 95 USD 70 USD Afrika: 95 USD 70 USD Ázsia: 95 USD 70 USD Ausztrália és Óceánia: 95 USD 70 USD * vagy (a kiküldött választása szerint) a kiküldetés célja szerinti ország az MNB által jegyzett és a kereskedelmi bankoknál megvásárolható saját pénznemének kerekítés szabályai szerinti megvásárolt és felvett összege. (10) Amennyiben a szállás költség tartalmazza a kötelező reggeli árát, akkor a napidíj összegét 20 %-kal csökkenteni kell. (11) Amennyiben a szállás költség tartalmazza a félpanziós ellátás (reggeli + ebéd, vagy reggeli + vacsora) árát, akkor a napidíj összegét 40 %-kal csökkenteni kell. (12) Pályázat, vagy más külső forrás (önálló projekt, alapítvány, stb.) keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés típusait, azok mértékét a támogatást nyújtó ha azt szerződésben szabályozta határozhatja meg. Ez esetben a szerződésben foglaltak szerint kell eljárni, ennek hiányában jelen szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni. A pályázatok, projektek szerződésből eredő szabályainak betartásáért, betartatásáért a projekt/pályázat vezető anyagilag felelősséggel tartozik. (13) A kiküldetés tényleges időtartamára vonatkozóan jelen szabályzat 2. (3) bekezdését kell alkalmazni. (14) Konferencián, kiállításon való részvétel esetén a regisztrációs díj elszámolása a főiskola, vagy a részt vevő nevére kiállított eredeti számla bemutatásával van lehetőség. (15) Az utazásra (utazási költség, napidíj, egyéb dologi költségek forintban és/ vagy valutában előleg vehető fel. (16) Az előleg felvételére az utazás megkezdését megelőző 5. munkanaptól legkésőbb az utazás megkezdését megelőző utolsó pénztári napig van mód. 6. Az utazás lebonyolítása, a költségek elszámolása (1) Az engedélyezett utazás megszervezése, lebonyolítása (utazási jegyrendelés, szállásfoglalás, stb.) a kiutazó, vagy az adott személyhez kötődő intézet, szervezeti egység, vagy a pályázat lebonyolításáért felelős intézet, szervezeti egység feladata. (2) A külföldi utazás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal a kiutazónak (vagy az eljáró szervezeti egységnek) be kell jelentenie az utazási szándékot a Közgazdasági Csoportnak az 1. és 2. számú melléklet leadásával. (3) Amennyiben az utazási jegy, a szállásfoglalás, a részvételi díj kiegyenlítése (stb.) átutalással történik, akkor a kiutazónak (vagy az eljáró szervezeti egységnek) oly időpontban kell kezdeményeznie az átutalást, hogy figyelembe véve a GIRO rendszer, külföldi átutalás esetén a SWIFT rendszer átfutási idejét az teljesíthető és visszaigazolással bizonyítható legyen. VIBER átutalás csak rendkívül indokolt esetben

7 1. kiadás 0. módosítás 7 (16). oldal kezdeményezhető, melynek költségét a kiutazó késedelmes intézkedése esetén a kiutazónak kell viselnie. (4) A kiküldetési költségekkel, valamint a felvett előleggel a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás elnevezésű (4. számú melléklet) kiküldetési rendelvény és az ahhoz csatolt bizonylatok alapján a hazaérkezéstől számított 8 munkanapon belül kell elszámolni. (5) Az úti elszámolásban a külföldön felmerült költségeket abban a pénznemben kell feltüntetni, melyben azok ténylegesen felmerültek. A pénzintézet által kiállított valutavételi bizonylat alapján a felmerült költségeket forintra átszámítva is fel kell vezetni az 4. számú mellékletre. (6) A költségek utólagos (előleg felvétel nélküli) megtérítése esetén a forintra történő átszámítás a kiadás felmerülését megelőző hónap 15-i MNB középárfolyamon történik. Ez alól kivételt képez, ha az elszámolásra kötelezett az adott külföldi pénznemben kifizetett összegről bármely pénzintézet által kiállított valutavételi, vagy árfolyamot igazoló banki bizonylattal rendelkezik, mert ez esetben a bizonylaton szereplő árfolyamot alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. (7) A kiutazó által kitöltött rendelvényt (4. számú melléklet) a Közgazdasági Csoportra kell leadni bizonylati és számszaki ellenőrzésre. Az ellenőrzés után a Közgazdasági Csoport az eredeti elszámolást nyilvántartásba veszi és az elszámolásról két példányban fénymásolatot készít. A fénymásolat egyik példányát átadja a pénztárosnak az előleg elszámoltatásának lebonyolításához, egy másolati példány pedig a Humánerőforrás Igazgatóság bérszámfejtőjéhez kerül a napidíj adóköteles részének megállapításához. (8) A hivatalos kiküldetés esetén a kiutazó útjáról úti jelentést köteles készíteni a hazaérkezést követő 10 munkanapon belül, melyet a Rektori Hivatalba kell leadni. Pályázat, vagy más külső forrásból biztosított kiutazás esetén a támogatást biztosító által meghatározott módon kell a szakmai beszámolót elkészíteni és a pályáztatónak eljuttatni, egy példányt azonban ebben az esetben is a Rektori Hivatalba le kell adni. (9) A kötelező mellékletek kitöltetésének helyességéért (pontatlan, hiányos, nem egyértelmű stb.), nem határidőben történő benyújtásáért, vagy nem a főiskolától független (objektív) ügymenet időtartamából eredő problémákért a Közgazdasági Csoport felelősséget nem vállal. 7. A kiküldetés meghiúsulása (1) Amennyiben a kiküldetés meghiúsul, akkor: (a) a rendezvény szervezője általi (objektív) lemondás esetén: aa) ha a kiutazó részére előleg kifizetésére került sor, akkor az előleget 8 munkanapon belül teljes összegben vissza kell fizetni, ab) amennyiben részvételi díj előleg/vagy teljes összeg, utazási jegy, szállás díj, stb. kifizetésére került sor, akkor a költségek visszaszerzéséről a kiutazónak kell gondoskodnia, (b) ha a kiutazó/főiskola érdekkörében (szubjektív) merül fel a lemondás: ba) ha a kiutazó részére előleg kifizetésére került sor, akkor az előleget 8 munkanapon belül vissza kell fizetni, bb) amennyiben részvételi díj előleg/vagy teljes összeg, utazási jegy, szállás díj, stb. kifizetésére került sor, akkor azok foglalásának késedelem nélküli lemondásáról, a költségek lehető legkisebb veszteség nélküli visszaszerzéséről a kiutazónak kell gondoskodnia.

8 1. kiadás 0. módosítás 8 (16). oldal 8. A kiküldetés adózása, járulékfizetés (1) A külföldi kiküldtetések számlával igazolt (igazolható) költségei kivételével a kiküldtetési költséget - napidíjat- személyi jövedelemadó-előleg terheli. (2) A napidíj elszámolásánál, adózásánál jelen szabályzat 5. -ának (10) (14) bekezdésének szabályait, valamint a mindenkori a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A személyi jövedelemadó-előleg és az egyéb járulékok levonására a kifizetést követő legközelebbi bér számfejtésekor kerül sor. IV. Záró rendelkezések 9. Hatályba léptető és vegyes rendelkezések (1) Jelen szabályzat a Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által az elfogadást követő napon lép hatályba. (2) A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a /2007. számú határozatával december 13-napjával hatályba helyezett a Hivatalos külföldi utazások szabályzat át jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi. Dunaújváros, október 20. Dr. Bognár László rektor

9 1. kiadás 0. módosítás 9 (16). oldal Költségterv és kötelezettségvállalás külföldi utazáshoz Költségterv 1. sz. melléklet Az 1. sz. Adatlapon -2. sz. melléklet- szereplő összesen összeg... Ft Az 1. sz. Adatlapon nem szereplő kiadások Valutában kifizetett napidíj személyi jövedelemadó köteles része után fizetendő - TB járulék 29 %... Ft - Munkavállalói járulék... Ft - Szgk. biztosítási díja... Ft - Autópályadíj... Ft - Belföldi taxiköltség... Ft - Egyéb... Ft Összesen... Ft Kötelezettségvállalás A költségtervben felsorolt kiadásokhoz szükséges forint fedezet az alábbiak szerint áll rendelkezésre: Szervezeti egység Témaszám Forrás (1) Rovat (2) Összeg (Ft) Kötelezettségvállalást viselő aláírása Kötelezettséghez rendelkezésre álló keret Keret nélküli kötelezettségvállalás (3) Összesen Dunaújváros, igénybejelentő aláírása... kötelezettségvállalás bejegyző Magyarázat: (1) Forrás: Támogatás Saját bevétel (2) Rovat 1. Személyi kifizetés /napidíj/ 2. Járulékok /TB, munkavállalói járulék/ 3. Dologi (3) Mellékelve: A rektornak címzett kérelem a megelőlegezésre, az utólagos kiegyenlítést garantáló kötelezettségvállalással /pl.: OMFB, OTKA, stb./

10 1. kiadás 0. módosítás 10 (16). oldal 1. sz. Adatlap A külföldi kiküldetéshez 2. sz. melléklet Kiutazó(k) neve... Szerv.egység... Adóazonosító száma... Beosztása... Lakáscíme... Útlevélszám... Tel (belső mellék vagy más elérhetőség)... Kiküldetés helye (ország, város)... Utazás időpontja (-tól, -ig)... Utazás célja... Az utazás indokoltságát igazoló dokumentum csatolandó. Megnevezés Valutanem Valuta összeg Napidíj. nap... valuta/nap Szállásköltség nap.... valuta/nap Részvételi díj Útiköltség Egyéb: vízum, biztosítás, stb. Dologi kiadások Ösztöndíj /pl. ERASMUS/ Összesen Kiutazás költségei Összesen (Ft) Fizetési mód Témaszám

11 1. kiadás 0. módosítás 11 (16). oldal Saját személygépkocsival történő kiutazás esetén kitöltendő a 3. számú melléklet Költségtérítés igénylése saját személygépkocsi igénybevételéhez. Melléklet: 1 példány Költségterv és kötelezettségvállalás - 1. sz. melléklet 1 példány I. Engedély Költségtérítés igénylése saját személygépkocsi igénybevételéhez - 3. sz. mellélet /Megfelelő rész aláhúzandó/ Dátum:... Kiutazó A kiutazás szükségességét igazolom: Dátum:... Szervezeti egység vezetője A kiutazást engedélyezem: Dátum: Az előleg kifizetését engedélyezem: Dátum:... Tudományos rektor helyettes... gazdasági főigazgató

12 1. kiadás 0. módosítás 12 (16). oldal I. Engedély Költségtérítés igénylése saját személygépkocsi igénybevételéhez 3. sz. melléklet Szervezeti egység... Kiutazó neve... Adóazonosító száma... Tel: /belső mellék vagy más elérhetőség/... Személygépkocsi gyártmánya, típusa... Forg. rendszám... Üzemanyag fajtája (1) : benzin... oktánszám, gázolaj. A gépkocsi fogyasztási alapnormája... l/100 km. /Megfelelő rész aláhúzandó./ A külföldi útra érvényes CASCO biztosítás kötvényszáma... Célország... Időpont... A személygépkocsiban utazók száma:... fő Útvonal Belföldi útszakasz /határállomásig és vissza/ km Üzemanyag költség... km x... alapnorma/100 x... Ft/l üza.ár.... Ft Használati költség... km x 9 Ft... Ft Külföldi útszakaszra igényelt valuta (1) neme: Dunaújváros, 200. Engedélyező Külföldi összesen... Ft... összege... Ft Mindösszesen... Ft... Kiutazó aláírása... Rektor 1) A forintban kiszámított üzemanyag és használati költség összegének megfelelő valutát az igénybejelentéskor érvényes MNB valutaárfolyam figyelembevételével kell kiszámolni. Saját tulajdonú gépkocsi: az a gépkocsi, amelynek forgalmi engedélyében az üzembentartóként a kiutazó vagy annak házastársa van feltüntetve.

13 1. kiadás 0. módosítás 13 (16). oldal 4. sz. melléklet Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 1.oldal A kiküldő szerv: Dunaújvárosi Főiskola Sorszám: I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS 1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések: A kiküldött neve: beosztása: munkáltatója: Dunaújvárosi Főiskola Milyen osztályú napidíj jár Dologi kiadás: % A kiküldetést engedélyező felettes szerv megnevezése: Dunaújvárosi Főiskola Az engedély kelte: száma: A kiküldetést elrendelő aláírása: Dunaújváros, A kiküldetés célja: Az utazás módja oda vissza A kiküldetés helye ország és időtartama nap Helyközi utazásra jogosult aláírás Utólagosan engedélyezett eltérések: Dunaújváros, aláírás 2. A felvett előlegek: A bizonylat A felvét módja A valuta sorszáma kelte kiállításának helye neme összege árfolyam Forint 3. Visszafizetések: Összesen: Összesen:

14 1. kiadás 0. módosítás 14 (16). oldal II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS 4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok: 2. oldal Indulás Érkezés A határátlépés Honnan Utazás Mikor Hová Mikor időpontja módja hó nap h, perc hó nap óra, perc nap óra,perc 5. Napidíj elszámolása: Viszonylat Napok Felszámítható napidíj valutában Csökkenés v. pótl. Elszá- Valuta száma V. neme egy napra össz % összege molható árfolyam Forint Összesen: (átvitel 4 oldal 9. tábl. 4.sorába) 6. Szállásköltség elszámolása: Szállásköltség számla szerint valutában Levo- Elszánapok Viszonylat a valuta egy összesen nandó molható A valuta száma neme napra árfolyam Biz Ssz Forint Összesen: (átvitel a 4.oldal 9. táblázat 5.sorába.)

15 1. kiadás 0. módosítás 15 (16). oldal 7. Dologi kiadások elszámolása valutában: 3.oldal Biz ssz A felmerülés A valuta helye ideje jogcíme neme összege árfolyam Forint Összesen: (átvitel a 4. oldal 9. tábl. 6.sorába) 8. Forintban felmerült dologi kiadások: Biz ssz A felmerülés jogcíme Forint Összesen (átvitel a 4. oldal 9. táblázat 6. sorába):

16 1. kiadás 0. módosítás 16 (16). oldal 9. Forint elszámolás: 10.Valutaelszámolás: ssz Szöveg Táblázat Forint Valuta Elszámo- Elszámolt Visszafi- Többlet hivatkoz. Tételesen Összesen neme landó zetendő elszám Elszámolásra 1/2 valuta felvett előleg Előleg vissza- 1/3 fizetése Elszámolandó előleg (1-2) Napidíj Szállásköltség II/5 II/6 Dologi kiadások II/7 és 8 Költségek összesen (4-6) Különbözet (7-3) Érvényesítés: III. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉS Kiküldött aláírása:. Elszámolandó összeg:. Ft Kifizetendő összeg:. Ft Visszafizetendő:. Ft A kiküldetésben az eltöltött idő szükségességét és a feladat elvégzését igazolom: aláírás Megvizsgáltuk és. Ft, azaz..... forinttal érvényesítetjük. Kelt: Számfejtő: Ellenőr: Utalványozó:

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA. Hivatalos külföldi utazások szabályzata Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA. Hivatalos külföldi utazások szabályzata Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Hivatalos külföldi utazások szabályzata 2015. Dunaújváros 1. kiadás 2. módosítás 2 (19). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 145-2014/2015 (2015.07.21.) sz. határozatával 2015.07.21-én

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI EGYETEM. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. április 8-án Utolsó módosítás: 2017. február 28., hatályba lép: 2017.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. április 8-án Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2017 2. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Egyetem kancellárja által 06/2017. sz. kancellári utasítással egységes szerkezetben kiadva Hatályos: 2017.04.05.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM. BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI EGYETEM. BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI EGYETEM BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete) Elfogadva: 2011. március 22., hatályba lép: 2011. március 23-án Utolsó módosítás: 2016. szeptember

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és intézményei, illetve Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. augusztus 30.-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni.

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni. Heves megye Főjegyzőjének 1/2017. (I.09.) utasítása Heves Megyei Önkormányzati Hivatal belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló Szabályzatának kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

Kiküldetési szabályzat

Kiküldetési szabályzat ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Kiküldetési szabályzat Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak szerint 1 Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata 2012. július 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat hatálya... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 3 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT.. igazgató P.H. 1 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében a

Részletesebben

2 A költségtérítés 3. (1) A kiküldöttet hivatalos célú külföldi utazásával és tartózkodásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeinek fedezésére

2 A költségtérítés 3. (1) A kiküldöttet hivatalos célú külföldi utazásával és tartózkodásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeinek fedezésére 2009. évi 2. számú szabályzat a magyar bíróságokat hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

49 4. melléklet: A Magyarország bíróságait hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásának szabályai A szabályzat tárgyi hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya az OBH elnökének döntése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell.

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell. 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2009. (V. 25.) számú, 14/2009. (VI.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2016. december 10. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2016. december 10. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2016. december 10. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi. Rektori utasítás a Szent István Egyetem hivatalos külföldi kiutazásairól és az ezzel kapcsolatos elszámolásokról, a külföldi vendégek fogadásának engedélyezéséről és ügyintézéséről 1. Bejelentési kötelezettség

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2017. május 6. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2017. május 6. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2017. május 6. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat célja

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 A szabályzat célja... 3 2.... 3 A szabályzat hatálya... 3 3.... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA 2017. március 27. PREAMBULUM A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kiküldetési Szabályzata átfogó szabályozást ad az Egyetem közalkalmazottainak

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed

(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2009. (V. 25.) számú, 14/2009. (VI.

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás A külföldi kiküldetések rendjéről Gödöllő, 2009 Az Intézet nemzetközi megítélése, a kutatók elismertségének növelése, a nemzetközi

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata Pécs 2012. 1 Szabályzat A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT . SZ. FÜGGELÉK KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT GULYÁS PÁL KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM (0 Debrecen, Sumen u..) OM azonosító: 09 Érvényes 011. 07. 01.-től határozatlan időre, visszavonásig illetve módosításig Készítette:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

PROJEKT SZINTŰ PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

PROJEKT SZINTŰ PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS 1. SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KERETEI 2. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3. DOKUMENTUM MÁTRIX 1. SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KERETEI 1.1 MINDEN EGYSÉG ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KERETTEL GAZDÁLKODIK

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések ELJÁRÁSREND A REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMEN Az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban: Egyetem) az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

Külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadásának rendje ellenőrzési nyomvonala

Külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadásának rendje ellenőrzési nyomvonala Külföldi kiküldetések és a rendje ellenőrzési nyomvonala 1 Kiutazás eztetése 2 Személygépkocsi használat eztetése 3 Előleg igénylése 4 Taxi- illetve taxi rendszerű utazás ezése és a és a és a és a Keret

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2015. január 15. Dr. Balázs Ervin mb. főigazgató

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Előadó: Bódi Ilona pénzügyi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály

Előadó: Bódi Ilona pénzügyi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Előadó: Bódi Ilona pénzügyi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály A kifizetés alapja a mindkét fél által aláírt Megbízási

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 1 .. költségvetési szerv megnevezése KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. március 01-től 2 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

A belföldi és külföldi kiküldetés rendje

A belföldi és külföldi kiküldetés rendje Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A belföldi és külföldi kiküldetés rendje 2016. Bevezetés (1) A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal a továbbiakban: Hivatal) a közszolgálati köztisztviselőkről

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben