Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának ( ) végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának ( ) végrehajtásáról

2 2 A október 3-án megtartott önkormányzati választások során Püspökladány város település Arnóth Sándort választotta meg a település polgármesterének. A települési önkormányzat tagjainak száma 11 fő, ebből egyéni választókerületben megválasztható volt 8 fő, kompenzációs listáról 3 fő kerülhetett be. A megválasztott képviselők: 1. sz. EVK. Dombi Imréné 2. sz. EVK. Dr. Felszeghy Szabolcs András 3. sz. EVK. Kovács Krisztina 4. sz. EVK. Szabó Attiláné Csontos Erzsébet 5. sz. EVK. Márkus Gábor 6. sz. EVK. Tóth László 7. sz. EVK. Petőné Papp Margit 8. sz. EVK. Kiss Zsigmond Kompenzációs listáról 3 fő került a képviselő-testületbe: Dúró Ferenc Jobbik, Rigán István helyett Borsos László Jobbik, Kincses László az MSZP listáról. Az önkormányzat így 12 fővel kezdte meg munkáját. Az alakuló ülésre október 14-én került sor júniusában időközi polgármester választást kellett tartani, amit Dombi Imréné nyert meg FIDESZ-KDNP színeiben. A ciklus során a Képviselő-testület 96 alkalommal ülésezett. Az üléseken összesen 616 db határozat, és 96 rendeletalkotás született. A törvényességi felügyelet részéről írásbeli törvényességi felhívás nem volt. Az akkor hatályos évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (továbbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdése alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. A (6) bekezdés alapján a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési célkitűzéseit. Az Ötv. 91. (7) bekezdése alapján a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Püspökladány Város Önkormányzatának Gazdasági Programját a április 14-i ülésén a 28/2011. (IV. 14.) számú határozatával fogadta el. A gazdasági program bevezető része az alábbiakat tartalmazza:

3 3 I. BEVEZETŐ A Gazdasági Program alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, megállapítsa azokat a prioritásokat, meghatározza mindazon teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy önkormányzatunk költségvetésének egyensúlyban tartása mellett biztosítsa a város lakói számára fontos intézmények működését, képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére, gondoskodjon a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről, törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására, segítse a városi munkavállalók versenyképességét a munkaerőpiacon, csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását, javítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek életminőségét, fokozza a város közbiztonságát. Az elmúlt évek városfejlesztési tevékenységére építve, az elkezdett folyamatokat és munkálatokat figyelembe véve készült e program. Érvényesíti azt a szándékot, hogy a város adottságaira és lehetőségeire épülő, megalapozott és folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósuljon meg. E program a választási ciklusra szól, de a megvalósítás egy része, illetve a folyamatok csak hosszabb távon fejeződnek be. A megfogalmazott célok tervszerű megvalósítása a pénzügyi források és lehetőségek, az aktuális gazdasági szükségszerűségek függvényében történik. I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSA A négyéves gazdasági program főbb gazdasági célkitűzéseit az önkormányzat teljesítette. Az önkormányzati bevételek és kiadások oldalán is nagymértékű csökkenés mutatkozik a ciklus során. Ennek legjelentősebb okai, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazta: december 31. napjáig a Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatalos Tűzoltósága költségvetését, mely ezt követően a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fenntartása alá került, december 31. napjáig a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás költségvetését, december 31. napjáig a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, illetve a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium költségvetését. Fentiek alapján is látszik, hogy az elmúlt években az önkormányzat gazdálkodása nagymértékben megváltozott. A helyi önkormányzatok így önkormányzatunk pénzügyi mozgásterét, költségvetési lehetőségeit rendkívül hátrányosan érintették a évi, a világgazdaságon végigsöprő

4 4 gazdasági és pénzügyi válság hatásai. A gazdasági programban is megfogalmazásra került, hogy a kedvezőtlen hatások felszámolása, megszüntetése több éven át tartó folyamat, amely átnyúlik a jelen ciklus által felölelt időszakra is. Működési hitelek alakulása Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében folyamatosan működési hitel felvételére kényszerült, azonban - a finanszírozási rendszer átalakításának is köszönhetően az elmúlt években ez a likviditási megoldás egyre kisebb mértékben jelentkezik. Adatok Ft-ban Megnevezés Munkabér hitel Hitelkeret Hitelállomány tárgyév végén Folyószámla hitel Hitelkeret Hitelállomány tárgyév végén június június június január-szeptember szeptember Látható, hogy a munkabérhitel igénybevételével az önkormányzat december 01. napjától nem élt, a folyószámlahitel igénybevétele pedig az elmúlt években egyre csökkenő tendenciát mutat. Működési jellegű pályázatok Az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működésének biztosítása érdekében éltünk minden működési jellegű pályázati lehetőséggel. A benyújtott pályázatok szakmailag mindig megfeleltek, nagymértékben segítették az önkormányzat pénzügyi helyzetét. adatok e Ft-ban Jogcím/év ÖNHIKI támogatás Fejezeti tartalék: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzatok kiegészítő támogatása Hiteltörlesztési támogatás Szerkezetátalakítási tartalék támogatása Összesen:

5 5 A működési pályázatokon elnyert támogatások pénzügyi-szakmai elszámolása minden esetben megtörtént, azok elfogadásra kerültek a támogatást nyújtó által november 15. napján elindult a 100 %-os támogatási intenzitású Startmunka mintaprogram, mely a mai napig eredményesen zajlik. Kezdetben 90 fő lett foglalkoztatva, mely évre 172 főre nőtt, ezzel párhuzamosan az érintett területek is bővültek. Eleinte mezőgazdasági és belvízelvezetési program volt, majd elindult a bio- és megújuló program, a kazán program, az egyéb értékteremtő program, mostanra pedig megkezdődött az állattartás, a tésztagyártás és a savanyítás is. A program keretein belül több településsel is együttműködési megállapodás megkötésére került sor: Nagyrábé, Biharnagybajom, Bihardancsháza, Báránd. A startmunka során megtermelt, illetve legyártott termékeket elsődlegesen az önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt mennyiség a többi településsel elcserélésre vagy pedig értékesítésre kerül. A gyermekétkeztetést ellátó intézmények az elmúlt években jelentős mennyiségű alapanyagot kaptak a startmunka mintaprogramnak köszönhetően, mely a pénzügyi helyzetüket is javította. adatok Ft-ban STARTmunka Mezőgazdasági projekt által intézményeknek átadott termékek értéke ( ) év év év Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálat Ft GESZ Összesen Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázott működési jellegű, Európai Unió által támogatott, 100 %-os támogatási intenzitású pályázatokon, melyekhez több esetben felhalmozási támogatás is társult. - Az esélyhez egy kézfogás is elég Támogatás: e Ft Időtartam: Cél: a minőségi oktatás elérése és az esélyegyenlőség érvényesülése módszertani adaptációval, eszközfejlesztéssel, felmérésekkel, beavatkozásokkal, képzésekkel, tréningekkel. Kiemelten fontos a szülőkkel való kapcsolat fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése, a továbbtanulási eredmények javítása, az egyenlő hozzáférés és egyenlő esélyek megteremtése különösen a halmozottan hátrányos helyzetű és az SNI tanulók tekintetében. - Ezerarcú Sárrét Támogatás: e Ft Időtartam: Cél: tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének a szervezése. A program révén 270 (9 x 30) gyermek üdültetése vált lehetségessé a balatongyöröki táborban. 25 témanap volt megtartva, minden korosztály számára.

6 6 - Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért Támogatás: e Ft Időtartam: Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület e Ft Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft e Ft Püspökladány Város Önkormányzata e Ft Cél: hátrányos helyzetűek és szakképesítéssel nem rendelkezők segítése. A program során 30 fő szerez parkgondozó OKJ képesítést. Ezen 30 főből 5 fő térkőkészítő, 5 fő útjavító-karbantartó, 10 fő dísznövénytermesztő, 10 fő kisgépkezelő képesítést is szerez. - Tiéd a város, te vigyázz rá! Támogatás: e Ft Időtartam: Konzorciumi partnerek: Humán Fejlesztők Kollégiuma e Ft Püspökladány Város Önkormányzata e Ft Cél: A program a településen élő 6-24 éves korú, bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyerekek és fiatalok számára kínálja a közösségi integráción keresztül a deviáns magatartásformák elkerülésének esélyét. A bűnmegelőzési program három területen zajlik: 1. A kortárs segítők és közösségfejlesztők által vezetett integrációs programok; 2. Az iskolákban a pedagógusok és a rendőrség bevonásával megvalósuló bűnmegelőzési és képző programok; 3. Települési szintű szabadidős és közösségi programok. - Segítsünk többen, többet! Támogatás: e Ft Időtartam: Konzorciumi partnerek: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyj. Szolgálat e Ft Püspökladány Város Önkormányzata e Ft Cél: A pályázó fő célja, hogy a kötelezően megvalósítandó és a kiegészítő tevékenységek eredményeként, a szociális és gyermekjóléti alapellátások innovációjának hatására, a közvetlen és közvetett célcsoport szükségleteire, a helyi szociális ellátórendszer szolgáltatáshalmaza komplexebben és adekvátabban reagáljon. 50 gyermek + 10 felnőtt üdültetése vált lehetségessé a balatongyöröki táborban. - Építünk rád Püspökladány Támogatás: e Ft Időtartam: Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Püspökladány Város Önkormányzata e Ft e Ft e Ft

7 7 Cél: a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába juttassa a szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkanélkülieket a foglalkoztatással összekapcsolt szakképzés révén. Kőműves és szobafestő szakma megszerzése (10-10 fő). Püspökladány Város Önkormányzata már három alkalommal sikeresen pályázott a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás Pályázatra évben az elnyert összeg e Ft volt, melyet az abban az évben létrehozott Ifjúsági Házba történő eszközbeszerzésre lehetett fordítani évben az elnyert összeg e Ft volt, melyet az Ifjúsági Ház külső felújítására lehetett fordítani évben a "Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény infrastruktúrális fejlesztése a múzeumpedagógiai órák minőségének javítása érdekében" beruházás megvalósítása céljából, a megítélt támogatás összege e Ft. Adóbevételek alakulása A magánszemélyek kommunális adójának mértékét Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletével január 01-jétől 4000 Ft/év adótételről Ft/év adótételre változtatta meg. A ciklus során más adóemelésről nem döntött az önkormányzat. Az adóbevételeknél főképp az iparűzési adóbevételnél folyamatos növekedés figyelhető meg. adatok e Ft-ban Helyi adó bevételek Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Összesen Az iparűzési adó bevétel növekedésének oka főképp a jogszabályi háttér változása az iparűzési adóalap számítása az önkormányzatok szempontjából kedvezően alakult -, illetve a városban folytatott fejlesztések is hozzájárultak a befolyt adó mértékéhez. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvízcsatorna-hálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. Szociális ellátás bővülése A szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 12/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet alapján - új szociális támogatási formaként - adósságcsökkentési támogatás állapítható meg. Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósságkezelés körébe bevont adósság 25%-át nem haladja meg. Ez azt jelenti, hogy az adós az adósság 25%-át kell, hogy fizesse. A 75% 10%-a terheli az önkormányzat költségvetését, 90%-át a központi költségvetés biztosítja.

8 8 A szeptemberében indult támogatási forma esetében folyamatosan változik a kérelmezők, illetve a támogatottak száma. Az adósságkezelési szolgáltatás indulásától számítva 109 háztartásnál sikeresen kezelte az önkormányzat az adósságot évben 41 háztartás részesült támogatásban e Ft értékben, első félévben 19 háztartás részesült támogatásban e Ft összegben. Tehát a családok ilyen jellegű támogatása az elmúlt másfél évben mindösszesen csak e Ft önkormányzati támogatást igényelt. Jogszabályi környezet változása január 1-jétől az önkormányzatokat érintő több jogszabály módosulása következtében nagymértékben megváltozott az önkormányzat gazdasági helyzete. Hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év CLXXXIX. törvény egyes rendelkezései, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény teljesen új alapokra helyezte az önkormányzatok pénzellátási rendszerét. Bevezetésre került a feladatfinanszírozás, mellyel az önkormányzat a kötelező feladataira nevesített támogatásokat kap, minden területet a rá jellemző szempontok szerint támogatva. Az új rendszer első kiigazítása még a bevezetésének évében megtörtént az úgynevezett szerkezetátalakítási tartalék önkormányzatok felé történő lebontásával, mely már a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvénybe beépítésre került. Intézményi átszervezések évben több intézményi átszervezés történt meg, létrejött a Járási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az átszervezés érintette az önkormányzat gazdálkodását is. Mindkét intézménnyel megállapodás megkötésére került sor, mely szerint az általuk használt irodák rezsiköltségeit ők viselik. Ezen tételek átfutnak az önkormányzat költségvetésén, folyamatos kapcsolattartást igényelve. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett az általános iskolák és a középiskola fenntartója, ennek következtében az iskolák által foglalkoztatott pedagógusok munkáltatója is. Az iskolákhoz tartozó pedagógusok személyi juttatásai és az azokhoz tartozó járulékok kikerültek az önkormányzat költségvetéséből az ezen tételekhez kapcsolódó bevétellel együtt. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2012. (IX. 27.) önkormányzati testületi határozatával vállalta az iskolák üzemeltetését. Az általános iskolák és a kollégium tekintetében az üzemeltetési feladatokat a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. A képviselő-testület a 66/2013. (V. 30.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződést, mely alapján a gimnáziumi oktatás működtetési költségét a KLIK továbbszámlázza az önkormányzat részére.

9 július 01-jétől a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulása lett. Az intézmény továbbra is öt településen látja el feladatait: Püspökladány, Földes, Nagyrábé, Sárrétudvari, Szerep. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2013. (VIII. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy augusztus 31. napjával egyesítéssel a Püspökladányi Tájékoztató Központba történő beolvadással, jogutódlással megszünteti a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ és a Karacs Ferenc Múzeum önállóan működő költségvetési szerveit. Az új intézmény neve Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum lett. Fejlesztési adósságállomány alakulása A ciklus során az önkormányzat új fejlesztési hitel felvételével nem élt december 31. napján az alábbi adósságelemeket tartalmazta az önkormányzat nyilvántartása: Fizetési Feladat megnevezése Tőketartozás Kamattartozás kötelezettség összesen ben útépítésre felvett hitel ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel ban útépítésre felvett 300 MFt hitelből felvett rész Beruházási hitel Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény Fejlesztési hitelek összesen Az önkormányzatok gazdasági helyzetének javítása érdekében az Állam két ütemben konszolidálta az önkormányzatok adósságállományát. A Magyar Állam - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény ban meghatározottak figyelembevételével - Püspökladány Város Önkormányzata adósságállományából Ft tőketartozást, valamint Ft kamatfizetési kötelezettséget, összesen Ft-ot vállalt át június 28-i értéknappal.

10 10 A évi adósságkonszolidáció kétféle módon történt: Érintett adósságelemek Költségvetési támogatás 2005-ben szennyvíz építésre felvett hitel: A támogatással érintett adósságállomány összege Tőke Járulék Összesen ben útépítésre felvett hitel: Folyószámla hitel i állománya Hiteltartozás Ft-ban összesen Adósság átvállalás ,77 Tartozás kötvénykibocsátásból Euro ,77 ( Euróban ( ( Ft) Ft) Ft) A Magyar Állam Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény aiban foglaltakra figyelemmel Püspökladány Város Önkormányzata adósságállományát február 28-i értéknappal átvállalta törlesztési célú támogatás és adósságátvállalás jogcímen. Az adósságkonszolidáció két formában zajlott le. 1. Törlesztési célú támogatás A tartozások kiegyenlítését a Magyar Államkincstár az adott adósságelemet finanszírozó hitelező számára február 28-án utalta ki. Érintett adósságelemek A támogatással érintett adósságállomány összege Tőke Járulék Törlesztési célú állami támogatás összesen Hiteltartozás Ft-ban 2005-ben útépítésre felvett hitel: ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel Hiteltartozás Ft-ban összesen Tartozás kötvénykibocsátásból Euróban , ,48 2. Adósságátvállalás Az adósságátvállalás során az önkormányzat, a finanszírozó hitelező és a Magyar Állam képviseletében az Államadósság Kezelő Központ az átvállalással érintett minden adósságelemre háromoldalú tartozásátvállalási szerződést kötött február 24-én. A Magyar Állam az előtörlesztést február 28-i értéknappal teljesítette a bank felé.

11 11 Érintett adósságelemek: Hiteltartozás Ft-ban: 2008-ban útépítésre felvett hitel (Ft) Tartozásátvállalással érintett adósságállomány összege Tőke Kamat Összesen Az adósságkonszolidáció által Püspökladány Város Önkormányzata hosszú lejáratú adósságállománnyal nem rendelkezik. Fejlesztési támogatások A beruházások önerejének biztosítása érdekében az önkormányzat december 17-én 1 milliárd forint névértékű kötvényt bocsátott ki. A fejlesztési pályázatokra elnyert támogatások lehívása folyamatos. Kimutatás BM önerő támogatásokról adatok Ft-ban Projekt neve Elnyert BM önerő támogatás Utalt BM önerő támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" (KEOP) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" (ÉAOP) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) "Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) "Püspökladány Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe" (ÉAOP) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" I. forduló (KEOP) "Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban" (ÉAOP) "Petőfi iskola akadálymentesítése" (ÉAOP) "Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése" (ÉAOP) "Püspökladány Bocskai utcai kerékpárút kialakítása" (ÉAOP) "Püspökladányi gyűjtő utak fejlesztése" (ÉAOP) Összesen:

12 12 A táblázatból látható, hogy a központi költségvetésből az elmúlt években 116 millió Ft támogatást nyert el az önkormányzat fejlesztési kiadások önerejének kiváltására. Püspökladány Város Önkormányzata évben még közel 42 millió Ft BM önerő támogatást vár, mely kifizetése a beruházások elszámolásával párhuzamosan történik. Közlekedésfejlesztés: II. VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSÜZEMELTETÉS A Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. két új buszjáratot indított el (TESCO járat, temető járat). Az önkormányzat megállapodást kötött a STRABAG Vasútépítő Kft-vel, mely szerint a Püspökladány vasútállomás átépítése során keletkező építési anyagból a helyszínen fel nem használt törtbetont és bontott, kezelt ágyazati követ az önkormányzat részére térítésmentesen átadja. Ezen anyagból a földutak útalapja készül el. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hozott márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, Püspökladány, belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be. A projekt két szakaszból áll: 1. szakasz: Petőfi utca - Erdő utca - Petri Pál utca - Szondi utcáig, Karcagi Petri Pál utca kereszteződésétől Karcagi utca Árpád utca Kaán Károly utcáig, hossza: 2018 méter. Kétszer halad át a Püspökladány Szeghalom vasútvonalon, illetve a 42-es sz. főútvonalon egyszer. 2. szakasz: érintett terület, Damjanich - Bocskai utcai lámpás csomóponttól Damjanich Kálvin kereszteződésig, Kálvin János utca Gábor Áron utcáig, hossza: 688 méter. A Támogatási Szerződés szeptember 12-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során június hónapban megtörtént. A nyertes konzorcium a beruházást 2013-ban befejezte. Műszaki átadásra 2013.december 30-án került sor. A pályázat elszámolására és zárására I. negyedévében kerül sor. Az elkészült létesítmény forgalomba helyezési engedélyét az önkormányzat megkapta. A Bocskai utcán a Dózsa Gy. u.- Keleti sor közötti szakasz a járda megszélesítésével a kerékpárosok részére is használhatóvá vált. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. A tervezett útberuházás elismerhető költségeinek 85% -a vissza nem térítendő támogatás. A pályázattal a gyűjtőút fejlesztés II. üteme valósult meg.

13 március 14-én kezdődött el és a október 25-én megtartott műszaki átadással zárult le. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, aszfalt burkolat, A-13 jelű csatorna új nyomvonala, burkolt részek kialakítása, infrastruktúrák átépítése és kiváltása. Az útépítéssel párhuzamosan felújított csatornára a vízjogi üzemeltetési engedélyt január 5-én megkaptuk. Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az Észak-Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat által érintett útszakaszokat: Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza), Kálvin János utca, Árpád utca (Erőss Lajos és Karcagi utca közötti szakasza), Karcagi utca gyűjtőútként kerül felújításra. Az Árpád utcán a Kaán Károly utca Széchenyi utca közötti szakaszon elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút is épül a gyűjtőút mellett, valamint 25 db kerékpártámasz kerül kihelyezésre. 10 db parkoló kerül felújításra. Készül még járdaburkolat is a pályázat során. A pályázat keretén belül 2800 méter útfelújítás történik. Az Árpád utcán 1100 m elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút épül. Megoldódik az árpád utcán a felszíni csapadékvíz elvezetés, 1100 m zárt csapadékvíz csatorna kialakításával. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés lezárult. Megtörtént a szerződéskötés a nyertes Colas Út Zrt-vel. A kivitelező kiegészítő építési tevékenység igénnyel lépett fel, melyet a műszaki ellenőr és az ÉARFÜ megalapozottnak ítélt. A kiegészítő építési tevékenység műszaki átadása december 12- én megtörtént. A kivitelezési határidő december 31-ig történő meghosszabbításához a közreműködő szervezet hozzájárult. A főszerződés szerinti kivitelezés lezárult, december 30-án műszaki átadása megtörtént. A pályázat elszámolására és zárására I. negyedévében került sor. Az elkészült létesítmény forgalomba helyezési engedélyét és a vízjogi üzemelési engedélyét az önkormányzat megkapta. Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmartin településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül közös pályázatot nyújtott be útépítés/felújítás tevékenységi területre A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása fog megtörténni: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15. előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester utca és Hajdú utca. A pályázat benyújtása megtörtént, augusztus hónapban született pozitív döntés az elbírálás során. Az önkormányzat augusztus hónapban aláírta az Együttműködési Megállapodást Sinmartin városával. A Főszerződést októberben írták alá a felek. A kivitelezés október 20-án fejeződik be. A projekt zárására a támogatási szerződés szerint év végéig kerül sor év végén pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a településünkön áthaladó 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére. A pályázatban szereplő tervezés költsége e Ft, melyből pályázaton nyerhető összeg e Ft.

14 14 A Közreműködő Szervezet decemberében írta ki a közbeszerzési felhívást a tervező kiválasztására. A háromoldalú társfinanszírozási megállapodás alapján a tervek elkészültek. A létesítmények engedéllyel rendelkeznek, júliustól. Szempont a balesetmentes közlekedés elősegítése. Püspökladány, Városi Köztemető belső úthálózat útépítési munkái történtek meg 2011-ben 270 fm szilárd burkolatú út készítésével. 2,5 m széles útburkolat 0,25-0,25 m padka készítésével. A kivitelezés összegét Ft-ot az önkormányzat a költségvetésében biztosította. Infrastruktúra fejlesztés: A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Előkészítés és kivitelezés. A beruházás mindkét szakaszához a KEOP 85% vissza nem térítendő támogatást biztosít. Újtelepi szennyvízvezeték építés első fordulója: Első forduló: a tervezésre került sor. Az Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái 2011-ben lezárult, melyhez 85% vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat e Ft összegben. Újtelepi szennyvízvezeték építés második fordulója: februárban került benyújtásra a kivitelezésre irányuló pályázat. A Víziközmű Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént a pályázat beadása előtt. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a csatornahálózat üzemeltetését végző részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége az előkészítéskor e Ft. Megvalósítással 2012 és 2013 évben számolt önkormányzatunk, de a közbeszerzés kétszer meghiúsult. A év I. negyedévében lezárult a beruházás eredményes közbeszerzése. A nyertes kivitelezővel április 2-án kötött szerződést az önkormányzat, mely alapján a kivitelezés időtartama 15 hónap, ez magában foglalja a 3 hónap próbaidőt. Jelenleg a módosított ütemben történik a műszaki kivitelezés. A három részből álló műszaki tartalom ismertetése: 1. a szennyvízelvezetés kialakítása, 2. a meglévő rendszer fejlesztése és 3. a szennyvíztelep felújításából. 1. rész: újtelepi szennyvízhálózat kiépítése, ez magába foglalja: - A gyűjtőhálózat összes hossza fm, - gravitációs gerinc D200 KG-PVC fm, bekötés D160 KG-PVC fm, - nyomócső gerinc D110 KPE fm, bekötés D50 KPE 73 fm, - házi bekötések 597 db, melyből gravitációs rendszerű 581 db nyomott rendszerű 16 db

15 15 - a működés érdekében 4 db (XV., XVI., XVII. ÉS XVII. Számú) szennyvízátemelő építésére is sor kerül. 2. rész: meglévő hálózat rekonstrukciója, mely tartalmazza: - I. és II. jelű szennyvízátemelők rekonstrukciója: - I/a jelű tartalék szennyvízátemelő megépítését, a I. jelű átemelővel szemben annak a tehermentesítésére, és 124 m NA 315 KM PVC nyomócső kiváltó vezeték fektetésére is sor kerül. 3. rész: szennyvíztisztítás, szennyvíztelep felújítása, mely tartalmazza: - tisztított szennyvíz mérése: 1 db mérő műtárgy megépítése és 88 m NA 300 KG csatorna fektetését a tisztított szennyvíz elvezetésére, - kémiai szennyvíz tisztítás megvalósítása, foszformentesítő berendezés megépítésével, mely műanyagházba kerül m3-es szennyvíziszap kezelésére tároló megépítésére kerül sor. Az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat sikeresen pályázott. A támogatási szerződés szeptember 10-én aláírásra került. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízmű telep rekonstrukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzénszűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak. Az ivóvízminőség javító programra kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési szerződés aláírásra került. Kiegészítő munka igény merült fel, melyet a közreműködő Energia Központ jóváhagyott. Ebből többségében a vízmű telep épületeinek a felújítása történt meg. Nevelési, oktatási intézmények fejlesztése: A Honvéd utca szám alatti Margaréta Bölcsőde épületében történt szennyvízcső törése miatt az épület egy részének helyreállítása vált szükségessé. A helyreállítás költségének egy részét az épület biztosítására kapott kártérítés fedezte. A két összeg különbözete került beállításra a költségvetésbe. Az önkormányzat képviselő-testülete a 45/2013. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésére. A pályázat benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés megkötésére év végén került sor. A beruházás megvalósításának határideje december 31. Kialakításnál szempont az energia hatékonyság. Aprítékos/pellet fűtés megvalósítása, utólagos hőszigetelés és nyílászárók cseréje. Épületenergetikai fejlesztések: Az energiahatékonyság érdekében a Polgármesteri Hivatal új épületének nyílászárócseréje, utólagos homlokzati és tető szigetelésére kerül sor.

16 16 Az önkormányzat sikeresen pályázott a Startmunka programon belül biomasszakazán beszerzésére. A kazán a Polgármesteri Hivatal épületében került elhelyezésre. A programhoz munkaerőt is biztosítottak 2012-ben és 2013-ben, mely áthúzódik 2014 évre. A fűtéshez szükséges fás és lágyszárú növények aprítékolását szintén a Startmunka programon belül tudjuk megoldani. Az Önkormányzat aprítékoló gép beszerzésével és üzembe helyezésével a tüzelőanyagot biztosítani tudja. Többletforrásként került beállításra a gép fenntartása, valamint a fűtőanyag szállítási költsége. Az ismételten meghirdetésre kerülő évi bio- és megújuló energiafelhasználási Startmunka mintaprogram pályázaton belül a Püspökladány, Mező Imre u. 49. sz. alatti Mezei Virág tagóvoda fűtési rendszerét alakítottuk át. A tartalékfűtésként megmaradó gázkazán mellé beépítésre kerül egy IRSA-THERM 80A hőlégbefúvós típusú apríték kazán (kazán teljesítménye max. 80 kw, teljesítménye 93%) 500 l-es apríték tárolóval, adagoló berendezéssel, égőfejjel, PLC vezérléssel, továbbá hasábfa tüzelés alternatívája miatt kiegészítő is beszerzésre került. A kazán a 2013 áprilisában került beüzemelésre, de ősztől működik. A Startmunka programon belül 2014 évben a működés biztosított. A programhoz munkaerőt is biztosítottak 2012-ben és 2013-ben, mely áthúzódik 2014 évre. A fűtéshez szükséges fás és lágyszárú növények aprítékolását szintén a Startmunka programon belül tudjuk megoldani. A város központi területeinek megújítása: A funkcióbővítő város rehabilitációs pályázat 2012-ben ismét kiírásra került. A pályázat alapja a korábban benyújtott pályázat. A pályázat benyújtására februárban került sor. Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, Püspökladány a hagyományokra építő aktív város címmel. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. Pályázat elemei: piac és közösségi tér kialakítása a vásártéren, szabadtéri színház kiépítése, közlekedési fejlesztések a művelődési ház környezetében, feltáró út létrehozása a művelődési ház környezetében, polgármesteri hivatal felújítása és "Soft" elemek. A piac és közösségi tér kialakítása a vásártéren projektelem kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása folyamatban van, a másik két elem kivitelezése történik. A projekt támogatási szerződés szerinti lezárási ideje december 31; melyet a piac és közösségi térnél meg kell hosszabbítani, várhatóan áprilisáig. Munkahely teremtő beruházások: A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a Debreceni u. 1. sz. alatti telephelyen tésztaüzem és savanyító üzem került kialakításra.

17 17 Környezetvédelem: A hulladéklerakó rekultivációja megtörtént. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a szennyvíziszap tárolás megoldódik. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-t, hogy Püspökladány 2646/14. hrsz. alatti területen lévő építési és bontási hulladék hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodjon. A rekultiválást az önkormányzatunk év márciusában elvégeztette. Városüzemeltetés: Az önkormányzati utak karbantartása folyamatos. Az ivóvíz minősége az arzénmentesítéssel megoldásra került. Belvíz elvezető rendszerünk felülvizsgálata megtörtént, a karbantartás folyamatos. A Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség volt a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége eft. Testületi döntés született, hogy a Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett, e Ft saját forrás biztosításával a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. Püspökladány belterületi vízrendezésére a 2012-ben sikeresen pályázott az önkormányzat. A támogatási szerződés szeptember 26-án került aláírásra. A megvalósulásra kerülő csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása, átépítése, illetve létesítése a Kaán Károly és Szabó Pál utca mentén megtörtént. A jelenleg meglévő A-1-1 jelű csatorna hossza m, mely a Szabó Pál utcán 231 m-rel bővült, így összesen m került kialakításra. Ebből burkolt szakasz m, zárt szakasz 407 m. A fejlesztés részeként létesült a zárt szakaszon 9 db tisztító akna, a Zalka Máté Szabó Pál utcák kereszteződésénél 1 db mobil szivattyú akna beszerzésével. A beruházás 2013 nyarán elkészült. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a létesítmény megkapta. Az Uniós pályázat 2013 őszére lezárult. A fejlesztés eredményeként létesülő csapadékvíz-elvezető rendszer garantálni tudja az érintett területen esetlegesen bekövetkező nagy mennyiségű csapadék biztonságos elvezetését. A mederburkolás nagymértékben segíteni fogja a fenntartási, karbantartási szükségletek ellátását. Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig karbantartását és kotrását 2011 évben elvégezte a

18 18 város a biztonságos felszíni és belvíz elvezetése érdekében. A csatornák felújításának költsége e Ft. Püspökladány, Bólyai u sz. alatti lakóházakban és környezetében a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 900 e Ft. Egyéb fejlesztések: Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához. Tűzoltó-parancsnokság épületének, a rendezvény-központ felé történő bővítése történt meg egy szerállással, felette szükséges irodahelyiségekkel. Bővítmény alapterülete 4,94 x 15,44 = 76,27 m2. A meglévő épület felújításra került, mely magába foglalja a szerállások garázskapuinak cseréjét. Energiahatékonyság növelésének érdekében az összes külső nyílászárót kicserélték és a fűtés- és melegvíz-előállítást korszerűsíttették. Egészséges és megfelelő munkakörülmények kialakításának érdekében klimatizálás kialakítása is megtörtént. A fejlesztéshez szükséges tervek elkészültek. A tervek alapján az engedélyezési eljárást lefolytatták. A megvalósításra háromoldalú szerződés megkötésére került sor, mely szerint a kivitelezés évben zárható. A beruházás műszaki átadás-átvétele június 25-én megtörtént. A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen számos beruházás valósult meg évben. Felújításra és lefedésre került a lelátó rész, melyhez épült egy vizesblokk is. A salakos futópálya felső rétege lecserélésre került, illetve egy korszerűbb hangosítási rendszer került kiépítésre. A kivitelezés május végére megvalósult. Bentlakásos otthon kialakítása: Rövid műszaki leírás A Kiss Ferenc u. 3710/7 hrsz-ú ingatlanon 15 két ágyas lakóegységet, és hozzájuk tartozó járulékos tereket, továbbá kiszolgáló egységet magába foglaló H alaprajzi formájú épület építése lett tervezve. Beépített alapterület: 734,42 m 2 Hasznos alapterület: 577,09m 2 Kivitelezés rövid leírása: Kivitelező: D&D BUILDER Kft. Kiviteli szerződés aláírása: Kivitelezés befejezési időpontja: szerződés aláírásától számított 8 hónap.

19 19 Munkaterület átadása: Kivitelezés szerződés szerinti költsége: Ft + ÁFA Szerződés felmondása: május 15. Beruházás várható tényleges bekerülési költsége: Ft +ÁFA Beruházás ismertetése: Az alapozás földmunkái, alapozás, szennyvíz és vízszerelés alapvezetékei épületen belül és kívül, épületen belüli vasalt aljzatbeton, teherhordó függőleges pillérek elkészültek. A főfalak falazása a szükséges vízszintes áthidalások kialakításával és a nyílászárók utólagos elhelyezése már megtörtént. A födémszerkezet és a térfalak falazása elkészült, a szükséges helyszíni vasbeton tartószerkezetekkel. A kivitelezés a tetőszerkezet, és a tetőfedés továbbá az épületgépészeti hálózat készítésének folyamatában állt le. Külső infrastruktúra biztosítása az önkormányzat feladata, melyek elvégzése megtörtént. Ezek közül elkészült a vezetékes gáz bekötése, illetve biztosított az ingatlan ivóvízvezetékhálózatra történő rákötése illetve az elektromos rendszer felbővítése és bekötése, és a városi szennyvíz vezetékre történő rákötése. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2014. (V. 15.) számú önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel kötött kivitelezői vállalkozási szerződését azonnali hatállyal felmondja, továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a Kivitelező által meghosszabbításra nem került bankgarancia összege és a vállalkozási szerződés alapján az Önkormányzatot megillető késedelmi kötbér, illetve az új kivitelező kiválasztása és megbízása okán felmerülő esetleges további károk költsége, a D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft. által benyújtásra került 4. rész számla összegébe kerüljön beszámításra. A Vállalkozó által benyújtott számlák és telejésítés igazolások alapján a kivitelezés műszaki készenléte 50,7963 %. Az eddig kifizetésre került rész számlák a következők: rész számla: Ft+Áfa Számlázva: Kifizetése megtörtént rész számla: Ft+Áfa Számlázva: Kifizetése megtörtént rész számla: Ft+Áfa Számlázva: Kifizetése megtörtént A 4. rész számla án került számlázásra Ft+Áfa összeggel, melynek kifizetése a munkálatok lefolyásával kapcsolatok problémák okán nem került kiutalásra. A visszatartott számla értékébe kerül beszámításba a Kivitelező által meghosszabbításra nem került bankgarancia összege, a szerződés alapján az Önkormányzatot megillető késedelmi kötbér, illetve az új kivitelező kiválasztása és megbízása okán felmerülő esetleges további károk költsége. Az elvégzett teljesítés műszaki-pénzügyi tartalmának tisztázása érdekében Önkormányzatunk igazságügyi szakértőt bízott meg szakvélemény készítésére.

20 augusztus 15-én készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint a felek elfogadták az igazságügyi, valamint a kiegészítő szakvéleményben foglaltakat. Összességében megállapításra került, hogy a benyújtott 4. rész számla összegével szemben, az elvégzett munka és a ki nem fizetett, helyszínre szállított, de be nem épített anyagszámlák, illetve a levont kötbér alapján a vállalkozó nettó Ft összegű kifizetésre jogosult. A jegyzőkönyvben rögzítésre került továbbá, hogy az utóbb említett összegből még levonásra fog kerülni az Önkormányzatot terhelő őrzési költség, az ismételten kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás költsége, és az új kivitelező vállalási árával felmerülő esetleges többletköltség. Jelenleg az új kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban, sikeres eljárás lefolytatása esetén a várható befejezési határidő 2015 tavasza. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. jelenlegi szervezeti felépítésében július 31. napjától működik, amikor is a Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. és a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. beolvadt a Püspökladányi Városüzemeltető Kftbe. A beolvadás célja a költségek racionalizálása, csökkentése, egységes szervezeti és irányítási rendszer megvalósítása, jobb szervezeti egységenkénti átláthatóság volt. A év első félévéig a gazdasági társaságok az üzleti tervükben meghatározott fejlesztési tervek alapján végezték el a tevékenységükhöz kapcsolódó beruházásokat év Püspökladányi Gyógyfürdő Kft.: - zsibongó medence felújítása 507 eft, - öltöző kialakítása 929 eft, - fizikoterápiás részleg eszközfejlesztése eft, - Balatongyöröki tábor felújítása 605 eft Püspökladányi Városüzemeltető Kft.: - K.E.O.P /A pályázaton a Kft eft vissza nem térítendő támogatást nyert épületenergetikai fejlesztésre. A beruházás eredményeként elvégezték a Püspökladány Kossuth u. 26.sz. alatti irodaépület utólagos külső hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését. - A Kossuth 26. felújítás önereje eft Püspökladány Holding Kft.: - hévíz kút kísérőgáz hasznosítás: Energiatakarékossági Hitel Alapokból biztosított szénsegély hitel: eft, saját forrás: eft. - Püspökladányi Vízmű arzénmentesítési technológia tervezési feladatai: eft

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 15-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 15-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 34/2015. (IV. 15.) önkormányzati testületi határozat az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. (8) bekezdésében foglaltak alapján a

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség Ügyiratszám: 1604-7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S XI/2015. Nyü. NE-2 Tárgy: Tájékoztató pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete 3.1. melléklet Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi ek: Helyi adó ek: - Építményadó 60 000 - Magánszemélyek

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Spaldig Alapítvány kérelméről

Részletesebben

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2014. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: /2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. április 7 i ülésére Napirend:

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Oktatási intézmények fejlesztése

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben