J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én megtartott üléséről Sárisáp, november 25. 1

2 Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; /2013. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 25-én hétfőn órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi javaslat: 1./ Beszámoló a Művelődési Ház működéséről Előadó: Baranyi Péter ügyintéző 2./ Beszámoló a Művelődési Ház könyvtárának működéséről Előadók: Izsó Sándorné könyvtáros Katona Gabriella könyvtáros 3./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. - tájékoztató adatok a gépjárműadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a temetőről és a temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 2

3 - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - közösségi színtér bérleti díjai, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 7./ Egyebek. Előadó: Kollár Károly. S á r i s á p, november 18. Kollár Károly 3

4 5-251/2013. ikt.sz. Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Sárisápi Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: A képviselő-testület tagjai: Kollár Károly, Keszthelyi Róbert al, Bercsényi László, Huberné Kisgyőri Katalin, Ligetiné Vass Éva, dr. Maradi Attila, Szekeres Tibor képviselők. Tanácskozási joggal jelen lévő: dr. Szax Márta Veronika jegyző Önkormányzati intézmények vezetői közül: Keszthelyiné Máté Ágnes a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének vezetője, Csicsmann János a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskolájának vezetője Állandó meghívott: Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs Jegyzőkönyvvezető: Farkasné Bánhidi Zsuzsanna igazgatási főmunkatárs Kollár Károly köszöntötte az ülésen megjelent Képviselőket és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert az ülésen a 7 képviselőből 6 fő jelen van. Keszthelyi Róbert al előre jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt később érkezik. Kollár Károly ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyhez a képviselőknek egyéb javaslata nem volt. Egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 146/2013. (XI. 25.) határozata a november 25-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett javaslatot változtatás nélkül elfogadta. 4

5 Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly Határozattal elfogadott napirendi pontok 1./ Beszámoló a Művelődési Ház működéséről. Előadó: Baranyi Péter ügyintéző 2./ Beszámoló a Művelődési Ház könyvtárának működéséről. Előadók: Izsó Sándorné könyvtáros Katona Gabriella könyvtáros 3./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. - tájékoztató adatok a gépjárműadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a temetőről és a temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - közösségi színtér bérleti díjai, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. 5

6 Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről. Előadó: Kollár Károly. 7./ Egyebek. (42/2012. (III.30.) önkormányzati határozat felülvizsgálata, a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjaival összefüggő döntés, tervezői ajánlatok a Településrendezési eszközök módosítására, közétkeztetéssel kapcsolatos döntés előkészítés) Napirendi pontok tárgyalása: 1./ Beszámoló a Művelődési Ház működéséről. Előadó: Baranyi Péter ügyintéző Kollár Károly ismertette az 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Művelődési Ház működéséről készült beszámolót a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy a Kultúrházban az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának, a helyi civil szervezeteknek és a helyi közoktatási intézmények szülői közösségének az összefogásával az elmúlt évben is igyekeztek tartalmas, közönségvonzó előadások szervezésével kihasználni az intézmény lehetőségeit. Elmondta még, hogy az Önkormányzat igyekszik olyan beruházásokat végezni, melyek energiatakarékosságot eredményeznek. A jelenleg folyó beruházással jelentős energia és költségmegtakarítás érhető majd el és ez az eddig fenntartásra költött összeg, reméli a jövőben, rendezvények szervezésére lesz fordítható. Felkérte Baranyi Péter ügyintézőt, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a napirendhez. Baranyi Péter ügyintéző elmondta, hogy az írásos anyagban törekedett a teljességre. A Művelődési Ház működésével nincsenek problémák, minden a megszokott rend szerint történik. Az egyik legfőbb cél a színvonalas programok mellett az, hogy az intézmény fenntartása minél kevesebb pénzbe kerüljön. Sajnos a gazdasági válság a kulturális programokat is nagyban érinti. A belépődíjas rendezvényeket nehezen lehet már megszervezni. Elmondta, hogy a Művelődési Házban működik a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozata. Sok gyermek tanul a 8. osztály elvégzéséig zenét, de a végzős hallgatók középiskolásként már nem folytatják tanulmányaikat, nem kerülnek be a helyi fúvószenekarba. A Pávakörrel is hasonló a helyzet, sajnos nehézkes az utánpótlás. Kollár Károly azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a legfontosabb cél az, hogy sikerüljön minél több programba bevonni a helyieket, főleg a fiatalabb korosztályt. Elmondta, hogy nehéz a fiatalabb korosztályt megszólítani, a legtöbb időt a nyugdíjasok tudják közösségi tevékenységgel tölteni. Keszthelyiné Máté Ágnes a Dorog és Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének vezetője elmondta, hogy az Anyák napján az Idősek Klubjában felléptek a helyi zeneiskola tanulói gyönyörű koncertet adtak az időseknek. 6

7 Baranyi Péter ügyintéző elmondta, az intézmény részéről törekvés, hogy minél több színvonalas programot szervezzenek, közösen a többi intézménnyel, civil szervezettel. Továbbá szólt arról, hogy a gazdasági válság következtében az idei évben egyetlen-egy termékbemutató sem volt a Művelődési Házban, és ez igen komolya bevételkiesést jelentett. Szekeres Tibor képviselő elmondta, hogy a programokat többnyire az intézmények és a szülői közösség szervezi, mára már a rendezvények is átalakultak. A Művelődési Ház közösségi szintérként működik, nem profitorientált. A zenekarral és zeneiskolával kapcsolatban volt már kezdeményezés, azóta sem változott semmi. Javasolta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tűzze napirendre a kérdést. Bercsényi László képviselő elmondta, sokan irigylik községünket azért, mert ilyen szép nagy intézménye van. Szerencsére a civil szervezetek és a szlovák önkormányzat amatőr csoportjai megtöltik a házat élettel. Ligetiné Vass Éva képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke fontosnak tartaná, hogy helyi zenekari tag koordinálja a zenekart. Hiába lesz ifjúsági fúvószenekar, ha nem lesz hová beépülniük. Sajnos a fúvószenekar tagjainak többsége nem sárisápi lakos. A kultúrára véleménye szerint is egyre kevesebb a pénz és éppen ezért köszönet illeti a szülői közösséget, akik egyre több programot szerveznek. Kollár Károly elmondta, hogy ez sajnos nem csak helyi probléma. Több rendezvényen vett részt az év folyamán és tapasztalta, hogy egy-egy zenész több zenekarban is játszik a környező települések rendezvényein. A mogyorósi zenekarban sem csak mogyorósbányaiak zenélnek, a dorogiban sem csak dorogiak, hanem kisegítik egymást a zenekarok. Összességében elmondható, hogy a Művelődési Ház működéséhez szükséges pénzt az Önkormányzat az elmúlt időszakban is és várhatóan a jövőben is biztosítani fogja. Úgy látja, hogy a civil szervezetek és az intézmények maximálisan kihasználják a ház adottságait, jól tudnak együtt dolgozni, közös programokat szervezni. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Bányász Művelődési Ház működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. A Képviselők az elhangzottakat megvitatták, a beszámolóban foglaltakkal valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 147/2013. (XI. 25.) határozata a Sárisápi Bányász Művelődési Ház működéséről készült beszámoló elfogadásáról. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Bányász Művelődési Ház működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly 7

8 2./ Beszámoló a Művelődési Ház könyvtárának működéséről Előadók: Izsó Sándorné könyvtáros Katona Gabriella könyvtáros Kollár Károly ismertette a 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Művelődési Ház könyvtárának működéséről készült beszámolót a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megkérdezte a két könyvtárost, hogy az írásos anyaghoz van-e kiegészítésük. Katona Gabriella könyvtáros elmondta, hogy a tavalyi évhez képest kisebb mértékben ugyan, de emelkedett a könyvtárba beiratkozottak száma. Nehéz követni a látogatottságot, többen jönnek internetezni is, de már inkább a felnőttek, főként ügyeket intéznek online, önéletrajzokat írnak, küldenek. Olyan iskoláskorú gyermekek is felkeresik a könyvtárat, akik a házi feladatok elvégzéséhez keresnek kiegészítő adatokat, anyagokat. A velük folytatott beszélgetések során sikerül felméri, hogy milyen jellegű olvasmányokra tartanának igényt a jövőben. A gazdasági helyzet miatt is növekszik a könyvtár látogatottsága, hiszen nem mindenki tudja tanulmányaihoz megvásárolni a drágább könyveket. Szólt arról, hogyan változott a kistérségi könyvtári ellátás. Elmondta, kicsit még nehézkesen működik, a megyei könyvtárnak kell leadni a tételes könyvrendelést, amit a KELLO-nál kell elkölteni. Katona Gabriella könyvtáros elmondta, hogy a látogatók igényei szerint állítják össze a könyvvásárlásokat, sok új könyv áll rendelkezésre. A könyvtári tagok száma nem túl sok, de a tagok rendszeresen látogatják az intézményt. Szólt még a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Latinovits-estről, valamint arról, hogy minden évben a vásárlásokon túl ajándékkönyvekkel is gyarapodik a könyvállomány. Izsó Sándorné könyvtáros elmondta, komfortosabbá kell tenni a helyiséget, olvasósarok kialakítása szükséges, asztallal és fotelekkel, valamint a folyóiratoknak polcok kellenének. Katona Gabriella könyvtáros elmondta, hogy az utóbbi időben egy számítógépük lelassult, memóriabővítésre lenne szükség. Évente meghatározott összeget kapnak rendezvények bonyolítására, melyeket dokumentálni kell. Az idei évben négy rendezvényre kaptak lehetőséget. Szólt még a könyvtári feldolgozó munkáról, elmondta, hogy nagyon sok az adminisztráció, a heti 12 órába már sokszor csak az fér bele, egyéb másra nincs idejük. Szekeres Tibor képviselő véleménye szerint korszerűsíteni kellene a könyvtár számítógépeit, hangszórókkal, fülhallgatókkal ellátni. Nem érti a könyvellátás logikáját, miért nem az olcsó könyvek beszerzését szorgalmazzák. Kollár Károly összefoglalta az elhangzottakat. Örömét fejezte ki, hogy ha kisebb mértékben is, de évről évre emelkedik a könyvtári látogatók száma, ami annak is betudható, hogy folyamatosan bővül a számítógéppark és a könyvtári állomány. Ígérte, hogy a számítógépet megvizsgálják, ha alkalmas a memóriabővítésre, akkor azt rövid időn belül elvégzik, valamint megnézik a polcok és olvasósarok kialakításának lehetőségét. 8

9 Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Bányász Művelődési Ház könyvtárának működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 148/2013. (XI. 25.) határozata a Sárisápi Bányász Művelődési Ház könyvtárának működéséről készült beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület a Sárisápi Bányász Művelődési Ház könyvtárának működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly 3./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs Kollár Károly ismertette a 3. napirendi pontot. Elmondta, hogy az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásának értékeléséről készült beszámolót a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása mind a bevételi, mind a kiadási oldalon időarányosnak mondható. A bevételek teljesítése e. Ft, a kiadások teljesítése e. Ft. A személyi juttatások teljesítése 77 %, a dologi kiadások teljesítése 74 %. A beruházások, felújítások teljesítése szeptember végéig e. Ft. Ezután tételesen felsorolta az I-III. negyedév beruházási teljesítéseit. Az állami támogatásoknál elmondta, hogy évben került bevezetésre az önkormányzatoknál a feladatalapú támogatás. Az összeg év közben korrigálásra került, mivel néhány jogcím számítása alacsonynak bizonyult, ezért szerkezetátalakítási tartalék jogcímen plusz forrásokat biztosítottak. Ez Sárisáp viszonylatában három jogcímre terjedt ki, a gyermekétkeztetés támogatásra, az iparűzési adó elvonás jogcím miatt, szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatainak támogatására. Befejezésül elmondta, hogy hitelfelvételre nem került sor az I-III. negyedévben. Kollár Károly megköszönte a tájékoztatást, majd elmondta, a bevételi és kiadási előirányzatok megfelelően teljesítésre kerültek, időarányosan alakult az Önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodása. Szólt a közoktatási intézmény állami fenntartásba vételéről, ennek költségkihatásáról, a feladatalapú támogatásról és a folyó beruházások pénz- 9

10 ügyi teljesítéseiről. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat pénzügyei szilárd alapokon nyugszanak. Ezt követően felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László képviselő, a PTFB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs írásos anyaghoz fűzött szóbeli kiegészítésével együtt a bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. A beszámolóban és annak táblázatos mellékleteiben foglaltakat változtatás nélkül javasolták elfogadásra a Képviselő-testületnek. Pozitívan értékelte, hogy a gazdálkodás során hitelfelvételre nem került sor. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja. A határozati javaslat ismertetése után Kollár Károly arra kérte a jelenlévő Képviselőket, szavazzanak arról, hogy elfogadják-e az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadták az előterjesztést, és a következő határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 149/2013. (XI. 25.) határozata az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. - tájékoztató adatok a gépjárműadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a temetőről és a temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 10

11 - a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző Kollár Károly ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy a évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek módosításához készült előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó rendelet-tervezeteket a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Elmondta, hogy a jövő évi költségvetés megalapozásához szükséges a bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. A napirendi pontot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság november 21-ei ülésén megtárgyalta. Felkérte dr. Szax Márta Veronika jegyzőt, ismertesse a rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést. dr. Szax Márta Veronika jegyző elöljáróban elmondta, hogy a gazdasági stabilitásról szóló törvény értelmében a helyi adófizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeleteket, annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal ki kell hirdetni. Ezután ismertette a bevezetett adókkal és hátralékokkal kapcsolatos számadatokat, majd sorra vette külön-külön a rendeletek felülvizsgálatát. Telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet 28 adóalanyt tart nyilván ebben az adónemben a Polgármesteri Hivatal, a évi előírás Ft. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse telekadóval kapcsolatos bizottsági véleményt. Bercsényi László képviselő, a PTFB elnöke elmondta, hogy a bizottságnak módosító javaslata a telekadóval kapcsolatban nem volt. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy az adóalanyok száma fő év végén 164 hátralékos adóalany volt, hátralékuk összesen Ft novemberében ez a hátralék Ft. Ismertette, hogy az adónemben forint/év a maximálisan előírható adómérték. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bizottsági véleményt. Bercsényi László képviselő, a PTFB elnöke elmondta, hogy a bizottság módosító javaslattal él, mivel igen megnövekedtek a zöldhulladék szállítás költségei, a fűkaszálás költségei, gépkocsi karbantartás költségei, ezért Ft-ról Ft-ra javasolja módosítani a magánszemélyek kommunális adójában, az adó éves mértékét. Kollár Károly összefoglalta az elhangzottakat, a beterjesztett javaslat alapján a 13/2010. (XII.2.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében foglaltakkal egyetértenek-e. 11

12 A Képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetével egyetértettek, mely szerint a magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként Ft-ról Ft-ra emelkedjen. Egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII. 2.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 15/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy ebben az adónemben 159 vállalkozót/adózót tartanak nyilván, a évi fizetési kötelezettség előírásuk Ft, 70 vállalkozónál az előző évi hátralékok összege: Ft, a évi hátralék Ft. Az iparűzési adó jelenleg 2 %-on van, ez a maximális mérték, ami kivethető helyi normában. Kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottságnak módosító javaslata nem volt, az adónem évre továbbra is maradjon 2 %. A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy ez a rendelet szeptember 1-jétől lépett hatályba. Javasolta, hogy a rendelet módosítására jelenleg ne kerüljön sor. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság figyelembe vette a jegyző által elmondottakat, nem változtat a temetőről és temetkezésről szóló rendeleten. A közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy két ponton módosulna a rendelet, a 10. szabálysértési tényállással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, ennek hatályon kívül helyezése szükséges, valamint a búcsú megrendezésével összefüggő közterületi díj megváltoztatása tárgyában keletkezett igény. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a búcsúi közterület maradjon a rendelet szerinti 240 ezer forint, és amennyiben az engedélyes a körhinták használata során a menetdíj megfizetésekor legalább 50%-os kedvezményt biztosít abban az esetben mentesség adható. Kollár Károly kérdezi, hogy a Képviselő-testület részéről van-e észrevétel, további javaslat. 12

13 A Képviselő-testület tagjai az előterjesztett tervezettel egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság módosító javaslattal nem él. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 14 bérlakással rendelkezik az önkormányzat, melyek közül 1-1 orvosi szolgálati és rendőrlakás. Az utóbbi kettőt piaci alapon adja bérbe az önkormányzat, a többi 11 pedig komfortfokozatonként került besorolásra, és ennek alapján állapítja meg az önkormányzat a havi lakbér mértékét. Felkérte Bercsényi László képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, majd komfortfokozatonként felsorolta a javasolt m 2 árakat. Kollár Károly összefoglalta az elhangzottakat, majd elmondta, hogy kb. 4-5%- os áremelést jelent az előző évihez képest, a most ismertetett árjavaslat. A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja évben ne változzon. A Képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetével egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy megszűnt az önkormányzat díjmegállapító hatásköre, illetve, hogy a rendelet felülvizsgálatát szeptemberben elvégezte a képviselőtestület, mivel a kormányhivatal célvizsgálat alá vonta, ezért most javaslattétel a módosításra nem született. Kollár Károly ezt követően ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: 13

14 Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban következő döntést hozza: 1.) A gépjárműadóval összefüggő évi tájékoztatót megismerte és elfogadja. 2.) A telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 3.) A helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzat rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 4.) A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 5.) A települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletét év szeptemberi ülésén módosította. A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 150/2013. (XI. 25.) határozata az önkormányzat évi helyi bevételeket és kiadásokat meglapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban következő döntést hozza: 1.) A gépjárműadóval összefüggő évi tájékoztatót megismerte és elfogadja. 2.)A telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 3.) A helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 4.) A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 5.) A települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletét év szeptemberi ülésén módosította. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly 14

15 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - közösségi színtér bérleti díjai, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző. Kollár Károly ismertette az 5. napirendi pont témáját. Elmondta, hogy a évi helyi bevételeket megalapozó díjak módosításához kapcsolódó előterjesztést és annak mellékleteit - a hatályban lévő határozatokat, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén elhangzott javaslatok alapján összeállított, évre vonatkozó határozat-tervezeteket - a Képviselők elektronikus úton megkapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Felkérte dr. Szax Márta Veronika jegyzőt, fűzzön szóbeli kiegészítést a díjtételek módosításához. dr. Szax Márta Veronika jegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltakat a jelenlévők előtt. Javasolta, hogy a munkaterv szerinti sorrendben tárgyalja a Képviselő-testület a bérleti díjak felülvizsgálatát. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertetesse a bizottság véleményét. Bercsényi László képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy két helyiségbérleti díj egyedi szerződés alapján történik, ez a Start Kft. illetve a Művelődési Ház büféje. E két szerződésben a bérleti díj meghatározására vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal éves inflációs mutatói határozzák meg a díjemelés mértékét. A bizottság a volt Tűzoltószertár bérleti díjára Ft/hó díjat javasol. Kollár Károly összegezte az elhangzottakat, majd ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testület a 166/2012. (XI.26.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A határozat b.) pontjába az alábbi rendelkezés lép: b.) a volt Tűzoltószertár bérleti díja Ft/hó 2.) A határozat további részét módosítás nélkül hatályában fenntartja. A Képviselő-testület a határozati javaslattal egyetértett és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 151/2013. (XI. 25.) határozata a 166/2012. (XI.26.) önkormányzati határozat módosításáról. 15

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 5-97/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. 11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 73/2009.(V.25.) Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 26-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen vannak: Bartis László Imre képviselő Hosszúné Tóth

Részletesebben