J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én megtartott üléséről Sárisáp, november 25. 1

2 Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; /2013. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 25-én hétfőn órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi javaslat: 1./ Beszámoló a Művelődési Ház működéséről Előadó: Baranyi Péter ügyintéző 2./ Beszámoló a Művelődési Ház könyvtárának működéséről Előadók: Izsó Sándorné könyvtáros Katona Gabriella könyvtáros 3./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. - tájékoztató adatok a gépjárműadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a temetőről és a temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 2

3 - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - közösségi színtér bérleti díjai, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 7./ Egyebek. Előadó: Kollár Károly. S á r i s á p, november 18. Kollár Károly 3

4 5-251/2013. ikt.sz. Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Sárisápi Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: A képviselő-testület tagjai: Kollár Károly, Keszthelyi Róbert al, Bercsényi László, Huberné Kisgyőri Katalin, Ligetiné Vass Éva, dr. Maradi Attila, Szekeres Tibor képviselők. Tanácskozási joggal jelen lévő: dr. Szax Márta Veronika jegyző Önkormányzati intézmények vezetői közül: Keszthelyiné Máté Ágnes a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének vezetője, Csicsmann János a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskolájának vezetője Állandó meghívott: Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs Jegyzőkönyvvezető: Farkasné Bánhidi Zsuzsanna igazgatási főmunkatárs Kollár Károly köszöntötte az ülésen megjelent Képviselőket és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert az ülésen a 7 képviselőből 6 fő jelen van. Keszthelyi Róbert al előre jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt később érkezik. Kollár Károly ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyhez a képviselőknek egyéb javaslata nem volt. Egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 146/2013. (XI. 25.) határozata a november 25-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett javaslatot változtatás nélkül elfogadta. 4

5 Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly Határozattal elfogadott napirendi pontok 1./ Beszámoló a Művelődési Ház működéséről. Előadó: Baranyi Péter ügyintéző 2./ Beszámoló a Művelődési Ház könyvtárának működéséről. Előadók: Izsó Sándorné könyvtáros Katona Gabriella könyvtáros 3./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. - tájékoztató adatok a gépjárműadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a temetőről és a temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - közösségi színtér bérleti díjai, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. 5

6 Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről. Előadó: Kollár Károly. 7./ Egyebek. (42/2012. (III.30.) önkormányzati határozat felülvizsgálata, a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjaival összefüggő döntés, tervezői ajánlatok a Településrendezési eszközök módosítására, közétkeztetéssel kapcsolatos döntés előkészítés) Napirendi pontok tárgyalása: 1./ Beszámoló a Művelődési Ház működéséről. Előadó: Baranyi Péter ügyintéző Kollár Károly ismertette az 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Művelődési Ház működéséről készült beszámolót a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy a Kultúrházban az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának, a helyi civil szervezeteknek és a helyi közoktatási intézmények szülői közösségének az összefogásával az elmúlt évben is igyekeztek tartalmas, közönségvonzó előadások szervezésével kihasználni az intézmény lehetőségeit. Elmondta még, hogy az Önkormányzat igyekszik olyan beruházásokat végezni, melyek energiatakarékosságot eredményeznek. A jelenleg folyó beruházással jelentős energia és költségmegtakarítás érhető majd el és ez az eddig fenntartásra költött összeg, reméli a jövőben, rendezvények szervezésére lesz fordítható. Felkérte Baranyi Péter ügyintézőt, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a napirendhez. Baranyi Péter ügyintéző elmondta, hogy az írásos anyagban törekedett a teljességre. A Művelődési Ház működésével nincsenek problémák, minden a megszokott rend szerint történik. Az egyik legfőbb cél a színvonalas programok mellett az, hogy az intézmény fenntartása minél kevesebb pénzbe kerüljön. Sajnos a gazdasági válság a kulturális programokat is nagyban érinti. A belépődíjas rendezvényeket nehezen lehet már megszervezni. Elmondta, hogy a Művelődési Házban működik a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozata. Sok gyermek tanul a 8. osztály elvégzéséig zenét, de a végzős hallgatók középiskolásként már nem folytatják tanulmányaikat, nem kerülnek be a helyi fúvószenekarba. A Pávakörrel is hasonló a helyzet, sajnos nehézkes az utánpótlás. Kollár Károly azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a legfontosabb cél az, hogy sikerüljön minél több programba bevonni a helyieket, főleg a fiatalabb korosztályt. Elmondta, hogy nehéz a fiatalabb korosztályt megszólítani, a legtöbb időt a nyugdíjasok tudják közösségi tevékenységgel tölteni. Keszthelyiné Máté Ágnes a Dorog és Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének vezetője elmondta, hogy az Anyák napján az Idősek Klubjában felléptek a helyi zeneiskola tanulói gyönyörű koncertet adtak az időseknek. 6

7 Baranyi Péter ügyintéző elmondta, az intézmény részéről törekvés, hogy minél több színvonalas programot szervezzenek, közösen a többi intézménnyel, civil szervezettel. Továbbá szólt arról, hogy a gazdasági válság következtében az idei évben egyetlen-egy termékbemutató sem volt a Művelődési Házban, és ez igen komolya bevételkiesést jelentett. Szekeres Tibor képviselő elmondta, hogy a programokat többnyire az intézmények és a szülői közösség szervezi, mára már a rendezvények is átalakultak. A Művelődési Ház közösségi szintérként működik, nem profitorientált. A zenekarral és zeneiskolával kapcsolatban volt már kezdeményezés, azóta sem változott semmi. Javasolta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tűzze napirendre a kérdést. Bercsényi László képviselő elmondta, sokan irigylik községünket azért, mert ilyen szép nagy intézménye van. Szerencsére a civil szervezetek és a szlovák önkormányzat amatőr csoportjai megtöltik a házat élettel. Ligetiné Vass Éva képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke fontosnak tartaná, hogy helyi zenekari tag koordinálja a zenekart. Hiába lesz ifjúsági fúvószenekar, ha nem lesz hová beépülniük. Sajnos a fúvószenekar tagjainak többsége nem sárisápi lakos. A kultúrára véleménye szerint is egyre kevesebb a pénz és éppen ezért köszönet illeti a szülői közösséget, akik egyre több programot szerveznek. Kollár Károly elmondta, hogy ez sajnos nem csak helyi probléma. Több rendezvényen vett részt az év folyamán és tapasztalta, hogy egy-egy zenész több zenekarban is játszik a környező települések rendezvényein. A mogyorósi zenekarban sem csak mogyorósbányaiak zenélnek, a dorogiban sem csak dorogiak, hanem kisegítik egymást a zenekarok. Összességében elmondható, hogy a Művelődési Ház működéséhez szükséges pénzt az Önkormányzat az elmúlt időszakban is és várhatóan a jövőben is biztosítani fogja. Úgy látja, hogy a civil szervezetek és az intézmények maximálisan kihasználják a ház adottságait, jól tudnak együtt dolgozni, közös programokat szervezni. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Bányász Művelődési Ház működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. A Képviselők az elhangzottakat megvitatták, a beszámolóban foglaltakkal valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 147/2013. (XI. 25.) határozata a Sárisápi Bányász Művelődési Ház működéséről készült beszámoló elfogadásáról. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Bányász Művelődési Ház működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly 7

8 2./ Beszámoló a Művelődési Ház könyvtárának működéséről Előadók: Izsó Sándorné könyvtáros Katona Gabriella könyvtáros Kollár Károly ismertette a 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Művelődési Ház könyvtárának működéséről készült beszámolót a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megkérdezte a két könyvtárost, hogy az írásos anyaghoz van-e kiegészítésük. Katona Gabriella könyvtáros elmondta, hogy a tavalyi évhez képest kisebb mértékben ugyan, de emelkedett a könyvtárba beiratkozottak száma. Nehéz követni a látogatottságot, többen jönnek internetezni is, de már inkább a felnőttek, főként ügyeket intéznek online, önéletrajzokat írnak, küldenek. Olyan iskoláskorú gyermekek is felkeresik a könyvtárat, akik a házi feladatok elvégzéséhez keresnek kiegészítő adatokat, anyagokat. A velük folytatott beszélgetések során sikerül felméri, hogy milyen jellegű olvasmányokra tartanának igényt a jövőben. A gazdasági helyzet miatt is növekszik a könyvtár látogatottsága, hiszen nem mindenki tudja tanulmányaihoz megvásárolni a drágább könyveket. Szólt arról, hogyan változott a kistérségi könyvtári ellátás. Elmondta, kicsit még nehézkesen működik, a megyei könyvtárnak kell leadni a tételes könyvrendelést, amit a KELLO-nál kell elkölteni. Katona Gabriella könyvtáros elmondta, hogy a látogatók igényei szerint állítják össze a könyvvásárlásokat, sok új könyv áll rendelkezésre. A könyvtári tagok száma nem túl sok, de a tagok rendszeresen látogatják az intézményt. Szólt még a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Latinovits-estről, valamint arról, hogy minden évben a vásárlásokon túl ajándékkönyvekkel is gyarapodik a könyvállomány. Izsó Sándorné könyvtáros elmondta, komfortosabbá kell tenni a helyiséget, olvasósarok kialakítása szükséges, asztallal és fotelekkel, valamint a folyóiratoknak polcok kellenének. Katona Gabriella könyvtáros elmondta, hogy az utóbbi időben egy számítógépük lelassult, memóriabővítésre lenne szükség. Évente meghatározott összeget kapnak rendezvények bonyolítására, melyeket dokumentálni kell. Az idei évben négy rendezvényre kaptak lehetőséget. Szólt még a könyvtári feldolgozó munkáról, elmondta, hogy nagyon sok az adminisztráció, a heti 12 órába már sokszor csak az fér bele, egyéb másra nincs idejük. Szekeres Tibor képviselő véleménye szerint korszerűsíteni kellene a könyvtár számítógépeit, hangszórókkal, fülhallgatókkal ellátni. Nem érti a könyvellátás logikáját, miért nem az olcsó könyvek beszerzését szorgalmazzák. Kollár Károly összefoglalta az elhangzottakat. Örömét fejezte ki, hogy ha kisebb mértékben is, de évről évre emelkedik a könyvtári látogatók száma, ami annak is betudható, hogy folyamatosan bővül a számítógéppark és a könyvtári állomány. Ígérte, hogy a számítógépet megvizsgálják, ha alkalmas a memóriabővítésre, akkor azt rövid időn belül elvégzik, valamint megnézik a polcok és olvasósarok kialakításának lehetőségét. 8

9 Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Bányász Művelődési Ház könyvtárának működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 148/2013. (XI. 25.) határozata a Sárisápi Bányász Művelődési Ház könyvtárának működéséről készült beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület a Sárisápi Bányász Művelődési Ház könyvtárának működéséről szóló évi beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly 3./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs Kollár Károly ismertette a 3. napirendi pontot. Elmondta, hogy az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásának értékeléséről készült beszámolót a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása mind a bevételi, mind a kiadási oldalon időarányosnak mondható. A bevételek teljesítése e. Ft, a kiadások teljesítése e. Ft. A személyi juttatások teljesítése 77 %, a dologi kiadások teljesítése 74 %. A beruházások, felújítások teljesítése szeptember végéig e. Ft. Ezután tételesen felsorolta az I-III. negyedév beruházási teljesítéseit. Az állami támogatásoknál elmondta, hogy évben került bevezetésre az önkormányzatoknál a feladatalapú támogatás. Az összeg év közben korrigálásra került, mivel néhány jogcím számítása alacsonynak bizonyult, ezért szerkezetátalakítási tartalék jogcímen plusz forrásokat biztosítottak. Ez Sárisáp viszonylatában három jogcímre terjedt ki, a gyermekétkeztetés támogatásra, az iparűzési adó elvonás jogcím miatt, szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatainak támogatására. Befejezésül elmondta, hogy hitelfelvételre nem került sor az I-III. negyedévben. Kollár Károly megköszönte a tájékoztatást, majd elmondta, a bevételi és kiadási előirányzatok megfelelően teljesítésre kerültek, időarányosan alakult az Önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodása. Szólt a közoktatási intézmény állami fenntartásba vételéről, ennek költségkihatásáról, a feladatalapú támogatásról és a folyó beruházások pénz- 9

10 ügyi teljesítéseiről. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat pénzügyei szilárd alapokon nyugszanak. Ezt követően felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László képviselő, a PTFB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs írásos anyaghoz fűzött szóbeli kiegészítésével együtt a bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. A beszámolóban és annak táblázatos mellékleteiben foglaltakat változtatás nélkül javasolták elfogadásra a Képviselő-testületnek. Pozitívan értékelte, hogy a gazdálkodás során hitelfelvételre nem került sor. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja. A határozati javaslat ismertetése után Kollár Károly arra kérte a jelenlévő Képviselőket, szavazzanak arról, hogy elfogadják-e az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadták az előterjesztést, és a következő határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 149/2013. (XI. 25.) határozata az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. - tájékoztató adatok a gépjárműadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a temetőről és a temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 10

11 - a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző Kollár Károly ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy a évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek módosításához készült előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó rendelet-tervezeteket a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Elmondta, hogy a jövő évi költségvetés megalapozásához szükséges a bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. A napirendi pontot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság november 21-ei ülésén megtárgyalta. Felkérte dr. Szax Márta Veronika jegyzőt, ismertesse a rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést. dr. Szax Márta Veronika jegyző elöljáróban elmondta, hogy a gazdasági stabilitásról szóló törvény értelmében a helyi adófizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeleteket, annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal ki kell hirdetni. Ezután ismertette a bevezetett adókkal és hátralékokkal kapcsolatos számadatokat, majd sorra vette külön-külön a rendeletek felülvizsgálatát. Telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet 28 adóalanyt tart nyilván ebben az adónemben a Polgármesteri Hivatal, a évi előírás Ft. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse telekadóval kapcsolatos bizottsági véleményt. Bercsényi László képviselő, a PTFB elnöke elmondta, hogy a bizottságnak módosító javaslata a telekadóval kapcsolatban nem volt. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy az adóalanyok száma fő év végén 164 hátralékos adóalany volt, hátralékuk összesen Ft novemberében ez a hátralék Ft. Ismertette, hogy az adónemben forint/év a maximálisan előírható adómérték. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bizottsági véleményt. Bercsényi László képviselő, a PTFB elnöke elmondta, hogy a bizottság módosító javaslattal él, mivel igen megnövekedtek a zöldhulladék szállítás költségei, a fűkaszálás költségei, gépkocsi karbantartás költségei, ezért Ft-ról Ft-ra javasolja módosítani a magánszemélyek kommunális adójában, az adó éves mértékét. Kollár Károly összefoglalta az elhangzottakat, a beterjesztett javaslat alapján a 13/2010. (XII.2.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében foglaltakkal egyetértenek-e. 11

12 A Képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetével egyetértettek, mely szerint a magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként Ft-ról Ft-ra emelkedjen. Egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2010. (XII. 2.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 15/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy ebben az adónemben 159 vállalkozót/adózót tartanak nyilván, a évi fizetési kötelezettség előírásuk Ft, 70 vállalkozónál az előző évi hátralékok összege: Ft, a évi hátralék Ft. Az iparűzési adó jelenleg 2 %-on van, ez a maximális mérték, ami kivethető helyi normában. Kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottságnak módosító javaslata nem volt, az adónem évre továbbra is maradjon 2 %. A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy ez a rendelet szeptember 1-jétől lépett hatályba. Javasolta, hogy a rendelet módosítására jelenleg ne kerüljön sor. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság figyelembe vette a jegyző által elmondottakat, nem változtat a temetőről és temetkezésről szóló rendeleten. A közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy két ponton módosulna a rendelet, a 10. szabálysértési tényállással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, ennek hatályon kívül helyezése szükséges, valamint a búcsú megrendezésével összefüggő közterületi díj megváltoztatása tárgyában keletkezett igény. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a búcsúi közterület maradjon a rendelet szerinti 240 ezer forint, és amennyiben az engedélyes a körhinták használata során a menetdíj megfizetésekor legalább 50%-os kedvezményt biztosít abban az esetben mentesség adható. Kollár Károly kérdezi, hogy a Képviselő-testület részéről van-e észrevétel, további javaslat. 12

13 A Képviselő-testület tagjai az előterjesztett tervezettel egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották a közterületek használatáról szóló 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság módosító javaslattal nem él. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 14 bérlakással rendelkezik az önkormányzat, melyek közül 1-1 orvosi szolgálati és rendőrlakás. Az utóbbi kettőt piaci alapon adja bérbe az önkormányzat, a többi 11 pedig komfortfokozatonként került besorolásra, és ennek alapján állapítja meg az önkormányzat a havi lakbér mértékét. Felkérte Bercsényi László képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, majd komfortfokozatonként felsorolta a javasolt m 2 árakat. Kollár Károly összefoglalta az elhangzottakat, majd elmondta, hogy kb. 4-5%- os áremelést jelent az előző évihez képest, a most ismertetett árjavaslat. A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja évben ne változzon. A Képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetével egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 24/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy megszűnt az önkormányzat díjmegállapító hatásköre, illetve, hogy a rendelet felülvizsgálatát szeptemberben elvégezte a képviselőtestület, mivel a kormányhivatal célvizsgálat alá vonta, ezért most javaslattétel a módosításra nem született. Kollár Károly ezt követően ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: 13

14 Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban következő döntést hozza: 1.) A gépjárműadóval összefüggő évi tájékoztatót megismerte és elfogadja. 2.) A telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 3.) A helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzat rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 4.) A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 5.) A települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletét év szeptemberi ülésén módosította. A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 150/2013. (XI. 25.) határozata az önkormányzat évi helyi bevételeket és kiadásokat meglapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban következő döntést hozza: 1.) A gépjárműadóval összefüggő évi tájékoztatót megismerte és elfogadja. 2.)A telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 3.) A helyi iparűzési adóról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 4.) A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 5.) A települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet módosítás nélkül hatályában fenntartja. 6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletét év szeptemberi ülésén módosította. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly 14

15 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - közösségi színtér bérleti díjai, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Előadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző. Kollár Károly ismertette az 5. napirendi pont témáját. Elmondta, hogy a évi helyi bevételeket megalapozó díjak módosításához kapcsolódó előterjesztést és annak mellékleteit - a hatályban lévő határozatokat, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén elhangzott javaslatok alapján összeállított, évre vonatkozó határozat-tervezeteket - a Képviselők elektronikus úton megkapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Felkérte dr. Szax Márta Veronika jegyzőt, fűzzön szóbeli kiegészítést a díjtételek módosításához. dr. Szax Márta Veronika jegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltakat a jelenlévők előtt. Javasolta, hogy a munkaterv szerinti sorrendben tárgyalja a Képviselő-testület a bérleti díjak felülvizsgálatát. Felkérte Bercsényi László Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertetesse a bizottság véleményét. Bercsényi László képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy két helyiségbérleti díj egyedi szerződés alapján történik, ez a Start Kft. illetve a Művelődési Ház büféje. E két szerződésben a bérleti díj meghatározására vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal éves inflációs mutatói határozzák meg a díjemelés mértékét. A bizottság a volt Tűzoltószertár bérleti díjára Ft/hó díjat javasol. Kollár Károly összegezte az elhangzottakat, majd ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testület a 166/2012. (XI.26.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A határozat b.) pontjába az alábbi rendelkezés lép: b.) a volt Tűzoltószertár bérleti díja Ft/hó 2.) A határozat további részét módosítás nélkül hatályában fenntartja. A Képviselő-testület a határozati javaslattal egyetértett és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 151/2013. (XI. 25.) határozata a 166/2012. (XI.26.) önkormányzati határozat módosításáról. 15

16 Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testület a 166/2012. (XI.26.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A határozat b.) pontjába az alábbi rendelkezés lép: b.) a volt Tűzoltószertár bérleti díja Ft/hó 2.) A határozat további részét módosítás nélkül hatályában fenntartja. Határidő: A bérbe adott helyiség bérlőjének az értesítésére: december 15. Felelős: Kollár Károly A határozathozatal után dr. Szax Márta Veronika jegyző a Művelődési Ház bérleti díjának felülvizsgálatával kapcsolatban kérte Bercsényi László Elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Bercsényi László képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a Művelődési Ház előterének bérleti díját javasolja Ft/órára módosítani. A 8/2012. (I.30.) határozat további részét módosítás nélkül javasolják hatályában fenntartani. Kollár Károly ezt követően ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012. (I.30.) önkormányzat határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A határozat 1. pontjában az alábbi rendelkezés lép: Az előtér bérleti díja 3100 Ft/óra. 2.) A határozat további részét módosítás nélkül hatályában fenntartja. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy a Kultúrház vonatkozásában a jelenleg hatályos bérleti díjak csak az előtér bérleti díjának vonatkozásában változzon. Egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 152/2013. (XI. 25.) határozata a 8/2012. (I.30.) önkormányzati határozat módosításáról. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012. (I.30.) önkormányzat határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A határozat 1. pontjában az alábbi rendelkezés lép: Az előtér bérleti díja 3100 Ft/óra. 2.) A határozat további részét módosítás nélkül hatályában fenntartja. Határidő: december 15. Felelős: Kollár Károly 16

17 Ezután dr. Szax Márta Veronika jegyző a földhaszonbérleti díj megfizetésével összefüggő, valamint az önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti besorolásával kapcsolatos díjtételeket ismertette. Elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában álló földhaszonbérleti szerződések egy-két kivétellel lejárnak. Felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a telekárakkal kapcsolatban az a bizottság véleménye, hogy azok ne változzanak, hiszen amúgy is tól-ig határokat tartalmaz a hatályos határozat. A földhaszonbérleti díjak változtatását sem javasolja a bizottság. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati határozatokat felülvizsgálta, és az alábbi döntést hozza: 1. A földhaszonbérleti díj megfizetésével összefüggő 167/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozatot módosítás nélkül hatályában fenntartja. 2. Az önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti besorolásával kapcsolatos 205/2010.(XI. 29.) önkormányzati határozatot módosítás nélkül hatályában fenntartja. A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 153/2013. (XI. 25.) határozata a évi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati határozatok felülvizsgálatáról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati határozatokat felülvizsgálta, és az alábbi döntést hozza: 1. A földhaszonbérleti díj megfizetésével összefüggő 167/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozatot módosítás nélkül hatályában fenntartja. 2. Az önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti besorolásával kapcsolatos 205/2010.(XI. 29.) önkormányzati határozatot módosítás nélkül hatályában fenntartja. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről. Előadó: Kollár Károly. 17

18 Kollár Károly ismertette az előző ülés óta lejárt határidejű határozatokat, amelyekről a jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentést a Képviselő-testület tudomásul vette. 7./ Egyebek Kollár Károly az alábbiakról tájékoztatta a testületet: Krasznahorkai vár felújításának támogatásáról Az Önkormányzat márciusában Ft támogatást ítélt meg a megrongálódott krasznahorkai vár felújításra. A támogatásokat annak idején a Pilisi Szlovákok Egyesülete koordinálta, azonban a támogatás nem került továbbutalásra az Egyesület részéről. A vár felújítása időközben elkészült, az Önkormányzat által átutalt összeg jelenleg is az Egyesület bankszámláján van. Sárisáp Község Önkormányzata és a Sárisápi Szlovák Önkormányzat is tagja a Pilisi Szlovákok Egyesületének, ezért úgy gondolja, hogy a évben átutalt összeget tagdíjra lehetne fordítani. Szekeres Tibor képviselő megkérdezte, hogy nincs fogadási szándéka a szlovák félnek? Kollár Károly azt mondta, hogy az egyesület új elnöke utánanézett és nincs fogadási szándék a szlovák partner részéről. Ezt követően ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) 42/2012. (III.30.) önkormányzati határozatában döntött a tűzvészben megrongálódott krasznahorkai vár felújításának támogatásáról. 2.) döntése alapján a megítélt pénzösszeg Ft, azaz: ötvenezer forint volt, jogcíme támogatás. 3.) kéri a Pilisi Szlovákok Egyesületét, hogy a megítélt, de fel nem használt támogatást, egyesületi tagnyilvántartás alapján 2013/2014. évi tagdíj befizetésére fordítani. A Képviselő-testület tagjai a határozati javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 154/2013. (XI. 25.) határozata a 42/2012. (III.30.) határozat felülvizsgálatáról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) 42/2012. (III.30.) önkormányzati határozatában döntött a tűzvészben megrongálódott krasznahorkai vár felújításának támogatásáról. 2.) döntése alapján a megítélt pénzösszeg Ft, azaz: ötvenezer forint volt, jogcíme támogatás. 18

19 3.) kéri a Pilisi Szlovákok Egyesületét, hogy a megítélt, de fel nem használt támogatást, egyesületi tagnyilvántartás alapján 2013/2014. évi tagdíj befizetésére fordítani. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly Hozzájáruló döntés a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Kollár Károly elmondta, hogy a témával kapcsolatban az írásos anyag megküldésre került, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte dr. Szax Márta Veronika jegyzőt ismertesse a napirendi pontot. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy az önkormányzat ezt az alapfeladatát is térségi szinten gyakorolja, ezért Dorog Város Önkormányzata jogosult a rendeletalkotásra, módosításra. A jogalkotási törvény előírja, hogy a társult önkormányzatok a módosító javaslatokat köteles megtárgyalni és döntést hozni arról, hogy felhatalmazza a dorogi önkormányzatot a rendelet módosításával. Részletesen ismertette a tervezett térítési díjakat, összehasonlítva a évi díjakkal és az új szolgáltatási díjhoz kapcsolt önkormányzati kedvezményekről. Huberné Kisgyőri Katalin Képviselő órakor távozik az ülésteremből. A Képviselő-testület 5 fő Képviselővel továbbra is határozatképes. Keszthelyiné Máté Ágnes a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének vezetője ismertette, hogy a térítési díj változása mennyiben érinti a szolgáltatást igénybevevő sárisápi ellátottakat. Keszthelyi Róbert al órakor megérkezik az ülésterembe. A Képviselő-testület 6 fő Képviselővel továbbra is határozatképes. Kollár Károly elmondta, hogy a térítési díjak változása az igénybevevőket minimálisan érinti. Ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelettervezetet megismerte, és a évi CXXX. törvény 5. (1a) alapján az alábbi döntést hozza: 1.) Hozzájárul a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításához. 2.) Felkéri a t, hogy az önkormányzat döntéséről Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa. 19

20 A Képviselő-testület az elhangzottakkal és a határozati javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 155/2013. (XI. 25.) határozata a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak felülvizsgálatáról. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelettervezetet megismerte, és a évi CXXX. törvény 5. (1a) alapján az alábbi döntést hozza: 1.) Hozzájárul a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításához. 2.) Felkéri a t, hogy az önkormányzat döntéséről Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa. Határidő: november 28. Felelős: Kollár Károly Településrendezési eszközök módosítása Kollár Károly összegezve elmondta, hogy a Contakt Bróker Network Kft. kérelmét a Képviselő-testület az elmúlt ülésen elfogadta, mely a Településrendezési eszközök módosításának az előkészítését jelentette. Ehhez két árajánlatot kért be, az egyik a Pro Terra Kft. ajánlata, ők készítették el annak idején a település szabályozási tervét, és az előző módosítást is, valamint a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. ajánlatát. Az ajánlatokat megismerve a Pomsár és Társai Kft. ajánlata jóval kedvezőbb, részükre megküldésre került a tervezői szerződés tervezete. A Finanszírozó Kft. az önkormányzat egyetértésével dönti el, hogy mely tervezővel végezteti el a módosítást. Falugyűlésen felmerült az útáthelyezés kérdése. Elmondja, hogy a Szabályozási Tervben az út kialakításához szükséges minimális szélesség 14 méter kell, hogy legyen. A Vállalkozó ez alapján olyan döntést hozott, hogy eláll az útáthelyezéstől. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondta, hogy a szerződés 10. pontja kerül módosításra, a megrendelő mögé becsatlakozik a Finanszírozó, mint fél, hiszen a finanszírozó érdekében hozza meg a döntést. Ezt követően Kollár Károly ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat 20

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax:33/ ,

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax:33/ , Melléklet a 4. napirendi ponthoz Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap.hu Iktatószám: 2611-12/2013. Tárgy: előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Száma: 182-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Helyi rendeletekkel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása. Aller Imre polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Helyi rendeletekkel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása. Aller Imre polgármester Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2015.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-24 /2010 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december hó 9 - én 16.30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben