Pénzügyi ismeretek. Dülk Marcell 2012/2013/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi ismeretek. Dülk Marcell 2012/2013/2"

Átírás

1 Pénzügyi ismeetek Dülk Macell 2012/2013/2

2 Rövid ismetető Dülk Macell, QA337 Jegyzetek, diák Számonkéés Miől lesz szó? Nettó jelenéték fogalma és számítása Pénzáamlások becslése Tőkeköltség becslése Egyéb gazdasági mutatók Példák

3 Üzleti gazdasági döntések Alapcél: a tulajdonosi (észvényesi) éték maximalizálása Nem foglalkozunk tásadalmi, stb. hasznossággal pl. CO2- kibocsátás csökkenése Döntésünk hatásáa a tulajdonosok vagyoni helyzete hogyan változik? A pojektek is igazából üzleti döntések A döntés hatásáa a tulajdonosok vagyoni helyzetében bekövetkező változást mutatja: nettó jelenéték (net pesent value, NPV) mutató Ez egyben tehát egy pojekt étékméője is

4 Az NPV mutató (I.) A pojekt jövőbeni, váható pénzáamlásainak mai étéke, ún. jelenétéke (pesent value, PV) csökkentve a beuházási összeggel Pénzáamlás = befolyó vagy kifolyó pénzösszeg Nettó pénzáamlás = egy adott peiódusban (pl. év) a pénzáamlások előjelhelyes összege Képlettel: NPV = F 0 + N n= 1 E( Fn ) ( 1+ ) alt n = F 0 + PV Ahol E(F n ) az n. év váható nettó pénzáamlása, F 0 a kezdő beuházási összeg, N a pojekt időtatama (évben), alt pedig a tőke altenatíva költsége (öviden: tőkeköltség, diszkontáta) Döntési kitéium: NPV > 0, akko megvalósítandó a pojekt

5 Az NPV mutató (II.) Miét kell jelenétéket számolni (diszkontálni)? A pénz időétéke A pénzemet időközben befektethetem, pl. mai 1 millió Ft egyenlő egy év múlvai 1,1 millió Ft-tal, ha a hozam 10% Mivel a döntést most hozom meg, ezét a mostani étékeket kell mélegelni Tipikus hiba: a pénz időétének figyelmen kívül hagyása Példa: 15 millió Ft-os enegiahatékonysági beuházás, 20 éven keesztül évi 1 millió Ft enegia-megtakaítás, a hozam (diszkontáta) 10% Hibás számítás: 20 x 1 mill. = 20 mill. > 15 mill. tehát megéi! Helyes számítás: PV(20,1,10%) 8,51 mill. < 15 mill. nem éi meg! Hasonlóképp: megtéülési idő (15 év) vs. diszkontált megtéülési idő (nem téül meg)

6 Az NPV mutató (III.) Tőkeköltség A pénzemet az adott pojektbe fektetem, nem pedig máshova, ahol egyébként szintén hasznot hozna Ún. altenatíva költség: lemondok a máshol megszeezhető hozamól ez az elvesztett hozam a tőkeköltség Más szóval a pojekt elvát hozama: ha a pojekt váhatóan nem hoz annyit, mint egy hasonló befektetési altenatíva, akko nem valósítom meg Fontos: a tőkeköltség mindig a kockázathoz illeszkedik! Két fő feladat: pénzáamok becslése és tőkeköltség becslése ezeket kell ismenünk az NPV kiszámításához

7 A PÉNZÁRAMOK BECSLÉSE E(F n ) váható pénzáamok Általában éves ételmezésben az üzleti élet peiódusideje Nem csak a pénzügyes, hanem a vállalat többi szakembeének becslései is A váható pénzáamlások és a kockázat elválasztása Pénzáamlások mind váható étéken, a kockázatnak megfelelően Kockázatosság kezelése a tőkeköltségen keesztül

8 Reál és nominális elemzés különbsége Reálételmű vagy nominális ételmű elemzés mit jelent? Pénzáamok és tőkeköltség is (mindkettő) eál vagy nominális ételemben számolva Nomináléték: éppen aktuális évi, folyó áon, inflációval együtt Másként mondva: amennyi pénzt fizetni kell a temékét Példa: BKV bélet áa 2014-ben 5000 Ft, benzin áa 2020-ban 2000 Ft/l Reáléték: valamilyen bázisévi áon, infláció nélkül Másként: a temék áa, mintha nem lett volna infláció bázisév-függő! Példa: 2012-es bázison villamos enegia áa 2014-ben 74 Ft/kWh, de fizetni 80 Ft/kWh-t kell; 2010-es bázison ugyanez 67 Ft/kWh Összefüggés a két éték között (pénzösszegek esetén): Ahol n = folyóév bázisév E ( ) ( nom ) eál E F F = n n n ( 1+ ) inf,i i= 1

9 Reál vs. nominál folyt. A pojekt kezdőéve a 0. év, általában ez év végi bázison számolunk mindent Reál nominál átváltás hozamok esetén (a tőkeköltséghez): ( 1+ nominál ) = (1 + eál )(1 + infláció ) 1+ nominál = 1+ eál + infláció + eál infláció 1+ eál + infláció eál nominál infláció

10 Bevételek és költségek megagadása Növekményi alapon hatáelemzés-szemlélet: csak azok, amik döntésünk hatásáa jönnek léte! Elkeülhetetlen bevétel, ill. költség: a múltban megtötént vagy a múltban eldőlt döntésünk nincs á hatással, ezét nem foglalkozunk vele elsüllyedt bevétel, ill. elsüllyedt költség Példák: megvásáolt telek, koábbi felújítások és tevek, fix béleti díj, megítélt kátéítés Minket csak a eleváns, azaz kizáólag az éppen meghozandó döntésünkkel jáó költségek és bevételek édekelnek Számazékos tételek esete: pl. jobb hőszabályozás miatt jobb közézet, új homlokzaton nincs eklám-elhelyezési lehetőség, talajszonda miatt nem építhető pince, stb. ezek is elevánsak, met döntésünk hatásáa

11 Adózás Az adó is egy költségelem, áadásul nem kis súlyú nem hagyhatjuk figyelmen kívül Minden adó utáni szemlélet Magánszemély vs. vállalati beuházás Adózási szempontból lényeges! Magánszemély esetén buttó (ÁFÁ-s áak) + egyéb kapcsolódó adók (pl. építményadó) Vállalat esetén nettó (ÁFA nélküli áak), de vállalati adók (pl. ipaűzési adó, tásasági nyeeségadó) + egyéb kapcsolódó adók (pl. könyezettehelési díjak) Pesze a legvégén itt is magánszemély (befektető) áll Vigyázat: csak azt, ami eleváns! (=döntésünk hatásáa jön léte)

12 A pénzáamlások függetlenségének elve Úgy tekintjük, hogy a szabad pénzáamlásokat azonnal ki is fizetik osztalékként (osztalékközömbösség) Így az egyes üzleti pojektek bevételei és költségei nem keveednek egymással ( zsebből zsebbe szemlélet) Pl. egyik pojekt indításának nem pénzügyi feltétele a másik Pénzáamlások függetlenségének elve: egy üzleti pojekt csak a döntés hatásáa fellépő pénzáamokból áll, amik függetlenek a vállalat többi pojektjének pénzáamlásaitól Így az egyes pojektek pénzáamlásai önmagukban tekintendők, elválnak a vállalati könyezettől 0 E(F 1 ) 1 E(F 2 ) 2 E(F n ) n E(F N ) N F 0

13 TŐKEKÖLTSÉG Tőkeköltség meghatáozása a tőkepiacól Tőkepiac: pénzt cseélünk pénze Pl. pénzt adok egy vállalatnak valamilyen jövőbeli (váható) kifizetésekét cseébe Az elcseélt pénzek különböznek Időtávban és/vagy kockázatosságban Kockázat: a tényleges hozam eltéhet a váhatótól, pozitív és negatív iányba is! A váható hozam a kockázattól függ! Nagyobb kockázat nagyobb váható hozamot követel és fodítva! Az egyensúlyi összefüggés: tőkepiaci áfolyamok modellje (Capital Asset Picing Model, CAPM)

14 CAPM (I.) CAPM egyenlete: ( ) = + β E( ) Ahol i egy tetszőleges i tőkepiaci befektetési lehetőség hozama, f a kockázatmentes hozam, β i az i befektetési lehetőség kockázati paamétee, M pedig az ún. piaci potfólió (M) hozama, E(.) pedig a váható étéket jelöli β jelentése: egy jól divezifikált befektető számáa eleváns kockázat Divezifikáció = pénzünk megosztása több befektetési lehetőség között, potfólió tatása Potfólió = több befektetésből álló kosá E i ( ) Fontos kitéium: jól divezifikált = piaci potfóliót (M) tató Piaci potfólió = a világ összes befektetési lehetőségét tatalmazó kosá, ahol az egyes lehetőségek súlya megegyezik a világbeli súlyukkal f i M f

15 CAPM (II.) A gyakolatban sem nehéz közelíteni a piacit Sok észvény, pl. befektetési alapok Tőkeköltség a CAPM szeint: A pojekt kockázatosságával megegyező (de legalábbis hasonló) kockázatú tőkepiaci lehetőség váható hozama CAPM paaméteei pojekt f infláció-indexelt USA állampapíok, évi kb. eál 2% E( M ) globális tőzsdeindex alapján évi kb. eál 8% alt = + β ( ) ( E ) β pojekt ipaági bétatáblázatokból: a pojekthez hasonló kockázatú ipaág(ak) bétái f M f

16 Étékek függetlensége CAPM miatt tőkeköltségek függetlensége: egy pojekt tőkeköltsége független más pojektek, ill. a vállalat tőkeköltségétől Pénzáamok + tőkeköltségek függetlensége = Étékek függetlensége A pojektek étékelése független más pojektekétől, ill. a vállalati könyezettől A pojekteke, mint mini-vállalatoka tekinthetünk

17 EGYÉB GAZDASÁGI MUTATÓK Fontos: az NPV-szabály az alap, végső soon mindig ee kell támaszkodni Bizonyos feltételek mellett más mutatókkal is helyes döntést hozhatunk Két ilyen mutatót tekintünk át: Belső megtéülési áta (intenal ate of etun, IRR) Éves egyenétékes (annual equivalent, AE)

18 Belső megtéülési áta (IRR) (I.) Az a diszkontáta, amelynél az NPV = 0 NPV = F N 0 + n= 1 E( F ) n ( 1+ IRR) n = 0 A pojekt átlagos, éves hozama Döntési kitéium: IRR > alt Az IRR poblémái Kétszeesen elatív mutató: egységnyi tőke, egységnyi időe eső hozama n-edfokú polinom zéushelyét kell keesni

19 Belső megtéülési áta (IRR) (II.) Zéushely-pobléma n-edfokú polinom = n db gyök a komplex számok halmazán Valós gyökből egy kellene, de lehet, hogy több van vagy éppen egy sincs NPV % Kétszees elativitás Pojektek nem hasonlíthatók össze az IRR-jük alapján Kisebb IRR, de hosszabb idő (és/vagy nagyobb tőkeigény) lehet, hogy nagyobb étéket temel, mint nagyobb IRR, de övidebb idő (és/vagy kisebb tőkeigény)

20 Belső megtéülési áta (IRR) (III.) Példák Mekkoa az alábbi (A) pojekt NPV-je és IRR-je? F 0 = -100; E(F 1 ) = 150; E(F 2 ) = 80; alt = 21% NPV = /1, /1,21^2 = 79 IRR analitikus megoldással: (1 + IRR) 100 IRR IRR IRR IRR 130 = 0 = 91,7% = 141,7% 80 (1 + IRR) 2 = 0

21 Belső megtéülési áta (IRR) (IV.) Hasonlítsuk össze egy másik pojekttel (B)! F 0 = -50 E(F 1 ) = 90 E(F 2 ) = 40 alt = 21% Vagy ezzel a pojekttel (C): F 0 = -100 E(F 1 ) = 60 E(F 2 ) = 80 E(F 3 ) = 140 alt = 21% NPV A = 79 vs. NPV B = 52 IRR A = 91,7% vs. IRR B = 116,9% NPV A = 79 vs. NPV C = 83 IRR A = 91,7% vs. IRR C = 62,4%

22 Éves egyenétékes (AE) (I.) A különböző időtatamú, de láncszeűen ismétlődő, megújítása keülő pojektek összehasonlításáa Milyen annuitás eedményezi ugyanazt az NPV-t? Annuitás = ugyanakkoa pénzáamok N éven keesztül F 1 F 3 (F 1 ) (F 2 ) (F 3 ) F 2 F 0 (F 0 ) A A A (A) (A) (A) AE = A = NPV N (1 + ) N (1 + ) 1

23 Éves egyenétékes (AE) (II.) Példa Két gép közül kell választanunk (A vagy B) alt mindkét esetben 10% Az A jellemzői: A B jellemzői: F 0 = -150 F 0 = -100 E(F 1 ) = -50 E(F 1 ) = -80 E(F 2 ) = -50 E(F 2 ) = -80 E(F 3 ) = -50 NPV A = -274 vs. NPV B = -239 AE A = -110 vs. AE B = -138 Tehát A-t választjuk

VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK HATÁSA A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA AZ USA-BAN

VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK HATÁSA A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA AZ USA-BAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Gazdálkodástani Ph.D. pogam VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK HATÁSA A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA AZ USA-BAN Ph.D. étekezés MÓRICZ DÁNIEL Budapest, 005. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Mérnökgazdasági számítások Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Tartalom Beruházási döntések Pénzfolyamok meghatározása Tõke alternatíva költsége Mérnökgazdasági számítások Pénzügyi mutatók Finanszírozási

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra)

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 1. Beruházásokkal kapcsolatos fogalmak Beruházás: tárgyi eszköz beszerzésére,

Részletesebben

Pénzügyi vezető feladatai

Pénzügyi vezető feladatai Pénzügyi vezető feladatai Beruházási (Vagyonmaximalizálás) Folyamatos Eszköz-oldal Forrásoldal Forgótőke-gazdálkodás (likviditás biztosítása) Eseti Finanszírozási (Finanszírozási elvek érvényesítése) A

Részletesebben

A pénzügyi számítások alapjai II. Az értékpapírok csoportosítása. Az értékpapírok csoportosítása. értékpapírok

A pénzügyi számítások alapjai II. Az értékpapírok csoportosítása. Az értékpapírok csoportosítása. értékpapírok A pénzügyi számítások alapjai II. étékpapíok Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Ka Pénzügyi Tanszék Galbács Péte doktoandusz Az étékpapíok csopotosítása Tulajdonosi jogot (észesedési viszonyt) megtestesítő

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Gazdaságtan szigorlati tételek

Gazdaságtan szigorlati tételek 0. Számviteli bevezető Beszámoló A gazdálkodó éves működéséről, vagyoni helyzetéről, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített írásos jelentés. Beszámoló Főkönyv Analitikus nyilvántartás Alapbizonylatok

Részletesebben

Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja. 1.1. ábra - Befektetés pénzáram grafikonja

Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja. 1.1. ábra - Befektetés pénzáram grafikonja Bevezetés A Pézügyta feladatgyűjteméy a Pézügyta tatágy gyakolataihoz készült példatá első észe. Az oktatási segédlet a pézügyi számítások világába vezeti be az olvasót. Bá az oktatási segédletbe sok képlet

Részletesebben

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA VIZSGADOLGOZAT A GAZDASÁGI DÖNTÉSEK HATÁSA A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETRE CÍMŰ TANTÁRGYBÓL A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA Dunaújváros, 2002. június 24. Készítették:

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Tanulmányok Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Gelei Andea PhD, a Budapesti Covinus Egyetem egyetemi docense E-mail: andea.gelei@unicovinus.hu Dobos Ime DSc, a Budapesti Covinus Egyetem

Részletesebben

Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat)

Mottó: Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre. (élettapasztalat) 2 Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat) 5. Fejezet Finanszírozási döntések A fejezet célja: 1. Bemutatni a finanszírozás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetés kötvényekbe, részvényekbe A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 BEFEKTETÉS

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Pénzügyek Tanszék Szerzői munkaközösség Menedzsment

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KÖTELEZŐ IRODALOM: Bozsik S.- Süveges G.- Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat 2 1.

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE Fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 3. A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE 2005. november A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

Száz János Üzleti pénzügyek Vállalati pénzügyek Pénzügyi piacok Befektetések

Száz János Üzleti pénzügyek Vállalati pénzügyek Pénzügyi piacok Befektetések Száz János Üzleti pénzügyek Vállalati pénzügyek Pénzügyi piacok Befektetések alapöszefüggései alapvető számításai Budapest 2007 Száz: Bus. Finance 1 Előszó Az üzleti pénzügyek (Finance, Business finance)

Részletesebben

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés Előadó: dr. Bozsik Sándor Vállalatértékelés Ajánlott szakirodalom: Aswath Damodaran: Befektetések értékelés Panem 2007 PriceWaterhouse: A részvényesi érték Tőzsdei szakvizsga felkészítő Közép-európai brókerképző

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások?

A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások? A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások? című vitairatához 0. Előzmények A PSZÁF honlapján 2012 szeptemberében jelent meg

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

A pénzügyi kockázat mérése és kezelése

A pénzügyi kockázat mérése és kezelése A pénzügyi kockázat mérése és kezelése Varga-Haszonits István Gazdasági Fizika Téli Iskola, 2009. január 31. Áttekintés 1 Bevezetés 2 A portfólióválasztási probléma 3 Kockázati mértékek 4 A hatékony portfóliók

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Számvitel Tanszék

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Számvitel Tanszék TURNER ANNA A TULAJDONOSI ÉRTÉK MAXIMALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Számvitel Tanszék Témavezető: Dr. Csillag István TURNER ANNA 2 Budapesti

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v

Mikro- és makroökonómia. BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v Mikroökonómia Mikroökonómia Tartalom Bevezetés...3 Hogyan gondolkodik egy közgazdász? Mi az uralkodó közgazdaságtani irányzat megközelítése? Racionalitás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénz és tőkepiacok A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-031-8 PÉNZ- ÉS TŐKEPIACOK ESETFELVETÉS

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben