Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 Statisztikai szám: Cégjegyzék szám: Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi Éves beszámolóhoz 1

2 1. A vállalkozás rövid bemutatása Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt december 01. napján alakult. A társaságot a Cégbíróság december 07. napján a Cg cégjegyzékszámon jegyezte be én, átalakulás során, a Rotux Zrt. (cégjegyzékszám: ) beolvadt az Appeninn Nyrt társaságba. Az időszaki beszámoló 12 hónapos időszakot fed le, január 1-étől december 31- ig. Az előző üzleti év beszámolója 12 hónapos időszakból állt, január 1-től december 31-ig. A Társaság székhelye: 1022 Budapest, Bég u. 3-5 Internetes honlap címe: Képviseletre jogosult: Fő tevékenységi köre: Ádámosi György Székely Gábor Éder Lőrinc Szabó Balázs Varga Gábor TEÁOR Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Adószám: Cégjegyzékszám: A társaság jegyzett tőkéje: ,- Ft Beszámoló aláírására jogosult személy neve és lakóhelye: Ádámosi György Svájc, 9050, Appenzell, 8. strasse Sälde A társaság könyvelője: Beszámolót készítette: KAT Zrt Budapest, Bég u Papp Lászlóné regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: ) Konszolidált beszámolót készítette: Trusted Adviser Kft Budapest, Váci út em. Könyvvizsgáló: ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (1026. Budapest, Pasaréti út 59.) Nyilvántartásba vételi szám:

3 Könyvvizsgáló személye: Forgács Gabriella (an. Dezső Margit) Üröm. Kárókatona u. 7. A. ép. 1. kamarai tagsági szám: Tulajdonosi szerkezet Az Appeninn Nyrt. kibocsátott részvényeinek száma, névértéke részvénytípusonként (fajtánként) csoportosítva: Tulajdonos Részvények száma (db) Névérték (e. Ft) Tulajdoni hányad Külföldi intézményiés magánbefektetők ,30 34,03 Hazai intézményiés magánbefektetők ,70 65,97 Ebből: Appeninn Nyrt saját részvény ,42 5,28 Összesen ,00 100,00 Kiemelt - 5 % feletti szavazati hányaddal rendelkező - befektetők adatai: Székhelye Szavazati jog Lehn Consult Ag. Svájc, CH-9050 Appenzell, Meistersrüte Rosenböhleli 8 34,03 i-cell Mobilsoft Zrt Budapest, Hungária köz 5. 24,66 3. Számviteli politika főbb vonásai A társaság a számvitel rendjét a Számviteli Törvény és annak módosításának figyelembe vételével alakította ki. A Társaság könyvelése a kettős könyvvitel alapján történik. A könyvelés, a folyószámla vezetés és tárgyi eszközök nyilvántartása gépi úton történik. A 3

4 2014. évi mérleg és a hozzá kapcsolódó leltár elkészítésének fordulónapja: december 31. A leltárak értékelésének fordulónapja: január 31. A könyvviteli zárás ideje: március 31. Az alkalmazott értékelési eljárások a következők: Az immateriális javaknál a Számviteli Törvény előírásait alkalmazzuk. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az általános alapelvek szerint határoztuk meg. A kis értékű tárgyi eszközök esetében egyedi nyilvántartást alkalmaztunk, minden egyéb nyilvántartás is egyedi. A Társaságnál lényegesnek minősül minden olyan információ, amelynek elhagyása károsan befolyásolja a vezetői döntéseket. Önellenőrzéssel helyesbítjük azokat a jelentősebb összegű hibákat, amelyek a mérleg főösszeg 2%-át meghaladják. A Számviteli Törvény 57. szerinti önrevíziós kimutatás évben nem indokolt. A társaság a tárgyi eszközöket tényleges beszerzési vagy előállítási áron tartja nyilván. A követelések a kiszámlázás szerint, a vevő által elismert (nem kifogásolt) értéken szerepelnek a mérlegben. A forint készpénzkészletek a pénzárban ténylegesen meglévő, egyezetett összegben szerepelnek a mérlegben. A forint bankszámlán lévő pénzkészlet a mérleg fordulónapi bankértesítés alapján egyeztetett összegben szerepel a mérlegben. A forrásokat könyv szerinti értéken tartjuk nyilván. Az alkalmazott könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés A gazdasági események könyvelése számítógépen történik. A költségek elszámolása illetve az eredmény kimutatás A típusú, összköltség eljárással készül. Az éves beszámoló tartalmára vonatkozó előírásokat a Számviteli Törvény tartalmazza, a mérlegkészítés időpontját a vállalkozás hatáskörébe utalja azzal a feltétellel, hogy az éves beszámolót a tárgyévet követő év május 31-ig kell elkészíteni és letétbe helyezni. A mérlegkészítés időpontjáig minden ismertté vált, a gazdasági évre vonatkozó eseményt le kell könyvelni, a könyvelt események alapján elkészült főkönyvi kivonat adataiból kell elkészíteni az egyszerűsített éves beszámolót. A társaságnál a mérleg készítés időpontja: A társaság konszolidált beszámolót is készít. 4

5 4. Mérlegsorok részletezése Vagyoni, pénzügyi helyzet Mutató megnevezése Tartósan befektett eszközök aránya % Mutató számítása adatok ezer Ft-ban Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Változás Befektetett eszközök ,62 70,23-17,00 Eszközök összesen Forgóeszközök aránya % Befektetett eszközök fedezettsége % Tárgyi eszközök fedezettsége % Tőkeerősség (Saját tőke arány)% Forgóeszközök ,91 Eszközök összesen Saját tőke ,66 Befektetett eszközök Saját tőke ,03 Tárgyi eszközök Saját tőke ,26 Források összesen ,74 113,24 719,10 79,53 130,42 6,17-30,19-11,88 Rövid lejáratú kötelezettségek aránya % Rövid lejáratú köt ,50 17,99 Források összesen ,72 Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya % Kötelezettségek aránya % Hosszú lejáratú köt , ,25 252,07 Források összesen Kötelezettségek ,14 Források összesen ,24 121,56 Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök. A bázismutatóhoz való viszonyítás az arányok elmozdulását mutatja. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek. Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi eszközök 5

6 Azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására - közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre - a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. Kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök / Eszközök összesen Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövidtávon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére. Saját tőke aránya Saját tőke / Összes forrás A saját tőke részesedését mutatja az összes források között. Célszerű, a mutató értékeléséhez a saját tőke szerkezetét is megvizsgálni. A mutató értelmezhető úgy is, hogy - mérlegfőösszegről lévén szó - a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Mutató megnevezése Tárgyi eszközök fordulatszáma adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Változás Mutató számítása Nettó árbevétel ,80 4,68-56,60 Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel Átlagos készletek 0 0 0,00 0,00 0,00 Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök Azt mutatja, hogy a vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével mekkora összegű nettó árbevételt ért el, azaz egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható. Készletek fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele / Készletek Azt jelzi, hogy a készletek (záró) hányszor térülnek meg a nettó árbevételben (a mutató számítható átlagos készlet alapján is). A mutató értékelésénél a minél magasabb érték jelzi a kedvező tendenciát. 6

7 Likviditási mutatók Mutató megnevezése Likviditási mutató I. (Current ratio) Mutató számítása adatok ezer Ft-ban Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Változás Forgóeszközök , ,37 8,83 Forgóeszközök- Készletek Likviditási mutató II. 151,95 165,37 8,83 Likviditási mutató III. Pénzeszk.+Értékpapírok , ,69-56,39 Likviditási mutató IV. (Quick ratio -gyors ráta) Pénzeszközök , ,57-45,95 Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. A vállalkozás pénzügyi helyzetének pontos megítéléséhez a forgóeszközök struktúráját a likviditás mértéke szempontjából is szükséges vizsgálni. Rövid távú likviditás II. (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek A mutató a forgóeszközök készletek nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez. A forgóeszközökön belül ugyanis a készletek elemei tartalmazhatnak bizonytalan, a rövidlejáratú kötelezettségek közvetlen fedezeteként szóba nem vehető összeget. Gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek A teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz. A vállalat számára az a kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi. 7

8 Eszközök összetétele Eszközök összetétele Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző év Tárgyév , ,23-17, , ,02-55, , ,06 26, , ,15-21, , ,74 130, , ,15 301, , ,50-7, , ,10 14, , ,02-99, , ,00 adatok E Ft-ban Változás Források összetétele Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző év Tárgyév adatok ezer Ft-ban , ,53-11, , ,15-1, , ,55-1, , ,64 329, , ,50-34, , , ,07-548, , ,24 121, , ,25 252, , ,99 111, , ,23-62, , ,00 Változás 8

9 Cash Flow kimutatás: 1. számú melléklet 5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása: adatok e Ft-ban Nyitó écs Écs növ. Écs csök Záró écs Tárgyi eszközök Immateriális javak Összesen: A tárgyi eszközök részletezését a 2. számú mellékelt tartalmazza. Befektetett pénzügyi eszközök Részesedés kapcsolt vállalkozásban Cím Cégjegyzékszá m Részesedés mértéke Részesedés összege Értékvesztés adatok e. Ft-ban Könyv szerinti érték W - Go 2000 Zrt. Budapest, Bég utca % Kranservice Zrt. Budapest, Bég utca % Appeninn Logisztika Zrt. Budapest, Bég utca % Appeninn Solaris Zrt. Budapest, Bég utca % Mikepércsi út 132 Kft. Budapest, Bég utca % Curlington Kft. Budapest, Bég utca % Appeninn - BP 1047 Zrt. Budapest, Bég utca % Bertex Zrt Budapest, Bég utca % K 85 Kft Budapest, Bég utca % Szent László Téri Szolg Ház Kft. Budapest, Bég utca % Appeninn E-Office Zrt. Budapest, Bég utca % Összesen: Leánycégek saját tőke kimutatása Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék adatok e. Ft-ban Eeredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Appeninn E-Office Zrt Appeninn - BP 1047 Zrt Appeninn Logisztika Zrt Appeninn Solaris Zrt Bertex Zrt Curlington Kft Kranservice Zrt K 85 Kft Mikepércsi út 132 Kft Szent László Téri Szolg Ház Kft W - Go 2000 Zrt Összesen: Saját tőke 9

10 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: adatok ezer Ft-ban Vállalkozás megnevezése Kölcsön összege Appeninn-Bp 1047 Zrt Curlington Kft Appeninn E-Office Zrt Mikepércsi út 132 Kft W - Go 2000 Zrt Összesen: Követelések: A Társaság fordulónapi követelése e. Ft volt. Rövid lejáratú követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben: adatok e. Ft-ban Vállalkozás Vevő követelés Kölcsön Kamat Osztalék Összesen Appeninn E-Office Kft Appeninn - BP 1047 Zrt Appeninn Logisztika Zrt Appeninn Solaris Zrt Bertex Zrt Curlington Kft K85 Kft Kranservice Zrt Mikepércsi út 132 Kft Szent László Szolg H. Kft W-Go 2000 Zrt Lehn Consulting Összesen: Az egyéb követelések az alábbiak szerint alakultak: e Ft Belföldi szállítók átsorolás Kamat követelés nem kapcs Egyéb előlegek Röv.lej kölcsön nem kapcs Részesedésekkel, ÉP kapcs. követelések Nem tárgyidőszaki ÁFA Értékpapír Erste 1. 7 Értékpapír Erste Társasági adó Innovációs hozzájárulás 220 ÁFA elszámolási száml Iparűzési adó Budapest 611 Iparűzési adó Kecskemét 508 Iparűzési adó Szolnok 36 Építmény adó Budapest 158 Mindösszesen:

11 Saját részvények tárgyévi mozgásainak bemutatása Mozgásnem /jogcím Részvények száma (db) Részvények könyvszerinti értéke (e. Ft) Nyitó állomány Növekedés Vásárlás Követelés teljesítés 0 0 Letétbe helyezés 0 0 Csökkenés Értékesítés Kötelezettség teljesítés Dolgozói részvény program 0 0 Záró állomány Aktív időbeli elhatárolás: A Társaság fordulónapi aktív időbeli elhatárolása e. Ft volt, vagyonbiztosítás, adott kölcsön kamatbevételének elhatárolásából adódott. Saját tőke: A saját tőkében bekövetkezett változások bemutatása Jogcímek Jegyzett tőke Tőketartalék Eeredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Egyenleg Előző évi eredmény átvezetése Alaptőke emelés Lekötött tartalék képzése évi eredmény Egyenleg A Társaság lekötött tartalékot a saját részvények változása miatt képzett. 11

12 Lekötött tartalék részletezése adatok ezer Ft-ban Jogcím Változás Saját részvény könyvszerinti értéke Összesen Kötelezettségek: A hosszú lejáratú kötelezettségek fordulónapi állománya e. Ft volt. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozásban Vállalkozás megnevezése Kölcsön összege (leányvállalat) Kölcsön összege (anyavállalat) adatok e. Ft-ban Egyéb kötelezettség (anyavállalat) Appeninn-Logisztika zrt Bertex Zrt Appeninn E-Office Zrt Összesen: Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Vállalkozás megnevezése Kölcsön összege adatok e. Ft-ban Kamat Kapcs. köt. Összesen Appeninn E-Office Zrt Appeninn - BP 1047 Zrt Appeninn-Logisztika Zrt Appeninn Solaris Zrt Bertex Zrt Curlington Kft K85 Kft Kranservice Kft Mikepércsi út 132 Kft Szent László Téri Szolg W-Go 2000 Zrt Lehn Consulting Összesen:

13 A Társaság könyvelésében fordulónapkor az alábbi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek szerepeltek: Egyéb elsz. Felvett összeg Elszámolási betétszámla OTP 1 17 Devizabetét számla CHF Unicredit 1 Értékpapír átvezetés Kamat köt. nem kapcsolt 39 Tagi kölcsön 400 Személyi jövedelemadó munkáltatói 85 Személyi jövedelemadó kifizetői 6 EHO 152. adónem 6 Szakképzési hozzájárulás 4 NAV letéti számla 0 Építmnyadó Szolnok 96 Budapest késedelmi pótlék 0 Jövedelem elszámolási számla 506 TB NYBA 41 TB EBA 34 Szociális hozzájárulás 83 Részesedésekkel, értékpapírokkal köt Különféle rövid lejáratú egyéb kötelez Értékpapír vásárlással kapcs.köt Mindösszesen: Passzív időbeli elhatárolás: A Társaságnál e. Ft a passzív időbeli elhatárolások értéke, amely számviteli szolgáltatás díj, közzétételi díj, közüzemi díj, valamint kapott kölcsön fizetendő kamatának elhatárolásából származik. 6. Mérlegben nem szereplő kezességvállalások Kötelezettség formája Pénz-nem Kezdő időpont Végső időpont Társaság neve Készfizető kezesség ,00 CHF Mikepércsi út 132 Kft. Készfizető kezesség ,79 CHF W-Go 2000 Zrt. Készfizető kezesség ,00 EUR Kranservice Zrt. Készfizető kezesség ,00 HUF Kranservice Zrt. Készfizető kezesség ,00 HUF Kranservice Zrt. 13

14 7. Tájékoztató adatok A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj összege 100 e. Ft/hó + áfa. A tárgyidőszakban foglalkoztatottak, valamint az igazgatótanács tagjainak átlagos statisztikai létszáma: Megbízási Létszám Munkabér díj Összesen (eft) (eft) (eft) Teljes munkaidősök ebből: fizikai 0 0 szellemi Egyéb nem teljes munkaidőben fogl ebből: fizikai szellemi 0 0 Állományba tartozók ebből: fizikai szellemi Igazgatótanács, bizottsági tagok Eredmény kimutatás kiegészítése A fordulónapi mérleg szerinti eredmény e. Ft volt. A évi belföldi értékesítés nettó árbevétele e. Ft volt, mely holding tevékenységből, valamint lakóingatlan bérbeadásból származott. A társaságnak évben kapcsolt vállalkozástól kapott holding díjból származó bevétele: e. Ft, kamatbevétele: e. Ft. Az anyagjellegű ráfordítások értéke e. Ft, személyi jellegű ráfordítások e. Ft, értékcsökkenési leírás e. Ft, míg az egyéb ráfordítások értéke e. Ft volt. A társaság évi adózott eredménye a évi e. Ft-ról e. Ft-ra változott, és évben pedig e Ft. 14

15 Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása adatok e. Ft-ban Rendkívüli bevétel X. Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevételek összesen adatok e. Ft-ban Rendkívüli ráfordítás XI. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítás összesen Adózás előtti eredményt terhelő adók Társasági adó A társaság évi adózás előtti eredménye: A társaság évi módosított társasági adóalapja: e. Ft e. Ft A társaság évi társasági adóját a jövedelem (nyereség) minimum szerint állapítja meg, melynek alapja e. Ft, és a társasági adó fizetési kötelezettsége 719 e. Ft. 10. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredmény kimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 11. Környezetvédelem A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz nincs az Nyrt tulajdonában. Veszélyes hulladékok és a környezetre káros anyagok a Társaság tevékenységének végzése során nem keletkeznek, így ilyen jellegű készlettel sem rendelkezik. Környezetvédelemmel kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekről nincs tudomásunk, ezért tárgyévben ilyen jellegű céltartalék nem került képzésre, valamint ilyen költségek sem merültek fel. Budapest, április 29. Ádámosi György igazgatótanács elnöke 15

16 Cash flow kimutatás ezer Ft. ezer Ft XII XII.-31. I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevőkövetelések változása +/ Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +\ ALtív időbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás ( Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásánal Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszközök Részvénybevonás, tőkekivonás, (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés Hitel és kölcsön törlesztés, - visszafizetés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek számú melléklet 26. Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök változása (I. + II. + III.)

17 2. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Terv szerinti Növekedés Terven felüli Kisértékű Vagyoni értékű jogok Szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Nyitó érték Növekedés Bruttó érték Csökkenés január december 31. adatok E Ft-ban Átsorolás Záró Nyitó érték Értékcsökkenés IMMATERIÁLIS JAVAK Csökkenés Átsorolás Záró Nettó érték Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Kisértékű eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK Mindösszesen: számú melléklet Eszközök összetétele Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző év Tárgyév , ,23-17, , ,02-55, , ,06 26, , ,15-21, , ,74 130, , ,15 301, , ,50-7, , ,10 14, , ,02-99, , ,00 adatok E Ft-ban Változás 17

18 Források összetétele Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző év Tárgyév , ,53-11, , ,15-1, , ,55-1, , ,64 329, , ,50-34, , , ,07-548, , ,24 121, , ,25 252, , ,99 111, , ,23-62, , ,00 adatok E Ft-ban Változás Befektetett eszközök összetétele Immateriális javak Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök , ,03-46, , ,03-46, , ,75 52,08 Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok , ,79 14,12 Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek , ,02-12,44 Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,94 Befektetett pénzügyi eszközök , ,23-5,99 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban , ,60-7,59 Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban , ,63 13,79 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megt. értékpapír Előző év Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett eszközök összesen , ,00 adatok E Ft-ban Változás 18

19 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt Forgóeszközök összetétele Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek Követelések , ,81 74,35 Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból , ,11-98,59 Követelések kapcs. vállalkozással szemben , ,08 154,93 Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Forgóeszközök összesen Előző év Tárgyév adatok E Ft-ban Változás , ,62 24, , ,84-60, , ,84-60, ,03-100, , ,35-50, , ,33 52, , ,01-97, , ,00 Aktív időbeli elhatárolások összetétele adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév Változás Bevételek aktív időbeli elhatárolása , ,28-17,22 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat , ,72 931,79 Halasztott ráfordítások Aktív időbeli elhatárolások összesen , ,00 19

20 Saját tőke összetétele Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Előző év Tárgyév , ,51 11, , ,42 11, , ,60 387, , ,17-25, , , ,18-608, , ,00 adatok E Ft-ban Változás Céltartalékok összetétele Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Céltartalékok összesen Előző év Tárgyév adatok E Ft-ban Változás Kötelezettségek összetétele Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. Hátrasorolt köt-ek e. gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek , ,14 58,91 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból ,96 Beruházási és fejlesztési hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben , ,18-68,97 Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,86-4,44 - Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek ,12 Vevőtől kapott előlegek 860 0, ,05-55,83 Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból , ,94-46,19 Váltótartozások Hátrasorolt kötelezettségek Átváltoztatható kötvények Egyéb hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök Előző év Tárgyév adatok E Ft-ban Változás Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben , ,58-49,84 Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek , , ,89 Kötelezettségek összesen , ,00 20

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben