Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett"

Átírás

1 Európai Bizottság BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes rendelkezéseinek értelmezéséről Iránymutatás az illetékes hatóságok számára

2 Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett

3 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, SEC(2010) BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes rendelkezéseinek értelmezéséről Iránymutatás az illetékes hatóságok számára MUNKADOKUMENTUM: NEM FELTÉTLENÜL TÜKRÖZI A BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATOK NÉZETÉT HU HU

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Eltérés a mellékletektől/mentesülés a mellékletek alól A mellékletek kiigazításai Kizárások A 178/2002/EK rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek A 852/2004/EK rendelet (általános élelmiszerhigiénia) és a 853/2004/EK rendelet (állati eredetű termékek higiéniája) hatálya alá nem tartozó tevékenységek Csak a 853/2004/EK rendelet (állati eredetű termékek higiéniája) hatálya alá nem tartozó tevékenységek... 9 MEGJEGYZÉS EZT AZ IRÁNYMUTATÁST A HIGIÉNIAI RENDELETEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓKKAL EGYÜTT KELL HASZNÁLNI: ÚTMUTATÓ A 852/2004/EK RENDELET EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ, ÚTMUTATÓ A 853/2004/EK RENDELET EGYES RENDELKEZÉSEINEK HOZ ÚTMUTATÓ A HACCP-ELVEKEN ALAPULÓ ELJÁRÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS BIZONYOS ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÁSOKBAN A HACCP-ELVEK KÖNNYEBB VÉGREHAJTÁSÁHOZ, EZEKBEN A DOKUMENTUMOKBAN MEGTALÁLHATÓK A SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS A HIGIÉNIAI RENDELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK MAGYARÁZATAI, BELEÉRTVE A RUGALMASSÁGI RENDELKEZÉSEKET IS. AZ ÚTMUTATÓK AZ EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG HONLAPJÁN OLVASHATÓK: HU 2 HU

5 1. BEVEZETÉS Ez a dokumentum a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes rendelkezései jobb megértésének alapjául szolgál, amelynek segítségével a tagállamok hatékonyabban tudják majd használni ezeket a rendelkezéseket. Hangsúlyozni kell, hogy a higiéniai csomag rugalmassága nem csak az ebben a dokumentumban említett pontokra korlátozódik. A higiéniai rendeletekben foglalt rugalmassági rendelkezések a következő lehetőségeket kínálják: az alábbiak alkalmazása: i. a mellékletekben előírt bizonyos követelményektől való eltérés vagy ezek alóli mentesség (lásd a 2. fejezetet), ii. a mellékletekben előírt bizonyos követelmények kiigazításai (lásd a 3. fejezetet), néhány tevékenység kizárása a higiéniai rendeletek hatálya alól (lásd a 4. fejezetet). A rugalmassági rendelkezések alkalmazásához a tagállamoknak általában nemzeti intézkedéseket kell elfogadniuk. A rugalmassági rendelkezések végrehajtásának alapelvei a szubszidiaritás és az átláthatóság: a szubszidiaritás elve alapján a helyi problémák megoldására helyzetüknél fogva a tagállamok a legalkalmasabbak, az átláthatóság elve alapján az ilyen nemzeti intézkedések mindegyik tervezetéről tájékoztatni kell a Bizottságot és a többi tagállamot (lásd az 5. fejezetet). Mivel a higiéniai csomag elvei és követelményei megnyitották az európai piacot valamennyi élelmiszer-ipari vállalkozó előtt, minden nemzeti intézkedésről már a tervezet fázisában értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, hogy lehetőségük nyíljon megjegyzéseket fűzni a jogszabálytervezethez, amely elfogadás után hatályba lép. Különböző értesítési eljárásokat lehet alkalmazni. a) Értesítés a nemzeti intézkedések tervezeteiről 1 Az értesítési eljárások az uniós szintű szabályok bizonyos szintű harmonizálását is biztosítják (pl. meghatározzák a kis mennyiség, a helyi, a marginális és a korlátozott tevékenységek fogalmát, valamint azokat a létesítményeket, amelyek különleges földrajzi korlátozások alá tartozó régióban találhatók stb.). 1 Említésre került az állat-egészségügyi szolgálatok vezetőinek címzett levelekben is, számuk: E2/RD/ca D(2006) , és SANCO/E2/ACR/ca D(2008) , HU 3 HU

6 Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint ha az értesítési kötelezettséget nem teljesítik, ez az érintett technikai szabályzat elfogadása során eljárási hiányosságnak számít; ennél fogva a technikai szabályzat nem alkalmazható és egyénekkel szemben kivitelezhetetlen. Az értesítést mellőző nemzeti intézkedések jogsértési eljárás indításához vezethetnek. b) Egyedi értesítési eljárás a hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszereknek biztosított eltéréshez a nemzeti szintű elfogadás után. 2. ELTÉRÉS A MELLÉKLETEKTŐL/MENTESÜLÉS A MELLÉKLETEK ALÓL 2 Az eltérés/mentesülés azt jelenti, hogy a tagállamnak lehetősége nyílik engedélyezni az élelmiszer-ipari vállalkozók számára, hogy bizonyos körülmények között ne alkalmazzák a higiéniai csomag egyes rendelkezéseit. A higiéniai rendeletek kimerítően felsorolják mindazokat a körülményeket, amely fennállásakor eltérés fogadható el. Az ilyen eltéréseket biztosító minden intézkedést csak komitológiai eljárás útján lehet meghozni. Bizonyos esetekben a higiéniai rendeletek lehetővé teszik az illetékes hatóság számára, hogy bizonyos fokú rugalmasságot engedélyezzenek. Ezeket a helyzeteket általában a következő kifejezések jelzik: ha az illetékes hatóság engedélyezi, kivéve, ha az illetékes hatóság másképpen engedélyezi, az illetékes hatóság engedélyével stb. Példák: Az állatot az élelmiszerlánccal kapcsolatos információk kísérhetik, ha az illetékes hatóság ezt engedélyezi. A vágóhidakon nem kötelező külön olyan helyet biztosítani, ahol az állatok szállítási eszközének tisztításához, mosásához és fertőtlenítéséhez szükséges megfelelő létesítmények vannak, amennyiben létezik a közelben hatóságilag engedélyezett hely és létesítmény. A helyszín, ahol a hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszereket 3 a jellegzetességek létrejöttéhez részben szükséges környezetben tartják, amely különösen nem sima, vízhatlan, nedvszívó vagy a korróziónak nem ellenálló anyagokból készült falakat, mennyezeteket és ajtókat, valamint természetes, földtani falakat, mennyezeteket és padlókat foglal magában. A nemzeti szintű eltérések esetenkénti odaítélése azonban a tagállamok feladata. A nemzeti intézkedések tervezetéről, amely lehetővé teszi az eltéréseket, értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot. 2 3 A 852/2004/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése, a 853/2004/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése és a 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése. A 2074/2005/EK rendelet 7. cikke. HU 4 HU

7 Értesítés a nemzeti intézkedések tervezeteiről Elvek a) minden nemzeti intézkedés tervezetéről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, b) három hónapos várakozási idő lép életbe, amely alatt a Bizottsághoz észrevételeket lehet küldeni, c) mindegyik tagállamnak és a Bizottságnak is lehetősége nyílik észrevételeket tenni, d) a nemzeti intézkedéseket csak akkor fogadhatják el a tagállamok, ha konszenzus születik róluk. A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárás Minden olyan nemzeti intézkedéstervezet érintett, amelynek célja technikai intézkedések vagy előírások megállapítása (pl. az egyedi eltérésekre (2. fejezet, kivéve a hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszerek) vagy a kizárásokra (4. fejezet) elfogadott minden nemzeti intézkedés). A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárást a TRIS-rendszer kezeli. A nemzeti intézkedéstervezetekről értesítést küldő tagállamoknak a tervezetet a nemzeti kapcsolattartó ponton keresztül kell elküldeniük a Bizottságnak. A 98/34/EK irányelvvel a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik, amely kifejlesztette a TRIS-t, a tagállamok és a Bizottság által az intézkedéstervezetek továbbítására használt szoftvert. A fordításokkal szintén a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik. Értesítési eljárás a hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszerek esetében A hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszerekre egyszerűsített értesítési eljárást (egyszerű tájékoztatást) kell alkalmazni (2074/2005/EK rendelet 7. cikke). Ez esetben a tagállamok az egyéni vagy általános eltérések megadásától számított 12 hónapon belül értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az eltérésekről, beleértve a kiigazított követelmények, és az érintett élelmiszerek és létesítmények rövid leírását. Nem alkalmazható várakozási idő, és a többi tagállam és a Bizottság sem tehet észrevételeket. 3. A MELLÉKLETEK KIIGAZÍTÁSAI 4 A kiigazítások azt jelentik, hogy a tagállamoknak bizonyos körülmények között lehetőségük nyílik a higiéniai csomag mellékleteiben előírt követelményeket kiigazítani. 4 A 852/2004/EK rendelet 13. cikkének (3) (5) bekezdése, a 853/2004/EK rendelet 10. cikkének (3) (5) bekezdése és a 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (3) (5) bekezdése. HU 5 HU

8 A szabályok sajátos helyi körülményekhez való igazításának felelőssége a tagállamoké, ugyanis ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megítéljenek egy adott esetet, és megfelelő megoldásokat találjanak, feltéve hogy a higiéniai rendeletek célkitűzéseinek megvalósulása nem kerül veszélybe. A tagállamok a mellékletekben előírt követelmények kiigazítása céljából nemzeti intézkedéseket fogadhatnak el. A nemzeti intézkedések fő célja a következőkre korlátozódik: a) lehetővé tenni a hagyományos termelési módszerek további alkalmazását (az élelmiszer termelésének, feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely szakaszában) 5 (pl. hagyományos szárított rénszarvashús (FI), vagdalt és nem vagdalt húsból készült nyersen szárított húskészítmények (BG), a baromfi azonnali zsigerelése (FR)), b) kielégíteni a különleges földrajzi korlátokkal rendelkező régiókban található élelmiszer-ipari vállalatok igényeit (pl. hegyvidéki sajttermelő gazdaságokon hideg- és melegvizes mosogatók (DE), lehetőség arra, hogy a hegyvidéki sajttermelő gazdaságokon az élelmiszereket külön, ne pedig a mosogatókban kelljen mosni (DE)). 6, c) kiigazítani a létesítmények kivitelezésére, tervezésére és felszerelésére irányadó követelményeket 7 (pl. különleges húsdaraboló létesítmények a kiskapacitású (adott kapacitású) vágóhidakon működő élelmiszer-ipari vállalatokban (CZ)). Az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének szervezésével kapcsolatban a nemzeti intézkedések a hatósági ellenőrzésekre vonatkozó követelményeket is kiigazíthatják a következő célból: a) a hagyományos termelési módszerek további alkalmazásának biztosítása 8, b) kis kapacitású vagy különleges földrajzi korlátokkal rendelkező régiókban elhelyezkedő élelmiszer-ipari vállalkozások igényeinek kielégítése 9, c) kísérleti projektek engedélyezése új megközelítések kipróbálásának lehetővé tétele érdekében a hús higiéniai ellenőrzése terén. Eddig csak egy értesítés (FR) érkezett, amelynek az értékelése folyamatban van A 852/2004/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja, a 853/2004/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja és a 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja. A 852/2004/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, a 853/2004/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és a 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontja. A 852/2004/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontja és a 853/2004/EK rendelet 10. cikke (4) bekezdésének b) pontja. A 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja. A 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontja. A 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdése a) pontjának iii. alpontja. HU 6 HU

9 A tagállamoknak meg kell magyarázniuk a kiigazítás okát és jellegét, valamint adott esetben összefoglalást kell benyújtaniuk az elvégzett kockázatelemzésről. Az ilyen kiigazítások lehetőségével élő termékek ezáltal forgalomba hozhatók az EU piacán. Értesítés a nemzeti intézkedések tervezeteiről Elvek a) minden nemzeti intézkedés tervezetéről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, b) három hónapos várakozási idő lép életbe, amely alatt a Bizottsághoz észrevételeket lehet küldeni, c) mindegyik tagállamnak és a Bizottságnak is lehetősége nyílik észrevételeket tenni, d) a nemzeti intézkedéseket csak akkor fogadhatják el a tagállamok, ha konszenzus születik róluk. A higiéniai csomag szerinti értesítési eljárást 11 kell alkalmazni: A nemzeti intézkedéstervezetekről értesítést küldő tagállamoknak el kell küldeniük a tervezetet a Bizottságnak és a többi tagállamnak (pl. a 3. fejezetben meghatározott mellékletek kiigazításaihoz elfogadott összes nemzeti intézkedést). A fordítással az értesítést küldő tagállam foglalkozik. Szükség esetén a tagállamoktól a Bizottsághoz érkezett megjegyzéseket az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság ülésein meg lehet vitatni. A kísérleti projektek engedélyezésére irányuló nemzeti intézkedésekről történő értesítés esetén az értesítési eljárásokról szóló, fent említett elvek és szabályok alkalmazandók. A kísérleti projekt eredményeit, amint rendelkezésre állnak, meg kell küldeni a Bizottságnak. 4. KIZÁRÁSOK 4.1. A 178/2002/EK rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek 12 Ez a következőkre terjed ki: a) a magáncélú, házi használatra történő elsődleges termelés b) a magáncélú, házi fogyasztású élelmiszerek házi készítése, kezelése vagy tárolása A 852/2004/EK rendelet 13. cikkének (5) (7) bekezdése, a 853/2004/EK rendelet 10. cikkének (5) (7) bekezdése és a 854/2004/EK rendelet 17. cikkének (5) (8) bekezdése. A 178/2002/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése. HU 7 HU

10 A magáncélú házi fogyasztás nem tartozik az EU általános élelmiszerjogának hatálya alá, ezért a higiéniai csomag hatálya alá sem tartozik 13. Ilyen esetekben ha a tagállamok szükségesnek tartják, szigorúbb nemzeti szabályokat is elfogadhatnak (pl. Trichinella-vizsgálat a magáncélú házi fogyasztásra levágott sertéseken vagy Trichinella-vizsgálat a magáncélú házi fogyasztásra levadászott vaddisznón). Értesítés a nemzeti intézkedések tervezeteiről Elvek a) minden nemzeti intézkedés tervezetéről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, b) három hónapos várakozási idő lép életbe, amely alatt a Bizottsághoz észrevételeket lehet küldeni, c) mindegyik tagállamnak és a Bizottságnak is lehetősége nyílik észrevételeket tenni, d) a nemzeti intézkedéseket csak akkor fogadhatják el a tagállamok, ha konszenzus születik róluk. A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárás Minden olyan nemzeti intézkedéstervezet érintett, amelynek célja technikai intézkedések vagy előírások megállapítása (pl. az egyedi eltérésekre (2. fejezet, kivéve a hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszerek) vagy a kizárásokra (4. fejezet) elfogadott minden nemzeti intézkedés). A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárást a TRIS-rendszer kezeli. A nemzeti intézkedésekről értesítést küldő tagállamoknak a tervezetet a nemzeti kapcsolattartó ponton keresztül kell elküldeniük a Bizottságnak. A 98/34/EK irányelvvel a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik, amely kifejlesztette a TRIS-t, a tagállamok és a Bizottság által az intézkedéstervezetek továbbítására használt szoftvert. A fordításokkal szintén a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik A 852/2004/EK rendelet 14 (általános élelmiszerhigiénia) és a 853/2004/EK rendelet 15 (állati eredetű termékek higiéniája) hatálya alá nem tartozó tevékenységek Ide tartozik az elsődleges termelők azon tevékenysége, amellyel kis mennyiségű alaptermékkel közvetlenül látják el a végső felhasználót, vagy a végső felhasználót A 852/2004/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja, valamint a 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja. A 852/2004/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja. A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja. HU 8 HU

11 közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket (pl. nyers tej, tojás 18, méz, gyümölcs, zöldség, vadak). A tagállamoknak kötelező nemzeti szabályokat elfogadniuk. A 178/2002/EK rendelet és a 882/2004/EK rendelet általános rendelkezései azonban alkalmazandók az ilyen tevékenységek szabályozására. Értesítés a nemzeti intézkedések tervezeteiről Elvek a) minden nemzeti intézkedés tervezetéről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, b) három hónapos várakozási idő lép életbe, amely alatt a Bizottsághoz észrevételeket lehet küldeni, c) mindegyik tagállamnak és a Bizottságnak is lehetősége nyílik észrevételeket tenni, d) a nemzeti intézkedéseket csak akkor fogadhatják el a tagállamok, ha konszenzus születik róluk. A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárás Minden olyan nemzeti intézkedéstervezet érintett, amelynek célja technikai intézkedések vagy előírások megállapítása (pl. az egyedi eltérésekre (2. fejezet, kivéve a hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszerek) vagy a kizárásokra (4. fejezet) elfogadott minden nemzeti intézkedés). A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárást a TRIS-rendszer kezeli. A nemzeti intézkedésekről értesítést küldő tagállamoknak a tervezetet a nemzeti kapcsolattartó ponton keresztül kell elküldeniük a Bizottságnak. A 98/34/EK irányelvvel a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik, amely kifejlesztette a TRIS-t, a tagállamok és a Bizottság által az intézkedéstervezetek továbbítására használt szoftvert. A fordításokkal szintén a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik Csak a 853/2004/EK rendelet (állati eredetű termékek higiéniája) hatálya alól kizárt tevékenységek A 178/2002/EK, a 852/2004/EK és a 882/2004/EK rendeletet az ebben a pontban említett összes esetre alkalmazni kell, és a tagállamoknak kötelező nemzeti szabályokat elfogadniuk A 852/2004/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja. A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja. A többi uniós jogszabály, pl. a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. pontjának 2. alpontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül. HU 9 HU

12 a) Az elsődleges termékeken kívüli más termékek kis mennyiségei Ez a következőkre terjed ki: i. a gazdálkodó azon tevékenysége, amely során a gazdaságban levágott baromfi és nyúlfélék húsának kis mennyiségével közvetlenül látják el a végső felhasználót, vagy a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket 19 20, ii. azok a vadászok, akik a vadhús kis mennyiségével közvetlenül látják el a végső felhasználót, vagy a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket 21. A kis mennyiséget illetően az alapelv a szubszidiaritás elve, ugyanis a tagállam feladata a helyi körülményektől függően tovább árnyalni ezt a fogalmat, és a nemzeti jogszabályok értelmében megállapítani az élelmiszerbiztonság garantálásához szükséges szabályokat. Már megkezdődött a munka azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben lehetne esetleg harmonizálni a fogalmat. b) Kiskereskedelem i. A 853/2004/EK rendelet nem alkalmazandó a végső felhasználót állati eredetű termékkel közvetlenül ellátó kiskereskedelmi létesítményekre (pl. hentesüzletekre, szupermarketekre, gazdaságon folytatott sajttermelésre stb). A kiskereskedelmi létesítményeket ezért nem kell engedélyezni. A tagállamok azonban elfogadhatnak nemzeti szabályokat a 853/2004/EK rendelet (pl. engedélyezés) kiskereskedelemre való alkalmazása érdekében. ii. A 853/2004/EK rendelet akkor alkalmazandó kiskereskedelemre, ha a tevékenységeket azzal a céllal hajtják végre, hogy egy másik létesítményt lássanak el 22 (pl. egy hentesüzlet egy étterembe vagy iskolai ebédlőbe húst szállít). Ez esetben a kiskereskedelmi létesítményeket engedélyezni kell. iii. A 853/2004/EK rendelet azonban nem alkalmazandó olyan kiskereskedelmi egységekre, amelyek csak más kiskereskedelmi egységeket látnak el az állati eredetű élelmiszerrel, és ez a nemzeti jog szerint csak marginális, helyi és korlátozott tevékenység 23. Az ezzel a rendelkezéssel élő létesítményeket nem kell engedélyezni. Helyi: az élelmiszert csak a helyi piacra szánják, az ellátott létesítménynek a közvetlen szomszédságban kell lennie A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontja. A többi uniós jogszabály, pl. a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1234/2007/EK rendelet IVX. melléklete B. pontjának 3. alpontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül. A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének e) pontja. A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdésének b) pontja. A 853/2004/EK rendelet 1. cikkének (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontja. HU 10 HU

13 Marginális: a tevékenység az ellátó létesítmény vállalkozásának csak egy kis része, vagy a létesítmény vállalkozásának fő tevékenysége, de abszolút értékben kis mennyiségű élelmiszert érint. Korlátozott: az ellátás csak bizonyos típusú termékeket vagy létesítményeket érint. Az ennek az eltérésnek a végrehajtására irányuló elvekről 2005-ben született megegyezés a tagállamokkal, amelyet belefoglaltak a 853/2004/EK rendelet végrehajtási útmutatójába. Ezeknek a rendelkezéseknek az volt a célja, hogy pl. a hentes el tudjon látni hússal helyi iskolai ebédlőket vagy éttermeket. Sosem volt az a cél, hogy pl. a szupermarketek részesülhessenek ilyen lehetőségben. Értesítés a nemzeti intézkedések tervezeteiről Elvek a) minden nemzeti intézkedés tervezetéről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, b) három hónapos várakozási idő lép életbe, amely alatt a Bizottsághoz észrevételeket lehet küldeni, c) mindegyik tagállamnak és a Bizottságnak is lehetősége nyílik észrevételeket tenni, d) a nemzeti intézkedéseket csak akkor fogadhatják el a tagállamok, ha konszenzus születik róluk. A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárás Minden olyan nemzeti intézkedéstervezet érintett, amelynek célja technikai intézkedések vagy előírások megállapítása (pl. az egyedi eltérésekre (2. fejezet, kivéve a hagyományos jellemzőkkel rendelkező élelmiszerek) vagy a kizárásokra (4. fejezet) elfogadott minden nemzeti intézkedés). A 98/34/EK irányelv szerinti értesítési eljárást a TRIS-rendszer kezeli. A nemzeti intézkedésekről értesítést küldő tagállamoknak a tervezetet a nemzeti kapcsolattartó ponton keresztül kell elküldeniük a Bizottságnak. A 98/34/EK irányelvvel a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik, amely kifejlesztette a TRIS-t, a tagállamok és a Bizottság által az intézkedéstervezetek továbbítására használt szoftvert. A fordításokkal szintén a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság foglalkozik. HU 11 HU

14

15

16

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben