TOD MATISZ állásfoglalás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOD 2014. MATISZ állásfoglalás"

Átírás

1 TOD évi LEGALACSONYABB takarítási szolgáltatási óradíj MATISZ állásfoglalás 2012-től folyamatosan, a MATISZ tagjai kezdeményezésére és aktív közreműködésével, évente meghatározza a tisztítás-technológiai iparban alkalmazandó LEGALACSONYABB takarítási szolgáltatási óradíjat (TOD), és frissíti annak számítási modelljét. A TOD 2014 és a takarítási normák meghatározásával a MATISZ célja továbbra is egy reális, a piac által ígért és vállalt óradíjakkal összhangban álló, azzal összevethető, szakmailag alátámasztható takarítási óradíj (TOD) elismertetése a piaccal, ami - általánosan alkalmazható, - az ajánlatkérői elvárások egyértelmű és pontos meghatározása, - a szakmaiságot, szakmai tudást magában foglaló, - objektív (törvényi és szakmai szabályozáson alapuló), - bővíthető, fejleszthető, rugalmasan alkalmazható ajánlati és bírálati rendszert eredményez. Olyan rendszert, amelyben adott terület specifikumai, pl. szakmai vezetés színvonala, gépesítettség stb. figyelembe vételével az egyes költségelemek módosíthatók, adott projektre alakíthatók. Jelen ismertetőben részletezett modell elválaszthatatlan része egy Excel formátumú táblázat az óradíj számítására. A MATISZ_TOD_számítási segédlet_2014.xlsx nevű fájl 2 munkalapon tartalmazza a számítás részletezését illetve annak összesítését. A TOD-dal kapcsolatos kiemelt szempontok: 1.) Ennek az óradíjnak a kiadása azt a célt szolgálja, hogy deklarálja azt a LEGALACSONYABB óradíjat, mely alatt adott takarítási projektre vonatkozó, ALACSONYABB ajánlati ár elfogadhatósága aggályos, komoly kockázatokat jelent az ajánlatkérőre/megrendelőre, és az ajánlatadóra/szolgáltatóra egyaránt, sőt kérdéses, hogy a számítások alapjául szolgáló feltételek megfelelnek-e a törvényes feltételeknek. 2.) A számítás a legalacsonyabb takarítási óradíjként nem tartalmaz adózás előtti nyereséget. 3.) A 2014 évi TOD figyelembe veszi szakképzetlen munkaerő után, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavallók esetén érvényesíthető adókedvezményt, ami bruttó 100 ezer forintig érvényesíthető. A kedvezmény maximális összege forint/fő. 4.) A szakmai irányítás fedezetére átlagosan 5% került meghatározásra. MATISZ állásfoglalás_2014 LEGALACSONYABB TOD_2014. március 26. 1

2 A MATISZ a mai nappal honlapján megjelenteti a évre vonatkozó, takarítási szolgáltatási óradíjat, amit a gazdasági körülmények, törvényi szabályozók változásainak megfelelően a jövőben folyamatosan aktualizál majd. Véleményét, kérdéseit, javaslatait várjuk az címre. Budapest, március 26. Tisztelettel, MATISZ elnöksége MATISZ állásfoglalás_2014 LEGALACSONYABB TOD_2014. március 26. 2

3 TOD, a LEGALACSONYABB, szolgáltatói nyereséget nem tartalmazó takarítási óradíj ismertetése A MATISZ álláspontja az, hogy a szakmának azt a LEGALACSONYABB költséget kell meghatároznia és a megfelelő fórumokon közzé tennie, amely a törvényi szabályozók figyelembe vételével a legalacsonyabb. Ennek megfelelően a takarítási óradíj az 1 munkaórára vetített takarítási szolgáltatással kapcsolatos LEGALACSONYABB költség. Emellett fontosnak tartjuk a szakma és a megrendelői oldal számára egyértelműen kimutatni, megfogalmazni, rögzíteni azokat a szakmailag, közgazdaságilag indokolt költségelemeket, amelyeket a MATISZ javasol figyelembe venni adott projekt költségkalkulációjánál. (Lsd. MATISZ_TOD_számítási segédlet_2014.xlsx ) A modellben figyelembe vett költségek: - közvetlen és közvetett bérköltség (járulékok, járulékkedvezmény, szabadság, betegszabadság), - szakmai irányítás költsége, - a szükséges tisztítószerek, vegyszerek költségei, - takarító eszközök, -gépek amortizációs költségei, - a projekt- és vállalati költségek. A LEGALACSONYABB költség meghatározásánál a modell nem veszi figyelembe a következő költségtételeket, mert azok mértéke szervezetenként, súlya a takarítandó terület specifikumainak függvényében jelentősen különbözhet: - menedzsment költsége, - logisztika költsége, - munkaerő-biztonság-, munka- és védőruha költsége, - a nyereséget. A fentieknek megfelelően az óradíj kizárólag a minimálbért alkalmazza a modellben. A modell 2 fő részből áll. I. nemzeti törvény vagy ágazati kollektív szerződés által előírt minimális költség, II. a szervezetek saját belátása/a verseny szerint meghatározott költségszint. I. Minimális költség A takarítási óradíj minimális költségét a minimálbér, a szabadság és a betegszabadság, és a kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálat költsége adja, amely költségek kiszámításához a következő összefüggéseket, információkat vettük figyelembe, és feltételezéseket alkalmaztuk: Munkanapok száma Napi munkaórák száma Havi munkaórák száma Havi munkanapok száma 261 mnap/év 8 óra/nap 174 óra/hó MATISZ állásfoglalás: heti 5 munkanap és a fizetett ünnepnapok száma összesen, éves átlagszám 21,75 munkanap/hónap 8 óra/nap x 21,75 nap/hó = 174 óra/hó Munkaórák száma 2088 óra/év Tájékoztató adat, napi 8 munkaórával számolva Éves szabadság Éves betegszabadság, betegállomány 20 nap/év 5 nap/év Törvény által meghatározott minimális alapszabadság ben 20 nap/év. Az ágazatunkban nem ez az általánosan jellemző kötelező szabadság. A megadott 20 nap/év értéket a legalacsonyabb TOD meghatározásának okán javasoljuk. Az érték az adott cég statisztikája alapján módosítható. Piaci információk alapján becsült érték. Adott cég statisztikája alapján módosítható MATISZ állásfoglalás_2014 LEGALACSONYABB TOD_2014. március 26. 3

4 A minimális havi- és óraköltség a fentiek figyelembe vételével: a. Minimálbér Ft/hó 584 Ft/óra b. Járulékok (29,05 %) összesen Ft/hó= x 29,05% 169 Ft/óra c. Szociális hozzájárulási adó kedvezmények (-14,5%, max. 14,500 Ft/hó) max Ft/hó = max x -14,5% -83 Ft/óra d. Közvetlen bérköltség (a+b-c) összesen Ft/hó 669 Ft/óra e. Szabadság idejére a helyettesítés fedezete (20 nap/év/fő) f. Betegszabadság, betegállomány idejére a helyettesítés fedezete (5 nap/év/fő) Ft/hó= Ft x 20 nap/261 munkanap/év Ft/hó= Ft x 5 nap/261 munkanap/év 51 Ft/óra 13 Ft/óra Minimális törvényileg meghatározott bér- és bérjellegű költség (d+e+f) összesen Ft/hó 734 Ft/óra 2014-ben a szakképzetlen munkaerő után, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavallók esetén bruttó 100 ezer forintig érvényesíthető kedvezmény, amely kedvezmény maximális összege forint/fő. Dolgozónként és havonta kell kiszámolni, ezért vállalatonként változik. II. Verseny által meghatározott költség A verseny által meghatározott költségszint meghatározása szervezetenként és ajánlatonként különbözik. Ennek ellenére a MATISZ az óradíj-modellel meg kívánja határozni azt a legalacsonyabb költséget, amivel egy átlagos terület takarítása a legalapvetőbb szakmai vezetés, takarító eszközök, -gépek, tisztító- és kezelőszerek alkalmazásával megoldható. Projektköltségek A szakmai irányítás költsége A MATISZ álláspontja szerint a szakmaiság elfogadtatásának alapfeltétele, hogy a szakma elismerje, hogy szakismerettel rendelkező szakemberek nélkül nem látható el minőségi takarítási szolgáltatás. Ennek megfelelően az óradíj számításakor a következő szakmai feltételeket rögzítettük, mint MATISZ állásfoglalást: Adott projekt teljesítésébe bevont munkavállalói létszám minimum 5 %-a szakképzett munkaerő, vagyis csoportvezető vagy szolgálatvezető. A szakmai irányítás költségének alapja a Ft/hó összegű Minimális törvényileg meghatározott bér- és bérjellegű költség, amire a takarítási óradíj legalacsonyabb költség-modellként létszámtöbblet mellett szakmai bértöbbletet is számít. Költségelem Havi költség Óraköltség Szakmai irányítás költsége összesen Ft/hó= x 5% 37 Ft/óra MATISZ állásfoglalás_2014 LEGALACSONYABB TOD_2014. március 26. 4

5 Anyag- és amortizációs projektköltség A MATISZ, a nullától nagyobb takarítandó alapterületre meghatározta a munkavégzéssel járó minimális költségeket: m 2 alapterületű átlagos irodaterület (irodák+közlekedők+mosdóhelyiségek vegyesen) takarítására megállapított legalacsonyabb költségérték. - legkisebb alapterületre is szükségesnek vélt gép (1 db, Ft/db beszerzési értékű porszívó) és 1 db ablaktisztító szett, 1 db egyvödrös takarító kocsi, és mop (összesen, Ft beszerzési) költségét az abból számított amortizációs költséget, a beszerzési értéket 36 hónapra elosztva, - 1 % karbantartási költséget. Tisztító-, kezelőszer költség Gép- és eszköz amortizáció, 1 % karbantartási költség 4000 Ft / hó / fő Ft/hó= (( Ft Ft)*1/36 hónap) x 1% Anyag- és amortizáció projektköltsége összesen 7211 Ft/hó 41 Ft/óra Munkaerő foglalkoztatásához kapcsolódó költségek A MATISZ kizárólag a foglalkoztatás egészségügyi költségét határozta meg, majd építette be a legalacsonyabb takarítási óradíjba. Piaci információk alapján, átlagos, az ágazatra jellemző fluktuációt figyelembe véve Ft/fő/év, Ft/fő/hó összeggel. Egyéb projektköltségek Adott projektben a szakmai irányítás, az anyag- és amortizációs projektköltség és a munkaerő foglalkoztatásához kapcsolódó költségeken kívül több egyéb (pl. gépjárművek, telefon, logisztika, jóteljesítési biztosíték, veszélyes készítmények alkalmazásának bejelentése, kockázatelemzés) költsége is megjelenhet. A MATISZ álláspontja az, hogy egy adott projekt megvalósítása a felsorolt költségelemek számszerűsítése, figyelembe vétele nélkül közgazdaságilag és szakmailag is aggályos! Vállalati központi költségek A MATISZ álláspontja szerint egy ajánlatnak a bérköltségen, a minimális szakmai irányítás költségén felül tartalmaznia kell adott szervezet vállalati költségeit is, jelen modellben, minimális mértékben. Ennek megfelelően az óradíj-modell tartalmazza a vállalati központi költségeket. (A vállalati költségeknek összhangban kell lennie a vállalat éves számviteli beszámolójának adataival.) A legalacsonyabb költség-modell a vállalati költségek és a projektköltségek közül a munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos és egyéb költségek összes minimális havi költségét Ft-ban határozza meg. REHAB kedvezmény Korlátozottan vehető igénybe, ezért nem tartalmazza számítás. MATISZ állásfoglalás: csökkent munkaképességű munkaerő csak alacsonyabb, a MATISZ normáknak kb. 80 %-ával számolt normájával vehető figyelembe. MATISZ állásfoglalás_2014 LEGALACSONYABB TOD_2014. március 26. 5

6 A verseny által meghatározott költségtételekre számolt havi- és óraköltségek a fentiek figyelembe vételével: Szakmai irányítás költsége összesen Ft/hó 37 Ft/óra Anyag- és amortizáció projektköltsége összesen Ft/hó 41 Ft/óra Munkaerő foglalkoztatásához kapcsolódó projektköltségek Egyéb projekt költség Vállalati költségek összesen Ft/hó 104 Ft/óra Működtetési (projekt- és vállalati) költség összesen Ft/hó 182 Ft/óra A legalacsonyabb takarítási óradíj értéke A MATISZ állásfoglalása szerint az I-II. pontokban megadott költségelemek mellett a következők is részét kell, hogy képezzék a takarítási óradíj-számításnak, de azok adott szervezet egyedi jellegzetességei alapján meghatározható költségelemek, így az iparűzési adó kivételével nem kerültek számszerűsítésre: - kockázati fedezet (szerződéses időre vonatkozó költségnövelő tényezők (infláció, bruttó béremelés, adóváltozás, egyéb) változása, a teljes költségre számolódik, nagyobb, mint nulla), - adózás előtti nyereség, - iparűzési adó (0-2 %, településenként változó, alapja az éves nettó árbevétel, egyszerűsített számítással az összes költségre, kockázati fedezetre számítottuk, átlagszámként alkalmazzuk az 1,5%-ot), - 8 napon túli fizetés költsége. Mindezek alapján a MATISZ legalacsonyabb takarítási szolgáltatási óradíja évben: Bér- és bérjellegű költségek összesen Ft/hó 734 Ft/óra Működtetési (projekt- és vállalati) költség összesen Ft/hó 182 Ft/óra Iparűzési adó, 1,5 % Ft/hó 14 Ft/óra Összesen Ft/hó 929 Ft/óra MATISZ állásfoglalás_2014 LEGALACSONYABB TOD_2014. március 26. 6

7 A takarítási óradíjon belül az egyes költségelemek megoszlása Költségelem %-os arány a teljes költségen belül Bér- és bérjellegű költségek 79,0% Működtetési (projekt- és vállalati) költség összesen 19,5 % Ebből Szakmai irányítás költsége 4,0 % Anyag- és amortizáció projektköltsége összesen 4,5 % Egyéb projekt- és vállalati költségek összesen 11,0 % Iparűzési adó 1,5 % Összesen 100 % A takarítási óradíjat alkotó költség-elemek egymáshoz viszonyított aránya nagyban függ attól, hogy milyen típusú (pl. irodai, egészségügyi vagy üzem, raktár vagy külső terület stb.) takarítási szolgáltatásra vonatkozik, mert a takarítandó terület típusa meghatározza a szolgáltatás során alkalmazott - munkaerő bérszintjét (pl. minimálbér, szakmai minimálbér vagy magasabb bér), - a szakmai vezetés költségszintjét, - gépesítettség, az ezzel járó beruházás, amortizáció költségszintjét, - tisztítószerek, vegyszerek, esetleg fertőtlenítőszerek költségszintjét, - egyéb, pl. technológiai, egészségügyi-, munka- és balesetvédelmi előírások (pl. egészségügyi vagy tisztatér) betartásából adódó költségszintjét, - az elvárható eredmény szintjét. Az óradíj értéke és az azt alkotó költség-nemek egymáshoz viszonyított aránya nem függ a takarítandó terület nagyságától, tagoltságától, összetettségétől. A MATISZ által kialakított TOD modell azt a legalacsonyabb szolgáltatási óradíjat kívánta modellezni, amelytől álláspontja szerint alacsonyabb díjból a hatályos és vonatkozó törvények, jogszabályok betartásával, valamint a szakmai szempontok figyelembe vételével nem megvalósítható a takarítási szolgáltatás. Fontos kitétel, hogy a kalkuláció NEM tartalmaz nyereséget mely a szolgáltatási díj nélkülözhetetlen eleme, annak érdekében, hogy egy gazdasági társaság stabil, kiszámítható gazdálkodást tudjon folytatni, valamint forrást képezzen fejlesztetésekre, képzésekre, stb. A nyereség mértékére a MATISZ jelen állásfoglalásában számszerű javaslatot nem tesz. A modellben részletesen leírt feltételek és költségelemek szükségesek, de nem minden esetben elégségesek. Véleményét, kérdéseit, javaslatait várjuk az címre. Budapest, március 26. A vitaanyagot előkészítette: MATISZ elnöksége MATISZ állásfoglalás_2014 LEGALACSONYABB TOD_2014. március 26. 7

TÖD 2015 2015. évi Takarítási Önköltségi Díj. MATISZ állásfoglalás

TÖD 2015 2015. évi Takarítási Önköltségi Díj. MATISZ állásfoglalás TÖD 2015 2015. évi Takarítási Önköltségi Díj MATISZ állásfoglalás 2012-től folyamatosan, a MATISZ tagjai kezdeményezésére és aktív közreműködésével, évente meghatározta a tisztítás-technológiai iparban

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. sz. melléklet. Kompenzáció számítás módszere

2. sz. melléklet. Kompenzáció számítás módszere 2. sz. melléklet Kompenzáció számítás módszere Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A Díjképzési rendszer elvei és általános követelményei... 5 2.1. Folytonosság, kiszámíthatóság... 5 2.2. Átláthatóság... 6 2.3.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.340/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. január 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal 2011. év A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői

IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 1995, 2010, 2015 Harmadik kiadás Vázlat

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Hatálybalépés napja: 2013. január 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 9023 Győr, Sport u. 4/a. nyilvánosságra hozatala Győr, 2011. szeptember 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.) A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA, ALAPELVEI 1.1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA 1.2. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához

Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához Magyar Energia Hivatal Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142.

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

KIEGÉSZÍÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. ÉV VI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK SPECIÁLIS ELSZÁMOLÁSI RENDSZERE... 6 1.3 A SZÁMVITELI

Részletesebben

A munkavállalókat érintő legfontosabb adóváltozások 2012-től és az elvárt bérek

A munkavállalókat érintő legfontosabb adóváltozások 2012-től és az elvárt bérek Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu A munkavállalókat érintő legfontosabb adóváltozások 2012-től és az elvárt bérek I. A munkaadó által fizetendő tb-járulék ezentúl 27 %-os, változatlan

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Adóellenőrzési Tanácsadó

Adóellenőrzési Tanácsadó Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél 2010. június VI. évfolyam 6. szám A hónap témája Matlné Kisari Erika APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály vezető tanácsos A diákok nyári munkavégzésével összefüggő

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

A KÖLTSÉGTERVEZÉS MÓDSZERTANA

A KÖLTSÉGTERVEZÉS MÓDSZERTANA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar A KÖLTSÉGTERVEZÉS MÓDSZERTANA A SZÁLLODAI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYBAN KONZULENS: KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA FŐISKOLAI

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.121.03.01 Az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím keretében 2009. június Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3

Részletesebben