/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A"

Átírás

1 / w Képviselőt BANUBIA BZABADAUfflC IRODA Budapest 2 3 A U^YcXÍV^éxi.^ Szolgálati találmány KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A Gamma Müvek, Budapest Feltalálók: 6ARKADI AHDRÁS mérnök, ( 50 fi ^ TÓTH Istvánná mérnök, ( 30 fi? ISTÓK Gyula mérnök, ( 20 % ' budapesti lakosok A találmány tárgya olyan kapcsolóüzemű tápegység eugárezennyezettoégniérő berendezés számáig, amely 1,2-1,5 Y-os telepről működve jelzi a készülék működés-készségét, a telep kimerülését, valamint szél- 26S7>35/KAné-

2 Bőséges tápfeszültség* klima ás terhelési viszonyok mellett is biztosítja több kimeneti feszültség stabilitását. A hordozható készülékek használatának egyik nehézsége a telepfeszultség és a működőképesség ellenőrzése* A probléma szokásos megoldása ez, hogy a telepfeszultség egy nyomógomb benyomásával a kijelző műszeren ellenőriehető. Igy a töltöttségi állapotot Is meg lehet becsülni. A kisülés határán lévő telepek jellegzetescége azonban az, hogy néhány percnyi működős során még megfelelőnek mutatkoznak, s a telepfeszultség kritikus érték alá csökkenése a mérés során következik be 9 és ez a-mért érték meghamisítását eredményezi. Egy másik lehetséges megoldás EZ, hogy a megfelelő telepfeszultség meglétét egy lámpa, vagy LED dióda kigyulladása jelzi; ha a fényforrás kialszik, telepet kell cserélni. Az állandó terhelés azonban, ha a műszer áramfelvétele különben igen kicsi, erősen megrövidíti a készulék működési idejét. Ezen kivül a figyelmeztető időszak hiánya lehetetlenné teszi a telepcserére való felkészülést. Egy harmadik szokásos megoldás a telep kimerülésekor bekapcsolja a készüléket mintegy "lesüketitl" azt. A "0"-kijel2és oka azonban nem mindig egyértelmű, amellett a figyelmeztető Időszak Itt is hiányzik.

3 Lehetséges megoldás az io f hogy e telep kimerülését egy fényforrás kigyullad ás ával vagy pislogásával jelzik* Ez általában bonyolult elektronikát kiván, ezenkívül itt sincs figyelmeztető időszak* A hordozható készülékek használatának másik nehézsége az elektromos telepek és akkumulátorok azon sajnálatos tulajdonsága, hogy azonos tárolt energia mellett a cellák számát növelve, a éelep s^lya ls nő* Mivel a használatos cellák kapocsfészültsége 1,3-1,5 V, és az elektronikus berendezések működtetéséhez szokásosan szükséges feszültség 6-9 V, a készülékek táplálására 4-7 sorbakapcsolt cella szükséges* A cellák kapocsfészültsége, töltési végfeszültsége, kapacitása, belső ellenállása, töltöttségi állapota azonban egyedenként különbözhet* így az alacsony fajlagos energiatartalmon kívül a eorbakapcsolt telepek hibája az is, hogy a lsggyengébb rész határozza meg az egész sor tulajdonságait* A fenti problémák elkerülésére célszerű egyetlen cellát telepként felhasználni és kapcsolőtlzemu tápegységgel előállítani a berendezés működéséhez szükséges feszültségeket* Ez főként ott célszerű, ahol a szokásos 6-9 V eem lenne elég, illetve kettő, vagy több tápveszültségre van ezűkség* Az ed&ig ismertetett probléma megoldásának megvalósítására többféle tápegység is ismert* A leg-

4 - 4 - egyszerűbb egy hagyományos záróuzemü vagy ellenutemü transevertert alkalmazni, 6B a kimenő feszültségeket stabilizálni* Ennél a megoldásnál a hatásfok igen rossz, főleg a nagyfeszültségű stabilizátorok működéséhez szükséges teljesítmény miatt* Egy másik megoldást ismertet a Sleroens- Schaltbeisplele 1975/76 évkönyv, 168. oldalán. Ae alkalmazási pá Ida igen kis teljesítményre van tervezve, de megvalósíthat6 nagyobb texhelhetőségu változata is. A szélsőséges klima, a terhelési viszonyok és a szélső telepfeszültség melletti biztos berezgés gzónban csak úgy állítható be, ha a terhelésnélkuli áramfelvételt Jelentősen megnöveljük. Márpedig a szennyezettségaérők normális esetben, ha a sugárszint alacsony, igen kis - terhelést jelentenek, és a tápegység hatásfoka éppen ekkor rossz* A másik hiba, hogy a nagyfeszültségű rész magas sugérszintnől jelentkező rövidzár-szerli terhelése leállítja a rezgést, és igy & kisebb tápfeszültségek Is megszűnnek* Ezen klvtil a rövidzár megszűntekor az újraindulás bizonytalant A fentleken kivul számos kapcsolóüzemű tápegység ismert, amelyek az impulzusszélesség szabályozásával stabilizálják & kívánt kimenőfeszültoéget* Ezekre la jellemzők a felsorolt problémák, tehát a rossz hatásfok alacsony terhelés mellett, és a ^rövidzáráéra történő leállás*

5 Ismert ol^ort kapcoolóüzemu tápegység is, amelybon a kimenetről szabályozott át eresztő-tranzisztoros stabilizátor szolgáltatja a tranazverter tápfeszültségét. Ennél jobb lehet az alacsony terhelés melletti hatásfok, de a rövidzárszerü terhelés hatása még az újraindul ác problémája továbbra since megoldva, A találmány szerinti megoldásnak megfelelő berendezés segítségével a felsorolt problémákat kívánjak megoldani, mégpedig ugy, hogy - ^ a berendezés bekapcsolásakor a kijelző LED dióda világítani kezd, majd ha a berendezés működőképes, kialszik)- - Sj^. ha a mérés során a telep a kimerülés határáig kisul, a LED dióda villogni kezd. Ekkor még a mérés befejezhető, de hamarosan teleposere szükséges; ha a LED dióda villogása folyamatos égésre változik, a műszer már csak becslésre alkalmas, szükséges az azonnali telepcsere. A készülék szélsőséges telepfeszültség és klíma viszonyok mellett Is biztonságosan működik, és a sugárszennyezettségoárő műszer a végkitérést sokszorosan meghaladó sugárszint mellett sem "süketül le". A találmányt a leíráshoz mellékelt rajzok segítségével részletesen is megmagyarázzuk. A ragzok közül az

6 1. ábra a bcrendezúe általános kapcsolási elrendezését, a 2. ábra a fő szerkezeti egységeken belüli kapcsolási elrendezés elvi vázlatét mutatja be. A találmány ezerinti megoldásnak megfelelő berendezés lényegében három fő részből áll, éspedig egy önmagában ismert, kollektorkimenetű áteresztő I tranzisztoros stabilizátorból, egy U feszültségátalakitéból - amelynek szerkezeti felépítése szintén ismert, végül egy XII telepkimerulés jelzőből, amelynek a találmány szerinti kapcsolását, valamint az első két egységgel való kapcsolatát teljes részletességgel ismertetjük, mig az első két fő-egységre csak olyan mélységig térünk ki, amennyiben arra a kapcsolási elrendezés ismeretéhez szükség van. Az áteresztő X tranzisztoros stabilizátor a Dl, D2 diódákból, T^, Tg, T^ tranzisztorokbél, Bg, E^ ellenállásokból, C^, Cg kondenzátorokbél és P^ potenciométerből, valamint egy L14 Zener diódából van felépítve. A stabilizátor különlegessége azonban az, hogy két helyről is vissza van csatolva, mégpedig egyrészt közvetlenül a D if Dg diéda^j^ft-yiásdt 2.ábra/ áteresztődére!*- zisztor kollektoráról, amely megakadályozza a kimenőfesztiltség 1,3 V fölé történő növekedését és igy a tranozverter rcteszelődését, másrészt & II feszültségétalakitó 6 V-os

7 7 kimenetéről t a D14 Zener diódén keresztül, amely a bekapcsolási tranziens lejátszódása után a stabilizátor kimenőfészültségét ugy állítja be, hogy a 6 V-os kimeneten e terhelésváltozások ellenére a feszültság állandó maradjon. A kollektorkimenetü stabilizátor használata azért célszerű, mert e/ az áteresztő elemen eső feszültség az telítési feszültségre le lecsökkenhet, ami az adott terhelés mellett kb. 150 my. így a telep kezdődő kimerülésekor is még biztonságosan működik a rendszer és kicsi az áteresztő elem disszipációja is. b/ A stabilizátor hibajel-erősitése eredendően igen nagy, Így járulékos elemek nélkül is pontosan tartja a kimenőfeszültséget és a hibajelerősitő okozta terhelés Is kicsi. A II feszültségátalakitó egy - önmagában szintén ismert - együtemü transzvertérből, a hozzátartozó egyenirányító és szűrőegységekből áll. A feszültségátalakitó tranbfeformátora négy tekercset, mégpedig az Hl primér-tekercset, az N2 visszacsatoló tekercset * az H3 kisfeszültségű tekercset és az 54 nagyfeszültségű tekercset tartalmazza* A rendszer jellegzetességei hogy jóllehet csak az 33 kisfeszültségű tekercs kimenőfeszültsége - feszült-

8 ségkétszerezés után - van stabilizálva, a szoros csatolás ás a szimmetrikus terhelés miatt az H4 nagyfeszültségű tekercs feszültségháromazorozott kimenete is közel állandó. A II fessultségátalakitó +6V, -3V, +400 T egyen és 6 Vpp váltófeszültséget szolgáltat a többi áramkörnek. A fesztiltségátalakité egyébként a már emiitett transzformátoron kívül - C3# C4» C5, 06, C7, C8* C9 konenzátoxokkal, H3 ellenállássalj, T4 tranzisztorral és D3» 4, D5, D6 # D7, DO van felépítve. A Hl telepkimerillés jelző áramkör több funkciót is ellát. Felépítése a következő: Az áramkörben lévő 2?5 tranzisztor bázisa egyrészt egy D12 Zener dióda katódjára, másrészt egy P2 potenciométerre csatlakozik. A D12 Zener dióda anódje a II feszültségátalaklté -3V feszültbégü pontjára, mig a P2 potenciométer egy P13 dióda,katódjára, s ez utóbbinak anódja egy R6 ellenállásún át az I tranzisztoros stabilizátor bemenetére, illetve leágazásból a T5 tranzisztor emitterére csatlakozik. A T5 tranzisztor emit tere összg van kötve egy további 16 tranzisztor emitterével és az R6 ellenálláson át a telep pozitiv sarkával; a T5 tranzisztor kollektora a T6 tranzisztor bázisára, és egy R5 ellenálláson át a földre, a telep negatív serkára csatlakozik, mig a T6 tranzisztor kollektora a sorosan kötött D10, D9 diódákon Ós egy CIO kondenzátoron keresztül a transzverter

9 S2 ldlefesailltsésii tekercsének nem földelt 5 pontjára vanfestve*a CIO kondenzátor 6c a D3 dióda közös pontjára csatlakozik egy Dll LED-dióda enódja. A DU 1EDdióda katód ja a 3J6 tranzisztor emitterére von kötve* A kollektor kimenetű stabilizátor El tranzisztorának bázisa kőt helyről is vissza van csatolva egyrészt közvetlenül a Dl, D2 diódákon keresztül a 33 tranzisztor kollektoráról, másrészt a II feszültségátalakffctó +6 V-os kimenetéről a 14 Zener diódán keresztül* Amikor a műszert bekapcsoljuk a 2)11 LED-dióda 2-4 mp-re bekapcsolódik, majd kialszik és igy jelzi a berendezés működőképességét. A berendezés folyamatos működése során, - amikor a telep kezd kimerülni, a 2)11 LSD-dióda pislogni kezd, de ekkor a berendezés még pontosan működik* Ha bekapcsolódáskor a Dll LED-dióda tel sem villan, a telep teljesen kimerült, vagy hibás a berendezés, A 35 tranzisztor méri a. telep pozitiv sarka és a transzverter -3 V-os kimenete közti feszültséget. Ha ennek a feszültségnek értéke a Pg potencioiaáterrel előre beállított érték alá csökken, a T5 tranzisztor lezár, igy a T6 tranzisztor nyitéirányú bázieáramot kap, ezért vezetni kezd, a T6 tranzisztoron, majd a D9, D10 dlóttákon keresztül kisüti a 6 p-p váltófeszült- ségre kapcsolt CIO kondenzátort, amely a DU led-diódán keresztül töltődhet*

10 Igy a Dll LED-diódán már folyhat áram és az világítani fog, A kát tranzisztor emitterével sorbakapcsolt Rg ellenállás hatására a mérőtranzisztor átkapcsolása meredekké válik. A tranzisztoron átfolyó kisütő áram hatására ugyanis az Eg ellenálláson eső feszültség megnő, a tranzisztorral mért feszültség tovább csökken, Így az meredeken kikapcsol. A Dll LED-dióda kialvását ezután mindhárom blokkon keresztül ható bonyolult visszacsatolás okossá, ha még elegendően magas a tel.epfeszultség. A Dll- XEDdióda ugyanis a transzverter H^téSercse váltófeszültségéből jut energiához. A terhelés hatására azonban es a feszültség lecsökken, igy csökken a 6 V egyenfeszültség is. A visszacsatolás azonban ezt nem engedi* megc irm.vtlxl-ifcá ^Vcb i növekedik az Ijblokk kimeneti feszültsége. Ez csak az árarakorláttal és a pufferkondenzátor nagyságával meghatároaott gyorsasággal tud változni. Hő az tekercsben indukált csúcsfeszültség is és igy megnő, negatívabb lesz a -3 V-os feszültség, mivel ennek terhelése és igy folyási szöge Is jóval kisebb mint a 6 V-os kimenethez tartozó kétszerezőé* A tranzisztoros érzékelő viszont a pözltiv telepfeszültség ós a -3 V különbségét méri, B mert ez megnő, a T^ tranzisztor újra vezetni kezd. A Tg translator lezár és igy b D^ LED-diódán sem tud több töltőáram folyni* A Pj^ LED-dióda okozta terhelés megeeü-

11 11 - nésekor a ~3 V-os feszültség visszaáll eredeti értőkére, a igy újra indul a folyamat. A led-dlóda bekapcsolási Idejét a 6 V-os G3 pufifárkondenzátor és ennek a terhelése» a hlbajel-erősit6 érzékenysége, a stabilizátor árankorlátáa ős pufferkondenzátora, a soros Rg ellenállós» valódint a telepfeszllltség szabja meg. A kikapcsolás! idő szintén a texepíeszültaégtél, az Rg ellenállástól, és a -3 V-os fesztixtsőg C9 ^ft^fekondenzátorától és terhelésétől függ, A LSD dióda villogása alatt a 6 V-os feszültség csak ± 10 mv-ot a -3 V-oe + 20 mv-ot, & 4O0 V-oa pedig av-ot változik. A P 2 potenelóméterrel dili that juk be & LED dióda vlllogási szintjét. Ha a telepfeszttltség már olyan alacsony, hogy a stabilizátor kimenetén nem tud a feszültség a szükséges mértékbfta megnövekedni, e LED dióda folyamatosan ég. A találmány alkalmazásának "eredményeként lényegesen egyszerűbbé vált a sugárszennyezetteégntérs működésének ellenőrzése. Szakképzetlen személyek ssámára Is egyértelmű és figyelem-felkeltő a villogó jelzés. Ezenkívül a szélsőséges klima és sugárzásáxlóaág ellenére a készülék egyetlen Góliát-elemmel több mint 1Ö0 áráig képes üzemelni. Így a készülék súlya le léi& egesen kisebb lehet & hasonló berendezésekénél.

12 12 - Szabadalmi igénypontok 1» KUlönlogoe kapcdolóuaemu tápegység több etabil tápfeszültséget igénylő BugárszennyezettBégmérŐ mtiozcr számára* amely kollektorkimenetű, áteresztő tran- C- t- ^ kl^alizszkí-fi zisztorog stabilizátor^^ feszultségátalakltóból /II/ és telepkimerttlés jelzőáramkörből /XIX/ áll, azzal j e l l e m e z v e, hogy o telepkimorulést jelző áramkörbe épített tranzisztor /%5/ bázisa egyrészt Eenor-dióda /D12/ katódjára, másrészt potenciométerrel /P2/ csatlakozikj a Zenesvdiódo /D12/ «édja a feosiiltségátalakitő /II/ 3 V feszültségű pontjára, mig a potenciométer /P2/ dióda /Dl2/ katódjára, s ez utóbbi anódja ellenállásira /H6/ át a tranzisztoros stabilizátor bemenetére, illetve az emiitett tranzisztor /T5/ emltterére csatlakozik, e ugyanezen emitter további tranzisztor /T6/ emitterével és ellenálláson /Ró/ át a telep pozitív sarkával van öeszekötvej a tranzisztor /3?5/ kollektora további tranzisztor /T6/ bázisára és ellenálláson /R5/ keresztül a földre, a telep negatív sarkára van kötve, mig a tranzisztor /T6/ kollektora sorosan kapcsolt diódákon /D10, D9/ és kondenzátoron /CIO/ keresztül a feszültségátalakitó klefeszliltségu tekercsének /H3/ nem földelt pontjára /5/ csatlakozik} a kondenzátor /CIO/ és a dióda /D9/ közös pontjára led-dióda /Dll/ anódja van kötve, mig katódja a tranzisztor /2&/ emltterére csatlakozik*

13 - 13-2* Az 1, igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kollektor kimenőtu stabilizátor /!/ tranzisztorának /XI/ bázisa egyrészt közvetlenül, diódákra /Dl, D2/ keresztül további tranzisztor /I3/ kollektorár él, máoiiszt e berendezés feszultségátalakitéjáaak /IX/ +G V-oü kimenetéről fcenerdiédán /D14/ kcrosztul van visszacsatolva* A meghatalmazotti. n X t-vtii

14 >kk GAMMA MO VEK 2/1 / /S \ V / V / -O -Ö

15 GAMMA MŰVEK -47 c a ih / L 2/2 v. a.t _Q -Ó rsi - i : * - m J J - :,.. " : --If, : ví : Dcny#i /

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA H í ( ' J.iÜZ Taj. rr-f Képviselő: DAHUBIA SZABADALMI IRODA Budapest a /f MÜ - ( ;. f'.'.(/o Díj Szolgálati találmány EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Tranzisztoros erősítő vizsgálata Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Mi az emitterkövető kapcsolás 3 jellegzetessége a földelt emitterűhöz

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA 5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA BMF-Kandó 2006 2 A mérést végezte: A mérés időpontja: A mérésvezető tanár tölti ki! Mérés vége:. Az oszcillátorok vizsgálatánál a megadott kapcsolások közül csak egyet

Részletesebben

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Elektronika 2 7. Előadás Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - B. Carter, T.R. Brown: Handbook of Operational Amplifier Applications,

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) Félévi követelmények és beadandó feladatok ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) tárgyból a Villamosmérnöki szak levelező tagozat hallgatói számára Óbuda Budapest, 2005/2006. Az ELEKTRONIKA I. tárgy témaköre: Az

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok 1 Felhasznált irodalom 1. Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola: Érettségi tételek (5.B, 20.B) 2.

Részletesebben

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS (11) (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztályjelzet: A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22.

SZABADALMI LEÍRÁS (11) (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztályjelzet: A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22. (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS (11) 183584 SZOLGALATI TALÁLMÁNY A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22. (21) 2739/81 Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZO3 G 01 T 1/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás A tranzisztor felfedezése A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET) 1 Felhasznált irodalom Sulinet Tudásbázis: Unipoláris tranzisztorok Electronics Tutorials: The MOSFET CONRAD Elektronik: Elektronikai

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris. Alapkapcsolások (Attól függően, hogy a tranzisztor három csatlakozási pontja közül melyiket csatlakoztatjuk állandó potenciálú pólusra, megkülönböztetünk): földelt emitteres földelt bázisú földelt kollektoros

Részletesebben

1. ábra A Colpitts-oszcillátor, valamint közös drain-ű változata, a Clapp-oszcillátor

1. ábra A Colpitts-oszcillátor, valamint közös drain-ű változata, a Clapp-oszcillátor A tárgyalandó oszcillátortípusok a hárompont-kapcsolásúak egyik alcsoportja, méghozzá a a Colpitts-oszcillátor földelt kollektoros (drain-ű, anódú), valamint földelt emitteres (source-ű, katódú) változatai.

Részletesebben

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Segédlet az Irányítástechnika I.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 3. rész egyetemi docens - 1 - DC motorvezérlés H-híd: +V r Motor mozgatás előre Motor mozgatás hátra Fékezés Szabadonfutás a vezérlés függvényében UL LL + Ø - UR LR

Részletesebben

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika Oszcillátorok 8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Kapcsolási vázlat: Az ábrán egy kisjelű univerzális felhasználású tranzisztor (tip: 2N3904) köré van felépítve egy egyszerű, pár alkatrészből álló erősítő áramkör.

Részletesebben

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA 11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy

Részletesebben

Nagyáramú, nagy pontosságú rövidzár védett feszültség stabilizátor Solti István HA5AGP

Nagyáramú, nagy pontosságú rövidzár védett feszültség stabilizátor Solti István HA5AGP Nagyáramú, nagy pontosságú rövidzár védett feszültség stabilizátor Solti István HA5AGP Már sok féle feszültség stabilizátor megoldással találkoztunk e lap hasábjain, most ezt egy újabbal gyarapítanám.

Részletesebben

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználja

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0 Logikai áramkörök Feszültségszintek A logikai rendszerekben az állapotokat 0 ill. 1 vagy H ill. L jelzéssel jelöljük, amelyek konkrét feszültségszinteket jelentenek. A logikai algebrában a változókat nagy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok Gingl Zoltán, Szeged, 2016. 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 1 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 2 Egyenirányító (rectifier) Mint egy szelep deális dióda Nyitó

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők Gingl Zoltán, Szeged, 06. 06.. 3. 7:47 Elektronika - Műveleti erősítők 06.. 3. 7:47 Elektronika - Műveleti erősítők Passzív elemek nem lehet erősíteni, csi jeleket kezelni erősen korlátozott műveletek

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt!

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt! Mennyi töltés halad át egy tranzisztoron, ha rajta 10 óráig 2 ma áram folyik? Hány db elektront jelent ez? Az 1,2 ma nagyságú áram mennyi idő alatt szállít 0,6 Ah töltésmennyiséget? Egy tranzisztoros zsebrádió

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

feszültség konstans áram konstans Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Egyszerű feszültség és áramszabályozó Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 10. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAOYAft KÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 182523 Bejelentés napja: 1979. V. 25. (MA 3159) N«mzetkOzi oiztíüyozáj: NSZO S : G 01 T 1/115 Közzététel napja: 1983. IV. 28. OBSZAGOS TALÁLMÁNYI

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Erősáramú elektrotechnikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90C Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M. "59-29-71-I" pr.sz. 1964. n~vember

E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M. 59-29-71-I pr.sz. 1964. n~vember E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M ~ l.. "59-29-71-I" pr.sz. 1964. n~vember TARTALOMJEGYZÉK Oldal l./ ÁLTAI1ÁNOS LE I-RÁS 2./ MÜSZAKI ADATOK 3./ MÜKÖDÉSI ELV 3.1 A készülék főbb részei 3.2 A

Részletesebben

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány A DIÓDA. A dióda áramiránytól függı ellenállású alkatrész. Az egykristály félvezetı diódákban a p-n átmenet tulajdonságait használják ki. A p-n átmenet úgy viselkedik, mint egy áramszelep, az áramot az

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások 1 Felhasznált irodalom Torda Béla: Bevezetés az elektrotechnikába 2. F-alpha.net: The Multivibrator P. Falstad: Circuit

Részletesebben

Beütésszám átlagmérő k

Beütésszám átlagmérő k Beütésszám átlagmérő k A beütésszám átlagmérők elsősorban a radioaktív sugárforrások intenzitásának ellenőrzésére és mérésére szolgálnak Természetesen használhatjuk más jeladók esetében is, amikor például

Részletesebben

Mûveleti erõsítõk I.

Mûveleti erõsítõk I. Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú

Részletesebben

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata. El. II. 4. mérés. 1. Áramgenerátorok bipoláris tranzisztorral A mérés célja: Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Részletesebben

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató VIDUE RXP2S220 Üzembe helyezési útmutató TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS... 3 JELLEMZŐK... 3 A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA... 3 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN... 4 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ

Részletesebben

A LEGO modellek el készítése és használata

A LEGO modellek el készítése és használata A LEGO Napelem A LEGO modellek el készítése és használata A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a napelemet szembe helyezzük a fényforrással. Minél nagyobb a fény intenzitása, annál több elektromosságot

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

Műszaki leírás MDCU-05D. Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez

Műszaki leírás MDCU-05D. Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez D Műszaki leírás MDCU-05D Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. 03.08. 01 DCULS3208/-D 1 1. A kezelőegység szolgáltatásai: Az MDCU-05B típusú asztali diszpécser kezelőegység

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák A CMOS inverter, alapfogalmak működés, számitások, layout CMOS kapu áramkörök

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek Gingl Zoltán, Szeged, 05. 05.09.9. 9:4 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek 05.09.9. 9:4 Elektronika - Alapok 4 A G 5 3 3 B C 4 G Áramköri elemek vezetékekkel összekötve Csomópontok Ágak (szomszédos

Részletesebben

Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz

Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz 2007. dr. Kloknicer Imre laborvezet 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Mérések 2.1 1. sz. mérés (dióda, Zener dióda) 2.2 2. sz. mérés

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760A Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...

Részletesebben

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os YD803A/B R1-R2=150K Thyristor SCR MCR100-6 vagy UTC PCR406-6 G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

Részletesebben

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Műholdfedélzeti energia ellátás Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 3. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

Led - mátrix vezérlés

Led - mátrix vezérlés Led - mátrix vezérlés Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. Led mátrix vezérlő felépítése: Mátrix kijelzőpanel Mikrovezérlő panel Működési elv: 1) Vezérlőpanel A vezérlőpanelen található a MEGA8

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás 1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! gerjedés Bode hurokerősítés nem-invertáló db pozitív visszacsatolás követő egységnyi Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát!

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 54 523 01 0000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008 (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 1 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 1 3. NYOMÓGOMBOK MŰKÖDÉSE... 2 4. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 2 5.

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom  Alkalmazandó műszerek Tápegység tervezése Bevezetés Az elektromos berendezések működéséhez szükséges energiát biztosító források paraméterei gyakran különböznek a berendezés részegységeinek követelményeitől. A megfelelő paraméterű

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Tápegység R-104 katonai rádió adó-vevőhöz Solti István HA5AGP

Tápegység R-104 katonai rádió adó-vevőhöz Solti István HA5AGP Tápegység R-104 katonai rádió adó-vevőhöz Solti István HA5AGP A Rádiótechnika Évkönyv 2001. évi számában bemutatásra került a honvédségtől kiselejtezett R-104 rövidhullámú rádió adó-vevő készülék, amely

Részletesebben

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások 1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni.

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR Szegedi Péter mérnök százados egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti Rendszerek

Részletesebben

SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7.

SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7. SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7. Mottó: Ha a mérési eredmények nem egyeznek az irodalmi adatokkal, akkor a mérőkészülékben,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 2 3. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 4. SPECIÁLIS HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 5.

Részletesebben

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Mihalik Gáspár - Szabó Tamás 2009. október 14. 1. Bevezetés Az elektronikus áramkörök m ködtetéséhez 5-10% pontossággal el állított egyenfeszültség kell, ami a küls körülmények

Részletesebben

sz. mérés (négypólus)

sz. mérés (négypólus) 14 2.4 4. sz. mérés (négypólus) 4.10 Négypólus paraméterek mérése, T kapcsolás (4.10-3 ábrától a 4.10-11 ábráig) 10. ábra A jegyzetben általánosan tárgyaltuk a négypólusokat, a mérend T típusú négypólus

Részletesebben