/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A"

Átírás

1 / w Képviselőt BANUBIA BZABADAUfflC IRODA Budapest 2 3 A U^YcXÍV^éxi.^ Szolgálati találmány KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A Gamma Müvek, Budapest Feltalálók: 6ARKADI AHDRÁS mérnök, ( 50 fi ^ TÓTH Istvánná mérnök, ( 30 fi? ISTÓK Gyula mérnök, ( 20 % ' budapesti lakosok A találmány tárgya olyan kapcsolóüzemű tápegység eugárezennyezettoégniérő berendezés számáig, amely 1,2-1,5 Y-os telepről működve jelzi a készülék működés-készségét, a telep kimerülését, valamint szél- 26S7>35/KAné-

2 Bőséges tápfeszültség* klima ás terhelési viszonyok mellett is biztosítja több kimeneti feszültség stabilitását. A hordozható készülékek használatának egyik nehézsége a telepfeszultség és a működőképesség ellenőrzése* A probléma szokásos megoldása ez, hogy a telepfeszultség egy nyomógomb benyomásával a kijelző műszeren ellenőriehető. Igy a töltöttségi állapotot Is meg lehet becsülni. A kisülés határán lévő telepek jellegzetescége azonban az, hogy néhány percnyi működős során még megfelelőnek mutatkoznak, s a telepfeszultség kritikus érték alá csökkenése a mérés során következik be 9 és ez a-mért érték meghamisítását eredményezi. Egy másik lehetséges megoldás EZ, hogy a megfelelő telepfeszultség meglétét egy lámpa, vagy LED dióda kigyulladása jelzi; ha a fényforrás kialszik, telepet kell cserélni. Az állandó terhelés azonban, ha a műszer áramfelvétele különben igen kicsi, erősen megrövidíti a készulék működési idejét. Ezen kivül a figyelmeztető időszak hiánya lehetetlenné teszi a telepcserére való felkészülést. Egy harmadik szokásos megoldás a telep kimerülésekor bekapcsolja a készüléket mintegy "lesüketitl" azt. A "0"-kijel2és oka azonban nem mindig egyértelmű, amellett a figyelmeztető Időszak Itt is hiányzik.

3 Lehetséges megoldás az io f hogy e telep kimerülését egy fényforrás kigyullad ás ával vagy pislogásával jelzik* Ez általában bonyolult elektronikát kiván, ezenkívül itt sincs figyelmeztető időszak* A hordozható készülékek használatának másik nehézsége az elektromos telepek és akkumulátorok azon sajnálatos tulajdonsága, hogy azonos tárolt energia mellett a cellák számát növelve, a éelep s^lya ls nő* Mivel a használatos cellák kapocsfészültsége 1,3-1,5 V, és az elektronikus berendezések működtetéséhez szokásosan szükséges feszültség 6-9 V, a készülékek táplálására 4-7 sorbakapcsolt cella szükséges* A cellák kapocsfészültsége, töltési végfeszültsége, kapacitása, belső ellenállása, töltöttségi állapota azonban egyedenként különbözhet* így az alacsony fajlagos energiatartalmon kívül a eorbakapcsolt telepek hibája az is, hogy a lsggyengébb rész határozza meg az egész sor tulajdonságait* A fenti problémák elkerülésére célszerű egyetlen cellát telepként felhasználni és kapcsolőtlzemu tápegységgel előállítani a berendezés működéséhez szükséges feszültségeket* Ez főként ott célszerű, ahol a szokásos 6-9 V eem lenne elég, illetve kettő, vagy több tápveszültségre van ezűkség* Az ed&ig ismertetett probléma megoldásának megvalósítására többféle tápegység is ismert* A leg-

4 - 4 - egyszerűbb egy hagyományos záróuzemü vagy ellenutemü transevertert alkalmazni, 6B a kimenő feszültségeket stabilizálni* Ennél a megoldásnál a hatásfok igen rossz, főleg a nagyfeszültségű stabilizátorok működéséhez szükséges teljesítmény miatt* Egy másik megoldást ismertet a Sleroens- Schaltbeisplele 1975/76 évkönyv, 168. oldalán. Ae alkalmazási pá Ida igen kis teljesítményre van tervezve, de megvalósíthat6 nagyobb texhelhetőségu változata is. A szélsőséges klima, a terhelési viszonyok és a szélső telepfeszültség melletti biztos berezgés gzónban csak úgy állítható be, ha a terhelésnélkuli áramfelvételt Jelentősen megnöveljük. Márpedig a szennyezettségaérők normális esetben, ha a sugárszint alacsony, igen kis - terhelést jelentenek, és a tápegység hatásfoka éppen ekkor rossz* A másik hiba, hogy a nagyfeszültségű rész magas sugérszintnől jelentkező rövidzár-szerli terhelése leállítja a rezgést, és igy & kisebb tápfeszültségek Is megszűnnek* Ezen klvtil a rövidzár megszűntekor az újraindulás bizonytalant A fentleken kivul számos kapcsolóüzemű tápegység ismert, amelyek az impulzusszélesség szabályozásával stabilizálják & kívánt kimenőfeszültoéget* Ezekre la jellemzők a felsorolt problémák, tehát a rossz hatásfok alacsony terhelés mellett, és a ^rövidzáráéra történő leállás*

5 Ismert ol^ort kapcoolóüzemu tápegység is, amelybon a kimenetről szabályozott át eresztő-tranzisztoros stabilizátor szolgáltatja a tranazverter tápfeszültségét. Ennél jobb lehet az alacsony terhelés melletti hatásfok, de a rövidzárszerü terhelés hatása még az újraindul ác problémája továbbra since megoldva, A találmány szerinti megoldásnak megfelelő berendezés segítségével a felsorolt problémákat kívánjak megoldani, mégpedig ugy, hogy - ^ a berendezés bekapcsolásakor a kijelző LED dióda világítani kezd, majd ha a berendezés működőképes, kialszik)- - Sj^. ha a mérés során a telep a kimerülés határáig kisul, a LED dióda villogni kezd. Ekkor még a mérés befejezhető, de hamarosan teleposere szükséges; ha a LED dióda villogása folyamatos égésre változik, a műszer már csak becslésre alkalmas, szükséges az azonnali telepcsere. A készülék szélsőséges telepfeszültség és klíma viszonyok mellett Is biztonságosan működik, és a sugárszennyezettségoárő műszer a végkitérést sokszorosan meghaladó sugárszint mellett sem "süketül le". A találmányt a leíráshoz mellékelt rajzok segítségével részletesen is megmagyarázzuk. A ragzok közül az

6 1. ábra a bcrendezúe általános kapcsolási elrendezését, a 2. ábra a fő szerkezeti egységeken belüli kapcsolási elrendezés elvi vázlatét mutatja be. A találmány ezerinti megoldásnak megfelelő berendezés lényegében három fő részből áll, éspedig egy önmagában ismert, kollektorkimenetű áteresztő I tranzisztoros stabilizátorból, egy U feszültségátalakitéból - amelynek szerkezeti felépítése szintén ismert, végül egy XII telepkimerulés jelzőből, amelynek a találmány szerinti kapcsolását, valamint az első két egységgel való kapcsolatát teljes részletességgel ismertetjük, mig az első két fő-egységre csak olyan mélységig térünk ki, amennyiben arra a kapcsolási elrendezés ismeretéhez szükség van. Az áteresztő X tranzisztoros stabilizátor a Dl, D2 diódákból, T^, Tg, T^ tranzisztorokbél, Bg, E^ ellenállásokból, C^, Cg kondenzátorokbél és P^ potenciométerből, valamint egy L14 Zener diódából van felépítve. A stabilizátor különlegessége azonban az, hogy két helyről is vissza van csatolva, mégpedig egyrészt közvetlenül a D if Dg diéda^j^ft-yiásdt 2.ábra/ áteresztődére!*- zisztor kollektoráról, amely megakadályozza a kimenőfesztiltség 1,3 V fölé történő növekedését és igy a tranozverter rcteszelődését, másrészt & II feszültségétalakitó 6 V-os

7 7 kimenetéről t a D14 Zener diódén keresztül, amely a bekapcsolási tranziens lejátszódása után a stabilizátor kimenőfészültségét ugy állítja be, hogy a 6 V-os kimeneten e terhelésváltozások ellenére a feszültság állandó maradjon. A kollektorkimenetü stabilizátor használata azért célszerű, mert e/ az áteresztő elemen eső feszültség az telítési feszültségre le lecsökkenhet, ami az adott terhelés mellett kb. 150 my. így a telep kezdődő kimerülésekor is még biztonságosan működik a rendszer és kicsi az áteresztő elem disszipációja is. b/ A stabilizátor hibajel-erősitése eredendően igen nagy, Így járulékos elemek nélkül is pontosan tartja a kimenőfeszültséget és a hibajelerősitő okozta terhelés Is kicsi. A II feszültségátalakitó egy - önmagában szintén ismert - együtemü transzvertérből, a hozzátartozó egyenirányító és szűrőegységekből áll. A feszültségátalakitó tranbfeformátora négy tekercset, mégpedig az Hl primér-tekercset, az N2 visszacsatoló tekercset * az H3 kisfeszültségű tekercset és az 54 nagyfeszültségű tekercset tartalmazza* A rendszer jellegzetességei hogy jóllehet csak az 33 kisfeszültségű tekercs kimenőfeszültsége - feszült-

8 ségkétszerezés után - van stabilizálva, a szoros csatolás ás a szimmetrikus terhelés miatt az H4 nagyfeszültségű tekercs feszültségháromazorozott kimenete is közel állandó. A II fessultségátalakitó +6V, -3V, +400 T egyen és 6 Vpp váltófeszültséget szolgáltat a többi áramkörnek. A fesztiltségátalakité egyébként a már emiitett transzformátoron kívül - C3# C4» C5, 06, C7, C8* C9 konenzátoxokkal, H3 ellenállássalj, T4 tranzisztorral és D3» 4, D5, D6 # D7, DO van felépítve. A Hl telepkimerillés jelző áramkör több funkciót is ellát. Felépítése a következő: Az áramkörben lévő 2?5 tranzisztor bázisa egyrészt egy D12 Zener dióda katódjára, másrészt egy P2 potenciométerre csatlakozik. A D12 Zener dióda anódje a II feszültségátalaklté -3V feszültbégü pontjára, mig a P2 potenciométer egy P13 dióda,katódjára, s ez utóbbinak anódja egy R6 ellenállásún át az I tranzisztoros stabilizátor bemenetére, illetve leágazásból a T5 tranzisztor emitterére csatlakozik. A T5 tranzisztor emit tere összg van kötve egy további 16 tranzisztor emitterével és az R6 ellenálláson át a telep pozitiv sarkával; a T5 tranzisztor kollektora a T6 tranzisztor bázisára, és egy R5 ellenálláson át a földre, a telep negatív serkára csatlakozik, mig a T6 tranzisztor kollektora a sorosan kötött D10, D9 diódákon Ós egy CIO kondenzátoron keresztül a transzverter

9 S2 ldlefesailltsésii tekercsének nem földelt 5 pontjára vanfestve*a CIO kondenzátor 6c a D3 dióda közös pontjára csatlakozik egy Dll LED-dióda enódja. A DU 1EDdióda katód ja a 3J6 tranzisztor emitterére von kötve* A kollektor kimenetű stabilizátor El tranzisztorának bázisa kőt helyről is vissza van csatolva egyrészt közvetlenül a Dl, D2 diódákon keresztül a 33 tranzisztor kollektoráról, másrészt a II feszültségátalakffctó +6 V-os kimenetéről a 14 Zener diódán keresztül* Amikor a műszert bekapcsoljuk a 2)11 LED-dióda 2-4 mp-re bekapcsolódik, majd kialszik és igy jelzi a berendezés működőképességét. A berendezés folyamatos működése során, - amikor a telep kezd kimerülni, a 2)11 LSD-dióda pislogni kezd, de ekkor a berendezés még pontosan működik* Ha bekapcsolódáskor a Dll LED-dióda tel sem villan, a telep teljesen kimerült, vagy hibás a berendezés, A 35 tranzisztor méri a. telep pozitiv sarka és a transzverter -3 V-os kimenete közti feszültséget. Ha ennek a feszültségnek értéke a Pg potencioiaáterrel előre beállított érték alá csökken, a T5 tranzisztor lezár, igy a T6 tranzisztor nyitéirányú bázieáramot kap, ezért vezetni kezd, a T6 tranzisztoron, majd a D9, D10 dlóttákon keresztül kisüti a 6 p-p váltófeszült- ségre kapcsolt CIO kondenzátort, amely a DU led-diódán keresztül töltődhet*

10 Igy a Dll LED-diódán már folyhat áram és az világítani fog, A kát tranzisztor emitterével sorbakapcsolt Rg ellenállás hatására a mérőtranzisztor átkapcsolása meredekké válik. A tranzisztoron átfolyó kisütő áram hatására ugyanis az Eg ellenálláson eső feszültség megnő, a tranzisztorral mért feszültség tovább csökken, Így az meredeken kikapcsol. A Dll LED-dióda kialvását ezután mindhárom blokkon keresztül ható bonyolult visszacsatolás okossá, ha még elegendően magas a tel.epfeszultség. A Dll- XEDdióda ugyanis a transzverter H^téSercse váltófeszültségéből jut energiához. A terhelés hatására azonban es a feszültség lecsökken, igy csökken a 6 V egyenfeszültség is. A visszacsatolás azonban ezt nem engedi* megc irm.vtlxl-ifcá ^Vcb i növekedik az Ijblokk kimeneti feszültsége. Ez csak az árarakorláttal és a pufferkondenzátor nagyságával meghatároaott gyorsasággal tud változni. Hő az tekercsben indukált csúcsfeszültség is és igy megnő, negatívabb lesz a -3 V-os feszültség, mivel ennek terhelése és igy folyási szöge Is jóval kisebb mint a 6 V-os kimenethez tartozó kétszerezőé* A tranzisztoros érzékelő viszont a pözltiv telepfeszültség ós a -3 V különbségét méri, B mert ez megnő, a T^ tranzisztor újra vezetni kezd. A Tg translator lezár és igy b D^ LED-diódán sem tud több töltőáram folyni* A Pj^ LED-dióda okozta terhelés megeeü-

11 11 - nésekor a ~3 V-os feszültség visszaáll eredeti értőkére, a igy újra indul a folyamat. A led-dlóda bekapcsolási Idejét a 6 V-os G3 pufifárkondenzátor és ennek a terhelése» a hlbajel-erősit6 érzékenysége, a stabilizátor árankorlátáa ős pufferkondenzátora, a soros Rg ellenállós» valódint a telepfeszllltség szabja meg. A kikapcsolás! idő szintén a texepíeszültaégtél, az Rg ellenállástól, és a -3 V-os fesztixtsőg C9 ^ft^fekondenzátorától és terhelésétől függ, A LSD dióda villogása alatt a 6 V-os feszültség csak ± 10 mv-ot a -3 V-oe + 20 mv-ot, & 4O0 V-oa pedig av-ot változik. A P 2 potenelóméterrel dili that juk be & LED dióda vlllogási szintjét. Ha a telepfeszttltség már olyan alacsony, hogy a stabilizátor kimenetén nem tud a feszültség a szükséges mértékbfta megnövekedni, e LED dióda folyamatosan ég. A találmány alkalmazásának "eredményeként lényegesen egyszerűbbé vált a sugárszennyezetteégntérs működésének ellenőrzése. Szakképzetlen személyek ssámára Is egyértelmű és figyelem-felkeltő a villogó jelzés. Ezenkívül a szélsőséges klima és sugárzásáxlóaág ellenére a készülék egyetlen Góliát-elemmel több mint 1Ö0 áráig képes üzemelni. Így a készülék súlya le léi& egesen kisebb lehet & hasonló berendezésekénél.

12 12 - Szabadalmi igénypontok 1» KUlönlogoe kapcdolóuaemu tápegység több etabil tápfeszültséget igénylő BugárszennyezettBégmérŐ mtiozcr számára* amely kollektorkimenetű, áteresztő tran- C- t- ^ kl^alizszkí-fi zisztorog stabilizátor^^ feszultségátalakltóból /II/ és telepkimerttlés jelzőáramkörből /XIX/ áll, azzal j e l l e m e z v e, hogy o telepkimorulést jelző áramkörbe épített tranzisztor /%5/ bázisa egyrészt Eenor-dióda /D12/ katódjára, másrészt potenciométerrel /P2/ csatlakozikj a Zenesvdiódo /D12/ «édja a feosiiltségátalakitő /II/ 3 V feszültségű pontjára, mig a potenciométer /P2/ dióda /Dl2/ katódjára, s ez utóbbi anódja ellenállásira /H6/ át a tranzisztoros stabilizátor bemenetére, illetve az emiitett tranzisztor /T5/ emltterére csatlakozik, e ugyanezen emitter további tranzisztor /T6/ emitterével és ellenálláson /Ró/ át a telep pozitív sarkával van öeszekötvej a tranzisztor /3?5/ kollektora további tranzisztor /T6/ bázisára és ellenálláson /R5/ keresztül a földre, a telep negatív sarkára van kötve, mig a tranzisztor /T6/ kollektora sorosan kapcsolt diódákon /D10, D9/ és kondenzátoron /CIO/ keresztül a feszültségátalakitó klefeszliltségu tekercsének /H3/ nem földelt pontjára /5/ csatlakozik} a kondenzátor /CIO/ és a dióda /D9/ közös pontjára led-dióda /Dll/ anódja van kötve, mig katódja a tranzisztor /2&/ emltterére csatlakozik*

13 - 13-2* Az 1, igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kollektor kimenőtu stabilizátor /!/ tranzisztorának /XI/ bázisa egyrészt közvetlenül, diódákra /Dl, D2/ keresztül további tranzisztor /I3/ kollektorár él, máoiiszt e berendezés feszultségátalakitéjáaak /IX/ +G V-oü kimenetéről fcenerdiédán /D14/ kcrosztul van visszacsatolva* A meghatalmazotti. n X t-vtii

14 >kk GAMMA MO VEK 2/1 / /S \ V / V / -O -Ö

15 GAMMA MŰVEK -47 c a ih / L 2/2 v. a.t _Q -Ó rsi - i : * - m J J - :,.. " : --If, : ví : Dcny#i /

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI AM2000 2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV 1116 BUDAPEST Hauszmann A. u. 9-11. Honlap. www.promatt.hu Tel. : Fa : Drót : (36-1)-205-2385, 205-2386, 205-3151

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

HIP SOROZAT 10K-80K 0

HIP SOROZAT 10K-80K 0 HIP SOROZAT 10K-80K 0 Tartalom 1.Biztonság... 2 1.1 Biztonsági előírások... 2 1.2 Szimbólumok... 2 2.Fő tulajdonságok... 3 2.1 Funkciók és tulajdonságok... 3 3.Üzembe helyezés... 4 3.1 A termék kinézete...

Részletesebben

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Bevezető Bool algebra Egy állítás vagy IGAZ vagy HAMIS Egy esemény bekövetkezik vagy nem Logikai változóként kezelhetjük, amely

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszoló felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán állítjuk össze. A 2,54 mm raszteres, 270 érintkezős dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza:

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza: TARTALOM KEZELÉSI UTASÍTÁS ISO 9001:2000 INVERTERES MIG ív hegesztőgép MIG inverter típus Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca 1. Tel: +36 1 260 4408 Fax: +36 1 260 4840 FONTOS: Ovassa

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez UT-70A típusú digitális multiméter magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Napelemes rendszerek 1. számú fólia Indokok Miért? A tető, a homlokzat vagy a nyílászárók részeként használható Új funkciót ad az épületek határoló szerkezeteinek Mikor? Épületszerkezetek, például a tető

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK T105 programozható távvezérelt termosztát Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK Ez a termosztát a legtöbb háztartási termosztátot helyettesítheti és az árammal, gázzal, illetve olajjal működő hűtő, vagy

Részletesebben