/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A"

Átírás

1 / w Képviselőt BANUBIA BZABADAUfflC IRODA Budapest 2 3 A U^YcXÍV^éxi.^ Szolgálati találmány KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A Gamma Müvek, Budapest Feltalálók: 6ARKADI AHDRÁS mérnök, ( 50 fi ^ TÓTH Istvánná mérnök, ( 30 fi? ISTÓK Gyula mérnök, ( 20 % ' budapesti lakosok A találmány tárgya olyan kapcsolóüzemű tápegység eugárezennyezettoégniérő berendezés számáig, amely 1,2-1,5 Y-os telepről működve jelzi a készülék működés-készségét, a telep kimerülését, valamint szél- 26S7>35/KAné-

2 Bőséges tápfeszültség* klima ás terhelési viszonyok mellett is biztosítja több kimeneti feszültség stabilitását. A hordozható készülékek használatának egyik nehézsége a telepfeszultség és a működőképesség ellenőrzése* A probléma szokásos megoldása ez, hogy a telepfeszultség egy nyomógomb benyomásával a kijelző műszeren ellenőriehető. Igy a töltöttségi állapotot Is meg lehet becsülni. A kisülés határán lévő telepek jellegzetescége azonban az, hogy néhány percnyi működős során még megfelelőnek mutatkoznak, s a telepfeszultség kritikus érték alá csökkenése a mérés során következik be 9 és ez a-mért érték meghamisítását eredményezi. Egy másik lehetséges megoldás EZ, hogy a megfelelő telepfeszultség meglétét egy lámpa, vagy LED dióda kigyulladása jelzi; ha a fényforrás kialszik, telepet kell cserélni. Az állandó terhelés azonban, ha a műszer áramfelvétele különben igen kicsi, erősen megrövidíti a készulék működési idejét. Ezen kivül a figyelmeztető időszak hiánya lehetetlenné teszi a telepcserére való felkészülést. Egy harmadik szokásos megoldás a telep kimerülésekor bekapcsolja a készüléket mintegy "lesüketitl" azt. A "0"-kijel2és oka azonban nem mindig egyértelmű, amellett a figyelmeztető Időszak Itt is hiányzik.

3 Lehetséges megoldás az io f hogy e telep kimerülését egy fényforrás kigyullad ás ával vagy pislogásával jelzik* Ez általában bonyolult elektronikát kiván, ezenkívül itt sincs figyelmeztető időszak* A hordozható készülékek használatának másik nehézsége az elektromos telepek és akkumulátorok azon sajnálatos tulajdonsága, hogy azonos tárolt energia mellett a cellák számát növelve, a éelep s^lya ls nő* Mivel a használatos cellák kapocsfészültsége 1,3-1,5 V, és az elektronikus berendezések működtetéséhez szokásosan szükséges feszültség 6-9 V, a készülékek táplálására 4-7 sorbakapcsolt cella szükséges* A cellák kapocsfészültsége, töltési végfeszültsége, kapacitása, belső ellenállása, töltöttségi állapota azonban egyedenként különbözhet* így az alacsony fajlagos energiatartalmon kívül a eorbakapcsolt telepek hibája az is, hogy a lsggyengébb rész határozza meg az egész sor tulajdonságait* A fenti problémák elkerülésére célszerű egyetlen cellát telepként felhasználni és kapcsolőtlzemu tápegységgel előállítani a berendezés működéséhez szükséges feszültségeket* Ez főként ott célszerű, ahol a szokásos 6-9 V eem lenne elég, illetve kettő, vagy több tápveszültségre van ezűkség* Az ed&ig ismertetett probléma megoldásának megvalósítására többféle tápegység is ismert* A leg-

4 - 4 - egyszerűbb egy hagyományos záróuzemü vagy ellenutemü transevertert alkalmazni, 6B a kimenő feszültségeket stabilizálni* Ennél a megoldásnál a hatásfok igen rossz, főleg a nagyfeszültségű stabilizátorok működéséhez szükséges teljesítmény miatt* Egy másik megoldást ismertet a Sleroens- Schaltbeisplele 1975/76 évkönyv, 168. oldalán. Ae alkalmazási pá Ida igen kis teljesítményre van tervezve, de megvalósíthat6 nagyobb texhelhetőségu változata is. A szélsőséges klima, a terhelési viszonyok és a szélső telepfeszültség melletti biztos berezgés gzónban csak úgy állítható be, ha a terhelésnélkuli áramfelvételt Jelentősen megnöveljük. Márpedig a szennyezettségaérők normális esetben, ha a sugárszint alacsony, igen kis - terhelést jelentenek, és a tápegység hatásfoka éppen ekkor rossz* A másik hiba, hogy a nagyfeszültségű rész magas sugérszintnől jelentkező rövidzár-szerli terhelése leállítja a rezgést, és igy & kisebb tápfeszültségek Is megszűnnek* Ezen klvtil a rövidzár megszűntekor az újraindulás bizonytalant A fentleken kivul számos kapcsolóüzemű tápegység ismert, amelyek az impulzusszélesség szabályozásával stabilizálják & kívánt kimenőfeszültoéget* Ezekre la jellemzők a felsorolt problémák, tehát a rossz hatásfok alacsony terhelés mellett, és a ^rövidzáráéra történő leállás*

5 Ismert ol^ort kapcoolóüzemu tápegység is, amelybon a kimenetről szabályozott át eresztő-tranzisztoros stabilizátor szolgáltatja a tranazverter tápfeszültségét. Ennél jobb lehet az alacsony terhelés melletti hatásfok, de a rövidzárszerü terhelés hatása még az újraindul ác problémája továbbra since megoldva, A találmány szerinti megoldásnak megfelelő berendezés segítségével a felsorolt problémákat kívánjak megoldani, mégpedig ugy, hogy - ^ a berendezés bekapcsolásakor a kijelző LED dióda világítani kezd, majd ha a berendezés működőképes, kialszik)- - Sj^. ha a mérés során a telep a kimerülés határáig kisul, a LED dióda villogni kezd. Ekkor még a mérés befejezhető, de hamarosan teleposere szükséges; ha a LED dióda villogása folyamatos égésre változik, a műszer már csak becslésre alkalmas, szükséges az azonnali telepcsere. A készülék szélsőséges telepfeszültség és klíma viszonyok mellett Is biztonságosan működik, és a sugárszennyezettségoárő műszer a végkitérést sokszorosan meghaladó sugárszint mellett sem "süketül le". A találmányt a leíráshoz mellékelt rajzok segítségével részletesen is megmagyarázzuk. A ragzok közül az

6 1. ábra a bcrendezúe általános kapcsolási elrendezését, a 2. ábra a fő szerkezeti egységeken belüli kapcsolási elrendezés elvi vázlatét mutatja be. A találmány ezerinti megoldásnak megfelelő berendezés lényegében három fő részből áll, éspedig egy önmagában ismert, kollektorkimenetű áteresztő I tranzisztoros stabilizátorból, egy U feszültségátalakitéból - amelynek szerkezeti felépítése szintén ismert, végül egy XII telepkimerulés jelzőből, amelynek a találmány szerinti kapcsolását, valamint az első két egységgel való kapcsolatát teljes részletességgel ismertetjük, mig az első két fő-egységre csak olyan mélységig térünk ki, amennyiben arra a kapcsolási elrendezés ismeretéhez szükség van. Az áteresztő X tranzisztoros stabilizátor a Dl, D2 diódákból, T^, Tg, T^ tranzisztorokbél, Bg, E^ ellenállásokból, C^, Cg kondenzátorokbél és P^ potenciométerből, valamint egy L14 Zener diódából van felépítve. A stabilizátor különlegessége azonban az, hogy két helyről is vissza van csatolva, mégpedig egyrészt közvetlenül a D if Dg diéda^j^ft-yiásdt 2.ábra/ áteresztődére!*- zisztor kollektoráról, amely megakadályozza a kimenőfesztiltség 1,3 V fölé történő növekedését és igy a tranozverter rcteszelődését, másrészt & II feszültségétalakitó 6 V-os

7 7 kimenetéről t a D14 Zener diódén keresztül, amely a bekapcsolási tranziens lejátszódása után a stabilizátor kimenőfészültségét ugy állítja be, hogy a 6 V-os kimeneten e terhelésváltozások ellenére a feszültság állandó maradjon. A kollektorkimenetü stabilizátor használata azért célszerű, mert e/ az áteresztő elemen eső feszültség az telítési feszültségre le lecsökkenhet, ami az adott terhelés mellett kb. 150 my. így a telep kezdődő kimerülésekor is még biztonságosan működik a rendszer és kicsi az áteresztő elem disszipációja is. b/ A stabilizátor hibajel-erősitése eredendően igen nagy, Így járulékos elemek nélkül is pontosan tartja a kimenőfeszültséget és a hibajelerősitő okozta terhelés Is kicsi. A II feszültségátalakitó egy - önmagában szintén ismert - együtemü transzvertérből, a hozzátartozó egyenirányító és szűrőegységekből áll. A feszültségátalakitó tranbfeformátora négy tekercset, mégpedig az Hl primér-tekercset, az N2 visszacsatoló tekercset * az H3 kisfeszültségű tekercset és az 54 nagyfeszültségű tekercset tartalmazza* A rendszer jellegzetességei hogy jóllehet csak az 33 kisfeszültségű tekercs kimenőfeszültsége - feszült-

8 ségkétszerezés után - van stabilizálva, a szoros csatolás ás a szimmetrikus terhelés miatt az H4 nagyfeszültségű tekercs feszültségháromazorozott kimenete is közel állandó. A II fessultségátalakitó +6V, -3V, +400 T egyen és 6 Vpp váltófeszültséget szolgáltat a többi áramkörnek. A fesztiltségátalakité egyébként a már emiitett transzformátoron kívül - C3# C4» C5, 06, C7, C8* C9 konenzátoxokkal, H3 ellenállássalj, T4 tranzisztorral és D3» 4, D5, D6 # D7, DO van felépítve. A Hl telepkimerillés jelző áramkör több funkciót is ellát. Felépítése a következő: Az áramkörben lévő 2?5 tranzisztor bázisa egyrészt egy D12 Zener dióda katódjára, másrészt egy P2 potenciométerre csatlakozik. A D12 Zener dióda anódje a II feszültségátalaklté -3V feszültbégü pontjára, mig a P2 potenciométer egy P13 dióda,katódjára, s ez utóbbinak anódja egy R6 ellenállásún át az I tranzisztoros stabilizátor bemenetére, illetve leágazásból a T5 tranzisztor emitterére csatlakozik. A T5 tranzisztor emit tere összg van kötve egy további 16 tranzisztor emitterével és az R6 ellenálláson át a telep pozitiv sarkával; a T5 tranzisztor kollektora a T6 tranzisztor bázisára, és egy R5 ellenálláson át a földre, a telep negatív serkára csatlakozik, mig a T6 tranzisztor kollektora a sorosan kötött D10, D9 diódákon Ós egy CIO kondenzátoron keresztül a transzverter

9 S2 ldlefesailltsésii tekercsének nem földelt 5 pontjára vanfestve*a CIO kondenzátor 6c a D3 dióda közös pontjára csatlakozik egy Dll LED-dióda enódja. A DU 1EDdióda katód ja a 3J6 tranzisztor emitterére von kötve* A kollektor kimenetű stabilizátor El tranzisztorának bázisa kőt helyről is vissza van csatolva egyrészt közvetlenül a Dl, D2 diódákon keresztül a 33 tranzisztor kollektoráról, másrészt a II feszültségátalakffctó +6 V-os kimenetéről a 14 Zener diódán keresztül* Amikor a műszert bekapcsoljuk a 2)11 LED-dióda 2-4 mp-re bekapcsolódik, majd kialszik és igy jelzi a berendezés működőképességét. A berendezés folyamatos működése során, - amikor a telep kezd kimerülni, a 2)11 LSD-dióda pislogni kezd, de ekkor a berendezés még pontosan működik* Ha bekapcsolódáskor a Dll LED-dióda tel sem villan, a telep teljesen kimerült, vagy hibás a berendezés, A 35 tranzisztor méri a. telep pozitiv sarka és a transzverter -3 V-os kimenete közti feszültséget. Ha ennek a feszültségnek értéke a Pg potencioiaáterrel előre beállított érték alá csökken, a T5 tranzisztor lezár, igy a T6 tranzisztor nyitéirányú bázieáramot kap, ezért vezetni kezd, a T6 tranzisztoron, majd a D9, D10 dlóttákon keresztül kisüti a 6 p-p váltófeszült- ségre kapcsolt CIO kondenzátort, amely a DU led-diódán keresztül töltődhet*

10 Igy a Dll LED-diódán már folyhat áram és az világítani fog, A kát tranzisztor emitterével sorbakapcsolt Rg ellenállás hatására a mérőtranzisztor átkapcsolása meredekké válik. A tranzisztoron átfolyó kisütő áram hatására ugyanis az Eg ellenálláson eső feszültség megnő, a tranzisztorral mért feszültség tovább csökken, Így az meredeken kikapcsol. A Dll LED-dióda kialvását ezután mindhárom blokkon keresztül ható bonyolult visszacsatolás okossá, ha még elegendően magas a tel.epfeszultség. A Dll- XEDdióda ugyanis a transzverter H^téSercse váltófeszültségéből jut energiához. A terhelés hatására azonban es a feszültség lecsökken, igy csökken a 6 V egyenfeszültség is. A visszacsatolás azonban ezt nem engedi* megc irm.vtlxl-ifcá ^Vcb i növekedik az Ijblokk kimeneti feszültsége. Ez csak az árarakorláttal és a pufferkondenzátor nagyságával meghatároaott gyorsasággal tud változni. Hő az tekercsben indukált csúcsfeszültség is és igy megnő, negatívabb lesz a -3 V-os feszültség, mivel ennek terhelése és igy folyási szöge Is jóval kisebb mint a 6 V-os kimenethez tartozó kétszerezőé* A tranzisztoros érzékelő viszont a pözltiv telepfeszültség ós a -3 V különbségét méri, B mert ez megnő, a T^ tranzisztor újra vezetni kezd. A Tg translator lezár és igy b D^ LED-diódán sem tud több töltőáram folyni* A Pj^ LED-dióda okozta terhelés megeeü-

11 11 - nésekor a ~3 V-os feszültség visszaáll eredeti értőkére, a igy újra indul a folyamat. A led-dlóda bekapcsolási Idejét a 6 V-os G3 pufifárkondenzátor és ennek a terhelése» a hlbajel-erősit6 érzékenysége, a stabilizátor árankorlátáa ős pufferkondenzátora, a soros Rg ellenállós» valódint a telepfeszllltség szabja meg. A kikapcsolás! idő szintén a texepíeszültaégtél, az Rg ellenállástól, és a -3 V-os fesztixtsőg C9 ^ft^fekondenzátorától és terhelésétől függ, A LSD dióda villogása alatt a 6 V-os feszültség csak ± 10 mv-ot a -3 V-oe + 20 mv-ot, & 4O0 V-oa pedig av-ot változik. A P 2 potenelóméterrel dili that juk be & LED dióda vlllogási szintjét. Ha a telepfeszttltség már olyan alacsony, hogy a stabilizátor kimenetén nem tud a feszültség a szükséges mértékbfta megnövekedni, e LED dióda folyamatosan ég. A találmány alkalmazásának "eredményeként lényegesen egyszerűbbé vált a sugárszennyezetteégntérs működésének ellenőrzése. Szakképzetlen személyek ssámára Is egyértelmű és figyelem-felkeltő a villogó jelzés. Ezenkívül a szélsőséges klima és sugárzásáxlóaág ellenére a készülék egyetlen Góliát-elemmel több mint 1Ö0 áráig képes üzemelni. Így a készülék súlya le léi& egesen kisebb lehet & hasonló berendezésekénél.

12 12 - Szabadalmi igénypontok 1» KUlönlogoe kapcdolóuaemu tápegység több etabil tápfeszültséget igénylő BugárszennyezettBégmérŐ mtiozcr számára* amely kollektorkimenetű, áteresztő tran- C- t- ^ kl^alizszkí-fi zisztorog stabilizátor^^ feszultségátalakltóból /II/ és telepkimerttlés jelzőáramkörből /XIX/ áll, azzal j e l l e m e z v e, hogy o telepkimorulést jelző áramkörbe épített tranzisztor /%5/ bázisa egyrészt Eenor-dióda /D12/ katódjára, másrészt potenciométerrel /P2/ csatlakozikj a Zenesvdiódo /D12/ «édja a feosiiltségátalakitő /II/ 3 V feszültségű pontjára, mig a potenciométer /P2/ dióda /Dl2/ katódjára, s ez utóbbi anódja ellenállásira /H6/ át a tranzisztoros stabilizátor bemenetére, illetve az emiitett tranzisztor /T5/ emltterére csatlakozik, e ugyanezen emitter további tranzisztor /T6/ emitterével és ellenálláson /Ró/ át a telep pozitív sarkával van öeszekötvej a tranzisztor /3?5/ kollektora további tranzisztor /T6/ bázisára és ellenálláson /R5/ keresztül a földre, a telep negatív sarkára van kötve, mig a tranzisztor /T6/ kollektora sorosan kapcsolt diódákon /D10, D9/ és kondenzátoron /CIO/ keresztül a feszültségátalakitó klefeszliltségu tekercsének /H3/ nem földelt pontjára /5/ csatlakozik} a kondenzátor /CIO/ és a dióda /D9/ közös pontjára led-dióda /Dll/ anódja van kötve, mig katódja a tranzisztor /2&/ emltterére csatlakozik*

13 - 13-2* Az 1, igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kollektor kimenőtu stabilizátor /!/ tranzisztorának /XI/ bázisa egyrészt közvetlenül, diódákra /Dl, D2/ keresztül további tranzisztor /I3/ kollektorár él, máoiiszt e berendezés feszultségátalakitéjáaak /IX/ +G V-oü kimenetéről fcenerdiédán /D14/ kcrosztul van visszacsatolva* A meghatalmazotti. n X t-vtii

14 >kk GAMMA MO VEK 2/1 / /S \ V / V / -O -Ö

15 GAMMA MŰVEK -47 c a ih / L 2/2 v. a.t _Q -Ó rsi - i : * - m J J - :,.. " : --If, : ví : Dcny#i /

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA H í ( ' J.iÜZ Taj. rr-f Képviselő: DAHUBIA SZABADALMI IRODA Budapest a /f MÜ - ( ;. f'.'.(/o Díj Szolgálati találmány EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok 1 Felhasznált irodalom 1. Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola: Érettségi tételek (5.B, 20.B) 2.

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás A tranzisztor felfedezése A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS (11) (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztályjelzet: A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22.

SZABADALMI LEÍRÁS (11) (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztályjelzet: A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22. (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS (11) 183584 SZOLGALATI TALÁLMÁNY A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22. (21) 2739/81 Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZO3 G 01 T 1/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 3. rész egyetemi docens - 1 - DC motorvezérlés H-híd: +V r Motor mozgatás előre Motor mozgatás hátra Fékezés Szabadonfutás a vezérlés függvényében UL LL + Ø - UR LR

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAOYAft KÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 182523 Bejelentés napja: 1979. V. 25. (MA 3159) N«mzetkOzi oiztíüyozáj: NSZO S : G 01 T 1/115 Közzététel napja: 1983. IV. 28. OBSZAGOS TALÁLMÁNYI

Részletesebben

E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M. "59-29-71-I" pr.sz. 1964. n~vember

E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M. 59-29-71-I pr.sz. 1964. n~vember E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M ~ l.. "59-29-71-I" pr.sz. 1964. n~vember TARTALOMJEGYZÉK Oldal l./ ÁLTAI1ÁNOS LE I-RÁS 2./ MÜSZAKI ADATOK 3./ MÜKÖDÉSI ELV 3.1 A készülék főbb részei 3.2 A

Részletesebben

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány A DIÓDA. A dióda áramiránytól függı ellenállású alkatrész. Az egykristály félvezetı diódákban a p-n átmenet tulajdonságait használják ki. A p-n átmenet úgy viselkedik, mint egy áramszelep, az áramot az

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

feszültség konstans áram konstans Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Egyszerű feszültség és áramszabályozó Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 10. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Beütésszám átlagmérő k

Beütésszám átlagmérő k Beütésszám átlagmérő k A beütésszám átlagmérők elsősorban a radioaktív sugárforrások intenzitásának ellenőrzésére és mérésére szolgálnak Természetesen használhatjuk más jeladók esetében is, amikor például

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

Műszaki leírás MDCU-05D. Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez

Műszaki leírás MDCU-05D. Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez D Műszaki leírás MDCU-05D Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. 03.08. 01 DCULS3208/-D 1 1. A kezelőegység szolgáltatásai: Az MDCU-05B típusú asztali diszpécser kezelőegység

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Műholdfedélzeti energia ellátás Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 3. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os YD803A/B R1-R2=150K Thyristor SCR MCR100-6 vagy UTC PCR406-6 G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

Részletesebben

Led - mátrix vezérlés

Led - mátrix vezérlés Led - mátrix vezérlés Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. Led mátrix vezérlő felépítése: Mátrix kijelzőpanel Mikrovezérlő panel Működési elv: 1) Vezérlőpanel A vezérlőpanelen található a MEGA8

Részletesebben

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás 1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! gerjedés Bode hurokerősítés nem-invertáló db pozitív visszacsatolás követő egységnyi Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 1 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 1 3. NYOMÓGOMBOK MŰKÖDÉSE... 2 4. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 2 5.

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

A LEGO modellek el készítése és használata

A LEGO modellek el készítése és használata A LEGO Napelem A LEGO modellek el készítése és használata A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a napelemet szembe helyezzük a fényforrással. Minél nagyobb a fény intenzitása, annál több elektromosságot

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 2 3. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 4. SPECIÁLIS HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 5.

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR Szegedi Péter mérnök százados egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti Rendszerek

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2. Teljesítmény-erősítők Elektronika 2. Az erősítés elve Erősítés: vezérelt energia-átalakítás Vezérlő teljesítmény: Fogyasztó teljesítmény-igénye: Tápforrásból felvett teljesítmény: Disszipálódott teljesítmény:

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

TM-72427. Vasúti átjáró vezérlő. Railroad-crossing controller. Használati útmutató. User's manual

TM-72427. Vasúti átjáró vezérlő. Railroad-crossing controller. Használati útmutató. User's manual TM-72427 Vasúti átjáró vezérlő Használati útmutató Railroad-crossing controller User's manual 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában,

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Akkumulátortelepek diagnosztikája

Akkumulátortelepek diagnosztikája Akkumulátortelepek diagnosztikája VI. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2006 április 26-28 Bikal MaxiCont Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2051 Biatorbágy, Attila u. 1/a Tel: +36 23 532 610 Fax:

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

24 V DC áramkörök biztosítása

24 V DC áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Taalom 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés.2 WAVEGUAR.4.1 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés WAVEGUAR elektronikus

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Mihalik Gáspár - Szabó Tamás 2009. október 14. 1. Bevezetés Az elektronikus áramkörök m ködtetéséhez 5-10% pontossággal el állított egyenfeszültség kell, ami a küls körülmények

Részletesebben

MUNKAANYAG. Juhász Róbert. Impulzustechnikai fogalmak - impulzustechnikai áramkörök. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Juhász Róbert. Impulzustechnikai fogalmak - impulzustechnikai áramkörök. A követelménymodul megnevezése: Juhász Róbert Impulzustechnikai fogalmak - impulzustechnikai áramkörök A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

QZERTIFIKAT. Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez. Használati útmutató. Cikkszám: 21 63 54/56

QZERTIFIKAT. Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez. Használati útmutató. Cikkszám: 21 63 54/56 Használati útmutató Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez Cikkszám: 21 63 54/56 Hidraulikus, akkumulátor üzemı tápegység 21 63 54 Hidraulikus, elektromos üzemı tápegység

Részletesebben

SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7.

SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7. SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7. Mottó: Ha a mérési eredmények nem egyeznek az irodalmi adatokkal, akkor a mérőkészülékben,

Részletesebben

ZR24. egymotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz

ZR24. egymotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZR24 egymotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz A vásárolt terméket csak megfelelő

Részletesebben

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok

Részletesebben

www.elektroncso.hu e-mail: info@elektroncso.hu 4200 Hajdúszoboszló Bányász u. 28. tel.: +36 30 206-5269, +36 52 359-099

www.elektroncso.hu e-mail: info@elektroncso.hu 4200 Hajdúszoboszló Bányász u. 28. tel.: +36 30 206-5269, +36 52 359-099 Hybrid V2.1 erősítő kezelőrendszer használati útmutató Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta OEM termékünket. Mi azon dolgoztunk, hogy Ön erősítőjét a legegyszerűbb módon elláthassa a ki és a

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszolós felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán építjük meg. A 2,54 mm raszteres, 270 kontaktusos dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn. I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor

Részletesebben

BUVE 2010 Jelgenerátor

BUVE 2010 Jelgenerátor BUVE 2010 Jelgenerátor II. Műszer felépítése, működése és műszaki adatai A műszerben egy négyszögjel generátor került beépítésre, amely nagyobb áramfelvételű mágnes szelepek működtetését is lehetővé teszi.

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv Az AT-H201 egy kézi oszcilloszkóp, mely tökéletes terepen végzendő tesztelési, diagnosztizáslási munkákhoz. Ötvözi egy kézi digitális

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi elépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/

MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/ MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/ DIGIMATIC KFT 3141 Salgótarján Ötvözetgyár út 21/A Tel.: (32) 438-661; Mobil: (20) 3944-169; (20) 8005-291; E-mail: digimatic.kft@chello.hu Műszaki

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion

Részletesebben

Félvezetős hűtés Peltier-cellával

Félvezetős hűtés Peltier-cellával Félvezetős hűtés Peltier-cellával dr. Györök György főiskolai docens BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézet, Székesfehérvár E-mail: gyorok@szgti.kando.hu Manapság egyre

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek 9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri

Részletesebben

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illamosmérnöki és Informatikai Kar DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL HÁZI FELADAT ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJÁBÓL Szerző: Neptun

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

PVY 22A típusú tűzhely

PVY 22A típusú tűzhely Szerep: hogy megakadályozzák a IGBT vezérlés c feszültség túl nagy, és károsíthatja. Ha az IGBT vezérlő VCE túl nagy a szerepük, ez a kör, nem meghajtó impulzusok küldött a hatalom meghajtó áramkör, IGBT

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model TESTER-MS6811. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model TESTER-MS6811. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model TESTER-MS6811 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Tulajdonságok... 3 3. A készülék leírása... 3 4. A hibák magyarázata... 4 5. Kezelés... 5

Részletesebben

MAX 250. 160 W-os végerősítő. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! tel.: 06 22 33 44 55

MAX 250. 160 W-os végerősítő. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! tel.: 06 22 33 44 55 MAX 250 160 W-os végerősítő PHONIC Jellemzők: A Phonic Max - szériának köszönhetően mindenki megtalálhatja azt a végfokot, amire rendszeréhez szüksége van. Bemenetek szempontjából egyaránt csatlakoztatható

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben