BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORSODI KALÁSZOLÁS 7."

Átírás

1

2 BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

3

4 ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010

5 Borsodi Kalászolás 7. Sorozatszerkesztı: Venyigéné Makrányi Margit Támogató: Összeállította: Filip Gabriella Miklós Katalin Toronyi Józsefné Rajzok: Molnár János Nyomdai elıkészítés: Molnár János Tördelés, borítóterv: Vajda Éva ISBN ISSN Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Felelıs kiadó Venyigéné Makrányi Margit igazgató II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 2010

6 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 8 FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK I. 1 NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI ISMERKEDÉS A KÖNYVTÁRRAL I. 2 ISMERKEDJ VELEM! A MESEBIRODALOM VAGYOK A GYERMEKKÖNYVTÁR DOKUMENTUMAI I. 3 KEDVENC ÁLLATAINK KALANDOZÁS AZ ÁLLATOK VILÁGÁBAN I. 4 MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS LÁTOGATÁS HUNYADI MÁTYÁS UDVARÁBAN KÉPEKKEL FOGLALKOZÁSOK KISISKOLÁSOKNAK II. 1 HUNYADI MÁTYÁS A KATALÓGUSBAN, A LEXIKONBAN ÉS AZ INTERNETEN KÖNYVTÁR- ÉS KATALÓGUSHASZNÁLATI FOGLALKOZÁS 4. OSZTÁLYOSOKNAK II. 2 JÖN MÁR AZ ISMERİS, SZÉLLÁBÚ, DERES İSZ TERMÉSZETISMERETI FOGLALKOZÁS ALSÓ TAGOZATOSOKNAK II. 3 MESÉRİL MESÉRE A NÉPMESÉKRİL 3. OSZTÁLYOSOKNAK II. 4 A HOLLÓ ÉS A RÓKA KÖNYVTÁRI DRAMATIKUS JÁTÉK ALSÓ TAGOZATOSOKNAK VETÉLKEDİK III. 1 EB URA FAKÓ TÖRTÉNELMI VETÉLKEDİ forduló forduló Szóbeli döntı Megoldások III. 2 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE MŐVELTSÉGI VETÉLKEDİ forduló forduló Szóbeli döntı Megoldások III. 3 SZERESSÉTEK A KÖNYVET, A TUDÁS FORRÁSÁT! Megoldások KÖNYVTÁRI JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK IV. 1 MEMÓRIAPRÓBA MÁTYÁS-MESÉK IV. 2 KÖNYVTÁRI KÉRDEZZ-FELELEK IV. 3 MESECÍMEK KÖRÜLÍRVA, RAJZOLVA ÉS MUTOGATVA IV. 4 ÜLJ FEL A MESEVONATRA! IV. 5 MEGELEVENEDETT OLDALAK KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSOK FORTÉLYAI... 82

7

8 BEVEZETŐ Borsod-Abaúj-Zemplén sajátos, jellemzıen aprófalvas megye, ahol kevés jelentısebb lélekszámú város található. A települések lakosságszáma között rendkívül nagyok a különbségek. Bár a demográfiai változások megyénkben is érezhetıek, a korszerkezet még mindig kedvezınek mondható. A megye lakosságának 20%-a 14 éven aluli. Több mint 30 ezer óvodás, s több mint 80 ezer általános iskolás tanuló él a többségében 2000 fı alatti településeken. Könyvtárosként rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetıséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlıdjenek. A megye legtöbb településén ma már egyre korszerőbb ellátást biztosító könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek találhatók, melyek a fejlesztések eredményeként képesek lesznek egyre gyorsabb információszolgáltatásra, s a mőködési körülmények pozitív változásainak következtében közösségi szolgáltatások nyújtására is. A kisebb települések könyvtári szolgáltató helyei, információs pontjai gyakran a települések egyetlen közösségi terei, amelyek szolgálni hivatottak a legfiatalabbaktól a legidısebbekig minden korosztályt. A javuló infrastrukturális körülmények ellenére a kistelepülések könyvtári szakemberei többnyire egyedül, gyakran szakképzettség nélkül, vagy csatolt munkakörben látják el feladatukat, így mindenképpen segítségre, szakmai támogatásra szorulnak. Ebbıl a meggondolásból hívtuk életre a megyei Gyermekkönyvtáros Mőhelyt néhány évvel ezelıtt. Azóta is rendszeresen szervezünk szakmai továbbképzéseket a kistelepüléseken, illetve a csekély számú, mindössze 7 önálló gyermekkönyvtárban dolgozó, valamint az érdeklıdı iskolai könyvtárosok számára. A mőhelymunkák során átadott ismeretek, módszertani bemutatók segítik a gyakran egyedül, több esetben iskolai és települési könyvtári feladatokat is ellátó kollégákat, de szerettünk volna további segítséget is adni számukra. 8

9 A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára tevékenységében, szolgáltatási kínálatában kiemelt helyet foglalnak el a különbözı óvodai és iskolai csoportoknak szervezett foglalkozások, bemutatók, a megyében, de gyakran az országhatárokon túl élı gyerekeket is megszólító különféle vetélkedık, pályázatok. Ezt a tartalmában és megvalósítási módjában is sokszínő, gazdag anyagot, a gyermekkönyvtárosok évek alatt összegyőjtött foglalkozási vázlatait mutatja be ez a kiadvány. Könyvtárunkban hagyományosan nemcsak az iskolai csoportok vannak jelen, de évek óta szoros kapcsolatot ápolunk a város óvodáival is, hogy a gyerekek minél elıbb kerüljenek kapcsolatba a könyvekkel, ismerjék meg a könyvtár sajátos hangulatú világát, váljon életük részévé a könyvtárhasználat, az élményszerzés természetes közegévé a könyvtár. Gyermekkönyvtáros munkatársaim is gyakran járják a megye kisebb településeit, felvállalva játszóházi rendezvények vezetését, könyvtárbemutató foglalkozások megtartását, vagy éppen integrációs programok koordinálását. A kötetben található vázlatok, a leírt feladatok, az ajánlott módszerek természetesen szabadon felhasználhatók és variálhatók. Ezáltal ahogy a kaleidoszkóp forgatásával számtalan szép forma, különleges alakzat elérhetı gazdagabbá tehetjük a könyvtári foglalkozásokat. A kötet összeállításával és közreadásával segíteni szeretnénk azok munkáját, akik külön gyermekkönyvtár vagy gyermekrészleg nélkül igyekeznek tartalmas szolgáltatásokat nyújtani a kisebb településeken élı gyermekek számára. Olyan alapvázlatokat készítettünk, amelyeket minden könyvtáros lehetıségei, a helyi adottságok szerint alakíthat, alkalmazhat. Bízunk benne, hogy ez az összeállítás hozzájárul a hátrányosabb helyzető településen élı gyermekek felzárkóztatásához is. Egyúttal számítunk arra is, hogy mind többen csatlakoznak majd a Gyermekkönyvtáros Mőhely munkájához, s ötleteikkel, programjavaslataikkal hozzásegítenek bennünket egy kibıvült kötet megjelentetéséhez. Miskolc, május 30. Venyigéné Makrányi Margit igazgató

10 Foglalkozások óvodásoknak 10

11 I. 1 Nem lehet elég korán kezdeni Ismerkedés a könyvtárral A foglalkozás célja: a gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás a beiratkozás módjáról, a kölcsönzésrıl A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, bemutatkozás, a téma megbeszélése, a könyvek elhelyezésének felismertetése, a kölcsönzés eljátszása, böngészés, elköszönés Felhasznált módszerek, eszközök: irányított beszélgetés, CD-lemezhallgatás, szerepjáték 1. A könyvtár pontos nevének megbeszélése (mindenkinek van neve, az intézményeket híres emberekrıl is szokás elnevezni, esetleg az óvodát, vagy a testvérünk iskoláját is ismert emberrıl nevezték el). 2. A könyvtár fogalmának megbeszélése Mit gondoltok a könyvtárról? Miért vannak könyvtárak? sok könyv van, okosak legyünk, szeretnénk megtudni valamit A könyvtár könyvek és más információhordozók győjtıhelye. 3. Saját könyvtár Ti milyen könyvet szerettek, milyen könyvek lapulnak a könyvespolcotokon? mesés, autós, állatos, dinoszauruszos, tündéres stb. Szoktatok-e könyvet kapni, ha igen, milyen alkalomra? karácsonyra, születésnapra stb. Szüleitek hol vásárolják a könyveket? könyvesboltban 4. A könyvtár és a könyvesbolt közti különbség értelmezése a könyvtárból kölcsönözzük a könyveket, a könyvesboltban megvásároljuk, a könyvesboltban csak új könyveket lehet megvásárolni, a könyvtárban régiek is vannak Játsszuk el! Kérnék szépen két jelentkezıt, akik bemutatják nekünk, hogy vásárolunk egy könyvesboltban. 5. Az olvasójegy Mi szükséges ahhoz, hogy könyvet kölcsönözzünk a könyvtárból? olvasójegy, beiratkozás A beiratkozás és a kölcsönzés módjának közös megbeszélése: jótállási nyilatkozat (szülıi engedély), ingyenesség, kivihetı dokumentumok száma, határidı, hosszabbítás, számítógépes kölcsönzés. 6. Mi a különbség a saját és a könyvtári könyv között? a saját könyvünk csak a miénk, a könyvtárban sokkal több könyv van stb. Saját és könyvtári példányok bemutatása. Melyik a könyvtári könyv? Mirıl ismerted fel? pecsét Mi lehet a pecsétre írva? a könyvtár neve 7. Szerzı, cím, vonalkód Nekünk is van nevünk, személyes adatunk. A könyvnek mi a legfontosabb adata? író (szerzı), cím

12 Ha a könyvtári könyvben található vonalkódot leolvassuk biztos láttatok már vonalkód-leolvasót, mit fogunk látni a számítógép képernyıjén? író, cím Nézzük is meg a kölcsönzı könyvtáros nénik számítógépén! Hozd, légy szíves, a dinoszauruszos könyvet! (Egy olvasni tudó gyermek kiválasztása.) Valóban Dinoszauruszok a könyv címe. Köszönöm a segítséget. Menjünk vissza a gyermekkönyvtárba, a Mesebirodalomba! 8. A könyvek könyvtári rendje Mit gondoltok, hogy lehet a könyvtárban eligazodni e között a sok könyv között? A könyvtáros nénik hogyan csoportosítják, milyen rendben helyezik el a könyveket a polcokon? Segítenek a polcokon lévı kis táblácskák! betőrendben Nagyon örülök, hogy szinte mindenki felismerte a betőket. Nézzétek csak! Ezt a könyvet Csukás István írta, és a címe Süsü, a sárkány. Ki tudja megmondani, hogy melyik betőnél keressük ezt a könyvet? az író nevének kezdıbetőjénél 9. A kölcsönzés bemutatása szerepjátékban A legfontosabbakat már tudjuk a könyvtárról, a kölcsönzésrıl is van ismeretünk. Szeretnék kérni ismét két ügyes gyermeket, akik élesben bemutatják nekünk, hogyan kell könyvet kölcsönözni a Mesebirodalomból. 10. Szabad böngészés Látom, alig várjátok, hogy a sok szép könyvet kézbe vegyétek. Rajta! A polcról levett könyveket tegyétek az asztalra! Közben Palya Bea énekel nekünk. 11. Ajándékozás, búcsúzás, elköszönés Remélem, jól éreztétek magatokat a könyvtárban. Fogadjátok szeretettel a gyermekkönyvtár ajándékát, a könyvjelzıt! 12

13 I. 2 Ismerkedj velem! A Mesebirodalom vagyok A gyermekkönyvtár dokumentumainak bemutatása A foglalkozás célja: ismerkedés a kölcsönözhetı és a helyben használható könyvekkel, dokumentumokkal, valamint a gyermekkönyvtár szolgáltatásaival A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, könyvkeresı játék, beszélgetés, mesehallgatás, kölcsönzés Felhasznált módszerek, eszközök: beszélgetés, szemléltetés, hangoskönyv 1. A könyvtárbemutató foglalkozáson elhangzottak ismétlése (Mi a könyvtár? Beiratkozás, kölcsönzés.) 2. Mese, verses- és képeskönyv, ırjegy Van kedvetek egy kis játékhoz? Remélem, igen. Könyvtári tudományotokat szeretném próbára tenni. Még mielıtt bebizonyítanátok, hogy milyen figyelmesek voltatok, egy fontos dolgot meg kell beszélnünk. Amit a kezemben tartok, az az ırjegy. Ha levesztek egy könyvet a polcról, tegyétek a könyv helyére, s addig, míg nézegetitek, biztosak lehettek abban, hogy ez a jegy ırizni fogja a könyv helyét. A lapozgatás után így a pontos helyére kerül vissza a könyv. A feladat a következı: könyvet vegyetek le a képes, a mesés és a verseskötetek polcáról. És persze tegyétek is vissza! Ugye, nem is olyan ördöngösség ez a könyvtár? 3. Dokumentumtípusok Amint látjátok, a könyvtár nem csak könyveket győjt! Miket győjt még? újságokat, folyóiratokat Örülök, hogy a Dörmögı Dömötört és a Buci Macit is felismertétek. A legtöbb újságot csak itt a könyvtárban nézhetitek meg, kölcsönözni nem lehet. 13

14 Mit fedeztek még fel a polcokon? CD-lemez Nagyon ügyesek vagytok. A CD-lemezrıl szép zenét hallgathattok. Gryllus Vilmos dalait biztosan szeretitek. İ koncertet is adott könyvtárunkban a közelmúltban. A CD-nek van egy testvére is. Ez a hangoskönyv. A hangoskönyv segítségével szép meséket is megismerhetünk. Van kedvetek Benedek Elek meséjét meghallgatni? 4. Benedek Elek: Erıs János címő meséjének meghallgatása 5. DVD-lemez, videokazetta, lejátszó Mi szükséges ahhoz, hogy pl. rajzfilmet nézzetek? DVD, videokazetta Itt a Mesebirodalomban szép számmal találunk DVD-lemezeket és videokazettákat is. Amint látjátok, nagyon sok nektek való mese- és rajzfilmet is győjt a könyvtár. Emlékeztek, a könyvek kölcsönzéséért nem kell fizetni, ha azonban CD-lemezt, DVD-lemezt, szeretne valaki kölcsönözni, azért fizetni kell. 6. A gyermekkönyvtár szolgáltatásai Szerintetek mit lehet csinálni a könyvtárban? könyveket nézegetni, zenét, mesét hallgatni, filmet nézni Ezen kívül mást is kínál nektek a gyermekkönyvtár: koncertet, író-olvasó találkozót, különbözı kézmőves mesterségek elsajátítását, sok-sok játékot, és nyáron még napközis tábort is. 7. Kölcsönzés, elköszönés Látom, sokan visszahoztátok a jótállási nyilatkozatot. Most már kölcsönözhettek is. Jó olvasást a szülıkkel!

15 I. 3 Kedvenc állataink Kalandozás az állatok világában A foglalkozás célja: ismerkedés az állatokkal, képes ismeretterjesztı könyvek bemutatása A foglalkozás menete: a csoport köszöntése, a foglalkozás rövid ismertetése, társasjáték, találós kérdések, kölcsönzés Felhasznált módszerek, eszközök: beszélgetés, felolvasás, szemléltetés fotókkal, Rónay György: Mondd, szereted az állatokat címő kötete, Az állatok farsangja címő ismeretterjesztı képeskönyv, képrejtvény, állatos matrica, képek a 2., 3., 5. feladathoz 1. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? címő versének felolvasása Mirıl szólt a vers? természetesen az állatokról Szeretitek ti is az állatokat? Mi a kedvenc állatotok? Kinek van otthon állata? Mit tudtok mondani kedvencetekrıl? színe, tollazata, bundája, mit eszik stb. Az Állatok farsangja címő könyvbıl olvasok nektek egy verset; a vers fıszereplıje az én kedvenc állatom. Kitaláljátok, hogy melyik a kedvencem? kutya 2. Állatok és táplálékuk Tudjátok, hogy mit eszik a kutya? Ha igen, ne mondjátok ki hangosan, ugyanis most játszani fogunk. Érdemes ügyeskedni, hiszen minden jó válaszért jár egy állatos matrica. Kérem, öt gyermek álljon a bal oldalamra, öt pedig a jobb oldalamra! A bal oldalon álló gyermekek állatokat ábrázoló képeket kapnak, a másik öt gyermek táplálékok képeit. (kutya, papagáj, nyúl, majom, mókus; csont, magvak, répa, banán, mogyoró) Feladat: keressétek meg egymás párját, vagyis ki kell találni, melyik állat mit eszik. (Rajzok a mellékletben.) 15

16 4. Csalafinta fejtörı Van kedvetek egy kis fejtöréshez? Ezekkel az állatokkal valami történt. Összecserélték a lábukat. Vonallal kapcsoljátok össze az egymáshoz illıket! (Rajz a mellékletben.) 5. Állatos találós kérdések Aki kitalálta, hogy melyik állatról van szó, kérem, jelentkezzen! Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács, fák doktora, orvosa, erdıben az otthona. harkály Úr vagyok a szemétdombon, fejdíszem a taréj, kedvencem a kukorica, búza meg a paréj. kakas Tó vízében lépeget, békák veszedelme, békát fog és messze néz, fél lábon merengve. gólya Az agancsom ágas-bogas, akárcsak a ruhafogas. szarvas Teknım van, de sosem mosok, még sincs kosz a portámon, száztíz gyertya volt meggyújtva a szülinapi tortámon. teknısbéka 3. Az állatok hangja Szerintetek beszélnek az állatok? igen Néhány állatról készült képet mutatok nektek, meg kell mondanotok, hogy melyik állat milyen hangot ad! A jó válaszokért ismét ajándék jár. (Rajzok a mellékletben.) bagoly huhog gólya kelepel liba gágog kakas kukorékol veréb csiripel kacsa hápog Fogadjátok szeretettel a matricákat! Jól ismeritek az állatokat! 6. Kölcsönzés, búcsúzás Nagyon köszönöm, hogy ilyen lelkesen és ügyesen vettetek részt a foglalkozáson. Sok szép képes, állatos könyvet találtok a polcon. Ha van kedvetek, néhányat ki is kölcsönözhettek. Forrás: Csörgı Anikó, Füzesi Zsuzsa: Csodaország. Bp. 1997, Csodaország K. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? Bp. 1980, Móra Állatok farsangja. Bp. 1979, Móra 16

17 I. 4 Mátyás, az igazságos Látogatás Hunyadi Mátyás udvarában képekkel A foglalkozás célja: ismeretátadás Mátyás királyról óvodások részére A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a téma megbeszélése, önálló színezés Felhasznált módszerek, eszközök: CD-lemez hallgatása: reneszánsz muzsika, szemléltetés képekkel, kifestı (Rajzok a mellékletben.) 1. A király fogalmának megbeszélése Ki lehet ez az ember? Mirıl lehet felismerni, hogy király? korona, jogar Ismeritek ezt a híres magyar királyt? Mátyás király Hunyadi Mátyás 1458-tól 1490-ig, haláláig uralkodott. Mátyás korának egyik leghatalmasabb uralkodója volt. Hunyadi Jánosnak hívták az édesapját, édesanyját Szilágyi Erzsébetnek. Nagyon gazdag családból származott. A családnak címere is volt. Milyen madár látható a címerben, és mit tart a csırében? holló, győrő A legenda szerint Szilágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja egy hollóval küldött levelet a prágai fogságban lévı fiának. Egy másik változat szerint Mátyás király egy vadászat alatt levette győrőjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat, és vissza is szerezte a győrőt. 17

18 2. Szülıház, gyermekkor Híres uralkodónk a ma Romániában található Kolozsvárott született 1443-ban. Ma szobor ırzi emlékét a város fıterén a Szent Mihály-templom mellett. Gyermekkorát Vajdahunyad várában töltötte. Vajdahunyad várának a mását Budapesten a Városligetben is megnézhetjük. Mátyás király már kiskorában is rendkívül okos volt. Több nyelven beszélt. Híres tanítóját Vitéz Jánosnak hívták. 3. Beatrix és a királyi udvar Mátyás király elsı felesége halála után Itáliából választott feleséget, akit Beatrixnek hívtak. A budai várban tartották világraszóló esküvıjüket. Hogy átérezzük a budai vár hangulatát, hallgassunk Mátyás korabeli zenét! Remélem, tetszeni fog nektek! Mátyás udvarában gyakran tartottak lakomákat. Akkoriban még a neves uralkodók is kézzel ették a húsokat. Elcsodálkozott ezen Beatrix. Az ı hatására kezdték el használni a magyarok az evıeszközöket, például a villát. A mulatozás közepette idınként udvari bolond is szórakoztatta a nagyérdemőt. Talán hallottátok már ezt a mondacímet: Egyszer volt Budán kutyavásár. 18

19 Kutyavásár biztos egyszer volt, de heti vásárokat tartottak. Mátyás király azonban nemcsak a hasára, hanem a tudományokra is gondolt. Könyvtára messze földön híres volt. Szépséges, kézzel írott könyvei budai másolómőhelyében készültek. 4. Mátyás serege Mátyás király híres zsoldosseregét fekete seregnek hívták. A sereg katonái a hódító csatákban és a védekezésben is egyformán jeleskedtek. Mit gondoltok, miért nevezték el fekete seregnek? fekete páncélt viseltek 5. Színezés Remélem, tetszettek a képek! Készítettünk nektek néhány kifestıt. Ha van kedvetek, színezzétek ki! Legyen minden olyan pompás, mint Mátyás idejében! 6. Elköszönés, az itt hagyott rajzok elhelyezése a faliújságon. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépek lettek a rajzok. Biztos tetszene Mátyás királynak és Beatrix királynénak is! Ha van köztetek olyan, aki szívesen itt hagyná, annak megígérem, felteszem a faliújságra. Szép dísze lesz könyvtárunknak! Forrás: Csukovits Enikı: Liliom és holló. Bp. 2006, Helikon Kiss Dénes: Így élt Mátyás király. Bp. 1990, Móra Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak. 100 állomás 100 kaland. Bp. 2005, Lilliput Könyvkiadó Szép Ernı: Mátyás király tréfái. Bp. 1993, Móra 19

20 Foglalkozások kisiskolásoknak 20

21 II. 1 Hunyadi Mátyás a katalógusban, a lexikonban és az interneten Könyvtár- és katalógushasználati foglalkozás 4. osztályosoknak A foglalkozás célja: a könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése, valamint a Hunyadi Mátyásról szerzett ismeretek bıvítése A foglalkozás menete: a tanulók köszöntése, katalógushasználat, kézikönyv- és internethasználat Felhasznált módszerek, eszközök: hagyományos és számítógépes katalógus, feladatok kártyákon (Rajzok a mellékletben) 1. Korábbi ismeretek felelevenítése Melyik királyunkat nevezzük igazságosnak? Mátyás királyt Hol választották királlyá Hunyadi Mátyást? A Duna jegén Miért hívták Corvin Mátyásnak? A címerben szereplı hollóról (latinul Corvus) 2. Kártyajáték Most kártyázni fogunk! Mindenki húzzon egyet! Ügyeskedjetek a feladat megfejtésével! Ha megoldottátok, húzhattok újat! İrjegyet feltétlenül használjatok! a) A könyvtár hagyományos katalógusában keress! O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címő könyvének jelzetét írd ki! 398 N 19 Milyen emberre mondják, hogy Mátyás király lustája? a nagyon lusta emberre b) Használd a megyei könyvtár számítógépes katalógusát! Szerzı szerint keress! Vég Gábor Királyi hétköznapok címő könyve megtalálható a könyvtárban? Írd ki a könyv jelzetét! V 65 Mikor született Hunyadi Mátyás? 1443-ban Hány évig uralkodott? 32 évig ( ) c) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Milyen madár látható Mátyás király címerén? holló Miért választotta ezt a címerállatot a legenda szerint? A Hunyadi Mátyás linkre kattintva találod meg a választ! Mátyás király egy vadászat alkalmával levette győrőjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat, és vissza is szerezte a győrőt. Egy másik magyarázat szerint Szilágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja egy hollóval küldött levelet a prágai fogságban lévı fiának.

22 d) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Nyisd meg a Hunyadi Mátyás címő linket! Honnan kapta nevét a fekete sereg? a katonák páncéljáról Milyen állatok szerepelnek a zászlójukon? holló, oroszlán e) Kinizsi Pál Mátyás király katonája volt. A molnár fia ispán lett. Mit jelent az ispán szó? A könyvtár hagyományos katalógusában keresd meg a Történelmi vademecum címő könyv jelzetét! A könyv segítségével válaszolj a fenti kérdésre! 930 T 70 királyi vármegyék élére kinevezett fıtisztviselı f) A Királyok könyve címő kötet szerkesztette Gáspár Zsuzsa, valamint Horváth Jenı jelzetét keresd meg a könyvtár számítógépes katalógusában! Hol töltötte gyermekéveit Hunyadi Mátyás? (Keresd a helyes választ a könyv 80. oldalán!) K 48 Vajdahunyad várában g) A könyvtár számítógépes katalógusában keress! Ki írta a Mátyás király tréfái címő könyvet? Mi a könyv jelzete? Keresd meg a könyvben a Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejérıl címő mondát! Milyen feladattal bízta meg a király Kinizsit? Szép Ernı Sz 69 követségbe menjen a török szultánhoz h) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Hol található Mátyás szülıháza? Kik voltak a tanítói, mire tanították az ifjú Mátyást? A választ megtalálod a Hunyadi Mátyás címő link megnyitásával. Kolozsvárott, Szánoki Gergely, Vitéz János, egyház- és államjog, mővészetek, latin i) Mátyás király szeptember 5-én feleségül vette Beatrixet. Ki volt Beatrix apja? A választ A magyar történelem nagy alakjai címő könyv 3. kötetében keresd! A könyv jelzetét írd ki a számítógépes katalógusból! M 14 Aragóniai Ferdinánd 22

23 j) A megyei könyvtár weboldalán keress! Nyisd meg a könyvtár weboldaláról (www.rfmlib.hu) a könyvtár katalógusát! Írd ki Komjáthy István Mátyás-mondák könyve címő mővének a jelzetét a katalógusból! K 67 Két olyan mondát keress a kötetben, amely Mátyást dicséri! pl.: Mátyás király fogsága Mátyás jóslata k) Használd a megyei könyvtár hagyományos katalógusát! Kósa László Megjártam a hadak útját címő könyve megtalálható a könyvtárban? Mi a könyv jelzete? Nézzük meg a kötetben, mi a várta szó jelentése? K 72 ırség l) Keresd meg a számítógépes katalógusban a Közmondások és szólások kézikönyvének jelzetét! Vegyük elı a kötetet, és nézzük meg, mit jelent ez a mondás: Király Mátyás király? 398 K 93 nagy különbség 3. Közös ellenırzés, búcsúzás Forrás: Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynıi, fejedelmei és kormányzói. Bp. 1993, Magyar Könyvklub Komjáthy István: Mátyás-mondák könyve. Bp. 2002, Móra Kósa László: Megjártam a hadak útját. A magyar nép történeti emlékezete. Bp. 1990, Móra Közmondások és szólások kézikönyve. Debrecen. 1997, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. A magyar történelem nagy alakjai 3. kötet Bp. 1987, Reflektor Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások. Bp. 2007, Akkord Szép Ernı: Mátyás király tréfái. Bp. 1994, Móra Történelmi vademecum. Bp. 1995, Móra Vég Gábor: Királyi hétköznapok. Bp. 1995, Ferenczy Könyvkiadó 23

24 II. 2 Jön már az ismerıs, széllábú, deres ısz Természetismereti foglalkozás alsó tagozatosoknak A foglalkozás célja: ismerkedés az ısszel mint évszakkal, ıszi témájú versekkel, az ısz terméseivel, valamint a hagyományos és az elektronikus katalógussal, a könyvtár használatával A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, beszélgetés, feladatmegoldás, kölcsönzés Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, ıszi levelek, gyümölcsök, ajándékok, matricák, könyvjelzık, Csanádi Imre: Négy testvér, Pöttömkert címő CD-rıl a Szılı érik címő dal 1. Kedvelitek a találós kérdéseket? Remélem, igen! Se ecsetje, se festéke, aranyszínt ken a levélre. Mi az? İsz 2. Milyen évszak van most? Melyek az ıszi hónapok? Vers: Csanádi Imre: Négy testvér ısz szeptember, október, november 3. A versben elıforduló négy testvér mit jelent? az évszakokat 4. Mi okozza az évszakok váltakozását? Az évszakok váltakozása a Föld Nap körüli keringésének legfontosabb következménye. A Föld alakjából következıen a napsugarak különbözı hajlásszögben érik a földfelszínt. A mérsékelt éghajlati övezetben négy évszak különül el. 5. Melyek az ısz jellegzetes színei? fakósárga, rıtbarna, vöröses árnyalatú levelek, halványsárga, piros, sárgásbarna, fényes sötétbarna 6. İszi böngészde (Elıre elkészített dobozokban gyümölcsök, például alma, dió, körte stb., valamint termések, például kökény, csipkebogyó, juharfa termése, gesztenye, kecskerágó, zsidócseresznye stb. Ezeket kézbe is vehetik a gyerekek. A termésekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni a szerkesztett feladatok alapján.) Gyerekek! Mindenki válasszon magának egy párt! Az asztalon terméseket rejtı dobozokat, és a terméshez kapcsolódó feladatlapot találtok. Minél hamarabb kell megoldanotok a feladatokat! A legügyesebbek meglepetésre is számíthatnak! Ne feledkezzetek el az ırjegy használatáról! a) feladat İsszel az erdıben járva szarvasbıgést is hallhatunk. Miért bıgnek a szarvasok? A választ Az erdı élıvilága címő könyvben találod. A könyv jelzete: 581 B 43 a hímek így hívják a nıstényeket 24

25 b) feladat Milyen növény ez? A választ Richter Ilona: Termések címő könyvében keresd! A könyv jelzete: 581 R 72 a dobozban zsidócseresznye található c) feladat A kökény termését találod a dobozban. Hol terem a kökény? A választ a Cserjék címő könyvben találod. A könyv jelzete: 582 C 60 erdıszéleken, cserjésekben d) feladat İsszel az erdıben nagyon sok gomba terem. Olyan gombákat sorolj fel, amelyeknek nevében szerepel valamelyik állat neve! A választ A titokzatos természet címő könyvben találod. A könyv jelzete: 502 B 43 rókagomba, ızlábgomba 7. İszi villáminterjú Nagyon sok mindent tudtatok eddig is az ıszrıl, és remélem most is gyarapodott a tudásotok. Tegyük próbára! Rögtön válaszoljatok, rendben? Hogy hívják a csipkebogyó édesanyját? (vadrózsa) Milyen színő a zsidócseresznye? (piros) Kik írtak ıszi témájú verseket? (Csanádi Imre, Petıfi Sándor) Mi védi a szılıszemet a kiszáradástól? (a viaszos héja) Melyik költı írt a galagonyáról? (Weöres Sándor) A vadgesztenye levele hány kisebb levélbıl áll? (hét) Mit nevezünk vénasszonyok nyarának? (szeptember végét, október elejét) Sorolj fel vonuló madarakat! (fehér gólya, fecske, nyári lúd) Olyan gombát nevezz meg, amelynek nevében állat neve szerepel! (rókagomba) 8. Elköszönés Fogadjátok szeretettel ezt a gyümölcskosarat. Minden földi jóval teleraktuk. Jó étvágyat kívánok hozzá! Természetesen azok a könyvek, amelyekbıl búvárkodtatok, ki is kölcsönözhetık! Forrás: Bolliger, Erben: Cserjék. Bp. 1998, Magyar Könyvklub Beaumont, Emilie, Pimont, Marie-Renée: Az erdı élıvilága. Bp. 2003, Passage Beaumont, Emilie, Pimont, Marie-Renée: A titokzatos természet. Bp. cop. 1993, Venezia Csanádi Imre: Hajnali káprázat. Bp. 2005, Hét Krajcár Richter Ilona: Termések. Bp. 1986, Minerva Kiadó és Kereskedelmi Kft. 25

26 II. 3 Mesérıl mesére A népmesékrıl 3. osztályosoknak A foglalkozás célja: a mesével kapcsolatos eddigi ismeretek rendszerezése, valamint a könyvtárban való tájékozódás gyakorlása A foglalkozás menete: köszöntés, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, beszélgetés, feladatmegoldás, meseírás Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, szerepjáték, könyv- és könyvtárhasználat, feladatlapok 1. A mese fogalmának megbeszélése Minden gyermek és sok felnıtt is szereti a mesét. Gondolom, ti is így vagytok ezzel. Milyen meséket ismertek? Segítek! (Rajzok a mellékletben.) A kiskondás; Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj; Kacor király; A kis gömböc Nézzük meg, a Magyar Értelmezı Kéziszótár hogyan írja le a mese fogalmát! A mese költött esemény, csodás, naiv elemekkel átszıtt, nem valóságos történet. Hogyan kezdıdik, és hogyan végzıdik általában a mese? egyszer volt, hol nem volt ma is élnek, ha meg nem haltak, stb. 2. Híres mesegyőjtık Ismertek magyar és külföldi mesegyőjtıket? Soroljatok fel néhányat! Benedek Elek, Arany László, Illyés Gyula, Grimm testvérek, Andersen stb. 3. A mesehısök nemcsak személyek, hanem állatok is lehetnek. Milyen állatmesét ismertek? Kacor király Tündérmese eszetekbe jut? Tündér Ilona és Árgyélus 4. Mese-parti A mai napra kártyákat készítettem nektek. Ha ügyesen válaszoltok a kártyákon lévı kérdésekre, sok új ismeretet szerezhettek a mesékrıl. Induljon hát a parti! Ne feledkezzetek meg az ırjegy használatáról! a) Keressétek meg Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában a mese címszót! Mit jelent? Írjátok le röviden! A könyv jelzete: 030 C 83 kitalált történet, csodás elbeszélés 26

27 b) A mese egyik fajtája a láncmese. Keressétek meg a meghatározását Nagy Mariann: Irodalmi fogalomtár címő kötetében! Írjatok egy példát is! A könyv jelzete: 800 N 25 ismétlıdı szerkezető mesefajta c) Régen mesét nemcsak otthon meséltek, hanem közösségekben is. Devecsery László: Mesélı: irodalmi kislexikon címő könyvében keressétek meg a Hol mondtak mesét? címő részt! A könyv jelzete: 800 D 59 fonóban d) Sok mese kezdıdik így: Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl Hol volt eredetileg Óperencia? Mit jelent a szó? Vincze Tímea: Népmeseszótár címő könyve segít a válaszadásban. A könyv jelzete: 398 V 89 az osztrák Enns folyó felsı szakasza, Ober-Enns mesebeli, távoli vidék e) A mesebeli lakodalmakban folyt a bor Hencidától Boncidáig. Hol található a két település? Keressétek meg a kifejezést Vincze Tímea: Népmeseszótárában! A könyv jelzete: 398 V 89 Hencida, Bihar megyében Boncida, Kolozsvár mellett f) Mi jellemzı a mesebeli óriásokra? A választ Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában találjátok! A könyv jelzete: 030 C 83 többnyire csak testi erıben bıvelkednek, eszük általában nincs g) Gyakori mesehıs a boszorkány. Nézzétek meg a Képes gyermeklexikonban, mi jellemzı rájuk! A könyv jelzete: 030 T 93 öregasszony formájában ábrázolják, általában csúf és rosszindulatú 27

28 h) Mit ıriz a mesében a sárkány? Hogy néz ki általában? Lapozzátok fel az Ablak Zsiráf címő gyermeklexikon megfelelı szócikkét! A könyv jelzete: 030 M 54 Tündérország kapuját ırzi, 7 feje van, lángot fúj i) Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában a manókról is olvashattok. Mit lehet tudni róluk? A könyv jelzete: 030 C 83 mesebeli lények, többnyire törpék, és az erdıben laknak j) Mi a legfontosabb feladata a tündéreknek a mesékben? Hol laknak? A tündér címszót keressétek meg az Ablak Zsiráf címő gyermeklexikonban! A könyv jelzete: 030 M 54 varázslattal segítenek a bajba jutottakon, Tündérországban 28

29 k) Sok mesében találkozunk törpékkel. Milyen a törpe? Tudjátok-e, kik a leghíresebb törpék? A választ Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában találjátok! A könyv jelzete: 030 C 83 nagy szakállú, kismérető emberkék Szende, Szundi, Morgó, Vidor, Tudor, Hapci, Kuka l) Milyen szerepe van a mesékben az égig érı fának? A választ Burget Lajos: Mesés szókincs címő könyvében találjátok. A könyv jelzete: 494 B96 olyan fa, amely valamilyen nehéz próbával, feladattal kapcsolatos m) Hans Christian Andersen dán meseíró egyik mesefigurája Koppenhága jelképe lett. Melyik szereplırıl van szó? A választ a Larousse diákenciklopédiában találjátok! Segít a név- és tárgymutató. A könyv jelzete: 030 L 28 a kis hableány 5. Legyél te is meseíró! Remélem, van kedvetek egy kis meséléshez. A következı történetet kedvetek szerint fejezzétek be! Ne feledjétek, mesérıl van szó, fantáziátok szárnyalhat! A történet így kezdıdik: Élt egyszer az erdıben egy medve és egy farkas. Nagyon jó barátok voltak. Egyik nap gondoltak egy merészet, és elindultak megismerni a világot. Mentek, mendegéltek A mese értékelése; kölcsönzés, elköszönés. Forrás: Alföldy Jenı: Irodalmi fogalomtár. Bp. 1992, Tankönyvkiadó Vállalat Burget Lajos: Mesés szókincs. Bp. 2000, JLX Kiadó Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig. Bp. 2001, Csodaország Devecsery László: Mesélı irodalmi kislexikon. Debrecen. 1998, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Képes gyermeklexikon. Debrecen. 1996, Aquila Larousse diákenciklopédia. Bp. 1992, Glória Mérei Ferenc: Ablak zsiráf, képes gyermeklexikon. Bp. 2000, Móra Vincze Tímea: Népmeseszótár. Bp. 1997, Terrapint Kft. 29

30 II. 4 A holló és a róka Könyvtári dramatikus játék alsó tagozatosoknak A foglalkozás célja: La Fontaine állatmeséjének segítségével a gyerekek kreativitásának és improvizációs készségének fejlesztése, valamint a közös játék lehetıségének megteremtése A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a játék bevezetése, önálló improvizálás, csoportos játék, kosárfogó, La Fontaine-könyvek kölcsönzése Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, szerepjáték, improvizációs játék, fogócska, labda (Rajzok a mellékletben.) 1. Kedves gyerekek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Nagyon örülök, hogy újra találkozunk itt, a gyermekkönyvtárban. Remélem, az a sok-sok mesekönyv, melyet kikölcsönöztetek, mindnyájatok számára kellemes élményt nyújtott. Ha már mesérıl van szó... Ki az a híres francia meseíró, akinek leginkább állatmeséi ismertek? La Fontaine A mai foglalkozáson La Fontaine A holló és a róka címő meséjét dolgozzuk fel. Kérem, üljetek körbe! 2. Könyvtárosi narráció Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy holló. Errıl a hollóról messze földön tudták, hogy nagyon hiú. Éppen ezért sokszor borsot törtek az orra alá az állatok. 3. Ötletbörze Szerintetek mire volt hiú a holló? a tollára, a hangjára 4. Egymondatos monológ Gyerekek! Kérlek benneteket, válasszatok magatoknak egy állatot! Annak bırébe bújva mondjátok el egy mondatban, hogy a választott állat hogyan leckéztette meg a hollót annak hiúsága miatt. Próbáljátok ügyesen visszaadni az állat mozgását, hanghordozását! Én vagyok Uhu, a bölcs bagoly, az erdı polgármestere. Kezdıdhet a játék! 5. Kiscsoportos jelenet Alkossatok 4-5 fıs csoportokat! Az elızıekben elıadott történetet csoportonként 3-3 tablóképben mutassátok be! Biztos tudjátok, a tabló nem más, mint egy pillanatfotó. Ha tapsolok, váljatok mozdulatlanná! Minden játékos a vállak érintése után egy szóban, max. egy mondatban, egyes szám elsı személyben mondja el, amit gondol vagy érez. No, rajta! 6. Ötletbörze Ahogy a holló egyszer a víztükörben csodálta magát, és közben hangosan énekelt, fején találta egy nagy, kerek sajt. Mit gondoltok, honnan érkezett a sajt? Mit tett vele a holló? A holló fogta magát, és felszállt egy fára. Véletlenül arra járt a róka, aki megkívánta a holló csırében tartott sajtot. 30

31 7. Fórumszínház Gyerekek! Én leszek a holló. Ki vállalkozik elsıként a róka szerepére? Azt kell megmutatni a jelenetben, hogy vajon a róka hogyan próbálja elcsalni a sajtot a hollótól. Ha tapsolok, kérem, új gyerek lépjen be a róka szerepébe. 8. Közös egyeztetés-beszélgetés a hiúságról Ki tudja megmondani, hogy mit mondott a róka a hollónak? Szép vagy holló, szép. De mit ér a szépség, ha hozzá rút a hang? Vajon hogyan reagált erre a holló? Kinyitotta a száját, s így kiesett a sajt. 9. Kosárfogó Van kedvetek játszani? Ez a labda a sajt. A rókának el kell kapnia a hollót és vele együtt a sajtot. A játékszabály: mindenki válasszon magának egy párt, akivel kosarat alkot. Álljatok egymással szembe, két tanuló kivételével fogjátok meg egymás kezét! A két gyerek egyike a róka, a másik pedig a holló. A róka kergeti a hollót, akinek kezében van a sajt. A holló akkor menekül meg, ha bebújik a kosárba, mielıtt a róka elkapná. Az a gyerek lesz az új holló, akinek háttal állt be az eredeti holló. Most már ı fut. Ha közben a róka elveszi a sajtot, ı lesz a holló, azaz szerepcsere történik, és ı menekül. No, rajta! 10. Búcsúzás Kedves gyerekek! Köszönöm mindenkinek a figyelmet. A polcon várnak benneteket a La Fontainemesekönyvek. Remélem, rövidesen újra találkozunk. 31

32 Vetélkedők Eb ura fakó Történelmi vetélkedı A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2007-ben az ónodi országgyőlés 300. évfordulója alkalmából Eb ura fakó címmel háromfordulós levelezıs játékot hirdetett az általános iskolák hetedik osztályosai számára. A játékba mintegy 80 csapat kapcsolódott be az országból és a határon túlról is. A vetélkedı ünnepélyes döntıje a jubileumi programsorozat részeként Ónodon volt. A vetélkedı megrendezése a kiválasztott csoportok felkészítése után bármilyen típusú könyvtárban ajánlott. Mátyás király öröksége Mőveltségi vetélkedı A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2008-ban ezzel a vetélkedıvel kapcsolódott a Reneszánsz év országos programsorozathoz. Rendszeresen könyvtárba járó csoportok között javasolt a levelezıs játék megszervezése. Szeressétek a könyvet, a tudás forrását! Irodalmi párbaj felsı tagozatosoknak A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2006-ban irodalmi vetélkedıt rendezett a könyvtár foglalkozásain rendszeresen résztvevı általános iskolák csapatai számára. A feladatok megoldásához a tanulók használhatták a gyermekkönyvtár kézikönyveit. A legeredményesebben szereplı csapatok könyvjutalomban részesültek. Az irodalmi párbaj megrendezését a tanulók elızetes felkészítése nélkül is ajánljuk. 32

33 III. 1 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı 1. forduló 1. Kifejezésvadászat Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmak jelentését! a) Rákóczi-kultusz b) abszolutizmus..... c) brigadéros..... d) Rákóczi fája..... Elérhetı pontszám: 4 pont 2. Életrajzi kérdezz-felelek a) Hogy hívták a kis Rákóczi dajkáját?..... b) Hol folytatott tanulmányokat II. Rákóczi Ferenc?..... c) Hogy nevezte XIV. Lajos francia király II. Rákóczi Ferenc édesanyját, Zrínyi Ilonát?..... d) Ki volt II. Rákóczi Ferenc felesége?..... e) Mi volt a neve Rákóczi testvérének?..... Elérhetı pontszám: 5 pont 3. Segít az internet a) A képen Sárospatak vára látható. A Rákóczi-család uralma dicsıséget hozott a várra, Sárospatak városára, a Református Kollégiumra. Mikor élte fénykorát a vár? A weboldal segít a válaszadásban

34 b) A képen II. Rákóczi Ferenc édesanyja, Zrínyi Ilona látható. A weboldal segítségével ismertesd röviden Zrínyi Ilona életét! c) A képen a Rákóczi-szabadságharc egyik jelenete látható. A Rákóczi-szabadságharc kitörésében közrejátszott a külpolitikai helyzet is. Milyen jelentıs esemény történt akkoriban? A választ a weboldalon keresd! Elérhetı pontszám: 6 pont 4. Mondáskeresgélı Sok monda szól a nagyságos fejedelemrıl! Keresgélj közöttük! A mondák címét is nevezd meg! a) Hogy hívták Rákóczi lovát? Hogy patkolták meg a lovat, miért volt ez fontos? b) Mivel harcoltak a nagyenyedi diákok? Ki írta meg ezt a történetet, mi a mő címe? c) Miért lett áruló Ocskay László a monda szerint? Nevezd meg a helyet, ahol történt az eset! Elérhetı pontszám: 3 pont 34

35 5. Életem épületei a) Nevem? Mirıl vagyok híres? b) Nevem? Kiket fogadott itt II. Rákóczi Ferenc? c) Nevem?... Mirıl vagyok híres? Elérhetı pontszám: 6 pont 6. Az én gyermekkorom Képzeld magad a kis Rákóczi helyébe! Hogyan teltek napjai, mivel foglalatoskodott stb.? A fenti címmel, max. 2 A/4-es oldal terjedelemben várjuk a vallomásokat, fogalmazásokat! Elérhetı pontszám: 5 pont 7. Aranyos a) Hol készült az elsı Rákóczi-arany? Mi volt az elılapján? És a hátlapján?... b) II. Rákóczi Ferenc a vitézi tetteket aranyéremmel jutalmazta. Mi volt az érem elı- és hátlapján? Kinek adományozott aranyérmet Rákóczi?... Elérhetı pontszám: 4 pont 35

36 8. Szabadságharcos emlékek a) Mi vagyok én?... Mit jelent a felirat? b) Milyen hangszerem van?... Milyen nótát fújhatok? c) Mi van a kezemben?... Milyen fegyverem lehet még? Elérhetı pontszám: 6 pont 9. Rákóczis rejtjelek Az alábbi jelek egy mondatot rejtenek. (A hosszú és a rövid magnánhangzók között nem teszünk különbséget.) F== 7HH40G :+7C GF7H;* CI<,=I7F;7H Kinek mondta ezt a fejedelem?... A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z : < B C E F G H A 0 * 9 /, + = 4 ;? I. Elérhetı pontszám: 3 pont 36

37 10. Rákóczis filmkeresı Nevezz meg legalább 3 olyan filmet, amelynek a témája a Rákóczi-szabadságharc! Kérjük a filmek címét, a rendezı és a fıszereplı nevét is! Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Elérhetı pontszám: 9 pont Forrás: Csorba Csaba: Regélı váraink. Bp. 1993, Hatágú Síp Alapítvány Száva István, Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976, Móra R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története Bp. 1997, Magyar Könyvklub-Officina R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. A Rákóczi-szabadságharc története. Bp. 1975, Móra R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc Vaja. 2003, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör História c. folyóirat 2003/3. és 2004/1. száma a és a weboldalak 37

38 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı 2. forduló 1. Verskeresı Költıink közül nagyon sokat megihletett a szabadságharc. Nevezd meg az alábbi alkotások címét és szerzıjét! a) Hazánk szentje, szabadság vezére, Sötét éjben fényes csillagunk, Oh Rákóczi, kinek emlékére Lángolunk és sírva fakadunk! A szerzı neve:... A mő címe: b) Nincsen egy barátom S vércsillogva látom Utolsó kurucnak Érdemelt, csúf sorsát Ott az árokpart alatt. Nincsen Lengyelország, Nincs hely a kurucnak S jaj annak, ki megmaradt. A szerzı neve:... A mő címe: c) Be szomorún szól a Rákóczi rézdobja, Nem mondja már: Rajta! Rajta, rajta, rajta! Hanem azt dobolja, Messzérıl zokogja: Szülıföldem, bölcsım, Te bús Magyarország! Immár istenhozzád, Immár istenhozzád! A szerzı neve:... A mő címe: Elérhetı pontszám: 6 pont 38

39 2. Ónod-mix a) Melyik évbıl maradt fenn Ónod elsı írásos emléke? Hogyan nevezték akkor a települést?... b) Kik voltak Ónod várának urai?... c) Mi volt jellemzı kezdetben az ónodiak földmővelésére?... d) Az 1960-as években mezıgazdasági termelıszövetkezet alakult a településen. Kirıl nevezték el?... e) Hol található Ónod Község Önkormányzata?... Elérhetı pontszám: 6 pont 3. Idézetvadászat a) Ki mondta kinek és hol? A föld népe kész, csak legyen feje.... b) Ki küldte ezt a jelentést a fejedelemnek? Itten hála Istennek, szép csendességben vagyon ez az darab föld, és mind Kegyelmes Urunk hőségére hajlott; az katonaság is jó disciplinában tartatik, semmi húzást s vonyást nem követ el, az mint engemet is nem kártevı: hanem jótevı Jánosnak hínak.... c) Kinek a tollából származik a következı mondat? Mit tudsz róla? Úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont Elérhetı pontszám: 5 pont 39

40 4. İsök képei II. Rákóczi Ferenc ısei közül háromnak a portréját láthatod. Válaszolj a következı családi kérdésekre! a) Ki látható a képen? Ki volt az ı édesanyja? b) Ki látható a képen? Ki volt az ı felesége? c) Ki látható a képen?. Milyen tisztséget kapott 1605-ben?. Elérhetı pontszám: 6 pont 5. Névhez titulust! Kösd össze a személy nevét az ıt megilletı tisztséggel! Bercsényi Miklós brigadéros, Sopron vármegye fıszolgabírája Ráday Pál Esze Tamás Károlyi Sándor Ung vármegye fıispánja, a szenátus elnöke Szatmár megyei fıispán, fıgenerális sókereskedı, hegyaljai felkelı, brezáni követ Béri Balogh Ádám Nógrád megye nótáriusa, a fejedelem követe a svéd és a lengyel királyhoz Elérhetı pontszám: 5 pont 40

41 6. Fogalommagyarázat Mit jelentenek az alábbi fogalmak? a) Consilium Aulicum b) Intimus Secretarius c) Regulamentum Universale Elérhetı pontszám: 3 pont 7. Egy kis térképészet Karikázd be a térképen 5 olyan település nevét, amelyeknek jelentıs szerepe volt II. Rákóczi Ferenc életében! Döntésedet röviden indokold! Elérhetı pontszám: 5 pont 41

42 8. Festménykeresı Nevezz meg két olyan festményt, melyek témája a Rákóczi-szabadságharc! A festmény címe:... A festı neve:... A festmény címe:... A festı neve:... Elérhetı pontszám: 4 pont Forrás: Csorba Csaba: Regélı váraink. Bp. 1993, Hatágú Síp Alapítvány Száva István, Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976, Móra R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története Bp. 1997, M. Könyvklub-Officina Nova Kvk. R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. A Rákóczi-szabadságharc története. Bp. 1975, Móra R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc / Vaja. 2003, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör História c. folyóirat 2003/3. és 2004/1. számai a és a weboldalak 42

43 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı Szóbeli döntı 1. Jelmezemmel is toborzok Elızetes feladat volt egy toborzó beszéd írása max. fél A/4 oldal terjedelemben, valamint a korra jellemzı jelmez vagy kellék készítése. Jelmez 2 pont, toborzó beszéd 3 pont Elérhetı pontszám: 5 pont 2. Évrıl évre Ha idırendi sorrendbe rakjátok az alábbi eseményeket, egy személy nevét kapjátok megfejtésül. (Az események elıtti betőket olvassátok össze!) T S A E S M E Á Z Ónodi országgyőlés Brezáni kiáltvány Trencsényi csata Rákóczi bebörtönzése Bécsújhelyen Rákóczi halála Romhányi csata Szécsényi országgyőlés Szatmári béke Szomolányi csata a) A személy neve:... b) Milyen származású volt? Elérhetı pontszám: 2 pont 3. Film-zene Melyik film zenéjét halljátok? Nevezzétek meg a hangszert! a) A film címe:... b) A hangszer neve:... Elérhetı pontszám: 2 pont 43

44 4. Most mutasd meg! 5 perc áll rendelkezésetekre, hogy a következı jelenetet eljátsszátok! Alkalmazzátok történelmi ismereteiteket! A történés helyszínét nevezzétek meg! Összehívattatott az ónodi országgyőlés Hogyan gyızi meg Esze Tamás a nagyságos fejedelmet arról, hogy álljék a felkelık élére? Zrínyi Ilona elveszíti Munkács várát A kis Ferkó elsı találkozása Thököly Imrével Kuruc, avagy labanc Elérhetı pontszám: 3 pont 5. Epizód-memória A Miért került Rákóczi a bécsújhelyi börtönbe? címő szemelvénybıl hallhattok egy részletet. Emlékezıkészségeteket tesszük próbára. a) Milyen nyelven beszélt feleségével II. Rákóczi Ferenc? b) Milyen mővek voltak Rákóczi könyvtárában? Elérhetı pontszám: 3 pont 6. Országgyőlésrıl országgyőlésre Rendezzétek idırendi sorrendbe az országgyőléseket! Ha tudjátok, írjátok melléjük az évszámokat is! Gyulafehérvári országgyőlés Szécsényi országgyőlés Marosvásárhelyi országgyőlés Ónodi országgyőlés Sárospataki országgyőlés..... Elérhetı pontszám: 5 pont 44

45 Megoldások Eb ura fakó 1. forduló 1. Kifejezésvadászat a) Rákóczi személyének, emlékének méltó megırzése, a fejedelem szellemiségével való azonosulás, vagy Rákóczi iránti nagyfokú tisztelet. b) Az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló monarchikus kormányzati forma. c) Egy dandárnak megfelelı katonai egység parancsnokának elnevezése a Rákóczi-szabadságharcban. d) A hagyomány szerint több is található. Ezek közül nevezetes a balatonkenesei. A legenda szerint e szilfához kötötte ki Rákóczi a lovát, amikor kihirdette az ország akaratát. Elérhetı pontszám: 4 pont 2. Életrajzi kérdezz felelek a) Csitári Jánosné Pap Marina b) Neuhaus, Csehország, jezsuita kolostor, Prága c) Európa legbátrabb asszonya d) Hesseni Sarolta Amália hercegnı e) Julianna Elérhetı pontszám: 5 pont 3. Segít az internet... a) Fénykorát a Rákóczi-család idejében, az 1600-as években élte. b) Zrínyi Ilona ( ) I. Rákóczi Ferenc felesége. Házasságukból született II. Rákóczi Ferenc. Férje halála után 1682-ben feleségül ment Thököly Imréhez tıl három évig védte Munkács várát Caraffa seregeitıl. A vár feladása után 1691-ig fogságban tartották, majd követte férjét a számőzetésbe. c) Ekkor robbant ki a spanyol örökösödési háború ( ), ami európai méretővé vált. Így tehát a Habsburgok is belekeveredtek. A császári csapatok katonákkal való ellátását Lipót legegyszerőbben a magyar parasztok és a bujdosók besorozásával oldotta meg. Elérhetı pontszám: 6 pont 4. Mondáskeresgélı a) Táltosnak hívták. Visszájáról patkolták meg az ellenség megtévesztése céljából. b) Gerundiummal. Bottal, furkóssal. Jókai Mór: A nagyenyedi két főzfa. c) Ocskay beleszeretett a szomolányi vár parancsnokának a lányába, Ilkába. Elérhetı pontszám: 3 pont 45

46 5. Életem épületei a) Rákóczi-kastély Borsiban, itt született II. Rákóczi Ferenc. b) Rákóczi-ház Miskolcon, itt fogadta XIV. Lajos francia király követeit. c) Rákóczi lakóháza Rodostóban, itt halt meg II. Rákóczi Ferenc. Elérhetı pontszám: 6 pont 6. Az én gyermekkorom... Egyéni értékelés Elérhetı pontszám: 5 pont 7. Aranyos a) Kolozsvárott. Elılapján: karcsú pálma, körirata: Tandem opressa resurget (Az elnyomott végre feltámad). Hátlapján: az erdélyi címer, szívpajzsán a Rákóczi-címerrel. b) Elılapján: fejedelem arcmása. Hátlapján: izmos vitéz, amint hatalmas csapással legyızi a sárkányt. Felirata: Tendit per ardua virtus (Nehézségeken át gyız az erény.) Esze Tamás. Elérhetı pontszám: 4 pont 8. Szabadságharcos emlékek a) fejedelmi zászló; Pro Libertate a szabadságért b) tárogató; Csínom Palkó, Te vagy a legény..., Krasznahorka büszke vára... c) fokos; karabély, szablya, buzogány Elérhetı pontszám: 6 pont 9. Rákóczis rejtjelek Anna angol királynınek mondta: Itt állunk a szabadság kialvó gyertyáival. Elérhetı pontszám: 3 pont 10. Rákóczis filmkeresı A Tenkes kapitánya Rendezı: Fejér Tamás Szereplık: Zenthe Ferenc, Krencsey Marianne, Ungváry László Rákóczi hadnagya Rendezı: Bán Frigyes Szereplık: Zenthe Ferenc, Vass Éva, Bitskey Tibor Rákóczi nótája, rendezı: Daróczy József Szereplık: Tolnay Klári, Abonyi Géza, Sárdy János Elérhetı pontszám: 9 pont 46

47 Megoldások Eb ura fakó 2. forduló 1. Verskeresı a) Petıfi Sándor: Rákóczi b) Ady Endre: Az utolsó kuruc c) Népköltészeti alkotás, Thaly Kálmán átköltése: Bujdosó Rákóczi Elérhetı pontszám: 6 pont 2. Ónod-mix a) 1296; Olnod b) Czudar Péter, Rozgonyiak, Perényiek, Báthoryak, Losonczi Anna c) Gabonát, takarmánynövényeket, zöldséget és gyümölcsöt termesztettek. d) II. Rákóczi Ferenc Mgtsz e) 3551 Ónod Rákóczi u. 64. Elérhetı pontszám: 6 pont 3. Idézetvadászat a) Esze Tamás mondta Rákóczi Ferencnek Brezán várában (Lengyelország) b) Bottyán János c) Mikes Kelemen, 1690-ben született Zágonban. A fejedelem bizalmasa, hőséges kísérıje a számőzetésben (Lengyelország, Franciaország, Törökország). Rodostóból írja leveleit képzeletbeli nagynénjének, Törökországi levelek címen. Elérhetı pontszám: 5 pont 4. İsök fotói a) Rákóczi Ferenc; Báthory Zsófia b) II. Rákóczi György; Báthory Zsófia c) Rákóczi Zsigmond; Erdély kormányzója Elérhetı pontszám: 6 pont 5. Névhez titulust! Bercsényi Miklós Ráday Pál Esze Tamás Károlyi Sándor Béri Balogh Ádám Elérhetı pontszám: 5 pont brigadéros, Sopron vármegye fıszolgabírája Ung vármegye fıispánja, a szenátus elnöke Szatmár megyei fıispán, fıgenerális sókereskedı, hegyaljai felkelı, brezáni követ Nógrád megye nótáriusa, a fejedelem követe a svéd és a lengyel királyhoz. 47

48 6. Fogalommagyarázat a) Udvari Tanács (1704 Miskolc) b) Az ország titkára, direktora, bizalmas személyi titkár, a belsı kancellária vezetıje c) Hadi törvénykönyv, a kuruc hadsereg egységes katonai szabályzata Elérhetı pontszám: 3 pont 7. Egy kis térképészet Borsi: itt született március 27-én Regéc: itt töltötte gyerekkorát Munkács: sokszor tartózkodott itt gyermekkorában, anyjával a vár ostromakor, valamint a szabadságharc idején is. Ónod: május 31-tıl június 18-ig országgyőlés, a Habsburg-ház trónfosztása Sárospatak: Rákóczi-birtok, gyermekkorában sokszor tartózkodik itt, 1708 országgyőlés Nagysáros: 1701-ben itt tartóztatják le és Bécsújhelyre viszik Trencsén: augusztus 3., kuruc vereség Felsıvadász: a Rákóczi-család ısi fészke Tokaj: Rákóczi-birtok, 1704-ben személyesen vezette a vár ostromát Kassa: 1906-ban a kassai dómban helyezték el hamvait Elérhetı pontszám: 5 pont 8. Festménykeresı Madarász Viktor: Kuruc és labanc Than Mór: II. Rákóczi Ferenc visszautasítja a szatmári békét Benczúr Gyula: II. Rákóczi Ferenc elfogatása Hollósy Simon: Rákóczi induló Rugendas: Csatajelenet Veszprémi Endre: II. Rákóczi Ferenc és Esze Tamás találkozása Kupeczky János: Kuruc vitéz Orlay Petrich Soma: Az ónodi országgyőlés Than Mór: Az ónodi országgyőlés Greguss Imre: Rákóczi lovon Elérhetı pontszám: 4 pont 48

49 Megoldások Eb ura fakó Szóbeli döntı 1. Jelmezemmel toborzok Egyéni értékelés Jelmez: 2 pont, toborzó beszéd: 3 pont 2. Évrıl évre a) Esze Tamás b) jobbágy származású Elérhetı pontszám: 2 pont 3. Film-zene a) A Tenkes kapitánya b) tárogató Elérhetı pontszám: 2 pont 4. Most mutasd meg! Egyéni értékelés Elérhetı pontszám: 3 pont 5. Epizód-memória a) franciául b) földrajzi és hadtudományi Elérhetı pontszám: 3 pont 6. Országgyőlésrıl országgyőlésre Gyulafehérvári országgyőlés július 8. Szécsényi országgyőlés szeptember 12 október 1. Marosvásárhelyi országgyőlés április Ónodi országgyőlés május 1 június Sárospataki országgyőlés december Elérhetı pontszám: 5 pont 49

50 III. 2 Mátyás király öröksége Mőveltségi vetélkedı 1. forduló 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a hiányzó szavakkal! Buda várában kapott helyet a (a)... Itt ırizték az (b)... szekrényekben a díszes, bırkötéses corvinákat. A kötetek a Hunyadi-ház hollós címerérıl kapták nevüket, amely a borítón és a belsı oldalon egyaránt szerepelt. A könyvtár elsı vezetıje, (c)..... írásaiból sokat megtudhatunk a Mátyás kori udvari életrıl. A kódexeket kézzel írták, és kis képekkel illusztrálták, ezek voltak a (d).... Különösen szépen mutattak a díszes kezdıbetők, az (e).... Ezzel a munkával az uralkodó legtöbbször firenzei mestereket, ún. (f)... bízott meg. A kódexek jellemzıen egyetlen példányban készültek, sokszorosításra csak a legnépszerőbbeket méltatták. Mátyás külön másolómőhelyt alapított Budán, de az itáliai városokból is szorgalmasan győjtötte a könyveket. Elérhetı pontszám: 6 pont 2. Évrıl évre Rakjátok idırendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Az évszámot is tüntessétek fel! a) Meghal a királyné, Podjebrád Katalin. Mátyás megreformálja a királyi kancelláriát. Bírósági reform. Hadjárat a török ellen. b) Mátyás király kiegyezik III. Frigyessel. Visszaveszi a koronát és Sopront. Mátyás hadjárata a török ellen, beveszi Jajcát. c) A 15 éves Hunyadi Mátyás királlyá választása. d) Az országgyőlés megszavazza az állandó zsoldos hadsereg (fekete sereg) költségét. Az erdélyi három nemzet szövetséget köt Mátyás ellen. A király elfojtja a lázadást. Mátyás hadjárata III. (Nagy) István moldvai vajda ellen. A királyi sereg szervezése. e) Mátyás békét köt a cseh és a lengyel királlyal. Mátyás vezérei, Báthori István és Kinizsi Pál a kenyérmezei csatában megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. Elérhetı pontszám: 5 pont 50

51 3. Fotós-fogós kérdések a) Mi látható a képen?... Mikor épült?... b) Mi látható a képen?... Mi látható a lap közepén?... c) Mi látható a képen?... Hol található?... d) Mi ez?... Hová írhatta fel a monda szerint?... Elérhetı pontszám: 4 pont 51

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

I. feladat. Melegítsünk be!

I. feladat. Melegítsünk be! I. feladat Melegítsünk be! Pihentek vagytok? Bizonyíthatjátok! Fejtsétek meg a rejtvény! (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 9 pont 1. Simára borotvált arccal 1704. április 1-jén állt át a kurucokhoz ez a tábornok.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉGE

FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉGE FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉGE Cél: A tudatos fogyasztóvá válás elısegítése Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014- ig szóló feladatterv végrehajtásához

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz)

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /66 Üdvözlünk Kedves

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói ÓRATERV A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: informatika Az óra címe: A katalóguscédula Az évfolyam: 6. Az óra célja és feladata: (részletesen kifejtve, a tanítandó fogalmak és a fejlesztendő

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kívánunk Nektek továbbra is jó szórakozást és vidám munkát! Törő Krisztina Tokovics Tamás Nagy Sándor (VacKörTE) (ONTE Kft.

Kívánunk Nektek továbbra is jó szórakozást és vidám munkát! Törő Krisztina Tokovics Tamás Nagy Sándor (VacKörTE) (ONTE Kft. Kedves KerekEmese csapattagok! Reméljük a téli szünidőt hasznosan és kellemesen töltöttétek, kihasználtátok a hideget, jeget, havat, korcsolyáztatok, szánkóztatok, síeltetek. Hamarosan, az első forduló

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály Név: Iskola: Osztály:...... 1. Határozd

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI PROGRAMOK A SARKADI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat megvalósítása 2012. DECEMBER

TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI PROGRAMOK A SARKADI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat megvalósítása 2012. DECEMBER 2012. DECEMBER A Városi könyvtárban honismereti vetélkedő zajlott decemberben. A népszerű nyomógombos pultnál, témakörök segítségével elevenítettük föl Sarkad város és környezete történelmét, földrajzát.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

2008/2009. tanév. Országos írásbeli forduló. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya. melléklet: Veszélyben a természet c.

2008/2009. tanév. Országos írásbeli forduló. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya. melléklet: Veszélyben a természet c. BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2008/2009. tanév Országos írásbeli forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya melléklet: Veszélyben a természet c. WWF szórólap A versenyzı

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Kincses Kecskemét. DPRÁÁ, TCAAKSZPAU, ÁOSTLT, LGADNEE Árpád Kaszap utca táltos legenda

Kincses Kecskemét. DPRÁÁ, TCAAKSZPAU, ÁOSTLT, LGADNEE Árpád Kaszap utca táltos legenda Kincses Kecskemét E forduló feladatai Székelyné Kırösi Ilona: Kecskeméti évszázadok c. könyvéhez kapcsolódnak. Városunk régészeti és kulturális kincsei között búvárkodhattok. A könyvet nemcsak a forduló

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Kedves Szülők! Köszönettel a Gyermekek Háza tanárai

Kedves Szülők! Köszönettel a Gyermekek Háza tanárai Kedves Szülők! Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Hidegkúti Betlehemes. Ebben az évben is érkeznek hozzánk 16 kisgyerek az Igazgyöngyök közül, akiket szeretnénk meglepni a közös programok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben