BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORSODI KALÁSZOLÁS 7."

Átírás

1

2 BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

3

4 ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010

5 Borsodi Kalászolás 7. Sorozatszerkesztı: Venyigéné Makrányi Margit Támogató: Összeállította: Filip Gabriella Miklós Katalin Toronyi Józsefné Rajzok: Molnár János Nyomdai elıkészítés: Molnár János Tördelés, borítóterv: Vajda Éva ISBN ISSN Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Felelıs kiadó Venyigéné Makrányi Margit igazgató II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 2010

6 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 8 FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK I. 1 NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI ISMERKEDÉS A KÖNYVTÁRRAL I. 2 ISMERKEDJ VELEM! A MESEBIRODALOM VAGYOK A GYERMEKKÖNYVTÁR DOKUMENTUMAI I. 3 KEDVENC ÁLLATAINK KALANDOZÁS AZ ÁLLATOK VILÁGÁBAN I. 4 MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS LÁTOGATÁS HUNYADI MÁTYÁS UDVARÁBAN KÉPEKKEL FOGLALKOZÁSOK KISISKOLÁSOKNAK II. 1 HUNYADI MÁTYÁS A KATALÓGUSBAN, A LEXIKONBAN ÉS AZ INTERNETEN KÖNYVTÁR- ÉS KATALÓGUSHASZNÁLATI FOGLALKOZÁS 4. OSZTÁLYOSOKNAK II. 2 JÖN MÁR AZ ISMERİS, SZÉLLÁBÚ, DERES İSZ TERMÉSZETISMERETI FOGLALKOZÁS ALSÓ TAGOZATOSOKNAK II. 3 MESÉRİL MESÉRE A NÉPMESÉKRİL 3. OSZTÁLYOSOKNAK II. 4 A HOLLÓ ÉS A RÓKA KÖNYVTÁRI DRAMATIKUS JÁTÉK ALSÓ TAGOZATOSOKNAK VETÉLKEDİK III. 1 EB URA FAKÓ TÖRTÉNELMI VETÉLKEDİ forduló forduló Szóbeli döntı Megoldások III. 2 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE MŐVELTSÉGI VETÉLKEDİ forduló forduló Szóbeli döntı Megoldások III. 3 SZERESSÉTEK A KÖNYVET, A TUDÁS FORRÁSÁT! Megoldások KÖNYVTÁRI JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK IV. 1 MEMÓRIAPRÓBA MÁTYÁS-MESÉK IV. 2 KÖNYVTÁRI KÉRDEZZ-FELELEK IV. 3 MESECÍMEK KÖRÜLÍRVA, RAJZOLVA ÉS MUTOGATVA IV. 4 ÜLJ FEL A MESEVONATRA! IV. 5 MEGELEVENEDETT OLDALAK KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSOK FORTÉLYAI... 82

7

8 BEVEZETŐ Borsod-Abaúj-Zemplén sajátos, jellemzıen aprófalvas megye, ahol kevés jelentısebb lélekszámú város található. A települések lakosságszáma között rendkívül nagyok a különbségek. Bár a demográfiai változások megyénkben is érezhetıek, a korszerkezet még mindig kedvezınek mondható. A megye lakosságának 20%-a 14 éven aluli. Több mint 30 ezer óvodás, s több mint 80 ezer általános iskolás tanuló él a többségében 2000 fı alatti településeken. Könyvtárosként rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetıséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlıdjenek. A megye legtöbb településén ma már egyre korszerőbb ellátást biztosító könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek találhatók, melyek a fejlesztések eredményeként képesek lesznek egyre gyorsabb információszolgáltatásra, s a mőködési körülmények pozitív változásainak következtében közösségi szolgáltatások nyújtására is. A kisebb települések könyvtári szolgáltató helyei, információs pontjai gyakran a települések egyetlen közösségi terei, amelyek szolgálni hivatottak a legfiatalabbaktól a legidısebbekig minden korosztályt. A javuló infrastrukturális körülmények ellenére a kistelepülések könyvtári szakemberei többnyire egyedül, gyakran szakképzettség nélkül, vagy csatolt munkakörben látják el feladatukat, így mindenképpen segítségre, szakmai támogatásra szorulnak. Ebbıl a meggondolásból hívtuk életre a megyei Gyermekkönyvtáros Mőhelyt néhány évvel ezelıtt. Azóta is rendszeresen szervezünk szakmai továbbképzéseket a kistelepüléseken, illetve a csekély számú, mindössze 7 önálló gyermekkönyvtárban dolgozó, valamint az érdeklıdı iskolai könyvtárosok számára. A mőhelymunkák során átadott ismeretek, módszertani bemutatók segítik a gyakran egyedül, több esetben iskolai és települési könyvtári feladatokat is ellátó kollégákat, de szerettünk volna további segítséget is adni számukra. 8

9 A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára tevékenységében, szolgáltatási kínálatában kiemelt helyet foglalnak el a különbözı óvodai és iskolai csoportoknak szervezett foglalkozások, bemutatók, a megyében, de gyakran az országhatárokon túl élı gyerekeket is megszólító különféle vetélkedık, pályázatok. Ezt a tartalmában és megvalósítási módjában is sokszínő, gazdag anyagot, a gyermekkönyvtárosok évek alatt összegyőjtött foglalkozási vázlatait mutatja be ez a kiadvány. Könyvtárunkban hagyományosan nemcsak az iskolai csoportok vannak jelen, de évek óta szoros kapcsolatot ápolunk a város óvodáival is, hogy a gyerekek minél elıbb kerüljenek kapcsolatba a könyvekkel, ismerjék meg a könyvtár sajátos hangulatú világát, váljon életük részévé a könyvtárhasználat, az élményszerzés természetes közegévé a könyvtár. Gyermekkönyvtáros munkatársaim is gyakran járják a megye kisebb településeit, felvállalva játszóházi rendezvények vezetését, könyvtárbemutató foglalkozások megtartását, vagy éppen integrációs programok koordinálását. A kötetben található vázlatok, a leírt feladatok, az ajánlott módszerek természetesen szabadon felhasználhatók és variálhatók. Ezáltal ahogy a kaleidoszkóp forgatásával számtalan szép forma, különleges alakzat elérhetı gazdagabbá tehetjük a könyvtári foglalkozásokat. A kötet összeállításával és közreadásával segíteni szeretnénk azok munkáját, akik külön gyermekkönyvtár vagy gyermekrészleg nélkül igyekeznek tartalmas szolgáltatásokat nyújtani a kisebb településeken élı gyermekek számára. Olyan alapvázlatokat készítettünk, amelyeket minden könyvtáros lehetıségei, a helyi adottságok szerint alakíthat, alkalmazhat. Bízunk benne, hogy ez az összeállítás hozzájárul a hátrányosabb helyzető településen élı gyermekek felzárkóztatásához is. Egyúttal számítunk arra is, hogy mind többen csatlakoznak majd a Gyermekkönyvtáros Mőhely munkájához, s ötleteikkel, programjavaslataikkal hozzásegítenek bennünket egy kibıvült kötet megjelentetéséhez. Miskolc, május 30. Venyigéné Makrányi Margit igazgató

10 Foglalkozások óvodásoknak 10

11 I. 1 Nem lehet elég korán kezdeni Ismerkedés a könyvtárral A foglalkozás célja: a gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás a beiratkozás módjáról, a kölcsönzésrıl A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, bemutatkozás, a téma megbeszélése, a könyvek elhelyezésének felismertetése, a kölcsönzés eljátszása, böngészés, elköszönés Felhasznált módszerek, eszközök: irányított beszélgetés, CD-lemezhallgatás, szerepjáték 1. A könyvtár pontos nevének megbeszélése (mindenkinek van neve, az intézményeket híres emberekrıl is szokás elnevezni, esetleg az óvodát, vagy a testvérünk iskoláját is ismert emberrıl nevezték el). 2. A könyvtár fogalmának megbeszélése Mit gondoltok a könyvtárról? Miért vannak könyvtárak? sok könyv van, okosak legyünk, szeretnénk megtudni valamit A könyvtár könyvek és más információhordozók győjtıhelye. 3. Saját könyvtár Ti milyen könyvet szerettek, milyen könyvek lapulnak a könyvespolcotokon? mesés, autós, állatos, dinoszauruszos, tündéres stb. Szoktatok-e könyvet kapni, ha igen, milyen alkalomra? karácsonyra, születésnapra stb. Szüleitek hol vásárolják a könyveket? könyvesboltban 4. A könyvtár és a könyvesbolt közti különbség értelmezése a könyvtárból kölcsönözzük a könyveket, a könyvesboltban megvásároljuk, a könyvesboltban csak új könyveket lehet megvásárolni, a könyvtárban régiek is vannak Játsszuk el! Kérnék szépen két jelentkezıt, akik bemutatják nekünk, hogy vásárolunk egy könyvesboltban. 5. Az olvasójegy Mi szükséges ahhoz, hogy könyvet kölcsönözzünk a könyvtárból? olvasójegy, beiratkozás A beiratkozás és a kölcsönzés módjának közös megbeszélése: jótállási nyilatkozat (szülıi engedély), ingyenesség, kivihetı dokumentumok száma, határidı, hosszabbítás, számítógépes kölcsönzés. 6. Mi a különbség a saját és a könyvtári könyv között? a saját könyvünk csak a miénk, a könyvtárban sokkal több könyv van stb. Saját és könyvtári példányok bemutatása. Melyik a könyvtári könyv? Mirıl ismerted fel? pecsét Mi lehet a pecsétre írva? a könyvtár neve 7. Szerzı, cím, vonalkód Nekünk is van nevünk, személyes adatunk. A könyvnek mi a legfontosabb adata? író (szerzı), cím

12 Ha a könyvtári könyvben található vonalkódot leolvassuk biztos láttatok már vonalkód-leolvasót, mit fogunk látni a számítógép képernyıjén? író, cím Nézzük is meg a kölcsönzı könyvtáros nénik számítógépén! Hozd, légy szíves, a dinoszauruszos könyvet! (Egy olvasni tudó gyermek kiválasztása.) Valóban Dinoszauruszok a könyv címe. Köszönöm a segítséget. Menjünk vissza a gyermekkönyvtárba, a Mesebirodalomba! 8. A könyvek könyvtári rendje Mit gondoltok, hogy lehet a könyvtárban eligazodni e között a sok könyv között? A könyvtáros nénik hogyan csoportosítják, milyen rendben helyezik el a könyveket a polcokon? Segítenek a polcokon lévı kis táblácskák! betőrendben Nagyon örülök, hogy szinte mindenki felismerte a betőket. Nézzétek csak! Ezt a könyvet Csukás István írta, és a címe Süsü, a sárkány. Ki tudja megmondani, hogy melyik betőnél keressük ezt a könyvet? az író nevének kezdıbetőjénél 9. A kölcsönzés bemutatása szerepjátékban A legfontosabbakat már tudjuk a könyvtárról, a kölcsönzésrıl is van ismeretünk. Szeretnék kérni ismét két ügyes gyermeket, akik élesben bemutatják nekünk, hogyan kell könyvet kölcsönözni a Mesebirodalomból. 10. Szabad böngészés Látom, alig várjátok, hogy a sok szép könyvet kézbe vegyétek. Rajta! A polcról levett könyveket tegyétek az asztalra! Közben Palya Bea énekel nekünk. 11. Ajándékozás, búcsúzás, elköszönés Remélem, jól éreztétek magatokat a könyvtárban. Fogadjátok szeretettel a gyermekkönyvtár ajándékát, a könyvjelzıt! 12

13 I. 2 Ismerkedj velem! A Mesebirodalom vagyok A gyermekkönyvtár dokumentumainak bemutatása A foglalkozás célja: ismerkedés a kölcsönözhetı és a helyben használható könyvekkel, dokumentumokkal, valamint a gyermekkönyvtár szolgáltatásaival A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, könyvkeresı játék, beszélgetés, mesehallgatás, kölcsönzés Felhasznált módszerek, eszközök: beszélgetés, szemléltetés, hangoskönyv 1. A könyvtárbemutató foglalkozáson elhangzottak ismétlése (Mi a könyvtár? Beiratkozás, kölcsönzés.) 2. Mese, verses- és képeskönyv, ırjegy Van kedvetek egy kis játékhoz? Remélem, igen. Könyvtári tudományotokat szeretném próbára tenni. Még mielıtt bebizonyítanátok, hogy milyen figyelmesek voltatok, egy fontos dolgot meg kell beszélnünk. Amit a kezemben tartok, az az ırjegy. Ha levesztek egy könyvet a polcról, tegyétek a könyv helyére, s addig, míg nézegetitek, biztosak lehettek abban, hogy ez a jegy ırizni fogja a könyv helyét. A lapozgatás után így a pontos helyére kerül vissza a könyv. A feladat a következı: könyvet vegyetek le a képes, a mesés és a verseskötetek polcáról. És persze tegyétek is vissza! Ugye, nem is olyan ördöngösség ez a könyvtár? 3. Dokumentumtípusok Amint látjátok, a könyvtár nem csak könyveket győjt! Miket győjt még? újságokat, folyóiratokat Örülök, hogy a Dörmögı Dömötört és a Buci Macit is felismertétek. A legtöbb újságot csak itt a könyvtárban nézhetitek meg, kölcsönözni nem lehet. 13

14 Mit fedeztek még fel a polcokon? CD-lemez Nagyon ügyesek vagytok. A CD-lemezrıl szép zenét hallgathattok. Gryllus Vilmos dalait biztosan szeretitek. İ koncertet is adott könyvtárunkban a közelmúltban. A CD-nek van egy testvére is. Ez a hangoskönyv. A hangoskönyv segítségével szép meséket is megismerhetünk. Van kedvetek Benedek Elek meséjét meghallgatni? 4. Benedek Elek: Erıs János címő meséjének meghallgatása 5. DVD-lemez, videokazetta, lejátszó Mi szükséges ahhoz, hogy pl. rajzfilmet nézzetek? DVD, videokazetta Itt a Mesebirodalomban szép számmal találunk DVD-lemezeket és videokazettákat is. Amint látjátok, nagyon sok nektek való mese- és rajzfilmet is győjt a könyvtár. Emlékeztek, a könyvek kölcsönzéséért nem kell fizetni, ha azonban CD-lemezt, DVD-lemezt, szeretne valaki kölcsönözni, azért fizetni kell. 6. A gyermekkönyvtár szolgáltatásai Szerintetek mit lehet csinálni a könyvtárban? könyveket nézegetni, zenét, mesét hallgatni, filmet nézni Ezen kívül mást is kínál nektek a gyermekkönyvtár: koncertet, író-olvasó találkozót, különbözı kézmőves mesterségek elsajátítását, sok-sok játékot, és nyáron még napközis tábort is. 7. Kölcsönzés, elköszönés Látom, sokan visszahoztátok a jótállási nyilatkozatot. Most már kölcsönözhettek is. Jó olvasást a szülıkkel!

15 I. 3 Kedvenc állataink Kalandozás az állatok világában A foglalkozás célja: ismerkedés az állatokkal, képes ismeretterjesztı könyvek bemutatása A foglalkozás menete: a csoport köszöntése, a foglalkozás rövid ismertetése, társasjáték, találós kérdések, kölcsönzés Felhasznált módszerek, eszközök: beszélgetés, felolvasás, szemléltetés fotókkal, Rónay György: Mondd, szereted az állatokat címő kötete, Az állatok farsangja címő ismeretterjesztı képeskönyv, képrejtvény, állatos matrica, képek a 2., 3., 5. feladathoz 1. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? címő versének felolvasása Mirıl szólt a vers? természetesen az állatokról Szeretitek ti is az állatokat? Mi a kedvenc állatotok? Kinek van otthon állata? Mit tudtok mondani kedvencetekrıl? színe, tollazata, bundája, mit eszik stb. Az Állatok farsangja címő könyvbıl olvasok nektek egy verset; a vers fıszereplıje az én kedvenc állatom. Kitaláljátok, hogy melyik a kedvencem? kutya 2. Állatok és táplálékuk Tudjátok, hogy mit eszik a kutya? Ha igen, ne mondjátok ki hangosan, ugyanis most játszani fogunk. Érdemes ügyeskedni, hiszen minden jó válaszért jár egy állatos matrica. Kérem, öt gyermek álljon a bal oldalamra, öt pedig a jobb oldalamra! A bal oldalon álló gyermekek állatokat ábrázoló képeket kapnak, a másik öt gyermek táplálékok képeit. (kutya, papagáj, nyúl, majom, mókus; csont, magvak, répa, banán, mogyoró) Feladat: keressétek meg egymás párját, vagyis ki kell találni, melyik állat mit eszik. (Rajzok a mellékletben.) 15

16 4. Csalafinta fejtörı Van kedvetek egy kis fejtöréshez? Ezekkel az állatokkal valami történt. Összecserélték a lábukat. Vonallal kapcsoljátok össze az egymáshoz illıket! (Rajz a mellékletben.) 5. Állatos találós kérdések Aki kitalálta, hogy melyik állatról van szó, kérem, jelentkezzen! Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács, fák doktora, orvosa, erdıben az otthona. harkály Úr vagyok a szemétdombon, fejdíszem a taréj, kedvencem a kukorica, búza meg a paréj. kakas Tó vízében lépeget, békák veszedelme, békát fog és messze néz, fél lábon merengve. gólya Az agancsom ágas-bogas, akárcsak a ruhafogas. szarvas Teknım van, de sosem mosok, még sincs kosz a portámon, száztíz gyertya volt meggyújtva a szülinapi tortámon. teknısbéka 3. Az állatok hangja Szerintetek beszélnek az állatok? igen Néhány állatról készült képet mutatok nektek, meg kell mondanotok, hogy melyik állat milyen hangot ad! A jó válaszokért ismét ajándék jár. (Rajzok a mellékletben.) bagoly huhog gólya kelepel liba gágog kakas kukorékol veréb csiripel kacsa hápog Fogadjátok szeretettel a matricákat! Jól ismeritek az állatokat! 6. Kölcsönzés, búcsúzás Nagyon köszönöm, hogy ilyen lelkesen és ügyesen vettetek részt a foglalkozáson. Sok szép képes, állatos könyvet találtok a polcon. Ha van kedvetek, néhányat ki is kölcsönözhettek. Forrás: Csörgı Anikó, Füzesi Zsuzsa: Csodaország. Bp. 1997, Csodaország K. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? Bp. 1980, Móra Állatok farsangja. Bp. 1979, Móra 16

17 I. 4 Mátyás, az igazságos Látogatás Hunyadi Mátyás udvarában képekkel A foglalkozás célja: ismeretátadás Mátyás királyról óvodások részére A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a téma megbeszélése, önálló színezés Felhasznált módszerek, eszközök: CD-lemez hallgatása: reneszánsz muzsika, szemléltetés képekkel, kifestı (Rajzok a mellékletben.) 1. A király fogalmának megbeszélése Ki lehet ez az ember? Mirıl lehet felismerni, hogy király? korona, jogar Ismeritek ezt a híres magyar királyt? Mátyás király Hunyadi Mátyás 1458-tól 1490-ig, haláláig uralkodott. Mátyás korának egyik leghatalmasabb uralkodója volt. Hunyadi Jánosnak hívták az édesapját, édesanyját Szilágyi Erzsébetnek. Nagyon gazdag családból származott. A családnak címere is volt. Milyen madár látható a címerben, és mit tart a csırében? holló, győrő A legenda szerint Szilágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja egy hollóval küldött levelet a prágai fogságban lévı fiának. Egy másik változat szerint Mátyás király egy vadászat alatt levette győrőjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat, és vissza is szerezte a győrőt. 17

18 2. Szülıház, gyermekkor Híres uralkodónk a ma Romániában található Kolozsvárott született 1443-ban. Ma szobor ırzi emlékét a város fıterén a Szent Mihály-templom mellett. Gyermekkorát Vajdahunyad várában töltötte. Vajdahunyad várának a mását Budapesten a Városligetben is megnézhetjük. Mátyás király már kiskorában is rendkívül okos volt. Több nyelven beszélt. Híres tanítóját Vitéz Jánosnak hívták. 3. Beatrix és a királyi udvar Mátyás király elsı felesége halála után Itáliából választott feleséget, akit Beatrixnek hívtak. A budai várban tartották világraszóló esküvıjüket. Hogy átérezzük a budai vár hangulatát, hallgassunk Mátyás korabeli zenét! Remélem, tetszeni fog nektek! Mátyás udvarában gyakran tartottak lakomákat. Akkoriban még a neves uralkodók is kézzel ették a húsokat. Elcsodálkozott ezen Beatrix. Az ı hatására kezdték el használni a magyarok az evıeszközöket, például a villát. A mulatozás közepette idınként udvari bolond is szórakoztatta a nagyérdemőt. Talán hallottátok már ezt a mondacímet: Egyszer volt Budán kutyavásár. 18

19 Kutyavásár biztos egyszer volt, de heti vásárokat tartottak. Mátyás király azonban nemcsak a hasára, hanem a tudományokra is gondolt. Könyvtára messze földön híres volt. Szépséges, kézzel írott könyvei budai másolómőhelyében készültek. 4. Mátyás serege Mátyás király híres zsoldosseregét fekete seregnek hívták. A sereg katonái a hódító csatákban és a védekezésben is egyformán jeleskedtek. Mit gondoltok, miért nevezték el fekete seregnek? fekete páncélt viseltek 5. Színezés Remélem, tetszettek a képek! Készítettünk nektek néhány kifestıt. Ha van kedvetek, színezzétek ki! Legyen minden olyan pompás, mint Mátyás idejében! 6. Elköszönés, az itt hagyott rajzok elhelyezése a faliújságon. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépek lettek a rajzok. Biztos tetszene Mátyás királynak és Beatrix királynénak is! Ha van köztetek olyan, aki szívesen itt hagyná, annak megígérem, felteszem a faliújságra. Szép dísze lesz könyvtárunknak! Forrás: Csukovits Enikı: Liliom és holló. Bp. 2006, Helikon Kiss Dénes: Így élt Mátyás király. Bp. 1990, Móra Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak. 100 állomás 100 kaland. Bp. 2005, Lilliput Könyvkiadó Szép Ernı: Mátyás király tréfái. Bp. 1993, Móra 19

20 Foglalkozások kisiskolásoknak 20

21 II. 1 Hunyadi Mátyás a katalógusban, a lexikonban és az interneten Könyvtár- és katalógushasználati foglalkozás 4. osztályosoknak A foglalkozás célja: a könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése, valamint a Hunyadi Mátyásról szerzett ismeretek bıvítése A foglalkozás menete: a tanulók köszöntése, katalógushasználat, kézikönyv- és internethasználat Felhasznált módszerek, eszközök: hagyományos és számítógépes katalógus, feladatok kártyákon (Rajzok a mellékletben) 1. Korábbi ismeretek felelevenítése Melyik királyunkat nevezzük igazságosnak? Mátyás királyt Hol választották királlyá Hunyadi Mátyást? A Duna jegén Miért hívták Corvin Mátyásnak? A címerben szereplı hollóról (latinul Corvus) 2. Kártyajáték Most kártyázni fogunk! Mindenki húzzon egyet! Ügyeskedjetek a feladat megfejtésével! Ha megoldottátok, húzhattok újat! İrjegyet feltétlenül használjatok! a) A könyvtár hagyományos katalógusában keress! O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címő könyvének jelzetét írd ki! 398 N 19 Milyen emberre mondják, hogy Mátyás király lustája? a nagyon lusta emberre b) Használd a megyei könyvtár számítógépes katalógusát! Szerzı szerint keress! Vég Gábor Királyi hétköznapok címő könyve megtalálható a könyvtárban? Írd ki a könyv jelzetét! V 65 Mikor született Hunyadi Mátyás? 1443-ban Hány évig uralkodott? 32 évig ( ) c) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Milyen madár látható Mátyás király címerén? holló Miért választotta ezt a címerállatot a legenda szerint? A Hunyadi Mátyás linkre kattintva találod meg a választ! Mátyás király egy vadászat alkalmával levette győrőjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat, és vissza is szerezte a győrőt. Egy másik magyarázat szerint Szilágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja egy hollóval küldött levelet a prágai fogságban lévı fiának.

22 d) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Nyisd meg a Hunyadi Mátyás címő linket! Honnan kapta nevét a fekete sereg? a katonák páncéljáról Milyen állatok szerepelnek a zászlójukon? holló, oroszlán e) Kinizsi Pál Mátyás király katonája volt. A molnár fia ispán lett. Mit jelent az ispán szó? A könyvtár hagyományos katalógusában keresd meg a Történelmi vademecum címő könyv jelzetét! A könyv segítségével válaszolj a fenti kérdésre! 930 T 70 királyi vármegyék élére kinevezett fıtisztviselı f) A Királyok könyve címő kötet szerkesztette Gáspár Zsuzsa, valamint Horváth Jenı jelzetét keresd meg a könyvtár számítógépes katalógusában! Hol töltötte gyermekéveit Hunyadi Mátyás? (Keresd a helyes választ a könyv 80. oldalán!) K 48 Vajdahunyad várában g) A könyvtár számítógépes katalógusában keress! Ki írta a Mátyás király tréfái címő könyvet? Mi a könyv jelzete? Keresd meg a könyvben a Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejérıl címő mondát! Milyen feladattal bízta meg a király Kinizsit? Szép Ernı Sz 69 követségbe menjen a török szultánhoz h) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Hol található Mátyás szülıháza? Kik voltak a tanítói, mire tanították az ifjú Mátyást? A választ megtalálod a Hunyadi Mátyás címő link megnyitásával. Kolozsvárott, Szánoki Gergely, Vitéz János, egyház- és államjog, mővészetek, latin i) Mátyás király szeptember 5-én feleségül vette Beatrixet. Ki volt Beatrix apja? A választ A magyar történelem nagy alakjai címő könyv 3. kötetében keresd! A könyv jelzetét írd ki a számítógépes katalógusból! M 14 Aragóniai Ferdinánd 22

23 j) A megyei könyvtár weboldalán keress! Nyisd meg a könyvtár weboldaláról (www.rfmlib.hu) a könyvtár katalógusát! Írd ki Komjáthy István Mátyás-mondák könyve címő mővének a jelzetét a katalógusból! K 67 Két olyan mondát keress a kötetben, amely Mátyást dicséri! pl.: Mátyás király fogsága Mátyás jóslata k) Használd a megyei könyvtár hagyományos katalógusát! Kósa László Megjártam a hadak útját címő könyve megtalálható a könyvtárban? Mi a könyv jelzete? Nézzük meg a kötetben, mi a várta szó jelentése? K 72 ırség l) Keresd meg a számítógépes katalógusban a Közmondások és szólások kézikönyvének jelzetét! Vegyük elı a kötetet, és nézzük meg, mit jelent ez a mondás: Király Mátyás király? 398 K 93 nagy különbség 3. Közös ellenırzés, búcsúzás Forrás: Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynıi, fejedelmei és kormányzói. Bp. 1993, Magyar Könyvklub Komjáthy István: Mátyás-mondák könyve. Bp. 2002, Móra Kósa László: Megjártam a hadak útját. A magyar nép történeti emlékezete. Bp. 1990, Móra Közmondások és szólások kézikönyve. Debrecen. 1997, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. A magyar történelem nagy alakjai 3. kötet Bp. 1987, Reflektor Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások. Bp. 2007, Akkord Szép Ernı: Mátyás király tréfái. Bp. 1994, Móra Történelmi vademecum. Bp. 1995, Móra Vég Gábor: Királyi hétköznapok. Bp. 1995, Ferenczy Könyvkiadó 23

24 II. 2 Jön már az ismerıs, széllábú, deres ısz Természetismereti foglalkozás alsó tagozatosoknak A foglalkozás célja: ismerkedés az ısszel mint évszakkal, ıszi témájú versekkel, az ısz terméseivel, valamint a hagyományos és az elektronikus katalógussal, a könyvtár használatával A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, beszélgetés, feladatmegoldás, kölcsönzés Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, ıszi levelek, gyümölcsök, ajándékok, matricák, könyvjelzık, Csanádi Imre: Négy testvér, Pöttömkert címő CD-rıl a Szılı érik címő dal 1. Kedvelitek a találós kérdéseket? Remélem, igen! Se ecsetje, se festéke, aranyszínt ken a levélre. Mi az? İsz 2. Milyen évszak van most? Melyek az ıszi hónapok? Vers: Csanádi Imre: Négy testvér ısz szeptember, október, november 3. A versben elıforduló négy testvér mit jelent? az évszakokat 4. Mi okozza az évszakok váltakozását? Az évszakok váltakozása a Föld Nap körüli keringésének legfontosabb következménye. A Föld alakjából következıen a napsugarak különbözı hajlásszögben érik a földfelszínt. A mérsékelt éghajlati övezetben négy évszak különül el. 5. Melyek az ısz jellegzetes színei? fakósárga, rıtbarna, vöröses árnyalatú levelek, halványsárga, piros, sárgásbarna, fényes sötétbarna 6. İszi böngészde (Elıre elkészített dobozokban gyümölcsök, például alma, dió, körte stb., valamint termések, például kökény, csipkebogyó, juharfa termése, gesztenye, kecskerágó, zsidócseresznye stb. Ezeket kézbe is vehetik a gyerekek. A termésekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni a szerkesztett feladatok alapján.) Gyerekek! Mindenki válasszon magának egy párt! Az asztalon terméseket rejtı dobozokat, és a terméshez kapcsolódó feladatlapot találtok. Minél hamarabb kell megoldanotok a feladatokat! A legügyesebbek meglepetésre is számíthatnak! Ne feledkezzetek el az ırjegy használatáról! a) feladat İsszel az erdıben járva szarvasbıgést is hallhatunk. Miért bıgnek a szarvasok? A választ Az erdı élıvilága címő könyvben találod. A könyv jelzete: 581 B 43 a hímek így hívják a nıstényeket 24

25 b) feladat Milyen növény ez? A választ Richter Ilona: Termések címő könyvében keresd! A könyv jelzete: 581 R 72 a dobozban zsidócseresznye található c) feladat A kökény termését találod a dobozban. Hol terem a kökény? A választ a Cserjék címő könyvben találod. A könyv jelzete: 582 C 60 erdıszéleken, cserjésekben d) feladat İsszel az erdıben nagyon sok gomba terem. Olyan gombákat sorolj fel, amelyeknek nevében szerepel valamelyik állat neve! A választ A titokzatos természet címő könyvben találod. A könyv jelzete: 502 B 43 rókagomba, ızlábgomba 7. İszi villáminterjú Nagyon sok mindent tudtatok eddig is az ıszrıl, és remélem most is gyarapodott a tudásotok. Tegyük próbára! Rögtön válaszoljatok, rendben? Hogy hívják a csipkebogyó édesanyját? (vadrózsa) Milyen színő a zsidócseresznye? (piros) Kik írtak ıszi témájú verseket? (Csanádi Imre, Petıfi Sándor) Mi védi a szılıszemet a kiszáradástól? (a viaszos héja) Melyik költı írt a galagonyáról? (Weöres Sándor) A vadgesztenye levele hány kisebb levélbıl áll? (hét) Mit nevezünk vénasszonyok nyarának? (szeptember végét, október elejét) Sorolj fel vonuló madarakat! (fehér gólya, fecske, nyári lúd) Olyan gombát nevezz meg, amelynek nevében állat neve szerepel! (rókagomba) 8. Elköszönés Fogadjátok szeretettel ezt a gyümölcskosarat. Minden földi jóval teleraktuk. Jó étvágyat kívánok hozzá! Természetesen azok a könyvek, amelyekbıl búvárkodtatok, ki is kölcsönözhetık! Forrás: Bolliger, Erben: Cserjék. Bp. 1998, Magyar Könyvklub Beaumont, Emilie, Pimont, Marie-Renée: Az erdı élıvilága. Bp. 2003, Passage Beaumont, Emilie, Pimont, Marie-Renée: A titokzatos természet. Bp. cop. 1993, Venezia Csanádi Imre: Hajnali káprázat. Bp. 2005, Hét Krajcár Richter Ilona: Termések. Bp. 1986, Minerva Kiadó és Kereskedelmi Kft. 25

26 II. 3 Mesérıl mesére A népmesékrıl 3. osztályosoknak A foglalkozás célja: a mesével kapcsolatos eddigi ismeretek rendszerezése, valamint a könyvtárban való tájékozódás gyakorlása A foglalkozás menete: köszöntés, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, beszélgetés, feladatmegoldás, meseírás Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, szerepjáték, könyv- és könyvtárhasználat, feladatlapok 1. A mese fogalmának megbeszélése Minden gyermek és sok felnıtt is szereti a mesét. Gondolom, ti is így vagytok ezzel. Milyen meséket ismertek? Segítek! (Rajzok a mellékletben.) A kiskondás; Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj; Kacor király; A kis gömböc Nézzük meg, a Magyar Értelmezı Kéziszótár hogyan írja le a mese fogalmát! A mese költött esemény, csodás, naiv elemekkel átszıtt, nem valóságos történet. Hogyan kezdıdik, és hogyan végzıdik általában a mese? egyszer volt, hol nem volt ma is élnek, ha meg nem haltak, stb. 2. Híres mesegyőjtık Ismertek magyar és külföldi mesegyőjtıket? Soroljatok fel néhányat! Benedek Elek, Arany László, Illyés Gyula, Grimm testvérek, Andersen stb. 3. A mesehısök nemcsak személyek, hanem állatok is lehetnek. Milyen állatmesét ismertek? Kacor király Tündérmese eszetekbe jut? Tündér Ilona és Árgyélus 4. Mese-parti A mai napra kártyákat készítettem nektek. Ha ügyesen válaszoltok a kártyákon lévı kérdésekre, sok új ismeretet szerezhettek a mesékrıl. Induljon hát a parti! Ne feledkezzetek meg az ırjegy használatáról! a) Keressétek meg Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában a mese címszót! Mit jelent? Írjátok le röviden! A könyv jelzete: 030 C 83 kitalált történet, csodás elbeszélés 26

27 b) A mese egyik fajtája a láncmese. Keressétek meg a meghatározását Nagy Mariann: Irodalmi fogalomtár címő kötetében! Írjatok egy példát is! A könyv jelzete: 800 N 25 ismétlıdı szerkezető mesefajta c) Régen mesét nemcsak otthon meséltek, hanem közösségekben is. Devecsery László: Mesélı: irodalmi kislexikon címő könyvében keressétek meg a Hol mondtak mesét? címő részt! A könyv jelzete: 800 D 59 fonóban d) Sok mese kezdıdik így: Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl Hol volt eredetileg Óperencia? Mit jelent a szó? Vincze Tímea: Népmeseszótár címő könyve segít a válaszadásban. A könyv jelzete: 398 V 89 az osztrák Enns folyó felsı szakasza, Ober-Enns mesebeli, távoli vidék e) A mesebeli lakodalmakban folyt a bor Hencidától Boncidáig. Hol található a két település? Keressétek meg a kifejezést Vincze Tímea: Népmeseszótárában! A könyv jelzete: 398 V 89 Hencida, Bihar megyében Boncida, Kolozsvár mellett f) Mi jellemzı a mesebeli óriásokra? A választ Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában találjátok! A könyv jelzete: 030 C 83 többnyire csak testi erıben bıvelkednek, eszük általában nincs g) Gyakori mesehıs a boszorkány. Nézzétek meg a Képes gyermeklexikonban, mi jellemzı rájuk! A könyv jelzete: 030 T 93 öregasszony formájában ábrázolják, általában csúf és rosszindulatú 27

28 h) Mit ıriz a mesében a sárkány? Hogy néz ki általában? Lapozzátok fel az Ablak Zsiráf címő gyermeklexikon megfelelı szócikkét! A könyv jelzete: 030 M 54 Tündérország kapuját ırzi, 7 feje van, lángot fúj i) Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában a manókról is olvashattok. Mit lehet tudni róluk? A könyv jelzete: 030 C 83 mesebeli lények, többnyire törpék, és az erdıben laknak j) Mi a legfontosabb feladata a tündéreknek a mesékben? Hol laknak? A tündér címszót keressétek meg az Ablak Zsiráf címő gyermeklexikonban! A könyv jelzete: 030 M 54 varázslattal segítenek a bajba jutottakon, Tündérországban 28

29 k) Sok mesében találkozunk törpékkel. Milyen a törpe? Tudjátok-e, kik a leghíresebb törpék? A választ Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában találjátok! A könyv jelzete: 030 C 83 nagy szakállú, kismérető emberkék Szende, Szundi, Morgó, Vidor, Tudor, Hapci, Kuka l) Milyen szerepe van a mesékben az égig érı fának? A választ Burget Lajos: Mesés szókincs címő könyvében találjátok. A könyv jelzete: 494 B96 olyan fa, amely valamilyen nehéz próbával, feladattal kapcsolatos m) Hans Christian Andersen dán meseíró egyik mesefigurája Koppenhága jelképe lett. Melyik szereplırıl van szó? A választ a Larousse diákenciklopédiában találjátok! Segít a név- és tárgymutató. A könyv jelzete: 030 L 28 a kis hableány 5. Legyél te is meseíró! Remélem, van kedvetek egy kis meséléshez. A következı történetet kedvetek szerint fejezzétek be! Ne feledjétek, mesérıl van szó, fantáziátok szárnyalhat! A történet így kezdıdik: Élt egyszer az erdıben egy medve és egy farkas. Nagyon jó barátok voltak. Egyik nap gondoltak egy merészet, és elindultak megismerni a világot. Mentek, mendegéltek A mese értékelése; kölcsönzés, elköszönés. Forrás: Alföldy Jenı: Irodalmi fogalomtár. Bp. 1992, Tankönyvkiadó Vállalat Burget Lajos: Mesés szókincs. Bp. 2000, JLX Kiadó Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig. Bp. 2001, Csodaország Devecsery László: Mesélı irodalmi kislexikon. Debrecen. 1998, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Képes gyermeklexikon. Debrecen. 1996, Aquila Larousse diákenciklopédia. Bp. 1992, Glória Mérei Ferenc: Ablak zsiráf, képes gyermeklexikon. Bp. 2000, Móra Vincze Tímea: Népmeseszótár. Bp. 1997, Terrapint Kft. 29

30 II. 4 A holló és a róka Könyvtári dramatikus játék alsó tagozatosoknak A foglalkozás célja: La Fontaine állatmeséjének segítségével a gyerekek kreativitásának és improvizációs készségének fejlesztése, valamint a közös játék lehetıségének megteremtése A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a játék bevezetése, önálló improvizálás, csoportos játék, kosárfogó, La Fontaine-könyvek kölcsönzése Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, szerepjáték, improvizációs játék, fogócska, labda (Rajzok a mellékletben.) 1. Kedves gyerekek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Nagyon örülök, hogy újra találkozunk itt, a gyermekkönyvtárban. Remélem, az a sok-sok mesekönyv, melyet kikölcsönöztetek, mindnyájatok számára kellemes élményt nyújtott. Ha már mesérıl van szó... Ki az a híres francia meseíró, akinek leginkább állatmeséi ismertek? La Fontaine A mai foglalkozáson La Fontaine A holló és a róka címő meséjét dolgozzuk fel. Kérem, üljetek körbe! 2. Könyvtárosi narráció Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy holló. Errıl a hollóról messze földön tudták, hogy nagyon hiú. Éppen ezért sokszor borsot törtek az orra alá az állatok. 3. Ötletbörze Szerintetek mire volt hiú a holló? a tollára, a hangjára 4. Egymondatos monológ Gyerekek! Kérlek benneteket, válasszatok magatoknak egy állatot! Annak bırébe bújva mondjátok el egy mondatban, hogy a választott állat hogyan leckéztette meg a hollót annak hiúsága miatt. Próbáljátok ügyesen visszaadni az állat mozgását, hanghordozását! Én vagyok Uhu, a bölcs bagoly, az erdı polgármestere. Kezdıdhet a játék! 5. Kiscsoportos jelenet Alkossatok 4-5 fıs csoportokat! Az elızıekben elıadott történetet csoportonként 3-3 tablóképben mutassátok be! Biztos tudjátok, a tabló nem más, mint egy pillanatfotó. Ha tapsolok, váljatok mozdulatlanná! Minden játékos a vállak érintése után egy szóban, max. egy mondatban, egyes szám elsı személyben mondja el, amit gondol vagy érez. No, rajta! 6. Ötletbörze Ahogy a holló egyszer a víztükörben csodálta magát, és közben hangosan énekelt, fején találta egy nagy, kerek sajt. Mit gondoltok, honnan érkezett a sajt? Mit tett vele a holló? A holló fogta magát, és felszállt egy fára. Véletlenül arra járt a róka, aki megkívánta a holló csırében tartott sajtot. 30

31 7. Fórumszínház Gyerekek! Én leszek a holló. Ki vállalkozik elsıként a róka szerepére? Azt kell megmutatni a jelenetben, hogy vajon a róka hogyan próbálja elcsalni a sajtot a hollótól. Ha tapsolok, kérem, új gyerek lépjen be a róka szerepébe. 8. Közös egyeztetés-beszélgetés a hiúságról Ki tudja megmondani, hogy mit mondott a róka a hollónak? Szép vagy holló, szép. De mit ér a szépség, ha hozzá rút a hang? Vajon hogyan reagált erre a holló? Kinyitotta a száját, s így kiesett a sajt. 9. Kosárfogó Van kedvetek játszani? Ez a labda a sajt. A rókának el kell kapnia a hollót és vele együtt a sajtot. A játékszabály: mindenki válasszon magának egy párt, akivel kosarat alkot. Álljatok egymással szembe, két tanuló kivételével fogjátok meg egymás kezét! A két gyerek egyike a róka, a másik pedig a holló. A róka kergeti a hollót, akinek kezében van a sajt. A holló akkor menekül meg, ha bebújik a kosárba, mielıtt a róka elkapná. Az a gyerek lesz az új holló, akinek háttal állt be az eredeti holló. Most már ı fut. Ha közben a róka elveszi a sajtot, ı lesz a holló, azaz szerepcsere történik, és ı menekül. No, rajta! 10. Búcsúzás Kedves gyerekek! Köszönöm mindenkinek a figyelmet. A polcon várnak benneteket a La Fontainemesekönyvek. Remélem, rövidesen újra találkozunk. 31

32 Vetélkedők Eb ura fakó Történelmi vetélkedı A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2007-ben az ónodi országgyőlés 300. évfordulója alkalmából Eb ura fakó címmel háromfordulós levelezıs játékot hirdetett az általános iskolák hetedik osztályosai számára. A játékba mintegy 80 csapat kapcsolódott be az országból és a határon túlról is. A vetélkedı ünnepélyes döntıje a jubileumi programsorozat részeként Ónodon volt. A vetélkedı megrendezése a kiválasztott csoportok felkészítése után bármilyen típusú könyvtárban ajánlott. Mátyás király öröksége Mőveltségi vetélkedı A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2008-ban ezzel a vetélkedıvel kapcsolódott a Reneszánsz év országos programsorozathoz. Rendszeresen könyvtárba járó csoportok között javasolt a levelezıs játék megszervezése. Szeressétek a könyvet, a tudás forrását! Irodalmi párbaj felsı tagozatosoknak A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2006-ban irodalmi vetélkedıt rendezett a könyvtár foglalkozásain rendszeresen résztvevı általános iskolák csapatai számára. A feladatok megoldásához a tanulók használhatták a gyermekkönyvtár kézikönyveit. A legeredményesebben szereplı csapatok könyvjutalomban részesültek. Az irodalmi párbaj megrendezését a tanulók elızetes felkészítése nélkül is ajánljuk. 32

33 III. 1 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı 1. forduló 1. Kifejezésvadászat Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmak jelentését! a) Rákóczi-kultusz b) abszolutizmus..... c) brigadéros..... d) Rákóczi fája..... Elérhetı pontszám: 4 pont 2. Életrajzi kérdezz-felelek a) Hogy hívták a kis Rákóczi dajkáját?..... b) Hol folytatott tanulmányokat II. Rákóczi Ferenc?..... c) Hogy nevezte XIV. Lajos francia király II. Rákóczi Ferenc édesanyját, Zrínyi Ilonát?..... d) Ki volt II. Rákóczi Ferenc felesége?..... e) Mi volt a neve Rákóczi testvérének?..... Elérhetı pontszám: 5 pont 3. Segít az internet a) A képen Sárospatak vára látható. A Rákóczi-család uralma dicsıséget hozott a várra, Sárospatak városára, a Református Kollégiumra. Mikor élte fénykorát a vár? A weboldal segít a válaszadásban

34 b) A képen II. Rákóczi Ferenc édesanyja, Zrínyi Ilona látható. A weboldal segítségével ismertesd röviden Zrínyi Ilona életét! c) A képen a Rákóczi-szabadságharc egyik jelenete látható. A Rákóczi-szabadságharc kitörésében közrejátszott a külpolitikai helyzet is. Milyen jelentıs esemény történt akkoriban? A választ a weboldalon keresd! Elérhetı pontszám: 6 pont 4. Mondáskeresgélı Sok monda szól a nagyságos fejedelemrıl! Keresgélj közöttük! A mondák címét is nevezd meg! a) Hogy hívták Rákóczi lovát? Hogy patkolták meg a lovat, miért volt ez fontos? b) Mivel harcoltak a nagyenyedi diákok? Ki írta meg ezt a történetet, mi a mő címe? c) Miért lett áruló Ocskay László a monda szerint? Nevezd meg a helyet, ahol történt az eset! Elérhetı pontszám: 3 pont 34

35 5. Életem épületei a) Nevem? Mirıl vagyok híres? b) Nevem? Kiket fogadott itt II. Rákóczi Ferenc? c) Nevem?... Mirıl vagyok híres? Elérhetı pontszám: 6 pont 6. Az én gyermekkorom Képzeld magad a kis Rákóczi helyébe! Hogyan teltek napjai, mivel foglalatoskodott stb.? A fenti címmel, max. 2 A/4-es oldal terjedelemben várjuk a vallomásokat, fogalmazásokat! Elérhetı pontszám: 5 pont 7. Aranyos a) Hol készült az elsı Rákóczi-arany? Mi volt az elılapján? És a hátlapján?... b) II. Rákóczi Ferenc a vitézi tetteket aranyéremmel jutalmazta. Mi volt az érem elı- és hátlapján? Kinek adományozott aranyérmet Rákóczi?... Elérhetı pontszám: 4 pont 35

36 8. Szabadságharcos emlékek a) Mi vagyok én?... Mit jelent a felirat? b) Milyen hangszerem van?... Milyen nótát fújhatok? c) Mi van a kezemben?... Milyen fegyverem lehet még? Elérhetı pontszám: 6 pont 9. Rákóczis rejtjelek Az alábbi jelek egy mondatot rejtenek. (A hosszú és a rövid magnánhangzók között nem teszünk különbséget.) F== 7HH40G :+7C GF7H;* CI<,=I7F;7H Kinek mondta ezt a fejedelem?... A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z : < B C E F G H A 0 * 9 /, + = 4 ;? I. Elérhetı pontszám: 3 pont 36

37 10. Rákóczis filmkeresı Nevezz meg legalább 3 olyan filmet, amelynek a témája a Rákóczi-szabadságharc! Kérjük a filmek címét, a rendezı és a fıszereplı nevét is! Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Elérhetı pontszám: 9 pont Forrás: Csorba Csaba: Regélı váraink. Bp. 1993, Hatágú Síp Alapítvány Száva István, Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976, Móra R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története Bp. 1997, Magyar Könyvklub-Officina R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. A Rákóczi-szabadságharc története. Bp. 1975, Móra R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc Vaja. 2003, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör História c. folyóirat 2003/3. és 2004/1. száma a és a weboldalak 37

38 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı 2. forduló 1. Verskeresı Költıink közül nagyon sokat megihletett a szabadságharc. Nevezd meg az alábbi alkotások címét és szerzıjét! a) Hazánk szentje, szabadság vezére, Sötét éjben fényes csillagunk, Oh Rákóczi, kinek emlékére Lángolunk és sírva fakadunk! A szerzı neve:... A mő címe: b) Nincsen egy barátom S vércsillogva látom Utolsó kurucnak Érdemelt, csúf sorsát Ott az árokpart alatt. Nincsen Lengyelország, Nincs hely a kurucnak S jaj annak, ki megmaradt. A szerzı neve:... A mő címe: c) Be szomorún szól a Rákóczi rézdobja, Nem mondja már: Rajta! Rajta, rajta, rajta! Hanem azt dobolja, Messzérıl zokogja: Szülıföldem, bölcsım, Te bús Magyarország! Immár istenhozzád, Immár istenhozzád! A szerzı neve:... A mő címe: Elérhetı pontszám: 6 pont 38

39 2. Ónod-mix a) Melyik évbıl maradt fenn Ónod elsı írásos emléke? Hogyan nevezték akkor a települést?... b) Kik voltak Ónod várának urai?... c) Mi volt jellemzı kezdetben az ónodiak földmővelésére?... d) Az 1960-as években mezıgazdasági termelıszövetkezet alakult a településen. Kirıl nevezték el?... e) Hol található Ónod Község Önkormányzata?... Elérhetı pontszám: 6 pont 3. Idézetvadászat a) Ki mondta kinek és hol? A föld népe kész, csak legyen feje.... b) Ki küldte ezt a jelentést a fejedelemnek? Itten hála Istennek, szép csendességben vagyon ez az darab föld, és mind Kegyelmes Urunk hőségére hajlott; az katonaság is jó disciplinában tartatik, semmi húzást s vonyást nem követ el, az mint engemet is nem kártevı: hanem jótevı Jánosnak hínak.... c) Kinek a tollából származik a következı mondat? Mit tudsz róla? Úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont Elérhetı pontszám: 5 pont 39

40 4. İsök képei II. Rákóczi Ferenc ısei közül háromnak a portréját láthatod. Válaszolj a következı családi kérdésekre! a) Ki látható a képen? Ki volt az ı édesanyja? b) Ki látható a képen? Ki volt az ı felesége? c) Ki látható a képen?. Milyen tisztséget kapott 1605-ben?. Elérhetı pontszám: 6 pont 5. Névhez titulust! Kösd össze a személy nevét az ıt megilletı tisztséggel! Bercsényi Miklós brigadéros, Sopron vármegye fıszolgabírája Ráday Pál Esze Tamás Károlyi Sándor Ung vármegye fıispánja, a szenátus elnöke Szatmár megyei fıispán, fıgenerális sókereskedı, hegyaljai felkelı, brezáni követ Béri Balogh Ádám Nógrád megye nótáriusa, a fejedelem követe a svéd és a lengyel királyhoz Elérhetı pontszám: 5 pont 40

41 6. Fogalommagyarázat Mit jelentenek az alábbi fogalmak? a) Consilium Aulicum b) Intimus Secretarius c) Regulamentum Universale Elérhetı pontszám: 3 pont 7. Egy kis térképészet Karikázd be a térképen 5 olyan település nevét, amelyeknek jelentıs szerepe volt II. Rákóczi Ferenc életében! Döntésedet röviden indokold! Elérhetı pontszám: 5 pont 41

42 8. Festménykeresı Nevezz meg két olyan festményt, melyek témája a Rákóczi-szabadságharc! A festmény címe:... A festı neve:... A festmény címe:... A festı neve:... Elérhetı pontszám: 4 pont Forrás: Csorba Csaba: Regélı váraink. Bp. 1993, Hatágú Síp Alapítvány Száva István, Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976, Móra R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története Bp. 1997, M. Könyvklub-Officina Nova Kvk. R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. A Rákóczi-szabadságharc története. Bp. 1975, Móra R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc / Vaja. 2003, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör História c. folyóirat 2003/3. és 2004/1. számai a és a weboldalak 42

43 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı Szóbeli döntı 1. Jelmezemmel is toborzok Elızetes feladat volt egy toborzó beszéd írása max. fél A/4 oldal terjedelemben, valamint a korra jellemzı jelmez vagy kellék készítése. Jelmez 2 pont, toborzó beszéd 3 pont Elérhetı pontszám: 5 pont 2. Évrıl évre Ha idırendi sorrendbe rakjátok az alábbi eseményeket, egy személy nevét kapjátok megfejtésül. (Az események elıtti betőket olvassátok össze!) T S A E S M E Á Z Ónodi országgyőlés Brezáni kiáltvány Trencsényi csata Rákóczi bebörtönzése Bécsújhelyen Rákóczi halála Romhányi csata Szécsényi országgyőlés Szatmári béke Szomolányi csata a) A személy neve:... b) Milyen származású volt? Elérhetı pontszám: 2 pont 3. Film-zene Melyik film zenéjét halljátok? Nevezzétek meg a hangszert! a) A film címe:... b) A hangszer neve:... Elérhetı pontszám: 2 pont 43

44 4. Most mutasd meg! 5 perc áll rendelkezésetekre, hogy a következı jelenetet eljátsszátok! Alkalmazzátok történelmi ismereteiteket! A történés helyszínét nevezzétek meg! Összehívattatott az ónodi országgyőlés Hogyan gyızi meg Esze Tamás a nagyságos fejedelmet arról, hogy álljék a felkelık élére? Zrínyi Ilona elveszíti Munkács várát A kis Ferkó elsı találkozása Thököly Imrével Kuruc, avagy labanc Elérhetı pontszám: 3 pont 5. Epizód-memória A Miért került Rákóczi a bécsújhelyi börtönbe? címő szemelvénybıl hallhattok egy részletet. Emlékezıkészségeteket tesszük próbára. a) Milyen nyelven beszélt feleségével II. Rákóczi Ferenc? b) Milyen mővek voltak Rákóczi könyvtárában? Elérhetı pontszám: 3 pont 6. Országgyőlésrıl országgyőlésre Rendezzétek idırendi sorrendbe az országgyőléseket! Ha tudjátok, írjátok melléjük az évszámokat is! Gyulafehérvári országgyőlés Szécsényi országgyőlés Marosvásárhelyi országgyőlés Ónodi országgyőlés Sárospataki országgyőlés..... Elérhetı pontszám: 5 pont 44

45 Megoldások Eb ura fakó 1. forduló 1. Kifejezésvadászat a) Rákóczi személyének, emlékének méltó megırzése, a fejedelem szellemiségével való azonosulás, vagy Rákóczi iránti nagyfokú tisztelet. b) Az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló monarchikus kormányzati forma. c) Egy dandárnak megfelelı katonai egység parancsnokának elnevezése a Rákóczi-szabadságharcban. d) A hagyomány szerint több is található. Ezek közül nevezetes a balatonkenesei. A legenda szerint e szilfához kötötte ki Rákóczi a lovát, amikor kihirdette az ország akaratát. Elérhetı pontszám: 4 pont 2. Életrajzi kérdezz felelek a) Csitári Jánosné Pap Marina b) Neuhaus, Csehország, jezsuita kolostor, Prága c) Európa legbátrabb asszonya d) Hesseni Sarolta Amália hercegnı e) Julianna Elérhetı pontszám: 5 pont 3. Segít az internet... a) Fénykorát a Rákóczi-család idejében, az 1600-as években élte. b) Zrínyi Ilona ( ) I. Rákóczi Ferenc felesége. Házasságukból született II. Rákóczi Ferenc. Férje halála után 1682-ben feleségül ment Thököly Imréhez tıl három évig védte Munkács várát Caraffa seregeitıl. A vár feladása után 1691-ig fogságban tartották, majd követte férjét a számőzetésbe. c) Ekkor robbant ki a spanyol örökösödési háború ( ), ami európai méretővé vált. Így tehát a Habsburgok is belekeveredtek. A császári csapatok katonákkal való ellátását Lipót legegyszerőbben a magyar parasztok és a bujdosók besorozásával oldotta meg. Elérhetı pontszám: 6 pont 4. Mondáskeresgélı a) Táltosnak hívták. Visszájáról patkolták meg az ellenség megtévesztése céljából. b) Gerundiummal. Bottal, furkóssal. Jókai Mór: A nagyenyedi két főzfa. c) Ocskay beleszeretett a szomolányi vár parancsnokának a lányába, Ilkába. Elérhetı pontszám: 3 pont 45

46 5. Életem épületei a) Rákóczi-kastély Borsiban, itt született II. Rákóczi Ferenc. b) Rákóczi-ház Miskolcon, itt fogadta XIV. Lajos francia király követeit. c) Rákóczi lakóháza Rodostóban, itt halt meg II. Rákóczi Ferenc. Elérhetı pontszám: 6 pont 6. Az én gyermekkorom... Egyéni értékelés Elérhetı pontszám: 5 pont 7. Aranyos a) Kolozsvárott. Elılapján: karcsú pálma, körirata: Tandem opressa resurget (Az elnyomott végre feltámad). Hátlapján: az erdélyi címer, szívpajzsán a Rákóczi-címerrel. b) Elılapján: fejedelem arcmása. Hátlapján: izmos vitéz, amint hatalmas csapással legyızi a sárkányt. Felirata: Tendit per ardua virtus (Nehézségeken át gyız az erény.) Esze Tamás. Elérhetı pontszám: 4 pont 8. Szabadságharcos emlékek a) fejedelmi zászló; Pro Libertate a szabadságért b) tárogató; Csínom Palkó, Te vagy a legény..., Krasznahorka büszke vára... c) fokos; karabély, szablya, buzogány Elérhetı pontszám: 6 pont 9. Rákóczis rejtjelek Anna angol királynınek mondta: Itt állunk a szabadság kialvó gyertyáival. Elérhetı pontszám: 3 pont 10. Rákóczis filmkeresı A Tenkes kapitánya Rendezı: Fejér Tamás Szereplık: Zenthe Ferenc, Krencsey Marianne, Ungváry László Rákóczi hadnagya Rendezı: Bán Frigyes Szereplık: Zenthe Ferenc, Vass Éva, Bitskey Tibor Rákóczi nótája, rendezı: Daróczy József Szereplık: Tolnay Klári, Abonyi Géza, Sárdy János Elérhetı pontszám: 9 pont 46

47 Megoldások Eb ura fakó 2. forduló 1. Verskeresı a) Petıfi Sándor: Rákóczi b) Ady Endre: Az utolsó kuruc c) Népköltészeti alkotás, Thaly Kálmán átköltése: Bujdosó Rákóczi Elérhetı pontszám: 6 pont 2. Ónod-mix a) 1296; Olnod b) Czudar Péter, Rozgonyiak, Perényiek, Báthoryak, Losonczi Anna c) Gabonát, takarmánynövényeket, zöldséget és gyümölcsöt termesztettek. d) II. Rákóczi Ferenc Mgtsz e) 3551 Ónod Rákóczi u. 64. Elérhetı pontszám: 6 pont 3. Idézetvadászat a) Esze Tamás mondta Rákóczi Ferencnek Brezán várában (Lengyelország) b) Bottyán János c) Mikes Kelemen, 1690-ben született Zágonban. A fejedelem bizalmasa, hőséges kísérıje a számőzetésben (Lengyelország, Franciaország, Törökország). Rodostóból írja leveleit képzeletbeli nagynénjének, Törökországi levelek címen. Elérhetı pontszám: 5 pont 4. İsök fotói a) Rákóczi Ferenc; Báthory Zsófia b) II. Rákóczi György; Báthory Zsófia c) Rákóczi Zsigmond; Erdély kormányzója Elérhetı pontszám: 6 pont 5. Névhez titulust! Bercsényi Miklós Ráday Pál Esze Tamás Károlyi Sándor Béri Balogh Ádám Elérhetı pontszám: 5 pont brigadéros, Sopron vármegye fıszolgabírája Ung vármegye fıispánja, a szenátus elnöke Szatmár megyei fıispán, fıgenerális sókereskedı, hegyaljai felkelı, brezáni követ Nógrád megye nótáriusa, a fejedelem követe a svéd és a lengyel királyhoz. 47

48 6. Fogalommagyarázat a) Udvari Tanács (1704 Miskolc) b) Az ország titkára, direktora, bizalmas személyi titkár, a belsı kancellária vezetıje c) Hadi törvénykönyv, a kuruc hadsereg egységes katonai szabályzata Elérhetı pontszám: 3 pont 7. Egy kis térképészet Borsi: itt született március 27-én Regéc: itt töltötte gyerekkorát Munkács: sokszor tartózkodott itt gyermekkorában, anyjával a vár ostromakor, valamint a szabadságharc idején is. Ónod: május 31-tıl június 18-ig országgyőlés, a Habsburg-ház trónfosztása Sárospatak: Rákóczi-birtok, gyermekkorában sokszor tartózkodik itt, 1708 országgyőlés Nagysáros: 1701-ben itt tartóztatják le és Bécsújhelyre viszik Trencsén: augusztus 3., kuruc vereség Felsıvadász: a Rákóczi-család ısi fészke Tokaj: Rákóczi-birtok, 1704-ben személyesen vezette a vár ostromát Kassa: 1906-ban a kassai dómban helyezték el hamvait Elérhetı pontszám: 5 pont 8. Festménykeresı Madarász Viktor: Kuruc és labanc Than Mór: II. Rákóczi Ferenc visszautasítja a szatmári békét Benczúr Gyula: II. Rákóczi Ferenc elfogatása Hollósy Simon: Rákóczi induló Rugendas: Csatajelenet Veszprémi Endre: II. Rákóczi Ferenc és Esze Tamás találkozása Kupeczky János: Kuruc vitéz Orlay Petrich Soma: Az ónodi országgyőlés Than Mór: Az ónodi országgyőlés Greguss Imre: Rákóczi lovon Elérhetı pontszám: 4 pont 48

49 Megoldások Eb ura fakó Szóbeli döntı 1. Jelmezemmel toborzok Egyéni értékelés Jelmez: 2 pont, toborzó beszéd: 3 pont 2. Évrıl évre a) Esze Tamás b) jobbágy származású Elérhetı pontszám: 2 pont 3. Film-zene a) A Tenkes kapitánya b) tárogató Elérhetı pontszám: 2 pont 4. Most mutasd meg! Egyéni értékelés Elérhetı pontszám: 3 pont 5. Epizód-memória a) franciául b) földrajzi és hadtudományi Elérhetı pontszám: 3 pont 6. Országgyőlésrıl országgyőlésre Gyulafehérvári országgyőlés július 8. Szécsényi országgyőlés szeptember 12 október 1. Marosvásárhelyi országgyőlés április Ónodi országgyőlés május 1 június Sárospataki országgyőlés december Elérhetı pontszám: 5 pont 49

50 III. 2 Mátyás király öröksége Mőveltségi vetélkedı 1. forduló 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a hiányzó szavakkal! Buda várában kapott helyet a (a)... Itt ırizték az (b)... szekrényekben a díszes, bırkötéses corvinákat. A kötetek a Hunyadi-ház hollós címerérıl kapták nevüket, amely a borítón és a belsı oldalon egyaránt szerepelt. A könyvtár elsı vezetıje, (c)..... írásaiból sokat megtudhatunk a Mátyás kori udvari életrıl. A kódexeket kézzel írták, és kis képekkel illusztrálták, ezek voltak a (d).... Különösen szépen mutattak a díszes kezdıbetők, az (e).... Ezzel a munkával az uralkodó legtöbbször firenzei mestereket, ún. (f)... bízott meg. A kódexek jellemzıen egyetlen példányban készültek, sokszorosításra csak a legnépszerőbbeket méltatták. Mátyás külön másolómőhelyt alapított Budán, de az itáliai városokból is szorgalmasan győjtötte a könyveket. Elérhetı pontszám: 6 pont 2. Évrıl évre Rakjátok idırendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Az évszámot is tüntessétek fel! a) Meghal a királyné, Podjebrád Katalin. Mátyás megreformálja a királyi kancelláriát. Bírósági reform. Hadjárat a török ellen. b) Mátyás király kiegyezik III. Frigyessel. Visszaveszi a koronát és Sopront. Mátyás hadjárata a török ellen, beveszi Jajcát. c) A 15 éves Hunyadi Mátyás királlyá választása. d) Az országgyőlés megszavazza az állandó zsoldos hadsereg (fekete sereg) költségét. Az erdélyi három nemzet szövetséget köt Mátyás ellen. A király elfojtja a lázadást. Mátyás hadjárata III. (Nagy) István moldvai vajda ellen. A királyi sereg szervezése. e) Mátyás békét köt a cseh és a lengyel királlyal. Mátyás vezérei, Báthori István és Kinizsi Pál a kenyérmezei csatában megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. Elérhetı pontszám: 5 pont 50

51 3. Fotós-fogós kérdések a) Mi látható a képen?... Mikor épült?... b) Mi látható a képen?... Mi látható a lap közepén?... c) Mi látható a képen?... Hol található?... d) Mi ez?... Hová írhatta fel a monda szerint?... Elérhetı pontszám: 4 pont 51

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG II. Rákóczi Ferenc 2 OLDAL II. RÁKÓCZI FERENC A Külföldi Magyar Cserkészszövetség II. Rákóczi Ferencrôl szóló füzetét Dömötör Margó emlékének ajánlja. Szeretete, emberközelsége

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Szeretettel: Márta néni

Szeretettel: Márta néni Kedves Gyerekek! Mostanában sokszor találkoztok ezzel az Igével. Hol is láthatjátok? Százéves templomunk főbejáratán ez a mondat fogadja az oda betérőket. A centenáriumi ünnepségsorozat keretében sokan

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése JELIGE: Jó cselekedeteink lámpásként világítsanak a Jézus-várás hosszú adventjében. Így lesznek majd olyan kincseink, amelyek a földi élet elteltével sem veszítik el értéküket. rsemjén Község Önkor- É

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

A szabadságért semmi sem sok és minden kevés

A szabadságért semmi sem sok és minden kevés FEHÉRVÁR Közéleti hetilap 2014. szeptember 29.. A SEUSO KINCS SZÉKESFEHÉRVÁRON OKTÓBER 3 - JANUÁR 15. SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Gyógyítás testközelből 9. oldal A kétarcú stressz 10. oldal Indul a visszaszámlálás:

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként,

Részletesebben

Kell egy hely. Anyák napja a Dózsa György Mûvelõdési Házban AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

Kell egy hely. Anyák napja a Dózsa György Mûvelõdési Házban AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA Kell egy hely Komárom közép- és általános iskolásai ifjúsági közmeghallgatáson vettek részt 2010. április 23-án a Mag-házban. A programban részt vevõ fiatalok elmondhatták,

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Díszvendég: Törökország Muhsine Helimoǧlu Yavuz a török irodalomról Závada Pál a Természetes fényrôl

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 65. évfolyam 2015 / 1-2.

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 65. évfolyam 2015 / 1-2. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 65. évfolyam 2015 / 1-2. 2 2015 / 1-2 TARTALOM A képekről 5 16 23 30 LÁTÓSZÖG Iskolaévek HAFNER ZOLTÁN beszélgetése Kertész Imrével GYURÁN ÁGNES: Krónika Pósa Lajos jegyében

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Búth Emília: Fenyık a kertben

Búth Emília: Fenyık a kertben Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ı visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát. (Jókai Mór) 2013.

Részletesebben