BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORSODI KALÁSZOLÁS 7."

Átírás

1

2 BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

3

4 ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010

5 Borsodi Kalászolás 7. Sorozatszerkesztı: Venyigéné Makrányi Margit Támogató: Összeállította: Filip Gabriella Miklós Katalin Toronyi Józsefné Rajzok: Molnár János Nyomdai elıkészítés: Molnár János Tördelés, borítóterv: Vajda Éva ISBN ISSN Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Felelıs kiadó Venyigéné Makrányi Margit igazgató II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 2010

6 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 8 FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK I. 1 NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI ISMERKEDÉS A KÖNYVTÁRRAL I. 2 ISMERKEDJ VELEM! A MESEBIRODALOM VAGYOK A GYERMEKKÖNYVTÁR DOKUMENTUMAI I. 3 KEDVENC ÁLLATAINK KALANDOZÁS AZ ÁLLATOK VILÁGÁBAN I. 4 MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS LÁTOGATÁS HUNYADI MÁTYÁS UDVARÁBAN KÉPEKKEL FOGLALKOZÁSOK KISISKOLÁSOKNAK II. 1 HUNYADI MÁTYÁS A KATALÓGUSBAN, A LEXIKONBAN ÉS AZ INTERNETEN KÖNYVTÁR- ÉS KATALÓGUSHASZNÁLATI FOGLALKOZÁS 4. OSZTÁLYOSOKNAK II. 2 JÖN MÁR AZ ISMERİS, SZÉLLÁBÚ, DERES İSZ TERMÉSZETISMERETI FOGLALKOZÁS ALSÓ TAGOZATOSOKNAK II. 3 MESÉRİL MESÉRE A NÉPMESÉKRİL 3. OSZTÁLYOSOKNAK II. 4 A HOLLÓ ÉS A RÓKA KÖNYVTÁRI DRAMATIKUS JÁTÉK ALSÓ TAGOZATOSOKNAK VETÉLKEDİK III. 1 EB URA FAKÓ TÖRTÉNELMI VETÉLKEDİ forduló forduló Szóbeli döntı Megoldások III. 2 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE MŐVELTSÉGI VETÉLKEDİ forduló forduló Szóbeli döntı Megoldások III. 3 SZERESSÉTEK A KÖNYVET, A TUDÁS FORRÁSÁT! Megoldások KÖNYVTÁRI JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK IV. 1 MEMÓRIAPRÓBA MÁTYÁS-MESÉK IV. 2 KÖNYVTÁRI KÉRDEZZ-FELELEK IV. 3 MESECÍMEK KÖRÜLÍRVA, RAJZOLVA ÉS MUTOGATVA IV. 4 ÜLJ FEL A MESEVONATRA! IV. 5 MEGELEVENEDETT OLDALAK KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSOK FORTÉLYAI... 82

7

8 BEVEZETŐ Borsod-Abaúj-Zemplén sajátos, jellemzıen aprófalvas megye, ahol kevés jelentısebb lélekszámú város található. A települések lakosságszáma között rendkívül nagyok a különbségek. Bár a demográfiai változások megyénkben is érezhetıek, a korszerkezet még mindig kedvezınek mondható. A megye lakosságának 20%-a 14 éven aluli. Több mint 30 ezer óvodás, s több mint 80 ezer általános iskolás tanuló él a többségében 2000 fı alatti településeken. Könyvtárosként rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetıséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlıdjenek. A megye legtöbb településén ma már egyre korszerőbb ellátást biztosító könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek találhatók, melyek a fejlesztések eredményeként képesek lesznek egyre gyorsabb információszolgáltatásra, s a mőködési körülmények pozitív változásainak következtében közösségi szolgáltatások nyújtására is. A kisebb települések könyvtári szolgáltató helyei, információs pontjai gyakran a települések egyetlen közösségi terei, amelyek szolgálni hivatottak a legfiatalabbaktól a legidısebbekig minden korosztályt. A javuló infrastrukturális körülmények ellenére a kistelepülések könyvtári szakemberei többnyire egyedül, gyakran szakképzettség nélkül, vagy csatolt munkakörben látják el feladatukat, így mindenképpen segítségre, szakmai támogatásra szorulnak. Ebbıl a meggondolásból hívtuk életre a megyei Gyermekkönyvtáros Mőhelyt néhány évvel ezelıtt. Azóta is rendszeresen szervezünk szakmai továbbképzéseket a kistelepüléseken, illetve a csekély számú, mindössze 7 önálló gyermekkönyvtárban dolgozó, valamint az érdeklıdı iskolai könyvtárosok számára. A mőhelymunkák során átadott ismeretek, módszertani bemutatók segítik a gyakran egyedül, több esetben iskolai és települési könyvtári feladatokat is ellátó kollégákat, de szerettünk volna további segítséget is adni számukra. 8

9 A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára tevékenységében, szolgáltatási kínálatában kiemelt helyet foglalnak el a különbözı óvodai és iskolai csoportoknak szervezett foglalkozások, bemutatók, a megyében, de gyakran az országhatárokon túl élı gyerekeket is megszólító különféle vetélkedık, pályázatok. Ezt a tartalmában és megvalósítási módjában is sokszínő, gazdag anyagot, a gyermekkönyvtárosok évek alatt összegyőjtött foglalkozási vázlatait mutatja be ez a kiadvány. Könyvtárunkban hagyományosan nemcsak az iskolai csoportok vannak jelen, de évek óta szoros kapcsolatot ápolunk a város óvodáival is, hogy a gyerekek minél elıbb kerüljenek kapcsolatba a könyvekkel, ismerjék meg a könyvtár sajátos hangulatú világát, váljon életük részévé a könyvtárhasználat, az élményszerzés természetes közegévé a könyvtár. Gyermekkönyvtáros munkatársaim is gyakran járják a megye kisebb településeit, felvállalva játszóházi rendezvények vezetését, könyvtárbemutató foglalkozások megtartását, vagy éppen integrációs programok koordinálását. A kötetben található vázlatok, a leírt feladatok, az ajánlott módszerek természetesen szabadon felhasználhatók és variálhatók. Ezáltal ahogy a kaleidoszkóp forgatásával számtalan szép forma, különleges alakzat elérhetı gazdagabbá tehetjük a könyvtári foglalkozásokat. A kötet összeállításával és közreadásával segíteni szeretnénk azok munkáját, akik külön gyermekkönyvtár vagy gyermekrészleg nélkül igyekeznek tartalmas szolgáltatásokat nyújtani a kisebb településeken élı gyermekek számára. Olyan alapvázlatokat készítettünk, amelyeket minden könyvtáros lehetıségei, a helyi adottságok szerint alakíthat, alkalmazhat. Bízunk benne, hogy ez az összeállítás hozzájárul a hátrányosabb helyzető településen élı gyermekek felzárkóztatásához is. Egyúttal számítunk arra is, hogy mind többen csatlakoznak majd a Gyermekkönyvtáros Mőhely munkájához, s ötleteikkel, programjavaslataikkal hozzásegítenek bennünket egy kibıvült kötet megjelentetéséhez. Miskolc, május 30. Venyigéné Makrányi Margit igazgató

10 Foglalkozások óvodásoknak 10

11 I. 1 Nem lehet elég korán kezdeni Ismerkedés a könyvtárral A foglalkozás célja: a gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás a beiratkozás módjáról, a kölcsönzésrıl A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, bemutatkozás, a téma megbeszélése, a könyvek elhelyezésének felismertetése, a kölcsönzés eljátszása, böngészés, elköszönés Felhasznált módszerek, eszközök: irányított beszélgetés, CD-lemezhallgatás, szerepjáték 1. A könyvtár pontos nevének megbeszélése (mindenkinek van neve, az intézményeket híres emberekrıl is szokás elnevezni, esetleg az óvodát, vagy a testvérünk iskoláját is ismert emberrıl nevezték el). 2. A könyvtár fogalmának megbeszélése Mit gondoltok a könyvtárról? Miért vannak könyvtárak? sok könyv van, okosak legyünk, szeretnénk megtudni valamit A könyvtár könyvek és más információhordozók győjtıhelye. 3. Saját könyvtár Ti milyen könyvet szerettek, milyen könyvek lapulnak a könyvespolcotokon? mesés, autós, állatos, dinoszauruszos, tündéres stb. Szoktatok-e könyvet kapni, ha igen, milyen alkalomra? karácsonyra, születésnapra stb. Szüleitek hol vásárolják a könyveket? könyvesboltban 4. A könyvtár és a könyvesbolt közti különbség értelmezése a könyvtárból kölcsönözzük a könyveket, a könyvesboltban megvásároljuk, a könyvesboltban csak új könyveket lehet megvásárolni, a könyvtárban régiek is vannak Játsszuk el! Kérnék szépen két jelentkezıt, akik bemutatják nekünk, hogy vásárolunk egy könyvesboltban. 5. Az olvasójegy Mi szükséges ahhoz, hogy könyvet kölcsönözzünk a könyvtárból? olvasójegy, beiratkozás A beiratkozás és a kölcsönzés módjának közös megbeszélése: jótállási nyilatkozat (szülıi engedély), ingyenesség, kivihetı dokumentumok száma, határidı, hosszabbítás, számítógépes kölcsönzés. 6. Mi a különbség a saját és a könyvtári könyv között? a saját könyvünk csak a miénk, a könyvtárban sokkal több könyv van stb. Saját és könyvtári példányok bemutatása. Melyik a könyvtári könyv? Mirıl ismerted fel? pecsét Mi lehet a pecsétre írva? a könyvtár neve 7. Szerzı, cím, vonalkód Nekünk is van nevünk, személyes adatunk. A könyvnek mi a legfontosabb adata? író (szerzı), cím

12 Ha a könyvtári könyvben található vonalkódot leolvassuk biztos láttatok már vonalkód-leolvasót, mit fogunk látni a számítógép képernyıjén? író, cím Nézzük is meg a kölcsönzı könyvtáros nénik számítógépén! Hozd, légy szíves, a dinoszauruszos könyvet! (Egy olvasni tudó gyermek kiválasztása.) Valóban Dinoszauruszok a könyv címe. Köszönöm a segítséget. Menjünk vissza a gyermekkönyvtárba, a Mesebirodalomba! 8. A könyvek könyvtári rendje Mit gondoltok, hogy lehet a könyvtárban eligazodni e között a sok könyv között? A könyvtáros nénik hogyan csoportosítják, milyen rendben helyezik el a könyveket a polcokon? Segítenek a polcokon lévı kis táblácskák! betőrendben Nagyon örülök, hogy szinte mindenki felismerte a betőket. Nézzétek csak! Ezt a könyvet Csukás István írta, és a címe Süsü, a sárkány. Ki tudja megmondani, hogy melyik betőnél keressük ezt a könyvet? az író nevének kezdıbetőjénél 9. A kölcsönzés bemutatása szerepjátékban A legfontosabbakat már tudjuk a könyvtárról, a kölcsönzésrıl is van ismeretünk. Szeretnék kérni ismét két ügyes gyermeket, akik élesben bemutatják nekünk, hogyan kell könyvet kölcsönözni a Mesebirodalomból. 10. Szabad böngészés Látom, alig várjátok, hogy a sok szép könyvet kézbe vegyétek. Rajta! A polcról levett könyveket tegyétek az asztalra! Közben Palya Bea énekel nekünk. 11. Ajándékozás, búcsúzás, elköszönés Remélem, jól éreztétek magatokat a könyvtárban. Fogadjátok szeretettel a gyermekkönyvtár ajándékát, a könyvjelzıt! 12

13 I. 2 Ismerkedj velem! A Mesebirodalom vagyok A gyermekkönyvtár dokumentumainak bemutatása A foglalkozás célja: ismerkedés a kölcsönözhetı és a helyben használható könyvekkel, dokumentumokkal, valamint a gyermekkönyvtár szolgáltatásaival A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, könyvkeresı játék, beszélgetés, mesehallgatás, kölcsönzés Felhasznált módszerek, eszközök: beszélgetés, szemléltetés, hangoskönyv 1. A könyvtárbemutató foglalkozáson elhangzottak ismétlése (Mi a könyvtár? Beiratkozás, kölcsönzés.) 2. Mese, verses- és képeskönyv, ırjegy Van kedvetek egy kis játékhoz? Remélem, igen. Könyvtári tudományotokat szeretném próbára tenni. Még mielıtt bebizonyítanátok, hogy milyen figyelmesek voltatok, egy fontos dolgot meg kell beszélnünk. Amit a kezemben tartok, az az ırjegy. Ha levesztek egy könyvet a polcról, tegyétek a könyv helyére, s addig, míg nézegetitek, biztosak lehettek abban, hogy ez a jegy ırizni fogja a könyv helyét. A lapozgatás után így a pontos helyére kerül vissza a könyv. A feladat a következı: könyvet vegyetek le a képes, a mesés és a verseskötetek polcáról. És persze tegyétek is vissza! Ugye, nem is olyan ördöngösség ez a könyvtár? 3. Dokumentumtípusok Amint látjátok, a könyvtár nem csak könyveket győjt! Miket győjt még? újságokat, folyóiratokat Örülök, hogy a Dörmögı Dömötört és a Buci Macit is felismertétek. A legtöbb újságot csak itt a könyvtárban nézhetitek meg, kölcsönözni nem lehet. 13

14 Mit fedeztek még fel a polcokon? CD-lemez Nagyon ügyesek vagytok. A CD-lemezrıl szép zenét hallgathattok. Gryllus Vilmos dalait biztosan szeretitek. İ koncertet is adott könyvtárunkban a közelmúltban. A CD-nek van egy testvére is. Ez a hangoskönyv. A hangoskönyv segítségével szép meséket is megismerhetünk. Van kedvetek Benedek Elek meséjét meghallgatni? 4. Benedek Elek: Erıs János címő meséjének meghallgatása 5. DVD-lemez, videokazetta, lejátszó Mi szükséges ahhoz, hogy pl. rajzfilmet nézzetek? DVD, videokazetta Itt a Mesebirodalomban szép számmal találunk DVD-lemezeket és videokazettákat is. Amint látjátok, nagyon sok nektek való mese- és rajzfilmet is győjt a könyvtár. Emlékeztek, a könyvek kölcsönzéséért nem kell fizetni, ha azonban CD-lemezt, DVD-lemezt, szeretne valaki kölcsönözni, azért fizetni kell. 6. A gyermekkönyvtár szolgáltatásai Szerintetek mit lehet csinálni a könyvtárban? könyveket nézegetni, zenét, mesét hallgatni, filmet nézni Ezen kívül mást is kínál nektek a gyermekkönyvtár: koncertet, író-olvasó találkozót, különbözı kézmőves mesterségek elsajátítását, sok-sok játékot, és nyáron még napközis tábort is. 7. Kölcsönzés, elköszönés Látom, sokan visszahoztátok a jótállási nyilatkozatot. Most már kölcsönözhettek is. Jó olvasást a szülıkkel!

15 I. 3 Kedvenc állataink Kalandozás az állatok világában A foglalkozás célja: ismerkedés az állatokkal, képes ismeretterjesztı könyvek bemutatása A foglalkozás menete: a csoport köszöntése, a foglalkozás rövid ismertetése, társasjáték, találós kérdések, kölcsönzés Felhasznált módszerek, eszközök: beszélgetés, felolvasás, szemléltetés fotókkal, Rónay György: Mondd, szereted az állatokat címő kötete, Az állatok farsangja címő ismeretterjesztı képeskönyv, képrejtvény, állatos matrica, képek a 2., 3., 5. feladathoz 1. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? címő versének felolvasása Mirıl szólt a vers? természetesen az állatokról Szeretitek ti is az állatokat? Mi a kedvenc állatotok? Kinek van otthon állata? Mit tudtok mondani kedvencetekrıl? színe, tollazata, bundája, mit eszik stb. Az Állatok farsangja címő könyvbıl olvasok nektek egy verset; a vers fıszereplıje az én kedvenc állatom. Kitaláljátok, hogy melyik a kedvencem? kutya 2. Állatok és táplálékuk Tudjátok, hogy mit eszik a kutya? Ha igen, ne mondjátok ki hangosan, ugyanis most játszani fogunk. Érdemes ügyeskedni, hiszen minden jó válaszért jár egy állatos matrica. Kérem, öt gyermek álljon a bal oldalamra, öt pedig a jobb oldalamra! A bal oldalon álló gyermekek állatokat ábrázoló képeket kapnak, a másik öt gyermek táplálékok képeit. (kutya, papagáj, nyúl, majom, mókus; csont, magvak, répa, banán, mogyoró) Feladat: keressétek meg egymás párját, vagyis ki kell találni, melyik állat mit eszik. (Rajzok a mellékletben.) 15

16 4. Csalafinta fejtörı Van kedvetek egy kis fejtöréshez? Ezekkel az állatokkal valami történt. Összecserélték a lábukat. Vonallal kapcsoljátok össze az egymáshoz illıket! (Rajz a mellékletben.) 5. Állatos találós kérdések Aki kitalálta, hogy melyik állatról van szó, kérem, jelentkezzen! Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács, fák doktora, orvosa, erdıben az otthona. harkály Úr vagyok a szemétdombon, fejdíszem a taréj, kedvencem a kukorica, búza meg a paréj. kakas Tó vízében lépeget, békák veszedelme, békát fog és messze néz, fél lábon merengve. gólya Az agancsom ágas-bogas, akárcsak a ruhafogas. szarvas Teknım van, de sosem mosok, még sincs kosz a portámon, száztíz gyertya volt meggyújtva a szülinapi tortámon. teknısbéka 3. Az állatok hangja Szerintetek beszélnek az állatok? igen Néhány állatról készült képet mutatok nektek, meg kell mondanotok, hogy melyik állat milyen hangot ad! A jó válaszokért ismét ajándék jár. (Rajzok a mellékletben.) bagoly huhog gólya kelepel liba gágog kakas kukorékol veréb csiripel kacsa hápog Fogadjátok szeretettel a matricákat! Jól ismeritek az állatokat! 6. Kölcsönzés, búcsúzás Nagyon köszönöm, hogy ilyen lelkesen és ügyesen vettetek részt a foglalkozáson. Sok szép képes, állatos könyvet találtok a polcon. Ha van kedvetek, néhányat ki is kölcsönözhettek. Forrás: Csörgı Anikó, Füzesi Zsuzsa: Csodaország. Bp. 1997, Csodaország K. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? Bp. 1980, Móra Állatok farsangja. Bp. 1979, Móra 16

17 I. 4 Mátyás, az igazságos Látogatás Hunyadi Mátyás udvarában képekkel A foglalkozás célja: ismeretátadás Mátyás királyról óvodások részére A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a téma megbeszélése, önálló színezés Felhasznált módszerek, eszközök: CD-lemez hallgatása: reneszánsz muzsika, szemléltetés képekkel, kifestı (Rajzok a mellékletben.) 1. A király fogalmának megbeszélése Ki lehet ez az ember? Mirıl lehet felismerni, hogy király? korona, jogar Ismeritek ezt a híres magyar királyt? Mátyás király Hunyadi Mátyás 1458-tól 1490-ig, haláláig uralkodott. Mátyás korának egyik leghatalmasabb uralkodója volt. Hunyadi Jánosnak hívták az édesapját, édesanyját Szilágyi Erzsébetnek. Nagyon gazdag családból származott. A családnak címere is volt. Milyen madár látható a címerben, és mit tart a csırében? holló, győrő A legenda szerint Szilágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja egy hollóval küldött levelet a prágai fogságban lévı fiának. Egy másik változat szerint Mátyás király egy vadászat alatt levette győrőjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat, és vissza is szerezte a győrőt. 17

18 2. Szülıház, gyermekkor Híres uralkodónk a ma Romániában található Kolozsvárott született 1443-ban. Ma szobor ırzi emlékét a város fıterén a Szent Mihály-templom mellett. Gyermekkorát Vajdahunyad várában töltötte. Vajdahunyad várának a mását Budapesten a Városligetben is megnézhetjük. Mátyás király már kiskorában is rendkívül okos volt. Több nyelven beszélt. Híres tanítóját Vitéz Jánosnak hívták. 3. Beatrix és a királyi udvar Mátyás király elsı felesége halála után Itáliából választott feleséget, akit Beatrixnek hívtak. A budai várban tartották világraszóló esküvıjüket. Hogy átérezzük a budai vár hangulatát, hallgassunk Mátyás korabeli zenét! Remélem, tetszeni fog nektek! Mátyás udvarában gyakran tartottak lakomákat. Akkoriban még a neves uralkodók is kézzel ették a húsokat. Elcsodálkozott ezen Beatrix. Az ı hatására kezdték el használni a magyarok az evıeszközöket, például a villát. A mulatozás közepette idınként udvari bolond is szórakoztatta a nagyérdemőt. Talán hallottátok már ezt a mondacímet: Egyszer volt Budán kutyavásár. 18

19 Kutyavásár biztos egyszer volt, de heti vásárokat tartottak. Mátyás király azonban nemcsak a hasára, hanem a tudományokra is gondolt. Könyvtára messze földön híres volt. Szépséges, kézzel írott könyvei budai másolómőhelyében készültek. 4. Mátyás serege Mátyás király híres zsoldosseregét fekete seregnek hívták. A sereg katonái a hódító csatákban és a védekezésben is egyformán jeleskedtek. Mit gondoltok, miért nevezték el fekete seregnek? fekete páncélt viseltek 5. Színezés Remélem, tetszettek a képek! Készítettünk nektek néhány kifestıt. Ha van kedvetek, színezzétek ki! Legyen minden olyan pompás, mint Mátyás idejében! 6. Elköszönés, az itt hagyott rajzok elhelyezése a faliújságon. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépek lettek a rajzok. Biztos tetszene Mátyás királynak és Beatrix királynénak is! Ha van köztetek olyan, aki szívesen itt hagyná, annak megígérem, felteszem a faliújságra. Szép dísze lesz könyvtárunknak! Forrás: Csukovits Enikı: Liliom és holló. Bp. 2006, Helikon Kiss Dénes: Így élt Mátyás király. Bp. 1990, Móra Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak. 100 állomás 100 kaland. Bp. 2005, Lilliput Könyvkiadó Szép Ernı: Mátyás király tréfái. Bp. 1993, Móra 19

20 Foglalkozások kisiskolásoknak 20

21 II. 1 Hunyadi Mátyás a katalógusban, a lexikonban és az interneten Könyvtár- és katalógushasználati foglalkozás 4. osztályosoknak A foglalkozás célja: a könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése, valamint a Hunyadi Mátyásról szerzett ismeretek bıvítése A foglalkozás menete: a tanulók köszöntése, katalógushasználat, kézikönyv- és internethasználat Felhasznált módszerek, eszközök: hagyományos és számítógépes katalógus, feladatok kártyákon (Rajzok a mellékletben) 1. Korábbi ismeretek felelevenítése Melyik királyunkat nevezzük igazságosnak? Mátyás királyt Hol választották királlyá Hunyadi Mátyást? A Duna jegén Miért hívták Corvin Mátyásnak? A címerben szereplı hollóról (latinul Corvus) 2. Kártyajáték Most kártyázni fogunk! Mindenki húzzon egyet! Ügyeskedjetek a feladat megfejtésével! Ha megoldottátok, húzhattok újat! İrjegyet feltétlenül használjatok! a) A könyvtár hagyományos katalógusában keress! O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címő könyvének jelzetét írd ki! 398 N 19 Milyen emberre mondják, hogy Mátyás király lustája? a nagyon lusta emberre b) Használd a megyei könyvtár számítógépes katalógusát! Szerzı szerint keress! Vég Gábor Királyi hétköznapok címő könyve megtalálható a könyvtárban? Írd ki a könyv jelzetét! V 65 Mikor született Hunyadi Mátyás? 1443-ban Hány évig uralkodott? 32 évig ( ) c) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Milyen madár látható Mátyás király címerén? holló Miért választotta ezt a címerállatot a legenda szerint? A Hunyadi Mátyás linkre kattintva találod meg a választ! Mátyás király egy vadászat alkalmával levette győrőjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat, és vissza is szerezte a győrőt. Egy másik magyarázat szerint Szilágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja egy hollóval küldött levelet a prágai fogságban lévı fiának.

22 d) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Nyisd meg a Hunyadi Mátyás címő linket! Honnan kapta nevét a fekete sereg? a katonák páncéljáról Milyen állatok szerepelnek a zászlójukon? holló, oroszlán e) Kinizsi Pál Mátyás király katonája volt. A molnár fia ispán lett. Mit jelent az ispán szó? A könyvtár hagyományos katalógusában keresd meg a Történelmi vademecum címő könyv jelzetét! A könyv segítségével válaszolj a fenti kérdésre! 930 T 70 királyi vármegyék élére kinevezett fıtisztviselı f) A Királyok könyve címő kötet szerkesztette Gáspár Zsuzsa, valamint Horváth Jenı jelzetét keresd meg a könyvtár számítógépes katalógusában! Hol töltötte gyermekéveit Hunyadi Mátyás? (Keresd a helyes választ a könyv 80. oldalán!) K 48 Vajdahunyad várában g) A könyvtár számítógépes katalógusában keress! Ki írta a Mátyás király tréfái címő könyvet? Mi a könyv jelzete? Keresd meg a könyvben a Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejérıl címő mondát! Milyen feladattal bízta meg a király Kinizsit? Szép Ernı Sz 69 követségbe menjen a török szultánhoz h) A kiralyok.lap.hu weboldalon keress! Hol található Mátyás szülıháza? Kik voltak a tanítói, mire tanították az ifjú Mátyást? A választ megtalálod a Hunyadi Mátyás címő link megnyitásával. Kolozsvárott, Szánoki Gergely, Vitéz János, egyház- és államjog, mővészetek, latin i) Mátyás király szeptember 5-én feleségül vette Beatrixet. Ki volt Beatrix apja? A választ A magyar történelem nagy alakjai címő könyv 3. kötetében keresd! A könyv jelzetét írd ki a számítógépes katalógusból! M 14 Aragóniai Ferdinánd 22

23 j) A megyei könyvtár weboldalán keress! Nyisd meg a könyvtár weboldaláról (www.rfmlib.hu) a könyvtár katalógusát! Írd ki Komjáthy István Mátyás-mondák könyve címő mővének a jelzetét a katalógusból! K 67 Két olyan mondát keress a kötetben, amely Mátyást dicséri! pl.: Mátyás király fogsága Mátyás jóslata k) Használd a megyei könyvtár hagyományos katalógusát! Kósa László Megjártam a hadak útját címő könyve megtalálható a könyvtárban? Mi a könyv jelzete? Nézzük meg a kötetben, mi a várta szó jelentése? K 72 ırség l) Keresd meg a számítógépes katalógusban a Közmondások és szólások kézikönyvének jelzetét! Vegyük elı a kötetet, és nézzük meg, mit jelent ez a mondás: Király Mátyás király? 398 K 93 nagy különbség 3. Közös ellenırzés, búcsúzás Forrás: Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynıi, fejedelmei és kormányzói. Bp. 1993, Magyar Könyvklub Komjáthy István: Mátyás-mondák könyve. Bp. 2002, Móra Kósa László: Megjártam a hadak útját. A magyar nép történeti emlékezete. Bp. 1990, Móra Közmondások és szólások kézikönyve. Debrecen. 1997, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. A magyar történelem nagy alakjai 3. kötet Bp. 1987, Reflektor Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások. Bp. 2007, Akkord Szép Ernı: Mátyás király tréfái. Bp. 1994, Móra Történelmi vademecum. Bp. 1995, Móra Vég Gábor: Királyi hétköznapok. Bp. 1995, Ferenczy Könyvkiadó 23

24 II. 2 Jön már az ismerıs, széllábú, deres ısz Természetismereti foglalkozás alsó tagozatosoknak A foglalkozás célja: ismerkedés az ısszel mint évszakkal, ıszi témájú versekkel, az ısz terméseivel, valamint a hagyományos és az elektronikus katalógussal, a könyvtár használatával A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, beszélgetés, feladatmegoldás, kölcsönzés Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, ıszi levelek, gyümölcsök, ajándékok, matricák, könyvjelzık, Csanádi Imre: Négy testvér, Pöttömkert címő CD-rıl a Szılı érik címő dal 1. Kedvelitek a találós kérdéseket? Remélem, igen! Se ecsetje, se festéke, aranyszínt ken a levélre. Mi az? İsz 2. Milyen évszak van most? Melyek az ıszi hónapok? Vers: Csanádi Imre: Négy testvér ısz szeptember, október, november 3. A versben elıforduló négy testvér mit jelent? az évszakokat 4. Mi okozza az évszakok váltakozását? Az évszakok váltakozása a Föld Nap körüli keringésének legfontosabb következménye. A Föld alakjából következıen a napsugarak különbözı hajlásszögben érik a földfelszínt. A mérsékelt éghajlati övezetben négy évszak különül el. 5. Melyek az ısz jellegzetes színei? fakósárga, rıtbarna, vöröses árnyalatú levelek, halványsárga, piros, sárgásbarna, fényes sötétbarna 6. İszi böngészde (Elıre elkészített dobozokban gyümölcsök, például alma, dió, körte stb., valamint termések, például kökény, csipkebogyó, juharfa termése, gesztenye, kecskerágó, zsidócseresznye stb. Ezeket kézbe is vehetik a gyerekek. A termésekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni a szerkesztett feladatok alapján.) Gyerekek! Mindenki válasszon magának egy párt! Az asztalon terméseket rejtı dobozokat, és a terméshez kapcsolódó feladatlapot találtok. Minél hamarabb kell megoldanotok a feladatokat! A legügyesebbek meglepetésre is számíthatnak! Ne feledkezzetek el az ırjegy használatáról! a) feladat İsszel az erdıben járva szarvasbıgést is hallhatunk. Miért bıgnek a szarvasok? A választ Az erdı élıvilága címő könyvben találod. A könyv jelzete: 581 B 43 a hímek így hívják a nıstényeket 24

25 b) feladat Milyen növény ez? A választ Richter Ilona: Termések címő könyvében keresd! A könyv jelzete: 581 R 72 a dobozban zsidócseresznye található c) feladat A kökény termését találod a dobozban. Hol terem a kökény? A választ a Cserjék címő könyvben találod. A könyv jelzete: 582 C 60 erdıszéleken, cserjésekben d) feladat İsszel az erdıben nagyon sok gomba terem. Olyan gombákat sorolj fel, amelyeknek nevében szerepel valamelyik állat neve! A választ A titokzatos természet címő könyvben találod. A könyv jelzete: 502 B 43 rókagomba, ızlábgomba 7. İszi villáminterjú Nagyon sok mindent tudtatok eddig is az ıszrıl, és remélem most is gyarapodott a tudásotok. Tegyük próbára! Rögtön válaszoljatok, rendben? Hogy hívják a csipkebogyó édesanyját? (vadrózsa) Milyen színő a zsidócseresznye? (piros) Kik írtak ıszi témájú verseket? (Csanádi Imre, Petıfi Sándor) Mi védi a szılıszemet a kiszáradástól? (a viaszos héja) Melyik költı írt a galagonyáról? (Weöres Sándor) A vadgesztenye levele hány kisebb levélbıl áll? (hét) Mit nevezünk vénasszonyok nyarának? (szeptember végét, október elejét) Sorolj fel vonuló madarakat! (fehér gólya, fecske, nyári lúd) Olyan gombát nevezz meg, amelynek nevében állat neve szerepel! (rókagomba) 8. Elköszönés Fogadjátok szeretettel ezt a gyümölcskosarat. Minden földi jóval teleraktuk. Jó étvágyat kívánok hozzá! Természetesen azok a könyvek, amelyekbıl búvárkodtatok, ki is kölcsönözhetık! Forrás: Bolliger, Erben: Cserjék. Bp. 1998, Magyar Könyvklub Beaumont, Emilie, Pimont, Marie-Renée: Az erdı élıvilága. Bp. 2003, Passage Beaumont, Emilie, Pimont, Marie-Renée: A titokzatos természet. Bp. cop. 1993, Venezia Csanádi Imre: Hajnali káprázat. Bp. 2005, Hét Krajcár Richter Ilona: Termések. Bp. 1986, Minerva Kiadó és Kereskedelmi Kft. 25

26 II. 3 Mesérıl mesére A népmesékrıl 3. osztályosoknak A foglalkozás célja: a mesével kapcsolatos eddigi ismeretek rendszerezése, valamint a könyvtárban való tájékozódás gyakorlása A foglalkozás menete: köszöntés, a foglalkozás témájának rövid ismertetése, beszélgetés, feladatmegoldás, meseírás Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, szerepjáték, könyv- és könyvtárhasználat, feladatlapok 1. A mese fogalmának megbeszélése Minden gyermek és sok felnıtt is szereti a mesét. Gondolom, ti is így vagytok ezzel. Milyen meséket ismertek? Segítek! (Rajzok a mellékletben.) A kiskondás; Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj; Kacor király; A kis gömböc Nézzük meg, a Magyar Értelmezı Kéziszótár hogyan írja le a mese fogalmát! A mese költött esemény, csodás, naiv elemekkel átszıtt, nem valóságos történet. Hogyan kezdıdik, és hogyan végzıdik általában a mese? egyszer volt, hol nem volt ma is élnek, ha meg nem haltak, stb. 2. Híres mesegyőjtık Ismertek magyar és külföldi mesegyőjtıket? Soroljatok fel néhányat! Benedek Elek, Arany László, Illyés Gyula, Grimm testvérek, Andersen stb. 3. A mesehısök nemcsak személyek, hanem állatok is lehetnek. Milyen állatmesét ismertek? Kacor király Tündérmese eszetekbe jut? Tündér Ilona és Árgyélus 4. Mese-parti A mai napra kártyákat készítettem nektek. Ha ügyesen válaszoltok a kártyákon lévı kérdésekre, sok új ismeretet szerezhettek a mesékrıl. Induljon hát a parti! Ne feledkezzetek meg az ırjegy használatáról! a) Keressétek meg Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában a mese címszót! Mit jelent? Írjátok le röviden! A könyv jelzete: 030 C 83 kitalált történet, csodás elbeszélés 26

27 b) A mese egyik fajtája a láncmese. Keressétek meg a meghatározását Nagy Mariann: Irodalmi fogalomtár címő kötetében! Írjatok egy példát is! A könyv jelzete: 800 N 25 ismétlıdı szerkezető mesefajta c) Régen mesét nemcsak otthon meséltek, hanem közösségekben is. Devecsery László: Mesélı: irodalmi kislexikon címő könyvében keressétek meg a Hol mondtak mesét? címő részt! A könyv jelzete: 800 D 59 fonóban d) Sok mese kezdıdik így: Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl Hol volt eredetileg Óperencia? Mit jelent a szó? Vincze Tímea: Népmeseszótár címő könyve segít a válaszadásban. A könyv jelzete: 398 V 89 az osztrák Enns folyó felsı szakasza, Ober-Enns mesebeli, távoli vidék e) A mesebeli lakodalmakban folyt a bor Hencidától Boncidáig. Hol található a két település? Keressétek meg a kifejezést Vincze Tímea: Népmeseszótárában! A könyv jelzete: 398 V 89 Hencida, Bihar megyében Boncida, Kolozsvár mellett f) Mi jellemzı a mesebeli óriásokra? A választ Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában találjátok! A könyv jelzete: 030 C 83 többnyire csak testi erıben bıvelkednek, eszük általában nincs g) Gyakori mesehıs a boszorkány. Nézzétek meg a Képes gyermeklexikonban, mi jellemzı rájuk! A könyv jelzete: 030 T 93 öregasszony formájában ábrázolják, általában csúf és rosszindulatú 27

28 h) Mit ıriz a mesében a sárkány? Hogy néz ki általában? Lapozzátok fel az Ablak Zsiráf címő gyermeklexikon megfelelı szócikkét! A könyv jelzete: 030 M 54 Tündérország kapuját ırzi, 7 feje van, lángot fúj i) Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában a manókról is olvashattok. Mit lehet tudni róluk? A könyv jelzete: 030 C 83 mesebeli lények, többnyire törpék, és az erdıben laknak j) Mi a legfontosabb feladata a tündéreknek a mesékben? Hol laknak? A tündér címszót keressétek meg az Ablak Zsiráf címő gyermeklexikonban! A könyv jelzete: 030 M 54 varázslattal segítenek a bajba jutottakon, Tündérországban 28

29 k) Sok mesében találkozunk törpékkel. Milyen a törpe? Tudjátok-e, kik a leghíresebb törpék? A választ Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig címő gyermeklexikonában találjátok! A könyv jelzete: 030 C 83 nagy szakállú, kismérető emberkék Szende, Szundi, Morgó, Vidor, Tudor, Hapci, Kuka l) Milyen szerepe van a mesékben az égig érı fának? A választ Burget Lajos: Mesés szókincs címő könyvében találjátok. A könyv jelzete: 494 B96 olyan fa, amely valamilyen nehéz próbával, feladattal kapcsolatos m) Hans Christian Andersen dán meseíró egyik mesefigurája Koppenhága jelképe lett. Melyik szereplırıl van szó? A választ a Larousse diákenciklopédiában találjátok! Segít a név- és tárgymutató. A könyv jelzete: 030 L 28 a kis hableány 5. Legyél te is meseíró! Remélem, van kedvetek egy kis meséléshez. A következı történetet kedvetek szerint fejezzétek be! Ne feledjétek, mesérıl van szó, fantáziátok szárnyalhat! A történet így kezdıdik: Élt egyszer az erdıben egy medve és egy farkas. Nagyon jó barátok voltak. Egyik nap gondoltak egy merészet, és elindultak megismerni a világot. Mentek, mendegéltek A mese értékelése; kölcsönzés, elköszönés. Forrás: Alföldy Jenı: Irodalmi fogalomtár. Bp. 1992, Tankönyvkiadó Vállalat Burget Lajos: Mesés szókincs. Bp. 2000, JLX Kiadó Csörgı Anikó: Csodaország A-tól Z-ig. Bp. 2001, Csodaország Devecsery László: Mesélı irodalmi kislexikon. Debrecen. 1998, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Képes gyermeklexikon. Debrecen. 1996, Aquila Larousse diákenciklopédia. Bp. 1992, Glória Mérei Ferenc: Ablak zsiráf, képes gyermeklexikon. Bp. 2000, Móra Vincze Tímea: Népmeseszótár. Bp. 1997, Terrapint Kft. 29

30 II. 4 A holló és a róka Könyvtári dramatikus játék alsó tagozatosoknak A foglalkozás célja: La Fontaine állatmeséjének segítségével a gyerekek kreativitásának és improvizációs készségének fejlesztése, valamint a közös játék lehetıségének megteremtése A foglalkozás menete: a gyerekek köszöntése, a játék bevezetése, önálló improvizálás, csoportos játék, kosárfogó, La Fontaine-könyvek kölcsönzése Felhasznált eszközök, módszerek: irányított beszélgetés, szerepjáték, improvizációs játék, fogócska, labda (Rajzok a mellékletben.) 1. Kedves gyerekek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Nagyon örülök, hogy újra találkozunk itt, a gyermekkönyvtárban. Remélem, az a sok-sok mesekönyv, melyet kikölcsönöztetek, mindnyájatok számára kellemes élményt nyújtott. Ha már mesérıl van szó... Ki az a híres francia meseíró, akinek leginkább állatmeséi ismertek? La Fontaine A mai foglalkozáson La Fontaine A holló és a róka címő meséjét dolgozzuk fel. Kérem, üljetek körbe! 2. Könyvtárosi narráció Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy holló. Errıl a hollóról messze földön tudták, hogy nagyon hiú. Éppen ezért sokszor borsot törtek az orra alá az állatok. 3. Ötletbörze Szerintetek mire volt hiú a holló? a tollára, a hangjára 4. Egymondatos monológ Gyerekek! Kérlek benneteket, válasszatok magatoknak egy állatot! Annak bırébe bújva mondjátok el egy mondatban, hogy a választott állat hogyan leckéztette meg a hollót annak hiúsága miatt. Próbáljátok ügyesen visszaadni az állat mozgását, hanghordozását! Én vagyok Uhu, a bölcs bagoly, az erdı polgármestere. Kezdıdhet a játék! 5. Kiscsoportos jelenet Alkossatok 4-5 fıs csoportokat! Az elızıekben elıadott történetet csoportonként 3-3 tablóképben mutassátok be! Biztos tudjátok, a tabló nem más, mint egy pillanatfotó. Ha tapsolok, váljatok mozdulatlanná! Minden játékos a vállak érintése után egy szóban, max. egy mondatban, egyes szám elsı személyben mondja el, amit gondol vagy érez. No, rajta! 6. Ötletbörze Ahogy a holló egyszer a víztükörben csodálta magát, és közben hangosan énekelt, fején találta egy nagy, kerek sajt. Mit gondoltok, honnan érkezett a sajt? Mit tett vele a holló? A holló fogta magát, és felszállt egy fára. Véletlenül arra járt a róka, aki megkívánta a holló csırében tartott sajtot. 30

31 7. Fórumszínház Gyerekek! Én leszek a holló. Ki vállalkozik elsıként a róka szerepére? Azt kell megmutatni a jelenetben, hogy vajon a róka hogyan próbálja elcsalni a sajtot a hollótól. Ha tapsolok, kérem, új gyerek lépjen be a róka szerepébe. 8. Közös egyeztetés-beszélgetés a hiúságról Ki tudja megmondani, hogy mit mondott a róka a hollónak? Szép vagy holló, szép. De mit ér a szépség, ha hozzá rút a hang? Vajon hogyan reagált erre a holló? Kinyitotta a száját, s így kiesett a sajt. 9. Kosárfogó Van kedvetek játszani? Ez a labda a sajt. A rókának el kell kapnia a hollót és vele együtt a sajtot. A játékszabály: mindenki válasszon magának egy párt, akivel kosarat alkot. Álljatok egymással szembe, két tanuló kivételével fogjátok meg egymás kezét! A két gyerek egyike a róka, a másik pedig a holló. A róka kergeti a hollót, akinek kezében van a sajt. A holló akkor menekül meg, ha bebújik a kosárba, mielıtt a róka elkapná. Az a gyerek lesz az új holló, akinek háttal állt be az eredeti holló. Most már ı fut. Ha közben a róka elveszi a sajtot, ı lesz a holló, azaz szerepcsere történik, és ı menekül. No, rajta! 10. Búcsúzás Kedves gyerekek! Köszönöm mindenkinek a figyelmet. A polcon várnak benneteket a La Fontainemesekönyvek. Remélem, rövidesen újra találkozunk. 31

32 Vetélkedők Eb ura fakó Történelmi vetélkedı A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2007-ben az ónodi országgyőlés 300. évfordulója alkalmából Eb ura fakó címmel háromfordulós levelezıs játékot hirdetett az általános iskolák hetedik osztályosai számára. A játékba mintegy 80 csapat kapcsolódott be az országból és a határon túlról is. A vetélkedı ünnepélyes döntıje a jubileumi programsorozat részeként Ónodon volt. A vetélkedı megrendezése a kiválasztott csoportok felkészítése után bármilyen típusú könyvtárban ajánlott. Mátyás király öröksége Mőveltségi vetélkedı A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2008-ban ezzel a vetélkedıvel kapcsolódott a Reneszánsz év országos programsorozathoz. Rendszeresen könyvtárba járó csoportok között javasolt a levelezıs játék megszervezése. Szeressétek a könyvet, a tudás forrását! Irodalmi párbaj felsı tagozatosoknak A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 2006-ban irodalmi vetélkedıt rendezett a könyvtár foglalkozásain rendszeresen résztvevı általános iskolák csapatai számára. A feladatok megoldásához a tanulók használhatták a gyermekkönyvtár kézikönyveit. A legeredményesebben szereplı csapatok könyvjutalomban részesültek. Az irodalmi párbaj megrendezését a tanulók elızetes felkészítése nélkül is ajánljuk. 32

33 III. 1 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı 1. forduló 1. Kifejezésvadászat Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmak jelentését! a) Rákóczi-kultusz b) abszolutizmus..... c) brigadéros..... d) Rákóczi fája..... Elérhetı pontszám: 4 pont 2. Életrajzi kérdezz-felelek a) Hogy hívták a kis Rákóczi dajkáját?..... b) Hol folytatott tanulmányokat II. Rákóczi Ferenc?..... c) Hogy nevezte XIV. Lajos francia király II. Rákóczi Ferenc édesanyját, Zrínyi Ilonát?..... d) Ki volt II. Rákóczi Ferenc felesége?..... e) Mi volt a neve Rákóczi testvérének?..... Elérhetı pontszám: 5 pont 3. Segít az internet a) A képen Sárospatak vára látható. A Rákóczi-család uralma dicsıséget hozott a várra, Sárospatak városára, a Református Kollégiumra. Mikor élte fénykorát a vár? A weboldal segít a válaszadásban

34 b) A képen II. Rákóczi Ferenc édesanyja, Zrínyi Ilona látható. A weboldal segítségével ismertesd röviden Zrínyi Ilona életét! c) A képen a Rákóczi-szabadságharc egyik jelenete látható. A Rákóczi-szabadságharc kitörésében közrejátszott a külpolitikai helyzet is. Milyen jelentıs esemény történt akkoriban? A választ a weboldalon keresd! Elérhetı pontszám: 6 pont 4. Mondáskeresgélı Sok monda szól a nagyságos fejedelemrıl! Keresgélj közöttük! A mondák címét is nevezd meg! a) Hogy hívták Rákóczi lovát? Hogy patkolták meg a lovat, miért volt ez fontos? b) Mivel harcoltak a nagyenyedi diákok? Ki írta meg ezt a történetet, mi a mő címe? c) Miért lett áruló Ocskay László a monda szerint? Nevezd meg a helyet, ahol történt az eset! Elérhetı pontszám: 3 pont 34

35 5. Életem épületei a) Nevem? Mirıl vagyok híres? b) Nevem? Kiket fogadott itt II. Rákóczi Ferenc? c) Nevem?... Mirıl vagyok híres? Elérhetı pontszám: 6 pont 6. Az én gyermekkorom Képzeld magad a kis Rákóczi helyébe! Hogyan teltek napjai, mivel foglalatoskodott stb.? A fenti címmel, max. 2 A/4-es oldal terjedelemben várjuk a vallomásokat, fogalmazásokat! Elérhetı pontszám: 5 pont 7. Aranyos a) Hol készült az elsı Rákóczi-arany? Mi volt az elılapján? És a hátlapján?... b) II. Rákóczi Ferenc a vitézi tetteket aranyéremmel jutalmazta. Mi volt az érem elı- és hátlapján? Kinek adományozott aranyérmet Rákóczi?... Elérhetı pontszám: 4 pont 35

36 8. Szabadságharcos emlékek a) Mi vagyok én?... Mit jelent a felirat? b) Milyen hangszerem van?... Milyen nótát fújhatok? c) Mi van a kezemben?... Milyen fegyverem lehet még? Elérhetı pontszám: 6 pont 9. Rákóczis rejtjelek Az alábbi jelek egy mondatot rejtenek. (A hosszú és a rövid magnánhangzók között nem teszünk különbséget.) F== 7HH40G :+7C GF7H;* CI<,=I7F;7H Kinek mondta ezt a fejedelem?... A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z : < B C E F G H A 0 * 9 /, + = 4 ;? I. Elérhetı pontszám: 3 pont 36

37 10. Rákóczis filmkeresı Nevezz meg legalább 3 olyan filmet, amelynek a témája a Rákóczi-szabadságharc! Kérjük a filmek címét, a rendezı és a fıszereplı nevét is! Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Cím: Rendezı:. Fıszereplı:.. Elérhetı pontszám: 9 pont Forrás: Csorba Csaba: Regélı váraink. Bp. 1993, Hatágú Síp Alapítvány Száva István, Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976, Móra R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története Bp. 1997, Magyar Könyvklub-Officina R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. A Rákóczi-szabadságharc története. Bp. 1975, Móra R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc Vaja. 2003, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör História c. folyóirat 2003/3. és 2004/1. száma a és a weboldalak 37

38 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı 2. forduló 1. Verskeresı Költıink közül nagyon sokat megihletett a szabadságharc. Nevezd meg az alábbi alkotások címét és szerzıjét! a) Hazánk szentje, szabadság vezére, Sötét éjben fényes csillagunk, Oh Rákóczi, kinek emlékére Lángolunk és sírva fakadunk! A szerzı neve:... A mő címe: b) Nincsen egy barátom S vércsillogva látom Utolsó kurucnak Érdemelt, csúf sorsát Ott az árokpart alatt. Nincsen Lengyelország, Nincs hely a kurucnak S jaj annak, ki megmaradt. A szerzı neve:... A mő címe: c) Be szomorún szól a Rákóczi rézdobja, Nem mondja már: Rajta! Rajta, rajta, rajta! Hanem azt dobolja, Messzérıl zokogja: Szülıföldem, bölcsım, Te bús Magyarország! Immár istenhozzád, Immár istenhozzád! A szerzı neve:... A mő címe: Elérhetı pontszám: 6 pont 38

39 2. Ónod-mix a) Melyik évbıl maradt fenn Ónod elsı írásos emléke? Hogyan nevezték akkor a települést?... b) Kik voltak Ónod várának urai?... c) Mi volt jellemzı kezdetben az ónodiak földmővelésére?... d) Az 1960-as években mezıgazdasági termelıszövetkezet alakult a településen. Kirıl nevezték el?... e) Hol található Ónod Község Önkormányzata?... Elérhetı pontszám: 6 pont 3. Idézetvadászat a) Ki mondta kinek és hol? A föld népe kész, csak legyen feje.... b) Ki küldte ezt a jelentést a fejedelemnek? Itten hála Istennek, szép csendességben vagyon ez az darab föld, és mind Kegyelmes Urunk hőségére hajlott; az katonaság is jó disciplinában tartatik, semmi húzást s vonyást nem követ el, az mint engemet is nem kártevı: hanem jótevı Jánosnak hínak.... c) Kinek a tollából származik a következı mondat? Mit tudsz róla? Úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont Elérhetı pontszám: 5 pont 39

40 4. İsök képei II. Rákóczi Ferenc ısei közül háromnak a portréját láthatod. Válaszolj a következı családi kérdésekre! a) Ki látható a képen? Ki volt az ı édesanyja? b) Ki látható a képen? Ki volt az ı felesége? c) Ki látható a képen?. Milyen tisztséget kapott 1605-ben?. Elérhetı pontszám: 6 pont 5. Névhez titulust! Kösd össze a személy nevét az ıt megilletı tisztséggel! Bercsényi Miklós brigadéros, Sopron vármegye fıszolgabírája Ráday Pál Esze Tamás Károlyi Sándor Ung vármegye fıispánja, a szenátus elnöke Szatmár megyei fıispán, fıgenerális sókereskedı, hegyaljai felkelı, brezáni követ Béri Balogh Ádám Nógrád megye nótáriusa, a fejedelem követe a svéd és a lengyel királyhoz Elérhetı pontszám: 5 pont 40

41 6. Fogalommagyarázat Mit jelentenek az alábbi fogalmak? a) Consilium Aulicum b) Intimus Secretarius c) Regulamentum Universale Elérhetı pontszám: 3 pont 7. Egy kis térképészet Karikázd be a térképen 5 olyan település nevét, amelyeknek jelentıs szerepe volt II. Rákóczi Ferenc életében! Döntésedet röviden indokold! Elérhetı pontszám: 5 pont 41

42 8. Festménykeresı Nevezz meg két olyan festményt, melyek témája a Rákóczi-szabadságharc! A festmény címe:... A festı neve:... A festmény címe:... A festı neve:... Elérhetı pontszám: 4 pont Forrás: Csorba Csaba: Regélı váraink. Bp. 1993, Hatágú Síp Alapítvány Száva István, Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976, Móra R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története Bp. 1997, M. Könyvklub-Officina Nova Kvk. R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. A Rákóczi-szabadságharc története. Bp. 1975, Móra R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc / Vaja. 2003, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör História c. folyóirat 2003/3. és 2004/1. számai a és a weboldalak 42

43 Eb ura fakó Történelmi vetélkedı Szóbeli döntı 1. Jelmezemmel is toborzok Elızetes feladat volt egy toborzó beszéd írása max. fél A/4 oldal terjedelemben, valamint a korra jellemzı jelmez vagy kellék készítése. Jelmez 2 pont, toborzó beszéd 3 pont Elérhetı pontszám: 5 pont 2. Évrıl évre Ha idırendi sorrendbe rakjátok az alábbi eseményeket, egy személy nevét kapjátok megfejtésül. (Az események elıtti betőket olvassátok össze!) T S A E S M E Á Z Ónodi országgyőlés Brezáni kiáltvány Trencsényi csata Rákóczi bebörtönzése Bécsújhelyen Rákóczi halála Romhányi csata Szécsényi országgyőlés Szatmári béke Szomolányi csata a) A személy neve:... b) Milyen származású volt? Elérhetı pontszám: 2 pont 3. Film-zene Melyik film zenéjét halljátok? Nevezzétek meg a hangszert! a) A film címe:... b) A hangszer neve:... Elérhetı pontszám: 2 pont 43

44 4. Most mutasd meg! 5 perc áll rendelkezésetekre, hogy a következı jelenetet eljátsszátok! Alkalmazzátok történelmi ismereteiteket! A történés helyszínét nevezzétek meg! Összehívattatott az ónodi országgyőlés Hogyan gyızi meg Esze Tamás a nagyságos fejedelmet arról, hogy álljék a felkelık élére? Zrínyi Ilona elveszíti Munkács várát A kis Ferkó elsı találkozása Thököly Imrével Kuruc, avagy labanc Elérhetı pontszám: 3 pont 5. Epizód-memória A Miért került Rákóczi a bécsújhelyi börtönbe? címő szemelvénybıl hallhattok egy részletet. Emlékezıkészségeteket tesszük próbára. a) Milyen nyelven beszélt feleségével II. Rákóczi Ferenc? b) Milyen mővek voltak Rákóczi könyvtárában? Elérhetı pontszám: 3 pont 6. Országgyőlésrıl országgyőlésre Rendezzétek idırendi sorrendbe az országgyőléseket! Ha tudjátok, írjátok melléjük az évszámokat is! Gyulafehérvári országgyőlés Szécsényi országgyőlés Marosvásárhelyi országgyőlés Ónodi országgyőlés Sárospataki országgyőlés..... Elérhetı pontszám: 5 pont 44

45 Megoldások Eb ura fakó 1. forduló 1. Kifejezésvadászat a) Rákóczi személyének, emlékének méltó megırzése, a fejedelem szellemiségével való azonosulás, vagy Rákóczi iránti nagyfokú tisztelet. b) Az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló monarchikus kormányzati forma. c) Egy dandárnak megfelelı katonai egység parancsnokának elnevezése a Rákóczi-szabadságharcban. d) A hagyomány szerint több is található. Ezek közül nevezetes a balatonkenesei. A legenda szerint e szilfához kötötte ki Rákóczi a lovát, amikor kihirdette az ország akaratát. Elérhetı pontszám: 4 pont 2. Életrajzi kérdezz felelek a) Csitári Jánosné Pap Marina b) Neuhaus, Csehország, jezsuita kolostor, Prága c) Európa legbátrabb asszonya d) Hesseni Sarolta Amália hercegnı e) Julianna Elérhetı pontszám: 5 pont 3. Segít az internet... a) Fénykorát a Rákóczi-család idejében, az 1600-as években élte. b) Zrínyi Ilona ( ) I. Rákóczi Ferenc felesége. Házasságukból született II. Rákóczi Ferenc. Férje halála után 1682-ben feleségül ment Thököly Imréhez tıl három évig védte Munkács várát Caraffa seregeitıl. A vár feladása után 1691-ig fogságban tartották, majd követte férjét a számőzetésbe. c) Ekkor robbant ki a spanyol örökösödési háború ( ), ami európai méretővé vált. Így tehát a Habsburgok is belekeveredtek. A császári csapatok katonákkal való ellátását Lipót legegyszerőbben a magyar parasztok és a bujdosók besorozásával oldotta meg. Elérhetı pontszám: 6 pont 4. Mondáskeresgélı a) Táltosnak hívták. Visszájáról patkolták meg az ellenség megtévesztése céljából. b) Gerundiummal. Bottal, furkóssal. Jókai Mór: A nagyenyedi két főzfa. c) Ocskay beleszeretett a szomolányi vár parancsnokának a lányába, Ilkába. Elérhetı pontszám: 3 pont 45

46 5. Életem épületei a) Rákóczi-kastély Borsiban, itt született II. Rákóczi Ferenc. b) Rákóczi-ház Miskolcon, itt fogadta XIV. Lajos francia király követeit. c) Rákóczi lakóháza Rodostóban, itt halt meg II. Rákóczi Ferenc. Elérhetı pontszám: 6 pont 6. Az én gyermekkorom... Egyéni értékelés Elérhetı pontszám: 5 pont 7. Aranyos a) Kolozsvárott. Elılapján: karcsú pálma, körirata: Tandem opressa resurget (Az elnyomott végre feltámad). Hátlapján: az erdélyi címer, szívpajzsán a Rákóczi-címerrel. b) Elılapján: fejedelem arcmása. Hátlapján: izmos vitéz, amint hatalmas csapással legyızi a sárkányt. Felirata: Tendit per ardua virtus (Nehézségeken át gyız az erény.) Esze Tamás. Elérhetı pontszám: 4 pont 8. Szabadságharcos emlékek a) fejedelmi zászló; Pro Libertate a szabadságért b) tárogató; Csínom Palkó, Te vagy a legény..., Krasznahorka büszke vára... c) fokos; karabély, szablya, buzogány Elérhetı pontszám: 6 pont 9. Rákóczis rejtjelek Anna angol királynınek mondta: Itt állunk a szabadság kialvó gyertyáival. Elérhetı pontszám: 3 pont 10. Rákóczis filmkeresı A Tenkes kapitánya Rendezı: Fejér Tamás Szereplık: Zenthe Ferenc, Krencsey Marianne, Ungváry László Rákóczi hadnagya Rendezı: Bán Frigyes Szereplık: Zenthe Ferenc, Vass Éva, Bitskey Tibor Rákóczi nótája, rendezı: Daróczy József Szereplık: Tolnay Klári, Abonyi Géza, Sárdy János Elérhetı pontszám: 9 pont 46

47 Megoldások Eb ura fakó 2. forduló 1. Verskeresı a) Petıfi Sándor: Rákóczi b) Ady Endre: Az utolsó kuruc c) Népköltészeti alkotás, Thaly Kálmán átköltése: Bujdosó Rákóczi Elérhetı pontszám: 6 pont 2. Ónod-mix a) 1296; Olnod b) Czudar Péter, Rozgonyiak, Perényiek, Báthoryak, Losonczi Anna c) Gabonát, takarmánynövényeket, zöldséget és gyümölcsöt termesztettek. d) II. Rákóczi Ferenc Mgtsz e) 3551 Ónod Rákóczi u. 64. Elérhetı pontszám: 6 pont 3. Idézetvadászat a) Esze Tamás mondta Rákóczi Ferencnek Brezán várában (Lengyelország) b) Bottyán János c) Mikes Kelemen, 1690-ben született Zágonban. A fejedelem bizalmasa, hőséges kísérıje a számőzetésben (Lengyelország, Franciaország, Törökország). Rodostóból írja leveleit képzeletbeli nagynénjének, Törökországi levelek címen. Elérhetı pontszám: 5 pont 4. İsök fotói a) Rákóczi Ferenc; Báthory Zsófia b) II. Rákóczi György; Báthory Zsófia c) Rákóczi Zsigmond; Erdély kormányzója Elérhetı pontszám: 6 pont 5. Névhez titulust! Bercsényi Miklós Ráday Pál Esze Tamás Károlyi Sándor Béri Balogh Ádám Elérhetı pontszám: 5 pont brigadéros, Sopron vármegye fıszolgabírája Ung vármegye fıispánja, a szenátus elnöke Szatmár megyei fıispán, fıgenerális sókereskedı, hegyaljai felkelı, brezáni követ Nógrád megye nótáriusa, a fejedelem követe a svéd és a lengyel királyhoz. 47

48 6. Fogalommagyarázat a) Udvari Tanács (1704 Miskolc) b) Az ország titkára, direktora, bizalmas személyi titkár, a belsı kancellária vezetıje c) Hadi törvénykönyv, a kuruc hadsereg egységes katonai szabályzata Elérhetı pontszám: 3 pont 7. Egy kis térképészet Borsi: itt született március 27-én Regéc: itt töltötte gyerekkorát Munkács: sokszor tartózkodott itt gyermekkorában, anyjával a vár ostromakor, valamint a szabadságharc idején is. Ónod: május 31-tıl június 18-ig országgyőlés, a Habsburg-ház trónfosztása Sárospatak: Rákóczi-birtok, gyermekkorában sokszor tartózkodik itt, 1708 országgyőlés Nagysáros: 1701-ben itt tartóztatják le és Bécsújhelyre viszik Trencsén: augusztus 3., kuruc vereség Felsıvadász: a Rákóczi-család ısi fészke Tokaj: Rákóczi-birtok, 1704-ben személyesen vezette a vár ostromát Kassa: 1906-ban a kassai dómban helyezték el hamvait Elérhetı pontszám: 5 pont 8. Festménykeresı Madarász Viktor: Kuruc és labanc Than Mór: II. Rákóczi Ferenc visszautasítja a szatmári békét Benczúr Gyula: II. Rákóczi Ferenc elfogatása Hollósy Simon: Rákóczi induló Rugendas: Csatajelenet Veszprémi Endre: II. Rákóczi Ferenc és Esze Tamás találkozása Kupeczky János: Kuruc vitéz Orlay Petrich Soma: Az ónodi országgyőlés Than Mór: Az ónodi országgyőlés Greguss Imre: Rákóczi lovon Elérhetı pontszám: 4 pont 48

49 Megoldások Eb ura fakó Szóbeli döntı 1. Jelmezemmel toborzok Egyéni értékelés Jelmez: 2 pont, toborzó beszéd: 3 pont 2. Évrıl évre a) Esze Tamás b) jobbágy származású Elérhetı pontszám: 2 pont 3. Film-zene a) A Tenkes kapitánya b) tárogató Elérhetı pontszám: 2 pont 4. Most mutasd meg! Egyéni értékelés Elérhetı pontszám: 3 pont 5. Epizód-memória a) franciául b) földrajzi és hadtudományi Elérhetı pontszám: 3 pont 6. Országgyőlésrıl országgyőlésre Gyulafehérvári országgyőlés július 8. Szécsényi országgyőlés szeptember 12 október 1. Marosvásárhelyi országgyőlés április Ónodi országgyőlés május 1 június Sárospataki országgyőlés december Elérhetı pontszám: 5 pont 49

50 III. 2 Mátyás király öröksége Mőveltségi vetélkedı 1. forduló 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a hiányzó szavakkal! Buda várában kapott helyet a (a)... Itt ırizték az (b)... szekrényekben a díszes, bırkötéses corvinákat. A kötetek a Hunyadi-ház hollós címerérıl kapták nevüket, amely a borítón és a belsı oldalon egyaránt szerepelt. A könyvtár elsı vezetıje, (c)..... írásaiból sokat megtudhatunk a Mátyás kori udvari életrıl. A kódexeket kézzel írták, és kis képekkel illusztrálták, ezek voltak a (d).... Különösen szépen mutattak a díszes kezdıbetők, az (e).... Ezzel a munkával az uralkodó legtöbbször firenzei mestereket, ún. (f)... bízott meg. A kódexek jellemzıen egyetlen példányban készültek, sokszorosításra csak a legnépszerőbbeket méltatták. Mátyás külön másolómőhelyt alapított Budán, de az itáliai városokból is szorgalmasan győjtötte a könyveket. Elérhetı pontszám: 6 pont 2. Évrıl évre Rakjátok idırendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Az évszámot is tüntessétek fel! a) Meghal a királyné, Podjebrád Katalin. Mátyás megreformálja a királyi kancelláriát. Bírósági reform. Hadjárat a török ellen. b) Mátyás király kiegyezik III. Frigyessel. Visszaveszi a koronát és Sopront. Mátyás hadjárata a török ellen, beveszi Jajcát. c) A 15 éves Hunyadi Mátyás királlyá választása. d) Az országgyőlés megszavazza az állandó zsoldos hadsereg (fekete sereg) költségét. Az erdélyi három nemzet szövetséget köt Mátyás ellen. A király elfojtja a lázadást. Mátyás hadjárata III. (Nagy) István moldvai vajda ellen. A királyi sereg szervezése. e) Mátyás békét köt a cseh és a lengyel királlyal. Mátyás vezérei, Báthori István és Kinizsi Pál a kenyérmezei csatában megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. Elérhetı pontszám: 5 pont 50

51 3. Fotós-fogós kérdések a) Mi látható a képen?... Mikor épült?... b) Mi látható a képen?... Mi látható a lap közepén?... c) Mi látható a képen?... Hol található?... d) Mi ez?... Hová írhatta fel a monda szerint?... Elérhetı pontszám: 4 pont 51

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

BARÁTUNK A TERMÉSZET

BARÁTUNK A TERMÉSZET BARÁTUNK A TERMÉSZET 2016-2017 ORSZÁGJÁRÁS 5-6. osztályosok feladatai 1. JÁTÉK A FÖLDRAJZI NEVEKKEL Első feladatunkban hazai településeket találtok. Nevüket megtudjátok, ha a magánhangzókat megfelelő módon

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG című könyv feldolgozásához tervezet KÉSZÍTETTE: NYITRAINÉ KIRÁLY ILDIKÓ SÁIK PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁJA SALGÓTARJÁN FELADATOK A FOGLALKOZÁSOKHOZ 1. foglalkozás (kb.45-60

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

1 Az óra menete Módszerek, munkaformák,

1 Az óra menete Módszerek, munkaformák, Előkészítés, szervezési feladatok (óra előtti feladat) Csoportok kijelölése Könyvek, feladatlapok előkészítése 1 Az óra menete Módszerek, munkaformák, eszközök I. A szövegtartalom előkészítése, a meglévő

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Március 15-ét ünnepeltük Több mint 7 millió forintos pályázati siker Telt házzal, nagy érdeklıdés közepette zajlott a március 15-i ünnepség a Községháza

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet!

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet! Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT A tanóra célja: A Szársomlyó - mint ökológiai egység tanulmányozása, vizsgálata. 1. Feladat Nézzük meg közösen ezt a filmrészletet! 2. Feladat Üljünk

Részletesebben

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói ÓRATERV A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: informatika Az óra címe: A katalóguscédula Az évfolyam: 6. Az óra célja és feladata: (részletesen kifejtve, a tanítandó fogalmak és a fejlesztendő

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE Két mővészeti album összehasonlító elemzése Készítette: Koronczai-Fekete Viktória Konzulens: Buda Attila PPKE Könyvkiadói szakember képzés 2011. május hó BEVEZETÉS Feladtomnak

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

EGYÜTT OLVASUNK! CSALÁDI JÁTÉK EGY MEGLEPETÉSEKKEL TELI KÖNYVTÁRI KOFFERÉRT

EGYÜTT OLVASUNK! CSALÁDI JÁTÉK EGY MEGLEPETÉSEKKEL TELI KÖNYVTÁRI KOFFERÉRT EGYÜTT OLVASUNK! CSALÁDI JÁTÉK EGY MEGLEPETÉSEKKEL TELI KÖNYVTÁRI KOFFERÉRT 1 2010 a Családi Olvasás Éve. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben