László Péter * AZ ÖKO-SZÁLLÁSFÉRİHELYEK DESIGNJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "László Péter * AZ ÖKO-SZÁLLÁSFÉRİHELYEK DESIGNJA"

Átírás

1 László Péter * AZ ÖKO-SZÁLLÁSFÉRİHELYEK DESIGNJA Az építészeti design-tervezés most jutott el oda két évtizednyi japán, görög (Doxiades-iskola) tájtervezıi elızmények után és fıleg mai mexikói-belizi mindenekelıtt costa-ricai (Ceballos- Lascurain iskola), gyakorló designer-iskolák nyomán, hogy a tájdesign elveit alkalmazhassa az ökoturizmusra. A Volani Architectura, és Pretoria University Szellemi mőhelyek Afrika számára alkotnak tetszetıs, tájbailleszkedı moteleket, beléptetıket. Ezeket a felismeréseket a Kárpátmedencében, így hazánkban is mindenképpen idıszerővé vált megfontolásunk tárgyává tenni. Talán a Mura, Lendva, Kerka környékén kell kialakítani a dunántúli (trilaterális nemzeti parki) rendszer déli aspektusát, az északit meg Salföldön (SOMOGYI GYİZİ Nemzeti Csarnok iskolája). Magasabb minıségi követelményt megcélzó és a hathatós, tartamos fenntarthatóságot célul kitőzı elképeléseknek a körképszerő áttekintése feltétlen példaértékő lehet, túl a szemléletformáló (ökotudatosság, interpretáció) hatásain. A különféle tour-operátorok másként és másként kezelik ezt az érzékeny menedzsmentő - érzékenységében csak az incentív turizmushoz hasonlítható - szakágat. Minderrıl példák; így a helyszín kijelölése, meghatározása, az alapelvek és alkalmazott hazai és külföldi példák, tanulságok említése során esettanulmány-tár következik, melybıl hazánkban és az egész Kárpát-medencében tanulságokat kell leszőrni, a hazai tárcaközi ökoturisztikai szabvány- és stratégiaegyeztetési szempontokat pedig, a Kárpát-medencei többi hasonló irányítási-szervezési rendszerrel összhangba hozni. BEVEZETÉS Mindenképpen az emberi tevékenység lett a legmeghatározóbb tényezı Földünk klímájának, de esztétikailag tekintve arculatának kialakításában, fıleg felszínének, de néha felsı geológiai- és talajszerkezetének formálásában. Ebben az egyre inkább dinamizálódó folyamatban mára a turizmus is jelentıs vidékformáló tényezıvé vált. A fejlesztéseket a rurális projektekkel, a vidékfejlesztési nagy elképzelésekkel a tájgazdálkodással teljes összhangban kell kialakítani. A vártnál nagyobb dinamizmusában rejlı rizikókat felismerve megalakult angliai székhellyel WTTERC (World Travel and Tourism Environmental Research Centre, 1992-ben) amely évi jelentéseket tett közzé a legsürgetıbb problémákkal és kérdésekkel kapcsolatosan. Nem beszélhetünk magasabb rendő állat-építette környezetrıl, így madarak, emlısök által beépítkezett lakóhelyekrıl (lakóvölgyekrıl). Az emberi népességnél viszont az ökoturisztikai desztinációs térségek egyre sőrőbb belakottságát tapasztalhatjuk. Ez jelentıs kihatással van mind az erdei, mind a vizes élıhelyekre (mangrovék, lagúnák, galériaerdık). De mindeközben, az ember és a természet - minél jobban haladunk elıre az idıben annál jobban elszeparálódik egymástól. A beépítések (város, út) javára egyre jobban eltolódik a mérleg, és itt nem az autentikus, és fıleg nem az autentikus kulturális szempontok (!) gyızedelmeskednek * Kodolányi János Fıiskola, Turizmus Tanszék, fıiskolai adjunktus, PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem. 147

2 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 6. A SZÁLLÁSFÉRİHELY-HELYZET MAGYARORSZÁGON AZ ÖKOTURIZMUS ASPEKTUSÁBÓL VIZSGÁLVA Jelenleg építészetileg mára talán már megtörtént valamiféle kimozdulás. Talán nálunk a falusi és tanyai turizmus az a máig ható jelenlegi lendület, amely mint mozdony exkluzív szálláshelyeivel biztosít kitörési pontokat az ökoturizmus operátorai és résztvevıi számára. Biztosíthat valamiféle ha nem is profiltiszta - kapacitást az ökotúrák indítása (lásd É-alföldi lovas-allé) számára a sok kisebb beléptetı-központ. Egyéb minták is léteznek: Sarród, Kócsagvár. Ezeknek természetvédelmi szakmai irányítási funkciójuk is van. A pszeudo-skanzenek (a balatonszántódi Galopp-falu, és a kiadható ún. félskanzenek nevezetesen Szenna, mindkettı Somogy), és az újonnan felépített ısi falu-utcaképek (Salföld, Veszprém) pedig a dunántúli próbálkozásokat tükrözik. A skanzenek, a Homo faber- Az építkezı ember: , Szentendre programon belül olyan rendszereket léptetnek életbe, mint a Láss a kezeddel, hallj a szemeddel Tárlatvezetés didaktív jelnyelven Szentendre c. projekt. A Pénteki Pajtaprogram a mezıgazdasági épületek legkülönbözıbb funkcióiba és a falusi mővészet világába enged eleven programjaival bepillantást. Az Éc, Péc, Kapuléc nevő program pedig a parasztporták, életek, telkek, a határjelek, kerítések és a kapuk (kontyfák, zábék, kapubálványok) ısi világába vezet el (Szentendre). A madárfigyelı objektumok (H.NP.) és az eto-farmok (Ceglédbercel és Bánat-tanya, Sajóvelezd) is ebben az újszerő kiútkeresésben jelentenek tájékozódást (az elsı juhászati, a második szarvasmarha eto-center). Nálunk alapvetıen két-három lehetıség is van az ökológiailag és turisztikailag is egyaránt helyes tényleges megvalósításokra, objektum- kialakítási megoldásokra a Kárpát-medencében. 1. Tájspecifikus tipológiai egység öko-szállásférıhelyekre. Fok-gazdálkodás, Fok-turizmus. Herman Ottó program, Vásárhelyi Pál program, céljai szerint különösen a vizes élıhelyek világát tárná fel (ramsari területek), gondosan kerülve az érzékeny területekre való behatolást, beépítést. A Natura (EU-támogatású) program ennek az elképzelési irányzatnak erısen kedvez. A gátırházak jelentıs átalakítással is célszerően reparálhatók (különösen a Felsı-Tisza völgye). 2. Tájspecifikus tipológiai egység lehet még öko-szállásférıhelyekre. Tanyák, tanyaközpontok lehetıségei: Hódmezıvásárhely, Újkígyós, Hajdúböszörmény, Szeged, Kecskemét, Szolnok, Kiskörös, Nagykörös, Kiskunfélegyháza, Lajosmizse tanyavilága. A számos alföldi térségre sajnos jellemzı, hogy kikoptak maradéktalanul a tanyák (Nyírség). 3. Tájspecifikus tipológiai egység öko-szállásférıhelyekre. Erdei házak, kúriák, gazda-porták, vadászlakok, erdész-porták. Hegyi, erdei útvonalak (ökotúra-trailek) mentén még talán az utolsó pillanatban hálózattá szervezhetık. Útvonalrendszerré kialakítható Zselic, Szigetköz, Veszprém (pl. Salföld környéki falvak), Fejér (Várgesztes, Majk); barkók (Gallyaság), volt Gömör megye (Gömörszılıs). Utóbbi kettı hegyes-erdıs helyszínen a gömöri híres építészeti emlékeket lehet szolid eszközökkel átalakítani szállásférıhellyé külsı építészeti bélyegeik gondos ırzése, meghagyása mellett. Utóbbi helyen intézményszerően szervezhetı módon (Miskolc-központ). A felsorolt példákhoz képest természetesen azért vannak újabb próbálkozások, amelyeket leginkább, ökocentrum néven lehetne nevezni, és amelyek kiváló építészeti megoldásaikkal (Jászszentlászló), újszerőségükkel (Berzseny-tanya, Petraskó, Győrőfő Alapítvány, Fund), illetve Novákfalva Alapítvány: az elsı kettı a Duna-Tisza közén, a pusztában, a második kettı Dunántúlon erdıs területen lett kialakítva). Utóbbiakban jurta falvakat is próbálnak kialakítani, fıleg lovasíjásztematikus táborok közelében (14 van ilyen az országban, pl. Kaposmérı, Szentjakabi-tavak). Néha nagyobb kiterjedéső arborétumokban, pinétumokban is lehet kialakítani fogadóképes erdészeti centrumot (Pirosalma). Híres emigráns magyar építészek madárvárta jellegő épületet, illetve tematikus táborokat (PAPP, 1994) építettek külföldi erdıbirtokaikon, amely hazánk számára így is építészeti minta lehetne (USA). KÜLFÖLDÖN A tengertıl távol lévén nekünk az egzotikus üzenettel bíró öko-hotelek (Ecol Lodge-Center) kialakítása terén nyilván jóval nehezebb a dolgunk. Ott azonban a tenger közelségében a tengeröblözeteknél (lagúnák, mangrovék) kisebb, de erıs cölöpökre érdemes célszerő szerkezetekkel építkezni, mégpedig kemény, erıs házakat (2004 karácsonyának szomorú tapasztalatai). A cölöpláb- 148

3 LÁSZLÓ P.: AZ ÖKO-SZÁLLÁSFÉRİHELYEK DESIGNJA nak közül legalábbis, háromnak-négynek acélszerkezettel kell rendelkezni, de kissé elmaszkírozva faszerkezetté (Daintree-Lodge: Queensland). A tree-top-hotelek (pl. Ausztrália: Silkoak-Lodge) még megbízhatóbbak ilyen szempontból, és építészetileg sem képtelenségek. Sıt kifejezetten exkluzív ökoturisták keresik szolgáltatásaikat. Mára történelem, hogy amikor az 1930-as években, mikor is II. ERZSÉBETET Anglia királynıjévé választották, egy ilyen hotelben értesült az örvendetes hírrıl Kelet- Afrikában. Ezek a fák (madagaszkári géncentrummal) igen vaskosak, alkalmasak a teherbírásra. Ezekkel a megoldásokkal az aljnövényzetet is megkíméljük (biodiverzitás program). A tree-top pozíciójú szállásférıhelyeket, hoteleket fedett tanösvény (editional-canopy-track) szakaszok kötik össze. Ezek környezetileg szintén megfelelnek a fenti funkcióknak, túl azon, hogy manapság design szempontból sorsdöntı environmental interpretation jelentıségük igen jelentıs, sıt a tanösvény szakaszokat függıhidak kötik össze (Brazíliában és Costa Ricában találhatók az ilyen leghosszabb adventureszakaszok), az utak mint az esettanulmányokból látható kódjelekkel vannak jelölve, ehhez kapcsolódik a megfelelı elırejelzési, mentési szolgálat, a logisztika és az öko-lodge szuprastruktúra is. PÉLDÁK KONKRÉT ÖKO-HOTEL JELLEGŐ SZÁLLÁSHELYEKRE A legtöbb tipizálható példa nem Thai-földön és Maldíviában van, hanem, Dél-Afrikában, Namíbiában, Costa- Rica és nem utolsó sorban Belíz, környékén, ahol utóbbi helyen olcsóbb a szállás de a repülıút arányosan drágább. 1 Tipizálási szempontból itt csak a délnyugat-afrikai namíbiai példákat lehet bemutatni, noha újabban (2004-es adat) Belízben is van már ilyen öko-resort, de a namíbiaiak a legpatinásabbak, a kenyaiak mellett ide főzıdik a legtöbb menedzsment- tapasztalat. 1. esettanulmány Namíbia 1. Tradicionális koloniális jellegő épületek Clay House Lodge- Eningu Canon lodge: Gondwana Canon Park Canon roadhouse:.safare Lodge Victoria Lokuthula Lodges: Safare Lodge Victoria Mushara Lodge Vingerklip Lodge Okonjima Guest Lodge Okambra Game Ranch Ezek a búr építészetet, annak gyarmati, koloniális emlékeit hordozó építmények (Roadhouse), tágas belsı terekkel, néha erıdszerő archaizáló falakkal. Sokszor vályogból, pl. az ún. clay-house típus. 2. Öko-farm jellegő szálláshelyek Ökosongoro Safare Ranch Okapuka Bitterwasser Lodge Ezek ökofarmok, melyek tágas, széles épületszárnyakkal, az ökofarmok állattartás és génbankok centrumait képezik - túl hotel funkciójukon. 3. Ökoturisztikai kempinghelyek- Ecocamp/ Rest camp/ Dune- kamp Wolwedans Dune Camp Kulala Lodge Karos Lodge Mwisho Camo Namutoni Rest Camp Ezek vagy kiemelt (parape t- szerő) táborhelyek, vagy biztonságos teraszra (kiemelt kılábazatra, szúrós bozótsövényre) helyezett, lodge melletti szálláshelyek. Számos funkciójuk van: logisztika, akklimatizálás, csoporttagok jégtörése, valamint összevárása. Szolgáltatási célokra is alkalmasak (oktatás, interpretáció, de nem lényegtelen a szálláshelybiztonság ízeltlábúak, hüllık, emlısök ellen). 1 Lásd K. Lindberg, J. Enriquez WWF-tanulmánya. 149

4 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, Bármennyire is felelısségteljes turizmus az ökoturimzus, természetesen létezik végezetül a luxus lodge hotel kategória Általában négycsillagos, illetve ötcsillagos fokozat. Különféle luxus fokozatok vannak ebben a kategóriában: Luxury lodge-típus SPA LUX lodge-típus Ez utóbbi objektumnál termálvizet vezetnek a szálláshelyre. Általános a reggeli és esti terasz, amelybıl lehet az erdıéletet, a bozótéletet és a vizes élıhelyek élıvilágát azok természetes ritmusainak alakulása szerint. Az ıserdık esetében lehet tanulmányozni az esıerdık flóráját és faunáját is. Nemegyszer néhány (4-6, maximum 9) szerényebb fokozatú lodge is csatlakozik hozzá, valamint mindközösen egy közös fórumhoz. Ez általában egy panoráma-ponton van nem bántó mértetekkel és a tájba szervesen beilleszkedı építési stílusban (boma-stílus). Eningu Lodge Ongava Game Reserve Ongava Lodge Moreme Game Reserve Tolous Lodge Chobe Game Reserve Huab Lodge Mokuti Lodge 5. A specifikált válfajuk a safari lodge fıleg az ún. fotoszafarikat szolgálja elsı célként (antilop, szirti borz, ragadozók) Midgard Resort Lala Panzi Lodge Kavita Lion Lodge Cape Thatch Erongo Wilderness Safari Lodge A különféle ökotúra utak célpontja nemegyszer wellness, wellness-being vagy pedig végsı kilazításként a golf (Namíbia, Dél-Afrika, Viktória vízesésnél is nem egy s nem kettı ilyen objektum található), található, ahol már hagyományos csillagú hotelek találhatók. (Sun-City), illetve klubfalvakkal várják az ökotúrákról megérkezıket ( Club-Med, Robinson, Thaiföld klubfalvai, melyet sokszor a mangróvéba telepítettek: cúnami). Az ilyen költés, és igényekhez igazodó szolgáltatás érthetı igény a tíznapos bozótút (bushcrafting) után. A Skeleton-Coast, a Kalahári-országok, az Ethosa NP után ez ad enyhet számukra. 2. esettanulmány Óceánia: Nyugat-Szamoa Lodge: USA Modell-falu épült fel Nyugat-Szamoán, olyan környezetbarát módon, amilyen szinten ebben a rurális környezetben csak lehetséges. Három szálláshelyi kategória létesült itt: 1. Öko-vendégek (Eco-guest) számára 2. Öko-önkéntesek (Eco workers, volunteers) számára 3. Öko-utazók, nekik programszervezéssel van biztosítva a csomag; három helyszín felkeresésének programját adja kínálatként a szálláshely (Manono, Savaii, Upolo) 7 napos programfüzér keretében, ebben a kalandturizmus (soft-adventures) elemei sem hiányozhatnak. Toalett, nyíltszíni zuhanyozó az ajánlat. Számos vízesés felkeresése lehetséges. Csak 5-15 személyig vállalják a transzfert. Cél kettıs: az ıserdı megismertetése (Forest Resarch Station); és mindemellett a gazdag hagyományú helyi kultúra megismertetése Nyugat-Szamoán. Az alábbiakban a kommerszebb igényő szálláshelyek által biztosított férıhely és program. 2 Hatféle szálláshelykategória-szint lett kialakítva, az általános ökoturisztikai utazóknak (forrás: Traveller). A szálláshelyek bambusz ill. fa törzs lábakon állnak, és favázasak, lényegében a K-afrikai boma stílusát követik, de itt jobbára elnyújtott téglalap alapúak. 1. Nulla büdzsé-, Központilag kiosztott- öneltartó-megosztott-biztonsági felszereltség 2 Az idézett forrás: http//:www/islandhopper.com/samoa/default. 150

5 LÁSZLÓ P.: AZ ÖKO-SZÁLLÁSFÉRİHELYEK DESIGNJA Bomás. Magán felszerelés (olykor privát- elképzelések szerint) Bomás. Saját kiskonyhával. Apartman- jellegő Bomás. Jó felszereltség, és szolgáltatások Bomás. Elsı osztály Bomás. Luxuskategória A szálláshelyek (3., 4.,5.,) programokat szorgalmaznak, azaz fıleg ilyeneket ajánlanak. Elsıdleges cél a közeli (komp) nevezetesen Savaii-szigetek. Itt az ajánlat 3 hotelt kínál fel hosszabb idızésre. A. Programkínálat elemei: Általánosságban: tengeri kajak, valamint még négy nap egy bennszülött faluban, B. Aggri G. Hotel szervezésében: szakszerő environmental interpretation, éjszakai törzsi táncpiknik jellegő, tanösvény téma-vezetés (Rainforest Canopy Walkway), Samoa Nemzeti Park bemutatás, Sataoa-falu. 3. esettanulmány Belíz Cockscomb Lagúna-Medence, Jungle- Ecolodge, 90 ecolodge illetve öko- falu van Belízben. Régebben azaz egy évtizede - csak a lagúnákon úszóházak, kempingek a mangróve-övezetben és akkor még háborítatlan falvak álltak rendelkezésre. 3 A Jungle Ecolodge már egyben oktatási intézménye is a karibi térségnek. Argentín, és Guatemala ötlete alapján létesült, ma a Costa Rica Állami Egyetemének Kihelyezett Tanszéke fıre szálláshelyet is biztosít ben kezdték építeni, a projekt még megvalósítás befejezési stádiumában van Pagne s Creek N.P. ún. pufferzónáját hivatott alkotni. Szálláshelyek. Nagy helységek, fa-kabána - szerő rusztikus-lábas házakban. Szálláshely-belsı terek: dupla-ablakos fa nyílászárók a balkonra Bambusz szék, bútorzat Tömörfa szekrények, kézi faragás Fa és pálmarost mennyezet, mestergerendaszerő képzéssel Falon szıttes falikárpit Szıttes ágyhuzat Kézi-faragású maya-maszkok a falakon (Guatemalai kézimunka) Külsı tér. Nagy balkonok Pecázó stég, csónak (kajak) indító Kivilágított magas ösvényvezetés a mangrovén, ill. a lagúnán át a házig Funkció: hármas, az igények szerint (volunteers funkció, traveller funkció, öko-program csomag funkció). Alapfunkció beilleszkedni a WWF Mangrove-Programjába. Ez a Wildlife Vadmenedékprogram része, s egyben a Ramsari- é is. A mangróve a leghatékonyabb partvédelmi szisztéma. A jaguárprogram is fontos projektje e térségnek. A design megfontolásoknak ehhez szorosan illeszkedni kell. (Állatkertek szintén: ezek génforrásokként szerepelnek. Ebben a magyar állatkertek példamutatóak, Budapest, Veszprém) ; a vizes élıhelyek bemutatása, ıserdei ökoszisztémák bemutatása is a funkció része. Az árak valamivel olcsóbbak, mint a costa ricai, de drágábbak, mint a többi karibi országban. Design: HECTOR CEBALLOS-LASCURAIN a designer. Kapcsolatban áll a WTO-val és az IUCN-nel mint szaktanácsadó. A lodge-ok a fák kivágása mellızésével létesültek, a majomhidak mőködıképesek maradtak a majomcsapatok számára. A házak olyan lábakon állnak, amelyek kidolgozásukban eredeti faragásúak, elszeparálja ıket a hüllıktıl. És alattuk gazdagon növényzet tenyészhet. A házak elıtt mindjárt ott a karibi homokpad természetes elı-térként. Itt csupán 10%-os beépítettség történt, amely kevés területi terhelést jelez, három kis tavacska van kialakítva egymás közelében. CEBALLOS, a vezetı tervezı az utak kanyargós és allé-szerő vezetését is fontosnak tartotta. A belízi természetes ıserdei környezet övezi, jobbról-balról. 3 Részletesen: An Analysis of Ecotourism s Economic Contribution to Conservation and Development in Belize. WWF, p.16. Vol. 1. Summary Report, K. Lindberg, J.Enriquez. 151

6 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 6. A design a PICE (Program of International Consultancy on Ecotourism) támogatásával létesült. A designer eredeti munkaközpontja a Mexicói Állami Intézet. Instittutó Technologico y de Estudios Superiores de Monterrey in Mexico. Napkollektort és patakra telepíthetı törpe vízierımő-rendszert is kialakítottak a CST segítségével (Certification of Sustainable Tourism, Powered by Neonet Group). Egyébként a jelentısnek mondható Luumbatun Maya trail igen közel halad el innen. Legkönnyebb megközelítése a legközelebbi településen keresztül: ez Punta Gorda, Black Point Retreat ecolodge-val. 4. esettanulmány Manitoba/Kanada Hozzánk ezen említett országok közül Kanada déli térsége éghajlatilag esik mintegy szinkronba a cirkumpolárisnak tekintett atlanti nagytérségben. Ezért az utolsó esettanulmány innen való. Manitoba tartomány Kanadában a Hudson-öböl mellett terül el. Északi része híres vizes élıhelyeket tartalmaz, ezért oda már korán a 1980-as évek legvégén építésügyi, környezetvédelmi szabványokat dolgoztak ki, amelyek a eco-loge jellegő kikötık, a vízparti eco-házak kibocsátásainak gondos elszeparálását garantálták a természettıl. Jelenleg a Manitoba Szabványból kisarjadó, Canadian Tourism Comisssion ad ki mérvadó érvényes utasításokat erre nézve (LIT: Practice: Low Impact Technologie), azóta példáját kisebb régiók is követik pl. a Guides Guid for Cape Breton, Environmental Assesment, (Cape Breton Highland NP/Can), valamint az Environmental Assessment Policies (EA), végül nemcsak állami fıhatóság és nemzeti parkok, de még kanadai fıiskolák és egyetemek is adnak ki ajánlásként számos szabályzatot. A ClubSEE (Sciences, Educations, Ethics) a Saskatchewan Egyetem kiadványa efféle. Hasonlóan regionális hatáskörő a ATANL, Adventure Tourism Asssotiation of New-Foundland and Labrador c.kiadvány. Az országos PEI (Parks Education Issues) is alkalmas a szállásférıhelyek megfelelı kialakításának elısegítésére. A legtetszetısebb itteni öko-lodge-ok egyike a Purcell Lodge, messze fent az alpi régiókban, helikopteres megközelítéssel. A természetbe simuló ház fa, rönkökbıl állították össze nagy fa erkélyekkel. Vízi megközelítéssel kereshetı fel a Frontier-Trail /Ontario mentén lévı, a fentihez hasonló színvonalú Wabikimi Canoe Qutfitters, and Eco-lodge: 6 különféle (anyag)típusú kenut, sátrat, hátizsákot, kenu-poggyászt, fızıeszközt csoportoknak, szatellit telefont, térképet, és parki belépési engedélyt biztosít. A ház építıanyaga fa, mégpedig rönkökbıl összerótt. A környéken hosszú távokra is akad számos lodge, és wildernes resort; akár a következı Lodge-ok vannak, mind természetesen parkkal, fából építve és kikötıvel. (Sydney Lake Lodge 10 fıs, Big North Lodge 30 fı, Caribou fall Lodge 40 fı, Grassy Narow Lodge 20 fı.) ALAPELVEK 1. Mindig a helyszín számít (szeizmikus, tengerár, felhıszakadások, az (ıs)erdı veszélyeztetettsége) szempontjai alapján. Ezek nem csak stiláris szempontjai a desig-nek, hanem etikai is. Nem lehet ezért túl tágas elıadótermeket, ıserdei laboratóriumokat és pazarló építıanyag-felhasználást, talajfelszínburkolatokat alkalmazni. Mind a lakóépítményeket (lodge), mind a közösségi helyszíneket (main- Lodge) a helyi építészet szerint kell megalkotni. 4 Ügyeljünk hogy az építkezésnél helyi anyagot, helyi munkaerıt, és kevés energiát igénylı technológiákat alkalmazzunk. Az anyagi konstrukcióknál és annak felületkezelésénél olyan veszélyes anyagokat lehetıleg nem használunk fel: mint a dioxin, arzén, formaldehid Ezeket kerülni kell. A bútorokat ébenfából, irokoból, trópusi rózsából (rosewood), teakfából, mahagóniból és egyéb vadászott trópusi keményfából ne készíttessünk, a helyi bambuszállomány viszont alkalmazható. Jobb, ha az ıserdı kímélésére mérsékeltövrıl származó fenyı, cseresznye, dió, körte, tölgy, habos-kıris, habos-juhar, finn-vörösfenyı, finn-nyír, borovi faanyagot alkalmazunk. Az erdei kultúrkörök (irtvány jellegő települések) autentikusan megırzött kultúrfokát is lehet fokozni a fenntartható fejlesztéssel. Autentikus ún. bennszülött kézimunka elımozdíthatja az ottani for- 4 Andersen, D. Treading Lightly: Creating a Framework for Responsible Design of Ecotourism facilities. Paper Presented at the IV. World Congress of The National Parks and Protected areas, Caracas, Venezuela, Lapa Rios Lodge, Osa Peninsula, Costa Rica. 152

7 LÁSZLÓ P.: AZ ÖKO-SZÁLLÁSFÉRİHELYEK DESIGNJA makincs gazdagodását, így pl. faragások, kerámiák, maszkok, szövés, fonás, bútorasztalos munkák segítik az ottaniak kultúrájának újraéledését. Ebben nem csak a beruházó, de a helyi önkormányzat és az egyház is segítséget jelenthet Szelektív győjtés. Ez ma már az EU országokban bevett az ottani érvényesként elfogadott auditálási folyamatokból kihüvelyezhetı. Az erdei, ıserdei területeken az adott ország által szabványosított bio humifikáló-fermentorokat kell használni a lebontható szappan a feketevíz és a mellékhelyiségek esetén. Néhol egyes rendszerek (permakultúra) lehetıvé teszik az így nyert humusz helyi biokultúrákban való hasznosítását a lodge céljára (Costa-Rica, Belíz, Brazilia). A Green-Globe- rendszer esettanulmányaiból ez jól követhetı. 3. A recycling-elv: papír, textil, de nem helyben mőanyag recyclingje jöhet számításba. Az utóbbira érvényes magyar szabványok léteznek. Papírból falak, épületelemek, textilbıl szınyegek, mőanyagból pedig: kerti padok, bútorok, berendezések alakíthatók ki. Ezenkívül még tartók és kerítések, jöhetnek számításba. A színes üveg, fém, nehézfém nem a közelbe kerül feldolgozásra. Ezért ezek győjtésére a szelektív hulladékgyőjtést kell tervezni. Kedvezı hatású, ha a promóciós anyagok, szakanyagok is recycling anyagra nyomódnak, de az összes nemzeti parki téma szöveg- és képanyaga (!) csakis is erre kerüljön nyomtatásra. 4. A természetes építıanyagok. Az ún. manitobai szabványalkotáshoz csatlakozott hozzá késıbbiekben a designerek munkája. İk az építıanyagot is fontosnak vélik. A legelsı alapelv hogy természetes anyagokat használjunk fel. Ilyenek: cserép, valódi terméskı, fa, falemez, (zsindely), agyag, vályog, szalma, fıleg agyagpala, gyékény, nád, sás, mázatlan agyag-kerámia, zsúp-szalma, patakkavics, bambusz részei, pálmalomb, yukka-rost, pálmarost. A felsorolás elején hazai felhasználású anyagok találhatók. Néha a stílusjegyek is döntıek: cserép hódfarkú legyen, a kı: főrészelt vagy termés, vagy szárazon rakott (támfalak esetén); a fa (rönk, tönk, vesszı, kéreg, szegélyléc, főrészelt, ún. bárdolt választék); a vályog: rakott, paticsolt; az agyag tapasztott, döngölt; a pala: választék, hasított csillám, agyag, mészpala; maga az autentikus helyszín is döntı: a metszett, hasított zsindelyeket Gömör, Heves, Borsod, Torna, Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bereg hazánkba esı falucsoportjainál. A főrészelt zsindely elmegy természetesen Vendvidéken, ahogy északkeleten Nógrád és az egykori Gömör, Torna palóc- és barkó területein. A nádtetı a tanyáknál (lovastanyák: pl. Kiskunsági szikes -tavak, Hortobágy: szikes mocsarak), a zsúptetı pl. Gyır, Moson, Sopron megyében, noha a nagy tavak Balaton, Velencei-, Fertı-, Tisza-tó) vidéke szintén stílusosan alkalmazhatja a nádat. 5. Elektromosság, víz A jellegzetes Green-építészet kanadai, amerikai konferenciáin az energia is jelentıs szempont. Napkollektorokat építenek a tanyákra Cottage, a menedékekre, a Wildlife-resorts lakrészekbe és az eco-lodgekre, amelyek a legmagasabb fokozattal bírnak). A víznél a szürke vizet a balkon, a terasz növényeinek locsolására, fácskák tövének beiszapolására- azaz facsemeték megfoganásának megtámogatására, gyepöntözésre használják. A feketét komposztálják, nagyteljesítményő rendszerekben (bio-fermentor- elv), a fehér vízzel meg takarékoskodnak (kétfokozatú WC- öblítés pl.) 6. Vizek és a levegı pollúciója, rezgés Megfelelı szabványok (Manitoba, Blue- Flag, Green- Flag, Alpin- Hause/Tirol- Hause, Hindelang-mozgalom által szabályozott desztinációs marketing eszközökkel) ezekre kidolgozásra kerültek. A hozzánk térben legközelebbi EU- ország rendszeréhez érdemes közelíteni, a kialakított nagyrégiós monitoring- hálózatok megléte miatt. 5 Ceballos-Lascurain: Tourism, Ecotourism and Protected Areas. Paper Presented at the IV. World Congress of the National Parks and Protected Areas. Venezuela,

8 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, ÖSSZEFOGLALÁS A cikkben említett design- módszerek kidolgozására a nemzeti ökoturisztikai stratégia megalkotásánál lesz óhatatlan szükség. Ebben a fáradozásban munkatársi kapcsolatot kiépítve együtt kell mindenekelıtt a már csatlakozott (Szlovénia), vagy nemsokára csatlakozó (Románia) országainak desigereivel, és desztináció- marketinges szakembereivel dolgozni. Elképzelhetı, hogy nemzeti parkjaink száma véglegesen 13-ban kulminálódik, és több már belátható ideig nem alakul, ekkor kezdıdik a Tájvédelmi Körzetek és a Natúrparkok Ökoturizmusának tájdesign igénybeli akut jelentkezése. Ekkorra szellemi mőhelyeket, kongresszusokat, workshop-okat kell szervezni az említett összefogás keretén belül, ami nem csak az építészet, de a tájépítés, a tájdesign szakemberi körét is meg kell, hogy mozgassa Kárpát-medence szerte. 8. IRODALOM ANDERSEN, D: idézett tanulmánya, A Paper Presented at the IV. th World Congress of National Parks, Venezuela, Caracas CEBALLOS- LASCURAIN, H.: The Future, Ecotourism and Protected Areas, A Paper Presented at the IV. th World Congress of National Parks, Venezuela Caracas. DOMBAY ISTVÁN, LÁSZLÓ PÉTER: Ökoturizmus és Természet: Erdélyi Verzió. Gyergyószentmiklós, 2006 (in press) LÁSZLÓ PÉTER: Ökoturisztika, Bioturizmus, 1998, Székesfehérvár KJF LÁSZLÓ PÉTER: Ökoturizmus, KVFI, Budapest, 1998 LÁSZLÓ PÉTER: Öko- Bioturizmus, KJF. Székesfehérvár, 2001 LÁSZLÓ PÉTER, DOMBAY ISTVÁN: Vadvizektıl Sasbércekig: Ökoturizmus és Természet- Magyarországi verzió, KJF, Székesfehérvár, 2003 LÁSZLÓ PÉTER: Mezıtúr, Sopron, Szombathely, Miskolc, Budapest Nemzetközi Egyetemi Szakmai Konferenciák szakmailag idevonatkozó desig- és tájgazdálkodási tematikájú elıadási anyagai. LINDBERG, K., J. ENRIQUEZ: An Analysis of Ecotourism Economic Contribution of Conservation and Development in Belize. Vol 1. Summary Report, / WWF 154

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1 Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról Lakotár Katalin 1 A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése,

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2011. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt. HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3. 1.1. Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

2. Elızmények és alkalmazott módszerek

2. Elızmények és alkalmazott módszerek A magyar bútoripar megkülönböztetett szerepet tölt be a feldolgozóiparon belül. Az értékes és gazdag hagyományok, a magas képzettségi színvonal, a már korábban kiépült jelentıs kapacitás, a szállítási

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1

Ahogy az OEP pénzeli Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Mit pénzel az OEP? gresz 2 Intenzív osztályok 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intenzív osztály db 2000 2001 2002 2003 2004

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben

Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben Elızetes Megvalósíthatósági Készítette: 2005. október T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 3 Elızmények 3

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása

Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása ELTE Germanisztikai Intézet Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása - Javaslatok új szakszótárak koncepciójának kidolgozásához - PhD-tézisek Kriston

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Magyarország Alaptörvényének 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon.

Részletesebben

Légi turizmus számokban

Légi turizmus számokban Légi turizmus számokban A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtéren keresztül Magyarországra beérkezı turista forgalom alakulása 211 évben Oldal(ak)/Page(s): 2 / 278 Kiadta a Budapest Airport Zrt. 1185, Budapest,

Részletesebben

A falusi, vidéki turizmus helyzete Vajdaságban

A falusi, vidéki turizmus helyzete Vajdaságban Ricz András Ostorka Polgárok Egyesülete Történelmi áttekintés: Európa Magyarország Szerbia Vajdaság Falusi turizmus Szerbiában hetvenes években kezdett kialakulni torz fejlődés hegyekben lévő turisztikai

Részletesebben

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28.

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Hasznosítási célkitőzések az EU és hazánk szabályozása alapján Általános hasznosítási arány 60% Anyagában 55% Anyagfajtánként

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 354-368. Kerese Tibor 1 SOMOGYORSZÁG JELENE ÉS JÖVİJE, AHOGY A FIATALOK LÁTTÁK

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 354-368. Kerese Tibor 1 SOMOGYORSZÁG JELENE ÉS JÖVİJE, AHOGY A FIATALOK LÁTTÁK VI. Magyar Földrajzi Konferencia 354-368 Kerese Tibor 1 SOMOGYORSZÁG JELENE ÉS JÖVİJE, AHOGY A FIATALOK LÁTTÁK BEVEZETÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FOLYAMATOK SOMOGY MEGYÉBEN A társadalom tagjait helyzetüktıl

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

CPD CPR. Soltész Ilona 2011. június 9.

CPD CPR. Soltész Ilona 2011. június 9. Az építési termékekre vonatkozó európai szabályoz lyozás és s az új építési termék k rendelet CPD CPR 1 Az uniós s szabályoz lyozás Az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Országos vízicserkész szakvezetıi munkaterv 2010

Országos vízicserkész szakvezetıi munkaterv 2010 Országos vízicserkész szakvezetıi munkaterv 2010 Portya vagy kerékpártúra helyett kiváló gyakorlat az ırsnek, ha vízre száll, és végigkutat egy folyót, vagy bejár egy vidéket ugyanúgy, mint mozgótáborban.

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 011 A 9/000 (VIII..) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési

Részletesebben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben Szokolovszki Zoltán 1 Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben 1. Bevezetés Közismert, hogy egy település életében, a városi ökoszisztéma mőködésében a zöldfelületnek,

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net)

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Szállást már csak a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni.

Szállást már csak a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezıiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelmően jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Mérföldkövek 1989 2015 1989: Július 12: az USA elnöke, George Bush beszédet tart a Közgazdasági

Részletesebben

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben