Hibajegyzék. 36. oldal a3 sor: A munkanélküliségi ráta pedig a munkaerõállomány azon hányadát mutatja, amely nem dolgozik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hibajegyzék. 36. oldal a3 sor: A munkanélküliségi ráta pedig a munkaerõállomány azon hányadát mutatja, amely nem dolgozik."

Átírás

1 Hibajegyzék 23.oldal a2.sor: (és Alan Greenspan?) 36. oldal a3 sor: A munkanélküliségi ráta pedig a munkaerõállomány azon hányadát mutatja, amely nem dolgozik. 40. oldal 9. sor: Qs=S(Pp, Pc) 42. oldal sötétebben szedett boxban a pizza P árának alsó indexe nem b hanem p 52. oldal középen: Félkész termékek és a hozzáadott érték végig féltermék szerepel a könyvben - nem szedtem össze az összes helyet 63. oldal: CPI képletében a CPI a számlálón kívül van 64. oldal: hibás képlet: CPI a számlálóban lemaradt a P alma 66. oldal a1 sor: foglalkoztatott, mnélküli, vagy gazdaságilag nem aktív. 67. oldal: munkanélküliségi ráta=munkanélküliek/munkaerõ-állomány és nem foglalkoztatottak/munkaerõ-állomány vagy pedig 67. oldal közép és alul 3,4 sor: Idevonatkozó statisztikai mutató az aktivitási ráta, a felnõtt lakosság Az aktivitási ráta: aktivitási ráta = 69. oldal: Okun törvénye kiegészítés (2*munkanélk. ráta) empirikus megfigyelés 71. oldal 3. sor aktivitási ráta 71. oldal 6. sor Hogyan méri a gazdasági teljesítményt a GDP? Hogyan mérhet? 107. oldal a13 sor és 108. oldal 6. sor és közép: ahol a egy nulla és egy közé esõ Vagyis a értékétõl függ lehet dõlttel is, ahogy a 109. oldalon, csak valahogy legyen kiemelve 108. oldal a10. lábj: Viszont zak α L 1-α =zf(k,l)

2 124. oldal 4-7 ábra: ábrában δk* -ról hiányzik a csillag 124. oldal 4-7és 4-8 ábra: ábrákban gold helyett végig opt 128. oldal: ábra: rossz az ábra, a fogyasztás görbéjének a szaggatott vonal fölé kellene mennie 154. oldal a6. sor:, hogy mnélküliség minden pillanatban létezik, bár mértéke évrõl 155. oldal a5. sor: Mivel minden munkavállaló vagy rendelkezik dolgozó helyett mindenhol munkás vagy munkavállaló 156. oldal közép: száma, e két mennyiségnek azonosnak 156. oldal a2. sor: Ezt U/L-re rendezve azt kapjuk, hogy 158. oldal közép: Sok gazdaságpolitikai A munkaügyi központok információkat gyûjtenek az üres álláshelyekrõl, annak érdekében, hogy a munkavállalók könnyebben találjanak munkahelyet. Más kormányzati intézkedések viszont akaratlanul is növelik a 159. oldal közép: százszázalékosan tapasztalattól függõnek részlegesen tapasztalattól függõnek 159. oldal a12. sor: Az egyik elemzés állástalanok...vizsgálta a segélyjogosultság lejáratának közeledtekor oldal 7. sor: monopolhelyzetét és a hatékony béreket hatékonysági bérek helyett szerintem a hatékony bér az elterjedtebb fordítás, de ezt érdemes lenne egyeztetni mással is 164. oldal 2. sor A szakszervezetek és a szervezettség munkanélküliség a munkavállalók különbözõ csoportjai oldal hatékony bér 165. oldal közép: A hatékony(sági) bérek elmélete a bérek rugalmatlanságának harmadik lehetséges magyarázatát kínálja, a minimálbér, illetve a szakszervezetek mellett. A hatékony bér elméletek abból indulnak ki, hogy A bérszint és a termelékenység közötti kapcsolat magyarázhatja meg, hogy miért nem..

3 167. oldal 1. sor A tények azt sugallják, hogy a oldal közép: A következõkben. értékeljük a munkanélküliséget magyarázó elméleteket 168. oldal közép: A munkanélküliségi ráta eltérései demográfiai csoportok között A mnélküliségi ráta jelentõsen eltér a különféle Az 5-2. táblázat az Egyesült Államok népességének különbözõ demográfiai csoportjain belül 168. oldal a13. sor: Az alkalmazás és a munkanélküliség közötti mobilitást tanulmányozó. lehet esetleg áramlást is, tudtommal nincs még a flows - nak jó fordítása 169. oldal 7. sor: Az áramlási adatok azt mutatják, hogy a feketék 170. oldal 13. sor: A munkanélküliség növekedésének harmadik lehetséges magyarázata a szektorális elmozdulások növekvõ gyakorisága. sectoral shifts az eredetiben 172. oldal 6. sor: A munkaerõ-állományból ki és oda belépõ egyének Az õ munkanélküliségük nem feltétlenül jelent társadalmi problémát... Ezek a reményvesztett munkások nem számítanak Noha nem kerülnek be a munkanélküliségi statisztikába, állástalanságuk mégis társadalmi problémát takarhat. az eredetiben: individuals may not 172. oldal a1. sor ábra alján: megnõtt az utóbbi években oldal: elbátortalanodott munkanélküliek helyett reményvesztett munkanélküliek 173. oldal 3.bek.: Nem kérdéses, hogy a legtöbb európai ország bõkezûen gondoskodik az állástalanokról. Az állami gondoskodást többféle, szûkebb vagy tágabb fogalommal jelölik: társadalombiztosítás, jóléti állam, vagy egyszerûen csak segélyezés. Jónéhány országban korlátlan ideig kaphatnak segélyt a munkanélkülieknek, és nem csak egy rövid idõre, ahogyan az Egyesült Államokban. Kutatások kimutatták, hogy ráta. Bizonyos értelemben a segélyen élõk nem munkanélküliek: adott álláslehetõségek mellett munkába állás helyett az állástalanságot választották. Ugyanakkor a hivatalos statisztikákban a segélyezettek számát gyakran a munkanélküliség mérõszámaként közlik oldal a 6. sor: Az euroszklerózis e elfogadására öszönözné a munkavállalókat.

4 174. oldal 1. sor: A munkanélküliség. A munkanélküliek is hozzájárulhatnának a nemzeti jövedelem bõvüléséhez, de mégsem teszik. Az állást keresõk hasznossága növekszik, ha képzettségüknek megfelelõ állást találnak, és azoké is, akik az egyensúlyinál magasabb bért kínáló állásra várnak, amint megüresedik egy-egy álláshely. Sajnálatos módon sem a frikciós, sem a várakozási munkanélküliség nem csökkenthetõ könnyen oldal 3.alpont: Egy másik ok a szakszervezetek, illetve a szakszervezetek térnyerésének veszélye oldal 1. sor: megváltozása,, illetve a szektorális elmozdulások növekvõ gyakorisága oldal 9. sor: (alapvetõ fog.) szektorális elmozdulás hatékony bérek reményvesztett munkások 175. oldal: elbátortalanodott munkanélküliek helyett reményvesztett munkanélküliek 176. oldal középen: Y=K 2/3 L 2/ oldal 7. sor: Y=K α [(1-u*)L] 1-α 180. oldal 13. sor A bartergazdaságban csak egyszerû ügyletek lehetségesek oldal közép: Yap gazdaságában, ezek 12 láb átmérõjû kõkorongok voltak oldal 3. sor: Amikor az állam kiadásainak fedezése céljából 194. oldal a4. sor: jelölje π az aktuális 198. oldal 7. sor: Az elemzés következtetése az, hogy az infláció a jelenlegi 198. oldal közép: Miért társadalmi probléma akkor az infláció?.. társadalmi költségek végig társ. - szociális helyett 198. oldal a3. sor: Az egyik költség az emberek által tartott pénz értékét csökkentõ inflációs adó

5 209. oldal 1. sor: látra szóló betétek 222. oldal: 7-4. ábra: S 2 és S 1 jelölés fölcserélése oldal: 7-6. ábra: r * 1 és r * 2 jelölés fölcserélése ábra: r * jelölés a vízszintes pontozott vonalhoz. Az ábra szövegében: I(r) 1 és I(r) 2 jelölés alkalmazandó oldal: A lap közepén a képlet: reálárfolyam = 231. oldal: A lap közepén a 2. Beljebb húzott bekezdésben: " a nettó export egyenlõ a megtakarítás és a beruházás különbségével." 232. oldal: ábra: S 1 -I és S 2 -I jelölés fölcserélése oldal: ábra szövegében: " a nettó export iránti keresletet." 235. oldal: 0. Bekezdés: " nettó export emelkedést." (szóköz hiányzik) 236. oldal: 1. sor: P elõtt pont helyett vesszõ oldal: 1. bekezdés: arbitrõr helyett arbitrázsõr oldal: 2. bekezdés: arbitrõr helyett arbitrázsõr oldal: 2. feladat: hiányzik az adók (T) értéke a megoldáshoz oldal: 3. bekezdés. 1. sor. beruházó helyett befektetõ oldal: ábra: Az ábra mindkét részén nem odaillõ az NX(ε) jelölés oldal: ábra: Az ábra c, részén a pontozott vízszintes vonal NFI és NX(ε) metszéspontjánál van oldal: ábra: Az ábra a, részén a szöveg: "1. A nettó külföldi beruházás csökkenése." Az ábra c, részén a hosszabbik pontozott vízszintes vonal lejön NFI és NX(ε) metszéspontjából. A függõleges nyíl a hosszabb pontozott vonaltól a rövidebb felé mutat oldal: 2. feladat. 3. sor: köztársaságpártiak helyett republikánusok oldal: C(Y-Y) helyett C(Y-T)

6 273. oldal: ábra: 3. pont: átmenetileg magasabb árszínvonalat eredményez helyett tartósan magasabb árszínvonalat eredményez 329. oldal: ábra: A függõleges tengely jelölése nem r, hanem e oldal: ábra: az ábra szövegében: " A jövedelemszintet az együtt határozzák meg, a kamatlábtól függetlenül." Helyesen: az árfolyamtól függetlenül oldal: 2. bekezdés 5-6. sor: Helyesen: Zárt gazdaságban a fiskális expanzió hatására nõ a kamatláb, és ez fékezi az egyensúlyi jövedelem növekedését oldal: ábra: A nyilak rossz irányba mutatnak, mert az LM görbe kifelé tolódik, az árfolyam pedig csökken oldal: ábra: Az ábra felirata helyesen: Az import korlátozása miatt 338. oldal: ábra: A felsõ vízszintes nyíl rossz irányba mutat, mert az NX görbe jobbra tolódik oldal: 2. bekezdés 3. sor helyesen: értékének csökkentését leértékelésnek nevezzük. A bekezdésben a leértékelõdés kifejezést mindenhol leértékelésre, a felértékelõdést pedig felértékelésre kell cserélni oldal: A cím helyesen: Leértékelés és 340. oldal: ábra: A bal oldali függõleges egyenes hiányzó jele: LM 1 *, a jobb oldalié: LM 2 * oldal: ábra: a felsõ vízszintes nyíl rossz irányba mutat, mert az LM görbe jobbra tolódik oldal: 2. bekezdés 4. sor helyesen: az LM * görbe jobbra tolódik, 347. oldal: ábra: Az a, részen a függõleges tengely jele nem E, hanem ε, a b, részen hiányzik a két árszínvonal jelölése: a felsõ P 1, az alsó P oldal: ábra: Az a, részen a függõleges tengely jele nem E, hanem ε, a b, részen a negatív meredekségû görbe jele nem IS *, hanem AD oldal: 4. feladat: A képlet helyesen: NX = NX(e,Y).

7 360. oldal: Y = Y + α(p-p) e α > 0 helyett Y = Y + α(p-p e ) α > 0, P P e 361. oldal: W = µ x P e helyett W= ω x P e 368. oldal negyedik és ötödik képletsorában az egyenlet bal oldalán p helyett P szerepel. Az egyenletben P a ragadós ár s súllyal és a rugalmas ár (1-s) súllyal vett összegeként van definiálva oldal középen: Keynes elsõ és legfontosabb mennyiség - pozitív és kisebb mint egy oldal közép: Más szóval a fogyasztók kiadásai nem határtalanok; ezt jelzi a költségvetési korlát oldal ábra: A közömbösségi görbe két idõszak a fogyasztó számára egyformán elfogadhatóak oldal közepén a képletben a helyett alfa szerepel oldal a5. sor: ahol Y a kibocsátás,.és α a tõke 490. oldal: 7 és a12. sor: A vállalati nyereségadó A beruházási adókedvezmény 490. oldal 2. sor: Forbes egységesítési (flat rate) javaslata a kamatlevonás itt nem néztem meg az eredetit, de majdnem biztos, hogy ez lehetett a sima adó 501. oldal 3. sor: A reálkamatláb tehát a készlettartás haszonáldozat költségét 502. oldal összefog. 2.pont: Az amerikai adótörvény számos része A vállalati nyereségadó, a beruházási adókedvezmény oldal közép: alapvetõ fog. vállalati nyereségadó, beruházási adókedvezmény 505. oldal: utolsó elõtti sor: a csekkszámla helyett mi folyószámlát használunk oldal: ábra: helyesen: b, Második Bank mérleg c, Harmadik Bank mérlege

8 509. oldal: tartalék arány(=tartalékráta) 510. oldal: 4. sor helyesen: arányossági tényezõ: (cr + 1) / (cr + rr) 2. pont: ellentmondás: a tartalék-betét (rr) arány emelkedése csökkenti a pénzmultiplikátort és a pénzkínálatot oldal a2. sor: a nyíltpiaci mûveletek 511. oldal: diszkontráta(=refinanszírozási kamatláb) 511. oldal: többlettartalék(=fölös tartalék) 517.oldal 2. sor (lábjegyzet) dc/dn=-iyn -2 /2 + F 520. oldal a4. sor: Az új gazdaságpolitika szerint a Fed 548. oldal: Euler hivatkozás: 86, 149 gyanús, hogy a hivatkozások szisztematikusan 1-2 oldallal elcsúsztak

Makroökonómia összefoglaló

Makroökonómia összefoglaló Makroökonómia összefoglaló 1 / 32. oldal 1. A makrogazdaság 1.1. Növekedés és fluktuáció A gazdaság a legtöbb évben növekszik. A potenciális GNP pályája a népesség növekedésétől, a tőkefelhalmozástól (capital

Részletesebben

Nicholas Gregory Mankiw: Makroökonómia (2005) állás, albérlet, jegyzet, tanár, tankönyv 1 / 17. oldal

Nicholas Gregory Mankiw: Makroökonómia (2005) állás, albérlet, jegyzet, tanár, tankönyv 1 / 17. oldal Nicholas Gregory Mankiw: Makroökonómia (2005) 1 / 17. oldal 2. fejezet GDP - Bruttó hazai termék: az ország összes eladott termékének és szolgáltatásának értéke. o Gazdaság szereplőinek összes jövedelme

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN Széchenyi István Egyetem A kiadásért felel a: Felelős szerkesztő: Műszaki szerkesztő: Terjedelem: 3

Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN Széchenyi István Egyetem A kiadásért felel a: Felelős szerkesztő: Műszaki szerkesztő: Terjedelem: 3 HALADÓ NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK 1 HALADÓ NEMZ ZETKÖZI PÉNZ ZÜGYEK Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN Széchenyi István Egyetem A kiadásért

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

A monetáris, fiskális és jövedelempolitika hatása az aggregált keresletre...3. Az ALFA Kft. termelési folyamatainak innovációja...

A monetáris, fiskális és jövedelempolitika hatása az aggregált keresletre...3. Az ALFA Kft. termelési folyamatainak innovációja... 2 1 Forum Economic Economists' Forum Tartalomjegyzék FARKAS DALMA JUHOS ANITA SÁNTA ANITA SZÕLÕSI TÍMEA VÁRADI RÉKA NAGY ÁGNES A monetáris, fiskális és jövedelempolitika hatása az aggregált keresletre...3

Részletesebben

Közelkép I. Adók, transzferek és a munkapiac. Szerkesztette Benczúr Péter

Közelkép I. Adók, transzferek és a munkapiac. Szerkesztette Benczúr Péter Közelkép I. Adók, transzferek és a munkapiac Szerkesztette Benczúr Péter Közelkép I. Adók, transzferek és a munkapiac Szerkesztői előszó 1. Bevezetés 1.1 Az empirikus kutatások alapjául szolgáló hazai

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Kar Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Készítette: Rácz Olivér Miklós Közgazdasági Szak Makrogazdasági elemző és előrejelző

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

Az adózás, a hatékonyság és a gazdasági növekedés kapcsolatának néhány elméleti problémája

Az adózás, a hatékonyság és a gazdasági növekedés kapcsolatának néhány elméleti problémája Erdős Tibor Az adózás, a hatékonyság és a gazdasági növekedés kapcsolatának néhány elméleti problémája Az adóztatás és ennek közgazdaság-elméleti összefüggései hatalmas téma. Tárgyalása 30 40 szerzői ív

Részletesebben

Szabó Miklós. Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás. Elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével

Szabó Miklós. Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás. Elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével Szabó Miklós Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás Elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével Mikroökonómia Tanszék Témavezető: Dr. Augusztinovics Mária

Részletesebben

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei*

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 2015. március, 111 138. o. A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Horváth Dániel

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I.

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK I. Gazdasági és menedzsment alapismeretek SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím:

Részletesebben

Gazdasági fogalmak megjelenése a magyar online sajtóban a gazdasági válság elôtt és után

Gazdasági fogalmak megjelenése a magyar online sajtóban a gazdasági válság elôtt és után 63 Makó gnes Czibik gnes Türei Gergely Gazdasági fogalmak megjelenése a magyar online sajtóban a gazdasági válság elôtt és után Tanulmányunkban 1 arra a kérdésre keresünk választ, hogy a gazdasági reálfolyamatok

Részletesebben

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16.

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16. Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Szerzők: Benedek Dóra Rigó Mariann Scharle Ágota Szabó Péter Pénzügyminisztérium BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER Sorozatszerkesztők:

Részletesebben

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Definíciók és könyvelési alapelvek A folyó fizetési mérleg A finanszírozási tételek A jegybanki devizatartalékok változása Részmérleg-koncepciók A

Részletesebben

Nõhet-e a foglalkoztatás, ha nem nõ a gazdaság? 1

Nõhet-e a foglalkoztatás, ha nem nõ a gazdaság? 1 SCHARLE ÁGOTA Nõhet-e a foglalkoztatás, ha nem nõ a gazdaság? 1 A foglalkoztatási szintet a munkaerõ kereslete és a kínálata együttesen határozza meg, és mindkettõ változhat a gazdasági növekedéstõl függetlenül

Részletesebben

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez Roma Education Fund A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez Egy különösen nagy hosszú távú költségvetési nyereséget biztosító befektetés A jelentés elkészítését a Roma Education

Részletesebben

Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után

Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után 401 Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (401 423. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tanár Társ-témavezető: DR. PARÁDI-DOLGOS

Részletesebben

A fizetési mérleg hiánya és a hiány fenntarthatósága az Egyesült Államokban

A fizetési mérleg hiánya és a hiány fenntarthatósága az Egyesült Államokban VILÁGGAZDASÁG Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. október (891 910. o.) CATHERINA L. MANN A fizetési mérleg hiánya és a hiány fenntarthatósága az Egyesült Államokban Az Egyesült Államok fizetési mérlege

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

BÍRÓ ANIKÓ, ELEK PÉTER ÉS VINCZE JÁNOS A PM-KTI MAKROGAZDASÁGI MODELL: ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS SZIMULÁCIÓK KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 19. 2007.

BÍRÓ ANIKÓ, ELEK PÉTER ÉS VINCZE JÁNOS A PM-KTI MAKROGAZDASÁGI MODELL: ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS SZIMULÁCIÓK KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 19. 2007. Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. BÍRÓ ANIKÓ, ELEK PÉTER ÉS VINCZE JÁNOS Szerzők: Bíró Anikó Elek Péter Pénzügyminisztérium Közgazdasági kutató

Részletesebben

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. Elméletek, módszertan és hipotézisek

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. Elméletek, módszertan és hipotézisek TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN Elméletek, módszertan és hipotézisek 1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Részletesebben

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 1 TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON Bevezető Ebben a tanulmányban a gazdasági válság lehetséges

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

Munkapiac keresési súrlódásokkal

Munkapiac keresési súrlódásokkal Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. február (139 163. o.) Morvay endre Munkapiac keresési súrlódásokkal A munkapiac különleges piac, jellegzetességeinek köszönhetően számos modell elemzi. Ezek közül

Részletesebben