WWF VILÁG TERMÉSZETI ALAP MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014 ÜZLETI ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WWF VILÁG TERMÉSZETI ALAP MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014 ÜZLETI ÉV"

Átírás

1 WWF VILÁG TERMÉSZETI ALAP MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014 ÜZLETI ÉV Budapest, május 26. Pogány Éda Glória s.k.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE SZÁMVITELI POLITIKA MÉRLEG ESZKÖZÖK, FORRÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁS DOLGOZÓINK ÉS A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE KÖZZÉTÉTEL

3 1. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI Alapítvány elnevezése: Formája: Közhasznúsági fokozata: WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány Alapítvány Közhasznú Alakulás éve: Székhelye: Bírósági bejegyző határozat száma: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/a. 12.Pk.60917/1995/19 Adószáma: Alapcél: Alaptőke: Képviseletre jogosultak: Webcím: Természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem CHF, HUF Kuratórium elnöke: Pogány Éda Glória Az Alapítvány számviteli kötelezettségét megbízott külső szolgáltatóval végzi. A megbízott szolgáltató neve, elérhetősége: Bicornis Könyvelő Kft Budapest, Kis János Altábornagy u. 59. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Puskás Zsuzsanna Regisztrációs száma: o1. Ügynökség Pécs Az üzleti év mérlegfordulónapja december 31-e, a mérlegkészítés időpontja: Az Alapítvány nem rendelkezett többséget biztosító befolyással sem egyetlen ellenőrzött társaságban a fordulónapon évben az Alapítvány könyvvizsgálója az OPTAUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: ) személyében kijelölt könyvvizsgáló Semerédy Andrea (kamarai nyilvántartási száma: ). 3

4 2. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE 2.1. Vizeink védelme Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum A Dráva, a Duna és a Mura folyók mentén öt országra kiterjedő természetvédelmi terület megalapításáról 2011-ben írt alá nyilatkozatot a három folyó mentén érintett öt ország. Horvátország és Magyarország az előző években benyújtotta a dokumentációt az UNESCO-hoz a bioszféra rezervátum létrehozásának tervéről, és ezt 2012-ben el is fogadták. Megnyílt az út arra, hogy a határon átnyúló védett területen a két ország közös kezelési módokat alakítson ki, ami ösztönözte a többi három országot, Ausztriát, Szlovéniát és Szerbiát, hogy jelölésüket minél előbb elkészítsék; 2014-ben tovább folytatódott az érintett országokban dolgozó WWF munkatársak és partnerszervezetek együttműködése, melynek keretében a három folyóra veszélyt jelentő kockázatok elhárítása, élőhelyek helyreállítását szolgáló terepi programok kidolgozása és a rezervátum bővítése a legfontosabb feladat; A területek kijelölésében Szerbia volt a legaktívabb, és nevezését benyújtotta az UNESCO központjába. A területek pontos kijelölése, és a kezelési javaslatok támogatottsága azonban nem volt megfelelően előkészítve, és ezért az újabb jelöléshez tanácsokat adott az UNESCO. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy az összes érintett területről, valamennyi csatlakozó ország által elfogadott kezelési javaslatot kell összeállítani. A terület nagysága és a sok érintett miatt ez a folyamat lelassult, valamint Horvátország és Szerbia között határviták tarkítják a helyzetet. A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum megszületése akkor váltja be a benne rejlő lehetőségeket, ha a területén érintett intézmények, gazdálkodók és helyi közösségek közös kezelési tervet állítanak össze, és egyre több együttműködés kezdődik közöttük. A WWF a horvát, a szerb és a magyar fél bevonásával ezért koordinációs tanács és érdekelti fórum megalapítását kezdeményezte. Ez a két új testület gyűjtené össze azokat az intézményeket, melyeknek konkrét feladatuk van a kezelési terv előkészítése és összeállítása során, valamint azokat az érdekelteket, akik számára új hozadéka van a bioszféra rezervátum megalapításának. A horvát és szerb kollégákkal ennek a két testületnek a feladatkörét állítottuk össze, és hozzáláttunk a lehetséges tagok összegyűjtéséhez. A Dráva menti élőhelyek helyreállítása, állapotuk javítása a természetvédelmi kezelőknek és a zöld civil szervezeteknek egyaránt célja. A helyreállításra váró vizes élőhelyek egyike a Barcs közelében lévő Ó-Dráva holtág. Ez a Dráva medrének süllyedése miatt egyre ritkábban kap megfelelő vízutánpótlást, a medrében lévő víz pedig a korábbiakhoz képest sokkal hamarabb elfolyik a Dráva felé. Ezért a víz megtartását és többletvíz bevezetését biztosító beavatkozásokat pályáztunk meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal, bevonva a területen érintett horvátországi Verőce megye természetvédelmi szerveit. A pályázat elnyerte az EU LIFE+ kiírás támogatását ben kezdődött el a 4 éves projekt, melynek során javítjuk a holtág vízellátását és a partján lévő galériaerdő állapotát. A WWF a honlapért, a nyomtatott és on-line kommunikációs anyagokért felelős, valamint a sajtómunkát koordinálja. Részt veszünk a terepi beavatkozások terveinek értékelésében és összegyűjtjük a határon átnyúló projekt engedélyezési eljárásának tapasztalatait, 4

5 összehangolásának lehetőségeit. Reményeink szerint egyre több országhatáron átnyúló közös munka kezdődik a jövőben, és ehhez a mi projektünk tapasztalata nagy segítséget nyújthat júliusában valamennyi érintett országban megszerveztük a Mura-Dráva-Duna emléknapot, Európa Amazonasának napját. Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában a Nagy Ugrás nevű kezdeményezéshez csatlakoztak a partnereink. Az emléknap tiszteletére a WWF elektronikus hírlevél előfizetőinek kérdőívet küldtünk ki, és a helyes megfejtők között a Baja mellett lévő Vén-Dunán szerveztünk kenutúrát. A túrán résztvevő 15 WWF szimpatizáns egy élményekben dús nappal gazdagodott, a Duna- Dráva Nemzeti Park területén lévő védett mellékágat egy verőfényes napon ismerhette meg Víz Keretirányelv és Árvíz Irányelv bevezetése Víz Keretirányelv (VKI) projektünk újra fontos feladatok elé nézett 2014-ben, mert a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés uniós kötelezettségének határideje egyre közeledett. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT-k) felülvizsgálata és a második VGT elkészítése 2014-ben kellett volna, hogy elkezdődjön. A VGT összeállítása és a társadalmi igények megismerése, a vélemények felmérése állami intézmények feladata, de a pénzforrások hiánya miatt ez a munka jelentős késésben volt. A WWF ennek értékelésére megkezdte a felkészülést a VGT-ben közzétett dokumentumok értékelésére. Munkacsoportot hoztunk létre a vizek védelmében aktív zöld civil szervezetek bevonásával. A munkacsoport célja, hogy véleményünket és javaslatainkat összehangoljuk, és egységesen lépjünk fel a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek véleményezése során. A munkacsoport állásfoglalást készített elő és fogadott el a zöld civil szervezetek Országos Találkozóján. Ebben megfogalmaztuk elvárásainkat arról, hogy a folyóvizek és vizesélőhelyek kezelésében milyen változásokat várunk a VGT2 tervezése során, és milyen javaslataink vannak az árvízvédelmi irányelv keretében készülő árvízi kockázatkezelési tervekhez. Az állásfoglalásokat eljuttattuk a felelős minisztériumoknak, és azok háttérintézményeiben dolgozó kollégáknak. A WWF tagja az Országos Vízgazdálkodási Tanácsnak, melynek ülésén szintén közzétettük javaslatainkat, de sok kérdésünkre nem kaptunk kielégítő választ. A vízügyi kérdésekben felelős állami intézmény, az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársaitól több alkalommal kértünk személyes találkozót. Ez az intézmény felelős az árvízi kockázat-kezelési tervezésért és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésért egyaránt. A nyitottságuk a civil szféra felé nem volt megfelelő, az árvízvédelemért felelős kollégáik a személyes egyeztetéseket visszautasították, és csak a vízgyűjtő-gazdálkodási feladatokon dolgozó kollégák fogadtak minket ben reálissá vált annak veszélye, hogy az árvízi kockázatkezelési tervezés során nem veszik kellőképpen figyelembe a Víz Keretirányelv elvárásait, és a vizek jó ökológiai állapota, illetve a jó állapot elérésének feltétele veszélybe kerülhet. A civil munkacsoport javaslatait és elvárásait annak szellemében készítette el, hogy az ökológiai szempontokat vegyék figyelembe a tervezés során, a folyóvizek és vizes élőhelyek rehabilitációja kerüljön előtérbe. Az árvízvédelem a vízgazdálkodásnak csak egy szelete, javaslatunk szerint nem szabad azt a szemléletet követni, hogy az árvízi kockázat csökkentésére hivatkozva minden más vízgazdálkodási feladat háttérbe szoruljon. 5

6 Munkánk során 2014-ben előkészítettük a VGT2 előkészítő anyagainak, a Jelentős Vízgazdálkodási Problémák című dokumentumoknak a véleményezését, és beazonosítottuk azokat a problémákat, melyeket a legfontosabbnak tartunk A Szabadság-sziget és mellékág helyreállítása kísérnünk. A Mohács mellett található Szabadság-sziget és dunai mellékág helyreállításának LIFE+ projektje év végén lezárult. A munka azonban ezzel nem ért véget, hiszen az egyedülálló rehabilitációs munka multiplikálására nagy hangsúlyt fektetünk. Konferenciákon, előadásokon keresztül népszerűsítjük a 2009-ben indult 5 éves program sikereit. A projekt összefoglaló filmjét az MTVA csatornáin levetítették, így a lakosság is tájékozódhatott az eredményekről. Emellett a szakértőkkel történő egyeztetés is folytatódik, hiszen a most következő évet, és az elmúlt év a természeté, lassan újra birtokba veszi a területet, de nekünk mindezt figyelemmel kell 2014-ben a legnagyobb feladat emellett a zárójelentés befejezése volt. Ebben a projekt teljes 5 éves időszakáról szakmai és pénzügyi jelentést állítottunk össze a támogatást nyújtó EU Bizottságnak. A több száz oldalas jelentést 2014 márciusában küldtük el, és ezt az ellenőrző szerv a nyár során elfogadta. A projekt lezárása után 5 éves fenntartási periódus következik. Ennek keretében a projekt partnerek végzik el az általuk felügyelt munkák fenntartását, vagy ellenőrzését, például a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság végzi a projektben felújított ártéri erdő szükséges ápolási munkáit, amíg a cseperedő puhafaligeterdőt magára nem lehet hagyni. Hasonlóképp, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság rendszeresen végzi a mellékág hordalékviszonyainak vizsgálatát. A két szervezet munkatársaival tavasszal és ősszel tartottunk terepbejárást. Ők gyakrabban vannak kint a helyszínen és megfigyeléseik szerint jól alakul a mellékág állapota, például az áramláskedvelő halfajok is kezdenek visszatérni és a korábbi barnakánya fészkelés is stabilizálódott Regionális partnerség az Élő Dunáért A WWF és a Coca Cola Alapítvány egy új, hét évig tartó együttműködést indított 2014-ben, azon dolgoznak, hogy helyreállítsák az életadó, létfontosságú vizes élőhelyeket és ártereket a Duna és mellékfolyói mentén. A két partner ig 12 millió m 3 -nyi vízmegtartó kapacitás helyreállítását tűzte ki célul a Duna vízgyűjtőterületén (ez a mennyiség egyenértékű 4800 olimpiai úszómedencényi vízzel). 6

7 Az együttműködés keretein belül különböző vizes élőhelyeket állítunk helyre Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában, emellett pedig Ausztriában is elindítunk egy projektet. A lényege, hogy újra összekötjük a hajdani ártereket a folyókkal: néhány kísérleti helyen ellenőrzött módon megnyitjuk a töltéseket és megvalósítjuk a víz megtartását az ártereken mindezt természetesen az illetékes helyi hatóságokkal és érintettekkel szoros együttműködésben. Ennek jegyében tavaly már 6600 hektáron el is indult az élőhely helyreállítása. Emellett egy regionális mozgalom életre hívása is cél, hogy minél többen összefogjanak a vizes élőhelyek megőrzése és helyreállítása, valamint a bölcs vízgazdálkodás és a folyók védelme érdekében A Duna hajózhatóságának fejlesztése Az Európai Unió közlekedési politikájának egyik kiemelt része a Duna hajózhatóságának javítása, ám ezért nagy árat fizethet a természet. A mi célunk, hogy az EU hajózásfejlesztési terve oly módon valósuljon meg, hogy az ne járjon a folyó ökológiai állapotának romlásával. A korábbi években végzett szakmapolitikai tevékenység, melyben a WWF-nek is nagy szerepe volt, azt eredményezte, hogy a dunai hajózhatóság fejlesztése 2013-ban lekerült a napirendről. A Kormány kinyilvánította azt a szándékát, hogy a dunai hajózóút fejlesztésének ökológiai kockázatait sokkal alaposabban fel kell mérni bármilyen helyszíni beavatkozást megelőzően ben a közlekedésfejlesztésre szánt uniós források lehívásához Magyarország is összeállította fejlesztési terveit. Ezek a tervek a dunai hajóút javítására szóló elemeket is tartalmaztak, de nagyon kevés konkrét elemet soroltak fel, ezért ezek értékelésére nem fordítottunk energiát. A dunai hajózóút fejlesztése érdekében indított környezetvédelmi hatósági eljárások a fellebbezések miatt bírósági szakaszban vannak, és ezek figyelemmel kísérése volt feladatunk Hód-program A Magyarországról az 1850-es években kipusztított hódok visszatelepítését 1996-ban kezdtük el, és az utolsó hódtelepítésre 2008-ban került sor. A 12 év alatt összesen közel 250 hódot telepítettünk hazánk ártéri erdeibe. A telepítés befejezése után tovább folytattuk a hódok élőhelyeinek megfigyelését, és rágásnyomaik monitorozásával következtetünk vándorlásukra. A WWF megbízásából a korábbi években több helyszínen, a Közép-Tisza vidékén, Gemencen, a Hanságban és a Mura mentén zajlott monitoring. Mivel a hód a Natura 2000 hálózat jelölő faja, ezért 2014-ben a Natura hálózat állapotáról szóló országjelentés kapcsán a nemzeti park igazgatóságok már más területeken is felmérték a hódállományt. 7

8 2014-ben monitoringot emiatt nem végeztünk, hanem a hódok terjedésének kezelésére, a hód menedzsmentre koncentráltunk. Közismert, hogy a hódok növényevő állatként a vízpartokon a lágyszárú és a fás-szárú állományokat fogyasztják. Ahol a vízparton gazdálkodás zajlik, ott ezeket a rágásokat károknak tekintik. Magyarországon a Hanságban és a Szigetközben a legerősebb a hódállomány, és itt olyan birtok- és gazdálkodói szerkezet jellemző, amely közvetlen vízparton lévő földeket is bevonja az erdészeti hasznosításba. Ezen kívül a vízügyi igazgatóság védekezési feladataiban is rugalmasságot kíván, ha hód van jelen egy vízfolyás partján. Emiatt Győr-Moson-Sopron megyében több konfliktus alakult ki a hódok terjedése miatt ben kerekasztal-megbeszélést szerveztünk a területen érintett erdőgazdálkodók, a vízügyi igazgatóság, a természetvédelmi kezelő, és a hatóság munkatársainak részvételével. Az egyeztetés eredménye, hogy a felek jobban megértik egymás álláspontjait, de továbbra is nehézséget okoz, hogy a gyakorlati megoldást egyik fél sem tartja feladatának. A WWF a megbeszélésre az elérhető külföldi példákat összegyűjtötte, ezek hazai alkalmazási lehetőségeire javaslatot tett. A korábban ebben a témában szerkesztett on-line kiadványban szereplő megoldásokat a megbeszélés tagjai számára ismét bemutatta. Az érintettek közti ellentétek közeledtek egymáshoz, és megvan az együttműködésre való nyitottság, de a külföldi tapasztalatok hazai bevezetésének feladatait egyelőre egyik érintett sem vállalta magára. A becslések szerint 800-at meghaladó egyedszám fokozatosan emelkedik, és a hódok már nagyon sok vízfolyás mentén jelen vannak. A sokak által javasolt befogás és áttelepítés viszont nem megoldás, sokkal inkább a hódok távoltartása, illetve a vízpartok méteres parti sávjában a gazdálkodói gyakorlat átalakítása vezethet eredményre. A WWF ennek lehetőségét, és gyakorlati alkalmazását javasolja valamennyi érintett számára. A hódok jelenléte és vízparton okozott kárai nem tekinthetők országos problémának. Míg a Szigetközben, vagy a Hanságban a vízpartok aktív használata miatt probléma a hódok jelenléte, addig például a Mura, vagy a Dráva mellett ez nem jellemző. A hódok jelenlétének megítélése egészen más jellegű különböző gazdálkodás és területhasználat esetén. Ennek szellemében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hódok jelenlétére való felkészülésre, és a probléma megelőzésére koncentráljanak a terület-tulajdonosok. 2.2 Erdeink védelme Érdekérvényesítés a hazai erdők természeti értékeinek védelméért Az erdőkkel kapcsolatos és természetvédelmi szempontból fontos döntések előkészítésében számos alkalommal részt vettünk. Szakmai anyagokat, koncepciókat rendszeresen készítünk, illetve véleményezünk, elsősorban az erdőgazdálkodás és az erdőkben folyó természetvédelmi tevékenység összehangolása érdekében során ismét több alkalommal szót emeltünk a nemzeti parki zónarendszer, különösen az ún. természeti övezetek kialakításának szükségessége mellett. Kiálltunk a fehér akác, mint idegenhonos fafaj termesztésének ésszerű korlátozása érdekében. A WWF szorosan együttműködik a hivatalos természetvédelmi szervekkel, országos és helyi civil szervezetekkel, valamint tagot delegál az Országos Erdő Tanácsba és a Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoportba. 8

9 2.2.2 Örökerdők Magyarországon Kiemelt célkitűzésünk, hogy támogassuk Magyarországon az örökerdők létrehozását, vagyis a vágásterülettől mentes erdőgazdálkodás elterjedését. Ennek érdekében számos hazai és nemzetközi konferencián, rendezvényen, terepi programon veszünk részt. A Budai-hegyvidék területén, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel óta folyó együttműködés keretében létrehozott tanösvényeink célja az, hogy bemutassuk az erdőben zajló természetes folyamatokat és a szálaló erdőművelés alapjait. A kialakított útvonalakon vezetett túrákat szerveztünk minden olyan érdeklődő számára, aki arra kíváncsi, hogy a folyamatos erdőborítás mellett miképpen lehet gazdálkodni, és mindez hogyan járul hozzá a biológiai sokféleség megőrzéséhez során a Normafa Természetesen Koalíció tagjaként kiálltunk a Normafára tervezett, az ott található védett, Natura 2000 hálózatba tartozó erdőket potenciálisan veszélyeztető projekt megvalósítása ellen. Kiadványokat, háttéranyagokat állítottunk össze, felszólaltunk fórumokon, munkaértekezleteken, és tárgyaltunk különböző szintű döntéshozókkal. A médiában rendszeresen megszólaltunk. Az egyeztetések eredményeképpen az élőhelyek károsítását kockáztató koncepció helyett a budapesti XII. kerületi önkormányzat új, természetbarát fejlesztési irányokat választott. Részt veszünk a Kárpáti erdeink kutatása című, 2012-ben indult, a Svájci Hozzájárulás által támogatott projektben, amely a Kárpátok magyarországi területein (Északi-középhegység) található erdőterület növényzetét és állatvilágát elsősorban a madárvilágot, valamint az idős fákhoz kötődő denevér és rovarvilágot vizsgálja. A projekt hozzájárul az erdőgazdálkodás fenntarthatóságának természetvédelmi szempontú javításához nyarán a WWF Magyarország vezetésével elindult az Élet az erdőben c. projektünk, amely a Natura 2000 területeken található erdők kezelésének egységes szemléletét kívánja kialakítani, valamennyi érintett szereplő bevonásával. Erdőgazdálkodók, természetvédelmi szakemberek, kutatók, hatóságok egyaránt részt vesznek a munkában. A fórumok, terepi programok tapasztalatcseréi mellett a projekt legfontosabb célja olyan szakmai anyagok kidolgozása, amely a gyakorlati erdőkezelési tevékenységekhez ad útmutatót. A döntéshozók és a nagyközönség tájékoztatása szintén fontos vállalás a résztvevők részéről. 9

10 2.2.3 Hiúzok Magyarországon Az eurázsiai hiúz (Lynx lynx) Európa legnagyobb macskaféle ragadozója, amely a Kárpátok erdőségeiben ma is fontos szerepet tölt be az erdei életközösségek működésében. Magyarországon 1915 és 1983 között nem láttak (és nem ejtettek el) egyetlen példányt sem, így az eltűnt fajok listájára került. A hiúz felbukkanása a Kárpátok magyarországi területein annak köszönhető, hogy a vadászat korlátozása miatt a szlovákiai állomány megnövekedett, és néhány egyede távolabb is elmerészkedett. Sajnos nálunk azonban nem találhatók a hiúz számára elengedhetetlen nagy kiterjedésű vadonok, ahol a gazdálkodás és a turizmus zavarásaitól védett búvóhelyeket találhatnának. A fokozottan védett macskaféle illegális vadászata ugyancsak hozzájárul, hogy a faj létszáma az elmúlt negyedszázad során sem lépte túl a egyedet. A WWF Magyarország 2012-ben partnerségi megállapodást kötött az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal. Nyomkövető eszközök beszerzésével, illetve tájékoztatással igyekszik segíteni a fajmegismerését és védelmét ban további fényképfelvételek készültek a Zempléni egységben élő hiúzról. Rádiótelemetriás műholdas nyakörv beszerzésével, valamint a befogásához szükséges engedélyek igénylésével előkészítettük egy hiúz egyed nyomon követését. Az így szerezhető információk elengedhetetlenek a faj védelmét segítő kezelési tervek kidolgozásához Turjánvidék: élőhely-rehabilitáció LIFE támogatásból A Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén című LIFE + Természet projektünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vezetésével 2014-ben is folytatódott. További partnereink a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, valamint a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. A Turjánvidék projekt két célterülete a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület, amely már csaknem 50 éve, 1965 óta országos védelem alatt áll, és a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér, amely hazánk egyik legnagyobb aktív katonai lőtere. Idén elvégeztük a területen található erdők természetességi állapotának a felmérését, és nagy lendületet kapott a zoológiai és botanikai adatgyűjtés. Májusban a WWF egész stábja részt vett a homoki gyepekben élő négy védett faj, a homoki cickafark, a báránypirosító, a csikófark és a homoki árvalányhaj állományfelmérésében, majd hozzáláttunk az adatfelvételhez a lápi élőhelyeken. Fontos eredményeket várunk a magyar futrinkák jelöléses-visszafogásos felmérésétől ban elindítottuk és idén folytattuk a Turjánvidék kincseit bemutató természetfilm forgatását, amely 2016-ban kerül bemutatásra. A filmet két tapasztalt természetfilmes, Mosonyi Szabolcs és Bagladi Erika készíti. Év végére elkészült a film első trailere: https://youtu.be/cbdqc19rk6q. 10

11 A projekt kétnyelvű honlapja, a folyamatosan frissül, így ott is nyomon követhető a területen folyó természetvédelmi munka. A honlaphoz kapcsolódott a Facebook közösségi oldalon a Ki tud többet a Turjánvidékről nyereményjátékunk a Föld Napja alkalmából. Partnereink a terepen folytatták az invazív fajok elsősorban a selyemkóró, a bálványfa, a keskenylevelű ezüstfa és az akác visszaszorítását, és helyükön az eredeti homoki és lápi élőhelyek helyreállítását végére több mint 1100 hektár (2200 focipályányi terület) kezelése történt meg. 18 hektáron pedig a korábban nem őshonos fajokból álló erdő helyén őshonos erdőt telepítettek. Az élőhely revitalizációjához kulcsfontosságú vízvisszatartáshoz több zsilip és tiltó épül majd a területet átszelő csatornákon ben a szükséges műtárgyak tervezése zajlott. Emellett, a DINPI és a HM Védelemgazdasági Hivatal közösen felülvizsgálták a lőtér természetvédelmi kezelési tervét. Erre támaszkodva jövőre természetvédelmi képzéseket tartunk majd a katonai használók számára végén elkészítettük és benyújtottuk az EU-nak a projekt első félidős jelentését Élet az erdőben kommunikációs LIFE projekt 2014-ben elindult az "Élet az erdőben" (teljes címe: Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében) projektünk az Európai Unió és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával. A projekt egyik különlegessége, hogy először sikerült magyarországi szervezetnek támogatást nyerni a LIFE Információs és Kommunikációs alapjából, amely nem a terepi beavatkozásokat, hanem a természetvédelmi célú tapasztalatcserét, szemléletformáló és tájékoztató munkát támogatja. A projektben partnerünk három nemzeti park igazgatóság, egy állami erdészeti vállalat, két erdészeti civil szervezet és egy kommunikációs és tréningszervező non-profit cég. A 3,5 éves projekt célja a Natura 2000 hálózatba tartozó erdei élőhelyek állapotának javítása. Ehhez olyan eszközöket szeretnénk beazonosítani, kifejleszteni és bevezetni, amelyek támogatják a Natura 2000 erdők kezelésével és védelmével foglalkozó kulcsfontosságú szakemberek készségeinek fejlesztését, valamint aktív kommunikációját és együttműködését a projekt elindulásának éve volt: kialakítottuk a projektcsapatot, megkötöttük a partnerségi megállapodásokat, elindítottuk a megalapozó tanulmányok készítését. Mindezekre támaszkodva a program részeként több szakmai tanulmány készül, megjelentetünk egy kézikünyvet és néhány kisebb kiadványt a Natura 2000 erdők kezelésével kapcsolatban, valamint számos szűkebb és tágabb körű, hazai és nemzetközi rendezvényt tartunk az érintettek tapasztalatcseréje érdekében. 11

12 2.3 Éghajlatváltozás és energia Tiszatarján A WWF Magyarország 2007 óta dolgozik együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszatarján településsel. A fenntartható ártéri tájhasználaton alapuló modell segítségével a település olyan összetett, többcélú megoldáson dolgozik, amely az intenzív mezőgazdaság, az éghajlatváltozás és a betelepült özönnövények hatására leromlott értékes természeti területeket a súlyos helyi társadalmi problémákkal összekapcsolva kezeli. Az együttműködés eredményeképpen Tiszatarján évente 90 tonna CO2 kibocsátását és 55,000 m3 földgáz használatát váltja ki azzal, hogy a közmunka program által nyújtott lehetőséget is kihasználva, mintegy 400 tonna gyalogakáctól tisztított meg 90 hektárnyi hullámtéri területet. A gyalogakác olyan agresszívan terjedő invazív növény, amely egyrészt értékes élőhelyeket és szántóföldeket foglal el, másrészt sűrű állományt alkotva az árvíz levonulását is megnehezíti. A letermelt gyalogakácból tüzelőanyagot állítanak elő, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy biomassza kazánokban elégetve fűtőenergiát szolgáltasson a helyi közintézményeknek. A megtisztított hullámtéri területek egy részén folytatódott a korábban létrehozott energetikai célú faültetvények fenntartása, amely a gyalogakác kiirtása után szolgáltat tüzelőanyagot a település számára. A hullámtéren megtisztított, értékes természetközeli élőhelyek állapotát pedig legeltetéssel tartják karban őshonos vízibivalyok és magyar szürkemarhák segítségével, amelyek lelegelik, letapossák az invazív cserjék friss hajtásait, így megakadályozzák azok további terjedését. A terület élővilágát tovább gazdagítják a hódok és a projekt eredményeképp a hullámtérre visszaköltözött fekete gólya, barna kánya vagy a réti sas is Regionális energiastratégia 2014-ben sikeresen befejeződött a négy évig futó CEP-REC projektünk. Az Európai Unió által társfinanszírozott együttműködés keretében 8 ország 9 régiójára készült el egy-egy kísérleti regionális energiastratégia. A WWF Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a hazai régió felelőseként, illetve az energiakínálati vizsgálat vezetőjeként vett részt a munkában. A folyamat a helyben rendelkezésre álló megújuló erőforrások, illetve a területen fellépő energiaigények felmérésével kezdődött, majd az ezekből létrejövő helyi energiamérleg alapján lehetővé vált egy ideális fejlődési pálya felvázolása, amihez konkrét beruházási és fejlesztési terveket lehet párosítani. A munka két fontos hazai eredménnyel zárult: Egyrészt megszületett Magyarország első, megújulókra koncentráló regionális energiastratégiája. Másrészt kiderült, hogy a megújuló erőforrások helyi potenciáljával, illetve a településenkénti energiaigényekkel kapcsolatban nagyon kevés adat áll rendelkezésre. A probléma orvoslására több konzultációt folytattunk a különböző 12

13 illetékes hivatalokkal és részben a projekt sikere, hogy 2016-tól várhatóan bővül az energetikai témájú adatgyűjtés Magyarországon Duna-delta Befejeztük a Duna-deltában 2012-ben elkezdett projektünket, amelynek célja a delta élővilágának és a helyi természeti erőforrásokra épülő gazdasági tevékenységek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának erősítése. Megvizsgáltuk, hogy a Duna-delta élővilága és a helyi közösségek számára legfontosabb gazdasági ágazatok, mint pl. a nádgazdálkodás, halászat és ökoturizmus milyen mértékben kitettek az éghajlatváltozás hatásainak. A projekt egyik eredményeként hozzájárultunk egy helyi nád alapú megújuló energiatermelő-, és ellátó üzem létesítéséhez. Az üzem a Duna-deltából származó nádból készít olyan brikettet, amely tüzelőanyagként jól használható a szintén a projekt keretében elhelyezett biomassza kazánokban. Így a nádgazdálkodást, amely eddig is jelentősen hozzájárult a nyíltvizek és vizes élőhelyek fenntartásához, új piaci alapokra sikerült helyezni, miközben a korábbi szennyező földgáz és szén helyett ma már a kevésbé környezetszennyező nádbrikettet is használnak a helyi energiaellátásban. 2.4 Kommunikáció Környezeti nevelés Palánták program A 2013-ban a Toyotával támogatásával indított, Palánták elnevezésű, általános iskolásoknak szóló környezeti nevelési programunkat idén is folytattuk. A éves tanulóknak szóló program középpontjában a fenntartható életmód a városban állt. A képzés legfőbb célja az volt, hogy a gyakorlatban is alkalmazható, valós tudást adjunk át a diákoknak. A program során a gyerekek a fenntarthatóság témakörét ismerhették meg három interaktív tanóra keretében, mellyel több, mint 60 iskolába látogattunk el a két év során, köztük hátrányos helyzetű diákokat oktató intézményekbe és gyermekotthonokba is ben - az oktatási tevékenység folytatása mellett - megszerveztük a zöld kihívás videó versenyt. A gyerekeknek egy olyan vállalást kellett tenniük, melyet legalább 7 napig megtartanak, és amellyel fenntarthatóbbá teszik a környezetüket. A vállalást egy rövid videóban kellett megörökítenünk. A győztesek egy egész napos kiránduláson vehettek részt a WWF-el a Tisza-tavi Ökocentrumban majd pedig egy izgalmas csónakázásra indultak a Tisza-tavon, ahol a terület élővilágával ismerkedhettek meg a szakértők segítségével. 13

14 A program során több mint 1800 diákot értünk el közvetlenül, az órák tananyagát pedig elektronikus formában minden iskola számára elérhetővé tettük, így azokhoz az osztályokhoz is eljuthat, akikhez személyesen nem tudtunk ellátogatni Élő Duna Turné ben elindítottuk a 7 éves regionális Dunához köthető együttműködés jegyében az Élő Duna Turnét is. Ez az interaktív Road Show Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Bulgáriában is járt tavaly hazánkon kívül, hogy az egészséges Duna-menti élővilággal kapcsolatos tudnivalókat játékos formában adja át a célközönségnek. A turné itthon többek között az Újpesti Városi Napok díszvendége is volt, ahol az Ösvény Oktatóközponttal közösen egy komplex környezeti nevelő programot raktunk össze mindenki számára elérhetően. A turné mellé egy online játék is készült, amely kvíz kérdéseken keresztül oktatja az érdeklődőket, és játékos formában tanítja a rendszeresen idelátogatókat Együttműködések Az említett Toyota és regionális Coca-Cola együttműködés mellett folytatódott együttműködésünk a Coca- Cola Magyarországgal. A Föld Órája támogatáson túl utcai adománygyűjtésünk fejlesztéséhez is támogatást nyújtottak. A Föld Órája további támogató partnerei a Samsung és az Allianz Hungária Zrt. lettek 2014-ben. Emellett folytatódott az Ilcsi Szépítő Füvekkel elindult együttműködésünk is, melynek keretében a környezettudatos előállítási feltételeknek megfelelő termékeken a panda logó látható, melynek megvásárlásával a WWF munkáját is támogatja a vásárló. További faültetéssel járultunk hozzá az erdők megőrzéséhez az ALD flottakezelővel közös programunkban. 2.6 Föld Órája 2014-ben sem maradt el a hagyománnyá vált lekapcsoló ceremónia és a hozzá köthető egész hónapos lakossági oktatás, melyben a tudatosságra, elsősorban az energiatakarékosságra hívtuk fel a figyelmet. Megjelentünk a Gyermekhíradóban 4 alkalommal, víz- és energiatakarékos tippekkel, amelyet a gyermek nézőközönség könnyedén beépíthet mindennapjaiba. A Samsung jóvoltából március hónap végén egy

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2007. évi közhasznú jelentése

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2007. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2007. évi közhasznú jelentése 1 WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete 2011. év Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ.6 1.1. A Társaság bemutatása 6

Részletesebben

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 4 2.

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG. Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG. Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV 18158335-2-42 Adószám 16.Pk.60.122/2001/6. Bírósági bejegyzés száma MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ És Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV Budapest, 2015. március 31. Képviseletre

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2014. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló

2014. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló 1 9 6 6 8 6 9 3 9 4 9 9 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG az egyéb szervezetmegnevezése 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. az egyéb szervezet

Részletesebben