RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912"

Átírás

1 Tartalom Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára Rendeleti Közlöny A Magyar Hadsereg számára, Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára, Honvédségi Közlöny Belügyi Közlöny, Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Csendőrség számára, , Honvédségi Rendeletek 1944 dec feb Az ig terjedő időszaknak a Honvédségi közlönyökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletei az alábbiakban vannak felsorolva. Az egyes rendeletek a pdf dokumentumokban tekinthetők meg, rendeletenként könyvjelzővel ellátva, az alábbi csoportosítás szerint: Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA VIII.évf. (1881) 5.sz. 30.p. 931/1881.HM.kr. új csendőrparancsnokságok szervezése s az erdélyi csendőrparancsnokságnak I. sz. erdélyi csendőrparancsnokságnak leendő nevezése VIII.évf. (1881) 6.sz. 37.p /1881.HM.kr. a Magyar Királyi Csendőrség legénységi állományának kiegészítéséről szóló törvényczikk közzé tétele VIII.évf. (1881) 14.sz p. 2918/1881.HM.r. Bosznia-hercegovina csendőrségi csapattesttől büntetésképen eltávolított egyének állomány és illeték kezelése VIII.évf. (1881) 14.sz. 102.p /1881.HM.r. a m.kir. csendőröknek haditörvényszéki eljárás útján történő elbocsátása VIII.évf. (1881) 20.sz. 139.p /1881.HM.r. a csendőrségi próbaszolgálatra beosztott csapatbeli szakaszvezetők és őrmesterek jellegi viselése 1

2 VIII.évf. (1881) 29.sz. 198.p /1881.HM.r. az állomásparancsnokságoknak csendőr tisztek által való átvétele ügyében. VIII.évf. (1881) 29.sz. 199.p /1881.HM.r. II-ik csendőrparancsnokságnak Szegedre történt bevonulása ügyében IX.évf. (1882) 6.sz. 52.p. 1220/1882.HM.r. a csendőr tisztek és hadapródók becsületügyben követendő eljárás IX.évf. (1882) 6.sz p. 1446/1882.HM.kr. a csendőrség szervezeti utasításának kivonata, valamint a közbiztonsági szolgálat szervezésére vonatkozó 1881/III.tc. IX.évf. (1882) 7.sz p. 1607/1882.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség nyugdíj igényéről szóló 1881/LXXI.tc. végrehajtása IX.évf. (1882) 11.sz p. + melléklet 2473/1882.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség-i egyének s özvegyeik (árvák) számára szerkesztendő ellátási okmányok mintái IX.évf. (1882) 11.sz. 99.p. 2529/1882.HM.r. védköteles csendőröknek az eredeti csapattestükhöz való visszahelyezése IX.évf. (1882) 14.sz p /1882.HM.r. a csendőrség számára rendszeresített Kropatschek féle tárkarabély alkatrészeinek árjegyzéke ügyében. IX.évf. (1882) 30.sz. 223.p /1882.HM.r. a II.sz. csendőr-parancsnokság által beszerzendő gyalog és lovassági kardok beszerzési ára IX.évf. (1882) 33.sz. 252.p /1882.HM.r. a III.-ik és IV.-ik csendőr parancsnokságok állomáshelyeinek elfoglalása X.évf. (1883) 2.sz. 14.p. 3020/1883.HM.r. a csendőr legénységi egyénekkel szemben követendő megintési eljárás X.évf. (1883) 2.sz. 15.p. 7379/1883.HM.r. a csendőrségi egyének viszonyának a közös hadseregbeli és a honvédségi egyének között való meghatározása ügyében. X.évf. (1883) 3.sz p. (+ mellékletek) 5360/1883.HM.r. a csendőrségi számviteli szakvizsga letétele X.évf. (1883) 8.sz p. 2

3 11780/1883.HM.r. a csendőrséghez újjonnan belépő vagy ott már szolgáló sorhadköteles egyének állománykezelése, valamint a csendőrségnél szolgáló póttartalékosok kezelése X.évf. (1883) 12.sz. 96.p. 2615/1883.HM.r. a csendőrök nyugdíjazási szabálya alapelveiben teendő helyesbítés X.évf. (1883) 15.sz p /1883.HM.r. az V.-ik és a VI.-ik csendőr kerületparancsnokságok legénységi állományának kiegészítéséről szóló törvényczikk közzé tétele X.évf. (1883) 23.sz. 207.p /1883.HM.r. a csendőr jelöltek orvosi megvizsgálására vonatkozó utasítás módosítása X.évf. (1883) 26.sz p /1883.HM.r. a Vezérfonal a csendőrök ellenszegülési esetben követendő magatartására nézve valamint Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára című könyvek elosztása. X.évf. (1883) 27.sz p. 6605/1883.HM.r. a csendőrségi egyének felett gyakorlandó fegyelmi fenyítő hatalom XI.évf. (1884) 1.sz. 3-4.p. 8656/1884.HM.r. hadbíráknak a csendőrségi ügyek vezetése végett a kerületparancsnokságoknál való szaporítása ügyében. XI.évf. (1884) 1.sz. 6.p /1884.HM.r. az V.-ik és a VI. számú csendőrparancsnokság szolgálatának megkezdése XI.évf. (1884) 7.sz. 49.p. 776/1884.HM.r. csendőr szakaszparancsnokságok által teendő jelentés a főbb közlekedési vonalak megzavarása XI.évf. (1884) 17.sz. 137.p /1884.HM.r. a csendőr egyéneknek bűncselekmény miatt a közös hadsereg kötelékéből való kitaszítása ügyében. XI.évf. (1884) 20.sz. 157.p. 2395/1884.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség egyéneinek a katonai és a honvéd állomás és térparancsnokságoknál való jelentkezés XI.évf. (1884) 20.sz. 159.p /1884.HM.r. csendőrökért a honvéd kórházakban fizetendő ápolási költség XI.évf. (1884) 23.sz. 176.p. 2954/1884.HM.r. a bosznia-hercegovinai csendőrség alapszabályainak közzététele, illetőleg módosítása XI.évf. (1884) 38.sz. 269.p /1884.HM.r. a csendőr kerületi parancsnokság czímezése 3

4 1885. XII.évf. (1885) 7.sz. 92.p /1885.HM.r. honvéd kerületi fogházakban letartóztatott csendőr foglyok fölötti fenyítő jog gyakorlása XII.évf. (1885) 11.sz. 114.p. 1082/1885.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Honvédség becsületügyi szabályzatának kiadása XII.évf. (1885) 14.sz. 132.p. [(és 1402/eln. az A-51.) 2 oldal] 1551/1885.HM.r. új csendőrségi öltözeti és felszerelési szabályzatnak jóváhagyása és kiadása XII.évf. (1885) 40.sz. 318.p /1885.HM.r. csendőrségbe lépett egyének szolgálati idejének meghatározása XII.évf. (1885) 42.sz p. 4448/1885.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség-i jelvény pótdíj és jutalmazási alapról szóló alapszabályok közzé tétele XIII.évf. (1886) 14.sz p. 1617/1886.HM.r. csendőrségi egyének öltözködésére és felszerelésére vonatkozó Általános határozványok közzé tétele XIII.évf. (1886) 31.sz. 246.p /1886.HM.r. az ideiglenesen nyugállományba helyezett csendőr legénység nősülése XIII.évf. (1886) 32.sz. 255.p /1886.HM.r. a vinkovcei csendőr szakaszparancsnokságnak Vukovárra való áthelyezése XIII.évf. (1886) 43.sz. 340.p /1886.HM.r. az 1875/LI.tc.74..-állnak a m. kir. csendőrségre való alkalmazhatósága XIV.évf. (1887) 20.sz. 184.p /1887.HM.r. Kalocsa állomáshellyel új csendőr szakaszparancsnokság felállítása XIV.évf. (1887) 25.sz. 218.p /1887.HM.r. csendőrségi egyéneknek polgári bíróságok elé bűnügyben tanúként beidéztetése XIV.évf. (1887) 28.sz. 238.p. 5231/1887.HM.r. a boszniai csendőrséghez átlépő magyar királyi csendőröknek illetékes csapattesteikhez való visszahelyezése XIV.évf. (1887) 51.sz. 377.p. 4

5 52562/1887.HM.r. az időlegesen nyugállományba helyezett csendőr legénység felülvizsgáltatása körül követendő eljárás XV.évf. (1888) 4.sz. 33.p. (+ a kézirati lap) 4002/1888.HM.r. a csendőrségi próbaszolgálatra beosztott csapatbeli őrmesterek és szakaszvezetők jellegei viselése XV.évf. (1888) 11.sz p. 7399/1888.HM.r. a felülvizsgált csendőrökre vonatkozó körrendeletek helyesbítése (a népfölkelésre vonatkozólag) XV.évf. (1888) 15.sz. 87.p. 8989/1888.HM.r. csendőrségi személyek számára szükséges menetlevelek kiállítása és irányításának módosítása XV.évf. (1888) 45.sz. 219.p /1888.HM.r. csendőrségi őrsparancsnokok által kiállított menetlevelek érvényessége XV.évf. (1888) 45.sz. 219.p /1888.HM.r. a szabadkai újonnan felállított csendőr szakaszparancsnokság XV.évf. (1888) 46.sz. 224.p /1888.HM.r. fegyverutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára újabb kiadás XV.évf. (1888) 49.sz. 235.p. 5066/1888.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség tiszti állományának szaporítása XVI.évf. (1889) 11.sz. 54.p. 829/1889.HM.r. az előléptetési szabályzat a 9 Rendeleti Közlönnyel kiadott szelvény a csendőrségi alosztályoknak kiadatik. XVI.évf. (1889) 16.sz p. 1213/1889.HM.r. a horváth-szlavón csendőrség tiszti állományának ideiglenes meghatározása XVI.évf. (1889) 21.sz p. 1446/1889.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás K mellékletének helyesbítése XVI.évf. (1889) 21.sz p /1889.HM.r. nyugállományban lévő csendőrségi legénység gyógyfürdő használatának XVI.évf. (1889) 21.sz. 142.p /1889.HM.r. csendőrségi illetmény-szabályok helyesbítése XVI.évf. (1889) 22.sz. 147.p /1889.HM.r. csendőrségi karhatalom igénybe vehetése lóosztályozás alkalmával. 5

6 XVI.évf. (1889) 31.sz. 232.p /1889.HM.r. csendőrségi legénység után a honvédségi betegszobákbani ápolásért megtérítendő ápolási díj XVI.évf. (1889) 32.sz. 235.p /1889.HM.r. csendőrségi illetmény-szabályok helyesbítése XVI.évf. (1889) 35.sz p /1889.HM.r. csendőrségi tisztek és legénység szolgálati utazásokat menetlevél nélkül is tehetnek. XVI.évf. (1889) 39.sz p /1889.HM.r. a m.kir. csendőr-legénység szolgálati idejének meghatározása XVI.évf. (1889) 45.sz. 302.p. 3711/1889.HM.r. a csendőrségi szervezeti utasításának helyesbítése XVI.évf. (1889) 45.sz. 304.p /1889.HM.r. csendőrségi egyének özvegyei (árvái) részére szerkesztendő ellátási okmány XVI.évf. (1889) 67.sz p. 49,850/1889 vagy 49850/1889.HM.r. a Gyakorlati szabályzat a Magyar Királyi Honvéd Lovasság számára I. rész második kiadása a csendőrségnek is kiadatik. XVI.évf. (1889) 77.sz. 495.p. 61,013/1889 vagy 61013/1889.HM.r. gyalogság számára harmadik kiadás a csendőr alosztályoknak kiadatik. XVI.évf. (1889) 76.sz. 542.p. 61,326/1889 vagy 61326/1889.HM.r. csendőrségi egyének bíró általi megidézésére vonatkozó igazságügyminiszteri rendelet XVII.évf. (1890) 28.sz p. 2292/1890.HM.r. az Utasítás a tábori csendőrök számára szolgálati könyv kiadása XVII.évf. (1890) 34.sz p. 2934/1890.HM.r. a csendőrök részére hátbőröndök rendszeresítése XVII.évf. (1890) 44.sz p /1890.HM.r. a Magyar Királyi Horvát-szlavón Csendőrség nyugdíjigényeiről szóló törvény közzététele XVII.évf. (1890) 50.sz. 328.p /1890.HM.r. csendőrjelöltek orvosi megvizsgálása XVII.évf. (1890) 52.sz. 338.p /1890.HM.r. a csendőrséghez belépő és a hadkötelezettségüknek már eleget tett egyének felavatása XVII.évf. (1890) 61.sz. 377.p /1890.HM.r. csendőrnyugdíjasok nyilvántartása 6

7 XVII.évf. (1890) 63.sz p /1890.HM.r. a csendőrségre vonatkozó felülvizsgálati táblázatok felszerelése XVII.évf. (1890) 69.sz p. 6176/1890.HM.r. a csendőrségi létszám szaporításának legfelsőbb engedélyezése XVIII.évf. (1891) 47.sz. 293.p. 4189/1891.HM.r. a csendőrségi özvegyek és árvák ellátási okmánya módosítása XVIII.évf. (1891) 49.sz. 305.p /1891.HM.r. csendőr tisztek felülvizsgáltatása XVIII.évf. (1891) 56.sz. 346.p /1891.HM.r. a csendőr legénységről szerkesztendő minősítvényi táblázatok XVIII.évf. (1891) 67.sz. 414.p /1891.HM.r. a csendőrségi forgó pisztolyokhoz gyakorló töltények rendszeresítése XIX.évf. (1892) 7.sz. 5.p /1892.HM.r. ideiglenes nyugállományú csendőr legénység újabb felülvizsgálatából eredő költségek XIX.évf. (1892) 31.sz p /1892.HM.r. Bründl Károly csö. ezredes alapítványa XIX.évf. (1892) 50.sz. 230.p. 3251/1892.HM.r. a horvát-szlavón csendőrség tiszti létszámának szaporítása XIX.évf. (1892) 49.sz. 316.p. 4641/1892.HM.r. a Becsületügyi szabályzat helyesbítése XIX.évf. (1892) 54.sz p. 5234/1892.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőrségi tiszti állomány szaporítása XIX.évf. (1892) 54.sz p /1892.HM.r. a csendőrségi szolgálati könyvekben eszközölendő helyesbítések XX.évf. (1893) 5.sz p. 2270/1893.HM.r. elmebeteg csendőrök elhalálozásáról teendő jelentések tárgyában kiadott belügyminiszteri rendelet közzé tétele XX.évf. (1893) 9.sz és 48.p. 709/1893.HM.r. a I. csendőrkerület új beosztása, és a csendőrségi tiszti állomány szaporításának engedélyezése XX.évf. (1893) 24.sz. 178.p /1893.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás módosítása 7

8 XX.évf. (1893) 35.sz. 272.p /1893.HM.r. a V. csendőrkerület Marcaliban állomásozott szakaszparancsnokságának Lengyeltóti Hácsba költöztetése XX.évf. (1893) 35.sz. 275.p /1893.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás 28. -nak helyesbítése XX.évf. (1893) 43.sz p. 3698/1893.HM.r. a csendőrség tiszti állományának szaporítása engedélyeztetik. XX.évf. (1893) 54.sz. 425.p /1893.HM.r. a csendőrségi illetmény szabályok helyesbítése XX.évf. (1893) 54.sz. 426.p /1893.HM.r. a Borosjenőn felállított új szakaszparancsnokság beosztása és működése XX.évf. (1893) 55.sz. 430.p /1893.HM.r. a Kaposvárt felállított új csendőr szakaszparancsnokság beosztása XX.évf. (1893) 78.sz. 559.p /1893.HM.r. a csendőr legénység fegyverzetének kiadása és beszolgáltatása alkalmából megvizsgáltatása XXI.évf. (1894) 1.sz. 1-4.p. 7288/1894.HM.r. a csendőr tiszti állomány kiegészítéséről szóló törvényczikk közzététele XXI.évf. (1894) 14.sz. 100.p /1894.HM.r. ideiglenesen nyugalmazott csendőrök újbóli felülvizsgálata XXI.évf. (1894) 17.sz. 115.p /1894.HM.r. csendőrségi nyugdíjasok állami vagy megyei alkalmaztatásának bejelentése XXI.évf. (1894) 21.sz p. 4526/1894.HM.r. a csendőrség tiszti állományának szaporítása XXI.évf. (1894) 25.sz. 171.p /1894.HM.r. a margitai csendőr szakaszparancsnokság beosztása és működésének megkezdése XXI.évf. (1894) 32.sz p /1894.HM.r. a IV. csendőr kerület nagykirályi szárny- és nagybányai szakaszparancsnokágának beosztása és működésének megkezdése XXI.évf. (1894) 32.sz. 198.p /1894.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás helyesbítése

9 XXII.évf. (1895) 13.sz p. 1809/1895.HM.r. a csendőrség öltözeti és felszerelésbeni változásainak legfelsőbb jóváhagyása XXII.évf. (1895) 20.sz p. 3578/1895.HM.r. a csendőr tiszti állomány szaporítása XXII.évf. (1895) 24.sz p /1895.HM.r. a csendőr kerületi parancsnokságok alosztályainak új beosztása XXII.évf. (1895) 25.sz. 165.p /1895.HM.r. a csendőrségi illetményszabályok helyesbítése XXII.évf. (1895) 31.sz. 191.p /1895.HM.r. a mezőhegyesi és a kisbéri Magyar Királyi Állami Ménes intézeti kórházakban ápolt honvédek és csendőrök ápolási és ellátási díja tárgyában XXII.évf. (1895) 32.sz p. 5361/1895.HM.r. a házassági jogról és az állami anyakönyv vezetéséről szóló törvényeknek a Magyar Királyi Honvédségre, a népfölkelésre és a csendőrségre vonatkozó alkalmazása XXII.évf. (1895) 36.sz. 217.p. 5947/1895.HM.r. a csendőrségi laktanyákban átvonulási szállást igénybe vevő tisztek által fizetendő megtérítések XXII.évf. (1895) 36.sz. 221.p /1895.HM.r. a bosznia-hercegovinai csendőrségnél szolgálatban álló egyének szolgálati kezelése XXII.évf. (1895) 37.sz. 224.p /1895.HM.r. a II. számú csendőr kerület 3. szárnyának Nagybecskerekre helyezése XXII.évf. (1895) 38.sz. 229.p. + mellékletei (5.p.) 6571/1895.HM.r. a nősülési szabályzat módosítása XXII.évf. (1895) 39.sz. 235.p. 6765/1895.HM.r. a csendőrségi illetményszabályzat módosítása az utazási költség általánya XXIII.évf. (1896) 1.sz. 1.p. + melléklet 7688/1896.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás mellékleteinek módosítása XXIII.évf. (1896) 3.sz p. 155/1896.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség tisztjei minősítvényi táblázatainak kezelése XXIII.évf. (1896) 6.sz. 33.p. + mellékletei (13 p.) 710/1896.HM.r. a csendőrség gazdászatkezelési utasításainak helyesbítése XXIII.évf. (1896) 9.sz. 61.p. 9

10 1445/1896.HM.r. a csendőrségi laktanyákban átvonulási szállást igénybe vevő a fegyveres hatalomhoz tartozó tisztviselőkre vonatkozólag XXIII.évf. (1896) 10.sz p /1896.HM.r. a csendőrség részére szóló hivatalos postaküldemény kézbesítése XXIII.évf. (1896) 23.sz p. 2502/1896.HM.r. Nagy Gyula csendőrszázados által létesített csendőrségi alapítvány XXIII.évf. (1896) 31.sz. 200.p. + mellékletei (15 p.) 5736/1896.HM.r. a csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó helyesbítési táblázat kiadása XXIII.évf. (1896) 34.sz. 215.p. 5843/1896.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség járőrvezetői jelvénye viselési rendjének meghatározása XXIII.évf. (1896) 39.sz p /1896.HM.r. a csendőrség nem tényleges tagjai ellen felmerülő büntető bírósági adatok közlése tárgyában kiadott igazságügyminiszteri rendelet XXIV.évf. (1897) 16.sz p. 1347/1897.HM.r. a csendőrség szökevényei által elkövetett büntetendő cselekményeknek a katonai bíróságok hatáskörébe tartozása XXIV.évf. (1897) 24.sz p /1897.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség legénységének jutalmazására és segélyezésére létesített TÖRÖK Ferenc féle alapítvány XXIV.évf. (1897) 27.sz p. 3583/1897.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Csendőrség tiszti állományának szaporítása XXIV.évf. (1897) 29.sz p /1897.HM.r. a csendőrségi Általános szolgálati határozványok és az Illetékszabályzat helyesbítése XXIV.évf. (1897) 34.sz. 197.p. 4690/1897.HM.r. a horvát-szlavón csendőrség utazási költség illetménye XXIV.évf. (1897) 46.sz. 251.p /1897.HM.r. csendőrséghez honvéd állatorvos beosztása XXIV.évf. (1897) 55.sz. 287.p. 7946/1897.HM.r. a horvát-szlavón csendőrségnél az évi mintájú kurtály rendszeresítése XXV.évf. (1898) 4.sz p. 7690/1898.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség havidíjasai részéről szabadság iránt benyújtott kérvényeknek felszerelése 10

11 XXV.évf. (1898) 11.sz. 59.p. 450/1898.HM.r. kimutatás a szolgálati könyvekről, szabályok és utasítások kiadása XXV.évf. (1898) 13.sz p. 9601/1898.HM.r. az országos bírósági vegyész véleményének a honvéd- és csendőrbíróságok által igénybe vehetése XXV.évf. (1898) 20.sz. 120.p /1898.HM.r. a csendőrségi Általános szolgálati határozványok helyesbítése XXV.évf. (1898) 23.sz. 138.p /1898.HM.r. csendőr (honvéd) egyéneknek községi vagy városi adózási ügyekben az illetékes hatóságokhoz utasítása XXV.évf. (1898) 25.sz p. 3728/1898.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőr tiszti állomány szaporítása XXV.évf. (1898) 39.sz. 213.p /1898.HM.r. az ellátásról szóló évi autonóm törvénynek a horvát-szlavón csendőrségre kiterjesztése XXV.évf. (1898) 47.sz p. 5949/1898.HM.r. az önként tovább szolgáló altisztekre vonatkozó határozványoknak a csendőrségre való kiterjesztése XXV.évf. (1898) 63.sz. 305.p. 8791/1898.HM.r. a csendőrségi felügyelő helyettesére és segédtisztjére vonatkozólag a Származási és szolgálati leírás stb. és a Szabadságolási szabály helyesbítése szelvényeinek kiadása XXV.évf. (1898) 64.sz p. 8763/1898.HM.r. csendőr tisztek és hadapródok minősítvényi táblázatainak szerkesztése tárgyában XXV.évf. (1898) 64.sz. 309.p /1898.HM.r. a csendőrség tényleges állományában elmebetegségbe esett legénységgel követendő eljárásra vonatkozó körrendelet helyesbítése XXVI.évf. (1899) 8.sz. 31.p. 1027/1899.HM.r. a csendőrségi általános szolgálati határozványok helyesbítése XXVI.évf. (1899) 14.sz. 73.p. 1730/1899.HM.r. a Szervi határozványok és szolgálati utasítás a Császári és Királyi Hadsereg tábori csendőrsége számára szolgálati könyv kiadása XXVI.évf. (1899) 25.sz. 149.p. 4101/1899.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség tiszti állományának szaporítása XXVI.évf. (1899) 28.sz. 165.p. 4187/1899.HM.r. legfőbb elhatározással a: - Pénztárkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára (Cs-10); - Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számvevőségei számára (Cs-11); 11

12 - Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai, valamint a csendőr kerületi törzsek számára (Cs-12); - Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőr őrsök, valamint a csendőrségi pótkeret tanosztályok számára (Cs-13) XXVI.évf. (1899) 43.sz. 221.p /1899.HM.r. a hadmentességi díjról szóló törvény pontjánakelső bekezdése végrehajtására vonatkozó határozványoknak a csendőrségre kiterjesztése XXVII.évf. (1900) 15.sz. 84.p /1900.HM.r. a próbaszolgálat végett szabadságolt altisztek utazási napjainak be nem számítására vonatkozó rendeletnek a csendőrségre is kiterjesztése XXVII.évf. (1900) 28.sz p. + mellékletei (32 p.) 4303/1900.HM.r. a Szervi határozványok a csendőr számvivő tisztek és a csendőr törzsőrmesterek számára kiadásának XXVII.évf. (1900) 36.sz. 193.p. + mellékletei (9 p.) 6371/1900.HM.r. csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó Helyesbítési táblázat kiadása XXVII.évf. (1900) 38.sz. pótlék p. 6670/1900.HM.r. pótlék a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium a honvédség és a csendőrség évi névkönyvéhez. A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium ügy- és személyzeti beosztása. XXVII.évf. (1900) 46.sz. 230.p. + melléklet (1 p.) 78864/1900.HM.r. a csendőrségi Illetékszabályzat helyesbítése XXVII.évf. (1900) 47.sz. 233.p /1900.HM.r. a hadmentességi díjra vonatkozó határozványok módosítása a csendőrséget illetőleg. XXVII.évf. (1900) 52.sz. 278.p /1900.HM.r. az alsó-vereckei csendőr szakasznak Munkácsra történő áthelyezés XXVIII.évf. (1901) 6.sz p /1901.HM.r. csendőrségi laktanyákban és intézetekben előforduló születés és halálesetek bejelentése XXVIII.évf. (1901) 8.sz p. 950/1901.HM.r. a becsületügyi eljárásról szóló szabályzatban a csendőrségre vonatkozó rész módosítása XXVIII.évf. (1901) 21.sz. 147.p /1901.HM.r. a második Szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára helyesbítése tárgyában (hadbírák kiszállása) XXVIII.évf. (1901) 21.sz. 148.p. 12

13 34818/1901.HM.r. az Általános szolgálati határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv kiegészítése XXVIII.évf. (1901) 25.sz. 161.p. + mellékletei (10 p.) 43056/1901.HM.r. csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó helyesbítési táblázatok kiadása XXVIII.évf. (1901) 27.sz. 170.p /1901.HM.r. a csendőrség második szolgálati utasításában eszközlendő helyesbítés a postakézbesítendő könyvekre vonatkozólag. XXVIII.évf. (1901) 27.sz. 170.p /1901.HM.r. a csendőrséghez belépő és hadkötelezettségüknek már eleget tett egyének felavatására vonatkozó rendeletekben eszközlendő helyesbítések XXVIII.évf. (1901) 29.sz. 179.p. + mellékletei (2 p.) 51913/1901.HM.r. Gazdaságkezelési utasítás a csendőr őrsök és tanosztályok számára szolgálati könyvben eszközlendő helyesbítések XXVIII.évf. (1901) 38.sz. 218.p /1901.HM.r. celluloid jelvény, csillagok rendszeresítése a csendőrség részére XXVIII.évf. (1901) 40.sz. 227.p /1901.HM.r. a petrozsényi csendőr szakaszparancsnokságnak Hátszegre áthelyezése XXVIII.évf. (1901) 44.sz. 241.p /1901.HM.r. csendőrségi próbaszolgálatra beosztott csapatbeli szakaszvezetők és őrmesterek jellegi viselése XXVIII.évf. (1901) 45.sz. 246.p. +mellékletei (1 p.) 94587/1901.HM.r. a honvéd legénységnek a csendőrséghez való belépés iránti felhívása XXIX.évf. (1902) 7.sz. 39.p. 1316/1902.HM.r. a csendőr törzsőrmesterekre vonatkozó szervi határozványok helyesbítése XXIX.évf. (1902) 12.sz. 88.p /1902.HM.r. a csendőrségi Általános szolgálati határozványok -ban eszközölendő módosítás XXIX.évf. (1902) 16.sz. 104.p. + mellékletei (4 p.) 30576/1902.HM.r. a csendőrségi szolgálati könyvek helyesbítése XXIX.évf. (1902) 18.sz. 109.p /1902.HM.r. a IV. csendőr kerület beosztásában történt változások XXIX.évf. (1902) 25.sz p /1902.HM.r. a csendőrségi fegyvereken honvéd, vagy közös hadseregbeli puskaművesek által teljesítendő munkálatokért kijáró díjakról kimutatás 13

14 XXIX.évf. (1902) 26.sz. 138.p. 4282/1902.HM.r. a sebesülési pótdíj odaítélésnek a csendőrségre kiterjesztése XXIX.évf. (1902) 29.sz. 164.p. 4586/1902.HM.r. a csendőrségi illetékszabályzat módosítása XXIX.évf. (1902) 34.sz p /1902.HM.r. a polgári bíróságok büntető ítéleteinek tényleges szolgálatban álló csendőrök elleni végrehajtása XXIX.évf. (1902) 39.sz. 206.p /1902.HM.r. a csendőr legénység részére nősülési engedély adásához tartozó feltételek XXIX.évf. (1902) 39.sz p /1902.HM.r. a csendőrségi laktanyaszabályzat módosítása XXIX.évf. (1902) 43.sz. 223.p. + mellékletek /1902.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Szervi határozványok a csendőrségi felügyelőség számára jóváhagyása XXIX.évf. (1902) 44.sz. 229.p /1902.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség szolgálati körére vonatkozó törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteménye szolgálati könyv jelzettel ellátásának XXX.évf. (1903) 4.sz. 25.p. 359/1903.HM.r. Szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése XXX.évf. (1903) 12.sz. 90.p. 1716/1903.HM.r. a tábor csendőr utasításban az 1. és 2. pótlék kiadása XXX.évf. (1903) 13.sz p /1903.HM.r. három csendőr kerület felállítására vonatkozó törvény közzé tétele XXX.évf. (1903) 16.sz. 120.p. 2710/1903.HM.r. a csendőr járásőrmesterek öltözet leírása és az Utasítás a m.kir.csö. járásőrmesterek számára szolgálati könyv legfelsőbb jóváhagyása XXX.évf. (1903) 22.sz. 149.p /1903.HM.r. a Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv módosítása tárgyában (gyógyfürdő). XXX.évf. (1903) 24.sz. 167.p /1903.HM.r. a Cs 5 jelzetű szolgálati könyv helyesbítése XXX.évf. (1903) 25.sz p /1903.HM.r. csendőrlegénységi egyének felülvizsgálati táblázatának egy fogalmazványi és egy tisztázati példányban szerkesztése XXX.évf. (1903) 26.sz. 175.p. 14

15 4586/1903.HM.r. a brassói csendőr hadbíróság felállítása XXX.évf. (1903) 26.sz. 175.p. + melléklete (1 p.) 4574/1903.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőrtiszti létszám megállapítása XXX.évf. (1903) 26.sz. 178.p. +mellékletei (3 p.) 4481/1903.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség új területi beosztása. (3 p.) XXX.évf. (1903) 30.sz. 218.p. 5451/1903.HM.r. a brassói VII. csendőr kerületparancsnokság működésének megkezdése XXX.évf. (1903) 31.sz. 223.p. 5620/1903.HM.r. a rendeleti közlöny elosztójának a csendőrséget illető helyesbítése XXX.évf. (1903) 33.sz. 236.p. 5377/1903.HM.r. a csendőrséghez átengedendő honvéd legénység szétosztása XXX.évf. (1903) 34.sz. 242.p. 6106/1903.HM.r. csendőr őrsök előzőleg értesítendők az éjjeli gyakorlatok megtartásáról. XXX.évf. (1903) 39.sz. 289.p. + melléklete (1 p.) 6926/1903.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőrtiszti létszám megállapítása XXX.évf. (1903) 39.sz. 290.p. 6443/1903.HM.r. rendeleti közlöny helyesbítése a csendőrség számára XXXI.évf. (1904) 13.sz p /1904.HM.r. tiszafüredi csendőr szárnyparancsnokság átköltözése Gyöngyösre. XXXI.évf. (1904) 19.sz. 140.p. + mellékletek (5 p.) 30230/1904.HM.r. csendőrségi szolgálati könyvek helyesbítési táblázatának XXXI.évf. (1904) 29.sz. 224.p /1904.HM.r. vezérfonal a csendőrségnek ellenszegülési esetekben követendő magatartására nézve. XXXI.évf. (1904) 30.sz. 228.p. 6261/1904.HM.r. Szolnokon csendőr szárny felállítása, a kézdivásárhelyi és szászsebesi szakaszok megszűntetése XXXI.évf. (1904) 30.sz. 229.p /1904.HM.r. a mocsi csendőr szakaszparancsnokság áthelyezése Kolozsvárra. XXXI.évf. (1904) 36.sz. 249.p. + mellékletei (2 p.) 7572/1904.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség Felszerelési Anyagraktára számára szolgálati könyv kiadása XXXI.évf. (1904) 39.sz. 269.p /1904.HM.r. a kisvárdai csendőr szakaszparancsnokság Nyíregyházára költöztetése 15

16 XXXI.évf. (1904) 39.sz p /1904.HM.r. a II., III. és VII. csendőr kerületek új beosztása. XXXI.évf. (1904) 40.sz. 282.p /1904.HM.r. a sárbogárdi csendőr szakasz áthelyezése Székesfehérvárra. XXXI.évf. (1904) 40.sz. 282.p /1904.HM.r. a magyarláposi csendőr szakasz áthelyezése Dégre. XXXI.évf. (1904) 45.sz. 313.p /1904.HM.r. a magyar és a horvát-szlavón csendőrségnél az első elméleti kiképzés időtartamának és a próbaszolgálat idejének meghosszabbíthatósága XXXI.évf. (1904) 45.sz. 315.p /1904.HM.r. dombóvári csendőr szakasz áthelyezése Pécsre. XXXI.évf. (1904) 45.sz p /1904.HM.r. csendőrkerületi elhelyezkedés 1905 XXXII. évf. (1905) 1. sz. 22 p. 89/1905. HM. sz. Magyar szent korona országai vöröskereszt egylete budapesti szegénysorsú tüdőbetegek szanatóriumába magyarországi katonák részére létesített alapítványról szóló alapító oklevélnek a csendőrségre vonatkozó kiegészítése tárgyában XXXII. évf. (1905) 2. sz. 28 p. + melléklet 2 p 1890/ HM. sz. a magyar királyi Csendőrség számára kiadott Laktanyaszabályok, Általános szolgálati határozványok és a Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség őrsei, valamint a csendőrségi pótlókeret és tanosztályok számára című szolgálati könyvek helyesbítése XXXII. évf. (1905) 3. sz p. 8524/1905. HM. sz. a Magyar Királyi Csendőrség III. kerülete, nagyváradi szárnyának új beosztása tárgyában XXXII. évf. (1905) 7. sz p /1905. HM. sz. a magyardobzavári csendőr járásparancsnokság áthelyezése tárgyában XXXII. évf. (1905) 11 sz p. 2003/1905. HM. sz. legfelsőbb elhatározás a csendőr számvevő tiszthelyettesi állások rendszeresítése tárgyában XXXII. évf. (1905) 14. sz p /1905. HM. sz. az I. számú csendőr kerületparancsnokság naszódi járása őrseinek a dési szakaszhoz való beosztása tárgyában XXXII. évf. (1905) 17. sz p /1905. HM. sz. elmebeteg csendőr legénységgel való bánás tárgyában 16

17 XXXII. évf. (1905) 17. sz p /1905. HM. sz. az I. és az V. számú csendőrkerületek új beosztása tárgyában XXXII. évf. (1905) 18. sz p /1905. HM. sz. a kisújszállási csendőr szakasz Szolnokra helyezése tárgyában XXXII. évf. (1905) 20. sz p /1905. HM. sz. Az újonnan felállított csendőr járásparancsnokságok rendszeresítése tárgyában XXXII. évf. (1905) 30. sz. 377 p /1905 HM. sz. a Magyar Királyi Horvát-Szlavón csendőrség pénzbeli illetékei tárgyában 1906 XXXIII. évf. (1906) 4. sz. 15. p. 1418/1906. HM. sz. legfelsőbb elhatározás csendőr tiszti létszám szaporítása tárgyában XXXIII. évf. (1906) 24. sz p. 8678/1906. HM. sz. csendőr tiszti és tisztviselői állomány szaporítása tárgyában XXXIII. évf. (1906) 24. sz p. 8112/1906. HM. sz. a CS 11 horvát szövegű szolgálati könyv új kiadása tárgyában XXXIII. évf. (1906) 30. sz p /1906. HM. sz. a Borosjenői csendőr szakasz Aradra való áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 30. sz p /1906. HM. sz. a margitai csendőr szakaszparancsnokság Székelyhídra való áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 30. sz p /1906. HM. sz. a csúrgói csendőr szakaszparancsnokság Kaposvárra való áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 32. sz p /1906. HM. sz. a miavai csendőr szakaszparancsnokság Pöstyénbe áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 34. sz p /1906. HM. sz. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség részére új mintájú felszerelési czikkek rendszeresítése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 35. sz p /1906. HM. sz. a /1906. HM. r. csendőr egyénekre történő kiterjesztése 17

18 1907 XXXIV. évf. (1907) 2. sz p. 125/1907. HM. sz. a bosznia-hercegovinai csendőrségnél ténylegesen szolgáló honvéd legénység szolgálati kötelezettségének letelte után való állománykezdése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 4. sz. 33. p /1907. HM. sz. a CS 12. Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai és kerületi törzsei számára című szolgálati könyv honvédségi kiadása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 5. sz. 41. p. + melléklet 1462/1907. HM. sz. Török Ferenc és Panajott Sándor-féle csendőrségi alapítványok tárgyában XXXIV. évf. (1907) 5. sz. 47. p. 5095/1907. HM. sz. a CS 1 jelzetű Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 6. sz. 57. p /1907. HM. kr. a III. számú csendőr kerületparancsnokság 1. és 2. szakaszai őrseinek cserélése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 8. sz. 69. p /1907. HM. kr. csendőrségi szolgálati könyvek helyesbítési táblázatának kiadása tárgyéban XXXIV. évf. (1907) 8. sz. 76. p /1907. HM. kr. a III. csendőr kerülethez tartozó tárlási őrs elnevezésének Bocsá-ra változtatása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 11. sz p /1907. HM. kr. a szerbeleméri csendőr őrs Németelemér elnevezést nyerte XXXIV. évf. (1907) 13. sz p. 3265/1907. HM. kr. a csendőr kerületparancsnokságok új beosztása és a debreceni VIII. számú csendőr kerület felállítása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 14. sz p. 3833/1907. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a törvényhatósági szolgálatba átlépő honvéd- és csendőr igazolványosok részére polgári nyugdíjuk mellé katonai kegydíj engedélyezése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 14. sz p. 3938/1907. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Csendőrség tiszti létszámának szaporítása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 14. sz p. 3436/1907. HM. kr. 18

19 a debreceni VIII. számú csendőr kerületnél bírósági kiküldöttség felállítása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 17. sz p. 5064/1907. HM. kr. a Csendőrségi szolgálati utasítás helyesbítése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 17. sz p. 5474/1907. HM. kr. a debreceni VIII. számú csendőr kerület működésének megkezdése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 18. sz p /1907. HM. kr. a csendőr kerületparancsnokságok újonnan felállított tiszti alosztályai működésének tárgyában XXXIV. évf. (1907) 20. sz p /1907. HM. kr. a zsolnai csendőr szakasz Trencsénbe helyezése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 22. sz p. 7526/1907. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a csendőrség öltözetére vonatkozó Tervezet jóváhagyása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 22. sz p /1907. HM. kr. a Csendőrségi szolgálati utasítás II. részének helyesbítése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 30. sz p. + melléklet 2 p /1907. HM. kr. az V. számú pozsonyi csendőr kerület nyitrai szárnyának új szakaszokba való besorolása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 31. sz p /1907. HM. kr. a székesfehérvári csendőr szárnyparancsnokság új beosztása 1908 XXXV. évf. (1908) 4. sz. 41. p. 8228/1908. HM. kr. a II. csendőr kerület 2. szárnya zsombolyai szakaszparancsnokságának Nagybecskerekre helyezése tárgyában XXXV. évf. (1908) 4. sz. 42. p /1908. HM. kr. csendőrtisztek jelentkezése tárgyában XXXV. évf. (1908) 7. sz. 89. p /1908. HM. kr. a CS 1. Szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 9. sz p /1908. HM. kr. A CS 18. jelzetű utasítás mellékletének helyesbítése tárgyában 19

20 XXXV. évf. (1908) 10. sz p /1908. HM. kr. csendőr tisztek és hadapródok minősítvényi táblázatának szerkesztése és véleményezése tárgyában XXXV. évf. (1908) 13. sz p. 4092/1908. HM. kr. a CS 3 Fegyver és lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 14. sz p /1908. HM. kr. a CS 5 Általános szolgálati határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 14. sz p /1908. HM. kr. a CS 1 Szervezeti utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára és a CS 4 Laktanya szabályok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyvek helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 15. sz p. 4646/1908. HM. kr. a Magyar Királyi Csendőrségnél önbérleti lakások értékesítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 16. sz p /1908. HM. kr. VIII. számú csendőrkerület debreczeni szárnya új beosztása XXXV. évf. (1908) 16. sz p /1908. HM. kr. a Magyar Királyi Csendőrség tagjainak özvegyeikről, árváikról szerkesztendő ellátási okmányok tárgyában XXXV. évf. (1908) 19. sz p /1908. HM. kr. a Csendőrségi szolgálati utasítás helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 22. sz p. 7709/1908. HM. kr. a CS 2 Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára című szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 22. sz p /1908. HM. kr. a II. csendőr kerület nagybecskereki szárnya Zsambolyára helyezuése tárgyában XXXV. évf. (1908) 27. sz p /1908. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a D 1 Becsületügyi szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség (Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség) számára című szolgálati könyv kiadása tárgyában XXXV. évf. (1908) 27. sz p. 9195/1908. HM. kr. 20

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT HADTUDOMÁNY HELGERT IMRE A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT Az 1867-ben létrejött Osztrák Magyar Monarchia a

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD ÉRTEKEZÉS Kiss Gábor A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 Budapest, 2003. január Témavezetõ: Dr. Szabó József János alezredes CSc, egyetemi

Részletesebben

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása.

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása. 355 Ny Nyakszegély magán viselése. L Ruhadarabok készítése finomabb anyagból. Nyavalyatörésben szenvedő ápolása. L. Eskórban szenvedők ápolása. Nyájak meglépése. L. Gyanús helyek megközelítése. Nyári takaró.

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2011. évi CLXXVII. törvény 2011. évi CXCII. törvény 290/2011. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE

MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK ÉS KIADJÁK : ALLIQUANDER ÖDÖN D R

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

JÓTÉKONYCÉLÚ INTÉZMÉNYEK

JÓTÉKONYCÉLÚ INTÉZMÉNYEK A FIATALKORÚAK TÁMOGATÁSÁRA HIVATOTT JÓTÉKONYCÉLÚ INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON A MAGYAR KIRÁLYI IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUMTÓL ÉS A PATRONAZS EGYESÜLETEKTŐL NYERT ADATOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: DR. KUN BÉLA

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

Records of Hungarian Royal Home Defense Ministry, Presidential Department A Presidential Series, 1938 1941

Records of Hungarian Royal Home Defense Ministry, Presidential Department A Presidential Series, 1938 1941 Records of Hungarian Royal Home Defense Ministry, Presidential Department A Presidential Series, 1938 1941 (Magyar Kiràlyi Honvèdelmi Minisztèrium, Elnöki A osztàly elnöki sorozat) RG 39.004M United States

Részletesebben

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba 57 43.. (1) Öröklött mezőgazdaság birtoka címén a póttartalékba "kell beosztani, illetőleg abba áthelyezni azt a hadkötelest, aki oly mez~i, kert- vagy szőlőgazdaságban gazdálkodik: a) amely törvényes

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon a XIX XXI. században

CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon a XIX XXI. században CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon a XIX XXI. században CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon

Részletesebben

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945 Várhalmi Iván A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945-1- Lektorálta Sárfi István Táblázatokat készítette és összeállította Várhalmi Iván Magánkiadás Budapest 2008. -2- Tartalom. Sorszám Megnevezés

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek 182. szám Tartalomjegyzék 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hogyan lehetek szerződéses katona?

Hogyan lehetek szerződéses katona? Hogyan lehetek szerződéses katona? magyar honvédség 1. TÁJÉKOZTATÓ A ben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. HOGYAN LEHETEK SZERZŐDÉSES KATONA? Tájékoztató a

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 21., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 401 SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK A XIX XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NAGY PÁL PAPP JÓZSEF A z ember ősi idők óta társas lény utazik, társasági életet él, ügyeit intézi,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. szeptember 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2013. (IX. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE A kiadványt a 2014. április 30-án hatályos jogszabályoknak megfelelően a HVK Személyzeti

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben