RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912"

Átírás

1 Tartalom Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára Rendeleti Közlöny A Magyar Hadsereg számára, Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára, Honvédségi Közlöny Belügyi Közlöny, Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Csendőrség számára, , Honvédségi Rendeletek 1944 dec feb Az ig terjedő időszaknak a Honvédségi közlönyökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletei az alábbiakban vannak felsorolva. Az egyes rendeletek a pdf dokumentumokban tekinthetők meg, rendeletenként könyvjelzővel ellátva, az alábbi csoportosítás szerint: Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök Honvédségi közlönyök RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA VIII.évf. (1881) 5.sz. 30.p. 931/1881.HM.kr. új csendőrparancsnokságok szervezése s az erdélyi csendőrparancsnokságnak I. sz. erdélyi csendőrparancsnokságnak leendő nevezése VIII.évf. (1881) 6.sz. 37.p /1881.HM.kr. a Magyar Királyi Csendőrség legénységi állományának kiegészítéséről szóló törvényczikk közzé tétele VIII.évf. (1881) 14.sz p. 2918/1881.HM.r. Bosznia-hercegovina csendőrségi csapattesttől büntetésképen eltávolított egyének állomány és illeték kezelése VIII.évf. (1881) 14.sz. 102.p /1881.HM.r. a m.kir. csendőröknek haditörvényszéki eljárás útján történő elbocsátása VIII.évf. (1881) 20.sz. 139.p /1881.HM.r. a csendőrségi próbaszolgálatra beosztott csapatbeli szakaszvezetők és őrmesterek jellegi viselése 1

2 VIII.évf. (1881) 29.sz. 198.p /1881.HM.r. az állomásparancsnokságoknak csendőr tisztek által való átvétele ügyében. VIII.évf. (1881) 29.sz. 199.p /1881.HM.r. II-ik csendőrparancsnokságnak Szegedre történt bevonulása ügyében IX.évf. (1882) 6.sz. 52.p. 1220/1882.HM.r. a csendőr tisztek és hadapródók becsületügyben követendő eljárás IX.évf. (1882) 6.sz p. 1446/1882.HM.kr. a csendőrség szervezeti utasításának kivonata, valamint a közbiztonsági szolgálat szervezésére vonatkozó 1881/III.tc. IX.évf. (1882) 7.sz p. 1607/1882.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség nyugdíj igényéről szóló 1881/LXXI.tc. végrehajtása IX.évf. (1882) 11.sz p. + melléklet 2473/1882.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség-i egyének s özvegyeik (árvák) számára szerkesztendő ellátási okmányok mintái IX.évf. (1882) 11.sz. 99.p. 2529/1882.HM.r. védköteles csendőröknek az eredeti csapattestükhöz való visszahelyezése IX.évf. (1882) 14.sz p /1882.HM.r. a csendőrség számára rendszeresített Kropatschek féle tárkarabély alkatrészeinek árjegyzéke ügyében. IX.évf. (1882) 30.sz. 223.p /1882.HM.r. a II.sz. csendőr-parancsnokság által beszerzendő gyalog és lovassági kardok beszerzési ára IX.évf. (1882) 33.sz. 252.p /1882.HM.r. a III.-ik és IV.-ik csendőr parancsnokságok állomáshelyeinek elfoglalása X.évf. (1883) 2.sz. 14.p. 3020/1883.HM.r. a csendőr legénységi egyénekkel szemben követendő megintési eljárás X.évf. (1883) 2.sz. 15.p. 7379/1883.HM.r. a csendőrségi egyének viszonyának a közös hadseregbeli és a honvédségi egyének között való meghatározása ügyében. X.évf. (1883) 3.sz p. (+ mellékletek) 5360/1883.HM.r. a csendőrségi számviteli szakvizsga letétele X.évf. (1883) 8.sz p. 2

3 11780/1883.HM.r. a csendőrséghez újjonnan belépő vagy ott már szolgáló sorhadköteles egyének állománykezelése, valamint a csendőrségnél szolgáló póttartalékosok kezelése X.évf. (1883) 12.sz. 96.p. 2615/1883.HM.r. a csendőrök nyugdíjazási szabálya alapelveiben teendő helyesbítés X.évf. (1883) 15.sz p /1883.HM.r. az V.-ik és a VI.-ik csendőr kerületparancsnokságok legénységi állományának kiegészítéséről szóló törvényczikk közzé tétele X.évf. (1883) 23.sz. 207.p /1883.HM.r. a csendőr jelöltek orvosi megvizsgálására vonatkozó utasítás módosítása X.évf. (1883) 26.sz p /1883.HM.r. a Vezérfonal a csendőrök ellenszegülési esetben követendő magatartására nézve valamint Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára című könyvek elosztása. X.évf. (1883) 27.sz p. 6605/1883.HM.r. a csendőrségi egyének felett gyakorlandó fegyelmi fenyítő hatalom XI.évf. (1884) 1.sz. 3-4.p. 8656/1884.HM.r. hadbíráknak a csendőrségi ügyek vezetése végett a kerületparancsnokságoknál való szaporítása ügyében. XI.évf. (1884) 1.sz. 6.p /1884.HM.r. az V.-ik és a VI. számú csendőrparancsnokság szolgálatának megkezdése XI.évf. (1884) 7.sz. 49.p. 776/1884.HM.r. csendőr szakaszparancsnokságok által teendő jelentés a főbb közlekedési vonalak megzavarása XI.évf. (1884) 17.sz. 137.p /1884.HM.r. a csendőr egyéneknek bűncselekmény miatt a közös hadsereg kötelékéből való kitaszítása ügyében. XI.évf. (1884) 20.sz. 157.p. 2395/1884.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség egyéneinek a katonai és a honvéd állomás és térparancsnokságoknál való jelentkezés XI.évf. (1884) 20.sz. 159.p /1884.HM.r. csendőrökért a honvéd kórházakban fizetendő ápolási költség XI.évf. (1884) 23.sz. 176.p. 2954/1884.HM.r. a bosznia-hercegovinai csendőrség alapszabályainak közzététele, illetőleg módosítása XI.évf. (1884) 38.sz. 269.p /1884.HM.r. a csendőr kerületi parancsnokság czímezése 3

4 1885. XII.évf. (1885) 7.sz. 92.p /1885.HM.r. honvéd kerületi fogházakban letartóztatott csendőr foglyok fölötti fenyítő jog gyakorlása XII.évf. (1885) 11.sz. 114.p. 1082/1885.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Honvédség becsületügyi szabályzatának kiadása XII.évf. (1885) 14.sz. 132.p. [(és 1402/eln. az A-51.) 2 oldal] 1551/1885.HM.r. új csendőrségi öltözeti és felszerelési szabályzatnak jóváhagyása és kiadása XII.évf. (1885) 40.sz. 318.p /1885.HM.r. csendőrségbe lépett egyének szolgálati idejének meghatározása XII.évf. (1885) 42.sz p. 4448/1885.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség-i jelvény pótdíj és jutalmazási alapról szóló alapszabályok közzé tétele XIII.évf. (1886) 14.sz p. 1617/1886.HM.r. csendőrségi egyének öltözködésére és felszerelésére vonatkozó Általános határozványok közzé tétele XIII.évf. (1886) 31.sz. 246.p /1886.HM.r. az ideiglenesen nyugállományba helyezett csendőr legénység nősülése XIII.évf. (1886) 32.sz. 255.p /1886.HM.r. a vinkovcei csendőr szakaszparancsnokságnak Vukovárra való áthelyezése XIII.évf. (1886) 43.sz. 340.p /1886.HM.r. az 1875/LI.tc.74..-állnak a m. kir. csendőrségre való alkalmazhatósága XIV.évf. (1887) 20.sz. 184.p /1887.HM.r. Kalocsa állomáshellyel új csendőr szakaszparancsnokság felállítása XIV.évf. (1887) 25.sz. 218.p /1887.HM.r. csendőrségi egyéneknek polgári bíróságok elé bűnügyben tanúként beidéztetése XIV.évf. (1887) 28.sz. 238.p. 5231/1887.HM.r. a boszniai csendőrséghez átlépő magyar királyi csendőröknek illetékes csapattesteikhez való visszahelyezése XIV.évf. (1887) 51.sz. 377.p. 4

5 52562/1887.HM.r. az időlegesen nyugállományba helyezett csendőr legénység felülvizsgáltatása körül követendő eljárás XV.évf. (1888) 4.sz. 33.p. (+ a kézirati lap) 4002/1888.HM.r. a csendőrségi próbaszolgálatra beosztott csapatbeli őrmesterek és szakaszvezetők jellegei viselése XV.évf. (1888) 11.sz p. 7399/1888.HM.r. a felülvizsgált csendőrökre vonatkozó körrendeletek helyesbítése (a népfölkelésre vonatkozólag) XV.évf. (1888) 15.sz. 87.p. 8989/1888.HM.r. csendőrségi személyek számára szükséges menetlevelek kiállítása és irányításának módosítása XV.évf. (1888) 45.sz. 219.p /1888.HM.r. csendőrségi őrsparancsnokok által kiállított menetlevelek érvényessége XV.évf. (1888) 45.sz. 219.p /1888.HM.r. a szabadkai újonnan felállított csendőr szakaszparancsnokság XV.évf. (1888) 46.sz. 224.p /1888.HM.r. fegyverutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára újabb kiadás XV.évf. (1888) 49.sz. 235.p. 5066/1888.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség tiszti állományának szaporítása XVI.évf. (1889) 11.sz. 54.p. 829/1889.HM.r. az előléptetési szabályzat a 9 Rendeleti Közlönnyel kiadott szelvény a csendőrségi alosztályoknak kiadatik. XVI.évf. (1889) 16.sz p. 1213/1889.HM.r. a horváth-szlavón csendőrség tiszti állományának ideiglenes meghatározása XVI.évf. (1889) 21.sz p. 1446/1889.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás K mellékletének helyesbítése XVI.évf. (1889) 21.sz p /1889.HM.r. nyugállományban lévő csendőrségi legénység gyógyfürdő használatának XVI.évf. (1889) 21.sz. 142.p /1889.HM.r. csendőrségi illetmény-szabályok helyesbítése XVI.évf. (1889) 22.sz. 147.p /1889.HM.r. csendőrségi karhatalom igénybe vehetése lóosztályozás alkalmával. 5

6 XVI.évf. (1889) 31.sz. 232.p /1889.HM.r. csendőrségi legénység után a honvédségi betegszobákbani ápolásért megtérítendő ápolási díj XVI.évf. (1889) 32.sz. 235.p /1889.HM.r. csendőrségi illetmény-szabályok helyesbítése XVI.évf. (1889) 35.sz p /1889.HM.r. csendőrségi tisztek és legénység szolgálati utazásokat menetlevél nélkül is tehetnek. XVI.évf. (1889) 39.sz p /1889.HM.r. a m.kir. csendőr-legénység szolgálati idejének meghatározása XVI.évf. (1889) 45.sz. 302.p. 3711/1889.HM.r. a csendőrségi szervezeti utasításának helyesbítése XVI.évf. (1889) 45.sz. 304.p /1889.HM.r. csendőrségi egyének özvegyei (árvái) részére szerkesztendő ellátási okmány XVI.évf. (1889) 67.sz p. 49,850/1889 vagy 49850/1889.HM.r. a Gyakorlati szabályzat a Magyar Királyi Honvéd Lovasság számára I. rész második kiadása a csendőrségnek is kiadatik. XVI.évf. (1889) 77.sz. 495.p. 61,013/1889 vagy 61013/1889.HM.r. gyalogság számára harmadik kiadás a csendőr alosztályoknak kiadatik. XVI.évf. (1889) 76.sz. 542.p. 61,326/1889 vagy 61326/1889.HM.r. csendőrségi egyének bíró általi megidézésére vonatkozó igazságügyminiszteri rendelet XVII.évf. (1890) 28.sz p. 2292/1890.HM.r. az Utasítás a tábori csendőrök számára szolgálati könyv kiadása XVII.évf. (1890) 34.sz p. 2934/1890.HM.r. a csendőrök részére hátbőröndök rendszeresítése XVII.évf. (1890) 44.sz p /1890.HM.r. a Magyar Királyi Horvát-szlavón Csendőrség nyugdíjigényeiről szóló törvény közzététele XVII.évf. (1890) 50.sz. 328.p /1890.HM.r. csendőrjelöltek orvosi megvizsgálása XVII.évf. (1890) 52.sz. 338.p /1890.HM.r. a csendőrséghez belépő és a hadkötelezettségüknek már eleget tett egyének felavatása XVII.évf. (1890) 61.sz. 377.p /1890.HM.r. csendőrnyugdíjasok nyilvántartása 6

7 XVII.évf. (1890) 63.sz p /1890.HM.r. a csendőrségre vonatkozó felülvizsgálati táblázatok felszerelése XVII.évf. (1890) 69.sz p. 6176/1890.HM.r. a csendőrségi létszám szaporításának legfelsőbb engedélyezése XVIII.évf. (1891) 47.sz. 293.p. 4189/1891.HM.r. a csendőrségi özvegyek és árvák ellátási okmánya módosítása XVIII.évf. (1891) 49.sz. 305.p /1891.HM.r. csendőr tisztek felülvizsgáltatása XVIII.évf. (1891) 56.sz. 346.p /1891.HM.r. a csendőr legénységről szerkesztendő minősítvényi táblázatok XVIII.évf. (1891) 67.sz. 414.p /1891.HM.r. a csendőrségi forgó pisztolyokhoz gyakorló töltények rendszeresítése XIX.évf. (1892) 7.sz. 5.p /1892.HM.r. ideiglenes nyugállományú csendőr legénység újabb felülvizsgálatából eredő költségek XIX.évf. (1892) 31.sz p /1892.HM.r. Bründl Károly csö. ezredes alapítványa XIX.évf. (1892) 50.sz. 230.p. 3251/1892.HM.r. a horvát-szlavón csendőrség tiszti létszámának szaporítása XIX.évf. (1892) 49.sz. 316.p. 4641/1892.HM.r. a Becsületügyi szabályzat helyesbítése XIX.évf. (1892) 54.sz p. 5234/1892.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőrségi tiszti állomány szaporítása XIX.évf. (1892) 54.sz p /1892.HM.r. a csendőrségi szolgálati könyvekben eszközölendő helyesbítések XX.évf. (1893) 5.sz p. 2270/1893.HM.r. elmebeteg csendőrök elhalálozásáról teendő jelentések tárgyában kiadott belügyminiszteri rendelet közzé tétele XX.évf. (1893) 9.sz és 48.p. 709/1893.HM.r. a I. csendőrkerület új beosztása, és a csendőrségi tiszti állomány szaporításának engedélyezése XX.évf. (1893) 24.sz. 178.p /1893.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás módosítása 7

8 XX.évf. (1893) 35.sz. 272.p /1893.HM.r. a V. csendőrkerület Marcaliban állomásozott szakaszparancsnokságának Lengyeltóti Hácsba költöztetése XX.évf. (1893) 35.sz. 275.p /1893.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás 28. -nak helyesbítése XX.évf. (1893) 43.sz p. 3698/1893.HM.r. a csendőrség tiszti állományának szaporítása engedélyeztetik. XX.évf. (1893) 54.sz. 425.p /1893.HM.r. a csendőrségi illetmény szabályok helyesbítése XX.évf. (1893) 54.sz. 426.p /1893.HM.r. a Borosjenőn felállított új szakaszparancsnokság beosztása és működése XX.évf. (1893) 55.sz. 430.p /1893.HM.r. a Kaposvárt felállított új csendőr szakaszparancsnokság beosztása XX.évf. (1893) 78.sz. 559.p /1893.HM.r. a csendőr legénység fegyverzetének kiadása és beszolgáltatása alkalmából megvizsgáltatása XXI.évf. (1894) 1.sz. 1-4.p. 7288/1894.HM.r. a csendőr tiszti állomány kiegészítéséről szóló törvényczikk közzététele XXI.évf. (1894) 14.sz. 100.p /1894.HM.r. ideiglenesen nyugalmazott csendőrök újbóli felülvizsgálata XXI.évf. (1894) 17.sz. 115.p /1894.HM.r. csendőrségi nyugdíjasok állami vagy megyei alkalmaztatásának bejelentése XXI.évf. (1894) 21.sz p. 4526/1894.HM.r. a csendőrség tiszti állományának szaporítása XXI.évf. (1894) 25.sz. 171.p /1894.HM.r. a margitai csendőr szakaszparancsnokság beosztása és működésének megkezdése XXI.évf. (1894) 32.sz p /1894.HM.r. a IV. csendőr kerület nagykirályi szárny- és nagybányai szakaszparancsnokágának beosztása és működésének megkezdése XXI.évf. (1894) 32.sz. 198.p /1894.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás helyesbítése

9 XXII.évf. (1895) 13.sz p. 1809/1895.HM.r. a csendőrség öltözeti és felszerelésbeni változásainak legfelsőbb jóváhagyása XXII.évf. (1895) 20.sz p. 3578/1895.HM.r. a csendőr tiszti állomány szaporítása XXII.évf. (1895) 24.sz p /1895.HM.r. a csendőr kerületi parancsnokságok alosztályainak új beosztása XXII.évf. (1895) 25.sz. 165.p /1895.HM.r. a csendőrségi illetményszabályok helyesbítése XXII.évf. (1895) 31.sz. 191.p /1895.HM.r. a mezőhegyesi és a kisbéri Magyar Királyi Állami Ménes intézeti kórházakban ápolt honvédek és csendőrök ápolási és ellátási díja tárgyában XXII.évf. (1895) 32.sz p. 5361/1895.HM.r. a házassági jogról és az állami anyakönyv vezetéséről szóló törvényeknek a Magyar Királyi Honvédségre, a népfölkelésre és a csendőrségre vonatkozó alkalmazása XXII.évf. (1895) 36.sz. 217.p. 5947/1895.HM.r. a csendőrségi laktanyákban átvonulási szállást igénybe vevő tisztek által fizetendő megtérítések XXII.évf. (1895) 36.sz. 221.p /1895.HM.r. a bosznia-hercegovinai csendőrségnél szolgálatban álló egyének szolgálati kezelése XXII.évf. (1895) 37.sz. 224.p /1895.HM.r. a II. számú csendőr kerület 3. szárnyának Nagybecskerekre helyezése XXII.évf. (1895) 38.sz. 229.p. + mellékletei (5.p.) 6571/1895.HM.r. a nősülési szabályzat módosítása XXII.évf. (1895) 39.sz. 235.p. 6765/1895.HM.r. a csendőrségi illetményszabályzat módosítása az utazási költség általánya XXIII.évf. (1896) 1.sz. 1.p. + melléklet 7688/1896.HM.r. a csendőrségi szolgálati utasítás mellékleteinek módosítása XXIII.évf. (1896) 3.sz p. 155/1896.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség tisztjei minősítvényi táblázatainak kezelése XXIII.évf. (1896) 6.sz. 33.p. + mellékletei (13 p.) 710/1896.HM.r. a csendőrség gazdászatkezelési utasításainak helyesbítése XXIII.évf. (1896) 9.sz. 61.p. 9

10 1445/1896.HM.r. a csendőrségi laktanyákban átvonulási szállást igénybe vevő a fegyveres hatalomhoz tartozó tisztviselőkre vonatkozólag XXIII.évf. (1896) 10.sz p /1896.HM.r. a csendőrség részére szóló hivatalos postaküldemény kézbesítése XXIII.évf. (1896) 23.sz p. 2502/1896.HM.r. Nagy Gyula csendőrszázados által létesített csendőrségi alapítvány XXIII.évf. (1896) 31.sz. 200.p. + mellékletei (15 p.) 5736/1896.HM.r. a csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó helyesbítési táblázat kiadása XXIII.évf. (1896) 34.sz. 215.p. 5843/1896.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség járőrvezetői jelvénye viselési rendjének meghatározása XXIII.évf. (1896) 39.sz p /1896.HM.r. a csendőrség nem tényleges tagjai ellen felmerülő büntető bírósági adatok közlése tárgyában kiadott igazságügyminiszteri rendelet XXIV.évf. (1897) 16.sz p. 1347/1897.HM.r. a csendőrség szökevényei által elkövetett büntetendő cselekményeknek a katonai bíróságok hatáskörébe tartozása XXIV.évf. (1897) 24.sz p /1897.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség legénységének jutalmazására és segélyezésére létesített TÖRÖK Ferenc féle alapítvány XXIV.évf. (1897) 27.sz p. 3583/1897.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Csendőrség tiszti állományának szaporítása XXIV.évf. (1897) 29.sz p /1897.HM.r. a csendőrségi Általános szolgálati határozványok és az Illetékszabályzat helyesbítése XXIV.évf. (1897) 34.sz. 197.p. 4690/1897.HM.r. a horvát-szlavón csendőrség utazási költség illetménye XXIV.évf. (1897) 46.sz. 251.p /1897.HM.r. csendőrséghez honvéd állatorvos beosztása XXIV.évf. (1897) 55.sz. 287.p. 7946/1897.HM.r. a horvát-szlavón csendőrségnél az évi mintájú kurtály rendszeresítése XXV.évf. (1898) 4.sz p. 7690/1898.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség havidíjasai részéről szabadság iránt benyújtott kérvényeknek felszerelése 10

11 XXV.évf. (1898) 11.sz. 59.p. 450/1898.HM.r. kimutatás a szolgálati könyvekről, szabályok és utasítások kiadása XXV.évf. (1898) 13.sz p. 9601/1898.HM.r. az országos bírósági vegyész véleményének a honvéd- és csendőrbíróságok által igénybe vehetése XXV.évf. (1898) 20.sz. 120.p /1898.HM.r. a csendőrségi Általános szolgálati határozványok helyesbítése XXV.évf. (1898) 23.sz. 138.p /1898.HM.r. csendőr (honvéd) egyéneknek községi vagy városi adózási ügyekben az illetékes hatóságokhoz utasítása XXV.évf. (1898) 25.sz p. 3728/1898.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőr tiszti állomány szaporítása XXV.évf. (1898) 39.sz. 213.p /1898.HM.r. az ellátásról szóló évi autonóm törvénynek a horvát-szlavón csendőrségre kiterjesztése XXV.évf. (1898) 47.sz p. 5949/1898.HM.r. az önként tovább szolgáló altisztekre vonatkozó határozványoknak a csendőrségre való kiterjesztése XXV.évf. (1898) 63.sz. 305.p. 8791/1898.HM.r. a csendőrségi felügyelő helyettesére és segédtisztjére vonatkozólag a Származási és szolgálati leírás stb. és a Szabadságolási szabály helyesbítése szelvényeinek kiadása XXV.évf. (1898) 64.sz p. 8763/1898.HM.r. csendőr tisztek és hadapródok minősítvényi táblázatainak szerkesztése tárgyában XXV.évf. (1898) 64.sz. 309.p /1898.HM.r. a csendőrség tényleges állományában elmebetegségbe esett legénységgel követendő eljárásra vonatkozó körrendelet helyesbítése XXVI.évf. (1899) 8.sz. 31.p. 1027/1899.HM.r. a csendőrségi általános szolgálati határozványok helyesbítése XXVI.évf. (1899) 14.sz. 73.p. 1730/1899.HM.r. a Szervi határozványok és szolgálati utasítás a Császári és Királyi Hadsereg tábori csendőrsége számára szolgálati könyv kiadása XXVI.évf. (1899) 25.sz. 149.p. 4101/1899.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség tiszti állományának szaporítása XXVI.évf. (1899) 28.sz. 165.p. 4187/1899.HM.r. legfőbb elhatározással a: - Pénztárkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára (Cs-10); - Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számvevőségei számára (Cs-11); 11

12 - Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai, valamint a csendőr kerületi törzsek számára (Cs-12); - Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőr őrsök, valamint a csendőrségi pótkeret tanosztályok számára (Cs-13) XXVI.évf. (1899) 43.sz. 221.p /1899.HM.r. a hadmentességi díjról szóló törvény pontjánakelső bekezdése végrehajtására vonatkozó határozványoknak a csendőrségre kiterjesztése XXVII.évf. (1900) 15.sz. 84.p /1900.HM.r. a próbaszolgálat végett szabadságolt altisztek utazási napjainak be nem számítására vonatkozó rendeletnek a csendőrségre is kiterjesztése XXVII.évf. (1900) 28.sz p. + mellékletei (32 p.) 4303/1900.HM.r. a Szervi határozványok a csendőr számvivő tisztek és a csendőr törzsőrmesterek számára kiadásának XXVII.évf. (1900) 36.sz. 193.p. + mellékletei (9 p.) 6371/1900.HM.r. csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó Helyesbítési táblázat kiadása XXVII.évf. (1900) 38.sz. pótlék p. 6670/1900.HM.r. pótlék a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium a honvédség és a csendőrség évi névkönyvéhez. A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium ügy- és személyzeti beosztása. XXVII.évf. (1900) 46.sz. 230.p. + melléklet (1 p.) 78864/1900.HM.r. a csendőrségi Illetékszabályzat helyesbítése XXVII.évf. (1900) 47.sz. 233.p /1900.HM.r. a hadmentességi díjra vonatkozó határozványok módosítása a csendőrséget illetőleg. XXVII.évf. (1900) 52.sz. 278.p /1900.HM.r. az alsó-vereckei csendőr szakasznak Munkácsra történő áthelyezés XXVIII.évf. (1901) 6.sz p /1901.HM.r. csendőrségi laktanyákban és intézetekben előforduló születés és halálesetek bejelentése XXVIII.évf. (1901) 8.sz p. 950/1901.HM.r. a becsületügyi eljárásról szóló szabályzatban a csendőrségre vonatkozó rész módosítása XXVIII.évf. (1901) 21.sz. 147.p /1901.HM.r. a második Szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára helyesbítése tárgyában (hadbírák kiszállása) XXVIII.évf. (1901) 21.sz. 148.p. 12

13 34818/1901.HM.r. az Általános szolgálati határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv kiegészítése XXVIII.évf. (1901) 25.sz. 161.p. + mellékletei (10 p.) 43056/1901.HM.r. csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó helyesbítési táblázatok kiadása XXVIII.évf. (1901) 27.sz. 170.p /1901.HM.r. a csendőrség második szolgálati utasításában eszközlendő helyesbítés a postakézbesítendő könyvekre vonatkozólag. XXVIII.évf. (1901) 27.sz. 170.p /1901.HM.r. a csendőrséghez belépő és hadkötelezettségüknek már eleget tett egyének felavatására vonatkozó rendeletekben eszközlendő helyesbítések XXVIII.évf. (1901) 29.sz. 179.p. + mellékletei (2 p.) 51913/1901.HM.r. Gazdaságkezelési utasítás a csendőr őrsök és tanosztályok számára szolgálati könyvben eszközlendő helyesbítések XXVIII.évf. (1901) 38.sz. 218.p /1901.HM.r. celluloid jelvény, csillagok rendszeresítése a csendőrség részére XXVIII.évf. (1901) 40.sz. 227.p /1901.HM.r. a petrozsényi csendőr szakaszparancsnokságnak Hátszegre áthelyezése XXVIII.évf. (1901) 44.sz. 241.p /1901.HM.r. csendőrségi próbaszolgálatra beosztott csapatbeli szakaszvezetők és őrmesterek jellegi viselése XXVIII.évf. (1901) 45.sz. 246.p. +mellékletei (1 p.) 94587/1901.HM.r. a honvéd legénységnek a csendőrséghez való belépés iránti felhívása XXIX.évf. (1902) 7.sz. 39.p. 1316/1902.HM.r. a csendőr törzsőrmesterekre vonatkozó szervi határozványok helyesbítése XXIX.évf. (1902) 12.sz. 88.p /1902.HM.r. a csendőrségi Általános szolgálati határozványok -ban eszközölendő módosítás XXIX.évf. (1902) 16.sz. 104.p. + mellékletei (4 p.) 30576/1902.HM.r. a csendőrségi szolgálati könyvek helyesbítése XXIX.évf. (1902) 18.sz. 109.p /1902.HM.r. a IV. csendőr kerület beosztásában történt változások XXIX.évf. (1902) 25.sz p /1902.HM.r. a csendőrségi fegyvereken honvéd, vagy közös hadseregbeli puskaművesek által teljesítendő munkálatokért kijáró díjakról kimutatás 13

14 XXIX.évf. (1902) 26.sz. 138.p. 4282/1902.HM.r. a sebesülési pótdíj odaítélésnek a csendőrségre kiterjesztése XXIX.évf. (1902) 29.sz. 164.p. 4586/1902.HM.r. a csendőrségi illetékszabályzat módosítása XXIX.évf. (1902) 34.sz p /1902.HM.r. a polgári bíróságok büntető ítéleteinek tényleges szolgálatban álló csendőrök elleni végrehajtása XXIX.évf. (1902) 39.sz. 206.p /1902.HM.r. a csendőr legénység részére nősülési engedély adásához tartozó feltételek XXIX.évf. (1902) 39.sz p /1902.HM.r. a csendőrségi laktanyaszabályzat módosítása XXIX.évf. (1902) 43.sz. 223.p. + mellékletek /1902.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Szervi határozványok a csendőrségi felügyelőség számára jóváhagyása XXIX.évf. (1902) 44.sz. 229.p /1902.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség szolgálati körére vonatkozó törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteménye szolgálati könyv jelzettel ellátásának XXX.évf. (1903) 4.sz. 25.p. 359/1903.HM.r. Szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése XXX.évf. (1903) 12.sz. 90.p. 1716/1903.HM.r. a tábor csendőr utasításban az 1. és 2. pótlék kiadása XXX.évf. (1903) 13.sz p /1903.HM.r. három csendőr kerület felállítására vonatkozó törvény közzé tétele XXX.évf. (1903) 16.sz. 120.p. 2710/1903.HM.r. a csendőr járásőrmesterek öltözet leírása és az Utasítás a m.kir.csö. járásőrmesterek számára szolgálati könyv legfelsőbb jóváhagyása XXX.évf. (1903) 22.sz. 149.p /1903.HM.r. a Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv módosítása tárgyában (gyógyfürdő). XXX.évf. (1903) 24.sz. 167.p /1903.HM.r. a Cs 5 jelzetű szolgálati könyv helyesbítése XXX.évf. (1903) 25.sz p /1903.HM.r. csendőrlegénységi egyének felülvizsgálati táblázatának egy fogalmazványi és egy tisztázati példányban szerkesztése XXX.évf. (1903) 26.sz. 175.p. 14

15 4586/1903.HM.r. a brassói csendőr hadbíróság felállítása XXX.évf. (1903) 26.sz. 175.p. + melléklete (1 p.) 4574/1903.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőrtiszti létszám megállapítása XXX.évf. (1903) 26.sz. 178.p. +mellékletei (3 p.) 4481/1903.HM.r. a Magyar Királyi Csendőrség új területi beosztása. (3 p.) XXX.évf. (1903) 30.sz. 218.p. 5451/1903.HM.r. a brassói VII. csendőr kerületparancsnokság működésének megkezdése XXX.évf. (1903) 31.sz. 223.p. 5620/1903.HM.r. a rendeleti közlöny elosztójának a csendőrséget illető helyesbítése XXX.évf. (1903) 33.sz. 236.p. 5377/1903.HM.r. a csendőrséghez átengedendő honvéd legénység szétosztása XXX.évf. (1903) 34.sz. 242.p. 6106/1903.HM.r. csendőr őrsök előzőleg értesítendők az éjjeli gyakorlatok megtartásáról. XXX.évf. (1903) 39.sz. 289.p. + melléklete (1 p.) 6926/1903.HM.r. legfelsőbb elhatározás a csendőrtiszti létszám megállapítása XXX.évf. (1903) 39.sz. 290.p. 6443/1903.HM.r. rendeleti közlöny helyesbítése a csendőrség számára XXXI.évf. (1904) 13.sz p /1904.HM.r. tiszafüredi csendőr szárnyparancsnokság átköltözése Gyöngyösre. XXXI.évf. (1904) 19.sz. 140.p. + mellékletek (5 p.) 30230/1904.HM.r. csendőrségi szolgálati könyvek helyesbítési táblázatának XXXI.évf. (1904) 29.sz. 224.p /1904.HM.r. vezérfonal a csendőrségnek ellenszegülési esetekben követendő magatartására nézve. XXXI.évf. (1904) 30.sz. 228.p. 6261/1904.HM.r. Szolnokon csendőr szárny felállítása, a kézdivásárhelyi és szászsebesi szakaszok megszűntetése XXXI.évf. (1904) 30.sz. 229.p /1904.HM.r. a mocsi csendőr szakaszparancsnokság áthelyezése Kolozsvárra. XXXI.évf. (1904) 36.sz. 249.p. + mellékletei (2 p.) 7572/1904.HM.r. legfelsőbb elhatározás a Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség Felszerelési Anyagraktára számára szolgálati könyv kiadása XXXI.évf. (1904) 39.sz. 269.p /1904.HM.r. a kisvárdai csendőr szakaszparancsnokság Nyíregyházára költöztetése 15

16 XXXI.évf. (1904) 39.sz p /1904.HM.r. a II., III. és VII. csendőr kerületek új beosztása. XXXI.évf. (1904) 40.sz. 282.p /1904.HM.r. a sárbogárdi csendőr szakasz áthelyezése Székesfehérvárra. XXXI.évf. (1904) 40.sz. 282.p /1904.HM.r. a magyarláposi csendőr szakasz áthelyezése Dégre. XXXI.évf. (1904) 45.sz. 313.p /1904.HM.r. a magyar és a horvát-szlavón csendőrségnél az első elméleti kiképzés időtartamának és a próbaszolgálat idejének meghosszabbíthatósága XXXI.évf. (1904) 45.sz. 315.p /1904.HM.r. dombóvári csendőr szakasz áthelyezése Pécsre. XXXI.évf. (1904) 45.sz p /1904.HM.r. csendőrkerületi elhelyezkedés 1905 XXXII. évf. (1905) 1. sz. 22 p. 89/1905. HM. sz. Magyar szent korona országai vöröskereszt egylete budapesti szegénysorsú tüdőbetegek szanatóriumába magyarországi katonák részére létesített alapítványról szóló alapító oklevélnek a csendőrségre vonatkozó kiegészítése tárgyában XXXII. évf. (1905) 2. sz. 28 p. + melléklet 2 p 1890/ HM. sz. a magyar királyi Csendőrség számára kiadott Laktanyaszabályok, Általános szolgálati határozványok és a Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség őrsei, valamint a csendőrségi pótlókeret és tanosztályok számára című szolgálati könyvek helyesbítése XXXII. évf. (1905) 3. sz p. 8524/1905. HM. sz. a Magyar Királyi Csendőrség III. kerülete, nagyváradi szárnyának új beosztása tárgyában XXXII. évf. (1905) 7. sz p /1905. HM. sz. a magyardobzavári csendőr járásparancsnokság áthelyezése tárgyában XXXII. évf. (1905) 11 sz p. 2003/1905. HM. sz. legfelsőbb elhatározás a csendőr számvevő tiszthelyettesi állások rendszeresítése tárgyában XXXII. évf. (1905) 14. sz p /1905. HM. sz. az I. számú csendőr kerületparancsnokság naszódi járása őrseinek a dési szakaszhoz való beosztása tárgyában XXXII. évf. (1905) 17. sz p /1905. HM. sz. elmebeteg csendőr legénységgel való bánás tárgyában 16

17 XXXII. évf. (1905) 17. sz p /1905. HM. sz. az I. és az V. számú csendőrkerületek új beosztása tárgyában XXXII. évf. (1905) 18. sz p /1905. HM. sz. a kisújszállási csendőr szakasz Szolnokra helyezése tárgyában XXXII. évf. (1905) 20. sz p /1905. HM. sz. Az újonnan felállított csendőr járásparancsnokságok rendszeresítése tárgyában XXXII. évf. (1905) 30. sz. 377 p /1905 HM. sz. a Magyar Királyi Horvát-Szlavón csendőrség pénzbeli illetékei tárgyában 1906 XXXIII. évf. (1906) 4. sz. 15. p. 1418/1906. HM. sz. legfelsőbb elhatározás csendőr tiszti létszám szaporítása tárgyában XXXIII. évf. (1906) 24. sz p. 8678/1906. HM. sz. csendőr tiszti és tisztviselői állomány szaporítása tárgyában XXXIII. évf. (1906) 24. sz p. 8112/1906. HM. sz. a CS 11 horvát szövegű szolgálati könyv új kiadása tárgyában XXXIII. évf. (1906) 30. sz p /1906. HM. sz. a Borosjenői csendőr szakasz Aradra való áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 30. sz p /1906. HM. sz. a margitai csendőr szakaszparancsnokság Székelyhídra való áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 30. sz p /1906. HM. sz. a csúrgói csendőr szakaszparancsnokság Kaposvárra való áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 32. sz p /1906. HM. sz. a miavai csendőr szakaszparancsnokság Pöstyénbe áthelyezése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 34. sz p /1906. HM. sz. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség részére új mintájú felszerelési czikkek rendszeresítése tárgyában XXXIII. évf. (1906) 35. sz p /1906. HM. sz. a /1906. HM. r. csendőr egyénekre történő kiterjesztése 17

18 1907 XXXIV. évf. (1907) 2. sz p. 125/1907. HM. sz. a bosznia-hercegovinai csendőrségnél ténylegesen szolgáló honvéd legénység szolgálati kötelezettségének letelte után való állománykezdése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 4. sz. 33. p /1907. HM. sz. a CS 12. Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai és kerületi törzsei számára című szolgálati könyv honvédségi kiadása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 5. sz. 41. p. + melléklet 1462/1907. HM. sz. Török Ferenc és Panajott Sándor-féle csendőrségi alapítványok tárgyában XXXIV. évf. (1907) 5. sz. 47. p. 5095/1907. HM. sz. a CS 1 jelzetű Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 6. sz. 57. p /1907. HM. kr. a III. számú csendőr kerületparancsnokság 1. és 2. szakaszai őrseinek cserélése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 8. sz. 69. p /1907. HM. kr. csendőrségi szolgálati könyvek helyesbítési táblázatának kiadása tárgyéban XXXIV. évf. (1907) 8. sz. 76. p /1907. HM. kr. a III. csendőr kerülethez tartozó tárlási őrs elnevezésének Bocsá-ra változtatása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 11. sz p /1907. HM. kr. a szerbeleméri csendőr őrs Németelemér elnevezést nyerte XXXIV. évf. (1907) 13. sz p. 3265/1907. HM. kr. a csendőr kerületparancsnokságok új beosztása és a debreceni VIII. számú csendőr kerület felállítása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 14. sz p. 3833/1907. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a törvényhatósági szolgálatba átlépő honvéd- és csendőr igazolványosok részére polgári nyugdíjuk mellé katonai kegydíj engedélyezése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 14. sz p. 3938/1907. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a Magyar Királyi Csendőrség tiszti létszámának szaporítása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 14. sz p. 3436/1907. HM. kr. 18

19 a debreceni VIII. számú csendőr kerületnél bírósági kiküldöttség felállítása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 17. sz p. 5064/1907. HM. kr. a Csendőrségi szolgálati utasítás helyesbítése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 17. sz p. 5474/1907. HM. kr. a debreceni VIII. számú csendőr kerület működésének megkezdése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 18. sz p /1907. HM. kr. a csendőr kerületparancsnokságok újonnan felállított tiszti alosztályai működésének tárgyában XXXIV. évf. (1907) 20. sz p /1907. HM. kr. a zsolnai csendőr szakasz Trencsénbe helyezése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 22. sz p. 7526/1907. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a csendőrség öltözetére vonatkozó Tervezet jóváhagyása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 22. sz p /1907. HM. kr. a Csendőrségi szolgálati utasítás II. részének helyesbítése tárgyában XXXIV. évf. (1907) 30. sz p. + melléklet 2 p /1907. HM. kr. az V. számú pozsonyi csendőr kerület nyitrai szárnyának új szakaszokba való besorolása tárgyában XXXIV. évf. (1907) 31. sz p /1907. HM. kr. a székesfehérvári csendőr szárnyparancsnokság új beosztása 1908 XXXV. évf. (1908) 4. sz. 41. p. 8228/1908. HM. kr. a II. csendőr kerület 2. szárnya zsombolyai szakaszparancsnokságának Nagybecskerekre helyezése tárgyában XXXV. évf. (1908) 4. sz. 42. p /1908. HM. kr. csendőrtisztek jelentkezése tárgyában XXXV. évf. (1908) 7. sz. 89. p /1908. HM. kr. a CS 1. Szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 9. sz p /1908. HM. kr. A CS 18. jelzetű utasítás mellékletének helyesbítése tárgyában 19

20 XXXV. évf. (1908) 10. sz p /1908. HM. kr. csendőr tisztek és hadapródok minősítvényi táblázatának szerkesztése és véleményezése tárgyában XXXV. évf. (1908) 13. sz p. 4092/1908. HM. kr. a CS 3 Fegyver és lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 14. sz p /1908. HM. kr. a CS 5 Általános szolgálati határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 14. sz p /1908. HM. kr. a CS 1 Szervezeti utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára és a CS 4 Laktanya szabályok a Magyar Királyi Csendőrség számára szolgálati könyvek helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 15. sz p. 4646/1908. HM. kr. a Magyar Királyi Csendőrségnél önbérleti lakások értékesítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 16. sz p /1908. HM. kr. VIII. számú csendőrkerület debreczeni szárnya új beosztása XXXV. évf. (1908) 16. sz p /1908. HM. kr. a Magyar Királyi Csendőrség tagjainak özvegyeikről, árváikról szerkesztendő ellátási okmányok tárgyában XXXV. évf. (1908) 19. sz p /1908. HM. kr. a Csendőrségi szolgálati utasítás helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 22. sz p. 7709/1908. HM. kr. a CS 2 Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára című szolgálati könyv helyesbítése tárgyában XXXV. évf. (1908) 22. sz p /1908. HM. kr. a II. csendőr kerület nagybecskereki szárnya Zsambolyára helyezuése tárgyában XXXV. évf. (1908) 27. sz p /1908. HM. kr. legfelsőbb elhatározás a D 1 Becsületügyi szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség (Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség) számára című szolgálati könyv kiadása tárgyában XXXV. évf. (1908) 27. sz p. 9195/1908. HM. kr. 20

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás 1 Az 1924-1944-ig terjedő időszakban a ökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletek az alábbiakban vannak felsorolva, évenkénti csoportosításban. Az egyes rendeletek a megfefelő pdf dokumentumokban

Részletesebben

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA Az 1881-1922-ig terjedő időszaknak a Honvédségi közlönyökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletei az alábbiakban vannak felsorolva. Az egyes rendeletek a pdf dokumentumokban tekinthetők meg, rendeletenként

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 387 p. TARTALOMJEGYZÉK. (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Bevezető rendelkezések..

Részletesebben

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (100017). A másolás jogát a Könyvtár fenntartja.

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. (A könyv dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados tulajdona volt,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, Stádium. 192 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (150.691). A sokszorosítás jogát a Könyvtár

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014. v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés A szabályzat hatálya Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete a magyar államrendőrség államvédelmi osztálya szervezetének, továbbá feladat- és ügykörének megállapítása tárgyában. Az 1946. év október hó 4. napján

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Közlekedési szakszolgálat

Közlekedési szakszolgálat Közlekedési szakszolgálat A csendőrség a kölekedésrendészeti szolgálatot kisérletképpen 1229-ben vezette be a balatoni és a bécsi utak forgalmának irányitására és ellenőrzésére. E feladatok ellátására

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953 (1945) (1957) 1. doboz (0,12 ifm) 1. doboz 1. kötet 1949. december 30. 255.100/1. Eln. ÁVH- 2. Kajli József kinevezése 1949. 1950. március 1. 013/1950. ÁVH V. biz. 01. Határőrség fegyelmi helyzete és intézkedések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/2/1975. SZIGORÚAN TITKOS! M ód.: 23/1976. m in. par. HK: 18/1980 min. par. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA Budapest, 1975. évi február hó 19-én.

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

Ezen átalány minden ló után évi 84, azaz havonkint hét toronából áll.

Ezen átalány minden ló után évi 84, azaz havonkint hét toronából áll. 5.. 34 Ezen pont határozványai a "ötlen szán^vw^^^^^^^^^ i^rá^ és törzsőrmesterekre nem vonatkoznak. - bzekre nézve, ^ 'p^szab^^^^ 3. 6. pontjában foglaltak mérvadók. ' ^''?erm z b^^^ rangosztályba nem

Részletesebben

vitéz Nagy János főtörzsőrmester tiszthelyettes őrsparancsnok

vitéz Nagy János főtörzsőrmester tiszthelyettes őrsparancsnok vitéz Nagy János főtörzsőrmester tiszthelyettes őrsparancsnok 1896-ban a Heves megyei Atkár községben született, Nagy János és Juhász Teréz gyermekeként. 19 éves volt, amikor besorozták a m. kir. kassai

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titk o s! Szám: 10-24 4/1962. 10 004. számú BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS HK: 10/1976.min. pcs. Budapest, 1962. m árcius 19. A szolgálati lakástelefonok

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/ 1/ 1969. SZIGORÚAN TITKOS! 0 0 9 sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú PARANCSA Budapest, 1969. évi március hó 25-én ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 4. számú melléklet A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai I. Jogszabályok: 1. Magyarország Alaptörvény 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 3. A bírák jogállásáról

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

VIZSGATÉMÁK A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A A 11. A 12. A

VIZSGATÉMÁK A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A A 11. A 12. A VIZSGATÉMÁK 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. 2. Az Evidenzbüro. 3. A magyarországi rendőrségek és az államosítások. 4. A testőrségek, a képviselőházi őrség és a kormányőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában.

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

i:~illiil!\ j i i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i ,..

i:~illiil!\ j i i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i ,.. i:~illiil!\ 'O:,~,',2,..! 111111111 \ 1111 \ 1 1111,11111111 ",,3', i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i j i 11111111111111111111111111111111111111111 I11 '4 56 7 8' 910

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök

II. Főcsoportfőnök-helyettes M és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök 13-28/79/1975. BM BM. BM BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök Szigorúan titkos! Jóváhagyom: Egyetértek: / Benkei András / belügyminiszter

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához 1. A rendészet, rendészeti szervek. A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma, kapcsolata. A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:...

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:... Beérkezés időpontja: 2016/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR TISZTHELYETTES SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel,

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött,

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben