Változásmutató május válogatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változásmutató 2010. május válogatás"

Átírás

1 Változásmutató május válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban. ÚJ JOGSZABÁLYOK évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás konstrukció A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban keretében nyújtható támogatásokról 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról A hatálybalépés időpontját csak akkor tüntetjük fel, ha az a 30 napot meghaladja. A módosított jogszabályoknál feltüntetjük, hogy mekkora részük változik. átfogóan közepesen kismértékben 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről /2010. (V. 11.) Korm. rendelet a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről

2 154/2010. (V. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról 33/2010. (V. 13.) EüM FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről , /2010. (V. 12.) EüM rendelet a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról /2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről /2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól /2010. (V. 13.) FVM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 60/2010. (V. 11.) FVM rendelet a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről /2010. (V. 13.) IRM rendelet a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól /2010. (V. 12.) IRM rendelet a Rendőrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról 29/2010. (V. 12.) IRM KüM PTNM együttes rendelet a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról 7

3 8 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról 23/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás automatikus ügyelosztási rendszerének működéséről és az új közjegyző kijelölése iránti kérelem előterjesztését megalapozó kérelmek számáról 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról 21/2010. (V. 6.) IRM MeHVM együttes rendelet a fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának támogatására szolgáló informatikai rendszer informatikai biztonsági követelményeiről 43/2010. (V. 13.) KHEM rendelet a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól 16/2010. (V. 13.) KvVM rendelet a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 13/2010. (V. 6.) KvVM FVM együttes rendelet a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 17/2010. (V. 13.) ÖM rendelet üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásáról 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról 17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről 15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról évi XLIII. tv évi LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról évi XLII. tv. 183/2010. (V. 17.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 185/2010. (V. 25.) Korm. r.

4 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUSII) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottság által március 16-án Zágrábban módosított és február 29-én Szófiában jóváhagyott egységes szerkezetű szövege kihirdetéséről 156/2010. (V. 6.) Korm. r. 220/2005. (X. 13.) Korm. rendelet a rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosításáról 161/2010. (V. 6.) Korm. r. 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 169/2010. (V. 11.) Korm. r. 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásának általános szabályairól 158/2010. (V. 6.) Korm. r. 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól 159/2010. (V. 6.) Korm. r. 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről 167/2010. (V. 11.) Korm. r. 85/1995. (VII. 12.) Korm. rendelet az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képviselő jogoknak a Magyar Köztársaság Oroszországgal szembeni követeléseinek törlesztése keretében történő behozataláról 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 8/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a Közép-európai Egyetemi Csereprogram (CEEPUS) keretében az oktatási és továbbképzési együttműködés létesítése tárgyában Budapesten, december 8-án létrejött Megállapodás kihirdetéséről 156/2010. (V. 6.) Korm. r. 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet a rejtjeltevékenységről 161/2010. (V. 6.) Korm. r. 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól 15/2010. (V. 12.) ÖM r. 34/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhető mértékéről 66/2010. (V. 12.) FVM r. 47/2009. (XII. 28.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 32/2010. (V. 13.) EüM r /2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 25/2010. (V. 12.) EüM r. 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről 66/2010. (V. 12.) FVM r. 42/1994. (VI. 28.) FM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 67/2010. (V. 12.) FVM r. 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról 58/2010. (V. 7.) FVM r /1995. (XI. 14.) HM rendelet a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörről 11/2010. (V. 12.) HM r. 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelet a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól 43/2010. (V. 13.) KHEM r. 4/2009. (IV. 10.) KüM rendelet a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól 2/2010. (V. 4.) KüM r. 3/2009. (III. 10.) KvVM rendelet a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről 16/2010. (V. 13.) KvVM r /2006. (XII. 8.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 14/2010. (V. 11.) KvVM r. 9

5 10 12/2010. (V. 25.) MeHVM rendelet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény 6. -ának végrehajtásáról 1/2010. (V. 29.) KIM r. 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 25/2010. (V. 14.) OKM r. 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről 22/2010. (V. 13.) OKM r /2008. (VII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 25/2010. (V. 14.) OKM r. 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről 16/2010. (V. 13.) SZMM r. 11/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról 17/2010. (V. 13.) SZMM r. 25/2007. (VI. 28.) SZMM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról 16/2010. (V. 13.) SZMM r. 14/2007. (IV. 11.) SZMM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről 15/2010. (V. 13.) SZMM r. MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról évi XLIII. tv évi CLV. törvény a minősített adat védelméről évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról évi XLII. tv évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XLIII. tv évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi XLIII. tv évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről évi CXXXIII. törvény a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 55/2010. (V. 5.) AB h évi CIX. törvény a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről évi XLIII. tv évi LVII. törvény az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről évi XCII. törvény az adózás rendjéről

6 2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról évi XXXIX. törvény a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi LXIX. törvény a szabálysértésekről évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 56/2010. (V. 5.) AB h évi XII. törvény a külföldre utazásról évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról évi LXVII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról évi CXXVII. törvény a nemzeti hírügynökségről évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról évi XXXVII. törvény a polgári védelemről évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi XLIII. tv évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról évi XLII. tv évi XLIII. tv évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről évi LXXX. törvény az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről évi LV. törvény a termőföldről évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról évi XXXIV. törvény a Rendőrségről évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 11

7 évi XLVIII. törvény a bányászatról évi XLVI. törvény a statisztikáról évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról évi XLIII. tv évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről évi I. törvény a közúti közlekedésről évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA Alkotmány május 25-i módosítása évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről évi XLIII. tv évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról 182/2010. (V. 14.) Korm. r. 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről 162/2010. (V. 7.) Korm. r. 113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetéséről 182/2010. (V. 14.) Korm. r. 103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról 153/2010. (V. 4.) Korm. r. 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 157/2010. (V. 6.) Korm. r. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 169/2010. (V. 11.) Korm. r. 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről 160/2010. (V. 6.) Korm. r. 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az öszszevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 182/2010. (V. 14.) Korm. r.

8 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet a közigazgatási versenyvizsgáról 153/2010. (V. 4.) Korm. r. 168/2010. (V. 11.) Korm. r. 169/2010. (V. 11.) Korm. r /2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról 175/2010. (V. 13.) Korm. r /2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről 169/2010. (V. 11.) Korm. r. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 182/2010. (V. 14.) Korm. r. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 172/2010. (V. 13.) Korm. r /2007. (III. 26.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról 180/2010. (V. 13.) Korm. r /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 181/2010. (V. 13.) Korm. r. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 159/2010. (V. 6.) Korm. r. 168/2010. (V. 11.) Korm. r. 169/2010. (V. 11.) Korm. r. 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regio nális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 181/2010. (V. 13.) Korm. r. 182/2010. (V. 14.) Korm. r. 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 155/2010. (V. 4.) Korm. r. 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről 13

9 14 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a külügyminiszter feladat- és hatásköréről 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről 164/2010. (V. 11.) Korm. r. 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 177/2010. (V. 13.) Korm. r. 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról 157/2010. (V. 6.) Korm. r. 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 179/2010. (V. 13.) Korm. r. 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 181/2010. (V. 13.) Korm. r. 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról 162/2010. (V. 7.) Korm. r. 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 182/2010. (V. 14.) Korm. r. 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről 164/2010. (V. 11.) Korm. r /2004. (III. 23.) Korm. rendelet a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 175/2010. (V. 13.) Korm. r. 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről 165/2010. (V. 11.) Korm. r. 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről 175/2010. (V. 13.) Korm. r.

10 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól 169/2010. (V. 11.) Korm. r. 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 163/2010. (V. 11.) Korm. r. 101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtásáról 165/2010. (V. 11.) Korm. r. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 166/2010. (V. 11.) Korm. r. 184/2010. (V. 20.) Korm. r. 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról 153/2010. (V. 4.) Korm. r. 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól 159/2010. (V. 6.) Korm. r. 43/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 170/2010. (V. 12.) Korm. r /1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 170/2010. (V. 12.) Korm. r /1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 169/2010. (V. 11.) Korm. r. 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légi közlekedésről szóló évi XCVII. törvény végrehajtásáról 159/2010. (V. 6.) Korm. r. 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet a Gazdaságbiztonsági Tartalékról 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról 153/2010. (V. 4.) Korm. r. 11/2006. (III. 14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról 33/2010. (V. 12.) IRM ÖM e. r. 44/1998. (X. 14.) BM rendelet a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról 35/2010. (V. 12.) IRM r. 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról 35/2010. (V. 12.) IRM r. 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről 25/2010. (V. 12.) EüM r. 15

11 16 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről 24/2010. (V. 7.) EüM r. 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról 31/2010. (V. 13.) EüM r , /2010. (V. 14.) EüM r. 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól 25/2010. (V. 12.) EüM r. 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról 35/2010. (V. 14.) EüM r. 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrásmonitoringrendszer működésének részletes szabályairól 23/2010. (V. 7.) EüM r. 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól 27/2010. (V. 12.) EüM r /2009. (IV. 22.) EüM rendelet az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól 30/2010. (V. 13.) EüM r. 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 34/2010. (V. 14.) EüM r. 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 23/2010. (V. 7.) EüM r. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2010. (V. 12.) EüM r. 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 26/2010. (V. 12.) EüM r. 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 65/2010. (V. 12.) FVM r. 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 53/2010. (V. 4.) FVM r. 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól 70/2010. (V. 13.) FVM r. 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 66/2010. (V. 12.) FVM r. 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 55/2010. (V. 6.) FVM r. 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 55/2010. (V. 6.) FVM r. 26/2010. (III. 19.) FVM rendelet az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM ESzCsM GKM együttes rendelet módosításáról 65/2010. (V. 12.) FVM r. 20/2010. (III. 11.) FVM rendelet a tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedésről 69/2010. (V. 13.) FVM r.

12 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról 69/2010. (V. 13.) FVM r. 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól 65/2010. (V. 12.) FVM r. 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 64/2010. (V. 12.) FVM r. 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet az Egri borvidék védett eredetű borairól 61/2010. (V. 11.) FVM r. 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról 59/2010. (V. 7.) FVM r. 63/2010. (V. 11.) FVM r. 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 55/2010. (V. 6.) FVM r. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 69/2010. (V. 13.) FVM r. 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról 55/2010. (V. 6.) FVM r. 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 69/2010. (V. 13.) FVM r. 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről 70/2010. (V. 13.) FVM r. 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 56/2010. (V. 6.) FVM r. 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 56/2010. (V. 6.) FVM r. 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 62/2010. (V. 11.) FVM r. 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről 70/2010. (V. 13.) FVM r. 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 69/2010. (V. 13.) FVM r. 68/2007. (VII. 26.) FVM EüM SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 57/2010. (V. 7.) FVM r /2007. (VII. 23.) FVM EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről 57/2010. (V. 7.) FVM r /2007. (III. 23.) FVM rendelet a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról 55/2010. (V. 6.) FVM r. 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 65/2010. (V. 12.) FVM r. 17

13 18 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 73/2010. (V. 13.) FVM r. 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 73/2010. (V. 13.) FVM r. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól 65/2010. (V. 12.) FVM r. 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet a növényfajták állami elismeréséről 68/2010. (V. 12.) FVM r. 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról 54/2010. (V. 5.) FVM r. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól 11/2010. (V. 7.) MeHVM r. 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 42/2010. (V. 13.) KHEM r. 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 38/2010. (V. 6.) KHEM r. 26/2007. (III. 1.) GKM HM KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről 37/2010. (V. 4.) KHEM r. 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről 39/2010. (V. 7.) KHEM r. 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról 21/2010. (V. 14.) NFGM r. 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről 17/2010. (V. 13.) NFGM r. 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 16/2010. (V. 13.) SZMM r. 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról 9/2010. (V. 4.) HM r. 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 11/2010. (V. 12.) HM r. 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről 11/2010. (V. 12.) HM r. 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 11/2010. (V. 12.) HM r. 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól 9/2010. (V. 4.) HM r. 14/2010. (V. 14.) HM r. 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról 9/2010. (V. 4.) HM r. 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítők kártérítési felelősségének egyes szabályairól 9/2010. (V. 4.) HM r /2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról 11/2010. (V. 12.) HM r. 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 13/2010. (V. 13.) HM r.

14 9/2005. (III. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról 9/2010. (V. 4.) HM r. 19/2003. (V. 8.) HM IM együttes rendelet a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról 10/2010. (V. 11.) HM IRM e. r. 6/2003. (II. 7.) HM rendelet a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről 11/2010. (V. 12.) HM r. 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák más kereső foglalkozásáról 12/2010. (V. 12.) HM r. 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről 12/2010. (V. 12.) HM r. 10/2002. (III. 5.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről 9/2010. (V. 4.) HM r. 11/2010. (V. 12.) HM r. 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 9/2010. (V. 4.) HM r. 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról 11/2010. (V. 7.) MeHVM r /1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 21/2010. (V. 14.) NFGM r. 22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről 37/2010. (V. 14.) IRM r. 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól 28/2010. (V. 12.) IRM r. 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról 35/2010. (V. 12.) IRM r. 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól 36/2010. (V. 13.) IRM r /2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 27/2010. (V. 11.) IRM r. 14/2001. (X. 20.) IM rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól 27/2010. (V. 11.) IRM r. 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról 35/2010. (V. 12.) IRM r. 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról 27/2010. (V. 11.) IRM r. 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról 26/2010. (V. 11.) IRM r. 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról 28/2010. (V. 12.) IRM r. 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a jogi szakvizsgáról 37/2010. (V. 14.) IRM r. 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról 32/2010. (V. 12.) IRM r. 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet a Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról 32/2010. (V. 12.) IRM r. 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról 30/2010. (V. 12.) IRM r. 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 34/2010. (V. 12.) IRM r /2010. (V. 19.) IRM r. 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről 20/2010. (V. 4.) IRM r. 19

15 20 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 35/2010. (V. 12.) IRM r. 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelet a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól 171/2010. (V. 13.) Korm. r. 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 41/2010. (V. 12.) KHEM r. 3/2001. (II. 23.) KöM FVM NKÖM BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 15/2010. (V. 11.) KvVM FVM IRM e. r. 8/1999. (VIII. 13.) KöM FVM NKÖM BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól 15/2010. (V. 11.) KvVM FVM IRM e. r. 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 17/2010. (V. 19.) KvVM r. 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről 12/2010. (V. 4.) KvVM r. 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről 11/2010. (V. 7.) MeHVM r. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 20/2010. (V. 13.) NFGM PM e. r. 7/2003. (VI. 27.) MeHVM IM együttes rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról 5/2010. (V. 11.) PTNM IRM e. r. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 22/2010. (V. 13.) OKM r. 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 17/2010. (V. 13.) NFGM r. 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól 23/2010. (V. 13.) OKM r. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 35/2010. (V. 14.) EüM r. 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 35/2010. (V. 14.) EüM r. 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 29/2010. (V. 12.) EüM r /2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 26/2010. (V. 27.) OKM r. 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról 22/2010. (V. 13.) OKM r. 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről 22/2010. (V. 13.) OKM r. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 24/2010. (V. 14.) OKM r. 26/2010. (V. 27.) OKM r.

16 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjé ről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 20/2010. (V. 11.) OKM r. 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével összefüggés ben keletkezett adatok kezeléséről 20/2010. (V. 12.) PM r. l 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskö rébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetel ményeinek kiadásáról 16/2010. (V. 12.) ÖM r. 26/2004. (IV. 28.) PM rendelet a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről 20/2010. (V. 12.) PM r. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakí tási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 19/2010. (V. 13.) NFGM r. l 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 18/2010. (V. 13.) NFGM r. l 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kap csolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályai ról 21/2010. (V. 12.) PM r. l 20/2008. (VI. 19.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományának egész ségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról 22/2010. (V. 13.) PM r. l 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljá rás különös szabályairól 20/2010. (V. 12.) PM r. XVII. évfolyam 6. szám n június 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtá sáról 20/2010. (V. 12.) PM r. 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabá lyairól 20/2010. (V. 12.) PM r. 17/2003. (VII. 1.) PM IM együttes rendelet a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó ható ságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomo zási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól 19/2010. (V. 6.) PM IRM e. r. 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 18/2010. (V. 13.) SZMM r. 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 34/2010. (V. 12.) IRM r

17 mutató (május) Jön az árviz! jön az árviz! hangzék, S tengert láttam, ahogy kitekinték. CompLexes dolgozó természetesen nem a májusi esőzésre és áradásokra gondol e rímek hallatán. A költészet iránti lelkesedését a jogalkotó és a közlönykiadás táplálja. Májusban 22 Magyar Közlöny jelent meg, az oldalszám 5906 volt, a hivatalos lap éves terjedelme így már 21 és félezernél jár. Csak emlékeztetőül: 2008-ban az egész év során közlönyoldal jelent meg. A hónapban 139 jogszabályt hirdettek ki. Az idei kormányrendeletek száma 185-re, az FVM rendeleteké 73-ra emelkedett. Mint a táblázat adataiból látható, mindössze 3 törvény született, MNB rendelet nem volt, ugyanakkor a kormány és a miniszterek igencsak sok jogszabályt készítettek. Néhány jogszabály határozatlan időben lép hatályba, a táblázat adatai ezért tűnhetnek pontatlannak. Nehéz kitalálni, hogy mi okozhatta a kormányváltást közvetlenül megelőző bőséges jogalkotást. Az minden bizonnyal nem lehetséges, hogy ennyi volt a restancia, ebben az évben ugyanis már módosítottak 1627 joganyagot, 651-t hatályon kívül helyeztek, továbbá alkottak 2015-öt (mindösszesen 4293 érintett anyag). Nizalowski Attila Magyar Közlöny Feldolgozott közlönyök száma Terjedelem Joganyagok száma 22 db 5906 oldal Új 505 Módosított 600 Hatályon kívül helyezett 378 Hatálybalépés (nap) Törvények 1 3 Kormányrendeletek MNB rendeletek Miniszteri rendeletek Tárcaközlönyök Feldolgozott közlönyök száma Feldolgozott joganyagok száma Az Európai Unió Hivatalos Lapja 15 db 285 db Feldolgozott lapok száma 61 db (L: 23, C: 38) Ára Terjedelem: Joganyagok száma Ft 2896 oldal (L: 1091, C: 1805) oldal Új 694 Helyesbített 3 További részletes információk: CompLex Jogtár Súgó Hírlevél parancs 22

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök Tartalomjegyzék 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 172/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök 78. szám Tartalomjegyzék 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

2014. október új jogszabályok

2014. október új jogszabályok 2014. október új jogszabályok 2014. évi LIII. törvény a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról*

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 11069 2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 1. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi

Részletesebben

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 90/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. május 28-án 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Decsi

Részletesebben