JELENTÉS a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről november

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V 3 76/2004. Témaszám: 695 Vizsgálat-azonosító szám: V0125 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Hudik Zoltán számvevő igazgatóhelyettes Az ellenőrzést végezték: Tóth Bálint számvevő tanácsos, főtanácsadó dr. Pataki Magdolna számvevő tanácsos, tanácsadó Vásárhelyi Zoltán számvevő tanácsos Trenovszki István számvevő tanácsos, főtanácsadó Balkay Attila számvevő tanácsos Mátyási József számvevő dr. Király László számvevő tanácsos, tanácsadó Domonkosné Kurilla Edit számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésében és gazdálkodásában a haderő-fejlesztési célok érvényesülésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről sorszáma [313] Jelentés a Magyar Honvédségnél a repülőcsapatok működésének [9821] pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének [0017] ellenőrzéséről (2000.) Jelentés a NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) keretében Magyarországon megvalósuló fejlesztések ellenőrzéséről [0217] A katonai védelmi beruházások ellenőrzéséről [0333] Jelentés a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés a központi költségvetés zárszámadásának ellenőrzéséről (évente) [0424] [0024] [0126] [0232] [0329] Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A védelmi beszerzések szabályozottsága, megalapozottsága a haderőátalakítás folyamatában Az átalakítási koncepciók alakulása, a fejlesztések forrásfüggő ütemezése A beszerzéseket megalapozó képességtervek stabilitása, a forrástervezés biztonsága A Tárca Védelmi Tervező Rendszer fejlesztése A közbeszerzési rendszer szabályozottsága A beszerzések tervezésében, megvalósításában, felügyeletében résztvevő HM-MH szervek feladatellátása A feladatok és hatáskörök megosztása, az együttműködés rendszere A beszerzések előkészítéséért, megvalósításáért felelős szervek működési feltételei A HM tulajdonú gazdasági társaságok szerepe a honvédségi igények teljesítésében A szabályszerűségi, gazdaságossági szempontok érvényesülése Mentesítéssel végrehajtott beszerzések sajátosságai A beszerzések felügyelete, ellenőrzése 72 Melléklet: Honvédelmi miniszter észrevétele 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék Besz. ut. 53/2001. (HK. 14.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és intézményei, valamint a Magyar Honvédség beszerzéseinek eljárási rendjéről Beszerzési Hivatal HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal BMP lövész páncélos BTR páncélozott szállító harcjármű CAX számítógéppel támogatott parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat DCI Washingtoni Védelmi Képességi Kezdeményezés (Defence Capability Initiative) DPQ Védelmi Tervezési Kérdőív (Defence Planning Questionnaire) EU Európai Unió FG haderő fejlesztési célok (Force Goals) FP haderőfejlesztési javaslatok 2002 (Force Proposal 2002) GDP bruttó hazai termék (Gross Domestic Product) HK Honvédelmi Közlöny HM Honvédelmi Minisztérium HM BH HM Beszerzési Hivatal HM BBBH HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal HM GTH HM Gazdasági Tervező Hivatal HM HBFF HM Haditechnikai Beszerzési és Fejlesztési Főigazgató HM HFBF HM Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzési Főosztály HM HVK Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar HM HVK Ht Csf-ség HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség HM HVKF Honvédelmi Minisztérium Honvéd vezérkari főnök HM KÁT Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkár HM KPSZH HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal HM KVEH Honvédelmi Minisztérium Költségvetési Ellenőrzési Hivatal HM KVF HM Közgazdasági és Vagyonfelügyeleti Főosztály HM LHFFF HM Logisztikai és Haditechnikai Fejlesztési Felügyeleti Főosztály HM SzMSz HM Szervezeti és Működési Szabályzat HM TH HM Technológiai Hivatal HM TPSZI HM Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság HM VGHÁT HM védelemgazdasági helyettes államtitkár HVK Honvéd Vezérkar HVK Hdm Csf-ség HVK Hadműveleti Csoportfőnökség HVK Hdm és Kik HVK Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség Csf-ség HVK LCSF Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség 3

6 HVK LFCSF HVKF Hvt. Kbt. KDB KFOR Logisztikai Parancsnokság MH MH EVI MH HTEK MH HTPEK MH LEP MH ÖLD MH ÖLTP MH PCGTSZF-ség MH RMSZF MH VVTSZ MHGYDP MHPK NATO NBK, Kabinet NSIP OGY OGY HB OPEVAL PM STANAG SzMSz TACEVAL TPSZI TVTR VFIB VTR Honvéd Vezérkar Logisztikai Főcsoportfőnökség Honvéd vezérkari főnök a honvédelemről szóló évi CX. törvény a közbeszerzésekről szóló évi XL törvény Közbeszerzési Döntő Bizottság Koszovói Erő (Kosovo Force) MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Magyar Honvédség MH Egészségvédelmi Intézet MH Haditechnikai Ellátó Központ MH Hadtáp Ellátó Központ Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság MH Páncélos és Gépjármű Technikai Szolgálatfőnökség MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség MH Vegyivédelmi Technikai Szolgálatfőnökség MH Gyakorlatok Direktívája és Programja Magyar Honvédség Parancsnoka Észak-atlanti Szerződés Szervezete (Nord Atlantic Treaty Orgonization) Kormány Nemzetbiztonsági Kabinetje NATO Security Investment Programme (NATO Biztonsági Beruházási Program) Országgyűlés Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága alegység értékelő módszer (Operational Evaluation) Pénzügyminisztérium Szabványosítási egyezmény (Standardization Agreement) Szervezeti és Működési Szabályzat alegység felmérő és értékelő program (Tactical Evaluation) Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Tárca Védelmi Tervező Rendszer Védelmi Felülvizsgálatot Irányító Bizottság Védelmi Tervező Rendszer 4

7 JELENTÉS a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A közbeszerzésekről szóló, november l-jén hatályba lépett törvény (Kbt.) megalkotásának alapvető célja volt - az árubeszerzések, a szolgáltatásmegrendelések és a beruházások terén - a széles körű nyilvánosságnak, a piaci verseny tisztaságának, az ajánlattevők esélyegyenlőségének, illetve a nemzeti elbánás alapelvének a biztosítása és nem utolsó sorban az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése. Ezen célok érvényesülése várható el a védelmi beszerzéseknél is, azzal a kiegészítéssel, hogy e beszerzések egy részére - a Kbt évi módosítását követően - speciális szabályok vonatkoztak. A Kbt. felhatalmazása alapján született meg az egyes beszerzések nemzetbiztonsági és titokvédelmi okok miatti sajátos szabályairól szóló 151/1999. (X. 22.) Korm. rendelet, valamint a haditechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 152/1999. (X. 22.) Korm. rendelet. A honvédelmi miniszter a honvédelemről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján szabályozta a közbeszerzések - Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetén belüli - eljárási rendjét, az ellenőrzött időszakban hatályos 53/2001. (HK 14.) HM utasítással. Ebben meghatározta az egyes beszerzési kategóriák (központi beszerzés, központosított közbeszerzés, szabadkézi vétellel történő beszerzés) tárca szintű sajátosságait, a beszerzések tárgyköreit (haditechnikai eszközök és szolgáltatások, hadfelszerelési cikkek és anyagok beszerzése, infrastrukturális fejlesztések és az elhelyezési ellátás biztosítását szolgáló beszerzések), továbbá a beszerzésekben érintett (a felső szintű irányító és gazdálkodó, anyagnemfelelős és központi ellátó) szervek hatáskörét, feladatait, valamint beszerzési kategóriánként az eljárások rendjét. Magyarország EU taggá válására tekintettel folyó jogharmonizáció keretében a Kbt. előírásait május 1-jei hatályba lépéssel - új törvény létrehozása formájában (2003. évi CXXIX. tv.) - módosították, valamint az alacsonyabb szintű jogszabályokat - az újraszabályozási kötelezettség előírásával - egyidejűleg hatálytalanították. A honvédelmi tárcánál a haderő-átalakítás több fordulatos menetében, a ben elrendelt védelmi képesség felülvizsgálatot követő munka keretében elkészült a haderő fejlesztésének tízéves terve, amelyet elfogadva a Parlament újabb döntést hozott a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól (14/2004. (III. 24.) OGY határozat). A védelmi felülvizsgálat tapasztalataira alapozva határozták meg a NATO tagsággal együtt járó kötelezettségekkel szinkronizáló képességeket, ezekhez hozzárendelve a haderőfejlesztésben (és kapcsolódóan a technikai felszerelés, az infrastruktúra és a kiképzés területén) indokoltnak tartott változtatásokat. 5

8 BEVEZETÉS Mindezek együttesen azt jelentették, hogy az ellenőrzött időszakban a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere módosuló szabályozási környezetben és átalakuló szervezeti feltételek között működött. A tárca beszerző szervezetei évben 52 Mrd Ft, évben 180,7 Mrd Ft nettó értékben folytattak közbeszerzést, melyekből a központi beszerző szerv évben 176 eljárás keretében 35,3 Mrd Ft, míg évben 306 eljárás keretében 160,1 Mrd Ft értékű beszerzést bonyolított le. Az Állami Számvevőszék a közbeszerzési szabályok érvényesülését a központi költségvetés fejezeteinél a Kbt. hatályba lépését követően először az 1997-ben lezárt ellenőrzés keretében értékelte. A költségvetés zárszámadásának éves ellenőrzései rendszeresen megfogalmaztak közbeszerzésekkel összefüggő kérdéskört. A honvédelmi tárca számvevőszéki ellenőrzései visszatérően figyelemmel kísérték a haderő-átalakítás folyamatát (a HM fejezet évi átfogó ellenőrzése, a katonai védelmi beruházások 2003-ban, valamint legutóbb a Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok működtetésére fordított pénzeszközök hasznosulásának 2004-ben lezárt teljesítményellenőrzése). A védelmi beruházások teljesítményellenőrzése a katonai infrastrukturális beruházásokat érintő közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan is tett javaslatokat, ugyanakkor a haditechnikai és hadfelszerelési eszköz-, illetve szolgáltatás beszerzésekre irányuló teljesítményellenőrzést első alkalommal végeztünk a tárcánál. A közbeszerzések döntő részét finanszírozó előirányzatokat nem a minisztérium, hanem a felügyelete alá tartozó különböző intézmények kezelték. Az Áht., valamint a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint a fejezet felügyeletét ellátó szerv feladata többek között a fejezethez tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói megbízhatóságának minősítése. Az ilyen ellenőrzéseket - melyek kiterjednek a beszerzések szabályszerűségére is - a fejezeteknek azonban csak 2010-ig kell teljes körűvé tenniük. A honvédelmi tárca a felügyelete alá tartozó 71 költségvetési szervéből tervezett ütemezésének megfelelően - 11 költségvetési szervénél auditálta a beszámolót. A közbeszerzések döntő részét finanszírozó intézmények azonban nem tartoztak ebbe a körbe, ebből következően a közbeszerzések szabályszerűségéről az Állami Számvevőszék nem rendelkezett, illetve a teljesítményellenőrzéssel áttekintett beszerzések kivételével nem rendelkezik információkkal. A teljesítményellenőrzésünk végrehajtására az Áht. 120/A. (1) bekezdésében, valamint az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és (7) valamint a 17. (5) bekezdésben foglaltak adtak jogszabályi alapot. Az MH közbeszerzési rendszerének ellenőrzése keretében figyelemmel kísértük a korábban végzett számvevőszéki ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján hozott intézkedések végrehajtását. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetnél: a haderő-átalakítás menetében a közbeszerzési eljárási rend jogszabályi és tárcaszintű szabályozása, valamint a katonai logisztikai rendszer vezetési és együttműködési rendje megfelelő feltételeket biztosított-e a közbeszerzési alapelvek érvényesüléséhez, a Magyar Honvédség beszerzéseinek eredményességéhez; 6

9 BEVEZETÉS a katonai beszerzések tervezésében, megvalósításában, felügyeletében, illetve ellenőrzésében érintett minisztériumi és a Magyar Honvédség szervezetei, háttérintézmények (főosztályok, csoportfőnökségek, hivatalok, parancsnokságok, ellátó központok) feladatellátása, együttműködésük szervezettsége megfelelőnek minősíthető-e az igénytámasztás megalapozottsága és az igényteljesítés eredményességének megítélése szempontjából; a korábbi számvevőszéki ellenőrzések alkalmával - a haderő-átalakítással és a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben - tett javaslatok hogyan hasznosultak. A rendszerszemléletű megközelítéssel végzett teljesítményellenőrzés során arra kerestünk választ, hogy a honvédelmi tárca az irányítási, adminisztratív szabályozási és ellenőrzési rendszerein keresztül megfelelően képes-e befolyásolni a Magyar Honvédség közbeszerzéseinél a Kbt.-ben meghatározott célok, alapelvek érvényesítését. Másfelől a haditechnikai eszköz- és hadfelszerelés beszerzésekben (valamint a kapcsolódó szolgáltatás beszerzésekben) közreműködő HM és MH szervek, intézmények tevékenységeit az eredményesség szempontjából - a tevékenységeik szándékolt és tényleges hatásának viszonya alapján - értékeltük. A teljesítményellenőrzés fókuszában a közbeszerzési rendszer értékelése állt. Azt ellenőriztük, hogy a HM-MH közbeszerzési rendszerében adottak-e a feltételek a katonai beszerzések gazdaságos, illetve hatékony végrehajtásához. Ezen célnak alárendelve több szempont figyelembevételével választottuk ki a helyszínen ellenőrzött beszerzéseket, hogy lefedjük az eljárási típusokat, központi közbeszerző szervezetek tevékenységét, az általános és speciális eljárási szabályozások végrehajtási gyakorlatát, különös tekintettel a mentesítésekre. A helyszíni ellenőrzés a Honvédelmi Minisztérium és a szervezetébe integrált Honvéd Vezérkar szervezeteire, háttérintézményeire, azon belül kiemelt figyelemmel a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal központi beszerző tevékenységére és az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság és alárendeltjei közbeszerzésekben kifejtett tevékenységére terjedt ki. A közbeszerzések tárca szintű szabályozásának hatályosságára figyelemmel a teljesítményellenőrzés alapvetően a haderőfejlesztések célmeghatározásának, a katonai beszerzések tervezésének, megvalósításának évi (és 2004-re áthúzódó) folyamataira irányult. A következtetések megfogalmazásánál hangsúlyosabban a közelmúlt gazdasági-pénzügyi folyamatainak tapasztalatait vettük figyelembe, a helyszíni ellenőrzés befejezéséig figyelemmel kísértük a közbeszerzési rendszer korszerűsítési folyamatát. Ennek eredményességéhez a teljesítményellenőrzés e jelentésben összefoglalt megállapításaival, következtetéseivel és javaslataival kíván hozzájárulni. A végleges jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Juhász Ferenc miniszter úrnak, aki a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem tett. A javaslatainkat előremutatónak tartotta, figyelembe véve, hogy azok a lezárás alatt álló tárcaszintű szabályozást illetően egybeesnek a tárca szándékaival. Egyben jelezte, hogy a hatáskörében teendő intézkedésekről a törvényes határidőben tájékoztatást ad (Melléklet). 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A több mint egy évtizede átalakításban levő honvédség esetében a védelmi beszerzések eredményességére kiható elsődleges tényezőnek tekinthető a haderőfejlesztési koncepció időtállósága és az, hogy a szabályozási háttér megfelelő keretet nyújtott-e a megalapozott, gazdaságos beszerzések tervezéséhez, a közbeszerzési alapelveket érvényesítő végrehajtáshoz. A haderő-átalakításra vonatkozó rendelkezések a fejlesztések, korszerűsítések irányáról - a költségvetési realitások kellő figyelembevétele nélkül - rendelkeztek, a finanszírozhatóságot csak követelményként fogalmazták meg. A honvédség feladat- és eszközrendszerének meghatározásához, a feladatrendszerhez illeszkedő haderőstruktúra és képesség kialakításához az évi hosszú távú átalakítást meghatározó szabályozások is csak akkor képeztek volna megfelelő szakmai alapot, ha tervezhetően rendelkezésre állnak a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi források. Szinte törvényszerű volt, hogy a haderőreform korábban elhatározott - így az Országgyűlés évben hozott határozata alapján megkezdett - feladatainak végrehajtása is megrekedt. Az eltelt időszakban az alapvető problémát egyfelől a behatárolt forráslehetőségek jelentették. A honvédelmi tárca részére a GDP arányos költségvetési támogatás bevezetését követően vált kedvezőbbé a helyzet. (2000. évtől 2004-ig, a mintegy 83%-kal növekedett támogatásból biztosítottak forrást többek között a megkezdett egyedi fejlesztésekre - rádió beszerzésre, radarkorszerűsítésre.) Másfelől az átalakítás eredményességét hátráltató tényezőnek tudható be, hogy részben a szövetségi szerepvállalás részletes követelményeinek azonosítatlanságával összefüggésbe hozhatóan, nem fogalmazták meg teljes körűen és egyértelműen a magyar haderővel szembeni elvárásokat. Ez például legutóbb a Nemzeti Katonai Stratégia kiadásának ez év szeptember végére történt halasztásában nyilvánult meg, ami azzal jár együtt, hogy legkorábban a évi tervezéshez adhat támpontot a honvédelmi tárca tervező szervezetei számára. Tekintettel arra, hogy a hosszú és középtávú szervezeti átalakítást és haditechnikai fejlesztést a Nemzeti Katonai Stratégia alapozhatja meg, hiányában rövid időn belül jelentkeztek az átalakítási koncepció ismételt átgondolásának igényei. Ezek egyaránt érintették a katonai szervezetek elhelyezkedését, a korábban alkalmazásra tervezett eszközök körét és mennyiségét, azokban alkalmanként jelentős módosítást eredményezve. Így a finanszírozható haderőkép meghatározására 2002-ben indított védelmi felülvizsgálat döntéseivel megalapozott újabb országgyűlési határozat megváltoztatta az elképzeléseket. A következményeként kialakuló új haderőstruktúra egy sor korábban tervezett, majd végrehajtott eszközbeszerzést, építés-beruházást, felújítást tett oka-fogyottá (katonai szervezetek és telephelyek helyőrségi átcsoportosítása, lánctalpas páncélozott harcjármű kivonása stb.). A korábbi hosszútávú koncepciók a nemzeti és a vállalt szövetségesi feladatokhoz szükséges haditechnikai eszközkorszerűsítéseket, cseréket a tízéves tervidő- 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK szak végére határozták meg (aminek hátrányos következményeire a tárcánál végzett számvevőszéki ellenőrzések 1 már igyekeztek ráirányítani a figyelmet). A technikai fejlesztések ilyen ütemezése csak abból a szempontból értékelhető pozitívan, hogy ezzel elvileg csökken az utólag indokolatlannak, célszerűtlennek minősíthető beszerzések lehetősége. A honvédelmi törvény rendelkezései szerint az OGY határozza meg a honvédség főbb haditechnikai eszközeinek fejlesztését, az eszközök besorolására a törvény, valamint további jogszabályok részletes szabályozást nem tartalmaznak. Az országgyűlési határozatokban 1995-től jelentek meg egyes haditechnikai eszközökre, illetve általánosan meghatározott eszközcsoportra vonatkozó döntések (légvédelmi rakéta, légvédelem rádiólokációs felderítő-, információs és vezetési rendszer, harcászati repülő erők fejlesztése). Emellett a tárca hosszú távú tervei számoltak új, perspektivikusan tervezett, még nem rendszeresített eszközökkel (könnyű páncélozott gépjármű, vontatott löveg, könnyű és közepes aknavetők stb.) és a beszerzésükhöz szükséges ráfordításokkal, amelyre vonatkozóan országgyűlési döntés még nem született. A védelmi tervezésben még nem kiforrott a katonai szervezetek haderőfejlesztési törzskönyveinek alkalmazása a képesség-orientált katonai szervezetek kialakításához és a működtetésükhöz szükséges költségvetési erőforrások meghatározásához. Sem ez, sem a tárca tervező rendszere - a többszöri elhatározások ellenére - nem tudta támogatni a képesség alapon nyugvó erőforrás tervezést. (Ezzel összefüggésben a korábbi számvevőszéki ellenőrzések 2 szintén tettek utalásokat.) Mindaddig, amíg az átalakítás tíz évére tervezett feladatok költségvetési szempontból kiegyensúlyozatlanok, fennáll - a prognosztizált növekvő költségvetési forrás, a tartalékok figyelembevétele mellett is - a kitűzött feladatok halasztásának, esetleges ismételt változtatásának vagy elmaradásának kockázata (gépjármű program, könnyű páncélozott lövész jármű beszerzés). A közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény (Kbt.) évi módosítása tette lehetővé, hogy a Kormány rendeletben szabályozza a nemzetbiztonsági és titokvédelmi körbe tartozó eszközök, valamint a haditechnikai eszközök beszerzésének rendjét. Ezt követően vált teljessé a honvédelmi tárca közbeszerzéseinek jogszabályi háttere, megadva a lehetőséget a honvédség speciális működési-fejlesztési igényeinek és érdekeinek - közbeszerzésekben történő - érvényesítésére. A közbeszerzési terület - Magyarország EU tagságára tekintettel történt évi (2004. májusától hatályos) törvényi újra-szabályozása következtében a Kormány hatáskörébe utalt szabályozások is hatálytalanná váltak. Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések szabályairól szóló új kormányrendelet időben megjelent. Ugyanakkor a haditechni- 1 Lásd: az években készített - a honvédelmi tárcát érintő - számvevőszéki jelentések [9821], [0333], [0424] következtetései, javaslatai 2 Lásd: az években készített - a honvédelmi tárcát érintő - számvevőszéki jelentések [313], [0017], [0333] [0424] következtetései, javaslatai 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kai eszközök beszerzésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló új rendelkezések tárca szintű előkészítésének elhúzódása következtében ez a speciális terület átmenetileg szabályozatlan maradt. Sajátos gyakorlat alakult ki az olyan haditechnikai eszközbeszerzéseknél, amelyekre a Kormány Nemzetbiztonsági Kabinetje - az ide vonatkozó kormányrendelet felhatalmazása alapján - mentesítést adott. Az általánosság szintjén (titokvédelmi szempontok alapján, honvédelmi érdekből) szabták meg egy beszerzés kormányrendelet hatálya alóli kivonásának feltételét. A tárca közbeszerzéseit szabályozó miniszteri utasítás sem adott bővebb eligazítást a mentességi kérelmek indoklásához, illetve a követendő eljárás részleteiről. A mentességet úgy értelmezték a tárcánál, hogy sem a kormányrendeletekben meghatározott, sem más közbeszerzési eljárási rendet nem kell követniük. E szemléletben végrehajtott beszerzéseknél például nem érvényesülhetett maradéktalanul az ajánlattevők esélyegyenlőségének alapelve, következmény nélkül elmaradhatott a pályázási feltételek számonkérése, a közbeszerzési eljárás hiányában jogorvoslatra sem nyílt lehetőség. Az általános jogértelmezést figyelembe véve a Kormány Nemzetbiztonsági Kabinetje által adott felmentés a haditechnikai eszközbeszerzéseket szabályozó rendelet alkalmazására és nem a magasabb szintű jogforrásban szabályozott közbeszerzési eljárás alóli mentességre vonatkozhat (a jogszabályi hierarchiának megfelelően alacsonyabb szintű szabályozás nem lehet ellentétes a magasabb jogszabállyal). Természetesen indokolt lehet egyes beszerzések teljes kivonása a jogszabályokban rögzített közbeszerzési eljárások alól és erre a Kormány is kaphat felhatalmazást, de a haditechnikai eszközbeszerzések szabályozására vonatkozó törvényi felhatalmazásból a Kormány Nemzetbiztonsági Kabinet ez irányú jogosítványa automatikusan nem következik. A haditechnikai eszközbeszerzésekre vonatkozó kormányrendelet újbóli szabályozása adott lehetőséget a közbeszerzési eljárások alóli mentesítés megfelelő szinthez rendelésének átgondolására, a Kormány Nemzetbiztonsági Kabinet által is indokoltnak tartott felmentés esetén alkalmazandó részletes eljárási szabályok meghatározására. (Az új kormányrendelet szerint a kormány kabinet előzetes állásfoglalása alapján a mentesítésről a Kormány dönt, továbbá ilyen döntés esetén a szerződések megkötésénél a Ptk. előírásait szükséges betartani. Ezzel csak a közbeszerzési eljárások teljes mellőzésére irányuló szándék vált pontosabbá.) A tárca gazdasági társaságainak egy része olyan speciális (főleg hadiipari) szolgáltatásokat nyújt a tárca számára, melyeket más piaci szereplők nem biztosítanak, továbbá az ilyen szolgáltatások kereslete igen szűk körre korlátozódik. Az életképesség fenntartásához a gazdasági társaságoknak szüksége volt/van a honvédségi megrendelésekre, a tárcának érdeke fűződik ezeknek a hadiipari kapacitásoknak a fenntartásához (amelyek a minősített időszakban kapnak megerősített funkciót). Az egymásra utaltság következményeként volt arra példa, hogy a tárca gazdasági társaságai - a közbeszerzési alapelvek érvényesítésével nem összeegyeztethető módon (a biztonság és a közvetlen ráhatás lehetőségét tartva elsődleges 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK szempontnak) - olyan esetekben is előnyt élveztek, amikor a piac más szereplőinek kizárása nem volt indokolt (pl. MH objektumok őrzés-védelmével, pristinai bázis építési és karbantartási munkáival kapcsolatosan). A közbeszerzési eljárások - ilyen jellegű tárcaérdekek érvényesüléséhez történt - megkerülése nem minősül szabályos megoldásnak, azzal együtt, hogy a jogorvoslati határidő leteltével már nem szankcionálható. A HM fejezetnél az erőforrásokkal való gazdálkodás - kormányrendeletben rögzített sajátosságoknak megfelelően - központi és intézményi szinten történik, valamint az intézményi gazdálkodás egyes folyamatai (vagy részfolyamatai) is centralizáltan, központosított ellátás keretében valósulnak meg. A központi gazdálkodás keretébe tartozóan végzik a központi beszerzések közbeszerzési feladatait, valamint a haditechnikai fejlesztést, beruházásokat, felújításokat, nagyjavításokat, rendszerbeállításokat. A honvédelmi szervezetek részére a feladataik végrehajtásához szükséges technikai eszközöket, meghatározott készleteket, szolgáltatásokat és létesítményeket a központi ellátó szervek - a logisztikai ellátás keretében - térítésmentesen, természetben biztosítják. A csapatok (katonai szervezetek) az eszközök és anyagok közül azokhoz, amelyeket csak a fegyveres szervek használnak (pl. fegyver, harckocsi, repülőgép stb.), vagy a nemzetgazdaságban is használatosak, de beszerzésük korlátozott, illetve beszerzésük nagy tételekben gazdaságosabb, a központi beszerzést 3 követően, természetbeni ellátás formájában jutnak. A honvédelmi tárcánál a közbeszerzési jogszabályok alapján kialakított többszintű szabályozás (miniszteri utasítás, vezérkarfőnöki intézkedés stb.) nehezen áttekinthető, előfordulnak átfedések, párhuzamosságok. A közbeszerzés végrehajtásához egyes részletes szabályozások kiadásának szükségességét már ban megfogalmazták - ami segíthette volna a végrehajtó szervezetek beszerzési tevékenységét -, azonban azok kiadása nem realizálódott. A HM-MH közbeszerzési tevékenységeinek rendszere a haderőreformmal összefüggésben maga is változásokon ment keresztül októberében a korábbi szabályozókat miniszteri utasítással egységes szerkezetbe foglalták, meghatározva a közbeszerzési eljárások megindításának és az eljárással kapcsolatos döntések meghozatalának rendjét, ami a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések és az előzetes engedélyeztetés centralizálását vonta maga után. A rendszer 2004-től tervezett módosításait már a 2002-ben elrendelt védelmi felülvizsgálat tapasztalatai is motiválták. Az átstrukturált honvédségi szerveknél - a beszerzési feladatokkal összefüggésben - új szervezeti elemek jelentek meg, így például létrehozták a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatalt (továbbiakban: Beszerzési Hivatal). Jelentősen csökkent a felsőszintű gazdálkodó szervek és az alájuk rendelt központi ellátó szervek létszáma. Ennek következtében a beszerzési tevékenység súlypontja a központi ellátó szervektől a központi közbeszerzéseket elsősorban, az import- 3 Központi beszerzés: a fejezeti kezelésű előirányzat, valamint a felsőszintű gazdálkodó szerv hatáskörébe tartozó előirányzat terhére végrehajtott tárgyi eszköz, készlet, anyag, ipari javítás és szolgáltatás beszerzése, mind hazai, mind külföldi viszonylatban. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK beszerzéseket kizárólagosan végző Beszerzési Hivatal felé tolódott el. Központi beszerzések lebonyolítására a központi ellátó szervek is jogosultak. A központosított ellátás legnagyobb részét kitevő logisztikai támogatást az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (továbbiakban: Logisztikai Parancsnokság) anyagnem-felelős szolgálati ágai és az alárendeltségükbe tartozó ellátó központok biztosítják. A központilag nem biztosított, az anyagi technikai, logisztikai szolgálatok működéséhez szükséges - a nemzetgazdaságból az adott csapat (katonai szervezet) környezetében beszerezhető és a felsőszintű gazdálkodó szervek által saját hatáskörbe ki nem emelt - eszközök és anyagok (illetve szolgáltatások) a csapatköltségvetés előirányzatainak a terhére, ún. csapat-beszerzés keretében jutnak a felhasználókhoz. A közbeszerzésekben érintett szervezetek feladat-, hatásköri, és együttműködési rendszerének áttekintése több olyan jelenséget hozott felszínre, melyek korrekciója szabályosabbá, célszerűbbé és nem utolsó sorban gazdaságosabbá teheti a tárca beszerzéseit. A Beszerzési Hivatal alaprendeltetése szerint, mind hazai, mind külföldi viszonylatban biztosítja a beszerzési eljárások megindítását, lefolytatását, szerződések megkötését és azok teljesítésének felügyeletét, az ezekhez kapcsolódó marketing és kontrolling jellegű feladatok szervezésével és végrehajtásával együtt. A hivatali szervezet alapító okiratának átmeneti ellentmondásosságát a minisztérium SzMSz-ével a évi módosítás feloldotta, ugyanakkor a hivatal közvetlen szakmai kontrollja továbbra sem tisztázott. Azon túl, hogy az alapító okirat hangsúlyozta a jogkövető feladatellátást, ennek gyakorlati érvényesítését nem támogatták a szabálykövető magatartást ösztönző belső rendelkezések. Továbbá a hivatali vezetésnek - az általános felelősségi szabályozások mellett - nem volt adekvát eszköze a saját vagy más szervezet (a közbeszerzési eljárásban szakértő, bizottsági tagként részt vevő) munkatársainak szankcionálására jogszerűtlen, szabálytalan feladatellátás esetén. A beszerzések eredményes és szabályos lebonyolításához a Beszerzési Hivatal számára biztosított hatáskör nem bizonyult elegendőnek az olyan esetekben, amikor a megbízók - előírás hiányában - nem kérték ki a Beszerzési Hivatal véleményét az eljárás típusának megjelöléséhez, illetve a meghívandó ajánlattevők meghatározásához. A probléma megoldása irányába tett lépés volt a vonatkozó utasítás évi módosítása (ettől kezdve az engedélyezési kérelmeket és az eljárások lezárására vonatkozó javaslatokat a hivatal vezetője útján kell felterjeszteni), a hivatali hatáskört viszont ennek szellemében még nem módosították. A beszerzések engedélyezésére és a nyertes ajánlattevőkre vonatkozó döntési jogköröket az államháztartás költségvetési felelősségi viszonyaival összhangban és célszerűen határozták meg, ami nem mondható teljesnek a szakmai felelősség viszonylatában, mivel a beszerzési folyamatban a legfelsőbb katonaszakmai képviseletet nem nevesítették. Elsősorban a haditechnikai beszerzések folyamatában indokolt a Honvéd Vezérkar hadműveleti és haderő-tervezési szakembereinek szakértői közreműködése, tekintettel az e téren a tárca előtt álló fejlesztési feladatokra. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Megállapítható volt még, hogy a szabályozásokkal nem fedték le a beszerzési folyamat összes tevékenységét (tejesítés igazolások és a pénzügyi teljesítés feltételeinek pontos behatárolása terén), valamint a szervezeti változásokat nem követte minden esetben a szabályozások korrekciója (a Honvéd Vezérkar átszervezését követően a jogutód Logisztikai Parancsnokság a számára előírt beszerzési keretszabályokat nem alkotta meg, aminek hiánya elsősorban az ellátó központoknál okozott szabályozatlan feladatellátást). A Logisztikai Parancsnokság felsőszintű költségvetési gazdálkodó szervként irányítja a beszerzéseket tervező és a beszerzési eljárások indítását kezdeményező anyagnem-felelős szolgálati ágak gazdálkodását. A gazdálkodási (költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési) jogkörök meghatározása nem volt következetes, mivel a költségvetési előirányzatokat az ellátó központok részére hagyták jóvá, de a gyakorlatban az előirányzatok tervezését és a velük való gazdálkodást a szolgálati ágak magukhoz vonták. Így a részben önállóan gazdálkodó ellátó központok jogköre lényegében a kötelezettségvállalások teljesítésére korlátozódott. Ezen a téren a szabályozás még nem vált teljes körűvé, emiatt az áttételes, többszereplős teljesítésigazolás kialakult gyakorlatára nem a jól szervezett ügymenet volt jellemző. A beszerzési eljárásokban érintett szervek együttműködésével kapcsolatos hiányosságok a beszerzési folyamatok tervezésénél, a piaci információk gyűjtésével összefüggésben és a beszerzési adatok áramlása, szolgáltatása terén merültek fel. A közbeszerzések 2001-től előírt éves finanszírozási terve a tervkészítőktől nem jutott el a központi beszerző szervezethez, hogy a beszerzések lebonyolításának ütemezését segítse, a többségükben kiszámíthatatlanul érkező igények nem tették lehetővé a tervszerű marketing tevékenységet sem. Az előírások a piaci információk gyűjtését, elemzését a Beszerzési Hivatalhoz rendelték, ezzel szemben szélesedő gyakorlattá vált, hogy a beszerzések igénytámasztói jelölték meg a számításba vehető ajánlattevőket. A különböző szervezetek azonos beszerzési igényeinek összesítése tárca szinten nem megoldott, az ennek következtében előforduló párhuzamos eljárások egyfelől növelték a munkaráfordításokat, másfelől nem tették lehetővé a nagy tételű beszerzésekben rejlő árkedvezmények lehető legjobb kihasználását év közepétől szűkítették a közbeszerzések indítására jogosultak körét, ezzel növelve a központi beszerző szervezet leterheltségét, de nem pótolva a megfelelő információs és kommunikációs rendszer hiányát. A beszerzések bruttó költségkihatását - a szükséges információk hiányára viszszavezethetően - az engedélykérelmek összeállításában illetékes (anyagnemfelelős) szervek meglehetős pontatlansággal határozták meg. Ezzel összefüggésben megállapítható volt az eljárások lebonyolítását lassító tényezők szerepe, mint pl. az igénytámasztó, megrendelő szervek kellően át nem gondolt beszerzési igényei, a pontosan és időben meg nem határozott műszaki paraméterek, az ajánlati dokumentáció elkészítéséhez szükséges adatok késedelmes szolgáltatása. A tárca a Beszerzési Hivatal működési feltételeit elsősorban a feladatarányos létszám tekintetében nem tudta biztosítani. A hivatali szervezetben a tényleges beszerzési feladatokat ellátó Igazgatóság a évhez képest az ér- 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tékükben megötszöröződött, számukban megnégyszereződött beszerzéseket még 2003 közepén is változatlan létszámmal bonyolította, ami fokozott munkaintenzitást követelve a hibalehetőségeket növelte, illetve kisebb-nagyobb szabálytalansággal járó kényszermegoldásokat eredményezett. A hivatal létszámgondok megoldására tett javaslatát elfogadva a tárca 2004 közepén 25 fős létszámnövelést engedélyezett. A Logisztikai Parancsnokság és közvetlen alárendeltjei (14 alárendelt katonai szervezet) megalakulása óta megvalósították a korábban elkülönülten tevékenykedő szakágak szervezeti integrációját. A szervezeti integrációt azonban - a beszerzések tekintetében - még nem követte az eljárások és munkafolyamatok integrációja. (A helyszíni ellenőrzés befejezésének időszakában kezdték meg a logisztikai szervezet átvilágítását és létszámának racionalizálását.) A közbeszerzési rendszer működésének megítéléséhez áttekintett beszerzési folyamatok értékelése során szerzett tapasztalatok mind a szabályszerűség, mind az eredményesség szempontjainak fokozottabb betartására hívják fel a figyelmet. A tárca, amikor a haditechnikai eszközök beszerzését a hatályos közbeszerzési előírások szerint nem látta megoldhatónak, illetve különböző megfontolásokra hivatkozva élni tudott a kormányrendeletben rögzített mentesítési lehetőséggel, egyedi eljárási gyakorlatot folytatott. Az indokok között egyaránt szerepeltek objektív és szubjektív tényezők is, mint a kormányzati döntéshozatal igénye (harcászati repülőgép beszerzésénél), közvetítőn keresztül érkezett konkrét ajánlat hasznosítása (AN-26 szállító repülőgép beszerzésnél), nem kívántak vagy nem tudtak ellentételezést előírni (MiG-29 alkatrész- és javítás szolgáltatás beszerzésnél), nem volt elérhető az ajánlattevő indulása magyar közbeszerzési eljárásban (Bundeswehr által felajánlott gépjárművek beszerzésekor), és a példák még tovább sorolhatók. A felmentést adó Kabinet felelőssége volt, hogy menynyiben megalapozott előterjesztést fogadott el. A mentességet élvező eljárások bonyolítása ettől kezdve nem szabályozott eljárási rend szerint alakult, hanem rendkívül eltérő képet mutatott. A példaként kiemelt eljárások utólagos értékelése szemlélteti, hogy mennyire sokszínű következménnyel járt a közbeszerzési előírások részbeni vagy teljes figyelmen kívül hagyása. A harcászati repülőgép beszerzésénél a szóba jöhető ajánlattevők megtehették az ajánlataikat, viszont az elbírálásban a tárca előterjesztését tárgyaló kabinetülésen hozott kormányzati döntés volt a mérvadó. A szállító repülőgép beszerzésnél más ajánlatok hiányában pontosan nem tudható, hogy volt-e kedvezőbb ajánlat. A MiG-29 repülőgépek rendszerben tartása körüli bizonytalanság, a szakanyag ellátás, a javítások tervezésének hiányosságai, közreműködő cég körüli tisztázatlan helyzet mind szerepet játszott a kapcsolódó beszerzések problématerhes kivitelezésében, aminek keretében egy javításnál például szerződés nélküli munkavégzést követően, peren kívüli megállapodás keretében történt a kifizetés. Más mentesített eljárásoknál is tapasztalható volt olyan eljárási elemek (fizetőképesség, műszaki alkalmasság bizonyítása, tevékenységi engedélyek bekérése stb.) elmaradása, amelyek kifejezetten a beszerző érdekeit hivatottak védeni. 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK (Hasonló esetek megelőzése érdekében a tárca ellenőrzési hivatala őszén tervezi a repülőműszaki szolgálati ág átfogó ellenőrzését.) A közbeszerzési eljárások alól nem mentesített beszerzéseket általában a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően végezték, ugyanakkor a paragrafusok pontatlan értelmezése olykor nem az előírásoknak megfelelő eljárás alkalmazásához vezetett (pl. központi üzemanyagraktár technológiai rendszerének korszerűsítése, szolnoki technikai kiszolgáló állomás berendezéseinek beszerzése, MRL 5 radarok szervízelése). A nem kellően átgondolt beszerzési igények, pontatlan műszaki paraméterek megadása (pl. tejtermék beszerzésnél, HM objektumok felújításánál), illetve a megbízók által történt helytelen eljárás típus megjelölés (pl. forgódaru felépítményű összkerékhajtású gépkocsi beszerzésénél) az eljárások elhúzódását okozták. A rendkívül sürgőssé váló beszerzések esetében a költségtényezők másodlagos szerepet kaptak (pl. a 2002-ben kezdeményezett konzerv beszerzéshez kapcsolódó minőség vizsgálat, ezüst-cink akkumulátorok beszerzése), illetve monopolhelyzetben lévő ajánlattevőkkel szemben korlátozottan érvényesülhettek a gazdaságossági szempontok (MI-17, MI-8, 4 db KSZA2 javításoknál). Az előírásoktól eltérő közbeszerzések miatt - a Közbeszerzési Tanács éves beszámoló adatainak figyelembevételével ban összesen 9 esetben marasztalták el a honvédelmi tárcát, illetve bírságot szabtak ki. Az országos és a tárcára vonatkozó jogorvoslati adatok összevetése a tárcabeszerzések átlagostól nagyobb arányú szabályosságára engedett következtetni (ennél kedvezőtlenebb képet mutatna a beszerzések összesítő értékelése, ami a közbeszerzési eljárások alól mentesített beszerzésekre is kiterjed, mivel ezeknél a jogorvoslati eljárások kezdeményezésére eleve nem nyílt lehetőség). A közbeszerzési értékhatárt el nem érő szabadkézi vétellel történő beszerzések szabályozása elvileg kizárta a közbeszerzési előírások megkerülésének - részekre bontás útján elérhető - lehetőségét. Ennek ellenére részekre bontott közbeszerzéseket a tárca belső ellenőrzései is feltártak. A megkötött szerződések teljesítési igazolásával kapcsolatos feladatot a beszerzési utasítás - az általánosság szintjén szabályozva - a Beszerzési Hivatal részére határozott meg. Eszerint a szerződések teljesítése nyomán beérkező anyagok és szolgáltatások átvételét igazoló okmányok alapján a költségviselő felé kell kezdeményezni a teljesített szerződések ellenértékének kifizetését, ehhez biztosítva a szükséges bizonylatokat és okmányokat. A valóságban ez a folyamat bonyolultabb, melynek részleteit a konkrét szerződések egyedileg tartalmazták. Általában a szerződés műszaki tartalmát és a fizikai teljesítést más szervezet (HM Technológiai Hivatal, illetve az ellátó központ) igazolta, míg a kifizetést a költségviselő végezte, aminek pénzügyi szabályszerűségét az illetékes pénzügyi szolgálat (TPSZI) igazolta. Az adott szabályozás mellett a Logisztikai Parancsnokság alá tartozó, teljesítésigazolásban érdemi funkciót betöltő anyagnem-felelős szolgálatfőnökségek és ellátó központok a tevékenységüket csak a szokásjog alapján végezték. Az ilyen sokszereplős folyamat általában megfelel a korszerű több szem elvének, továbbá az ellenőrzött eljárásoknál a bonyolultságával együtt biztosította a valós 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK teljesítmény-elszámolást, azonban nem csak a szabályozás elmaradása hiányzott, hanem az ügyviteli folyamatok célszerű megszervezése is. A tárca közbeszerzési rendszerének szabályozása alapvetően az igénytámasztástól a beszerzés megvalósításáig tartó folyamatot ölelte át, értelemszerűen a jogszabályi előírásokhoz történő igazodásra koncentrálva. A gazdálkodás egészére kiterjedő belső rendelkezésekből kiolvasható, hogy a honvédelmi tárca a gazdaságossági követelmények érvényesülését általánosságban valamennyi gazdálkodó szerve tekintetében lényegesnek tartja, de konkrét kritériumokat nem határoztak meg. Így a gazdaságossági szempontok érvényesülése érdekében eredményességi elven alapuló követelményt - szervezetre vagy tevékenységi területre meghatározottan - a közbeszerzéseknél sem írtak elő. A gazdaságosság általános elvárásának teljesítése, nem teljesítése nehezen kérhető számon, de ilyen számonkérésre (eredményesség, gazdaságosság, hatékonyság értékelésére) nem volt példa. A haditechnikai beszerzéseknél a gazdaságosságra kiható közbeszerzési alapelvek érvényesítésének (legalacsonyabb ár, összességében legkedvezőbb ajánlat elérésének) - egy viszonylag szűkebb ajánlattevői piacon - objektíven kisebbek az esélyei, amit a tárgyalások alkalmával elért (olykor meglehetősen szerény) árengedmények tükröztek. A tárgyalásos eljárásoknál a Beszerzési Hivatal minden esetben kezdeményezett árcsökkentést, de ennek eredményességét korlátozni tudta például az ajánlattevő monopolhelyzete. A beszerzési folyamatokba árszakértőt nem vontak be, akinek alkalmazása különösen a gyakran választott tárgyalásos eljárásoknál már az ajánlati felhívás készítésekor hasznosulhatott volna olyan követelmények megfogalmazása révén, amelyek elősegítik a tárgyalás menetében az érveléseket, majd az ajánlatértékeléseket. A közbeszerzések tervezési és indítási hatáskörével rendelkező szervek költségvetésének végleges jóváhagyása előtti időszakban (rendszeresen az adott év májusáig) engedélyhez kötött az előirányzatok felhasználása, amivel az előre nem látható költségvetési megszorításokra is tekintettel, túlzott óvatossággal csak a legszükségesebb beszerzések indítása esetében éltek. Ezzel hozható összefüggésbe a beszerzések indításának év eleji visszafogottsága és következményeként - az év vége közeledtével az időarányosnál magasabb maradvány és az elvonás elkerülése érdekében - a beszerzések minden áron való erőltetése. Az év végére torlódott beszerzések amellett, hogy túlterhelést okoztak a beszerző szervezetnél, együtt jártak alacsonyabb színvonalú műszaki előkészítéssel és gyors szerződéskötésre ösztönző hatásaként a nem feltétlenül indokolt eljárási módok választásával, háttérbe szorítva a gazdaságosság szempontjait. Az államháztartási körben az ilyen helyzetek kialakulása nem ismeretlen, viszont megalapozottabb tervezéssel és a szabályozás adta lehetőségek optimálisabb kihasználásával a jelenség negatív hatásai elkerülhetők. A tárcánál nem állt rendelkezésre olyan megbízható, ellenőrzött összesítés, mely az ellenőrzött időszakra vonatkozóan összevethető módon, azonos tartalommal, megfelelő részletezettséggel mutatná be a közbeszerzési eljárások és a szabadkézi vétellel történt beszerzések adatait, szervezet szerinti bontásban. A végrehajtott közbeszerzések fejezeti szintű éves összesítéséhez meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek a szervezetek nem teljes körűen tettek eleget, 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a kimutatások nem az előírt formában, nem ellenőrzött adattartalommal készültek, de a mulasztások pótlása, a hibás teljesítések korrigálása is elmaradt. A honvédelmi tárca ellenőrzési rendszerében a költségvetési, szakmai és parancsnoki, felügyeleti ellenőrzések HM rendelet, miniszteri utasítások, valamint az alsóbb szintű rendelkezések útján szabályozottak voltak. A költségvetési ellenőrzések végrehajtását - a típusuknak (átfogó, pénzügyi szabályszerűségi stb.) megfelelően - az érintett szervekre (központi anyagnemfelelős gazdálkodókra, HM és MH intézményekre, pénzügyi-számviteli szervekre) kidolgozott program minták segítették, amelyek egyben módszertani útmutatást is adtak a beszerzések ellenőrzéséhez. A tárca költségvetési ellenőrzései alapvetően a beszerzések szabályszerűségét vizsgálták. A teljesítményellenőrzés módszerével történő értékelést a közelmúltban kezdték alkalmazni, de a beszerzéseket - a évben kezdett még folyamatban lévő ellenőrzések kivételével - a haderő-átalakítási folyamathoz való illeszkedés szempontjából még nem értékelték. A beszerzésekre irányuló ellenőrzések látókörébe ez ideig nem kerültek azok a beszerzések sem, melyeket a Kormány Nemzetbiztonsági Kabinetjének felmentése alapján végeztek, így nem alakulhatott ki objektív kép azok szabályszerűségéről, célszerűségéről, hasznosulásáról. (Ilyen célú ellenőrzést az ellenőrzésünk tapasztalataira alapozva a soron következő ellenőrzési terv összeállításánál vesznek számításba.) A fejezeti és az intézményi költségvetési gazdálkodás pénzügyi-számviteli teendőinek ellátásában illetékes hivatali szervezet pénzügyi-számviteli szakellenőrzési funkcióval is rendelkezett, amire tekintettel a években a fejezeti ellenőrző szervezet költségvetési átfogó ellenőrzéseibe történt bevonással, valamint a szakterületén az intézményi hatáskörű beszerzésekre is kiterjedően végzett ún. elöljárói átfogó felügyeleti és belső szakellenőrzéseket. Ezzel együtt a központi és területi szervezetei ellenjegyzési funkciója kapcsolódik közvetlenül a közbeszerzési eljárásokhoz. Az ellenjegyzések kialakított rendje alkalmas a beszerzési folyamatok megfigyelésére, követésére, ezáltal egyes hibák megelőzésére. Ugyanakkor a saját értékelésük szerint is - a rendszer monitoring elemei ellenére - a hiányosságok egy részét (részekre bontás, a szabadkézi vételnél az előírt számú ajánlatkérés elmulasztása, utólagos ellenjegyzés) csak az utólag végrehajtott ellenőrzésekkel képesek feltárni. A honvédelmi tárca ellenőrzési rendszere 2003-ban erősödött - a miniszter felügyeleti és ellenőrzési jogköréből adódó feladatok tervezésével, szervezésével, a tárcaszintű ellenőrzési feladatok kidolgozásával, illetve azok végrehajtásának koordinálásával megbízott - új minisztériumi ellenőrző szervezet létrehozásával. Ezt követően a vonatkozó ellenőrzési utasításokat módosították, de az együttműködést érintő szabályozások összhangját még nem alakították ki, mint ahogy a költségvetési szervek 2004-től megváltoztatott belső ellenőrzési rendje nyomán kialakuló feladatmegosztás sem kiforrott az ellenőrzésben érintett szervezetek között. A belső szabályozások kitértek a beszerzések végrehajtásának felügyeletében érintett szervezetek felelősségi és feladatkörére, a változtatások folyamatosságára tekintettel azonban összehangolt felügyeleti rendszer még nem alakult ki. Ez részben arra is visszavezethető, hogy a beszerzési feladatok minisztériumi fel- 17

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ügyelete, az általános szakmai kontroll lehetősége a korábban meglévő funkció megszüntetésével, a feladatok leosztásával hangsúlyozatlanná vált. A közbeszerzések engedélyezési eljárásából adódóan a felügyelet egyes elemei több szervezetnél megjelentek ugyan, de az átláthatóságot, megfelelő kontrollt biztosító felügyeleti rendszer nem állt össze. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak gondoskodjon a haditechnikai eszközbeszerzések augusztus 2-tól hatályos rendelkezéssel előírt - mentesítésének jogszerűségéről (megkövetelve a közbeszerzési előírások helyett mindössze a Ptk. rendelkezéseinek betartására kötelezett haditechnikai beszerzések esetében a mentesítés indokoltságának bemutatását), továbbá a Kormány Nemzetbiztonsági Kabinetjének állásfoglalása alapján a mentesített beszerzések eljárási rendjének közbeszerzési jogszabályokhoz illeszkedő - szabályozásáról. a honvédelmi miniszternek 1. kezdeményezze a főbb haditechnikai eszközök körének pontosítását, amelyek fejlesztéséről az Országgyűlés dönt, továbbá gondoskodjon az átalakítás folyamatában szükségessé váló döntések előkészítéséről; 2. mutassa be a Kormány Nemzetbiztonsági Kabinetjének a haditechnikai eszközbeszerzések közbeszerzési eljárások alóli mentesítésének indokolt eseteit (teljes körű vagy egyes kötelezettségek alóli mentesség szükségességét), elfogadása esetén gondoskodjon az eljárásrend tárcaszintű szabályozásáról; 3. szorgalmazza a beszerzések eredményesség elvű követelménytámasztását, az ezt megalapozó - az eredményesség, gazdaságosság, hatékonyság mérésére irányuló - teljesítményellenőrzések végrehajtását, a tapasztalatok beszerzéseknél történő hasznosítását; 4. gondoskodjon a) b) c) a védelmi képesség felülvizsgálat alapján készített hosszú távú terv költségvetési kiegyensúlyozásának felgyorsításáról, a tervezést elősegítő eszközrendszer (Tárca Védelmi Tervező Rendszer, haderő-fejlesztési törzskönyvek) mielőbbi alkalmassá tételéről, illetve a kiegyensúlyozás objektív akadályának felmerülése esetén a Kormány és az Országgyűlés tájékoztatásáról; a közbeszerzések szakmai és pénzügyi-számviteli folyamatai tárca szintű szabályozásának teljes körűvé tételéről, ésszerűsítéséről (párhuzamosságok, ellentmondásos helyzetek felszámolásáról, eljárási módok választásához egyértelmű útmutatást adó feltételek meghatározásáról stb.), a haderő-átalakítás menetében a szabályozások időben történő aktualizálásáról; a közbeszerzések felügyeleti és információs rendszerének összehangolt, kellő áttekintést és hatékony funkcionálást biztosító, a számon kérhetőség feltételeinek 18

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22.

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22. Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján Előadó: dr. Gál Nóra, osztályvezető, Jogi támogató osztály Bevezető gondolatok 2 Magyarországon 21

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK ELLENŐRZÉSE

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK ELLENŐRZÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK ELLENŐRZÉSE Rigó Csaba Balázs Közbeszerzési Hatóság Elnök 2016. november 22. Egészségügyi beszerzések Az Európai Unió a GDP átlagosan 9%-át költi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : :

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : : Vecsés Város Polgármesteri Hivatal 2220 Vecsés, Szent István tér 1. :06 29 352-000 : 06 29 352-009 e-mail: elekes@vecses.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 24-i ülésére Éves belső ellenőrzési

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0424 2004. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA

A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA DR. HAJAS TÜNDE KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY 2014. NOVEMBER 28. A Közbeszerzési Felügyeletért

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-t érintő Állami Számvevőszéki előírásokat tartalmazó Intézkedési Terv elfogadására

JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-t érintő Állami Számvevőszéki előírásokat tartalmazó Intézkedési Terv elfogadására JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-t érintő Állami Számvevőszéki előírásokat tartalmazó Intézkedési Terv elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Szállítási Tündérkert Bölcsőde berendezési-, és felszerelési eszközök beszerzésére

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése Pannon Egyetem 2017. 17050 www.asz.hu ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI SZAKANYAGELLÁTÁSÁNAK ÚJ RENDSZERE

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI SZAKANYAGELLÁTÁSÁNAK ÚJ RENDSZERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI SZAKANYAGELLÁTÁSÁNAK ÚJ RENDSZERE Jósvai Attila 1 A Magyar Honvédség szakanyagellátás rendszere több évtizede funkcionál, melynek meghatározott elemét képezte az akkori előírásoknak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben