Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Kutyej Pál, Dr. Csicsely Ilona, Bíró Csaba István, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő Igazoltan volt távol: Tímár Ella képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Varga Tamás, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetőhelyettese, Dr. Deák Zoltán, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport csoportvezetője, Wittmann László, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Közbeszerzési Csoport csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető helyettese, Lukácsi László városi főépítész, Rákóczi József, a Tüzeléstechnikai Kft. igazgatója, Nagy László az Alföldvíz Zrt. általános vezérigazgatóhelyettese, Dr. Jancsó Edina az Alföldvíz Zrt. osztályvezetője, Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távollétét előzetesen Tímár Ella képviselő jelezte, igazoltan van távol. Az ülést megnyitotta. A meghívóban a zárt ülésre tervezett valamennyi napirendet a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amelyről nem kell szavazni. A meghívóban későbbi kiküldéssel szereplő 3.6., 4.3., 4.4., és a 4.7. jelzetű előterjesztéseket, továbbá az időközben módosult 1.1 jelzésű előterjesztést, valamint az eredeti 3.4 jelzésű előterjesztés helyébe lépő előterjesztéseket a képviselők a közgyűlést megelőző napon, CD-n kapták meg.

2 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ma reggel megtartott ülésén tárgyalta a tegnapi napon kiküldött előterjesztéseket. Felkérte Dr. Ferenczi Attila tanácsnokot, bizottsági elnököt, adjon tájékoztatást a tárgyalás eredményéről. Javasolta a 3.4. jelzésű Önerővállalás módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez tárgyú napirendi pont napirendről való levételét. A projekt lebonyolítójának tájékoztatása alapján a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelése még folyamatban van, amikor az értékelés lezárul, akkor kerül meghatározásra az önerő pontos összege. Kezdeményezte az Ingatlan értékesítés az Északi Ipartelepen tárgyú, a tegnapi napon kiküldött előterjesztés napirendre történő felvételét, a 4.2. jelzésű helyi autóbusz-közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyú előterjesztés napirendről történő levételét. Tekintettel arra, hogy a Körös Volán Zrt.-vel, valamint az MNV Zrt.-vel folytatott tárgyalások eredményeként január 1-től a helyi autóbusz-közlekedés menetdíjai nem változnak a évi díjakhoz képest. A közszolgáltatások díjaival kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a lakosságot érintő szolgáltatások díjai az előző évi infláció mértékének figyelembe vételével minden év január elsejétől változtak, emelkedtek. Ettől a gyakorlattól eltérően január l-től nem emelkedik a kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi autóbusz-közlekedés, a temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási díjak, a közterület-használathoz kapcsolódó díjak, a hulladékkezelés közszolgáltatási díjak, az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjai, valamint a nem közművel összekötött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai. Ennek figyelembevételével megkérdezte a képviselőket, hogy a napirendhez kapcsolódóan a jelzetteken kívül van-e módosító javaslatuk. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Módosító javaslata nincs. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonyhoz kíván kérdést intézni, mivel a közgyűlést megelőző napon megküldött CD-t 17 óra 30 perckor kapta meg, amelyen a későbbi kiküldéssel jelzett előterjesztések szerepeltek. Nem lehet valamit tenni annak érdekében, hogy a képviselők ne az utolsó pillanatban kapják meg az anyagok viszonylag jelentős részét? (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A témában már több alkalommal érdeklődött Takács Péter képviselő. Válasza megegyezik a korábbiakkal. Az előterjesztések rendkívül bonyolultak és nagyon komoly előkészítést igényeltek. A döntések az anyag elkészültét megelőzően születtek meg. A hivatal munkatársai döntések, konszenzusok hiányában nem tudják az anyagot előkészíteni. A szóban forgó anyagok a továbbítás reggelén készültek el, ellenjegyzésére a dél körüli időben került sor. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselő: Jelezte, hogy a Bejelentések napirend keretében kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy szintén a Bejelentések napirend keretében Kutyej Pál képviselő előtt szeretne hozzászólásra lehetőséget kapni. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonytól, Kiss Tibor alpolgármestertől és Vantara Gyula polgármestertől szeretne kérdéseire választ kapni. (Kazetta 1/ ) 2

3 Vantara Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel. Javasolta, hogy az általa ismertetett módosító javaslatokról egyben szavazzon a testület. Megkérdezte a képviselőket, hogy a meghívóban jelzetteken kívül van-e módosító javaslatuk. Szavazásra bocsátotta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslattal egyetértett. Az elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátotta a napirendet. - Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a napirendet elfogadta. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés adományozása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 3.) Fellebbezés elbírálása házszám megváltoztatása ügyében Előkészítő: Közigazgatási Osztály, Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4.) Fellebbezés elbírálása a Music Reklámstúdió e. c. közterület használati ügyében Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5.) Fellebbezés elbírálása a Ranfre Kft. közterület használati ügyében Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Nyilvános ülés: 1.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3

4 2. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) Szociális területet érintő ügyek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Herczeg Tamás tanácsnok 2. Tájékoztatás Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közfoglalkoztatási programjairól Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Tájékoztató a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szenvedélybetegek Otthona állami fenntartásba adásáról Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat bérlakásállományának hasznosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (2. forduló) Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Beépítési kötelezettség meghosszabbítása a Békéscsaba, Balassa utcában található 6147/20 hrsz.-ú és 6147/8 hrsz.-ú ingatlanok esetében Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A Gerlai Kastély tárgyában megkötött adásvételi szerződés módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Ingatlanrész értékesítése a Békéscsaba, Balassa utcában található 6147/24 hrsz.-ú ingatlanból Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4

5 4. Ingatlanértékesítés az Északi Ipartelepen Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. A Békéscsaba, 3950 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6. Békés Airport Kft.-vel és a Békéscsabai Repülőtérrel kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Az Electroplast Kft. (de minimis) támogatási szerződésének módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) Városüzemeltetési ügyek: 1. Az Alföldvíz Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Hulladékkezelő mű bérleti díjának elszámolása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Békéscsabai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. Kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos megállapodás megkötése Tótkomlós Város Önkormányzatával Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatói szerződések felülvizsgálata Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Az Önkormányzat kezelésében lévő jelzőlámpák átadása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5

6 5.) Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 6.) Közterületek átnevezése Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 7.) Megállapodás a csatornahálózat fejlesztése 1. részére vonatkozó 2. számú vállalkozói követelés alapján Előkészítő: Szennyvíz PIU Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 8.) Az önkormányzati képviselők közgyűlésen és bizottsági üléseken való megjelenése Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 9.) A Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány alapító okiratának módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 10.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének módosítása és évi belső ellenőrzési terve Előkészítő: Ellenőrzési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 11.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének I. félévi munkaterve Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 12.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a képviselői kérdéseiket az ülés végén a bejelentések keretében tehetik fel. 9 óra 20 perckor zárt ülést rendelt el, kérte, hogy csak az arra jogosultak maradjanak a teremben. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Vantara Gyula polgármester: A zárt ülés befejeztével kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a nyilvános ülésen 16 képviselő van jelen, az ülés határozatképes. 6

7 Az előterjesztést a testületi ülést megelőzően véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságrendelet. Felkérte Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság döntését. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés elfogadását javasolta. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Az elmúlt közgyűléseken a pénzügyi, költségvetési ügyek között többször tárgyalta a testület adott év költségvetését. Szó esett az adósságkonszolidáció helyzetéről is. Annak idején is elmondta, hogy nem tartja szerencsésnek azt a mértékű helyi adóelvonást, amit a kormányzat végrehajtott az önkormányzatok esetében. Válaszként elhangzott, hogy az elvonások mellett az állam feladatokat is átvállalt. A jelenlegi módosításból is jól látszik, hogy ez megtörtént. A város működőképessége megőrzése érdekében pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz kiegészítő támogatás kérve. Konkrétan ,- Ft-ot pályázott meg a város, ,- Ft-ot sikerült elnyerni. Jól látszik, hogy a ,- Ft valahonnan hiányozni fog. A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén e témában kérdést intézett Tarné Stuber Éva osztályvezetőhöz, aki tájékoztatást adott arról, hogy a hiányzó összeg pótlása függ attól, hogy a helyi adóbevételek miként teljesülnek az év hátralévő részében. Nem teljesülésük esetén meg kell vizsgálni mely feladatokból, vagy vállalásokból szükséges visszalépni. Meglehetősen nagy problémát jelent a jövőben a költségvetés tervezése, hiszen a költségvetés stabilitása attól kell függjön, hogy a Belügyminisztériumtól milyen mértékű forrásokhoz jut a város. Jelen esetben is látszik, hogy a kívánt ,- Ft-ból csupán ,- Ft-ot sikerült úgy lehívni, hogy két kormánypárti országgyűlési képviselője van a városnak, és valószínűleg próbálnak azért tenni, hogy a kívánt célt, illetve pénzösszeget sikeresen le tudja hívni a város. Kérdése arra vonatkozna, hogy a jövő évi költségvetést milyen mértékben veszélyezteti a hiány pótlása. Mekkora esély van arra, hogy a ,- Ft áttolódik a jövő évi költségvetésbe és annak stabilitását milyen mértékben veszélyezteti? (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő: A évi költségvetés III. negyedéves pénzügyi beszámolójánál már látszott, hogy a város költségvetése stabil, a működési feladatokat, fejlesztéseket teljesíteni tudja. Amikor a évre vonatkozó eredeti költségvetés elkészült még millió Ft volt a bevételi oldal, ami jelenleg már millió Ft-ra emelkedett, így mintegy 3,5 milliárd Ft-tal növekedett a bevétel. A legutóbbi milliárd Ft-os többletbevétel egyrészt a központi többlettámogatásokból adódott, amit a város a köznevelés, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, a közmunka programra, kapott. Uniós támogatás is érkezett. Az intézmények ragyogóan működnek, amelyek közül külön kiemelte a Gyermekélelmezési Intézményt. Előző évben gazdasági szempontból némi aggódást jelentett a Jókai Színház illetve a Munkácsy Mihály Múzeum átvétele. Meg kell mondani, hogy nemcsak szakmailag működnek kiválóan, hanem jelentős többletbevételt is képeznek. Példaként említette, hogy a Jókai Színház esetében a többletbevétel elérte a ,- Ftot. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ebben az évezredben még ilyen jó kormánya nem volt az országnak, mivel önkormányzatbarát. Strifler Attila képviselő a támogatást próbálta negatív formában feltüntetni, ami szíve joga. Korábbi évekre erre nem igen akadt példa. A 7

8 ,- Ft-os támogatás jól jött a város számára. A pénzügyi vezetőket ismerve a város költségvetésével kapcsolatban nyugodt. Az előző években is maradt pénzmaradvány, ami a takarékos, jó gazdálkodás eredménye. Személye örömteli adatokat vélt felfedezni a költségvetési módosításban. Elmondható, hogy nemcsak az ország, hanem Békéscsaba is jobban teljesít az elmúlt hosszú évtizedek tapasztalata alapján. (Kazetta 1/ /2. 027) Miklós Attila képviselő: Megjegyezte, hogy Dr. Kerekes Attila képviselő költségvetéssel kapcsolatos hozzászólása valamennyi alkalommal arra inspirálja, hogy szót kérjen. Minden évben éppen aktuálisan valaki megmenti a város működőképességét. Ez számára nem a jó gazdálkodást mutatja. Működési hitel felvétele egy alkalommal lett előirányozva, amelyet nem kellett végül is a városnak felvennie, mert minden valamilyen külső segítség - állam, vagy az Inviteltől kapott összeg - megmenti a várost a hitel felvételétől. Akkor derül ki, hogy jól, vagy sem gazdálkodik a város, ha nem külső segítséggel hozza rendbe költségvetését. A jó kormányokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy Dr. Kerekes Attila képviselő szerinti rossz kormányok alatt nem kapott ekkora mértékű segítséget a város, mégis működési hitel felvétele nélkül tudta befejezni a gazdálkodást. Lehet, hogy akkor eléggé körültekintően gazdálkodtak az intézmények, pedig számuk sokkal magasabb volt. Köztudott, hogy az elmúlt időszakban jelentős állami feladat átvállalásra került sor. Arról, hogy Magyarország jobban teljesít, vagy sem, engedjék meg, hogy év I. félévi adataiból idézzen: Az országos átlagnál nagyobb mértékben maradt el a év hasonló időszakához képest, a Dél-Alföld három megyéje közül csak Békés megyében csökkent az ipar teljesítménye 4 fő feletti ipari vállalkozásoknak, a 49 fő feletti ipari vállalkozások esetében is csak ebben a megyében csökkent a teljesítmény. Véleménye szerint ezért nem helytálló a dicséret. Annyira jól teljesít az ország, csak Békés megyének nem sikerül. Nyilván meg kell köszönni a kormánynak a , Ft-ot, amivel kisegítette Békéscsabát. Amennyiben évben ismét külső segítségre szorul a város, számára nem a jó gazdálkodást jelenti. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Jelezte, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Határtalanul két keréken című programjával kapcsolatban kíván érdeklődni. Rendelkeznek ismerettel arról, hogy a magyarországi szakasz megépítése kilométerenként miért került ,- Ft-ba? Az összeget indokolatlanul és rendkívül magasnak tartja még akkor is, ha a beruházás lebonyolítója nem a város, hanem a Natúrpark. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Egyszerű rutinos átvezetést tartalmaz az előterjesztés. Negyedévente kell beszámolnia a pénzügyi gazdálkodásról. A kormánytól kapott ,- Ft-tal kapcsolatban az alábbiakat mondta el: A város nem szorul erre a segítségre, hanem pályázott az alapra. Azért, mert olyan feladatátvállalások, módosulások következtek be, amelyek átmeneti állapotot idéztek elő az önkormányzatoknál. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum költségvetését jövőre lehet igazán megmondani, hiszen az intézmények az év során folyamatos forrásigénnyel éltek. Nem lehetett tervezni. Emlékezete szerint a Jókai Színház átvételekor állami kikötés volt, amennyi támogatást nyújt 8

9 az önkormányzat, annyi támogatást biztosít az állam. Az iskolák működtetésének átvállalásával nem realizálódott vagyoni bevétel. A háromnegyed éves beszámolóban is jelzett beruházási csúszások miatt nem tudja az önkormányzat betervezett forrásokat lehívni, mivel a közbeszerzés, vagy a kiutalás csúszik. Ez átmeneti állapot és nem a rossz gazdálkodás következménye. Át kell hidalni a feladatváltozásokat, csúszásokat. A keddi bizottsági ülésen tárgyalták, hogy a csatorna beruházás kapcsán az egyik teleknél jogutódlás miatt késésbe került a kivitelezés, ami ,- Ft többletköltséget eredményezett. Ebben az esetben sem az önkormányzat gazdálkodott rosszul, egyszerűen olyan vis major állapot is bekövetkezhet, amit meg kell oldani. Ehhez nyújt segítséget a kormány. Miklós Attila képviselőnek nem büszkén, hanem szégyenkezve kellett volna mondania, hogy a szocialista kormányzatok nem nyújtottak pótlólagos segítséget. Valóban nem, ehelyett még az állami normatívát is megszorították, csökkentették. Az a kijelentés sem helytálló, miszerint a város mindig a működési hitelfelvétel szélén táncol. A plusz bevételeket valamennyi alkalommal fejlesztésre, beruházásra fordította a város. Jelentős uniós forrásokat nyertek el. Véleménye szerint nem arra használták fel a befolyt összegeket, hogy az eltolt költségvetési lyukakat foldozzák, hanem a város fejlődése érdekében. Strifler Attila képviselő a személyi jövedelemadó témáját több alkalommal felvetette. Korábbi közgyűlésen tett hozzászólásával kapcsolatban is elmondta, hogy a visszautalt rész nem helyi adóbevétel, hanem központi forrás. Ezt vonta vissza az állam, de cserébe feladatokat is elvont. Az állam csak az elvont feladathoz tartozó költséget nem biztosítja. Állandóan, többen is arról beszélnek, szeretnék, ha a város a saját lábán meg tudna állni. Elindultak ezen az úton, de állami segítség nélkül nem valósítható meg. Véleménye szerint is jobban teljesít az ország, hiszen nem vesz fel IMF hitelt, hanem visszafizette, nem csökkenti a nyugellátást, és veszi el a 13. havi bért, hanem ad. Londoni elemzők is kimondják, hogy gazdaságunk növekszik. A jövő évre várható inflációs ráta nem haladja meg a 2,5 %-ot, idén 1 % alatt van. A rezsicsökkentés révén az állampolgárok zsebében marad a pénz és nem a multinacionális cégek nyereségét növeli. Magyarország valóban jobban teljesít. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Igen, rezsit csökkent a kormány és mellette negyven új adót vezet be. Köszöni. A fejlesztések hitelből valósultak meg. Az Inviteltől kapott összeget felélte a város, az állam által adott összeget működésre fordította. A jelenlegi ,- Ft-ot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló előirányzat biztosítja. Azt a tényt, - az általa idézett adatokat - hogy Békéscsaba és a megye mennyire jól teljesít, a város önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepció tervezetének helyzetelemzése tartalmazza. A helyzetelemzés szerint a város nem teljesít jól. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Örül annak, hogy Dr. Ferenczi Attila képviselő figyelt arra, amire személye próbálta felhívni a figyelmet. Említette, hogy a város nem szorul a ,- Ftos pénzösszegre. Amennyiben valóban nem, igen érdekesek a költségvetési rendelet módosításában leírtak, illetve az osztályvezető asszony által a bizottsági ülésen elmondottak. A koncepcióból az alábbiakat idézte: ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy a kiegészítő támogatás az önkormányzat évi költségvetését tekintve nem jelent 9

10 többletforrást, hanem a bevételi kiesések, illetve a kiadási többletköltségek finanszírozására szolgál, amely a januári közgyűlés napirendjén szereplő költségvetési rendeletmódosításban kerül majd előterjesztésre. A leírtak alapján minden forintnak meg van a helye a költségvetésben. Békéscsabán is sokan fizetnek személyi jövedelemadót, ezért megérdemelnék, jogos elvárásuk, hogy az általuk befizetett adóból részesedjen a város, illetve lakókörnyezetük fejlődjön. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Megjegyezte, hogy Strifler Attila képviselő régi tagja a testületnek, ezért a gazdálkodással kapcsolatban némi ismerettel rendelkeznie kell. Kiegészítve Dr. Ferenczi Attila képviselő által elmondottakat: a város az elmúlt két cikluson keresztül megközelítőleg 25 milliárd Ft értékű plusz vagyont tudott felhalmozni annak ellenére, hogy költségvetése rendben van, így nagy baj nem lehet, ezért annyira nem kellene dramatizálni a dolgokat. Amennyiben minden város ekkora vagyonnal gyarapodik fejlesztések címén, nagy probléma nincsen. Azt, hogy az állam hogyan biztosítja adóbevételeit és hogyan osztja fel, az elképzeléstől függ. A végösszeg a lényeg. Mi jut? Megfelelően működik az önkormányzat, vagy sem? Segíti az állam, vagy sem? A működési hitel miatt felhalmozódott adósság negatív spirál. Ott azonban, ahol fejlesztések sora valósul meg és 25 milliárdos vagyon keletkezik, nagy negatív dolog nem lehet. Az állam a további fejlesztés, fejlődés érdekében biztosít többletforrást. Ezt a tényt nem lehet negatívan értékelni. Mindegy hol csapódik le a személyi jövedelemadó, a végeredmény a lényeg. A korábbi kormányzat idején valóban 50 %-os pedagógus béremelés történt, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az ehhez szükséges forrást az önkormányzatnak kellett kigazdálkodnia. A lendület és a kedv megvolt, csak forrást nem biztosítottak hozzá. Összességében nézve jelenleg minden rendben van. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: A televíziónézők számára kívánja elmondani, hogy a napirend a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. Örömmel veszi, amikor Strifler Attila, vagy Miklós Attila képviselők az ilyen típusú napirendek következményeként el tudják mondani álláspontjukat. Megmosolyogtató az az erőlködés, amivel Strifler Attila képviselő negatívan próbálja beállítani azokat a sikereket, amelyeket Békéscsabán elértek. Azokat a fejlesztéseket, fejlődést, amelyek még az utca embere szerint is megtörténtek. Lehet kritizálni, ám azokat a dolgokat kellene, amit valóban szükséges. Ahol tényleg szemmel látható eredmény, fejlődés van, azt kár. Kritizálhatják azt, hogy kevés a munkahely, de meg kell vizsgálni miért. Éves szinten körüli új munkahely létesül Békéscsabán, csak éppen a sajtó erről nem mindig ad hírt. Strifler Attila képviselő valamennyi bizottsági és testületi ülésen részt vesz, így tudomása van az ott elhangzottakról. Az idő nagyon nagy úr, csodákra képes, vélhetően a képviselő is meg fogja érteni azokat a mondatokat, amely elhangzanak. Ugyanazt hónapról hónapra elmondani, és mindig visszavezetni oda, hogy honnan vontak el forrást, felesleges. Ameddig az önkormányzatnál volt a feladat, a forrás is itt maradt. Az előző kormány idején a feladatok ittléte ellenére sem biztosítottak támogatást. Normatív támogatás volt, amit ki kellett egészíteni. Így a humán szférában több mint 2 milliárd forint kiegészítést kellett biztosítania az önkormányzatnak saját bevételeiből. Ezeket a tényeket akárhányszor elmondják, lepereg, olyan, mint a falra hányt borsó. Jó lenne, ha a képviselő a bizottsági üléseken oda figyelne 10

11 az elhangzottakra. Hátha egyszer csak fény gyúl ezen a területen. Tudja, hogy a képviselő nem közgazdász, de a bizottsági üléseken egyszerűen, érthetően magyarázzák el a tényeket, úgy, hogy meg is lehet érteni. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Örül annak, hogy Kiss Tibor alpolgármester így látja a dolgokat, ami igen érdekes számára. A vita valójában arról szól, hogy nagyon fontos a tervezhetőség megmaradása. Erre azonban csak a pontos forrás ismeretében adott a lehetőség. Nem tervezhető, ha a ,- Ft-ból mindössze ,- Ft támogatást sikerül lehívni. Nem tudja, hogy a hiányzó összeggel hogyan lehet tervezni, miközben véleménye szerint az önkormányzat is úgy számolhatott, hogy a ,- Ft bevételként megvalósul. Úgy véli, hogy a különbözet mindenképpen veszélyezteti a költségvetés stabilitását. Kiss Tibor alpolgármester felé intézte hozzászólását: Vannak olyan témák, mint például a költségvetésről szóló rendelet módosítása, ami nagyon fontos, ezért is visszatérő annak tárgyalásakor, mert valóban átfogóan, kiterjedt módon a városban élők életét érinti. Ezért véleménye szerint minden fórumon szükséges beszélni róla, akár bizottsági ülésen, vagy a testületi ülésen is. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Egyetért azzal, hogy ki kell tárgyalni, de az ész érveket meg kell érteni. Nem szubjektív dolgok. A számok objektív dolgok, magukért beszélnek. Azokkal nem lehet vitába szállni. A tervezhetőséggel kapcsolatban megjegyezte, hogy a következő uniós költségvetés kapcsán pályázatok lesznek. Kérte a képviselőt, tervezze meg, mondja el, hogy Békéscsaba mekkora összegre számíthat, milyen nagyságú uniós forrásokat hívhat le. Ez is a tervezhetőség része. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A vita zárásaként a következőket mondta el: 2007 áprilisa óta van a városnak gazdasági programja. Strifler Attila képviselő szíves figyelmébe ajánlotta, tanulmányozza át, mivel szinte pontról pontra haladt a város költségvetése. Hét éve tervez a testület kisebb változtatásokkal költségvetést, egyetlen negatív előjelű költségvetés nem volt, pedig ellenszél volt. Ezért nem osztja a képviselő aggodalmát. Többször elhangzott, hogy az önkormányzatok életében új, kísérleti év lesz, hiszen egy egészen más feladatfinanszírozási rendszerre tér át. Azt is többször elmondta, hogy 20 milliárd forintot különített el a kormány az országos költségvetésben évben a keletkező problémák kezelésére. Azt sem árt tudni, időnként megkérdezik a pénzügyi osztályvezetőt, mire kértük a támogatást. Mert ha azt lehet kifantáziálni a szövegből, hogy itt a világvége, akkor vizsgálják meg mire kapták szeptemberében adta be az önkormányzat a kérelmet a Magyar Államkincstárhoz azzal az indoklással, hogy ingatlan értékesítésből , Ft bevétel kiesés várható. Ugyancsak csökken a bevétel a hulladék bérleti díjak vonatkozásában, illetve kamat visszatérítési kötelezettség keletkezett I. félévében. A felsorolt tételek összege ,- Ft. Az önkormányzattól függetlenül kiesett bevételek pótlására kértek támogatást. Első ütemben ,- Ft támogatást biztosított az állam. Vélhetően a különbözet évben kiegyenlítésre kerül. Mielőtt kivonják a kardot és csatáznak, kérte tanulmányozzák azt is, hogy a támogatást mire kérte a város. Nem hangzott el, hogy az 11

12 önkormányzat által tervezett bevételkiesésre kértek támogatást, amelynek teljesítése független, kívülálló ok miatt marad el. Miklós Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy a jelenlegi kormányzat támogatja az önkormányzatokat, nem ellenük igyekszik munkálkodni közötti időszakban sajnos így működött, évtől egészen más szemlélet van. A jelenlegi kormány partnernek tekinti az önkormányzatot. Takács Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a fajlagossága esetében magas a kisajátítás költsége. Gerlától egészen a határig új, kisajátított területet érint a beruházás. Van egy rész, ahol árokbefedést kellett végrehajtani. Méhkerék előtt vasúti átjárót is érinti a kerékpárút, ahol új vasúti átjárót kellett megépíteni. Az, hogy egy létesítmény mennyibe kerül, számos szűrön megy keresztül, csak indokolt költségeket ismernek el. A nem síkterületi beavatkozások miatti csatornaépítés, vasúti átjáró költségtöbblete az oka a magas beruházási értéknek. Strifler Attila és Miklós Attila képviselők hozzászólásai alapján a ,- Ft-os támogatást utalja vissza az önkormányzat? (mikrofonon kívül: nem) Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. A közgyűlés 12 igen szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetés főösszege 1. (1) A évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés főösszege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadásainak főösszege bevételeinek főösszege (finanszírozási bevételek nélkül) finanszírozási bevételek összege

13 2. Költségvetési bevételek 2. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdésében az önkormányzat évi költségvetési mérlegében történő változások részletezését az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) A Rendelet 1/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/b. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. (6) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2. és 3/a. melléklet szerint változnak. (6) A Rendelet 3. (7) bekezdésében a költségvetési szervek irányítószervi támogatása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul, a saját hatáskörű bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul a 2. melléklet szerint. (7) A Rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (8) A Rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. 3. Költségvetési kiadások 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak. 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. 13

14 (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási főösszege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. Beruházási kiadások 6. (1) A Rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 7. Felújítási kiadások 7. (1) A Rendelet 8. -ában az önkormányzat felújítási kiadásainak főösszege ezer Fttal nő, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 8. Tartalékok (1) A Rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) A Rendelet 10. (2) bekezdésében az általános tartalék összege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. A különböző jogcímeken meghatározott céltartalék összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul

15 (3) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 9. Vegyes rendelkezések 9. A Rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. 10. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és támogatja a rendelet megalkotását. Van-e kérdés, észrevétel? Szavazásra bocsátotta a rendeletalkotást. A közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 2. (1) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működési feladatainak ellátásához az évente ismétlődő rendszeres kifizetések és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. 15

16 (2) Az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet előírásai alapján bevezetendő új könyvviteli rendszerre történő átállás kötelezettségvállalásai az átmeneti gazdálkodás időszakában is teljesíthetőek. (3) A január 1-jétől esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. (4) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségnek eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. (5) Sportegyesületi támogatás folyósítása a fentiek figyelembevételével - az átmeneti gazdálkodás időszakában csak havonta, a Sportkoncepcióban jóváhagyott elveknek megfelelően, 90 %-os nagyságrendben történhet. (6) A nemzetiségi önkormányzatok támogatása a év szintjének 90 %-os mértékében, havonta történhet. 3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a) az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően, b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők. 4. A évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat csak közgyűlési jóváhagyást követően indítható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a közgyűlés által elhatározott feladatok kivételével. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeképpen a szerződéseket a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse. 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a balesetveszélyessé váló útburkolatjavítási (kátyúzási) munkálatokról a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt gondoskodjon. 16

17 8. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 9. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze. 10. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására az OTP Bank Nyrt. Békéscsabai Fiókjával megkötött folyószámlahitel szerződés, valamint támogatás megelőlegezési szerződés szerinti hitelkeretet a szükségleteknek megfelelően igénybe vegye. 11. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságkonszolidáció keretében az önkormányzati adósságállomány teljes átvállalását érintően a szükséges intézkedéseket megtegye, a megállapodásokat aláírja utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 12. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet a évi költségvetésről szóló rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Napirend tárgya: Szociális területet érintő ügyek Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság és a koncepció elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Az előterjesztést a Szociálpolitikai Kerekasztal és a Nemzetiségi Önkormányzatok is megtárgyalták a koncepciót és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlották. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) 17

18 Herczeg Tamás képviselő: A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció tartalmi elemeit kétévente felül kell vizsgálni. Aki elolvasta, láthatja, hogy rendkívül szerteágazó, pontos, precíz áttekintést tartalmaz az előterjesztés. A dokumentum a település, illetve a megye gazdasági, földrajzi helyzetétől kezdve a demográfiai mutatókon keresztül, az intézményrendszer működéséig sorra veszi azokat a helyzeteket, amelyek a szociális szolgáltatások terén befolyásoló tényezők lehetnek. A közmunka program, a lakáskoncepció, a helyi rendeletek és maga a koncepció is azt mutatja, hogy egy jól működő, támogató rendszer segíti a Békéscsabán élő rászorulók életkörülményeinek javítását, szinten tartását. (Kazetta 1/ /1. 001) Takács Péter képviselő: Az összeállított anyag rendkívül alapos. A Szociális Osztálytól eddig is megszokták, hogy precíz, pontos, a célkitűzéseket tekintetbe véve is olyan anyagokat készít, amivel egyet lehet érteni. Nem szeretné félre vinni a vitát, de korábban Miklós Attila képviselő is utalt arra, hogy az anyag abban a tekintetben is nagyon alapos, hogy egy viszonylag nagyon fontos helyzetfelmérést tartalmaz. Az ebben lévő adatok biztosan nem kerülték el Vantara Gyula polgármester figyelmét sem, ezek közül párat megemlít: mint például Magyarország, Békés megye és Békéscsaba is jobban teljesít. Ilyen adat az, hogy országos viszonylatban az idén folyamatosan csökken a foglalkoztatottak száma? Idén júniusban fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel korábban. Ez nem arra enged következtetni, hogy Magyarország jobban teljesít. A bruttó hazai termék előállításában Békés megye évben hátulról a negyedik helyet foglalta el a megyék rangsorában, melynek alig több mint 2 %-át adja. A népességre vetített demográfiai mutatók megyénkben a legrosszabbak országos szinten. Békéscsaba lakónépessége évben fő a táblázat szerint, évben főt. Ezt azért kívánta kiemelni, mert az adatok pontosan olyanok, amivel vitatkozni nem lehet, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal kimutatásán alapulnak. Véleménye szerint valóban elgondolkodható ki, mikor és hol teljesített jobban. (Kazetta 2/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság is tárgyalta a témát, támogatja annak elfogadását. Valamennyi bizottsági tag egyöntetű véleménye, hogy kiváló anyag készült, megdicsérték az előterjesztést készítő Szociálpolitikai Osztályt és annak vezetőjét Dr. Tőgye Ildikót. Az anyag terjedelme miatt nem a testület, inkább a szakmai bizottság privilégiuma valamennyi részlet megvitatása. Kiemelte az előterjesztés oldala közötti részt, amely a város demográfiai helyzetével foglalkozik. Valóban csökkent a város lakossága. A békéscsabai fiatalok egyes területen nem teljesítenek jobban, aminek okain el kellene gondolkodni. Megvizsgálva a demográfiai helyzet részleteit, elemezve az életfát látható, hogy a természet bölcs és úgy alakította, hogy mindig egy kevéssel több fiú szülessen és kevesebb lány. Egy korábbi koncepció esetében is kiemelte a gyermekek, idősek, nők védelmét. A város népességét bemutató korfa áttekintését követően megállapítható, hogy a év közöttiek sokkal nagyobb mértékben tűnnek el. Ennek nemcsak az örökölt gén lehet az oka, hanem az is, hogy nem védik a férfiakat. A lakosság fogyásának legfőbb oka az antikoncipiensek szedésére vezethető vissza, hiszen számos gyermek meg sem születik. Bizonyos élvezeteket visszaszorítanak a dohányzásba, viszont elveszítették a legfőbb célt, az utódok biztosítását. Az örömszerzés lépett előtérbe. Az ösztrogének szedését követően nehezebben esnek a hölgyek teherbe. A javakorbeli férfiakra is rendkívül káros hatással van. Az életben állandó nagy körforgással az ösztrogén bekerül a természetbe, a talajba, a vízbe. Valószínű, hogy a 18

19 férfiakat gyengíti, hiszen képességük gyengül. Erre is vissza lehet vezetni a lakosság csökkenését. Ezzel a ténnyel azonban a média nem foglalkozik, a szakfolyóiratok is csak mellékesen cikkeznek, hiszen az erre irányuló kutatásokat nem támogatják a gyárak. Ennek a veszélyéről keveset beszélnek, ezért lehet, hogy nemcsak az akarattal van baj. Az önkormányzat azonban felhívhatja erre a figyelmet. A jelenlegi tendencia sajnos egész Európában jellemző. A legsúlyosabb egyik probléma, melynek megoldásán munkálkodik a kormány is, össztársadalmi dolog. Örömteli, hogy Békéscsabán megállt a születések számának csökkenése, és enyhe növekedés tapasztalható. Reméli, hogy a város a jövőben, ebben a tekintetben még jobban teljesít. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét a hozzászólási időintervallum betartására. (Kazetta 2/ ) Zelenyánszki Péter képviselő, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: A bizottság véleményezte a napirendet. Takács Péter képviselő ugyanezeket a kérdéseket az ülésen is feltette, azokra választ kapott. A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta az igényesen elkészített munkát, amit érdemes mindenkinek áttanulmányozni. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György képviselő: Nem kíván mélyreható elemzést tenni. Véleménye szerint roppant jól előkészített az anyag. Megköszönte Herczeg Tamás tanácsnok, Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető és az anyag összeállításában közreműködők munkáját. Az anyag legnagyobb előnye az őszinteség, nem található benne olyan adatokat, amelyek elhallgatásra, vagy megmásításra kerültek volna. A koncepciót el kell fogadni, támogatni kell. Túl azon, hogy felvázolja a jövő lehetőségeit, legnagyobb értéke az őszinteség és a jelenlegi helyzet bemutatása, ami a legnagyobb pozitívum amellett, hogy az irányokat is meghatározza. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Hrabovszki György képviselő által elmondottakat korrektnek tartja. Az anyag valóban őszinte mindent objektíven tartalmaz, ami fontos. Örömmel tesz eleget szakmai vitának. Sajnos többször politikai vita folyik, ami normális egy politikai testületben, de az egyoldalúságok nem jók ebben a dologban. A képviselők negatív folyamatot is találnak az anyagban, mivel vannak negatív folyamatok Békéscsabán, Békés megyében. Pozitívumokból az is látható, hogy a gépipari ágazatban termelés felfutás érzékelhető. Az optikai berendezések, számítógépipar területén látható, hogy 2013 júniusában ezer lakosra tizenhárommal több vállalkozás jut, mint az ország más területein. Dr. Kerekes Attila képviselő elmondta, hogy a demográfiai folyamatokban kedvező tendenciák is kimutathatók. Az elöregedés két szempontból is értelmezhető: egyre idősebbek lehetünk, egyre tovább élhetünk. A beruházások szempontjából rendkívül fontos adatokat mutat be az anyag, pl. 16 %-kal magasabban a beruházásra fordított költségek, mint az előző évben. Az anyag számos pozitív folyamatról is ír, de a negatív folyamatokra elsősorban a szociális szolgáltatástervezési koncepciónak kell választ adnia. Véleménye szerint az anyag ezt meg is teszi, éppen ezért minősíthető kiválónak. (Kazetta 2/ ) 19

20 Dr. Fábián Ágnes képviselő, tanácsnok: Az anyag ékes bizonyítéka annak, hogy Békéscsaba gondoskodó város. Látható, hogy mennyire összetett, mindenre kiterjedő, összetett, rendezett, aminek elkészítéséhez ezúton gratulált. Mindenképpen fontos lenne, hogy a politikai vitát hallva a lakosság önmaga győződjön meg, és a honlapon keresztül elolvassa. A demográfiára visszatérve, tudomása szerint a napokban fogadta el az országgyűlés a gyed extrát, ami családot érint. Nyilván ez is pozitív hatással lesz. (Kazetta 2/ ) Kutyej Pál képviselő: Optimista beállítottsággal kezeli az előterjesztéseket, inkább a pozitívumokat veszi alapnak. Legfőképp ilyen a demográfiai adat. Tetszését fejezte ki, hogy a házasságkötések és a válások számának összehasonlítása terén kedvező tendencia indult el. Az, hogy az emberek rendezett háttérrel rendelkeznek, később akár a gazdaságnak is beindító motorja lehet. Erre van esély nemcsak Békéscsabán, hanem Békés megyében is, akkor kimondható, hogy bizakodók lehetnek, ha hosszú távon gondolkodnak. Nem szükséges mindig csak a gazdasági számokat nézni akkor, ha a koncepció hosszú távra tervez. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Több hozzászólás nem lévén, zárva a vitát, az alábbiakat mondta el: Természetesen az anyag arra is alkalmas, hogy mindenki politikai beállítottsága szerint olyan adatokat, összefüggéseket keressen, amilyet akar. Néhány objektív megállapítást azonban nem szabad elfelejteni. Azon túl, hogy az anyagnak nem célja Békés megye és az országos problémák megszüntetése, de nyilván kitekint. A békéscsabai adatsort nézve a munkanélküliség a legalacsonyabb. A gyermekszületésről, házasságról, válásokról elhangzott adatok is pozitív irányba mutatnak. Az építőipari vállalkozások évben 5 %-kal növekednek. Érdemes elgondolkodni a következőkön: Az anyag tartalmazza, hogy 2923 betöltetlen álláshely van. Kérdés, hogy a képzés mire terjedt ki, olyan képzést folytattak-e 2010-ig az oktatáspolitikában, ami kielégíti az ipar és a szolgáltatás felől jelentkező munkaerő igényt. Ez a szám azt mutatja, hogy nem. Oktatás, hatékonyság, gyermek, ahogy elhangzott Dr. Fábián Ágnes tanácsnok részéről is, a jelenlegi kormányzat minden intézkedést megtett, amellyel a születések számának növekedésének irányába hat. Biológiailag azonban hosszabb folyamat. A fiatal családok adókedvezményének bevezetésétől a gyed-extráig arra szolgál, hogy növeljék a születések számát. Ez nemcsak békéscsabai, hanem országos probléma fő alá csökkent az ország lakossága. Ez a tendencia lefelé tendál, amit meg kell állítani. Az országos problémát, amit eddig nem kezeltek, a jelenlegi kormányzat a jelenlegi intézkedésekkel próbálja megoldani, segíteni a gyermekvállalást. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy volt olyan miniszterelnök, aki szerint, akinek nem tetszik, az elmehet. A jelenlegi erők más irányba hatnak. Az anyag valóban reális, éppen azért, mert semmilyen takargatnivaló nincs. Azt, hogy ki milyen adatsorokat olvas össze, a saját dolga, az anyagból pozitív jövőkép rajzolódik ki. Megköszönte az anyag összeállítóinak munkáját. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 265/2013. (XII. 13.) közgy. 20

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 156/2015 Tárgy: Javaslat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására; határozat 2016. évi likvidhitel igénybevételéről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12.

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 65899/2014. Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-39/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 24-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 302-6/2014. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

A ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

A ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben