Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Kutyej Pál, Dr. Csicsely Ilona, Bíró Csaba István, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő Igazoltan volt távol: Tímár Ella képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Varga Tamás, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetőhelyettese, Dr. Deák Zoltán, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport csoportvezetője, Wittmann László, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Közbeszerzési Csoport csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető helyettese, Lukácsi László városi főépítész, Rákóczi József, a Tüzeléstechnikai Kft. igazgatója, Nagy László az Alföldvíz Zrt. általános vezérigazgatóhelyettese, Dr. Jancsó Edina az Alföldvíz Zrt. osztályvezetője, Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távollétét előzetesen Tímár Ella képviselő jelezte, igazoltan van távol. Az ülést megnyitotta. A meghívóban a zárt ülésre tervezett valamennyi napirendet a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amelyről nem kell szavazni. A meghívóban későbbi kiküldéssel szereplő 3.6., 4.3., 4.4., és a 4.7. jelzetű előterjesztéseket, továbbá az időközben módosult 1.1 jelzésű előterjesztést, valamint az eredeti 3.4 jelzésű előterjesztés helyébe lépő előterjesztéseket a képviselők a közgyűlést megelőző napon, CD-n kapták meg.

2 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ma reggel megtartott ülésén tárgyalta a tegnapi napon kiküldött előterjesztéseket. Felkérte Dr. Ferenczi Attila tanácsnokot, bizottsági elnököt, adjon tájékoztatást a tárgyalás eredményéről. Javasolta a 3.4. jelzésű Önerővállalás módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez tárgyú napirendi pont napirendről való levételét. A projekt lebonyolítójának tájékoztatása alapján a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelése még folyamatban van, amikor az értékelés lezárul, akkor kerül meghatározásra az önerő pontos összege. Kezdeményezte az Ingatlan értékesítés az Északi Ipartelepen tárgyú, a tegnapi napon kiküldött előterjesztés napirendre történő felvételét, a 4.2. jelzésű helyi autóbusz-közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyú előterjesztés napirendről történő levételét. Tekintettel arra, hogy a Körös Volán Zrt.-vel, valamint az MNV Zrt.-vel folytatott tárgyalások eredményeként január 1-től a helyi autóbusz-közlekedés menetdíjai nem változnak a évi díjakhoz képest. A közszolgáltatások díjaival kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a lakosságot érintő szolgáltatások díjai az előző évi infláció mértékének figyelembe vételével minden év január elsejétől változtak, emelkedtek. Ettől a gyakorlattól eltérően január l-től nem emelkedik a kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi autóbusz-közlekedés, a temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási díjak, a közterület-használathoz kapcsolódó díjak, a hulladékkezelés közszolgáltatási díjak, az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjai, valamint a nem közművel összekötött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai. Ennek figyelembevételével megkérdezte a képviselőket, hogy a napirendhez kapcsolódóan a jelzetteken kívül van-e módosító javaslatuk. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Módosító javaslata nincs. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonyhoz kíván kérdést intézni, mivel a közgyűlést megelőző napon megküldött CD-t 17 óra 30 perckor kapta meg, amelyen a későbbi kiküldéssel jelzett előterjesztések szerepeltek. Nem lehet valamit tenni annak érdekében, hogy a képviselők ne az utolsó pillanatban kapják meg az anyagok viszonylag jelentős részét? (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A témában már több alkalommal érdeklődött Takács Péter képviselő. Válasza megegyezik a korábbiakkal. Az előterjesztések rendkívül bonyolultak és nagyon komoly előkészítést igényeltek. A döntések az anyag elkészültét megelőzően születtek meg. A hivatal munkatársai döntések, konszenzusok hiányában nem tudják az anyagot előkészíteni. A szóban forgó anyagok a továbbítás reggelén készültek el, ellenjegyzésére a dél körüli időben került sor. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselő: Jelezte, hogy a Bejelentések napirend keretében kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy szintén a Bejelentések napirend keretében Kutyej Pál képviselő előtt szeretne hozzászólásra lehetőséget kapni. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonytól, Kiss Tibor alpolgármestertől és Vantara Gyula polgármestertől szeretne kérdéseire választ kapni. (Kazetta 1/ ) 2

3 Vantara Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel. Javasolta, hogy az általa ismertetett módosító javaslatokról egyben szavazzon a testület. Megkérdezte a képviselőket, hogy a meghívóban jelzetteken kívül van-e módosító javaslatuk. Szavazásra bocsátotta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslattal egyetértett. Az elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátotta a napirendet. - Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a napirendet elfogadta. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés adományozása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 3.) Fellebbezés elbírálása házszám megváltoztatása ügyében Előkészítő: Közigazgatási Osztály, Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4.) Fellebbezés elbírálása a Music Reklámstúdió e. c. közterület használati ügyében Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5.) Fellebbezés elbírálása a Ranfre Kft. közterület használati ügyében Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Nyilvános ülés: 1.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3

4 2. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) Szociális területet érintő ügyek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Herczeg Tamás tanácsnok 2. Tájékoztatás Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közfoglalkoztatási programjairól Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Tájékoztató a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szenvedélybetegek Otthona állami fenntartásba adásáról Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat bérlakásállományának hasznosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (2. forduló) Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Beépítési kötelezettség meghosszabbítása a Békéscsaba, Balassa utcában található 6147/20 hrsz.-ú és 6147/8 hrsz.-ú ingatlanok esetében Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A Gerlai Kastély tárgyában megkötött adásvételi szerződés módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Ingatlanrész értékesítése a Békéscsaba, Balassa utcában található 6147/24 hrsz.-ú ingatlanból Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4

5 4. Ingatlanértékesítés az Északi Ipartelepen Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. A Békéscsaba, 3950 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6. Békés Airport Kft.-vel és a Békéscsabai Repülőtérrel kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Az Electroplast Kft. (de minimis) támogatási szerződésének módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) Városüzemeltetési ügyek: 1. Az Alföldvíz Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Hulladékkezelő mű bérleti díjának elszámolása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Békéscsabai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. Kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos megállapodás megkötése Tótkomlós Város Önkormányzatával Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatói szerződések felülvizsgálata Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Az Önkormányzat kezelésében lévő jelzőlámpák átadása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5

6 5.) Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 6.) Közterületek átnevezése Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 7.) Megállapodás a csatornahálózat fejlesztése 1. részére vonatkozó 2. számú vállalkozói követelés alapján Előkészítő: Szennyvíz PIU Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 8.) Az önkormányzati képviselők közgyűlésen és bizottsági üléseken való megjelenése Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 9.) A Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány alapító okiratának módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 10.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének módosítása és évi belső ellenőrzési terve Előkészítő: Ellenőrzési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 11.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének I. félévi munkaterve Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 12.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a képviselői kérdéseiket az ülés végén a bejelentések keretében tehetik fel. 9 óra 20 perckor zárt ülést rendelt el, kérte, hogy csak az arra jogosultak maradjanak a teremben. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Vantara Gyula polgármester: A zárt ülés befejeztével kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a nyilvános ülésen 16 képviselő van jelen, az ülés határozatképes. 6

7 Az előterjesztést a testületi ülést megelőzően véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságrendelet. Felkérte Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság döntését. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés elfogadását javasolta. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Az elmúlt közgyűléseken a pénzügyi, költségvetési ügyek között többször tárgyalta a testület adott év költségvetését. Szó esett az adósságkonszolidáció helyzetéről is. Annak idején is elmondta, hogy nem tartja szerencsésnek azt a mértékű helyi adóelvonást, amit a kormányzat végrehajtott az önkormányzatok esetében. Válaszként elhangzott, hogy az elvonások mellett az állam feladatokat is átvállalt. A jelenlegi módosításból is jól látszik, hogy ez megtörtént. A város működőképessége megőrzése érdekében pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz kiegészítő támogatás kérve. Konkrétan ,- Ft-ot pályázott meg a város, ,- Ft-ot sikerült elnyerni. Jól látszik, hogy a ,- Ft valahonnan hiányozni fog. A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén e témában kérdést intézett Tarné Stuber Éva osztályvezetőhöz, aki tájékoztatást adott arról, hogy a hiányzó összeg pótlása függ attól, hogy a helyi adóbevételek miként teljesülnek az év hátralévő részében. Nem teljesülésük esetén meg kell vizsgálni mely feladatokból, vagy vállalásokból szükséges visszalépni. Meglehetősen nagy problémát jelent a jövőben a költségvetés tervezése, hiszen a költségvetés stabilitása attól kell függjön, hogy a Belügyminisztériumtól milyen mértékű forrásokhoz jut a város. Jelen esetben is látszik, hogy a kívánt ,- Ft-ból csupán ,- Ft-ot sikerült úgy lehívni, hogy két kormánypárti országgyűlési képviselője van a városnak, és valószínűleg próbálnak azért tenni, hogy a kívánt célt, illetve pénzösszeget sikeresen le tudja hívni a város. Kérdése arra vonatkozna, hogy a jövő évi költségvetést milyen mértékben veszélyezteti a hiány pótlása. Mekkora esély van arra, hogy a ,- Ft áttolódik a jövő évi költségvetésbe és annak stabilitását milyen mértékben veszélyezteti? (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő: A évi költségvetés III. negyedéves pénzügyi beszámolójánál már látszott, hogy a város költségvetése stabil, a működési feladatokat, fejlesztéseket teljesíteni tudja. Amikor a évre vonatkozó eredeti költségvetés elkészült még millió Ft volt a bevételi oldal, ami jelenleg már millió Ft-ra emelkedett, így mintegy 3,5 milliárd Ft-tal növekedett a bevétel. A legutóbbi milliárd Ft-os többletbevétel egyrészt a központi többlettámogatásokból adódott, amit a város a köznevelés, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, a közmunka programra, kapott. Uniós támogatás is érkezett. Az intézmények ragyogóan működnek, amelyek közül külön kiemelte a Gyermekélelmezési Intézményt. Előző évben gazdasági szempontból némi aggódást jelentett a Jókai Színház illetve a Munkácsy Mihály Múzeum átvétele. Meg kell mondani, hogy nemcsak szakmailag működnek kiválóan, hanem jelentős többletbevételt is képeznek. Példaként említette, hogy a Jókai Színház esetében a többletbevétel elérte a ,- Ftot. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ebben az évezredben még ilyen jó kormánya nem volt az országnak, mivel önkormányzatbarát. Strifler Attila képviselő a támogatást próbálta negatív formában feltüntetni, ami szíve joga. Korábbi évekre erre nem igen akadt példa. A 7

8 ,- Ft-os támogatás jól jött a város számára. A pénzügyi vezetőket ismerve a város költségvetésével kapcsolatban nyugodt. Az előző években is maradt pénzmaradvány, ami a takarékos, jó gazdálkodás eredménye. Személye örömteli adatokat vélt felfedezni a költségvetési módosításban. Elmondható, hogy nemcsak az ország, hanem Békéscsaba is jobban teljesít az elmúlt hosszú évtizedek tapasztalata alapján. (Kazetta 1/ /2. 027) Miklós Attila képviselő: Megjegyezte, hogy Dr. Kerekes Attila képviselő költségvetéssel kapcsolatos hozzászólása valamennyi alkalommal arra inspirálja, hogy szót kérjen. Minden évben éppen aktuálisan valaki megmenti a város működőképességét. Ez számára nem a jó gazdálkodást mutatja. Működési hitel felvétele egy alkalommal lett előirányozva, amelyet nem kellett végül is a városnak felvennie, mert minden valamilyen külső segítség - állam, vagy az Inviteltől kapott összeg - megmenti a várost a hitel felvételétől. Akkor derül ki, hogy jól, vagy sem gazdálkodik a város, ha nem külső segítséggel hozza rendbe költségvetését. A jó kormányokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy Dr. Kerekes Attila képviselő szerinti rossz kormányok alatt nem kapott ekkora mértékű segítséget a város, mégis működési hitel felvétele nélkül tudta befejezni a gazdálkodást. Lehet, hogy akkor eléggé körültekintően gazdálkodtak az intézmények, pedig számuk sokkal magasabb volt. Köztudott, hogy az elmúlt időszakban jelentős állami feladat átvállalásra került sor. Arról, hogy Magyarország jobban teljesít, vagy sem, engedjék meg, hogy év I. félévi adataiból idézzen: Az országos átlagnál nagyobb mértékben maradt el a év hasonló időszakához képest, a Dél-Alföld három megyéje közül csak Békés megyében csökkent az ipar teljesítménye 4 fő feletti ipari vállalkozásoknak, a 49 fő feletti ipari vállalkozások esetében is csak ebben a megyében csökkent a teljesítmény. Véleménye szerint ezért nem helytálló a dicséret. Annyira jól teljesít az ország, csak Békés megyének nem sikerül. Nyilván meg kell köszönni a kormánynak a , Ft-ot, amivel kisegítette Békéscsabát. Amennyiben évben ismét külső segítségre szorul a város, számára nem a jó gazdálkodást jelenti. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Jelezte, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Határtalanul két keréken című programjával kapcsolatban kíván érdeklődni. Rendelkeznek ismerettel arról, hogy a magyarországi szakasz megépítése kilométerenként miért került ,- Ft-ba? Az összeget indokolatlanul és rendkívül magasnak tartja még akkor is, ha a beruházás lebonyolítója nem a város, hanem a Natúrpark. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Egyszerű rutinos átvezetést tartalmaz az előterjesztés. Negyedévente kell beszámolnia a pénzügyi gazdálkodásról. A kormánytól kapott ,- Ft-tal kapcsolatban az alábbiakat mondta el: A város nem szorul erre a segítségre, hanem pályázott az alapra. Azért, mert olyan feladatátvállalások, módosulások következtek be, amelyek átmeneti állapotot idéztek elő az önkormányzatoknál. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum költségvetését jövőre lehet igazán megmondani, hiszen az intézmények az év során folyamatos forrásigénnyel éltek. Nem lehetett tervezni. Emlékezete szerint a Jókai Színház átvételekor állami kikötés volt, amennyi támogatást nyújt 8

9 az önkormányzat, annyi támogatást biztosít az állam. Az iskolák működtetésének átvállalásával nem realizálódott vagyoni bevétel. A háromnegyed éves beszámolóban is jelzett beruházási csúszások miatt nem tudja az önkormányzat betervezett forrásokat lehívni, mivel a közbeszerzés, vagy a kiutalás csúszik. Ez átmeneti állapot és nem a rossz gazdálkodás következménye. Át kell hidalni a feladatváltozásokat, csúszásokat. A keddi bizottsági ülésen tárgyalták, hogy a csatorna beruházás kapcsán az egyik teleknél jogutódlás miatt késésbe került a kivitelezés, ami ,- Ft többletköltséget eredményezett. Ebben az esetben sem az önkormányzat gazdálkodott rosszul, egyszerűen olyan vis major állapot is bekövetkezhet, amit meg kell oldani. Ehhez nyújt segítséget a kormány. Miklós Attila képviselőnek nem büszkén, hanem szégyenkezve kellett volna mondania, hogy a szocialista kormányzatok nem nyújtottak pótlólagos segítséget. Valóban nem, ehelyett még az állami normatívát is megszorították, csökkentették. Az a kijelentés sem helytálló, miszerint a város mindig a működési hitelfelvétel szélén táncol. A plusz bevételeket valamennyi alkalommal fejlesztésre, beruházásra fordította a város. Jelentős uniós forrásokat nyertek el. Véleménye szerint nem arra használták fel a befolyt összegeket, hogy az eltolt költségvetési lyukakat foldozzák, hanem a város fejlődése érdekében. Strifler Attila képviselő a személyi jövedelemadó témáját több alkalommal felvetette. Korábbi közgyűlésen tett hozzászólásával kapcsolatban is elmondta, hogy a visszautalt rész nem helyi adóbevétel, hanem központi forrás. Ezt vonta vissza az állam, de cserébe feladatokat is elvont. Az állam csak az elvont feladathoz tartozó költséget nem biztosítja. Állandóan, többen is arról beszélnek, szeretnék, ha a város a saját lábán meg tudna állni. Elindultak ezen az úton, de állami segítség nélkül nem valósítható meg. Véleménye szerint is jobban teljesít az ország, hiszen nem vesz fel IMF hitelt, hanem visszafizette, nem csökkenti a nyugellátást, és veszi el a 13. havi bért, hanem ad. Londoni elemzők is kimondják, hogy gazdaságunk növekszik. A jövő évre várható inflációs ráta nem haladja meg a 2,5 %-ot, idén 1 % alatt van. A rezsicsökkentés révén az állampolgárok zsebében marad a pénz és nem a multinacionális cégek nyereségét növeli. Magyarország valóban jobban teljesít. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Igen, rezsit csökkent a kormány és mellette negyven új adót vezet be. Köszöni. A fejlesztések hitelből valósultak meg. Az Inviteltől kapott összeget felélte a város, az állam által adott összeget működésre fordította. A jelenlegi ,- Ft-ot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló előirányzat biztosítja. Azt a tényt, - az általa idézett adatokat - hogy Békéscsaba és a megye mennyire jól teljesít, a város önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepció tervezetének helyzetelemzése tartalmazza. A helyzetelemzés szerint a város nem teljesít jól. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Örül annak, hogy Dr. Ferenczi Attila képviselő figyelt arra, amire személye próbálta felhívni a figyelmet. Említette, hogy a város nem szorul a ,- Ftos pénzösszegre. Amennyiben valóban nem, igen érdekesek a költségvetési rendelet módosításában leírtak, illetve az osztályvezető asszony által a bizottsági ülésen elmondottak. A koncepcióból az alábbiakat idézte: ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy a kiegészítő támogatás az önkormányzat évi költségvetését tekintve nem jelent 9

10 többletforrást, hanem a bevételi kiesések, illetve a kiadási többletköltségek finanszírozására szolgál, amely a januári közgyűlés napirendjén szereplő költségvetési rendeletmódosításban kerül majd előterjesztésre. A leírtak alapján minden forintnak meg van a helye a költségvetésben. Békéscsabán is sokan fizetnek személyi jövedelemadót, ezért megérdemelnék, jogos elvárásuk, hogy az általuk befizetett adóból részesedjen a város, illetve lakókörnyezetük fejlődjön. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Megjegyezte, hogy Strifler Attila képviselő régi tagja a testületnek, ezért a gazdálkodással kapcsolatban némi ismerettel rendelkeznie kell. Kiegészítve Dr. Ferenczi Attila képviselő által elmondottakat: a város az elmúlt két cikluson keresztül megközelítőleg 25 milliárd Ft értékű plusz vagyont tudott felhalmozni annak ellenére, hogy költségvetése rendben van, így nagy baj nem lehet, ezért annyira nem kellene dramatizálni a dolgokat. Amennyiben minden város ekkora vagyonnal gyarapodik fejlesztések címén, nagy probléma nincsen. Azt, hogy az állam hogyan biztosítja adóbevételeit és hogyan osztja fel, az elképzeléstől függ. A végösszeg a lényeg. Mi jut? Megfelelően működik az önkormányzat, vagy sem? Segíti az állam, vagy sem? A működési hitel miatt felhalmozódott adósság negatív spirál. Ott azonban, ahol fejlesztések sora valósul meg és 25 milliárdos vagyon keletkezik, nagy negatív dolog nem lehet. Az állam a további fejlesztés, fejlődés érdekében biztosít többletforrást. Ezt a tényt nem lehet negatívan értékelni. Mindegy hol csapódik le a személyi jövedelemadó, a végeredmény a lényeg. A korábbi kormányzat idején valóban 50 %-os pedagógus béremelés történt, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az ehhez szükséges forrást az önkormányzatnak kellett kigazdálkodnia. A lendület és a kedv megvolt, csak forrást nem biztosítottak hozzá. Összességében nézve jelenleg minden rendben van. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: A televíziónézők számára kívánja elmondani, hogy a napirend a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. Örömmel veszi, amikor Strifler Attila, vagy Miklós Attila képviselők az ilyen típusú napirendek következményeként el tudják mondani álláspontjukat. Megmosolyogtató az az erőlködés, amivel Strifler Attila képviselő negatívan próbálja beállítani azokat a sikereket, amelyeket Békéscsabán elértek. Azokat a fejlesztéseket, fejlődést, amelyek még az utca embere szerint is megtörténtek. Lehet kritizálni, ám azokat a dolgokat kellene, amit valóban szükséges. Ahol tényleg szemmel látható eredmény, fejlődés van, azt kár. Kritizálhatják azt, hogy kevés a munkahely, de meg kell vizsgálni miért. Éves szinten körüli új munkahely létesül Békéscsabán, csak éppen a sajtó erről nem mindig ad hírt. Strifler Attila képviselő valamennyi bizottsági és testületi ülésen részt vesz, így tudomása van az ott elhangzottakról. Az idő nagyon nagy úr, csodákra képes, vélhetően a képviselő is meg fogja érteni azokat a mondatokat, amely elhangzanak. Ugyanazt hónapról hónapra elmondani, és mindig visszavezetni oda, hogy honnan vontak el forrást, felesleges. Ameddig az önkormányzatnál volt a feladat, a forrás is itt maradt. Az előző kormány idején a feladatok ittléte ellenére sem biztosítottak támogatást. Normatív támogatás volt, amit ki kellett egészíteni. Így a humán szférában több mint 2 milliárd forint kiegészítést kellett biztosítania az önkormányzatnak saját bevételeiből. Ezeket a tényeket akárhányszor elmondják, lepereg, olyan, mint a falra hányt borsó. Jó lenne, ha a képviselő a bizottsági üléseken oda figyelne 10

11 az elhangzottakra. Hátha egyszer csak fény gyúl ezen a területen. Tudja, hogy a képviselő nem közgazdász, de a bizottsági üléseken egyszerűen, érthetően magyarázzák el a tényeket, úgy, hogy meg is lehet érteni. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Örül annak, hogy Kiss Tibor alpolgármester így látja a dolgokat, ami igen érdekes számára. A vita valójában arról szól, hogy nagyon fontos a tervezhetőség megmaradása. Erre azonban csak a pontos forrás ismeretében adott a lehetőség. Nem tervezhető, ha a ,- Ft-ból mindössze ,- Ft támogatást sikerül lehívni. Nem tudja, hogy a hiányzó összeggel hogyan lehet tervezni, miközben véleménye szerint az önkormányzat is úgy számolhatott, hogy a ,- Ft bevételként megvalósul. Úgy véli, hogy a különbözet mindenképpen veszélyezteti a költségvetés stabilitását. Kiss Tibor alpolgármester felé intézte hozzászólását: Vannak olyan témák, mint például a költségvetésről szóló rendelet módosítása, ami nagyon fontos, ezért is visszatérő annak tárgyalásakor, mert valóban átfogóan, kiterjedt módon a városban élők életét érinti. Ezért véleménye szerint minden fórumon szükséges beszélni róla, akár bizottsági ülésen, vagy a testületi ülésen is. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Egyetért azzal, hogy ki kell tárgyalni, de az ész érveket meg kell érteni. Nem szubjektív dolgok. A számok objektív dolgok, magukért beszélnek. Azokkal nem lehet vitába szállni. A tervezhetőséggel kapcsolatban megjegyezte, hogy a következő uniós költségvetés kapcsán pályázatok lesznek. Kérte a képviselőt, tervezze meg, mondja el, hogy Békéscsaba mekkora összegre számíthat, milyen nagyságú uniós forrásokat hívhat le. Ez is a tervezhetőség része. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A vita zárásaként a következőket mondta el: 2007 áprilisa óta van a városnak gazdasági programja. Strifler Attila képviselő szíves figyelmébe ajánlotta, tanulmányozza át, mivel szinte pontról pontra haladt a város költségvetése. Hét éve tervez a testület kisebb változtatásokkal költségvetést, egyetlen negatív előjelű költségvetés nem volt, pedig ellenszél volt. Ezért nem osztja a képviselő aggodalmát. Többször elhangzott, hogy az önkormányzatok életében új, kísérleti év lesz, hiszen egy egészen más feladatfinanszírozási rendszerre tér át. Azt is többször elmondta, hogy 20 milliárd forintot különített el a kormány az országos költségvetésben évben a keletkező problémák kezelésére. Azt sem árt tudni, időnként megkérdezik a pénzügyi osztályvezetőt, mire kértük a támogatást. Mert ha azt lehet kifantáziálni a szövegből, hogy itt a világvége, akkor vizsgálják meg mire kapták szeptemberében adta be az önkormányzat a kérelmet a Magyar Államkincstárhoz azzal az indoklással, hogy ingatlan értékesítésből , Ft bevétel kiesés várható. Ugyancsak csökken a bevétel a hulladék bérleti díjak vonatkozásában, illetve kamat visszatérítési kötelezettség keletkezett I. félévében. A felsorolt tételek összege ,- Ft. Az önkormányzattól függetlenül kiesett bevételek pótlására kértek támogatást. Első ütemben ,- Ft támogatást biztosított az állam. Vélhetően a különbözet évben kiegyenlítésre kerül. Mielőtt kivonják a kardot és csatáznak, kérte tanulmányozzák azt is, hogy a támogatást mire kérte a város. Nem hangzott el, hogy az 11

12 önkormányzat által tervezett bevételkiesésre kértek támogatást, amelynek teljesítése független, kívülálló ok miatt marad el. Miklós Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy a jelenlegi kormányzat támogatja az önkormányzatokat, nem ellenük igyekszik munkálkodni közötti időszakban sajnos így működött, évtől egészen más szemlélet van. A jelenlegi kormány partnernek tekinti az önkormányzatot. Takács Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a fajlagossága esetében magas a kisajátítás költsége. Gerlától egészen a határig új, kisajátított területet érint a beruházás. Van egy rész, ahol árokbefedést kellett végrehajtani. Méhkerék előtt vasúti átjárót is érinti a kerékpárút, ahol új vasúti átjárót kellett megépíteni. Az, hogy egy létesítmény mennyibe kerül, számos szűrön megy keresztül, csak indokolt költségeket ismernek el. A nem síkterületi beavatkozások miatti csatornaépítés, vasúti átjáró költségtöbblete az oka a magas beruházási értéknek. Strifler Attila és Miklós Attila képviselők hozzászólásai alapján a ,- Ft-os támogatást utalja vissza az önkormányzat? (mikrofonon kívül: nem) Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. A közgyűlés 12 igen szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetés főösszege 1. (1) A évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés főösszege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadásainak főösszege bevételeinek főösszege (finanszírozási bevételek nélkül) finanszírozási bevételek összege

13 2. Költségvetési bevételek 2. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdésében az önkormányzat évi költségvetési mérlegében történő változások részletezését az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) A Rendelet 1/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/b. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. (6) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2. és 3/a. melléklet szerint változnak. (6) A Rendelet 3. (7) bekezdésében a költségvetési szervek irányítószervi támogatása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul, a saját hatáskörű bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul a 2. melléklet szerint. (7) A Rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (8) A Rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. 3. Költségvetési kiadások 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak. 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. 13

14 (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási főösszege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. Beruházási kiadások 6. (1) A Rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 7. Felújítási kiadások 7. (1) A Rendelet 8. -ában az önkormányzat felújítási kiadásainak főösszege ezer Fttal nő, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 8. Tartalékok (1) A Rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) A Rendelet 10. (2) bekezdésében az általános tartalék összege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. A különböző jogcímeken meghatározott céltartalék összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul

15 (3) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 9. Vegyes rendelkezések 9. A Rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. 10. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és támogatja a rendelet megalkotását. Van-e kérdés, észrevétel? Szavazásra bocsátotta a rendeletalkotást. A közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 2. (1) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működési feladatainak ellátásához az évente ismétlődő rendszeres kifizetések és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. 15

16 (2) Az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet előírásai alapján bevezetendő új könyvviteli rendszerre történő átállás kötelezettségvállalásai az átmeneti gazdálkodás időszakában is teljesíthetőek. (3) A január 1-jétől esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. (4) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségnek eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. (5) Sportegyesületi támogatás folyósítása a fentiek figyelembevételével - az átmeneti gazdálkodás időszakában csak havonta, a Sportkoncepcióban jóváhagyott elveknek megfelelően, 90 %-os nagyságrendben történhet. (6) A nemzetiségi önkormányzatok támogatása a év szintjének 90 %-os mértékében, havonta történhet. 3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a) az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően, b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők. 4. A évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat csak közgyűlési jóváhagyást követően indítható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a közgyűlés által elhatározott feladatok kivételével. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeképpen a szerződéseket a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse. 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a balesetveszélyessé váló útburkolatjavítási (kátyúzási) munkálatokról a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt gondoskodjon. 16

17 8. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 9. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze. 10. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására az OTP Bank Nyrt. Békéscsabai Fiókjával megkötött folyószámlahitel szerződés, valamint támogatás megelőlegezési szerződés szerinti hitelkeretet a szükségleteknek megfelelően igénybe vegye. 11. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságkonszolidáció keretében az önkormányzati adósságállomány teljes átvállalását érintően a szükséges intézkedéseket megtegye, a megállapodásokat aláírja utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 12. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet a évi költségvetésről szóló rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Napirend tárgya: Szociális területet érintő ügyek Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság és a koncepció elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Az előterjesztést a Szociálpolitikai Kerekasztal és a Nemzetiségi Önkormányzatok is megtárgyalták a koncepciót és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlották. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) 17

18 Herczeg Tamás képviselő: A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció tartalmi elemeit kétévente felül kell vizsgálni. Aki elolvasta, láthatja, hogy rendkívül szerteágazó, pontos, precíz áttekintést tartalmaz az előterjesztés. A dokumentum a település, illetve a megye gazdasági, földrajzi helyzetétől kezdve a demográfiai mutatókon keresztül, az intézményrendszer működéséig sorra veszi azokat a helyzeteket, amelyek a szociális szolgáltatások terén befolyásoló tényezők lehetnek. A közmunka program, a lakáskoncepció, a helyi rendeletek és maga a koncepció is azt mutatja, hogy egy jól működő, támogató rendszer segíti a Békéscsabán élő rászorulók életkörülményeinek javítását, szinten tartását. (Kazetta 1/ /1. 001) Takács Péter képviselő: Az összeállított anyag rendkívül alapos. A Szociális Osztálytól eddig is megszokták, hogy precíz, pontos, a célkitűzéseket tekintetbe véve is olyan anyagokat készít, amivel egyet lehet érteni. Nem szeretné félre vinni a vitát, de korábban Miklós Attila képviselő is utalt arra, hogy az anyag abban a tekintetben is nagyon alapos, hogy egy viszonylag nagyon fontos helyzetfelmérést tartalmaz. Az ebben lévő adatok biztosan nem kerülték el Vantara Gyula polgármester figyelmét sem, ezek közül párat megemlít: mint például Magyarország, Békés megye és Békéscsaba is jobban teljesít. Ilyen adat az, hogy országos viszonylatban az idén folyamatosan csökken a foglalkoztatottak száma? Idén júniusban fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel korábban. Ez nem arra enged következtetni, hogy Magyarország jobban teljesít. A bruttó hazai termék előállításában Békés megye évben hátulról a negyedik helyet foglalta el a megyék rangsorában, melynek alig több mint 2 %-át adja. A népességre vetített demográfiai mutatók megyénkben a legrosszabbak országos szinten. Békéscsaba lakónépessége évben fő a táblázat szerint, évben főt. Ezt azért kívánta kiemelni, mert az adatok pontosan olyanok, amivel vitatkozni nem lehet, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal kimutatásán alapulnak. Véleménye szerint valóban elgondolkodható ki, mikor és hol teljesített jobban. (Kazetta 2/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság is tárgyalta a témát, támogatja annak elfogadását. Valamennyi bizottsági tag egyöntetű véleménye, hogy kiváló anyag készült, megdicsérték az előterjesztést készítő Szociálpolitikai Osztályt és annak vezetőjét Dr. Tőgye Ildikót. Az anyag terjedelme miatt nem a testület, inkább a szakmai bizottság privilégiuma valamennyi részlet megvitatása. Kiemelte az előterjesztés oldala közötti részt, amely a város demográfiai helyzetével foglalkozik. Valóban csökkent a város lakossága. A békéscsabai fiatalok egyes területen nem teljesítenek jobban, aminek okain el kellene gondolkodni. Megvizsgálva a demográfiai helyzet részleteit, elemezve az életfát látható, hogy a természet bölcs és úgy alakította, hogy mindig egy kevéssel több fiú szülessen és kevesebb lány. Egy korábbi koncepció esetében is kiemelte a gyermekek, idősek, nők védelmét. A város népességét bemutató korfa áttekintését követően megállapítható, hogy a év közöttiek sokkal nagyobb mértékben tűnnek el. Ennek nemcsak az örökölt gén lehet az oka, hanem az is, hogy nem védik a férfiakat. A lakosság fogyásának legfőbb oka az antikoncipiensek szedésére vezethető vissza, hiszen számos gyermek meg sem születik. Bizonyos élvezeteket visszaszorítanak a dohányzásba, viszont elveszítették a legfőbb célt, az utódok biztosítását. Az örömszerzés lépett előtérbe. Az ösztrogének szedését követően nehezebben esnek a hölgyek teherbe. A javakorbeli férfiakra is rendkívül káros hatással van. Az életben állandó nagy körforgással az ösztrogén bekerül a természetbe, a talajba, a vízbe. Valószínű, hogy a 18

19 férfiakat gyengíti, hiszen képességük gyengül. Erre is vissza lehet vezetni a lakosság csökkenését. Ezzel a ténnyel azonban a média nem foglalkozik, a szakfolyóiratok is csak mellékesen cikkeznek, hiszen az erre irányuló kutatásokat nem támogatják a gyárak. Ennek a veszélyéről keveset beszélnek, ezért lehet, hogy nemcsak az akarattal van baj. Az önkormányzat azonban felhívhatja erre a figyelmet. A jelenlegi tendencia sajnos egész Európában jellemző. A legsúlyosabb egyik probléma, melynek megoldásán munkálkodik a kormány is, össztársadalmi dolog. Örömteli, hogy Békéscsabán megállt a születések számának csökkenése, és enyhe növekedés tapasztalható. Reméli, hogy a város a jövőben, ebben a tekintetben még jobban teljesít. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét a hozzászólási időintervallum betartására. (Kazetta 2/ ) Zelenyánszki Péter képviselő, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: A bizottság véleményezte a napirendet. Takács Péter képviselő ugyanezeket a kérdéseket az ülésen is feltette, azokra választ kapott. A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta az igényesen elkészített munkát, amit érdemes mindenkinek áttanulmányozni. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György képviselő: Nem kíván mélyreható elemzést tenni. Véleménye szerint roppant jól előkészített az anyag. Megköszönte Herczeg Tamás tanácsnok, Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető és az anyag összeállításában közreműködők munkáját. Az anyag legnagyobb előnye az őszinteség, nem található benne olyan adatokat, amelyek elhallgatásra, vagy megmásításra kerültek volna. A koncepciót el kell fogadni, támogatni kell. Túl azon, hogy felvázolja a jövő lehetőségeit, legnagyobb értéke az őszinteség és a jelenlegi helyzet bemutatása, ami a legnagyobb pozitívum amellett, hogy az irányokat is meghatározza. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Hrabovszki György képviselő által elmondottakat korrektnek tartja. Az anyag valóban őszinte mindent objektíven tartalmaz, ami fontos. Örömmel tesz eleget szakmai vitának. Sajnos többször politikai vita folyik, ami normális egy politikai testületben, de az egyoldalúságok nem jók ebben a dologban. A képviselők negatív folyamatot is találnak az anyagban, mivel vannak negatív folyamatok Békéscsabán, Békés megyében. Pozitívumokból az is látható, hogy a gépipari ágazatban termelés felfutás érzékelhető. Az optikai berendezések, számítógépipar területén látható, hogy 2013 júniusában ezer lakosra tizenhárommal több vállalkozás jut, mint az ország más területein. Dr. Kerekes Attila képviselő elmondta, hogy a demográfiai folyamatokban kedvező tendenciák is kimutathatók. Az elöregedés két szempontból is értelmezhető: egyre idősebbek lehetünk, egyre tovább élhetünk. A beruházások szempontjából rendkívül fontos adatokat mutat be az anyag, pl. 16 %-kal magasabban a beruházásra fordított költségek, mint az előző évben. Az anyag számos pozitív folyamatról is ír, de a negatív folyamatokra elsősorban a szociális szolgáltatástervezési koncepciónak kell választ adnia. Véleménye szerint az anyag ezt meg is teszi, éppen ezért minősíthető kiválónak. (Kazetta 2/ ) 19

20 Dr. Fábián Ágnes képviselő, tanácsnok: Az anyag ékes bizonyítéka annak, hogy Békéscsaba gondoskodó város. Látható, hogy mennyire összetett, mindenre kiterjedő, összetett, rendezett, aminek elkészítéséhez ezúton gratulált. Mindenképpen fontos lenne, hogy a politikai vitát hallva a lakosság önmaga győződjön meg, és a honlapon keresztül elolvassa. A demográfiára visszatérve, tudomása szerint a napokban fogadta el az országgyűlés a gyed extrát, ami családot érint. Nyilván ez is pozitív hatással lesz. (Kazetta 2/ ) Kutyej Pál képviselő: Optimista beállítottsággal kezeli az előterjesztéseket, inkább a pozitívumokat veszi alapnak. Legfőképp ilyen a demográfiai adat. Tetszését fejezte ki, hogy a házasságkötések és a válások számának összehasonlítása terén kedvező tendencia indult el. Az, hogy az emberek rendezett háttérrel rendelkeznek, később akár a gazdaságnak is beindító motorja lehet. Erre van esély nemcsak Békéscsabán, hanem Békés megyében is, akkor kimondható, hogy bizakodók lehetnek, ha hosszú távon gondolkodnak. Nem szükséges mindig csak a gazdasági számokat nézni akkor, ha a koncepció hosszú távra tervez. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Több hozzászólás nem lévén, zárva a vitát, az alábbiakat mondta el: Természetesen az anyag arra is alkalmas, hogy mindenki politikai beállítottsága szerint olyan adatokat, összefüggéseket keressen, amilyet akar. Néhány objektív megállapítást azonban nem szabad elfelejteni. Azon túl, hogy az anyagnak nem célja Békés megye és az országos problémák megszüntetése, de nyilván kitekint. A békéscsabai adatsort nézve a munkanélküliség a legalacsonyabb. A gyermekszületésről, házasságról, válásokról elhangzott adatok is pozitív irányba mutatnak. Az építőipari vállalkozások évben 5 %-kal növekednek. Érdemes elgondolkodni a következőkön: Az anyag tartalmazza, hogy 2923 betöltetlen álláshely van. Kérdés, hogy a képzés mire terjedt ki, olyan képzést folytattak-e 2010-ig az oktatáspolitikában, ami kielégíti az ipar és a szolgáltatás felől jelentkező munkaerő igényt. Ez a szám azt mutatja, hogy nem. Oktatás, hatékonyság, gyermek, ahogy elhangzott Dr. Fábián Ágnes tanácsnok részéről is, a jelenlegi kormányzat minden intézkedést megtett, amellyel a születések számának növekedésének irányába hat. Biológiailag azonban hosszabb folyamat. A fiatal családok adókedvezményének bevezetésétől a gyed-extráig arra szolgál, hogy növeljék a születések számát. Ez nemcsak békéscsabai, hanem országos probléma fő alá csökkent az ország lakossága. Ez a tendencia lefelé tendál, amit meg kell állítani. Az országos problémát, amit eddig nem kezeltek, a jelenlegi kormányzat a jelenlegi intézkedésekkel próbálja megoldani, segíteni a gyermekvállalást. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy volt olyan miniszterelnök, aki szerint, akinek nem tetszik, az elmehet. A jelenlegi erők más irányba hatnak. Az anyag valóban reális, éppen azért, mert semmilyen takargatnivaló nincs. Azt, hogy ki milyen adatsorokat olvas össze, a saját dolga, az anyagból pozitív jövőkép rajzolódik ki. Megköszönte az anyag összeállítóinak munkáját. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 265/2013. (XII. 13.) közgy. 20

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 18. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről 3-1-3/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre, dr. Bödő

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

21. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 15-i üléséről

21. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 15-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 21. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 15-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 9-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 9-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE X-59.051/2004. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 9-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről.

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, 2014. december 12. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:

Részletesebben