Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő évi költségvetéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő 2008. évi költségvetéséhez"

Átírás

1 Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényét, az Országgyűlés december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testületek november 19. napján hoztak határozatot a közös fenntartású intézmények évi koncepciójáról, e döntés alapján, valamint a költségvetési törvény részletes megismerése után folytatódhattak az elemi költségvetés elkészítésének munkálatai. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola évre vonatkozó koncepcióját a fenntartó önkormányzatok ,- forinttal fogadták el. A részletesen kidolgozott költségvetési-tervezetet első olvasatra a községek polgármesterei, jegyzői megkapták, és megtárgyalták. Az ott felmerült kérdések, valamint a koncepció tárgyalása során elhangzott kérések tükrében került kidolgozásra a testületek elé terjesztett évre vonatkozó költségvetési tervezet, melyről általánosságban a következőket kívánom előterjeszteni. 1. Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatatásai (jubileumi jutalom) a hatályos közalkalmazotti törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. Az elfogadott költségvetési törvény 57. -a megváltoztatta a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat, valamint az illetménypótlék mértékét. Így az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottak bére és pótlékai már az új táblázat alapján kerültek betervezésre. Ennek ellentételezésére a költségvetési törvény bevételi forrást is biztosít az önkormányzatok számára. A támogatás a helyi önkormányzatot a január 1-jei létszám illetményadatainak felmérése alapján illeti meg, az illetmény-előmeneteli rendszer növeléséhez kapcsolódó kiadásra, elszámolási kötelezettség mellett. Az iskolánál felmerülő túlórával kapcsolatosan az alábbi táblázatot és szöveges indokolást kívánjuk a testületek elé terjeszteni: Túlórák kimutatása A pedagógus-munkakörben történő foglalkozás sajátossága, hogy a túlmunkára vonatkozó rendelkezések alkalmazása szempontjából a pedagógus teljesíti a heti teljes munkaidőt, amennyiben a kötelező óraszámát letanította. A kötelező óraszámok a beosztások és képesítések szerint a következők: - igazgató 8 óra - igazgatóhelyettes 12 óra - tanító, tanár 22 óra - napközis nevelő 23 óra - gyógypedagógus 21 óra A fentiek alapján a kötelező óraszámon felül végzett tanítás már rendkívüli munkavégzésnek minősül. Az iskolai óraszámot a Pedagógiai program ill. A Közoktatási törvény alapján állapítjuk meg. Az iskola óratömege a 2007/08-as tanévben évfolyamonként, osztályonként Évfolyam Kötelező heti óra 52. (3) Választható heti óra 52. (7) P.a Fejlesztő foglalkozás heti óraszám 52. (11) c. pont Összesen ,6 23, ,6 23, ,6 23, ,5 2,25 1,8 26, ,5 5,6 1,8 29, ,5 5,6 1,8 29, ,5 2 34, ,5 2 34, ,5 34,45 14,2 226,15 Napk. csoport 22,5 22,5 Eltérő tanterv szerint tanuló Összesen ,45 14,2 273,65 1

2 Az iskolánkban az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és azok óraszámait az alábbi táblázat foglalja össze: 2007/2008-as tanévtől Tantárgyak évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ism Idegen nyelv Matematika 5 5 4, v 3+1v 3+1V Informatika v 1v 0,5+05v 1 1 Környezetismeret 1 1 1, Természetismeret Fizika ,5 1,5+0,5v Biológia ,5 1,5 Kémia ,5 1,5+0,5v Földrajz ,5 1,5 Ének-zene Rajz ,5 1, Technika és életvitel ,5+0,5v 1 Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki óra ,5+0,5v 1 1 0,5+0,5v Tánc és dráma modul Hon és népismeret modul Etika modul ,5+0,5v Mozgókép és média ismeret modul ,5+0,5v Egészségtan modul ,5 - - Kötelező ,5 22,5 22, Választható + egyéni foglalk. ideje 2+1,6 2+1,6 2+1,6 2,25+1,8 5,6+1,8 5,6+1,8 7,5+2 7,5+2 Összes 23,6 23,6 23,6 26,55 29,9 29,9 34,5 34,5 Tanóránkívüli foglalkozásokra a következő időkeretet használjuk fel: - tömegsport 6 óra - felzárkozatató 11 óra - énekkar 1 óra - szakkör 6 óra - gyógytestnevelés 1 óra Összes leadott óra 282 óra, melyből a számítástechnika-technika és az angol-német csoportbontásra heti 13 órát használunk fel, ill. a könyvtári órák száma 6 óra. Ezeket levonva az összes leadott órából, 263 óra, amit viszonyítanunk kell a törvényi órakerethez. A túlórák számát növelik a kötelezően kiadandó órakedvezmények: - osztályfőnök heti 1 óra/hét - közalkalmazotti tanács 2*2óra/hét - szakszervezeti bizalmi 1óra/hét Heti szinten: 13 óra. A fentiek alapján az iskolai heti túlóraszám: 34 óra 2. A dolgozók részére adott egyéb juttatások a fenntartó önkormányzatok által elfogadott Kollektív Szerződésben foglaltaknak megfelelően kerültek beállításra - étkezési hozzájárulás (SzJa törvényben meghatározott legmagasabb adómentes érék határnak megfelelően január 1. napjától meleg étkeztetés esetén ,- Ft/fő/hó, étkezési utalvány esetén 6.000,- Ft/fő/hó) - munkaruha juttatás (a juttatás mértéke a mindenkori közalkalmazotti bértáblázat F/1 ( ,- Ft) alapbérének 20 %-a, jelenleg ,- Ft ) 2

3 - jutalom (átlagon felüli oktató-nevelő munka teljesítményének elismerése városi, város környéki, megyei és országos versenyeken elért eredmények alapján, hátrányos családi környezetből érkezett tanulók felzárkóztatása, sikeres továbbtanulásuk elősegítése) - saját gépkocsi használat (munkavégzéssel összefüggésben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kiszámolva) - minőségi bérpótlék (kereset-kiegészítés) állami normatívaként meghatározott összeg, mely az alapnormatívában foglaltatik, 5.250,- Ft/pedagógusi létszám/hó, a költségvetésbe beterezett bérjellegű kiadást egy évben két alkalommal adja ki az iskola a dolgozói teljesítményeket figyelembe véve - szakkönyv támogatás állami normatívaként meghatározott összeg, mely szintén az alapnormatívában jelenik meg, a mindenkori december 31-ei pedagógus létszám részére kötelező kifizetni (14.000,- Ft/év/fő) az áprilisi bérrel együtt - továbbtanulás, továbbképzés lehetőségének biztosítása elsődlegesen az intézménynél jelentkező kötött felhasználású normatívából (11.700,- Ft/fő/év) megvalósítva, - A november 19-ei együttes ülésen elfogadott létszámleépítéssel (1fő) kapcsolatosan felmerülő ,- forintos kiadás (végkielégítés, felmentési időre járó bér, 13. havi bér időarányos kifizetése és ezek járulékai) betervezésre került. A pedagógus a napokban aláírta a felmentéssel kapcsolatos papírokat, a felmondása augusztus 23.-ra teljes mértékben kifut a dolgozónak. Így a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan ez évben ki kellene használni a pályázati lehetőséget, aminek megfelelően kell a költségvetést összeállítani. Az előzetes költségvetési egyeztetés után merült fel az iskola részéről az alábbi igény, melyet a költségvetésben számszakilag szerepeltettünk, de természetesen a képviselő-testületeknek kell a végső döntést meghozni. - iskoláztatási támogatás mindenkori SZJ törvényben meghatározott adómentes mérték, mely jelenleg a minimálbér 30 %-a (20.700,- Ft/fő) - ajándékutalvány juttatása az SZJA tv. alapján, mindenkori minimálbér 10 %-a, éves viszonylatban háromszori alkalommal (6.900,- Ft/fő évente háromszor) 3. Betervezésre került a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által az önkormányzatoknak december 29-én nyújtott ezer forintos fejlesztési támogatása. Központi iskolánál ÖKO terem, valamint futópálya kerül kialakításra belőle, az ezen felül maradó összegből, pedig fénymásolót kívánnak beszerezni. A tagiskolára ebből a pénzeszközből 900 ezer forint jut, melyet kosárlabda-pálya kialakítására kíván fordítani. Az iskola évben sikeresen pályázatott az ÖKO iskola címre, a pályázatban feltételként szerepelt egy olyan speciális terem kialakítása amelyben a gyermekek környezet-tudatos nevelése megoldható. Továbbá a futópálya kialakítása az eszközfejlesztési tervben évben kötelezően kialakítandó. 4. A központi iskolánál a létszámleépítés nem valósult meg évben, ezért a betervezett bérből és annak járulékaiból kb ezer forintos maradvány mutatkozik (ez még nem teljes maradvány, hiszen az év lezárása, bevételek kiadások elszámolása most van folyamatban), melyet a évi tervezésnél figyelembe lehet venni, vagy majd a teljeskörű elszámolás után az önkormányzatok részére gyermeklétszám arányosan visszajuttatásra kerül. 5. A központi iskolánál csőtörés jelentkezett, melynek elhárítása kb ,- Ft-ba fog kerülni. 6. A Közoktatási Infrastruktúra és Szolgáltatás Fejlesztés pályázat benyújtására január 28-án kerül sor. A pályázat megírásával, esélyegyenlőségi terv elkészítésével, valamint tervezésével kapcsolatosan összesen ezer forint kiadás jelentkezik, amelyből az idei évben ki kell fizetni a pályázat-írás és esélyegyenlőségi terv elkészítésnek költségét. Valamint az egyeztetés után sem került pont arra, hogy a tervezésből 696 ezer forint az elkészített tervekért előzetesen kifizethető-e (Nagybajcs ,- Ft, Vámosszabadi ,- Ft, Kisbajcs ,- Ft, Vének ,- Ft). A pályázat benyújtásához részletes tervet, tanulmányt készített a tervező, mivel a pályázat-író véleménye szerint mindezek szükségeltetnek a sikeres pályázathoz. Ha nyer a pályázat a beruházás majd évben fog elindulni, tehát az önrész mértékének biztosításáról, majd a évben kell gondoskodnunk. 7. Az előbbiekben említett pályázatban kötelező elemként szereplő feladatok megvalósításához kell benyújtani a TÁMOP (Társadalmi Megújulási Operatív Program) pályázatot. A pályázat keretében az oktatást segítő programok és könyvek beszerzése támogatható 100 %-os mértékben. Jelen pályázatot akkor nyújthatjuk be, ha sikeres az infrastrukturális pályázatunk. 8. Az önkormányzatok esetében a TIOP-os pályázat benyújtása is mérlegelendő, mivel itt szintén 100 %-os támogatás nyerhető az iskola információs hálózatának fejlesztéséhez, azonban a döntést szükséges jelen testületi ülésen meghozni, mivel a pályázat benyújtására február elejétől van lehetőség és az elbírálás folyamatos. A korábban tárgyalt iskolai koncepcióban részletes tájékoztatást kaptak képviselőtársaim a várható állami normatívákról, melyek jelentősen megváltoztak, illetve lecsökkentek az előző éviekhez képest. Bonyolultabb a normatíva igénylése, mert két nevelési év szabályzóiból kell kiszámítani. A 2008/2009-es tanévtől a teljesítménymutató alapján támogatott közoktatási alapfeladatok köre kibővül az alapfokú művészetoktatással, a napközis foglalkoztatással. A sajátos nevelési igényű tanulók támogatása is megváltozik, hiszen átkerül az egyes pedagógiai programok támogatása jogcímcsoportba. Mindezzel a törvényalkotók arra törekednek, hogy fokozottabb gondoskodásban részesüljenek a sajátos nevelési igényű gyerekek, a művészeti oktatásban erőteljesebb ösztönzést kapjon a minőségi munka. A megszűnő normatívákat pályázati úton elnyerhető források növekedésével kívánják ellensúlyozni, pl. közoktatásifejlesztési célok támogatása, alapfokú művészetoktatási támogatás, kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek támogatása. A Megyei Pedagógiai Intézet tájékoztatója alapján, valamint az önkormányzatok részére eljuttatott kimutatása alapján jól látható, hogy milyen változásokon ment keresztül 2 év alatt az iskolai oktatáshoz kötődő normatívák. A közös fenntartású iskolánkra vonatkozó egykét adat kiemelésre került a tájékoztatóból, melyet itt szeretnénk bemutatni. 3

4 Normatívák variációi különböző létszámokra költségvetési tv. 3. sz. melléklet Kvt. Tv szerinti átlaglétszám Kt. szerinti átlaglétszám Kt. szerinti max. létszám Pl. 15 FŐ ezer Ft TELJESÍTMÉNYMUTATÓ Ft ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVF. (21, 21, 26) 145,7 145,7 147, (21, 21, 26) 145,7 145,7 147, (17, 21, 26) ,1 186, (16, 21, 26) 223,1 218,6 225, (23, 23, 30) 177,4 177, (23, 23, 30) 177,4 177, (20, 23, 30) 229,5 221, (20, 23, 30) 229,5 221, * A zárójelben lévő számok a fejlécben szereplő kategóriák szerinti sorrendben a létszámok A táblázat azt mutatja, hogy egy általános iskolás 1. és 2. osztályos gyermekre jutó normatíva kevesebb, mint a felette járó évfolyamok esetében, különösen nagy különbség mutatkozik a 3., 4., 7. és 8. osztály esetében, ahol 221 ezer forintos normatíva jut egy gyerekre. A puhított átlaglétszám paraméterek felmenő rendszerben megszűnnek ( 2. és 6. osztályban), ezért mutatkozik az egyes osztályok közötti nagy különbség. Költségvetési törvény 3. sz. melléklet alapján az 1 főre jutó normatívák alakulása (A táblázat egy főre számított normatívái a teljesítménymutató kerekítése nélkül vannak kiszámolva.) év és (8 hóra) 2007/ /2009 TANÉV Eltérés/ változás ezer Ft TELJESÍTMÉNYMUTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS ZENEMŰVÉSZETI ÁG ,2-50,8 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰV hó hó hó hó 20,4-19,6 Minősített AMI zeneművészeti ág, egyéni foglalkozás Minősített AMI képző- és iparműv.+csoportos főtanszakos zeneművészeti ág NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, ISKOLAOTTHON 1-4. ÉVF. NAPKÖZI 23 24,5 +1,5 4

5 5-8. ÉVF. TAN.SZOBA 23 16,3-6,7 SNI gyógypedagógia korai fejlesztés fejlesztő felkészítés BEJÁRÓK Intézményi társulás óvoda, 1-4., 5-8. évf. Kistelepülés 1500 főig (óvoda, megszűnt évfolyam) Kistelepülés megszűnt (óvoda, 1-4. évfolyam) Kedvezményes étkeztetés Tankönyvellátás/ingyenes 10/év 10/év 10/év 0 Tankönyvellátás/általános hozzájárulás 1/év 1/év 1/év 0 Egyéb hozzájárulások Különleges helyzetben lévő gyermek/tanuló 20,5 megszűnt További forrásokhoz juthatnak még az önkormányzatok az alábbi központosított előirányzatokból (költségvetési tv. 5. sz. melléklet) 1) Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Előirányzat millió Ft b) Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Előirányzat 600 millió Ft c) Teljesítmény motivációs pályázati alap Előirányzat millió Ft 2) Az alapfokú művészetoktatás támogatása Előirányzat 500 millió Ft től ig 360 millió Ft től (Minősített AMI!) 3) A kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése Előirányzat millió Ft 8. SZ. MELLÉKLET SZERINTI NORMATÍVÁK ALAKULÁSA Szakvizsga, továbbképzés, érettségi Önk. KÖTÖTT NORMATÍVÁK Int. Többcélú kt. Önkorm. Int. Többcélú kt. társ. társ Ft/fő Ft/fő TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (8. sz. melléklet IV/1. feltételek teljesülése alapján) Bejáró gyermek, tanuló után (2007 egészére) Intézményi társulás által fenntartott intézménybe Ft/fő/év óvoda és 1-4. évf Ft/fő/év 5-8. évf Ft/fő/év Kiegészítő szabályok alapján a bejárókra: óvoda és 1 8. osztályra 100% (80 eft) 100% (74/80e Ft) Székhelyen lakó gyerekekre, a bejárók számával azonos főre, mely 50% (40 eft) 50% (37/40 eft) szabályt az 1.-4., illetve 5-8. évfolyamon külön-külön kell alkalmazni. Tagintézményi támogatás (óvoda, iskola kieg. szabályok)* Ft/fő/év Ft/fő/év Kistelepülési tagintézményi támogatás (1500 fő alatt) Ft/fő/év IX. 1-jétől XII. 31-ig időarányosan 4 hónapra Ft/fő/év IX. 1-jétől XII. 31-ig időarányosan 4 hónapra 5

6 SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Ft/fő/év Ft/fő/év Logopédia, gyógy-testnevelés Ft/fő/szakszol. év Ft/fő/szakszol. év * január 1. előtt 1 8. évfolyamos tagintézménnyel működő iskola is igényelheti a támogatást január 1. után tagintézménnyé váló intézményi társulás által fenntartott iskola esetében további feltétel, hogy szeptember 1-jétől legfeljebb 1 6. évfolyammal működjön. A január 1. után csatlakozó intézmény új intézménynek minősül. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK A többcélú kistérségi és intézményi társulás esetén; valamint ha egyedül tartja fenn intézményét (utóbbiaknak teljesíteni kell az alábbi létszámokat), együttesen teljesíteniük kell: AZ ISKOLÁK esetében: 2008/2009. tanév * * iskola 75 % = 15,75 = 16 Fő 75 % = 17,25 = 18 Fő Kiegészítő szabályozás Ha a fentieket nem teljesíti, nem igényelhető támogatás. Ha a fenntartásról többcélú kistérségi vagy intézményi társulás keretében gondoskodnak: 16 fő 2 fő = 14 fő 18 fő 2 fő = 16 fő Ha legalább 3 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, az osztályok együttesen el kell érjék (5 8. o.-ban egy ellátási helyen): 50% = 11 fő 50% = 12 fő * Kt. szerinti átlaglétszámok: 1-4. oszt.: 21 fő 5-8. oszt.: 23 fő 9-13.oszt.: 28 fő Az általános bevezető után részletes írásbeli tájékoztatást kívánok adni az iskola évi költségvetési-tervezetéről. Az Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladaton csak dologi kiadások jelennek meg. A dologi kiadások között itt kerül elszámolásra a gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan felmerülő költségek (ebéd, tízórai, uzsonna ára), valamint a már három éve jól működő iskolatej programmal kapcsolatos kiadások. Az iskolatej beszerzésével kapcsolatos feltételek (hűtést nem igénylő dobozos termék), valamint az elszámolási feladatok (a korábbi 15 Ft/dl helyett 21 Ft/dl igényelhető) megváltoztak. Mind a központi mind a tagiskola esetén a diákok részéről igény jelentkezik a program folytatására, de ehhez a képviselő-testületek hozzájárulása szükségeltetik. Az iskolatej programot az iskola vezetése támogatja. A Nappali rendszerű iskolai oktatás szakfeladaton kerül megtervezésre évtől kezdődően az iskola épületének működtetésével kapcsolatban felmerülő fenntartási, felújítási kiadások is. Az iskola fenntartásával kapcsolatosan kimutatást készítettünk az éves fogyasztásokra (víz, villany, gáz) vonatkozólag, ezzel alátámasztva a betervezett kiadások szükségszerűségét. Általános Iskola közüzemi fogyasztása 2007 évben Hónapok Gáz m 3 Víz m 3 Villany Kwh december január február március április május június július augusztus

7 szeptember október november Összesen: Bekerülési költség Áfaval együtt Itt került megtervezésre a TKT-tól kapott támogatás felhasználásához kapcsolódó fejlesztési kiadások ezer forint értékben. Karbantartásra ezer forintot kíván fordítani az iskola vezetése, melyből megvalósulna 2 osztály iskolapad cseréje (1. és 2. osztályban), valamint ezen osztályok közül egyben a műpadló cseréje, abban az estben ha az infrastrukturális pályázat nem valósul meg. Már a bevezetésben is említésre került a vízhálózat karbantartása (melyet csőtörés miatt kell elvégezni), ennek várható bekerülési költsége 500 ezer forint. A pályázat benyújtása ezer forintba kerül. Ebben az évben jelentős felújításra, vagy beruházásra az épületnél nem kerül sor, hiszen a benyújtásra kerülő pályázatban szinte minden szerepel. Ezen a szakfeladaton kerül továbbiakban megtervezésre az oktatással közvetlenül felmerülő kiadások is. A központi iskolánál 14 főt (melyből 1 fő részfoglalkozású), míg a tagiskolában 2 fő pedagógust alkalmazunk ezen a szakfeladaton. Kiadások jelentős részét a dolgozók bére és annak járulékai teszik ki. A költségvetési-tervezetbe megjelenik 1 fő közalkalmazott létszámleépítése, mely ezer forint évben 1 fő pedagógus részesül a közalkalmazotti törvény alapján jubileumi jutalomba, melynek összege járulékokkal együtt 723 ezer forint. Ezen a szakfeladaton jelentkezik a közalkalmazottak alapbérénél 1 fő Gyes-ről visszatérő munkavállalóval kapcsolatos 228 ezer forintos kiadás. A kinevezett dolgozó álláshelyén jelen pillanatban nem foglalkoztat az iskola senkit sem, ezért a 2009-es évben majd nagyobb kiadás fog megjelenni, mivel a dolgozó részére ki kell adni a szabadságokat, illetve ha vissza szeretne jönni dolgozni, akkor el kell gondolkodni a felmentésével kapcsolatos feladatokról. Az iskola számára testületek által elfogadott eszközfejlesztési terv szerint ez évben meg kell valósítani a központi iskolánál a futópályát, orvosi szoba kialakítását, valamint a kémiai szaktanteremben a szagelszívó berendezés beszerzését. A futópálya kialakítása megvalósulhat a TKT-tól kapott pénzeszközből, míg az orvosi szobával kapcsolatos igények illetve a szagelszívó berendezés bekerültek a Közoktatási Infrastruktúra és Szolgáltatás Fejlesztés pályázatba. Nem támogatott pályázat esetén azonban az utóbbi 2 feladatot meg kell oldania az önkormányzatoknak. Bevételként ezen a szakfeladaton ezer forint jelentkezik, melynek legnagyobb részét a évben a TKT-tól átvett pénzeszköz teszi ki, ezer forint került betervezésre a létszámleépítéshez kapcsolódóan. A Fogyatékos tanulók oktatása szakfeladaton megterezett kiadások hasonlóak az elmúl évihez, azonban ennél a szakfeladatnál is meg kell jegyezni a GYES-ről esetlegesen visszatérő dolgozó juttatásait. A évet még csupán 95 ezer forintos kiadással terheli meg, azonban a következő évnél már jelentkezni fog a dolgozót megillető szabadságára jutó bér. Itt kell továbbiakban elmondani azt a tényt is, hogy a szakfeladaton jelenleg foglalkoztatott közalkalmazott munkaidejét 4 órára csökkentette a munkaadó, viszont a kinevezett (visszatérő dolgozó) még főállásúként van alkalmazva, és státusza nem módosítható védettségi időtartam alatt a Kjt. és Munka törvénykönyve értelmében. Így ez megoldandó kérdésként jelentkezik mind a munkáltató, mind a fenntartók részére a év végén. Az Alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó szakfeladaton 1 főt foglalkoztatunk részmunkaidőben 10 hónapos időtartamban, aki a táncoktatást látja el. A képzőművészeti oktatást egyrészt túlórában, másrészt megbízási szerződés alapján tudja biztosítani az iskola. Az iskola szakmai minősítése (255 ezer forintba került) befejeződött. A minősítő csoport a minősítési eljárás során a helyszíni vizsgálat alapján a Minősítő Testület számára Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény cím elnyerésére tett javaslatot, melyet meg is kapott az iskola. Ezzel jogot formált az önkormányzat arra, hogy januárjától - augusztusáig 40 ezer forint/fő normatívában részesüljön a művészeti oktatás, szeptembertől pedig a teljesítmény-mutató alapján kerül finanszírozásra. Mivel a teljesítmény-mutató alapján kapott normatíva 1 főre jutó összege alacsonyabb, mint a 40 ezer forint, ezért a évi költségvetési törvény a minősített iskolák számára külön támogatási lehetőséget biztosított, melynek feltételiről március 15-ig ad tájékoztatást (pályázati lehetőség működtetésre, fejlesztésre). A művészeti oktatás feltételei biztosítottak, mind két intézményben, így dologi kiadásokra ez évben minimális összeg került betervezésre. A Napközi-otthonos ellátás szakfeladaton kiadások szinte csak Vámosszabadi tagiskolában jelenek meg, hiszen a központi iskolában a napközis státusz megszüntetésre került évben. A szakfeladat kiadásai szinte csak bér és az után felszámolt járulékokat takarja, dologi kiadásokra mindössze 139 ezer forint került betervezésre. A kimutatott normatívák és betervezett bevételek különbözetét a négy fenntartó önkormányzatnak kell megtérítenie tanulói létszám, illetve tulajdoni hányad alapján, melyről szintén készült egy összefoglaló táblázat. Kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy a kiadott anyagot alaposan tanulmányozzák és a felmerülő kérdéseket tegyék fel, majd azokat megvitatva fogadják el a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola évi költségvetését. Másik közös fenntartási intézményünk a Védőnői szolgálat és az Iskolaegészségügyi feladatok ellátása. Mind két feladatot az OEP finanszírozza, az önkormányzatoknak többlet kiadást nem jelent. A Védőnői szolgálat részére beterjesztett költségvetési tervezetet - védőnővel történt egyeztetés alapján - az alábbiakkal szeretném kiegészíteni. 7

8 Kisbajcs községben az alább felsorolt eszközöket, programokat kívánja beszerezni, illetve megvalósítani. Hősugárzó 7.000,- Ft Festés ,- Ft Rákszűrés ,- Ft Egészségnevelés iskola, óvoda ,- Ft Cégtábla 2.000,- Ft Nagybajcs községben a védőnő részéről felmerülő igények Cégtábla 2.000,- Ft Heverő, fehér műbőrös ,- Ft Rákszűrés ,- Ft, vagy székek beszerzése Női torna ,- Ft Egészségnevelés óvoda 5.000,- Ft Vámosszabadi községben jelentkező tárgyi igények, és a már jól bevált programok Cégtábla 2.000,- Ft hősugárzó 7.000,- Ft rákszűrés ,- Ft vagy székek beszerzése csecsemőmasszázs ,- Ft zeneterápia kisdedeknél ,- Ft egészségnevelés óvoda 5.000,- Ft Vének községben szükséges beszerzések női torna ,- Ft cégtábla 2.000,- Ft A cégtábla illetve Nagybajcs községnél feltüntetett heverő az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Védőnői Szakmai Felügyelete által elvégzett vizsgálat alapján került betervezésre. Ezen túlmenően a védőnő részére betervezésre került bérjellegű juttatásként iskoláztatási támogatás és ajándék-utalvány - mivel az előző évben elfogadott egészségbiztosítási pénztári tagságot nem lehetet részére megkötni, hiszen az önkormányzatnak nem csak Ő az egyedüli dolgozója -, valamint üdülési csekk (évi ,- Ft értékben). Mivel a körzeti védőnőre vonatkozólag, sem közalkalmazotti, sem egyéb más szabályzat nincsen, ezért a költségvetés elfogadáskor készült határozatban kell majd e juttatásokról rendelkezni. Az anya gyermek és csecsemővédelem szakfeladat kiadásai megegyeznek az OEP-től várható finanszírozott bevétellel. A bevétel nagyságát az iskolás és óvodás gyermekek létszáma határozza meg. Ezt a pénzeszközt az OEP előírásai alapján, csak az óvodás és iskoláskorú gyermekek orvosi vizsgálataira, kötelező oltások biztosítására lehet felhasználni Iskolai étkeztetés Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Kisértékű tárgyieszközök beszerzése étkészletek, konyhai felszerelések beszerzése Vásárolt élelmezés 0 ebéd, tizórai, uzsonna beszerzési költsége iskolatej beszerzése Dologi kiadások összesen: Kiadások összesen: Intézményi ellátási díjak előirányzata szülők, alklamzaottak által fizetett térítési díj Átvett pénzeszközök 0 iskolatej kiadásinak támogatása

9 Működési bevételek összesen: Bevételek összesen: Alapfokú művészetoktatás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Részmunkaid. Fogl. Közalk. Bére kinevezett közalkalmazott bére 10 hónapra Közalkalmazottak túlóra díja 0 képzőműv. Okt.ellátó ped. Bére, táboroztatásra jutó túlóra Közalkalmazottak helyettesítési díja 0 esetleges helyettesítés Részmunkaid. Fogl. Közzalk. Személyhez kapcs. Jut. 0 távolléti díj étkezési hozzájárulás közekedési költségtérítés Állományba nem tartozók megbízási díja 0 Rajztanár foglalkoztatása Bér és bérjellegű kiadások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulékok járulék mértéke 24 % Természetbeni egészségügyi hozzájárulás 0 járulék mértéke 4,5 % Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 0 járulék mértéke 0,5 % Munkaadói járulék 0 járulék mértéke 3 % Egészségügyi hozzájárulás ,- Ft/hó/fő Munkáltatót terhelő járulékok Alapfokú művészetoktatás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Szakmai anyagok beszerzése művészeti okt. anyag felhasználás táboroztatás anyagszükséglete Kisértékű tárgyieszközök beszerzése 0 táncruhák beszerzése cd magnó beszerzése Egyéb üzemeltetési kiadások 0 üzemorvosi vizsgálat díja

10 5481 Munkaruha, védőruha 0 kollektív szerződés alapján Dologi kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi ellátási díjak előirányzata Kisbajcs önkormányzat rendelete szerint Bevételek összesen Napköziotthoni ellátás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Közalkalamzottak alapilletménye kinevezett pedagógusok bére 1fő Közalkalmazottak pótléka 0 vezetői pótlék Közalaklamzottak egyéb juttatása 0 távolléti díj Közalkalmazottak túlóra díja 0 kötelező óraszám felett tanított órák díja Közalkalmazottak helyettési díja 0 továbbképzés, betegség miatti távollétek helyettesítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 minőségi bérpótlék Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai 0 továbbképzés Közalkalmazottak költségtérítésének előirányzata 0 bérletek, munkábajárás térítése Közalkalamzottak étkezési hozzájárulásának előirányzata 0 étkezési utalvány és hozzájárulás Közalklamazottak egyéb költségtérítésse 0 szakkönyv és folyószámla vezetés díja Bér és bérjellegű kiadások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzata járulék mértéke 24 % Természsetbeni egészségbiztosítási járulék 0 járulék mértéke 4,5 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0 járulék mértéke 0,5 % Munkaaói járulék kiadási előirányzata 0 járulék mértéke 3 % Napköziotthoni ellátás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen 5331 Egészségügyi hozzájáriás előirányzata 0 10

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Kérem, intézménye 2013. évi költségvetési javaslatát az alábbi útmutató szerint elkészíteni szíveskedjen.

ALPOLGÁRMESTER. Kérem, intézménye 2013. évi költségvetési javaslatát az alábbi útmutató szerint elkészíteni szíveskedjen. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER Tárgy: 2013. évi költségvetés tervezése Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője részére Tisztelt Intézményvezető

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési koncepciójáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2004-205. évi tevékenységének megvalósításáról,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ jtv V JL* % BUDAPEST XVI. KERÜLETI»4 J& BERÜIMI A^' ^ ^S^T^ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ Tárgy: 2015. évi költségvetés tervezése Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben