Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő évi költségvetéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő 2008. évi költségvetéséhez"

Átírás

1 Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényét, az Országgyűlés december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testületek november 19. napján hoztak határozatot a közös fenntartású intézmények évi koncepciójáról, e döntés alapján, valamint a költségvetési törvény részletes megismerése után folytatódhattak az elemi költségvetés elkészítésének munkálatai. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola évre vonatkozó koncepcióját a fenntartó önkormányzatok ,- forinttal fogadták el. A részletesen kidolgozott költségvetési-tervezetet első olvasatra a községek polgármesterei, jegyzői megkapták, és megtárgyalták. Az ott felmerült kérdések, valamint a koncepció tárgyalása során elhangzott kérések tükrében került kidolgozásra a testületek elé terjesztett évre vonatkozó költségvetési tervezet, melyről általánosságban a következőket kívánom előterjeszteni. 1. Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatatásai (jubileumi jutalom) a hatályos közalkalmazotti törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. Az elfogadott költségvetési törvény 57. -a megváltoztatta a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat, valamint az illetménypótlék mértékét. Így az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottak bére és pótlékai már az új táblázat alapján kerültek betervezésre. Ennek ellentételezésére a költségvetési törvény bevételi forrást is biztosít az önkormányzatok számára. A támogatás a helyi önkormányzatot a január 1-jei létszám illetményadatainak felmérése alapján illeti meg, az illetmény-előmeneteli rendszer növeléséhez kapcsolódó kiadásra, elszámolási kötelezettség mellett. Az iskolánál felmerülő túlórával kapcsolatosan az alábbi táblázatot és szöveges indokolást kívánjuk a testületek elé terjeszteni: Túlórák kimutatása A pedagógus-munkakörben történő foglalkozás sajátossága, hogy a túlmunkára vonatkozó rendelkezések alkalmazása szempontjából a pedagógus teljesíti a heti teljes munkaidőt, amennyiben a kötelező óraszámát letanította. A kötelező óraszámok a beosztások és képesítések szerint a következők: - igazgató 8 óra - igazgatóhelyettes 12 óra - tanító, tanár 22 óra - napközis nevelő 23 óra - gyógypedagógus 21 óra A fentiek alapján a kötelező óraszámon felül végzett tanítás már rendkívüli munkavégzésnek minősül. Az iskolai óraszámot a Pedagógiai program ill. A Közoktatási törvény alapján állapítjuk meg. Az iskola óratömege a 2007/08-as tanévben évfolyamonként, osztályonként Évfolyam Kötelező heti óra 52. (3) Választható heti óra 52. (7) P.a Fejlesztő foglalkozás heti óraszám 52. (11) c. pont Összesen ,6 23, ,6 23, ,6 23, ,5 2,25 1,8 26, ,5 5,6 1,8 29, ,5 5,6 1,8 29, ,5 2 34, ,5 2 34, ,5 34,45 14,2 226,15 Napk. csoport 22,5 22,5 Eltérő tanterv szerint tanuló Összesen ,45 14,2 273,65 1

2 Az iskolánkban az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és azok óraszámait az alábbi táblázat foglalja össze: 2007/2008-as tanévtől Tantárgyak évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ism Idegen nyelv Matematika 5 5 4, v 3+1v 3+1V Informatika v 1v 0,5+05v 1 1 Környezetismeret 1 1 1, Természetismeret Fizika ,5 1,5+0,5v Biológia ,5 1,5 Kémia ,5 1,5+0,5v Földrajz ,5 1,5 Ének-zene Rajz ,5 1, Technika és életvitel ,5+0,5v 1 Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki óra ,5+0,5v 1 1 0,5+0,5v Tánc és dráma modul Hon és népismeret modul Etika modul ,5+0,5v Mozgókép és média ismeret modul ,5+0,5v Egészségtan modul ,5 - - Kötelező ,5 22,5 22, Választható + egyéni foglalk. ideje 2+1,6 2+1,6 2+1,6 2,25+1,8 5,6+1,8 5,6+1,8 7,5+2 7,5+2 Összes 23,6 23,6 23,6 26,55 29,9 29,9 34,5 34,5 Tanóránkívüli foglalkozásokra a következő időkeretet használjuk fel: - tömegsport 6 óra - felzárkozatató 11 óra - énekkar 1 óra - szakkör 6 óra - gyógytestnevelés 1 óra Összes leadott óra 282 óra, melyből a számítástechnika-technika és az angol-német csoportbontásra heti 13 órát használunk fel, ill. a könyvtári órák száma 6 óra. Ezeket levonva az összes leadott órából, 263 óra, amit viszonyítanunk kell a törvényi órakerethez. A túlórák számát növelik a kötelezően kiadandó órakedvezmények: - osztályfőnök heti 1 óra/hét - közalkalmazotti tanács 2*2óra/hét - szakszervezeti bizalmi 1óra/hét Heti szinten: 13 óra. A fentiek alapján az iskolai heti túlóraszám: 34 óra 2. A dolgozók részére adott egyéb juttatások a fenntartó önkormányzatok által elfogadott Kollektív Szerződésben foglaltaknak megfelelően kerültek beállításra - étkezési hozzájárulás (SzJa törvényben meghatározott legmagasabb adómentes érék határnak megfelelően január 1. napjától meleg étkeztetés esetén ,- Ft/fő/hó, étkezési utalvány esetén 6.000,- Ft/fő/hó) - munkaruha juttatás (a juttatás mértéke a mindenkori közalkalmazotti bértáblázat F/1 ( ,- Ft) alapbérének 20 %-a, jelenleg ,- Ft ) 2

3 - jutalom (átlagon felüli oktató-nevelő munka teljesítményének elismerése városi, város környéki, megyei és országos versenyeken elért eredmények alapján, hátrányos családi környezetből érkezett tanulók felzárkóztatása, sikeres továbbtanulásuk elősegítése) - saját gépkocsi használat (munkavégzéssel összefüggésben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kiszámolva) - minőségi bérpótlék (kereset-kiegészítés) állami normatívaként meghatározott összeg, mely az alapnormatívában foglaltatik, 5.250,- Ft/pedagógusi létszám/hó, a költségvetésbe beterezett bérjellegű kiadást egy évben két alkalommal adja ki az iskola a dolgozói teljesítményeket figyelembe véve - szakkönyv támogatás állami normatívaként meghatározott összeg, mely szintén az alapnormatívában jelenik meg, a mindenkori december 31-ei pedagógus létszám részére kötelező kifizetni (14.000,- Ft/év/fő) az áprilisi bérrel együtt - továbbtanulás, továbbképzés lehetőségének biztosítása elsődlegesen az intézménynél jelentkező kötött felhasználású normatívából (11.700,- Ft/fő/év) megvalósítva, - A november 19-ei együttes ülésen elfogadott létszámleépítéssel (1fő) kapcsolatosan felmerülő ,- forintos kiadás (végkielégítés, felmentési időre járó bér, 13. havi bér időarányos kifizetése és ezek járulékai) betervezésre került. A pedagógus a napokban aláírta a felmentéssel kapcsolatos papírokat, a felmondása augusztus 23.-ra teljes mértékben kifut a dolgozónak. Így a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan ez évben ki kellene használni a pályázati lehetőséget, aminek megfelelően kell a költségvetést összeállítani. Az előzetes költségvetési egyeztetés után merült fel az iskola részéről az alábbi igény, melyet a költségvetésben számszakilag szerepeltettünk, de természetesen a képviselő-testületeknek kell a végső döntést meghozni. - iskoláztatási támogatás mindenkori SZJ törvényben meghatározott adómentes mérték, mely jelenleg a minimálbér 30 %-a (20.700,- Ft/fő) - ajándékutalvány juttatása az SZJA tv. alapján, mindenkori minimálbér 10 %-a, éves viszonylatban háromszori alkalommal (6.900,- Ft/fő évente háromszor) 3. Betervezésre került a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által az önkormányzatoknak december 29-én nyújtott ezer forintos fejlesztési támogatása. Központi iskolánál ÖKO terem, valamint futópálya kerül kialakításra belőle, az ezen felül maradó összegből, pedig fénymásolót kívánnak beszerezni. A tagiskolára ebből a pénzeszközből 900 ezer forint jut, melyet kosárlabda-pálya kialakítására kíván fordítani. Az iskola évben sikeresen pályázatott az ÖKO iskola címre, a pályázatban feltételként szerepelt egy olyan speciális terem kialakítása amelyben a gyermekek környezet-tudatos nevelése megoldható. Továbbá a futópálya kialakítása az eszközfejlesztési tervben évben kötelezően kialakítandó. 4. A központi iskolánál a létszámleépítés nem valósult meg évben, ezért a betervezett bérből és annak járulékaiból kb ezer forintos maradvány mutatkozik (ez még nem teljes maradvány, hiszen az év lezárása, bevételek kiadások elszámolása most van folyamatban), melyet a évi tervezésnél figyelembe lehet venni, vagy majd a teljeskörű elszámolás után az önkormányzatok részére gyermeklétszám arányosan visszajuttatásra kerül. 5. A központi iskolánál csőtörés jelentkezett, melynek elhárítása kb ,- Ft-ba fog kerülni. 6. A Közoktatási Infrastruktúra és Szolgáltatás Fejlesztés pályázat benyújtására január 28-án kerül sor. A pályázat megírásával, esélyegyenlőségi terv elkészítésével, valamint tervezésével kapcsolatosan összesen ezer forint kiadás jelentkezik, amelyből az idei évben ki kell fizetni a pályázat-írás és esélyegyenlőségi terv elkészítésnek költségét. Valamint az egyeztetés után sem került pont arra, hogy a tervezésből 696 ezer forint az elkészített tervekért előzetesen kifizethető-e (Nagybajcs ,- Ft, Vámosszabadi ,- Ft, Kisbajcs ,- Ft, Vének ,- Ft). A pályázat benyújtásához részletes tervet, tanulmányt készített a tervező, mivel a pályázat-író véleménye szerint mindezek szükségeltetnek a sikeres pályázathoz. Ha nyer a pályázat a beruházás majd évben fog elindulni, tehát az önrész mértékének biztosításáról, majd a évben kell gondoskodnunk. 7. Az előbbiekben említett pályázatban kötelező elemként szereplő feladatok megvalósításához kell benyújtani a TÁMOP (Társadalmi Megújulási Operatív Program) pályázatot. A pályázat keretében az oktatást segítő programok és könyvek beszerzése támogatható 100 %-os mértékben. Jelen pályázatot akkor nyújthatjuk be, ha sikeres az infrastrukturális pályázatunk. 8. Az önkormányzatok esetében a TIOP-os pályázat benyújtása is mérlegelendő, mivel itt szintén 100 %-os támogatás nyerhető az iskola információs hálózatának fejlesztéséhez, azonban a döntést szükséges jelen testületi ülésen meghozni, mivel a pályázat benyújtására február elejétől van lehetőség és az elbírálás folyamatos. A korábban tárgyalt iskolai koncepcióban részletes tájékoztatást kaptak képviselőtársaim a várható állami normatívákról, melyek jelentősen megváltoztak, illetve lecsökkentek az előző éviekhez képest. Bonyolultabb a normatíva igénylése, mert két nevelési év szabályzóiból kell kiszámítani. A 2008/2009-es tanévtől a teljesítménymutató alapján támogatott közoktatási alapfeladatok köre kibővül az alapfokú művészetoktatással, a napközis foglalkoztatással. A sajátos nevelési igényű tanulók támogatása is megváltozik, hiszen átkerül az egyes pedagógiai programok támogatása jogcímcsoportba. Mindezzel a törvényalkotók arra törekednek, hogy fokozottabb gondoskodásban részesüljenek a sajátos nevelési igényű gyerekek, a művészeti oktatásban erőteljesebb ösztönzést kapjon a minőségi munka. A megszűnő normatívákat pályázati úton elnyerhető források növekedésével kívánják ellensúlyozni, pl. közoktatásifejlesztési célok támogatása, alapfokú művészetoktatási támogatás, kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek támogatása. A Megyei Pedagógiai Intézet tájékoztatója alapján, valamint az önkormányzatok részére eljuttatott kimutatása alapján jól látható, hogy milyen változásokon ment keresztül 2 év alatt az iskolai oktatáshoz kötődő normatívák. A közös fenntartású iskolánkra vonatkozó egykét adat kiemelésre került a tájékoztatóból, melyet itt szeretnénk bemutatni. 3

4 Normatívák variációi különböző létszámokra költségvetési tv. 3. sz. melléklet Kvt. Tv szerinti átlaglétszám Kt. szerinti átlaglétszám Kt. szerinti max. létszám Pl. 15 FŐ ezer Ft TELJESÍTMÉNYMUTATÓ Ft ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVF. (21, 21, 26) 145,7 145,7 147, (21, 21, 26) 145,7 145,7 147, (17, 21, 26) ,1 186, (16, 21, 26) 223,1 218,6 225, (23, 23, 30) 177,4 177, (23, 23, 30) 177,4 177, (20, 23, 30) 229,5 221, (20, 23, 30) 229,5 221, * A zárójelben lévő számok a fejlécben szereplő kategóriák szerinti sorrendben a létszámok A táblázat azt mutatja, hogy egy általános iskolás 1. és 2. osztályos gyermekre jutó normatíva kevesebb, mint a felette járó évfolyamok esetében, különösen nagy különbség mutatkozik a 3., 4., 7. és 8. osztály esetében, ahol 221 ezer forintos normatíva jut egy gyerekre. A puhított átlaglétszám paraméterek felmenő rendszerben megszűnnek ( 2. és 6. osztályban), ezért mutatkozik az egyes osztályok közötti nagy különbség. Költségvetési törvény 3. sz. melléklet alapján az 1 főre jutó normatívák alakulása (A táblázat egy főre számított normatívái a teljesítménymutató kerekítése nélkül vannak kiszámolva.) év és (8 hóra) 2007/ /2009 TANÉV Eltérés/ változás ezer Ft TELJESÍTMÉNYMUTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS ZENEMŰVÉSZETI ÁG ,2-50,8 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰV hó hó hó hó 20,4-19,6 Minősített AMI zeneművészeti ág, egyéni foglalkozás Minősített AMI képző- és iparműv.+csoportos főtanszakos zeneművészeti ág NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, ISKOLAOTTHON 1-4. ÉVF. NAPKÖZI 23 24,5 +1,5 4

5 5-8. ÉVF. TAN.SZOBA 23 16,3-6,7 SNI gyógypedagógia korai fejlesztés fejlesztő felkészítés BEJÁRÓK Intézményi társulás óvoda, 1-4., 5-8. évf. Kistelepülés 1500 főig (óvoda, megszűnt évfolyam) Kistelepülés megszűnt (óvoda, 1-4. évfolyam) Kedvezményes étkeztetés Tankönyvellátás/ingyenes 10/év 10/év 10/év 0 Tankönyvellátás/általános hozzájárulás 1/év 1/év 1/év 0 Egyéb hozzájárulások Különleges helyzetben lévő gyermek/tanuló 20,5 megszűnt További forrásokhoz juthatnak még az önkormányzatok az alábbi központosított előirányzatokból (költségvetési tv. 5. sz. melléklet) 1) Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Előirányzat millió Ft b) Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Előirányzat 600 millió Ft c) Teljesítmény motivációs pályázati alap Előirányzat millió Ft 2) Az alapfokú művészetoktatás támogatása Előirányzat 500 millió Ft től ig 360 millió Ft től (Minősített AMI!) 3) A kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése Előirányzat millió Ft 8. SZ. MELLÉKLET SZERINTI NORMATÍVÁK ALAKULÁSA Szakvizsga, továbbképzés, érettségi Önk. KÖTÖTT NORMATÍVÁK Int. Többcélú kt. Önkorm. Int. Többcélú kt. társ. társ Ft/fő Ft/fő TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (8. sz. melléklet IV/1. feltételek teljesülése alapján) Bejáró gyermek, tanuló után (2007 egészére) Intézményi társulás által fenntartott intézménybe Ft/fő/év óvoda és 1-4. évf Ft/fő/év 5-8. évf Ft/fő/év Kiegészítő szabályok alapján a bejárókra: óvoda és 1 8. osztályra 100% (80 eft) 100% (74/80e Ft) Székhelyen lakó gyerekekre, a bejárók számával azonos főre, mely 50% (40 eft) 50% (37/40 eft) szabályt az 1.-4., illetve 5-8. évfolyamon külön-külön kell alkalmazni. Tagintézményi támogatás (óvoda, iskola kieg. szabályok)* Ft/fő/év Ft/fő/év Kistelepülési tagintézményi támogatás (1500 fő alatt) Ft/fő/év IX. 1-jétől XII. 31-ig időarányosan 4 hónapra Ft/fő/év IX. 1-jétől XII. 31-ig időarányosan 4 hónapra 5

6 SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Ft/fő/év Ft/fő/év Logopédia, gyógy-testnevelés Ft/fő/szakszol. év Ft/fő/szakszol. év * január 1. előtt 1 8. évfolyamos tagintézménnyel működő iskola is igényelheti a támogatást január 1. után tagintézménnyé váló intézményi társulás által fenntartott iskola esetében további feltétel, hogy szeptember 1-jétől legfeljebb 1 6. évfolyammal működjön. A január 1. után csatlakozó intézmény új intézménynek minősül. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK A többcélú kistérségi és intézményi társulás esetén; valamint ha egyedül tartja fenn intézményét (utóbbiaknak teljesíteni kell az alábbi létszámokat), együttesen teljesíteniük kell: AZ ISKOLÁK esetében: 2008/2009. tanév * * iskola 75 % = 15,75 = 16 Fő 75 % = 17,25 = 18 Fő Kiegészítő szabályozás Ha a fentieket nem teljesíti, nem igényelhető támogatás. Ha a fenntartásról többcélú kistérségi vagy intézményi társulás keretében gondoskodnak: 16 fő 2 fő = 14 fő 18 fő 2 fő = 16 fő Ha legalább 3 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, az osztályok együttesen el kell érjék (5 8. o.-ban egy ellátási helyen): 50% = 11 fő 50% = 12 fő * Kt. szerinti átlaglétszámok: 1-4. oszt.: 21 fő 5-8. oszt.: 23 fő 9-13.oszt.: 28 fő Az általános bevezető után részletes írásbeli tájékoztatást kívánok adni az iskola évi költségvetési-tervezetéről. Az Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladaton csak dologi kiadások jelennek meg. A dologi kiadások között itt kerül elszámolásra a gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan felmerülő költségek (ebéd, tízórai, uzsonna ára), valamint a már három éve jól működő iskolatej programmal kapcsolatos kiadások. Az iskolatej beszerzésével kapcsolatos feltételek (hűtést nem igénylő dobozos termék), valamint az elszámolási feladatok (a korábbi 15 Ft/dl helyett 21 Ft/dl igényelhető) megváltoztak. Mind a központi mind a tagiskola esetén a diákok részéről igény jelentkezik a program folytatására, de ehhez a képviselő-testületek hozzájárulása szükségeltetik. Az iskolatej programot az iskola vezetése támogatja. A Nappali rendszerű iskolai oktatás szakfeladaton kerül megtervezésre évtől kezdődően az iskola épületének működtetésével kapcsolatban felmerülő fenntartási, felújítási kiadások is. Az iskola fenntartásával kapcsolatosan kimutatást készítettünk az éves fogyasztásokra (víz, villany, gáz) vonatkozólag, ezzel alátámasztva a betervezett kiadások szükségszerűségét. Általános Iskola közüzemi fogyasztása 2007 évben Hónapok Gáz m 3 Víz m 3 Villany Kwh december január február március április május június július augusztus

7 szeptember október november Összesen: Bekerülési költség Áfaval együtt Itt került megtervezésre a TKT-tól kapott támogatás felhasználásához kapcsolódó fejlesztési kiadások ezer forint értékben. Karbantartásra ezer forintot kíván fordítani az iskola vezetése, melyből megvalósulna 2 osztály iskolapad cseréje (1. és 2. osztályban), valamint ezen osztályok közül egyben a műpadló cseréje, abban az estben ha az infrastrukturális pályázat nem valósul meg. Már a bevezetésben is említésre került a vízhálózat karbantartása (melyet csőtörés miatt kell elvégezni), ennek várható bekerülési költsége 500 ezer forint. A pályázat benyújtása ezer forintba kerül. Ebben az évben jelentős felújításra, vagy beruházásra az épületnél nem kerül sor, hiszen a benyújtásra kerülő pályázatban szinte minden szerepel. Ezen a szakfeladaton kerül továbbiakban megtervezésre az oktatással közvetlenül felmerülő kiadások is. A központi iskolánál 14 főt (melyből 1 fő részfoglalkozású), míg a tagiskolában 2 fő pedagógust alkalmazunk ezen a szakfeladaton. Kiadások jelentős részét a dolgozók bére és annak járulékai teszik ki. A költségvetési-tervezetbe megjelenik 1 fő közalkalmazott létszámleépítése, mely ezer forint évben 1 fő pedagógus részesül a közalkalmazotti törvény alapján jubileumi jutalomba, melynek összege járulékokkal együtt 723 ezer forint. Ezen a szakfeladaton jelentkezik a közalkalmazottak alapbérénél 1 fő Gyes-ről visszatérő munkavállalóval kapcsolatos 228 ezer forintos kiadás. A kinevezett dolgozó álláshelyén jelen pillanatban nem foglalkoztat az iskola senkit sem, ezért a 2009-es évben majd nagyobb kiadás fog megjelenni, mivel a dolgozó részére ki kell adni a szabadságokat, illetve ha vissza szeretne jönni dolgozni, akkor el kell gondolkodni a felmentésével kapcsolatos feladatokról. Az iskola számára testületek által elfogadott eszközfejlesztési terv szerint ez évben meg kell valósítani a központi iskolánál a futópályát, orvosi szoba kialakítását, valamint a kémiai szaktanteremben a szagelszívó berendezés beszerzését. A futópálya kialakítása megvalósulhat a TKT-tól kapott pénzeszközből, míg az orvosi szobával kapcsolatos igények illetve a szagelszívó berendezés bekerültek a Közoktatási Infrastruktúra és Szolgáltatás Fejlesztés pályázatba. Nem támogatott pályázat esetén azonban az utóbbi 2 feladatot meg kell oldania az önkormányzatoknak. Bevételként ezen a szakfeladaton ezer forint jelentkezik, melynek legnagyobb részét a évben a TKT-tól átvett pénzeszköz teszi ki, ezer forint került betervezésre a létszámleépítéshez kapcsolódóan. A Fogyatékos tanulók oktatása szakfeladaton megterezett kiadások hasonlóak az elmúl évihez, azonban ennél a szakfeladatnál is meg kell jegyezni a GYES-ről esetlegesen visszatérő dolgozó juttatásait. A évet még csupán 95 ezer forintos kiadással terheli meg, azonban a következő évnél már jelentkezni fog a dolgozót megillető szabadságára jutó bér. Itt kell továbbiakban elmondani azt a tényt is, hogy a szakfeladaton jelenleg foglalkoztatott közalkalmazott munkaidejét 4 órára csökkentette a munkaadó, viszont a kinevezett (visszatérő dolgozó) még főállásúként van alkalmazva, és státusza nem módosítható védettségi időtartam alatt a Kjt. és Munka törvénykönyve értelmében. Így ez megoldandó kérdésként jelentkezik mind a munkáltató, mind a fenntartók részére a év végén. Az Alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó szakfeladaton 1 főt foglalkoztatunk részmunkaidőben 10 hónapos időtartamban, aki a táncoktatást látja el. A képzőművészeti oktatást egyrészt túlórában, másrészt megbízási szerződés alapján tudja biztosítani az iskola. Az iskola szakmai minősítése (255 ezer forintba került) befejeződött. A minősítő csoport a minősítési eljárás során a helyszíni vizsgálat alapján a Minősítő Testület számára Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény cím elnyerésére tett javaslatot, melyet meg is kapott az iskola. Ezzel jogot formált az önkormányzat arra, hogy januárjától - augusztusáig 40 ezer forint/fő normatívában részesüljön a művészeti oktatás, szeptembertől pedig a teljesítmény-mutató alapján kerül finanszírozásra. Mivel a teljesítmény-mutató alapján kapott normatíva 1 főre jutó összege alacsonyabb, mint a 40 ezer forint, ezért a évi költségvetési törvény a minősített iskolák számára külön támogatási lehetőséget biztosított, melynek feltételiről március 15-ig ad tájékoztatást (pályázati lehetőség működtetésre, fejlesztésre). A művészeti oktatás feltételei biztosítottak, mind két intézményben, így dologi kiadásokra ez évben minimális összeg került betervezésre. A Napközi-otthonos ellátás szakfeladaton kiadások szinte csak Vámosszabadi tagiskolában jelenek meg, hiszen a központi iskolában a napközis státusz megszüntetésre került évben. A szakfeladat kiadásai szinte csak bér és az után felszámolt járulékokat takarja, dologi kiadásokra mindössze 139 ezer forint került betervezésre. A kimutatott normatívák és betervezett bevételek különbözetét a négy fenntartó önkormányzatnak kell megtérítenie tanulói létszám, illetve tulajdoni hányad alapján, melyről szintén készült egy összefoglaló táblázat. Kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy a kiadott anyagot alaposan tanulmányozzák és a felmerülő kérdéseket tegyék fel, majd azokat megvitatva fogadják el a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola évi költségvetését. Másik közös fenntartási intézményünk a Védőnői szolgálat és az Iskolaegészségügyi feladatok ellátása. Mind két feladatot az OEP finanszírozza, az önkormányzatoknak többlet kiadást nem jelent. A Védőnői szolgálat részére beterjesztett költségvetési tervezetet - védőnővel történt egyeztetés alapján - az alábbiakkal szeretném kiegészíteni. 7

8 Kisbajcs községben az alább felsorolt eszközöket, programokat kívánja beszerezni, illetve megvalósítani. Hősugárzó 7.000,- Ft Festés ,- Ft Rákszűrés ,- Ft Egészségnevelés iskola, óvoda ,- Ft Cégtábla 2.000,- Ft Nagybajcs községben a védőnő részéről felmerülő igények Cégtábla 2.000,- Ft Heverő, fehér műbőrös ,- Ft Rákszűrés ,- Ft, vagy székek beszerzése Női torna ,- Ft Egészségnevelés óvoda 5.000,- Ft Vámosszabadi községben jelentkező tárgyi igények, és a már jól bevált programok Cégtábla 2.000,- Ft hősugárzó 7.000,- Ft rákszűrés ,- Ft vagy székek beszerzése csecsemőmasszázs ,- Ft zeneterápia kisdedeknél ,- Ft egészségnevelés óvoda 5.000,- Ft Vének községben szükséges beszerzések női torna ,- Ft cégtábla 2.000,- Ft A cégtábla illetve Nagybajcs községnél feltüntetett heverő az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Védőnői Szakmai Felügyelete által elvégzett vizsgálat alapján került betervezésre. Ezen túlmenően a védőnő részére betervezésre került bérjellegű juttatásként iskoláztatási támogatás és ajándék-utalvány - mivel az előző évben elfogadott egészségbiztosítási pénztári tagságot nem lehetet részére megkötni, hiszen az önkormányzatnak nem csak Ő az egyedüli dolgozója -, valamint üdülési csekk (évi ,- Ft értékben). Mivel a körzeti védőnőre vonatkozólag, sem közalkalmazotti, sem egyéb más szabályzat nincsen, ezért a költségvetés elfogadáskor készült határozatban kell majd e juttatásokról rendelkezni. Az anya gyermek és csecsemővédelem szakfeladat kiadásai megegyeznek az OEP-től várható finanszírozott bevétellel. A bevétel nagyságát az iskolás és óvodás gyermekek létszáma határozza meg. Ezt a pénzeszközt az OEP előírásai alapján, csak az óvodás és iskoláskorú gyermekek orvosi vizsgálataira, kötelező oltások biztosítására lehet felhasználni Iskolai étkeztetés Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Kisértékű tárgyieszközök beszerzése étkészletek, konyhai felszerelések beszerzése Vásárolt élelmezés 0 ebéd, tizórai, uzsonna beszerzési költsége iskolatej beszerzése Dologi kiadások összesen: Kiadások összesen: Intézményi ellátási díjak előirányzata szülők, alklamzaottak által fizetett térítési díj Átvett pénzeszközök 0 iskolatej kiadásinak támogatása

9 Működési bevételek összesen: Bevételek összesen: Alapfokú művészetoktatás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Részmunkaid. Fogl. Közalk. Bére kinevezett közalkalmazott bére 10 hónapra Közalkalmazottak túlóra díja 0 képzőműv. Okt.ellátó ped. Bére, táboroztatásra jutó túlóra Közalkalmazottak helyettesítési díja 0 esetleges helyettesítés Részmunkaid. Fogl. Közzalk. Személyhez kapcs. Jut. 0 távolléti díj étkezési hozzájárulás közekedési költségtérítés Állományba nem tartozók megbízási díja 0 Rajztanár foglalkoztatása Bér és bérjellegű kiadások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulékok járulék mértéke 24 % Természetbeni egészségügyi hozzájárulás 0 járulék mértéke 4,5 % Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 0 járulék mértéke 0,5 % Munkaadói járulék 0 járulék mértéke 3 % Egészségügyi hozzájárulás ,- Ft/hó/fő Munkáltatót terhelő járulékok Alapfokú művészetoktatás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Szakmai anyagok beszerzése művészeti okt. anyag felhasználás táboroztatás anyagszükséglete Kisértékű tárgyieszközök beszerzése 0 táncruhák beszerzése cd magnó beszerzése Egyéb üzemeltetési kiadások 0 üzemorvosi vizsgálat díja

10 5481 Munkaruha, védőruha 0 kollektív szerződés alapján Dologi kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi ellátási díjak előirányzata Kisbajcs önkormányzat rendelete szerint Bevételek összesen Napköziotthoni ellátás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen Közalkalamzottak alapilletménye kinevezett pedagógusok bére 1fő Közalkalmazottak pótléka 0 vezetői pótlék Közalaklamzottak egyéb juttatása 0 távolléti díj Közalkalmazottak túlóra díja 0 kötelező óraszám felett tanított órák díja Közalkalmazottak helyettési díja 0 továbbképzés, betegség miatti távollétek helyettesítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 minőségi bérpótlék Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai 0 továbbképzés Közalkalmazottak költségtérítésének előirányzata 0 bérletek, munkábajárás térítése Közalkalamzottak étkezési hozzájárulásának előirányzata 0 étkezési utalvány és hozzájárulás Közalklamazottak egyéb költségtérítésse 0 szakkönyv és folyószámla vezetés díja Bér és bérjellegű kiadások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzata járulék mértéke 24 % Természsetbeni egészségbiztosítási járulék 0 járulék mértéke 4,5 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0 járulék mértéke 0,5 % Munkaaói járulék kiadási előirányzata 0 járulék mértéke 3 % Napköziotthoni ellátás Kisbajcs Vámosszabadi Összesen 5331 Egészségügyi hozzájáriás előirányzata 0 10

Beszámoló a közös fenntartású Óvoda 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló a közös fenntartású Óvoda 2008. évi költségvetéséhez Beszámoló a közös fenntartású Óvoda 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét, az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és

Részletesebben

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2009. évi költségvetése

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2009. évi költségvetése Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2009. évi költségvetése A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényét, az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén tárgyalta és egyben el

Részletesebben

A közös fenntartású Iskola és Védőnői Szolgálat 2009. évi költségvetése

A közös fenntartású Iskola és Védőnői Szolgálat 2009. évi költségvetése A közös fenntartású Iskola és Védőnői Szolgálat 2009. évi költségvetése A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényét, az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésnapján tárgyalta

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetési tervezete Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A képviselőtestületek 2010. november 17. napján hoztak határozatot a közös

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete 1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete Elõterjesztõ: Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvez. Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előterjesztés A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány beterjesztette az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 2012. évi költségvetésének szöveges indoklása 2012. évi bevételek Egyéb sajátos bevétel 4 147 000,-Ft - ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

===================================================================

=================================================================== E L ŐTERJE SZ T ÉS Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 10-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 66-2/2012.

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megvitatása

ELŐTERJESZTÉS. Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megvitatása Szám: 105-7/2016. ELŐTERJESZTÉS Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó együttes ülésére, továbbá

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

2009. év. Összesen: 30 fő 58 575 300.- 58 575

2009. év. Összesen: 30 fő 58 575 300.- 58 575 2009. év Körjegyzőségi feladatok Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft 751153 Igazgatási tevékenység 680000 Központi irányítás Személyi juttatások Alapilletmény Köztisztviselők alapilletménye

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése - 1 - Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi ok: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA 2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA Gyermekjóléti Szolgálat Település Lakosság száma Normatíva Sárbogárd 12743 : 5.000 x 1.975.000 5.033.485 5.034.000 12743 x 300 3.822.900 3.823.000 8.856.385 8.857.000

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286 889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Mód-ó Alapilletmény 4 584 4 584 4 584 Egyéb kötelező illetménypótlék 2 061 2 061 2 061 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA 2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA Családsegítés Település Lakosság száma Normatíva Sárbogárd 12743 : 5.000 x 1.975.000 5.033.485 5.034.000 12743 x 300 3.822.900 3.823.000 8.856.385 8.857.000 Nagylók

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Tájékoztató a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I-III. negyedévi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek január 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek január 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Kölesd, Harc,, Kistormás és Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. január 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben