Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Pénzügyi menedzsment. Törökné Rózsa Judit június 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Pénzügyi menedzsment. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13."

Átírás

1 Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Pénzügyi menedzsment Törökné Rózsa Judit június 13.

2 Pályázati kiírás pénzügyi elemei Költségvetés Költségvetési tábla Ütemezés Forrástábla Szöveges indoklás Elszámolható költségek és költségvetés tervezési útmutató

3 Kötelező előírások Elszámolható költségek köre szigorúan szabályozott a pályázati kiírásban jogi háttere: 448/2004/EK rendelet a strukturális alapok elszámolható költségeiről %-os korlátok betartása: Projektmenedzsment: az összköltség max 10-12%-a (a kiírás meghatározza a mértéket és mely költségsorok összege adja a projektmenedzsmentet) Rezsi: az összköltség max 7%-a Tartalék: az összköltség max 5%-a Beszerzések: az összköltség max 30%-a (csak ESZA támogatásoknál)

4 Tapasztalat és tanács A pályázati időszakban sok esetben nem megfelelő módon történt meg a tervezés: Ennek oka lehet a lebonyolítás (szerződéskötés, stb.) csúszása, tervezési pontatlanságok, jogszabályi változások, stb. Ebből adódóan sok esetben merül fel hogy bizonyos költségek már nem szükségesek, vagy bizonyos költségek nem kerültek betervezésre, ugyanakkor elkerülhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához. Ebből adódóan sok az átcsoportosítási igény. Az erőforrások biztosítására szükséges alaposan átgondolni újra a költségvetést, likviditást, a költségek szükségességét.

5 Támogatási szerződés pénzügyi elemei Költségvetés a szerződés melléklete: Költségvetési tábla Ütemezés Forrástábla Szöveges indoklás

6 Támogatási szerződés módosítása A Kedvezményezetnek szerződés-módosítást kell kezdeményeznie, ha: változik a költségek évek szerinti bontása a teljes támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a projekt elfogadott költségvetéséhez képest 10%-nál nagyobb mértékben változik az összköltség költségkategóriák szerinti bontása (az összköltség változása nélkül). Költségkategória alatt a két számjeggyel jelölt költségvetési sorok értendők (pl. 1.1, 1.2), a projekt teljes időtartamára összesítve. A 10%-ot meg nem haladó módosításokat, valamint a költségkategóriákon belüli módosításokat a projekt előrehaladási jelentés részeként kell jelenteni. változnak a jóváhagyott, a program keretében beszerzésre kerülő eszközök. (nagy értékű eszközök)

7 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Változik a költségek évek szerinti bontása a teljes támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben: Az éves ütemezés a Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, ehhez képest kell a tényleges kifizetést vizsgálni Minden naptári év első beadandó Projekt előrehaladási Jelentésének kötelező mellékletében szereplő táblázat segít vizsgálni a költségek évek szerinti bontását Példa: A következő táblázat számokkal szemlélteti, mikor szükséges a szerződésmódosítás az évek szerinti bontás eltérése miatt

8 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Összese n Terv (Ft) Tény (Ft) Eltérés (Ft Eltérés a teljes támogatás %-ban (%) 7,5 (= / ) 11,25 (= / )

9 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire a projekt elfogadott költségvetéséhez képest 10%-nál nagyobb mértékben változik az összköltség költségkategóriák szerinti bontása (az összköltség változása nélkül). Költségkategória alatt a két számjeggyel jelölt költségvetési sorok értendők (pl. 1.1, 1.2), a projekt teljes időtartamára összesítve. A 10%-ot meg nem haladó módosításokat, valamint a költségkategóriákon belüli módosításokat a projekt előrehaladási jelentés részeként kell jelenteni.

10 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire A szerződésmódosítást előzetesen kell kezdeményezni, Minden érintett kétszámjegyű sort vizsgálni kell az átcsoportosításnál, bármely kétszámjegyű soron tervezett összeg 10%-t meghaladja a változás, szerződésmódosítás szükséges Az átcsoportosítást szakmailag indokolni szükséges Az átcsoportosítás nem sértheti a költségvetés %-os korlátait (projektmenedzsment 12%, rezsi 7%).

11 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire változnak a jóváhagyott, a program keretében beszerzésre kerülő eszközök. nagy értékű eszközök esteében szükséges a módosítás A módosítási kérelmet az eszköz beszerzését megelőzően kell benyújtani, és a jóváhagyást / szerződésmódosítást követően elvégezni a beszerzést. Új eddig a költségvetésben nem szereplő - eszköz beszerzése ugyanúgy módosítást igényel, mint Az eszközlistában szereplő eszköz eltérő db számban történő beszerzése NEM igényel módosítást: változik az eszközök egységára a tervezetthez képest.

12 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Kis értékű eszközök: A kiírásban 50 eft értékhatár szerepel, ez az irányadó a projektvégrehajtás során is (annak ellenére, hogy a Számviteli Tv. Jelenleg 100 eft-ban határozza meg a kisértékű eszközök értékét) A Kedvezményezett saját hatáskörben módosíthat, (amennyiben egyéb költséget nem érint), Szerződésmódosítást nem igényel,

13 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Kis értékű eszközök: Projekt előrehaladási jelentésben kell jelenteni utólagosan, és meghatározni az eredeti költségvetésben jelzett eszközöktől történő eltérés szakmai indokát, A beszerzés szükségességéről, szakmai elfogadhatóságáról érdemes előzetesen konzultálni a szakmai monitorral bizonytalanság esetén, Példa: tervezett 15 db fénymásoló toner helyett (10 eft / db) 17 db toner kerül beszerzésre, szakmai indoka: a projektvégrehajtásához szükséges segédanyagok fénymásolásának igénye, költségkeret: az egyéb irodaszer beszerzését a szükséges 20 eft-al csökkentjük.

14 Tartalék-felhasználás A Kedvezményezett a támogatás 5%-t tervezheti tartalékként, A tartalék az előre nem látható, előre nem tervezhető kiadások fedezésére szolgál, Tartalék csak az IH engedélyével használható fel, ezt előzetesen kell kérelmezni, Abban az esetben, ha a tartalék-felhasználás érinti a szerződésmódosítást kritériumait, akkor szerződésmódosítás is szükséges, A tartalék- felhasználás nem sértheti a költségvetés %- os korlátait (projektmenedzsment 12%, rezsi 7%).

15 Kifizetések típusai Előleg (25%, automatikus) Köztes kifizetés (3 havonta PEJ-jel igénylik) Időközi kifizetés (elszámolási időszakon belüli igénylés meghatározott feltételek szerint) Végső kifizetés (előleg és köztes kifizetés max. 80 % lehet, a többi a végső kifizetéskor)

16 Előlegfizetés: Kifizetések Megítélt támogatás 25 %-a, Automatikusan utalásra kerül, a Támogatási szerződés megkötését követően (kivéve, ha a Kedvezményezett lemond róla), legkésőbb 60 napon belül, gyakorlatban nap

17 Kifizetések Köztes kifizetés: Projekt-előrehaladási jelentések benyújtásával 3 havonta Támogatási szerződés rögzíti a benyújtás napját Időközi kifizetések: 3 hónapos elszámolási időszakon belül a Kedvezményezett elkölti az előleg 90%-t, kezdeményezhet időközi kifizetést (előleg igénybevételénél) Közvetlenül a szállítónak történő kifizetés kezdeményezése (nem vett igénybe előleget a Kedvezményezett) 30 millió Ft értékben összegyűltek kis értékű számlái, és nem vett igénybe előleget a Kedvezményezett.

18 Kifizetések Szállítónak történő közvetlen kifizetés kezdeményezésének feltételei: A Kedvezményezett lemondott az előlegről a támogatási szerződésben Ft feletti számlaérték esetén. (Non-profit szervezeteknél Ft.) Szerződésben vállalt saját erő teljesítése megtörtént, erről a kifizetés bizonylatát a Kedvezményezett csatolja. A számla kiállítását követően 5 napon belül be kell nyújtani elszámolásra. Javasolt a szállító felé minimum 60 napos fizetési határidőt kérni, az intézményrendszernek fel kell dolgoznia a dokumentumokat.

19 Kifizetések Végső kifizetés: előleg és köztes kifizetés a megítélt támogatás max. 80 % lehet, ez az összeghatár a szerződésben rögzítésre kerül Előleg 25% + köztes kifizetés 55% lehet, köztes kifizetés folyamatosan történik az előleg elszámolása nélkül, majd az 55% elérésekor az előleg terhére történik a számlák elszámolása A kevezményezettnek gondoskodnia kell az utolsó 20% finanszírozásáról, az összeghatár feletti kifizetésre csak a projekt zárását követően, zárójelentés benyújtását, záró helyszíni ellenőrzés elvégzését, és ezek elfogadását követően van lehetőség a végső kifizetéskor

20 Példa a projekt kifizetéséhez az erőforrás biztosítására 800 mft-os támogatás esetén, Előleg 25%: 200 mft Köztes kifizetés 55%: 440 mft Projekt végrehajtásának időszakában a Kedvezményezettnek történő kifizetés maximum 80 %: 640 mft Végső kifizetés a projektzárást követően utolsó 20 %: 160 mft

21 Támogatás folyósítását kizáró okok Hiányos dokumentáció: a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat nem teljes körűen töltötték ki, nem csatolták a szükséges dokumentumokat. Lejárt köztartozás: a Kedvezményezettnek 60 napon túli köztartozása van, Támogatáshalmozódás: a projekt esetében támogatáshalmozódás állapítható meg, az adott projekt esetében más támogatási forrásból is ítéltek meg támogatást, Szabálytalanság: dokumentum ellenőrzés, vagy a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel, Szabálytalanság más projekteknél: a Kedvezményezett valamely közösségi alapból vagy hazai központi költségvetési forrásból támogatott projektjére vonatkozóan szabálytalanság vagy csalás gyanúja miatt vizsgálat folyik, a vizsgálat lezárásáig.

22 Kifizetés időtartama 60 napon belül,amennyiben hiánytalan a jelentés Az eddigi tapasztalatok eredménye: mind hiánypótlásra, mind korrekcióra szükség van a jelentés feldolgozása során: 15 ill.10 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére Ez 90 napos kifizetést jelentene alapesetben. Az intézményrendszer jelenleg átlagosan 120 napos kifizetést hajt végre. A Kedvezményezettnek fel kell készülnie a likviditás biztosítására.

23 Kedvezményezetti kötelezettségek Elkülönített bankszámla I.: A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell nyitni és vezetni, ezen költségek elszámolhatóak, egyéb banki költség nem elszámolható, A támogatás az elkülönített bankszámlára érkezik, A Kedvezményezett kifizetéseit főszabályként az elkülönített bankszámláról kell teljesíteni,

24 Kedvezményezetti kötelezettségek Elkülönített bankszámla II. : Van lehetőség más bankszámlaszámokról is kifizetések teljesítésére a projekt érdekében (pl.: bérek csoportos utalása esetén) ebben az esetben a vonatkozó bankszámla kivonata a kifizetés bizonylata, a releváns összeg átvezethető az elkülönített bankszámláról Az elkülönített számláról nem a projekt érdekében történő átutalás a támogatás szabálytalan felhasználásának minősül Elkülönített folyószámlán keletkezett kamat nem minősül bevételnek, a Kedvezményezett szabadon felhasználhatja

25 Kedvezményezetti kötelezettségek Elkülönített nyilvántartás Projektdossziéban meg kell őrizni a vonatkozó összes dokumentumot december 31-ig. Eredeti bizonylatok megőrzése szintén kötelező, amennyiben a Kedvezményezett belső szabályzata alapján nem tudja az eredeti bizonylatokat a projektdossziéban őrizni, a másolatot kell itt elhelyezni, jelezve rajta az eredeti dokumentum őrzési helyét Elkülönített könyvelést kell vezetni a projekt érdekében, Elkülönített leltárt, stb.

26 Köztes kifizetések Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) Benyújtása 3 havonta történik, a támogatási szerződésben rögzített dátum szerint A PEJ kötelező mellékleteivel együtt nyújtandó be. Cégszerű aláírás szükséges a PEJ és mellékletei esetében Aláíró a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, akinek aláírási címpéldánya a dokumentációban megtalálható (az aláírás jogosultsága meghatalmazással delegálható) A Kedvezményezett hivatalos pecsétjével ellátott dokumentáció

27 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) kötelező pénzügyi mellékletei fizetési kérelem; számlaösszesítő, költségösszesítők; számlák, egyéb számviteli bizonylatok a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok teljesítés igazolás; vonatkozó szerződések, megrendelők Könyvvizsgálói igazolás a projekt záró jelentéshez (5o millió Ft feletti támogatási összegnél) minden naptári év első jelentésének mellékleteként Évenkénti költségbontás (lásd előző példa a támogatási szerződés módosításához)

28 PEJ- Fizetési kérelem Az adott elszámolási időszakban kifizetett költségeket tartalmazza Kitöltési útmutató alkalmazandó Aláírási címpéldánynak megfelelő, cégszerű aláírás Mérlegképes könyvelő ellenjegyzése szükséges Mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személy (nem szükséges bejegyzett mérlegképes könyvelő) A kedvezményezett az első PEJ-ben nyilatkozik, hogy az ellenjegyző a szükséges képesítéssel rendelkezik Aláírás-bejelentőt csatol a Kedvezményezett, amelyen tanúsítja, hogy a mérlegképes könyvelő a látható módon ír alá

29 PEJ Számlaösszesítő A számlaösszesítő a benyújtott összes bizonylatot tartalmazza Cégszerű aláírás szükséges A számlákat, számviteli bizonylatokat a számlaösszesítőnek megfelelően kell összeállítani, és az ellenőrzés könnyítésére a számlaösszesítő sorszámával ellátni A kapcsolódó dokumentumok szintén ellátandók a számlaösszesítő sorszámával

30 PEJ költségösszesítők I. Összesítő a bérek és járulékok elszámolásához, Összesítő az utazási költségek/napidíj elszámolásához Összesítő a célcsoport képzési támogatásának elszámolásához (ESZA támogatás esetén) Összesítő a Postaköltségek elszámolásához

31 PEJ költségösszesítők II. Célja: az azonos típusú költségek egy összesítőn történő megjelenítése segíti az ellenőrzést, és gyorsítja a feldolgozást, ezáltal gyorsítja a kifizetéseket Az adott költségek esetében 5 tétel felett kötelező alkalmazni A költségösszesítő Összesen sorát kell egy tételként rögzíteni a számlaösszesítőn

32 Számlák, egyéb számviteli bizonylatok I. Másolat benyújtása szükséges Az eredeti számla záradékolását meg kell tenni, A záradékolt számlát kell fénymásolni, majd hitelesíteni Az eredeti bizonylatok a helyszíni ellenőrzések során kerülnek ellenőrzésre

33 Számlák, egyéb számviteli bizonylatok II. meg kell felelnie az évi LXXIV. Az általános forgalmi adóról szóló törvénynek, valamint évi C. A számvitelről szóló törvénynek; a számlán vevőként a Kedvezményezettnek kell szerepelnie: részben önálló szervezetek esetében, ahol a szervezet gazdálkodását egy másik fenntartó szervezet vezeti, szintén annak a szervezetnek a neve legyen a számlán, aki a támogatás Kedvezményezettje. elfogadható az a számla, amelyen szerepel a gazdálkodást végző fenntartó szervezet neve, illetve mellette annak az intézménynek a neve, amely a támogatás Kedvezményezettje. amennyiben a számlán csak a fenntartó, vagy gazdálkodást végző szervezet neve szerepel, kérjük mind a fenntartó szervezet, mind a Kedvezményezett nyilatkozatát, miszerint a számlán szereplő tétel a Kedvezményezett költségvetését terheli

34 Számlák, egyéb számviteli bizonylatok III. a számlák elszámolásra benyújthatóak ha az adott PEJ elszámolásának végét megelőzi: a számla kelte, a teljesítés dátuma, illetve a kiegyenlítés dátuma Ezt követően a számla csak engedéllyel nyújtható be a következő PEJ-ben.

35 Teljesítésigazolás A teljesítésigazolás kötelező és elengedhetetlen a költséghez: költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), Pl.: a szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki teljesítést igazoló nyilatkozat, szolgáltatásra vonatkozóan a teljesítményigazolás, vagy jelentés, üzembe helyezési okmányok, stb.

36 Kifizetés bizonylata A számla mögé csatolandó a bizonylat a készpénzfizetésnél az Egyszerűsített számla maga a kifizetés bizonylata, nincs külön bizonylat; egyéb készpénzben történő kifizetés esetén: a kiadási pénztárbizonylat vagy pénztárjelentés megfelelő sora; átutalási megbízással kiegyenlített számlákhoz a kapcsolódóan a bankszámlakivonat csatolandó.

37 Könyvvizsgálói igazolás Könyvvizsgálói igazolás a projekt záró jelentéshez (5o millió Ft feletti támogatási összegnél) Független könyvvizsgáló A projekt esetében állít ki könnyvizsgálói igazolást (nem a szervezet gazdálkodásának könyvvizsgálata) A számviteli bizonylatok jogszabályi megfelelőségét, projekthez kapcsolódását, az elkülönített könyvelést ellenőrzi) Költsége elszámolható, amennyiben a projekt költségvetésében betervezésre került.

38 Jellemző költségtípusok és elszámolásuk Bérköltségek, bérjellegű költségek, Útiköltség, napidíj, szállásköltség Célcsoporttal kapcsolatos költségek (ESZA támogatásoknál) Beszerzések, szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Adminisztrációs költségek Rezsi költség

39 Bérköltségek elszámolása Jogszabályoknak való megfelelősség elsőrendű: munka tv.könyve egyéb jogszabályi előírások Munkaszerződés/kinevezési okirat/ megbízási szerződés/munkaköri leírás Munkaidő-nyilvántartás: Ha az elszámolni kívánt bért nem kizárólag az adott projekthez kötődő tevékenységgel kapcsolatban fizették ki, akkor a kifizetett bért és járulékait az igazoltan a projektre fordított munka arányában meg kell osztani.

40 Munkaidő nyilvántartás minta HETI MUNKAIDŐNYILVÁNTARTÁHÉT: május május 6. NÉV: XY Hétfő HEFOP projekt Egyéb 2 2 Összes óraszám 4 0 PEJ kitöltés PEJ kitöltés Adminisztráció Adminisztráció Elvégzett munka/feladat leírása Kedd HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Szerda HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Csütörtök HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Péntek HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Végösszesen óraszám Összes óraszám a héten Munkavállaló aláírása: Jóváhagyó aláírása: Dátum: Dátum:

41 Bérek elszámolhatósága Csak a valós, teljes körű dokumentációval alátámasztott bérköltség számolható el. Szabadság, betegszabadság elszámolható azon mértékig, amit a jogszabály rögzít fizetési kötelezettségként a Kedvezményezettnek. Piaci ár igazolása kötelező: az óradíj nem haladhatja meg az adott régióban, adott tevékenységért fizetendő bérszínvonalat.

42 Útiköltség I. A projekt érdekében szükséges utazások költsége, mind a projektmenedzsment, mind a pedagógusok tekintetében. Elszámolás bizonylata: SZÁMLA, (nem a menetjegy, a menetjegy benyújtása elszámoláshoz nem szükséges, de helyszíni ellenőrzéskor ellenőrizhetik) Számla : a Kedvezményezett intézmény nevére kell szóljon, 50% menetjegy elszámolható, (annak ellenére, hogy nem az intézmény, hanem a végső kedvezményezett nevére szól) ha a Kedvezményezett belső elszámolása tartalmazza az elszámolási lehetőséget, valamint az elszámolás bizonylata ilyenkor a belső elszámoló lap

43 Útiköltség II. Autóval történő utazás: Költsége az adott gépkocsi esetében alkalmazandó APEH normával, útnyilvántartással számolható el. Munkába járás költsége a jogszabályban rögzített előírásoknak megfelelően térítendő és elszámolandó. Vállalkozói szerződésnél: az útiköltséget be kell építeni a vállalkozói díjba a szerződésbe.

44 Beszerzések Csak a projekt megvalósítása érdekében szükséges eszközök beszerzésére van lehetőség. A költségvetésben meghatározott típusú és db számú eszközök számolhatóak el. Ettől eltérni csak szerződésmódosítással lehet. (ESZA támogatás alapvetően nem eszközbeszerzésre irányul, így max 30%-ban, de azon belül is korlátozottan támogatható.)

45 Szolgáltatások A projekt érdekében szükséges szolgáltatások megvásárolhatóak. Az elszámolás során nagy hangsúlyt kell fektetni, a teljesítésigazolásra.

46 Egyéb szolgáltatások Tájékoztatás és nyilvánosság elve. 1159/2000. EK Rendeletben foglaltak teljesülése hangsúlyos. A költsége,amennyiben betervezték elszámolható. Közbeszerzés, amennyiben betervezte a költségét a Kedvezményezett elszámolható a költsége.

47 Kis értékű beszerzések A projekthez szükséges mértékben elszámolhatóak. Szakmai indok alapján saját hatáskörben változtathatóak. Lásd. előzőekben.

48 Adminisztratív költségek Bankszámla nyitás és vezetés díja elszámolható. Jogi, pénzügyi szolgáltatás költsége elszámolható. Garancia, biztosíték költsége elszámolható (amennyiben releváns)

49 Rezsi költség Elszámolható a projekthez kapcsolódás mértékének megfelelően, maximum a költségek 7%-ig. Arányosítást minden egyes tétel esetében el kell végezni, az arányosítás módszerét be kell mutatni, annak megfelelően a számításokat el kell végezni.

50 Rezsi költség arányosítása Az arányosítás alkalmazható módszere lehet a költség jellegétől függően: -Munkaidő alapú Kedvezményezettekre fordított idő alapú -Tanfolyam időtartamán alapuló -Az igénybevett terület / tér nagyságán alapuló -A tényleges használaton, igénybevételen alapuló

51 Példák a rezsi költség arányosítására I. Az projekt menedzsmentje és megvalósítói egy 1500 négyzetméteres épületben dolgoznak, amelyből a projektben megvalósított képzésekhez 450 négyzetmétert vesznek igénybe. A Kedvezményezett az igénybevett területen alapulva kívánja elszámolni a rezsi költségét. A projekt használatában az épület: 450/1500= 0.3 =30% Az épületet a Kedvezményezett csak 30%-ban használja a projektre, így a rezsiköltség számláit is minden esetben csak a 30%-t számolhatja el. Azaz, ha a januári fűtés számla Ft volt, a projektre * 0.3= Ft számolható el január hónapra.

52 Példák a rezsi költség arányosítására II. A projektmenedzsment egy 150 négyzetméteres irodában dolgozik, a projektmenedzsment két tagja ( a menedzser, a pénzügyi vezető főállásban, még egy adminisztrátor részmunkaidőben napi 4 órában dolgozik a projekten. Az intézmény további négy kollégája is az irodában dolgozik. A Kedvezményezett a munkaidő alapú rezsi költség arányosítást kívánja elvégezni. Munkaidő alapú arányosítás: projektre fordított munkaórák száma / összmunkaórák száma 2 fő napi 8 órában a projekten dolgozik 1 fő napi 4 órában a projekten, 4 órában máson dolgozik 4 fő napi 8 órában más munkát végez. Az adott hónapban (20 munkanap ) az 7 fő: 20 nap*8 óra*7fő =1120 munkaórát dolgozik. Az adott hónapban a projekten ledolgozott munkaórák száma: 20 nap*8 óra *2fő + 20 nap*4 óra*1 fő=400 munkaóra. A rezsiköltséget a projektre fordított munkaóra arányában: 400 / 1120 =0,3571=36%-ban számolja el a projektre a Kedvezményezett.

53 Bevételek A projekt során keletkező bevételek csökkentik az elszámolható költségeket. A projekt bevétele a támogatásból levonásra kerül. NEM bevétel: az elkülönített folyószámlán keletkezett kamat, Bevétel pl.: a projekt érdekében végzett közbeszerzés során a közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből származó bevétel. (a költségek ugyanakkor elszámolhatóak) Bevételekről a Projekt előrehaladási jelentésben kell a Kedvezményezettnek nyilatkoznia. A bevétel legkésőbb a projekt zárásakor levonásra kerül.

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Törökné Rózsa Judit

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt határidőn

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Útmutató a 2014. II. félév sportágfejlesztési pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásához III. ütem Tartalomjegyzék Általános követelmények... 3 Formai követelmények... 4 Záradékolás...

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRÓL 2014. május TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 II. A TÁMOGATÁS ELLENŐRZÉSÉNEK FÁZISAI 4 1. Negyedéves előrehaladási jelentések

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekhez

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekhez

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben