Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Pénzügyi menedzsment. Törökné Rózsa Judit június 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Pénzügyi menedzsment. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13."

Átírás

1 Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Pénzügyi menedzsment Törökné Rózsa Judit június 13.

2 Pályázati kiírás pénzügyi elemei Költségvetés Költségvetési tábla Ütemezés Forrástábla Szöveges indoklás Elszámolható költségek és költségvetés tervezési útmutató

3 Kötelező előírások Elszámolható költségek köre szigorúan szabályozott a pályázati kiírásban jogi háttere: 448/2004/EK rendelet a strukturális alapok elszámolható költségeiről %-os korlátok betartása: Projektmenedzsment: az összköltség max 10-12%-a (a kiírás meghatározza a mértéket és mely költségsorok összege adja a projektmenedzsmentet) Rezsi: az összköltség max 7%-a Tartalék: az összköltség max 5%-a Beszerzések: az összköltség max 30%-a (csak ESZA támogatásoknál)

4 Tapasztalat és tanács A pályázati időszakban sok esetben nem megfelelő módon történt meg a tervezés: Ennek oka lehet a lebonyolítás (szerződéskötés, stb.) csúszása, tervezési pontatlanságok, jogszabályi változások, stb. Ebből adódóan sok esetben merül fel hogy bizonyos költségek már nem szükségesek, vagy bizonyos költségek nem kerültek betervezésre, ugyanakkor elkerülhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához. Ebből adódóan sok az átcsoportosítási igény. Az erőforrások biztosítására szükséges alaposan átgondolni újra a költségvetést, likviditást, a költségek szükségességét.

5 Támogatási szerződés pénzügyi elemei Költségvetés a szerződés melléklete: Költségvetési tábla Ütemezés Forrástábla Szöveges indoklás

6 Támogatási szerződés módosítása A Kedvezményezetnek szerződés-módosítást kell kezdeményeznie, ha: változik a költségek évek szerinti bontása a teljes támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a projekt elfogadott költségvetéséhez képest 10%-nál nagyobb mértékben változik az összköltség költségkategóriák szerinti bontása (az összköltség változása nélkül). Költségkategória alatt a két számjeggyel jelölt költségvetési sorok értendők (pl. 1.1, 1.2), a projekt teljes időtartamára összesítve. A 10%-ot meg nem haladó módosításokat, valamint a költségkategóriákon belüli módosításokat a projekt előrehaladási jelentés részeként kell jelenteni. változnak a jóváhagyott, a program keretében beszerzésre kerülő eszközök. (nagy értékű eszközök)

7 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Változik a költségek évek szerinti bontása a teljes támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben: Az éves ütemezés a Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, ehhez képest kell a tényleges kifizetést vizsgálni Minden naptári év első beadandó Projekt előrehaladási Jelentésének kötelező mellékletében szereplő táblázat segít vizsgálni a költségek évek szerinti bontását Példa: A következő táblázat számokkal szemlélteti, mikor szükséges a szerződésmódosítás az évek szerinti bontás eltérése miatt

8 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Összese n Terv (Ft) Tény (Ft) Eltérés (Ft Eltérés a teljes támogatás %-ban (%) 7,5 (= / ) 11,25 (= / )

9 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire a projekt elfogadott költségvetéséhez képest 10%-nál nagyobb mértékben változik az összköltség költségkategóriák szerinti bontása (az összköltség változása nélkül). Költségkategória alatt a két számjeggyel jelölt költségvetési sorok értendők (pl. 1.1, 1.2), a projekt teljes időtartamára összesítve. A 10%-ot meg nem haladó módosításokat, valamint a költségkategóriákon belüli módosításokat a projekt előrehaladási jelentés részeként kell jelenteni.

10 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire A szerződésmódosítást előzetesen kell kezdeményezni, Minden érintett kétszámjegyű sort vizsgálni kell az átcsoportosításnál, bármely kétszámjegyű soron tervezett összeg 10%-t meghaladja a változás, szerződésmódosítás szükséges Az átcsoportosítást szakmailag indokolni szükséges Az átcsoportosítás nem sértheti a költségvetés %-os korlátait (projektmenedzsment 12%, rezsi 7%).

11 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire változnak a jóváhagyott, a program keretében beszerzésre kerülő eszközök. nagy értékű eszközök esteében szükséges a módosítás A módosítási kérelmet az eszköz beszerzését megelőzően kell benyújtani, és a jóváhagyást / szerződésmódosítást követően elvégezni a beszerzést. Új eddig a költségvetésben nem szereplő - eszköz beszerzése ugyanúgy módosítást igényel, mint Az eszközlistában szereplő eszköz eltérő db számban történő beszerzése NEM igényel módosítást: változik az eszközök egységára a tervezetthez képest.

12 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Kis értékű eszközök: A kiírásban 50 eft értékhatár szerepel, ez az irányadó a projektvégrehajtás során is (annak ellenére, hogy a Számviteli Tv. Jelenleg 100 eft-ban határozza meg a kisértékű eszközök értékét) A Kedvezményezett saját hatáskörben módosíthat, (amennyiben egyéb költséget nem érint), Szerződésmódosítást nem igényel,

13 Példák, a támogatási szerződés módosításának eseteire Kis értékű eszközök: Projekt előrehaladási jelentésben kell jelenteni utólagosan, és meghatározni az eredeti költségvetésben jelzett eszközöktől történő eltérés szakmai indokát, A beszerzés szükségességéről, szakmai elfogadhatóságáról érdemes előzetesen konzultálni a szakmai monitorral bizonytalanság esetén, Példa: tervezett 15 db fénymásoló toner helyett (10 eft / db) 17 db toner kerül beszerzésre, szakmai indoka: a projektvégrehajtásához szükséges segédanyagok fénymásolásának igénye, költségkeret: az egyéb irodaszer beszerzését a szükséges 20 eft-al csökkentjük.

14 Tartalék-felhasználás A Kedvezményezett a támogatás 5%-t tervezheti tartalékként, A tartalék az előre nem látható, előre nem tervezhető kiadások fedezésére szolgál, Tartalék csak az IH engedélyével használható fel, ezt előzetesen kell kérelmezni, Abban az esetben, ha a tartalék-felhasználás érinti a szerződésmódosítást kritériumait, akkor szerződésmódosítás is szükséges, A tartalék- felhasználás nem sértheti a költségvetés %- os korlátait (projektmenedzsment 12%, rezsi 7%).

15 Kifizetések típusai Előleg (25%, automatikus) Köztes kifizetés (3 havonta PEJ-jel igénylik) Időközi kifizetés (elszámolási időszakon belüli igénylés meghatározott feltételek szerint) Végső kifizetés (előleg és köztes kifizetés max. 80 % lehet, a többi a végső kifizetéskor)

16 Előlegfizetés: Kifizetések Megítélt támogatás 25 %-a, Automatikusan utalásra kerül, a Támogatási szerződés megkötését követően (kivéve, ha a Kedvezményezett lemond róla), legkésőbb 60 napon belül, gyakorlatban nap

17 Kifizetések Köztes kifizetés: Projekt-előrehaladási jelentések benyújtásával 3 havonta Támogatási szerződés rögzíti a benyújtás napját Időközi kifizetések: 3 hónapos elszámolási időszakon belül a Kedvezményezett elkölti az előleg 90%-t, kezdeményezhet időközi kifizetést (előleg igénybevételénél) Közvetlenül a szállítónak történő kifizetés kezdeményezése (nem vett igénybe előleget a Kedvezményezett) 30 millió Ft értékben összegyűltek kis értékű számlái, és nem vett igénybe előleget a Kedvezményezett.

18 Kifizetések Szállítónak történő közvetlen kifizetés kezdeményezésének feltételei: A Kedvezményezett lemondott az előlegről a támogatási szerződésben Ft feletti számlaérték esetén. (Non-profit szervezeteknél Ft.) Szerződésben vállalt saját erő teljesítése megtörtént, erről a kifizetés bizonylatát a Kedvezményezett csatolja. A számla kiállítását követően 5 napon belül be kell nyújtani elszámolásra. Javasolt a szállító felé minimum 60 napos fizetési határidőt kérni, az intézményrendszernek fel kell dolgoznia a dokumentumokat.

19 Kifizetések Végső kifizetés: előleg és köztes kifizetés a megítélt támogatás max. 80 % lehet, ez az összeghatár a szerződésben rögzítésre kerül Előleg 25% + köztes kifizetés 55% lehet, köztes kifizetés folyamatosan történik az előleg elszámolása nélkül, majd az 55% elérésekor az előleg terhére történik a számlák elszámolása A kevezményezettnek gondoskodnia kell az utolsó 20% finanszírozásáról, az összeghatár feletti kifizetésre csak a projekt zárását követően, zárójelentés benyújtását, záró helyszíni ellenőrzés elvégzését, és ezek elfogadását követően van lehetőség a végső kifizetéskor

20 Példa a projekt kifizetéséhez az erőforrás biztosítására 800 mft-os támogatás esetén, Előleg 25%: 200 mft Köztes kifizetés 55%: 440 mft Projekt végrehajtásának időszakában a Kedvezményezettnek történő kifizetés maximum 80 %: 640 mft Végső kifizetés a projektzárást követően utolsó 20 %: 160 mft

21 Támogatás folyósítását kizáró okok Hiányos dokumentáció: a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat nem teljes körűen töltötték ki, nem csatolták a szükséges dokumentumokat. Lejárt köztartozás: a Kedvezményezettnek 60 napon túli köztartozása van, Támogatáshalmozódás: a projekt esetében támogatáshalmozódás állapítható meg, az adott projekt esetében más támogatási forrásból is ítéltek meg támogatást, Szabálytalanság: dokumentum ellenőrzés, vagy a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel, Szabálytalanság más projekteknél: a Kedvezményezett valamely közösségi alapból vagy hazai központi költségvetési forrásból támogatott projektjére vonatkozóan szabálytalanság vagy csalás gyanúja miatt vizsgálat folyik, a vizsgálat lezárásáig.

22 Kifizetés időtartama 60 napon belül,amennyiben hiánytalan a jelentés Az eddigi tapasztalatok eredménye: mind hiánypótlásra, mind korrekcióra szükség van a jelentés feldolgozása során: 15 ill.10 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére Ez 90 napos kifizetést jelentene alapesetben. Az intézményrendszer jelenleg átlagosan 120 napos kifizetést hajt végre. A Kedvezményezettnek fel kell készülnie a likviditás biztosítására.

23 Kedvezményezetti kötelezettségek Elkülönített bankszámla I.: A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell nyitni és vezetni, ezen költségek elszámolhatóak, egyéb banki költség nem elszámolható, A támogatás az elkülönített bankszámlára érkezik, A Kedvezményezett kifizetéseit főszabályként az elkülönített bankszámláról kell teljesíteni,

24 Kedvezményezetti kötelezettségek Elkülönített bankszámla II. : Van lehetőség más bankszámlaszámokról is kifizetések teljesítésére a projekt érdekében (pl.: bérek csoportos utalása esetén) ebben az esetben a vonatkozó bankszámla kivonata a kifizetés bizonylata, a releváns összeg átvezethető az elkülönített bankszámláról Az elkülönített számláról nem a projekt érdekében történő átutalás a támogatás szabálytalan felhasználásának minősül Elkülönített folyószámlán keletkezett kamat nem minősül bevételnek, a Kedvezményezett szabadon felhasználhatja

25 Kedvezményezetti kötelezettségek Elkülönített nyilvántartás Projektdossziéban meg kell őrizni a vonatkozó összes dokumentumot december 31-ig. Eredeti bizonylatok megőrzése szintén kötelező, amennyiben a Kedvezményezett belső szabályzata alapján nem tudja az eredeti bizonylatokat a projektdossziéban őrizni, a másolatot kell itt elhelyezni, jelezve rajta az eredeti dokumentum őrzési helyét Elkülönített könyvelést kell vezetni a projekt érdekében, Elkülönített leltárt, stb.

26 Köztes kifizetések Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) Benyújtása 3 havonta történik, a támogatási szerződésben rögzített dátum szerint A PEJ kötelező mellékleteivel együtt nyújtandó be. Cégszerű aláírás szükséges a PEJ és mellékletei esetében Aláíró a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, akinek aláírási címpéldánya a dokumentációban megtalálható (az aláírás jogosultsága meghatalmazással delegálható) A Kedvezményezett hivatalos pecsétjével ellátott dokumentáció

27 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) kötelező pénzügyi mellékletei fizetési kérelem; számlaösszesítő, költségösszesítők; számlák, egyéb számviteli bizonylatok a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok teljesítés igazolás; vonatkozó szerződések, megrendelők Könyvvizsgálói igazolás a projekt záró jelentéshez (5o millió Ft feletti támogatási összegnél) minden naptári év első jelentésének mellékleteként Évenkénti költségbontás (lásd előző példa a támogatási szerződés módosításához)

28 PEJ- Fizetési kérelem Az adott elszámolási időszakban kifizetett költségeket tartalmazza Kitöltési útmutató alkalmazandó Aláírási címpéldánynak megfelelő, cégszerű aláírás Mérlegképes könyvelő ellenjegyzése szükséges Mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személy (nem szükséges bejegyzett mérlegképes könyvelő) A kedvezményezett az első PEJ-ben nyilatkozik, hogy az ellenjegyző a szükséges képesítéssel rendelkezik Aláírás-bejelentőt csatol a Kedvezményezett, amelyen tanúsítja, hogy a mérlegképes könyvelő a látható módon ír alá

29 PEJ Számlaösszesítő A számlaösszesítő a benyújtott összes bizonylatot tartalmazza Cégszerű aláírás szükséges A számlákat, számviteli bizonylatokat a számlaösszesítőnek megfelelően kell összeállítani, és az ellenőrzés könnyítésére a számlaösszesítő sorszámával ellátni A kapcsolódó dokumentumok szintén ellátandók a számlaösszesítő sorszámával

30 PEJ költségösszesítők I. Összesítő a bérek és járulékok elszámolásához, Összesítő az utazási költségek/napidíj elszámolásához Összesítő a célcsoport képzési támogatásának elszámolásához (ESZA támogatás esetén) Összesítő a Postaköltségek elszámolásához

31 PEJ költségösszesítők II. Célja: az azonos típusú költségek egy összesítőn történő megjelenítése segíti az ellenőrzést, és gyorsítja a feldolgozást, ezáltal gyorsítja a kifizetéseket Az adott költségek esetében 5 tétel felett kötelező alkalmazni A költségösszesítő Összesen sorát kell egy tételként rögzíteni a számlaösszesítőn

32 Számlák, egyéb számviteli bizonylatok I. Másolat benyújtása szükséges Az eredeti számla záradékolását meg kell tenni, A záradékolt számlát kell fénymásolni, majd hitelesíteni Az eredeti bizonylatok a helyszíni ellenőrzések során kerülnek ellenőrzésre

33 Számlák, egyéb számviteli bizonylatok II. meg kell felelnie az évi LXXIV. Az általános forgalmi adóról szóló törvénynek, valamint évi C. A számvitelről szóló törvénynek; a számlán vevőként a Kedvezményezettnek kell szerepelnie: részben önálló szervezetek esetében, ahol a szervezet gazdálkodását egy másik fenntartó szervezet vezeti, szintén annak a szervezetnek a neve legyen a számlán, aki a támogatás Kedvezményezettje. elfogadható az a számla, amelyen szerepel a gazdálkodást végző fenntartó szervezet neve, illetve mellette annak az intézménynek a neve, amely a támogatás Kedvezményezettje. amennyiben a számlán csak a fenntartó, vagy gazdálkodást végző szervezet neve szerepel, kérjük mind a fenntartó szervezet, mind a Kedvezményezett nyilatkozatát, miszerint a számlán szereplő tétel a Kedvezményezett költségvetését terheli

34 Számlák, egyéb számviteli bizonylatok III. a számlák elszámolásra benyújthatóak ha az adott PEJ elszámolásának végét megelőzi: a számla kelte, a teljesítés dátuma, illetve a kiegyenlítés dátuma Ezt követően a számla csak engedéllyel nyújtható be a következő PEJ-ben.

35 Teljesítésigazolás A teljesítésigazolás kötelező és elengedhetetlen a költséghez: költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), Pl.: a szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki teljesítést igazoló nyilatkozat, szolgáltatásra vonatkozóan a teljesítményigazolás, vagy jelentés, üzembe helyezési okmányok, stb.

36 Kifizetés bizonylata A számla mögé csatolandó a bizonylat a készpénzfizetésnél az Egyszerűsített számla maga a kifizetés bizonylata, nincs külön bizonylat; egyéb készpénzben történő kifizetés esetén: a kiadási pénztárbizonylat vagy pénztárjelentés megfelelő sora; átutalási megbízással kiegyenlített számlákhoz a kapcsolódóan a bankszámlakivonat csatolandó.

37 Könyvvizsgálói igazolás Könyvvizsgálói igazolás a projekt záró jelentéshez (5o millió Ft feletti támogatási összegnél) Független könyvvizsgáló A projekt esetében állít ki könnyvizsgálói igazolást (nem a szervezet gazdálkodásának könyvvizsgálata) A számviteli bizonylatok jogszabályi megfelelőségét, projekthez kapcsolódását, az elkülönített könyvelést ellenőrzi) Költsége elszámolható, amennyiben a projekt költségvetésében betervezésre került.

38 Jellemző költségtípusok és elszámolásuk Bérköltségek, bérjellegű költségek, Útiköltség, napidíj, szállásköltség Célcsoporttal kapcsolatos költségek (ESZA támogatásoknál) Beszerzések, szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Adminisztrációs költségek Rezsi költség

39 Bérköltségek elszámolása Jogszabályoknak való megfelelősség elsőrendű: munka tv.könyve egyéb jogszabályi előírások Munkaszerződés/kinevezési okirat/ megbízási szerződés/munkaköri leírás Munkaidő-nyilvántartás: Ha az elszámolni kívánt bért nem kizárólag az adott projekthez kötődő tevékenységgel kapcsolatban fizették ki, akkor a kifizetett bért és járulékait az igazoltan a projektre fordított munka arányában meg kell osztani.

40 Munkaidő nyilvántartás minta HETI MUNKAIDŐNYILVÁNTARTÁHÉT: május május 6. NÉV: XY Hétfő HEFOP projekt Egyéb 2 2 Összes óraszám 4 0 PEJ kitöltés PEJ kitöltés Adminisztráció Adminisztráció Elvégzett munka/feladat leírása Kedd HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Szerda HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Csütörtök HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Péntek HEFOP projekt Egyéb Elvégzett munka/feladat leírása Összes óraszám 0 0 Végösszesen óraszám Összes óraszám a héten Munkavállaló aláírása: Jóváhagyó aláírása: Dátum: Dátum:

41 Bérek elszámolhatósága Csak a valós, teljes körű dokumentációval alátámasztott bérköltség számolható el. Szabadság, betegszabadság elszámolható azon mértékig, amit a jogszabály rögzít fizetési kötelezettségként a Kedvezményezettnek. Piaci ár igazolása kötelező: az óradíj nem haladhatja meg az adott régióban, adott tevékenységért fizetendő bérszínvonalat.

42 Útiköltség I. A projekt érdekében szükséges utazások költsége, mind a projektmenedzsment, mind a pedagógusok tekintetében. Elszámolás bizonylata: SZÁMLA, (nem a menetjegy, a menetjegy benyújtása elszámoláshoz nem szükséges, de helyszíni ellenőrzéskor ellenőrizhetik) Számla : a Kedvezményezett intézmény nevére kell szóljon, 50% menetjegy elszámolható, (annak ellenére, hogy nem az intézmény, hanem a végső kedvezményezett nevére szól) ha a Kedvezményezett belső elszámolása tartalmazza az elszámolási lehetőséget, valamint az elszámolás bizonylata ilyenkor a belső elszámoló lap

43 Útiköltség II. Autóval történő utazás: Költsége az adott gépkocsi esetében alkalmazandó APEH normával, útnyilvántartással számolható el. Munkába járás költsége a jogszabályban rögzített előírásoknak megfelelően térítendő és elszámolandó. Vállalkozói szerződésnél: az útiköltséget be kell építeni a vállalkozói díjba a szerződésbe.

44 Beszerzések Csak a projekt megvalósítása érdekében szükséges eszközök beszerzésére van lehetőség. A költségvetésben meghatározott típusú és db számú eszközök számolhatóak el. Ettől eltérni csak szerződésmódosítással lehet. (ESZA támogatás alapvetően nem eszközbeszerzésre irányul, így max 30%-ban, de azon belül is korlátozottan támogatható.)

45 Szolgáltatások A projekt érdekében szükséges szolgáltatások megvásárolhatóak. Az elszámolás során nagy hangsúlyt kell fektetni, a teljesítésigazolásra.

46 Egyéb szolgáltatások Tájékoztatás és nyilvánosság elve. 1159/2000. EK Rendeletben foglaltak teljesülése hangsúlyos. A költsége,amennyiben betervezték elszámolható. Közbeszerzés, amennyiben betervezte a költségét a Kedvezményezett elszámolható a költsége.

47 Kis értékű beszerzések A projekthez szükséges mértékben elszámolhatóak. Szakmai indok alapján saját hatáskörben változtathatóak. Lásd. előzőekben.

48 Adminisztratív költségek Bankszámla nyitás és vezetés díja elszámolható. Jogi, pénzügyi szolgáltatás költsége elszámolható. Garancia, biztosíték költsége elszámolható (amennyiben releváns)

49 Rezsi költség Elszámolható a projekthez kapcsolódás mértékének megfelelően, maximum a költségek 7%-ig. Arányosítást minden egyes tétel esetében el kell végezni, az arányosítás módszerét be kell mutatni, annak megfelelően a számításokat el kell végezni.

50 Rezsi költség arányosítása Az arányosítás alkalmazható módszere lehet a költség jellegétől függően: -Munkaidő alapú Kedvezményezettekre fordított idő alapú -Tanfolyam időtartamán alapuló -Az igénybevett terület / tér nagyságán alapuló -A tényleges használaton, igénybevételen alapuló

51 Példák a rezsi költség arányosítására I. Az projekt menedzsmentje és megvalósítói egy 1500 négyzetméteres épületben dolgoznak, amelyből a projektben megvalósított képzésekhez 450 négyzetmétert vesznek igénybe. A Kedvezményezett az igénybevett területen alapulva kívánja elszámolni a rezsi költségét. A projekt használatában az épület: 450/1500= 0.3 =30% Az épületet a Kedvezményezett csak 30%-ban használja a projektre, így a rezsiköltség számláit is minden esetben csak a 30%-t számolhatja el. Azaz, ha a januári fűtés számla Ft volt, a projektre * 0.3= Ft számolható el január hónapra.

52 Példák a rezsi költség arányosítására II. A projektmenedzsment egy 150 négyzetméteres irodában dolgozik, a projektmenedzsment két tagja ( a menedzser, a pénzügyi vezető főállásban, még egy adminisztrátor részmunkaidőben napi 4 órában dolgozik a projekten. Az intézmény további négy kollégája is az irodában dolgozik. A Kedvezményezett a munkaidő alapú rezsi költség arányosítást kívánja elvégezni. Munkaidő alapú arányosítás: projektre fordított munkaórák száma / összmunkaórák száma 2 fő napi 8 órában a projekten dolgozik 1 fő napi 4 órában a projekten, 4 órában máson dolgozik 4 fő napi 8 órában más munkát végez. Az adott hónapban (20 munkanap ) az 7 fő: 20 nap*8 óra*7fő =1120 munkaórát dolgozik. Az adott hónapban a projekten ledolgozott munkaórák száma: 20 nap*8 óra *2fő + 20 nap*4 óra*1 fő=400 munkaóra. A rezsiköltséget a projektre fordított munkaóra arányában: 400 / 1120 =0,3571=36%-ban számolja el a projektre a Kedvezményezett.

53 Bevételek A projekt során keletkező bevételek csökkentik az elszámolható költségeket. A projekt bevétele a támogatásból levonásra kerül. NEM bevétel: az elkülönített folyószámlán keletkezett kamat, Bevétel pl.: a projekt érdekében végzett közbeszerzés során a közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből származó bevétel. (a költségek ugyanakkor elszámolhatóak) Bevételekről a Projekt előrehaladási jelentésben kell a Kedvezményezettnek nyilatkoznia. A bevétel legkésőbb a projekt zárásakor levonásra kerül.

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Törökné Rózsa Judit

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

APEH által közzétett üzemanyagár, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyagvásárlás vehető figyelembe

APEH által közzétett üzemanyagár, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyagvásárlás vehető figyelembe 1. táblázat : a projekt során elszámolni kívánt költségek elszámolásához szükséges dokumentumok : pirossal az EPEJ-ben benyújtandó dokumentumok vannak kiemelve * : azon tételek melet szerepel, amelyek

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13.

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. HEFOP A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) megvalósítására 2004-2006 között 750

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Módosítási kérelem eredeti példányának (a SOLID rendszerből generált,

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011.

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011. benyújtandó 1 Föld és ingatlan vásárlás Adásvételi szerződés Számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került) Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi) Értékbecslő vagy jogszabály

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Keszthelyi Vilmos ESZA Nonprofit Kft. Pályázat életútja Pályázati felhívás Benyújtás, beérkezés Befogadás, értékelés

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott, Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében (HEFOP) a

Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott, Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében (HEFOP) a P É N Z Ü G Y I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott, a Főkedvezményezettek / Kedvezményezettek részére a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében (HEFOP) a által

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Magyar Birkózó Szövetség Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Általános információk I. Támogatási időszak 2015.01.01.-2016.01.15. ÉVES támogatási periódus Elszámolás végső

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11.

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11. Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport 2016. október 11. Támogatási szerződés 1. Általános tudnivalók: Partnerség, egy pályázó,

Részletesebben

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH.

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH. A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében benyújtandó dokumentumok (A tényállás tisztázásához bekérhető kifizetés igazoló, elszámolt kiadásokat alátámasztó dokumentumok listája.) A teljesítés

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP-4.1.2-P.2004-07-0014/1.0 A jelentés készítésének dátuma 2006. május 8. Jelentés sorszáma

Részletesebben

Beszerzések és szerzõdések

Beszerzések és szerzõdések Beszerzések és szerzõdések Szolgáltatások, eszközök beszerzése esetén a beszerzés menete egyrészt függ a beszerzés értékétõl azaz: Nettó 100.000 Ft alatti (kis értékû) szolgáltatás, eszköz beszerzése Az

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Keszthelyi Vilmos ESZA Nonprofit Kft. Jogszabályok, útmutatók Irányadó jogszabályok: ÚMFT: 281/2006 (XII.23.)

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan Projektirányítás Kézikönyv 2.sz. MELLÉKLET a Pannon Egyetemre vonatkozóan I. BESZERZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ELVÁRÁSOK: Minden beszerzési igény teljesítése (kötelezettségvállalás: szerződéskötés,

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16. Küldés gomb - SOLID rendszerben elküldeni. Hiba: utólagos, visszamenőleges

Részletesebben

Nagykanizsa, 2013.05.16.

Nagykanizsa, 2013.05.16. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) tapasztalatok és feladatok a közoktatási intézmények fenntartóváltását követően Nagykanizsa, 2013.05.16. Projekt Uniós Hazai Projekt státusza: megvalósítás

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 B/2 MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉSI ÚTMUTATÓ 2009. március A

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP-5.3.8-A2-13/1 PROJEKTINDÍTÓ NAP 2015.02.04

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP-5.3.8-A2-13/1 PROJEKTINDÍTÓ NAP 2015.02.04 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP-5.3.8-A2-13/1 PROJEKTINDÍTÓ NAP 2015.02.04 INFORMÁCIÓ FORRÁSOK HOL TUD TÁJÉKOZÓDNI? www.szechenyi2020.hu JAVASOLJUK AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁT:

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014 ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014 ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik a támogatási időszak lezárását

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban:

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN 1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Dr. Udvari Anita TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Zalaegerszeg, 2011. június 22.

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt határidőn

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben