KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év"

Átírás

1 Iktatószám: 205/2010. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, március 31. Dr. Varga Győző ügyvezető igazgató... Eck Ferenc Zsolt gazdasági ügyvezető igazgató

2 Általános rész Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 39/2009.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Közhasznú Társaságot az alapító okirat módosításával Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakította át. Alapító Okirat A Társaság cégneve: A Társaság rövid cégneve: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dorogi Szent Borbála Nonprofit Kft. A Társaság székhelye: 2510 Dorog, Kossuth Lajos utca 6. A Társaság telephelyei: 2510 Dorog, Mária u Dorog, Rákóczi u Dorog, Hősök tere 11. Alapítója: Dorog Város Önkormányzata Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Tevékenységének kezdési időpontja: Szakorvosi Rendelő: november 1. Szakkórház október 3. A Társaság tevékenységének minősítése: kiemelten közhasznú Adószáma: Cégjegyzék száma: Cégbejegyzés időpontja: (Beolvadás után: február 29.) Statisztikai jelzőszáma: Jegyzett tőke összege: Ft, azaz: Hatmillió forint 2

3 A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 8 szerint Fő tevékenység: 8610 Fekvőbetegellátás További tevékenységek: 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 5629 Egyéb vendéglátás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Az ügyvezetés módja: A Társaságnak két ügyvezetője van, Dr. Varga Győző a Társaság szakirányú ügyvezetője (Lakcíme: 2500 Esztergom, Hild József u. 22.), és Eck Ferenc Zsolt a Társaság gazdasági ügyvezetője (Lakcíme: 2852 Kecskéd, Sport u. 20). Az ügyvezetőket az alapító határozatlan időre választotta. Tevékenységüket munkaviszony keretében végzik. A könyvelés módja: Kettős könyvvitel A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. könyvvizsgálója: H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság tagszám: képviseletében: Hegedűs Miklós A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. 3

4 A Társaság tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Legfőbb feladata a települési közös szükségletek kielégítése. A Társaság tevékenysége engedélyköteles, amihez a működési engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete az 523/6/2008. számú határozatával megadta. A járó- és fekvőbeteg ellátás feladatainak finanszírozására a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. a Komárom- Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződést saját nevében megújította. Vezető tisztségviselők és díjazásuk A Társaság felügyelő bizottságának tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. A Társaság szakirányú ügyvezetője Dr. Varga Győző, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja az alapító évben összesen ,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: Bruttó munkabér: Bruttó megbízási díj (Urológiai szakr.): Költségtérítés: Bruttó jutalom: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft A Társaság gazdasági ügyvezető igazgatója Eck Ferenc Zsolt, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja az alapító évben összesen ,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: Bruttó munkabér: Bruttó megbízási díj: Költségtérítés: Bruttó jutalom: ,-Ft 0,-Ft ,-Ft ,-Ft 4

5 A Társaság évi beszámolója A Társaság a Számvitelről szóló évi C. törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A Társaság éves beszámoló jelentését Egyszerűsített éves beszámoló formájában készíti el. Az Egyszerűsített éves beszámoló részei: mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet A Társaság az éves beszámoló A változatát készítette el. Az éves beszámoló kiegészítő melléklete a Közhasznúsági Jelentéssel együtt készült el, amelyben soronként elemezve lett a mérleg, az eredménykimutatás és a közhasznú eredmény. A évi beszámoló fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja március 31. A Társaság a számviteli politikáját úgy szabályozta, hogy a tárgyévet követő év március 23.-áig vette figyelembe a beszámoló időszakára érkező bevételeket és költségeket, miután az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az intézmény tárgyév december havi teljesítményét ekkor igazolja vissza. A Társaság évi Egyszerűsített éves beszámolóját a Társaság választott könyvvizsgálója hitelesítési záradékkal látta el. A Társaság évi Egyszerűsített éves beszámolóját készítette: Findtné Nagy Ildikó gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: ellenjegyezte: Eck Ferenc Zsolt gazdasági ügyvezető igazgató, regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: A mérleg egyes tételeinek tartalma és értékelése: A Társaság egyszerűsített éves beszámolóját a évi C. törvény a Számvitelről és módosításai, a 224/2000.(XII.19.), valamint az azt módosító 289/2002.(XII.23.) számú Kormány rendelet előírásai alapján készítette el. 5

6 Eszközök A Társaság számviteli politikája és annak szabályzatai tartalmazzák az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módját, és az amortizációs politikát. Befektetett eszközök Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok, szellemi termékek szerepelnek az alábbi összetételben: MEGNEVEZÉS 2008.XII XII /08 (%) Vagyoni értékű jogok, szellemi ,16 termékek bruttó értéke Elszámolt ért. csökkenése ,52 Immateriális javak nettó ,82 értéke: Fenti táblázat összevontan tartalmazza a szakkórház és szakorvosi rendelő adatait, melyet az összeolvadási vagyonmérleg tartalmaz tételesen. Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok) évi bruttó záró állománya 77 E Ft-tal emelkedett előző időszakhoz képest. A Társaság évben Ft értékben vásárolt számlázó programot, valamint Ft értékben tanúsítványt, mely az OEP jelentések beküldéséhez szükséges. A évi beszerzéseken kívül a Társaság az előző időszakban az alábbi immateriális javakat vásárolta : 237 E Ft Krea-Soft (munkaügyi-bérelszámolási) program 220 E Ft Munkaügyi nyilvántartó rendszer E Ft Egészségügyi program 292 E Ft Radiológiai szoftver 249 E Ft Egyéb programok (Win. Xp. Wepak..) A szakorvosi rendelő évi bruttó záró értéke: A kórház évi bruttó záró értéke: Az összevont intézmények évi bruttó záró értéke: Ft Ft Ft

7 Az összevont intézmények évi nettó záró értéke: Ft Tárgyi eszközök: A Társaságnak ingatlan vagyona nincs. Dorog Város Önkormányzata tartós, ingyenes használatra adta a Társaságnak a tulajdonában lévő szakorvosi rendelő és a kórház épületeit évben a kórház területén térburkolat felújítás történt, a Kft. a könyveiben idegen tulajdonon végzett ingatlan felújításként szerepelteti, és 3% lineáris kulccsal számolja el az értékcsökkenést. MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Idegen tulajdonú ingatlanon végzett felújítás bruttó értéke Idegen tulajdonú ingatlanon végzett felújítás elszámolt écs-je Idegen tulajdonú ingatlanon végzett felújítás nettó értéke A tárgyi eszközök között elkülönítetten kerültek kimutatásra: A működési célú egyéb gépek, berendezések között az irodai berendezések, számítógépek, felszerelések. a működési célú orvos szakmai berendezések között a betegellátást segítő gépek, műszerek, berendezések. A Számviteli törvény 92. -a szerint a tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi összetétele az alábbiak szerint alakult: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Működési célú egyéb gépek, ,09 berendezések Működési célú orvos szakmai ,48 berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: ,45 7

8 Fenti táblázat adatai összevontan tartalmazzák a szakkórház és a szakorvosi rendelő adatait. A működési célú egyéb gépek, berendezések bruttó értéke Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. A rendelőben Ft értékű beruházás növelte, Ft értékű tárgyi eszköz értékesítés csökkentette a működési célú egyéb gépek, berendezések bruttó értékét ( Ft). A kórházban Ft értékű beruházás növelte, Ft értékű számítástechnikai eszköz selejtezése csökkentette a működési célú egyéb gépek bruttó értékét ( Ft) évi működési célú egyéb berendezések, felszerelések vásárlása a rendelőben és a kórházban: informatikai gépek (számítógépek, multifunkcionális nyomtató,egyéb számítástechnikai alkatrészek) Ft Telefonközpont bővítés Ft Napellenző a kórházi teraszokra Ft Egyéb berendezések, felszerelések Ft (hűtő, mikro, klíma, mobiltelefon, szalagfüggöny, szék, stb.) évi beruházás a rendelő és a kórházi osztályok munkájához, korszerűbb működtetéséhez volt szükséges. Az összevont intézmények egyéb gépek, berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft évben nagy-értékű működési célú orvos-szakmai berendezést vásárolt a Társaság a rendelő számára. A működési célú orvos szakmai gépek, berendezések bruttó értéke Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. A rendelőben Ft értékű, a kórházban Ft értékű beruházás történt. 8

9 A rendelő működési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft évi működési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések vásárlása a rendelőben: Tüdőröntgen-gép Ft Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2009. (IV.24.) számú határozatával Ft (10%) vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére évben egyéb bevételként visszaírt összeg: ( Ft 10%-a) Ft A Társaság a számviteli törvény értelmében a támogatást az egyéb bevételekről átvezette a bevételek passzív időbeli elhatárolására, és az évek során elszámolt értékcsökkenés 10%-val tudja majd egyéb bevételként nyilvántartani könyveiben. EKG készülék Ft A Szerencsejáték Zrt. a kelt nyilatkozata alapján Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az EKG készülék megvásárlásához. A Társaság a számviteli törvény értelmében a támogatást az egyéb bevételekről átvezette a bevételek passzív időbeli elhatárolására, és az évek során elszámolt értékcsökkenés 100%-val tudja majd egyéb bevételként szerepeltetni könyveiben évben egyéb bevételként visszaírt összeg: ( Ft 100%-a) Ft Hopkins II.opika, Led technológiás mobil fényforrás: Ft Egyéb orvos-szakmai berendezések Ft (Pulse-Oximeter, hibás videopanel javítása, SR-33 fényrekesz) A kórház működési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft, mely a nővérhívó berendezést, valamint a évben vásárolt 5 db infúziós állványt ( Ft) tartalmazza. Az összevont intézmények működési célú orvos-szakmai gépek, berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: Ft. 9

10 A halmozott értékcsökkenés alakulása: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Immateriális javak ,52 Idegen tulajdonon végzett felújítás Működési célú egyéb gépek, ,60 berendezések Működési célú orvos ,22 szakmai gépek, berendezések ÖSSZESEN: ,04 Kis értékű tárgyi eszköz écs ,09 Halmozott értékcsökkenés összes: ,31 Az értékcsökkenést lineáris leírási kulcs alkalmazásával számolta el a Társaság. Az E Ft beszerzési érték alatti eszközöket nem minden esetben számolta azonnal értékcsökkenési leírásként, több esetben egyedi elbírálás alapján a lineáris kulcsot alkalmazta évben költségként elszámolt értékcsökkenés E Ft, 636 E Ft-tal kevesebb, mint az előző évben költségként elszámolt értékcsökkenés, melynek oka: évben egyedileg bírálta el a kis értékű tárgyi eszköz vásárlásokat, több esetben a Ft alatti eszközök értékcsökkenését is lineáris kulccsal számította. Így az egyösszegben elszámolt eszközök értékcsökkenése E Ft-tal kevesebb, mint évben. A évi értékcsökkenést növelte a tüdőröntgen-gép évi E Ft elszámolt értékcsökkenése. A tárgyi eszközök nettó értékének összetétele az alábbi: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Idegen tulajdonon végzett felújítás Működési célú egyéb ,40 gépek, berendezések Működési célú orvos ,80 10

11 szakmai berendezések Tárgyi eszközök összesen: ,56 Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (mérleg sorai) MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Immateriális javak ,82 Tárgyi eszközök ,56 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök ,78 összesen: Befektetett eszközök állományának egy részét a viszonylag gyorsan amortizálódó informatikai eszközök és hálózat, nagyobb részét a vizsgáló eszközök alkotják, amelyek fejlesztésére évben hosszú lejáratú hitel igénybevételével, és támogatásból került sor. A fenti tételek a mérleg befektetett eszköz soraival egyezőek. Készletek MEGNEVEZÉS 2008.XII XII /08 (%) Szakmai anyagok ,28 Árukészlet ,58 Labor anyag, egyéb ,13 anyagok Összesen: ,96 A Kft. az egyszer használatos eszközöket a folyamatos működéshez szükséges minimális mennyiségben raktározza, készleteiről folyamatos készletnyilvántartást vezet. A szakmai anyagok közül a gyógyszerek raktárra vétele 2008-ban megtörtént, 2009-ben az év végi készlet E Ft évben a gyógyászati segédeszközre elszámolt 911 E Ft értékvesztést a Társaság visszaírta, évben nem számolt el értékvesztést. Az elfekvő készletek mobilizálásával és a megrendelések optimalizálásával törekszik arra, 11

12 hogy a gyógyászati segédeszközbolt árukészlete megfeleljen a vevők igényeinek. A fordulónapi készletek teljességét tényleges mennyiségi leltárral ellenőrizte. Fenti sorok a mérleg készletek sorával egyezőek. 12

13 Követelések A követelések csoportjába a vevőkkel, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szemben fennálló követelések, valamint az egyéb követelések tartoznak. Követelések részletezése MEGNEVEZÉS 2008.XII XII /08 (%) Belföldi vevők ,22 Kaució 10 - Munkabér előleg ,19 Elszámolási előleg OEP ,10 Táppénz visszatérítés Egyéb követelés (száll túlut, dolgozói köv..) Követelések összesen: ,06 A belföldi vevők állománya 14,22 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A határidőn túli kintlévőségek után - egyedi elbírálás alapján - értékvesztést számolt el a Társaság. Az értékvesztés mértéke: a határidőn túli vevőkintlévőségek után 2 %-os, a napon túli vevőkintlévőségek után 5%-os, a 360 napon túli vevőkintlévőségek után 25%-os Vevői követelésre elszámolt értékvesztés összesen Ft, ebből Ft a szakorvosi rendelő, Ft a kórház követeléseit érinti. Az OEP felé fennálló követelés 5,9 %-kal csökkent én az októberi hónap teljesítmény előlegeként Ft-ot utalt az OEP. A Ft követelésállomány október, november, december havi teljesítménydíjat, a én kiutalt, évet érintő Ft többletfinanszírozást, és a decemberi gyógyászati segédeszköz bolti vénybeváltás meg nem térített összegét tartalmazza. (Szakkórház: Ft, Szakorvosi rendelő: Ft). 13

14 Értékpapírok A Társaság értékpapír állománnyal nem rendelkezik. Pénzeszközök MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Házipénztár ,10 Bolti pénztár ,50 Bankkártya ,92 Raiffeisen Bank OTP Bank Pénzeszközök összesen: ,74 A házi pénztár napi záró állománya a pénzkezelési szabályzat alapján maximum 500 E Ft lehet. A bevételeket a pénztáros naponta befizeti az OTP számlára. A Gyógyászati Segédeszköz Boltban telepítésre került egy OTP kártyaleolvasó berendezés a forgalom növekedését elősegítve, így 612 E Ft követelésük van a pénzintézetek felé. A bankbetétek év végi záró állománya összevontan E Ft, ebből a folyószámlahitel E Ft, mely E Ft-tal kevesebb, mint folyószámla hitelállomány. A folyószámlahitel év végi összege a rövid lejáratú kötelezettségek számlára került átvezetésre. MEGNEVEZÉS XII /08 (%) Készletek ,96 Követelések ,06 Értékpapír Pénzeszközök ,74 Összesen: ,44 A készletek értéke 8,96 %-kal nőtt, ennek magyarázata, hogy a bolti árukészletre nem számolt el évben értékvesztést, így a készlet E Ft növekedést mutat. (2008. évben elszámolt értékvesztés 911 E Ft.) 14

15 2009. december 31-ével nemcsak a raktárban levő gyógyszereket leltározta fel, hanem az osztályokon a szekrényben levőket is, amelyek a betegek részére nem kerültek még kiadásra. Aktív időbeli elhatárolások MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Költségek aktív időbeli ,10 elhatárolásra Bevételek aktív időbeli elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások összesen: ,10 A költségek aktív időbeli elhatárolásaként mindkét évben a következő évet terhelő biztosítási és előfizetési díjakat könyvelte. Eszközök összesen: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Befektetett eszközök ,78 Forgóeszközök ,44 Aktív időbeli elhatárolások ,10 Összesen: ,07 A befektetett eszközök állománya jelentősen emelkedett a tüdőröntgen berendezés, valamint az EKG gép megvásárlása miatt. A forgóeszköz csökkenést az OEP felé fennálló követelés csökkenés okozza. Év végén a hitelállomány a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel. 15

16 Források Saját tőke Jegyzett tőke A társaság jegyzett tőkéje E Ft, ebből E Ft a Szakorvosi Rendelő, E Ft a kórház jegyzett tőkéje. Tőketartalék A Társaság tőketartalékkal nem rendelkezik. Eredménytartalék december 31-én a Szakorvosi Rendelő eredménytartaléka E Ft, ami a évi mérleg szerinti eredmény összege. A Szakkórházban az összevont eredménytartalék E Ft volt, amely a évi mérleg szerinti eredmény összege. A évi eredménytartalék E Ft. Lekötött tartalék A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amelyre lekötött tartalékot kell képezni. Mérleg szerinti eredmény A Szakorvosi Rendelőnek évben E Ft, a Szakkórháznak pedig E Ft mérleg szerinti eredménye volt. A Társaság évi összevont mérleg szerinti eredménye 0 Ft, mivel a E Ft évi veszteséget az előző évek elhatárolt, fel nem használt működési tartalékából fedezte a Társaság. A 0 Ft mérleg szerinti eredmény megoszlása a Szakorvosi Rendelő esetében ( E Ft veszteséget, E Ft elhatárolt, fel nem használt működési tartalék)= E Ft veszteséget, a Szakkórháznál pedig E Ft nyereséget jelent. 16

17 A saját tőke részletezése MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék Eredménytartalék ,62 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: ,00 Az összevont Társaság saját tőkéje évben E Ft, mely szakkórház esetén E Ft, szakorvosi rendelőnél pedig E Ft, ami az alapító tőkéből, az eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből tevődik össze évben a jegyzett tőke E Ft, az eredménytartalék E Ft, és a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft, a saját tőke értéke nem változott az előző időszakhoz képest. Céltartalék A Társaság 2008.,2009. évben nem képzett céltartalékot. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amit a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni. Hosszú lejáratú kötelezettségek A Kft én Ft beruházási hitelt vett fel a tüdőröntgen gép megvásárlásával kapcsolatosan. A hitel évi törlesztő részletét Ft-ot a Társaság könyveiben a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelteti. Hitelező: Raiffeisen Bank Zrt. A hitelt futamideje: 84 hónap Tőketörlesztés üteme: negyedéves törlesztés ( Ft) Kamata: 4,7% Első törlesztő részlet: I. negyedév vége 17

18 Rövid lejáratú kötelezettségek MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Szállítói tartozások ,21 Adók és ,02 járulékok,egyéb Munkabér ,08 Rövid lejáratú hitel ,70 Összesen: ,58 A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége az előző évi 98,58 %-a. A szállítói tartozások az előző évi 113,21 %-a. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségük az előző időszak 86,02 %-a, munkabér 1,92 %-kal alacsonyabb, mint a évben. Rövid lejáratú hitel állományuk abszolút értékben E Ft-tal, 12,3%- al csökkent, annak ellenére, hogy a beruházási hitel évi E Ft törlesztő részletét a mérlegben itt szerepelteti a Kft. A szállítói tartozás a laboratóriumi és egyéb anyagbeszerzések, a december havi energia, szolgáltatások számláinak összegéből áll. A szállítói kötelezettségeket a Társaság határidőn belül pénzügyileg rendezi. A Társaság vállalkozási tevékenysége 0 Ft Passzív időbeli elhatárolások MEGNEVEZÉS XII XII /08(%) Költségek, ráfordítások passzív ,99 időbeli elhatárolása Működési célú támogatás ,58 elhatárolása Beruházáshoz nyújtott támogatás passzív időbeli elhatárolása Felhalmozási célú támogatás elhatárolása Összesen: ,60 18

19 A Társaság mérlegében a passzív időbeli elhatárolások összege 12,6 %-kal nőtt. A költségek, ráfordítások, bevételek passzív időbeli elhatárolása december 31-én E Ft, december 31-én E Ft volt. Költségek passzív időbeli elhatárolása: A vállalkozó orvosok a december havi teljesítménydíjat a következő év januárjában számlázzák, de a költségek az előző évet terhelik, továbbá a passzív időbeli elhatároláson szerepel a évben számlázott évi fűtéssel kapcsolatos költség. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2009. (IV.24.) számú határozatával Ft (10%) vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére, a támogatást a tüdőröntgen gép megvásárlására kellett fordítani. A támogatás összegét a számviteli törvénynek megfelelően a bevételek passzív időbeli elhatárolásaként szerepeltette könyveiben a Kft évben az elszámolt értékcsökkenés 10%-át, Ft-ot egyéb bevételként az eredmény javára jóváírta. A Szerencsejáték Zrt. a kelt nyilatkozata alapján Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az EKG készülék megvásárlásához. A támogatás összegét a számviteli törvénynek megfelelően a bevételek passzív időbeli elhatárolásaként szerepeltette könyveiben a Kft évben az elszámolt értékcsökkenés 100%-át Ft-ot, egyéb bevételként az eredmény javára írta jóvá. A Társaság az előző években az Önkormányzat által nyújtott működési célú támogatás fel nem használt részét a bevételek passzív időbeli elhatárolás főkönyvi számlán tartja nyilván. A évi veszteség fedezetére E Ft-ot vett igénybe, így a fel nem használt működési célú támogatás én E Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Jegyzett tőke ,00 Eredménytartalék ,62 Kötelezettségek ,61 Passzív időbeli elhatárolások ,60 Mérleg szerinti eredmény Források összesen: ,07 19

20 A Társaság forrásai 20,07 %-kal növekedtek. Az elhatárolt E Ft fel nem használt működési célú támogatást növelte az előző évek mérleg szerinti eredményéből képzett eredménytartalék. A kötelezettség állományát nagymértékben növelte a E Ft hosszú lejáratú hitel. Likviditás A Társaság működése hitel felvételével volt biztosítható. Likviditási mutató: Forgóeszköz x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek = /88.553=1,71 A Társaság forgóeszközei fedezik a kötelezettségeit. A forgóeszközök 1 %-át a pénzeszközök, a 74,60 %-át az OEP felé fennálló követelés jelenti. Létszám és bérköltség A Társaság december 31-én 142 főt foglalkoztatott. dolgozó 122 fő. Ebből főállású 2009.december 31-én az összes foglalkoztatott létszám 133,32 fő, mely a fő- és részmunkaidőben foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma éves átlagos statisztikai létszám: 140,83 fő év év 2009/08 (%) Kifizetett bér összesen: ,66 Eü. dolgozók bér ,88 Ebből: Egyéb alk. bére ,13 Megbízási díjak ,94 A kifizetett munkabér összességében az előző évhez viszonyítva 7,34 %-kal csökkent évben a Társaságnál nem volt 13. havi juttatás, év végén a bruttó alapbér 50%-át ajándékutalvány illetve üdülési csekk formájában kapták meg a dolgozók. Az egészségügyi finanszírozás jelentős romlása miatt bérfejlesztés évben nem volt. A minimálbéren dolgozó munkavállalók bérét a törvényben előírtak szerint módosította a Társaság. 20

21 Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege évben E Ft-tal alacsonyabb az előző évinél évben E Ft, évben E Ft volt január-augusztus hóig a dolgozók Ft utalványt kaptak ebédcsekk formájában. A évi finanszírozást átvizsgálva az év utolsó 4 hónapjában Ft értékre csökkentette a vezetőség a munkavállalók ebédcsekk juttatását január-augusztus hóban egészségpénztári tagdíj befizetést nyújtott a Kft. a dolgozóinak egyéni felhasználásra. Az egészségpénztári befizetés mértéke a munkavállalók bruttó alapbérének 4%-a. Az egészségpénztári befizetéseket vezetői döntés alapján az év utolsó 4 hónapjában szüneteltette a Társaság január-augusztus hóban E Ft egészségpénztári befizetés történt, évben E Ft egészségpénztári tagdíjat fizetett. Ez E Ft költségmegtakarítást eredményezett a évben év végén a dolgozók bruttó alapbérének 50%-os mértékéig ajándékutalvány, üdülési csekk került kiosztásra évben kifizetett ajándékutalvány és üdülési csekk értéke E Ft. Az egyéb személyi juttatások tartalmazzák továbbá a betegszabadságra kifizetett összeget és a táppénz-hozzájárulást, a munkába járás költségtérítését, a kiküldetések költségét. A dolgozók az adómentes értékhatárig iskolakezdési támogatásban részesültek, 2009-ben iskolakezdési támogatásként kifizetett összeg: E Ft évi reprezentációs költség 719 E Ft. Munkaadókat terhelő járulék évben E Ft, szemben a évi E Ft-tal, amit a járulékcsökkenés, valamint a bruttó bér csökkenése indokolt. Veszélyes hulladék kezelése A szakrendelőben és a kórházban keletkezett veszélyes hulladék kezelésére és az adminisztrációs feladatok elvégzésre a RELABOR Rehabilitációs Célszervezet Kft.-vel kötött szerződést 2008., évben is. A veszélyes hulladék szállítását ellenérték nélkül az ONYX Magyarország Kft. végezte. A veszélyes hulladék kezeléséért évben E Ft-ot fizetett a Társaság. 21

22 Eredménykimutatás A Társaság A típusú összköltséges eljárással készíti eredmény-kimutatását. Az értékesítés nettó árbevétele A Társaság évben az alábbi közvetlen bevételt realizálta: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Járóbeteg, fekvőbeteg ,72 teljesítménye Járóbeteg gondozói díjak ,15 Kórházi betegek térítési díja ,39 Egyéb OEP kiutalás ,77 Fizető ellátás bevétele ,66 Védőoltással kapcsolatos bevétel Jogviszony ellenőrzés Gyógyászati segédeszköz ,90 bolt bevétel Egyéb nettó árbevétel 9 - Értékesítés nettó árbevétel összesen ,36 A betegellátás teljesítménydíja jelentősen, E Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest, a csökkenését korrigálta a munkaegészségügyi ellátások térítési díjának növekedése ( E Ft növekedés), valamint a szakkórházban fekvő betegek napi térítési díja ( E Ft növekedés) évben a védőoltással kapcsolatos bevétel E Ft. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház betegeinek járóbeteg ellátásáért kiszámított térítési díj - mely a kórházban költség, a járóbeteg ellátásban bevétel csak a pontos teljesítményszámításhoz szükséges, a Társaság eredményét nem befolyásolta évre vonatkozóan az OEP az egészségügyi alap maradványaként fennmaradt összeget többletfinanszírozás jogcímen felosztotta az intézmények között. A Kft. többletfinanszírozása E Ft (2008. évben az egyéb kiutalás E Ft volt). Az érékesítés nettó árbevétele jelentősen, E Ft-tal csökkent az előző évi adatokhoz képest. 22

23 A teljes munkaidős főállású létszám átlagteljesítménye: Árbevétel 1 főre jutó változás: Teljesítménydíj/létszám= évben 152 fő teljesítménye E Ft E Ft/év évben 142 fő teljesítménye E Ft E Ft/év 1,83 %-kal alacsonyabb, mint az előző év egy főre jutó teljesítménydíja. A közvetlen betegellátásban résztvevők létszáma: Teljesítménydíj/létszám= évben 99 fő E Ft E Ft évben 100 fő E Ft E Ft 9,20 %-kal alacsonyabb, mint az előző év egy főre jutó teljesítménydíja. A közvetlen betegellátás teljesítménycsökkenést a finanszírozás csökkenése eredményezte. Értékesítés közvetlen költségei A járó- és fekvőbeteg ellátás, valamint a gyógyászati segédeszköz értékesítés bevételével szemben évben E Ft, 2009-ben E Ft közvetlen költség merült fel az alábbiak szerint: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Járóbeteg, fekvőbeteg ellátás ,3 Gyógyászati segédeszköz ,7 értékesítés közv.ktsg Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke ,15 és egyéb Összesen: ,98 A betegellátás közvetlen költsége 1,02 %-kal volt alacsonyabb az előző évinél. A gyógyszer-, az élelmezés-, a közüzemi díjak emelkedését ellensúlyozta a bérköltség csökkenése (2009. évben nem volt 13. havi fizetés), valamint a IV. negyedévben a járulékok csökkenése. A vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak összege évben E Ft, évben E Ft volt évben 5,08%-kal több, mint az előző évben. A 23

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben