KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év"

Átírás

1 Iktatószám: 205/2010. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, március 31. Dr. Varga Győző ügyvezető igazgató... Eck Ferenc Zsolt gazdasági ügyvezető igazgató

2 Általános rész Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 39/2009.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Közhasznú Társaságot az alapító okirat módosításával Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakította át. Alapító Okirat A Társaság cégneve: A Társaság rövid cégneve: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dorogi Szent Borbála Nonprofit Kft. A Társaság székhelye: 2510 Dorog, Kossuth Lajos utca 6. A Társaság telephelyei: 2510 Dorog, Mária u Dorog, Rákóczi u Dorog, Hősök tere 11. Alapítója: Dorog Város Önkormányzata Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Tevékenységének kezdési időpontja: Szakorvosi Rendelő: november 1. Szakkórház október 3. A Társaság tevékenységének minősítése: kiemelten közhasznú Adószáma: Cégjegyzék száma: Cégbejegyzés időpontja: (Beolvadás után: február 29.) Statisztikai jelzőszáma: Jegyzett tőke összege: Ft, azaz: Hatmillió forint 2

3 A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 8 szerint Fő tevékenység: 8610 Fekvőbetegellátás További tevékenységek: 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 5629 Egyéb vendéglátás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Az ügyvezetés módja: A Társaságnak két ügyvezetője van, Dr. Varga Győző a Társaság szakirányú ügyvezetője (Lakcíme: 2500 Esztergom, Hild József u. 22.), és Eck Ferenc Zsolt a Társaság gazdasági ügyvezetője (Lakcíme: 2852 Kecskéd, Sport u. 20). Az ügyvezetőket az alapító határozatlan időre választotta. Tevékenységüket munkaviszony keretében végzik. A könyvelés módja: Kettős könyvvitel A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. könyvvizsgálója: H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság tagszám: képviseletében: Hegedűs Miklós A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. 3

4 A Társaság tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Legfőbb feladata a települési közös szükségletek kielégítése. A Társaság tevékenysége engedélyköteles, amihez a működési engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete az 523/6/2008. számú határozatával megadta. A járó- és fekvőbeteg ellátás feladatainak finanszírozására a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. a Komárom- Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződést saját nevében megújította. Vezető tisztségviselők és díjazásuk A Társaság felügyelő bizottságának tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. A Társaság szakirányú ügyvezetője Dr. Varga Győző, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja az alapító évben összesen ,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: Bruttó munkabér: Bruttó megbízási díj (Urológiai szakr.): Költségtérítés: Bruttó jutalom: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft A Társaság gazdasági ügyvezető igazgatója Eck Ferenc Zsolt, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja az alapító évben összesen ,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: Bruttó munkabér: Bruttó megbízási díj: Költségtérítés: Bruttó jutalom: ,-Ft 0,-Ft ,-Ft ,-Ft 4

5 A Társaság évi beszámolója A Társaság a Számvitelről szóló évi C. törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A Társaság éves beszámoló jelentését Egyszerűsített éves beszámoló formájában készíti el. Az Egyszerűsített éves beszámoló részei: mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet A Társaság az éves beszámoló A változatát készítette el. Az éves beszámoló kiegészítő melléklete a Közhasznúsági Jelentéssel együtt készült el, amelyben soronként elemezve lett a mérleg, az eredménykimutatás és a közhasznú eredmény. A évi beszámoló fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja március 31. A Társaság a számviteli politikáját úgy szabályozta, hogy a tárgyévet követő év március 23.-áig vette figyelembe a beszámoló időszakára érkező bevételeket és költségeket, miután az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az intézmény tárgyév december havi teljesítményét ekkor igazolja vissza. A Társaság évi Egyszerűsített éves beszámolóját a Társaság választott könyvvizsgálója hitelesítési záradékkal látta el. A Társaság évi Egyszerűsített éves beszámolóját készítette: Findtné Nagy Ildikó gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: ellenjegyezte: Eck Ferenc Zsolt gazdasági ügyvezető igazgató, regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: A mérleg egyes tételeinek tartalma és értékelése: A Társaság egyszerűsített éves beszámolóját a évi C. törvény a Számvitelről és módosításai, a 224/2000.(XII.19.), valamint az azt módosító 289/2002.(XII.23.) számú Kormány rendelet előírásai alapján készítette el. 5

6 Eszközök A Társaság számviteli politikája és annak szabályzatai tartalmazzák az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módját, és az amortizációs politikát. Befektetett eszközök Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok, szellemi termékek szerepelnek az alábbi összetételben: MEGNEVEZÉS 2008.XII XII /08 (%) Vagyoni értékű jogok, szellemi ,16 termékek bruttó értéke Elszámolt ért. csökkenése ,52 Immateriális javak nettó ,82 értéke: Fenti táblázat összevontan tartalmazza a szakkórház és szakorvosi rendelő adatait, melyet az összeolvadási vagyonmérleg tartalmaz tételesen. Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok) évi bruttó záró állománya 77 E Ft-tal emelkedett előző időszakhoz képest. A Társaság évben Ft értékben vásárolt számlázó programot, valamint Ft értékben tanúsítványt, mely az OEP jelentések beküldéséhez szükséges. A évi beszerzéseken kívül a Társaság az előző időszakban az alábbi immateriális javakat vásárolta : 237 E Ft Krea-Soft (munkaügyi-bérelszámolási) program 220 E Ft Munkaügyi nyilvántartó rendszer E Ft Egészségügyi program 292 E Ft Radiológiai szoftver 249 E Ft Egyéb programok (Win. Xp. Wepak..) A szakorvosi rendelő évi bruttó záró értéke: A kórház évi bruttó záró értéke: Az összevont intézmények évi bruttó záró értéke: Ft Ft Ft

7 Az összevont intézmények évi nettó záró értéke: Ft Tárgyi eszközök: A Társaságnak ingatlan vagyona nincs. Dorog Város Önkormányzata tartós, ingyenes használatra adta a Társaságnak a tulajdonában lévő szakorvosi rendelő és a kórház épületeit évben a kórház területén térburkolat felújítás történt, a Kft. a könyveiben idegen tulajdonon végzett ingatlan felújításként szerepelteti, és 3% lineáris kulccsal számolja el az értékcsökkenést. MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Idegen tulajdonú ingatlanon végzett felújítás bruttó értéke Idegen tulajdonú ingatlanon végzett felújítás elszámolt écs-je Idegen tulajdonú ingatlanon végzett felújítás nettó értéke A tárgyi eszközök között elkülönítetten kerültek kimutatásra: A működési célú egyéb gépek, berendezések között az irodai berendezések, számítógépek, felszerelések. a működési célú orvos szakmai berendezések között a betegellátást segítő gépek, műszerek, berendezések. A Számviteli törvény 92. -a szerint a tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi összetétele az alábbiak szerint alakult: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Működési célú egyéb gépek, ,09 berendezések Működési célú orvos szakmai ,48 berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: ,45 7

8 Fenti táblázat adatai összevontan tartalmazzák a szakkórház és a szakorvosi rendelő adatait. A működési célú egyéb gépek, berendezések bruttó értéke Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. A rendelőben Ft értékű beruházás növelte, Ft értékű tárgyi eszköz értékesítés csökkentette a működési célú egyéb gépek, berendezések bruttó értékét ( Ft). A kórházban Ft értékű beruházás növelte, Ft értékű számítástechnikai eszköz selejtezése csökkentette a működési célú egyéb gépek bruttó értékét ( Ft) évi működési célú egyéb berendezések, felszerelések vásárlása a rendelőben és a kórházban: informatikai gépek (számítógépek, multifunkcionális nyomtató,egyéb számítástechnikai alkatrészek) Ft Telefonközpont bővítés Ft Napellenző a kórházi teraszokra Ft Egyéb berendezések, felszerelések Ft (hűtő, mikro, klíma, mobiltelefon, szalagfüggöny, szék, stb.) évi beruházás a rendelő és a kórházi osztályok munkájához, korszerűbb működtetéséhez volt szükséges. Az összevont intézmények egyéb gépek, berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft évben nagy-értékű működési célú orvos-szakmai berendezést vásárolt a Társaság a rendelő számára. A működési célú orvos szakmai gépek, berendezések bruttó értéke Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. A rendelőben Ft értékű, a kórházban Ft értékű beruházás történt. 8

9 A rendelő működési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft évi működési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések vásárlása a rendelőben: Tüdőröntgen-gép Ft Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2009. (IV.24.) számú határozatával Ft (10%) vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére évben egyéb bevételként visszaírt összeg: ( Ft 10%-a) Ft A Társaság a számviteli törvény értelmében a támogatást az egyéb bevételekről átvezette a bevételek passzív időbeli elhatárolására, és az évek során elszámolt értékcsökkenés 10%-val tudja majd egyéb bevételként nyilvántartani könyveiben. EKG készülék Ft A Szerencsejáték Zrt. a kelt nyilatkozata alapján Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az EKG készülék megvásárlásához. A Társaság a számviteli törvény értelmében a támogatást az egyéb bevételekről átvezette a bevételek passzív időbeli elhatárolására, és az évek során elszámolt értékcsökkenés 100%-val tudja majd egyéb bevételként szerepeltetni könyveiben évben egyéb bevételként visszaírt összeg: ( Ft 100%-a) Ft Hopkins II.opika, Led technológiás mobil fényforrás: Ft Egyéb orvos-szakmai berendezések Ft (Pulse-Oximeter, hibás videopanel javítása, SR-33 fényrekesz) A kórház működési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft, mely a nővérhívó berendezést, valamint a évben vásárolt 5 db infúziós állványt ( Ft) tartalmazza. Az összevont intézmények működési célú orvos-szakmai gépek, berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: Ft. 9

10 A halmozott értékcsökkenés alakulása: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Immateriális javak ,52 Idegen tulajdonon végzett felújítás Működési célú egyéb gépek, ,60 berendezések Működési célú orvos ,22 szakmai gépek, berendezések ÖSSZESEN: ,04 Kis értékű tárgyi eszköz écs ,09 Halmozott értékcsökkenés összes: ,31 Az értékcsökkenést lineáris leírási kulcs alkalmazásával számolta el a Társaság. Az E Ft beszerzési érték alatti eszközöket nem minden esetben számolta azonnal értékcsökkenési leírásként, több esetben egyedi elbírálás alapján a lineáris kulcsot alkalmazta évben költségként elszámolt értékcsökkenés E Ft, 636 E Ft-tal kevesebb, mint az előző évben költségként elszámolt értékcsökkenés, melynek oka: évben egyedileg bírálta el a kis értékű tárgyi eszköz vásárlásokat, több esetben a Ft alatti eszközök értékcsökkenését is lineáris kulccsal számította. Így az egyösszegben elszámolt eszközök értékcsökkenése E Ft-tal kevesebb, mint évben. A évi értékcsökkenést növelte a tüdőröntgen-gép évi E Ft elszámolt értékcsökkenése. A tárgyi eszközök nettó értékének összetétele az alábbi: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Idegen tulajdonon végzett felújítás Működési célú egyéb ,40 gépek, berendezések Működési célú orvos ,80 10

11 szakmai berendezések Tárgyi eszközök összesen: ,56 Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (mérleg sorai) MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Immateriális javak ,82 Tárgyi eszközök ,56 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök ,78 összesen: Befektetett eszközök állományának egy részét a viszonylag gyorsan amortizálódó informatikai eszközök és hálózat, nagyobb részét a vizsgáló eszközök alkotják, amelyek fejlesztésére évben hosszú lejáratú hitel igénybevételével, és támogatásból került sor. A fenti tételek a mérleg befektetett eszköz soraival egyezőek. Készletek MEGNEVEZÉS 2008.XII XII /08 (%) Szakmai anyagok ,28 Árukészlet ,58 Labor anyag, egyéb ,13 anyagok Összesen: ,96 A Kft. az egyszer használatos eszközöket a folyamatos működéshez szükséges minimális mennyiségben raktározza, készleteiről folyamatos készletnyilvántartást vezet. A szakmai anyagok közül a gyógyszerek raktárra vétele 2008-ban megtörtént, 2009-ben az év végi készlet E Ft évben a gyógyászati segédeszközre elszámolt 911 E Ft értékvesztést a Társaság visszaírta, évben nem számolt el értékvesztést. Az elfekvő készletek mobilizálásával és a megrendelések optimalizálásával törekszik arra, 11

12 hogy a gyógyászati segédeszközbolt árukészlete megfeleljen a vevők igényeinek. A fordulónapi készletek teljességét tényleges mennyiségi leltárral ellenőrizte. Fenti sorok a mérleg készletek sorával egyezőek. 12

13 Követelések A követelések csoportjába a vevőkkel, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szemben fennálló követelések, valamint az egyéb követelések tartoznak. Követelések részletezése MEGNEVEZÉS 2008.XII XII /08 (%) Belföldi vevők ,22 Kaució 10 - Munkabér előleg ,19 Elszámolási előleg OEP ,10 Táppénz visszatérítés Egyéb követelés (száll túlut, dolgozói köv..) Követelések összesen: ,06 A belföldi vevők állománya 14,22 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A határidőn túli kintlévőségek után - egyedi elbírálás alapján - értékvesztést számolt el a Társaság. Az értékvesztés mértéke: a határidőn túli vevőkintlévőségek után 2 %-os, a napon túli vevőkintlévőségek után 5%-os, a 360 napon túli vevőkintlévőségek után 25%-os Vevői követelésre elszámolt értékvesztés összesen Ft, ebből Ft a szakorvosi rendelő, Ft a kórház követeléseit érinti. Az OEP felé fennálló követelés 5,9 %-kal csökkent én az októberi hónap teljesítmény előlegeként Ft-ot utalt az OEP. A Ft követelésállomány október, november, december havi teljesítménydíjat, a én kiutalt, évet érintő Ft többletfinanszírozást, és a decemberi gyógyászati segédeszköz bolti vénybeváltás meg nem térített összegét tartalmazza. (Szakkórház: Ft, Szakorvosi rendelő: Ft). 13

14 Értékpapírok A Társaság értékpapír állománnyal nem rendelkezik. Pénzeszközök MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Házipénztár ,10 Bolti pénztár ,50 Bankkártya ,92 Raiffeisen Bank OTP Bank Pénzeszközök összesen: ,74 A házi pénztár napi záró állománya a pénzkezelési szabályzat alapján maximum 500 E Ft lehet. A bevételeket a pénztáros naponta befizeti az OTP számlára. A Gyógyászati Segédeszköz Boltban telepítésre került egy OTP kártyaleolvasó berendezés a forgalom növekedését elősegítve, így 612 E Ft követelésük van a pénzintézetek felé. A bankbetétek év végi záró állománya összevontan E Ft, ebből a folyószámlahitel E Ft, mely E Ft-tal kevesebb, mint folyószámla hitelállomány. A folyószámlahitel év végi összege a rövid lejáratú kötelezettségek számlára került átvezetésre. MEGNEVEZÉS XII /08 (%) Készletek ,96 Követelések ,06 Értékpapír Pénzeszközök ,74 Összesen: ,44 A készletek értéke 8,96 %-kal nőtt, ennek magyarázata, hogy a bolti árukészletre nem számolt el évben értékvesztést, így a készlet E Ft növekedést mutat. (2008. évben elszámolt értékvesztés 911 E Ft.) 14

15 2009. december 31-ével nemcsak a raktárban levő gyógyszereket leltározta fel, hanem az osztályokon a szekrényben levőket is, amelyek a betegek részére nem kerültek még kiadásra. Aktív időbeli elhatárolások MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Költségek aktív időbeli ,10 elhatárolásra Bevételek aktív időbeli elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások összesen: ,10 A költségek aktív időbeli elhatárolásaként mindkét évben a következő évet terhelő biztosítási és előfizetési díjakat könyvelte. Eszközök összesen: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Befektetett eszközök ,78 Forgóeszközök ,44 Aktív időbeli elhatárolások ,10 Összesen: ,07 A befektetett eszközök állománya jelentősen emelkedett a tüdőröntgen berendezés, valamint az EKG gép megvásárlása miatt. A forgóeszköz csökkenést az OEP felé fennálló követelés csökkenés okozza. Év végén a hitelállomány a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel. 15

16 Források Saját tőke Jegyzett tőke A társaság jegyzett tőkéje E Ft, ebből E Ft a Szakorvosi Rendelő, E Ft a kórház jegyzett tőkéje. Tőketartalék A Társaság tőketartalékkal nem rendelkezik. Eredménytartalék december 31-én a Szakorvosi Rendelő eredménytartaléka E Ft, ami a évi mérleg szerinti eredmény összege. A Szakkórházban az összevont eredménytartalék E Ft volt, amely a évi mérleg szerinti eredmény összege. A évi eredménytartalék E Ft. Lekötött tartalék A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amelyre lekötött tartalékot kell képezni. Mérleg szerinti eredmény A Szakorvosi Rendelőnek évben E Ft, a Szakkórháznak pedig E Ft mérleg szerinti eredménye volt. A Társaság évi összevont mérleg szerinti eredménye 0 Ft, mivel a E Ft évi veszteséget az előző évek elhatárolt, fel nem használt működési tartalékából fedezte a Társaság. A 0 Ft mérleg szerinti eredmény megoszlása a Szakorvosi Rendelő esetében ( E Ft veszteséget, E Ft elhatárolt, fel nem használt működési tartalék)= E Ft veszteséget, a Szakkórháznál pedig E Ft nyereséget jelent. 16

17 A saját tőke részletezése MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék Eredménytartalék ,62 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: ,00 Az összevont Társaság saját tőkéje évben E Ft, mely szakkórház esetén E Ft, szakorvosi rendelőnél pedig E Ft, ami az alapító tőkéből, az eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből tevődik össze évben a jegyzett tőke E Ft, az eredménytartalék E Ft, és a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft, a saját tőke értéke nem változott az előző időszakhoz képest. Céltartalék A Társaság 2008.,2009. évben nem képzett céltartalékot. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amit a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni. Hosszú lejáratú kötelezettségek A Kft én Ft beruházási hitelt vett fel a tüdőröntgen gép megvásárlásával kapcsolatosan. A hitel évi törlesztő részletét Ft-ot a Társaság könyveiben a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelteti. Hitelező: Raiffeisen Bank Zrt. A hitelt futamideje: 84 hónap Tőketörlesztés üteme: negyedéves törlesztés ( Ft) Kamata: 4,7% Első törlesztő részlet: I. negyedév vége 17

18 Rövid lejáratú kötelezettségek MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Szállítói tartozások ,21 Adók és ,02 járulékok,egyéb Munkabér ,08 Rövid lejáratú hitel ,70 Összesen: ,58 A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége az előző évi 98,58 %-a. A szállítói tartozások az előző évi 113,21 %-a. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségük az előző időszak 86,02 %-a, munkabér 1,92 %-kal alacsonyabb, mint a évben. Rövid lejáratú hitel állományuk abszolút értékben E Ft-tal, 12,3%- al csökkent, annak ellenére, hogy a beruházási hitel évi E Ft törlesztő részletét a mérlegben itt szerepelteti a Kft. A szállítói tartozás a laboratóriumi és egyéb anyagbeszerzések, a december havi energia, szolgáltatások számláinak összegéből áll. A szállítói kötelezettségeket a Társaság határidőn belül pénzügyileg rendezi. A Társaság vállalkozási tevékenysége 0 Ft Passzív időbeli elhatárolások MEGNEVEZÉS XII XII /08(%) Költségek, ráfordítások passzív ,99 időbeli elhatárolása Működési célú támogatás ,58 elhatárolása Beruházáshoz nyújtott támogatás passzív időbeli elhatárolása Felhalmozási célú támogatás elhatárolása Összesen: ,60 18

19 A Társaság mérlegében a passzív időbeli elhatárolások összege 12,6 %-kal nőtt. A költségek, ráfordítások, bevételek passzív időbeli elhatárolása december 31-én E Ft, december 31-én E Ft volt. Költségek passzív időbeli elhatárolása: A vállalkozó orvosok a december havi teljesítménydíjat a következő év januárjában számlázzák, de a költségek az előző évet terhelik, továbbá a passzív időbeli elhatároláson szerepel a évben számlázott évi fűtéssel kapcsolatos költség. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2009. (IV.24.) számú határozatával Ft (10%) vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére, a támogatást a tüdőröntgen gép megvásárlására kellett fordítani. A támogatás összegét a számviteli törvénynek megfelelően a bevételek passzív időbeli elhatárolásaként szerepeltette könyveiben a Kft évben az elszámolt értékcsökkenés 10%-át, Ft-ot egyéb bevételként az eredmény javára jóváírta. A Szerencsejáték Zrt. a kelt nyilatkozata alapján Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az EKG készülék megvásárlásához. A támogatás összegét a számviteli törvénynek megfelelően a bevételek passzív időbeli elhatárolásaként szerepeltette könyveiben a Kft évben az elszámolt értékcsökkenés 100%-át Ft-ot, egyéb bevételként az eredmény javára írta jóvá. A Társaság az előző években az Önkormányzat által nyújtott működési célú támogatás fel nem használt részét a bevételek passzív időbeli elhatárolás főkönyvi számlán tartja nyilván. A évi veszteség fedezetére E Ft-ot vett igénybe, így a fel nem használt működési célú támogatás én E Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Jegyzett tőke ,00 Eredménytartalék ,62 Kötelezettségek ,61 Passzív időbeli elhatárolások ,60 Mérleg szerinti eredmény Források összesen: ,07 19

20 A Társaság forrásai 20,07 %-kal növekedtek. Az elhatárolt E Ft fel nem használt működési célú támogatást növelte az előző évek mérleg szerinti eredményéből képzett eredménytartalék. A kötelezettség állományát nagymértékben növelte a E Ft hosszú lejáratú hitel. Likviditás A Társaság működése hitel felvételével volt biztosítható. Likviditási mutató: Forgóeszköz x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek = /88.553=1,71 A Társaság forgóeszközei fedezik a kötelezettségeit. A forgóeszközök 1 %-át a pénzeszközök, a 74,60 %-át az OEP felé fennálló követelés jelenti. Létszám és bérköltség A Társaság december 31-én 142 főt foglalkoztatott. dolgozó 122 fő. Ebből főállású 2009.december 31-én az összes foglalkoztatott létszám 133,32 fő, mely a fő- és részmunkaidőben foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma éves átlagos statisztikai létszám: 140,83 fő év év 2009/08 (%) Kifizetett bér összesen: ,66 Eü. dolgozók bér ,88 Ebből: Egyéb alk. bére ,13 Megbízási díjak ,94 A kifizetett munkabér összességében az előző évhez viszonyítva 7,34 %-kal csökkent évben a Társaságnál nem volt 13. havi juttatás, év végén a bruttó alapbér 50%-át ajándékutalvány illetve üdülési csekk formájában kapták meg a dolgozók. Az egészségügyi finanszírozás jelentős romlása miatt bérfejlesztés évben nem volt. A minimálbéren dolgozó munkavállalók bérét a törvényben előírtak szerint módosította a Társaság. 20

21 Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege évben E Ft-tal alacsonyabb az előző évinél évben E Ft, évben E Ft volt január-augusztus hóig a dolgozók Ft utalványt kaptak ebédcsekk formájában. A évi finanszírozást átvizsgálva az év utolsó 4 hónapjában Ft értékre csökkentette a vezetőség a munkavállalók ebédcsekk juttatását január-augusztus hóban egészségpénztári tagdíj befizetést nyújtott a Kft. a dolgozóinak egyéni felhasználásra. Az egészségpénztári befizetés mértéke a munkavállalók bruttó alapbérének 4%-a. Az egészségpénztári befizetéseket vezetői döntés alapján az év utolsó 4 hónapjában szüneteltette a Társaság január-augusztus hóban E Ft egészségpénztári befizetés történt, évben E Ft egészségpénztári tagdíjat fizetett. Ez E Ft költségmegtakarítást eredményezett a évben év végén a dolgozók bruttó alapbérének 50%-os mértékéig ajándékutalvány, üdülési csekk került kiosztásra évben kifizetett ajándékutalvány és üdülési csekk értéke E Ft. Az egyéb személyi juttatások tartalmazzák továbbá a betegszabadságra kifizetett összeget és a táppénz-hozzájárulást, a munkába járás költségtérítését, a kiküldetések költségét. A dolgozók az adómentes értékhatárig iskolakezdési támogatásban részesültek, 2009-ben iskolakezdési támogatásként kifizetett összeg: E Ft évi reprezentációs költség 719 E Ft. Munkaadókat terhelő járulék évben E Ft, szemben a évi E Ft-tal, amit a járulékcsökkenés, valamint a bruttó bér csökkenése indokolt. Veszélyes hulladék kezelése A szakrendelőben és a kórházban keletkezett veszélyes hulladék kezelésére és az adminisztrációs feladatok elvégzésre a RELABOR Rehabilitációs Célszervezet Kft.-vel kötött szerződést 2008., évben is. A veszélyes hulladék szállítását ellenérték nélkül az ONYX Magyarország Kft. végezte. A veszélyes hulladék kezeléséért évben E Ft-ot fizetett a Társaság. 21

22 Eredménykimutatás A Társaság A típusú összköltséges eljárással készíti eredmény-kimutatását. Az értékesítés nettó árbevétele A Társaság évben az alábbi közvetlen bevételt realizálta: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Járóbeteg, fekvőbeteg ,72 teljesítménye Járóbeteg gondozói díjak ,15 Kórházi betegek térítési díja ,39 Egyéb OEP kiutalás ,77 Fizető ellátás bevétele ,66 Védőoltással kapcsolatos bevétel Jogviszony ellenőrzés Gyógyászati segédeszköz ,90 bolt bevétel Egyéb nettó árbevétel 9 - Értékesítés nettó árbevétel összesen ,36 A betegellátás teljesítménydíja jelentősen, E Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest, a csökkenését korrigálta a munkaegészségügyi ellátások térítési díjának növekedése ( E Ft növekedés), valamint a szakkórházban fekvő betegek napi térítési díja ( E Ft növekedés) évben a védőoltással kapcsolatos bevétel E Ft. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház betegeinek járóbeteg ellátásáért kiszámított térítési díj - mely a kórházban költség, a járóbeteg ellátásban bevétel csak a pontos teljesítményszámításhoz szükséges, a Társaság eredményét nem befolyásolta évre vonatkozóan az OEP az egészségügyi alap maradványaként fennmaradt összeget többletfinanszírozás jogcímen felosztotta az intézmények között. A Kft. többletfinanszírozása E Ft (2008. évben az egyéb kiutalás E Ft volt). Az érékesítés nettó árbevétele jelentősen, E Ft-tal csökkent az előző évi adatokhoz képest. 22

23 A teljes munkaidős főállású létszám átlagteljesítménye: Árbevétel 1 főre jutó változás: Teljesítménydíj/létszám= évben 152 fő teljesítménye E Ft E Ft/év évben 142 fő teljesítménye E Ft E Ft/év 1,83 %-kal alacsonyabb, mint az előző év egy főre jutó teljesítménydíja. A közvetlen betegellátásban résztvevők létszáma: Teljesítménydíj/létszám= évben 99 fő E Ft E Ft évben 100 fő E Ft E Ft 9,20 %-kal alacsonyabb, mint az előző év egy főre jutó teljesítménydíja. A közvetlen betegellátás teljesítménycsökkenést a finanszírozás csökkenése eredményezte. Értékesítés közvetlen költségei A járó- és fekvőbeteg ellátás, valamint a gyógyászati segédeszköz értékesítés bevételével szemben évben E Ft, 2009-ben E Ft közvetlen költség merült fel az alábbiak szerint: MEGNEVEZÉS XII XII /08 (%) Járóbeteg, fekvőbeteg ellátás ,3 Gyógyászati segédeszköz ,7 értékesítés közv.ktsg Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke ,15 és egyéb Összesen: ,98 A betegellátás közvetlen költsége 1,02 %-kal volt alacsonyabb az előző évinél. A gyógyszer-, az élelmezés-, a közüzemi díjak emelkedését ellensúlyozta a bérköltség csökkenése (2009. évben nem volt 13. havi fizetés), valamint a IV. negyedévben a járulékok csökkenése. A vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak összege évben E Ft, évben E Ft volt évben 5,08%-kal több, mint az előző évben. A 23

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2008 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 2009. FEBRUÁR 28. I./ Általános rész I/1. Bevezető Dorog Város Képviselő-testülete a 239/2000.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-26. old. 2.) Alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása 27. old. 3.) Nem

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11 Cégjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI. Szeged, 2015. április 10. Horváth András ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI. Szeged, 2015. április 10. Horváth András ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Szeged, 2015. április 10. Horváth András ügyvezető igazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben