Dunamelléki Énekfüzetek I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunamelléki Énekfüzetek I."

Átírás

1 Dunamelléki Énekfüzetek I

2

3 HADD ZENGJEN ÉNEKSZ Dunamelléki Református Egyházkerület Budapest, 2009

4 Énekeletek ú éneket az Úrnak (Zsoltárok 96,1)

5 Aánlás Őszinte örömmel aánlom gyülekezeteink testvéri közösségeinek figyelmée ezt az énekgyűteményt, melyet lelkes, odaadó munkával állított össze egyházzenei izottságunk, és amelynek céla az istentiszteleti éneklés megúítása Gyülekezeti éneklésünk megelevenítésére tagadhatatlanul szükségünk van mindnyáunknak, gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, időseeknek falun és városan Ehhez szeretnénk segítséget nyútani ennek, s a tervezett továi két énekfüzetnek a kiadásával Reménységem szerint az énekekkel való megismerkedés, az énekek istentiszteleti rende állítása a kántorok és gyülekezeti kórusok segítségével, nemcsak most használatos énekeskönyvünkhöz told részen közismert és kedvelt, részen kevésé ismert, ám kiváló énekeket, s nemcsak szokása hozhata úra a gyülekezeti énektanulást, hanem olyan tapasztalatokat is érlel mad, melyek segíteni fognak aan, hogy énekeskönyvünk ővítésének munkáát egész magyar reformátusságunk avára végigvihessük Kívánom, hogy Isten áldása kísére e gyűteményt! 2009 októer Dr Szaó István Püspök 5

6 Előszó Miért kell ú énekeskönyv Az énekeskönyv imádságos könyv Gyermekkoroman a napot a szüleimtől tanult esti imádsággal zártam le Aztán megtanultam a Miatyánkot, énekeskönyvi énekeket, késő felfedeztem a Zsoltárok könyvét Azóta is keresem sok hívő társammal együtt a szavakat, melyek aktuális életérzéseinket kifeezik, melyek segítségével mindazt, ami ennünket ér, Isten elenlétéen lelkileg feldolgozhatuk Een segítségünkre vannak az énekek Egy ú énekeskönyven szándékunk szerint helyet kaphatnak a kortársak imádságai, akik ugyanaan a világan élnek; ugyanazok között a történelmi, társadalmi, gazdasági, szellemi folyamatok között vívák a maguk hit harcait, és fogalmazzák meg a maguk kiáltását és reménységét a közre adott imádságokan Az ének hitvallás A Bilia sok ezer éve ugyanaz A mondanivalóa is Nekünk azonan mindig úra szükségünk van arra, hogy megfogalmazzuk, értelmezzük, kimonduk: ki az az Isten, akien hiszünk Régi, kedvelt, sokat énekelt énekeink ól megfogalmazták ezt De mint ahogy vasárnaprólvasárnapra friss lelki eledelre vágyunk, arra, hogy az igehirdető mindig úra átgondola az Igét, láttassa velünk a mi Urunkat, az ő üdvözítő szeretetét, munkáát, úgy építenek, megerősítenek minket az ú énekeken megfogalmazódó személyes hitvallások is Az ú énekek friss zenei élményt elentenek Minden énekeskönyv egy válogatás, mely nem tartalmazhat minden éneket Kimaradnak régi gyöngyszemek is Ugyanakkor kiváló zenészek és tőlük szép dallamok nem csak a régi időken születtek Hadd gazdagítsa tehetségük, hitük Istennek mai, Krisztusan elhívott népét! A Dunamelléki Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága örömmel vetette ele magát ee a munkáa, hogy ú énekeket aánlhassunk a gyülekezeteknek Ez a füzet, s az ez után tervezettek, elzések kívánnak lenni arról, hogy folyik egy hossza távú munka református ének kincsünk frissítésére A füzetek énekeit istentiszteleti használatra szánuk, megtanításukat kívána elősegíteni a harmonizált kottakép is Köszönetet mondunk a Dunamelléki Egyházkerület vezetésének, hogy istentiszteleti éneklésünk megúítását fontosnak találta, és e válogatás kiadását lehetővé tette! Hornyák Julianna egyházzenei előadó 6

7 001 NémetLatin kétnyelvű ének, 14 sz Túrmezei Erzséet ( ) 1 Hadd zeng en é nek Hadd zengen énekszó n In dulci uilo k szó, Fel é gig u on gó! Wittenerg, 1533 M Praetorius nyomán: DL n Já szolá gyon szuny nyad Az é des Meg vál tó fény lik ő, az ú Nap, Kit vár va vár tunk n Ott rég Kez det ő és vég, Kez det ő és vég 2 Mint gyenge gyermek, ő E űnös földre ő Várva várlak téged, Te mennyől érkező Hozz vigaszt, ékességet! Úr Jézus itt e szív: Tér e, egyre hív, Tér e, egyre hív 3, lelkem, áldva áldd Megváltód irgalmát! Vádolt űnöd átka, A pokol mélye várt, De Jézus ím kitárta A mennynek ataát, S üdvösséget ád, Üdvösséget ád 4 Ú ének merre cseng Az égi fényen fent Kél a hallelúa, És uong minden szent, És szól a hárfa húra, Az angyalének zeng, Bár ott lennék fent, Bár ott lennék fent! 7

8 002 Középkori himnusz Szedő Dénes ( ) J 1 Jö J J J Csak J És J J J J Mert Ör J J vel, ö vel, Im má nu J J té ged á hít Iz rá J J J hoz zád só hat un ta J Is ten hí án J J J J J J J J hon ta vend, ör vend, ó Iz rá Jövel, övel, Immánuel J Veni Immanuel J J J k XVIIIszázadi misekönyv Kodály Zoltán nyomán: VI el, el lan, lan el, 8

9 J J Hogy el ö vend Im má nu 2 Jövel, ó, Jessze vesszee, És áll a Rossznak ellene! A mélyől, mely már eltemet, S a tűzől mentsd ki népedet! Örvend, örvend, J J el 4 Jö, Dávid kulcsa, nyisd ki hát Az égi otthon ataát, A mennyországa tár utat, És rekeszd el a poklokat! Örvend, örvend, 3 Jövel, övel, ó, Napkelet, Ím, árva néped költöget Törd át a sűrű é ködét, És oszlasd gyászát szerteszét! Örvend, örvend, 5 Jövel, övel, ó Adoná, Ki Síná hegyről szólalál, Hogy törvényt lássál népeden, Jö, fenségednek telien! Örvend, örvend, 003 Karácsony ünnepén (kánon) Kerényi György ( ) Hayes, Philip ( ) 1 Ka rá csony ün ne pén, 2 ke gyes ke resz tyé 3 zeng 4 nek, en, zen ge dez zen ör ven de ző é nek: 5 Krisz tus szü le tett, 6 w hal le lu 9 a!

10 004 Pálhegyi Dávid (1964) (1) A sötétség szűnni kezd már k Román kolinda dallam DL 1 A sö tét ség szűn ni kezd már, (2) Az a csil lag el ő hoz zánk, (3) Vé get ér a gyász, a só ha tás 2 Mikor az a csillag kigyul, A töi mind elhalványul, Őelőtte minden térdre hull 3 Ahol Annak fénye árad, A halálól élet támad, A gonosznak híre sem marad 4 Éred föl hát, aki alszol, Támadál föl a halálól, S fölragyog mad néked a Krisztus (kánonként is énekelhető) 10

11 005 J J N J 1 ö, ó ö, Üd vözí tő, Betele sült már az i dő, J J J n Törd át az ég zárt ata át, Vár a vi lág sóvárgva rád J N J ö, ó ö, Üdvözítő Tárkányi Zsasskovszky, 1855 Népi gyűtés Parlando k DL J n J J J J 2 Megnyílt az ég harmatozva, Megváltónkat, hogy lehozza Ég felhői, nyílatok szét, Hozva Jákó feedelmét! 3 Föld, virul ki, földön, halmon, Viruló zöld hadd fakadon, Nyíl ki, földnek szép Virága: Dávid házának Királya! 4 fényes Nap, ó szép Csillag, Téged vágyunk mi látni csak! Kel fel, Napunk, fényességed Űzze el a sötétséget! 11

12 006 Held, Heinrich ( ) Zöngedező mennyei kar, Ál dott az e gek U ra, Szent, i gaz min den sza va, Mert Fi át ím, el küld te A mi üd vös ségünk re Áldott az egek Ura k Frankfurt/Main, 1659 DL 2 Serege az atyáknak És a szent prófétáknak Amit kívánt s hirdetett, Ím, mind etelesedett 3 Sion üdve, nagy Király, Érettünk a földre száll, Hogy legyen mi Megváltónk, Istennél közenárónk 4 Jövel, gyengék eree! Áldlak, üdvöm kútfee Jö, egyengesd te magad Én szívemhez utadat! 5 Száll hozzám, dicső Király, Tőlem soha el ne vál, Jö, tisztítsd meg szívemet, Gyomlálad ki vétkemet! 6, élet Feedelme, Ha elössz ítéletre, Add, oodra uthassak, Mint híved, megállhassak! Énekelhető a Jö, népek Megváltóa dallamára is (RÉ: 303) 12

13 007 Csillagoknak teremtőe Conditor alme siderum Középkori himnusz nyomán n k Népi gyűtés DL 1 Csillagoknak teremtőe És híveknek fényessége, Krisztus, minden Megváltó a, Légy kéré sünk meghalló a! n 2 Ki világon könyörülvén, Örök halált eltérítvén Meggyógyítád e világot, Hozván néki orvosságot 3 E világnak alkonyatán, Ideének végét látván, Dicsőséges Szentlélektől Szűz méhéen testet öltél 4 A te erős hatalmadnak Minden térdek meghaolnak, Földiek és mennyeiek Úrnak vallák fölségedet: 5 A nap felkél és elnyugszik, A hold szépen fényeskedik, Csillagok is világolnak, Híven tarták pályáukat 6 Szentséges Úr, téged kérünk, Jövő Bíránk és Életünk: E napokan őrizz minket, Védd Sátántól híveidet! 7 Adunk hálát az Istennek, Atya Fiú Szentléleknek, Három személy fölségének, Egy mivoltú Istenségnek! 13

14 008 Gerhardt, Paul ( ) Zöngedező mennyei kar, 1735 h A öttöd miként váram k Teschner, Melchior 1615 DL 1 A öt töd miként vár am, Hogyan fo gada lak, Ki min de neknek vá gya, Ki lel kem é ke vagy, Jézus, gyúts e szív en Most szent szövét ne ket, n n Hogy keressem és ért sem Te szent tetszésedet! w w 2 Ma Sionod hint néked Zöld pálmaágakat, És én is áldlak téged, Mondván zsoltárokat A szívem örvendezve Csak téged dicsőít, És uzgón zengedezve Hirdeti tetteid 3, mit tettél te értem, Mint szerzél örömet! Nemrég még testemlelkem Kínok közt szenvedett, És áldott országodól Én, a, kiűzettem; Te örök óvoltodól Azt visszanyerhettem 14

15 4 Én rút fogságan voltam, Te megszaadítál, És voltam gyalázatan, Te felmagasztaltál, És égi dicsőségre Te magad emeltél, És örök üdvösségre Te elsegítettél 5 Az örök fényességől E földre mi hozott A szerelmed, mely mennyől Engem itt meglátott! Mert láttad e világot S a tenger szenvedést: Otthagyván mennyországot, E földre hoztál fényt 6 Ezt ól szívede véssed, Kit ánat ért vagy gyász, Kit lelki szenvedésed, Sok űnöd megaláz!, ne fél, közel van már A te segítséged, Mert Jézus, földre szállván, Hozza ékességed 7 Már éelnappal nem kell Azon aggódnotok, Hogy pislákoló hittel Miként fogadátok, Mert önként ön le hozzánk Az élő Szeretet, Örömöt, ékét hoz ránk A űn és a helyett 8, ne féletek tőle, Bár sok a űn, a gond, Hisz elfedezi őket A mi hű Megváltónk! A megtérő szíveknek Ő üdvösséget hoz, A enne reménylőknek Ő ékességet oszt 9 Hát ne fél ellenségtől, Se mérges nyilától: A szaadítás elön Az egek Urától! A győztes Jézus ön már, És győzelmet szerez, És zúg és zeng a zsoltár, A földön éke lesz 10 Az Úr ítélni foga Az őt ítélgetőt, De keelére vona Az őenne hívőt, ö el, Dicsőségünk, A lelkünk óhatoz, Hisz te vagy örökségünk, Hát emel magadhoz! 15

16 009 Fresch, M Hamar István (1941) Adventi hírnök Feldolgozta: Rohr, H 1954 Lisznyai Szaó Gáor ( ) 1 Ad ven ti hír nök: friss fe nyő ág, 1 Ad ven ti friss fe nyő ág, Lo og az el ső gyer tya láng! Lo og a gyer tya láng! Ka rácsonyt vár va, láz an a Föld, Ka rá csonyt vár a a Föld, Is te ni gyer me ket kö szönt Is te ni gyer mek ön U ong a szí vünk, dal ra gyúl, U ong a szí vünk, dal ra 16

17 Nincs, már mesz sze az Úr! gyúl, Nincs már mesz sze az Úr! I (Szoprán) szólam: 2 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már két kis gyertyaláng! Ha zörget Jézus, ól figyel ám, Betér a szívünk ataán! Uong a szívünk 3 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már három gyertyaláng! Múlnak az évek, életünk száll, De utunk végén Jézus vár! Uong a szívünk 4 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már négy kis gyertyaláng! Azt mondta Jézus, visszaön még, Úá lesz akkor föld és ég! Uong a szívünk II (Alt) szólam: 2 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog két gyertyaláng! Ha zörget, ól figyel ám, Betér mad ataán! Uong a szívünk 3 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már három láng! Múlnak, az életünk száll, De végül Jézus vár! Uong a szívünk 4 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog négy gyertyaláng! Azt mondta, visszaön még, Úá lesz föld és ég! Uong a szívünk Az első adventi vasárnapon csak az első verset énekelük, mad mindig eggyel töet! 17

18 010 Kovács Sándor ( ) q 1 Ki tárom e lőtted szívem,, ö, légy nékem vendégem; Kitárom előtted szívem k Luther, Martin ( ) DL Üdv és é let for rása vagy, Bé kessé get, e rőt Te ad! n Ha gond és ánat pora von,, tér e hozzám, Jé zu som! w w 2 Jö, mert lelkem epedve vár, Kegyelmes mennyei Király! Ragyogtasd áldott Szentlelked E udosás völgye felett, Hogy árak a Te utadon, tér e hozzám, Jézusom! 3 Jö, Uram, oszlasd a homályt, Mely tévelygő elmémre szállt; Világolon szövétneked, Ha harcoman elcsüggedek! Bűnterhem kereszte ha nyom,, tér e hozzám, Jézusom! 4 Jö, hív őrizőm, ó, övel, Kegyelmeddel marad közel; Ha köd takara arcomat, Nyiss örök hazáma utat, Hol szent neved magasztalom!, tér e hozzám, Jézusom! 18

19 011 Rezessy László ( ) h Jö, áldott nagy Királyunk n k Erfurt, 1524 DL 1Jö, áldott nagy Királyunk, Szí vünk csak té ged vár n Ú ítsd meg szent egyhá zad, A gonoszt űzd el már! Add igéd tiszta fé nyét, Gyútsd fel szívünk remé nyét: w n w, Jézus, ö hoz zánk! w 2 Ha elcsügged a lelkünk, Te adsz reménységet, Ha megfárad a testünk, Elnyerük erődet! Megváltónk, arra kérünk: Véded, óvad az éltünk!, Jézus, ö hozzánk! n 19

20 012 Ú zengedező mennyei kar, 1743 h n 1 Krisz tus, A tya Isten nek E gyet lenegy Fi a, n Krisztus, Atya Istennek k Erfurt, 1524 DL Jött kincséől szívé nek, Mi ként meg van ír va: w n Ő a hana li csil lag, Mely fényességgel vil log, n w S napnál sze en ra gyog w 2 Miértünk emerré lett Időknek végére, Hogy el ne vesszünk már itt Istennél örökre A halált lerontotta, A mennyet megnyitotta, Éltünk visszaadta 3 Nevel ismereteden És szereteteden, Hogy maradunk a hiten, És árunk léleken, Hogy amit tőled kaptunk, Már itt megkóstolhassuk, Szüntelen szomazzuk! 20

21 4 Te menny s föld teremtőe, Atyának eree, Uralkodol örökké, Erődnek nincs vége Fordítsd tehozzád szívünk, Igazgassad értelmünk, El ne tévelyedünk! 5 Jóvoltodért te öl meg, S támassz föl kegyesen, A óemert te rontsd meg, Hogy az ú élhessen! Boldogan itt a földön És mennyen mad örökkön Rólad elmélkedünk! 013 Kerényi György ( ) 1 Gló ri a száll on a menny e 2 Jö ön a föld re a é 3 Glória szállon a mennye fel (kánon) Gehardi, Ludvig Eernst ( ) fel, ke, És az em e ri szív e a ó a ka rat! Á 4 w men, á men! 21

22 014 Sántha Károly, ( ) q 1 Ál 2 A n dott szent az pró Is fé ten, ták mindnyá unk nak e le i től Aty fog a, va n Ki Az az Úr ő Jé né zus pét, ím, meg lá to ról szóltak ál mél gat kod ta, va; n És Böl megvál csek, ki tot rá ta, mint í gér te ré lyok, szegé nyek őt vár n Nagy Lát kegyelmé ni kí ván en ták Áldott az Isten Derecen, 1774 DL gen, ták, 3 Kik a halálnak árnyékáan árunk, Te vagy, ó, Jézus, tündöklő világunk; Békesség útán, míg a mennye érünk, Te légy vezérünk 4 Benned elent meg az Isten kegyelme, Melyet nem ér föl az emeri elme; Mert hitünk titka, hogy e földre öttél, Teste öltöztél 5 Ádventi vendég, végy szállást minálunk, Szívünken állíts trónt, örök Királyunk! Téged követni és szolgálni néked Te ad hűséget! 22 k

23 015 Magyar népköltés Krisztus Jézus született k Magyar karácsonyi ének DL 1 Krisztus Jézus született, ör ven dez zünk! Né ki ö röm é ne ket zen ge dez zünk! Dá vidnak vé ré ől, Jes se tör zsö ké ől n Szü le tett Krisz tus né künk 2 Áron ősi vesszee kivirágzott, S megtermé a mennyei szép virágot Születvén ászola, minekünk meghozta Úr Jézus a váltságot 23

24 016 Vizi István (1961) q Luther, Martin ( ) 1 A menny 2 E ma 3 Úr Ma Ti Nagy Jé n ől i zus öt nap Krisz tem egy tus, hoz kis Is zá gyer ten tok, mek nék nék ín tek tek sé ol szűz gek dog től ől hírt szü meg Oly A Ki Hogy Ö nagy gyer meg A mél röm űn ö mek vált, tán su szeny rö é meg met des, tart, hír ked üd u gár nyé 4 Lehozta oldogságotok, Mely Atyánál már készen volt, Hogy országáa lépetek, Örökké véle életek A mennyől öttem hozzátok ong zik től k szí ró meg Luther, Martin ( ) DL mon le men ő, dok tett tő, de ves, vö tek, szép, zít, ve la tisz tek szét tít 6 Mi is együtt örvendezve A pásztorokkal menünk e, Hogy meglássuk aándékát, Az Isten drága, szent Fiát 5 Bizonyságként ez lesz a el: Egy ászol mélyén ott pihen, Bepólyálva találátok, Ki mennyetföldet alkotott 24 7 Belépve szívem megdoan: Ki fekszik ott a ászolan Kit ret e ölcső, ól tudom: Ő az én drága Jézusom!

25 017, szerencsés északa Magyar népköltés k Népi gyűtés DB 1, sze ren csés é sza ka, Szü le tett Is ten Fi a Bet le hem vá ros a Lett ol dog szál lá sa Egy ron gyos is tál ló a' 2 Kell föl, keresztyén lélek, Imádd Üdvözítődet, Jászolan, ki érted Barmok közt mint reszket A nagy szegénységéen! 3 Angyalok is vígadnak, Glóriát kiáltanak Pásztorok indulnak, Fúnak szép nótákat, Visznek aándékokat 4 Mi is velük vígadunk, Méltó hálákat adunk A kisded Jézusnak, Született Urunknak, Kegyelmes Megváltónknak! 25

26 018 C C 1Nyáat őrző pász torok, Rá tok é gi fény ragyog n n Ő si I ge tel esül, Bá nat é e föl derül n Refr Tes tet ölt ve, kisdedként Jé zus, ím a föld re lép Caswall, Edward ( ) Gerzsenyi László (1931) Ben n ne nyer tek é letet, Bíz zatok, ne fél e tek! n Nyáat őrző pásztorok n k Goss, John ( ) DL 2 Bár a pólya reti őt, És mint emer testet ölt, Ámde ő az Alkotó, Ée égi fényt hozó Testet öltve, 3 Angyaloknak hanga zeng: Jézus Krisztus megelent! Halla meg a nagy világ: Isten küldi szent Fiát! Testet öltve, 26

27 019 Horn, J énekeskönyvéől, 1544 w Istennek szent Fia w w k Himnusz, 15 sz DB 1Istennek szent Fi a Em er vált sá gá w w ra El ött a vi lág ra Szolga i for má n w Hogy minket meg tart son, Bűntől szaa dít w n w a', w son w 2 Ma is elön hozzánk, Ma is áldást hoz ránk; Tanít kegyelméől, Hogy megtérünk űnől, Tévelygést elhagyunk, Igazságan árunk 3 Kik őt nem szégyellik, De örömmel veszik Valóságos hittel, Igaz reménységgel, Azokat megtarta, Bűnől feloldozza 4 Kik hiten megállnak, Szolgálván az Úrnak Jó igyekezeten, Isten tetszéséen, Azok nagy örömmel Költöznek innen el 5 Úra el fog önni, Ítéletet tenni, Amikor a holtak Porukól támadnak, És állnak elée, Hogy őket ítéle 6 Jézus, szán meg minket: Készítsd el szívünket Józan vigyázásra, Boldog távozásra, Hogy hiten halhassunk, És örömre ussunk! 27

28 020 Füle Laos (1925) Csillag, csillag k Draskóczy László (1940) 1 Csil lag, csil lag, fé nyes é gi ván mer re van a á szol Mu tass u hogy mindenki lás son! n dor, tat, 2 Angyalének, szól ma nagy örömről, száll körül a földön, hangod, hangod mindenkit etöltsön! 3 Én is, én is már közétek állok, pásztorok, királyok Jézust, Jézust énekelve álduk! 4 Elött, elött véle minden áldás, oldog, aki hálás Tér e, tér e! Van szívemen szállás 28

29 021 Kádár Ferenc (1957) Betlehemi csillag k Népi gyűtés DL 1 Bet le he mi csil lag csodafényt ád, Hir de ti az ég s föld nagy ki rá lyát Böl csek és pász to rok, öl csek és pász to rok n n Őt i mád ák 2 Maga a nagy Isten ött a földre, Hogy a űn hatalmát eltöröle Megvan a győzelem, megvan a győzelem Mindörökre 3 Nem idegen töé már az emer, Átölelte Isten kegyelemmel: Mindnyáan öetek, mindnyáan öetek Nagy örömmel! 29

30 022 1 Di cső ség lé gyen a meny nyek en Dicsőség légyen a mennyeken fent Vargha Tamás ( ) Vargha Tamás ( ) k DB fent, Di cső ség az Is ten nek! n És lé gyen é kes ség már i de lent, Bé kes ség az em er nek! 2 Angyalok serege uongva zeng Tenéked dicséretet Leött a földre a dicső, a szent, Krisztusunk megszületett 3 Nem látott még soha sem föld, sem ég Kegyese KirályUrat, Sok kincsét közöttünk osztotta szét, Neki a Kereszt maradt! 30

31 023 Táorský, Jan (1495) Bede Anna ( ) q 1 Mond unk oldog é ne ket, Di csér vén az Is tent, Mert Megváltónk szü le tett E vi lág ra itt lent Meg ö ven dölt Kis de dünk, Csodás Gyermek Is te nünk Ér ke zett e föld re, Mondunk oldog éneket Hal ha tat lan s halan dó, Múl ha tat lan s mulan dó Egygyévált ö rök re 2 Mennyei prófécia Megtestesülése, Angyal király menny Fia, Csodás küldetése! Angyalsereg énekel, Nagy örömen ünnepel, Hálánk önti dala, Mert Segítőnk érkezett, S mindörökre elveszett Az ördög hatalma Cseh dallam, 14 sz 4, micsoda ámorság Ilyen nagy Királytól, A fenséges mennyország Magasztos Urától, Hogy ászolan feküszik, Istállóan nyugoszik Atya óhaára; Aki színt ad virágnak, Dalt tanít a madárnak, Szalma a pólyáa 3 Adózókat írtak fel Császár parancsára: Szűz Mária Józseffel Elment Júdeáa Kis városka Betlehem, Fiát szülte e helyen Kárhozásunk ellen, Hogy ő minket íron e Örök élet könyvée, S angyalének zengen 5 Jézus égől leöttél Teremtőnk szavára, Tiszta Szűztől születtél Emerek avára Ad nyáadnak nyugalmat, Ordasoktól oltalmat, Támadónkat verd le! Gonoszságtól tántoríts, Reménységen átoríts; Hadd ussunk a mennye! 31

32 024 Tordai Ányos ( ) 1 Ez esztendő forduló án Öszszegyűltünk mind ez ó rán: Ez esztendő fordulóán k Magyar Kancionálé (kézirat), 17 sz HP n Alázattal leorulunk háladásra, Mindentudó színed előtt számadásra 2 A múló év minden napa Kegyelmedet megmutata: Testilelki aainkan gyógyítottál, A halálnak karaitól oltalmaztál 3 A mezőket te ruházod, Ég madarát te táplálod; Nem engedtél elpusztulni árván minket, És megadtad mindennapi kenyerünket 4 Könnyeinket szárítgattad, Homlokunkat simogattad; Ha tévedtünk, a ó útra rátereltél, Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél 5 Hálásan hát megfogaduk, Hogy törvényed el nem hagyuk Ú esztendő minden napán légy mellettünk, Kísértéstől, űn tőrétől óvad lelkünk! 6 Ha mad elön a végóra, Akunk nyílik úcsúszóra, Hazatérő lelkünket te vidd magaddal Oda, hol nincs nap, sem é, csak örök hanal! 32

33 025 Túrmezei Erzséet ( ) 1 Ú esz ten dő vir ra dott, n Ú esztendő virradott k Népi gyűtés HP Fé nyes ha nal tá ma dott, Jöt tünk Jé zust ál da ni, Ú kö szön tőt mon da ni 2 Napokat és éveket Boldoggá csak ő tehet, Nincsen élet kívüle, Nincsen öröm nélküle 3 Ha nevéen indulunk, Velünk lesz a mi Urunk, Nyomdokáan árhatunk, Tőle áldást várhatunk 33

34 026 Vizi István (1961) h n 1 Áld ad, én lel kem, hű U ra dat áld 2 Hoz zád ha ol va, se ed megtisz tít Mind Sok Áldad, én lelkem, hű Uradat ad, a, e gész en sőm, ne vét magasz tal e teg sé ged, a od meggyó gyít k Genf, 1551 Cl Goudimel nyomán DL ad! a Csak Csak áld áld ad, lel kem, áld ad az U ad, lel kem, áld ad az U rat! rat! El Meg n ne fe led ed, menynyi ót tett vé vált a ő a ko por só tól él led! ted, Ő Ir meg o csát a, el fe de zi vét gal mas ság gal ko ro náz meg té ked, ged 34

35 Csak Csak áld áld ad, lel kem, áld ad az U ad, lel kem, áld ad az U w rat! rat! w 3 Tőle van minden kincsed, gazdagságod, Mint sas madáré, úul ifúságod Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Szent igazsága, lám, valóra válik: Az elnyomottal törvény szerint ánik Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 4 Mózesnek egykor megmutatta útát, Választott népe látta sok csodáát Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Mily nagy kegyelme, végtelen irgalma! Nem loan mindárt ellenünk haragra Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 5 Bűnünket folyvást nem veti szemünkre, Izzó haraga nem tart mindörökre Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Nem üntet minket, amint érdemlettük, Mint ahogy álnok vétkünk elkövettük Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 6 Földtől az égolt véghetetlen messze: Ily végtelen nagy Istenünk kegyelme! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Oly messze vetve szívünk minden vétke, Mint napkelettől napnyugat sötéte! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 7 Mint apa ánik drága gyermekével, Így fordul Isten hozzánk kegyelmével Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Emlékezik rá, miként teremttettünk, Jól tuda Ő, hogy föld poráól lettünk Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 8 Fűszál az élet: alig szökken szára, Úgy elvirágzik, mint a rét virága Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Ott künn a réten forró szél ha támad, Már nyoma sincsen fűnek és virágnak Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 9 Ám mindörökké tart az Úr kegyelme, Áll igazsága soksok nemzedékre Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Kik szövetségét hűséggel megőrzik, Az Úr kegyelmét napról napra érzik Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 10 Isten a trónát mennye helyeztette, Égi uralmát messze kiteresztve Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Angyali lelkek, ti is őt áldátok, Kik parancsára mindig készen álltok! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 11 Áldátok Istent minden seregéen, Szolgái áldák engedelmességen! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Mind az egész föld az Urat dicsére, Őt magasztala minden teremtménye! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 35

36 027 Bonhoeffer, Dietrich ( ) Dóka Zoltán ( ) Áldó hatalmak oltalmáa retve k Vizi István (1961) DL n 1 Ál dó ha tal mak ol tal má a ret ve w J J J Csak vár uk é kén mindazt, a mi ő, n Mert Is ten ő riz hí ven reg gel, es te, n J Ő hű lesz, ár mit hoz zon a ö vő 2 Ha gyötri, ánta szívünket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad, Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad 36

37 3 S ha szenvedések kelyhét adod inni, Mely színig töltött, keserű s nehéz, Te segíts ékén, hálával elvenni, Hisz áldva nyúta hű atyai kéz! 4 És ha az úton örömöt adsz nékünk, Ha szép napod ragyogva ránk nevet, Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, Hogy életünket szentelük neked 5 A csend köröttünk mélyen szerteárad Hadd halluk azt a tiszta éneket, Amely etölti retett, szép világod, Hol téged dicsér minden gyermeked! Glo ri a, glo ri 2 in ex cel sis De 3 Gloria in excelsis Deo Dicsőség a magasságan Istennek (kánon) Berthier, Jacques ( ) glo ri a, glo ri 4 al le lui a, al le lui a! a o, a, 37

38 029 Áldott légy, mert megváltottál Vargha Tamás ( ) k Draskóczy László (1940) 1 Áldott légy, mert megváltot tál, Áldott légy, mert meggyógyí w w w w w tál, w w Áldott légy a ocsánatért, Gaz dag, ö rök, ú é le w w w tért! w 2 Áldott légy, hogy szerethetlek, Megváltómnak nevezhetlek, Áldott légy, hogy megnyílt az ég, Hogy enyém vagy s én a tiéd! 3 Áldott légy, hogy elössz úra, Hogy angyalok kürtöt fúva Zengik a te dicsőséged, S színről színre látlak téged! Jézus a földre ött (kánon) 2 1 Jé 2 Té zus a föld re ött, hal le lu a, ged is hív ma még, hal le lu 3 4 Ha Bé lál tól é le tem meg vál tot ta két nyút most fe léd Is ten Fi a a, 38

39 031 Jena, 1609 Zöngedező mennyei kar, 1692 h Az élet nékem Krisztus 1 Az é let né kem Krisz tus, k Vulpius, Melchior (± ) DL A ha lál nye re ség n w w Ez az én reménysé gem: Kez det té lesz a vég w 2 Már indulok ékéen, Vár Krisztus, testvérem, És az ő közeléen Szent célom elérem 3 Megküzdve életemnek Sok aát, ínségét, Meglátom Istenemnek Fényes dicsőségét 4 Ha erőtlenségemen Nem lesz szó akamon, Akkor is marad vélem, Fogadd el sóhaom! 5 Az életünk elloan, Miként a gyertyaláng, A szívünk végsőt doan, És é orul reánk 6 Ám lelkem mégse ántsa A ú és félelem, Velem az Úr és nála Üdvömet meglelem 7 Megváltó Istenemmel Mennyen együtt leszek, Hol én neki örömmel Mondok dicséretet 39

40 032 1vsz: Magyar népköltés 27vsz: Draskóczy László (1940) Dicsérd, Sion, Megváltódat k Népi gyűtés DL 1 Di 2 Min csérd, den Si lé on, lek Meg cso vál dá tó i dat, ért, Ve Di zé csér re e det, Pász őt ha to tal ro má dat ért 16 Víg szív vel és é nek kel, Víg szív vel és é nek kel! 3 Dicsérétek gazdagságát, Hűségét és igazságát 4 Dicsérétek doal, tánccal, Hegedűkkel, fuvolákkal 5 Hálát ad a csonkaonka, Meggyógyított vak és néma 6 Dicsérni őt gyönyörűség, Adunk hálát mindenekért 7 Országának fényessége, Dicsértessék öröksége, Mindörökké úgy legyen, Hallelúa, ámen! 40

41 033 Gerhardt, Paul ( ) Túrmezei Erzséet ( ) h n 1 Di csér ük Is tent! Mind, ki fé li itt 2 Hű ő ri zőnk, te, min den ó kút fő Nagy Míg lent, e ne vét ví gan, é nek szó val áld itt a föl dön ván do ro lunk, é És Légy a, lünk, uz gó há lát vi gyen ol tá rá é el nap pal ez u tán is vé Di Di csérük Is csérük Is w tent! tent! w Dicsérük Istent! k Crüger, Johann ( ) J Crüger nyomán DL ra! lünk! 3 Kísér el minket, őrizd lépteinket, Hogy ma az úton ékességgel árunk, Mindenütt, mindig kegyelmeden állunk! Dicsérük Istent! 4 Készséget éressz követni igédet Szent ügyért élünk, szolgálatan égünk, És erő híán erőt tőled kérünk! Dicsérük Istent! 5 Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel Könnyen ne átszunk, ideén megtérünk, És mikor elössz, ne kellen mad félnünk! Dicsérük Istent! 6 Elössz! Ígérted! S akkor a te néped Felviszed, Jézus, oda, ahol téged Angyalok, szentek karáan dicsérhet! Dicsérük Istent! 41

42 034 Dóka Zoltán ( ) Elmúlt az é, felkelt a nap n k Szlovák népdal DL 1 El múlt az é, fel kelt a nap, n n El ű zi mind az ár nya kat Te vagy vi lá gom, ir gal mad ál dom, Jé zu n som Te vagy vi lá gom, ir gal mad ál dom, Jé zu n som 2 Utamra áraszd fényedet, Vezessen áldó, hű kezed! Te légy vezérem nehéz ösvényen, Jézusom! Te légy vezérem nehéz ösvényen, Jézusom! 3 Roskadó láam támasza, Csüggedő szívem vígasza, Örömöm fénye, szép ékessége, Jézusom! Örömöm fénye, szép ékessége, Jézusom! 42

43 4 Ha űnnek terhe földre vet, Gonosz tőréől ments te meg, Vezess a fényre, igaz ösvényre, Jézusom! Vezess a fényre, igaz ösvényre, Jézusom! 5 Ha látok sírót, szenvedőt, Te ad szíveme szent erőt Könnyet törölni, seet kötözni, Jézusom! Könnyet törölni, seet kötözni, Jézusom! 6 Halál óráa már ha int, Nyugtalan szívem rád tekint: Légy ékessége, örök reménye, Jézusom! Légy ékessége, örök reménye, Jézusom! 035 Vizi István (1961) 1 Kész már a 2 Kész már a szívem (kánon) szí vem né ked zen geni, Is Caldara, Antonio ( ) ten! Éred fel, te hár fa, lant, hadd keltsem fel a ha 3 nalt! Jó reggel fel ke lek, zeng ve ál dom szent nevedet 43

44 036 Franck, Johann ( ) Kovács Sándor ( ) h 1 Készül Urad e lé, lel kem, Ékességed a hit lé gyen! Rakd le űnöd súlyos ter hét, Imádd Megváltód kegyel mét! Nézd, ma üdvözítő U rad Szent asz ta lához hívo gat; Készül Urad elé, lelkem Ir galmasan hozzád száll ma, Crüger, Johann ( ) w Ki az ég és föld Ki rá lya 2 Mint egyese égő vággyal, Siess hozzá uzgósággal! Amit soha ész nem ér fel: Megkínál nagy kegyelmével; Zörget és karát kitára, Felel hálával szavára: Édes Jézus tér e hozzám, Bűnöm ocsánatát hozván! 3, Istennek nagy csodáa! Lelkem álmélkodva álda Kegyelmednek magasságát, Mérhetetlen gazdagságát: Hogy a Krisztus teste, vére Annyi népnek lett üdvére! Titokzatos, szent eledel, Mely a lelket üdíti fel! 4 Jézus, napa életemnek, Jézus, fénye örömömnek, Jézus, szívem orvossága, Lelkem éltető világa! Ím asztalodhoz árulok, Színed előtt leorulok Lelkemnek üdvösségére, Nevednek dicsőségére 5 Te, ki minket úgy szerettél, Hogy a mennyől földre öttél, Kész voltál meghalni értünk, Hogy megváltva úra élünk; Kínos keresztre utottál, Bűnösökért vért ontottál: Segíts erről emlékeznünk, Az óemert levetkeznünk! 6 Jézus, életnek kenyere, Szeretetnek mély tengere, Táplál, üdíts vacsoráddal, Vegyem méltó hál' adással! Érezzem ez eledelen, Hogy kegyelmed véghetetlen! Mennyen is mad, áldva téged, Lehessek a te vendéged! 44

45 037 Besten, Adriaan Cornelius den (1923) Vizi István (1961) h w w 1 Én Is te nem, lásd el for dul tam tő led, Én Istenem, lásd k Smilde, Bernard (1922) DL w w És gyá ván fut ni pró ál tam e lő led, n w Így el vesz tet tem é le tem w w w 2 Tekints reám a te nagy irgalmaddal! Sötét halálnak mélyére utottam, Irgalmas Isten, halld imám! 3 Szemed elől ár elvetettél engem, A tenger mélységéől mentsd ki lelkem, Te nagy kegyelmességedől! 4 Emlékezem, mily nagy a te kegyelmed, És hálás szívvel áldozom tenéked, Én szaadító Istenem! 45

46 038 Kádár Ferenc (1957) q Felséges Isten n 1 Fel sé ges Is ten, nagy ne ve det ál dom, k Boroszlói kézirat, 16 sz DL n n Dí csérem nap pal, hoszszú é sza ká kon, n Szent di cső sé ged sze me im mel lá tom, n n Drá ga Ki rá lyom! 2 Távoli köden, nehéz űnen éltem, Elveszett immár minden reménységem, S nagy kegyelemmel lehaoltál értem, Égi reményem! 3 Dicsérlek téged együtt a világgal, Együtt az éggel, hegyek szép szavával, Együtt a földdel, minden termő ággal S nagy sokasággal 4 Mennyei Bárány, imádunk mi téged, Végy erőt, áldást, igaz ölcsességet, Égi hatalmat, örök tisztességet, Szent dicsőséget! 46

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.«

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.« 16,2 5 Má ria, Ja kab [any ja], va la mint Szalómé il lat sze re ket 1008 vá sá rol - tak be, hogy el men je nek és meg ken jék õt 1009. (2) Nagyon ko rán reg gel, a hét elsõ nap ján 1010 mentek a sír

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

13. Mátyás álruhában

13. Mátyás álruhában 1. Mátyás álruhában Bíró, Mátyás Függöny szét. Falu. Jobbágyok dolgoznak a Bíró birtokán. 108 Allegretto Borbála, Markal. II. Úr, Jobbágyok(tenor coro(nép) Öreg Jobbágyok(bariton) Kinizsi, Beckensloer

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben