Dunamelléki Énekfüzetek I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunamelléki Énekfüzetek I."

Átírás

1 Dunamelléki Énekfüzetek I

2

3 HADD ZENGJEN ÉNEKSZ Dunamelléki Református Egyházkerület Budapest, 2009

4 Énekeletek ú éneket az Úrnak (Zsoltárok 96,1)

5 Aánlás Őszinte örömmel aánlom gyülekezeteink testvéri közösségeinek figyelmée ezt az énekgyűteményt, melyet lelkes, odaadó munkával állított össze egyházzenei izottságunk, és amelynek céla az istentiszteleti éneklés megúítása Gyülekezeti éneklésünk megelevenítésére tagadhatatlanul szükségünk van mindnyáunknak, gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, időseeknek falun és városan Ehhez szeretnénk segítséget nyútani ennek, s a tervezett továi két énekfüzetnek a kiadásával Reménységem szerint az énekekkel való megismerkedés, az énekek istentiszteleti rende állítása a kántorok és gyülekezeti kórusok segítségével, nemcsak most használatos énekeskönyvünkhöz told részen közismert és kedvelt, részen kevésé ismert, ám kiváló énekeket, s nemcsak szokása hozhata úra a gyülekezeti énektanulást, hanem olyan tapasztalatokat is érlel mad, melyek segíteni fognak aan, hogy énekeskönyvünk ővítésének munkáát egész magyar reformátusságunk avára végigvihessük Kívánom, hogy Isten áldása kísére e gyűteményt! 2009 októer Dr Szaó István Püspök 5

6 Előszó Miért kell ú énekeskönyv Az énekeskönyv imádságos könyv Gyermekkoroman a napot a szüleimtől tanult esti imádsággal zártam le Aztán megtanultam a Miatyánkot, énekeskönyvi énekeket, késő felfedeztem a Zsoltárok könyvét Azóta is keresem sok hívő társammal együtt a szavakat, melyek aktuális életérzéseinket kifeezik, melyek segítségével mindazt, ami ennünket ér, Isten elenlétéen lelkileg feldolgozhatuk Een segítségünkre vannak az énekek Egy ú énekeskönyven szándékunk szerint helyet kaphatnak a kortársak imádságai, akik ugyanaan a világan élnek; ugyanazok között a történelmi, társadalmi, gazdasági, szellemi folyamatok között vívák a maguk hit harcait, és fogalmazzák meg a maguk kiáltását és reménységét a közre adott imádságokan Az ének hitvallás A Bilia sok ezer éve ugyanaz A mondanivalóa is Nekünk azonan mindig úra szükségünk van arra, hogy megfogalmazzuk, értelmezzük, kimonduk: ki az az Isten, akien hiszünk Régi, kedvelt, sokat énekelt énekeink ól megfogalmazták ezt De mint ahogy vasárnaprólvasárnapra friss lelki eledelre vágyunk, arra, hogy az igehirdető mindig úra átgondola az Igét, láttassa velünk a mi Urunkat, az ő üdvözítő szeretetét, munkáát, úgy építenek, megerősítenek minket az ú énekeken megfogalmazódó személyes hitvallások is Az ú énekek friss zenei élményt elentenek Minden énekeskönyv egy válogatás, mely nem tartalmazhat minden éneket Kimaradnak régi gyöngyszemek is Ugyanakkor kiváló zenészek és tőlük szép dallamok nem csak a régi időken születtek Hadd gazdagítsa tehetségük, hitük Istennek mai, Krisztusan elhívott népét! A Dunamelléki Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága örömmel vetette ele magát ee a munkáa, hogy ú énekeket aánlhassunk a gyülekezeteknek Ez a füzet, s az ez után tervezettek, elzések kívánnak lenni arról, hogy folyik egy hossza távú munka református ének kincsünk frissítésére A füzetek énekeit istentiszteleti használatra szánuk, megtanításukat kívána elősegíteni a harmonizált kottakép is Köszönetet mondunk a Dunamelléki Egyházkerület vezetésének, hogy istentiszteleti éneklésünk megúítását fontosnak találta, és e válogatás kiadását lehetővé tette! Hornyák Julianna egyházzenei előadó 6

7 001 NémetLatin kétnyelvű ének, 14 sz Túrmezei Erzséet ( ) 1 Hadd zeng en é nek Hadd zengen énekszó n In dulci uilo k szó, Fel é gig u on gó! Wittenerg, 1533 M Praetorius nyomán: DL n Já szolá gyon szuny nyad Az é des Meg vál tó fény lik ő, az ú Nap, Kit vár va vár tunk n Ott rég Kez det ő és vég, Kez det ő és vég 2 Mint gyenge gyermek, ő E űnös földre ő Várva várlak téged, Te mennyől érkező Hozz vigaszt, ékességet! Úr Jézus itt e szív: Tér e, egyre hív, Tér e, egyre hív 3, lelkem, áldva áldd Megváltód irgalmát! Vádolt űnöd átka, A pokol mélye várt, De Jézus ím kitárta A mennynek ataát, S üdvösséget ád, Üdvösséget ád 4 Ú ének merre cseng Az égi fényen fent Kél a hallelúa, És uong minden szent, És szól a hárfa húra, Az angyalének zeng, Bár ott lennék fent, Bár ott lennék fent! 7

8 002 Középkori himnusz Szedő Dénes ( ) J 1 Jö J J J Csak J És J J J J Mert Ör J J vel, ö vel, Im má nu J J té ged á hít Iz rá J J J hoz zád só hat un ta J Is ten hí án J J J J J J J J hon ta vend, ör vend, ó Iz rá Jövel, övel, Immánuel J Veni Immanuel J J J k XVIIIszázadi misekönyv Kodály Zoltán nyomán: VI el, el lan, lan el, 8

9 J J Hogy el ö vend Im má nu 2 Jövel, ó, Jessze vesszee, És áll a Rossznak ellene! A mélyől, mely már eltemet, S a tűzől mentsd ki népedet! Örvend, örvend, J J el 4 Jö, Dávid kulcsa, nyisd ki hát Az égi otthon ataát, A mennyországa tár utat, És rekeszd el a poklokat! Örvend, örvend, 3 Jövel, övel, ó, Napkelet, Ím, árva néped költöget Törd át a sűrű é ködét, És oszlasd gyászát szerteszét! Örvend, örvend, 5 Jövel, övel, ó Adoná, Ki Síná hegyről szólalál, Hogy törvényt lássál népeden, Jö, fenségednek telien! Örvend, örvend, 003 Karácsony ünnepén (kánon) Kerényi György ( ) Hayes, Philip ( ) 1 Ka rá csony ün ne pén, 2 ke gyes ke resz tyé 3 zeng 4 nek, en, zen ge dez zen ör ven de ző é nek: 5 Krisz tus szü le tett, 6 w hal le lu 9 a!

10 004 Pálhegyi Dávid (1964) (1) A sötétség szűnni kezd már k Román kolinda dallam DL 1 A sö tét ség szűn ni kezd már, (2) Az a csil lag el ő hoz zánk, (3) Vé get ér a gyász, a só ha tás 2 Mikor az a csillag kigyul, A töi mind elhalványul, Őelőtte minden térdre hull 3 Ahol Annak fénye árad, A halálól élet támad, A gonosznak híre sem marad 4 Éred föl hát, aki alszol, Támadál föl a halálól, S fölragyog mad néked a Krisztus (kánonként is énekelhető) 10

11 005 J J N J 1 ö, ó ö, Üd vözí tő, Betele sült már az i dő, J J J n Törd át az ég zárt ata át, Vár a vi lág sóvárgva rád J N J ö, ó ö, Üdvözítő Tárkányi Zsasskovszky, 1855 Népi gyűtés Parlando k DL J n J J J J 2 Megnyílt az ég harmatozva, Megváltónkat, hogy lehozza Ég felhői, nyílatok szét, Hozva Jákó feedelmét! 3 Föld, virul ki, földön, halmon, Viruló zöld hadd fakadon, Nyíl ki, földnek szép Virága: Dávid házának Királya! 4 fényes Nap, ó szép Csillag, Téged vágyunk mi látni csak! Kel fel, Napunk, fényességed Űzze el a sötétséget! 11

12 006 Held, Heinrich ( ) Zöngedező mennyei kar, Ál dott az e gek U ra, Szent, i gaz min den sza va, Mert Fi át ím, el küld te A mi üd vös ségünk re Áldott az egek Ura k Frankfurt/Main, 1659 DL 2 Serege az atyáknak És a szent prófétáknak Amit kívánt s hirdetett, Ím, mind etelesedett 3 Sion üdve, nagy Király, Érettünk a földre száll, Hogy legyen mi Megváltónk, Istennél közenárónk 4 Jövel, gyengék eree! Áldlak, üdvöm kútfee Jö, egyengesd te magad Én szívemhez utadat! 5 Száll hozzám, dicső Király, Tőlem soha el ne vál, Jö, tisztítsd meg szívemet, Gyomlálad ki vétkemet! 6, élet Feedelme, Ha elössz ítéletre, Add, oodra uthassak, Mint híved, megállhassak! Énekelhető a Jö, népek Megváltóa dallamára is (RÉ: 303) 12

13 007 Csillagoknak teremtőe Conditor alme siderum Középkori himnusz nyomán n k Népi gyűtés DL 1 Csillagoknak teremtőe És híveknek fényessége, Krisztus, minden Megváltó a, Légy kéré sünk meghalló a! n 2 Ki világon könyörülvén, Örök halált eltérítvén Meggyógyítád e világot, Hozván néki orvosságot 3 E világnak alkonyatán, Ideének végét látván, Dicsőséges Szentlélektől Szűz méhéen testet öltél 4 A te erős hatalmadnak Minden térdek meghaolnak, Földiek és mennyeiek Úrnak vallák fölségedet: 5 A nap felkél és elnyugszik, A hold szépen fényeskedik, Csillagok is világolnak, Híven tarták pályáukat 6 Szentséges Úr, téged kérünk, Jövő Bíránk és Életünk: E napokan őrizz minket, Védd Sátántól híveidet! 7 Adunk hálát az Istennek, Atya Fiú Szentléleknek, Három személy fölségének, Egy mivoltú Istenségnek! 13

14 008 Gerhardt, Paul ( ) Zöngedező mennyei kar, 1735 h A öttöd miként váram k Teschner, Melchior 1615 DL 1 A öt töd miként vár am, Hogyan fo gada lak, Ki min de neknek vá gya, Ki lel kem é ke vagy, Jézus, gyúts e szív en Most szent szövét ne ket, n n Hogy keressem és ért sem Te szent tetszésedet! w w 2 Ma Sionod hint néked Zöld pálmaágakat, És én is áldlak téged, Mondván zsoltárokat A szívem örvendezve Csak téged dicsőít, És uzgón zengedezve Hirdeti tetteid 3, mit tettél te értem, Mint szerzél örömet! Nemrég még testemlelkem Kínok közt szenvedett, És áldott országodól Én, a, kiűzettem; Te örök óvoltodól Azt visszanyerhettem 14

15 4 Én rút fogságan voltam, Te megszaadítál, És voltam gyalázatan, Te felmagasztaltál, És égi dicsőségre Te magad emeltél, És örök üdvösségre Te elsegítettél 5 Az örök fényességől E földre mi hozott A szerelmed, mely mennyől Engem itt meglátott! Mert láttad e világot S a tenger szenvedést: Otthagyván mennyországot, E földre hoztál fényt 6 Ezt ól szívede véssed, Kit ánat ért vagy gyász, Kit lelki szenvedésed, Sok űnöd megaláz!, ne fél, közel van már A te segítséged, Mert Jézus, földre szállván, Hozza ékességed 7 Már éelnappal nem kell Azon aggódnotok, Hogy pislákoló hittel Miként fogadátok, Mert önként ön le hozzánk Az élő Szeretet, Örömöt, ékét hoz ránk A űn és a helyett 8, ne féletek tőle, Bár sok a űn, a gond, Hisz elfedezi őket A mi hű Megváltónk! A megtérő szíveknek Ő üdvösséget hoz, A enne reménylőknek Ő ékességet oszt 9 Hát ne fél ellenségtől, Se mérges nyilától: A szaadítás elön Az egek Urától! A győztes Jézus ön már, És győzelmet szerez, És zúg és zeng a zsoltár, A földön éke lesz 10 Az Úr ítélni foga Az őt ítélgetőt, De keelére vona Az őenne hívőt, ö el, Dicsőségünk, A lelkünk óhatoz, Hisz te vagy örökségünk, Hát emel magadhoz! 15

16 009 Fresch, M Hamar István (1941) Adventi hírnök Feldolgozta: Rohr, H 1954 Lisznyai Szaó Gáor ( ) 1 Ad ven ti hír nök: friss fe nyő ág, 1 Ad ven ti friss fe nyő ág, Lo og az el ső gyer tya láng! Lo og a gyer tya láng! Ka rácsonyt vár va, láz an a Föld, Ka rá csonyt vár a a Föld, Is te ni gyer me ket kö szönt Is te ni gyer mek ön U ong a szí vünk, dal ra gyúl, U ong a szí vünk, dal ra 16

17 Nincs, már mesz sze az Úr! gyúl, Nincs már mesz sze az Úr! I (Szoprán) szólam: 2 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már két kis gyertyaláng! Ha zörget Jézus, ól figyel ám, Betér a szívünk ataán! Uong a szívünk 3 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már három gyertyaláng! Múlnak az évek, életünk száll, De utunk végén Jézus vár! Uong a szívünk 4 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már négy kis gyertyaláng! Azt mondta Jézus, visszaön még, Úá lesz akkor föld és ég! Uong a szívünk II (Alt) szólam: 2 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog két gyertyaláng! Ha zörget, ól figyel ám, Betér mad ataán! Uong a szívünk 3 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog már három láng! Múlnak, az életünk száll, De végül Jézus vár! Uong a szívünk 4 Adventi hírnök: friss fenyőág, Loog négy gyertyaláng! Azt mondta, visszaön még, Úá lesz föld és ég! Uong a szívünk Az első adventi vasárnapon csak az első verset énekelük, mad mindig eggyel töet! 17

18 010 Kovács Sándor ( ) q 1 Ki tárom e lőtted szívem,, ö, légy nékem vendégem; Kitárom előtted szívem k Luther, Martin ( ) DL Üdv és é let for rása vagy, Bé kessé get, e rőt Te ad! n Ha gond és ánat pora von,, tér e hozzám, Jé zu som! w w 2 Jö, mert lelkem epedve vár, Kegyelmes mennyei Király! Ragyogtasd áldott Szentlelked E udosás völgye felett, Hogy árak a Te utadon, tér e hozzám, Jézusom! 3 Jö, Uram, oszlasd a homályt, Mely tévelygő elmémre szállt; Világolon szövétneked, Ha harcoman elcsüggedek! Bűnterhem kereszte ha nyom,, tér e hozzám, Jézusom! 4 Jö, hív őrizőm, ó, övel, Kegyelmeddel marad közel; Ha köd takara arcomat, Nyiss örök hazáma utat, Hol szent neved magasztalom!, tér e hozzám, Jézusom! 18

19 011 Rezessy László ( ) h Jö, áldott nagy Királyunk n k Erfurt, 1524 DL 1Jö, áldott nagy Királyunk, Szí vünk csak té ged vár n Ú ítsd meg szent egyhá zad, A gonoszt űzd el már! Add igéd tiszta fé nyét, Gyútsd fel szívünk remé nyét: w n w, Jézus, ö hoz zánk! w 2 Ha elcsügged a lelkünk, Te adsz reménységet, Ha megfárad a testünk, Elnyerük erődet! Megváltónk, arra kérünk: Véded, óvad az éltünk!, Jézus, ö hozzánk! n 19

20 012 Ú zengedező mennyei kar, 1743 h n 1 Krisz tus, A tya Isten nek E gyet lenegy Fi a, n Krisztus, Atya Istennek k Erfurt, 1524 DL Jött kincséől szívé nek, Mi ként meg van ír va: w n Ő a hana li csil lag, Mely fényességgel vil log, n w S napnál sze en ra gyog w 2 Miértünk emerré lett Időknek végére, Hogy el ne vesszünk már itt Istennél örökre A halált lerontotta, A mennyet megnyitotta, Éltünk visszaadta 3 Nevel ismereteden És szereteteden, Hogy maradunk a hiten, És árunk léleken, Hogy amit tőled kaptunk, Már itt megkóstolhassuk, Szüntelen szomazzuk! 20

21 4 Te menny s föld teremtőe, Atyának eree, Uralkodol örökké, Erődnek nincs vége Fordítsd tehozzád szívünk, Igazgassad értelmünk, El ne tévelyedünk! 5 Jóvoltodért te öl meg, S támassz föl kegyesen, A óemert te rontsd meg, Hogy az ú élhessen! Boldogan itt a földön És mennyen mad örökkön Rólad elmélkedünk! 013 Kerényi György ( ) 1 Gló ri a száll on a menny e 2 Jö ön a föld re a é 3 Glória szállon a mennye fel (kánon) Gehardi, Ludvig Eernst ( ) fel, ke, És az em e ri szív e a ó a ka rat! Á 4 w men, á men! 21

22 014 Sántha Károly, ( ) q 1 Ál 2 A n dott szent az pró Is fé ten, ták mindnyá unk nak e le i től Aty fog a, va n Ki Az az Úr ő Jé né zus pét, ím, meg lá to ról szóltak ál mél gat kod ta, va; n És Böl megvál csek, ki tot rá ta, mint í gér te ré lyok, szegé nyek őt vár n Nagy Lát kegyelmé ni kí ván en ták Áldott az Isten Derecen, 1774 DL gen, ták, 3 Kik a halálnak árnyékáan árunk, Te vagy, ó, Jézus, tündöklő világunk; Békesség útán, míg a mennye érünk, Te légy vezérünk 4 Benned elent meg az Isten kegyelme, Melyet nem ér föl az emeri elme; Mert hitünk titka, hogy e földre öttél, Teste öltöztél 5 Ádventi vendég, végy szállást minálunk, Szívünken állíts trónt, örök Királyunk! Téged követni és szolgálni néked Te ad hűséget! 22 k

23 015 Magyar népköltés Krisztus Jézus született k Magyar karácsonyi ének DL 1 Krisztus Jézus született, ör ven dez zünk! Né ki ö röm é ne ket zen ge dez zünk! Dá vidnak vé ré ől, Jes se tör zsö ké ől n Szü le tett Krisz tus né künk 2 Áron ősi vesszee kivirágzott, S megtermé a mennyei szép virágot Születvén ászola, minekünk meghozta Úr Jézus a váltságot 23

24 016 Vizi István (1961) q Luther, Martin ( ) 1 A menny 2 E ma 3 Úr Ma Ti Nagy Jé n ől i zus öt nap Krisz tem egy tus, hoz kis Is zá gyer ten tok, mek nék nék ín tek tek sé ol szűz gek dog től ől hírt szü meg Oly A Ki Hogy Ö nagy gyer meg A mél röm űn ö mek vált, tán su szeny rö é meg met des, tart, hír ked üd u gár nyé 4 Lehozta oldogságotok, Mely Atyánál már készen volt, Hogy országáa lépetek, Örökké véle életek A mennyől öttem hozzátok ong zik től k szí ró meg Luther, Martin ( ) DL mon le men ő, dok tett tő, de ves, vö tek, szép, zít, ve la tisz tek szét tít 6 Mi is együtt örvendezve A pásztorokkal menünk e, Hogy meglássuk aándékát, Az Isten drága, szent Fiát 5 Bizonyságként ez lesz a el: Egy ászol mélyén ott pihen, Bepólyálva találátok, Ki mennyetföldet alkotott 24 7 Belépve szívem megdoan: Ki fekszik ott a ászolan Kit ret e ölcső, ól tudom: Ő az én drága Jézusom!

25 017, szerencsés északa Magyar népköltés k Népi gyűtés DB 1, sze ren csés é sza ka, Szü le tett Is ten Fi a Bet le hem vá ros a Lett ol dog szál lá sa Egy ron gyos is tál ló a' 2 Kell föl, keresztyén lélek, Imádd Üdvözítődet, Jászolan, ki érted Barmok közt mint reszket A nagy szegénységéen! 3 Angyalok is vígadnak, Glóriát kiáltanak Pásztorok indulnak, Fúnak szép nótákat, Visznek aándékokat 4 Mi is velük vígadunk, Méltó hálákat adunk A kisded Jézusnak, Született Urunknak, Kegyelmes Megváltónknak! 25

26 018 C C 1Nyáat őrző pász torok, Rá tok é gi fény ragyog n n Ő si I ge tel esül, Bá nat é e föl derül n Refr Tes tet ölt ve, kisdedként Jé zus, ím a föld re lép Caswall, Edward ( ) Gerzsenyi László (1931) Ben n ne nyer tek é letet, Bíz zatok, ne fél e tek! n Nyáat őrző pásztorok n k Goss, John ( ) DL 2 Bár a pólya reti őt, És mint emer testet ölt, Ámde ő az Alkotó, Ée égi fényt hozó Testet öltve, 3 Angyaloknak hanga zeng: Jézus Krisztus megelent! Halla meg a nagy világ: Isten küldi szent Fiát! Testet öltve, 26

27 019 Horn, J énekeskönyvéől, 1544 w Istennek szent Fia w w k Himnusz, 15 sz DB 1Istennek szent Fi a Em er vált sá gá w w ra El ött a vi lág ra Szolga i for má n w Hogy minket meg tart son, Bűntől szaa dít w n w a', w son w 2 Ma is elön hozzánk, Ma is áldást hoz ránk; Tanít kegyelméől, Hogy megtérünk űnől, Tévelygést elhagyunk, Igazságan árunk 3 Kik őt nem szégyellik, De örömmel veszik Valóságos hittel, Igaz reménységgel, Azokat megtarta, Bűnől feloldozza 4 Kik hiten megállnak, Szolgálván az Úrnak Jó igyekezeten, Isten tetszéséen, Azok nagy örömmel Költöznek innen el 5 Úra el fog önni, Ítéletet tenni, Amikor a holtak Porukól támadnak, És állnak elée, Hogy őket ítéle 6 Jézus, szán meg minket: Készítsd el szívünket Józan vigyázásra, Boldog távozásra, Hogy hiten halhassunk, És örömre ussunk! 27

28 020 Füle Laos (1925) Csillag, csillag k Draskóczy László (1940) 1 Csil lag, csil lag, fé nyes é gi ván mer re van a á szol Mu tass u hogy mindenki lás son! n dor, tat, 2 Angyalének, szól ma nagy örömről, száll körül a földön, hangod, hangod mindenkit etöltsön! 3 Én is, én is már közétek állok, pásztorok, királyok Jézust, Jézust énekelve álduk! 4 Elött, elött véle minden áldás, oldog, aki hálás Tér e, tér e! Van szívemen szállás 28

29 021 Kádár Ferenc (1957) Betlehemi csillag k Népi gyűtés DL 1 Bet le he mi csil lag csodafényt ád, Hir de ti az ég s föld nagy ki rá lyát Böl csek és pász to rok, öl csek és pász to rok n n Őt i mád ák 2 Maga a nagy Isten ött a földre, Hogy a űn hatalmát eltöröle Megvan a győzelem, megvan a győzelem Mindörökre 3 Nem idegen töé már az emer, Átölelte Isten kegyelemmel: Mindnyáan öetek, mindnyáan öetek Nagy örömmel! 29

30 022 1 Di cső ség lé gyen a meny nyek en Dicsőség légyen a mennyeken fent Vargha Tamás ( ) Vargha Tamás ( ) k DB fent, Di cső ség az Is ten nek! n És lé gyen é kes ség már i de lent, Bé kes ség az em er nek! 2 Angyalok serege uongva zeng Tenéked dicséretet Leött a földre a dicső, a szent, Krisztusunk megszületett 3 Nem látott még soha sem föld, sem ég Kegyese KirályUrat, Sok kincsét közöttünk osztotta szét, Neki a Kereszt maradt! 30

31 023 Táorský, Jan (1495) Bede Anna ( ) q 1 Mond unk oldog é ne ket, Di csér vén az Is tent, Mert Megváltónk szü le tett E vi lág ra itt lent Meg ö ven dölt Kis de dünk, Csodás Gyermek Is te nünk Ér ke zett e föld re, Mondunk oldog éneket Hal ha tat lan s halan dó, Múl ha tat lan s mulan dó Egygyévált ö rök re 2 Mennyei prófécia Megtestesülése, Angyal király menny Fia, Csodás küldetése! Angyalsereg énekel, Nagy örömen ünnepel, Hálánk önti dala, Mert Segítőnk érkezett, S mindörökre elveszett Az ördög hatalma Cseh dallam, 14 sz 4, micsoda ámorság Ilyen nagy Királytól, A fenséges mennyország Magasztos Urától, Hogy ászolan feküszik, Istállóan nyugoszik Atya óhaára; Aki színt ad virágnak, Dalt tanít a madárnak, Szalma a pólyáa 3 Adózókat írtak fel Császár parancsára: Szűz Mária Józseffel Elment Júdeáa Kis városka Betlehem, Fiát szülte e helyen Kárhozásunk ellen, Hogy ő minket íron e Örök élet könyvée, S angyalének zengen 5 Jézus égől leöttél Teremtőnk szavára, Tiszta Szűztől születtél Emerek avára Ad nyáadnak nyugalmat, Ordasoktól oltalmat, Támadónkat verd le! Gonoszságtól tántoríts, Reménységen átoríts; Hadd ussunk a mennye! 31

32 024 Tordai Ányos ( ) 1 Ez esztendő forduló án Öszszegyűltünk mind ez ó rán: Ez esztendő fordulóán k Magyar Kancionálé (kézirat), 17 sz HP n Alázattal leorulunk háladásra, Mindentudó színed előtt számadásra 2 A múló év minden napa Kegyelmedet megmutata: Testilelki aainkan gyógyítottál, A halálnak karaitól oltalmaztál 3 A mezőket te ruházod, Ég madarát te táplálod; Nem engedtél elpusztulni árván minket, És megadtad mindennapi kenyerünket 4 Könnyeinket szárítgattad, Homlokunkat simogattad; Ha tévedtünk, a ó útra rátereltél, Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél 5 Hálásan hát megfogaduk, Hogy törvényed el nem hagyuk Ú esztendő minden napán légy mellettünk, Kísértéstől, űn tőrétől óvad lelkünk! 6 Ha mad elön a végóra, Akunk nyílik úcsúszóra, Hazatérő lelkünket te vidd magaddal Oda, hol nincs nap, sem é, csak örök hanal! 32

33 025 Túrmezei Erzséet ( ) 1 Ú esz ten dő vir ra dott, n Ú esztendő virradott k Népi gyűtés HP Fé nyes ha nal tá ma dott, Jöt tünk Jé zust ál da ni, Ú kö szön tőt mon da ni 2 Napokat és éveket Boldoggá csak ő tehet, Nincsen élet kívüle, Nincsen öröm nélküle 3 Ha nevéen indulunk, Velünk lesz a mi Urunk, Nyomdokáan árhatunk, Tőle áldást várhatunk 33

34 026 Vizi István (1961) h n 1 Áld ad, én lel kem, hű U ra dat áld 2 Hoz zád ha ol va, se ed megtisz tít Mind Sok Áldad, én lelkem, hű Uradat ad, a, e gész en sőm, ne vét magasz tal e teg sé ged, a od meggyó gyít k Genf, 1551 Cl Goudimel nyomán DL ad! a Csak Csak áld áld ad, lel kem, áld ad az U ad, lel kem, áld ad az U rat! rat! El Meg n ne fe led ed, menynyi ót tett vé vált a ő a ko por só tól él led! ted, Ő Ir meg o csát a, el fe de zi vét gal mas ság gal ko ro náz meg té ked, ged 34

35 Csak Csak áld áld ad, lel kem, áld ad az U ad, lel kem, áld ad az U w rat! rat! w 3 Tőle van minden kincsed, gazdagságod, Mint sas madáré, úul ifúságod Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Szent igazsága, lám, valóra válik: Az elnyomottal törvény szerint ánik Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 4 Mózesnek egykor megmutatta útát, Választott népe látta sok csodáát Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Mily nagy kegyelme, végtelen irgalma! Nem loan mindárt ellenünk haragra Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 5 Bűnünket folyvást nem veti szemünkre, Izzó haraga nem tart mindörökre Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Nem üntet minket, amint érdemlettük, Mint ahogy álnok vétkünk elkövettük Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 6 Földtől az égolt véghetetlen messze: Ily végtelen nagy Istenünk kegyelme! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Oly messze vetve szívünk minden vétke, Mint napkelettől napnyugat sötéte! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 7 Mint apa ánik drága gyermekével, Így fordul Isten hozzánk kegyelmével Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Emlékezik rá, miként teremttettünk, Jól tuda Ő, hogy föld poráól lettünk Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 8 Fűszál az élet: alig szökken szára, Úgy elvirágzik, mint a rét virága Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Ott künn a réten forró szél ha támad, Már nyoma sincsen fűnek és virágnak Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 9 Ám mindörökké tart az Úr kegyelme, Áll igazsága soksok nemzedékre Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Kik szövetségét hűséggel megőrzik, Az Úr kegyelmét napról napra érzik Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 10 Isten a trónát mennye helyeztette, Égi uralmát messze kiteresztve Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Angyali lelkek, ti is őt áldátok, Kik parancsára mindig készen álltok! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 11 Áldátok Istent minden seregéen, Szolgái áldák engedelmességen! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! Mind az egész föld az Urat dicsére, Őt magasztala minden teremtménye! Csak áldad, lelkem, áldad az Urat! 35

36 027 Bonhoeffer, Dietrich ( ) Dóka Zoltán ( ) Áldó hatalmak oltalmáa retve k Vizi István (1961) DL n 1 Ál dó ha tal mak ol tal má a ret ve w J J J Csak vár uk é kén mindazt, a mi ő, n Mert Is ten ő riz hí ven reg gel, es te, n J Ő hű lesz, ár mit hoz zon a ö vő 2 Ha gyötri, ánta szívünket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad, Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad 36

37 3 S ha szenvedések kelyhét adod inni, Mely színig töltött, keserű s nehéz, Te segíts ékén, hálával elvenni, Hisz áldva nyúta hű atyai kéz! 4 És ha az úton örömöt adsz nékünk, Ha szép napod ragyogva ránk nevet, Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, Hogy életünket szentelük neked 5 A csend köröttünk mélyen szerteárad Hadd halluk azt a tiszta éneket, Amely etölti retett, szép világod, Hol téged dicsér minden gyermeked! Glo ri a, glo ri 2 in ex cel sis De 3 Gloria in excelsis Deo Dicsőség a magasságan Istennek (kánon) Berthier, Jacques ( ) glo ri a, glo ri 4 al le lui a, al le lui a! a o, a, 37

38 029 Áldott légy, mert megváltottál Vargha Tamás ( ) k Draskóczy László (1940) 1 Áldott légy, mert megváltot tál, Áldott légy, mert meggyógyí w w w w w tál, w w Áldott légy a ocsánatért, Gaz dag, ö rök, ú é le w w w tért! w 2 Áldott légy, hogy szerethetlek, Megváltómnak nevezhetlek, Áldott légy, hogy megnyílt az ég, Hogy enyém vagy s én a tiéd! 3 Áldott légy, hogy elössz úra, Hogy angyalok kürtöt fúva Zengik a te dicsőséged, S színről színre látlak téged! Jézus a földre ött (kánon) 2 1 Jé 2 Té zus a föld re ött, hal le lu a, ged is hív ma még, hal le lu 3 4 Ha Bé lál tól é le tem meg vál tot ta két nyút most fe léd Is ten Fi a a, 38

39 031 Jena, 1609 Zöngedező mennyei kar, 1692 h Az élet nékem Krisztus 1 Az é let né kem Krisz tus, k Vulpius, Melchior (± ) DL A ha lál nye re ség n w w Ez az én reménysé gem: Kez det té lesz a vég w 2 Már indulok ékéen, Vár Krisztus, testvérem, És az ő közeléen Szent célom elérem 3 Megküzdve életemnek Sok aát, ínségét, Meglátom Istenemnek Fényes dicsőségét 4 Ha erőtlenségemen Nem lesz szó akamon, Akkor is marad vélem, Fogadd el sóhaom! 5 Az életünk elloan, Miként a gyertyaláng, A szívünk végsőt doan, És é orul reánk 6 Ám lelkem mégse ántsa A ú és félelem, Velem az Úr és nála Üdvömet meglelem 7 Megváltó Istenemmel Mennyen együtt leszek, Hol én neki örömmel Mondok dicséretet 39

40 032 1vsz: Magyar népköltés 27vsz: Draskóczy László (1940) Dicsérd, Sion, Megváltódat k Népi gyűtés DL 1 Di 2 Min csérd, den Si lé on, lek Meg cso vál dá tó i dat, ért, Ve Di zé csér re e det, Pász őt ha to tal ro má dat ért 16 Víg szív vel és é nek kel, Víg szív vel és é nek kel! 3 Dicsérétek gazdagságát, Hűségét és igazságát 4 Dicsérétek doal, tánccal, Hegedűkkel, fuvolákkal 5 Hálát ad a csonkaonka, Meggyógyított vak és néma 6 Dicsérni őt gyönyörűség, Adunk hálát mindenekért 7 Országának fényessége, Dicsértessék öröksége, Mindörökké úgy legyen, Hallelúa, ámen! 40

41 033 Gerhardt, Paul ( ) Túrmezei Erzséet ( ) h n 1 Di csér ük Is tent! Mind, ki fé li itt 2 Hű ő ri zőnk, te, min den ó kút fő Nagy Míg lent, e ne vét ví gan, é nek szó val áld itt a föl dön ván do ro lunk, é És Légy a, lünk, uz gó há lát vi gyen ol tá rá é el nap pal ez u tán is vé Di Di csérük Is csérük Is w tent! tent! w Dicsérük Istent! k Crüger, Johann ( ) J Crüger nyomán DL ra! lünk! 3 Kísér el minket, őrizd lépteinket, Hogy ma az úton ékességgel árunk, Mindenütt, mindig kegyelmeden állunk! Dicsérük Istent! 4 Készséget éressz követni igédet Szent ügyért élünk, szolgálatan égünk, És erő híán erőt tőled kérünk! Dicsérük Istent! 5 Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel Könnyen ne átszunk, ideén megtérünk, És mikor elössz, ne kellen mad félnünk! Dicsérük Istent! 6 Elössz! Ígérted! S akkor a te néped Felviszed, Jézus, oda, ahol téged Angyalok, szentek karáan dicsérhet! Dicsérük Istent! 41

42 034 Dóka Zoltán ( ) Elmúlt az é, felkelt a nap n k Szlovák népdal DL 1 El múlt az é, fel kelt a nap, n n El ű zi mind az ár nya kat Te vagy vi lá gom, ir gal mad ál dom, Jé zu n som Te vagy vi lá gom, ir gal mad ál dom, Jé zu n som 2 Utamra áraszd fényedet, Vezessen áldó, hű kezed! Te légy vezérem nehéz ösvényen, Jézusom! Te légy vezérem nehéz ösvényen, Jézusom! 3 Roskadó láam támasza, Csüggedő szívem vígasza, Örömöm fénye, szép ékessége, Jézusom! Örömöm fénye, szép ékessége, Jézusom! 42

43 4 Ha űnnek terhe földre vet, Gonosz tőréől ments te meg, Vezess a fényre, igaz ösvényre, Jézusom! Vezess a fényre, igaz ösvényre, Jézusom! 5 Ha látok sírót, szenvedőt, Te ad szíveme szent erőt Könnyet törölni, seet kötözni, Jézusom! Könnyet törölni, seet kötözni, Jézusom! 6 Halál óráa már ha int, Nyugtalan szívem rád tekint: Légy ékessége, örök reménye, Jézusom! Légy ékessége, örök reménye, Jézusom! 035 Vizi István (1961) 1 Kész már a 2 Kész már a szívem (kánon) szí vem né ked zen geni, Is Caldara, Antonio ( ) ten! Éred fel, te hár fa, lant, hadd keltsem fel a ha 3 nalt! Jó reggel fel ke lek, zeng ve ál dom szent nevedet 43

44 036 Franck, Johann ( ) Kovács Sándor ( ) h 1 Készül Urad e lé, lel kem, Ékességed a hit lé gyen! Rakd le űnöd súlyos ter hét, Imádd Megváltód kegyel mét! Nézd, ma üdvözítő U rad Szent asz ta lához hívo gat; Készül Urad elé, lelkem Ir galmasan hozzád száll ma, Crüger, Johann ( ) w Ki az ég és föld Ki rá lya 2 Mint egyese égő vággyal, Siess hozzá uzgósággal! Amit soha ész nem ér fel: Megkínál nagy kegyelmével; Zörget és karát kitára, Felel hálával szavára: Édes Jézus tér e hozzám, Bűnöm ocsánatát hozván! 3, Istennek nagy csodáa! Lelkem álmélkodva álda Kegyelmednek magasságát, Mérhetetlen gazdagságát: Hogy a Krisztus teste, vére Annyi népnek lett üdvére! Titokzatos, szent eledel, Mely a lelket üdíti fel! 4 Jézus, napa életemnek, Jézus, fénye örömömnek, Jézus, szívem orvossága, Lelkem éltető világa! Ím asztalodhoz árulok, Színed előtt leorulok Lelkemnek üdvösségére, Nevednek dicsőségére 5 Te, ki minket úgy szerettél, Hogy a mennyől földre öttél, Kész voltál meghalni értünk, Hogy megváltva úra élünk; Kínos keresztre utottál, Bűnösökért vért ontottál: Segíts erről emlékeznünk, Az óemert levetkeznünk! 6 Jézus, életnek kenyere, Szeretetnek mély tengere, Táplál, üdíts vacsoráddal, Vegyem méltó hál' adással! Érezzem ez eledelen, Hogy kegyelmed véghetetlen! Mennyen is mad, áldva téged, Lehessek a te vendéged! 44

45 037 Besten, Adriaan Cornelius den (1923) Vizi István (1961) h w w 1 Én Is te nem, lásd el for dul tam tő led, Én Istenem, lásd k Smilde, Bernard (1922) DL w w És gyá ván fut ni pró ál tam e lő led, n w Így el vesz tet tem é le tem w w w 2 Tekints reám a te nagy irgalmaddal! Sötét halálnak mélyére utottam, Irgalmas Isten, halld imám! 3 Szemed elől ár elvetettél engem, A tenger mélységéől mentsd ki lelkem, Te nagy kegyelmességedől! 4 Emlékezem, mily nagy a te kegyelmed, És hálás szívvel áldozom tenéked, Én szaadító Istenem! 45

46 038 Kádár Ferenc (1957) q Felséges Isten n 1 Fel sé ges Is ten, nagy ne ve det ál dom, k Boroszlói kézirat, 16 sz DL n n Dí csérem nap pal, hoszszú é sza ká kon, n Szent di cső sé ged sze me im mel lá tom, n n Drá ga Ki rá lyom! 2 Távoli köden, nehéz űnen éltem, Elveszett immár minden reménységem, S nagy kegyelemmel lehaoltál értem, Égi reményem! 3 Dicsérlek téged együtt a világgal, Együtt az éggel, hegyek szép szavával, Együtt a földdel, minden termő ággal S nagy sokasággal 4 Mennyei Bárány, imádunk mi téged, Végy erőt, áldást, igaz ölcsességet, Égi hatalmat, örök tisztességet, Szent dicsőséget! 46

Adjatok hálát az Istennek

Adjatok hálát az Istennek djatok hálát az Istennek all: Béza T. / 1. d ja tok há lát az Is ten T I 4 V I nek, T i mádkoz za tok szent ne vé dm 7 4 nek! ir des sé tek dí csé re tét, és min den jó té te ményét! 4 Be széljé tek a

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

GYERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E

GYERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E YERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E YERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E Az Utolsó N A pok s zen tein e k ézu s k risztu s e gyháza kiada Az Utolsó Napok szenteinek ézus krisztus egyháza, salt lake ity, Utah

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Énekek Jézus Szívérõl

Énekek Jézus Szívérõl Énekek Jézus Szívérõl ÉNEKEK JÉZUS SZÍVÉRÕL A nép ajkán élõ énekek gyûjteménye Jézus Szíve Család Országos vezetõsége Székesfehérvár, 2008 A borítón a balatonfûzfõi templom színes ablakának festménye,

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben