2. Az énektanítás eredményessége a tökéletes énektechnika kialakításán múlik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Az énektanítás eredményessége a tökéletes énektechnika kialakításán múlik."

Átírás

1 Mindenek elé: 1. Az énektanár, amit tanít, annak azonnal eredményesnek kell lennie. Ami most nem jó, az egy év múlva, sokszori értelmetlen ismétlés után sem lesz jó. 2. Az énektanítás eredményessége a tökéletes énektechnika kialakításán múlik. 3. Ritmuséneklési készséget csak a hanghosszúság, mérőütés, ütemlüktetés fogalmak tanításával lehet kialakítani. Tilos tá-ti gyakorlónevet használni. 4. Ha a szolmizáció bármilyen formában előkerül, akkor egyetlen célja csak a tökéletes hallás kialakítása lehet. Bármit meghall a tanuló, azonnal le kell tudnia szolmizálni. Ha ez nem így van, akkor semmit sem ér az egész. Szolmizációs alapú halláskészséget kizárólag a le nem írt módú dallamdiktálással és a többszólamú énekléssel lehet kialakítani, és rögzíteni. Az ismert dalra értelmetlenül szövegszerűen rámondott szolmizáció semmit nem ér, és 5 év múlva sem lesz belőle íráshoz kötött halláskészség. 5. Ha a hallás nem rögzül, akkor évekig kínlódás lesz a tanítás, mert minden további zenélés a biztos hallásra épülne. Egy csődtömeget görget maga előtt, ami minden nevelési, és zenétől való eltávolodási probléma alapja. 6. Az ének és szolfézs órák döntő része énekléssel teljen. 7. Amit leírok, a gyakorlatban megvalósult, eredményre vezető folyamat, nem kitaláció. 1

2 Az énekes alapú zenei készségek kimunkálásának eredményre vezető módszertana Írta: Kiss László A fejlesztésben résztvevő ének és szolfézstanárok: Szabadosné Majoros Gabriella, Félegyháziné Rusz Beáta, Bódi Viktória, Gebri Zsanett, Plajner Ágnes, Dr. Pappné Petrasevits Anasztázia, Katona László, a nyíregyházi Muzsika Zeneiskola tanárai. 2

3 Bevezető Kodály Zoltán közismert nevelési és szakmai céljaival teljesen egyetértek. Ma is az a döntő kérdés, mint régen volt, hogy a zenével akarunk e nevelni, vagy nem. Ha eredményes nevelést akar az ország, vagy egy közösség, akkor arra időt kell fordítani. Ha csak ülünk és tévét nézünk, abból csak betegség lesz. A nevelési célok elérhetővé tétele érdekében készült ez a módszertan, és a használatát lehetővé tevő kotta. Kodály írásait sokszor figyelmen kívül hagyják a kotta és módszertan írók, ezért téves utakra vezetnek sokunkat. Kodály Zoltán által írtakat szó szerint véve szerkesztettem kezdők számára a kottát, és a szakmailag hiányos területeket kidolgoztam, teljesen addig, hogy eredményes lett az ének és szolfézstanításunk. A pedagógiai kiindulási ponthoz tartozik annak megállapítása, hogy nevelni, csak az énekléssel és a zenei készségek kialakításával lehet. Mikor beszélhetünk alapkészségek kialakulásáról? Csak akkor, ha a tanuló első hallásra leír kétszólamú dallamot, és első látásra leénekel kétszólamú művet társával, vagy tanárával, a korának megfelelő nehézségi szinten, valós módon, nem sokszori ismétléssel, hallás után betanulva. Pedagógiai stílus szempontjából a készségeket olyan egyszerűen és sallangmentesen kell kialakítani, ahogy megmutatjuk a gyermeknek a zár kulccsal való nyitását, vagy bármilyen egyszerű cselekvést. A gyermekek a dallamokat egyben hallják, és egyként élik meg. Mi, a tanítás folyamán a dallamokat és a zenét alkotó elemeire szétszedve tanítjuk. Ha ezt rosszul végezzük, akkor ezzel a szétszedéssel, és a rossz íráshoz, olvasáshoz kötéssel kiöljük a gyermekből a zenélés iránti emberi vágyat, és a zenei tehetséget is. Tehát mindig a dallamok és a zene összetartozását, egyszerűségét, közérthetőségét figyelembe véve kell tanítani az alkotó elemeit is, mégpedig örömteli módon. A módszertan a zeneiskolai szolfézst és az általános iskolai ének zene tárgyakat kezdő szinten tanítóknak készült, akiknek nincs jelenleg tökéletes eredményeket biztosító gyakorlata. A két tantárgy között nincs különbség. Csak az eredményes és eredménytelen készségfejlesztő munka között van különbség. Sajnos előfordulhat, hogy a tanárnak nincs kiművelt, biztos halláskészsége. Ha jóindulatú a hozzáállása, akkor a gyerekek tanítása közben ez kialakulhat, mert eleget és módszeresen foglalkozik hallásfejlesztéssel. 3

4 A módszerek leírása áttekintő összefoglalással. Minden tanárnak, a mindennapos részletmunkák végzése közben is szüksége van a zene törvényszerűségeire épülő, az egész folyamatot egyben átlátó fix pontokra, amelyekhez viszonyulva a döntéseit meghozza. Pedagógiai törvény: A készségek egymásra épülnek. Bármelyik részkészség hibája, megakadályozza az egész működésének teljes értékű, zenei és nevelési eredményességét. Ennek figyelembe vételével bármilyen zenetanítási, majd zenélési és kórusvezetői munka alapja a három alapkészség kialakítása: / Ugyanakkor minden hiba ezek rossz működésére vezethető vissza. / 1. Tökéletes hangképzés. A tanításunk mindent eldöntő része. Ennek hiányában: - nincs hangindítás, ami megakadályozza a ritmus létrejöttét, megértését, - nincs hangtartalom, tisztaság, ami megakadályozza a hallási készségek kialakulását, mert egy kicsit mindig másképpen énekli a hanglépéseket, ezért nincs rögződési lehetőség, - elmarad az irányítható zeneileg hatásos éneklés is, és ezzel elmarad a zenei örömteliség. 2. Tökéletes ritmuséneklés. Ennek hiányában nincs összetartozás, lüktetés, nincs élet és értelem a zenében, nincs megértés, nem alakulhat ki átlátás, majd alkotó készség. 3. Hallási készség, tökéletes hangmagasságok. Ennek hiányában nincs kifejlesztett hallás, nem rögzülnek a hallási folyamatok, nem alakulhat ki alkotó készség. Ezzel a három valós készséggel, amelyek csak a tökéletes hangképzésre épülve jöhetnek létre, már lehet zenélni és nevelni, jól működhet a szakmánk. Ennek elérése nagy eredmény. 4. A negyedik fix pontunk az alkotókészség megtanítása lehet, amely tökéletessé teszi az alkotni tudással a zenei reprodukáló készségeket, és a zenei és nevelési eredményeket is megerősíti. A kezdők zenei írás - olvasásra, zenélésre tanítása, és a zenét létrehozó alkotói folyamat két ellentétes gondolkozás és cselekvésmódra épül: - A zenélési készségek kialakítása során, minden zenei folyamatot elemeire bontva tanítunk, majd a kialakult készségeket fokról fokra összerakva érhetjük el az egész jó működését. - A zenei alkotókészség feltételezi az egészből való kiindulást, az egésznek az átlátását, ezért a vezérelve a formai gondolkozásmód, vagyis az érzés, amit ki kívánok fejezni, milyen zenei formákon keresztül tud megvalósulni. Választok egy formát, amiben már általam megtervezve, a teljes darab ütemszerkezet szerinti ritmus terve, a tonális rendszerhez tartozóan a dallam és harmónia rendszer funkciós elvű terve, ezek együttműködési rendszere, frazeáltsága stb. benne van. 4

5 Ebből a kettősségből következik, hogy a zenei reprodukáló elemek tanítását már az alkotókészség elvárásainak figyelembevételével kell elkezdeni tanítani. A ritmust csak az egész darabot átlátóan szabad tanítani. A darabban a ritmus legkisebb alkotóeleme az ütem és az ütemek dallam szerinti lüktető összetartozása. A dallamot és a harmóniákat felépítő hangokat pedig a tonális rendszerben elfoglalt helyük szerint, funkcióik alapján kell tanítani. A ritmus tanításánál a betűkotta alkalmazása segíti a teljes darab ritmikai átláthatóságát, és ha az átlátás megvalósul, az segíti a darab előadását, megformálását is. A hangmagasságok tanításánál az alaphangérzet, majd a tonalitás és megtanított funkciós érzet kialakításával lehet előkészíteni az ütemszerkezethez kapcsolódó funkciós rend-szerű gondolkozásmódot. A készségkialakítások leírása. 1. Az énektechnika kialakítása. A 6-7 éves korú kezdő tanulóknak tökéletes énektechnikát kell megtanítani, mert mindennek ez az alapja. Akik nem tudnak énekelni, azoknak hangképző gyakorlatokkal és számukra ismeretlen dalokkal megjavítjuk az éneklését. Akik tudnak énekelni, azoknak a mindig egyformán megismételhetően tiszta éneklés és ehhez kapcsolódóan a készségek rögződési lehetősége miatt szükséges az oldalra és lefelé is mozgó laza állas énektechnika megtanítása. Nem lehet elégszer elmondani: A zenélés, s ezen keresztül a nevelés / és egyes esetekben a gyógyítás / lehetőségének az alapja, a tökéletes énektechnika kialakítása. Minden erre épül, és ebből következik. Az énektechnika kialakításának fix pontjai, amihez viszonyíthatjuk döntéseinket: 1. A zsiráfos" módú, oldalra is mozgó, ejtegetős, laza állú énektechnika. / A zsiráfos módú hasonlat a zsiráf állának rágás közbeni oldalra is mozgására utal. / 2. A he he zetes hangindításon alapuló énektechnika. Részletezés 5

6 A legjobb lazító és egyben javító hatású gyakorlat az egy hangon énekelt, úgynevezett, he he zetes énektechnika. A Hű e - á - ó é - ű - típusú beéneklő gyakorlatok. Ezt úgy célszerű énekeltetni, hogy a magánhangzók egymásból folyjanak tovább, ne legyen magánhangzónként érezhető új hangindítás, és elválasztott új betűkimondás. Ez mindig egy dallamot alkosson, ne legyen ritmustalan, statikus. Majd a továbbmenetel is rugalmas és ritmikus legyen. E közben nagyon jól lehet az oldal és le - mozgásos állazítást végezni. A hangképzést középfekvésben célszerű kezdeni, és onnan kimozdulni fel és le. Sokszor a kért zsiráfos mozgások túlzóan nagyra sikerülnek a gyerekeknek, ami nem szükséges. Csak az elégséges kis oldalra mozgatás szükséges. A későbbiekben már csak az ösztönössé váló lazaság marad, a mozgások már nem nagyok és tudatosak. Ez elsősorban a laza áll elérését és mindenkori megtartását célozza. Fontos, hogy beszéd és éneklés közben is oldalra mozgassa az állát, mert a lefelé nyitás esetén még lehet merev a hangképző rendszer. Az oldal és ejtegetős mozgás következtében kilazul a hangképző rendszer, és ettől pozícióba kerülhet a hang. Sikeres megvalósulás esetén a csoport hangképzése egységes, biztosan intonálnak, jól fejlődnek a hallási készségeik, biztos hangindításúak, és van a hangjaiknak hosszúsága. Sok esetben a hangokat csak beszédszerűen kimondják, és nem éneklik. Ezért még a rövid staccato jellegű hangoknál is vigyázni kell arra, hogy annak énekelt hangtartalma legyen. A hangképzés tökéletességére azért is szükség van, mert a hang indításának is tökéletessé kell válnia ahhoz, hogy a zenei kifejezés alapja, a ritmikusság megvalósulhasson. Ajánlom Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája. című könyvét, amely nagyon jó, és külön fejezetben foglalkozik az iskolások hangképzésre tanításával. A recitálás, az egy hangon való beszédszerű dörmögés javításának is elsődleges módja, a he he zetes énektechnikával végzett beéneklő gyakorlatok alkalmazása, amivel elindulhat felfelé majd lefelé, miközben a lazító mozgásokat állandóan végzi. Legtöbbször a beéneklő gyakorlat sikeresebben kimozdít, mint az új gyermekdal. Talán azért, mert nem kell a szövegre is figyelni, egyszerű és ismétlődő a dallam, azonnal megy fel és le, így az elmozdulással több lehetőséget ad a megfelelő hangok eltalálására. A javítást nagyon határozottan, bátran és ritmikusan lehet énekelni, az állandó állazító mozgást is figyelve. Ha ez sikeresen megmozdította a gyermek hangját, akkor a következő mozzanata a javításnak az, hogy a tanár a tanuló számára ismeretlen dalt tanítson meg helyes énektechnikával. Az ismert és rosszul rögzült dalt fölösleges javítani, mert a dal eléneklésekor mindig visszajönnek a rossz beidegzések. Ezért jó technikával új dalt kell tanítani, 6

7 oldalra is mozgó kilazított állal. Bizonyos gyermekeknél halk, másoknál akár erősen énekelve, vagy kiabálva lehet csak kimozdítani a hangot a morgósságából. Az éneklés javítását segíti a minél magasabb hangfekvésre való törekvés is, a természetes határokon belül. A túlzottan mély hangok éneklése viszont nagyon megterheli a hangot. Ha óra közben elmegy a csoport hangja, akkor lehet, hogy ez az oka. A 6-7 évesek természetes hangfekvése az egyvonalas oktáv. Az életmódból adódó fejlődési problémás gyermekek jellemzője a lemélyült hang. Lehetőleg azonnal fel kell vinni az egyvonalas oktávba a hangjukat, hogy segíteni tudjunk nekik. Ha az osztályban két három tanítási óra után sem tudnak egyes gyermekek rendesen énekelni, akkor a csoport tisztán éneklő tagjai énekeljenek, a többieket pedig arra kérjük, hogy belső hallásukkal énekeljenek. Így tiszta éneklést hallanak, ami sokoldalúan segíti őket, és az éneklés szépségét és örömét is átélik társaikkal, ugyanakkor a csoport többi tagja nincs gátolva a hallási fejlődésében. A dörmögő gyerekeknek szükséges az órán kívüli egyéni képzése. Az éneklésük javításához használható beéneklési gyakorlatokon kívül, esetleg hangutánzós játékok, glissandós, sikoltó, suttogó, zümmögő stb. gyakorlatok is alkalmazhatóak a hang magassági viszonyainak érzékeltetésére, és megmozdítására. Sokszor előfordulhat, hogy egyedül jól énekel a tanuló, de csoportban rosszul. Ilyenkor biztossá kell tenni az énektechnikáját, majd a többiek énekének lehalkításával segíteni kell, hogy hallhassa a saját énekét is. Esetleg a csoporttól távolabb állítani, ahol magát is hallja éneklés közben. Hibák esetén az első órák időszakában a dalos játékok közben - történjen meg a javítás, hogy ne maradjanak le a többiektől. A beéneklő gyakorlatok ritmikailag összefogottak, dallamosak és zeneileg is kifejezőek legyenek. A beéneklés során az ismétlődő fel és lelépések éneklését, esetenként az egész beéneklés vezetését is a gyerekekre lehet bízni, mert az is készségfejlesztő. A beéneklés időtartama sok mindentől függően változhat. Gyakorlatai állandóak legyenek, amelyeket nagyobb időszakonként kell cserélni, célszerűsíteni. Itt lehet beszélni a légzéstechnikáról, amelyet a hangképzés jó működése tesz lehetővé. Ha jók a hangképző mozgások, akkor jó a hangindítás, és a levegő nagyon jól hasznosul, irányíthatóvá válik, így létrejön a jó légzéstechnika. A 6-7- éves kicsiknél elég az ösztönös légzéstechnika, amelyet a dallamok hosszúsága irányít. A dallamok által vezényelt ösztönösen jó légzéstechnikát lehet majd nagyobb korban továbbfejleszteni, tudatos testizomzatot használó légzéstechnikává. / A test izomzatából a has és bordaközi izomzatot használhatjuk. / Kezdetben a levegő vezetésének tudatossága is a dallami elvárásokkal szabályozható. Fontos, hogy a teremben legyen elég friss levegő az énekórákon. A célját el nem érő légzéstechnika-tanítás eltereli a 7

8 figyelmet a zenéről és a készségkialakításokról. A légzéstechnika jó működését a hang szabályozhatóvá válásával lehet ellenőrizni, vagyis a dallami és tanári elvárások szerint tudják a tanulók a hangot alakítani, erősíteni, halkítani, éltetni, összekötni, frazeálni. Ilyen esetben jó a hangképzés és annak következtében az ösztönös légzéstechnika. Ne használjon zongorát a beéneklésre, és másra sem az első két évben. A temperáltság eltávolít a tiszta énekléstől. A kiművelt hallású énekkar zongorakíséretes daraboknál ösztönösen alkalmazkodik a temperáltsághoz. Ha a tanár a zongorát ütve énekelteti a tanulókat, akkor nem tud rájuk figyelni, nem tudja segíteni, javítani, irányítani őket. /Természetesen a zongora és egyéb hangszerek használata nagyon jó a megfelelő helyen és időben. / A jól együtt dolgozó csoport esetén, éneklés közbeni tanári utasításokkal is lehet változást kérni a cél elérése érdekében. Rossz, ha mindig megszakítja az éneklést, majd elmagyarázza, hogy mit csináltak rosszul, és többször újrakezdik, egyre kevesebb sikerrel. Hagyjuk, hogy szépen énekeljenek, és közben irányítsuk Őket először szavakkal, majd már csak karvezetői módon. A jó hangképzés közben sosem erőlködnek, kiabálnak a gyerekek. Mindig vigyázni kell arra, hogy csak a természetes lehetőségeiket használva énekeljenek. A tanítás során mindig a ritmikus, és tiszta éneklés megvalósításával kell elérni az énekben való feloldódást, és az általa érzett lelki megtisztulást, ami segíti a gyermekek mindennapjainak örömteli megélését. / Ajánlom Gerald Hüther német agykutató és neuropszichológus professzor írásait, aki többek közt azt mondja, hogy éneklés közben az ember nem fél, az agya felszabadul, pihen, ugyanakkor jó irányba fejlődik a testkontrol tudata és egyensúly érzéke. Az éneklés esetenkénti gyógyító, fejlesztő hatásairól is ír. / A gyakorlatban a 6-7 éves elsőosztályosok még nem tudnak írni, olvasni, ezért a hangképzés és hallásutáni daltanítás időszakában előfordulhat, hogy kotta használata nélkül tanítjuk a szolmizálást a pentaton hangzatkörig. Ilyen esetben a szolmizáció rögzítésének a módszere az ismert dal szolmizációs betűkkel való megnevezése, utána a le nem írt módú dallamdiktálás, majd az egyszerű kétszólamúság. Egyszerű kétszólamúság a kézjelekkel mutatott, az orgonapont-szerűen tartott hangos, vagy ismétlődő formulát használó éneklés. Célszerű ilyenkor is a dallamok tonális megéreztetésére gondot fordítani. Természetesen nem kell megvárni a gyerekek teljes írás-olvasás tudásának kialakulását, mert a szolmizációs betűket jelként is megtaníthatjuk a gyerekekkel, ha képesek megérteni. Lehetséges lenne a teljes hétfokúság megtanítása is kotta használata nélkül, ha a gyerek még kisebb, de fogékony rá. Ha így kezdődik a tanítás, akkor közben a 8

9 ritmust taníthatjuk a kottából, mert annak jeleit, írásmódját képesek felfogni. A ritmustanítás kezdésekor minél hamarabb használni kell a kétszólamú ritmusokat is. / Ha kotta használata nélkül szolmizálnak a gyerekek, akkor az, az egyszerre egy készséget alakítunk ki módszert követi, mert a halláskészség kialakításáról leválasztja a tudatos ritmust, a kotta és betűjelek olvasását. Bizonyos zenepszichológiával foglalkozó szakemberek mindig a hallási készségek előzetes kialakítását tartják fontosnak, majd utána az íráshoz kötését. / Amikor a tudott szolmizációt kottaképhez kezdi kötni, akkor áttekintő jelleggel a négyhangos L S- M D hangzatkör kétszólamú gyakorlataitól kezdje, nem szükséges a 2 és 3 hangos hangzatkör összes gyakorlatának a megtanítása, ha jól kialakultak a készségek. Nagy öröm ilyen csoportot tanítani. Ha a csoport jó énektechnikával, tisztán, jókedvűen, kifejezően énekel, akkor kezdhető az írott alapú zenetanítás. Fontos! Csak akkor szabad kottaképhez kötötten a ritmust tanítani, ha megértik az egyszerű rendszert, és már érdekli is Őket. Ha nem értik könnyen, akkor vissza kell térni a hallás utáni, utánzásos éneklés, dalos játék, énektechnika kialakítás világába. 2. A ritmuskészség kialakítása A ritmustanítás fix pontjai, amihez viszonyíthatjuk döntéseinket: 1. A ritmust csak az alkotókészség elvárásainak figyelembevételével, az egész dal, vagy darab ritmusát egyben átlátóan szabad tanítani. A darabban a ritmus legkisebb alkotóeleme az ütem és az ütemek dallamhosszúság szerinti lüktető összetartozása. 2. Bármilyen ritmustanítási folyamat, vagy zenélési folyamat csak az állandóan jelenlevő ütemlüktetéssel valósítható meg. A ritmusolvasási készség kialakítását a hanghosszúság, a mérőütés és az ütemlüktetés alapfogalmak használatával végezzük. Ütemeket, majd teljes dallamokat kell egybe látni. 3. A ritmuskészség tanításának kiemelkedően fontos alapgyakorlata az egy hangon való ritmuséneklés. A ritmustanítás része a ritmusszerkezet megismertetése és az önálló ritmusírási készség kialakítása. 4. Gyakorló ritmusneveket / tá ti stb./ tilos használni, mert a zenei készségek és az egész dal, vagy darab ritmusát egyben átlátó készség kialakulásának a megakadályozói. Fölöslegesen közbeiktatott 9

10 segítők, amelyek öncélúvá válnak, darabolnak, nem lehet tőlük a hangok összetartozását, a ritmusokat megvalósítani. Részletezés A ritmus mai írásrendszere és tanulhatósága is viszonylag egyszerű, csak nem szabad túlbonyolítani, ezért a ritmusrendszert, amikor az értelmi képességek engedik, a maga matematikai egyszerűségében kell tanítani. A kezdéshez elég az egész, fél, negyed és nyolcad hanghosszúságokból, valamint ezek szüneteiből felépülő ritmusok készség-szintű megtanítása a két, három és négynegyedes ütemformák alkalmazásával. A matematikai elvonatkoztatásra, a törtek megértésére még képtelen 6 7 éves gyermekekkel csak tényként közöljük, hogy a fél hang két mérőütésig, a negyed egy mérőütésig tart, majd a nyolcadokból egy mérőütésre kettőt éneklünk. Hosszú hangokkal énekelt hangképző gyakorlatok segítségével megismertethetjük a hanghosszúság fogalmát és annak a mérési lehetőségét. Hány mérőütésig bírjuk egy levegővétellel énekelni a hangot? kérdéssel, majd énekeljünk mérőütés hosszú hangot kéréssel. Nagyon fontos a mérőütés fogalom tudatosítása, és gyakoroltatása. / A hanghosszúság, mérőütés fogalmakat természetesen a kotta nélküli időszakban is lehet előkészíteni, tanítani./ / Legjobb a mérőütést ujjal az asztalon ütni. Bizonyos helyzetekben lehet tapsolni, kopogni, járni stb. Figyeljen rá, hogy a mérőütés ütemlüktetés-szerűen valósuljon meg, ne legyen ritmustalan. / Amikor már a negyedhang hosszúságot is éneklik, akkor tanítsuk meg a hangok összetartozásának fogalmát, az ütembeosztást. A zenei tanulmányok során végig meghatározó szerepe van az összetartozásokat jelölő, ütemvonalnak. Az ütemvonal után leírt első hangban benne van minden további hang mozgásérzetileg. A ritmus összetartozó hangokból alakul ki. A ritmus legkisebb egysége az ütem. A ritmustanítás szakmai célja, hogy ütemeket, majd dallamokat alkotó több ütemet, és végül az egész dal ritmusszerkezetét lássa egyben a tanuló. Ellenőrzési lehetősége: egybetartozóan éneklik a dallamokat, majd a tanuló el tudja mondani a dal ritmusszerkezeti felépülésének logikáját. Ha képesek dallamok szerinti ütemcsoportokat énekelni, akkor már az egész dal, vagy darab 10

11 ritmusszerkezetét is képesek átlátni. Olyan módon és céllal kell a dal vagy darab ritmusának azonosságait, különbségeit és csoportba tartozásait tanítani, hogy képesek legyenek átlátni az egész ritmusfelépítést. Az ütemérzet fontos szerepének megéreztetésére először használható a két, három, négynegyedes ütemforma, amibe csak negyed hangokat írunk. Ezeken jól bemutatható az egy lendületre összetartozó hangok csoportja egy ütemen belül, majd 2, 3, vagy 4 ütem éneklésével a ritmus dallamonkénti összetartozása éreztethető meg. A negyedes ütemformákkal bemutatható a lüktetések közötti különbség, a páros és páratlan esetleg ötnegyedes ütemmel az aszimmetrikus - lüktetések megéreztetésével. Ezeket az összetartozásokat a hintázás érzetével is gyakoroltathatjuk. Az ütem kezdő hangja mindig a hinta újra meglökésének, lendületvételének a helye. Ez az összetartozás érzés kialakítása a zenetanítás gyakorlatából ma kimaradó, legfontosabb alap. A mai tanítási gyakorlatban használt súlyos, súlytalan kifejezések nem mindig használhatóak gyermekek képzése során, mert a súlyos egyszeri statikus, álló érzetet sugall, a súlytalan pedig azt sugallja, hogy a hangot könnyeden kell játszani, nem kell elindítani, ami sok rosszat eredményezhet. Ha a súlyos, súlytalan fogalmakkal tanítja az ütemlüktetést, akkor a súlyos hang az ütemet összefogó hang, amiben mozgásérzetileg benne van az ütem többi hangja. A dallamot összefogó hang pedig a dallamkezdő hang, amiben benne van a dallam többi hangja, méghozzá úgy, hogy az ütemlüktetés érzete is megmarad. Az ütemlüktetés-érzet erőssége a dallamokon belül, a mű karakterétől függően változhat. Egy táncdallamnak mindig erősebben érződik a dallamon belül is az ütemlüktetése, mint egy melankolikus dallamnak. A ritmusok, majd a dallamok csak akkor jönnek létre, ha összetartozó hangok alkotják, amelynek az ütemkezdő, vagy felütés esetén a dallamkezdő hang az összefogója. Egyszerűen megfogalmazva, a dallam kezdőhangjában ritmusérzetileg benne van a többi dallamhang. A ritmustanítás állandóan jelen lévő alapelve, hogy ha két hang megszólal, akkor azok közt már ritmikai összefüggés van, és kell, hogy legyen, ütem első és második hang, vagy felütés és ütem első hang. A ritmustanítás mindennapjaiban a mérőütés segítségével, az "egy hangon való ritmuséneklés", a legfontosabb készségkialakítási gyakorlat. 11

12 Ez veszi át a ma használt gyakorló ritmusnevek szerepét. Az egy hangon való ritmuséneklésre használhat hangképző szótagokat, pl. dű, zü, mi, má stb. A választásnál arra kell vigyázni, hogy olyan szótag legyen, amelynek könnyű és tökéletes a hangindítása, mert így érhető el a világos lüktetés és ritmusérzet. A ritmustanításra már az írott alapú szolmizáció tanítása előtt lehet használni minden leírt dal ritmusát, a két és háromszólamú olvasógyakorlatokat és kórusműveket is. Fontos a többszólamú ritmusgyakorlás. A ritmuséneklést a létrejövő jó ritmikával - lehet és kell is nagyon élvezetessé tenni. Az egy hangon való ritmuséneklésnek van még egy óriási szerepe. Ha már a megfelelő hangmagasságok és ritmikai összetartozások használatával kifejezően énekelnek egy dalt, akkor meg kell kérdezni, hogy milyen hangulatúnak érzik, majd utána újra énekeltesse el a ritmusát egy hangon, és kérdezze meg, hogy milyen ritmusfelépítéssel érte el a kifejező hangulatot a szerző, vagy a népdal. Ez a mozzanat vihet át a tudatos alkotási folyamat elindítása felé. Saját maga hangulatai alapján szerkeszthet ritmust a gyermek, ami nagyon fontos, mert ha valaki készségszinten tud valamit, akkor azt alkotó módon is tudnia kell használni. A saját tudatból írt ritmusoknál célszerű az egyszerűségre és ismétlődésekre felhívni a figyelmet, amelyeket az elemzések során már tapasztalhattak a tanulók. A ritmusírást is meg kell tanítani a gyermekeknek. Ennek alapja az általuk énekelt dalok ritmusszerkezetének formaelemzésen alapuló bemutatása. A gyermekek első tudatos zenei elemző tanítása az azonosságok, a hasonlóságok és a különbözőségek megfigyelésével, majd megállapításával kezdődik. Sajnos sokszor a zenei felsőfokú képzések végéig is eddig jutunk el. Kimarad a megfigyelésből adódó következtetések levonásából származó tudás célszerinti használata, mert elvileg azért figyeljük meg, hogy magunk is képesek legyünk létrehozni. Ezért kell és lehet a tanítással együtt az alkotást is elkezdeni, ami óriási motiváló erő lehet az odafigyelésre, a zenével való foglalkozásra, és az egész zenélés jó hasznosítására. A legtöbb zenei műfajt tekintve a leggyakrabban használt zenei formák a sorszerkezet formák. Pl. A A B A. Ezt megelőzi a gyermekdalok egyszerű mondatformája. Alapforma még a klasszikus periódus, amely általában két motívumból álló előtagból, és két motívumból álló utótagból áll, amit egyszerűsítve esetenként kérdés felelet formaként is felfoghatunk. Ezen egyszerű szerkezetek használatával írhatnak saját ritmust és majd dallamot is a gyermekek. Természetesen az alapkészségek kialakulása után, a tanulmányok előre haladtával sok más szerkesztési elvet is bemutathatunk. Bármilyen szerkezetű dallam hosszát az emberi tudat egyben befogadó készségének a hossza határozza meg. Egy dallamot egyben kell felfogni, amikor a végére érünk, még a tudatunkban él az eleje, és amikor elkezdjük, benne van a tudatunkban a végének az érzete. Ennek az összefogásnak a ritmus a 12

13 gyakorlati megvalósítója. /A hangszertanítás folyamán is óriási segítség az egy hangon lejátszott ritmus./ A ritmuskészség kialakításának és rögződésének módszerei az egy hangon való ritmuséneklés, a ritmusdiktálás, és saját ritmus írása. A saját maguk által kitalált ritmusokra a későbbiekben a dallamtanulásnál, a dallamszerkesztésnél vissza kell térni, ezért célszerű az ötvonalas ének füzetet két évig használni. A ritmusírás arra is jó, hogy az ütemekben elhelyezhető hangértékek, és az ütemen belüli helyek is tudatosodjanak. Ha e gyakorlatok során sokszor hibáznak, akkor mindig vissza kell menni az alapokhoz: érti a hanghosszúságot, annak a mérését, és az ütembeosztást? A ritmustanítás célja, hogy eljusson a gyermek az ütemlüktetés érzetének használatáig. Egyben lásson egy ütemet, érezze az ütemhelyeket, majd egy dallamot, és ne kelljen mérőütést használnia, hanem az ütemlüktetés érzete vegye át a mérőütés szerepét. Alapvetően minden zenedarab kifejező erejét a jól megvalósított ritmusjátékával érhetjük el. A fél, negyed, és nyolcad és szüneteik használatával a két, három és négynegyedes ütemformákkal még kicsi a variációk lehetősége. / Akár az összes lehetséges variációt is le lehet írni a biztos áttekinthetőség kedvéért. / Ebben a tanulási időszakban lehet kialakítani azt a képességet, hogy a tanuló mindig egyszerű felépítésűnek találja az ütemeket és a szerkezeteket. Ez az egész zeneiség alkotó módú átlátását is segíti. Bármilyen tanítási folyamat elkezdésénél, ha értelmileg lehetséges, célszerű az egészet is megmutatni, hogy a tanuló tudatában az egész stabil rendszeréhez tudjon érzetileg viszonyulni a rész is. Például a hanghosszúságok írásának egyszerű forma-logikai bemutatására rajzoljunk fel egy egész hangot, mondjuk el, hogy négy mérőütés hosszú, majd ugyanarra a felrajzolt hangjegyre húzzunk egy szárat, így kialakítva a fél hangot, majd satírozzuk be az üres karika részt, és így kialakul az egy mérőütés hosszú negyed, majd tegyünk zászlót a negyed hang szárára, és kialakul az egyedül álló nyolcad. Majd ezekből kettőt vagy többet összekötünk egy gerendával - mert így egyszerűbb írni a nyolcadokat, mint ha mindig mindegyikre zászlócskákat rajzolnánk - és kialakul az egy mérőütésre játszandó nyolcad pár. Ez a hangjegyírás formalogikája. 13

14 Az idősebb korban szolfézst tanulni kezdőknél azonnal a teljes matematikai, logikai megértésen alapuló ritmusrendszert használhatjuk. A hanghosszúságok logikájának megértését segítheti nagyobb gyermekeknél, ha azt érti meg, hogy negyed mérőütés esetén két lehetőség létezik: - tartunk egy hangot egy, vagy két, vagy három, vagy több mérőütés hosszan. - a másik lehetőség, hogy egy mérőütésre két, három, négy, öt, hat stb. hangot éneklünk. Fontosak lehetnek az ilyen egyértelműségek, mert a gyerek tudatában befejezett rendezettséget sugallhatnak, és nem egy soha be nem fejeződő, átláthatatlan folyamatként élhetik meg ezt a tanulási területet. Az eddig leírtak a ritmustanítás egyszerű utasítások alapján megérthető és begyakorolható részei. A ritmustanítás során egyetlen, a mérőütéshez kapcsolódó készség kialakítása szükséges: meg kell tanítani, hogy lehet egy mérőütésre két hangot énekelni. Úgy, hogy negyed mérőütés esetén, az egyik nyolcadot a mérőütés le részére, a másik nyolcadot az ütés fel részére kell énekelni. Gyakoroltassuk, hogy csak a le részre, majd csak a fel részre énekeljenek. Ez a gyakorlás teszi lehetővé az egyedülálló nyolcad és nyolcad szünet megismerését és alkalmazását. Majd a le és felütés érzet kialakítása teszi lehetővé később a nyújtott és éles ritmuselemek könnyű megtanulását. A nyújtott ritmus készségszintű tudása pedig lehetővé teszi bármilyen összetett képlet lejátszását. A szinkópa megvalósítása is a felütésre való játéktudásból származik, mert abban kétszer egymás után indítunk hangot felütésre. Az éles, nyújtott, szinkópa alap ritmus motívumoktól nehezebbek nincsenek a zenében, mert minden más ezek valamilyen megnyilvánulása. Azonban mindig vigyázni kell, hogy ezek a kis önálló névvel ellátott ritmus elemek csak részei a dallamot alkotó összetartozó ritmusnak. Ne lógjanak ki belőle, ne szakítsák meg az összetartozás érzetét, mert ha ezt teszik, akkor új dallamindítást eredményeznek. Így előfordulhat, hogy egy dallamot 6-8 részre szedünk a véletlenszerű ritmikai újraindításokkal. / Az éles, nyújtott, szinkópa ritmus, a kétnegyedes ütemben önálló ritmussá válik, mivel a ritmus legkisebb egysége az ütem. Ezért jogos az elnevezésük. / Akik mérőütéshez képest tanítják kezdetektől a ritmust, azoknak a nyolcad pár első tanításakor már lehetősége van megéreztetni, hogy az első nyolcadot a mérőütés le részére a második nyolcadot a fel részére énekeljük. Ha a le-re, fel-re éneklést tudja a tanuló, akkor kijelenthető, hogy a zenélés során soha nem lehet másképp hangot indítani, csak a mérőütés le, vagy fel részére. 14

15 Bármilyen bonyolult ritmus e készség birtokában leénekelhető, mert az egy mérőütésre több - bármennyi - hangot éneklés megoldása, mindig a le és fel - ütés készségszintű tudásával oldható meg, ahhoz viszonyul. A mérőütés le és fel részére való éneklés megtanítása nyugodt és sokszor visszaismétlést igénylő feladat. A megvalósítása során a figyelem csak arra a helyre koncentrál, ezért egy idő után szükséges az ütem és dallam összefüggésébe is visszahelyezni a gyakorlott részt. Fontos! A ritmustanítás, az összetartozó hangokból felépülő ritmus megvalósítása, csak akkor sikerül jól, ha tökéletes a hangindítás és az énektechnika. / Hangszeresek esetén a hangszer építési technikája. Sok hangszer önálló hangokra darabolja akusztikailag a hangokat. Nem lehet rajtuk az összetartozásokat megérezni, és megvalósítani. / Gyakorlati tapasztalatom, és tapasztalatunk, hogy nincs szükség gyakorló ritmusnevekre, mert sok lesz a cél eléréséig a közbeiktatott fogalom: tá- ti, táááá, Tá bácsi, Ti néni, táám titám stb., és ezek mindig önálló életre kelnek. Ezért aki jót akar magának és tanulóinak, annak a gyakorló ritmusneveket tilos használni, mert a zenei készségek kialakulásának a megakadályozói. Fölöslegesen közbeiktatott segítők, amelyek öncélúvá válnak, darabolnak, nem lehet tőlük a ritmusok összetartozását megvalósítani. A közbeiktatott segítő gyakorlónevek készségszintű kialakítására több idő kell, mint ha a mérőütéshez viszonyított, hanghosszúságokból felépülő, ütem és dallam összetartozásokon alapuló ritmusrendszert tanítjuk. Ugyanakkor a gyakorlónevek elsajátítása után meg kéne tanítani a mérőütéshez viszonyított ritmus rendszert. De az első információk kitörölhetetlen nyomot hagynak az agyban, mindig felülírnak minden új információt, és a gyerekek úgy érzik, hogy Ők már megtanultak egy tá ti rendszert, amivel tudnak ritmust olvasni, akkor minek nekik egy másik, mérőütést használó rendszert is megtanulni? Tá ti vel nem képes átlátni a teljes darab ritmus logikáját. Negyed, nyolcad, ütem fogalmakkal viszont meghatározhatóak és láthatóak az ütem és dallam által létrehozott azonosságok és különbözőségek. Amikor a ritmusénekléssel már boldogulnak, akkor kezdhető a szolmizáció íráshoz kötött tanítása, de természetesen minden új dal ritmusát először és visszatérve is le kell énekelni egy hangon. Ez csak akkor hagyható el, amikor első látásra is hibátlanul leénekelnek új dalt a gyerekek. 3. A hallási készségek kimunkálása A hallási készségek kimunkálásának fix pontjai, amihez viszonyíthatjuk döntéseinket: 15

16 1. A hallási készségek kialakítása, a relatív szolmizálás használatával történik, a szó - mi hangzatkörtől kezdődően azonnali dallamdiktálás, lapról olvasás és kétszólamú éneklés alkalmazásával. Fontos, hogy a szolmizálás tanítása, kizárólag az azonnali dallamdiktálással lehetséges. A le nem írt módú dallamdiktálás visszaszolmizálása következtében kialakuló halláskészséget a kétszólamúság rögzíti. / Ennek begyakoroltatási lehetőségéhez zeneszerzők kis hangterjedelmű, többszólamú olvasó gyakorlatokat írtak. / 2. A szolmizáció tanítása közben a hallási készségek kimunkálását erősítheti, segítheti a hangok tonális funkcióinak megéreztetése, tanítása és ezzel a dallam, majd a harmóniaalkotásra való előkészítés is megtörténhet. 3. A tanítás kezdetén betűkottát kell használni. Ha már mindent meghallanak, és több szólamban is jól énekelnek, akkor következhet az öt vonalhoz kötött kottaolvasás megtanítása. Kivétel, ha sok időkeretben, válogatott hallású gyermekeket tanítunk. Akkor a szolmizáció tanítása kezdődhet az ötvonalas kottarendszerhez kötötten is. 4. Alapfeltétel a megismételhetően tiszta éneklést biztosító jó énektechnika. E nélkül az ösztönösen jól éneklőkből is csak keveseknek rögzülnek a teljes hallási készségei, és ezzel együtt évtizedek tanári munkája mehet kárba. Részletezés Az énekes alapú tanítási módszer szakmatechnikailag központi eleme a hallási készségek kimunkálása. Érthetően, mivel döntően ennek az összetett készségrendszernek a kialakulása eredményezi a zenélni tudás lehetőségét és ezzel együtt a nagyon nagy személyiségfejlődést és agyfejlődést, ezért szükséges, hogy a tanítási folyamata tökéletes legyen. A hallási készségek kimunkálása szempontjából az énektanítást két alapvető részre lehet osztani: I. A hallás utáni, utánzásos tanításra. / Az írás nélküli népi kultúrák szájhagyomány alapján öröklődtek, és öröklődnek ma is. Ez elsősorban eseményekhez kötötten funkcionális, vagy a szórakoztatás, gyönyörködtetés célrendszerű kultúra, és annak átadási stílusa. / II. A zenei írás - olvasáson alapuló, tudatos, kottához kapcsolt halláskiművelés. / Ezek az íráshoz kötött logikai alapon továbbadott kultúrák, melyek mindig igyekeznek továbbfejleszteni az elődöktől írás alapján megtanultakat, és már eladásra is előállítanak kulturális terméket. Ez elsősorban 16

17 munka célrendszerű kultúra átadás. A mai Magyar oktatásban a finanszírozást biztosító állam előírja, hogy írott olvasott alapon, módszeresen kell a gyerekeket tanítani, azért, hogy erősen fejlődjön az önfenntartó képességük, a gondolkozásuk, a tudatuk, a személyiségük és a társadalmi beilleszkedésük. / I/1. A hallás utáni, utánzásos tanítás iskolai keretek között előkészítésre, énektechnika kialakításra, kezdő dalkészlet kialakításra, zenei örömök elérésére használható. / Az idő, szaktudás, és egyéb lehetőségek hiánya esetén a cél, az énekkar-szerű működést is beleértve, mindig az utánzásos alapon való tanulás, és élményszerzés marad, de ilyenkor nem célszerű a tanulót a szolmizációval zaklatni. /A hallás utáni, utánzásos tanításnak tudatosan elő kell készíteni a zenei alapelemek taníthatóságát. A gyermekjátékok és dalok tanítása közben számolással, lépéssel, tapsolással meg lehet ismerni a hanghosszúság, a mérőütés, fogalmakat. Ringatózó, hintázó játékokkal előkészíteni a hangok csoportba tartozását, a lüktetéseket, ritmusokat. Pl: tapsolják el a dal ritmusát, üssenek mérőütést, vagy ostinatot a dalhoz. A hangok magassági különbségeit dallamjárás mutatással és egyéb módon megéreztetni - pl. melyik a magasabb hang, kérdéssel. Visszaéneklős játékokkal a hallásfejlesztés, dallamdiktálás alapjainak előkészítése. II/1. A zenei írás - olvasáson alapuló, tudatos, kottához kapcsolt hallás-kiművelés. A halláskészség szolmizációval való kiművelésének alapfolyamata mindig a következő: az ismert dallam szolmizációs nevekkel történő megnevezése, majd a tanár által hangképző szótaggal énekelt dallam visszaszolmizálása, amivel begyakorolják a hangzatkört, majd kétszólamú darab lapról éneklése először szólamonként, majd kétszólamú éneklése, amivel rögzítik a halláskészségeket. Először a szó mi, majd a szó-lá-mi hangzatkört tanítjuk, majd a dó, majd a ré, majd a fá és végül a ti- hang következik. Az új hang bevezetése mindig egy előénekelt dallal történik, amelyről megállapíthatják a tanulók, hogy az eddig tanultakhoz képest milyen új hangot hallanak. A szolmizációs nevek rögzítésének módja, a tanár / vagy diáktárs/ által énekelt dallam visszaszolmizálása a tanuló, vagy egyszerre a tanulók részéről. A tanár felkészül a dallamdiktálásra, amihez a kotta összes darabja használható, a tanítani kívánt anyagot is előkészítheti diktálással. A tanulók ösztönös dallamdiktálása társaiknak az ismert hangzatkörben nehéz feladat, ha többszöri nyugodt légkörben történő próbálkozásra sem sikerül, akkor nem kell erőltetni. A gyerekek ösztönös dallamdiktálását lehet egyszerűsíteni, segíteni, leírt ritmus használatával, vagy mindig csak egyforma negyed hangok alkalmazásával. 17

18 Az énekelt dallam visszaszolmizálása már dallamdiktálás. A dallamdiktálásnak két formája van: - Az első, amikor a hallott dallamot szolmizálva visszaénekli a tanuló, vagy együtt a tanulók, és nem írják le. Ez a könnyebb. Feladata, hogy sokat lehessen gyakorolni a hallott dallam visszaszolmizálását. A tanulmányok során hosszú ideig lehat alkalmazni. Ez a gyakorlatforma az alapja a halláskészség kialakításának, majd a rögzítése, elmélyítése a lapról olvasással és a vele egybetartozó kétszólamúsággal történik. A visszaszolmizálással gyakorolja be a hangzatkört. - A dallamdiktálás második formája, amikor a hallott dallamot leírják a tanulók. Ez a nehezebb, mert itt már maga az írás is feladat, valamint az ütemlüktetést, és a ritmust is le kell írni. A begyakoroltatásához idő kell. Nem szabad olyan feladat elvégzését követelni a tanulótól, amit nem tud biztosan elvégezni. Ez a dallamdiktálás csak írott alapú tanításnál alkalmazható, természetesen. Először nagyon rövidet írasson, kb. 4 mérőütés hosszút. Ha rövid idő alatt hibátlanul leírják, akkor lehet bővíteni. Ha sok hibával sokáig írják, akkor újra kell tanítani az alapelemeket, mert még nem jól rögzültek. A kétszólamú dallamdiktálás megvalósulhat énekkel, ének felvétellel, vagy zongorával. A szolmizáció tanításának második lépése a dallamdiktálás egyszerű formájának a megértése és mindig sikeres megvalósítása után a lapról olvasás és a kétszólamú éneklés. Ezek egyként kezelendők, mert lapról olvasva leénekelteti a szólamokat, utána azonnal összeéneklik a szólamokat. Ezt akkor képesek megvalósítani, ha előtte a le nem írt dallamdiktálást jól megvalósítják, és ezzel begyakorolják a hangzatkört. Új dal, vagy kórusmű tanítását is lehet először dallamdiktálásként, majd lapról olvasásként tanítani. A végcél az, hogy minden leírt zenét első látásra kifejezően szólaltassanak meg a tanulók. A többszólamú éneklés egy új feladat, amire türelmesen meg kell tanítani a gyermekeket. A többszólamú tanítás bármelyik formája az egy hangból való kimozdulással indul, majd lépésenként eljut az egyszerre több különböző hang indulásával kezdődő kórusművekig. A többszólamúság tanításánál fontos, hogy először viszonylag halkan, de ne mereven vagy bizonytalanul, énekeljenek a gyerekek, hogy hallják a saját és társuk énekét is. Ha túl hangosan énekel, nem hallja a társa éneklését, és az összecsengéseket. / Egyszólamú éneklésnél is előfordulhat, hogy közösségben rosszul énekel a gyermek, zavarják a többiek, egyedül pedig tisztán énekel. Tehát ilyenkor is be kell gyakoroltatni az alkalmazkodni tudást. / A lassabban haladóknak is az azonnali többszólamúság erőltetése adhat lehetőséget a zenei írás-olvasás birtokbavételére, és ezzel személyiségük erős fejlődésére. A többszólamúság legnagyobb előrevivője, a csoportokon belül alakított baráti,

19 főből álló gyakorló társaság, akik órán kívül is próbálnak. A többszólamú éneklés létszám-beosztása esetén, ha lehet, kerülje el a két tanuló egy szólamba osztását, mert mindig bizonytalan, hamis a két unisono éneklés. Jobb az egy, vagy a három, vagy több együtt éneklő gyermek szólamonként, mert így kiegyenlítődnek és tisztán szólnak a hangok. Figyelni kell arra, hogy minden szólamot énekeljen a tanuló, mert ha mindig csak a felső szólamot akarja énekelni, akkor feltételezhető a hallási alapú utánzás, valós szolmizálási készség nélkül. A szolmizáció alkalmazásával a halláskészség rögződés kulcsszava a "többszólamúság", mert a többszólamúság megvalósításánál rá van kényszerítve a tanuló hallása és az esze a figyelemre, a munkára. Figyelni kell arra, hogy a szolmizálás már egy összetett folyamat, amit a részfeladatok hibás működése is tönkretehet. Részfeladat a hangképzés, és ha van, akkor a ritmusolvasás, egymásra figyelés, betűkotta, vagy vonalas kottaolvasás, a tanár vezénylésének figyelése, összhatás figyelése stb. Ha nincs többszólamú éneklés készsége a gyerekeknek, akkor egy szólamban sem alakultak ki a készségeik. A többszólamú éneklés / énekkari is / legnagyobb hibája lehet az alsó vagy középső szólamok ritmustalansága, és dallamtalansága. El kell érni minden önálló szólamnál a tökéletes hangindítást, ritmikusságot, dallamosságot, majd a szólamok összecsengését és együtt hatását is. Minden esetben az összetartozás nélküli ritmustalanság a hiba, ha a hangokat meg tudják szólaltatni, de mégsem hatásos a darab. Másik gyakori hibaforrás a tanár, vagy a karvezető pontatlan vezénylése lehet. A gyerekek legtöbbször tökéletesen azt éneklik, amit és ahogy a karvezető mutat. Ha a karmozgás nem egyértelmű, nem sikerülhet az összhatás. Javaslom, hogy üsse le egy asztalon kézzel a darab ritmusát tanítás előtt. Ha ez a mozgás ritmikussá vált, akkor ugyanolyan egyszerű, célratörő ritmikussággal kell mutatni a vezénylő mozdulatokat is. Olvasó gyakorlatoknak csak két, vagy többszólamúakat használjunk, mert ezek egyszólamú ként is funkcionálnak. A szolmizációs alapú halláskiművelés nagy segítője lehet a kézjelek használata, mert mozgási és vizuális érzettel segíti a hallási folyamat rögződését. A kézjeleket csak tökéletes kivitelezés esetén jó használni. A kézjelekkel mutatás megelőzheti az írott alakú szolmizációs betűjelek használatát, később pedig esetenként kikapcsolhatja a táblára írás szükségét, ezzel gyorsítja az egymásközti kommunikációt, és az óra menetét, valamint a szolmizációs hangok kéztartásformához, mozdulatokhoz kötése sokirányúan fejleszti a gyermekek mozgáskoordinációját, 19

20 egyensúlyérzékét is. A kézjelek formájában benne van a hangok tonális funkciója is, valamint a dallam hangmagassági viszonyait is lehet vele jelezni. De a kézjelek használata egy újabb közbeiktatott készség, amit ki kell alakítani, így körültekintően kell vele bánni. Nincs értelme annak, hogy a gyermek mindig a tanár mutogatását utánozva, fáziskéséssel mutassa a kézjeleket. Ilyen esetekben nem erősíti, hanem rombolja a készségkialakító folyamatot. A használata során nagyon nehéz a ritmikai összetartozásokat is mutatni, ezért akik valóban jó ritmusolvasási készséget alakítottak ki tanulóiknak, azoknak vigyázni kell, hogy az összetartozások - a kézjelek összetartozó módú mutogatása során is - megmaradjanak. Ki-ki maga döntse el, / Pl. a tanításra fordítható időtényező figyelembevételével,/ hogy segítik, vagy gátolják a kézjelek a hallási készségek kimunkálását. A tanítás folyamán mindvégig figyelemmel kell kísérni a hangmagasságok egymáshoz való viszonyát, a funkciós rendszert. A zenei alkotókészség tanításának alapfeltétele a funkciós érzet, és gondolkozásmód kialakítása. A szolmizáció magában hordozza a tonális funkciók egyszerű tanításának, megéreztetésének a lehetőségét, mert a betűkotta egyben funkció jelként is értelmezhető. Dúr hangnem esetén a dó és lá kiindulási és megérkezési stabil pont, / tonika / a fá és ré a stabil kezdéstől való elmozdulás, távolodás lehetősége, /szubdomináns / a szó, mi, és ti pedig a visszavágyás a stabil helyzetbe / domináns / kifejezője. Moll hangnem esetén a lá és fá tonika, ti és ré szubdomináns, mi, dó, szí domináns funkciót tölt be. Az éneklés kezdetétől tanítható a funkció. Mi hiányzik, hogy lenne jó, kérdésekkel. A hétfokúság elérésekor megérkezünk a funkciós zene kiteljesedett világába. A hétfokúság elérése után elég hosszú időt kell eltölteni a hallási készségek rögzítésével, majd a vonalrendszerhez kötött olvasás tanítása is időigényes. Ezen idő alatt van lehetőség a funkciók tanítására. A hangok funkcióinak megértése előfeltétele a zeneszerzői, alkotó tevékenység tanulásának. / A ma hallgatott és játszott klasszikus zenék döntő többsége tonális, vagy centrális. A minden funkcionális dallami kapcsolatot direkt elkerülő, azt mindenben tagadó zenék 100 év alatt sem tudtak óriási közönséget meghódítani. Ezért lehet helye tanításunkban a funkciós hallás kiművelésének. A XVI. századot megelőzően majd a XX. században a műzenében, és a népzenében minden időszakban, döntően a centrális hangra törekvő tonalitás volt uralkodó. A két időszak között a vezetőhangos, funkciós, tonális zenei rendszert használták, melynek kiteljesedése Mozart és Haydn művészete. Funkciós zenéről a dallamhangok és harmóniák tonikához való rendezett viszonya esetén beszélhetünk. A centrális zene fogalmába tartozik minden olyan zene, ami rendelkezik központi hanggal, - tonikával - de nem állandó vezérhangos elvűen szerveződik. / 20

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

Deákné Kecskés Mónika

Deákné Kecskés Mónika Deákné Kecskés Mónika Zenemű Megfigyelések Alkalmazás Ismeret Készségek felismerés, lejegyzés reprodukció H + N + J repr. J + N + H ritmus jelzése dallam jelzése és szöveg látványa KÉZJEL (dallam ritmikus

Részletesebben

Hallás utáni daltanítás

Hallás utáni daltanítás Hallás utáni daltanítás A daltanítás történhet: 1. Hallás után 2. Jelrendszerről A tanító dönti el, hogy melyiket választja. (Egyes tankönyvek tartalmaznak iránymutatást.) A döntés szempontjai: 1. A gyerekek

Részletesebben

Daltanítás jelrendszerről

Daltanítás jelrendszerről Daltanítás jelrendszerről és kombinált daltanítási lehetőségek Kismartony Katalin Dal/dallamtanítás jelrendszerről - helye a tanítás folyamatában Zenemű (hallás után tanult dalok és..) megfigyelések ALKALMAZÁS

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Óraterv. Kapcsolódási pontok: szövegértés, értelmezés; logika; mozgáskultúra; önkifejezés, érzelmek kifejezése; stílusismeret.

Óraterv. Kapcsolódási pontok: szövegértés, értelmezés; logika; mozgáskultúra; önkifejezés, érzelmek kifejezése; stílusismeret. Óraterv A pedagógus neve: Rápli Györgyi Műveltségi terület: Művészetek Tantárgy: Ének-zene Osztály: 8. osztály (emelt szint) Az óra témája: J. Haydn: Évszakok /Tavasz Simon gazda áriája (No. 4) Az óra

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

A SZOLMIZÁCIÓ. 1. Név és kézjel

A SZOLMIZÁCIÓ. 1. Név és kézjel A SZOLMIZÁCIÓ 1. Név és kézjel A szolmizáció egy olyan rendszer, melynek segítségével sokkal egyszerűbbé tehetjük a zeneelméletet, valamint segít minket a hallás fejlesztésben is. Az elnevezés már az ókori

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Hogyan énekeljünk együtt hittanórán. avagy: ének a diszlexiások varázs-nyelve. sr.mária Terezia Csepregi. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hogyan énekeljünk együtt hittanórán. avagy: ének a diszlexiások varázs-nyelve. sr.mária Terezia Csepregi. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hogyan énekeljünk együtt hittanórán avagy: ének a diszlexiások varázs-nyelve sr.mária Terezia Csepregi 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ISBN 978-963-397-874-0 Lektorálta: Farkas István a Sapientia

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után.

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után. Alapozó szolfézs (Ének I) Tantárgy kódja TAB 1501 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám 2 Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Deákné Kecskés Mónika DLA főiskolai docens 2. Az

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. DALLAMDIKTÁLÁS

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához 1. Zenei anyag Zenei elemek Játékos készségfejlesztés Zenei írás-,olvasást előkészítő Szemléltetés Szept.

Részletesebben

Ének-zene tanmenet (általános iskolai)

Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Európai Iskolák A Legfelsőbb Tanács Főtitkárának Hivatala Hivatkozási szám: 2002-D-7410-hu-3 Eredeti Végleges változat Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Elfogadta a Legfelsőbb Tanács 2003. május 6.,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi A zene és a zene tanításának módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2010/2011. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2010/2011. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2010/2011. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam)

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 1. oldal Célok és feladatok ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs A szolfézstanítás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE 1. oldal AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 Matematika: AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE Az alábbi táblázat a 4. évfolyam százalékos eredményeit

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. DALLAMDIKTÁLÁS 1. Egyszólamú dallam A

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Előképző - 1. évfolyam Fejlesztési feladatok Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. A zene megszerettetése, örömteli művelése. A figyelmes

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben