TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra"

Átírás

1 TANMENET ÉNEK-ZENE 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR Tnmenet 2. osztály Évi 74 ór Heti 2 ór 1

2 Ór Dlnyg Zenei elemek 1-2. Az 1. osztálybn tnult dlok H én cic... Benn bárány... Bújj, bújj medve... MEGY A KOCSI Egyél libám... Mckó, mckó ugorjál... Nyuszi ül... JÖN A KOCSI Gyertek lányok... Sötétes z erdõ... Megy kocsi... ZÖLD ERDÕBEN A TÜCSÖK Jön kocsi... Eresz lól... Ég gyerty... MÉZ, MÉZ Méz, méz... Süss fel np... Szólj síp... TI CSAK ESZTEK... A szó lá szó mi motívum A kettes ütem A szó-szó szó-lá szó mi motívum Ütemvonl, záróvonl A szó-szó szó-szó lá-mi szó motívum Hngjegyírás A fél értékû hngnk és szünetének neve, írásjele Kétfázisú mozgás A fél értékû hng és szünete A dó hng elõkészítése Dlfelismerés korongokról A hngok szárink helye A hngjegyek írásánk gyk. A szövegtrtlom felfedezése. Ösztönzés érzelmi rekciókr Dlfelismerés motívumról Hngjegyírás Éneklés kétfázisú mozgássl A fél érték és szünete kettes ütemekben Ritmus hngozt. Ritmus és mozgás kpcsoltánk megfigyelése A fél értékû hng és szünete felismerése, írás, olvsás hngozttás Mondók ritmizálás Együttmûködés Dlfelismerés Mondók ritmizálás Motívum kirkás korongokkl Tudás hozzákpcsolás személyes tpsz- tltokhoz és élet- os mozdultok rögtönzése, hngutánzás helyzetekhez Dlfelismerés ritmusról Motívum szolmizálás, kirkás korongokkl dlokhoz Negyed és nyolcdpár A megszerzett tudás lklmzás változó helyzetekben dlokhoz Dllmlkotás szó lá mi hngokból lkotás TÁ-Á-vl A dlok játék A dlok játék Kétfázisú mozgás dlokhoz A dl játék Ritmusfelelgetõ Zenehllgtás, Megy kocsi... CD 1. A furuly, hegedû és zongor hngj Ritmushngszerek Hngoszlopkock Olvsókönyv Jön kocsi Hngoszlopkock Ritmushngszerek A furuly hngj ismétlés 1. osztályos zenehllgtási nyg A dl megszóllttás 47. Hngoszlopkock Olvsókönyv Méz, méz... nõi énekhngon 4. A fuvol hngj Joseph Bodin de Brismontier: Menüett 55. Hngoszlopkock Ritmuslpok Olvsókönyv Ti csk esztek A fuvol hngj Gribldi: Gondoldl 56. Ismétlés:

3 Ór Dlnyg Zenei elemek A dl játék Ti csk... Méz, méz... Esik z esõ... Kis kcs... HERVAD MÁR... Hervd már... Négy vándor... Ti csk... Aludj bb... ÁG, ÁG, KICSI... Hervd már... Méz, méz... Ág, ág, kicsi... A KÁLLÓI SZÕLÕBE... Háp, háp... Hogy csibe... Ág, ág, kicsi... Megy kocsi... Szólj síp... ELVESZTET TEM... A kállói... Elvesztettem... Benn bárány... ÉLIÁS, TÓBIÁS... Dlfelismerés kezdõ motívumról Ismétlõjel Mérsékelt tempó A szó-szó szó-lá szószó mi motívum Az õszi jelleg zenében Azonos ritmusmotívumok negyed és páros nyolcd értékû hngokkl A dó hng elõkészítése Az ütemvonl és záróvonl A dó hng tudtosítás Neve, kézjele, helye vonlrendszerben Ismert motívum megszóllttás Dllmírás hngozttás Együtthngzás, tiszt intonáció Tnult dl szolmizálás Dlfelismerés Dllmírás zonosságánk felismerése Problémmegoldás, kooperáció Dlfelismerés ritmusról, hngjegyekrõl Dlritmus beosztás kettes ütemekben Ritmussorok zonosságánk felismerése, jelölése Kétszólmú ritmusgykorlt Tudtos és rutinszerû tnulási gykorlt, együttmûködés A dó hng éneklése ismert dlokbn, névvel, kézjellel Ismert motívumok szolmizálás Figyelemkoncentráció, tnult nyg belsõ öszszefüggéseinek megértése A fél értékû hng felismerése dlokbn Motívum írás hngjegyekkel A fél érték és szünete beosztás kettes ütemekben Ritmusgykorlás A megszerzett tudás lklmzás Ritmus improvizálás z ismert ritmusképletekbõl A legkedvesebb játékok Kettes ütemek lkotás Ritmustelefon A dl játék Az ismételt dlok játék Zenehllgtás, Hervd már A hegedû hngjánk osztályos zenehllgtási nyg Hngoszlopkock Olvsókönyv Ág, ág, kicsi Évszkok zenében osztályos zenehllgtási nygból Vivldi: A négy évszk Õsz 56. A vonószenekr A kállói szõlõbe... nõi énekhngon 8. és frks Péter témáj 69. A vonószenekr Olvsókönyv Elvesztettem A zongor hngj ismétlés Brtók Bél: Gyermekeknek Ritmushngszerek Hngoszlop 10. A vonószenekr Csjkovszkij: Régi frnci dllm 70. Hngoszlop 3

4 Ór Dlnyg Zenei elemek Megy kocsi... Ti csk esztek... Elvesztettem... H én cic... HEGEDÜL A KISEGÉR... Hegedül kisegér... Egyél libám... JÖN EGY VARJÚ... Egy kis mlc... Jön egy vrjú... Jön kocsi... Ti csk... Elvesztettem... JERÜNK, MENJÜNK... Télpó itt vn... Pttnj pjtás... Hull pelyhes... HULL A HÓ... Ti csk esztek... Egyél libám... Hogy csibe? PACIKÁM, PARIPÁM... A dó hng gykorlás Tiszt intonálás A pótvonl tudtosítás A szó mi-dó motívum A dó hng gykorlás, írás A fél értékû hng gykorlás A dó-dó szószó lá-lá szó motívum Lssú tempó Hlk hngerõ A ré hng neve, kézjele, helye vonlrendszerben Dllmfordultok ré hnggl Ismert motívumok megszóllttás Dlfelismerés zárómotívumról Hngjegyírás Mondók ritmizálás Hngszínhllás fejlesztése, személyes tpsztltok kpcsolás A motívum leírás hngjegyekkel Dlfelismerés Kétszólmú ritmusgykorlt Koopertivitás, személyiségfejlesztés, hgyományok tisztelete Motívumok éneklése ré hnggl Megszóllttás kézjel után A ré hng éneklése ismert dlokbn A kérdés-felelet dllm hngozttás, belsõ hllás fejlesztése Dlfelismerés Ismert dllmkészlet leírás hngjegyekkel A dó hng helye vonlrendszerben Kétszólmú ritmusgykorltok Tiszt rtikuláció Érdeklõdés felkeltése zenemû hll- Szó-mi-dó hngokból motívum rögtönzése gtás iránt Dlfelismerés záró motívumról A dó hng elhelyezése pótvonlr, ismert dllmfordultokbn Ütemvonlk, záróvonl pótlás A különbözõ tudáselemek összekpcsolás Dllmlkotás szómi-dó hngokból lkotás kettes ütemekben A dlok játék os mozdultok z új dlhoz Egylépéses csárdás A dlok megjátszás játékos mozdultokkl Ritmustelefon Zenehllgtás, Hegedül kisegér A hegedû hngj 41. Weiner Leó: Csürdöngölõ 71. vonószenekr Hngoszlop Ritmushngszerek Olvsókönyv Jön egy vrjú A fuvol hngj és frks A kismdár témáj 57. Hngoszlopkock Jerünk, menjünk A dl megszóllttás furulyán 38. A fuvol hngj A. Mozrt: Vrázsfuvol részlet 58. Hngoszlopkock Olvsókönyv Hull hó... nõi énekhngon 14. A dl megszóllttás 48. W. A. Mozrt: D-dúr fuvolverseny 59. Pcikám, pripám Évszkok zenében Az 1. osztályos zenehllgtási nygból Vivldi: A négy évszk Tél 57. Hngoszlopkock Olvsókönyv 4

5 Ór Dlnyg Zenei elemek Kirje, kirje Ezüst fenyõ A dl megszóllttás 49. A gyermekkr hngszíne Otto Fisher: Lennék bár kishrng 72. Hngoszlopkock Olvsókönyv Tekereg szél A fgott hngszíne Mckó, mckó Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Este vn már A fgott hngszíne Hydn: Menüett 65. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Siess libám A fgott hngszíne és frks A ngypó témáj 66. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Virágos kenderem W. A. Mozrt: B-dúr fgottverseny 67. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Kis Krácsony... Ezüst szánkót... A hjnli... KIRJE, KIRJE EZÜST FENYÕ... Négy vándor... Pcikám, pripám... Országúton... Megy kocsi... TEKEREG A SZÉL... Héj, héj... Hogy csibe? Háp, háp... Egyél libám... ESTE VAN MÁR... Jerünk, menjünk... Egy kis mlc... erdõben... SIESS LIBÁM... Jön kocsi... Siess libám... VIRÁGOS KENDERE M... A ré hng gykorlás A mi-ré mi-ré dó dó motívum Dllmfordultok szó, mi, ré, dó hngokkl Mérsékelt tempó A kánon Motívumok negyed és páros nyolcd értékû hngokkl Ritmuskánon Azonos motívumok Tiszt éneklés Pontos ritmus Kérdésfelelet Az lsó lá hng elõkészítése Dlfelismerés Dllmírás Az ütemmuttó és záróvonl pótlás Ritmusgykorlt Ritmus és beszéd kpcsoltánk erõsítése, hgyomány tisztelet Mondók ritmizálás. Dlfelismerés Hngkészlet megáll-pítás Dllmírás Kánon éneklése nevelõi segítséggel Hibkeresés leírt ritmusbn Problémmegoldó képesség, koope- Dllmmotívumok éneklése kottából és Kérdés-felelet dllmok éneklése, kitlálás. Dllmfordultok mi ré dó hngokr Motívum felismerése Hngjegyírás, ré hng helye gykorlti lklmzás Ritmus improvizálás ismert ritmusképle tekbõl lkotás Dllmlkotás mi ré dó hngokon Dllmbújttás Kedvenc játékok A dlok játéki, játékos mozgások ráció Dlfelismerés Dllmírás Éneklés ritmusosztinátóvl Mondók ritmizálás gykorlti lklmzás Dllmbújttás Dllmlkotás szó, mi, ré, dó hngokkl (kérdésfelelet) Ritmusvisszhng Zenehllgtás, 5

6 Ór Dlnyg Zenei elemek Hegedül fürge A dl megszóllttás hegedûn 42. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Virágéknál... nõi énekhngon 25. A dl megszóllttás fgotton 62. és frks fgott A ngypó témáj 66. Hngoszlopkock Ritmushngszerek 26. A dl megszóllttás 50. és frks A kismdár témáj 57. Olvsókönyv Nád lól... Virágos kenderem... Hervd már... VAN NÉKEM EGY... Hegedül kisegér... Szólj síp... Vn nékem egy... Virágos kenderem... Itt frsng... ELMÚLOT T A... Jerünk, menjünk... Egy kis mlc... HEGEDÜL A FÜRGE TÜCSÖK... Hegedül fürge tücsök... Éliás, Tóbiás Ti csk. Jön egy vrjú... Este vn már. VIRÁGÉK- NÁL... Hegedül fürge tücsök... Virágéknál... Nád lól... Hervd már... MÉLY ERDÕN... Az lsó lá hng neve, kézjele, helye vonlrendszerben Dllmfordultok lsó lá-vl Az lsó lá hng gykorlás, írás Azonos motívumok Kettes ütem Dllmfordultok mi ré dó hngokkl Ritmus és dllmmotívumok Kérdésfelelet Dllmfordultok lsó lá-vl Mérsékelt tempó szonyítás. Dlfelismerés Az lsó lá hng felismerése tnult dlok fordultibn Dllmírás lsó lá-vl Dlfelismerés ritmusról Kommunikációs mgtrtásmódok gykorlás (fiúklányok) Olvsógykorlt elemzése, megszóllttás Hngkészlet megállpítás Dllmírás Kétszólmú ritmusgykorlt Mondók ritmizálás Ritmus és beszéd kpcsoltánk erõsítése Dlrészlet megszóllttás, felismerése Ütemvonlk, záróvonl pótlás Dlfelismerés ritmusról Azonos motívumok jelölése Kérdés-felelet megszóllttás gykorlti lklmzás Dlmotívumok éneklése Dllmírás lsó lá-vl Olvsógykorlt elemzése, megszóllttás Kétszólmú ritmusgykorlt Tiszt intonáció, helyes rtikuláció Az lsó lá hng éneklése ismert dllmfordultokbn Éneklés, hngoszlopról Elhelyezése vonlrendszerben többféle dóhellyel Figyelemkoncentráció, vi- kitlálás dlokhoz Ismétlõdõ motívumok mi ré-dó hngkészlettel Ritmuslkotás tnult ritmiki elemekkel Ritmustelefon A ré, dó, lá dllmbn z egyik hng megkettõzése Ritmusvisszhng Táncos lépések dlokhoz Kérdésre felelet lkotás mi ré dó hngokon Ritmusvisszhng Kétfázisú mozgás dlokhoz Zenehllgtás, Vn nékem egy A dl megszóllttás furulyán 39. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Elmúlott rövid A dl megszóllttás fgotton 61. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv 6

7 Ór Dlnyg Zenei elemek De jó dió... nõi énekhngon 27. Évszkok zenében 1. osztályos zenehllgtási nyg Vivldi: A négy évszk Tvsz 54. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Esik esõ krikár A dl megszóllttás 51. A fúvószenekr Gungl József: Mgyr induló 74. Az 1. osztályos zenehllgtási nygról Himnusz, Szózt Néztem görgõ A dl megszóllttás fgotton 63. W. A. Mozrt: B-dúr fgottverseny 67. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Négy vándor... Sándor npján... Háp, háp... DE JÓ A DIÓ... Sándor npján... Csizmám kopogó... ESIK ESÕ KARIKÁRA... De jó dió... Jön kocsi... Ti csk... NÉZTEM GÖRGÕ... Hegedül fürge... Néztem görgõ... Sándor npján... SZÁRAZ TÓNAK... Azonos motívumok dlokbn Ismétlõdés, vissztérés Kettes ütem Ünnepi jelleg zenében Dllmfordultok szó, mi, ré, dó, lsó lá hngokkl Kánon Dllmfordultok dó, ré, mi, szó hngokkl hngozttás ritmushngszerekkel Hngoszlop rjzánk elkészítése Hgyományápolás, ünneplés, viselkedés Dlfelismerés záró motívumról A fél értékû hng írás különbözõ ritmushngszerekkel Kérdés-felelet dllmok éneklése Dlfelismerés ritmusról Hngszínhllás fejlesztése - fgott Kánon éneklése Olvsógykorltok elemzése, megszóllttás Motívum lejegyzése hngjegyekkel Dlfelismerés Koopertív tnulás, játék Dlfelismerés belsõ motívumról Dllmírás Dllmsorok zonosságánk felismerése, jelölése Hiányzó ütemek pótlás Megosztott figyelem-többutsítás egy feldthoz. Kettes ütemek lkotás z ismert ritmuselemekkel Nevek ritmizálás megdott példák lpján Háp, háp... eljátszás síkbábokkl Egylépéses csárdás kitlálás Ritmusvisszhng A legkedvesebb játékok Zenehllgtás, Szárz tónk A dl megszóllttás fgotton 64. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv 7

8 Ór Dlnyg Zenei elemek Jöttem krikán A dl megszóllttás 52. W. A. Mozrt: Vrázsfuvol részlet 58. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Bújj, bújj itt megyek... nõi énekhngon 32. A vegyeskr Kodály Zoltán: Kálli kettõs 73. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Már megjöttünk A dl megszóllttás 53. Az 1. osztályos zenehllgtási nygból Kodály Zoltán: Köszöntõ 63. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Kinyílt rózs G. F. Händel: Vízizene részlet 68. A fuvol és fgott Hngoszlop Ritmushngszerek Olvsókönyv Szárz tónk... Virágéknál... Este vn már... Hol jártk? JÖTTEM KARIKÁN... Megy kocsi... Jöttem krikán... Siess libám... BÚJJ, BÚJJ ITT... Rozmringos... Jöttem krikán... Hervd már... MÁR MEGJÖTT ÜNK... Jön egy vrjú... Szárz tónk... KINYÍLT A... Kánonok Dllmfordultok mi ré dó hngokkl A dlok hngultánk megfelelõ tempó Ritmuskánon A mi, ré, dó, lá dllmfordultok Az ismétlõjel Kétszólmúság Hlk, hngos hngerõ Tiszt intonálás Zenei felelgetõs motívumok szolmizálás Motívum leírás hngjegyekkel lklmzás, ritmus és mozgás kpcsoltánk erõsítése. Olvsógykorlt elemzése, éneklése Dllmírás Dlfelismerés Társdlmi és egyéni értékek, tiszt rtikuláció Ismert dl ritmusánk leírás Kétszólmú gykorlt kézjellel hngozttás Ritmusérzék fejlesztése, egységes hngzásr törekvés Dlfelismerés belsõ motívumról Ismert dl ritmusánk lejegyzése Ritmusgykorlt hngozttás egyénileg is. gykorlti lklmzás Ritmus improvizálás z ismert ritmusképletekbõl Dllmlkotás mi, ré, dó hngokkl Hol jártál? szerepjáték A dl játék Bújj, bújj, itt megyek... A dlokhoz osztinátó ritmusok improvizálás Ritmusvisszhng Zenehllgtás, 8

9 Ór Dlnyg Zenei elemek Gyertek lányok... Kinyílt... Virágos kenderem... ANYÁM ÉDES... Anyám édes... Kinyílt... Négy vándor... A pünkösdi rózs... MI VAN MA... Méz, méz... Jön kocsi... Sándor npján... SÁRKÁNY PARIPÁN... Dlcsokrok összeállítás 2. osztálybn tnult dlokból Dllmfordultok lsó lá-vl Gyors tempó, középerõs hngerõ Az ötfokú hngkészlet Kérdésfelelet Kétszólmúság A dlok jellege tempó, hngerõ, elõdásmód A tnév során tnultk felelevenítése szbdbn Kérdés-felelet dllmok megszóllttás, tnult dl ritmusánk leírás Dlfelismerés hngjegyekrõl Záró motívum Hgyományápolás, ünneplés, emlékezet fejlesztés Dlfelismerés Éneklés két szólmbn Kétszólmú ritmusgykorlt különbözõ hngszínû ritmushngszerekkel Hngoszlop rjzolás lklmzás, hngszínhllás fejl. Tiszt intonációr törekvés, Zenei önkifejezés erõsítése Dlfelismerés ritmusképrõl,, kottáról Két motívum leírás hngjegyekkel Szolmizálás lklmzás, belsõ hllás fejlesztése. Improvizálás mi, ré, dó, lsó lá hngokon Kétlépéses csárdás Szöveg kitlálás kérdésfelelet dllmokr dlokhoz Kedvenc játékok Zenehllgtás, Anyám édes Évszkok zenében Az 1. osztályos zenehllgtási nygból Vivldi: A négy évszk Nyár 55. A zongor hngj Brtók Bél: Gyermekeknek 46. Mi vn m... nõi énekhngon 36. A vonószenekr Weiner Leó: Csürdöngölõ 71. Csjkovszkij: Régi frnci dllm 70. Hngoszlopkock Ritmushngszer Sárkány pripán A dl megszóllttás 54. G. Gribldi: Gondoldl 56. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv 9

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév A Második daloskönyvem c. tankönyv használatához Éves óraszám: 36 óra Heti

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE. 3. osztály

TANMENET ÉNEK-ZENE. 3. osztály TNMENET ÉNEK-ZENE 3. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TNÁR 1 TNMENET Heti 2 ór Évi 74 ór Ór Dlnyg Zenei eleme 1-2. z 1.-2. oszálybn tnult dlo ismétlése Elvesztettem zsebendõme t Jön ocsi Virágos enderem

Részletesebben

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hõc, hõc... Zsipp, zsupp... Húzz, húzz... Ritzáljuk az ismert dalok kezdetét! Mf. 5/6. tá tá ti - ti

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás, szemléltetés 1 2 Ismételjünk! l-s-m-r-d-l,

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat

NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat Lantos Rezsőné és Lukin Lászlóné második osztályosok számára írott ének-zene tankönyvének átdolgozott kiadásához készült ez a tanmenetjavaslat. Az átdolgozás az első

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Szeptember Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az dalok, mondókák Közös éneklés hangadás után egyszerre osztálytársak éneke 4 5. o. 3 Cicuskám kelj fel Dallamvisszhang:

Részletesebben

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Kedves Kollégák! A tanmenetjavaslattal az a célom, hogy segítséget nyújtsak a mindennapi feladatok megtervezéséhez. A már ismert tananyagfelosztást alkalmaztam, mert szükség

Részletesebben

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

Daltanítás jelrendszerről

Daltanítás jelrendszerről Daltanítás jelrendszerről és kombinált daltanítási lehetőségek Kismartony Katalin Dal/dallamtanítás jelrendszerről - helye a tanítás folyamatában Zenemű (hallás után tanult dalok és..) megfigyelések ALKALMAZÁS

Részletesebben

ritmuskottáról, betűkottáról Mellékletben dallam-motívumok azonosságának felismerése,

ritmuskottáról, betűkottáról Mellékletben dallam-motívumok azonosságának felismerése, Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1. tk. 4. old. Egyenletes lüktetés, tanult Tanult dalok felismerése Montázs a dalok Süss fel nap dalok ritmus- és

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR

TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR 1 TANMENET Heti 2 óra Évi 74 óra Óra Dalanyag Zenei elemek 1. A 3. osztályban tanult dalok ismétlése: Házasodik a motolla, Zöld erdõben a tücsök,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 3. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

Hallás utáni daltanítás

Hallás utáni daltanítás Hallás utáni daltanítás A daltanítás történhet: 1. Hallás után 2. Jelrendszerről A tanító dönti el, hogy melyiket választja. (Egyes tankönyvek tartalmaznak iránymutatást.) A döntés szempontjai: 1. A gyerekek

Részletesebben

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 2. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító 1 SZEPTEMBER 1. baleset- és munkavédelmi oktatás. Kreativitás, készség

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS Tnmenetjvslt RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS 2. osztályosoknk 1. félév: heti 1 ór 2. félév: heti 2 ór Évi: 55 ór KOMP November Október Szeptember Hónp Hét 1. 2 Ór Témkör, tnnyg 1-2 Jelek Információ közlése jellel

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

2. Több jármû hangja Az utca hangjai III. 1. Egy jármû hangja. Tempóváltásokkal járó hangjelenségek. tudatosítása és írása Ütemvonalak írása

2. Több jármû hangja Az utca hangjai III. 1. Egy jármû hangja. Tempóváltásokkal járó hangjelenségek. tudatosítása és írása Ütemvonalak írása 1. Az óvodában tanult dalok éneklése 2. Kiolvasók és játékok Dínomdánom Hívogat az iskola 3. Kiolvasó és játék Tüzet viszek 4. Játsszunk! 5. Esik az esô 6. Kék selyemkendô 7. Hajlik a meggyfa 8. Szólj

Részletesebben

c'' Zsipp, zsupp... œ œ œ œ ha meg - á - zik, Szólj, síp, szólj! tesz - lek, For-ró víz-be Hinta, palinta ré - gi dun-na, Én kis kertet kerteltem

c'' Zsipp, zsupp... œ œ œ œ ha meg - á - zik, Szólj, síp, szólj! tesz - lek, For-ró víz-be Hinta, palinta ré - gi dun-na, Én kis kertet kerteltem & w w c'' ' c'' ' Zsipp, zsupp... & 4 2 Zsipp, zsupp, ken - der zsupp, h meg - á - zik, ki - dob - uk. Zsuppsz! Szól, síp, szól! & 4 2 Szól, síp, & szól! For-ró víz-be tesz - lek, on - nn is ki - vesz

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

NT-11167 Ének-zene 1. Tanmenetjavaslat. Bevezető

NT-11167 Ének-zene 1. Tanmenetjavaslat. Bevezető NT-11167 Ének-zene 1. Tanmenetjavaslat Bevezető Lantos Rezsőné és Lukin Lászlóné első osztályosok számára írott énekzene tankönyvéhez készült ez a tanmenetjavaslat. Bőséges dalanyag, mondókák és zenei

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há)

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) MINDEN GYEREKNEK VAN NEVE. NEKED MI A NEVED? A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) BIZTOSAN ELŐFORDULT MÁR, HOGY NEM A NEVEDEN HÍVTAK,

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Tanmenet. Tanmenet. a Technika Ének-zene Rajz 2. (TÉR 2.) tanításához

Tanmenet. Tanmenet. a Technika Ének-zene Rajz 2. (TÉR 2.) tanításához Tanmenet a Technika Ének-zene Rajz 2. (TÉR 2.) tanításához TANMENET 1. Mi történt a nyáron? 2. Közlekedjet ek okosan! 3. Hegyenvölgyön át Képlékeny anyagok tulajdonságai. Tárgyalakítás képlékeny anyagokból.

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Tanmenet ÉNEK-ZENE TÉMAKÖR TÉMA TECHNIKA DAL. Óvodában tanult. dalok felelevenítése. Helyes éneklési szokások kialakítása

Tanmenet ÉNEK-ZENE TÉMAKÖR TÉMA TECHNIKA DAL. Óvodában tanult. dalok felelevenítése. Helyes éneklési szokások kialakítása I. Ismerkedés az iskolával II. Környezetem 1. Visszatekintés az óvodára 2. Aki iskolába jár 3. Lakóhelyem Óvodai eszköz- és anyaghasználat felelevenítése tanítói megfigyelés Kedvenc óvodai játék elkészítése

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV. 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV. 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI Osztályozó vizsga követelményei 1 TANTÁRGY Írás FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK A tanuló - előzetes képességei és ismeretei

Részletesebben

Óravázlat. 1. Zenei reprodukcióhoz mint a Nat 2012-ben kiemelt fejlesztési feladathoz kapcsolódó célok:

Óravázlat. 1. Zenei reprodukcióhoz mint a Nat 2012-ben kiemelt fejlesztési feladathoz kapcsolódó célok: Óravázlat Tanító: Kiss Anna Eszter Tantárgy: ének-zene Évfolyam: 2. o. Témakör: A ré hang és fordulatai Tartalom: - Ide ki a piacon... hallás utáni daltanítás - s; m; r; d hangok gyakorlása - tá, ti-ti,

Részletesebben

A dinamikai érzék fejlesztése

A dinamikai érzék fejlesztése A dinamikai érzék fejlesztése A dinamikai különbségek megismerése, gyakorlása finomítja a gyermek hallását, kifejezőkészségét, tartalmasabbá teszi a zenei befogadótevékenységét. A halk és hangos különbségét

Részletesebben

Dalok felismerése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről

Dalok felismerése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről 1. Mit tanultunk 3. osztályban. Ismétlő dalok. 1. 2. Fenn a falon fenn a falon 3. Főrész 3. osztályos dalanyag ismétlése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről Most

Részletesebben

ZENEOVI Program 2014/2015.

ZENEOVI Program 2014/2015. ZENEOVI Program 2014/2015. Az óvodai ének-zenei nevelés tudatos, tervezett fejlesztési folyamat, mely rengeteg játékos, sok mozgással kísért zenei élményt kínál gyermekeink számára. Céljaink: a zene megszerettetése,

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 5. OSZTÁLY

TANMENET ÉNEK-ZENE 5. OSZTÁLY TNMENET ÉNEK-ZENE 5. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TNÁR 1 TNMENET HETI 2 ÓR ÉVI 72 ÓR Óraszám I. Ünnepek, Ünnepélyek 1-2. SZENT ISTVÁN MILLENNIUMI ÉNEKE István Király 4. osztályban tanult zenei elemek

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

AZ ÉN MESEKÖNYVEM PROJEKTHÉT 5.A OSZTÁLY MÁJUS 17-JÚNIUS 4.

AZ ÉN MESEKÖNYVEM PROJEKTHÉT 5.A OSZTÁLY MÁJUS 17-JÚNIUS 4. AZ ÉN MESEKÖNYVEM HÉT 2010. MÁJUS 17JÚNIUS 4. 5.A OSZTÁLY Társdlmi Megújulás Opertív Progrm Kompetenci lpú okttás, egyenlő hozzáférés Innovtív Intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 20090094 Szentistváni Áltlános

Részletesebben

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b 1 PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b., 2 Gyere tavasz várva várlak Hozz zöld ruhát, fűnek, fának. Azt mondják a cinegék Itt a tavasz

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához 1. Zenei anyag Zenei elemek Játékos készségfejlesztés Zenei írás-,olvasást előkészítő Szemléltetés Szept.

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

Tanmenet. Ének-Zene. 6. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

Tanmenet. Ének-Zene. 6. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár Tanmenet Ének-Zene 6. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár 1 TNMENET HETI 2 ÓR ÉVI 72 ÓR Óraszám I. JELES NPOK, ÜNNEPEK 1-2. ÉNEK SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ Szent István király z 5. osztályban tanult zenei

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek 1. Kettes ütem Járok egyedül Négyes ütem Szélről legeljetek Szinkópa Megismerni a Önálló nyolcad kanászt és szünete Kiskertemben Félhang, uborka egészhang Hallod-e te,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után.

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után. Alapozó szolfézs (Ének I) Tantárgy kódja TAB 1501 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám 2 Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Deákné Kecskés Mónika DLA főiskolai docens 2. Az

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka 1.z örökség Mit kezdhetünk egy ilyen épülettel? z lphelyzet elődás Csoportonként rjzos ötletbörze rról, hogy ki mihez kezdene egy ilyen lehetőséggel. Közös döntéshoztl rról, mit szeretnének megvlósítni.

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetencia Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-13. életév) Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE 5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE A sikeres óvodai zenei nevelés feltétele a céltudatos, tervszerű nevelőmunka. Egy-egy zenei foglalkozás meghatározott zenei feladatot old meg, ehhez a legmegfelelőbb

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

4. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

4. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 4. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító 1 Szeptember 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, számítógépes alapismeretek,

Részletesebben

silla Magdolna Furulyaiskola erv, munkafüzet kezdők számára

silla Magdolna Furulyaiskola erv, munkafüzet kezdők számára silla Magdolna Furulyaiskola erv, munkafüzet kezdők számára 2013 VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY MUNKATERVE FURULYAISKOLA Kezdő szint Műveltségterület: MŰVÉSZETEK Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola,Gyimesközéplok

Részletesebben

Tá ti-ti. Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához:

Tá ti-ti. Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához: Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához: 1. fejezet Zenei anyag Zenei elem Készségfejlesztés Szemléltetés Szeptember Olv.könyv M.füzet Kiegészítő

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog..

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása NTP- AMI 14 0076 Feljött a Nap,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ SÜLE FERENC KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ CELLDÖMÖLK, 2008 Bírálta SCHÓBER TAMÁS TIHANYI JÓZSEF Szerkesztette RÉTI ÉVA AP 012031 ISBN 978-963-464-702-7 A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

A szorgalmas és a lusta lány

A szorgalmas és a lusta lány A szorgalmas és a lusta lány MAGYAR NÉPMESE Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2007-ben. A mesével a DMT-n Nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezérné Gonda Klára 27 28 Szereplők: Gazdag asszony

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT

5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT 5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT A kiscsoportban az első két hónap a beszoktatás ideje. Ez idő alatt az óvónő feladata, hogy megszerettesse a gyermekekkel az új környezetet. A beszoktatáshoz

Részletesebben

Miklós Attila. Furulyaiskola Munkaterv, munkafüzet kisiskolások számára

Miklós Attila. Furulyaiskola Munkaterv, munkafüzet kisiskolások számára Miklós Attila Furulyaiskola Munkaterv, munkafüzet kisiskolások számára 2009 Szerző: Miklós Attila tanító Lektorálta: dr. Orosz-Pál József egyetemi adjunktus Szerkesztette: Dósa Izabella tanítónő Elérhetőség:

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK ISMERET 1. változt KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK TÉNYEK ÉS ELEMI INFORMÁCIÓK ISMERETE FOGALMAK,

Részletesebben

Tanterv ZENEI NEVELÉS. Učebné osnovy HUDOBNÁ VÝCHOVA

Tanterv ZENEI NEVELÉS. Učebné osnovy HUDOBNÁ VÝCHOVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Tanterv az alapiskola 1. 4. osztálya számára ZENEI NEVELÉS Učebné osnovy pre 1. 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským HUDOBNÁ VÝCHOVA Schválilo

Részletesebben

NT-11105/Z Első énekeskönyvem Tanmenetjavaslat

NT-11105/Z Első énekeskönyvem Tanmenetjavaslat NT-11105/Z Első énekeskönyvem Tanmenetjavaslat Zenei tagozat első osztály Dalok Az óra anyaga Készségfejlesztés Zenehallgatás Improvizáció 1. Óvodai dalok és mondókák Játék Beszéd, ének Köszönés énekelve

Részletesebben

Negyed szünet tanítása

Negyed szünet tanítása ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Negyed tanítása Ének-zene műveltségi terület 1. osztály Tématerv 1 Osztály: 1. Tantárgy: Ének-zene Téma: Negyed Elhelyezés az oktatási folyamatban: November hónap megelőző

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Matematika tanmenetjavaslat. 4. osztály. Készítette: Csekné Szabó Katalin

Matematika tanmenetjavaslat. 4. osztály. Készítette: Csekné Szabó Katalin Mtemtik tnmenetjvslt 4. osztály Készítette: Csekné Szbó Ktlin Hónp, ór Tém, tnnyg módszertni jvsltok tneszközök Projektmunkjvsltok témkörhöz Szept. 1. ór A 3. osztályos ismeretek ismétlése Szervezési feldtok:

Részletesebben

Ének-zene tanmenet (általános iskolai)

Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Európai Iskolák A Legfelsőbb Tanács Főtitkárának Hivatala Hivatkozási szám: 2002-D-7410-hu-3 Eredeti Végleges változat Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Elfogadta a Legfelsőbb Tanács 2003. május 6.,

Részletesebben