TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra"

Átírás

1 TANMENET ÉNEK-ZENE 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR Tnmenet 2. osztály Évi 74 ór Heti 2 ór 1

2 Ór Dlnyg Zenei elemek 1-2. Az 1. osztálybn tnult dlok H én cic... Benn bárány... Bújj, bújj medve... MEGY A KOCSI Egyél libám... Mckó, mckó ugorjál... Nyuszi ül... JÖN A KOCSI Gyertek lányok... Sötétes z erdõ... Megy kocsi... ZÖLD ERDÕBEN A TÜCSÖK Jön kocsi... Eresz lól... Ég gyerty... MÉZ, MÉZ Méz, méz... Süss fel np... Szólj síp... TI CSAK ESZTEK... A szó lá szó mi motívum A kettes ütem A szó-szó szó-lá szó mi motívum Ütemvonl, záróvonl A szó-szó szó-szó lá-mi szó motívum Hngjegyírás A fél értékû hngnk és szünetének neve, írásjele Kétfázisú mozgás A fél értékû hng és szünete A dó hng elõkészítése Dlfelismerés korongokról A hngok szárink helye A hngjegyek írásánk gyk. A szövegtrtlom felfedezése. Ösztönzés érzelmi rekciókr Dlfelismerés motívumról Hngjegyírás Éneklés kétfázisú mozgássl A fél érték és szünete kettes ütemekben Ritmus hngozt. Ritmus és mozgás kpcsoltánk megfigyelése A fél értékû hng és szünete felismerése, írás, olvsás hngozttás Mondók ritmizálás Együttmûködés Dlfelismerés Mondók ritmizálás Motívum kirkás korongokkl Tudás hozzákpcsolás személyes tpsz- tltokhoz és élet- os mozdultok rögtönzése, hngutánzás helyzetekhez Dlfelismerés ritmusról Motívum szolmizálás, kirkás korongokkl dlokhoz Negyed és nyolcdpár A megszerzett tudás lklmzás változó helyzetekben dlokhoz Dllmlkotás szó lá mi hngokból lkotás TÁ-Á-vl A dlok játék A dlok játék Kétfázisú mozgás dlokhoz A dl játék Ritmusfelelgetõ Zenehllgtás, Megy kocsi... CD 1. A furuly, hegedû és zongor hngj Ritmushngszerek Hngoszlopkock Olvsókönyv Jön kocsi Hngoszlopkock Ritmushngszerek A furuly hngj ismétlés 1. osztályos zenehllgtási nyg A dl megszóllttás 47. Hngoszlopkock Olvsókönyv Méz, méz... nõi énekhngon 4. A fuvol hngj Joseph Bodin de Brismontier: Menüett 55. Hngoszlopkock Ritmuslpok Olvsókönyv Ti csk esztek A fuvol hngj Gribldi: Gondoldl 56. Ismétlés:

3 Ór Dlnyg Zenei elemek A dl játék Ti csk... Méz, méz... Esik z esõ... Kis kcs... HERVAD MÁR... Hervd már... Négy vándor... Ti csk... Aludj bb... ÁG, ÁG, KICSI... Hervd már... Méz, méz... Ág, ág, kicsi... A KÁLLÓI SZÕLÕBE... Háp, háp... Hogy csibe... Ág, ág, kicsi... Megy kocsi... Szólj síp... ELVESZTET TEM... A kállói... Elvesztettem... Benn bárány... ÉLIÁS, TÓBIÁS... Dlfelismerés kezdõ motívumról Ismétlõjel Mérsékelt tempó A szó-szó szó-lá szószó mi motívum Az õszi jelleg zenében Azonos ritmusmotívumok negyed és páros nyolcd értékû hngokkl A dó hng elõkészítése Az ütemvonl és záróvonl A dó hng tudtosítás Neve, kézjele, helye vonlrendszerben Ismert motívum megszóllttás Dllmírás hngozttás Együtthngzás, tiszt intonáció Tnult dl szolmizálás Dlfelismerés Dllmírás zonosságánk felismerése Problémmegoldás, kooperáció Dlfelismerés ritmusról, hngjegyekrõl Dlritmus beosztás kettes ütemekben Ritmussorok zonosságánk felismerése, jelölése Kétszólmú ritmusgykorlt Tudtos és rutinszerû tnulási gykorlt, együttmûködés A dó hng éneklése ismert dlokbn, névvel, kézjellel Ismert motívumok szolmizálás Figyelemkoncentráció, tnult nyg belsõ öszszefüggéseinek megértése A fél értékû hng felismerése dlokbn Motívum írás hngjegyekkel A fél érték és szünete beosztás kettes ütemekben Ritmusgykorlás A megszerzett tudás lklmzás Ritmus improvizálás z ismert ritmusképletekbõl A legkedvesebb játékok Kettes ütemek lkotás Ritmustelefon A dl játék Az ismételt dlok játék Zenehllgtás, Hervd már A hegedû hngjánk osztályos zenehllgtási nyg Hngoszlopkock Olvsókönyv Ág, ág, kicsi Évszkok zenében osztályos zenehllgtási nygból Vivldi: A négy évszk Õsz 56. A vonószenekr A kállói szõlõbe... nõi énekhngon 8. és frks Péter témáj 69. A vonószenekr Olvsókönyv Elvesztettem A zongor hngj ismétlés Brtók Bél: Gyermekeknek Ritmushngszerek Hngoszlop 10. A vonószenekr Csjkovszkij: Régi frnci dllm 70. Hngoszlop 3

4 Ór Dlnyg Zenei elemek Megy kocsi... Ti csk esztek... Elvesztettem... H én cic... HEGEDÜL A KISEGÉR... Hegedül kisegér... Egyél libám... JÖN EGY VARJÚ... Egy kis mlc... Jön egy vrjú... Jön kocsi... Ti csk... Elvesztettem... JERÜNK, MENJÜNK... Télpó itt vn... Pttnj pjtás... Hull pelyhes... HULL A HÓ... Ti csk esztek... Egyél libám... Hogy csibe? PACIKÁM, PARIPÁM... A dó hng gykorlás Tiszt intonálás A pótvonl tudtosítás A szó mi-dó motívum A dó hng gykorlás, írás A fél értékû hng gykorlás A dó-dó szószó lá-lá szó motívum Lssú tempó Hlk hngerõ A ré hng neve, kézjele, helye vonlrendszerben Dllmfordultok ré hnggl Ismert motívumok megszóllttás Dlfelismerés zárómotívumról Hngjegyírás Mondók ritmizálás Hngszínhllás fejlesztése, személyes tpsztltok kpcsolás A motívum leírás hngjegyekkel Dlfelismerés Kétszólmú ritmusgykorlt Koopertivitás, személyiségfejlesztés, hgyományok tisztelete Motívumok éneklése ré hnggl Megszóllttás kézjel után A ré hng éneklése ismert dlokbn A kérdés-felelet dllm hngozttás, belsõ hllás fejlesztése Dlfelismerés Ismert dllmkészlet leírás hngjegyekkel A dó hng helye vonlrendszerben Kétszólmú ritmusgykorltok Tiszt rtikuláció Érdeklõdés felkeltése zenemû hll- Szó-mi-dó hngokból motívum rögtönzése gtás iránt Dlfelismerés záró motívumról A dó hng elhelyezése pótvonlr, ismert dllmfordultokbn Ütemvonlk, záróvonl pótlás A különbözõ tudáselemek összekpcsolás Dllmlkotás szómi-dó hngokból lkotás kettes ütemekben A dlok játék os mozdultok z új dlhoz Egylépéses csárdás A dlok megjátszás játékos mozdultokkl Ritmustelefon Zenehllgtás, Hegedül kisegér A hegedû hngj 41. Weiner Leó: Csürdöngölõ 71. vonószenekr Hngoszlop Ritmushngszerek Olvsókönyv Jön egy vrjú A fuvol hngj és frks A kismdár témáj 57. Hngoszlopkock Jerünk, menjünk A dl megszóllttás furulyán 38. A fuvol hngj A. Mozrt: Vrázsfuvol részlet 58. Hngoszlopkock Olvsókönyv Hull hó... nõi énekhngon 14. A dl megszóllttás 48. W. A. Mozrt: D-dúr fuvolverseny 59. Pcikám, pripám Évszkok zenében Az 1. osztályos zenehllgtási nygból Vivldi: A négy évszk Tél 57. Hngoszlopkock Olvsókönyv 4

5 Ór Dlnyg Zenei elemek Kirje, kirje Ezüst fenyõ A dl megszóllttás 49. A gyermekkr hngszíne Otto Fisher: Lennék bár kishrng 72. Hngoszlopkock Olvsókönyv Tekereg szél A fgott hngszíne Mckó, mckó Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Este vn már A fgott hngszíne Hydn: Menüett 65. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Siess libám A fgott hngszíne és frks A ngypó témáj 66. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Virágos kenderem W. A. Mozrt: B-dúr fgottverseny 67. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Kis Krácsony... Ezüst szánkót... A hjnli... KIRJE, KIRJE EZÜST FENYÕ... Négy vándor... Pcikám, pripám... Országúton... Megy kocsi... TEKEREG A SZÉL... Héj, héj... Hogy csibe? Háp, háp... Egyél libám... ESTE VAN MÁR... Jerünk, menjünk... Egy kis mlc... erdõben... SIESS LIBÁM... Jön kocsi... Siess libám... VIRÁGOS KENDERE M... A ré hng gykorlás A mi-ré mi-ré dó dó motívum Dllmfordultok szó, mi, ré, dó hngokkl Mérsékelt tempó A kánon Motívumok negyed és páros nyolcd értékû hngokkl Ritmuskánon Azonos motívumok Tiszt éneklés Pontos ritmus Kérdésfelelet Az lsó lá hng elõkészítése Dlfelismerés Dllmírás Az ütemmuttó és záróvonl pótlás Ritmusgykorlt Ritmus és beszéd kpcsoltánk erõsítése, hgyomány tisztelet Mondók ritmizálás. Dlfelismerés Hngkészlet megáll-pítás Dllmírás Kánon éneklése nevelõi segítséggel Hibkeresés leírt ritmusbn Problémmegoldó képesség, koope- Dllmmotívumok éneklése kottából és Kérdés-felelet dllmok éneklése, kitlálás. Dllmfordultok mi ré dó hngokr Motívum felismerése Hngjegyírás, ré hng helye gykorlti lklmzás Ritmus improvizálás ismert ritmusképle tekbõl lkotás Dllmlkotás mi ré dó hngokon Dllmbújttás Kedvenc játékok A dlok játéki, játékos mozgások ráció Dlfelismerés Dllmírás Éneklés ritmusosztinátóvl Mondók ritmizálás gykorlti lklmzás Dllmbújttás Dllmlkotás szó, mi, ré, dó hngokkl (kérdésfelelet) Ritmusvisszhng Zenehllgtás, 5

6 Ór Dlnyg Zenei elemek Hegedül fürge A dl megszóllttás hegedûn 42. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Virágéknál... nõi énekhngon 25. A dl megszóllttás fgotton 62. és frks fgott A ngypó témáj 66. Hngoszlopkock Ritmushngszerek 26. A dl megszóllttás 50. és frks A kismdár témáj 57. Olvsókönyv Nád lól... Virágos kenderem... Hervd már... VAN NÉKEM EGY... Hegedül kisegér... Szólj síp... Vn nékem egy... Virágos kenderem... Itt frsng... ELMÚLOT T A... Jerünk, menjünk... Egy kis mlc... HEGEDÜL A FÜRGE TÜCSÖK... Hegedül fürge tücsök... Éliás, Tóbiás Ti csk. Jön egy vrjú... Este vn már. VIRÁGÉK- NÁL... Hegedül fürge tücsök... Virágéknál... Nád lól... Hervd már... MÉLY ERDÕN... Az lsó lá hng neve, kézjele, helye vonlrendszerben Dllmfordultok lsó lá-vl Az lsó lá hng gykorlás, írás Azonos motívumok Kettes ütem Dllmfordultok mi ré dó hngokkl Ritmus és dllmmotívumok Kérdésfelelet Dllmfordultok lsó lá-vl Mérsékelt tempó szonyítás. Dlfelismerés Az lsó lá hng felismerése tnult dlok fordultibn Dllmírás lsó lá-vl Dlfelismerés ritmusról Kommunikációs mgtrtásmódok gykorlás (fiúklányok) Olvsógykorlt elemzése, megszóllttás Hngkészlet megállpítás Dllmírás Kétszólmú ritmusgykorlt Mondók ritmizálás Ritmus és beszéd kpcsoltánk erõsítése Dlrészlet megszóllttás, felismerése Ütemvonlk, záróvonl pótlás Dlfelismerés ritmusról Azonos motívumok jelölése Kérdés-felelet megszóllttás gykorlti lklmzás Dlmotívumok éneklése Dllmírás lsó lá-vl Olvsógykorlt elemzése, megszóllttás Kétszólmú ritmusgykorlt Tiszt intonáció, helyes rtikuláció Az lsó lá hng éneklése ismert dllmfordultokbn Éneklés, hngoszlopról Elhelyezése vonlrendszerben többféle dóhellyel Figyelemkoncentráció, vi- kitlálás dlokhoz Ismétlõdõ motívumok mi ré-dó hngkészlettel Ritmuslkotás tnult ritmiki elemekkel Ritmustelefon A ré, dó, lá dllmbn z egyik hng megkettõzése Ritmusvisszhng Táncos lépések dlokhoz Kérdésre felelet lkotás mi ré dó hngokon Ritmusvisszhng Kétfázisú mozgás dlokhoz Zenehllgtás, Vn nékem egy A dl megszóllttás furulyán 39. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Elmúlott rövid A dl megszóllttás fgotton 61. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv 6

7 Ór Dlnyg Zenei elemek De jó dió... nõi énekhngon 27. Évszkok zenében 1. osztályos zenehllgtási nyg Vivldi: A négy évszk Tvsz 54. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Esik esõ krikár A dl megszóllttás 51. A fúvószenekr Gungl József: Mgyr induló 74. Az 1. osztályos zenehllgtási nygról Himnusz, Szózt Néztem görgõ A dl megszóllttás fgotton 63. W. A. Mozrt: B-dúr fgottverseny 67. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Négy vándor... Sándor npján... Háp, háp... DE JÓ A DIÓ... Sándor npján... Csizmám kopogó... ESIK ESÕ KARIKÁRA... De jó dió... Jön kocsi... Ti csk... NÉZTEM GÖRGÕ... Hegedül fürge... Néztem görgõ... Sándor npján... SZÁRAZ TÓNAK... Azonos motívumok dlokbn Ismétlõdés, vissztérés Kettes ütem Ünnepi jelleg zenében Dllmfordultok szó, mi, ré, dó, lsó lá hngokkl Kánon Dllmfordultok dó, ré, mi, szó hngokkl hngozttás ritmushngszerekkel Hngoszlop rjzánk elkészítése Hgyományápolás, ünneplés, viselkedés Dlfelismerés záró motívumról A fél értékû hng írás különbözõ ritmushngszerekkel Kérdés-felelet dllmok éneklése Dlfelismerés ritmusról Hngszínhllás fejlesztése - fgott Kánon éneklése Olvsógykorltok elemzése, megszóllttás Motívum lejegyzése hngjegyekkel Dlfelismerés Koopertív tnulás, játék Dlfelismerés belsõ motívumról Dllmírás Dllmsorok zonosságánk felismerése, jelölése Hiányzó ütemek pótlás Megosztott figyelem-többutsítás egy feldthoz. Kettes ütemek lkotás z ismert ritmuselemekkel Nevek ritmizálás megdott példák lpján Háp, háp... eljátszás síkbábokkl Egylépéses csárdás kitlálás Ritmusvisszhng A legkedvesebb játékok Zenehllgtás, Szárz tónk A dl megszóllttás fgotton 64. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv 7

8 Ór Dlnyg Zenei elemek Jöttem krikán A dl megszóllttás 52. W. A. Mozrt: Vrázsfuvol részlet 58. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Bújj, bújj itt megyek... nõi énekhngon 32. A vegyeskr Kodály Zoltán: Kálli kettõs 73. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Már megjöttünk A dl megszóllttás 53. Az 1. osztályos zenehllgtási nygból Kodály Zoltán: Köszöntõ 63. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv Kinyílt rózs G. F. Händel: Vízizene részlet 68. A fuvol és fgott Hngoszlop Ritmushngszerek Olvsókönyv Szárz tónk... Virágéknál... Este vn már... Hol jártk? JÖTTEM KARIKÁN... Megy kocsi... Jöttem krikán... Siess libám... BÚJJ, BÚJJ ITT... Rozmringos... Jöttem krikán... Hervd már... MÁR MEGJÖTT ÜNK... Jön egy vrjú... Szárz tónk... KINYÍLT A... Kánonok Dllmfordultok mi ré dó hngokkl A dlok hngultánk megfelelõ tempó Ritmuskánon A mi, ré, dó, lá dllmfordultok Az ismétlõjel Kétszólmúság Hlk, hngos hngerõ Tiszt intonálás Zenei felelgetõs motívumok szolmizálás Motívum leírás hngjegyekkel lklmzás, ritmus és mozgás kpcsoltánk erõsítése. Olvsógykorlt elemzése, éneklése Dllmírás Dlfelismerés Társdlmi és egyéni értékek, tiszt rtikuláció Ismert dl ritmusánk leírás Kétszólmú gykorlt kézjellel hngozttás Ritmusérzék fejlesztése, egységes hngzásr törekvés Dlfelismerés belsõ motívumról Ismert dl ritmusánk lejegyzése Ritmusgykorlt hngozttás egyénileg is. gykorlti lklmzás Ritmus improvizálás z ismert ritmusképletekbõl Dllmlkotás mi, ré, dó hngokkl Hol jártál? szerepjáték A dl játék Bújj, bújj, itt megyek... A dlokhoz osztinátó ritmusok improvizálás Ritmusvisszhng Zenehllgtás, 8

9 Ór Dlnyg Zenei elemek Gyertek lányok... Kinyílt... Virágos kenderem... ANYÁM ÉDES... Anyám édes... Kinyílt... Négy vándor... A pünkösdi rózs... MI VAN MA... Méz, méz... Jön kocsi... Sándor npján... SÁRKÁNY PARIPÁN... Dlcsokrok összeállítás 2. osztálybn tnult dlokból Dllmfordultok lsó lá-vl Gyors tempó, középerõs hngerõ Az ötfokú hngkészlet Kérdésfelelet Kétszólmúság A dlok jellege tempó, hngerõ, elõdásmód A tnév során tnultk felelevenítése szbdbn Kérdés-felelet dllmok megszóllttás, tnult dl ritmusánk leírás Dlfelismerés hngjegyekrõl Záró motívum Hgyományápolás, ünneplés, emlékezet fejlesztés Dlfelismerés Éneklés két szólmbn Kétszólmú ritmusgykorlt különbözõ hngszínû ritmushngszerekkel Hngoszlop rjzolás lklmzás, hngszínhllás fejl. Tiszt intonációr törekvés, Zenei önkifejezés erõsítése Dlfelismerés ritmusképrõl,, kottáról Két motívum leírás hngjegyekkel Szolmizálás lklmzás, belsõ hllás fejlesztése. Improvizálás mi, ré, dó, lsó lá hngokon Kétlépéses csárdás Szöveg kitlálás kérdésfelelet dllmokr dlokhoz Kedvenc játékok Zenehllgtás, Anyám édes Évszkok zenében Az 1. osztályos zenehllgtási nygból Vivldi: A négy évszk Nyár 55. A zongor hngj Brtók Bél: Gyermekeknek 46. Mi vn m... nõi énekhngon 36. A vonószenekr Weiner Leó: Csürdöngölõ 71. Csjkovszkij: Régi frnci dllm 70. Hngoszlopkock Ritmushngszer Sárkány pripán A dl megszóllttás 54. G. Gribldi: Gondoldl 56. Hngoszlopkock Ritmushngszerek Olvsókönyv 9

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE. Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára

Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE. Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára Kolozsvár, 2004 BEVEZETÉS Tantervünk a magyar tannyelvű általános iskolák I IV. osztálya számára

Részletesebben

Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maternă

Részletesebben

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek 1. Kettes ütem Járok egyedül Négyes ütem Szélről legeljetek Szinkópa Megismerni a Önálló nyolcad kanászt és szünete Kiskertemben Félhang, uborka egészhang Hallod-e te,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A CSICSERGŐ. mondókák, versek, dalok óvodásoknak című könyv használatához. Ingyenesen letölthető, szabadon másolható kiadvány

ÚTMUTATÓ A CSICSERGŐ. mondókák, versek, dalok óvodásoknak című könyv használatához. Ingyenesen letölthető, szabadon másolható kiadvány ÚTMUTATÓ A CSICSERGŐ mondókák, versek, dalok óvodásoknak című könyv használatához Ingyenesen letölthető, szabadon másolható kiadvány EDITIO MUSICA BUDAPEST H-1370 Budapest, P.O.B. 322 Tel.: (361) 236-1100

Részletesebben

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a CSICSERGŐ zenei tankönyvcsalád megjelent köteteihez. Olvasókönyv és Munkafüzet. ZENEI ELŐKÉPZŐ 1. / kiselőképző / ZENEI ELŐKÉPZŐ 2.

ÚTMUTATÓ a CSICSERGŐ zenei tankönyvcsalád megjelent köteteihez. Olvasókönyv és Munkafüzet. ZENEI ELŐKÉPZŐ 1. / kiselőképző / ZENEI ELŐKÉPZŐ 2. ÚTMUTATÓ a CSICSERGŐ zenei tankönyvcsalád megjelent köteteihez Olvasókönyv és Munkafüzet ZENEI ELŐKÉPZŐ 1. / kiselőképző / ZENEI ELŐKÉPZŐ 2. TARTALOM Ajánlás... 2 Játéktípusok... 3 Játékleírások.. 5 Készségfejlesztés...

Részletesebben

Miklós Attila. Furulyaiskola Munkaterv, munkafüzet kisiskolások számára

Miklós Attila. Furulyaiskola Munkaterv, munkafüzet kisiskolások számára Miklós Attila Furulyaiskola Munkaterv, munkafüzet kisiskolások számára 2009 Szerző: Miklós Attila tanító Lektorálta: dr. Orosz-Pál József egyetemi adjunktus Szerkesztette: Dósa Izabella tanítónő Elérhetőség:

Részletesebben

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében 2010 Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Készítette: Póthné Nagy Tünde Szabóné Pintér Erika Bányai Lászlóné Molnár Tünde Liszt Ferenc Ének-zenei Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 ebből nem szakrendszerű heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1.

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1. Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. szeptember 1. 1 Nem akarom, nem is tudom, nem is volna szabad rangsorolni, hogy ki hát a nagyobb,( ). Csak azt tudom, hogy Eck Imre közéjük tartozik,(

Részletesebben

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE PROGRMFÜZETE ecskeméti Ifjúsági Otthon Ő s zi k ín á l ó 2010 2011 JÖVÖN ÉPÍTŐOCÁ I ECSEMÉTEN projekt z Európi Unió támogtásávl, z Európi Regionális Fejletési lp társfinnírozásávl vlósult meg. edvezményezett:

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b 1 PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b., 2 Gyere tavasz várva várlak Hozz zöld ruhát, fűnek, fának. Azt mondják a cinegék Itt a tavasz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció.

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció. 15. ÉNEK-ZENE N. Békés Gyöngyi: Csak tiszta forrásból A cím Bartók Béla Cantata Profana művének befejező gondolata. A forrás szó jelentése: a földből természetes úton előtörő víz. A hangsúly a természetes

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben