A Márton napi témahét a Vokányi Általános Iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Márton napi témahét a Vokányi Általános Iskolában"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP /08/ A Márton napi témahét a Vokányi Általános Iskolában 2. osztály Általános Iskola Vokány, Grundschule Wakan Készítette: Druskóczi Lászlóné Vokány: november 11.

2 Szent Márton témahét Csoport megnevezése Időkeret Kapcsolatok Munkaformák Feltételek A témahét célja: Előkészítés: Szervezési feladatok: Nevelési területek: 1. nap 2. osztály 6 nap Jeles napok, ünnepek - kooperatív csoportmunka (alapcsoportok) - differenciáló csoportmunka - páros munka - frontális munka (drámajáték, közös dal, tánc ) - egyéni munka Tárgyi, anyagi, eszközök A nemzetiségi hagyományok megismerése, a helyi identitás elmélyítése Szociálisa érzékeny emberi magatartásformák felmutatása Tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző tanulási tevékenységek kooperatív munkával 1. tervezés, ötletelés: 2. Élményszerzés 3. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek foglalkozások 4. Gyűjtőmunkák: - irányított keresés az interneten - tollgyűjtés otthoni feladattal család bevonásával - idős nénivel beszélgetés során régi szokások gyűjtése - IKT gyűjtés: DVD keresés, interaktív tananyag beépítése - anyaggyűjtés a lámpásokhoz - kézműves kellékek: színes papír színes papír, tempera, ragasztó, olló, drót, gyertya - zene-, mese- és versgyűjtemény - műalkotások gyűjtése - süteménykészítés kellékei: liszt vaj, túró, cukor, tojás, mazsola, citrom beszerzése, - feladatlap készítése - kollegákkal a kiállítás elkészítésének megbeszélése 5. Időpont egyeztetés Khon Anna nénivel, kérdések összeállítása 6. Szülők bevonása, tájékoztató az otthoni gyűjtőmunka segítéséről. 7. Szülői segítségkérés a Márton napi felvonuláshoz, majd az azt követő agapé lebonyolításához. 8. A helyi polgárőrség vezetőivel egyeztetés, felvezetés igénylése, forgalom korlátozás megbeszélése a november 11-ei felvonuláshoz. 9. Meghívók elküldése / polgármester asszony, német kisebbségi önkormányzat vezetőinek/ -, közös tevékenységek szervezése - látogatás megszervezése - szülőkkel közös felvonulás megszervezése - bemutató kiállítás és vendéglátás megszervezése Matematika, Vizuális nevelés, Irodalom anyanyelv, Testnevelés: szabályerősí népi gyermekjátékok megismerése, Ének, Környezetismeret

3 A nap célja, feladata Tevékenységek 2. nap A nap célja, feladata Tevékenységek 3. nap A nap célja, feladata Tevékenységek 4. nap A nap célja, feladata Tevékenységek A témahét bevezetése: elemi szabályok alkotása, megismerése Élményszerzés és érdeklődés felkeltése a gyermeki kíváncsiságra építve Újszerű motivációs légkör kialakítása Helyi szokások megismerése 1. Beszélgető-kör: Viselkedés a templomban, idős embereknél 2. Csapatalkotás 3. Séta a templomba: a legenda megismerése a freskók segítségével 4. Ludas énekek, zene-ének hallgatás / Hatan vannak, Ludasim pajtásim 5. A Szent Márton legenda feldolgozása dramatizálással 6. A feladatlap kitöltés 7. Értékelés 8. Tanításon kívüli tevékenység: Látogatás és beszélgetés Khon Anna néninél, aki az e naphoz kapcsolódó német népszokásokról mesélt. Érzelmi ráhangolás mesével, digitális tananyaggal. A tanulási folyamat tevékenységeinek, a tapasztalatszerzés formáinak tudatosítása a tanulás sokszínűségének megismerése. Azonosságok, különbségek megfigyeltetése, rögzítése kooperatív módszerekkel. 1. Beszélgető-kör: Nils Holgerson történetének tömör összefoglalása 2. Selma Lagerlöf: Nils Holgersson című mesefilm bevezető részeinek megtekintése, feldolgozása szempontsor alapján. 3. Táplálkozás az élővilágban 4. A madarak ludak szaporodása, fejlődés az élővilágban 5. A házi lúd és a vadludak közti különbség megfigyeltetése 6. Csoportmunkában / szakértői mozaik/ ismeretek rögzítése 7. Értékelés Üvegfestés, papír rátét megjelenítése a művészetekben Művészetek kifejezőerejének élmények útján szerzett megismerése Mécses készítése, otthonról hozott anyagokkal Munkamegosztás a tevékenységekben. Vizuális nevelés 1. Selyempapír négyszögek vágása 2. Üvegzsírtalanítás 3. Fogantyúk felhelyezése 4.Tapétaragasztó kikeverése 5.Kivágott mozaiklapok felhelyezése 6. Kipróbálás 7. Értékelés Egyszerűen koreografált játékok: gyermek és népi játékok Matematikai kompetenciák differenciált erősítése. Szövegértés kompetencia fejlesztése. 1. Zenehallgatás 2. Gyermekjátékok /Hatan vannak, Gyertek haza ludaim / 3. Szent Márton és a ludak történet alapján matematikai feladatok: növekvő csökkenő számsorok. Műveletek, gépjátékok. Szöveges feladatok. Képesség szerinti csoportbontásban /differenciálás/.

4 5. nap 4. Mártonnapi libasüti receptjének szövegértő feladatlapos feldolgozása, koopos technikákkal. 5. Értékelés A nap célja, Feladata Tevékenységek Társas együttlét, vendéglátás konvenciói. Viselkedéskultúra kialakítása Az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése. Együttes élmény, süteménykészítés. Munkamegosztás a tevékenységben. Helyesírási készség javítása. Kisebbségi kultúra megismerése Beszélgető-kör: Vendégvárás- vendéglátás 2. Részfeladatok megbeszélése. Veszélyes tényezők számbavétele. 3. Sütemény készítése. 4. A receptben lévő részlet látó-halló tollbamondása. 5. Párcserés füzetjavítás. Önállóan gyakorlósorok megírása. 6. Szóforgóban recepttel, süteménnyel kapcsolatos fogalmak gyűjtése, javítása, másolása. 7. Német énekek, szólások tanulása. 8. Értékelés. 6. nap A nap célja, feladata Különböző mértékegységek gyakorlati alkalmazása, átváltások gyakorlása. Az időjósláshoz és a paraszti léthez köthető hagyományok és népi megfigyelések, a szokásrendszer rendszerezése, jellemzői A népi szólások, közmondások, rigmusok megismerése és néhány beépítése, memorizálása A társas együttlét, közösségi viselkedési normák Az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése. A viselkedéskultúra kialakítása. Egyszerűen koreografált játékok: gyermek és népi játékok,gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgások tanulása Liba kontúrok alkalmazása Ablakdíszek készítése Tevékenységek 1. A sütemény készítés során használt anyagok párosítása mértékegységekkel. Mérések, átváltások. 2. Márton napjához kapcsolódó időjóslások, népi megfigyelések, szokások, hagyományok megismerése. 3. Beszélgető-kör: mit vennénk át szívesen régi parasztvilág szokásrendszeréből 4.Mondókák, csúfolók, rigmusok memorizálása. 5. Értékelés 6. Tanításon kívüli tevékenység: - kiállítás elrendezése - zsíros kenyérkészítés, teafőzés a szülőkkel - felvonulás Képességfejleszté Szociális: Értelmi: Verbális: Testi képességek:

5 s területei Összegzés Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi színt, szokásismeret Kognitív szféra Érzékszervi szféra, percepció Nyelvhasználat kommunikáció Nagymozgások Finommozgások Milyen játékokat, ötleteket lehet társítani a témafeldolgozásokhoz a kiegészítő kötetekből Produkció, közös megmozdulás, bemutató, értékelés Első nap mellékletei: A mai Szombathely környékén született szerény IV. századi püspökről sokféle megemlékezést tartottak és tartanak manapság is szerte Európában. November 11. körül a gyerekek lampionos felvonulásokkal, a felnőttek inkább a Márton-napi libával emlékeznek rá máig, és más népszokások is élnek még, amelyek e naphoz kötődnek. A gyerekek mindig örömmel várják ezt a vidám ünnepet, amely egyben a tél kezdetét is jelenti. Szent Márton története Márton, egy római tribunus i.sz. 316-ban született fia apja kívánságára a légió katonája lett. A legenda szerint 18 éves volt, amikor lováról leszállva odaadta palástját egy didergő koldusnak. Nem sokkal ezután Amiens-ben megkeresztelkedett, otthagyta a sereget, és misszionárius lett. 371-ben a Loire menti Tours püspökévé választották. A legenda szerint Márton (alázatból) a ludak óljába bújt, hogy kitérjen püspökké választása elől, de a ludak gágogásukkal elárulták a szentet, így "kénytelen volt" a püspökséget elvállalni. Úgy tudni, meggyőző, hiteles, jótékony püspök volt. Időszámításunk után 397-ben hunyt el. Halála után váratlanul igen népszerűvé vált: ő az első keresztény szent, aki nem mártírként emelkedett az oltárokra, Franciaországban pedig az 5-6. század fordulóján egyenesen nemzeti szentként tisztelték. Templomi freskóhoz kapcsolódó legenda: Itt esik meg, hogy a város kapujánál őrködő Márton egy didergő koldust látván kettéhasítja köpenyét és a köpeny felével betakarja a koldust. Aznap éjjel álmában megjelenik Jézus, a koldus köpenyébe burkolózva, és hallja, amint így szól az egyik angyalhoz: Itt van Martinus, a római katona, aki nincs megkeresztelkedve: ő öltöztetett fel engem. (Sulpitius Severus) Énekek: Egyél libám, egyél már ( népi gyermekdal, másodikos daloskönyv, Apáczai kiadó) Egyél libám, egyél már, Nézd a napot, lemegy már, Éjfél tájba, nyolc órára,

6 Esti harangszóra, Hipp, hopp, hopp. Hatan vannak a mi ludaink- gyermekjáték. (Másodikos daloskönyv Apáczai kiadó) Hatan vannak a mi ludaink Három szürke, három fekete Gúnár, gúnár, libagúnár, gúnár az eleje Szabad a mezeje Akinek nincs párja, az lesz a gúnárja. Muzsikaszó közben kézenfogva, ha sokan vagyunk, csípőre tett kézzel körbe-körbe megyünk. Mikor elhallgat a zene, elengedjük egymás kezét, vagy levesszük a csípőnkről. Kiszemelünk magunknak valakit, és igyekszünk minél gyorsabban megfogni a kezét. Ha sikerült, a párunkkal együtt leguggolunk. Akinek nem jut pár, állva marad, ő lesz a gúnár. Mindenki rámutat, és háromra kiáltjuk: Te vagy a gúnár! Ha párosan vagyunk, akkor a következő játékban a segítő, játékvezető felnőtthöz nem ér odafutni Ludasim, pajtásim / Szalóki Ági (Cipity Lőrinc c. lemezen) Ludasim, pajtásim, hol az én lúdjaim? Ludasim, pajtásim, hol az én lúdjaim? Tizenketten voltak, mind fehérek voltak. Tizenketten voltak, mind fehérek voltak. Csak kettő volt barna, harmadik az anyja. Csak kettő volt barna, harmadik az anyja. Kerülj, ludam, kerülj, kertem alján kerülj! Kerülj, ludam, kerülj, kertem alján kerülj! Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj! Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj! Mer ha belémerülsz, soha ki nem kerülsz. Mer ha belémerülsz, soha ki nem kerülsz.

7 Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram! Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram! Ő se vejszen szegény, me jó pipás legény. Ő se vejszen szegény, me jó pipás legény. Ludasim, pajtásim (kotta): itt és itt Ludasim, pajtásim (mp3 Kallós Zoltán gyűjtése- ZTI) Márton-napi lakoma A Márton-napi libalakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. Akkoriban ez nem annyira a szentéletű püspököt eláruló szárnyasokkal függött össze, hanem azzal, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett tizedelni. Ám e szokás gyökerei is mélyebbre, pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át. A Márton lúdja tulajdonképpen egy régi római étkezési szokást elevenít fel. Ismeretes az is, hogy a Capitolium lúdjainak gágogása ébresztette föl a fáradt őrséget amikor a gallusok a várost el akarták foglalni éjszakának idején. Innen ered a lúd megtisztelő avis Martis neve. Mindezekkel magyarázható, hogy ezen a napon szép, hízlalt lúd volt az ünnepi eledel. Újbor és lúd A lúd fogyasztásának hagyománya szorosan kötődik az újbor fogyasztásához. Nem véletlen az egybeesés, hisz épp novemberre fejeződik be a must borrá alakulása. Márton emiatt a nagyobb borvidékeken az Új-bor védőszentje is. A bor és a liba gyorsan össze is kapcsolódott, német területen már a 12. században a Márton-ludat szüreti vagy préslibának is nevezték. A közeli Szlovénia területén szokás volt, hogy a szőlősgazdák a hegyekben különböző helyekre borospalackokat rejtettek el, melyeket a legényeknek kellett megkeresniük. Eközben a lányok asszonyok sokféle finomságot főzek, sütöttek, amit aztán a szőlőhegyben nagy vigaszság közepette közösen fogyasztottak el. November 11-én kezdték meg az új hordókat a gazdák, ekkor került az asztalra épp a libasült mellé az úgynevezett Libás-bor vagy sok helyen Márton bor, aminek még gyógyító hatása is volt a hagyomány szerint. Lampionos felvonulások Nem sokkal Márton napja előtt (St.Martins Tag) az óvodások és a kisiskolások világító lampionokat (St.Martins Laterne) barkácsolnak, és este ezekkel vonulnak az utcákon. Gyakran tűnik fel a menetben egy római legionáriusnak beöltöztetett lovas, aki piros kabátjában Szent Mártont testesíti meg. A felvonulást mindig hangos énekszó kíséri a szokásos Márton-napi dalokkal. Az esemény végén sokhelyütt játsszák el Márton és a koldus találkozását, majd libasült helyett kelt tésztából készült perecet, "emberkét" falatoznak. A szokás nem maradt Németország határain belül, ma már Hollandiában, Svédországban, de sok magyarországi német településen is találkozhatunk ezzel a hagyománnyal.

8 Második nap Mellékletei: DVD- Nils Holgerson csodálatos utazása a vadludakkal. Interaktív tananyag. Harmadik nap mellékletei: Negyedik nap mellékletei: Gyermekjátékok: Gyertek haza ludaim (fogó játék): Gyertek haza, ludaim! - Nem megyünk! - Miért? - Farkas van a híd alatt! - Mit csinál? - Mosdik! - Mibe törülközik? - Arany kiskendőbe! - Hova teszi az arany kiskendőt? - Arany kisládába! - Hova teszi az arany kisládát? - Arany nagyládába! - Hova teszi az arany nagyládát? - Tűz alá, víz alá, bokor alá! - Gyertek haza, ludaim! (Bőcs, Borsod m.; Forrai K. gy. 1952) Hatan vannak a mi ludaink- gyermekjáték. (Másodikos daloskönyv Apáczai kiadó) Hatan vannak a mi ludaink Három szürke, három fekete Gúnár, gúnár, libagúnár, gúnár az eleje Szabad a mezeje Akinek nincs párja, az lesz a gúnárja. Süteményrecept: Szent Márton napi liba

9 A Márton nap elképzelhetetlen az ünnephez kötődő liba nélkül. Süthetünk libát, de készíthetünk liba süteményt is. A márton napi vigasságok kellékeként a következő Márton napi libasüteményt gyorsan el tudjuk készíteni akár gyerekeinkkel együtt is.. Hozzávalók: 20 dkg sovány túró (lehetőleg finom szemcsés, vagy törjük át) 10 dkg cukor 8 ek olaj 6 ek tej 1 tojás 1 cs vaníliacukor 1 csipetnyi só 40 dkg liszt 1 cs + 2 tk sütőpor mazsola a szemekhez mázhoz: 4 ek citromlé, 15 dkg porcukor továbbá liba alakú tésztaszaggató (vagy sablon) Elkészítés: 1. A túróhoz fokozatosan adjuk hozzá az olajat, tejet, cukrot, vaníliacukrot és a sót. Ezután tegyük bele a sütőport majd a liszt 2/3-át, keverjük el. A maradék 1/3 liszttel kézzel gyúrjuk jól össze (ezt a részt a gyerekek imádni fogják). 2. Lisztezett deszkán a tésztát 1 cm vastagságúra nyújtjuk. Vágjuk ki a libákat, majd tegyük sütőpapírral bélelt tepsire. Szemként tegyük a libákra egy-egy mazsolát. 3. Előmelegített, 200 fokos sütő középső részén percig sütjük. Ha túlzottan bebarnulnának, a sütési idő végén tegyünk a libákra alufóliát. 4. A kihűlt libákat a citromlé+porcukor mázzal kenjük be. Tipp: a tésztát természetesen más tésztával (pl. leveles tészta, omlós tészta, egyszerű túrós alaptészta) is helyettesíthetjük Márton napi liba süti Feladatok

10 1. Húzd alá a szövegben a sütemény összetevőit! 2. Állítsd számozással időrendbe a kifejezéseket! A kihűlt libákat mázzal megkenjük Lisztezett deszkán a tésztát 1 cm vastagra nyújtjuk. Előmelegített sütőben sütjük percig. A hozzávalókból tésztát készítünk. Tegyünk szemnek mazsolát. Vágjuk ki a tésztából a libaformát. 3. Húzd át azt az eszközt, amire nincs szükség a sütemény elkészítésekor! Nyújtódeszka, tepsi, fakanál, alufólia, teáskanál, sütőpapír, tésztaszaggató vagy sablon. 4. Egészítsd ki a mondatot! A maradék lisztet gyúrjuk össze. Ezt Imádni fogják. Ha sütés közben a libák nagyon megbarnulnának. A citromlé azért kell, hogy. 5. Válaszolj röviden a kérdésekre! Milyen és mennyi folyadék kell a tésztához?. Miből készítjük a libák szemét?. Milyen anyagokból készítjük a mázt?. Miért kellhet az alufólia?. 6. Rajzold le a tepsi belsejébe a libákat! Az első feje jobbra nézzen, a másodiké balra! Így folytasd a sort!

11 Ötödik nap mellékletei: Ich geh mit meine Laterne (német gyermekdal) Ich geh mit meine Laterne Und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, Und unten leuchten wier. Mein Licht geht aus, Ich geh nach Haus, Ra bimmel ra bammel ra bum. Ein Lichtermeer zu Martins Ehr ra bimmel ra bammel ra bum Durch die Straßen auf und nieder Durch die Straßen auf und nieder, leuchten die Laternen wieder: Rote, gelbe, grüne, blaue. Lieber Martin komm und schaue. 2. Wie die Blumen in dem Garten, glühn Laternen aller Arten: Rote, gelbe, grüne, blaue. Lieber Martin komm und schaue. 3. Und wir gehen lange Strecken, mit Laternen an den Stecken: Rote, gelbe, grüne, blaue. Lieber Martin komm und schaue Martinslied Text und Melodie Elisabeth Unkel 1. Mit Laterne in der Hand, Ziehen wir durch unser Land. Lieder klingen durch die Nacht. Jedes Jahr wird s so gemacht. 2. Denn Sankt Martin feiern wir. Alle Kinder sind schon hier. Zu den Armen war er gut,

12 und sein Beispiel gibt uns Mut. 3. Auch wir möchten Lichter sein, strahlen in die Welt hinein. Heiliger Martin schenke uns Kraft, dass ein jedes Kind es schafft. Hatodik nap mellékletei: Szent Márton a legnépszerűbb középkori szent. A krónikák szerint e nap a fizetés, tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja volt. Az erdélyi pásztorok e napon kérték járandóságukat. Sorra járták a házakat, köszöntőt mondtak, nyírfavesszőt ajándékoztak a gazdának, aki megőrizte, s tavasszal az állatok kihajtására használta. A legenda úgy tartja, Szent Márton alázatból ki akart térni püspökké választása elől, a ludak óljába rejtőzött, azok gágogásukkal elárulták. Innen a "Márton lúdja" elnevezés. Ilyenkor vágták le a tömött libákat, úgy tartották: "aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik. "Márton az új bor bírája, tartja a hiedelem, azaz ilyenkor már iható az új bor. Lakomák időszaka. A Márton napi időjárásból következtettek a télre: "Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. "Sokfelé azt tartják a Márton napi idő a márciusi időt mutatja. A Márton napi lakomán elfogyasztott lúd csontjából is időjárásra következtettek: ha a liba csontja fehér, és hosszú akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid akkor sáros. Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, teregetni, mert a jószág pusztulását okozta volna. Sokfelé rendeztek Márton napi bálokat, vásárokat. Egyéb szokások, időjóslások Gyakran rendeztek Márton napi vásárokat, bálokat, s a lakomázásnak kedvezett az is, hogy ilyenkor nem szabadott takarítani, mosni, teregetni sem. A Márton napján szedett vesszőt, amit az állatok terelésére használtak, az istálló ajtaja fölé helyezték, megvédte az állományt a betegségektől. A szőlővidékek némelyikén azt is mondták, ha Márton napkor még zöld a szőlő levele, bizonyosan enyhe télre számíthatunk, s ha ezen a napon esik az eső akkor a következő évi szüret is bőséges lesz. Mártont már a középkorban a jószág jeles patrónusaként tisztelték. A jószág Márton napján került végleg az istállóba. A pásztorok ekkor számoltak el a jószággal és a szolgálattal. Ekkor kapták meg bérüket és újították meg - vagy nem - szolgálatukat. Ködös Márton után (népköltés) Ködös Márton után Enyhe telet várhatsz, Havas Márton után Farkast soká láthatsz. Szent Erzsébet-napja Tél elejét szabja, Az András-napi hó A vetésnek nem jó.

13 1. Márton napján (mondóka): Novemberben, Márton napján Liba gágog, ég a kályhán, Aki libát nem eszik Egész évben éhezik 2. Siess libám : Siess libám, begyet rakni, Hazamegyünk tüzet rakni, Estére, vacsorára mákoscsíkot főzni. 3. Bánhidai legények csúfoló Bánhidai legények, libát loptak szegények, Nem jól fogták a nyakát, Elgágintotta magát, Gí-gá-gú, te vagy az a nagyszájú.

Tartalomjegyzék. Márton témahét megvalósítása... 3. Szent Márton legendájának feldolgozása források ismerete után... 8. Német dalok Márton napra...

Tartalomjegyzék. Márton témahét megvalósítása... 3. Szent Márton legendájának feldolgozása források ismerete után... 8. Német dalok Márton napra... Tartalomjegyzék Márton témahét megvalósítása... 3 A Márton legenda felkutatása, népszokások, források gyűjtése, feldolgozása... 5 Szent Márton legendájának feldolgozása források ismerete után... 8 Márton

Részletesebben

Márton nap. Jeles nap az óvodában

Márton nap. Jeles nap az óvodában Márton nap Jeles nap az óvodában Projekt feladatterve Projekt témája: Márton nap Időkeret: 1 hét Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés kritériuma Szükséges eszközök időkeret Szervezeti

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK

NÉMET NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK 9431 Fertőd Madách sétány 2. 99/370-544 fertodiovi@freemail.hu NÉMET NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA A FERTŐDI ÓVODÁBAN Összeállította: Ácsbold Henrietta Kalmár Zsuzsanna Kreiterné Kovács Jolán 0. oldal

Részletesebben

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós Város

Részletesebben

TŰZ MODUL 2011.november Kiscsoport

TŰZ MODUL 2011.november Kiscsoport TŰZ MODUL 2011.november Kiscsoport Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné Gondozónő: Pántya Brigitta SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Veress Csilla:

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

Megvalósítás időszaka: 2010. november 8.-12.

Megvalósítás időszaka: 2010. november 8.-12. MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT 2010. november 8.-12. Márton-napi legenda és a hozzá kapcsolódó szokások felelevenítése és ismételt átélése az óvodában. SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE 2010.

Részletesebben

Mártonnapi felvonulás

Mártonnapi felvonulás XXI. évf. 2012. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Mártonnapi felvonulás Bővebben a 12. oldalon Tiszta ünnepi gondolatokkal Wass Albert: Az én titok-karácsonyom

Részletesebben

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (2010.01.

TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (2010.01. TÉMAHÉT Technikai kérdések Létszám: 26+26+29+27 = 108 fő Korosztály: 5-6. évfolyamos tanulók A téma kiválasztása: Szent György hava- tavasz -április - ennek a témának a megjelenése az irodalomban, a zenében,

Részletesebben

KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK 1. RÉSZ 2010.

KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK 1. RÉSZ 2010. KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK 1. RÉSZ 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. SZÁMÚ MELLÉKLET... 4 KTKT ÓVODA BÓCSAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJA... 4 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...

Részletesebben

Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában

Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában (Részletek a szerző Elszaladt a kemence című könyvéből) 1 TARTALOM Szeptember Szent Mihály hava / 3 Október Mindenszentek hava / 7 November Szent András hava / 12

Részletesebben

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában Jeles napok és szokások a német nemzetiség életében Általános Iskola Vokány,

Részletesebben

2. Német nemzetiségi népi játékszerek. 3. Baranyai német nemzetiségi kismesterségek, és. 4. Ízelítő a helyi sváb ételek receptjeiből

2. Német nemzetiségi népi játékszerek. 3. Baranyai német nemzetiségi kismesterségek, és. 4. Ízelítő a helyi sváb ételek receptjeiből A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 Gyűjtemény Német nemzetiségi hagyományok ápolása az óvodában Összeállította: Gábris Lajosné és Vas Anikó 1. Jeles napok, ünnepek

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2009. TÉMAHÉT: MÁRTON NAPI SZOKÁSOK

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2009. TÉMAHÉT: MÁRTON NAPI SZOKÁSOK ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2009. TÉMAHÉT: MÁRTON NAPI SZOKÁSOK KÉSZÍTETTE:WÉBER IMRÉNÉ ÓVODAPEDAGÓGUS Gondolatok a Márton napi szokásokról Kecskéd a Vértes hegység lábánál fekvő német nemzetiségi települések

Részletesebben

Fenntartó címe, telefonszáma 2220. Vecsés, Szent István tér 1. 06 29 352 000

Fenntartó címe, telefonszáma 2220. Vecsés, Szent István tér 1. 06 29 352 000 Az óvoda jogi státusza, feladatai Az óvoda neve : Székhelye : Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten Wetsvhesch Vecsés Telefonszám, fax : 06 29 350 310 Intézmény típusa: Napköziotthonos Az óvoda alapító

Részletesebben

IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban

IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az

Részletesebben

MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT

MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT 2010. november 8.-12. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI

Részletesebben

Lángra lobbanó új világ

Lángra lobbanó új világ B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4-0 8 / 2-2 0 0 8-0 1 4 7 Lángra lobbanó új világ Átfogó intézményfejlesztés

Részletesebben

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében 2010 Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Készítette: Póthné Nagy Tünde Szabóné Pintér Erika Bányai Lászlóné Molnár Tünde Liszt Ferenc Ének-zenei Általános

Részletesebben

TŰZ MODUL - nagycsoport-

TŰZ MODUL - nagycsoport- TŰZ MODUL - nagycsoport- 2010. november 1.-30. Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella és Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Ősszel az erdő mindig

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Készítették: Csekő Katalin Vassné Csontos Etelka Óvodapedagógusok TÉLI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG CÉL A kompetencia alapú

Részletesebben

ÓVODAI HÍREK 2014. DECEMBER

ÓVODAI HÍREK 2014. DECEMBER Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet ÓVODAI HÍREK Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Mentovics Éva: A hóember Álldogál egy vidám legény, jégcsap lóg az

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL

OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Részletesebben