Téli ünnepkör népszokásai A népszokások költészete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téli ünnepkör népszokásai A népszokások költészete"

Átírás

1 KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti I. évfolyam 2. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Téli ünnepkör népszokásai A népszokások költészete A népszokás-kutatás egyidejű a néprajztudomány kialakulásával. Hazánkban a Tudományos Gyűjtemény évi évfolyamában olvashatjuk e nemes, kiemelkedő gondolatokat. A külömbféle szokásokat se hagyhattyuk említés nélkül: ezeknek igen szoros közök van a Nemzeti Culturával. Akár külsők, akár belsők, akár erkölcsiek, akár Religyióbeliek legyenek bár észrevétlenül becsesekké, idővel mint egy törvényekké s második természetté válnak és kielégíttetésöket kivánnyák. E késztetésöknél fogva pedig az erkölködést, munkásságot, tökélletesülést mozdittyák elő. A szeretet, a béke ünnepe: Karácsony Európai ünnepeink legnépszerűbbike a Karácsony, a szeretet, az együttérzés, az ünnepi fenségesség ünnepe. Fenségessége a szellemi emelkedettség, a Karácsony az Élet, a Remény, a Szolgáló Szeretet ünnepe. Karácsony Jézus Krisztus születésének emlékünnepe. A fenyőfával és a betlehemi jászollal díszített katolikus templomokban december 24. éjjelén éjféli misét tartanak. A fiatal osztrák katolikus segédlelkész Joseph Mor és Franz Xaver Gruber kántortanító karácsonyán először elhangzott Stile Nacht, heilige Nacht angyali üzenete ma is a szívünkben visszahangzik, a lelkünkben él. A magyar ritusénekek motívumkincse Az év ünnepi ciklusaihoz fűződő szerencsekívánó, adománygyűjtő varázsénekek között jelentős helyet foglalnak el a télközépi ünnepkör énekei. A karácsonyi-újévi szertartásos (a himnikus és lirikoepikus) vallásos énekek mellett hazánkban a mitikus, fantasztikus jelképek keltenek különös érdeklődést. Sajátos magyar vonásokat elsősorban a dallamban, a költői megformálásban és a nyelvben kereshetjük. Kétségkívül, a honfoglaló magyarok kozmogóniájában és hitvilágában is léteztek azok az elemek, amelyekhez az európai mitikus motívumok kapcsolódhattak: ismerték a csodafa, világfa, életfa, sámánfa jelképét, ismertek szarvasmondákat. Volt olyan anyaistennő-alakjuk is, akinek szimbólumába a születés, az emberi tevékenység tartozott. Mindezeket az elemeket a téli napforduló ideje körül kialakult ünnepsorozat karácsony és újév - maga köré vonzotta és költői képsorozat alakult ki. A magyar télközépi szertartásos énekek Legfőbb alapgondolataik: a kezdés, születés, újulás eszméje áll a középpontban. Ide tartozik az év, az évszakok születése, újulása, istenfiú és a napszületése és megújulása. A magyar télközépi szertartásos énekek ünnepek szerint csoportosítva a következő főcsoportokra oszlanak: Luca-napi köszöntők, Szorosan vett karácsonyi énekek, Regölés, Istvánok, Jánosok névnapi köszöntése, Aprószentek-napi énekek, Szilveszteri, Újévi ünnepek (egyik altípusa a moldvai csángók szilveszteri hejgetése, Vízkereszti énekek, főként csillagozással.

2 Helytörténeti szám RÓZSA ANDRÁS 1950-ben végzett kemecsei diák élete summája Lukács Andrásné született Korpai Ilona Kemecse Móricz Zsigmond úti lakos 55. éves általános iskolai osztálytalálkozójuk megszervezésében kért segítséget. Az 1949/1950-es tanévben végzett nyolcadik osztályosok anyakönyvét lapozva Rózsa András neve mellett Kozma István, az akkori iskolaigazgató kézjegyével a következő beírás szerepel országos hírű költő. Az osztályról készült fénykép alapján neveket, emlékeket idéztünk föl tanulókról, tanárokról május utolsó szombatjára osztálytalálkozót szervezünk, melyre minden osztálytársat ezúton is meghívunk, s melyre Rózsa András a meghívást nagy örömmel fogadta és személyes megjelenéséről biztosított. Az anyai ág részben legendákban él. Nagyapja Máramaros megyei, egykori gazdag földbirtokos családban született. Az első ősök e legendárium szerint még Szent István korában jöttek az országba, nyugati lovagok voltak. Ott éltek Máramarosban, a nagyapa a századforduló idején több helyen főjegyző volt. A nagymama debreceni nemesi családból származik, az előkelőnek mondott Újfalussyak családjából, legendák szerint a Kölcseyek mellékágából. Édesanyja aztán tizenhat éves korától megállás nélkül, végig dolgozott augusztus 14.-én halt meg, életének 90.-ik évében. Nyugdíjas korában is mindig tevékenykedett, horgolt, főzött, mosogatott, nagy rendet tartott maga körül. Rózsa András első emlékképe 1939-ig vezetnek vissza, kisgyerekként úgy érezte, hogy megkapott mindent. Az elemi iskola első osztályát ben a Füvészkerti mintaiskolában kezdte. Az iskola előtt otthon sem írni, sem olvasni nem tanították, de elég sok verset megtanult a nagyanyjától, édesanyjától. Még nem fejezte be az első osztályt sem, 1943 telén mostohaapja szívinfarktust kapott, meghalt. Rosszul lett, mire az orvos megérkezett, meghalt. Édesanyja második házassága is rövid ideig tartott. Apja halála után egy darabig még az István úton laktak, de nem tudták fenntartani a villát, átköltöztek egy kisebb bérleménybe, a Honvéd utcába. Ekkortájt már elég szépen jöttek a légiriadók. Vidékre kellene költözniük, valamilyen ismeretség révén elkerültek Szabolcs megyébe, Vasmegyerre, egy tanyára, amit akkor éppen Kápolna-tanyának hívtak. Teljesen fura helyzet alakult ki, mert például a faluban nem volt villany, de ezen a tanyán villany világított. Volt konzervgyár is, korszerű gépek sokasága dolgozott, ahogy egy mintagazdaságtól elvárható. Csapból folyt a víz, a fürdőszobában is. A kiskastélynak nevezett részben laktak, hamarosan nagyszüleivel együtt, mert Debrecenből ők is hozzájuk költöztek, éppen a nagy bombázások előtt tavaszán kezd el írni, édesanyjának verset írt és rajzolt is neki. Ebből az időből legszebb élménye, amikor édesanyja felolvasgatott a Toldiból, innen számítva érdekelni kezdték erősen a történelmi témájú szépirodalmi könyvek. Volt családi könyvtáruk is, Németh László, Szabó Dezső könyvek sorakoztak a polcon. Otthon kezdett Adyt olvasgatni, miközben az elemi iskola negyedik osztályába járt. Vasmegyeren hat osztályig ment a tanítás, édesanyja meg eleve azt tervezte, hogy fia tovább tanuljon. Otthon eldöntötték, a következő tanévet már Kemecsén fogja folytatni. A hetedik osztályt Kemecsén végezte, vegyes osztályban. Megtalálta a helyét, jól tanult. Szerencséje is volt, mert Bőgős László nevű katolikus kántortanító tanította a magyart, aki Villont, Verlaine-t, Baudelaire-t adott a kezébe. Jó volt az osztályfőnöke is, Zemenszky Ferenc, aki matematikát-fizikát tanított. Itt már teljesen más volt a szellem, mint a piaristáknál, dacossága enyhült, beilleszkedett. Kozma István igazgató kérésére elindult egy diákversenyen, a járási sakkbajnokságon harmadik lett. Szeretett focizni, rendszerint kapus volt. Kemecsén kifejezetten jól érezte magát. Itt látta több nagy filmélményét: Valahol Európában, Talpalatnyi föld. Nyolcadik végén Jó tanulásért érdemrendet kapott. Vasmegyerről ponyvás teherautóval (a nyolcadikban már busszal) járt a kemecsei iskolába. Ha a busz kimaradt, gyalog kellett megtennie a hét kilométert.

3 Helytörténeti szám Nyolcadikban egy kislány, talán Balaskó vagy Blaskó Ica járt még ezen az úton, ő később ideggyógyász lett Miskolcon. Kaphatott volna éppen szállást akár a kemecsei postamesteréknél, mivel a fiaival sokat pingpongozott, vagy akár egyik lányosztálytársánál, Horváth Icáéknál, ahol a papa kocsmáros volt, de ő nem kívánt senkinek sem terhére lenni. Beadta jelentkezését a nyíregyházi Kossuth Gimnáziumba, ahova értelmiségi származása miatt csak a negyedik fellebbezésre vették föl. Huszonnyolcan érettségiztek az osztályban, heten lettek kitűnők. Többször kérvényezte a kollégiumi elhelyezést, végül a költő Váci Mihály - aki akkor a Megyei Tanács kollégiumi előadója volt - engedélyezte számára. Bekerült a Bessenyei-kollégiumba, ami korábban népi kollégium volt, vezetése is, az idősebb diákok is őrizték még a népi kollégium szellemét. Először a Bessenyei-kollégiumban, másodikos korától a Tanítóképző kollégiumában lakott, harmadik-negyedikben pedig a gimnázium önálló kollégiumában. Másodikban más lett az osztályfőnökük, tanáraik is változtak. Az osztályfőnökük kitűnő szakember, Katona Béla lett, aki egy-két évvel korábban végzett az Eötvösön, magyar-német szakon. Érdekes volt tehát az iskolai élet. Egyik osztálytársa Pásztor Benjamin, aki jelenleg Kemecse állatorvosa. Koroknay Gyula volt a franciatanára, aki fölkeltette érdeklődését a képzőművészet és a zene iránt is. Negyedikben már a jövőjén kellett gondolkodnia, mert a tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján bárhová jelentkezhetett, fölvételi vizsgát sehol sem kellett tennie nyarán a világbajnoki döntő idején hívták be a KLTE-re. A nyarat végigdolgozta Nyíregyházán, a rádió munkatársaként. Szeptemberben pedig megkezdte egyetemi tanulmányait magyar-történelem tanári szakon, első évfolyamosként továbbra is dolgozott a nyíregyházi rádiónak október 23. után jelentkezett a Forradalmi Bizottmánynál: rendfenntartóként, karszalaggal járkált a Zálogház körül; volt összekötő a Durkó Matyi-vezette rádiónál; járt Vámospércsen. Október 30-án vagy 31-én Nyíregyházára utazott, a mai megyeházán tartózkodott legtöbbet, november negyedikére virradó éjszaka is. Egy középiskolás gyerek játszadozott a puskájával, majdnem agyonlőtte: a csőre töltött fegyver elsült, szerencsére csak súrolta a golyó. November 4.-én az oroszok fegyvereiket elvették majd később börtönbe került, ahol nem a néhány pofon és a néhány rúgás volt a legszörnyűbb, hanem a holtrészeg kihallgató tiszt gyalázkodó viselkedése. Cella társa volt Csorba alezredes Debrecen katonai parancsnoka, Kiss Ernő gátfutó. A börtönből a tüdőszanatóriumban való kivizsgálásában, majd kiszabadulásában nagy szerepet játszott Németi János debreceni vezető. Megtárgyalta az ügyét az egyetem, végső figyelmeztetéssel zárták le, folytathatta tanulmányait, a tanárok nagyon tisztességesen viselkedtek vele is, a hozzá hasonló sorsúakkal is. A Hajdú-Bihari Napló álnéven közölte recenzióit, e mögött a főszerkesztő, Pallás Imre állt, akivel szintén a szanatóriumban találkozott abban az időben. Keményen munkálkodott a szakdolgozatán, ami Juhász Ferenc költészetével foglalkozott, találkozott a költővel személyesen is nyarán elvégezte az egyetemet, Debrecenben maradt a Hajdú-Bihari Naplónál szerződéses munkatársként, az adóhivatalban volt alkalmazott, és ekkor állította össze a Rezzen a szél című kötetét a Kossuth-laktanya ezredkönyvtárosa volt, ben a Vasvári Pál Általános Iskolában magyar szakos tanár lett. Bemutatóórákat tartott, a gyerekek nagy élvezettel hallgatták a költő-tanár elemzését. Szakmai karrierje tovább emelkedett február elsejével átment a Dunaújvárosi Naplóhoz, lakást kapott. Itt dolgozott 1968-ig folyamatosan rovatvezetőként, hozzá tartozott a kultúra, a gazdaság és a sport. Jó gárda jött össze a szerkesztőségben. A városban is jó értelmiségi társaságot talált: Barsi Dénes, Kalász Márton, Ősz Ferenc, Sváby Lajos. Létrehoztak egy értelmiségi klubot ban megszületett az első gyermeke, de családi élete nem volt felhőtlen. Budapestre költözött és tíz évig a Népsportnak lett munkatársa.

4 Helytörténeti szám Biztosan állíthatjuk, hogy a sportújságírásban is sikerült valami új dolgot elindítania, nevezetesen azt, hogy a sportolóban nem az eredményt, hanem az embert kell megkeresni. Ebben az időszakában nagy nélkülözések árán ugyan, de sikerült bejárnia Európa nagy részét. Lehetőséget kapott arra, hogy egy három hónapos, igen intenzív angol tanfolyamot végezzen. Az angol tanfolyamra együtt járt többek között Végh Antallal, akinek ekkor készült a Miért beteg a magyar futball? című nevezetes könyve. A sportügyek államtitkárát alig tudta meggyőzni arról, hogy nem ő írta, Végh Antal álnévvel. A könyvet valóban nem ő írta, de az igaz, hogy nélküle Végh Antal sose írta volna meg. Megismertette emberekkel, eligazította útvesztőkben. Egykori tanára, Kiss Ferenc játszott még komoly szerepet a könyv előtörténetében. Ekkoriban írt meg egy tanulmányt a Korunk kérésére, Kettéhasadt sport címmel. A román cenzúra nem engedte kiadni, végül a Valóságban jelent meg. Sportszociológiai, sportfilozófiai fejtegetéseket tartalmaz, éveken át tétel volt a Testnevelési Főiskolán, részévé vált a sportszakirodalomnak. Az adott időkben megint olyan témát feszegetett, ami szinte nonszensznek számított május 1. további komoly fordulat életében, a Tájékoztatási Hivatal főosztályvezetőhelyettes lett. Hat évet töltött el itt, mely izgalmas történelmi időszak volt hazánk életében is. Alapvető feladata az volt, hogy Lázár György miniszterelnöknek, helyettesének Aczél Györgynek és Losonczi Pálnak az Elnöki Tanács elnökének beszédeket készítsen elő. Az 1985-ös választásokhoz kötődve a romániai helyzetről kellett előadást készíteni Losonczi számára. A beszédnek óriási visszhangja lett. Hivatalos magyar helyről, az Elnöki Tanács elnökétől először hangzott el vélemény a romániai magyarok helyzetével kapcsolatban. A Szabad Európa teljes terjedelemben közölte, Csoóri Sándor, Sütő András és sokan mások is gratuláltak. Politikai pályafutásának emelkedő, felfelé ívelő szakasza külön elemzést kíván, politológiai 1949/1950-es tanévben végzett 8.osztály névsora elemzést, mely már túlmutat helytörténeti, honismereti szemléletünkön. Tényként felsorolva is számottevő. Sűrűn jelennek meg riportjai, jelen volt a marosvásárhelyi eseményeken, háttérriportokat készített. A Képes 7 vezető riportere lett, saját publicisztikai rovattal. Göncz Árpád felkérte tanácsadójának február 1. lett az elnök tanácsadója, szeptember 1.-ig dolgozott nála, e minőségben. Kis csapat volt Göncz Árpád körül, érdemi munkatársak öten lehettek. Hozzá elsősorban a határon túli magyarok s a hazai kisebbségek tartoztak, gyakorlatilag azonban mindenki mindennel foglalkozott. Jó kapcsolat alakult ki az elnök s a munkatársak között ben ismét választások, Horn Gyula titkársága közölte, hogy a miniszterelnök úr szeretne vele beszélni. A parlament déli szárnyán van a köztársasági elnök, északi szárnyán a miniszterelnök hivatala. A miniszterelnök arra kérte, hogy menjen át hozzá személyes tanácsadónak, általános politikai tanácsadónak szeptember 1.-től tehát Horn Gyula mellett dolgozott, helyettes államtitkárként. Így tehát kormány-főtanácsadó lett, helyettes államtitkári státusnak megfelelő besorolással. Óhatatlanul belépett a felső állami vezetés körébe. Főállásban Horn Gyula mellett közvetlenül ketten voltak személyes tanácsadók, Őszi István és ő. Volt még két másik személyes tanácsadó is, Popper Péter és Révész T. Mihály, mindketten másodállásban tevékenykedtek. Általános politikai tanácsadó egyedül ő volt január 1.-től ment nyugdíjba. Ha életútját röviden összegeznénk Szuromi Lajos május i interjúja alapján, a következőket mondhatjuk. A korai pályakezdő időkben fölbukkan az újságírás, amely sikeresen teljesült. Az már inkább a véletlenek eredménye, hogy a politikában sohase vágyott, sohase tervezett magaslatra emelkedett. Teljesítménye sokszínű, szépírói teljesítményéből a líra emelkedik ki. Egy olyan ember képe aki, ha kimegy az utcára, lelkülete, belső sugallata alapján emelt fővel tud járni. Alvári Ilona, Berencsi Julianna, Báthori Ferenc, Bernát Bertalan, Bordás Pál, Ciránku István, Ciránku József, Demjén Margit, Ficsor Klára, Fekete András, Giba Ilona, Gerák Miklós, Illés Sándor, Jakab Borbála, Kis Ilona, Korpai Ilona, Krizsanovszki János, Hauser Imre, Hajnal István, László Anna, László József, Márkus András, Német Mihály, Pulveri Erzsébet, Pásztor Miklós, Pulveri János, Rózsa András, Szarvadi Gizella, Tóth Magdolna, Torkos Mária, Thoma Ágnes,Újfalussi Zoltán, Sóvári Ferenc

5 Helytörténeti szám KITÜNTETTEK Díszpolgári címmel kitüntettek Kozma Sándor Kemecse című könyve alapján: Gróf Apponyi Albertet a trianoni békedelegáció vezetőjét, aki megtagadta a diktátum aláírását 75. születésnapja alkalmából, 1924-ben Kriston Endre c. püspököt és Mikecz István alispánt Kemecse díszpolgárává választották. Év Név Foglalkozás Megjegyzés Kozma István címzetes ny. iskolaigazgató posztumusz + Kozma Sándor ny. pedagógus, helytörténész posztumusz Smid Józsefné pedagógus képviselő Kemecséért kitüntető díj Év Név Foglalkozás Megjegyzés Enyedy Béláné ny. óvónő Iglai Ferencné pedagógus + Kozma István ny. iskolaigazgató Dr. Czégé Zoltán szülész főorvos Lutter Sándor Kozma Sándor ny. tanácselnök ny. pedagógus, helytörténész Dr. Gerzon László főorvos képviselő Kovács Ibolya Népjóléti Minisztérium osztályvezető + Molnár György TÜZÉP telepvezető Smid Józsefné pedagógus Varga Gyula ny. TSZ elnök képviselő Balázs Károly ny. vasutas képviselő Lucza János pedagógus képviselő, Múzeum alapítása Dr. Pásztor Benjamin állatorvos Jakab Gyula ny. TÜZÉP telepvezető Lukács András ny. tanácselnök + Nagy Béla ny. vasutas kertbíró Erdei Imre könyvtáros képviselő Kondor Lajos ZÖLDBÁRÓK Kft. vezető képviselő + Nagy László nyugdíjas Tasi István TÜZÉP dolgozó képviselő Pethő Tibor kereskedő képviselő Tóth Rudolf nyugdíjas zenész Szabó Miklós ZSADÁNY KHT ügyvezető Nemes József KARATE edző Szikszay László gyógyszerész Katona Jánosné pedagógus Lipők Sándor polgármester

6 Helytörténeti szám RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK Kemecse nyilvántartott régészeti lelőhelyei Lelőhelyszám Határnév Lelőhelyszám Határnév 1 Kállai-főfolyás mellett 12 Tizedes Sziget 2 Ignácz István szőlője 13 Lukács-hegy 3 Sarvay-tag, Leskó-tanya 14 Móricz Zsigmond u Bec(teleke) Azonosítatlan Nyírpazonyi út 5 Főszolgabírói hivatal Azonosítatlan Orvosdomb-dülő 6 Gégény (Külsőgégény) Azonosítatlan Fráter Miklós föld-hamvaspart 7 Homokbánya Azonosítatlan Ludas tó 8 Pápaházi-dülő Azonosítatlan Gyűjtőcsatorna mellett 9 Pincés-hegy Azonosítatlan Vitéz Lajos tanyája 10 Református templom Azonosítatlan Kulcsár Antal telke 11 Varjas-dülő Azonosítatlan Hagymási Sándor telke Forrás: Kemecse Településrendezési Terv, Helyi építési szabályzat 4. sz. melléklet Kemecsén született 1871-ben. Jogi tanulmányait Sárospatakon és Budapesten végezte és az államtudományi vizsga letétele után, 1904-ben mint közigazgatási gyakornok, Szabolcs vármegye szolgálatába lépett. Kitűnő képességeinél fogva gyorsan haladt előre és 1911-ben a vármegye főjegyzője, 1919-ben pedig alispánja lett. mint a megye első tisztviselője, rendkívül sokat tett vármegyéje érdekében és nevéhez több alkotás fűződik, így a nyíregyházi Erzsébet Kórház 240 ágyas pavilonjának, járási MIKECZ ISTVÁN székházaknak, a 400 km-es nagyszerű kőútnak építése. Közéleti munkásságáért megkapta a Ferenc József-rend középkeresztjét és több más kitüntetést. Szabolcs vármegye és Nyíregyháza társadalmi életében is jelentékeny szerepet visz és közgazdasági téren is működik. Elnökigazgatója a Nyíregyházvidéki kisvasútnak, elnöke a Nyíregyházi Kaszinónak, igazgatója a nyíregyházi jegyző tanfolyamnak és gondnoka a középszabolcsi református egyháznak. A bolsevizmus és román megszállás alatt többször fogságba vetették. A gávai kerület 1931-ben egységes párti programmal egyhangúlag képviselőjévé választotta. Forrás: Országgyűlési Almanach Kemecse és Szabolcs vármegye századi történetében kiemelkedő szerepet játszott a Mikecz-család. A helytörténet és a családkutatás szempontjából fontos esemény időpontja lesz karácsonya, hiszen tudományos igényű, széleskörű kutatáson alapuló monográfia jelenik meg a Mikecz-család történetéről Bene János szerkesztésében. A szerkesztővel és Mikecz Lászlóval történt szóbeli megállapodás szerint március elején Budapest és Nyíregyháza után Kemecsén is bemutathatjuk e kötetet a II. Helytörténeti Konferencia egyik fő témájaként. Kemecse város lakossága méltó eseménnyel fejezheti ki tiszteletét, nagyrabecsülését a szülőföldjükért áldozatkész, nagy történelmi múltú család tagjai iránt.

7 Helytörténeti szám I. világháborús hősök tablója A neveket a tablón szereplő írásmóddal közöltük vízszintes soronként. D. Pásztor J., Auspitz B., Bogár Gyula, Bogár Vencel, Bogár Ferenc, Debrovszky Lajos, Feldmann Samu, Felmeszer, Gyenes János, Jakab István, Kulcsár J., ifj. Kriston G., László J., Terhes S. +, Lindenfeld H., Leuchter J., László Antal, Lőw Jenő, Molnár Gy., Márton A., Gyerges P., Porkoláb J., Keszler József, Leuchter B., Pethő István, Pethő Sándor, Pethő Elek, K. Pásztor A., ifj. Pásztor A., G. Pásztor A., Pásztor S., D. Pásztor J., Róth Jenő, Szita Miklós, Szendrey F., Szalánczi E., Sinka András, Szántó S., Szabó Miklós, Terhes J., Tóth Antal, Udvarhelyi A. Köszönetet mondunk Blaner Attila Vasmegyeri u. 17. sz. és Pásztor Gábor Ady E. u. 8/a alatti lakosoknak, akik a Múzeumunknak adományozták e tabló egy-egy példányát.

8 Helytörténeti szám 65. gyalogezred kemecsei hősei Kegyelettel a hős Ludwig-bakák emlékére Debrovszky Lajos gyalogos, hentes és mészáros mester, Kemecse 1911-ben nyert katonai kiképzést ezredünknél. A világháború alatt december 23-án vonult be a 65. gyalogezredhez háborús katonai szolgálatra március 8-án ment az orosz harctérre, ahol derekasan küzdve, május 13-án hadifogságba esett. Több mint 3 évi szenvedés után szeptember 26.-án sikerült hazatérnie. A forradalom kitörése szabadságon érte Kemecsén. Feldmann Samu gyalogos, korcsmáros, 50%-os hadirokkant, Kemecse májusában vonult be ezredünkhöz háborús katonai szolgálatra. Szatmárnémetiben történt kiképzése után az év végén ment orosz harctérre, ahol derekasan küzdve, júniusában Stanislaunál súlyosan megsebesült. Kórházi gyógykezelés után felülvizsgálaton mint 75%-os hadirokkantat augusztusában tartósan szabadságolták. Frontszolgálata 9 hónap, a K. cs k. viselésére jogosult. Jónás Andor t. őrvezető, kereskedő, Kemecse Békében ban szolgált a 65. gyalogezredben. A világháború kitörésekor azonnal bevonult Munkácsra és a tábori ezreddel ment az orosz harctérre június 7.-ig részt vett az ezred összes harcaiban, amikor hadifogságba esett. Több mint 3 évi szenvedés után jött december 23-án haza. Hadifogsága alatt Irkutzk, Sack, Konohova és Skobilev táboraiban sínylődött. Frontszolgálata 20 hónap, mely idő alatt 2 ízben könnyebben sebesült. Teremy Péter t. őrmester, gazdálkodó, Kemecse 1912-ben vonult be békebeli katonai szolgálatra a 6-os hegyi tüzérekhez, honnan márciusában helyezték át ezredünkhöz, ahol a háború kitörése is érte. Mint tizedes ment a tábori ezreddel az orosz harctérre, ahonnan május 20.-án betegen kórházba került. Felgyógyulása után az év májusában pótzászlóaljhoz ment, ahol mint kiképző altiszt működött októberében újból az orosz harctérre tért vissza és július 8.-ig részt vett az ezred összes harcaiban, miközben februárjában ismét betegen ápolták kórházban. Ekkor Jagelnicánál hadfogságba esett, ahonnan márciusában szökve jött haza. Bevonulva a pótzászlóaljhoz, mint gazdát felmentették. Frontszolgálata 24 hónap. Kitüntetései: I. o. e. v. é., II. o. e. v. é. (2). K. cs. k. és e. kereszt. Felelős szerkesztő: Lucza János Kiadja: Helytörténeti Múzeum, Kemecse Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Letölthető: Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Korabeli vasútállomás Kemecsén

Korabeli vasútállomás Kemecsén KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti 2006. II. évfolyam 2. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Korabeli vasútállomás Kemecsén Tartalomból Vasutas emlékek és képek a 19.-20. század fordulójából

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014 A kötet megjelenését támogatta: Dominant Kft. HC Delta

Részletesebben

Ünnepi testületi ülés október 23-án

Ünnepi testületi ülés október 23-án A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 195 Ft XX. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2013. november A tartalomból: Ünnepi testületi ülés október 23-án 3. 4. Önkormányzati

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Október

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Október REDEMPTIO XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Október REDEMPTIO (latin szó, ejtsd: redempció) visszavásárlás, megváltás, önmegváltás. A szó az 1745-ös jászkun redempcióra utal, amikor a jászok és a

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Helytörténeti vetélkedők..

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült ÓPÁLYI HÍRLAP Az Ópályiak Baráti Körének Lapja XII. évfolyam 2. szám Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet) Állnak: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László,

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Endrőd Nemzetőrsége 1956-ban

Endrőd Nemzetőrsége 1956-ban A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 195 Ft XX. évfolyam 10. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2013. október 3. 4. 7. 20. A tartalomból: Önkormányzati hírek IN MEMORIAM: Ugrin

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket!

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 4. szám :: 2013. december Ócsa: nem valóságshow Miklós püspök Mürából Történelmet alakító máltaiak Imádkozzunk

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 22. szám * 2008 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Lipcsei Imre Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Szerkesztőségi

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2011. december Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A könyvtárépület Megjelenik

Részletesebben

Tartalom. 17. évfolvam 5. szám. 2012. szeptember-október. Hírek, Szerzőinkről 124. Irodalmi tükör / szépirodalom. Képző - és Bábművészet IMPRESSZUM

Tartalom. 17. évfolvam 5. szám. 2012. szeptember-október. Hírek, Szerzőinkről 124. Irodalmi tükör / szépirodalom. Képző - és Bábművészet IMPRESSZUM Tartalom 17. évfolvam 5. szám 2012. szeptember-október Emlékező összeállítás Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek ( 1892-1975 ) születésének 120. évfordulója alkalmából Péntek Imre: Isten foglya,

Részletesebben

IV. évfolyam 20. szám 2009. június 19. Ingyenes információs lap

IV. évfolyam 20. szám 2009. június 19. Ingyenes információs lap IV. évfolyam 20. szám 2009. június 19. Ingyenes információs lap ISKOLAI GÁLA a Kossuth iskolában Különleges elõadással készült a Kossuth Lajos Általános Iskola drámacsoportja az iskola leendõ elsõ osztályos

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

ÖNARCKÉP A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL

ÖNARCKÉP A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL VÁGÓ IMRE ÖNARCKÉP A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL A barcsi Weisz család utolsó sarjának visszaemlékezései Családom valószínűleg az Osztrák Örökös Tartományokból került az országba, a családfa 1850-ig visszavezethető.

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953)

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ELŐSZÓ Az, hogy Matolcsy Mátyás neve és tevékenysége 60 évvel halála és 70 évvel munkássága után is folyamatosan szerepel a történészek, politológusok,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben