Téli ünnepkör népszokásai A népszokások költészete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téli ünnepkör népszokásai A népszokások költészete"

Átírás

1 KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti I. évfolyam 2. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Téli ünnepkör népszokásai A népszokások költészete A népszokás-kutatás egyidejű a néprajztudomány kialakulásával. Hazánkban a Tudományos Gyűjtemény évi évfolyamában olvashatjuk e nemes, kiemelkedő gondolatokat. A külömbféle szokásokat se hagyhattyuk említés nélkül: ezeknek igen szoros közök van a Nemzeti Culturával. Akár külsők, akár belsők, akár erkölcsiek, akár Religyióbeliek legyenek bár észrevétlenül becsesekké, idővel mint egy törvényekké s második természetté válnak és kielégíttetésöket kivánnyák. E késztetésöknél fogva pedig az erkölködést, munkásságot, tökélletesülést mozdittyák elő. A szeretet, a béke ünnepe: Karácsony Európai ünnepeink legnépszerűbbike a Karácsony, a szeretet, az együttérzés, az ünnepi fenségesség ünnepe. Fenségessége a szellemi emelkedettség, a Karácsony az Élet, a Remény, a Szolgáló Szeretet ünnepe. Karácsony Jézus Krisztus születésének emlékünnepe. A fenyőfával és a betlehemi jászollal díszített katolikus templomokban december 24. éjjelén éjféli misét tartanak. A fiatal osztrák katolikus segédlelkész Joseph Mor és Franz Xaver Gruber kántortanító karácsonyán először elhangzott Stile Nacht, heilige Nacht angyali üzenete ma is a szívünkben visszahangzik, a lelkünkben él. A magyar ritusénekek motívumkincse Az év ünnepi ciklusaihoz fűződő szerencsekívánó, adománygyűjtő varázsénekek között jelentős helyet foglalnak el a télközépi ünnepkör énekei. A karácsonyi-újévi szertartásos (a himnikus és lirikoepikus) vallásos énekek mellett hazánkban a mitikus, fantasztikus jelképek keltenek különös érdeklődést. Sajátos magyar vonásokat elsősorban a dallamban, a költői megformálásban és a nyelvben kereshetjük. Kétségkívül, a honfoglaló magyarok kozmogóniájában és hitvilágában is léteztek azok az elemek, amelyekhez az európai mitikus motívumok kapcsolódhattak: ismerték a csodafa, világfa, életfa, sámánfa jelképét, ismertek szarvasmondákat. Volt olyan anyaistennő-alakjuk is, akinek szimbólumába a születés, az emberi tevékenység tartozott. Mindezeket az elemeket a téli napforduló ideje körül kialakult ünnepsorozat karácsony és újév - maga köré vonzotta és költői képsorozat alakult ki. A magyar télközépi szertartásos énekek Legfőbb alapgondolataik: a kezdés, születés, újulás eszméje áll a középpontban. Ide tartozik az év, az évszakok születése, újulása, istenfiú és a napszületése és megújulása. A magyar télközépi szertartásos énekek ünnepek szerint csoportosítva a következő főcsoportokra oszlanak: Luca-napi köszöntők, Szorosan vett karácsonyi énekek, Regölés, Istvánok, Jánosok névnapi köszöntése, Aprószentek-napi énekek, Szilveszteri, Újévi ünnepek (egyik altípusa a moldvai csángók szilveszteri hejgetése, Vízkereszti énekek, főként csillagozással.

2 Helytörténeti szám RÓZSA ANDRÁS 1950-ben végzett kemecsei diák élete summája Lukács Andrásné született Korpai Ilona Kemecse Móricz Zsigmond úti lakos 55. éves általános iskolai osztálytalálkozójuk megszervezésében kért segítséget. Az 1949/1950-es tanévben végzett nyolcadik osztályosok anyakönyvét lapozva Rózsa András neve mellett Kozma István, az akkori iskolaigazgató kézjegyével a következő beírás szerepel országos hírű költő. Az osztályról készült fénykép alapján neveket, emlékeket idéztünk föl tanulókról, tanárokról május utolsó szombatjára osztálytalálkozót szervezünk, melyre minden osztálytársat ezúton is meghívunk, s melyre Rózsa András a meghívást nagy örömmel fogadta és személyes megjelenéséről biztosított. Az anyai ág részben legendákban él. Nagyapja Máramaros megyei, egykori gazdag földbirtokos családban született. Az első ősök e legendárium szerint még Szent István korában jöttek az országba, nyugati lovagok voltak. Ott éltek Máramarosban, a nagyapa a századforduló idején több helyen főjegyző volt. A nagymama debreceni nemesi családból származik, az előkelőnek mondott Újfalussyak családjából, legendák szerint a Kölcseyek mellékágából. Édesanyja aztán tizenhat éves korától megállás nélkül, végig dolgozott augusztus 14.-én halt meg, életének 90.-ik évében. Nyugdíjas korában is mindig tevékenykedett, horgolt, főzött, mosogatott, nagy rendet tartott maga körül. Rózsa András első emlékképe 1939-ig vezetnek vissza, kisgyerekként úgy érezte, hogy megkapott mindent. Az elemi iskola első osztályát ben a Füvészkerti mintaiskolában kezdte. Az iskola előtt otthon sem írni, sem olvasni nem tanították, de elég sok verset megtanult a nagyanyjától, édesanyjától. Még nem fejezte be az első osztályt sem, 1943 telén mostohaapja szívinfarktust kapott, meghalt. Rosszul lett, mire az orvos megérkezett, meghalt. Édesanyja második házassága is rövid ideig tartott. Apja halála után egy darabig még az István úton laktak, de nem tudták fenntartani a villát, átköltöztek egy kisebb bérleménybe, a Honvéd utcába. Ekkortájt már elég szépen jöttek a légiriadók. Vidékre kellene költözniük, valamilyen ismeretség révén elkerültek Szabolcs megyébe, Vasmegyerre, egy tanyára, amit akkor éppen Kápolna-tanyának hívtak. Teljesen fura helyzet alakult ki, mert például a faluban nem volt villany, de ezen a tanyán villany világított. Volt konzervgyár is, korszerű gépek sokasága dolgozott, ahogy egy mintagazdaságtól elvárható. Csapból folyt a víz, a fürdőszobában is. A kiskastélynak nevezett részben laktak, hamarosan nagyszüleivel együtt, mert Debrecenből ők is hozzájuk költöztek, éppen a nagy bombázások előtt tavaszán kezd el írni, édesanyjának verset írt és rajzolt is neki. Ebből az időből legszebb élménye, amikor édesanyja felolvasgatott a Toldiból, innen számítva érdekelni kezdték erősen a történelmi témájú szépirodalmi könyvek. Volt családi könyvtáruk is, Németh László, Szabó Dezső könyvek sorakoztak a polcon. Otthon kezdett Adyt olvasgatni, miközben az elemi iskola negyedik osztályába járt. Vasmegyeren hat osztályig ment a tanítás, édesanyja meg eleve azt tervezte, hogy fia tovább tanuljon. Otthon eldöntötték, a következő tanévet már Kemecsén fogja folytatni. A hetedik osztályt Kemecsén végezte, vegyes osztályban. Megtalálta a helyét, jól tanult. Szerencséje is volt, mert Bőgős László nevű katolikus kántortanító tanította a magyart, aki Villont, Verlaine-t, Baudelaire-t adott a kezébe. Jó volt az osztályfőnöke is, Zemenszky Ferenc, aki matematikát-fizikát tanított. Itt már teljesen más volt a szellem, mint a piaristáknál, dacossága enyhült, beilleszkedett. Kozma István igazgató kérésére elindult egy diákversenyen, a járási sakkbajnokságon harmadik lett. Szeretett focizni, rendszerint kapus volt. Kemecsén kifejezetten jól érezte magát. Itt látta több nagy filmélményét: Valahol Európában, Talpalatnyi föld. Nyolcadik végén Jó tanulásért érdemrendet kapott. Vasmegyerről ponyvás teherautóval (a nyolcadikban már busszal) járt a kemecsei iskolába. Ha a busz kimaradt, gyalog kellett megtennie a hét kilométert.

3 Helytörténeti szám Nyolcadikban egy kislány, talán Balaskó vagy Blaskó Ica járt még ezen az úton, ő később ideggyógyász lett Miskolcon. Kaphatott volna éppen szállást akár a kemecsei postamesteréknél, mivel a fiaival sokat pingpongozott, vagy akár egyik lányosztálytársánál, Horváth Icáéknál, ahol a papa kocsmáros volt, de ő nem kívánt senkinek sem terhére lenni. Beadta jelentkezését a nyíregyházi Kossuth Gimnáziumba, ahova értelmiségi származása miatt csak a negyedik fellebbezésre vették föl. Huszonnyolcan érettségiztek az osztályban, heten lettek kitűnők. Többször kérvényezte a kollégiumi elhelyezést, végül a költő Váci Mihály - aki akkor a Megyei Tanács kollégiumi előadója volt - engedélyezte számára. Bekerült a Bessenyei-kollégiumba, ami korábban népi kollégium volt, vezetése is, az idősebb diákok is őrizték még a népi kollégium szellemét. Először a Bessenyei-kollégiumban, másodikos korától a Tanítóképző kollégiumában lakott, harmadik-negyedikben pedig a gimnázium önálló kollégiumában. Másodikban más lett az osztályfőnökük, tanáraik is változtak. Az osztályfőnökük kitűnő szakember, Katona Béla lett, aki egy-két évvel korábban végzett az Eötvösön, magyar-német szakon. Érdekes volt tehát az iskolai élet. Egyik osztálytársa Pásztor Benjamin, aki jelenleg Kemecse állatorvosa. Koroknay Gyula volt a franciatanára, aki fölkeltette érdeklődését a képzőművészet és a zene iránt is. Negyedikben már a jövőjén kellett gondolkodnia, mert a tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján bárhová jelentkezhetett, fölvételi vizsgát sehol sem kellett tennie nyarán a világbajnoki döntő idején hívták be a KLTE-re. A nyarat végigdolgozta Nyíregyházán, a rádió munkatársaként. Szeptemberben pedig megkezdte egyetemi tanulmányait magyar-történelem tanári szakon, első évfolyamosként továbbra is dolgozott a nyíregyházi rádiónak október 23. után jelentkezett a Forradalmi Bizottmánynál: rendfenntartóként, karszalaggal járkált a Zálogház körül; volt összekötő a Durkó Matyi-vezette rádiónál; járt Vámospércsen. Október 30-án vagy 31-én Nyíregyházára utazott, a mai megyeházán tartózkodott legtöbbet, november negyedikére virradó éjszaka is. Egy középiskolás gyerek játszadozott a puskájával, majdnem agyonlőtte: a csőre töltött fegyver elsült, szerencsére csak súrolta a golyó. November 4.-én az oroszok fegyvereiket elvették majd később börtönbe került, ahol nem a néhány pofon és a néhány rúgás volt a legszörnyűbb, hanem a holtrészeg kihallgató tiszt gyalázkodó viselkedése. Cella társa volt Csorba alezredes Debrecen katonai parancsnoka, Kiss Ernő gátfutó. A börtönből a tüdőszanatóriumban való kivizsgálásában, majd kiszabadulásában nagy szerepet játszott Németi János debreceni vezető. Megtárgyalta az ügyét az egyetem, végső figyelmeztetéssel zárták le, folytathatta tanulmányait, a tanárok nagyon tisztességesen viselkedtek vele is, a hozzá hasonló sorsúakkal is. A Hajdú-Bihari Napló álnéven közölte recenzióit, e mögött a főszerkesztő, Pallás Imre állt, akivel szintén a szanatóriumban találkozott abban az időben. Keményen munkálkodott a szakdolgozatán, ami Juhász Ferenc költészetével foglalkozott, találkozott a költővel személyesen is nyarán elvégezte az egyetemet, Debrecenben maradt a Hajdú-Bihari Naplónál szerződéses munkatársként, az adóhivatalban volt alkalmazott, és ekkor állította össze a Rezzen a szél című kötetét a Kossuth-laktanya ezredkönyvtárosa volt, ben a Vasvári Pál Általános Iskolában magyar szakos tanár lett. Bemutatóórákat tartott, a gyerekek nagy élvezettel hallgatták a költő-tanár elemzését. Szakmai karrierje tovább emelkedett február elsejével átment a Dunaújvárosi Naplóhoz, lakást kapott. Itt dolgozott 1968-ig folyamatosan rovatvezetőként, hozzá tartozott a kultúra, a gazdaság és a sport. Jó gárda jött össze a szerkesztőségben. A városban is jó értelmiségi társaságot talált: Barsi Dénes, Kalász Márton, Ősz Ferenc, Sváby Lajos. Létrehoztak egy értelmiségi klubot ban megszületett az első gyermeke, de családi élete nem volt felhőtlen. Budapestre költözött és tíz évig a Népsportnak lett munkatársa.

4 Helytörténeti szám Biztosan állíthatjuk, hogy a sportújságírásban is sikerült valami új dolgot elindítania, nevezetesen azt, hogy a sportolóban nem az eredményt, hanem az embert kell megkeresni. Ebben az időszakában nagy nélkülözések árán ugyan, de sikerült bejárnia Európa nagy részét. Lehetőséget kapott arra, hogy egy három hónapos, igen intenzív angol tanfolyamot végezzen. Az angol tanfolyamra együtt járt többek között Végh Antallal, akinek ekkor készült a Miért beteg a magyar futball? című nevezetes könyve. A sportügyek államtitkárát alig tudta meggyőzni arról, hogy nem ő írta, Végh Antal álnévvel. A könyvet valóban nem ő írta, de az igaz, hogy nélküle Végh Antal sose írta volna meg. Megismertette emberekkel, eligazította útvesztőkben. Egykori tanára, Kiss Ferenc játszott még komoly szerepet a könyv előtörténetében. Ekkoriban írt meg egy tanulmányt a Korunk kérésére, Kettéhasadt sport címmel. A román cenzúra nem engedte kiadni, végül a Valóságban jelent meg. Sportszociológiai, sportfilozófiai fejtegetéseket tartalmaz, éveken át tétel volt a Testnevelési Főiskolán, részévé vált a sportszakirodalomnak. Az adott időkben megint olyan témát feszegetett, ami szinte nonszensznek számított május 1. további komoly fordulat életében, a Tájékoztatási Hivatal főosztályvezetőhelyettes lett. Hat évet töltött el itt, mely izgalmas történelmi időszak volt hazánk életében is. Alapvető feladata az volt, hogy Lázár György miniszterelnöknek, helyettesének Aczél Györgynek és Losonczi Pálnak az Elnöki Tanács elnökének beszédeket készítsen elő. Az 1985-ös választásokhoz kötődve a romániai helyzetről kellett előadást készíteni Losonczi számára. A beszédnek óriási visszhangja lett. Hivatalos magyar helyről, az Elnöki Tanács elnökétől először hangzott el vélemény a romániai magyarok helyzetével kapcsolatban. A Szabad Európa teljes terjedelemben közölte, Csoóri Sándor, Sütő András és sokan mások is gratuláltak. Politikai pályafutásának emelkedő, felfelé ívelő szakasza külön elemzést kíván, politológiai 1949/1950-es tanévben végzett 8.osztály névsora elemzést, mely már túlmutat helytörténeti, honismereti szemléletünkön. Tényként felsorolva is számottevő. Sűrűn jelennek meg riportjai, jelen volt a marosvásárhelyi eseményeken, háttérriportokat készített. A Képes 7 vezető riportere lett, saját publicisztikai rovattal. Göncz Árpád felkérte tanácsadójának február 1. lett az elnök tanácsadója, szeptember 1.-ig dolgozott nála, e minőségben. Kis csapat volt Göncz Árpád körül, érdemi munkatársak öten lehettek. Hozzá elsősorban a határon túli magyarok s a hazai kisebbségek tartoztak, gyakorlatilag azonban mindenki mindennel foglalkozott. Jó kapcsolat alakult ki az elnök s a munkatársak között ben ismét választások, Horn Gyula titkársága közölte, hogy a miniszterelnök úr szeretne vele beszélni. A parlament déli szárnyán van a köztársasági elnök, északi szárnyán a miniszterelnök hivatala. A miniszterelnök arra kérte, hogy menjen át hozzá személyes tanácsadónak, általános politikai tanácsadónak szeptember 1.-től tehát Horn Gyula mellett dolgozott, helyettes államtitkárként. Így tehát kormány-főtanácsadó lett, helyettes államtitkári státusnak megfelelő besorolással. Óhatatlanul belépett a felső állami vezetés körébe. Főállásban Horn Gyula mellett közvetlenül ketten voltak személyes tanácsadók, Őszi István és ő. Volt még két másik személyes tanácsadó is, Popper Péter és Révész T. Mihály, mindketten másodállásban tevékenykedtek. Általános politikai tanácsadó egyedül ő volt január 1.-től ment nyugdíjba. Ha életútját röviden összegeznénk Szuromi Lajos május i interjúja alapján, a következőket mondhatjuk. A korai pályakezdő időkben fölbukkan az újságírás, amely sikeresen teljesült. Az már inkább a véletlenek eredménye, hogy a politikában sohase vágyott, sohase tervezett magaslatra emelkedett. Teljesítménye sokszínű, szépírói teljesítményéből a líra emelkedik ki. Egy olyan ember képe aki, ha kimegy az utcára, lelkülete, belső sugallata alapján emelt fővel tud járni. Alvári Ilona, Berencsi Julianna, Báthori Ferenc, Bernát Bertalan, Bordás Pál, Ciránku István, Ciránku József, Demjén Margit, Ficsor Klára, Fekete András, Giba Ilona, Gerák Miklós, Illés Sándor, Jakab Borbála, Kis Ilona, Korpai Ilona, Krizsanovszki János, Hauser Imre, Hajnal István, László Anna, László József, Márkus András, Német Mihály, Pulveri Erzsébet, Pásztor Miklós, Pulveri János, Rózsa András, Szarvadi Gizella, Tóth Magdolna, Torkos Mária, Thoma Ágnes,Újfalussi Zoltán, Sóvári Ferenc

5 Helytörténeti szám KITÜNTETTEK Díszpolgári címmel kitüntettek Kozma Sándor Kemecse című könyve alapján: Gróf Apponyi Albertet a trianoni békedelegáció vezetőjét, aki megtagadta a diktátum aláírását 75. születésnapja alkalmából, 1924-ben Kriston Endre c. püspököt és Mikecz István alispánt Kemecse díszpolgárává választották. Év Név Foglalkozás Megjegyzés Kozma István címzetes ny. iskolaigazgató posztumusz + Kozma Sándor ny. pedagógus, helytörténész posztumusz Smid Józsefné pedagógus képviselő Kemecséért kitüntető díj Év Név Foglalkozás Megjegyzés Enyedy Béláné ny. óvónő Iglai Ferencné pedagógus + Kozma István ny. iskolaigazgató Dr. Czégé Zoltán szülész főorvos Lutter Sándor Kozma Sándor ny. tanácselnök ny. pedagógus, helytörténész Dr. Gerzon László főorvos képviselő Kovács Ibolya Népjóléti Minisztérium osztályvezető + Molnár György TÜZÉP telepvezető Smid Józsefné pedagógus Varga Gyula ny. TSZ elnök képviselő Balázs Károly ny. vasutas képviselő Lucza János pedagógus képviselő, Múzeum alapítása Dr. Pásztor Benjamin állatorvos Jakab Gyula ny. TÜZÉP telepvezető Lukács András ny. tanácselnök + Nagy Béla ny. vasutas kertbíró Erdei Imre könyvtáros képviselő Kondor Lajos ZÖLDBÁRÓK Kft. vezető képviselő + Nagy László nyugdíjas Tasi István TÜZÉP dolgozó képviselő Pethő Tibor kereskedő képviselő Tóth Rudolf nyugdíjas zenész Szabó Miklós ZSADÁNY KHT ügyvezető Nemes József KARATE edző Szikszay László gyógyszerész Katona Jánosné pedagógus Lipők Sándor polgármester

6 Helytörténeti szám RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK Kemecse nyilvántartott régészeti lelőhelyei Lelőhelyszám Határnév Lelőhelyszám Határnév 1 Kállai-főfolyás mellett 12 Tizedes Sziget 2 Ignácz István szőlője 13 Lukács-hegy 3 Sarvay-tag, Leskó-tanya 14 Móricz Zsigmond u Bec(teleke) Azonosítatlan Nyírpazonyi út 5 Főszolgabírói hivatal Azonosítatlan Orvosdomb-dülő 6 Gégény (Külsőgégény) Azonosítatlan Fráter Miklós föld-hamvaspart 7 Homokbánya Azonosítatlan Ludas tó 8 Pápaházi-dülő Azonosítatlan Gyűjtőcsatorna mellett 9 Pincés-hegy Azonosítatlan Vitéz Lajos tanyája 10 Református templom Azonosítatlan Kulcsár Antal telke 11 Varjas-dülő Azonosítatlan Hagymási Sándor telke Forrás: Kemecse Településrendezési Terv, Helyi építési szabályzat 4. sz. melléklet Kemecsén született 1871-ben. Jogi tanulmányait Sárospatakon és Budapesten végezte és az államtudományi vizsga letétele után, 1904-ben mint közigazgatási gyakornok, Szabolcs vármegye szolgálatába lépett. Kitűnő képességeinél fogva gyorsan haladt előre és 1911-ben a vármegye főjegyzője, 1919-ben pedig alispánja lett. mint a megye első tisztviselője, rendkívül sokat tett vármegyéje érdekében és nevéhez több alkotás fűződik, így a nyíregyházi Erzsébet Kórház 240 ágyas pavilonjának, járási MIKECZ ISTVÁN székházaknak, a 400 km-es nagyszerű kőútnak építése. Közéleti munkásságáért megkapta a Ferenc József-rend középkeresztjét és több más kitüntetést. Szabolcs vármegye és Nyíregyháza társadalmi életében is jelentékeny szerepet visz és közgazdasági téren is működik. Elnökigazgatója a Nyíregyházvidéki kisvasútnak, elnöke a Nyíregyházi Kaszinónak, igazgatója a nyíregyházi jegyző tanfolyamnak és gondnoka a középszabolcsi református egyháznak. A bolsevizmus és román megszállás alatt többször fogságba vetették. A gávai kerület 1931-ben egységes párti programmal egyhangúlag képviselőjévé választotta. Forrás: Országgyűlési Almanach Kemecse és Szabolcs vármegye századi történetében kiemelkedő szerepet játszott a Mikecz-család. A helytörténet és a családkutatás szempontjából fontos esemény időpontja lesz karácsonya, hiszen tudományos igényű, széleskörű kutatáson alapuló monográfia jelenik meg a Mikecz-család történetéről Bene János szerkesztésében. A szerkesztővel és Mikecz Lászlóval történt szóbeli megállapodás szerint március elején Budapest és Nyíregyháza után Kemecsén is bemutathatjuk e kötetet a II. Helytörténeti Konferencia egyik fő témájaként. Kemecse város lakossága méltó eseménnyel fejezheti ki tiszteletét, nagyrabecsülését a szülőföldjükért áldozatkész, nagy történelmi múltú család tagjai iránt.

7 Helytörténeti szám I. világháborús hősök tablója A neveket a tablón szereplő írásmóddal közöltük vízszintes soronként. D. Pásztor J., Auspitz B., Bogár Gyula, Bogár Vencel, Bogár Ferenc, Debrovszky Lajos, Feldmann Samu, Felmeszer, Gyenes János, Jakab István, Kulcsár J., ifj. Kriston G., László J., Terhes S. +, Lindenfeld H., Leuchter J., László Antal, Lőw Jenő, Molnár Gy., Márton A., Gyerges P., Porkoláb J., Keszler József, Leuchter B., Pethő István, Pethő Sándor, Pethő Elek, K. Pásztor A., ifj. Pásztor A., G. Pásztor A., Pásztor S., D. Pásztor J., Róth Jenő, Szita Miklós, Szendrey F., Szalánczi E., Sinka András, Szántó S., Szabó Miklós, Terhes J., Tóth Antal, Udvarhelyi A. Köszönetet mondunk Blaner Attila Vasmegyeri u. 17. sz. és Pásztor Gábor Ady E. u. 8/a alatti lakosoknak, akik a Múzeumunknak adományozták e tabló egy-egy példányát.

8 Helytörténeti szám 65. gyalogezred kemecsei hősei Kegyelettel a hős Ludwig-bakák emlékére Debrovszky Lajos gyalogos, hentes és mészáros mester, Kemecse 1911-ben nyert katonai kiképzést ezredünknél. A világháború alatt december 23-án vonult be a 65. gyalogezredhez háborús katonai szolgálatra március 8-án ment az orosz harctérre, ahol derekasan küzdve, május 13-án hadifogságba esett. Több mint 3 évi szenvedés után szeptember 26.-án sikerült hazatérnie. A forradalom kitörése szabadságon érte Kemecsén. Feldmann Samu gyalogos, korcsmáros, 50%-os hadirokkant, Kemecse májusában vonult be ezredünkhöz háborús katonai szolgálatra. Szatmárnémetiben történt kiképzése után az év végén ment orosz harctérre, ahol derekasan küzdve, júniusában Stanislaunál súlyosan megsebesült. Kórházi gyógykezelés után felülvizsgálaton mint 75%-os hadirokkantat augusztusában tartósan szabadságolták. Frontszolgálata 9 hónap, a K. cs k. viselésére jogosult. Jónás Andor t. őrvezető, kereskedő, Kemecse Békében ban szolgált a 65. gyalogezredben. A világháború kitörésekor azonnal bevonult Munkácsra és a tábori ezreddel ment az orosz harctérre június 7.-ig részt vett az ezred összes harcaiban, amikor hadifogságba esett. Több mint 3 évi szenvedés után jött december 23-án haza. Hadifogsága alatt Irkutzk, Sack, Konohova és Skobilev táboraiban sínylődött. Frontszolgálata 20 hónap, mely idő alatt 2 ízben könnyebben sebesült. Teremy Péter t. őrmester, gazdálkodó, Kemecse 1912-ben vonult be békebeli katonai szolgálatra a 6-os hegyi tüzérekhez, honnan márciusában helyezték át ezredünkhöz, ahol a háború kitörése is érte. Mint tizedes ment a tábori ezreddel az orosz harctérre, ahonnan május 20.-án betegen kórházba került. Felgyógyulása után az év májusában pótzászlóaljhoz ment, ahol mint kiképző altiszt működött októberében újból az orosz harctérre tért vissza és július 8.-ig részt vett az ezred összes harcaiban, miközben februárjában ismét betegen ápolták kórházban. Ekkor Jagelnicánál hadfogságba esett, ahonnan márciusában szökve jött haza. Bevonulva a pótzászlóaljhoz, mint gazdát felmentették. Frontszolgálata 24 hónap. Kitüntetései: I. o. e. v. é., II. o. e. v. é. (2). K. cs. k. és e. kereszt. Felelős szerkesztő: Lucza János Kiadja: Helytörténeti Múzeum, Kemecse Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Letölthető: Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917 Családfa Apai nagyapa Kertész (Klein) József 1875 1957 Apai nagyanya Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56 Anyai nagyapa Fischer Péter 1888 1917 Anyai nagyanya Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)?

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2010. VI. évfolyam 2. szám Dr. Bálint József 900 nap a 300 évből Leningrád Dr. Bálint József 900 nap a 300

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

polgári, mérlegképes könyvelői tanfolyam

polgári, mérlegképes könyvelői tanfolyam Az interjúalany és családja Interjúalany Farkas Béláné sz. Simonfy Ilona Születési hely és idő Bodrogkeresztúr, 1929. 10. 22. - polgári, mérlegképes könyvelői tanfolyam főkönyvelő Testvér 1 Pajger Eszter

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft.

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. KEMECSEI POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. VIII. évfolyam, 2. szám 2005. április Hírek Édesanyák, Nevelõanyák, Nagymamák, Pótmamák, Keresztanyák! Május elsõ vasárnapján virág és illatözön

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

HEVES MEGYE TISZTIKARA

HEVES MEGYE TISZTIKARA HEVES MEGYE TISZTIKARA 1990 2000 Országgyűlési képviselők 1990 1998 1990. május 2. 1994. június 27. 1 Szarvas Béla (Magyar Demokrata Fórum) 1. választókerület, Eger 1990. május 2. 1994. június 27. Kelemen

Részletesebben

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 4. szám Páncélosok a Tiszántúlon Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében Levéltári dokumentumok,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2010. 09. 08-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Révész Mihály, a bizottság elnöke, Bartáné Tóth Mária, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Vác Város Díszpolgárai

Vác Város Díszpolgárai Vác Város Díszpolgárai Adományozás éve NÉV 1881 Kanonok, kartali plébános, a piarista gimnázium VII-VIII. osztálya elhunyt Petróczy László kiépítésére 40 ezer forintot adományozott 1886 Váci orvos, a homeopátia

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

Családfa. Turteltaub. Bernátné (szül. Kasztor Rozália) 1850 után kb. 1918. Turteltaub. Glück Mór? 1892 körül. Bernát? 1911 előtt. Anya.

Családfa. Turteltaub. Bernátné (szül. Kasztor Rozália) 1850 után kb. 1918. Turteltaub. Glück Mór? 1892 körül. Bernát? 1911 előtt. Anya. Családfa Apai nagyapa Glück Mór? 1892 körül Apai nagyanya Glück Mórné (szül. Íritz Teréz) kb. 1840 kb. 1918 Anyai nagyapa Turteltaub Bernát? 1911 előtt Anyai nagyanya Turteltaub Bernátné (szül. Kasztor

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12.

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12. sorszám TANTÁRGYFELOSZTÁS A 6/7. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K -.A osztály A pedagógus neve megjelölése 5.K 6.K 7.K 8.K 9.NY 9.A 9.B

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben