Deákné Török Erzsébet. Énekeljetek új éneket

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Deákné Török Erzsébet. Énekeljetek új éneket"

Átírás

1 Deákné Török Erzsébet Énekeljetek új éneket

2 E könyv bevétele a Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség számlájára kerül és templomunk felújítását szolgálja. Az Egyházközség számlaszáma:

3 Deákné Török Erzsébet Énekeljetek új éneket Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással 69. zsoltár 31. vers 2008

4

5 Messiás született Adventi és karácsonyi versek Adventi várakozás A szent prófétáknak Isten megígérte, Hogy népét nem hagyja elveszni örökre. Megszánta nyomorult, elveszett voltunkat. Jézusban megszerzé szabadításunkat. Közeleg már a nap. Készüljünk elébe. Készítsük az útját, járjunk a kedvében. Ha a várva-várt nap elérkezik végre, Méltó fogadásban legyen köztönk része. Jöjj drága vendég! Világ Megváltója. Bûnükben vergôdôk örömhírt hozója. Jöjj égi gyermek, szüless meg nékem is, A találkozásra készíts fel engem is. Jöjj tündöklô csillag! Én drága Királyom. Szívemet, lelkemet elôtted kitárom. Bár e szív sok undok bûnökkel van telve. Szenteld meg magadnak, végy lakozást benne. Adventi fények Budapest, Közeleg a karácsony, kigyúlnak a fények, Oszlatva homályát a nagy sötétségnek. Mind, mind azt hirdeti valakire várunk, Jön az Égi Király! Jön a Messiásunk. Jöjj édes Jézusunk! Sóvárogva várunk. E sötét világban Te légy a lámpásunk. Szíveddel melegítsd e hideg világot, Rombold le közöttünk a sok gonoszságot. 5

6 Jöjj édes Jézusunk! Drága sziklavárunk, Reménykedô szívvel a jöttödre várunk. Nem gyermekként jössz már, hatalmas Király vagy, Te lettél az Ura, életnek s halálnak. Jöjj szép hajnalcsillag Drága Égi vendég. Várva várja jöttöd A világmindenség. Szegények, gazdagok, Elhagyottak, árvák Születésnapodat Lázban égve várják. Várakozás Megmozgatja a világot Jöttödnek varázsa A legkeményebb szív is kész A jótékonykodásra. Ilyentájt az emberiség Mintha testvér lenne Összefogva figyelünk A legszegényebbekre. Ily nagy csodát egyedül Te tudsz véghez vinni A kemény szíveket is Meg tudod lágyítani. Jöjj Égi Szeretet Drága reménységünk Szeretô szíveddel Maradj mindig vélünk. Budapest,

7 Messiás született Mily világot rengetô hihetetlen csoda Köszöntött reánk karácsony éjszaka Angyalok hirdetik földön, mennyben Messiás született Betlehemben. Leküldte Isten egyszülött fiát Neki ujjong ma az egész világ Róla suttognak erdôk, mezôk, hegyek Róla áradoznak égiek, földiek. Én is ujjongok e jó hír hallására Az én szívemben is felbuzog a hála Szeretném látni e hihetetlen csodát Az értem földre jött Isten Szent Fiát. Pásztorokkal együtt jászolához megyek Hû Megváltóm elôtt térdre ereszkedek Üdvösségemnek zálogát hódolattal áldom Szállásul a szívemet néki felajánlom. Aki lehajolt hozzám irgalmas szívével Irántam való buzgó szerelmével Ennél nagyobb csoda égen, földön nincsen Hogy Szent Fiában értem lehajolt az Isten. Budapest,

8 Isten népe örvendjetek Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Isten népe örvendjetek A Megváltó megszületett Istenünknek jóvoltából Dávid királynak magvából Ó csodáknak nagy csodája Földre szállt az Ég Királya Lejött hozzánk szegénységbe Fogadjuk Ôt méltóképpen Fényes csillag vezess minket Urunk kísérd lépteinket Hogy szent Fiad megtaláljuk Angyalokkal ôt imádjuk. Szent színe elé járulva Hû Megváltónknak hódolva Álljuk körül a jászolát Magasztaljuk szívünk Urát. Égi gyermek jászol ágyban Isten szíve benne dobban Hogy a világot megváltsa Egyszülöttjét feláldozta. Jóságos Égi Királyfi Nem gyôzlek Téged csodálni Ki az égnek, földnek Ura Nincsen aki befogadna? Drága Jézus én Királyom Szállásul magam ajánlom Itt a szívem sarkig tárva Te légy annak a Királya 8

9 Égi vendég köszöntelek Az örömtôl szívem repes Hogy hozzám is lehajoltál Bûneimre gyógyírt hoztál. Én irgalmas nagy Királyom Szent nevedet holtig áldom Hogy nékem megváltóm lettél Kárhozattól megmentettél. Budapest, Megszületett a Messiás (Kiskarácsony, nagykarácsony címû ének dallamára) Megszületett a Messiás Ahogy írja a Szentírás Születék Szûz Máriától Dávid királynak magvából. Betlehemnek városában Barmoknak a jászolában Született az Isten Fia Nem volt, aki befogadja. Kedves vendég hozzám szállj be Lakozást végy a szívemben Lakjunk együtt szeretetben Egykor nálad fenn a Mennyben. A világnak minden népe, örvendezzetek szénában fekszik címû ének dallamára A világnak minden népe, örvendezzetek Az Istennek szép éneket zengedezzetek. Mert Ô Szent Fiát értünk áldozta Aki nékünk jöttével a váltságot hozta. 9

10 Sok tündöklô fényes csillag ragyog az égen De a legszebb itt ragyog a jászol bölcsôben Isten Fia ô mennybôl érkezô Jézus a szép hajnalcsillag értünk földre jô. Pásztorokkal dicsérjük az Égi gyermeket Aki értünk felvette az emberi testet Isteni voltát nem tekintette Érettünk a szolgasorsot magára vette. Angyalokkal magasztaljuk az Egek Urát. Aki értünk feláldozta egyszülött Fiát Ô az irgalom, Ô a szeretet Szent Fiában megnyitotta nékünk az eget. Titokzatos szép karácsony Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Titokzatos szép karácsony Olyan, mint a legszebb álom Csoda történt Betlehemben Üdvöt nyertünk egy Gyermekben. Ô az Istennek Báránya Kinek jászol a szállása A mindenség Teremtôje Jutott ily nagy szegénységre. Pásztorok hozzájárulnak Jászolánál térdre hullnak A Megváltót úgy imádják Jóvoltáért áldva-áldják. Mi is járuljunk hozzája Ki értünk jött e világra Álljuk körül a jászolát Magasztaljuk szívünk Urát. Budapest,

11 Suhognak az angyalszárnyak Karácsonynak éjszakáján címû ének dallamára Suhognak az angyalszárnyak Hol a pásztorok tanyáznak Az angyalok jó hírt hoznak Betlehemi pásztoroknak. A Megváltó megszületett Keljetek fel! Nézzétek meg, Ott fekszik egy istállóban Bepólyálva a jászolban. Induljatok, ne késsetek! Jézushoz egy csillag vezet Illendôen fogadjátok, Jóvoltáért imádjátok. Angyaloknak szózatára Jézusunk fogadására A jászolát körülálljuk Pásztorokkal mi is áldjuk. Jászolágyon Égi Gyermek Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Jászolágyon Égi Gyermek Jöjjetek imádjuk Ôt Szép énekkel magasztaljuk Jézust az idvezítôt Bár ezer ajkunk lenne Még az is kevés lenne Jézusunk imádására Méltó magasztalására. Budapest,

12 Betlehemi jászolbölcsô Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Betlehemi jászolbölcsô Mily nagy kincset rejteget Ô az Isten Egyszülöttje Ô az igaz Szeretet Itt e jászolbölcsôbe Izzik Isten szerelme Az egekbôl alá szálla Hogy a világot megváltsa. Szálljon a hír szelek szárnyán Mindenhol a világba Beteljesült az ígéret Istenünk Szent Fiában Hirdessük hát szerte szét Isten üdv üzenetét Aki mindnyájunknak Atyja Népét a bûnben nem hagyta. Budapest, Megígérte Istenünk Áldjátok az Úr nevét címû zsoltár dallamára (135.) Megígérte Istenünk Hogy Megváltót küld nekünk Ma be is teljesedett Isten gyermek született Dávidnak a magvából Születék Máriától Fogadjuk hódolattal Lelkünk drága Jézusát Ki megszánta vesztünket Érettünk a földre szállt Hogy Megváltónk lehessen Nekünk üdvöt szerezzen. 12

13 Jöjjetek imádjuk Itt van Isten köztünk címû zsoltár dallamára (165.) Jöjjetek imádjuk Isten egyszülöttjét Méltóképp fogadjuk jöttét. Szívünket kitárva Neki felajánlva Ô legyen annak Királya Dicsérjük, és áldjuk A szent angyalokkal És hû pásztorokkal. A világnak Teremtôjét A világnak Teremtôjét Dicsérje ma minden lélek Jézus születése napján Zengjen boldog hálaének. Mert Istenünk Szent Fiában Értünk testbe öltözött Vélünk hûtlen gyermekekkel Újszövetséget kötött. Jézus a mi legfôbb drága kincsünk Szent tündöklô fényes napunk Üdvösségünknek megszerzôje Azét ma teljes szívbôl vigadjunk. Erdôk, mezôk, tengerek Nap, Hold és a csillagok Mindenféle hangszerek Velünk vigadozzatok. A világnak Megváltóját Dicsérje ma minden lélek Mert általa már e földön Miénk lett az örökélet. Budapest,

14 Ékes hangú angyalokkal Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Ékes hangú angyalokkal Örvendezzünk, vigadjunk Ma született Jézusunknak Szép dicséretet mondjunk Jászolához járulva Saruinkat leoldva Mert jelen van itt az Isten Szent ez a hely, szent itt minden. Budapest, Angyalok sokasága Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Angyalok sokasága Boldogan hallelujázva Betlehemi pásztoroknak Nagy csodáról áradoznak. A Megváltó megszületett Ki a világ üdvére lett Az ígéret vált valóra Ô a világ Megváltója. Emberi testben érkezett Értünk hagyta el az eget De itt nincs hely számára Hontalan lett e világban. Drága vendég Isten hozott! Szívem legyen az otthonod. Hû Megváltóm arra kérlek Maradj velem, amíg élek. Budapest,

15 Isten gyermek született Angyaloknak sokasága Az örömtôl repesve Nagy csodáról áradoznak Betlehembe sietve. Hirdetik a pásztoroknak Isten-gyermek született Betlehemnek városában Csodát látni menjetek. Én is szeretném látni E nagy csodát Az értem földre jött Isten Szent fiát. Az angyalok szavára Én is útra kelek Pásztorokkal együtt Betlehembe megyek. De e látványtól a földbe Gyökerezik lábam Ilyen alázatos Királyfit Még soha nem láttam. Büdös istállóban Jászol a fekhelye Hontalan lett közöttünk Az Isten gyermeke. Drága Égi vendég Királyok királya Mily nagy szegénységre Jöttél e világra. Elhagytad értünk Az égi birodalmat De e nagy világban Sehol nincs nyugalmad. 15

16 Vállaltad értünk A mostoha sorsot Mert üdvösségünket A szíveden hordod. Istennek báránya Én Uram, Királyom Elôtted a szívem Boldogan kitárom. Tedd a magadévá Jöjj lakozzál benne Jegyezd el magadnak Az örök életre. Gondviselô Atyám Jóságos Istenem Csordultig van hálával Irántad a szívem. Hogy Szent Fiadban értem A porig lehajoltál Általa nékem is Üdvösséget hoztál. Budapest,

17 Örvendeznek az angyalok Óh milyen hû barát a Jézus címû ének dallamára Örvendeznek az angyalok, Karácsonynak éjjelén. Nagy csodáról áradoznak, Betlehemnek mezején. Hirdetik a pásztoroknak, Üdvözítô született. Ô az Isten Egyszülöttje Ô az igaz Szeretet. Siessetek a városban, Majd a csillag elvezet. Bepólyálva, a jászolban Találtok egy gyermeket. Ô a testet öltött Ige, Ô lett üdvösségetek, Aki a benne hívôknek Megnyitotta az eget. Térdre hullva magasztaljuk Lelkünk drága Jézusát. Ki emberi testet öltve Érettünk a földre szállt. Jászolágyát körülállva, Dicsérjük a nagy Királyt Fogadjuk be a szívünkbe, Isten Egyszülött Fiát. Gondviselô Édes Atyánk Jóvoltodért dicsérünk. Egy Te, Egyszülött Fiadban, Frigyet kötöttél vélünk. Légy áldott, hogy bûneinkben Mindörökre nem hagytál. Atyai nagy szerelmedbôl Fiaiddá fogadtál. 17

18 Betlehemnek városában Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Betlehemnek városában Ki fekszik ott a jászolban? Az ígéret vált valóra. Ô a világ Megváltója. Ô a Királyok Királya Üdvösségünk fénysugára. Ki a mennybôl értünk jött le, Ô az Isten Egyszülöttje. E világot úgy szerette, földre jött emberi testbe. Kezességet vállalt értünk, Hogy a Mennyben legyen részünk. Ki a mindenséget bírja, Világ tengelyét forgatja. Szolgaként jött e világra, Hogy az övéit megváltsa. Jóvoltáért áldva áldjuk. Pásztorokkal Ôt imádjuk. Ki e földre értünk jött le, Dicsértessék mindörökre. Budapest, A Mennyei fényes lelkek Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) A Mennyei fényes lelkek Nagy csodáról zengedeznek A Megváltó megszületett Ki a világ üdvére lett. 18

19 Megszánta Isten vesztünket Nem hagyott árván bennünket Szent Fiát áldozta értünk Benne szerzett üdvöt nékünk. A Mennyország tárva, nyitva Hû Megváltónk megnyitotta Az övéit odavárja Az örökké valóságba. Égi karok földre szállva Égi karok földre szállva Zengik zúgják szerteszét Hírül adva a világnak Isten üdv üzenetét. Szálljon a hír galamb szárnyon Szerte szét a világban Hogy Istenünk itt van köztünk Ô egyszülött Fiában. Égi szóra induljunk hát Jézusunk elé Ajándékunk rakjuk le mind lába elé Szép énekkel magasztaljuk színe elôtt Hozzánk való jó voltáért imádjuk Ôt. 19

20 Nézz a Golgotára! Nagypénteki és Húsvéti versek Az Isten Szent Báránya A keresztfához megyek címû ének dallamára Az Isten Szent Báránya, Felszögezve a fára, Értem hullik szent vére. Tövissel van koronázva, Kigúnyolva, meggyalázva, Mindezt értem tûrte el. Jézus ott a Golgotán, Két lator közt függ a fán, Nagy kínoktól szenvedve. Átszögezve keze, lába, Az oldalát dárda járja, Öt sebébôl hull a vér. Kiitta a kínpohárt, Vállalta a kínhalált, Értem gyötrôdik a Szent. Értem sajog minden tagja, Mi8ndenkitôl elhagyatva, Szíve értem vérzik el. Ádámban én vétkeztem, Én voltam engedetlen, Jézus szenved helyettem. Felfogni ésszel nem lehet, Hogy helyettem a Szent fizet, Drága szíve vérével. Keresztednél megállok, Szavakat nem találok, Könnyes szemmel csodállak. 20

21 Ily jóságos, hogy lehettél, Hogy helyettem Te szenvedtél, Hogy tudtál így szeretni? Jézus Isten Báránya, Szörnyû kínjaid látva, Lábad elé roskadok. Hadd hulljon rám drága véred, Melytôl lelkem hófehér lesz, Bûntôl megtisztulhatok. Érzem Tied vagyok már, Tôled el nem szakít már, Sem élet sem a halál. Én Te benned, Te én bennem, Sebeidbe rejts el engem, Többé el ne eressz már. Én Megváltó Királyom Szent neved holtig áldom, Ki engem, így szerettél. Míg e földön éltetsz engem, Add, hogy soha ne feledjem, Értem mennyit szenvedtél. Nézz a Golgotára Tüzed Uram Jézus címû ének dallamára Nézz a Golgotára, Jézus hogy szeret, Szeretet tartja a szögek helyett. Ezt a drága kincset te is kérheted, Jézus a kútfô, Ô adja neked, Jézus a forrás, Ô a szeretetet, E drága kincsbôl ingyen ád neked. Ha hittel kéred, meg is kaphatod, Hálából te is tovább adhatod. Budapest,

22 Jézusunk feltámadott A keresztfához megyek címû ének dallamára Jézus kínszenvedésén Iszonyú gyötrôdésén Még a föld is megremeg Látásán e nagy kínoknak Hegyek, halmok omladoznak Minden elsötétedett. Keresztfára szögezve Szent fejét leeresztve Értünk vérzik a szíve Áldó karja kiterjesztve Vértôl ázik a keresztje Nagy kínok közt meghala. Az Isten Szent Báránya Értünk ment a halálba Alá szállt a poklokra Harmadnap a föld gyomrából A halálnak fogságából Jézusunk feltámadott. Sírból kiszállásával Halhatatlanságával Megnyitotta az eget Felvirradt már szép hajnalunk Egykor mi is feltámadunk A sírba nem maradunk. Ó irgalmas Szeretet Ki minket így szeretett Nagy hálára kötelez Értünk drágán megfizettél A pokoltól megmentettél Áldjuk érte szent neved. 22

23 Hittel nézhetünk már a keresztfára Krisztus Urunknak áldott születésén címû dícséret dallamára (315.) Hittel nézhetünk már a keresztfára A gyôzedelmes Isten Bárányára Ki váltságunkért kínhalált szenvedett Értünk vérezett. A világ bûnét mind magára vette Nagy kínok között meg is halt érette De harmadnapra élôvé változott Gyôzelmet hozott. Ragyogó fényben tündöklik a kereszt Mert a Szeretet gyôzedelmeskedett Ki a világot annyira szerette Meghalt érette. Elvétetett már a halál fullánkja Legyôzetett a zsarnoknak uralma Nincsen már többé hatalma felettünk Szabadok lettünk. Gyôzött az igaz, gyôzött a Nagy Király Nem rémíthet bennünket a halál Mert hû Megváltónk hatalmát elvette Gyôzött felette. Szent keresztedet hittel átölelem Bûnbocsánatért hozzád esedezem Kihulló véred mossa le bûnömet Minden vétkemet. Budapest,

24 Jézus gyötrôdése Jézus az olajfák hegyére megy Nem várja Ôt most ujjongó tömeg Most csak a kín és gyötrelem várja Készül a kínos kereszthalálra. A tanítványokat is hiába kérte Hogy egy kis idôre maradjanak véle De ôket is hamar elnyomta az álom Nincs most mellette senki a világon. Míg a tanítványok nyugton szenderegnek A Megváltó értünk vért izzadva szenved Vigyázatlanságuk szemükre vetette Hogy még egy órát se maradtak mellette. A szörnyû haláltusát most egyedül vívja Nagy cseppekben hullik a verejték róla A világnak minden bûne, s átka Irdatlan nagy súllyal nehezedik rája. Testében, s lelkében igen szomorkodik De alázatos szívvel most is imádkozik Isten angyalait küldé el hozzája Erôsítgetvén Ôt a kereszt útjára. Elközelgetett Jézus utolsó órája Feláldozta magát Isten oltárára A keserû poharat kiürítette Nehéz keresztfáját a vállára vette. A Golgota hegyére kíséri a tömeg Kezébe, s lábába kerülnek a szögek Szent teste vonaglik, szíve értünk vérzik A föld megrendül, sötét lett az ég is. Megváltó Jézusom én most arra kérlek Hogy a gyötrelmes órákban hadd lehessek veled Hadd lássák szemeim vérzô kezed, lábad A keresztfán értem eltorzult orcádat. 24

25 Rút bûneimnek mily nagy lett az ára Miattam jutottál ily kínos halálra. A kínoknak kínját elszenvedted értem Drága áron szereztél üdvösséget nékem. Húsvéti ének Áldjátok az Úr nevét címû zsoltár dallamára (135.) Üres a sír, nyitva áll. Legyôzetett a halál. Hirdetik az angyalok, Jézusunk már nem halott. Ama húsvét reggelen, Övé lett a gyôzelem. Felvirradt szép hajnalunk. A sírban nem maradunk. Nincs mitôl félni már. Nem rettenthet a halál. Hû Megváltónk legyôzte. Miénk a menny örökre. Gyôzedelmes Királyunk. Leborulva imádunk. Ki a halál kezébôl, A kárhozat vermétôl, Véreden megváltottál, Fiaddá fogadtál. Hadd zengjen a hálaszó. Néked drága Megváltó. Áldva áldjuk szent neved, Mert Te vagy a szeretet. Amit érettünk tettél, Örökké dicsértessél. Budapest, Budapest,

26 Drága Jézus a keresztfán Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Drága Jézus a keresztfán Én helyettem szenvedtél Kigúnyolva, leköpdösve Értem mindent eltûrtél Én voltam engedetlen De Te szenvedsz helyettem Bûneimnek sokasága Vitt Téged a keresztfára. Tövisbôl font koronádtól Homlokodra hull a vér Átszögezve kezed, lábad Drága tested elalélt Keresztedre felnézek Hol szíved értem vérzett Látva szenvedô orcádat Könnyeimtôl alig látlak. Drága véred hullásával Nékem Megváltóm lettél És az örök kárhozatból Engemet kimentettél Ez a legfôbb drága kincs Melyhez hasonló több nincs Áldom érte Szent Nevedet Hogy megszerezted üdvömet. Budapest,

27 Szeretlek Istenem Imádságos versek A teremtés csodái Égnek, földnek Teremtôje, csodálatos Felség! Nagyságod hirdeti a világmindenség. Aki oszlopok nélkül fenntartod az eget, Nap, Hold és csillagok dicsérik alkotó kezed. Lábad zsámolyául a Földet te alkottad, Az esztendôket pedig négy szakra osztottad. Tél, tavasz, nyár, ôsz mind-mind azt hirdeti Hatalmát Tehozzád senki nem mérheti. Te hívhatod elô a csikorgó telet, Parancsodra feltámadnak a viharos szelek. Télen a csillogó hópelyhek dicsérnek. Nagyságodról hatalmas hómezôk beszélnek. Amikor vége van a hosszú, hideg télnek, A természet ölében megpezsdül az élet. A kisvirágok csodákról beszélnek, Szavak nélkül is mindenek, csak Téged dicsérnek. Tavasszal a rügyezô fák nagyságod hirdetik, Amikor gyönyörû új ruhát adsz nekik. Az égi madarak hangosan dicsérnek A kis méhecskék is Neked döngicsélnek. Amikor reánk köszönt a gyönyörû nyár, Búzakalászt érlel az áldott napsugár. Téged dicsérnek a sokszínû virágok, Mindnek hirdetik mindenhatóságod. Pajkos nyári szellôk Te rólad suttognak, Kezednek munkái rólad áradoznak. Mikor leszáll a nap, minden elcsendesül, Valamennyi pici tücsök mind Neked hegedül. 27

28 Ôsszel a roskadó gyümölcsfák dicsérnek, Szüretelôk ajkairól hozzád száll az ének. Aki elhalmozol minket sokféle javakkal, Étellel, itallal, lelki táplálékkal. Késô ôsz idôkben a fák levetkeznek, Engedelmeskedve az örök nagy rendnek. Télen megpihennek, tavaszig alszanak, És ha felébrednek új ruhákat kapnak. Égnek, földnek Ura, csodálatos Felség, Nagyságod hirdeti a világmindenség. Mindenekkel én is csak Téged dicsérlek, Kezednek munkáit csodálom, míg élek. Budapest, Szeretlek Istenem! Szeretlek Istenem! Gondviselô Atyám. Áldalak, hogy hûségesen gondot viselsz reám. Jó voltodat napról-napra háladalba zengem. Magasztalom szent nevedet testemben, lelkemben. Szeretlek Istenem! Mindenek felett. Ki képmásodra teremtél engemet. Nekem még a lelkedbôl is adtál. Porszemnyi létemre ily nagyra méltattál. Szeretlek Istenem! Neved áldva áldom. Szép világodat vég nélkül csodálom. Mintha értem teremtetted volna e gyönyörû világot, Mintha nékem pompáznának fák, füvek, virágok. Szeretlek Istenem! Tudom Te is szeretsz. Sas szárnyon hordozol, kézen fogva vezetsz. Köszönöm neked a szeretô szíveket. Kik engem szeretnek s kiket szerethetek. 28

29 Szeretlek Istenem! Én hû Teremtômet. Mely igen jó érezni a Te közelséged. Te vagy az éjjelem, Te vagy a nappalom. Olykor- olykor még a lépteidet is hallom. Szeretlek Istenem! Míg csak szívem dobban. Szeretlek Téged napról napra jobban. Ha majd egykor véget ér itt a küldetésem. Szent nevedet ott a mennyben örökké dicsérem. Budapest, Reggeli ének Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Szívem elsô gondolatja, Te hozzád száll Istenem. Szent nevedet magasztalom, Ismét ez új reggelen. Ma is ôrizz engemet. Kérlek fogd a kezemet. Tôled el ne távolodjak. Nevedre szégyent ne hozzak. Budapest, Lement a nap Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Lement a nap sötétedik, Én is elcsendesedek. Kezem Imára kulcsolom, Úgy áldom Istenemet. Mindaddig nem nyughatok, Amíg hálát nem adok, Az ételért, az italért, Minden jótéteményeiért. 29

30 Édes Atyám arra kérlek, Hogyha megbántottalak Akarva, akaratlanul Megszomorítottalak, Fiad nevében kérem, Bocsájtsad meg azt nékem, Addig lelkem nem nyugodhat Amíg bocsánatot nem kap. Gondviselô Jó Istenem, Míg reám jô az álom Minden én kedveseimet Oltalmadba ajánlom Kérlek, édes álmot adj, Ôrizônk légy Te magad, Tartsd felettünk áldó kezed, Ôrizz minden gyermekedet. A kismadár Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) A kismadár kora reggel Magasztalja az Urat Dicséri gondviselôjét Ha eljô a pirkadat Én is Ôt magasztalom Csak Ô róla zeng dalom Aki gondot visel reám Mert Ô nékem édes Atyám. Nap, Hold és a csillagok is Szavak nélkül dicsérnek Az ég gyönyörû kárpitja Csudáidról beszélnek A száguldó fellegek Hegyek, völgyek, tengerek Arról tesznek bizonyságot Mily nagy a hatalmasságod. Budapest,

31 Kezednek alkotásaiban Gyönyörködöm Istenem Alázattal porba hullva Csak Neked hódol szívem E gyönyörû világban A sokszínû virágban Téged látlak Mindenható Mert Te hozzád nincs fogható. Budapest, Életemnek kis hajója Jézus hív bár zúg morajlik címû dícséret dallamára (299.) Életemnek kis hajója Jobbra, s balra imbolyog Néha, néha, úgy tûnik már, Elborítják a habok. Zúg a vihar, tombol a szél, Ágaskodnak a habok. Ha én vagyok a kormányos, Csak zátonyra futhatok. Minél inkább erôlködöm, Annál inkább süllyedek. Ha a Mester nincs mellettem, A habok közt elveszek. Kis hajóm ha süllyedezik, Segítségül hívhatom. Vele biztos célba érek, Ha a kormányt átadom. Gyermek hittel Benne bízva, Rábízom az életem, Nincsen akkor mitôl félnem, Ha Ô itt van mellettem. 31

32 Tombolhat már körülöttem, Akármilyen fergeteg. Ha Jézus ül a kormánynál, Biztos révbe érkezem. Budapest, Mint szomjas vándor Jehova csak néked énekelek címû dícséret dallamára (228.) Mint szomjas vándor a forráshoz, Szent Igédre én úgy vágyakozom. Hol tiszta forrás csörgedezik, Melynek kútfeje te vagy Jézusom. E szent forrásból táplálj engemet, Adj általad megszentelt életet. Mint kisvirág a harmatcsepptôl, Szent Igédtôl én is úgy éledek. Igédben oly közel vagy hozzám, Úgy érzem, hogy fogod a kezemet. Megfogalmazni sehogy sem lehet, Mily jó érezni közelségedet. Mint kisgyermek anyja ölébe Nálad én is biztonságban vagyok. Ha érzem szíved dobbanását, Kimondhatatlanul boldog vagyok. Megfogalmazni sehogy sem lehet, Mily jó érezni közelségedet. Nem kérek Tôled gazdagságot, Nem kérek Tôled földi kincset én. Mert mindazt Benned megtaláltam, Mely minden földi kincsnél többet ér. Nem kérek Tôled semmi egyebet, Csak amíg élek fogd a kezemet. Budapest,

33 Jóságos Istenünk Irgalmazz Úr Isten immáron énnékem címû dícséret dallamára (256.) Jóságos Istenünk Ím elôtted állunk Szomjúhozó szívvel Szent Igédre várunk Add, hogy gondjainkat Tudjuk félretenni Nyitott szívvel csakis Reád figyelmezni. Tápláld híveidet Mennyei kenyérrel Általad készített Életnek vízével Hogy Szent Igéd által Bölcsebbek lehessünk Ne csak földi jókat, Mennyeit keressük. Budapest, Küldetésem elvégeztem Perelj Uram perlôimmel címû zsoltár dallamára (35.) temetésre Küldetésem elvégeztem, Uram hozzád megérkeztem. Földi vándorlásom véget ért, Lelkem hozzád újra visszatért. Trónusodnál eléd állok, Bûnbocsánatodra várok. Várom végsô számadásom, Szent jobbodra engedj állnom. 33

34 Nincs nékem semmi érdemem. De van hûséges kezesem. Ki a keresztfán meghalt értem, Ô benne van minden reményem. Tudom azt, hogy kinek hittem, Kárhozatban nem hágy engem. Hiszem, hogy Ôt megláthatom, És örökké imádhatom. Uram, úgy szeretnék nyomdokaidban járni Uram, úgy szeretnék nyomdokaidban járni Alázatos szívvel szüntelen szolgálni Sebeket kötözni könnyeket törölni Tévelygô lelkeket te hozzád vezetni. Uram, úgy szeretnék a kedvedben járni Engedelmes szívvel parancsodra várni Küldetéstudattal ruházzál fel engem Hogy Te szent ügyedet elôbbre vihessem. Uram, úgy szeretnék nyomdokaidban járni Érted égô szívvel szüntelen szolgálni Tégy a szolgálatra alkalmassá engem Szentlelked ereje munkálkodjék bennem. Megterítve az asztal Áldjátok az Úr nevét címû zsoltár dallamára (135.) Megterítve az asztal Istentôl nyert javakkal Gondviselô jó Atyánk Ma is gondot viselsz ránk Sok jó téteményiért Magasztaljuk Szent Nevét. Budapest,

35 Reggeli fohász Mint a szép híves patakra címû dicséret dallamára (42.) Szívem elsô gondolatja Tehozzád száll Istenem. Szent Nevedet magasztalom Ismét az új reggelen. Ôrizz ma is engemet, Kérlek fogd a kezemet. Tôled el ne távolodjak, Nevedre szégyent ne hozzak. Elmúlt a tél, itt a tavasz Elmúlt a tél, itt a tavasz A Teremtô parancsára A didergôk örömére Ismét eltûnt mint a pára. A fagyos föld fogságából Kiszabadul a hóvirág És a tavasz hírnökei Az illatos kék ibolyák. Zúgnak a traktorok Szántanak és vetnek Ujjong a természet A szép kikeletnek. Áldott langyos esô Áztatja a földet Kizöldülnek tôle Erdôk, hegyek, völgyek. Ébred a természet Nesztelenül, csendben Rendelt idejében Gyönyörû szép rendben. 35

36 Langyon napsütésben Simogat a szellô Szól a kakukk madár Visszhangzik az erdô. Nyílnak az ibolyák Rügyeznek a fák is Kibújnak a földbôl A pici hangyák is. Csipognak a verebek Boldogan ugrálnak Tarkaszárnyú pillangók Vígan vitorláznak. Megszólal a nyitnikék Egyre kiabálja Szántó-vetô emberek Fel a nagy munkára. Zúgnak a traktorok Serényen szántanak Hogy a puha földbe Hulljanak a magvak. Áldott langyos esô Áztatja a földet Kizöldülnek tôle Erdôk, hegyek, völgyek. Ébred a természet Nesztelenül, csendben Rendelt idejében Gyönyörû szép rendben. Ébred a természet 36

37 Sárgul már a búzamezô Fel barátim drága Jézus zászlaja alatt címû dícséret dallamára (471.) Sárgul már a búzamezô aratásra kész, Álljon hát e szép munkába minden szorgos kéz. Ne késlekedj, sok a munka, rohan az idô, Nem tudod, hogy meddig tart a kegyelmi idô. Sárgul már a búzamezô érett a kalász, Hogyha az Úr munkába hív ne tétovázz. Mert a napok gyorsan futnak gonosz az idô, Váratlanul lejárhat a kegyelmi idô. Sárgul már a búzamezô aratásra vár, Jól vigyázz, mert az ellenség mindig lesben áll. Ravasz módon hiteget, hogy van még sok idôd, Munkálkodj míg le nem jár a kegyelmi idôd. Sárgul már a búzamezô, sürget az idô, Serénykedj, mert nagy a veszély, itt a kártevô. Önzetlenül munkálkodj míg szíved megáll, Boldog lesz majd, akit az Úr munkában talál. Budapest, Érik a búza kalásza Jöjj el az élet vizéhez címû ének dallamára Érik a búza kalásza Messze fehérlik a táj Munkára Istennek népe Amíg az éj be nem áll. Jöjj hát siess, hangzik a szó Oly sok a munka, de nincs arató Jöjj te is állj be a sorba Szent ügyet szolgálni jó. 37

38 Fel hát a szent aratásra Míg a Nap fennen ragyog Munkálkodj hû szolga módra Amíg a szíved dobog. Jöjj hát siess, ne késlekedj Uradnak hû munkatársa lehetsz Jöjj te is állj be a sorba Munkádnak jutalma lesz. Nézd, a bûn mocsarában Mennyi sok lélek hever Lelkeket vezess az Úrhoz Hogy egy se veszhessen el. Jöjj hát, siess, hangzik a szó Oly sok a munka, de nincs arató Jöjj te is állj be a sorba Szent ügyet szolgálni jó. Ismét elmúlt egy esztendô Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Ismét elmúlt egy esztendô Isten akaratából Helyette újat hoz elô Hatalmas tárházából. Nála nincs lehetetlen Hatalma véghetetlen. Az esztendôk egy szavára Úgy eltûnnek, mint a pára. Mindeneknek Teremtôje Csudálatos nagy Felség. Nagyságodat magasztalja A teremtett mindenség. Erdôk, mezôk, tengerek Égiek és földiek Dicsérnek mind egyetemben Itt e földön s fenn a mennyben. 38

39 Évmilliók jönnek-mennek De Istenünk megmarad. Aki tegnap volt, Ô ma is Mindörökké ugyanaz. Benne nincsen változás Semmiben fogyatkozás. Aki szép napját felhozza Jókra és a gonoszokra. Azért csak Ô benne bízom Amíg e földön élek. Mint a mezô liliomát Engem is úgy öltöztet. Szükségemet jól tudja Sôt azon felül adja. Táplálja nem csak testemet Megelégíti lelkemet. Alázattal borulok le Színed elôtt jó Atyám. Megköszönve azt a sok jót, Melyet pazarolsz reám. Hozzád az a kérésem Hálás szívet adj nékem. Add, hogy soha ne feledjem Kicsodám van az Egekben. Budapest,

40 Jövel áldott Szentháromság Jövel Szentlélek Úr Isten címû dícs. dallamára (370.) Jövel áldott Szentháromság Szentlelkedet töltsd ki reánk Jó voltodból ingyen adod Senkitôl meg nem tagadod. Aki kér, az mind kap tôled Ajtót nyitsz a zörgetônek A megtérôt úgy szereted, Hogy semmiképpen ki nem veted Sôt kedvedet benne leled. Szentháromság jövel, jövel Benned bízó hitre nevelj Add, hogy jobban megismerjünk Nyomdokaidban kövessünk. Jövel édes vigasztalónk Halálban is bátorítónk. Oszlasd el a félelmünket Erôsítsd gyenge hitünket Szentlelkeddel táplálj minket. Jövel, jövel szent tüzeddel Értünk égô szerelmeddel. Alázatra taníts minket, Templomoddá tégy bennünket. Ôrizzél meg minden rossztól. Szabadíts meg a gonosztól. Hogy míg itt e földön élünk Hûséges tanúid lehessünk. Szentháromság maradj vélünk. Atya, Fiú, Szentháromság Egyedüli fô valóság Testünk, lelkünk éltetôje Hûséges gondviselôje. Szentháromság arra kérünk Lelked által maradj vélünk Bölcs szívvel áldj meg bennünket Kísérd minden lépésünket Szent lelkeddel vezess minket. 40

41 Atya, Fiú, egy Istenség Téged illet a dicsôség Ím elôtted leborulunk Jó voltodért magasztalunk Fogadd hát kedvesen tôlünk Ha szent házadban dicsérünk Egy szívvel és egy lélekkel Hálaadó szép énekekkel Maradj vélünk Szentlelkeddel. Szent Fiad nevében kérünk Hallgasd meg a könyörgésünk Akit felvittél az Égbe A mennyei dicsôségbe Újra eljön majd az idô, Hogy a földre visszajön Ô Ítél élôket, holtakat Idvezülôt, kárhozottat Boldog lesz, ki kegyelmet kap. A legdrágább kincs E földön legdrágább kincs a szeretet Aranyon, ezüstön megvenni nem lehet Gazdagság, tudomány, hiába minden Üres az a szív, melyben szeretet nincsen. E földön legdrágább kincs a szeretet A léleknek áldott szent gyümölcse ez Ha egyszer megérzed ennek jó ízét Örömmel oszthatod te is szerte szét. Nézz a keresztfára Jézus hogy szeret Kezén és lábán nézd a sebeket Érted és értem az élete sem drága A szeretet vitte Ôt a keresztfára. E földön legdrágább kincs a szeretet Ha hiányát érzed te is kérheted És ha e drága kincs szívedben felbuzog Hálából másoknak tovább adhatod. 41

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

NAGYBÖJTI ÉNEKEK 129

NAGYBÖJTI ÉNEKEK 129 NAGYBÖJTI ÉNEKEK 129 130 Bűnbánat 70 ISTEN ÁLDJON, TÜNDE JÁTÉK 2. Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte! Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte. Csalfa hírrel hitegettél, ígértél nagyságot. Hiúságok

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Cserkészélet imakönyve

Cserkészélet imakönyve MCSSZ Táborkereszt katolikus cserkészek imakönyve Cserkészélet imakönyve Velemjáró a cserkészösvényre Kit nevezek én cserkésznek? Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, komoly

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL

KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 1 2 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Kiadja: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár, Kardoskút Felelős kiadó: Neller Borbála Tünde, igazgató

Részletesebben

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák Gecemáni Órák Imái A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu Censor Deputatus Chairman. Doctrine and Faith Committee Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának PPEK 571 Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap 57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 57,3 A felséges

Részletesebben