Deákné Török Erzsébet. Énekeljetek új éneket

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Deákné Török Erzsébet. Énekeljetek új éneket"

Átírás

1 Deákné Török Erzsébet Énekeljetek új éneket

2 E könyv bevétele a Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség számlájára kerül és templomunk felújítását szolgálja. Az Egyházközség számlaszáma:

3 Deákné Török Erzsébet Énekeljetek új éneket Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással 69. zsoltár 31. vers 2008

4

5 Messiás született Adventi és karácsonyi versek Adventi várakozás A szent prófétáknak Isten megígérte, Hogy népét nem hagyja elveszni örökre. Megszánta nyomorult, elveszett voltunkat. Jézusban megszerzé szabadításunkat. Közeleg már a nap. Készüljünk elébe. Készítsük az útját, járjunk a kedvében. Ha a várva-várt nap elérkezik végre, Méltó fogadásban legyen köztönk része. Jöjj drága vendég! Világ Megváltója. Bûnükben vergôdôk örömhírt hozója. Jöjj égi gyermek, szüless meg nékem is, A találkozásra készíts fel engem is. Jöjj tündöklô csillag! Én drága Királyom. Szívemet, lelkemet elôtted kitárom. Bár e szív sok undok bûnökkel van telve. Szenteld meg magadnak, végy lakozást benne. Adventi fények Budapest, Közeleg a karácsony, kigyúlnak a fények, Oszlatva homályát a nagy sötétségnek. Mind, mind azt hirdeti valakire várunk, Jön az Égi Király! Jön a Messiásunk. Jöjj édes Jézusunk! Sóvárogva várunk. E sötét világban Te légy a lámpásunk. Szíveddel melegítsd e hideg világot, Rombold le közöttünk a sok gonoszságot. 5

6 Jöjj édes Jézusunk! Drága sziklavárunk, Reménykedô szívvel a jöttödre várunk. Nem gyermekként jössz már, hatalmas Király vagy, Te lettél az Ura, életnek s halálnak. Jöjj szép hajnalcsillag Drága Égi vendég. Várva várja jöttöd A világmindenség. Szegények, gazdagok, Elhagyottak, árvák Születésnapodat Lázban égve várják. Várakozás Megmozgatja a világot Jöttödnek varázsa A legkeményebb szív is kész A jótékonykodásra. Ilyentájt az emberiség Mintha testvér lenne Összefogva figyelünk A legszegényebbekre. Ily nagy csodát egyedül Te tudsz véghez vinni A kemény szíveket is Meg tudod lágyítani. Jöjj Égi Szeretet Drága reménységünk Szeretô szíveddel Maradj mindig vélünk. Budapest,

7 Messiás született Mily világot rengetô hihetetlen csoda Köszöntött reánk karácsony éjszaka Angyalok hirdetik földön, mennyben Messiás született Betlehemben. Leküldte Isten egyszülött fiát Neki ujjong ma az egész világ Róla suttognak erdôk, mezôk, hegyek Róla áradoznak égiek, földiek. Én is ujjongok e jó hír hallására Az én szívemben is felbuzog a hála Szeretném látni e hihetetlen csodát Az értem földre jött Isten Szent Fiát. Pásztorokkal együtt jászolához megyek Hû Megváltóm elôtt térdre ereszkedek Üdvösségemnek zálogát hódolattal áldom Szállásul a szívemet néki felajánlom. Aki lehajolt hozzám irgalmas szívével Irántam való buzgó szerelmével Ennél nagyobb csoda égen, földön nincsen Hogy Szent Fiában értem lehajolt az Isten. Budapest,

8 Isten népe örvendjetek Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Isten népe örvendjetek A Megváltó megszületett Istenünknek jóvoltából Dávid királynak magvából Ó csodáknak nagy csodája Földre szállt az Ég Királya Lejött hozzánk szegénységbe Fogadjuk Ôt méltóképpen Fényes csillag vezess minket Urunk kísérd lépteinket Hogy szent Fiad megtaláljuk Angyalokkal ôt imádjuk. Szent színe elé járulva Hû Megváltónknak hódolva Álljuk körül a jászolát Magasztaljuk szívünk Urát. Égi gyermek jászol ágyban Isten szíve benne dobban Hogy a világot megváltsa Egyszülöttjét feláldozta. Jóságos Égi Királyfi Nem gyôzlek Téged csodálni Ki az égnek, földnek Ura Nincsen aki befogadna? Drága Jézus én Királyom Szállásul magam ajánlom Itt a szívem sarkig tárva Te légy annak a Királya 8

9 Égi vendég köszöntelek Az örömtôl szívem repes Hogy hozzám is lehajoltál Bûneimre gyógyírt hoztál. Én irgalmas nagy Királyom Szent nevedet holtig áldom Hogy nékem megváltóm lettél Kárhozattól megmentettél. Budapest, Megszületett a Messiás (Kiskarácsony, nagykarácsony címû ének dallamára) Megszületett a Messiás Ahogy írja a Szentírás Születék Szûz Máriától Dávid királynak magvából. Betlehemnek városában Barmoknak a jászolában Született az Isten Fia Nem volt, aki befogadja. Kedves vendég hozzám szállj be Lakozást végy a szívemben Lakjunk együtt szeretetben Egykor nálad fenn a Mennyben. A világnak minden népe, örvendezzetek szénában fekszik címû ének dallamára A világnak minden népe, örvendezzetek Az Istennek szép éneket zengedezzetek. Mert Ô Szent Fiát értünk áldozta Aki nékünk jöttével a váltságot hozta. 9

10 Sok tündöklô fényes csillag ragyog az égen De a legszebb itt ragyog a jászol bölcsôben Isten Fia ô mennybôl érkezô Jézus a szép hajnalcsillag értünk földre jô. Pásztorokkal dicsérjük az Égi gyermeket Aki értünk felvette az emberi testet Isteni voltát nem tekintette Érettünk a szolgasorsot magára vette. Angyalokkal magasztaljuk az Egek Urát. Aki értünk feláldozta egyszülött Fiát Ô az irgalom, Ô a szeretet Szent Fiában megnyitotta nékünk az eget. Titokzatos szép karácsony Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Titokzatos szép karácsony Olyan, mint a legszebb álom Csoda történt Betlehemben Üdvöt nyertünk egy Gyermekben. Ô az Istennek Báránya Kinek jászol a szállása A mindenség Teremtôje Jutott ily nagy szegénységre. Pásztorok hozzájárulnak Jászolánál térdre hullnak A Megváltót úgy imádják Jóvoltáért áldva-áldják. Mi is járuljunk hozzája Ki értünk jött e világra Álljuk körül a jászolát Magasztaljuk szívünk Urát. Budapest,

11 Suhognak az angyalszárnyak Karácsonynak éjszakáján címû ének dallamára Suhognak az angyalszárnyak Hol a pásztorok tanyáznak Az angyalok jó hírt hoznak Betlehemi pásztoroknak. A Megváltó megszületett Keljetek fel! Nézzétek meg, Ott fekszik egy istállóban Bepólyálva a jászolban. Induljatok, ne késsetek! Jézushoz egy csillag vezet Illendôen fogadjátok, Jóvoltáért imádjátok. Angyaloknak szózatára Jézusunk fogadására A jászolát körülálljuk Pásztorokkal mi is áldjuk. Jászolágyon Égi Gyermek Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Jászolágyon Égi Gyermek Jöjjetek imádjuk Ôt Szép énekkel magasztaljuk Jézust az idvezítôt Bár ezer ajkunk lenne Még az is kevés lenne Jézusunk imádására Méltó magasztalására. Budapest,

12 Betlehemi jászolbölcsô Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Betlehemi jászolbölcsô Mily nagy kincset rejteget Ô az Isten Egyszülöttje Ô az igaz Szeretet Itt e jászolbölcsôbe Izzik Isten szerelme Az egekbôl alá szálla Hogy a világot megváltsa. Szálljon a hír szelek szárnyán Mindenhol a világba Beteljesült az ígéret Istenünk Szent Fiában Hirdessük hát szerte szét Isten üdv üzenetét Aki mindnyájunknak Atyja Népét a bûnben nem hagyta. Budapest, Megígérte Istenünk Áldjátok az Úr nevét címû zsoltár dallamára (135.) Megígérte Istenünk Hogy Megváltót küld nekünk Ma be is teljesedett Isten gyermek született Dávidnak a magvából Születék Máriától Fogadjuk hódolattal Lelkünk drága Jézusát Ki megszánta vesztünket Érettünk a földre szállt Hogy Megváltónk lehessen Nekünk üdvöt szerezzen. 12

13 Jöjjetek imádjuk Itt van Isten köztünk címû zsoltár dallamára (165.) Jöjjetek imádjuk Isten egyszülöttjét Méltóképp fogadjuk jöttét. Szívünket kitárva Neki felajánlva Ô legyen annak Királya Dicsérjük, és áldjuk A szent angyalokkal És hû pásztorokkal. A világnak Teremtôjét A világnak Teremtôjét Dicsérje ma minden lélek Jézus születése napján Zengjen boldog hálaének. Mert Istenünk Szent Fiában Értünk testbe öltözött Vélünk hûtlen gyermekekkel Újszövetséget kötött. Jézus a mi legfôbb drága kincsünk Szent tündöklô fényes napunk Üdvösségünknek megszerzôje Azét ma teljes szívbôl vigadjunk. Erdôk, mezôk, tengerek Nap, Hold és a csillagok Mindenféle hangszerek Velünk vigadozzatok. A világnak Megváltóját Dicsérje ma minden lélek Mert általa már e földön Miénk lett az örökélet. Budapest,

14 Ékes hangú angyalokkal Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Ékes hangú angyalokkal Örvendezzünk, vigadjunk Ma született Jézusunknak Szép dicséretet mondjunk Jászolához járulva Saruinkat leoldva Mert jelen van itt az Isten Szent ez a hely, szent itt minden. Budapest, Angyalok sokasága Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Angyalok sokasága Boldogan hallelujázva Betlehemi pásztoroknak Nagy csodáról áradoznak. A Megváltó megszületett Ki a világ üdvére lett Az ígéret vált valóra Ô a világ Megváltója. Emberi testben érkezett Értünk hagyta el az eget De itt nincs hely számára Hontalan lett e világban. Drága vendég Isten hozott! Szívem legyen az otthonod. Hû Megváltóm arra kérlek Maradj velem, amíg élek. Budapest,

15 Isten gyermek született Angyaloknak sokasága Az örömtôl repesve Nagy csodáról áradoznak Betlehembe sietve. Hirdetik a pásztoroknak Isten-gyermek született Betlehemnek városában Csodát látni menjetek. Én is szeretném látni E nagy csodát Az értem földre jött Isten Szent fiát. Az angyalok szavára Én is útra kelek Pásztorokkal együtt Betlehembe megyek. De e látványtól a földbe Gyökerezik lábam Ilyen alázatos Királyfit Még soha nem láttam. Büdös istállóban Jászol a fekhelye Hontalan lett közöttünk Az Isten gyermeke. Drága Égi vendég Királyok királya Mily nagy szegénységre Jöttél e világra. Elhagytad értünk Az égi birodalmat De e nagy világban Sehol nincs nyugalmad. 15

16 Vállaltad értünk A mostoha sorsot Mert üdvösségünket A szíveden hordod. Istennek báránya Én Uram, Királyom Elôtted a szívem Boldogan kitárom. Tedd a magadévá Jöjj lakozzál benne Jegyezd el magadnak Az örök életre. Gondviselô Atyám Jóságos Istenem Csordultig van hálával Irántad a szívem. Hogy Szent Fiadban értem A porig lehajoltál Általa nékem is Üdvösséget hoztál. Budapest,

17 Örvendeznek az angyalok Óh milyen hû barát a Jézus címû ének dallamára Örvendeznek az angyalok, Karácsonynak éjjelén. Nagy csodáról áradoznak, Betlehemnek mezején. Hirdetik a pásztoroknak, Üdvözítô született. Ô az Isten Egyszülöttje Ô az igaz Szeretet. Siessetek a városban, Majd a csillag elvezet. Bepólyálva, a jászolban Találtok egy gyermeket. Ô a testet öltött Ige, Ô lett üdvösségetek, Aki a benne hívôknek Megnyitotta az eget. Térdre hullva magasztaljuk Lelkünk drága Jézusát. Ki emberi testet öltve Érettünk a földre szállt. Jászolágyát körülállva, Dicsérjük a nagy Királyt Fogadjuk be a szívünkbe, Isten Egyszülött Fiát. Gondviselô Édes Atyánk Jóvoltodért dicsérünk. Egy Te, Egyszülött Fiadban, Frigyet kötöttél vélünk. Légy áldott, hogy bûneinkben Mindörökre nem hagytál. Atyai nagy szerelmedbôl Fiaiddá fogadtál. 17

18 Betlehemnek városában Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) Betlehemnek városában Ki fekszik ott a jászolban? Az ígéret vált valóra. Ô a világ Megváltója. Ô a Királyok Királya Üdvösségünk fénysugára. Ki a mennybôl értünk jött le, Ô az Isten Egyszülöttje. E világot úgy szerette, földre jött emberi testbe. Kezességet vállalt értünk, Hogy a Mennyben legyen részünk. Ki a mindenséget bírja, Világ tengelyét forgatja. Szolgaként jött e világra, Hogy az övéit megváltsa. Jóvoltáért áldva áldjuk. Pásztorokkal Ôt imádjuk. Ki e földre értünk jött le, Dicsértessék mindörökre. Budapest, A Mennyei fényes lelkek Az Istennek szent angyala címû dícséret dallamára (316.) A Mennyei fényes lelkek Nagy csodáról zengedeznek A Megváltó megszületett Ki a világ üdvére lett. 18

19 Megszánta Isten vesztünket Nem hagyott árván bennünket Szent Fiát áldozta értünk Benne szerzett üdvöt nékünk. A Mennyország tárva, nyitva Hû Megváltónk megnyitotta Az övéit odavárja Az örökké valóságba. Égi karok földre szállva Égi karok földre szállva Zengik zúgják szerteszét Hírül adva a világnak Isten üdv üzenetét. Szálljon a hír galamb szárnyon Szerte szét a világban Hogy Istenünk itt van köztünk Ô egyszülött Fiában. Égi szóra induljunk hát Jézusunk elé Ajándékunk rakjuk le mind lába elé Szép énekkel magasztaljuk színe elôtt Hozzánk való jó voltáért imádjuk Ôt. 19

20 Nézz a Golgotára! Nagypénteki és Húsvéti versek Az Isten Szent Báránya A keresztfához megyek címû ének dallamára Az Isten Szent Báránya, Felszögezve a fára, Értem hullik szent vére. Tövissel van koronázva, Kigúnyolva, meggyalázva, Mindezt értem tûrte el. Jézus ott a Golgotán, Két lator közt függ a fán, Nagy kínoktól szenvedve. Átszögezve keze, lába, Az oldalát dárda járja, Öt sebébôl hull a vér. Kiitta a kínpohárt, Vállalta a kínhalált, Értem gyötrôdik a Szent. Értem sajog minden tagja, Mi8ndenkitôl elhagyatva, Szíve értem vérzik el. Ádámban én vétkeztem, Én voltam engedetlen, Jézus szenved helyettem. Felfogni ésszel nem lehet, Hogy helyettem a Szent fizet, Drága szíve vérével. Keresztednél megállok, Szavakat nem találok, Könnyes szemmel csodállak. 20

21 Ily jóságos, hogy lehettél, Hogy helyettem Te szenvedtél, Hogy tudtál így szeretni? Jézus Isten Báránya, Szörnyû kínjaid látva, Lábad elé roskadok. Hadd hulljon rám drága véred, Melytôl lelkem hófehér lesz, Bûntôl megtisztulhatok. Érzem Tied vagyok már, Tôled el nem szakít már, Sem élet sem a halál. Én Te benned, Te én bennem, Sebeidbe rejts el engem, Többé el ne eressz már. Én Megváltó Királyom Szent neved holtig áldom, Ki engem, így szerettél. Míg e földön éltetsz engem, Add, hogy soha ne feledjem, Értem mennyit szenvedtél. Nézz a Golgotára Tüzed Uram Jézus címû ének dallamára Nézz a Golgotára, Jézus hogy szeret, Szeretet tartja a szögek helyett. Ezt a drága kincset te is kérheted, Jézus a kútfô, Ô adja neked, Jézus a forrás, Ô a szeretetet, E drága kincsbôl ingyen ád neked. Ha hittel kéred, meg is kaphatod, Hálából te is tovább adhatod. Budapest,

22 Jézusunk feltámadott A keresztfához megyek címû ének dallamára Jézus kínszenvedésén Iszonyú gyötrôdésén Még a föld is megremeg Látásán e nagy kínoknak Hegyek, halmok omladoznak Minden elsötétedett. Keresztfára szögezve Szent fejét leeresztve Értünk vérzik a szíve Áldó karja kiterjesztve Vértôl ázik a keresztje Nagy kínok közt meghala. Az Isten Szent Báránya Értünk ment a halálba Alá szállt a poklokra Harmadnap a föld gyomrából A halálnak fogságából Jézusunk feltámadott. Sírból kiszállásával Halhatatlanságával Megnyitotta az eget Felvirradt már szép hajnalunk Egykor mi is feltámadunk A sírba nem maradunk. Ó irgalmas Szeretet Ki minket így szeretett Nagy hálára kötelez Értünk drágán megfizettél A pokoltól megmentettél Áldjuk érte szent neved. 22

23 Hittel nézhetünk már a keresztfára Krisztus Urunknak áldott születésén címû dícséret dallamára (315.) Hittel nézhetünk már a keresztfára A gyôzedelmes Isten Bárányára Ki váltságunkért kínhalált szenvedett Értünk vérezett. A világ bûnét mind magára vette Nagy kínok között meg is halt érette De harmadnapra élôvé változott Gyôzelmet hozott. Ragyogó fényben tündöklik a kereszt Mert a Szeretet gyôzedelmeskedett Ki a világot annyira szerette Meghalt érette. Elvétetett már a halál fullánkja Legyôzetett a zsarnoknak uralma Nincsen már többé hatalma felettünk Szabadok lettünk. Gyôzött az igaz, gyôzött a Nagy Király Nem rémíthet bennünket a halál Mert hû Megváltónk hatalmát elvette Gyôzött felette. Szent keresztedet hittel átölelem Bûnbocsánatért hozzád esedezem Kihulló véred mossa le bûnömet Minden vétkemet. Budapest,

24 Jézus gyötrôdése Jézus az olajfák hegyére megy Nem várja Ôt most ujjongó tömeg Most csak a kín és gyötrelem várja Készül a kínos kereszthalálra. A tanítványokat is hiába kérte Hogy egy kis idôre maradjanak véle De ôket is hamar elnyomta az álom Nincs most mellette senki a világon. Míg a tanítványok nyugton szenderegnek A Megváltó értünk vért izzadva szenved Vigyázatlanságuk szemükre vetette Hogy még egy órát se maradtak mellette. A szörnyû haláltusát most egyedül vívja Nagy cseppekben hullik a verejték róla A világnak minden bûne, s átka Irdatlan nagy súllyal nehezedik rája. Testében, s lelkében igen szomorkodik De alázatos szívvel most is imádkozik Isten angyalait küldé el hozzája Erôsítgetvén Ôt a kereszt útjára. Elközelgetett Jézus utolsó órája Feláldozta magát Isten oltárára A keserû poharat kiürítette Nehéz keresztfáját a vállára vette. A Golgota hegyére kíséri a tömeg Kezébe, s lábába kerülnek a szögek Szent teste vonaglik, szíve értünk vérzik A föld megrendül, sötét lett az ég is. Megváltó Jézusom én most arra kérlek Hogy a gyötrelmes órákban hadd lehessek veled Hadd lássák szemeim vérzô kezed, lábad A keresztfán értem eltorzult orcádat. 24

25 Rút bûneimnek mily nagy lett az ára Miattam jutottál ily kínos halálra. A kínoknak kínját elszenvedted értem Drága áron szereztél üdvösséget nékem. Húsvéti ének Áldjátok az Úr nevét címû zsoltár dallamára (135.) Üres a sír, nyitva áll. Legyôzetett a halál. Hirdetik az angyalok, Jézusunk már nem halott. Ama húsvét reggelen, Övé lett a gyôzelem. Felvirradt szép hajnalunk. A sírban nem maradunk. Nincs mitôl félni már. Nem rettenthet a halál. Hû Megváltónk legyôzte. Miénk a menny örökre. Gyôzedelmes Királyunk. Leborulva imádunk. Ki a halál kezébôl, A kárhozat vermétôl, Véreden megváltottál, Fiaddá fogadtál. Hadd zengjen a hálaszó. Néked drága Megváltó. Áldva áldjuk szent neved, Mert Te vagy a szeretet. Amit érettünk tettél, Örökké dicsértessél. Budapest, Budapest,

26 Drága Jézus a keresztfán Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Drága Jézus a keresztfán Én helyettem szenvedtél Kigúnyolva, leköpdösve Értem mindent eltûrtél Én voltam engedetlen De Te szenvedsz helyettem Bûneimnek sokasága Vitt Téged a keresztfára. Tövisbôl font koronádtól Homlokodra hull a vér Átszögezve kezed, lábad Drága tested elalélt Keresztedre felnézek Hol szíved értem vérzett Látva szenvedô orcádat Könnyeimtôl alig látlak. Drága véred hullásával Nékem Megváltóm lettél És az örök kárhozatból Engemet kimentettél Ez a legfôbb drága kincs Melyhez hasonló több nincs Áldom érte Szent Nevedet Hogy megszerezted üdvömet. Budapest,

27 Szeretlek Istenem Imádságos versek A teremtés csodái Égnek, földnek Teremtôje, csodálatos Felség! Nagyságod hirdeti a világmindenség. Aki oszlopok nélkül fenntartod az eget, Nap, Hold és csillagok dicsérik alkotó kezed. Lábad zsámolyául a Földet te alkottad, Az esztendôket pedig négy szakra osztottad. Tél, tavasz, nyár, ôsz mind-mind azt hirdeti Hatalmát Tehozzád senki nem mérheti. Te hívhatod elô a csikorgó telet, Parancsodra feltámadnak a viharos szelek. Télen a csillogó hópelyhek dicsérnek. Nagyságodról hatalmas hómezôk beszélnek. Amikor vége van a hosszú, hideg télnek, A természet ölében megpezsdül az élet. A kisvirágok csodákról beszélnek, Szavak nélkül is mindenek, csak Téged dicsérnek. Tavasszal a rügyezô fák nagyságod hirdetik, Amikor gyönyörû új ruhát adsz nekik. Az égi madarak hangosan dicsérnek A kis méhecskék is Neked döngicsélnek. Amikor reánk köszönt a gyönyörû nyár, Búzakalászt érlel az áldott napsugár. Téged dicsérnek a sokszínû virágok, Mindnek hirdetik mindenhatóságod. Pajkos nyári szellôk Te rólad suttognak, Kezednek munkái rólad áradoznak. Mikor leszáll a nap, minden elcsendesül, Valamennyi pici tücsök mind Neked hegedül. 27

28 Ôsszel a roskadó gyümölcsfák dicsérnek, Szüretelôk ajkairól hozzád száll az ének. Aki elhalmozol minket sokféle javakkal, Étellel, itallal, lelki táplálékkal. Késô ôsz idôkben a fák levetkeznek, Engedelmeskedve az örök nagy rendnek. Télen megpihennek, tavaszig alszanak, És ha felébrednek új ruhákat kapnak. Égnek, földnek Ura, csodálatos Felség, Nagyságod hirdeti a világmindenség. Mindenekkel én is csak Téged dicsérlek, Kezednek munkáit csodálom, míg élek. Budapest, Szeretlek Istenem! Szeretlek Istenem! Gondviselô Atyám. Áldalak, hogy hûségesen gondot viselsz reám. Jó voltodat napról-napra háladalba zengem. Magasztalom szent nevedet testemben, lelkemben. Szeretlek Istenem! Mindenek felett. Ki képmásodra teremtél engemet. Nekem még a lelkedbôl is adtál. Porszemnyi létemre ily nagyra méltattál. Szeretlek Istenem! Neved áldva áldom. Szép világodat vég nélkül csodálom. Mintha értem teremtetted volna e gyönyörû világot, Mintha nékem pompáznának fák, füvek, virágok. Szeretlek Istenem! Tudom Te is szeretsz. Sas szárnyon hordozol, kézen fogva vezetsz. Köszönöm neked a szeretô szíveket. Kik engem szeretnek s kiket szerethetek. 28

29 Szeretlek Istenem! Én hû Teremtômet. Mely igen jó érezni a Te közelséged. Te vagy az éjjelem, Te vagy a nappalom. Olykor- olykor még a lépteidet is hallom. Szeretlek Istenem! Míg csak szívem dobban. Szeretlek Téged napról napra jobban. Ha majd egykor véget ér itt a küldetésem. Szent nevedet ott a mennyben örökké dicsérem. Budapest, Reggeli ének Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Szívem elsô gondolatja, Te hozzád száll Istenem. Szent nevedet magasztalom, Ismét ez új reggelen. Ma is ôrizz engemet. Kérlek fogd a kezemet. Tôled el ne távolodjak. Nevedre szégyent ne hozzak. Budapest, Lement a nap Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Lement a nap sötétedik, Én is elcsendesedek. Kezem Imára kulcsolom, Úgy áldom Istenemet. Mindaddig nem nyughatok, Amíg hálát nem adok, Az ételért, az italért, Minden jótéteményeiért. 29

30 Édes Atyám arra kérlek, Hogyha megbántottalak Akarva, akaratlanul Megszomorítottalak, Fiad nevében kérem, Bocsájtsad meg azt nékem, Addig lelkem nem nyugodhat Amíg bocsánatot nem kap. Gondviselô Jó Istenem, Míg reám jô az álom Minden én kedveseimet Oltalmadba ajánlom Kérlek, édes álmot adj, Ôrizônk légy Te magad, Tartsd felettünk áldó kezed, Ôrizz minden gyermekedet. A kismadár Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) A kismadár kora reggel Magasztalja az Urat Dicséri gondviselôjét Ha eljô a pirkadat Én is Ôt magasztalom Csak Ô róla zeng dalom Aki gondot visel reám Mert Ô nékem édes Atyám. Nap, Hold és a csillagok is Szavak nélkül dicsérnek Az ég gyönyörû kárpitja Csudáidról beszélnek A száguldó fellegek Hegyek, völgyek, tengerek Arról tesznek bizonyságot Mily nagy a hatalmasságod. Budapest,

31 Kezednek alkotásaiban Gyönyörködöm Istenem Alázattal porba hullva Csak Neked hódol szívem E gyönyörû világban A sokszínû virágban Téged látlak Mindenható Mert Te hozzád nincs fogható. Budapest, Életemnek kis hajója Jézus hív bár zúg morajlik címû dícséret dallamára (299.) Életemnek kis hajója Jobbra, s balra imbolyog Néha, néha, úgy tûnik már, Elborítják a habok. Zúg a vihar, tombol a szél, Ágaskodnak a habok. Ha én vagyok a kormányos, Csak zátonyra futhatok. Minél inkább erôlködöm, Annál inkább süllyedek. Ha a Mester nincs mellettem, A habok közt elveszek. Kis hajóm ha süllyedezik, Segítségül hívhatom. Vele biztos célba érek, Ha a kormányt átadom. Gyermek hittel Benne bízva, Rábízom az életem, Nincsen akkor mitôl félnem, Ha Ô itt van mellettem. 31

32 Tombolhat már körülöttem, Akármilyen fergeteg. Ha Jézus ül a kormánynál, Biztos révbe érkezem. Budapest, Mint szomjas vándor Jehova csak néked énekelek címû dícséret dallamára (228.) Mint szomjas vándor a forráshoz, Szent Igédre én úgy vágyakozom. Hol tiszta forrás csörgedezik, Melynek kútfeje te vagy Jézusom. E szent forrásból táplálj engemet, Adj általad megszentelt életet. Mint kisvirág a harmatcsepptôl, Szent Igédtôl én is úgy éledek. Igédben oly közel vagy hozzám, Úgy érzem, hogy fogod a kezemet. Megfogalmazni sehogy sem lehet, Mily jó érezni közelségedet. Mint kisgyermek anyja ölébe Nálad én is biztonságban vagyok. Ha érzem szíved dobbanását, Kimondhatatlanul boldog vagyok. Megfogalmazni sehogy sem lehet, Mily jó érezni közelségedet. Nem kérek Tôled gazdagságot, Nem kérek Tôled földi kincset én. Mert mindazt Benned megtaláltam, Mely minden földi kincsnél többet ér. Nem kérek Tôled semmi egyebet, Csak amíg élek fogd a kezemet. Budapest,

33 Jóságos Istenünk Irgalmazz Úr Isten immáron énnékem címû dícséret dallamára (256.) Jóságos Istenünk Ím elôtted állunk Szomjúhozó szívvel Szent Igédre várunk Add, hogy gondjainkat Tudjuk félretenni Nyitott szívvel csakis Reád figyelmezni. Tápláld híveidet Mennyei kenyérrel Általad készített Életnek vízével Hogy Szent Igéd által Bölcsebbek lehessünk Ne csak földi jókat, Mennyeit keressük. Budapest, Küldetésem elvégeztem Perelj Uram perlôimmel címû zsoltár dallamára (35.) temetésre Küldetésem elvégeztem, Uram hozzád megérkeztem. Földi vándorlásom véget ért, Lelkem hozzád újra visszatért. Trónusodnál eléd állok, Bûnbocsánatodra várok. Várom végsô számadásom, Szent jobbodra engedj állnom. 33

34 Nincs nékem semmi érdemem. De van hûséges kezesem. Ki a keresztfán meghalt értem, Ô benne van minden reményem. Tudom azt, hogy kinek hittem, Kárhozatban nem hágy engem. Hiszem, hogy Ôt megláthatom, És örökké imádhatom. Uram, úgy szeretnék nyomdokaidban járni Uram, úgy szeretnék nyomdokaidban járni Alázatos szívvel szüntelen szolgálni Sebeket kötözni könnyeket törölni Tévelygô lelkeket te hozzád vezetni. Uram, úgy szeretnék a kedvedben járni Engedelmes szívvel parancsodra várni Küldetéstudattal ruházzál fel engem Hogy Te szent ügyedet elôbbre vihessem. Uram, úgy szeretnék nyomdokaidban járni Érted égô szívvel szüntelen szolgálni Tégy a szolgálatra alkalmassá engem Szentlelked ereje munkálkodjék bennem. Megterítve az asztal Áldjátok az Úr nevét címû zsoltár dallamára (135.) Megterítve az asztal Istentôl nyert javakkal Gondviselô jó Atyánk Ma is gondot viselsz ránk Sok jó téteményiért Magasztaljuk Szent Nevét. Budapest,

35 Reggeli fohász Mint a szép híves patakra címû dicséret dallamára (42.) Szívem elsô gondolatja Tehozzád száll Istenem. Szent Nevedet magasztalom Ismét az új reggelen. Ôrizz ma is engemet, Kérlek fogd a kezemet. Tôled el ne távolodjak, Nevedre szégyent ne hozzak. Elmúlt a tél, itt a tavasz Elmúlt a tél, itt a tavasz A Teremtô parancsára A didergôk örömére Ismét eltûnt mint a pára. A fagyos föld fogságából Kiszabadul a hóvirág És a tavasz hírnökei Az illatos kék ibolyák. Zúgnak a traktorok Szántanak és vetnek Ujjong a természet A szép kikeletnek. Áldott langyos esô Áztatja a földet Kizöldülnek tôle Erdôk, hegyek, völgyek. Ébred a természet Nesztelenül, csendben Rendelt idejében Gyönyörû szép rendben. 35

36 Langyon napsütésben Simogat a szellô Szól a kakukk madár Visszhangzik az erdô. Nyílnak az ibolyák Rügyeznek a fák is Kibújnak a földbôl A pici hangyák is. Csipognak a verebek Boldogan ugrálnak Tarkaszárnyú pillangók Vígan vitorláznak. Megszólal a nyitnikék Egyre kiabálja Szántó-vetô emberek Fel a nagy munkára. Zúgnak a traktorok Serényen szántanak Hogy a puha földbe Hulljanak a magvak. Áldott langyos esô Áztatja a földet Kizöldülnek tôle Erdôk, hegyek, völgyek. Ébred a természet Nesztelenül, csendben Rendelt idejében Gyönyörû szép rendben. Ébred a természet 36

37 Sárgul már a búzamezô Fel barátim drága Jézus zászlaja alatt címû dícséret dallamára (471.) Sárgul már a búzamezô aratásra kész, Álljon hát e szép munkába minden szorgos kéz. Ne késlekedj, sok a munka, rohan az idô, Nem tudod, hogy meddig tart a kegyelmi idô. Sárgul már a búzamezô érett a kalász, Hogyha az Úr munkába hív ne tétovázz. Mert a napok gyorsan futnak gonosz az idô, Váratlanul lejárhat a kegyelmi idô. Sárgul már a búzamezô aratásra vár, Jól vigyázz, mert az ellenség mindig lesben áll. Ravasz módon hiteget, hogy van még sok idôd, Munkálkodj míg le nem jár a kegyelmi idôd. Sárgul már a búzamezô, sürget az idô, Serénykedj, mert nagy a veszély, itt a kártevô. Önzetlenül munkálkodj míg szíved megáll, Boldog lesz majd, akit az Úr munkában talál. Budapest, Érik a búza kalásza Jöjj el az élet vizéhez címû ének dallamára Érik a búza kalásza Messze fehérlik a táj Munkára Istennek népe Amíg az éj be nem áll. Jöjj hát siess, hangzik a szó Oly sok a munka, de nincs arató Jöjj te is állj be a sorba Szent ügyet szolgálni jó. 37

38 Fel hát a szent aratásra Míg a Nap fennen ragyog Munkálkodj hû szolga módra Amíg a szíved dobog. Jöjj hát siess, ne késlekedj Uradnak hû munkatársa lehetsz Jöjj te is állj be a sorba Munkádnak jutalma lesz. Nézd, a bûn mocsarában Mennyi sok lélek hever Lelkeket vezess az Úrhoz Hogy egy se veszhessen el. Jöjj hát, siess, hangzik a szó Oly sok a munka, de nincs arató Jöjj te is állj be a sorba Szent ügyet szolgálni jó. Ismét elmúlt egy esztendô Mint a szép híves patakra címû zsoltár dallamára (42.) Ismét elmúlt egy esztendô Isten akaratából Helyette újat hoz elô Hatalmas tárházából. Nála nincs lehetetlen Hatalma véghetetlen. Az esztendôk egy szavára Úgy eltûnnek, mint a pára. Mindeneknek Teremtôje Csudálatos nagy Felség. Nagyságodat magasztalja A teremtett mindenség. Erdôk, mezôk, tengerek Égiek és földiek Dicsérnek mind egyetemben Itt e földön s fenn a mennyben. 38

39 Évmilliók jönnek-mennek De Istenünk megmarad. Aki tegnap volt, Ô ma is Mindörökké ugyanaz. Benne nincsen változás Semmiben fogyatkozás. Aki szép napját felhozza Jókra és a gonoszokra. Azért csak Ô benne bízom Amíg e földön élek. Mint a mezô liliomát Engem is úgy öltöztet. Szükségemet jól tudja Sôt azon felül adja. Táplálja nem csak testemet Megelégíti lelkemet. Alázattal borulok le Színed elôtt jó Atyám. Megköszönve azt a sok jót, Melyet pazarolsz reám. Hozzád az a kérésem Hálás szívet adj nékem. Add, hogy soha ne feledjem Kicsodám van az Egekben. Budapest,

40 Jövel áldott Szentháromság Jövel Szentlélek Úr Isten címû dícs. dallamára (370.) Jövel áldott Szentháromság Szentlelkedet töltsd ki reánk Jó voltodból ingyen adod Senkitôl meg nem tagadod. Aki kér, az mind kap tôled Ajtót nyitsz a zörgetônek A megtérôt úgy szereted, Hogy semmiképpen ki nem veted Sôt kedvedet benne leled. Szentháromság jövel, jövel Benned bízó hitre nevelj Add, hogy jobban megismerjünk Nyomdokaidban kövessünk. Jövel édes vigasztalónk Halálban is bátorítónk. Oszlasd el a félelmünket Erôsítsd gyenge hitünket Szentlelkeddel táplálj minket. Jövel, jövel szent tüzeddel Értünk égô szerelmeddel. Alázatra taníts minket, Templomoddá tégy bennünket. Ôrizzél meg minden rossztól. Szabadíts meg a gonosztól. Hogy míg itt e földön élünk Hûséges tanúid lehessünk. Szentháromság maradj vélünk. Atya, Fiú, Szentháromság Egyedüli fô valóság Testünk, lelkünk éltetôje Hûséges gondviselôje. Szentháromság arra kérünk Lelked által maradj vélünk Bölcs szívvel áldj meg bennünket Kísérd minden lépésünket Szent lelkeddel vezess minket. 40

41 Atya, Fiú, egy Istenség Téged illet a dicsôség Ím elôtted leborulunk Jó voltodért magasztalunk Fogadd hát kedvesen tôlünk Ha szent házadban dicsérünk Egy szívvel és egy lélekkel Hálaadó szép énekekkel Maradj vélünk Szentlelkeddel. Szent Fiad nevében kérünk Hallgasd meg a könyörgésünk Akit felvittél az Égbe A mennyei dicsôségbe Újra eljön majd az idô, Hogy a földre visszajön Ô Ítél élôket, holtakat Idvezülôt, kárhozottat Boldog lesz, ki kegyelmet kap. A legdrágább kincs E földön legdrágább kincs a szeretet Aranyon, ezüstön megvenni nem lehet Gazdagság, tudomány, hiába minden Üres az a szív, melyben szeretet nincsen. E földön legdrágább kincs a szeretet A léleknek áldott szent gyümölcse ez Ha egyszer megérzed ennek jó ízét Örömmel oszthatod te is szerte szét. Nézz a keresztfára Jézus hogy szeret Kezén és lábán nézd a sebeket Érted és értem az élete sem drága A szeretet vitte Ôt a keresztfára. E földön legdrágább kincs a szeretet Ha hiányát érzed te is kérheted És ha e drága kincs szívedben felbuzog Hálából másoknak tovább adhatod. 41

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született.

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született. CSENDES ÉJ Mindennek álma mély Nincs fent más csak a drága Szent pár Várja, gyermeke alszik-e már: Szent fiú aludjál, Szent fiú aludjál! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei alleluját, Szertehirdeti drága

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút, jel volt ez neked Izrael, hogy

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe.

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe. PÁSZTORJÁTÉK Hűvösvölgyi Gyermekotthon 2012 Mesélő 1: Szent karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma. Itt vagy végre! Angyalszárnyon suhansz át ma száz határon, hogy a tiszta boldog béke sugározzék

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk 2 Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk Magyarul imádkoznak Szent István gyermekei a templomban Összeállította Nyisztor Tinka Pusztina, 2015 Kiadja: Hargita Megye Tanácsa Hargita Megyei Kulturális Központ

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május M Á J U S Jézus Krisztus szavai: Május 1. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5 Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Alapige: Zsoltárok

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben