Curriculum Vitae. Zürichi Egyetem 1998 Kutatói ösztöndíj Lipcsei Egyetem 2002 Kutatói ösztöndíj

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curriculum Vitae. Zürichi Egyetem 1998 Kutatói ösztöndíj Lipcsei Egyetem 2002 Kutatói ösztöndíj"

Átírás

1 Curriculum Vitae 1. Családnév: Molnár. 2. Keresztnév: János. 3. Születés helye és ideje:zsibó, október Állampolgárság:román. 5. Nemzetiség:magyar. 6. Családi állapot:házas. 6. Tanulmányok: Intézmény: Időszak: Képesités: Zsibói általános iskola es sz. Elméleti Liceum (Báthori István) Érettségi Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet (4 szemeszter a Nagyszebeni német nyelvű tagozaton) Licensz Zürichi Egyetem 1998 Kutatói ösztöndíj Lipcsei Egyetem 2002 Kutatói ösztöndíj 7. Tudományos fokozat: teológiai doktorátus 8.Szakmai tapasztalat: Időszak: Intézmény: Beosztás: Leirás: Protestáns Teológiai Intézet adjunktus Protestáns Teológiai Intézet előadótanár Protestáns teológiai Intézet egyetemi tanár Babes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanár, doktorátus vezető Babes-Bolyai Tudományegyetem dékán Babes-Bolyai Tudományegyetem katedravezető 2009 Babes-Bolyai Tudományegyetem dékán 9. Jelenlegi munkahely és beosztás: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, egeyetemi tanár, dékán 10. Régiség a jelenlegi munkahelyen: 11 év. 12. Publikációk száma(összesen)81.

2 12.1. Kiadott kötetek (összesen): Ószövetségi kortörténet, Kolozsvár, Csillagsors, Nagyvárad, l Héber-magyar nyelvkönyv, Kolozsvár, l Sofóniás próféta könyvének és Malakiás próféta könyvének magyarázata, Kolozsvár, l Zakariás próféta könyvének magyarázata, Kolozsvár, l Héber nyelvtan Kolozsvár, l Az ószövetségi királyság kortörténeti és irodalomelméleti kérdései, Kolozsvár, l Pusztából sarjadó élet, Kolozsvár, l A szerelem országútján, Az Énekek éneke magyarázata, Kolozsvár, Héber nyelvtan, második bővített és javított kiadás, Kolozsvár, Virágok a templomban, Zsoboki (kalotaszegi) kötények díszítőmotívumai, Kolozsvár ,,Szebb vagy az ember fiainál,, -Királyok és messiások Izrael történetében és költészetében, Kolozsvár, Kötetekben publikált fejezetek (összesen): Példák és feladatok /Exemple si sarcini/, Erdélyi Református Kalendárium, 1995/ pag Árpádházi királyok /Regii Casei Árpád/, Erdélyi Református Kalendárium, 1996, pag Pozitiv és negativ anyakép a Bibliában /Portretul pozitiv si negativ al mamei in Biblie/, Erdélyi Református Kalendárium, 1997, pag Énekek Éneke /Cântarea Cântărilor/, Erdélyi Református Kalendárium, 1997, pag Otthon az otthontalanoknak /Casă pentru cei fără adăpost/, Erdélyi Református Kalendárium, pag A presbitérium feladata az egyház megújulásában /Indatoririle presbiteriului în înnoirea bisericii/ Calendarul Reformat din Ardeal, 1998, pag Diakónia és gyülekezetépítés /Diaconie si munca socială în comunitate/, Erdélyi Református Kalendárium, 1998, pag Prófétai ítélethirdetés az egyház megújulásában / Propovăduire profetică în înnoirea bisericii/ Erdélyi Református Kalendárium, 1999, pag Árva Bethlen Kata, Erdélyi Református Kalendárium, 1999, pag Van-e fény a halál árnyékának völgyében? /Există lumină în întunericul văii morţii?/ Erdélyi Református Kalendárium, 2000, pag Az iskolák fenntartassanak, /Necesitatea susţinerii şcolilor/, Erdélyi Református Kalendárium, 2000, pag A Tóra szerzője a Szentírás tanításában, Erdélyi Református Kalendárium, 2001, pag Kecskeméthy István / /, in Akik jó bizonyságot nyertek, Kolozsvár, 1996, pag Gönczi Lajos / /, in Akik jó bizonyságot nyertek, Kolozsvár, 1996, pag A királyzsoltárok teológiai és izagógikai kérdései /Problemele izagogice şi teologice ale psalmilor regali/ in Határidő, Kolozsvár, 1996, pag A király-zsoltárok ezegézise /Exegeza psalmilor regali/ in Határidő, Kolozsvár, 1996, pag Énekesek, hangszerek és feliratok a zsoltárokban, /Cântăreţi, instrumente muzicale şi înscrisuri în psalmi/ în volumul Hűség és szolgálat, Kolozsvár, 1987, pag Dícséret,magasztalás /Laudă şi slavă/ în vol. Bibliai fogalmi szókönyv, Kolozsvár, 1992, pag Dicsőség, /Gloria/ în vol. Bibliai fogalmi szókönyv, Kolozsvár, 1992., pag

3 20. Félelem, /Frica/ în vol. Bibliai fogalmi szókönyv, Kolozsvár, 1992., pag Hála,hálátlanság, /Gratitudine şi nerecunoştinţă/ în vol. Bibliai fogalmi szókönyv, Kolozsvár, pag Halleluja, Hozsánna în vol. Bibliai fogalmi szókönyv, Kolozsvár, 1992., pag Tisztelet, /Respectul/ în vol. Bibliai fogalmi szókönyv, Kolozsvár, 1992., pag Az egyetem termeibe is elkísér, in: Az örök iskola, Kolozsvár, 2003, pag Az én királyom, a Zsolt 2 magyarázata, in: Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára, Kolozsvár, 2006, pag Unsul din Cartea Psalmilor, Omagiu părintelui prof.univ.dr. Ioan I. Ică, RENAŞTEREA, Cluj-Napoca, 2007, p Az Éden kertjében, în vol. Isteni megszólítás... emberi válasz, Partium, Oradea, 2007, p Nemzetközi adatbázisokban szereplő folyóiratokban publikált cikkek/tanulmányok (összesen): Rangos nemzetközi tudományos konferenciákon publikált cikkek/tanulmányok (összesen): 3 1.-A bűn és a kegyelem történelmi találkozásai, in Studia Theologica Budapestinensia 30.,Bpest, 2002, p The liberation from Egypt and the new chronology, in Sacra Scriptura, Kolozsvár, 2003, p Reformierte Kirche in Rumanien, Gegenwart und Zukunft, Glaube in der 2Welt, Zürich, nr.7/8,2001, p Más, elismert folyóiratokban közölt cikkek/tanulmányok (összesen):5 1. Református modell /Modelul reformat/ in Theologiai Szemle, Budapest, l998/2. p Hit és megmaradás, egyház és megtartatás /Credinţă şi identitate, biserica şi dăinuirea/ în Theologiai Szemle, Budapest, l993/3. pagina A hónap igéje, Ézs 12,3, în: Protestáns Híradó, A Rajna-Vesztfália Magyar Gyülekezet lapja, 2006/11-12, pag A Tízparancsolat, Igazság és Élet, Debrecen, 2007, p A kerten kívül az istenfiak házassága, in Theológiai Szemle, Budapest, Országos konferenciákon közölt cikkek/tanulmányok (összesen): Más, hazai folyóiratokban közölt cikkek / tanulmányok (összesen): Áldott leszel, /Vei fi binecuvântat / in Református Szemle, Kolozsvár, l982/4., pagina Nestor Vornicescu - Patrisztikai írások a román ortodox egyházban a XVII. századig, /Scrieri patristice în biserica ortodoxă până în secolul al XVII-lea/ in Református Szemle, Kolozsvár, 1984/1, pag Ötven év archeológiai felfedezése a Szentföldön és ennek kapcsolata az Ószövetséggel /Descoperirile arheologice ale ultimilor 50 de ani din Ţara Sfântă şi relaţia acestora cu Vechiul Testament/ in Református Szemle, Kolozsvár 1984/ pag

4 4. A nő az Otestamentumban, /Femeia în Vechiul Testament/ in Református Szemle, Kolozsvár, 1986/1. pag Dr.Nestor Vornicescu - Aethicus Historicus, egy IV-V.századi kozmográfia és ábécé szerzője, / Dr.Nestor Vornicescu Aethicus Historicus, autorul unui cosmografii şi a unui abecedar din sec. IV-V./ in Református Szemle, Kolozsvár l987. pag Isten szeretete, /Dragostea lui Dumnezeu/ in Református Szemle, Kolozsvár 1987/5-6. pag Kecskeméthy István és a belmisszió, /Kecskeméthy István şi misiunea internă/ in Református Szemle, Kolozsvár, l988/5-6. pagina A teremtés kezdete, /Începutul creaţiei/ in Református Szemle, Kolozsvár, l989/l. pag A Sabbath kérdésének barthi magyarázata /Explicaţia barthiană a sabbatului/ in Református Szemle, Kolozsvár, 1991/2. pag A zsoltárkutatás jelenkori eredményei 1. /Rezultatele cercetărilor contemporane despre psalmi 1/ in Református Szemle, Kolozsvár, 1992/3. pag A zsoltárkutatás jelenkori eredményei 2. /Rezultatele cercetărilor contemporane despre psalmi 2./ in Református Szemle, Kolozsvár, 1992/4. pagina Az új Jeruzsálem a prófétai igehirdetésben /Noul Ierusalim în predica profetică/ in Református Szemle, Kolozsvár, 1993/1. pagina 9-l A Sion- és a Dávid-tradició kérdései /Problematica tradiţiei davidiene şi sioniene/ in Református Szemle, Kolozsvár, 1994/2. pagina Jeruzsálem és a Sion /Ierusalim şi Sion/ in Református Szenle, Kolozsvár, 1994/3. pagina Az ótestamentumi hermeneutika jelenkori problémái 1. /Problemele actuale ale ermeneuticii Vechiului Testament I./ in Református Szemle, Kolozsvár, 1996/4. pagina Hit- és történelemtudat a zsoltárokban /Credinţa şi conştiinţa istorică în psalmi/ in Quo Vadis, Kolozsvár, 1996/8. pag Az ótestamentumi hermeneutika jelenkori problémái 2. /Problemele actuale ale ermeneuticii Vechiului Testament 2./ in Református Szemle, Kolozsvár, 1996/5. pagina Ásóval Mezopotániában és Egyiptomban in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 3 (2002), pag A boldog férfi, Zsolt 1 irodalmi elemzése in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 4 (2002), pag Az őstörténetek, in: Református Szemle, Kolozsvár, 2006/6, pag Református identitás Erdélyben a globalizáció korában, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 5-6 (2003), pag Az Egyiptomból való szabadulás és az új kronológia. A XX. sz. végi archeológiai kutatás eredményei és az ószövetségi kortörténet, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, Cluj, 2000, nr. 1. pag Énekek Éneke, szövegelemzés, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Cluj, 2001, nr. 1. pag Salamon és Sulamit beszélgetése, Én 1,9-17, in Református Szemle, Kolozsvár, 2001/1 pag A pásztorszerelem megtartó ereje, Én 2,1-7, in Református Szemle, 2001/2-3, Kolozsvár. 26. A pásztor érkezése, Én 2,8-17, in Református Szemle, Kolozsvár, 2001/ Sulamit az utcán, Én 3,1-5, in Református Szemle, Kolozsvár, 2001/ Sulamit szépsége, Énekek Éneke 4,1-8, in Református Szemle, 2002/4-5, Sulamit szépségének újabb dícsérete, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Cluj, 2(2001), pag A világ teremtése, Református Szemle, Kolozsvár, 2007/1, pag Éden kertjében, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár, (2006), p.5-24.

5 32. A halál kérdése az Ószövetségben, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Cluj, (2007), p Az özönvíz története, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 1-2/2006, p A tízparancsolat, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 1-2/2008. p Részvétel szerződés-alapú hazai/nemzetközi kutatási programokban (összesen):1 (Zürich Glaube in der 2Welt) 14. Nyelvismeret: magyar német román francia görög héber Nyelv Szint anyanyelv Értett Értett 15. Számítástechnikai ismeretek: Témakör Szövegszerkesztés közepes Adatbázisok Kezdő Hálózatok - Operációs rendszerek - Zenei informatika - Számitógépes képalkotás - Szint 16. Díjak, kitüntetések stb.: Kisebbségi díj -Magyarország kormánya 1994, JULIANUS díj 1998, Comenius díj 2008 Saját felelősségre kijelentem, hogy a fentebb közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Dátum: Aláirás: december 14. Dr. Molnár János

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordinul nr. 3151/2011 privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ şi a gradului

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név (hivatalos okmány szerint): Dr. Kovács Réka Rozália Születési hely és dátum: Gyergyószentmiklós, 1977. október 28. Végzettség: pszichológus, vallástanár-szociális

Részletesebben

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001.

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001. Horváth Erzsébet Személyes adatok: Született: 1957. 02. 18. Szalkszentmárton Tanulmányok: 1975-1980. Budapesti Református Theologiai Akadémia 1979-1982. ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. Önálló könyvek: 1 Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK. Név: FAZAKAS I. ÁRON

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK. Név: FAZAKAS I. ÁRON 1 CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK Név: FAZAKAS I. ÁRON Születés ideje és helye: 1974. április 17, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia Lakcím: Str. Izlazului nr.6, bl.a, sc.iii, ap.69, 400655 Cluj-Napoca,

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469.

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Részletesebben

THEOLOGIA reformata transylvanica

THEOLOGIA reformata transylvanica THEOLOGIA reformata transylvanica 2/2009 Anul / Year LIV. (2009) Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica 18 Desktop Editing Office: 400174 Cluj-Napoca, Horea str. 7. Tel/Fax:

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLVI. törvény A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 1329 7/2006. (III. 7.) OM r. Az

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA LECTORI SALUTEM! Érthetô, hogy az elmúlt az évben többet beszéltünk és írtunk a Bibliáról, hiszen a magyar keresztények (fôként katolikusok és protestánsok) a Biblia évének nyilvánították az Úr 2008. esztendejét.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26.

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26. CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK Név: E-mail: Születés helye és ideje MUNKAHELY PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26., Sepsiszentgyörgy Egyetemi adjunktus

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475.

Részletesebben

TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN. Doktori disszertáció

TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN. Doktori disszertáció Az Egyház és Izrael TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN Doktori disszertáció Ez a könyv a MISSZIOLÓGIAI TANULMÁNYOK sorozat 5. számú kiadványaként

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes.

BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: RÜSZ-FOGARASI ENIKŐ E-MAIL: eruszfogarasi@freemail.hu TANULMÁNYOK 1980 1984: Szászrégen, 2 sz. ipari líceum, matematika-fizika osztály; 1986 1991: Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben